Κ.ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (Πρόεδρος ιεθνούς ιαφάνειας Ελλάς ): Κύριε Συντονιστά, κύριοι Πρόεδροι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, κύριε καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ.ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (Πρόεδρος ιεθνούς ιαφάνειας Ελλάς ): Κύριε Συντονιστά, κύριοι Πρόεδροι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, κύριε καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του"

Transcript

1 Κ.ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (Πρόεδρος ιεθνούς ιαφάνειας Ελλάς ): Κύριε Συντονιστά, κύριοι Πρόεδροι των Εργοληπτικών Οργανώσεων, κύριε καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του Επιµελητηρίου, αγαπητέ Λέανδρε Ρακιτζή, σας καληµερίζω (αν και έχει περάσει, είναι η ώρα) και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση. εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι η σηµερινή εκδήλωση είναι πολύ σηµαντική για την καταπολέµηση της διαφθοράς. Η συλλογική αυτή αποκήρυξη της πρακτικής της Ετεροδοσοληψίας από την πλευρά των Εργοληπτικών Οργανώσεων, στέλνει ένα σήµα εταιρικής υπευθυνότητας προς την κοινωνία, προς την κυβέρνηση και προς τη ηµόσια ιοίκηση. Οφείλω επίσης να συγχαρώ από αυτό το βήµα τον καθηγητή κ.τάσιο, για τη µακροχρόνια προσπάθειά του να φτάσουµε στη σηµερινή ηµέρα. Πέραν από τις λεξη-πλαστικές του ικανότητες (οµολογώ ότι απέτυχα να βρω τη λέξη στο Λεξικό Μπαµπινιώτη ), ο κ.καθηγητής έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας όλων όσων εµπλέκονται στα ηµόσια Έργα και βέβαια οι ίδιοι οι Πρόεδροι των Εργο-ληπτικών Οργανώσεων, έχουν συµβάλλει πάρα πολύ, µε πρωταγωνιστή, από ό,τι καταλάβαµε, τον κ.σαββίδη. Από πλευράς ιεθνούς ιαφάνειας τόσο στο εξωτερικό, όσο και εδώ, οι διάφορες έρευνες που έχουµε, καταδεικνύουν ότι η διαφθορά µαστίζει τον χώρο των ηµοσίων Έργων, προκαλώντας εκτίναξη του κόστους των έργων, αλλά και µακροπρόθεσµα επιφέρει βλάβη και επιφέρει ηθική κατάπτωση και βεβαίως, αλλοίωση των συνειδήσεων. Το επιπλέον κόστος λόγω της δωροδοκίας, εκτιµάται περίπου στο 20% διεθνώς, αν αναλογιστεί κανένας σε απόλυτη αξία. Το ποσό είναι µεγάλο και εποµένως αυτά τα λεφτά χάνονται και θα µπορούσαν να είχαν δοθεί σε άλλα έργα υποδοµής, όπως Σχολεία και Νοσοκοµεία.

2 Ακόµα και η δική µου εµπειρία όταν ήµουν στην Αθήνα 2004 στα πρώτα τρία (3) χρόνια στις προετοιµασίες, ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Για παράδειγµα, για Στάδιο θέσεων, µε παρόµοιες προδιαγραφές, η σύγκριση µεταξύ του προϋπολογιστικού κόστους κατασκευής τότε στην Αθήνα και του πραγµατικού κόστους στο Σίδνεϋ, στην Ατλάντα και στη Βαρκελώνη, έδειχνε αποκλίσεις που κυµαίνονταν µεταξύ 50% και έως 200% παραπάνω για τα Ελληνικά Στάδια. Οι λόγοι πολλοί. Ενδεικτικά αναφέρονται: - Η απαράδεκτα χαµηλή πληρότητα των µελετών, ήταν τότε γύρω στο 55% στην Ελλάδα, σε σχέση µε τη Γερµανία που ξεπερνούσε το 90%, κάποιοι µας έλεγαν γύρω στο 94% - 95%. Και βέβαια, όλα αυτά χωρίς καµία επίπτωση για τον µελετητή. - Η φιξαρισµένη αµοιβή των Γραφείων Μελετών, που µείωνε την ανταγωνιστικότητα, η σύγκρουση συµφερόντων, καθώς ο µελετητής καθόριζε το ύψος του προϋπολογισµού του έργου, βάσει του οποίου θα έβγαινε η αµοιβή του. - Και βέβαια, η απουσία απόλυτης διαφάνειας στην όλη διαδικασία ανάθεσης, δηλαδή στην προκήρυξη, την κατακύρωση, την επίβλεψη, την παραλαβή του έργου. Είµαι σίγουρος ότι έκτοτε, αρκετές βελτιώσεις έχουν γίνει στην όλη διαδικασία, µε κορωνίδα τη σηµερινή εκδήλωση. Όπως λένε βέβαια οι Αγγλοσάξωνες it takes two to tango και ως εκ τούτου για την αποτελεσµατικότερη επιτυχία αυτής της λαµπρής πρωτοβουλίας, απαιτείται παρόµοια αποκήρυξη και από την πλευρά της εκάστοτε Αναθέτουσας Αρχής, δηλαδή της ηµόσιας ιοίκησης. Θέλω να πιστεύω ότι οι Υπουργοί που δεν είναι σήµερα παρόντες ήθελα να τους βάλω

3 προ των ευθυνών τους θα µπορούσαν να διασφαλίσουν µία τέτοια δέσµευση. Η αποκήρυξη της Ετεροδοσοληψίας βεβαίως είναι ουσιαστική, αλλά από µόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται να µεταλλαχθεί σε µία έµπρακτη διαδικασία. Και η ιεθνής ιαφάνεια καλύπτει αυτό το κενό, προτεί-νοντας ένα εργαλείο το οποίο λέµε Το Σύµφωνο Ακεραιότητας (έχω αντίγραφα να αφήσω πίσω, αν θέλετε), το οποίο όταν εφαρµόζεται, περιορίζει το υψηλό κόστος και τις στρεβλώσεις της διαφθοράς. Ο κ.ρέππας είναι ενήµερος γι αυτό, γιατί έχει δεσµευτεί, όταν ήταν Υπουργός στο αρµόδιο Υπουργείο, να το ενσωµατώσει αυτό το Σύµφωνο στον νέο Νόµο Περί Ανάθεσης ηµοσίων Έργων και βέβαια, ελπίζουµε και προσπαθούµε να έρθουµε σε επαφή µε τον κ.βορίδη, να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια και να ολοκληρώσει αυτή την πρωτοβουλία. ράττοµαι επίσης της ευκαιρίας χωρίς να σας κουράσω όµως πολύ για να σας πω λίγα λόγια για το Σύµφωνο Ακεραιότητας, καθώς και για τα οφέλη του. Το Σύµφωνο Ακεραιότητας συνιστά µία επίσηµη συµφω-νία ανάµεσα στις Κρατικές Υπηρεσίες που διενεργούν διαγωνισµούς και στις υποψήφιες εταιρείες που συµµετέχουν, αλλά και µία διαδικασία η οποία αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων των προµηθειών, κατά τον τρόπο που εγγυάται την ενίσχυση της διαφάνειας, την εποπτεία των διαδικασιών από ένα εξωτερικό Ανεξάρτητο Σώµα, την ανίχνευση των πιθανών κινδύνων διαφθοράς και τη διευκόλυνση της λήψης διορθωτικών µέτρων, σε περίπτωση που προκύψει όντως τέτοιο πρόβληµα διαφθοράς. Από τη µια µεριά, οι ηµόσιες Αρχές µε το Σύµφωνο αυτό δεσµεύονται γραπτώς να µην ζητήσουν, ή να µην αποδεχθούν

4 δωροδοκία, να δώσουν στη δηµοσιότητα όλες τις σχετικές µε τη σύµβαση πληροφορίες για παράδειγµα, µέσω του ιαδικτύου, ή µε δηµόσιες ακροάσεις και ενδεχοµένως να δώσουν στη δηµοσιότητα περιουσιακά στοιχεία των δηµόσιων αξιωµατούχων που συµµετέχουν σε αυτούς τους διαγωνισµούς. Από την άλλη πλευρά, οι συµµετέχοντες στους δηµόσιους διαγωνισµούς µε τη σειρά τους, µε το Σύµφωνο Ακεραιότητας δεσµεύονται και αυτοί γραπτώς να µην δωροδοκήσουν, να µην καταβάλουν κανενός τύπου πληρωµές, να µην συνεργαστούν δολίως µε άλλους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, προκειµένου να χειραγωγήσουν τη διαδικασία και να δώσουν στη δηµοσιότητα κάθε πληροφορία που αφορά πληρωµές σε µεσάζοντες. Πέραν των υποχρεώσεων των δύο βασικών αντισυµβαλλοµένων µερών, στη βάση του Συµφώνου Ακεραιότητας έχουµε και ένα τρίτο µέρος, τους ανεξάρτητους παρατηρητές που κατά κανόνα εργάζονται υπό την οµπρέλα της Κοινωνίας των Πολιτών ή και κάποιων άλλων Ανεξάρτητων Αρχών, που ο στόχος τους είναι η προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος, η λειτουργία και ο ρόλος των ανεξάρτητων παρατηρητών, είναι να εποπτεύουν, να παρακολουθούν και να παράσχουν εµπειρογνω-µοσύνη για όλα τα βήµατα της διαδικασίας, να διασφαλίσουν ότι η πληρο-φόρηση είναι ανοιχτή σε όλους, να ακούσουν ενδεχόµενες καταγγελίες των συµµετεχόντων, να προσπαθήσουν να αντιµετωπίσουν ζητήµατα που προκύπτουν, να κρατήσουν ενήµερη την κοινή γνώµη και τις Αρχές για ό,τι απαιτείται και γενικότερα να συµβάλλουν στην ενίσχυση της συνολικής εµπιστοσύνης στην όλη διαδικασία.

5 Το Σύµφωνο Ακεραιότητας λειτουργεί ως διαιτητής και ως µηχανισµός επιβολής κυρώσεων και επίσης ως επίλυση διαφορών όταν ανακύψουν ζητήµατα. Κυρώσεις αστικής, ποινικής και διοικητικής φύσης για τις ηµόσιες Αρχές, κυρώσεις όπως η απώλεια του διαγωνισµού, ή της χρηµατικής εγγύησης συµµετοχής, ή ακόµα και αποκλεισµός από µελλοντικούς διαγωνισµούς για τις συµµετέχουσες εταιρείες. Το Σύµφωνο Ακεραιότητας έχει εφαρµοστεί από Εθνικά Παραρ-τήµατα ιεθνούς ιαφάνειας σε περισσότερες από δεκαπέντε (15) χώρες. Στη Γερµανία π.χ. χρησιµοποιήθηκε επιτυχώς για τη µεγάλη σύµβα-ση κατασκευής του νέου διεθνούς αεροδροµίου του Βερολίνου. Μέχρι σήµερα η ιεθνής ιαφάνεια έχει προωθήσει και έχει εποπτεύσει διαδι-κασίες πάνω από τριακόσια (300) Σύµφωνα Ακεραιότητας σε όλο τον κόσµο. Και µετά από δέκα (10) χρόνια εµπειρίας, η ιεθνής ιαφάνεια έχει διαπιστώσει ότι µε τη χρήση αυτού του Συµφώνου, οι Αρχές είναι δυνατόν να εξοικονοµήσουν κεφάλαια της τάξης του 10% έως και 60% στις δηµόσιες συµβάσεις. Συνοψίζοντας, το Σύµφωνο Ακεραιότητας µπορεί να βοηθήσει άµεσα και αποτελεσµατικά την καταπολέµηση της διαφθοράς στις συµβάσεις των ηµοσίων Έργων και µακροπρόθεσµα να συµβάλλει στην οικοδόµηση εµπιστοσύνης στο σύστηµα των προµηθειών και στη βελτίωση και καλλιέργεια του ευνοϊκού επιχειρηµατικού και επενδυτικού κλίµατος. Κλείνοντας, αν κάθε κρίση είναι µία ευκαιρία, όπως λέµε συνήθως, τότε η παρούσα κρίση που βιώνει η χώρα µας, µπορεί να αποτελέσει µοναδική ευκαιρία για να επαναπροσδιορίσουµε τις αξίες που µας

6 χαρακτηρίζουν ως κοινωνία. Η αρχή γίνεται µε τη σηµερινή αποκήρυξη της Ετεροδοσοληψίας. Σας ευχαριστώ πολύ.

«ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

«ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Σ Α Τ Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ µε θέµα: «ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ» Πέµπτη, 6 Μαρτίου 2014 Αίθουσα Ερµής Ε.Β.Ε.Α. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας

Κώδικας. Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας Περιεχόμενα 5 7 9 15 17 19 21 25 27 29 31 33 35 37 Μήνυμα από τη Διοίκηση Εταιρικές Αρχές -Αποστολή-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Αθήνα, 2 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ελτίο Τύπου Αθήνα, 2 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ελτίο Τύπου Αθήνα, 2 Ιουνίου 2005 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Να καλωσορίσω στο Υπουργείο Ανάπτυξης τον Υφυπουργό Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020. Συμπεράσματα και Προτάσεις Βιομηχανικής Πολιτικής

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020. Συμπεράσματα και Προτάσεις Βιομηχανικής Πολιτικής ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020 Πρακτικά τελικής εκδήλωσης συνεδρίου Συμπεράσματα και Προτάσεις Βιομηχανικής Πολιτικής έτσι όπως αυτά προέκυψαν από τις επτά (7) συναντήσεις εργασίας κλαδικού και οριζόντιου χαρακτήρα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2009 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2009 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2009 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ Κυρίες και κύριοι, Απευθύνομαι σήμερα σ? εσάς, τους εκπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία EL ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ Johannes HAHN Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση 1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 Τετάρτη 8 Απριλίου 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΘΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΘΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΘΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Γεια

Διαβάστε περισσότερα

*smith&nephew. Αναθεώρηση Απρίλιος 2015. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1

*smith&nephew. Αναθεώρηση Απρίλιος 2015. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 Αναθεώρηση Απρίλιος 2015 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΡΟΛΟΣ- ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα 2 ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ Η ηθική ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσήρθατε στην Έκθεση Αειφορίας 2009

Καλωσήρθατε στην Έκθεση Αειφορίας 2009 Κέντρο διανομής Θεσσαλονίκης Ανάβρα, λατομείο κερατόλιθου 00 01 02 04 06 07 08 10 12 15 16 18 20 22 24 26 27 28 30 31 32 34 36 37 38 46 48 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρουσία μας Καλωσήρθατε στην Έκθεση Αειφορίας 2009

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων κατά της Ετεροδοσοληψίας

Μονογραφία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων κατά της Ετεροδοσοληψίας Μονογραφία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων κατά της Ετεροδοσοληψίας Αρχική Έκδοση: Απρίλιος 2011 Συµπληρωµατικά Σχόλια: Ιανουάριος 2012 Εντολέας Συντονιστική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013 Κώδικας Δεοντολογίας 2013 Αγαπητοί συνάδελφοι: Εδώ και 200 χρόνια, έχουμε χτίσει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας, τους μετόχους και τις κοινότητες παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση και διεξάγοντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Ολομέλειας Καβάλας 2009

Πρακτικά Ολομέλειας Καβάλας 2009 Πρακτικά Ολομέλειας Καβάλας 2009 10 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕ ΡΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΒΑΛΑ, ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ LUCY, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2009 Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. 2 Νοέμβριος 2010 έκδοση 2.0

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. 2 Νοέμβριος 2010 έκδοση 2.0 ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η πρακτική της διαφθοράς και του χρηματισμού είναι παράνομη, αξιόποινη και επιζήμια για τις επιχειρήσεις, τους θεσμούς και τις κυβερνήσεις, και κατά συνέπεια επιβλαβής για όλες τις κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 1 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10 ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Γ Κ.Π.Σ. ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Κος ΦΩΛΙΑΣ: Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο άνοιγμα των εργασιών της 10 ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της BP. Ο δικός μας Κώδικας. Τα πιστεύω μας

Κώδικας Συμπεριφοράς της BP. Ο δικός μας Κώδικας. Τα πιστεύω μας Ο δικός μας Κώδικας Τα πιστεύω μας 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1η Ενότητα: Ασφαλείς, υπεύθυνες και αξιόπιστες λειτουργίες 2η Ενότητα: Οι δικοί μας άνθρωποι 3η Ενότητα: Οι επιχειρηματικοί εταίροι μας 4η Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan»

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan» Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1 ΘΕΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤHΣ-ΣΥΝΤΑΚΤHΣ ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ 438 ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους Σπουδάστρια Ζάρα Σοφία Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα