Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata"

Transcript

1 Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Palīglīdzeklis arhitektiem, konstruktoriem, būvuzraugiem un pasūtītājiem SIA SAKRET 2011 / 1 Īstais darbam

2 Izdevums veidots sadarbībā ar: Sakret Trockenbaustoffe Europa GMBH & Co KG SIA Sakret Plus SIA Paroc SIA Tenax SIA Rockwool Haki AB AS Valmieras stikla šķiedra Mateicius a.s. SIA Larsoni Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Saturs 2

3 Saturs Ievads 2 Kas ir ETAG Sakret ETICS MW un EPS sertifikāti 3 Sistēmu Sakret ETICS MW un EPS priekšrocības 3 Sistēmu priekšrocības 4 Vēlamie klimatiskie apstākļi darbu veikšanai 5 Virsmas novērtēšanas kritēriji 5 Mikroorganismi uz fasādēm 6 Siltinātu fasāžu toņu izvēles kritēriji 8 Pareiza apmetuma/krāsu izvēle fasādes darbiem 10 Silikāta bāzes produkti 10 Pareiza toņu pastu izvēle fasādes darbiem 11 Virsmu remonts 12 SIA Sakret silikāta bāzes materiāli un to pielietojums 14 Siltumizolācijas materiāla izvēle 15 Dībeļu daudzuma noteikšana pēc Sakret ETICS EPS un MW 16 Dībeļu skaita noteikšana siltināšanas sistēmās ETICS SAKRET EPS 17 Dībeļu skaita noteikšana siltināšanas sistēmās ETICS SAKRET MW 17 Fasādes mehāniskā izturība un konstrukcijas 18 Virsmu sagatavošana 19 Fasādes siltināšanas darbu secība 20 Siltinātas ēkas fasādes un cokola kopšana 24 Biežāk pieļautās kļūdas fasādes siltināšanā 26 Materiālu patēriņš un tāmes sagatave 27 Informācija par Sakret materiāliem un sistēmas piederumiem 28 Siltināšanas mezgli 30 Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Saturs 1

4 Ievads Latvijā no līdz gadam uzbūvēti un nodoti ekspluatācijā aptuveni 8000 daudzdzīvokļu namu un sabiedrisko ēku. No līdz gadam tika renovēts ne vairāk par 50 ēkām visā Latvijā. Ar ES fondu atbalstu tiek segti līdz pat 60% no ēkas renovācijas izmaksām. SIA SAKRET, izmantojot savu pieredzi Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tirgos, kā arī, pārņemot vācu kolēģu pieredzi, piedāvā šo palīglīdzekli arhitektiem, konstruktoriem, būvuzraugiem un pasūtītājiem. Atcerieties, ka, siltinot fasādes, visus ar šo procesu saistītos posmus nepieciešams veikt atbilstošā kvalitātē, lai rezultāts būtu ne tikai vizuāli baudāms, bet arī ekonomiski izdevīgs, ietaupot līdzekļus uz apkures izdevumu samazinājuma rēķina. Kas ir ETAG 004 SIA Sakret ir veicis savu ražoto materiālu un citu ražotāju izstrādājumu (siltumizolācija, armējošais siets, dībeļi, aizsargprofili) pārbaudes testus saskaņā ar EOTA (European Organization of Technical approvals izstrādātu sertifikācijas dokumentu ETAG 004. Šis tehnisko noteikumu kopums nodrošina siltināšanas sistēmas produktu saderību un kvalitatīvu galarezultātu (kalpošanas laiks, akustiskās un siltumtehniskās un citas īpašības). Atbilstība ETAG 004 paredz siltināšanas sistēmas kalpošanas laiku, ne mazāku par 25 gadiem. Pēc sertifikātu saņemšanas SIA Sakret saviem klientiem piedāvā pilnu kompleksās ēku ārsienu siltināšanas sistēmu. Lai sasniegtu vēlamo rezultātu, veicot fasāžu siltināšanu, jāievēro Latvijas būvnormatīvi, sistēmas turētāja rekomendācijas par darbu gaitu, tehnoloģiskie norādījumi par materiālu iestrādi, sagatavošanu un izmantošanu, kā arī jālieto sistēmā norādītie materiāli. Sistēmas turētājs pēc būvdarbu pabeigšanas ir tiesīgs izsniegt CE zīmi par fasādes atbilstību sistēmas standartam, ja ievērotas visas sistēmas turētāja rekomendācijas, kā arī izmantoti sistēmā iekļautie materiāli. Ja pasūtītājs paredzējis saņemt CE zīmi par fasādes atbilstību sistēmai, par to laikus jāinformē sistēmas turētājs un jāsaņem visa nepieciešamā informācija par sertifikāta iegūšanas nosacījumiem. Testu rezultātā SIA Sakret ir saņēmis divu veidu sertifikātus: SAKRET ETICS EPS ETA 10/0064 izolācijai izmanto putu polistirolu, SAKRET ETICS MW ETA 10/0185 izolācijai izmanto minerālās akmens vates. 2 Ievads I Kas ir ETAG 004 Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

5 Sakret ETICS MW un EPS sertifikāti Sistēmu Sakret ETICS MW un EPS priekšrocības Izmatojot šīs sertificētās sistēmas, gan būvnieks, gan pasūtītājs var būt pārliecināts par visu materiālu piemērotību siltināšanas darbu veikšanai. Visām sistēmas sastāvdaļām jāatbilst standartiem, un tehniskajiem parametriem jābūt vienādiem vai labākiem par tiem, kas izmantoti sistēmas testos: armēšanas siets - SSA , Valmieras stikla šķiedra 160 g/m 2 ; siltumizolācijas dībeļi ETAG014, Ejot STR U, NTK U un Koelener TFIX-8M; minerālās akmens vates kuras atbilst šādiem parametriem: MW-EN T5-DS(TH)-WS-WL(P)-MU1, MW-EN T4-DS(TH)40-WS-WL(P)-MU1, MW-EN T4-DS(TH)4o-WS-WL(P) MU1; putu polistirols kas atbilst šādiem parametriem: EPS-EN T2-L1 -W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-TR100- DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)5, EPS-EN T2-L2-W2-S2- P4-BS115-CS(10)70-TR100-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)3. Ar katru no sistēmas kombinācijām/risinājumiem tika veikta virkne testu, pārbaudot: mehānisko izturību un stabilitāti; ugunsdrošību; veselības un higiēnas prasībām; iekšējā un ārējā mitruma iedarbību; akustiskās īpašības; skaņas izolāciju; siltumtehniskās īpašības; sistēmas drošību lietošanā (vēja un citu slodžu iedarbība). Sakret zemapmetuma sistēmas ir testētas un veidotas ar Latvijā plaši izmantotiem un brīvi pieejamiem būvmateriāliem Paroc(FAS 3, FAS B), Rockwool (FasRock, FasRock MAX), Tenapors ( EPS 70), Valmieras Stikla šķiedra (160 g/m 2 ), Ejot, Koelener un citiem. Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Sakret ETICS MW un EPS sertifikāti I Sistēmu Sakret ETICS MW un EPS priekšrocības

6 Sistēmu priekšrocības Sistēma kopumā nodrošina sekmīgu visu tās elementu mijiedarbību. Atšķirībā no nejauši izvēlētiem materiāliem sistēmas priekšrocība ir tā, ka tajā iekļautie materiāli un to saderība tiek pārbaudīti pēc stingriem kritērijiem. Piemēram, putu polistirols kā atsevišķs produkts pēc LBN atbilst E klasei (būvizstrādājums degšanas laikā jau pirmajās divās minūtēs var radīt vispārējas uzliesmošanas situāciju), savukārt, izmantojot šo pašu materiālu Sakret ETICS EPS sistēmā, tas, pēc veiktajiem testiem, atbilst B klasei (būvizstrādājums nerada vispārējas uzliesmošanas situācijas, tomēr tas var uzturēt degšanu attīstīta ugunsgrēka gadījumā). Izmantojot sistēmā iekļautu materiālu, lietotājs var būt pārliecināts, ka risinājums ir testēts un atbilst augstākai uguns noturības klasei atšķirībā no atsevišķi izvēlētiem un apvienotiem materiāliem. Līdzīgi testi veikti ar līmēšanas javu un siltumizolējošo materiālu, lai noteiktu mehāniskās izturības klasi fasādei un paaugstinātu atraušanas noturību. Sakret zemapmetuma sistēmas standarta konstrukcija 1 1. Sienu konstrukcijas. Mūris, betons u. c. stabilas virsmas 2. Pamatne. Nesošie slāņi (jau esošais apmetums, krāsojums u. c.) 3. Grunts. BG, TGW, UG vai QG 4. Līmēšana. Minerālā līmjava BK vai BAK Izolācija. Izolācijas loksnes (minerālā vate vai polistirols) 6. Stiprināšana ar dībeļiem 7. Armēšana. Minerālā armēšanas java BAK 8. Grunts. PG 9. Dekorējošā kārta. Sakret dekoratīvie apmetumi SBP, MRP-E, AP, SIL vai SIP 10. Gruntēšana. Silikāta grunts KS vai Sakret Silicate (atkarībā no siltināšanas sistēmas kompleksā risinājuma) 11. Krāsošana. Silikātkrāsa Sakret KS (atkarībā no siltināšanas sistēmas kompleksā risinājuma) 4 Sistēmu priekšrocības Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

7 Vēlamie klimatiskie apstākļi darbu veikšanai Veidojot siltināšanas darbu kalendāro plānu, jāievēro klimatiskie laika apstākļi. Būvdarbus var veikt, ja āra gaisa temperatūra nav zemāka par C. Vēlamais laiks ir no aprīļa līdz oktobrim. Klimatisko laika apstākļu ievērošana ir viens no galvenajiem kritērijiem, kas nodrošina kvalitatīvu materiālu pielietojumu un ilgu gatavās fasādes kalpošanas laiku. Laika apstākļi darba veikšanas laikā: Āra gaisa un virsmas temperatūra no +5 līdz C (temperatūra tuvāko piecu dienu laikā nedrīkst pazemināties līdz C); Gaisa mitrums 60-80%; Darba virsmu temperatūra +5 0 C; Vēja ātrums ne lielāks par 10 m/s. Papildus jāievēro: Sargāt fasādes darba virsmas no tiešiem saules stariem lietot stalažas ar aizsargklājumu; Sargāt fasādes darba virsmas no caurvēja; Darbu veikšanas laikā sargāt no lietus iedarbības lietot stalažas ar aizsargklājumu un jumtu, lai novērstu izskalojumus vai cita veida lietus/saules radītus defektus. At c e r i e s! Aprakstā minēts materiālu žūšanas laiks normālos laikapstākļos, 23 ± 3 0 C temperatūrā, 60-80% gaisa mitrumā. Virsmas novērtēšanas kritēriji S VA R Ī G I!!! Pirms fasādes projektēšanas siltināmās ēkas sienas jānovērtē pēc vairākiem kritērijiem, lai apzinātu papildus veicamos darbus: Virsmas adhēzijas spējas un virsmas plaknes novērtējums. Neatbilstošas saķeres vai nelīdzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana (skatīt Virsmu sagatavošana ). Mikroorganismu klātbūtne uz fasādes (skatīt Mikroorganismi uz fasādēm ). CLP vai PM-Super). Šos darbus veic gadījumā, ja paredzēts novērst novirzes no asīm. U Z M A N Ī B U!!! Nekādā gadījumā šīs novirzes nedrīkst labot, atstājot tukšas vietas zem izolācijas materiāla! Maksimālais līmēšanas javas Sakret BK vienas kārtas biezums 30 mm. Plaknes novērtējums pa vertikālo un horizontālo asi. Ja, novērtējot sienas pa asīm, plaknes novirzes ir lielākas par 15-20mm no asīm, sienas līmeņu korekcijas veic, uzklājot nepieciešamo apmetuma kārtu (Sakret Ja, novērtējot virsmas saskaņā ar minētajiem kritērijiem, atklājas neatbilstības, jāveic papilddarbi, lai novērstu iespējamās kvalitātes problēmas siltināšanas vai fasādes ekspluatācijas laikā. Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Vēlamie klimatiskie apstākļi darbu veikšanai I Virsmas novērtēšanas kritēriji 5

8 Mikroorganismi uz fasādēm Arvien vairāk varam vērot virsmu apaugšanu ar dažādiem mikroorganismiem (pelējuma sēnes, aļģes u. c.). Tie spēj mitināties gan uz plastikāta, metāla, stikla, gan citām dzīvošanai šķietami nepiemērotām virsmām. Tas lielā mērā ir saistīts gan ar klimata izmaiņām, gan vidi, kurā dzīvojam. Ārpus pilsētas apdraudētākas ēkas, kuru tuvumā atrodas ūdens tilpnes, meži un lauksaimniecības zeme. Šo faktu un mikroorganismu spēju ātri pielāgoties videi nedrīkst aizmirst, plānojot ēkas renovāciju. Tam jāpievērš uzmanība visām būvniecībā iesaistītajām pusēm. Īpašniekam, norādot uz esošo problēmu; projektētājam un arhitektam, plānojot un paredzot pasākumus apaugumu novēršanai; būvniekam, ievērojot norādījumus un kvalitatīvi izpildot darbus. Iespējams, ka atsevišķos gadījumos būs nepieciešami kardinālāki pasākumi ēkas apkārtnē, lai novērstu atsevišķus mikroorganismiem labvēlīgas vides avotus (koki, krūmi, mitruma avoti u. c.). Liela daļa ēku energoefektivitātes uzlabošanas darbu ir saistīti ar ārējo fasāžu siltumtehnisko īpašību uzlabošanu. Tie neizbēgami skar gan ēkas jaunās, gan vecās fasādes virsmas mikroklimatu. Atsevišķos gadījumos uz virsmām var veidoties labvēlīga vide dažādu veidu mikroorganismiem. Ja uz renovējamās ēkas fasādes ir mikroorganismi, nevar izslēgt, ka tie neparādīsies arī uz jaunās fasādes. Lai kvalitatīvi veiktu siltināšanas darbus un fasāde saglabātu izskatu un īpašības ekspluatācijas laikā, nepieciešama profesionāla pieeja. Mikroorganismiem labvēlīga vide: Aļģēm: Liels gaisa mitrums (virs 80%) Gaisma Gaisa temperatūra (optimāla temp C) CO 2 Minerālas barības vielas un mikroelementi Sēnēm: Vidējs gaisa mitrums (60-80%) Gaisa temperatūra ( C) Organiski ūdeņraža savienojumi Minerālas barības vielas un slāpekļa avots 6 Mikroorganismi uz fasādēm Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

9 Dažādu mikroorganismu aktivitātes sezonalitāte Izplatītāko sēņu aktivitātes sezonalitāte Nosaukums I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Altemaria Aspergillus Botrytis Chaetomium Cladosporium Fusarium Mucor Penicillium Aureobasidium Rhizopus Ustilago Inficētas sienas sanācijas iespējas Lielākā daļa materiālu ražotāju pirms izvēlēties mikroorganismu apkarošanas līdzekļa biocīda veidu, veic reģionā esošo mikroorganismu apzināšanu, lai tirgū piedāvātu universālu līdzekli. Plaknes sagatavošana pirms apstrādes ar biocīdiem: Cietus un blīvus mikroorganismu uzaugumus mehāniski notīra ar birsti. Mazgā fasādi ar augstspiediena ūdensstrūklu. Parasti mikroorganismi pārņem vienu vai divas fasādes puses. Fasādes siltināšanu var sākt tikai pēc sienu apstrādes ar biocīdiem. Virsmas apstrāde ar biocīdu: Pēc virsmu nožūšanas visu virsmu apstrādā ar Sakret GFR (pretsēņu, aļģu un baktēriju līdzeklis). Lai izvairītos no mikroorganismu iedarbības uz siltināto fasādi, iespējams, būs jāveic ap ēku esošās vides izmaiņas (koku, krūmu retināšana u. tml.). Ja to nevar izdarīt, jāizmanto attiecīga fasādes krāsa, kura satur biocīdus. Par šādu nepieciešamību savlaicīgi jāinformē materiālu ražotājs. Vienmēr jāatceras, ka biocīdu vielu iedarbība nav mūžīga, tāpēc, iespējams, nelabvēlīgā vidē esošu fasāžu krāsa būs jāatjauno biežāk. Aizēnota fasāde labvēlīga vide mikroorganismiem Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Mikroorganismi uz fasādēm 7

10 Siltinātu fasāžu toņu izvēles kritēriji Bieži fasādes krāsojuma izvēlei netiek pievērsta pietiekama uzmanība, tomēr tonim ir nozīmīga loma turpmākajā fasādes dzīvē. Katru krāsas toni raksturo atstarošanas koeficients. Tā skaitliskā vērtība norāda uz noteiktas krāsas atstarošanas spēju robežās no 0 līdz 100, kur 0 melns un 100 balts. Atstarošanas koeficients norāda, cik tālu konkrētais tonis atrodas no melnās vai baltās krāsas. Jo mazāks toņa koeficients, jo tas tuvāk melnajai krāsai un mazāk spēj atstarot gaismu. Sezonālā diennakts temperatūra var svārstīties līdz pat 20 0 C robežās. Piemēram, pavasara rītos āra temperatūra ir ap 0 0 C, bet, dienai iesilstot, tā var sasniegt pat C. Ziemā nakts gaisa temperatūra pazeminās līdz 10 0 C vai zemāk, savukārt dienas laikā mēdz iesilt līdz C. Šādas temperatūras svārstības dažu stundu laikā fasādes materiālos rada iekšēju spriegumu termiskā izplešanās var sasniegt 1,5 mm uz 1 m. Reti kuras siltinātas fasādes apmetums spēs izturēt šādu fasādes virsmu staigāšanu bez redzamiem defektiem. Ļoti bieži, izvēloties fasādes toņus, netiek ņemts vērā virsmas atstarošanas koeficients. Tomēr vajadzētu zināt un atcerēties, ka fasādes krāsojuma/masā tonēta apmetuma toņa atstarošanas koeficients aktīvi ietekmē fasādes virsmas temperatūru. Vācijā veiktie pētījumi liecina, ka saules starojums uz fasādes, kura vērsta uz DR, var sasniegt 1000 W/m 2. Līdz ar to fasādes virsmas temperatūra atkarīga no fasādes virsmas (pamatnes) siltumvadītspējas un spējas atstarot saules starojumu un, protams, saules starojuma aktivitātes. Piemēram, fasādes apdares tonis ar atstarošanas koeficientu 90 var sasniegt virsmas temperatūru 40 0 C, ja fasādes toņa atstarošanas koeficients ir 60-70, virsmas temperatūra sasniedz 50 0 C, savukārt, ja atstarošanas koeficients ir 20 (mazākais no rekomendējamiem), tad virsmas temperatūra var sasniegt pat 70 0 C. Virsmas, kuras apdarē izmantotā apmetuma/krāsas toņa atstarošanas koeficients ir 5, temperatūra saulainā laikā var sasniegt 80 0 C. Nedrīkst aizmirst, ka ekspluatācijas laikā fasādes apdares kārtā esošie netīrumi var ietekmēt atstarošanas koeficientu apmēram par 5 vienībām. Šīs iespējamās izmaiņas atstarošanas koeficientā vajadzētu ņemt vērā, ja izvēlētais fasādes tonis ir tuvu riska robežai. Izvēloties apmetuma/krāsas toni, jāņem vērā ēkas atrašanās vieta, kā arī tas, uz kuru debespusi vērstas fasādes. Lai nepieļautu fasādes virsmas pārlieku sasilšanu un tai sekojošu apmetuma iekšējā sprieguma rašanos, atstarošanas koeficientam siltinātās fasādēs ar apmetuma apdari nevajadzētu būt mazākam par 25. (saskaņā ar DIN 5033). Fasādes virsmas temperatūras izmaiņu atkarība dienas laikā no izvēlētā toņa atstarošanas koeficienta (HBZ). 8 Siltinātu fasāžu toņu izvēles kritēriji Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

11 Protams, atkarībā no būvobjekta fasāžu toņu izvēlē ir iespējamas atkāpes, ņemot vērā debespuses, pastāvīgu fasādes aizēnojumu, nelielus laukumus un citus faktorus. Toņu atstarošanas koeficienta vērtība zem 20 var būt gadījumos, ja ražotājs speciāli šim nolūkam ražo apmetuma sistēmas materiālus, kuri satur organiskas saistvielas, kas piešķir sevišķi lielu elastību fasādes virsējai kārtai. Ļoti bieži fasādes virsmu temperatūru saista ar āra gaisa temperatūru, bet patiesībā to lielākā mērā ietekmē saules intensitāte un tieša saules staru iedarbība, turklāt neatkarīgi no valdošā gadalaika. Lai nodrošinātu pareizu fasādes krāsojuma toņa izvēli un siltinātās fasādes ilgu kalpošanas laiku, SIA Sakret rekomendē ņemt vērā šīs norādes un Sakret fasāžu toņu katalogā katram tonim norādīto atstarošanas koeficientu (HBZ). Saules staru leņķis pavasarī (februāris-marts) Saules staru leņķis vasarā (jūlijs-augusts) Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Siltinātu fasāžu toņu izvēles kritēriji 9

12 Pareiza apmetuma/krāsu izvēle fasādes darbiem Lai izvēlētos katram atsevišķam objektam atbilstošu apmetumu/krāsas, pirms izvēles veikšanas būtu jāsaprot un jānoskaidro katra apmetuma tehniskās īpašības, uzklāšanas īpatnības un apmetuma atjaunošanas iespējas ekspluatācijas laikā. Lai kvalitatīvi atjaunotu krāsojumu, nepieciešams saglabāt visu informāciju par tiem materiāliem, kas laika gaitā klāti uz fasādes. Izmantojot šo informāciju, jākonsultējas pie SIA Sakret speciālistiem. Sakret dekoratīvo apmetumu izvēle Materiālu īpašības Sakret dekoratīvie apmetumi MRP, SBP AP SIL SIP Apmetuma bāze Cements Akrils Kālija silikāts Silikona sveķi Ugunsreakcijas klase A1 B1 A1 B1 Mehāniskā noturība Laba Augsta Laba Augsta Forma Birstošs (Jājauc ar ūdeni) Pastveida (Gatavs darbam) Pastveida (Gatavs darbam) Pastveida (Gatavs darbam) Armēts Nē Nē Nē Jā Tonējams Jā Jā Jā Jā Faktūra Lietutiņš / biezpiens Lietutiņš / biezpiens Lietutiņš / biezpiens Lietutiņš / biezpiens Uzklāšana Rokas/mehāniska SBP Rokas/mehāniska AP-B Rokas Rokas/mehāniska Kā atjaunot krāsojumu Atkarīgs no esošā krāsojuma** **Sakret grunts FM+ Sakret grunts FM **Sakret grunts vai Sakret Silicate + Krāsa KS **Silikona krāsa ** Pirms atjaunot fasādes krāsojumu, konsultēties ar SIA Sakret speciālistiem Silikāta bāzes produkti Gan jaunu siltinātu, gan renovējamo ēku fasāžu apdarē bieži tiek izmantoti minerālie dekoratīvie apmetumi Sakret SBP un Sakret MRP-E. Pēc dekoratīvā apmetuma uzklāšanas un tā nožūšanas, fasādi var krāsot. Minerālo apmetumu krāsošanai visatbilstošākās ir krāsas, kuras tiek ražotas uz silikāta bāzes Sakret KS. Krāsa saskarē ar minerālām virsmām veido ķīmisku reakciju, līdz ar to krāsa nostiprinās dekoratīvā apmetuma virsējā kārtā. Sakret KS silikāta krāsai ir augsta ūdens tvaika caurlaidība tā neveido plēvi uz dekoratīvā apmetuma virsmas, kas nodrošina teicamu virsmas un ēkā esošā dabīgā mitruma izvadīšanu no tās. Sakret KS silikāta krāsa iekļauta SAKRET ETICS EPS un MW sistēmās. To izmanto kā nobeiguma slāni fasādēs ar minerālā apmetuma apdari (Sakret SBP, MRP). Krāsa labi vada ūdens tvaikus, ir noturīga pret sēņu, aļģu un pelējuma veidošanos, ekoloģiski tīra, nesatur organiskos (ķīmiskos) savienojumus, nedeg. 10 Pareiza apmetuma/krāsu izvēle fasādes darbiem I Silikāta bāzes produkti Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

13 Silikāta bāzes produktus rekomendē izmantot minerālām virsmām: betonam, kaļķa apmetumiem, kaļķa/cementa apmetumiem, cementa apmetumiem, dažādiem blokiem, silikāta ķieģeļiem, minerālajiem dekoratīvajiem apmetumiem, silikāta bāzes gatavajiem dekoratīvajiem apmetumiem, ģipša apmetumiem (tikai iekšdarbos), sanācijas apmetumiem, agrāk ar silikāta bāzes materiāliem krāsotām vai apmestām virsmām. Silikāta bāzes krāsas bieži izmanto vecu ēku restaurācijā, kur nepieciešama laba ūdens tvaika caurlaidība apdares kārtā un brīva ēkas konstrukcijās esošā palielinātā mitruma izvadīšana. At c e r i e s! Silikāta bāzes produktus drīkst izmantot tikai uz minerālām virsmām. Pareiza toņu pastu izvēle fasādes darbiem Lai fasāde iegūtu nepieciešamo toni, visus silikāta krāsas materiālus iespējams tonēt pēc ar Sakret fasāžu krāsu toņu kartes. Silikāta bāzes krāsa izceļ virsmas struktūru, tāpēc nepieciešams kvalitatīvi sagatavot krāsojamās virsmas, jo pretējā gadījumā virsmas silikāta krāsa izcels virsmas sagatavošanas defektus un nelīdzenumus. Izraugoties ēkas fasādes un tās ārējo elementu toni, jāizvēlas no tādām toņu kartēm, kas paredzētas ēku fasāžu krāsu tonēšanai vai silikāta krāsas tonēšanai. Toņu gamma fasādēm paredzētajās toņu kartēs būs ievērojami mazāka nekā iekšdarbu toņu kartēs! Par toņu pareizu izvēli skatīt Siltinātu fasāžu toņu izvēles kritēriji. Silikāta krāsu un apmetumu tonēšanai būtiski izmantot pareizas toņu pastas un pigmentus. Tikai tad toņa noturību var vērtēt kā ilgmūžīgu. Fasādes krāsojuma noturību būtiski ietekmē apkārtējā vide ap ēku, tās tehniskais stāvoklis (jumts, notekas u. c.) un ekspluatācijas apstākļi. Jebkuras fasādes krāsas tonēšanai izmanto tikai minerālos/ neorganiskos pigmentus (minerālie sausie pigmenti vai neorganiskās toņu pastas). Izmantojot organiskās toņu pastas, atkarībā no saules intensitātes un ēkas atrašanās vietas krāsojums ar laiku zaudēs intensitāti/toni. At c e r i e s! Organiskās toņu pastas nav UV staru noturīgas. Krāsa ar noturīgu krāsu pigmentu Saules staros izbalējis fasādes krāsojums Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Silikāta bāzes produktii 11

14 Virsmu remonts Katrai fasādei vai tās fragmentam pienāk brīdis, kad dažādu iemeslu dēļ nepieciešams veikt krāsojuma atjaunošanu vai fasādes fragmenta remontu. Virsmas, kas ir bijušas apstrādātas ar silikāta bāzes produktiem, var tikt atkārtoti pārklātas gan ar identiskas bāzes produktiem minerāliem pārklājumiem, gan ar sintētiskas bāzes pārklājumiem, nenoņemot esošos, ja vecais pārklājums nav jānoņem tehnisku vai tehnoloģisku nolietošanās iemeslu dēļ). Ja fasādes iepriekšējā apdarē izmantoti sintētiskas bāzes pārklājumi (silikona, akrila u. c.), tie visbiežāk uz virsmas veido plēvei līdzīgas kārtas. Ja šādas virsmas krāsojums ir jāatjauno vai jāuzliek ar jauni pārklājumi (apmetums), plēvi veidojošie materiāli ir jānoņem, lai nodrošinātu nākamo kārtu adhēziju un ilgu kalpošanas laiku. Sakret ražoto materiālu specifikācijas Materiāla nosaukums / Tehniskā specifikācija Sakret Silicate grunts Sakret KS grunts Sakret KS krāsa Produkta pamattonis Caurspīdīga Balta Balta Konsistence Šķidra Bieza Bieza Iespējams tonēt - Gaišos toņos + Viskozitāte, Krebsa vien Blīvums 1,05-1,07 1,41-1,45 1,43-1,47 PH līmenis Sausais atlikums, % GOS (VOC daudzums), g/l Spīdums Matēta Matēta Matēta Žūšanas laiks 23 o C temperatūrā, relatīvā gaisa mitruma 50% (uz sausas virsmas) 12 stundas 12 stundas 12 stundas Patēriņš uz m 2 0,10 ml koncentrētā 0,07 ml atšķaidītā veidā 0,18 ml vienā kārtā 0,16 ml vienā kārtā Bāzes - - A, B, C Uzglabāšanas laiks, mēn Uzglabāšanas temp., 0 C +5 līdz līdz līdz Silikāta bāzes produkti Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

15 Sakret ražoto silikāta bāzes materiālu pielietojums uz dažādām virsmām Materiāla nosaukums / Virsmas Sakret Silicate Sakret KS grunts Sakret KS krāsa Sakret KS Structur Sakret SIL Betons Kaļķa apmetums Kaļķa/cementa apmetums Cementa apmetums Ģipša apmetums Silikāta ķieģelis Māla dedzinātais ķieģelis Minerālie apmetumi (dekoratīvie) Plastmasa Metāls Koks Gumija Tapetes Silikons Sintētiskas virsmas Silikāta krāsa Siloksāna krāsa Akrila krāsa Silikona krāsa Akrila gatavie dekoratīvie apmetumi Silikāta gatavie dekoratīvie apmetumi Silikāta/silikona gatavie dekoratīvie apmetumi Silikona gatavie dekoratīvie apmetumi SIA Sakret ražoto silikāta bāzes materiālu īpašības Materiāla nosaukums / Apstākļi Sakret Silicate Sakret KS grunts Sakret KS krāsa Ūdens tvaika caurlaidība Izturība pret mitrumu Ūdens absorbcija Ilgmūžība Toņa noturība Adhēzija ar virsmu Noturība agresīvās vidēs Ekoloģija Neprasa profesionālas iemaņas Pateicīga atkārtotai apstrādei Neierobežoti izmantošanas apstākļi Noturība pret sēnēm, aļģēm un pelējumu Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Silikāta bāzes produktii 13

16 SIA Sakret silikāta bāzes materiāli un to pielietojums S a k r e t S i l i c a t e Šķidra grunts minerālu virsmu adhēzijas uzlabošanai un mitruma uzsūktspējas regulēšanai. Izmanto uz minerālām virsmām pirms silikāta bāzes krāsu Sakret KS un Sakret KS Structur uzklāšanas. Grunti iespējams atšķaidīt ar tīru un vēsu ūdeni proporcijā 2:1. Grunts ir balta, nožūstot paliek caurspīdīga un matēta. Silikāta grunts izmantojama virsmu sagatavošanai pirms krāsošanas ar silikāta krāsām, kas tonētas gan gaišos, gan tumšos toņos. Šī grunts tiek izmantota arī gadījumos, kad virsmu nepieciešams atkārtoti pārkrāsot un ja nepieciešams novērst iepriekšējā krāsojuma defektus. S a k r e t K S g r u n t s Gruntskrāsa minerālu virsmu adhēzijas uzlabošanai, mitruma uzsūkšanās regulēšanai un virsmas vienmērīgi balta toņa iegūšanai. Gruntskrāsa virsmām ar toņu atšķirībām piedod vienmērīgu baltu pigmentāciju. Gruntskrāsu iespējams ietonēt gaišos toņos. Ietonētu gruntskrāsu var izmantot kā nosedzošo krāsojumu maz noslogotām zonām. Grunts lietojama gan jaunām, gan ekspluatētām virsmām. Ekspluatētām virsmām izmantot tikai uz minerālām virsmām vai tādām, kas iepriekš pārklātas ar silikāta bāzes produktiem. Gruntskrāsu lieto uz minerālām vai iepriekš apstrādātām virsmām pirms silikāta bāzes krāsu Sakret KS vai Sakret KS Structur izmantošanas. Grunts lietojama uz virsmām, kuras tiks krāsotas ar tonētu A bāzes silikāta krāsu vai arī netonētu silikāta krāsu. S a k r e t K S k r ā s a Silikāta bāzes krāsa piemērota jaunām minerālām virsmām vai arī ekspluatētām virsmām, kas iepriekš krāsotas vai pārklātas ar silikāta bāzes materiāliem. Krāsu iespējams ietonēt dažādas intensitātes toņos. Krāsai tiek piedāvātas A, B un C bāzes. Lai nodrošinātu maksimālu toņu noturību ārdarbos, krāsas tonēšanai jāizmanto minerālie pigmenti vai neorganiskās toņu pastas. Tonējot krāsu būvmateriālu veikalā, toni rekomendējam izvēlēties vai pēc toņu kartēm, kas paredzētas silikāta bāzes krāsu tonēšanai, vai arī pēc fasādes krāsu tonēšanai paredzētajām toņu kartēm Sakret Design toņu karte. U Z M A N Ī B U! Minerālas izcelsmes virsmām ir raksturīga laba tvaika caurlaidība un lielāka mitruma uzsūktspēja (palielināta gaisa mitruma, nokrišņu laikā u. tml.). Virsmām, kļūstot mitrām, to krāsu tonis kļūst tumšāks, tāpēc pēc stipra lietus uz apdares esošie krāsu toņu plankumi nav uzskatāmi par krāsojuma defektiem un neapdraud šo virsmu ilgmūžību. Līdzīgas īpašības raksturīgas arī citiem dabīgo vielu materiāliem māla dakstiņiem, betona bruģim u. c. 14 Silikāta bāzes produkti Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

17 Siltumizolācijas materiāla izvēle Siltumizolācijas materiāla izvēlē vajadzētu vadīties pēc Latvijā spēkā esošiem būvnormatīviem. Katram materiālam ir savas tehniskās īpašības (tvaika caurlaidība, siltumvadītspēja, reakcija uz uguni un citi), kā arī savi plusi un mīnusi. Izvēloties siltumizolācijas materiālu, atbilstība katrai konkrētai izolējamai sienai būtu jāizvērtē kompleksi (esošā siena + siltināšanas sistēma), pēc LBN 002-1, LBN un citiem šo sfēru regulējošiem būvnormatīviem. LBN nosaka: 25. Ja būvelements sastāv no dažādiem slāņiem, tā siltajā pusē esošo slāņu kopējais ūdens tvaika pretestības gaisa difūzijas ekvivalents s d ir vismaz piecas reizes lielāks par aukstajai pusei piegulošo slāņu kopējo ūdens tvaika pretestības gaisa difūzijas ekvivalentu s d. Piemērā apskatīti dažu esošo sienu un ārējās siltumizolācijas risinājumu salīdzinājumi atbilstoši būvnormatīvam. Sd (siltā puse) / Sd (aukstā puse) 5 Sd = μ * d Sd (aukstā puse) = Sd (krāsa) + Sd (apmetums) + Sd (izolācija) Sd (siltā puse) = Sd (esošā siena) + Sd (apmetums) + Sd (apdare) Siltumizolācijas materiāls jāizvēlas ciešā sadarbībā ar projektētājiem, lai iegūtu optimālu un visiem pieņe mamu risinājumu. Lai nekļūdītos Sd vērtību aprēķinos, var izmantot Sakret ETICS konstrukciju Sd vērtības. Sakret ETICS EPS un MW sistēmas materiālu Sd vērtības Sakret ETICS konstrukcija Armējošā kārta Grunts Dekoratīvais apmetums Krāsojums Sd ūdens tvaika pretestības gaisa difūzijas ekvivalents Sakret SIL - 0,02* Sakret SIP - 0,06* Sakret BAK Sakret PG Sakret AP - 0,17 Sakret BAK Sakret PG Sakret SBP - 0,09 Sakret BAK Sakret PG Sakret MRP - 0,09 Sakret BAK Sakret PG Sakret SBP Sakret KSg+KS 0,09 Sakret BAK Sakret PG Sakret MRP Sakret KSg+KS 0,09 * Sistēmas dati būs pieejami gada otrajā pusē. Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Siltumizolācijas materiāla izvēle 15

18 Dībeļu daudzuma noteikšana pēc Sakret ETICS EPS un MW Dībeļu daudzumu uz vienu m 2 nosaka, ņemot vērā gan vietējo būvklimatoloģijas normatīvu LBN 003, gan testu rezultātus, kas veikti saskaņā ar ETAG004. Testu rezultāti parāda esošās virsmas, līmjavas un siltumizolācijas materiālu saķeres spēju. Dībeļu daudzumu nosaka katras valsts reģiona ģeogrāfiskā atrašanās vieta un tajā dominējošās vēja slodzes. Latvija ir sadalīta četrās vēja zonās, kur IV zona ir ar vislielāko iespējamo vēja slodzi un I zona ar vismazāko vēja slodzi. Dībeļu funkcija konstrukcijā ir nodrošināt izolācijas materiāla noturību, lai tas netiktu norauts no fasādes stipra vēja laikā. I zona II zona III zona IV zona Latvijas teritorijas iedalījums pēc vēja spiediena, kas iespējams reizi piecos gados (kg/m 2 ) Vēja zona Maksimālais vēja ātrums, kas iespējams reizi Gadā 5 gados 10 gados 15 gados 20 gados 25 gados 50 gados Vēja spiediens (kg/m 2 ) I < 28 II III IV LBN Būvklimatoloģija un MK noteikumi nr Dībeļu daudzuma noteikšana pēc Sakret ETICS EPS un MW Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

19 Dībeļu skaita noteikšana siltināšanas sistēmās ETICS SAKRET EPS Vēja zona (izolācija EPS) Nepieciešamais dībeļu skaits (slodze uz atraušanu no pamatnes) Izolācijas plākšņu izmēri (mm) m 2 Plāksnes plaknē Plākšņu šuvēs Plaknē, 2 m no stūra Plākšņu šuvēs līdz 2 m no stūra Dībeļu izvietojuma shēma I II III IV Dībeļu skaita noteikšana siltināšanas sistēmās ETICS SAKRET MW Vēja zona (izolācija MW) Nepieciešamais dībeļu skaits (slodze uz atraušanu no pamatnes) Izolācijas plākšņu izmēri (mm) m 2 Plāksnes plaknē Plākšņu šuvēs Plaknē, 2 m no stūra Plākšņu šuvēs līdz 2 m no stūra Dībeļu izvietojuma shēma I II III IV Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Dībeļu daudzuma noteikšana pēc Sakret ETICS EPS un MW 17

20 Fasādes mehāniskā izturība un konstrukcijas Katras ēkas fasādi var iedalīt vairākās zonās, ņemot vērā iespējamo mehānisko slodzi uz kādu no fasādes daļām. Pirmā stāva līmenis, kā arī fasādes daļa ap ieejas durvīm ir uzskatāma par vienu no mehāniski visnoslogotākajām. Tāpēc šajās zonās, lai novērstu apdares kārtas bojājumus, jānodrošina paaugstināta fasādes mehāniskās izturības klase. Sakret siltināšanas sistēma paredz iespēju nodrošināt vairākas mehāniskās izturības klases, kas atšķiras ar sistēmas konstrukciju. Zonai ap ieejas durvīm (un citām ēkas daļām, kas atrodas visaugstākās mehāniskās izturības zonā, piemēram, caurbrauktuves utt.) nepieciešama augstākā I izturības klase. II izturības klase vērtējama kā vidējas mehāniskās slodzes zona pārējais pirmā stāva līmenis un fasādes daļas balkonu zonās. Savukārt III izturības klase pārējai ēkas fasādei, kurai raksturīga minimālu mehānisku bojājumu iespēja. Fasādes zonējumu saskaņā ar izturības klasēm nepieciešams ņemt vērā un atsevišķi aprakstīt paredzamās ēkas siltināšanas dokumentācijā, lai būvnieks tās ievērotu un ietvertu siltināšanas darbu tāmē. Veicot ēkas apsekošanu, iespējams, pasūtītājs norādīs arī citas mehāniski noslogotas ēkas zonas, un, izvērtējot mehānisko bojājumu riskus, šīs zonas būtu attiecīgi jāprojektē. Projekta dokumentācijā jāietver mehāniskās izturības klases detaļzīmējumi, lai būvniekam būtu nepieciešamais konstruktīvais risinājums, veicot darbus. Detaļzīmējumi atrodami šī izdevuma pielikumā, kā arī Saskaņā ar ETA Sakret EPS, izmantojot standarta risinājumus, sistēmās var izveidot konstrukcijas, kuras atbilst II vai III mehāniskās izturības kategorijai. Armēšanas java ETA Sakret EPS sistēmas sastāvdaļas Armēšanas siets Zemapmetuma grunts Nobeiguma kārta Sakret BAK Vienā kārtā Sakret PG Sakret SIL Sakret BAK Vienā kārtā Sakret PG Sakret SIP Mehāniskās izturības kategorija Sakret BAK Vienā kārtā Sakret PG Sakret AP III Sakret BAK Vienā kārtā Sakret PG Sakret SBP II Sakret BAK Vienā kārtā Sakret PG Sakret MRP-E III Saskaņā ar ETA Sakret MW, izmantojot standarta risinājumus, sistēmās var izveidot konstrukcijas, kuras atbilst II mehāniskās izturības kategorijai. Armēšanas java ETA Sakret MW sistēmas sastāvdaļas Armēšanas siets Zemapmetuma grunts Nobeiguma kārta Mehāniskās izturības kategorija Sakret BAK Vienā kārtā Sakret PG Sakret SIL Sakret BAK Vienā kārtā Sakret PG Sakret SIP Sakret BAK Vienā kārtā Sakret PG Sakret AP II Sakret BAK Vienā kārtā Sakret PG Sakret SBP II Sakret BAK Vienā kārtā Sakret PG Sakret MRP-E II Standarta sistēmas konstrukcija Ēkas fasādes sadalījumu piemērs pēc mehāniskās slodzes kategorijām Lai iegūtu I (augstāko) mehāniskās izturības kategoriju, neatkarīgi no izmantotā izolācijas materiāla jāveido īpaša konstrukcija, kas atbilst paaugstinātas mehāniskās slodzes kategorijai. Par šo konstrukciju nepieciešams konsultēties ar SIA Sakret speciālistiem. 18 Fasādes mehāniskā izturība un konstrukcijas Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

21 Virsmu sagatavošana Pirms komplekso siltumizolāciju sistēmu izbūves obligāti jāveic virsmu sagatavošana. S VA R Ī G I!!! Sienas adhēzijas nestspējai jābūt ne mazākai par 80 kn/m 2. Sienas adhēziju var pārbaudīt, veicot vienkāršu testu, kur ar līmēšanas javu pielīmētu 15x15 cm lielu siltumizolācijas materiālu (līmēšanas javai ļauj žūt 7 dienas) mēģina atraut no sienas un novērtē bojājumus ja to nav izdevies atraut no sienas un izolācijas materiāls tiek bojāts adhēzija ir pietiekama. Renovējamās ēkas Sienas stāvoklis Virsmas sagatavošanas darbi Netīras virsmas Atdalījušies, bet ne nokrituši elementi Drūpoša virsma Ūdeni absorbējoša virsma Trupes, sēņu un aļģu pārņemtas virsmas Virsma uzņem pastāvīgu mitrumu Ļoti blīva, monolīta virsma Stabilas plaisas, caurumi Ēkas sēšanās plaisas Nevajadzīgi caurumi Nevajadzīgas ailes/nišas Vecais ēkas krāsojums stabils Vecais krāsojums smērējošs Vecais krāsojums plēksnēs atdalās no pamatnes Mehāniski atdalīt netīrumus, virsmu mazgāt ar tīru ūdeni, izmantojot augstspiediena mazgātāju. Pirms darbu uzsākšanas virsmu izžāvēt un gruntēt ar SAKRET BG Mehāniski atdalīt elementus, izlīdzināt virsmas ģeometriju. Pirms darbu uzsākšanas virsmu izžāvēt Mehāniski notīrīt un gruntēt ar SAKRET TGW Virsma jāgruntē ar SAKRET BG Mehāniski jānotīra, jāapstrādā ar speciāliem biocīdiem līdzekļiem Sakret FR, virsma jāizžāvē Novērst mitruma ietekmes cēloni, izžāvēt virsmu Saskrāpēt virsmu. Gruntēt ar SAKRET QG Aizpildīt ar tādu pašu materiālu, kāds izmantots sienas konstrukcijā Obligāti novērst sēšanās cēloni, nogaidīt ēkas konstrukciju nosēšanos. Aizpildīt ar elastīgu materiālu Aizmūrēt vai aizpildīt ar tādu pašu materiālu, kāds izmantots sienas konstrukcijā Aizmūrēt vai aizpildīt ar siltumizolācijas materiālu tā, kā paredzēts projektā Saskrāpēt virsmu Mehāniski atdalīt un gruntēt virsmu ar SAKRET TGW Krāsu atdalīt mehāniski vai ar celtniecības fēna palīdzību, pēc tam mazgāt ar augstspiediena mazgātāju un izžāvēt Jaunas ēkas Sienas stāvoklis Virsmas sagatavošanas darbi Mūrēta siena bez apdares Betons bez apdares Nepieļaut augstu tehnoloģisko mitrumu, rekomendējam gruntēt ar SAKRET UG 1:3 Apmetums ar teicamu adhēziju Konstrukcijas plaisas ēkām Obligāti nogaidīt ēkas konstrukcijas nosēšanos un stabilzēšanos U Z M A N Ī B U!!! Siltināmo konstrukciju mitrumam jābūt 8%. Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Virsmu sagatavošana 19

22 Fasādes siltināšanas darbu secība Pie siltināmās sienas stiprina cokola profilu ar lāseni. Tā platumu izvēlas atkarībā no siltumizolācijas materiāla biezuma. Cokola profilu stiprina horizontāli. Ja esošā siena nav līdzena un nepieciešams kompensēt sienas negludumus, izmanto īpaši šim nolūkam paredzētas starplikas (starp profilu un sienu). Cokola profilus savā starpā savieno ar īpaši tam paredzētiem savienojuma elementiem. Ja izolējamā siena ir līdzena (pamatnes nelīdzenums 1,0 cm/m) un nav nepieciešamas līmeņu korekcijas, līmēšanas javu Sakret BK uzklāj ar zobķelli pa visu plāksnes laukumu. U Z M A N Ī B U!!! Strādājot ar minerālvates materiāliem, līmēšanas javu klāj divos piegājienos. Vispirms visu plāksnes virsmu pārklāj ar plānu šķidras līmēšanas javas kārtu. Pēc tās nožūšanas ar zobķelli uzklāj otru līmēšanas javas kārtu. Ja siltināmās sienas nav līdzenas (pamatnes nelīdzenums 2,0 cm/m) un, līmējot siltumizolāciju, nepieciešamas korekcijas, līmēšanas javu Sakret BK uzklāj joslās pa plāksnes perimetru un liek ~4-6 javas pikas plāksnes vidū, lai nosegtu ne mazāk kā 40% no siltumizolācijas plāksnes laukuma. Līmjavas maksimālais biezums pēc plāksnes pielīmēšanas ~20 mm. Iestrādājot līmēšanas javu Sakret BK mehanizēti*, līmjavu uzklāj pa plāksnes perimetru kā arī W burta veidā plāksnes vidus daļā. * par materiālu mehānisku iestrādi interesēties 20 Fasādes siltināšanas darbu secība Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

23 Siltumizolāciju jāsāk līmēt no apakšas uz augšu. Plāksnes jālīmē tā, lai katras nākamās rindas plākšņu stūri būtu novirzīti. Izolācijas plāksnes jāliek tā, lai starp tām neveidotos spraugas. Ja spraugas veidojas, tās aizpilda ar tādu pašu izolācijas materiālu, piegriežot to pēc nepieciešamības. Ap ēkas fasādē esošām ailēm siltumizolācijas materiāla plāksnes izvieto tā, lai ailes stūris nesakristu ar izolācijas materiāla plāksnes malu. Izolācijas plāksnē jāveido iegriezums. Ja ugunsdrošības noteikumi paredz, virs logu ailēm izvieto minerālās akmens vates joslas. Kā papildu stiprināšanas elementus siltumizolācijai izmanto dībeļus. To daudzumu un izvietojumu nosaka saskaņā būvnormatīviem. Dībeļus izvēlas atkarībā no esošās sienas materiāla un siltumizolācijas biezuma un veida. Logu, durvju ailes stūrus plaknē armē ar stikla šķiedras sieta taisnstūra loksnēm (200x300 mm), iegremdējot to armēšanas javā Sakret BAK. Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Fasādes siltināšanas darbu secība 21

24 Logu, durvju ailēs, pielaidumos pie logiem vai durvīm izmanto īpaši tam paredzētus logu pielaiduma profilus. Profils un siets tiek iegremdēts armēšanas javā Sakret BAK. Javu uzklāj ar zobķelles palīdzību (zobs mm). Kad siets iegremdēts javā, to izlīdzina ar špakteļlāpstiņu. Logu, durvju aiļu stūrus armē, izmantojot stūru profilus. Profils un siets tiek iegremdēts armēšanas javā. Javu uzklāj ar zobķelles palīdzību (zobs mm). Kad siets iegremdēts javā, to izlīdzina ar špakteļlāpstiņu. Tāpat veic visu stūru un izplešanās šuvju armēšanu, izmantojot attiecīgus, tam paredzētus profilus. Vispirms uzklāj armēšanas javu Sakret BAK un tad tajā iegremdē profilus. Kad siets iegremdēts, to izlīdzina ar īpašu instrumentu. Plaknes armēšana. Ar zobķelles palīdzību (zobs mm) uz plaknes uzklāj armēšanas javu Sakret BAK. Kad java uzklāta, tajā iegremdē stikla šķiedras armēšanas sietu. Sieta salaiduma vietās sietam jābūt ar cm pārklājumu. Zem armēšanas sieta atrodas 2/3 no armējošās javas un 1/3 virs sieta. Kārtas biezums 4-6 mm. 22 Fasādes siltināšanas darbu secība Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

25 Kad fasāde noarmēta, rūpīgi nogriež lieko sietu. Pēc armēšanas javas nožūšanas (žūšanas laiks 24 h uz armēšanas kārtas 1 mm; gaisa temperatūrā no +18 līdz C un gaisa mitrumā 60-80%) var veikt fasādes gruntēšanu ar zemapmetuma grunti Sakret PG. Kad grunts nožuvusi, no augšas uz apakšu sāk uzklāt dekoratīvo apmetumu Sakret SBP, MRP, AP, SIL, SIP. Atkarībā no apmetuma zīmējuma izvēlas uzrīvēšanas tehnoloģiju. Par mehanizētu dekoratīvā apmetuma uzklāšanu konsultēties ar SIA Sakret pielietojuma tehnologiem. Atkarībā no izvēlētā apmetuma struktūras veic tā uzrīvēšanu. Dekoratīvais apmetums Biezpiens / Ķirmis. Ja apmetums uzklāts mehāniski uzrīvēšanu neveic. Dekoratīvā apmetuma lietutiņš uzrīvēšanas virzieni. Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Fasādes siltināšanas darbu secība 23

26 Siltinātas ēkas fasādes un cokola kopšana Siltinātas fasādes/cokola ekspluatācijas nosacījumi K o p š a n a Ja fasādei/cokolam ekspluatācijas laikā uz virsmas ir nosēdušies putekļi vai tā ir netīra, virsmu iesakām mazgāt ar vēsu, tīru ūdeni. Pieļaujama arī mehāniska tīrīšana ar sūkli vai kokvilnas drānu. Nerekomendējam izmantot ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus, jo tas var negatīvi ietekmēt virsmas krāsojuma noturību un veidot nevienmērīgus plankumus uz krāsotās virsmas vai dekoratīvajiem tonētajiem apmetumiem. Piezīme. Fasādes/cokola siltināšanas sistēmās var tikt izmantoti dažādi dekoratīvie apmetumi un krāsas, tādēļ vēlams saglabāt visu informāciju par būvniecības procesā izmantotajiem materiāliem. Tas var palīdzēt, risinot dažādus jautājumus, kas saistīti ar siltinātas fasādes/cokola remontiem, pārbūvi, kopšanu utt. E k s p l u a t ā c i j a s n o s a c ī j u m i Siltinātas fasādes/cokola virsma nav paredzēta augstu mehānisku slodžu izturēšanai, tāpēc noteikti virsma jāpasargā no dažādām mehāniskām ietekmēm (sporta spēļu spēlēšana pret siltināto fasādi, velosipēdu, tehnikas vai citu smagu priekšmetu novietošana, atbalstot tos pret fasādi). Ekspluatācijas laikā ēkas fasādi/cokolu nepieciešams turēt atklātu un nenosegt ar dažādiem priekšmetiem. Ja fasāde ir netīra, to nekavējoties nepieciešams notīrīt ar tīru, vēsu ūdeni. Neiesakām stādīt krūmus un augus tuvu fasādei, jo tas var negatīvi ietekmēt siltinātās fasādes kalpošanas laiku, kā arī radīt labvēlīgu vidi mikroorganismiem, tādiem kā sēnes, aļģes u. c. Apkārt ēkai un cokolam rekomendējam izveidot papildu nožogojumu, lai mazinātu mehānisku bojājumu risku. Regulāri pārliecinieties, vai lietus ūdeņu notekas sistēmas nav bojātas. Ja fasāde regulāri ir slapja, tas negatīvi ietekmēs gan fasādes sistēmas kalpošanas laiku, gan siltumizolācijas spējas visai sistēmai. Ziemā jārūpējas par to, lai uz fasādes neveidojas ledus uzsalumi. Regulāri pārliecinieties, vai ziemas laikā jumta konstrukcija vai ūdens noteku sistēma nav bojāta vai nosprostota. M e h ā n i s k i e b o j ā j u m i Fasādes/cokola ekspluatācijas laikā izvairieties no mehāniskiem virsmas bojājumiem. Ja tie bojājumi radušies, obligāti kontaktējieties ar būvnieka vai SIA Sakret pārstāvi, kas piedāvās risinājumu, kā šos bojājumus novērst, un pārliecināsies par remontā izmantojamo materiālu saderību jau izveidotajā siltināšanas sistēmā. Piezīme. Mehāniskie bojājumi jānovērš nekavējoties, jo, laikus novērsti, tie tieši ietekmē virsmas siltumizolācijas spējas, vizuālo izskatu un kalpošanas laiku ilgtermiņā. D e f e k t u n o v ē r š a n a Nosmērētas virsmas nekavējoties tīriet ar vēsu un tīru ūdeni. Nepieciešamības gadījumā izmantojiet sūkli vai kokvilnas drānu. Nerekomendējam izmantot ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus, jo tie var negatīvi ietekmēt virsmas krāsojuma noturību un veidot nevienmērīgus plankumus uz krāsotās virsmas. Ja virsma ir tā nosmērēta, ka nav iespējams to atmazgāt, kontaktējieties ar celtnieku par virsmas pārkrāsošanas iespējām. 24 Siltinātas ēkas fasādes un cokola kopšana Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

27 Mehāniski bojājumi ir jānovērš nekavējoties. Par bojājumu novēršanu un remontā izmantojamiem materiāliem obligāti kontaktēties ar celtnieku vai SIA Sakret pārstāvi. Ja uz fasādes veidojas aļģes un ķērpji, tās zonas laikus jākopj ar Sakret GFR mikroorganismus neitralizējošu līdzekli (pirms tam vēlams konsultēties ar būvķīmijas ražotāju). Ja cokola zona ir nopūsta ar Graffiti ielas zīmējumiem (ar aerosola krāsu vai flomāsteru), virsmu ir jāmēģina tīrīt ar atšķaidītāju vai šķīdinātāju, kuram ir identiska ķīmiskā bāze kā izmantotajai krāsai vai flomāsteram. Šāda veida virsmas tīrīšana var negatīvi ietekmēt cokola virsmas krāsojumu. Ja pēc tīrīšanas tiek konstatēti defektēti laukumi, vienīgā iespēja iegūt sākotnējo vizuālo efektu ir atkārtota virsmas pārkrāsošana. Jebkurā gadījumā pirms defektu vai bojājumu novēršanas, vēlams konsultēties ar Sakret speciālistiem, lai rastu pareizu risinājumu. At c e r i e s! Ja kā siltumizolācijas materiāls izmantots putu polistirols, svarīgi izvēlēties to nešķīdinošu tīrīšanas līdzekli! Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Siltinātas ēkas fasādes un cokola kopšana 25

28 Biežāk pieļautās kļūdas fasādes siltināšanā Lielākā daļa fasādes siltināšanas laikā pieļauto kļūdu var izraisīt gan būtiskas kvalitātes neatbilstības, gan slēptus defektus, kuri parādās ekspluatācijas laikā. Parasti šāda veida kļūdas rada ievērojamus papildu izdevumus defektu novēršanai. 1. Neatbilstoši sagatavota/novērtēta pamatne. 2. Armēšanas sietu uz izolācijas materiāla liek pirms armēšanas javas uzklāšanas. 3. Armēšanas javas kārta tiek veidota nepietiekamā biezumā. 4. Netiek izmantoti stūra un logu pielaiduma un citi profili, izlīdzoties ar sieta armējumu. 5. Netiek izmantota zemapmetuma grunts PG. 6. Netiek papildus armēti logu un durvju aiļu stūri. 7. Nepareizi uzklāta līmēšanas java. 8. Tiek mēģināts taisnot fasādi ar izolācijas un līmēšanas javas palīdzību. 9. Nepareizi izvietoti dībeļi izolācijas loksnē. 10. Armēšanas darbos izmanto neatbilstošu stikla šķiedras sietu (sārmu nenoturīgs). 11. Tiek izmantoti neatbilstoši dībeļi (veids un garums). 12. Nepareizi aizpildītas izolācijas plākšņu spraugas. 13. Nepareizs izolācijas plākšņu izvietojums uz fasādes. 14. Projekta un ETA prasībām neatbilstošu materiālu izvēle. 15. Nepareizi aizpildītas izolācijas plākšņu spraugas. 16. Nepareizs izolācijas plākšņu izvietojums. 17. Netiek ievērots ēku mehāniskās noturības zonējums un netiek veidots papildus armējums ēkas pirmās klases zonās. 18. Netiek atbilstoši novērtēta un sagatavota siltināmā siena. 19. Neizmanto atbilstoši sertificētus siltumizolācijas materiālus. 20. Savlaicīgi netiek montētas palodzes un parapeti; 21. Lielām plaknēm uzvelk dekoru dažus rustus un nokrāso. Pārējo velk vēlāk, un tad sākas toņu atšķirības. 22. Fasāde tiek krāsota, neievērojot tehnoloģiskos norādījumus (krāso saules pusē u. tml.). 23. Nepareizi izvēlas minerālās vates līmēšanas puses. 24. Neievēro rekomendētos tehnoloģisko procesu laikus. 25. Neievēro ražotāja rekomendācijas javu sagatavošanā. 26. Ignorē rekomendētos darba apstākļus. 26 Biežāk pieļautās kļūdas fasādes siltināšanā Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

29 Materiālu patēriņš un tāmes sagatave Palīglīdzeklis, lai noteiktu, cik liels ir siltināmās virsmas laukums atsevišķi stāvošai ēkai: Kopējais siltināmās virsmas laukums = m 2 Materiāla nosaukums Izmantojamo materiālu Iepakojums Patēriņš Nepieciešamais daudzums m 2 vai tek. m Jāpasūta vienības Cokola profils ALU vai Cokola profils Sakret MAT D33/02 2,5 m 1 Siltumizolācijas materiāls Līmēšanas java Sakret BK 25 kg 4-6 kg/m 2 Izolācijas stiprinājuma dībeļi (Ejot, Koelener) 4-12 gb/m 2 Armēšanas java Sakret BAK 25 kg 4-7 kg/m 2 Logu pielaiduma profili Sakret MAT A/10 Palodžu profils D/08 Stūra profils Sakret MAT D/05 Stūra profils ar lāseni Sakret MAT D/30 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m Armējošais stikla šķiedras siets 50 m 2 1,1 m/m 2 Zemapmetuma grunts Sakret PG 25 kg 0,25 kg/m 2 Minerālais apmetums SBP 2mm 25 kg 2,6-3 kg/m 2 Minerālais apmetums SBP 3 mm 25 kg 3,8-4,2 kg/m 2 Minerālais apmetums MRP 2 mm 25 kg 2,8-3,2 kg/m 2 Minerālais apmetums MRP 3 mm 25 kg 3,8-4,2 kg/m 2 Silikona apmetums SIP 1,5 mm 25 kg 1,8-2,3 kg/m 2 Silikona apmetums SIP 2,0 mm 25 kg 2,8-3,2 kg/m 2 Silikāta apmetums SIL 1,5 mm 25 kg 1,9-2,3 kg/m 2 Silikāta apmetums SIL 2,0 mm 25 kg 3-3,2 kg/m 2 Akrila dekoratīvais apmetums AP 1,5 mm 25 kg 1,8-2,4 kg/m 2 Akrila dekoratīvais apmetums AP 2 mm 25 kg 2,8-3,2 kg/m 2 Silikāta grunts KS 10 kg 0,26 kg/m 2 Silikāta krāsa KS 10 kg 0,26 kg/m 2 Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Materiālu patēriņš un tāmes sagatave 27

30 Sakret siltināšanas sistēmas sastāvdaļas Līmēšanas java siltumizolācijas plātnēm B K Akmens vates un putu polistirola siltumizolācijas plātņu pielīmēšanai Uz cementa bāzes Ārdarbiem un iekšdarbiem Ar saķeri un elastību uzlabojošām piedevām Ūdens tvaiku caurlaidīga Ūdens un sala izturīga Pelēkā krāsā Izstrādei ar rokām un mehanizēti Iepakojums: 25 kg maisi; uz paletes 48 maisi 1000 kg BigBag pēc pasūtījuma kg kg mobilajā transporta silosā Patēriņš (līmēšanai) Apm. 4-6 kg/m 2 Ūdens iejaukšanai Apm. 7,5 l uz 25 kg iepakojumu Uzglabāšanas laiks 12 mēneši Armēšanas/līmēšanas java siltumizolācijas plātnēm B A K (pelēka) Akmens vates un putu polistirola siltumizolācijas plātņu armēšanai akmens vates un putu polistirola siltumizolācijas plātņu pielīmēšanai; Uz cementa bāzes Ārdarbiem un iekšdarbiem Armēta ar polipropilēna šķiedru Ar saķeri un elastību uzlabojošām piedevām Ūdens tvaiku caurlaidīga Ūdens un sala izturīga Pelēkā krāsā Izstrādei ar rokām un mehanizēti Iepakojums: 25 kg maisi; uz paletes 48 maisi 1000 kg BigBag pēc pasūtījuma kg kg mobilajā transporta silosā Patēriņš (līmēšanai) Apm. 4-6 kg/m 2 Patēriņš (armēšanai) Apm. 4-7 kg/m 2 Ūdens iejaukšanai Apm. 6,5 l uz 25 kg iepakojumu Uzglabāšanas laiks 12 mēneši Minerālais dekoratīvais apmetums S B P ( biezpiens ) Minerālu saistvielu bāzes apmetums Uz baltā cementa bāzes Baltā krāsā Iekšdarbiem un ārdarbiem Biezpiens 2,0 mm un 3,0 mm frakcija Iepakojums: 25 kg maisi; uz paletes 48 maisi Patēriņš (2,0 mm) 2,8 kg/m 2 Patēriņš (3,0 mm) 4 kg/m 2 Ūdens iejaukšanai Apm. 5,6 l uz 25 kg iepakojumu Uzglabāšanas laiks 12 mēneši Augsta ūdens tvaiku caurlaidība Viegli uznesams un plastisks Tonējams ar minerālajiem pigmentiem Izstrādei ar rokām un mehanizēti Krāsošanai rekomendējam izmantot Sakret ražotās krāsas Minerālais dekoratīvais apmetums M R P - E ( lietutiņš/ķirmis ) Minerālu saistvielu bāzes apmetums Uz baltā cementa bāzes Baltā krāsā Iekšdarbiem un ārdarbiem Lietutiņš vai ķirmis 2,0 mm un 3,0 mm frakcija Iepakojums: Patēriņš (2,0 mm) 3,0 kg/m 2 Patēriņš (3,0 mm) 3,9 kg/m 2 Ūdens iejaukšanai Uzglabāšanas laiks 12 mēneši 25 kg maisi; uz paletes 48 maisi Apm. 5,5 l uz 25 kg iepakojumu Augsta ūdens tvaiku caurlaidība Viegli uznesams un plastisks Tonējams ar minerālajiem pigmentiem Izstrādei ar rokām Krāsošanai rekomendējam izmantot Sakret ražotās krāsas Gatavais dekoratīvais akrila polimēru apmetums A P Akrila polimēru bāzes apmetums Gatavs lietošanai Baltā krāsā un tonējams Iekšdarbiem un ārdarbiem Biezpiens un lietutiņš / ķirmis 1,5 mm un 2,0 mm frakcija Augsta mehāniskā noturība Augsta hidrofobitāte Viegli uznesams un plastisks Palielina darba ražību Izstrādei ar rokām un mehanizēti Tonēšanai toņus rekomendējam izvēlēties pēc Sakret Design toņu kartes Iepakojums: 25 kg plastmasas spaiņi 16 gab. uz paletes 25 kg metāla spaiņi 22 gab. uz paletes Patēriņš (1,5 mm) 1,8-2,2 kg/m 2 Patēriņš (2,0 mm) 2,8-3,2 kg/m 2 Uzglabāšanas laiks 12 mēneši Gatavais dekoratīvais silikona apmetums S I P Silikona sveķu bāzes apmetums Gatavs lietošanai Baltā krāsā un tonējams Iekšdarbiem un ārdarbiem Biezpiens un lietutiņš / ķirmis 1,5 mm un 2,0 mm frakcija Augsta mehāniskā noturība Augsta hidrofobitāte Augsta ūdens tvaiku caurlaidība Viegli uznesams un plastisks Palielina darba ražību Izstrādei ar rokām un mehanizēti Tonēšanai toņus rekomendējam izvēlēties pēc Sakret Design toņu kartes Iepakojums: 25 kg plastmasas spaiņi 16 gab. uz paletes Patēriņš (1,5 mm) 1,8-2,3 kg/m 2 Patēriņš (2,0 mm) 2,8-3,2 kg/m 2 Uzglabāšanas laiks 12 mēneši 28 Sakret siltināšanas sistēmas sastāvdaļas Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

31 Sakret virsmu sagatavošanas materiāli Gatavais dekoratīvais Zemdekoratīvā apmetuma silikāta apmetums grunts S I L P G Kālija silikāta bāzes apmetums Gatavs lietošanai Baltā krāsā un tonējams Iekšdarbiem un ārdarbiem Biezpiens un lietutiņš / ķirmis 1,5 mm un 2,0 mm frakcija Augsta mehāniskā noturība Augsta hidrofobitāte Augsta ūdens tvaiku caurlaidība Viegli uznesams un plastisks Palielina darba ražību Nedegošs Izstrādei ar rokām un mehanizēti Tonēšanai toņus rekomendējam izvēlēties pēc Sakret Design toņu kartes Armēts ar polipropilēna šķiedru Izteikti baltā krāsā Ar saķeri uzlabojošām piedevām Ārdarbiem un iekšdarbiem Izlīdzina un samazina ūdens uzsūkšanas spēju Ūdens tvaiku caurlaidīga Patēriņš g/m 2 Samazina dekoratīvo apmetumu patēriņu Noturīga pret atmosfēras iedarbību Tonējama Izstrādei ar rokām un mehanizēti Iepakojums: 25 kg plastmasas spaiņi 16 g b. uz paletes Patēriņš (1,5 mm) 1,9-2,3 kg/m 2 Patēriņš (2,0 mm) 3,0-3,2 kg/m 2 Uzglabāšanas laiks 24 mēneši M I N E R Ā L I E P I G M E N T I Toņu kartē redzamie krāsu paraugi ir uzreiz pieejami veikala plauktā! Izmantojot tonētu dekoratīvo apmetumu, Jūs varēsiet apvienot apmetuma vilkšanu un krāsošanu vienā darba operācijā. Toņu karte veidota Sakret dekoratīvajiem apmetumiem SBP un MRP. Sakret pigmentus varat izmantot arī citu minerālo javu tonēšanai. Izvēlieties toni no toņu paraugu stenda. Uz pigmenta trauciņiem uzrādīti atbilstošo toņu numuri. * Uzrādītie toņi ir aptuveni Kvarca saķeres grunts ar baltu pigmentāciju Q G Sienām, griestiem un grīdām Baltā krāsā Ar saķeri uzlabojošām piedevām Ārdarbiem un iekšdarbiem Uzlabo saķeri ar blīvām virsmām Ūdens tvaiku caurlaidīga Pirms apmetumiem, līmjavām un špaktelēm Patēriņš g/m 2 Dziļas iedarbības grunts T G W Sienām un griestiem Smilšainu, krītainu un drūpošu virsmu sasaistei Balta pēc nožūšanas caurspīdīga un matēta Ārdarbiem un iekšdarbiem Dziļi sasaista un nostiprina pamatni Patēriņš g/m 2 Blīvām, neuzsūcošām virsmām Pirms silikāta dekoratīvo apmetumu uzklāšanas Samazina dekoratīvo apmetumu patēriņu Noturīga pret atmosfēras iedarbību Tonējama Izlīdzina un samazina ūdens uzsūkšanas spēju Noturīga pret atmosfēras iedarbību Ūdens tvaiku caurlaidīga Ar minimālu aromātu Gatava lietošanai Izstrādei ar rokām un mehanizēti Iepakojums: 200 g kaste: 24 g b. Patēriņš (1,5 mm) 1,8-2,3 kg/m 2 Patēriņš (2,0 mm) 2,8-3,2 kg/m 2 Uzglabāšanas laiks 12 mēneši Universālā grunts U G ( k o n c e n t r ā t s ) Sienām, grīdām un griestiem Universāls pielietojums Dzeltenā krāsā nogruntēto virsmu identificēšanai Ārdarbiem un iekšdarbiem Nostiprina pamatni Ar minimālu aromātu Patēriņš g/m 2 Izlīdzina un samazina ūdens uzsūkšanas spēju Noturīga pret atmosfēras iedarbību Var atšķaidīt attiecībā līdz 1:5 Izstrādei ar rokām un mehanizēti Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Sakret virsmu sagatavošanas materiāli 29

32 SAKRET MAT A/10 Loga pielaiduma profils 9 mm SAKRET MAT D/29.2 Stūra profils ar lāseni SAKRET MAT D/33+D/06 Cokola profils Sakret siltināšanas sistēmas ETA MK un ETA EPS zemapmetuma profili SAKRET MAT D/32 Izplešanās šuves profils SAKRET MAT D/08 Palodzes profils SAKRET MAT D/20 Stūra stirpināts profils SAKRET MAT D/03.2 Stūra profils SAKRET MAT D/11 Sadalošais profils SAKRET MAT D/13 Stūra izplešanās profils SAKRET MAT D/16; D/17 D/18; D/19 Nobeiguma profils Izplatītājs: SIA Sakret Vairāk informācijas: 30 Informācija par Sakret materiāliem un sistēmas piederumiem Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Palīglīdzeklis arhitektiem, konstruktoriem, būvuzraugiem un pasūtītājiem SIA SAKRET 2013 /2 Īstais darbam Izdevums veidots sadarbībā ar:

Διαβάστε περισσότερα

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu 05.06.2009. Celtniecības Izolācija /Ronalds Liepiņš 1 SATURS 1. Paroc akmens vate, kvalitāte, atšķirības 2. Jaunie būvnormatīvi 3. Kvalitatīva darbu secība fasāžu

Διαβάστε περισσότερα

Produktu katalogs 14 Atjaunots

Produktu katalogs 14 Atjaunots Produktu katalogs 14 Atjaunots 08.2015 Saturs 1. Krāsas 5 1.1. Krāsas un pārklājumi āra darbiem KS G Balta silikāta grunts minerālām virsmām 6 KS P Silikāta grunts 7 KS Ūdens dispersijas silikāta krāsa

Διαβάστε περισσότερα

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes Rockwool LATVIJA Ārsienu siltināšana Apmetamās un vēdināmās fasādes Apmetamo fasāžu siltināšana Akmens vates izstrādājumiem, kurus izmanto ēku fasāžu siltināšanai, raksturīga izmēru noturība (tā nedeformējas

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Materiāla apraksts Rediģēts 11.02.2009. Versijas Nr. 0002 Sikagard -720 EpoCem Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Construction Produkta apraksts

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis 2014

Izstrādājumu cenrādis 2014 Izstrādājumu cenrādis 0 Derīgs no 0 gada. maija LATVIJA www.rockwool.lv Jūsu uzticamais partneris izolācijas jautājumos! DROŠAS ĒKAS DROŠĀKAI DZĪVEI ROCKWOOL akmens vates izolācija pasargā Jūsu ēkas no

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija Izstrādājumu cenrādis 06 Derīgs no 06 gada. maija SATURA RĀDĪTĀJS Vispārējā informācija piegādes kategorijas Noteikumi Izstrādājumu tehniskie parametri 5 Izstrādājumu izvēle Vispārīgā celtniecības izolācija

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi Izplatītājs: SIA Kompozītmateriāli Kalna iela 4, Rīga LV-1003, +371 29112229, www.grateko.lv PAMATINFORMĀCIJA Epoksīda sveķi ir materiāls, uz kuru bāzes tiek sagatavotas

Διαβάστε περισσότερα

Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs

Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs SIA TENAX SIA Evopipes SIA SAKRET SIA Bureau Veritas Latvia SIA "KNAUF"

Διαβάστε περισσότερα

Arnis Ližbovskis tirdzniecības vadītājs. Evita Zundmane tirdzniecības pārstāve. Roberts Bombins tirdzniecības pārstāvis

Arnis Ližbovskis tirdzniecības vadītājs. Evita Zundmane tirdzniecības pārstāve. Roberts Bombins tirdzniecības pārstāvis Produktu cenas un tehniskais raksturojums 2013 2 Kontaktinformācija Saint-Gobain ir viena no 100 lielākajām industriālajām grupām pasaule, kas dibināta Parīzē 1665. gadā. Kopējais koncerna apgrozījums

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Кabeļu trepes KS Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Nepieciešamo virsmas apstrādi izvēlas atkarībā no atmosfēras iedarbības faktoriem kabeļus nesošās konstrukcijas uzstādīšanas

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības PhD J. Lanka Mehāniskās slodzes veidi: a stiepe, b spiede, c liece, d - bīde Traumatisms skriešanā 1 gada laikā iegūto traumu skaits (dažādu autoru dati):

Διαβάστε περισσότερα

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Satura

Διαβάστε περισσότερα

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas BŪVPROJEKTA SASTĀVS 1.sējums 2.sējums 3.sējums 4.sējums 5.sējums 6.sējums 7.sējums Vispārīgā daļa, VD Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa, TS Inženierrisinājumu daļa, ELT/BK/LKT/DT/TN Specifikācijas,

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS DALACIN T 10 mg/ml šķīdums ārīgai lietošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrs ml šķīduma satur 10 mg klindamicīna (clindamycinum) klindamicīna fosfāta veidā.

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Metāla konstrukcijas Studiju darbs Ēkas starpstāvu pārseguma nesošo tērauda konstrukciju projekts Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC049

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis:

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi  TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis: TARIFI Klientu serviss Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80200400 Bojājumu pieteikšana: 80 200 404 Pašapkalpošanās portāls: www.elatvenergo.lv Epasts: klientu.serviss@latvenergo.lv Pasta adrese: AS klientu

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC049

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks 3.2.2. SAITES STARP ATOMIEM SAIŠU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Lai izprastu materiālu fizikālo īpašību būtību jābūt priekšstatam par spēkiem, kas darbojas starp atomiem. Aplūkosim mijiedarbību starp diviem izolētiem

Διαβάστε περισσότερα

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2)

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2) 6.4. Gaismas dispersija un absorbcija 6.4.1. Normālā un anomālā gaismas dispersija Gaismas izplatīšanās ātrums vakuumā (c = 299 792,5 ±,3 km/s) ir nemainīgs lielums, kas nav atkarīgs no viļņa garuma. Vakuumā

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55)

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Rīgā 2015. gada. LĪGUMS Nr. LB-07/2015/268 Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Latvijas Banka (tālāk

Διαβάστε περισσότερα

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Dokuments attiecas uz EEZ) L 304/18 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 22.11.2011. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar likumu (tās piekopšanai nepieciešama licence un reģistrēšanās).

Διαβάστε περισσότερα

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem.

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. 005, Pēteris Daugulis PREDIKĀTU LOĢIKA Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. Par predikātiem ir jādomā kā par funkcijām, kuru vērtības apgabals ir patiesumvērtību

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma 1 ELEKTROĶĪMIJA Elektroķīmija ir zinātnes nozare, kura pēta ķīmisko un elektrisko procesu savstarpējo sakaru ķīmiskās enerģijas pārvēršanu elektriskajā un otrādi. Šie procesi ir saistīti ar katra cilvēka

Διαβάστε περισσότερα

BAXI INTERNATIONAL. Laipni lūdzam!

BAXI INTERNATIONAL. Laipni lūdzam! BAXI INTERNATIONAL Laipni lūdzam! SOLĀRĀS SISTĒMAS m2 -uzstādīto kolektoru laukums ITĀLIJAS TIRGUS 180.000 m2 uzstādīts 2006 gadā 360.000 m2 uzstādīts 2007 gadā Saules starojuma līmenis EIROPĀ Starojums

Διαβάστε περισσότερα

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atrisināt dotos sešus uzdevumus, laiks 3 stundas. Uzdevumu tēmas: 1) tests vispārīgajā ķīmijā; 2) ķīmisko reakciju kinētika;

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

Interferometri

Interferometri 6..6. Interferometri Interferometri ir optiskie aparāti, ar kuriem mēra dažādus fizikālus lielumus, izmantojot gaismas interferences parādības. Plānās kārtiņās koherentie interferējošie stari atrodas relatīvi

Διαβάστε περισσότερα

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Vairāk informācijas par DeLaval elektriskajiem ganiem var lasīt sadaļā Risinājumi & Produkti- >Govs komforts->produkti- >Elektriskie gani vietnē

Διαβάστε περισσότερα

EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR EN3450COW EN3450COX LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR EN3450COW EN3450COX LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S EN3450COW EN3450COX...... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 30 MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z NAVODILA ZA UPORABO

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS.

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS. 20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS 2011 IV 1 KVALITATĪVI JUMTA LOGI KOMFORTABLAS TELPAS JUMTA STĀVĀ Paaugstināta drošība pret ielaušanos. Logi paredzēti uzstādīšanai Savas jumtos ar produkcijas slīpumu no 15

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

Kontroldarba varianti. (II semestris)

Kontroldarba varianti. (II semestris) Kontroldarba varianti (II semestris) Variants Nr.... attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 0 cm, I = 0 A, I = 0 A. Aprēķināt

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme).

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). 004, Pēteris Daugulis ATTIECĪBAS Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). Bināra attiecība - īpašība, kas piemīt

Διαβάστε περισσότερα

IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI gads 1. variants, 1. daļa

IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI gads 1. variants, 1. daļa IZGLĪTĪBAS SATURA UN EKSAMINĀCIJAS CENTRS IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI 2008. gads 1. variants, 1. daļa Maksimālais punktu skaits par 1. daļu 30 p. Aizpilda skolotājs: 1. uzdevums. Vai apgalvojums ir

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE 2. LKTROMAGNĒTISKI VIĻŅI Radio izgudrošana Svārstību kontūrs Nerimstošas elektriskās svārstības lektromagnētisko viļņu iegūšana lektromagnētiskais šķērsvilnis lektromagnētisko viļņu ātrums lektromagnētisko

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Euthyrox 25 mikrogrami tabletes Euthyrox 100 mikrogrami tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena Euthyrox 25 mikrogrami tablete satur 25 mikrogramus nātrija

Διαβάστε περισσότερα

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź tel: (0-42) 684 47 62 fax: (0-42) 684 77 15 ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA I. DARBĪBA UN UZBŪVE.............. lpp. 2 II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS......

Διαβάστε περισσότερα

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE Ekspluatācijas gaitā jebkura reāla būve ārējo iedarbību rezultātā kaut nedaudz maina sākotnējo formu un izmērus. Sistēmas, kurās to elementu savstarpējā izvietojuma un izmēru maiņa iespējama tikai sistēmas

Διαβάστε περισσότερα

Industriālie sekciju vārti. Ar inovatīvām iebūvētajām durvīm bez augstā sliekšņa

Industriālie sekciju vārti. Ar inovatīvām iebūvētajām durvīm bez augstā sliekšņa Industriālie sekciju vārti Ar inovatīvām iebūvētajām durvīm bez augstā sliekšņa 2 Hörmann zīmola kvalitāte 4 Ilgtspējīga ražošana 6 Labi iemesli, lai izvēlētos Hörmann Tikai pie Hörmann 8 Vārtu aprīkojums

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni Xylometazolini hydrochloridum Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Διαβάστε περισσότερα

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI 4. APGAISMJUMS UN ATTĒLI ptisko mikroskopu vēsture un nākotne Gaismas avota stiprums. Gaismas plūsma Apgaismojums Elektriskie gaismas avoti. Apgaismojums darba vietā Ēnas. Aptumsumi Attēla veidošanās.

Διαβάστε περισσότερα

Cilvēka darbība ir būtiski izmainījusi ne tikai cilvēka dzīves vidi, bet arī biosfēru kopumā

Cilvēka darbība ir būtiski izmainījusi ne tikai cilvēka dzīves vidi, bet arī biosfēru kopumā Vide ap mums vienmēr ir bijis kaut kas, no kā var ņemt to, kas cilvēkam ir nepieciešams (ūdens, resursi) un kur izvadīt, izmest to, kas nav vajadzīgs atkritumus Cilvēka darbība ir būtiski izmainījusi ne

Διαβάστε περισσότερα

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 1. uzdevums Vai tu to vari? Gāzes Ķīmisko reakciju vienādojumi Ūdeņradis, oglekļa dioksīds,

Διαβάστε περισσότερα

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra SATURS 1. Ievads... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ciloxan 3 mg/ml acu pilieni, šķīdums. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 ml šķīduma satur 3 mg ciprofloksacīna (ciprofloxacinum) (hidrohlorīda veidā). Palīgvielas: Viens ml

Διαβάστε περισσότερα

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Jelgava 008 P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Mācību līdzeklis lietišėajā elektronikā Jelgava 008 Mācību līdzeklis sagatavots un

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Yarina 3000/ 30 mikrogramu apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete satur 3000 mikrogramu drospirenona (Drospirenonum) un 30 mikrogramu

Διαβάστε περισσότερα

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē»

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» «Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» Vitalijs Rodins, M.Sc., Žanna Martinsone, Dr.med.,, Rīgas Stradiņa universitāte Rīga, 12.04.2016. veselības institūts 1 Prezentācijas saturs 1. Kas

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. 1 apvalkotā tablete satur 50 mg, 100 mg vai 200 mg sulpirīda (Sulpiridum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. 1 apvalkotā tablete satur 50 mg, 100 mg vai 200 mg sulpirīda (Sulpiridum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS BETAMAKS 50 mg apvalkotās tabletes BETAMAKS 100 mg apvalkotās tabletes BETAMAKS 200 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 apvalkotā tablete

Διαβάστε περισσότερα

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Lietotāja rokasgrāata Versija 757665i Latviski Apsveica ūs ar Leica Lino iegādi. Drošības instrukciju nodaļa seko pēc ekspluatācijas instrukciju nodaļas. irs lietojiet

Διαβάστε περισσότερα

Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi

Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi Spēkā no 26.03.2009. Publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr. 47 (4033) 25.03.2009. Ar grozījumiem: Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 28.01.2011. normatīvie noteikumi Nr. 11 (prot. Nr.

Διαβάστε περισσότερα

!"# $ % & $ ' !!"# $ % $ $ % )! * + ,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %!

!# $ % & $ ' !!# $ % $ $ % )! * + ,( -!. /!# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %! !"# $ % & $ ' (!!"# $ % $ $ ' % )! * +,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! $&&&' 3 & & ( ( ' 456 7 ( % ($ - %!! -$& -! $ %' 89('." :;.'..'

Διαβάστε περισσότερα

Irina Vdoviča SATURS

Irina Vdoviča SATURS Irina Vdoviča Praktisko darbu materiāls Analītiskā ķīmija. Kvantitatīvā analīze. Laboratorijas darbi, uzdevumi SATURS KVANTITATĪVĀ ANALĪZE... GRAVIMETRIJA... Laboratorijas darbs KRISTALIZĀCIJAS ŪDENS NOTEIKŠANA

Διαβάστε περισσότερα

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem.

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem. 1. Vektori Skalāri un vektoriāli lielumi Lai raksturotu kādu objektu vai procesu, tā īpašības parasti apraksta, izmantojot dažādus skaitliskus raksturlielumus. Piemēram, laiks, kas nepieciešams, lai izlasītu

Διαβάστε περισσότερα

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS SATURA RĀDĪTĀJS SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS Uponor PE cauruļvadu sistēmas... 3 Uponor ProFuse caurules ūdensapgādei... 3 PEM caurules ūdensapgādei... 4 PEH caurules ūdensapgādei... 5 Uponor ProFuse un

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Nplate 250 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Nplate 500 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket STEP SYSTEMS ph mērītājs ECO pocket Ūdens izturīgs ph mērītājs. Uz LCD displeja attēlo ph un temperatūras mērījumus. Ieslēdzot mērītāju, tas veic savas programmas pārbaudi un pēc tam uz displeja attēlo

Διαβάστε περισσότερα

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS E.Vanzovičs, S.Želvis RTU Enerģētikas un elektrotenikas fakultāte Enerģētikas institūts Rīga 2006 ANOTĀCIJA Darbā apskatīta pārsprieguma

Διαβάστε περισσότερα

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts.

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts. 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Divkomponentu parketa laka DUOKRON. 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati 1. Fizikālo lielumu mērīšana Lai kvantitatīvi raksturotu kādu fizikālu lielumu X, to salīdzina ar tādas pašas

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra kapsula satur indakaterola maleātu,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οριζόντια βολή. ii) Στο σύστημα αξόνων του πιο πάνω σχήματος, να προσδιορίσετε τις συντεταγμένες των σημείων Ζ και Λ.

1. Οριζόντια βολή. ii) Στο σύστημα αξόνων του πιο πάνω σχήματος, να προσδιορίσετε τις συντεταγμένες των σημείων Ζ και Λ. 1.. 1.1. Ταυτόχρονη κίνηση δύο σωμάτων. Από ένα σημείο Ο που βρίσκεται σε ύψος h=80m από το έδαφος, εκτοξεύεται οριζόντια ένα σώμα Α, με αρχική ταχύτητα υ 0 =30m/s, ενώ ταυτόχρονα αφήνεται να πέσει (από

Διαβάστε περισσότερα

(Leģislatīvi akti) REGULAS

(Leģislatīvi akti) REGULAS 28.2.2014. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 60/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar

Διαβάστε περισσότερα

Klimata izmaiņu ietekme uz fitoplanktona attīstību

Klimata izmaiņu ietekme uz fitoplanktona attīstību Klimata izmaiņu ietekme uz fitoplanktona attīstību 1;2 Balode M., 1;2 Purviņa S., 1;2 Puriņa I., 2 Pfeifere M., 2 Jurkovska V., 1;2 Bārda I., 1;2 Strode E., 2 Balodis J., 1;2 Putna I. LU Bioloģijas Fakultātes

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Inflamac 50 mg cietās kapsulas 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 cietā kapsula satur 50 mg diklofenaka nātrija (diclofenacum natricum) Pilnu palīgvielu sarakstu

Διαβάστε περισσότερα

1. Ievads bioloģijā. Grāmatas lpp

1. Ievads bioloģijā. Grāmatas lpp 1. Ievads bioloģijā Grāmatas 6. 37. lpp Zaļā krāsa norāda uz informāciju, kas jāapgūst Ar dzeltenu krāsu izcelti īpaši jēdzieni, kas jāapgūst Ar sarkanu krāsu norādīti papildus informācijas avoti vai papildus

Διαβάστε περισσότερα

Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde

Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde 9. klases teorētiskie uzdevumi Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde 2012. gada 28. martā 9. klases Teorētisko uzdevumu atrisinājumi 1. uzdevums 7 punkti Molekulu skaitīšana Cik molekulu skābekļa rodas,

Διαβάστε περισσότερα

Projekts Tālākizglītības programmas Bioloăijas skolotāja profesionālā pilnveide izstrāde un aprobācija (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/

Projekts Tālākizglītības programmas Bioloăijas skolotāja profesionālā pilnveide izstrāde un aprobācija (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/ C Praktisko darbu modulis 1. laboratorijas darbs Nodarbība. Mikroskopēšanas pamatprincipi augu uzbūves pētīšanā Priekšstatu veidošanās par mikroskopiju Mikroskopēšana ir viena svarīgākajām bioloăijā pielietojamām

Διαβάστε περισσότερα

Vitamīni, uztura bagātinātāji un sievietes veselība. Profesore Dace Rezeberga 2014.gada 8.februārī

Vitamīni, uztura bagātinātāji un sievietes veselība. Profesore Dace Rezeberga 2014.gada 8.februārī Vitamīni, uztura bagātinātāji un sievietes veselība Profesore Dace Rezeberga 2014.gada 8.februārī Ievads Vitamīni ir ķīmiski atšķirīgu organisku vielu savienojums, kas mazos daudzumos ir būtiski organisma

Διαβάστε περισσότερα