ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006 Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52 - Αθήνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006 Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52 - Αθήνα"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ι.Α.Π.Α.Δ.) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006 Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52 - Αθήνα Ο ρόλος της νομοθεσίας στην εξασφάλιση της ισότητας και στην καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού «Νομοθεσία και Οδηγίες κατά των Διακρίσεων» Καλημέρα σας. Κατ αρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του συνεδρίου για την πρόσκλησή τους να παρουσιάσω το συγκεκριμένο θέμα και για την ευκαιρία που μου έδωσαν να ενημερωθώ για ένα τόσο ενδιαφέρον και πρωτότυπο ερευνητικό πρόγραμμα. Όπως όλοι γνωρίζετε, για πολλά χρόνια το επίκεντρο της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ισότητας ήταν η παρεμπόδιση των διακρίσεων λόγω εθνικότητας και φύλου. Ήταν το 1997 που, με την ομόφωνη απόφαση της προσθήκης του άρθρου 13 στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, δόθηκε στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εξουσία να υιοθετήσει μέτρα για την κατάργηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Όταν δε τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1999, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβαλλε μια σειρά προτάσεων για την εφαρμογή του άρθρου 13, το Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης (που λειτουργεί από το 2001 μέχρι το 2006), την Οδηγία 43/2000 (για τις διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής) και την Οδηγία 76/2000 (που καλύπτει τις διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας). Η υιοθέτηση των δύο Οδηγιών αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στις προσπάθειες για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Για πρώτη φορά για όλες τις αιτίες διακρίσεων, εκτός από την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή που ήδη καλύπτονταν από την νομοθεσία των περισσότερων κρατών- 1

2 μελών της Ε.Ε., ένα κοινό και ευρύ πλαίσιο που εγγυάται την ισότητα στην μεταχείριση και τη θεσμοθέτηση της δικαστικής προστασίας ενάντια στις διακρίσεις, εγκαθιδρύεται σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πλαίσιο το οποίο θα αναγκάσει τις χώρες με λιγότερο ανεπτυγμένη νομοθεσία να συμμορφωθούν με τα ελάχιστα κοινά στάνταρντς που θέτει η Ε.Ε., και προσφέρεται πλέον σε όλα τα πιθανά θύματα διακρίσεων, με την επιφύλαξη πιο ευνοϊκών ρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο. Προκειμένου να εφαρμοστούν οι σκοποί των δύο Οδηγιών, ήταν απαραίτητο να ενσωματωθούν στην εθνική νομοθεσία του κάθε κράτουςμέλους. Όπως γνωρίζετε, στην Ελλάδα ο νόμος που ενσωμάτωσε και τις δύο Οδηγίες είναι ο Ν.3304/2005. Η σημαντική επιρροή των εθνικών παραδόσεων στον αγώνα κατά των διακρίσεων καθιστά δύσκολη μια κοινή Ευρωπαϊκή αντιμετώπιση. Σε αυτό τον τομέα, όπως και σε άλλους τομείς πολιτικών της Ε.Ε., η ομοιογένεια είναι πολύ επιθυμητή αλλά και δύσκολο να επιτευχθεί. Το θέμα είναι ότι τα πιθανά θύματα διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας και θρησκείας ή πεποιθήσεων, έχουν τελείως διαφορετική πρόσβαση στην νομική προστασία των κρατών-μελών και η ανάπτυξη ενός δικαίου κατά των διακρίσεων που θα προστατεύει το ίδιο αποτελεσματικά τα θύματα σε όλη την Ευρώπη θα αργήσει και μπορεί να γίνει μόνο με σταδιακή ενοποίηση των εθνικών νομοθεσιών. Έτσι, το άρθρο 13 και οι δύο Οδηγίες έχουν σαν σκοπό να παρέχουν την κατώτατη προστασία κατά των διακρίσεων και όχι να εισάγουν ένα σύστημα παρόμοιας νομικής προστασίας σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, ενώ η νομοθεσία για την απαγόρευση των διακρίσεων είναι ένα σημαντικό τμήμα μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για την αλλαγή των συμπεριφορών και συνειδήσεων, στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα σχετικά με το τί είναι ανεκτό ή όχι από την κοινωνία, δεν είναι αρκετή από μόνη της. Δυστυχώς, το σύνολο της νομοθεσίας για την προώθηση της ισότητας λανθασμένα λαμβάνει σαν δεδομένο ότι όλα τα άτομα, ακόμη και τα πιο αποκλεισμένα από την κοινωνία, όπως τα άτομα με αναπηρία ή οι Ρομά, έχουν πρόσβαση στην απονομή της δικαιοσύνης μετά το ζημιογόνο γεγονός της διάκρισης. Ένας δικαστικός αγώνας όμως είναι μια μακρόχρονη, περίπλοκη και ακριβή διαδικασία, και επομένως διαθέσιμος μόνο de jure και όχι de facto για τα περισσότερα από τα θύματα των διακρίσεων, ανάμεσά τους και από τα εκατομμύρια των φτωχών, άνεργων και αμόρφωτων Ρομά ή από τα άτομα με αναπηρία. Διάφορες έρευνες έχουν καταδείξει ότι τα περισσότερα πιθανά θύματα, που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, έχουν ακόμα πλήρη άγνοια σχετικά με τα νέα δικαιώματα για την προστασία από τις διακρίσεις. Άλλα δεν γνωρίζουν καθόλου ποιές είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ή άλλες ενώσεις που μπορούν να τους προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη στη χώρα τους. Πολλοί πιστεύουν ότι το να εμπλακούν σε μία δικαστική διαμάχη δεν θα λύσει το πρόβλημά τους ή ότι θα έχει αρνητικές συνέπειες γι αυτούς. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για τα θύματα των διακρίσεων να ασκήσουν τα δικαιώματά τους χωρίς ενημέρωση και εξειδικευμένη βοήθεια. Εδώ έγκειται η σπουδαιότητα του ρόλου των ΜΚΟ και των άλλων φορέων 2

3 για να παράσχουν την απαραίτητη πληροφόρηση - τα θύματα των διακρίσεων πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι το να υποβάλλουν αναφορά σε επίσημο φορέα για την διακριτική συμπεριφορά που βίωσαν ή το να ξεκινήσουν δικαστικό αγώνα μπορεί να κάνει τη διαφορά, όχι μόνο για τους ίδιους αλλά για όλη την ευάλωτη ομάδα πληθυσμού που ανήκουν. Μόνο στην περίπτωση που αυτά τα άτομα υποστηρίζονται από μη κυβερνητικούς οργανισμούς, θα μπορούν να υπερασπισθούν τα δικαιώματά τους. Αυτό αποτελεί μια σημαντική διάταξη των Οδηγιών, η οποία, σύμφωνα με μία πρόσφατη έρευνα του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Ρατσισμού (ENAR s shadow report 2005), σε πολλά κράτη-μέλη έχει εφαρμοστεί μόνο μερικώς από την εθνική νομοθεσία τους (ανάμεσα στα οποία είναι και η Ελλάδα). Σε άλλες περιπτώσεις που επιτρέπεται η εμπλοκή των ΜΚΟ σε δικαστικές διαδικασίες, η έλλειψη των απαιτούμενων κονδυλίων παραμένει ένα εμπόδιο ώστε οι ΜΚΟ να συμμετάσχουν ενεργά. Ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο έχει προκύψει μεταξύ των περισσοτέρων κρατών-μελών, είναι η άγνοια των νομομαθών, δικαστών και δικηγόρων, για τις αρχές της ίσης μεταχείρισης. Στην πλειονότητα των χωρών της Ε.Ε., η νομοθεσία αυτή εισήχθη πολύ πρόσφατα και οι νομικοί δεν είχαν πολλές ευκαιρίες για να εξοικειωθούν σε θεωρητικό επίπεδο με τις διάφορες έννοιες. Σε άλλα κράτη-μέλη, είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός των υποθέσεων που εισάγονται στα δικαστήρια, με αποτέλεσμα οι νομικοί να μην μπορούν να αποκτήσουν ανάλογη εμπειρία. Ένα σημαντικό εργαλείο για την ευαισθητοποίηση των νομομαθών είναι η προώθηση του δικαίου κατά των διακρίσεων στα Πανεπιστήμια έτσι ώστε να αποτελέσει τμήμα των νομικών σπουδών. Στα περισσότερα κράτη-μέλη η πλειοψηφία των φοιτητών διδάσκεται τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων αποσπασματικά και στα πλαίσια άλλων μαθημάτων, με αποτέλεσμα να μην εξετάζονται επαρκώς οι διαφορετικές κατηγορίες των διακρίσεων και η αλληλοεπίδρασή τους, η εξέλιξη της νομοθεσίας, η σχετική νομολογία. Επιπλέον, υπάρχουν τομείς του δικαίου κατά των διακρίσεων που παραμελούνται, όπως οι διακρίσεις στην παροχή κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών, που δεν εμπίπτουν στο διδακτικό αντικείμενο κανενός μαθήματος. Είναι προφανές πως το δίκαιο κατά των διακρίσεων θα έπρεπε να αναγνωρισθεί ως σημαντικό μέρος των νομικών σπουδών, διδασκόμενο ως ανεξάρτητο μάθημα, και όχι σαν τμήμα άλλων μαθημάτων, όπως Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Συνταγματικές Ελευθερίες, Εργατικό Δίκαιο, Δίκαιο Αλλοδαπών. Πίσω από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις διακρίσεων βρίσκονται πολύπλοκα θεωρητικά νομικά προβλήματα (όπως ουσιαστικές και καθοριστικές επαγγελματικές προϋποθέσεις, εύλογες προσαρμογές, δικαιολογημένη διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας, μεταφορά του βάρους της αποδείξεως, προστασία έναντι αντιποίνων κ.α.), τα οποία, εφόσον αποτελούν τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικαίου, απαιτούν μια κοινή ερμηνεία και εφαρμογή από τις Εθνικές Αρχές. Εδώ έγκειται και ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανισμών, οι οποίοι τις περισσότερες φορές έχουν εξειδικευμένες γνώσεις για θέματα σχετικά με την νομοθεσία κατά των διακρίσεων, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν όχι μόνο για την υπεράσπιση των θυμάτων, αλλά και για την ευαισθητοποίηση και 3

4 πληροφόρηση των νομικών. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν οι ΜΚΟ να λειτουργήσουν και ως μεσάζοντες μεταξύ των θυμάτων διακρίσεων και του νομικού συστήματος - η χρήση του οποίου είναι τις περισσότερες φορές απαγορευτική για τα θύματα χτίζοντας ένα δίκτυο ειδικευμένων σε θέματα διακρίσεων δικηγόρων. Θετική δράση Είναι δύσκολο η νομοθεσία από μόνη της να αντιμετωπίσει τις πολύπλευρες και βαθιά ριζωμένες ανισότητες. Το δεύτερο βήμα για την ενσωμάτωση των ευπαθών ομάδων πληθυσμού που υφίστανται διακρίσεις, είναι η θετική υποχρέωση των δημοσίων αρχών να προωθήσουν την ισότητα των ευκαιριών. Και οι δύο Οδηγίες επιτρέπουν, αλλά δεν υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη «να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν ειδικά μέτρα με σκοπό την πρόληψη ή την αντιστάθμιση μειονεκτημάτων» που συνδέονται με έναν από τους λόγους των διακρίσεων. Στην νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις διακρίσεις λόγω φύλου, που αναμένεται ότι θα έχει ανάλογη εφαρμογή και στις άλλες κατηγορίες διακρίσεων, το ΔΕΚ έχει περιορίσει τη δυνατότητα των κρατών-μελών να θεσπίσουν πολύ ευρείες θετικές δράσεις, με άλλα λόγια έχει εισάγει ένα ανώτατο όριο για τις θετικές δράσεις, το οποίο ίσως δεν είναι κατάλληλο να εφαρμοστεί και σε μειονότητες που αντιμετωπίζουν εκτεταμένες διακρίσεις, όπως οι Ρομά. Έτσι, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομολογία του ΔΕΚ, η παράλειψη του κράτους για θετικά μέτρα δεν αποτελεί παραβίαση του Κοινοτικού Δικαίου, σε αντίθεση με την υιοθέτηση υπερβολικών μέτρων. Όμως η θέσπιση ενός ανώτατου ορίου για τα θετικά μέτρα παίρνει σαν δεδομένο ότι οι κυβερνήσεις θα θελήσουν ούτως ή άλλως να υιοθετήσουν τέτοιες πολιτικές και δεν αμφισβητεί καθόλου την πολιτική τους βούληση για κάτι τέτοιο. Το Κοινοτικό Δίκαιο έχει αφήσει λοιπόν το πρόβλημα της ενσωμάτωσης των μειονοτικών ομάδων στην διακριτική ευχέρεια των κρατών-μελών: εάν το επιθυμούν, θα θεσπίσουν ειδικά μέτρα και πολιτικές για την προστασία τους. Ωστόσο, η λήψη θετικών μέτρων είναι αναγκαία για την αντιστάθμιση των μακροχρόνιων ανισοτήτων που υφίστανται ομάδες οι οποίες ποτέ δεν είχαν πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες. Και είναι δεδομένο ότι οι κυβερνήσεις είναι αυτές που είναι υπεύθυνες για να καταρρίψουν τα διαρθρωτικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, οι Ρομά, τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι. Μόνο οι κυβερνήσεις έχουν την απαραίτητη ισχύ και τα οικονομικά μέσα για να υποστηρίξουν την πρόσβαση των ευπαθών ομάδων στην εργασία, στην εκπαίδευση, στη στέγαση, στις υπηρεσίες υγείας και άλλα δημόσια αγαθά. Για ομάδες ατόμων που φέρουν ακόμα το φορτίο της περιθωριοποίησης, η εξάλειψη των διακρίσεων, εάν είναι δυνατή, θα είναι ανεπαρκής εάν δεν συμπληρωθεί με πολιτικές ίσων ευκαιριών, οι οποίες δεν θα τους παρέχουν προνόμια αλλά θα διορθώνουν τις υπάρχουσες ανισότητες και θα τους προσφέρουν ίσες ευκαιρίες στην ζωή. Δυστυχώς, η ένταξη όλων των ατόμων που υφίστανται διακρίσεις στην κοινωνία βασίζεται στην υιοθέτηση πολιτικών-κοινωνικών μέτρων και πρακτικών, αντί για την υποχρέωση της κατοχύρωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενώ οι ευπαθείς ομάδες έχουν νόμιμη απαίτηση από τις κυβερνήσεις τους για την απόλαυση αυτών των δικαιωμάτων, δεν έχουν 4

5 δικαίωμα για την υιοθέτηση από αυτές συκεκριμένων δράσεων, αλλά εξαρτώνται από την εκάστοτε πολιτική βούληση για την υιοθέτηση τέτοιων πολιτικών, οι οποίες ποτέ δεν αποτελούν πολιτική προτεραιότητα, όπως θα έπρεπε να είναι σε μία δημοκρατική κοινωνία. Στατιστικά στοιχεία Η συλλογή δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για την καλύτερη κατανόηση των διακρίσεων και τη δυνατότητα σχεδιασμού και παρακολούθησης αποτελεσματικών σχετικών πολιτικών. Η χρήση στατιστικών στοιχείων για την απόδειξη των έμμεσων διακρίσεων αναφέρεται ρητά στο προοίμιο των Οδηγίες. Σε πολλές χώρες είναι δύσκολη η συλλογή τέτοιων στοιχείων, είτε λόγω αυστηρής νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων είτε γιατί απλώς δεν γίνεται συλλογή τέτοιου είδους πληροφοριών. Παρόλο που το προβλέπουν ρητά, οι Οδηγίες δεν συμπεριλαμβάνουν καμία περαιτέρω διάταξη για την συγκέντρωση των στοιχείων, σε αντίθεση με την αναθεωρημένη Οδηγία για τις διακρίσεις λόγω φύλου (2004/113/ΕΚ, άρθρο 8 παρ.4), η οποία καλεί τα κράτη-μέλη να ενθαρρύνουν τους εργοδότες να παρέχουν «σε τακτά χρονικά διαστήματα στους εργαζομένους τους ή αντιπροσώπους τους πληροφορίες για την ίση μεταχείριση ανδρών-γυναικών στην επιχείριση. Τέτοιες πληροφορίες, σύμφωνα με την Οδηγία, μπορεί να είναι στατιστικά στοιχεία για την αναλογία ανδρών-γυναικών στα διάφορα επίπεδα της διοίκησης». Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (EUMC) στην ετήσια έκθεσή του για το 2006 αναφέρει ότι «τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν έχουν θεσπίσει τα απαραίτητα συστήματα συλλογής δεδομένων και δομών για το συντονισμό της συλλογής δεδομένων σε εθνικό επίπεδο», με αποτέλεσμα «οι ελλείψεις αυτές να είναι πιθανό να οδηγήσουν σε συνεχιζόμενες διακρίσεις σε βασικούς τομείς, οι οποίες παραμένουν απαρατήρητες» και κάνει έκκληση για «ανάπτυξη ολοκληρωμένων Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων και της εξέτασης βασικών τομέων πολιτικής». Η στρατηγική επιλογή υποθέσεων από τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς για την έναρξη δικαστικής διαμάχης (το λεγόμενο strategic litigation), έχει ουσιαστική σημασία για την διαδικασία της εφαρμογής των Οδηγιών, για την πληροφόρηση των νομομαθών για θέματα διακρίσεων, για την διευκρίνιση των ασαφών εννοιών των Οδηγιών μέσω προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [πχ. εύλογες προσαρμογές, διακρίσεις λόγω κάποιου συνδέσμου με το προστατευόμενο άτομο που επίσης θα έπρεπε να απαγορεύονται (discrimination by association), έμμεσες διακρίσεις, ποιές είναι οι δημόσιες ή ιδιωτικές ενώσεις των οποίων η δεοντολογία εδράζεται στο θρήσκευμα ή στις πεποιθήσεις, ώστε να απαιτούν από τα πρόσωπα που εργάζονται για λογαριασμό τους στάση καλής πίστεως και συμμόρφωσης προς την δεοντολογία τους, κ.α.], για την μεταστροφή της κοινής γνώμης και την ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων. Με την επιλογή της κατάλληλης υπόθεσης από μη κυβερνητικούς οργανισμούς και ύστερα από την 5

6 απαιτούμενη διαδικασία, το ΔΕΚ μπορεί να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για πολλά θέματα διακρίσεων που θα καλύπτουν μια ευρεία ομάδα ατόμων και όχι μόνο το συγκεκριμένο θύμα. Η υιοθέτηση των δύο Οδηγιών αποτελεί μία σημαντική τομή στις προσπάθειες για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Ωστόσο μέχρι τώρα, και σύμφωνα με εκθέσεις της Ε.Ε., η μεταφορά τους στις εθνικές νομοθεσίες δεν είναι απολύτως πετυχημένη, εκτός από μερικά κράτη που ξεπέρασαν τις υποχρεώσεις τους από τις Οδηγίες και ρύθμισαν θέματα στα οποία αυτές δεν αναφέρονται ρητά, όπως υποχρεωτικές στρατηγικές θετικών μέτρων, προσπάθειες για την προστασία από διακρίσεις λόγω εθνικότητας και μέτρα για την προώθηση της διαφορετικότητας. Γεννάται σε πολλούς το ερώτημα αν οι Οδηγίες είναι αρκετές και αν χρειάζεται να ληφθούν νέα νομοθετικά μέτρα. Προσωπική μου άποψη είναι πως κάτι τέτοιο είναι ακόμη πρόωρο, αν και αναγκαίο στο μέλλον. Πριν από μια τέτοια ενέργεια θα πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρη συμμόρφωση με τις δύο Οδηγίες, η θέσπιση θετικών δράσεων και η διάχυση της αρχής της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων των ευάλωτων ομάδων που προστατεύονται από τις Οδηγίες σε όλους τους τομείς των κοινοτικών και εθνικών πολιτικών. Σας ευχαριστώ. Ειρήνη-Μαρία Γούναρη ΑΝΤΙΓΟΝΗ 6

Εγχειρίδιο. για το δικαίωμα των ατόμων με. αναπηρία στην ίση μεταχείριση στον. τομέα της απασχόλησης και της εργασίας

Εγχειρίδιο. για το δικαίωμα των ατόμων με. αναπηρία στην ίση μεταχείριση στον. τομέα της απασχόλησης και της εργασίας Σχέδιο Δράσης «Διαδρομές Ισότητας» 2007 - Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους Εγχειρίδιο για το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην ίση μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας Με τη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία

Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Κ.Ε.Κ. /Ι.Ν.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε.) Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»

ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Συντακτική ομάδα: Όλγα Αγγελοπούλου (Δικηγόρος, L.LM. PhD) Απόστολος Ξυράφης (Doctorant, UCL) Πάνος Αλεξόπουλος (M.A., College of Europe) Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο κατάρτισης καταπολέμησης των διακρίσεων

Εγχειρίδιο κατάρτισης καταπολέμησης των διακρίσεων Εγχειρίδιο κατάρτισης καταπολέμησης των διακρίσεων «Σεμινάρια ευαισθητοποίησης στους τομείς της μη διάκρισης και της ισότητας για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών» - VT/2010/007 - Μελέτη των Łukasz

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία Το «Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για την κατάσταση σε θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Ετήσια έκθεση για την κατάσταση σε θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας στα κράτη μέλη της ΕΕ Ετήσια έκθεση για την κατάσταση σε θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας στα κράτη μέλη της ΕΕ EUMC 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας Ετήσια έκθεση 2006 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΥΡΓΟΤΑΣΗ (ΜΣ 65/11) Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Tρίτη έκθεση για την Κύπρο

Tρίτη έκθεση για την Κύπρο CRI(2006)17 Version grecque Greek version Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας Tρίτη έκθεση για την Κύπρο Υιοθετήθηκε στις 16 εκεµβρίου 2005 Στρασβούργο 16 Mαΐου 2006 Για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο κατάρτισης σχετικά με τις διακρίσεις

Εγχειρίδιο κατάρτισης σχετικά με τις διακρίσεις Εγχειρίδιο κατάρτισης σχετικά με τις διακρίσεις «Σεμινάρια ευαισθητοποίησης στους τομείς της μη διάκρισης και της ισότητας για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών» - VT/2010/007 - Łukasz Bojarski, Isabelle

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Α.Ε.Α. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ NATIONAL CONFEDERATION OF DISABLED PEOPLE N.C.D.P. - GREECE MEMBER OF THE EUROPEAN DISABILITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις μεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελευθερίου Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη Τηλ: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 E - mail: esaea@otenet.gr 3 η εκέµβρη Εθνική Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

H Aντιμετώπιση του Pατσισμού στην Kύπρου

H Aντιμετώπιση του Pατσισμού στην Kύπρου H Aντιμετώπιση του Pατσισμού στην Kύπρου European Network Against Racism Eυρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Ρατσισμού H Aντιμετώπιση του Pατσισμού Μέχρι τη δεκαετία του 70, η Κύπρος ήταν μεταναστευτική χώρα. H

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓOΣ ΚΑΤA ΤΩΝ ΔΙΑΚΡIΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

ΟΔΗΓOΣ ΚΑΤA ΤΩΝ ΔΙΑΚΡIΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΔΗΓOΣ ΚΑΤA ΤΩΝ ΔΙΑΚΡIΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ www.stop-discrimination.org.cy Σιμωνίδου 14, (Κτίριο ΕΤΚΑ/ΠΕΟ), 1045 Λευκωσία, Τηλ: 22877673, Φαξ: 22877672 Web: www.inek.org.cy - e-mail:info@inek.org.cy 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2010-2011, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ Η ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των φοιτητών σχετικά με την κινητικότητα

Δικαιώματα των φοιτητών σχετικά με την κινητικότητα in EUROPE http://europa.eu/youthonthemove Δικαιώματα των φοιτητών σχετικά με την κινητικότητα Οδηγός για τα δικαιώματα των μετακινούμενων φοιτητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 2001

Ευρωπαϊκή Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 2001 Greek Συνέδριο, Βρυξέλλες, 3 εκεµβρίου 2001 ιακρίσεις λόγω Σχεδιασµού ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...2 Η έννοια του σχεδιασµού για όλους...4 Το ζήτηµα των ιακρίσεων λόγω σχεδιασµού...5 Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές απόψεις 2004

Βασικές απόψεις 2004 Ίσα δικαιώµατα στην πράξη Βασικές απόψεις 2004 Θεµελιώδη δικαιώµατα & ενέργειες κατά των διακρίσεων Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το φυλλάδιο "Ίσα ικαιώµατα στην πράξη: Βασικές απόψεις 2004" δηµοσιεύεται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ ΣΕ 15 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ

ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ ΣΕ 15 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ ΣΕ 15 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ Συγκριτική επισκόπηση των συμπερασμάτων των Εκθέσεων των Εθνικών Φορέων Συνεργασίας του RAXEN 2001-2004 Συνοπτική έκθεση Τα και οι πληροφορίες της παρούσας έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006 26.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/23 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Εκπαιδευτικό Υλικό θεματικού εργαστηρίου:

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στα κράτη μέλη της ΕΕ

Ομοφοβία και διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στα κράτη μέλη της ΕΕ Ομοφοβία και διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στα κράτη μέλη της ΕΕ Μέρος II: Η κοινωνική κατάσταση ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προς τους κοινωνικούς εταίρους κατά την περίοδο 2007-2013 1. Εισαγωγή Ορισμός των Κοινωνικών Εταίρων Ο όρος «κοινωνικοί

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση. Μετάφραση στα Ελληνικά: Αντριάνα Κόσσυβα. ISBN number:

Έκθεση. Μετάφραση στα Ελληνικά: Αντριάνα Κόσσυβα. ISBN number: Έκθεση αναφορικά με την εφαρμογή από την Κυπριακή Δημοκρατία της Σύστασης CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για μέτρα αντιμετώπισης διακρίσεων βάσει Σεξουαλικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://www.imepo.gr

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://www.imepo.gr ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που ψηφίστηκε στο Άµστερνταµ το 1997 και τέθηκε σε ισχύ το 1999, υπάγει τη µεταναστευτική πολιτική στη σφαίρα αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα