ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ Άρθρο 1. Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ α) Ιδρύεται Σύλλογος µε την επωνυµία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ β) Έδρα του Συλλόγου ορίζεται ο ήµος Αλίµου Αττικής. ` γ) Ο Σύλλογος έχει διοικητική και οικονοµική αυτονοµία, η δε λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού και της Νοµοθεσίας που αφορά τα Σωµατεία. δ)ο Σύλλογος µπορεί να ιδρύσει γραφεία του και σε άλλα µέρη της χώρας καθώς και µπορεί να ενώνεται µε άλλα σωµατεία και συλλόγους για την δηµιουργία συνδέσµου ή ένωσης ή οµοσπονδίας. Να αποτελεί µέλος, µε εγγραφή ή προσχώρηση του, ενώσεων, οµοσπονδιών κτλ Ελληνικών ή διεθνών οµοειδούς σκοπού για την επιδίωξη των κοινών τους συµφερόντων, αλλά διατηρώντας την οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια του. Η ένωση, προσχώρηση, εγγραφή και αποχώρηση από τις παραπάνω ενώσεις, οµοσπονδίες κτλ γίνονται µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. ε) Ο Σύλλογος έχει δικό του σήµα, το οποίο παριστάνει προγενέστερη µορφή της υδρογείου (Παγκαία, Πανθάλασσα & θάλασσα ΤΗΘΥΣ), έναν δύτη και τη λέξη ΤΗΘΥΣ. στ) Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή µε τις λέξεις ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ και το έτος ιδρύσεως του στην περιφέρεια, και στο κέντρο της το σήµα του Συλλόγου. Η σφραγίδα µπαίνει σε κάθε έγγραφο του Συλλόγου. Άρθρο 2. ΣΚΟΠΟΣ Σκοποί του Συλλόγου είναι : α) Η προάσπιση των συµφερόντων των ερασιτεχνών αυτοδυτών. β) Η ανάπτυξη και η διάδοση της αυτόνοµης κατάδυσης. γ) Η συνεχής ενηµέρωση και επιµόρφωση των µελών του Συλλόγου πάνω σε θέµατα της αυτόνοµης κατάδυσης. δ) Η αναβάθµιση της εκπαίδευσης και των παρεχόµενων υπηρεσιών στους ερασιτέχνες αυτοδύτες από τους παροχείς των αντίστοιχων υπηρεσιών σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, την Ελληνική και την διεθνή πρακτική. 1

2 ε) Η προστασία των Ελληνικών θαλασσών, της πολιτιστικής κληρονοµιάς, των λιµνών, των ποταµών και εν γένει του φυσικού περιβάλλοντος, µε σχετικές ενέργειες προς τις αρµόδιες αρχές. στ) Η οικολογική ευαισθητοποίηση του κοινού. ζ) Η ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων σχετικών µε την αυτόνοµη κατάδυση. Για την επίτευξη των σκοπών του, το Σωµατείο µπορεί να συνιστά επιτροπές ή οµάδες εργασίας από µέλη του, να παράγει ενηµερωτικό και επιµορφωτικό υλικό, να οργανώνει δηµόσιες εκδηλώσεις µε τη µορφή διαλέξεων ή συζητήσεων, να αναθέτει µελέτες σε οµάδες ή πρόσωπα, να συνεργάζεται µε επιστηµονικές οµάδες ή σωµατεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να ενώνεται µε άλλα σωµατεία και συλλόγους για την δηµιουργία συνδέσµου ή ένωσης ή οµοσπονδίας. Να αποτελεί µέλος, µε εγγραφή ή προσχώρηση του, ενώσεων, οµοσπονδιών κτλ. Ελληνικών ή και διεθνών οµοειδούς σκοπού για την επιδίωξη των κοινών τους συµφερόντων, αλλά διατηρώντας την οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια του και γενικά να αναλαµβάνει και να αναπτύσσει µόνο ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς κάθε πρωτοβουλία που εξυπηρετεί τους σκοπούς του. Άρθρο 3. ΜΕΣΑ Μέσα για την πραγµατοποίηση των πιο πάνω σκοπών του συλλόγου είναι : α) Η συνεργασία µε άλλους παρόµοιους Συλλόγους, Σωµατεία και Οργανισµούς Ελληνικούς και ξένους και τις αρµόδιες ηµόσιες Υπηρεσίες για την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν τις υποβρύχιες δραστηριότητες. β) Η διενέργεια σεµιναρίων, δηµοσίων συζητήσεων, συνεδρίων, διαγωνισµών και εκθέσεων (όποιας µορφής συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής) σχετικών µε τους σκοπούς του Συλλόγου, το πρόγραµµα των οποίων ο χρόνος και ο τρόπος πραγµατοποιήσεως και η χρονική τους διάρκεια καθορίζονται από το.σ. του Συλλόγου. γ) Η συµµετοχή µελών του.σ. και των ειδικών επιτροπών και οµάδων εργασίας σε κέντρα λήψεως αποφάσεων για θέµατα που αφορούν την κατάδυση σαν γνωµοδοτικά όργανα, καθώς και η επεξεργασία και η προβολή των θέσεων του Συλλόγου σε ανάλογα νοµοσχέδια. δ) Η συµµετοχή του Συλλόγου σε δηµόσιες συζητήσεις, συνέδρια και σεµινάρια, διεθνή καταδυτικά συνέδρια και εκθέσεις που να έχουν σχέση µε την αυτόνοµη κατάδυση και γενικά µε τον υποβρύχιο πλούτο και την προστασία των θαλασσών. ε) Η περιοδική ή µη έκδοση ενηµερωτικού ή άλλου υλικού σχετικού µε τους σκοπούς του Συλλόγου ή για διάφορες εργασίες των µελών του, σε ηλεκτρονική (ψηφιακοί δίσκοι, ιστοσελίδα κτλ) ή έντυπη µορφή (περιοδικό, εφηµερίδα κτλ.). 2

3 στ) Ανακοινώσεις στο τύπο και άλλα µέσα µαζικής ενηµερώσεως για θέµατα υποβρυχίου δραστηριότητος, µελέτες δηµοσιεύσεις, διαλέξεις συζητήσεις κινηµατογραφικές προβολές, προβολές διαφανειών, λειτουργία βιβλιοθήκης και εντευκτηρίου και γενικά κάθε µέσο το οποίο το.σ. και τα τµήµατα εργασίας του Συλλόγου θα θεωρήσουν απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του. ζ) Η προµήθεια υλικών και υπηρεσιών σχετικά µε την αυτόνοµη κατάδυση µε όρους ή και τιµές προνοµιακές για τα µέλη του, είτε από εγχώριες είτε από αλλοδαπές πηγές µε δυνατότητα απευθείας εισαγωγής από τον Σύλλογο µε διαφανείς και νόµιµες διαδικασίες. η) Η αµέριστη συµπαράσταση αλλά και η επικουρική συµβολή του Συλλόγου ως φορέα εφόσον ζητηθεί- απέναντι σε µη µέλη ή φορείς (οργανισµοί, δράσεις, οµάδες συζητήσεων, τοπικές οργανώσεις, ιστοσελίδες κτλ) που αποδεδειγµένα έδρασαν ή δρουν µε σκοπούς αντίστοιχους µε αυτούς του Συλλόγου κατόπιν απόφασης του.σ. θ) Η διοργάνωση καταδυτικών εκδροµών και εξορµήσεων σύµφωνα πάντα µε το Άρθρο 6 παρ. 10. Άρθρο 4. ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για την συστηµατικότερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου δηµιουργούνται και λειτουργούν µε απόφαση του.σ. και ελέγχονται από αυτό, ειδικές επιτροπές και οµάδες εργασίας. Άρθρο 5. ΜΕΛΗ Τα µέλη του Συλλόγου και διακρίνονται σε τακτικά, δόκιµα και επίτιµα µέλη. 1. Για να γίνει κάποιος µέλος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση, η οποία εγκρίνεται από το.σ., καθώς και να καταβάλει το δικαίωµα εγγραφής και την ετήσια χρηµατική εισφορά. 2. Η έγκριση της ως άνω αιτήσεως από το ιοικητικό συµβούλιο του Σωµατείου παρέχεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία εξήντα (60) ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, η έγκριση του.σ. θεωρείται ότι παρασχέθηκε αυτοδικαίως και ο αιτών έχει εγγραφεί ως µέλος του Σωµατείου την εξηκοστή ηµέρα από την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται πράξη του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου. 3. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να µην εγκρίνει, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, το αίτηµα εγγραφής του αιτούντος ως µέλους. Κατά της απόφασης αυτής ο αιτών έχει δικαίωµα να ασκήσει, ενώπιον των αρµοδίων αρχών και ικαστηρίων, όλα τα ένδικα µέσα και βοηθήµατα, που προβλέπονται από το Νόµο. 3

4 Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ α) Ως τακτικά µέλη του Συλλόγου εγγράφονται όσοι επιθυµούν να ασχοληθούν για την πραγµατοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, έχουν συµπληρώσει την νόµιµη ηλικία και είναι κάτοχοι πτυχίου αυτόνοµης κατάδυσης εκδοθέντος από οργανισµό αναγνωρισµένο από οποιαδήποτε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Ως τακτικά µέλη δεν µπορούν να εγγραφούν οι επαγγελµατίες αυτοδύτες, που παρέχουν την οποιαδήποτε έµµισθη υπηρεσία στον τοµέα της εκπαίδευσης ή της εµπορίας καταδυτικών ειδών ή της προσφοράς καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής ως παροχείς, όπως αυτό ορίζεται από τον εκάστοτε ισχύοντα νόµο. γ) Κάθε τακτικό µέλος έχει το δικαίωµα να συµµετέχει στις γενικές συνελεύσεις, να παίρνει µέρος σε συζητήσεις και ψηφοφορίες, να εκλέγει και να εκλέγεται και γενικά να συµµετέχει στις δραστηριότητες του Συλλόγου. δ) Τακτικό µέλος, που αποδεδειγµένα βρεθεί να παρέχει τις υπηρεσίες της παραγράφου β της παρούσης,, διαγράφεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 παρ. 2, και αν είναι µέλος του Σ ή της ΕΕ, εκπίπτει αυτόµατα του αξιώµατός του και ακολουθείται η προαναφερθείσα διαγραφή. Β. ΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ. Όσοι επιθυµούν να γίνουν µέλη του Συλλόγου, αλλά ακόµη δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το παρόν Καταστατικό ή ο νόµος, µπορούν να εγγραφούν ως δόκιµα µέλη, και µετά την πλήρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων, µπορούν να γίνουν τακτικά µέλη. Τα δόκιµα µέλη, όσο παραµένουν στο δοκιµαστικό αυτό στάδιο, δεν υποχρεούνται σε καταβολή συνδροµής ή και δικαιώµατος εγγραφής, δεν έχουν δικαίωµα εκλέγειν ή εκλέγεσθαι, µπορούν να λαµβάνουν µέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και µετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, έχουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των τακτικών µελών. Γ. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ Επίτιµα µέλη µπορούν να γίνουν όσοι, για οποιοδήποτε λόγο, συµπαραστάθηκαν στο έργο του Συλλόγου, άτοµα που διακρίθηκαν στον ευρύτερο κοινωνικό, επιχειρηµατικό και ακαδηµαϊκό χώρο και γενικά τα πρόσωπα που προσέφεραν ή προσφέρουν διακεκριµένες ή εξαιρετικές υπηρεσίες για την ευόδωση και υλοποίηση των σκοπών του Σωµατείου και ιδίως πρόσωπα που διακρίθηκαν, διεθνώς, στο χώρο των καταδύσεων. Τα µέλη αυτά είναι καθαρά τιµητικού χαρακτήρα και δεν έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, µπορούν, όµως, να µετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να λαµβάνουν τον λόγο και να εκφέρουν απόψεις τους, χωρίς όµως δικαίωµα ψήφου. Τα επίτιµα µέλη δεν καταβάλουν ετήσια εισφορά, ούτε το δικαίωµα εγγραφής. 4

5 Για την ανακήρυξη κάποιου σε επίτιµο µέλος, προτείνεται από το Σ, που α) ενεργεί αυτόβουλα και οµόφωνα, ή β) µετά από έγγραφη πρόταση προς το Σ από δέκα (10) τουλάχιστον τακτικά µέλη, προς την Γενική Συνέλευση όπου αποφασίζεται µε απόλυτη πλειοψηφία των ταµειακά εντάξει παρευρισκοµένων τακτικών µελών. Τα επίτιµα µέλη µπορούν να εγγραφούν και ως τακτικά µέλη, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 6. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 1. Όλα τα µέλη που είναι ταµειακώς εντάξει έχουν το δικαίωµα να εκφράζουν, να διατυπώνουν και να αναπτύσσουν ελεύθερα τις απόψεις και προτάσεις τους για οποιοδήποτε θέµα στις Γενικές Συνελεύσεις, να ασκούν έλεγχο και εποικοδοµητική κριτική στο.σ. για τις πράξεις του, να ανακοινώνουν σχετικές µε τους σκοπούς του Συλλόγου εργασίες και µελέτες, να χρησιµοποιούν, µε δική τους ευθύνη, τα τεχνικά µέσα του Συλλόγου και να προτείνουν νέα µέλη, να εκλέγουν και να εκλέγονται στις αρχαιρεσίες του Σωµατείου. 2. Τα µέλη µπορούν να υποβάλλουν γραπτώς στο.σ. του Σωµατείου τα θέµατα που επιθυµούν να συµπεριληφθούν στην ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, τουλάχιστον 5 ηµέρες νωρίτερα. 3. Τα µέλη του Σωµατείου µπορούν, οποτεδήποτε, να αποχωρήσουν από αυτό, µε µονοµερή υποβολή γραπτής δήλωσης βουλήσεως τους, προς το.σ. Μπορούν να επανεγγραφούν, αν το εγκρίνει το.σ., ύστερα από γραπτή τους αίτηση προς αυτό. 4. Τα µέλη µπορούν µε απόφαση του.σ. να ορίζονται ως αντιπρόσωποι του Σωµατείου, σε όλους τους φορείς στους οποίους το Σωµατείο ενδεχοµένως θα είναι µέλος. Όλα τα µέλη υποχρεούνται: 5. Να συµµορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού, καθώς και στις αποφάσεις της Γ.Σ, και του.σ., να παρακολουθούν τις Γ.Σ., να συµπεριφέρονται µεταξύ τους µε ευπρέπεια και αλληλεγγύη, να συµµετέχουν ενεργά σε κάθε δραστηριότητα του Σωµατείου, να επιδεικνύουν δραστηριότητα, ζήλο και προθυµία για την επίτευξη του σκοπού του Σωµατείου, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα, η οποία αντιστρατεύεται τον σκοπό αυτό και να συµµετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις του Σωµατείου, να εκπληρώσουν ευσυνείδητα τις εργασίες που έχουν αναλάβει. 6. Σε περίπτωση αλλαγής της κατοικίας τους, πρέπει να το γνωστοποιήσουν αυτό στο Σωµατείο, άλλως, κάθε έγγραφο θα επιδίδεται νόµιµα και έγκυρα στην παλιά τους διεύθυνση. 7. Η πρόκληση από µέλος, θορύβου ή αταξίας στην Γ.Σ., η παρεµπόδιση, µε οποιοδήποτε τρόπο, της συγκρότησης ή της οµαλής διεξαγωγής αυτής και ανεξάρτητα από τις ενδεχόµενες ποινικές συνέπειες κατά του υπαιτίου, λογίζεται ως βαρύτατο πειθαρχικό 5

6 παράπτωµα και θεωρείται ως σπουδαίος λόγος, που επισύρει την ποινή της αποβολής του υπαιτίου από την Γ.Σ. 8. Να εκπληρώνουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Σωµατείο εξαιρούνται τα επίτιµα και τα δόκιµα µέλη. 9. Όλα τα µέλη του Συλλόγου µπορούν παράλληλα να ανήκουν και σε άλλους Ναυτικούς, Αθλητικούς, Φυσιολατρικούς κ.λ.π. Οµίλους, αρκεί να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς τον Σύλλογο. 10. Κάθε µέλος του Συλλόγου, υποχρεούται µε την εγγραφή του να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία δηλώνει κατηγορηµατικά και αµετάκλητα ότι αναγνωρίζει και αποδέχεται την συµµετοχή του στις εν γένει δραστηριότητες του Συλλόγου, έχοντας πλήρη επίγνωση των όποιων κινδύνων συνεπάγονται αυτές, και ότι κανένα µέλος του εκάστοτε ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου δεν φέρει καµία ποινική ή αστική ευθύνη για τυχόν, σωµατικές ή υλικές βλάβες, που µπορεί αυτό να υποστεί κατά την συµµετοχή του σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του Συλλόγου. Άρθρο 7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ εν γίνεται δεκτή αίτησης εγγραφής σαν µέλος, οποιασδήποτε κατηγορίας, στο Σύλλογο ατόµου το οποίο α) Συνέπεια αµετάκλητης καταδίκης, στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση. β) Καταδικάστηκε αµετάκλητα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, αρχαιοκαπηλία, πλαστογραφία, απάτη, εκβιασµό, εγκλήµατα κατά των ηθών γ) Μέλη που µεταγενέστερα της εγγραφής τους στο Σύλλογο, υποπέσουν στα ανωτέρω αδικήµατα, διαγράφονται από το Σύλλογο. δ) Το.Σ., λόγω αδυναµίας του να ελέγξει την ποινική κατάσταση κάθε υποψηφίου µέλους, αρκείται στην σχετική υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, που θα καταθέτει το ενδιαφερόµενο µέλος, κατά την υποβολή της αιτήσεως εγγραφής του. Άρθρο 8. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ- ΑΠΩΛΕΙΑ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 1. Κάθε µέλος, που δεν εκπληρώνει τις προς το Σωµατείο οικονοµικές υποχρεώσεις του, που η δραστηριότητα του στρέφεται ενάντια στους σκοπούς αυτού, που εµποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των Οργάνων ιοίκησης του Σωµατείου, που επιδεικνύει ανάρµοστη συµπεριφορά, µπορεί να υποβληθεί στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις: α) Γραπτή επίπληξη, β) Προσωρινή διαγραφή, γ) Οριστική διαγραφή 6

7 2. Η γραπτή επίπληξη επιβάλλεται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του.σ., η προσωρινή και η οριστική διαγραφή µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της Γ.Σ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το πειθαρχικά διωκόµενο µέλος πρέπει να καλείται από το.σ., σε γραπτή απολογία µέσα σε 10 ηµέρες, από την ηµέρα κλήσεως του. Αν δεν υποβληθεί απολογία, το.σ. ή η Γ.Σ. αποφασίζει και χωρίς αυτήν. Η διαγραφή προτείνεται από το.σ., ή από το 10% τουλάχιστον των µελών του Σωµατείου. 3. Κάθε µέλος, το οποίο καθυστερεί αδικαιολόγητα την ετήσια συνδροµή του, για διάστηµα µεγαλύτερο από έξι (6) µήνες, αποκλείεται, αρχικά, από την Γενική Συνέλευση και αν συνεχίζει αδικαιολόγητα την καθυστέρηση, διαγράφεται, κατά τα ανωτέρω. Μέλος, που απώλεσε για την παραπάνω αιτία, την ιδιότητά του, µπορεί να επανεγγραφεί, εφόσον, εξοφλήσει όλες τις, µέχρι της επανεγγραφής του, καθυστερούµενες συνδροµές. 4. Η ιδιότητα του µέλους χάνεται, κατόπιν διαγραφής, αποχώρησης, έκπτωσης και θανάτου αυτού. Μέλη που απώλεσαν την ιδιότητά τους, λόγω διαγραφής ή έκπτωσής τους, µπορούν να επανεγγραφούν, όταν εξαλειφθεί η γενεσιουργός αιτία, σε δε περίπτωση αποχώρησης, µετά σχετικής αιτήσεως του µέλους, ύστερα πάντα από σχετική απόφαση του Σ. Άρθρο 9. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ α) Κάθε µέλος, που παραιτήθηκε ή διαγράφτηκε από το.σ. του Συλλόγου, δεν έχει ή διατηρεί καµία απαίτηση για τα καταβληθέντα από αυτό χρήµατα ή τις εµπράγµατες δωρεές κινητών και ακινήτων αγαθών προς τον Σύλλογο (συνδροµές, χρηµατικές και εµπράγµατες δωρεές, κ.λ.π.) β) Το µέλος που αποχώρησε εξακολουθεί να ευθύνεται απέναντι στο Συλλόγου για τις υποχρεώσεις που ανέβαλε όσο διάστηµα ήταν µέλος του. Άρθρο 10. ΠΟΡΟΙ Οι πόροι του Σωµατείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους: Οι τακτικοί είναι: Οι τακτικές ετήσιες συνδροµές των µελών και το δικαίωµα εγγραφής των µελών. Οι έκτακτοι πόροι είναι: Οι έκτακτες εισφορές των µελών, το ύψος των οποίων εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, τα έσοδα από δραστηριότητες (εισπράξεις από πολιτιστικές, φιλανθρωπικές, καλλιτεχνικές ή από άλλες κοινωνικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Σωµατείου), έσοδα από διαφηµίσεις, δωρεές και χορηγίες, κληρονοµιές η κληροδοτήµατα και κάθε φύσεως παροχές από χαριστική πράξη, αρκεί να µην γίνεται µε όρους που είναι δεσµευτικοί και αντίθετοι στους σκοπούς του Συλλόγου ή εµποδίζουν την πραγµατοποίηση τους, τόκοι καταθέσεων και κάθε άλλη νόµιµη αύξηση της περιουσίας του και εν γένει κάθε έσοδο, που προέρχεται από νόµιµη αιτία και εγκρίνεται από το.σ. 7

8 Το ύψος των τακτικών συνδροµών των µελών ορίζεται από την Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του.σ,. στο πλαίσιο του οικονοµικού απολογισµού και προϋπολογισµού. Έκτακτες συνδροµές αποφασίζονται απο την ΓΣ µετά από πρόταση οποιουδήποτε µέλους του Σ και σχετική απόφαση του Σ, όταν το ύψος του αποθεµατικού µειωθεί σε επίπεδο µικρότερο των πάγιων λειτουργικών εξόδων τριών µηνών, καθώς και όταν προκύπτουν έκτακτες δαπάνες, για συγκεκριµένη έκτακτη δραστηριότητα του Σωµατείου. Άρθρο 11. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ α) Το δικαίωµα εγγραφής των τακτικών µελών ορίζεται στα 10 ευρώ. β) Η ετήσια συνδροµή καθορίζεται στα 50 ευρώ, γ) Από την υποχρέωση καταβολής της ετήσιας συνδροµής µπορούν να απαλλαγούν µε απόφαση του.σ, η οποία θα λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών του, άτοµα άπορα, άρρωστα, τα οποία προσωρινά λείπουν στο εξωτερικό, υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία και γενικά όλοι εκείνοι για τους οποίους συντρέχει ειδικός λόγος, κατά περίπτωση. Άρθρο 12. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κάθε µίσθωση χώρου, η κατασκευή, η επέκταση, ή τροποποίηση για χρήση από το Σύλλογο, πραγµατοποιείται από το εκάστοτε.σ, ανάλογα µε τις ανάγκες του Συλλόγου. ΑΡΘΡΟ 13.ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Τα όργανα της ένωσης είναι: Η Γενική Συνέλευση, το ιοικητικό Συµβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 14.ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.) 1. Η Γ.Σ. των µελών, που συγκροτείται από ταµειακώς εντάξει µέλη, είναι το κυρίαρχο όργανο του Σωµατείου. Αποφασίζει για οποιοδήποτε θέµα και οι αποφάσεις της είναι δεσµευτικές για όλα τα µέλη. Ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα του Σωµατείου. Ειδικότερα: Εγκρίνει τον προϋπολογισµό και την έκθεση πεπραγµένων του.σ. Απαλλάσσει το απερχόµενο.σ., από κάθε ευθύνη. 8

9 Εκλέγει τριµελή εφορευτική επιτροπή για την διενέργεια εκλογών. Εκλέγει τα µέλη του.σ. Εγκρίνει την διαγραφή ή αποβολή των µελών. Αποφασίζει για την έγκριση ή απόρριψη του προϋπολογισµού. Εποπτεύει των εργασιών και των δράσεων του.σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ανακαλεί ή παύει το.σ. για σπουδαίο λόγο. Προκηρύσσει και διενεργεί τις αρχαιρεσίες του Σωµατείου. Αποφασίζει κάθε τροποποίηση του Καταστατικού. Αποφασίζει για την διάλυση του Σωµατείου. Εκλέγει το Προεδρείο της, που διευθύνει τις εργασίες της. 2. Κάθε χρόνο συγκαλείται µια τακτική Γ.Σ. από το.σ., µέσα στο πρώτο τρίµηνο του έτους. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα. Οι προσκλήσεις πρέπει να προσδιορίζουν, οπωσδήποτε, τόπο, χρόνο, ηµεροµηνία και ώρα, τα θέµατα για συζήτηση και να ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης για την περίπτωση που δεν επιτευχθεί η νόµιµη απαρτία. Η πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να στέλνεται στα µέλη 10 µέρες, τουλάχιστον, πριν από την ηµέρα, που θα πραγµατοποιηθεί είτε µε επιστολή είτε µε τηλεοτυπικό µήνυµα είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και να τοιχοκολληθεί στην έδρα του Σωµατείου. 3. Στις Γ.Σ. δικαιούνται συµµετοχής όλα τα ταµειακώς εντάξει µέλη του Σωµατείου. Οποιοδήποτε µέλος του Σωµατείου µπορεί να προσφύγει στο αρµόδιο δικαστήριο, εάν το.σ. αδρανεί ή αρνηθεί να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, κατά παράβαση του Καταστατικού. 4. Μέλη του Σωµατείου µπορούν λάβουν µέρος στις εργασίες της, µέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό, και εφόσον ο ενδιαφερόµενος εξουσιοδοτήσει σχετικά τον Πρόεδρο της ΓΣ να υπογράψει άντ αυτού στο σχετικό βιβλίο και το συντασσόµενο πρακτικό. Η δυνατότητα αυτή, προβλέπεται µόνο για µέλη που βρίσκονται σε απόσταση µεγαλύτερη των 50 χιλιοµέτρων από την έδρα και εφόσον δικαιολογηµένα δεν µπορούν να παραστούν στην ΓΣ. 5. Μέλος του Συλλόγου, µπορεί να εκπροσωπεί στη Γ.Σ. άλλα µέλη, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση µεγαλύτερη των 50 χιλιοµέτρων µακριά από την έδρα αυτού ή κωλύονται να παραβρεθούν στην Γενική Συνέλευση. Κανένα µέλος του Σωµατείου δε µπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα από δύο άλλα µέλη. Η εντολή της εκπροσώπησης πρέπει να είναι έγγραφη και να κατατεθεί στο.σ. δύο τουλάχιστον ώρες πριν την έναρξη της Γ.Σ. 6. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν συµµετέχει το 1/3 τουλάχιστον των ταµειακώς εντάξει µελών. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται, χωρίς νέα 9

10 πρόσκληση, µετά από ακριβώς 7 ηµέρες και µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης, οπότε βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρευρισκοµένων ταµειακώς ενήµερων µελών, εκτός των περιπτώσεων, που απαιτείται εξαιρετική απαρτία και αυξηµένη πλειοψηφία από το Νόµο. Ο Πρόεδρος του.σ., αφού διαπιστώσει την ύπαρξη απαρτίας, καλεί την Γενική Συνέλευση να προβεί στην εκλογή του Τριµελούς Προεδρείου αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της Γ.Σ. καθώς και ένα µέλος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γ.Σ. θέτει προς συζήτηση τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Οι αποφάσεις της Γ.Σ., όταν υπάρχει απαρτία, λαµβάνονται µε ανάταση και καταµέτρηση των χεριών, µε πλειοψηφία των παρόντων ταµειακώς εντάξει µελών. Σε περίπτωση ένστασης, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Για την εκλογή των µελών του.σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και για προσωπικού χαρακτήρα θέµατα, γίνεται µυστική ψηφοφορία µε ψηφοδέλτια. 7. `Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για επείγοντα σοβαρά θέµατα του Σωµατείου, µε απόφαση του.σ., όσες φορές το κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσει µε έγγραφη αίτηση προς το.σ. το 1/6 των ταµειακώς εντάξει µελών και µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης, αυστηρά καθορισµένα. Το.Σ. έχει την υποχρέωση, στην περίπτωση αυτή, να καλέσει την συνέλευση µέσα σε 30 το πολύ ηµέρες, από την υποβολή σε αυτό της αιτήσεως, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης τα περιεχόµενα στην αίτηση. Η πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να στέλνεται 10 ηµέρες, τουλάχιστον, πριν από την ηµέρα, που θα πραγµατοποιηθεί, είτε µε επιστολή είτε µε τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και να τοιχοκολληθεί στην έδρα του Σωµατείου. 8. Με την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ. και µετά την εκλογή του Προεδρείου της, σύµφωνα µε το παρόν καταστατικό, διαπιστώνεται η απαρτία της Γ.Σ. Προς τούτο η γραµµατεία του Συλλόγου υποβάλλει στον Πρόεδρο της Γ.Σ. σηµείωµα περί του ακριβούς αριθµού των ταµειακώς ενήµερων τακτικών µελών του Συλλόγου, καταµετρούνται τα παρόντα ταµειακώς εντάξει τακτικά µέλη και έτσι εξάγεται αν η Γ.Σ. τυγχάνει σε απαρτία η όχι. Αµφότερα τα στοιχεία αυτά δηλαδή, το σηµείωµα της Γραµµατείας και η καταµέτρηση των τακτικών µελών, αναγράφονται στην αρχή των πρακτικών της Γ.Σ. Εν συνεχεία, καλείται ο Πρόεδρος του απερχοµένου.σ., όπως αυτοπροσώπως η δι ενός των αντιπροέδρων ή και συµβούλου, λογοδοτήσει για τα πεπραγµένα του ιοικητικού Συµβουλίου της παρελθούσης χρήσεως και προβεί στην έκθεση του οικονοµικού απολογισµού και εν συνεχεία στις υπάρχουσες τυχόν ανακοινώσεις προς την Γ.Σ. Μετά ταύτα, καλείται η Εξελεγκτική επιτροπή, η οποία δι ενός των µελών διατυπώνει τις παρατηρήσεις της επί των ελεγχθέντων από αυτή λογαριασµών του Συλλόγου και αποφαίνεται εάν κατ αυτήν πρέπει να απαλλαγεί το.σ. της περαιτέρω ευθύνης του. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει µετά από συζήτηση και ψηφοφορία για την απαλλαγή του.σ. από τις ευθύνες του για το υπό κρίση χρονικό διάστηµα. 10

11 Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του.σ. ή ο από αυτόν εξουσιοδοτούµενος σύµβουλος, θέτει υπ όψιν της Γ.Σ. τον προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους. Η Γ.Σ. µετά από συζήτηση και ψηφοφορία αποφαίνεται επί του προϋπολογισµού, τον οποίο τροποποιεί ή εγκρίνει, ως έχει. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, εκτός των περιπτώσεων, κατά τις οποίες, από τον Νόµο, απαιτείται εξαιρετική απαρτία και εξαιρετική πλειοψηφία, όπως για την τροποποίηση καταστατικού, διάλυση του Σωµατείου, µεταβολή του σκοπού του, όπου χρειάζεται η παρουσία του ηµίσεως και ενός τουλάχιστον των µελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων µελών. 9. Οι αρχαιρεσίες του Σωµατείου διεξάγονται κάθε δύο χρόνια και σε αυτές συµµετέχουν, εφ όσον είναι ταµειακώς εντάξει, όλα τα τακτικά µέλη. Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Σωµατείου διεξάγονται µε µυστική ψηφοφορία µε ενιαίο ψηφοδέλτιο και µε βάση τους επίσηµους καταλόγους των τακτικών µελών και τα βιβλία του Ταµείου. Τις εκλογές διενεργεί τριµελής εφορευτική επιτροπή µε 2 αναπληρωµατικά µέλη, που εκλέγονται από την Γ.Σ. και προεδρεύει το µέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Η θέση µέλους της εφορευτικής επιτροπής, που παραιτείται ή κωλύεται, συµπληρώνεται από τα αναπληρωµατικά µέλη, κατά σειρά πλειοψηφίας. Τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής δε µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το.σ. 10.`Όσοι από τα τακτικά µέλη, επιθυµούν να είναι υποψήφια, πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως στο.σ., µέχρι και δύο (2) ηµέρες, πριν την έναρξη της Γ.Σ. Το.Σ. ελέγχει την εκλογιµότητα των υποψηφίων και ανακοινώνει τα ονόµατα τους στο εκλογικό σώµα, µε ανάρτηση του καταλόγου των υποψηφίων, στο Γραφείο του Σωµατείου και στην Γραµµατεία του. Κατά του καταλόγου είναι δυνατό να διατυπωθούν ενστάσεις, επί των οποίων αποφασίζει, αµέσως, η Γ.Σ. Οι υποψήφιοι κατέρχονται στις αρχαιρεσίες σε γενικό ψηφοδέλτιο και τα επώνυµα των υποψηφίων γράφονται µε απόλυτη αλφαβητική σειρά. Καθιερώνεται το δικαίωµα επιλογής µε σταυρό προτίµησης, έως 9, δηλαδή 7 συµβούλους του Σ και 2 για τους αναπληρωµατικούς. Το ψηφοδέλτιο τίθεται από τον εκλογέα µέσα σε φάκελο, που φέρει την σφραγίδα του Σωµατείου και δίνεται σ αυτόν από την εφορευτική επιτροπή, αφού, προηγουµένως, υπογράψει στον πίνακα των ψηφισάντων. 11. Η εφορευτική επιτροπή µεριµνά για την τήρηση της τάξης, για την διευθέτηση του χώρου, που θα τοποθετηθούν οι κάλπες, για την διακρίβωση της ταυτότητας και τον έλεγχο του δικαιώµατος των εκλογέων να ψηφίσουν, εποπτεύει για να διενεργούνται οι αρχαιρεσίες, σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό, αποφαίνεται για κάθε αµφισβήτηση και ενεργεί τη διαλογή και καταµέτρηση των ψήφων. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή διενεργεί την διαλογή των ψηφοδελτίων. Στη συνέχεια, συντάσσει πρακτικό για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και ανακοινώνει το αποτέλεσµα, στο οποίο επισυνάπτεται και ο κατάλογος αυτών που ψήφισαν. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα µέλη της εφορευτικής επιτροπής και παραδίδεται στο νεοεκλεγµένο.σ. του Σωµατείου. 11

12 12. Τακτικά µέλη του.σ. εκλέγονται οι, κατά σειρά, πρώτοι σε σταυρούς. Σε περίπτωση ισοψηφιών, γίνεται κλήρωση. Επί των ενστάσεων, αποφασίζει η εφορευτική επιτροπή, η οποία ανακοινώνει και τους εκλεγέντες. Το.Σ. που εξελέγη, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα, µέσα σε 7 ηµέρες, από την ανακήρυξη των µελών του, η δε θητεία του αρχίζει µε την παραλαβή της διοίκησης, από το απερχόµενο.σ. ΑΡΘΡΟ 15. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (.Σ.) 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι το όργανο, το οποίο ασκεί την ιοίκηση του Σωµατείου και µεριµνά για την επίτευξη των σκοπών του. Έργο του ιοικητικού Συµβουλίου είναι η άσκηση όλων των εξουσιών, πλην εκείνων που είναι αποκλειστικής αρµοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης. Οι υποχρεώσεις και αρµοδιότητες του είναι: Η σύγκληση των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, κατά τις διατάξεις του Καταστατικού. Η εφαρµογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και ο καθορισµός της δραστηριότητας του Σωµατείου, σύµφωνα µε αυτές. Η ανάληψη µέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γ.Σ. πρωτοβουλιών και η διενέργεια κάθε νόµιµης πράξης για την προώθηση των σκοπών του Σωµατείου. Η σύνταξη και υποβολή προς έγκριση στην ΓΣ του ετήσιου προϋπολογισµού καθώς και του απολογισµού και του προγράµµατος δράσης, που υποβάλλονται στην Γ.Σ. για έγκριση. Η έγκριση των αιτήσεων εγγραφής νέων µελών και η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση της διαγραφής ή αποβολής µελών. Η προετοιµασία των εργασιών των Γενικών Συνελεύσεων. Η τήρηση του αρχείου του Σωµατείου και των κατά νόµο απαραίτητων βιβλίων αυτού. Η ενασχόληση µε οποιοδήποτε άλλο θέµα, που αφορά το σωµατείο και δεν έχει ανατεθεί ρητά σε άλλο όργανο αυτού. 2. Το Σωµατείο διοικείται από επταµελές (7).Σ., που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια, µετά από αρχαιρεσίες, όπως ορίζεται, αποτελούµενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία και τρία µέλη. Σε περίπτωση εκκενώσεως θέσεως στο.σ., η θέση αναπληρώνεται κατά την σειρά επιτυχίας των επιλαχόντων. 3. Το νεοεκλεγέν.σ. συνέρχεται µε πρωτοβουλία του πλειοψηφίσαντος µέλους του, σε πρώτη συνεδρίαση, µέσα σε µια εβδοµάδα, από την εκλογή του και εκλέγει µεταξύ των τακτικών µελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία. Για την εκλογή του πρώτου.σ., µετά την νόµιµη έγκριση του καταστατικού του Σωµατείου, η 12

13 Γενική Συνέλευση οφείλει να συγκληθεί από την προσωρινή ιοικούσα Επιτροπή, µέσα σε έξι (6) µήνες, το πολύ. 4. Το.Σ. συγκροτείται σε σώµα και παραλαµβάνει από το προκάτοχο.σ. το αρχείο και όλα τα σχετικά έγγραφα, µε πρωτόκολλο υπογεγραµµένο από το απερχόµενο.σ. 5. Το.Σ. συνέρχεται µε πρόσκληση του Προέδρου, τουλάχιστον µια φορά, το µήνα. Οι αποφάσεις του.σ., του συµβουλίου ευρισκοµένου σε απαρτία, παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών µελών, πλην των περιπτώσεων, όπου στο παρόν καταστατικό ή στο Νόµο, προβλέπεται αυξηµένη πλειοψηφία. Σε απαρτία θεωρείται ότι είναι το.σ., αν παρίστανται τέσσερα (4), τουλάχιστον, τακτικά µέλη του. Το.Σ. ευρισκόµενο σε απαρτία, αποφασίζει για κάθε ζήτηµα, που ανάγεται στην επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού. Σε περίπτωση ισοψηφίας, βαρύνει η ψήφος του Προέδρου. Το.Σ. δύναται, επίσης, να συνεδριάζει, εκτάκτως, όσες φορές κρίνει τούτο αναγκαίο, ο Πρόεδρος, ή ζητηθεί από τρία (3) µέλη του.σ. µε γραπτή αίτηση τους προς τον Πρόεδρο, στην οποία αναγράφονται και τα θέµατα που θα συζητηθούν, η δε σχετική πρόσκληση πρέπει να γίνει εγγράφως. Στην περίπτωση αυτή, το.σ., συγκαλείται σε δέκα (10) το πολύ ηµέρες, από την ηµεροµηνία υποβολής της αιτήσεως. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών, τότε δύναται να συγκαλέσει το.σ., ο Αντιπρόεδρος. Αν, εκ νέου, τούτο δεν καταστεί δυνατόν, τότε τα µέλη του.σ. που υπέβαλαν την αίτηση, δύνανται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, µε το αίτηµα της διενέργειας εκλογών. 6. Σε περίπτωση, κατά την οποία, µέλος του.σ. απουσιάσει, αδικαιολόγητα, επί τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο του αξιώµατός του, µε απόφαση των 2/3 των µελών του.σ. Προηγουµένως, το µέλος, που απουσίασε αδικαιολόγητα, πρέπει να κληθεί εγγράφως, ενώπιον του.σ. και να αναφέρει τους λόγους της απουσίας του. 7. Το.Σ., σε περίπτωση θανάτου, αποχωρήσεως ή κηρύξεως εκπτώτου µέλους του, συµπληρώνεται από τον πρώτο αναπληρωµατικό των τελευταίων αρχαιρεσιών. Σε περίπτωση, που κάποια από αυτές τις περιπτώσεις, συντρέχει στο πρόσωπο του Προέδρου, το.σ. συνέρχεται ειδικά, εντός 15 ηµερών, για να εκλέξει το νέο Πρόεδρο. Στην περίπτωση εξάντλησης των αναπληρωµατικών, η θέση του Σ παραµένει κενή. Το Σ εξακολουθεί να λειτουργεί µε όσα µέλη απαιτούνται για την ύπαρξη απαρτίας του, διαφορετικά προκηρύσσεται Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών ιοικητικού Συµβουλίου ή ζητείται ο διορισµός προσωρινής διοίκησης απο το Μονοµελές Πρωτοδικείο. 8. Τις συνεδριάσεις του.σ. έχουν το δικαίωµα να παρακολουθούν όλα τα µέλη του Σωµατείου. 9. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, µπορεί το.σ. µε δική του ευθύνη να προβεί στην εκτέλεση κάποιας δαπάνης που δεν προβλέπεται στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό, αλλά όχι µεγαλύτερο των 5000 και να τεθεί και στην πρώτη µετά από αυτή συγκληθείσα Γ.Σ. προκειµένου να ενηµερωθούν τα µέλη για τον σκοπό της δαπάνης. 13

14 10.Το.Σ. για την υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, δικαιούται να διορίζει επιτροπές αποτελούµενες από µέλη του Συλλόγου. ΑΡΘΡΟ 16.ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.Σ. 1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωµατείο, ενώπιον πάσης διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου σε όλες τις δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις, προεδρεύει των συνεδριάσεων του.σ. και διευθύνει τις εργασίες αυτού. Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, όλα τα έγγραφα και τις χρηµατικές εντολές. Προσυπογράφει όλα τα εξερχόµενα έγγραφα του Συλλόγου, τα οποία προηγουµένως έχουν υπογραφεί από τον Γενικό Γραµµατέα του. Προσυπογράφει τον προϋπολογισµό και τον απολογισµό, τα εντάλµατα πληρωµών και τα δικαιολογητικά τους, τα οποία προηγουµένως έχουν υπογραφή από τον ταµία και τον Γενικό Γραµµατέα. Συγκαλεί εγγράφως το.σ. καθορίζοντας τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως, διευθύνει τις συνεδριάσεις του.σ. και κηρύσσει την έναρξη και την λήξη. Τέλος ο Πρόεδρος δικαιούται να καλεί εγγράφως κάθε µέλος του.σ. και του Συλλόγου, για να απολογηθεί ενώπιον του.σ. σε περίπτωση διαπίστωσης κάποιας παράβασης των όρων του παρόντος καταστατικού ή των επί µέρους εσωτερικών κανονισµών του Συλλόγου. 2. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει σε όλα, ο Αντιπρόεδρος. 3.Ο Γενικός Γραµµατέας των γραφείων του Συλλόγου και του προσωπικού τους, εισηγούµενος προς το.σ. για την πρόσληψη του προσωπικού. Επιµελείται την διεξαγωγή της αλληλογραφίας, προσυπογράφοντας µαζί µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα. 4.Τηρεί το πρωτόκολλο των εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του.σ., το µητρώο των µελών του Συλλόγου και φυλάσσει το αρχείο, το βιβλίο της απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας Συλλόγου καθώς και την σφραγίδα του, συντάσσει την λογοδοσία των πεπραγµένων του.σ. η οποία εγκρινόµενη από το.σ. υποβάλλεται στην τακτική ετήσια Γ.Σ. 5.Τέλος ο Γενικός Γραµµατέας συγκαλεί, κατόπιν εντολής του Προέδρου, τα µέλη του Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση, καθώς και το.σ. σε συνεδρίαση. 6. Τον Γενικό Γραµµατέα, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει µέλος του.σ. που ορίζεται µε απόφαση της πλειοψηφίας αυτού. 7. Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος για την χρηµατική διαχείριση του Συλλόγου και ενεργεί κάθε είσπραξη, εκδίδει τις σχετικές διπλότυπες αποδείξεις, ενεργεί συνέπεια εντάλµατος υπογεγραµµένου από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα κάθε πληρωµή, εφ όσον αυτή αφορά δαπάνη προβλεπόµενη από τον ψηφισµένο προϋπολογισµό ή τις ειδικές πιστώσεις, τηρεί τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία, ευθυνόµενος για τις πράξεις του, συντάσσει ανά τρίµηνο ή όποτε του ζητηθεί από το.σ. λεπτοµερή ισολογισµό της χρηµατικής κατάστασης του Συλλόγου υποβάλλοντας τον στο.σ., κατ έτος δε συντάσσει το γενικό απολογισµό της σωµατειακής χρήση που έληξε. 14

15 8. Ο Ταµίας ευθύνεται προσωπικά, ακέραια και εις ολόκληρο, για κάθε δαπάνη ή πληρωµή, που γίνεται χωρίς ένταλµα. 9.Ο Ταµίας καταθέτει στο όνοµα του Συλλόγου κάθε χρηµατικό ποσό η αξία που υπερβαίνει τα διακόσια (200) Ευρώ στην Εθνική Τράπεζα η άλλη αναγνωρισµένη Τράπεζα που ορίζεται πάντως από το.σ. 10.Σε κάθε περίπτωση στην κατοχή του Ταµία χρηµατικό ποσό σε µετρητά δεν µπορεί να υπερβαίνει τα διακόσια (200) Ευρώ. 11.Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρηµάτων η ανωµαλία στην διαχείριση τους, είτε προέρχεται από υπαιτιότητα του, είτε από πρόσωπα της εµπιστοσύνης του. 12. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραµµατέα, καθώς και εκείνη του Ταµία δεν µπορούν να συµπίπτουν στα ίδια Πρόσωπα. ΑΡΘΡΟ 17.ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.) 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριµελής (3). Τα µέλη της εκλέγονται, ταυτόχρονα, µε τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και για το ίδιο χρονικό διάστηµα, από την Γενική Συνέλευση. Τα µέλη της δεν µπορούν να είναι και µέλη του.σ. 2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται µε πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντος µέλους της, σε πρώτη συνεδρίαση, µέσα σε µια εβδοµάδα, από την εκλογή της και εκλέγει τον Πρόεδρο της. Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής διευθύνει τις εργασίες της, τηρεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της, εισηγείται τις ετήσιες εκθέσεις διαχειριστικού ελέγχου και έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της επιτροπής. 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει την ευθύνη της Εποπτείας και του ελέγχου της οικονοµικής διαχείρισης του Σωµατείου. Εποπτεύει και ελέγχει κυρίως τις πράξεις του.σ. και του ταµείου και παρακολουθεί αν αυτές είναι σύµφωνες µε το νόµο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Έχει το δικαίωµα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Σωµατείου και να ελέγχει το Ταµείο, οποτεδήποτε. Στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους, η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση των οικονοµικών του Σωµατείου και γι αυτό τίθενται στη διάθεση της τα πρακτικά των συνεδριάσεων του.σ. και των Γ.Σ., τα βιβλία της διαχείρισης, η αλληλογραφία και το αρχείο του Σωµατείου. Η Έκθεση αυτή, υποβάλλεται στην επόµενη Γενική Συνέλευση. Στην έκθεση της Ε.Ε. πρέπει να αναφέρεται ο έλεγχος του ισολογισµού και του απολογισµού του.σ. 4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, κάθε τρεις µήνες, και έκτακτα, µε πρόσκληση του Προέδρου της, ή µετά από έγγραφο αίτηµα του Ταµία του.σ., ή µετά από έγγραφο αίτηµα δέκα (10) µελών του Σωµατείου. Στις περιπτώσεις, που το αίτηµα προέρχεται από τον Ταµία ή µέλη του Σωµατείου, ο Πρόεδρος της Ε.Ε. υποχρεούται να την συγκαλέσει µέσα σε πέντε (5) ηµέρες ορίζοντας και τον τόπο σύγκλησης της. 15

16 ΑΡΘΡΟ 18.ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Το.Σ. υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία: α) Μητρώο µελών, β) βιβλίο Πρακτικών.Σ. και Γ.Σ., γ) βιβλίο Ταµείου, δ) βιβλίο Πρωτοκόλλου, ε) βιβλίο πρακτικών Εξελεγκτικής Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 19. ΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 1. Το Σωµατείο διαλύεται, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται ειδικά γι αυτό, εφόσον σε αυτή βρίσκεται το ήµισυ του αριθµού συν ένα, τουλάχιστον των µελών του Σωµατείου, που έχουν δικαίωµα ψήφου και αποφασίζει για την διάλυση, κατά πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων µελών, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση, οριζόµενη από τον Νόµο. 2. Μετά την διάλυση του Σωµατείου, αυτό περιέρχεται, αυτοδίκαια, σε κατάσταση εκκαθάρισης και συνεχίζει να λειτουργεί µέχρι το τέλος της εκκαθάρισης. 3. Εκκαθαριστές είναι, κατά τον χρόνο της διάλυσης, τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. 4. Μετά την διάλυση και εκκαθάριση του Σωµατείου, η περιουσία του θα περιέρχεται στα παιδικά χωριά S.O.S. Βάρης. ΑΡΘΡΟ 20.ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Κάθε ζήτηµα, που αφορά στη διοίκηση και τη διαχείριση του Σωµατείου, την τροποποίηση του καταστατικού, την παύση των οργάνων και τη διάλυσή του και δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, ρυθµίζεται από τις διατάξεις των άρθρων του Α.Κ. και από τις σχετικές, µε τα σωµατεία, διατάξεις των ειδικών νόµων. 2. Όλα, γενικά, τα µέλη του Σωµατείου έχουν ίσα δικαιώµατα. Ιδιαίτερα δικαιώµατα δίδονται ή αφαιρούνται µε την συµφωνία, γενικά, των µελών, ποτέ, όµως, δικαίωµα αυξηµένης ψήφου, κατά τις Γενικές Συνελεύσεις. 3. Η προσωρινή ιοίκηση, την οποία εξέλεξαν οι ιδρυτές, θα συγκροτηθεί σε Σώµα, αµέσως, µετά την οριστική έγκριση και δηµοσίευση του Καταστατικού και θα έχει ισχύ έξι (6) µηνών. (να ελεγχθεί σε σχέση µε το έγγραφο προσωρινής διοίκησης) 4. Ο Σύλλογος, µπορεί να προσχωρεί σε οµοειδείς Οµοσπονδίες, διατηρώντας την οικονοµική και διοικητική ανεξαρτησία της και να συνεργάζεται µε σωµατεία για την επιδίωξη κοινών σκοπών, κατόπιν αποφάσεως του.σ. 5. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, µπορεί να γίνει µε πρόταση του.σ. ή από το ένα τέταρτο (1/4) των εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών, αποφασίζεται δε αυτή µε πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στην Γ.Σ. και των εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών, η οποία συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό και απαρτίζεται από το ήµισυ (1/2) τουλάχιστον των εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών. 16

17 6. Απαγορεύεται η ανάµειξη του Συλλόγου στην πολιτική ή σε έργα ξένα προς τα έργα που καθορίζονται από το παρόν καταστατικό. 7. Ιδρυτές του Συλλόγου θεωρούνται οι υπογράφοντες το πρακτικό ίδρυσης και το καταστατικό του. Τα ονόµατα των ιδρυτών αναγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα αναρτηµένο στην αίθουσα του Συλλόγου. Το παρόν καταστατικό που περιέχει είκοσι (20) άρθρα, εγκρίθηκε σήµερα από τη Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, από την εγγραφή του στο τηρούµενο δηµόσιο βιβλίο Αναγνωρισµένων Σωµατείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. 17

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Αρθρο 1 1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην Γηροκοµείο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1ο Ιδρύεται, με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ» και με διακριτική ονομασία «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Επωνυµία Σκοπός και Μέσα του Σωµατείου Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2004, οι συμβαλλόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία {ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. Τηλ 3636492 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρθρο 1ο 1. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr ΑΠ..140 Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2015 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 1 2 / 2 0 1 5 Προς τις Βιοµηχανίες & τους Συνδέσµους Μέλη του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) Θέµα : Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου». Άρθρο 1. Επωνυμία και έδρα. Η επωνυμία του

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Μ.Α.Σ.Κ.)» «MOTORCYCLE ATHLETIC CLUB OF KALAMPAKA (M.A.S.K.)» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα Ιδρύεται σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΙ Ιδρύεται Σωµατείο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1ο Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία : ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.)

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) APΘPO 1 - EΠΩNYMIA 1.1 Ο Σύνδεσμος φέρει την επωνυμία Σύνδεσμος Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) ονομαζόμενος πιο κάτω Σ.Ο.ΚΑ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο για την Σχεσιοδυναμική Προσωποκεντρική έρευνα στην Παιδαγωγική και την Συμβουλευτική, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό και επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΟΛΟΓΩΝ", τον διακριτικό τίτλο "Π.Κ..", και

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα 1. Ιδρύεται Σωματείο με την ονομασία Διεθνής Αδελφότητα Μνήμης Αγωνιστών Πολιορκιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Επιστημονικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την 2-11-2004 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ Συνιστάται μη επαγγελματικό και μη κερδοσκοπικό Σωματείο των Παρασκευαστών και Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Προϊόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1. Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Με την υπ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση 1.1. Ίδρυση Η ανεξάρτητη συνδικαλιστική κίνηση Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών, είναι μία άτυπη μη κερδοσκοπική ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1ο Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1ο Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1ο Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ (α) Συνίσταται ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» Άρθρα Καταστατικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Συστατικά Στοιχεία...3 1ο Άρθρο: Ι ΡΥΣΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Με διακριτικό τίτλο Κ.Ο.Ε. ) THE KENNEL CLUB OF GREECE ΑΡΘΡΟ 1 0 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ ΑΡΘΡΟ 1 A. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Οι πιο κάτω όµιλοι 1. Όµιλος Γκολφ Τσάδας (γνωστός και ως Τσάδα Γκολφ Κλαµπ) 2. Όµιλος Γκολφ Παλάιπαφος (γνωστός και ως Σίκρετ Βάλεϋ Γκολφ

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Το Σωματείο, το οποίο αρχικά είχε ιδρυθεί και αναγνωρισθεί με την υπ' αριθ. 4274/1952 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και εγγραφεί στα βιβλία Σωματείων με αριθμό 7120/1952

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την 5/4/2001 μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την 5/4/2001 μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την 5/4/2001 μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων: 1. Προδρόμου Βαλαβανίδη του Βασιλείου, τεχνολόγου- ακτινολόγου, κατοίκου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5ης ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο των τελωνειακών υπαλλήλων που υπηρετούν στις Τελωνειακές

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ... 2 2. ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ... 2

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ... 2 2. ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ... 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ... 2 2. ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ... 2 3. ΟΡΓΑΝΑ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα