ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ Άρθρο 1. Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ α) Ιδρύεται Σύλλογος µε την επωνυµία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ β) Έδρα του Συλλόγου ορίζεται ο ήµος Αλίµου Αττικής. ` γ) Ο Σύλλογος έχει διοικητική και οικονοµική αυτονοµία, η δε λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού και της Νοµοθεσίας που αφορά τα Σωµατεία. δ)ο Σύλλογος µπορεί να ιδρύσει γραφεία του και σε άλλα µέρη της χώρας καθώς και µπορεί να ενώνεται µε άλλα σωµατεία και συλλόγους για την δηµιουργία συνδέσµου ή ένωσης ή οµοσπονδίας. Να αποτελεί µέλος, µε εγγραφή ή προσχώρηση του, ενώσεων, οµοσπονδιών κτλ Ελληνικών ή διεθνών οµοειδούς σκοπού για την επιδίωξη των κοινών τους συµφερόντων, αλλά διατηρώντας την οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια του. Η ένωση, προσχώρηση, εγγραφή και αποχώρηση από τις παραπάνω ενώσεις, οµοσπονδίες κτλ γίνονται µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. ε) Ο Σύλλογος έχει δικό του σήµα, το οποίο παριστάνει προγενέστερη µορφή της υδρογείου (Παγκαία, Πανθάλασσα & θάλασσα ΤΗΘΥΣ), έναν δύτη και τη λέξη ΤΗΘΥΣ. στ) Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή µε τις λέξεις ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ και το έτος ιδρύσεως του στην περιφέρεια, και στο κέντρο της το σήµα του Συλλόγου. Η σφραγίδα µπαίνει σε κάθε έγγραφο του Συλλόγου. Άρθρο 2. ΣΚΟΠΟΣ Σκοποί του Συλλόγου είναι : α) Η προάσπιση των συµφερόντων των ερασιτεχνών αυτοδυτών. β) Η ανάπτυξη και η διάδοση της αυτόνοµης κατάδυσης. γ) Η συνεχής ενηµέρωση και επιµόρφωση των µελών του Συλλόγου πάνω σε θέµατα της αυτόνοµης κατάδυσης. δ) Η αναβάθµιση της εκπαίδευσης και των παρεχόµενων υπηρεσιών στους ερασιτέχνες αυτοδύτες από τους παροχείς των αντίστοιχων υπηρεσιών σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, την Ελληνική και την διεθνή πρακτική. 1

2 ε) Η προστασία των Ελληνικών θαλασσών, της πολιτιστικής κληρονοµιάς, των λιµνών, των ποταµών και εν γένει του φυσικού περιβάλλοντος, µε σχετικές ενέργειες προς τις αρµόδιες αρχές. στ) Η οικολογική ευαισθητοποίηση του κοινού. ζ) Η ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων σχετικών µε την αυτόνοµη κατάδυση. Για την επίτευξη των σκοπών του, το Σωµατείο µπορεί να συνιστά επιτροπές ή οµάδες εργασίας από µέλη του, να παράγει ενηµερωτικό και επιµορφωτικό υλικό, να οργανώνει δηµόσιες εκδηλώσεις µε τη µορφή διαλέξεων ή συζητήσεων, να αναθέτει µελέτες σε οµάδες ή πρόσωπα, να συνεργάζεται µε επιστηµονικές οµάδες ή σωµατεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να ενώνεται µε άλλα σωµατεία και συλλόγους για την δηµιουργία συνδέσµου ή ένωσης ή οµοσπονδίας. Να αποτελεί µέλος, µε εγγραφή ή προσχώρηση του, ενώσεων, οµοσπονδιών κτλ. Ελληνικών ή και διεθνών οµοειδούς σκοπού για την επιδίωξη των κοινών τους συµφερόντων, αλλά διατηρώντας την οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια του και γενικά να αναλαµβάνει και να αναπτύσσει µόνο ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς κάθε πρωτοβουλία που εξυπηρετεί τους σκοπούς του. Άρθρο 3. ΜΕΣΑ Μέσα για την πραγµατοποίηση των πιο πάνω σκοπών του συλλόγου είναι : α) Η συνεργασία µε άλλους παρόµοιους Συλλόγους, Σωµατεία και Οργανισµούς Ελληνικούς και ξένους και τις αρµόδιες ηµόσιες Υπηρεσίες για την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν τις υποβρύχιες δραστηριότητες. β) Η διενέργεια σεµιναρίων, δηµοσίων συζητήσεων, συνεδρίων, διαγωνισµών και εκθέσεων (όποιας µορφής συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής) σχετικών µε τους σκοπούς του Συλλόγου, το πρόγραµµα των οποίων ο χρόνος και ο τρόπος πραγµατοποιήσεως και η χρονική τους διάρκεια καθορίζονται από το.σ. του Συλλόγου. γ) Η συµµετοχή µελών του.σ. και των ειδικών επιτροπών και οµάδων εργασίας σε κέντρα λήψεως αποφάσεων για θέµατα που αφορούν την κατάδυση σαν γνωµοδοτικά όργανα, καθώς και η επεξεργασία και η προβολή των θέσεων του Συλλόγου σε ανάλογα νοµοσχέδια. δ) Η συµµετοχή του Συλλόγου σε δηµόσιες συζητήσεις, συνέδρια και σεµινάρια, διεθνή καταδυτικά συνέδρια και εκθέσεις που να έχουν σχέση µε την αυτόνοµη κατάδυση και γενικά µε τον υποβρύχιο πλούτο και την προστασία των θαλασσών. ε) Η περιοδική ή µη έκδοση ενηµερωτικού ή άλλου υλικού σχετικού µε τους σκοπούς του Συλλόγου ή για διάφορες εργασίες των µελών του, σε ηλεκτρονική (ψηφιακοί δίσκοι, ιστοσελίδα κτλ) ή έντυπη µορφή (περιοδικό, εφηµερίδα κτλ.). 2

3 στ) Ανακοινώσεις στο τύπο και άλλα µέσα µαζικής ενηµερώσεως για θέµατα υποβρυχίου δραστηριότητος, µελέτες δηµοσιεύσεις, διαλέξεις συζητήσεις κινηµατογραφικές προβολές, προβολές διαφανειών, λειτουργία βιβλιοθήκης και εντευκτηρίου και γενικά κάθε µέσο το οποίο το.σ. και τα τµήµατα εργασίας του Συλλόγου θα θεωρήσουν απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του. ζ) Η προµήθεια υλικών και υπηρεσιών σχετικά µε την αυτόνοµη κατάδυση µε όρους ή και τιµές προνοµιακές για τα µέλη του, είτε από εγχώριες είτε από αλλοδαπές πηγές µε δυνατότητα απευθείας εισαγωγής από τον Σύλλογο µε διαφανείς και νόµιµες διαδικασίες. η) Η αµέριστη συµπαράσταση αλλά και η επικουρική συµβολή του Συλλόγου ως φορέα εφόσον ζητηθεί- απέναντι σε µη µέλη ή φορείς (οργανισµοί, δράσεις, οµάδες συζητήσεων, τοπικές οργανώσεις, ιστοσελίδες κτλ) που αποδεδειγµένα έδρασαν ή δρουν µε σκοπούς αντίστοιχους µε αυτούς του Συλλόγου κατόπιν απόφασης του.σ. θ) Η διοργάνωση καταδυτικών εκδροµών και εξορµήσεων σύµφωνα πάντα µε το Άρθρο 6 παρ. 10. Άρθρο 4. ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για την συστηµατικότερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου δηµιουργούνται και λειτουργούν µε απόφαση του.σ. και ελέγχονται από αυτό, ειδικές επιτροπές και οµάδες εργασίας. Άρθρο 5. ΜΕΛΗ Τα µέλη του Συλλόγου και διακρίνονται σε τακτικά, δόκιµα και επίτιµα µέλη. 1. Για να γίνει κάποιος µέλος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση, η οποία εγκρίνεται από το.σ., καθώς και να καταβάλει το δικαίωµα εγγραφής και την ετήσια χρηµατική εισφορά. 2. Η έγκριση της ως άνω αιτήσεως από το ιοικητικό συµβούλιο του Σωµατείου παρέχεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία εξήντα (60) ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, η έγκριση του.σ. θεωρείται ότι παρασχέθηκε αυτοδικαίως και ο αιτών έχει εγγραφεί ως µέλος του Σωµατείου την εξηκοστή ηµέρα από την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται πράξη του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου. 3. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να µην εγκρίνει, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, το αίτηµα εγγραφής του αιτούντος ως µέλους. Κατά της απόφασης αυτής ο αιτών έχει δικαίωµα να ασκήσει, ενώπιον των αρµοδίων αρχών και ικαστηρίων, όλα τα ένδικα µέσα και βοηθήµατα, που προβλέπονται από το Νόµο. 3

4 Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ α) Ως τακτικά µέλη του Συλλόγου εγγράφονται όσοι επιθυµούν να ασχοληθούν για την πραγµατοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, έχουν συµπληρώσει την νόµιµη ηλικία και είναι κάτοχοι πτυχίου αυτόνοµης κατάδυσης εκδοθέντος από οργανισµό αναγνωρισµένο από οποιαδήποτε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Ως τακτικά µέλη δεν µπορούν να εγγραφούν οι επαγγελµατίες αυτοδύτες, που παρέχουν την οποιαδήποτε έµµισθη υπηρεσία στον τοµέα της εκπαίδευσης ή της εµπορίας καταδυτικών ειδών ή της προσφοράς καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής ως παροχείς, όπως αυτό ορίζεται από τον εκάστοτε ισχύοντα νόµο. γ) Κάθε τακτικό µέλος έχει το δικαίωµα να συµµετέχει στις γενικές συνελεύσεις, να παίρνει µέρος σε συζητήσεις και ψηφοφορίες, να εκλέγει και να εκλέγεται και γενικά να συµµετέχει στις δραστηριότητες του Συλλόγου. δ) Τακτικό µέλος, που αποδεδειγµένα βρεθεί να παρέχει τις υπηρεσίες της παραγράφου β της παρούσης,, διαγράφεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 παρ. 2, και αν είναι µέλος του Σ ή της ΕΕ, εκπίπτει αυτόµατα του αξιώµατός του και ακολουθείται η προαναφερθείσα διαγραφή. Β. ΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ. Όσοι επιθυµούν να γίνουν µέλη του Συλλόγου, αλλά ακόµη δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το παρόν Καταστατικό ή ο νόµος, µπορούν να εγγραφούν ως δόκιµα µέλη, και µετά την πλήρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων, µπορούν να γίνουν τακτικά µέλη. Τα δόκιµα µέλη, όσο παραµένουν στο δοκιµαστικό αυτό στάδιο, δεν υποχρεούνται σε καταβολή συνδροµής ή και δικαιώµατος εγγραφής, δεν έχουν δικαίωµα εκλέγειν ή εκλέγεσθαι, µπορούν να λαµβάνουν µέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και µετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, έχουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των τακτικών µελών. Γ. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ Επίτιµα µέλη µπορούν να γίνουν όσοι, για οποιοδήποτε λόγο, συµπαραστάθηκαν στο έργο του Συλλόγου, άτοµα που διακρίθηκαν στον ευρύτερο κοινωνικό, επιχειρηµατικό και ακαδηµαϊκό χώρο και γενικά τα πρόσωπα που προσέφεραν ή προσφέρουν διακεκριµένες ή εξαιρετικές υπηρεσίες για την ευόδωση και υλοποίηση των σκοπών του Σωµατείου και ιδίως πρόσωπα που διακρίθηκαν, διεθνώς, στο χώρο των καταδύσεων. Τα µέλη αυτά είναι καθαρά τιµητικού χαρακτήρα και δεν έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, µπορούν, όµως, να µετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να λαµβάνουν τον λόγο και να εκφέρουν απόψεις τους, χωρίς όµως δικαίωµα ψήφου. Τα επίτιµα µέλη δεν καταβάλουν ετήσια εισφορά, ούτε το δικαίωµα εγγραφής. 4

5 Για την ανακήρυξη κάποιου σε επίτιµο µέλος, προτείνεται από το Σ, που α) ενεργεί αυτόβουλα και οµόφωνα, ή β) µετά από έγγραφη πρόταση προς το Σ από δέκα (10) τουλάχιστον τακτικά µέλη, προς την Γενική Συνέλευση όπου αποφασίζεται µε απόλυτη πλειοψηφία των ταµειακά εντάξει παρευρισκοµένων τακτικών µελών. Τα επίτιµα µέλη µπορούν να εγγραφούν και ως τακτικά µέλη, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 6. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 1. Όλα τα µέλη που είναι ταµειακώς εντάξει έχουν το δικαίωµα να εκφράζουν, να διατυπώνουν και να αναπτύσσουν ελεύθερα τις απόψεις και προτάσεις τους για οποιοδήποτε θέµα στις Γενικές Συνελεύσεις, να ασκούν έλεγχο και εποικοδοµητική κριτική στο.σ. για τις πράξεις του, να ανακοινώνουν σχετικές µε τους σκοπούς του Συλλόγου εργασίες και µελέτες, να χρησιµοποιούν, µε δική τους ευθύνη, τα τεχνικά µέσα του Συλλόγου και να προτείνουν νέα µέλη, να εκλέγουν και να εκλέγονται στις αρχαιρεσίες του Σωµατείου. 2. Τα µέλη µπορούν να υποβάλλουν γραπτώς στο.σ. του Σωµατείου τα θέµατα που επιθυµούν να συµπεριληφθούν στην ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, τουλάχιστον 5 ηµέρες νωρίτερα. 3. Τα µέλη του Σωµατείου µπορούν, οποτεδήποτε, να αποχωρήσουν από αυτό, µε µονοµερή υποβολή γραπτής δήλωσης βουλήσεως τους, προς το.σ. Μπορούν να επανεγγραφούν, αν το εγκρίνει το.σ., ύστερα από γραπτή τους αίτηση προς αυτό. 4. Τα µέλη µπορούν µε απόφαση του.σ. να ορίζονται ως αντιπρόσωποι του Σωµατείου, σε όλους τους φορείς στους οποίους το Σωµατείο ενδεχοµένως θα είναι µέλος. Όλα τα µέλη υποχρεούνται: 5. Να συµµορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού, καθώς και στις αποφάσεις της Γ.Σ, και του.σ., να παρακολουθούν τις Γ.Σ., να συµπεριφέρονται µεταξύ τους µε ευπρέπεια και αλληλεγγύη, να συµµετέχουν ενεργά σε κάθε δραστηριότητα του Σωµατείου, να επιδεικνύουν δραστηριότητα, ζήλο και προθυµία για την επίτευξη του σκοπού του Σωµατείου, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα, η οποία αντιστρατεύεται τον σκοπό αυτό και να συµµετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις του Σωµατείου, να εκπληρώσουν ευσυνείδητα τις εργασίες που έχουν αναλάβει. 6. Σε περίπτωση αλλαγής της κατοικίας τους, πρέπει να το γνωστοποιήσουν αυτό στο Σωµατείο, άλλως, κάθε έγγραφο θα επιδίδεται νόµιµα και έγκυρα στην παλιά τους διεύθυνση. 7. Η πρόκληση από µέλος, θορύβου ή αταξίας στην Γ.Σ., η παρεµπόδιση, µε οποιοδήποτε τρόπο, της συγκρότησης ή της οµαλής διεξαγωγής αυτής και ανεξάρτητα από τις ενδεχόµενες ποινικές συνέπειες κατά του υπαιτίου, λογίζεται ως βαρύτατο πειθαρχικό 5

6 παράπτωµα και θεωρείται ως σπουδαίος λόγος, που επισύρει την ποινή της αποβολής του υπαιτίου από την Γ.Σ. 8. Να εκπληρώνουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Σωµατείο εξαιρούνται τα επίτιµα και τα δόκιµα µέλη. 9. Όλα τα µέλη του Συλλόγου µπορούν παράλληλα να ανήκουν και σε άλλους Ναυτικούς, Αθλητικούς, Φυσιολατρικούς κ.λ.π. Οµίλους, αρκεί να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς τον Σύλλογο. 10. Κάθε µέλος του Συλλόγου, υποχρεούται µε την εγγραφή του να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία δηλώνει κατηγορηµατικά και αµετάκλητα ότι αναγνωρίζει και αποδέχεται την συµµετοχή του στις εν γένει δραστηριότητες του Συλλόγου, έχοντας πλήρη επίγνωση των όποιων κινδύνων συνεπάγονται αυτές, και ότι κανένα µέλος του εκάστοτε ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου δεν φέρει καµία ποινική ή αστική ευθύνη για τυχόν, σωµατικές ή υλικές βλάβες, που µπορεί αυτό να υποστεί κατά την συµµετοχή του σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του Συλλόγου. Άρθρο 7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ εν γίνεται δεκτή αίτησης εγγραφής σαν µέλος, οποιασδήποτε κατηγορίας, στο Σύλλογο ατόµου το οποίο α) Συνέπεια αµετάκλητης καταδίκης, στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση. β) Καταδικάστηκε αµετάκλητα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, αρχαιοκαπηλία, πλαστογραφία, απάτη, εκβιασµό, εγκλήµατα κατά των ηθών γ) Μέλη που µεταγενέστερα της εγγραφής τους στο Σύλλογο, υποπέσουν στα ανωτέρω αδικήµατα, διαγράφονται από το Σύλλογο. δ) Το.Σ., λόγω αδυναµίας του να ελέγξει την ποινική κατάσταση κάθε υποψηφίου µέλους, αρκείται στην σχετική υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, που θα καταθέτει το ενδιαφερόµενο µέλος, κατά την υποβολή της αιτήσεως εγγραφής του. Άρθρο 8. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ- ΑΠΩΛΕΙΑ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 1. Κάθε µέλος, που δεν εκπληρώνει τις προς το Σωµατείο οικονοµικές υποχρεώσεις του, που η δραστηριότητα του στρέφεται ενάντια στους σκοπούς αυτού, που εµποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των Οργάνων ιοίκησης του Σωµατείου, που επιδεικνύει ανάρµοστη συµπεριφορά, µπορεί να υποβληθεί στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις: α) Γραπτή επίπληξη, β) Προσωρινή διαγραφή, γ) Οριστική διαγραφή 6

7 2. Η γραπτή επίπληξη επιβάλλεται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του.σ., η προσωρινή και η οριστική διαγραφή µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της Γ.Σ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το πειθαρχικά διωκόµενο µέλος πρέπει να καλείται από το.σ., σε γραπτή απολογία µέσα σε 10 ηµέρες, από την ηµέρα κλήσεως του. Αν δεν υποβληθεί απολογία, το.σ. ή η Γ.Σ. αποφασίζει και χωρίς αυτήν. Η διαγραφή προτείνεται από το.σ., ή από το 10% τουλάχιστον των µελών του Σωµατείου. 3. Κάθε µέλος, το οποίο καθυστερεί αδικαιολόγητα την ετήσια συνδροµή του, για διάστηµα µεγαλύτερο από έξι (6) µήνες, αποκλείεται, αρχικά, από την Γενική Συνέλευση και αν συνεχίζει αδικαιολόγητα την καθυστέρηση, διαγράφεται, κατά τα ανωτέρω. Μέλος, που απώλεσε για την παραπάνω αιτία, την ιδιότητά του, µπορεί να επανεγγραφεί, εφόσον, εξοφλήσει όλες τις, µέχρι της επανεγγραφής του, καθυστερούµενες συνδροµές. 4. Η ιδιότητα του µέλους χάνεται, κατόπιν διαγραφής, αποχώρησης, έκπτωσης και θανάτου αυτού. Μέλη που απώλεσαν την ιδιότητά τους, λόγω διαγραφής ή έκπτωσής τους, µπορούν να επανεγγραφούν, όταν εξαλειφθεί η γενεσιουργός αιτία, σε δε περίπτωση αποχώρησης, µετά σχετικής αιτήσεως του µέλους, ύστερα πάντα από σχετική απόφαση του Σ. Άρθρο 9. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ α) Κάθε µέλος, που παραιτήθηκε ή διαγράφτηκε από το.σ. του Συλλόγου, δεν έχει ή διατηρεί καµία απαίτηση για τα καταβληθέντα από αυτό χρήµατα ή τις εµπράγµατες δωρεές κινητών και ακινήτων αγαθών προς τον Σύλλογο (συνδροµές, χρηµατικές και εµπράγµατες δωρεές, κ.λ.π.) β) Το µέλος που αποχώρησε εξακολουθεί να ευθύνεται απέναντι στο Συλλόγου για τις υποχρεώσεις που ανέβαλε όσο διάστηµα ήταν µέλος του. Άρθρο 10. ΠΟΡΟΙ Οι πόροι του Σωµατείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους: Οι τακτικοί είναι: Οι τακτικές ετήσιες συνδροµές των µελών και το δικαίωµα εγγραφής των µελών. Οι έκτακτοι πόροι είναι: Οι έκτακτες εισφορές των µελών, το ύψος των οποίων εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, τα έσοδα από δραστηριότητες (εισπράξεις από πολιτιστικές, φιλανθρωπικές, καλλιτεχνικές ή από άλλες κοινωνικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Σωµατείου), έσοδα από διαφηµίσεις, δωρεές και χορηγίες, κληρονοµιές η κληροδοτήµατα και κάθε φύσεως παροχές από χαριστική πράξη, αρκεί να µην γίνεται µε όρους που είναι δεσµευτικοί και αντίθετοι στους σκοπούς του Συλλόγου ή εµποδίζουν την πραγµατοποίηση τους, τόκοι καταθέσεων και κάθε άλλη νόµιµη αύξηση της περιουσίας του και εν γένει κάθε έσοδο, που προέρχεται από νόµιµη αιτία και εγκρίνεται από το.σ. 7

8 Το ύψος των τακτικών συνδροµών των µελών ορίζεται από την Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του.σ,. στο πλαίσιο του οικονοµικού απολογισµού και προϋπολογισµού. Έκτακτες συνδροµές αποφασίζονται απο την ΓΣ µετά από πρόταση οποιουδήποτε µέλους του Σ και σχετική απόφαση του Σ, όταν το ύψος του αποθεµατικού µειωθεί σε επίπεδο µικρότερο των πάγιων λειτουργικών εξόδων τριών µηνών, καθώς και όταν προκύπτουν έκτακτες δαπάνες, για συγκεκριµένη έκτακτη δραστηριότητα του Σωµατείου. Άρθρο 11. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ α) Το δικαίωµα εγγραφής των τακτικών µελών ορίζεται στα 10 ευρώ. β) Η ετήσια συνδροµή καθορίζεται στα 50 ευρώ, γ) Από την υποχρέωση καταβολής της ετήσιας συνδροµής µπορούν να απαλλαγούν µε απόφαση του.σ, η οποία θα λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών του, άτοµα άπορα, άρρωστα, τα οποία προσωρινά λείπουν στο εξωτερικό, υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία και γενικά όλοι εκείνοι για τους οποίους συντρέχει ειδικός λόγος, κατά περίπτωση. Άρθρο 12. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κάθε µίσθωση χώρου, η κατασκευή, η επέκταση, ή τροποποίηση για χρήση από το Σύλλογο, πραγµατοποιείται από το εκάστοτε.σ, ανάλογα µε τις ανάγκες του Συλλόγου. ΑΡΘΡΟ 13.ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Τα όργανα της ένωσης είναι: Η Γενική Συνέλευση, το ιοικητικό Συµβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 14.ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.) 1. Η Γ.Σ. των µελών, που συγκροτείται από ταµειακώς εντάξει µέλη, είναι το κυρίαρχο όργανο του Σωµατείου. Αποφασίζει για οποιοδήποτε θέµα και οι αποφάσεις της είναι δεσµευτικές για όλα τα µέλη. Ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα του Σωµατείου. Ειδικότερα: Εγκρίνει τον προϋπολογισµό και την έκθεση πεπραγµένων του.σ. Απαλλάσσει το απερχόµενο.σ., από κάθε ευθύνη. 8

9 Εκλέγει τριµελή εφορευτική επιτροπή για την διενέργεια εκλογών. Εκλέγει τα µέλη του.σ. Εγκρίνει την διαγραφή ή αποβολή των µελών. Αποφασίζει για την έγκριση ή απόρριψη του προϋπολογισµού. Εποπτεύει των εργασιών και των δράσεων του.σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ανακαλεί ή παύει το.σ. για σπουδαίο λόγο. Προκηρύσσει και διενεργεί τις αρχαιρεσίες του Σωµατείου. Αποφασίζει κάθε τροποποίηση του Καταστατικού. Αποφασίζει για την διάλυση του Σωµατείου. Εκλέγει το Προεδρείο της, που διευθύνει τις εργασίες της. 2. Κάθε χρόνο συγκαλείται µια τακτική Γ.Σ. από το.σ., µέσα στο πρώτο τρίµηνο του έτους. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα. Οι προσκλήσεις πρέπει να προσδιορίζουν, οπωσδήποτε, τόπο, χρόνο, ηµεροµηνία και ώρα, τα θέµατα για συζήτηση και να ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης για την περίπτωση που δεν επιτευχθεί η νόµιµη απαρτία. Η πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να στέλνεται στα µέλη 10 µέρες, τουλάχιστον, πριν από την ηµέρα, που θα πραγµατοποιηθεί είτε µε επιστολή είτε µε τηλεοτυπικό µήνυµα είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και να τοιχοκολληθεί στην έδρα του Σωµατείου. 3. Στις Γ.Σ. δικαιούνται συµµετοχής όλα τα ταµειακώς εντάξει µέλη του Σωµατείου. Οποιοδήποτε µέλος του Σωµατείου µπορεί να προσφύγει στο αρµόδιο δικαστήριο, εάν το.σ. αδρανεί ή αρνηθεί να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, κατά παράβαση του Καταστατικού. 4. Μέλη του Σωµατείου µπορούν λάβουν µέρος στις εργασίες της, µέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό, και εφόσον ο ενδιαφερόµενος εξουσιοδοτήσει σχετικά τον Πρόεδρο της ΓΣ να υπογράψει άντ αυτού στο σχετικό βιβλίο και το συντασσόµενο πρακτικό. Η δυνατότητα αυτή, προβλέπεται µόνο για µέλη που βρίσκονται σε απόσταση µεγαλύτερη των 50 χιλιοµέτρων από την έδρα και εφόσον δικαιολογηµένα δεν µπορούν να παραστούν στην ΓΣ. 5. Μέλος του Συλλόγου, µπορεί να εκπροσωπεί στη Γ.Σ. άλλα µέλη, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση µεγαλύτερη των 50 χιλιοµέτρων µακριά από την έδρα αυτού ή κωλύονται να παραβρεθούν στην Γενική Συνέλευση. Κανένα µέλος του Σωµατείου δε µπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα από δύο άλλα µέλη. Η εντολή της εκπροσώπησης πρέπει να είναι έγγραφη και να κατατεθεί στο.σ. δύο τουλάχιστον ώρες πριν την έναρξη της Γ.Σ. 6. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν συµµετέχει το 1/3 τουλάχιστον των ταµειακώς εντάξει µελών. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται, χωρίς νέα 9

10 πρόσκληση, µετά από ακριβώς 7 ηµέρες και µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης, οπότε βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρευρισκοµένων ταµειακώς ενήµερων µελών, εκτός των περιπτώσεων, που απαιτείται εξαιρετική απαρτία και αυξηµένη πλειοψηφία από το Νόµο. Ο Πρόεδρος του.σ., αφού διαπιστώσει την ύπαρξη απαρτίας, καλεί την Γενική Συνέλευση να προβεί στην εκλογή του Τριµελούς Προεδρείου αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της Γ.Σ. καθώς και ένα µέλος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. θέτει προς συζήτηση τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Οι αποφάσεις της Γ.Σ., όταν υπάρχει απαρτία, λαµβάνονται µε ανάταση και καταµέτρηση των χεριών, µε πλειοψηφία των παρόντων ταµειακώς εντάξει µελών. Σε περίπτωση ένστασης, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Για την εκλογή των µελών του.σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και για προσωπικού χαρακτήρα θέµατα, γίνεται µυστική ψηφοφορία µε ψηφοδέλτια. 7. `Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για επείγοντα σοβαρά θέµατα του Σωµατείου, µε απόφαση του.σ., όσες φορές το κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσει µε έγγραφη αίτηση προς το.σ. το 1/6 των ταµειακώς εντάξει µελών και µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης, αυστηρά καθορισµένα. Το.Σ. έχει την υποχρέωση, στην περίπτωση αυτή, να καλέσει την συνέλευση µέσα σε 30 το πολύ ηµέρες, από την υποβολή σε αυτό της αιτήσεως, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης τα περιεχόµενα στην αίτηση. Η πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να στέλνεται 10 ηµέρες, τουλάχιστον, πριν από την ηµέρα, που θα πραγµατοποιηθεί, είτε µε επιστολή είτε µε τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και να τοιχοκολληθεί στην έδρα του Σωµατείου. 8. Με την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ. και µετά την εκλογή του Προεδρείου της, σύµφωνα µε το παρόν καταστατικό, διαπιστώνεται η απαρτία της Γ.Σ. Προς τούτο η γραµµατεία του Συλλόγου υποβάλλει στον Πρόεδρο της Γ.Σ. σηµείωµα περί του ακριβούς αριθµού των ταµειακώς ενήµερων τακτικών µελών του Συλλόγου, καταµετρούνται τα παρόντα ταµειακώς εντάξει τακτικά µέλη και έτσι εξάγεται αν η Γ.Σ. τυγχάνει σε απαρτία η όχι. Αµφότερα τα στοιχεία αυτά δηλαδή, το σηµείωµα της Γραµµατείας και η καταµέτρηση των τακτικών µελών, αναγράφονται στην αρχή των πρακτικών της Γ.Σ. Εν συνεχεία, καλείται ο Πρόεδρος του απερχοµένου.σ., όπως αυτοπροσώπως η δι ενός των αντιπροέδρων ή και συµβούλου, λογοδοτήσει για τα πεπραγµένα του ιοικητικού Συµβουλίου της παρελθούσης χρήσεως και προβεί στην έκθεση του οικονοµικού απολογισµού και εν συνεχεία στις υπάρχουσες τυχόν ανακοινώσεις προς την Γ.Σ. Μετά ταύτα, καλείται η Εξελεγκτική επιτροπή, η οποία δι ενός των µελών διατυπώνει τις παρατηρήσεις της επί των ελεγχθέντων από αυτή λογαριασµών του Συλλόγου και αποφαίνεται εάν κατ αυτήν πρέπει να απαλλαγεί το.σ. της περαιτέρω ευθύνης του. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει µετά από συζήτηση και ψηφοφορία για την απαλλαγή του.σ. από τις ευθύνες του για το υπό κρίση χρονικό διάστηµα. 10

11 Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του.σ. ή ο από αυτόν εξουσιοδοτούµενος σύµβουλος, θέτει υπ όψιν της Γ.Σ. τον προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους. Η Γ.Σ. µετά από συζήτηση και ψηφοφορία αποφαίνεται επί του προϋπολογισµού, τον οποίο τροποποιεί ή εγκρίνει, ως έχει. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, εκτός των περιπτώσεων, κατά τις οποίες, από τον Νόµο, απαιτείται εξαιρετική απαρτία και εξαιρετική πλειοψηφία, όπως για την τροποποίηση καταστατικού, διάλυση του Σωµατείου, µεταβολή του σκοπού του, όπου χρειάζεται η παρουσία του ηµίσεως και ενός τουλάχιστον των µελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων µελών. 9. Οι αρχαιρεσίες του Σωµατείου διεξάγονται κάθε δύο χρόνια και σε αυτές συµµετέχουν, εφ όσον είναι ταµειακώς εντάξει, όλα τα τακτικά µέλη. Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Σωµατείου διεξάγονται µε µυστική ψηφοφορία µε ενιαίο ψηφοδέλτιο και µε βάση τους επίσηµους καταλόγους των τακτικών µελών και τα βιβλία του Ταµείου. Τις εκλογές διενεργεί τριµελής εφορευτική επιτροπή µε 2 αναπληρωµατικά µέλη, που εκλέγονται από την Γ.Σ. και προεδρεύει το µέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Η θέση µέλους της εφορευτικής επιτροπής, που παραιτείται ή κωλύεται, συµπληρώνεται από τα αναπληρωµατικά µέλη, κατά σειρά πλειοψηφίας. Τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής δε µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το.σ. 10.`Όσοι από τα τακτικά µέλη, επιθυµούν να είναι υποψήφια, πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως στο.σ., µέχρι και δύο (2) ηµέρες, πριν την έναρξη της Γ.Σ. Το.Σ. ελέγχει την εκλογιµότητα των υποψηφίων και ανακοινώνει τα ονόµατα τους στο εκλογικό σώµα, µε ανάρτηση του καταλόγου των υποψηφίων, στο Γραφείο του Σωµατείου και στην Γραµµατεία του. Κατά του καταλόγου είναι δυνατό να διατυπωθούν ενστάσεις, επί των οποίων αποφασίζει, αµέσως, η Γ.Σ. Οι υποψήφιοι κατέρχονται στις αρχαιρεσίες σε γενικό ψηφοδέλτιο και τα επώνυµα των υποψηφίων γράφονται µε απόλυτη αλφαβητική σειρά. Καθιερώνεται το δικαίωµα επιλογής µε σταυρό προτίµησης, έως 9, δηλαδή 7 συµβούλους του Σ και 2 για τους αναπληρωµατικούς. Το ψηφοδέλτιο τίθεται από τον εκλογέα µέσα σε φάκελο, που φέρει την σφραγίδα του Σωµατείου και δίνεται σ αυτόν από την εφορευτική επιτροπή, αφού, προηγουµένως, υπογράψει στον πίνακα των ψηφισάντων. 11. Η εφορευτική επιτροπή µεριµνά για την τήρηση της τάξης, για την διευθέτηση του χώρου, που θα τοποθετηθούν οι κάλπες, για την διακρίβωση της ταυτότητας και τον έλεγχο του δικαιώµατος των εκλογέων να ψηφίσουν, εποπτεύει για να διενεργούνται οι αρχαιρεσίες, σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό, αποφαίνεται για κάθε αµφισβήτηση και ενεργεί τη διαλογή και καταµέτρηση των ψήφων. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή διενεργεί την διαλογή των ψηφοδελτίων. Στη συνέχεια, συντάσσει πρακτικό για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και ανακοινώνει το αποτέλεσµα, στο οποίο επισυνάπτεται και ο κατάλογος αυτών που ψήφισαν. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής και παραδίδεται στο νεοεκλεγµένο.σ. του Σωµατείου. 11

12 12. Τακτικά µέλη του.σ. εκλέγονται οι, κατά σειρά, πρώτοι σε σταυρούς. Σε περίπτωση ισοψηφιών, γίνεται κλήρωση. Επί των ενστάσεων, αποφασίζει η εφορευτική επιτροπή, η οποία ανακοινώνει και τους εκλεγέντες. Το.Σ. που εξελέγη, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα, µέσα σε 7 ηµέρες, από την ανακήρυξη των µελών του, η δε θητεία του αρχίζει µε την παραλαβή της διοίκησης, από το απερχόµενο.σ. ΑΡΘΡΟ 15. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (.Σ.) 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι το όργανο, το οποίο ασκεί την ιοίκηση του Σωµατείου και µεριµνά για την επίτευξη των σκοπών του. Έργο του ιοικητικού Συµβουλίου είναι η άσκηση όλων των εξουσιών, πλην εκείνων που είναι αποκλειστικής αρµοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης. Οι υποχρεώσεις και αρµοδιότητες του είναι: Η σύγκληση των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, κατά τις διατάξεις του Καταστατικού. Η εφαρµογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και ο καθορισµός της δραστηριότητας του Σωµατείου, σύµφωνα µε αυτές. Η ανάληψη µέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γ.Σ. πρωτοβουλιών και η διενέργεια κάθε νόµιµης πράξης για την προώθηση των σκοπών του Σωµατείου. Η σύνταξη και υποβολή προς έγκριση στην ΓΣ του ετήσιου προϋπολογισµού καθώς και του απολογισµού και του προγράµµατος δράσης, που υποβάλλονται στην Γ.Σ. για έγκριση. Η έγκριση των αιτήσεων εγγραφής νέων µελών και η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση της διαγραφής ή αποβολής µελών. Η προετοιµασία των εργασιών των Γενικών Συνελεύσεων. Η τήρηση του αρχείου του Σωµατείου και των κατά νόµο απαραίτητων βιβλίων αυτού. Η ενασχόληση µε οποιοδήποτε άλλο θέµα, που αφορά το σωµατείο και δεν έχει ανατεθεί ρητά σε άλλο όργανο αυτού. 2. Το Σωµατείο διοικείται από επταµελές (7).Σ., που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια, µετά από αρχαιρεσίες, όπως ορίζεται, αποτελούµενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία και τρία µέλη. Σε περίπτωση εκκενώσεως θέσεως στο.σ., η θέση αναπληρώνεται κατά την σειρά επιτυχίας των επιλαχόντων. 3. Το νεοεκλεγέν.σ. συνέρχεται µε πρωτοβουλία του πλειοψηφίσαντος µέλους του, σε πρώτη συνεδρίαση, µέσα σε µια εβδοµάδα, από την εκλογή του και εκλέγει µεταξύ των τακτικών µελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία. Για την εκλογή του πρώτου.σ., µετά την νόµιµη έγκριση του καταστατικού του Σωµατείου, η 12

13 Γενική Συνέλευση οφείλει να συγκληθεί από την προσωρινή ιοικούσα Επιτροπή, µέσα σε έξι (6) µήνες, το πολύ. 4. Το.Σ. συγκροτείται σε σώµα και παραλαµβάνει από το προκάτοχο.σ. το αρχείο και όλα τα σχετικά έγγραφα, µε πρωτόκολλο υπογεγραµµένο από το απερχόµενο.σ. 5. Το.Σ. συνέρχεται µε πρόσκληση του Προέδρου, τουλάχιστον µια φορά, το µήνα. Οι αποφάσεις του.σ., του συµβουλίου ευρισκοµένου σε απαρτία, παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών µελών, πλην των περιπτώσεων, όπου στο παρόν καταστατικό ή στο Νόµο, προβλέπεται αυξηµένη πλειοψηφία. Σε απαρτία θεωρείται ότι είναι το.σ., αν παρίστανται τέσσερα (4), τουλάχιστον, τακτικά µέλη του. Το.Σ. ευρισκόµενο σε απαρτία, αποφασίζει για κάθε ζήτηµα, που ανάγεται στην επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού. Σε περίπτωση ισοψηφίας, βαρύνει η ψήφος του Προέδρου. Το.Σ. δύναται, επίσης, να συνεδριάζει, εκτάκτως, όσες φορές κρίνει τούτο αναγκαίο, ο Πρόεδρος, ή ζητηθεί από τρία (3) µέλη του.σ. µε γραπτή αίτηση τους προς τον Πρόεδρο, στην οποία αναγράφονται και τα θέµατα που θα συζητηθούν, η δε σχετική πρόσκληση πρέπει να γίνει εγγράφως. Στην περίπτωση αυτή, το.σ., συγκαλείται σε δέκα (10) το πολύ ηµέρες, από την ηµεροµηνία υποβολής της αιτήσεως. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών, τότε δύναται να συγκαλέσει το.σ., ο Αντιπρόεδρος. Αν, εκ νέου, τούτο δεν καταστεί δυνατόν, τότε τα µέλη του.σ. που υπέβαλαν την αίτηση, δύνανται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, µε το αίτηµα της διενέργειας εκλογών. 6. Σε περίπτωση, κατά την οποία, µέλος του.σ. απουσιάσει, αδικαιολόγητα, επί τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο του αξιώµατός του, µε απόφαση των 2/3 των µελών του.σ. Προηγουµένως, το µέλος, που απουσίασε αδικαιολόγητα, πρέπει να κληθεί εγγράφως, ενώπιον του.σ. και να αναφέρει τους λόγους της απουσίας του. 7. Το.Σ., σε περίπτωση θανάτου, αποχωρήσεως ή κηρύξεως εκπτώτου µέλους του, συµπληρώνεται από τον πρώτο αναπληρωµατικό των τελευταίων αρχαιρεσιών. Σε περίπτωση, που κάποια από αυτές τις περιπτώσεις, συντρέχει στο πρόσωπο του Προέδρου, το.σ. συνέρχεται ειδικά, εντός 15 ηµερών, για να εκλέξει το νέο Πρόεδρο. Στην περίπτωση εξάντλησης των αναπληρωµατικών, η θέση του Σ παραµένει κενή. Το Σ εξακολουθεί να λειτουργεί µε όσα µέλη απαιτούνται για την ύπαρξη απαρτίας του, διαφορετικά προκηρύσσεται Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών ιοικητικού Συµβουλίου ή ζητείται ο διορισµός προσωρινής διοίκησης απο το Μονοµελές Πρωτοδικείο. 8. Τις συνεδριάσεις του.σ. έχουν το δικαίωµα να παρακολουθούν όλα τα µέλη του Σωµατείου. 9. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, µπορεί το.σ. µε δική του ευθύνη να προβεί στην εκτέλεση κάποιας δαπάνης που δεν προβλέπεται στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό, αλλά όχι µεγαλύτερο των 5000 και να τεθεί και στην πρώτη µετά από αυτή συγκληθείσα Γ.Σ. προκειµένου να ενηµερωθούν τα µέλη για τον σκοπό της δαπάνης. 13

14 10.Το.Σ. για την υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, δικαιούται να διορίζει επιτροπές αποτελούµενες από µέλη του Συλλόγου. ΑΡΘΡΟ 16.ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.Σ. 1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωµατείο, ενώπιον πάσης διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου σε όλες τις δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις, προεδρεύει των συνεδριάσεων του.σ. και διευθύνει τις εργασίες αυτού. Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, όλα τα έγγραφα και τις χρηµατικές εντολές. Προσυπογράφει όλα τα εξερχόµενα έγγραφα του Συλλόγου, τα οποία προηγουµένως έχουν υπογραφεί από τον Γενικό Γραµµατέα του. Προσυπογράφει τον προϋπολογισµό και τον απολογισµό, τα εντάλµατα πληρωµών και τα δικαιολογητικά τους, τα οποία προηγουµένως έχουν υπογραφή από τον ταµία και τον Γενικό Γραµµατέα. Συγκαλεί εγγράφως το.σ. καθορίζοντας τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως, διευθύνει τις συνεδριάσεις του.σ. και κηρύσσει την έναρξη και την λήξη. Τέλος ο Πρόεδρος δικαιούται να καλεί εγγράφως κάθε µέλος του.σ. και του Συλλόγου, για να απολογηθεί ενώπιον του.σ. σε περίπτωση διαπίστωσης κάποιας παράβασης των όρων του παρόντος καταστατικού ή των επί µέρους εσωτερικών κανονισµών του Συλλόγου. 2. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει σε όλα, ο Αντιπρόεδρος. 3.Ο Γενικός Γραµµατέας των γραφείων του Συλλόγου και του προσωπικού τους, εισηγούµενος προς το.σ. για την πρόσληψη του προσωπικού. Επιµελείται την διεξαγωγή της αλληλογραφίας, προσυπογράφοντας µαζί µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα. 4.Τηρεί το πρωτόκολλο των εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του.σ., το µητρώο των µελών του Συλλόγου και φυλάσσει το αρχείο, το βιβλίο της απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας Συλλόγου καθώς και την σφραγίδα του, συντάσσει την λογοδοσία των πεπραγµένων του.σ. η οποία εγκρινόµενη από το.σ. υποβάλλεται στην τακτική ετήσια Γ.Σ. 5.Τέλος ο Γενικός Γραµµατέας συγκαλεί, κατόπιν εντολής του Προέδρου, τα µέλη του Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση, καθώς και το.σ. σε συνεδρίαση. 6. Τον Γενικό Γραµµατέα, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει µέλος του.σ. που ορίζεται µε απόφαση της πλειοψηφίας αυτού. 7. Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος για την χρηµατική διαχείριση του Συλλόγου και ενεργεί κάθε είσπραξη, εκδίδει τις σχετικές διπλότυπες αποδείξεις, ενεργεί συνέπεια εντάλµατος υπογεγραµµένου από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα κάθε πληρωµή, εφ όσον αυτή αφορά δαπάνη προβλεπόµενη από τον ψηφισµένο προϋπολογισµό ή τις ειδικές πιστώσεις, τηρεί τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία, ευθυνόµενος για τις πράξεις του, συντάσσει ανά τρίµηνο ή όποτε του ζητηθεί από το.σ. λεπτοµερή ισολογισµό της χρηµατικής κατάστασης του Συλλόγου υποβάλλοντας τον στο.σ., κατ έτος δε συντάσσει το γενικό απολογισµό της σωµατειακής χρήση που έληξε. 14

15 8. Ο Ταµίας ευθύνεται προσωπικά, ακέραια και εις ολόκληρο, για κάθε δαπάνη ή πληρωµή, που γίνεται χωρίς ένταλµα. 9.Ο Ταµίας καταθέτει στο όνοµα του Συλλόγου κάθε χρηµατικό ποσό η αξία που υπερβαίνει τα διακόσια (200) Ευρώ στην Εθνική Τράπεζα η άλλη αναγνωρισµένη Τράπεζα που ορίζεται πάντως από το.σ. 10.Σε κάθε περίπτωση στην κατοχή του Ταµία χρηµατικό ποσό σε µετρητά δεν µπορεί να υπερβαίνει τα διακόσια (200) Ευρώ. 11.Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρηµάτων η ανωµαλία στην διαχείριση τους, είτε προέρχεται από υπαιτιότητα του, είτε από πρόσωπα της εµπιστοσύνης του. 12. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραµµατέα, καθώς και εκείνη του Ταµία δεν µπορούν να συµπίπτουν στα ίδια Πρόσωπα. ΑΡΘΡΟ 17.ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.) 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριµελής (3). Τα µέλη της εκλέγονται, ταυτόχρονα, µε τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και για το ίδιο χρονικό διάστηµα, από την Γενική Συνέλευση. Τα µέλη της δεν µπορούν να είναι και µέλη του.σ. 2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται µε πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντος µέλους της, σε πρώτη συνεδρίαση, µέσα σε µια εβδοµάδα, από την εκλογή της και εκλέγει τον Πρόεδρο της. Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής διευθύνει τις εργασίες της, τηρεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της, εισηγείται τις ετήσιες εκθέσεις διαχειριστικού ελέγχου και έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της επιτροπής. 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει την ευθύνη της Εποπτείας και του ελέγχου της οικονοµικής διαχείρισης του Σωµατείου. Εποπτεύει και ελέγχει κυρίως τις πράξεις του.σ. και του ταµείου και παρακολουθεί αν αυτές είναι σύµφωνες µε το νόµο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Έχει το δικαίωµα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Σωµατείου και να ελέγχει το Ταµείο, οποτεδήποτε. Στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους, η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση των οικονοµικών του Σωµατείου και γι αυτό τίθενται στη διάθεση της τα πρακτικά των συνεδριάσεων του.σ. και των Γ.Σ., τα βιβλία της διαχείρισης, η αλληλογραφία και το αρχείο του Σωµατείου. Η Έκθεση αυτή, υποβάλλεται στην επόµενη Γενική Συνέλευση. Στην έκθεση της Ε.Ε. πρέπει να αναφέρεται ο έλεγχος του ισολογισµού και του απολογισµού του.σ. 4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, κάθε τρεις µήνες, και έκτακτα, µε πρόσκληση του Προέδρου της, ή µετά από έγγραφο αίτηµα του Ταµία του.σ., ή µετά από έγγραφο αίτηµα δέκα (10) µελών του Σωµατείου. Στις περιπτώσεις, που το αίτηµα προέρχεται από τον Ταµία ή µέλη του Σωµατείου, ο Πρόεδρος της Ε.Ε. υποχρεούται να την συγκαλέσει µέσα σε πέντε (5) ηµέρες ορίζοντας και τον τόπο σύγκλησης της. 15

16 ΑΡΘΡΟ 18.ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Το.Σ. υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία: α) Μητρώο µελών, β) βιβλίο Πρακτικών.Σ. και Γ.Σ., γ) βιβλίο Ταµείου, δ) βιβλίο Πρωτοκόλλου, ε) βιβλίο πρακτικών Εξελεγκτικής Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 19. ΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 1. Το Σωµατείο διαλύεται, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται ειδικά γι αυτό, εφόσον σε αυτή βρίσκεται το ήµισυ του αριθµού συν ένα, τουλάχιστον των µελών του Σωµατείου, που έχουν δικαίωµα ψήφου και αποφασίζει για την διάλυση, κατά πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων µελών, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση, οριζόµενη από τον Νόµο. 2. Μετά την διάλυση του Σωµατείου, αυτό περιέρχεται, αυτοδίκαια, σε κατάσταση εκκαθάρισης και συνεχίζει να λειτουργεί µέχρι το τέλος της εκκαθάρισης. 3. Εκκαθαριστές είναι, κατά τον χρόνο της διάλυσης, τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. 4. Μετά την διάλυση και εκκαθάριση του Σωµατείου, η περιουσία του θα περιέρχεται στα παιδικά χωριά S.O.S. Βάρης. ΑΡΘΡΟ 20.ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Κάθε ζήτηµα, που αφορά στη διοίκηση και τη διαχείριση του Σωµατείου, την τροποποίηση του καταστατικού, την παύση των οργάνων και τη διάλυσή του και δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, ρυθµίζεται από τις διατάξεις των άρθρων του Α.Κ. και από τις σχετικές, µε τα σωµατεία, διατάξεις των ειδικών νόµων. 2. Όλα, γενικά, τα µέλη του Σωµατείου έχουν ίσα δικαιώµατα. Ιδιαίτερα δικαιώµατα δίδονται ή αφαιρούνται µε την συµφωνία, γενικά, των µελών, ποτέ, όµως, δικαίωµα αυξηµένης ψήφου, κατά τις Γενικές Συνελεύσεις. 3. Η προσωρινή ιοίκηση, την οποία εξέλεξαν οι ιδρυτές, θα συγκροτηθεί σε Σώµα, αµέσως, µετά την οριστική έγκριση και δηµοσίευση του Καταστατικού και θα έχει ισχύ έξι (6) µηνών. (να ελεγχθεί σε σχέση µε το έγγραφο προσωρινής διοίκησης) 4. Ο Σύλλογος, µπορεί να προσχωρεί σε οµοειδείς Οµοσπονδίες, διατηρώντας την οικονοµική και διοικητική ανεξαρτησία της και να συνεργάζεται µε σωµατεία για την επιδίωξη κοινών σκοπών, κατόπιν αποφάσεως του.σ. 5. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, µπορεί να γίνει µε πρόταση του.σ. ή από το ένα τέταρτο (1/4) των εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών, αποφασίζεται δε αυτή µε πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στην Γ.Σ. και των εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών, η οποία συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό και απαρτίζεται από το ήµισυ (1/2) τουλάχιστον των εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών. 16

17 6. Απαγορεύεται η ανάµειξη του Συλλόγου στην πολιτική ή σε έργα ξένα προς τα έργα που καθορίζονται από το παρόν καταστατικό. 7. Ιδρυτές του Συλλόγου θεωρούνται οι υπογράφοντες το πρακτικό ίδρυσης και το καταστατικό του. Τα ονόµατα των ιδρυτών αναγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα αναρτηµένο στην αίθουσα του Συλλόγου. Το παρόν καταστατικό που περιέχει είκοσι (20) άρθρα, εγκρίθηκε σήµερα από τη Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, από την εγγραφή του στο τηρούµενο δηµόσιο βιβλίο Αναγνωρισµένων Σωµατείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. 17

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (πρώην ΑΣΟΕΕ)» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ...1 ΑΡΘΡΟ 2. Ε ΡΑ...1 ΑΡΘΡΟ 3. ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ...2 ΑΡΘΡΟ 4. ΜΕΛΗ...4 ΑΡΘΡΟ 5. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ Άρθρο 1. Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ α) Ιδρύεται Σύλλογος µε την επωνυµία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ (Tethys - Hellenic Association

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, µε έδρα την Φλώρινα. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό Σωµατείο σαν συλλογικό όργανο των ανά την Ελληνική Επικράτεια κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε.

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) συγκατατίθεται και εγκρίνει τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Νεολαίας της: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Με

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 1ο άρθρο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ιδρύεται Σωματείο, σύμφωνα με το άρθρο 78 επομ. ΑΚ, υπό την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Το 1965 εγκεκριμένο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΆΡΘΡΟ 1 Επωνυμία ιακριτικός Τίτλος Έδρα Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυµία - Έδρα Σκοπός Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την [ ΕΙΓΜΑ 1 Ο ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο ----------» µε έδρα την ------. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ *

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ * ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ * ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΊΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. 1. Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ [το οποίο ο κάθε Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη», που αποτελεί νομικό πρόσωπο με έδρα την Αθήνα. Ο Σύνδεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1 Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με τον τίτλο «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Κοσμητολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Επιστημονικών Τμημάτων (ΕΤ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Επιστημονικών Τμημάτων (ΕΤ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Επιστημονικών Τμημάτων (ΕΤ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 3599/2007 «Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1ο: Σύσταση Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. Άρθρο 2ο: Έδρα Έδρα του Σωµατείου ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Άρθρο 1 Επωνυµία Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Άρθρο 1 Επωνυµία Συλλόγου Σφραγίδα: Καταχωρήθηκε στις 9/8/2001 υπ αριθ.πρωτ.: VS/1-1/47718/01-R IČO (Αριθ.εµπ.µητρ.) 265 38 458 Στρογγυλή σφραγίδα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ,

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Κατόπιν της από 13/05/2015 απόφασης του ΔΣ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΣΒΑΕ) ανακλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ και ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Στην Ηλιούπολη Αττικής, το έτος

Διαβάστε περισσότερα

Section of the American Society of Civil Engineers

Section of the American Society of Civil Engineers Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Το σωµατείο φέρει την επωνυµία «Ελληνικό Τµήµα της Αµερικανικής Ενωσης Πολιτικών Μηχανικών» και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (όπως διαµορφώνεται µετά τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 18-4-2010) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ 'Αρθρο 1 ο Ιδρύεται, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού ΣΑΑΚ Ανατόλια Άρθρο 2ο Προστίθεται στο άρθρο 2 νέα παράγραφος ως εξής : Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΟΙ ΜΕΛΗ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα και με βάση τις διατάξεις της Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων νομοθεσίας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 13 ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΦΕ ΡΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1998 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ : ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα