CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC"

Transcript

1 CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas procesā nepieciešami skaidrojumi normatīviem un prasībām. Eiropas klasifikācijas normās logi un durvis tiek iedalītas dažādās veiktspējas pakāpēs. Veiktspējas pakāpes atbilst atšķirīgiem prasību līmeņiem. Šie izmantošanas ieteikumi sniedz lietotājam norādes piemērotas klasifikācijas izvēlei, ņemot vērā iebūves augstumu un ēkas atrašanās vietu. PIELIETOJUMS Ieteikumi attiecas uz visiem iebūvējamiem logiem un durvīm, neatkarīgi no to izejmateriāliem, konstrukcijas un izvirzītajām prasībām. Ieteikumi ļauj izvēlēties piemērotas logu un ārdurvju veiktspējas īpašības. Piezīme: Šie ieteikumi lietošanai ir attiecināmi tikai uz standarta gadījumiem. gadījumā runa ir par slēgtu ēku ar taisnstūrveida plānojumu, atveramiem logiem un stiklotām durvīm. Vēja slodzes uz būvi vai tās daļām iedarbojas paralēli būves virsmai. Tās attiecas tikai uz būvķermeņiem, kam nav nepieciešami īpaši pētījumi un aprēķini. JĒDZIENI Logi un balkonu/terašu durvis Logi, kā arī balkonu/terašu durvis šo lietošanas ieteikumu izpratnē ir atsevišķi elementi, kas var būt daļēji iestikloti kā vitrīna (neverami) vai ir pilnībā atverami. Logs ir definēts kā sienas ailē starp divu ēkas stāvu pārsegumiem iebūvēts elements, kas sastāv un loga rāmja un eventuāli no atveramām vērtnēm ar stikla vai cita materiāla pildījumu. Logs nodala iekštelpu klimatu no āra laika apstākļiem, funkcionāli tas kalpo telpu apgaismošanai un vēdināšanai. Ārdurvis Ārdurvis ir durvis, kas atdala iekštelpu klimatu no āra laika apstākļiem un uzbūvētas tādā veidā, kas atbilst paredzētajai galvenajai funkcijai, proti, drošai cilvēku ienākšanai un iziešanai no ēkas. Ārdurvju galvenā atšķirība no logiem un balkonu/terašu durvīm ir īpaši pastiprināta konstrukcija, kas nodrošina īpaši augstu atvēršanas - aizvēršanas ciklu skaitu un īpašas ārdurvju furnitūras pielietošanu. Ārdurvis, kam nav tiešas saskares ar āra klimatu, iespējams iedalīt zemākā klasē. Loga iebūves augstums Loga iebūves augstums ēkā, logu konstrukcijas novērtēšanai, tiek definēts kā augstuma starpība starp grunts virskārtas līmeni pie ēkas pamatnes un loga rāmja augšējo malu. CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI, LATEA 1

2 BŪTISKĀKIE VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI VĒJA SLODŽU IZTURĪBA Vēja slodžu izturību raksturo loga rāmja izliece pie atbilstošas vēja slodzes (nosaka pēc LVS EN 12211). Tabula 1: Vēja slodžu izturības klasifikācija (rezultāti un klasifikācija saskaņā ar LVS EN 12210) Īpašība/vērtība/vienība Klasifikācija/vērtība Vēja slodžu izturība npd (1 A B C Rāmja izliece * ( 1/150) (2 ( 1/200) ( 1/300) npd E Testēšanas spiediens P1 (Pa) (400) (800) (1 200) (1 600) (2 000) (>2 000) Testēšanas spiediens P2 (Pa) (200) (400) (600) (800) (1000) Testēšanas spiediens P3 (Pa) (600) (1200) (1800) (2400) (3000) 1. PIEZĪME npd - no performance determined = veiktspēja nav noteikta 2. PIEZĪME iekavās norādītie skaitļi kalpo informatīvam nolūkam * Paskaidrojumi: A klase rāmja izliece pie P1 uz 1m nepārsniedz 6,7mm, B klase rāmja izliece pie P1 uz 1m nepārsniedz 5mm, C klase rāmja izliece pie P1 uz 1m nepārsniedz 3,3mm. P1 rāmja izlieces uzmērījuma pārbaudes spiediens. P2 impulsveida pozitīvs/negatīvs pārbaudes spiediens. Pēc pārbaudes ar spiedieniem P1 un P2 loga konstrukcijām nedrīkst būt nekādi bojājumi un to funkcija (atvēršana/aizvēršana) nedrīkst būt traucēta. P3 ekstrēmās drošības pārbaudes spiediens, pēc kura loga funkcija var būt arī traucēta, bet visām tā sastāvdaļām ir jāpaliek vietā. Piezīme: Lai nodrošinātu stikla paketes ilglaicīgu kalpošanu, rāmja izliece parasti nedrīkst būt lielāka kā klasei C, dažos gadījumos stikla pakešu ražotāji pieļauj B klases izlieci, bet pie A klases izlieces drīkst izmantot tikai vienkāršos stiklus vai cita veida aizpildītājus, kā piemēram siltās kompaktplāksnes. Latvijas būvnormatīvu prasības: LBN Būtiskās prasības būvēm : II. Mehāniskā stiprība un stabilitāte 4. Būves projektē un būvē tā, lai, tās ekspluatējot pilnā aprēķina slodzē, neizraisītu avārijas situāciju ar šādām sekām: 4.1. visas būves vai tās atsevišķu daļu sabrukumu; 4.2. ievērojamas deformācijas, kas pārsniedz pieļaujamās robežas; 4.3. citu būvju, to daļu un elementu, iekārtu vai savienojumu (montāžas mezglu) bojājumus nesošo konstrukciju deformācijas dēļ; 4.4. bojājumus, kas ir neproporcionāli to izraisītajam cēlonim. Līdz Latvijas būvnormatīva LBN "Slodzes un iedarbes. Projektēšanas pamatprincipi" apstiprināšanai slodžu un iedarbību lielumus, drošuma un slodžu kombināciju koeficientus nosaka saskaņā ar SNiP prasībām. Tajā pat laikā ir spēkā arī LVS EN aprēķina vēja slodžu noteikšanas metodika. Piezīme: Atkarībā no logu konstrukciju konkrētās iebūves vietas, augstuma virs zemes līmeņa u.c. apstākļiem, orientējoši ir šādas aprēķina vēja slodzes W e (W) vērtības (1kN~1000Pa): CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI, LATEA 2

3 Attēls 1: Vēja slodžu zonas Latvijā Zona Novietojuma kategorija Augstums virs zemes 0-10m 10-18m 18-25m I Iekšzeme 0,20-0,35 0,25-0,50 0,30-0,60 II Iekšzeme 0,25-0,50 0,30-0,65 0,40-0,75 Piekraste 0,35-0,70 0,45-0,85 0,50-0,95 III Iekšzeme 0,30-0,65 0,40-0,80 0,50-0,90 Piekraste 0,45-0,85 0,55-1,00 0,65-1,10 IV Iekšzeme 0,35-0,70 0,50-0,85 0,60-1,00 Piekraste 0,55-0,90 0,70-1,05 0,85-1,20 Novietojuma kategorija iekšzeme pilsētas un meži, vai vietas ar citiem šķēršļiem augstākiem par 10m. Novietojuma kategorija piekraste atklāta jūras, vai ezera piekraste. Atbilstoši LBN punktam: Baltijas jūras piekrastes atklātās teritorijas ģeogrāfiskajiem punktiem piecu kilometru platā joslā jāņem IV joslas aprēķina vēja slodzes. Papildus prasība ievērtējot LV EN paaugstinātās prasības ēkas malām un stūriem: Dotās vērtības ir piemērojamas tikai sienu vidusdaļām. Ēkas malās vēja slodzes vērtība ir jāpalielina 1,7 reizes. Par ēkas malu tiek definēta 1/5 daļa ēkas platuma no visām pusēm. Šī vērtība ir pieņemta visneizdevīgākajam gadījumam, kad malas platums ir 1m un ēkas augstuma/platuma attiecība ir 5. Turklāt ēkas stūros vēja slodzes vērtību ir ieteicams palielināt 2,2 reizes. Par ēkas stūri tiek definēti 1,5m plati un gari laukumi ēkas plakņu stūros, izņemot stūrus pie zemes. Sienu vidusdaļa ir visa atlikusī platība. Piemēram: logiem Rīgā šai klasei vajadzētu būt ne zemākai par C2-5 stāvu ēkām un C3 9 līdz 16 stāvu ēkām. Jo augstāka klase, jo izturīgāka ir logu konstrukcija. SILTUMCAURLAIDĪBAS KOEFICENTS (SILTUMIZOLĀCIJA) Nosaka izmantojot LVS EN ISO , LVS EN ISO , LVS EN ISO vai LVS EN ISO metodiku, (Siltumcaurlaidības koeficentam obligāti ir jābūt mazākam par LBN noteikto normatīvo vērtību attiecīgajam ēkas izmantojuma veidam). Piemēram: logiem dzīvojamai ēkai Rīgā minimālā prasība U w 1,8 W/m 2 K, Jo mazāks šis koeficents, jo mazāki ir siltuma zudumi caur loga konstrukciju, Mūsdienās logam vajadzētu nodrošināt U w 1,2 W/m 2 K. Logu ražotāji šobrīd var piegādāt logus arī ar U w 0,8 W/m 2 K. CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI, LATEA 3

4 Logu un ārdurvju siltumcaurlaidību nosaka, atkarībā no piemērotības, izmantojot trīs definētas metodes, Pirmā metode pēc LVS EN ISO :2000, F.1. tabulas. Tabula 2: Situmcaurlaidība logam U w atkarībā no profilu U f un stikla paketes U g siltumcaurlaidības: Stiklojuma Siltumcaurlaidība Siltumcaurlaidība profiliem U f, W/m 2 K veids stikla paketei U g, W/m 2 K 1,0 1,4 1,8 2,2 Divu stiklu 1,5 1,5 1,6 1,7 1,9 paketes 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 Trīs stiklu 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 paketes 0,7 0,9 1,1 1,2 1,3 0,5 0,8 0,9 1,0 1,2 Piemēram: logam, ar stikla paketi U g =1,1 W/m 2 K un loga rāmi ar koeficentu U f =1,4 W/m 2 K, loga siltumcaurlaidība U w =1,3 W/m 2 K. Otrā metode, veicot aprēķinu saskaņā ar LVS EN ISO vai LVS EN ISO Piemēram, LVS EN ISO , aprēķins: Attēls 2: Loga šķērsgriezums ar aprēķina formulām un paskaidrojumu A gug + A fuf + Igψg Uw = A g + A f A g - stiklojuma laukums, m 2 U g - U stiklojumam, W/m 2 K A f - rāmja laukums, m 2 U f - U rāmim, W/m 2 K I g - stiklojuma malas garums, m Ψ g - lineārais siltumcaurlaidības koeficients stikla malai, W/m K Trešā metode, tests ar karstās kastes metodi saskaņā ar LVS EN ISO vai LVS EN ISO Rezultātā tiek uzrādīts attiecīgās institūcijas testa protokols apliecinājums par loga U W (W/m 2 K) saskaņā ar LVS EN ISO Latvijas būvnormatīvu prasības LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika : II. Siltuma zudumi 9.Normatīvo siltuma zudumu koeficentu HTR (W/K) nosaka saskaņā ar formulu (2). Normatīvo siltuma zudumu aprēķiniem izmanto šajā būvnormatīvā noteiktās parametru normatīvās vērtības. Logi, durvis un stiklotas sienas: Dzīvojamās mājas, pansionāti, slimnīcas, skolas un bērnudārzi * 1,8 W/m 2 K, Citas publiskās ēkas * 2,2 W/m 2 K, Ražošanas ēkas * 2,4 W/m 2 K. * Atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem vai ekspluatācijas specifikas, U vērtību koriģē. Vairāk par aprēķinu LBN Atsevišķu būvelementu un lineāro termisko tiltu aprēķina siltuma caurlaidības koeficentu vērtības U i un y j var pārsniegt normatīvo siltuma caurlaidības koeficentu URN un yrn vērtības, bet nedrīkst pārsniegt maksimālās vērtības URM un yrm, kas noteiktas šī būvnormatīva 2. tabulā. CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI, LATEA 4

5 Logi, durvis un stiklotas sienas: dzīvojamās mājas, pansionāti, slimnīcas un bērnudārzi citas publiskās ēkas ražošanas ēkas 2,7 W/m 2 K, 2,7 W/m 2 K, 2,9 W/m 2 K. Piezīme: Maksimāli pieļaujamās siltumcaurlaidības vērtības ievērojami pasliktina ēku energoefektivitāti, un tādejādi palielinātie siltuma zudumi ir jākompensē ar daudz labākiem, salīdzinot ar normatīvajiem, citu norobežojošo konstrukciju siltumcaurlaidības parametriem. III. Būvmateriālu un būvelementu aprēķina vērtības 18. Aprēķina siltuma caurlaidības koeficenta U i vērtību nosaka, logiem un durvīm aprēķina vai nosaka atbilstoši standartam LVS ISO GAISA CAURLAIDĪBA Gaisa caurlaidība definēta kā gaisa apmaiņa, kas norisinās pie aizvērta un noslēgta loga vai ārdurvīm caur salaidumiem starp vērtni, rāmi un stikla falci. Šī gaisa apmaiņa ir sekas pie loga esošai gaisa spiediena starpībai ārpusē un iekšpusē. Vērtības notiek attiecībā uz kopējo platību vai salaidumu garumu. Gaisa caurlaidību saskaņā ar LVS EN raksturo gaisa caurlaidības klases, (klase 0 nepārbaudīts, klases no 1 līdz 4 norāda atbilstošas gaisa caurlaidības parametra vērtības). Gaisa caurlaidības pārbaude tiek veikta saskaņā ar LVS EN Tabula 3: Gaisa caurlaidības klasifikācija (rezultāti un klasifikācija saskaņā ar LVS EN 12207): Nr, Īpašība/vērtība/vienība Klasifikācija/vērtība 14 Gaisa caurlaidība Maksimālais testēšanas spiediens, Pa npd (150) (300) (600) (600) Gaisa caurlaidības rādītāji logam uz sadures šuves garumu, m 3 /h m 12,5 6,75 2,25 0,75 uz loga laukumu, m 3 /h m Piezīme: Gaisa caurlaidība ir otrs būtiskākais parametrs, pēc siltumcaurlaidības, ēku enrgoefektivitātes paaugstināšanas aspektā. Jo augstāka ir klase, jo respektīvi mazāka ir uzsildītā vai kondicionētā telpu gaisa nekontrolētā noplūde. Ventilācijai nepieciešamā gaisa apmaiņas pasākumi nav saistāmi ar loga konstrukcijas blīvumu. Ventilācijai jābūt organizētai pilnīgi neatkarīgi no loga konstrukcijām, vai ar speciālām vēdināšanas ierīcēm logu konstrukcijā. Latvijas būvnormatīvu prasības LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika : IV. Ēkas gaisa caurlaidība 23. Maksimālā pieļaujamā gaisa caurlaidība, ja spiediena starpība ir 50 Pa, dzīvojamām mājām, pansionātiem, slimnīcām un bērnudārziem ir 3 m 3 / h m 2, publiskajām ēkām, izņemot pansionātus un slimnīcas, 4 m 3 / h m 2, ražošanas ēkām 6 m 3 / h m 2. Ēku gaisa caurlaidību var noteikt saskaņā ar standartu LVS EN ISO Piezīme: Būvnormatīvi neizvirza tiešas prasības logu un ārdurvju gaisa caurlaidībai, tomēr vairumā gadījumu šis būvnormatīva parametrs visvairāk ir atkarīgs tieši no šīm konstrukcijām. Piemēram: 1. klases logi ir vairāk kā 15 reizes neblīvāki par 4. klases logiem. Jo augstāka klase, jo blīvāka ir logu konstrukcija, jo mazāki ir iekštelpu uzsildītā/ atdzesētā gaisa zudumi un augstāka logu konstrukcijas energoefektivitāte. CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI, LATEA 5

6 CITI SVARĪGIE VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI Ūdens necaurlaidība, to saskaņā ar LVS EN raksturo ūdens necaurlaidības klases, (klases no 1B līdz Exxx, norāda pie kādas spiediena starpības un novietojuma, lietus ūdens caur loga konstrukciju sāk nokļūt telpā). Ūdensnecaurlaidība (burtiski: noturība/blīvums pret lietus brāzmām) ir pretestības spēja, kas piemīt aizvērtam un noslēgtam logam vai ārdurvīm pie dotā vēja stipruma, lietus daudzuma un slodzes ilguma, neļaujot ūdenim iekļūt ēkas iekšpusē vai loga konstrukcijas zonās, no kurām nav iespējams ūdeni novadīt uz āru. Tiek veiktas divas atšķirīgas pārbaudes: Metode A Logs vai ārdurvis būvķermenī iebūvēts neaizsargātā veidā. Metode B Logu un ārdurvju augšējā daļa ar piemērotu metožu palīdzību, piem., ar nojumi, balkonu vai jumta pārlaidumu, ir daļēji pasargāta no tiešas laika apstākļu iedarbības. Metodi B piemēro tikai logiem 1. vēja slodzes zonā, apvidus kategorijā iekšzeme un iebūves augstumam līdz 10 m. Ārdurvīm metodi B piemēro 1. līdz 4. vēja slodzes zonā tikai līdz 10 m iebūves augstumam jebkurā apvidus kategorijā un līdz 18 m apvidus kategorijā iekšzeme. Attēls 3: Klasifikācijas metodes pielietojums Tabula 4: Ūdens necaurlaidība (Rezultāti un klasifikācija saskaņā ar LVS EN 12208) Nr, Īpašība/vērtība/vienība Klasifikācija/vērtība 5 Ūdens necaurlaidība Neaizsargāts (A) npd 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A E Testēšanas spiediens (Pa) (0) (50) (100) (150) (200) (250) (300) (450) (600) (>600) Aizsargāts (B) npd 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B Testēšanas spiediens (Pa) (0) (50) (100) (150) (200) (250) (300) Piemēram: Logiem Rīgā šai klasei vajadzētu būt ne zemākai par 8A 5 stāvu ēkām un 9A 9 līdz 16 stāvu ēkām. Jo augstāka klase, jo mazāka iespēja lietusgāžu laikā ūdenim parādīties uz iekšējās palodzes. Akustiskās īpašības (skaņas izolācija), ir jābūt novērtētai atbilstoši LVS EN ISO Šo parametru raksturo db izteikta vērtība. Jo tā ir lielāka, jo loga konstrukcija nodrošinās labāku skaņas izolāciju. Tabula 5: Rekomendētā skaņas izolācijas klase logiem atkarībā no to izvietojuma pilsētas zonās Skaņas izolācijas klase Satiksmes blīvums Mājas attālums līdz ielas vidum 1 Pilsētas iela 1500 kravas auto/dienā m db 2 Pilsētas iela 1500 kravas auto/dienā 12-5 m db 3 Maģistrāle kravas auto/dienā m db 4 Maģistrāle kravas auto/dienā m db Ieteicamā loga skaņas izolācijas vērtība* CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI, LATEA 6

7 * Trokšņu līmenis, kuru logs apslāpē. PĀRĒJIE VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI Aizsargierīču nestspēja, ja tā tiek apliecināta, tad vērtnes slēdzeņu sprūdi, ierobežotāji vai fiksatori tīrīšanai, notur vērtni 60 sek. ilgumā, pie 350N lielas slodzes, visneizdevīgākajā tās pozīcijā, atbilstoši pārbaudei pēc LVS EN vai LVS EN 948. Vēršanas spēki, saskaņā ar LVS EN raksturo roktura pagriešanai nepieciešamo spēku loga atvēršanai/aizvēršanai, (klase 0 nepārbaudīts, klase 1 vai 2) 2. klases logi būs divreiz vieglāk atverami/aizverami par 1. klases logiem. Mehāniskā stiprība, to saskaņā ar LVS EN raksturo mehāniskās izturības klases, (klase 0 nepārbaudīts, klases no 1. līdz 4. raksturo vērtnes atvērtā stāvoklī, mehānisko izturību uz vērpi un vertikālo noslodzi). Jo augstāka klase, jo lielāka ir vērtnes mehāniskā izturība. Atkārtotas aizvēršanas un atvēršanas izturība, to saskaņā ar LVS EN raksturo atbilstošo atvēršanas/aizvēršanas ciklu skaitu, (klase 0 nepārbaudīts, klases no 1. līdz 3. (durvīm līdz 8.)). Jo augstāka klase, jo ilgāk logam saglabāsies netraucēta vērtnes atvēršanas/aizvēršanas funkcija. Ielaušanās izturība, to atbilstoši ENV 1627 raksturo dažādas klases no WK1 līdz WK3 (jo augstāka klase, jo lielāka izturība pret ielaušanos), saskaņā ar veiktajām pārbaudēm pēc ENV 1628, ENV 1629 un ENV Pamata drošība: grūti pieejamiem logiem pietiek ar pamata drošības līmeni. Pretestības klase WK1: grūti pieejamiem logiem. Pamata aizsardzība pret tādiem fiziskas ielaušanās mēģinājumiem kā sišana ar kāju, lekšana stiklos, sišana ar plecu (vandālisms). Ietverta aizsardzība pret vienkāršu atmūķēšanas ierīču izmantošanu. Pretestības klase WK2: viegli pieejamiem logiem. Loga drošība izveidota, lai pretotos vardarbīgiem mēģinājumiem aizslēgto un bloķēto loga daļu uzlauzt ar vienkāršu darbarīku, piemēram, skrūvgriežņa, knaibļu un ķīļu, palīdzību. Pretestības klase WK3: ļoti viegli pieejamiem logiem. Papildu aizsardzība pret divu vienlaicīgu skrūvgriežņu un laužņu izmantošanu. Attēls 4: Rekomendētā ielaušanās izturība konstrukcijām atkarībā no novietojuma ēkā Vairāk informāciju skatīt LVS EN un pielikumā 1, par klasifikāciju logu un durvju konstrukcijām saskaņā ar LVS EN CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI, LATEA 7

8 Galvenie logu konstrukciju izvēles kritēriji pēc LVS EN : Īpašību standarti Īpašības Klases Paskaidrojumi 4.2 EN Vēja slodžu izturība: EN Testēšanas spiediens: 1 (400Pa) 2 (800Pa) 3 (1200Pa) 4 (1600Pa) 5 (2000Pa) E... (>2000Pa) Rāmja izliece: A ( 1/150) B ( 1/200) C ( 1/300) TIEK pieprasīts statikas aprēķins konkrētajām logu konstrukcijām NETIEK pieprasīts statikas aprēķins konkrētajām logu konstrukcijām (kn/m 2 ) 4.5 EN 1027 Ūdensnecaurlaidība: EN Neekranēts novietojums: 1A (0 Pa) 2A (50 Pa) 3A (100 Pa) 4A (150 Pa) 5A (200 Pa) 6A (250 Pa) 7A (300 Pa) 8A (450 Pa) 9A (600 Pa) E... (>600Pa) Ekranēts novietojums: 1B (0 Pa) 2B (50 Pa) 3B (100 Pa) 4B (150 Pa) 5B (200 Pa) 6B (250 Pa) 7B (300 Pa) 4.11 EN ISO Akustiskās īpašības: EN ISO Skaņas izolācija Rw (C, C tr ) (db) Vērtība stikla paketēm: Vērtība logu konstrukcijām: db db Pielikuma lapa 1

9 Galvenie logu konstrukciju izvēles kritēriji pēc LVS EN : Īpašību standarti Īpašības Klases Paskaidrojumi 4.12 EN ISO Siltumcaurlaidība: EN ISO Siltumcaurlaidības koeficents U w (W/m 2 K) EN ISO EN ISO Vērtība standarta izmēra logam zem: Vērtība konkrētajām logu (W/m 2 K) konstrukcijām zem: Vērtība visu objekta logu (W/m 2 K) konstrukciju summai zem: (W/m 2 K) U f (vērtība logu rāmjiem) zem: (W/m 2 K) U g (vērtība stiklojumam) zem: ψg (vērtība stiklu atdalītājam) (W/m 2 K) zem: (W/mK) 4.13 EN 410 Starojuma caurlaidība: EN Saules enerģijas caurlaidība g (%) EN Starojuma caurlaidība virs: (%) Starojuma caurlaidība zem: (%) Nav nepieciešama Gaismas caurlaidība T L (%) Gaismas caurlaidība virs: (%) Gaismas caurlaidība zem: (%) 4.14 EN Gaisa caurlaidība: EN 1026 uz m sadures (m 3 /hm) vai m 2 laukuma (m 3 /hm 2 ) 1 (150 Pa), 12,5 m 3 /hm vai 50 m 3 /hm 2 2 (300 Pa), 6.75 m 3 /hm vai 27 m 3 /hm 2 3 (600 Pa), 2.25 m 3 /hm vai 9 m 3 /hm 2 4 (600 Pa), 0.75 m 3 /hm vai 3 m 3 /hm EN Vēršanas spēki: EN Vēršanas spēku klases: 1 2 Nav nepieciešama 4.17 EN Mehāniskā stiprība: EN Mehāniskās stiprības klases: 1 EN EN Pielikuma lapa 2

10 Galvenie logu konstrukciju izvēles kritēriji pēc LVS EN : Īpašību standarti Īpašības Klases Paskaidrojumi 4.18 EN Ventilācija: Gaisa plūsmas eksponents n (...) Gaisa plūsmas eksponents virs: (...) Gaisa plūsmas eksponents zem: (...) Gaisa plūsmas raksturlielums K (...) Gaisa plūsmas raksturlielums virs: (...) Gaisa plūsmas raksturlielums zem: (...) Gaisa plūsmas ātrums (...) Gaisa plūsmas ātrums virs: (...) Gaisa plūsmas ātrums zem: (...) 4.21 EN 1191 Atkārtotas atvēršanas un aizvēršanas izturība: EN Atvēršanas/ aizvēršanas cikli: virs 5000 virs virs ENV 1628 Ielaušanās izturība: ENV 1629 Ielaušanās izturības klase: 1 ENV ENV Pielikuma lapa 3

11 Galvenie ārdurvju konstrukciju izvēles kritēriji pēc LVS EN : Īpašību standarti Īpašības Klases Paskaidrojumi 4.2 EN Vēja slodžu izturība: EN Testēšanas spiediens: 1 (400Pa) 2 (800Pa) 3 (1200Pa) 4 (1600Pa) 5 (2000Pa) E... (>2000Pa) Rāmja izliece: A ( 1/150) B ( 1/200) C ( 1/300) TIEK pieprasīts statikas aprēķins konkrētajām ārdurvju konstrukcijām: NETIEK pieprasīts statikas aprēķins konkrētajām ārdurvju konstrukcijām (kn/m 2 ) 4.5 EN 1027 Ūdensnecaurlaidība: EN Neekranēts novietojums: 1A (0 Pa) 2A (50 Pa) 3A (100 Pa) 4A (150 Pa) 5A (200 Pa) 6A (250 Pa) 7A (300 Pa) 8A (450 Pa) 9A (600 Pa) E... (>600Pa) Ekranēts novietojums: 1B (0 Pa) 2B (50 Pa) 3B (100 Pa) 4B (150 Pa) 5B (200 Pa) 6B (250 Pa) 7B (300 Pa) 4.11 EN ISO Akustiskās īpašības: EN ISO Skaņas izolācija Rw (C, C tr ) (db) Vērtība stikla paketēm: Vērtība pildiņiem: Vērtība ārdurvju konstrukcijām: db db db Pielikuma lapa 4

12 Galvenie ārdurvju konstrukciju izvēles kritēriji pēc LVS EN : Īpašību standarti Īpašības Klases Paskaidrojumi 4.12 EN ISO Siltumcaurlaidība: EN ISO Siltumcaurlaidības koeficents U D (W/m 2 K) EN ISO Vērtība standarta izmēra ārdurvīm EN ISO zem: Vērtība konkrētajām ārdurvju (W/m 2 K) konstrukcijām zem: Vērtība visu objekta ārdurvju (W/m 2 K) konstrukciju summai zem: (W/m 2 K) U f (vērtība ārdurvju rāmjiem) zem: (W/m 2 K) U g (vērtība stiklojumam) zem: (W/m 2 K) U p (vērtība pildiņiem) zem: (W/m 2 K) ψ g (vērtība stiklu atdalītājam) zem: (W/mK) 4.13 EN 410 Starojuma caurlaidība: EN Saules enerģijas caurlaidība g (%) EN Starojuma caurlaidība virs: (%) Starojuma caurlaidība zem: (%) Gaismas caurlaidība T L (%) Gaismas caurlaidība virs: (%) Gaismas caurlaidība zem: (%) 4.14 EN Gaisa caurlaidība: EN 1026 uz m sadures (m 3 /hm) vai m 2 laukuma (m 3 /hm 2 ) 1 (150 Pa), 12,5 m 3 /hm vai 50 m 3 /hm 2 2 (300 Pa), 6.75 m 3 /hm vai 27 m 3 /hm 2 3 (600 Pa), 2.25 m 3 /hm vai 9 m 3 /hm 2 4 (600 Pa), 0.75 m 3 /hm vai 3 m 3 /hm EN Vēršanas spēki: EN Vēršanas spēku klases: Pielikuma lapa 5

13 Galvenie ārdurvju konstrukciju izvēles kritēriji pēc LVS EN : Īpašību standarti Īpašības Klases Paskaidrojumi 4.17 EN 947 Mehāniskā stiprība: EN 948 Mehāniskās stiprības klases: 1 EN EN EN EN Ventilācija: Gaisa plūsmas eksponents n (...) Gaisa plūsmas eksponents virs: Gaisa plūsmas eksponents zem: Gaisa plūsmas raksturlielums K (...) Gaisa plūsmas raksturlielums virs: (...) (...) (...) Gaisa plūsmas raksturlielums zem: (...) Gaisa plūsmas ātrums (...) Gaisa plūsmas ātrums virs: (...) Gaisa plūsmas ātrums zem: (...) 4.21 EN 1191 Atkārtotas atvēršanas un aizvēršanas izturība: EN Atvēršanas/ aizvēršanas cikli: virs 5000 virs virs virs virs virs virs virs ENV 1628 Ielaušanās izturība: ENV 1629 Ielaušanās izturības klase: 1 ENV ENV Pielikuma lapa 6

14 Galvenie logu un ārdurvju PVH profilu izvēles kritēriji pēc LVS EN 12608: Īpašību standarti Īpašības Klases Paskaidrojumi 4.3 EN 477 Triecienizturība: Triecienizturība pie -10 C: klase I(1000g) klase II (1500g) 4.4 Pamatprofilu sieniņu biezumi: Sieniņu biezumu klases: A ( 2,8/ 2,5mm) B ( 2,5/ 2,0mm) C ( nav prasību ) 5.1 Izejmateriāla raksturlielumi: Izejvielas veids: Pirmreizējā izejviela A.4.1 EN ISO 306 Mīksttapšanas temperatūra pēc Vicat: A.4.2 EN ISO Triecienizturība pēc Šarpi: A.4.3 EN ISO 178 Lieces elastības modulis A.4.4 EN ISO 8256 Triecienizturība Eksternas otrreizējās izejvielas pielietojums: Otrreizējās izejvielas pielietojums: Netiek prasīti ERM a RM a < 75 C > 75 C < 10 kj/m 2 < 20 kj/m 2 < 2200 N/mm 2 > 2200 N/mm 2 < 600 kj/m 2 > 600 kj/m 2 Pielikuma lapa 7

15 Galvenie logu un ārdurvju PVH profilu izvēles kritēriji pēc LVS EN 12608: Īpašību standarti Īpašības Klases Paskaidrojumi 5.5 Izmēru izmaiņas pēc termiskās iedarbības: EN 479 Pamatprofiliem pēc termiskās iedarbības (R) Redzamo virsmu izmēru izmaiņa < 2% > 2% Pamatprofiliem pēc termiskās iedarbības Redzamo virsmu izmēru izmaiņa < 4% > 4% EN 479 Papildprofiliem pēc termiskās iedarbības Redzamo virsmu izmēru izmaiņa < 3% > 3% Pamatprofiliem pēc termiskās iedarbības Redzamo virsmu izmēru izmaiņa < 4% > 4% Netiek prasīti 5.7 EN 478 Izmēru izmaiņas pēc termiskās iedarbības 150 C: Ir bojājumi Nav bojājumu 5.8 Atmosfēras iedarbības noturība EN 513 Atbilstība klimatiskajām zonām: Atbilst klimatiskajai zonai M Atbilst klimatiskajai zonai S Triecienizturība pēc atmosfēras iedarbības pārbaudes Salīdzinot ar triecienizturību pirms pārbaudes: < 40% > 40% Krāsas noturība pēc atmosfēras iedarbības pārbaudes E < 5 E > 5 h < 3 h > 3 Pielikuma lapa 8

16 Galvenie logu un ārdurvju PVH profilu izvēles kritēriji pēc LVS EN 12608: Īpašību standarti Īpašības Klases Paskaidrojumi 5.9 EN 514 Sametināmība Slodzes nestspēja stiepes/lieces pārbaudē: < 25 N/mm 2 > 25 N/mm 2 Slodzes nestspēja spiedes/lieces pārbaudē: < 35 N/mm 2 > 35 N/mm 2 Ir uzrādāms pēdējais sametināto stūru pārbaudes protokols: Nav uzrādāmu sametināto stūru pārbaudes protokolu: 7.1 Marķējums pamatprofiliem: Pamatprofili ir marķēti ik pa 1m: Pamatprofilu marķējumu attālums ir virs 1m: Pamatprofili nav marķēti: Pamatprofilu marķējuma dati: Ražotāja/izgatavotāja nosaukums vai zīmols: Sieniņu biezuma klase: Atzīme par otreizējās izejvielas pielietojumu (Rm a ): Izgatavošanas kods ( piem. datums, mašīnas- un/ vai partijas Nr.): Papildus dati, kurus drīkst brīvprātīgi pievienot marķējumam: Profila veids/ artikuls: Neatkarīgu institūciju uzraudzības pakāpe (apstiprinājums): Netiek prasīts Atsauce uz standartu: Klimatiskās zonas klase: Triecienizturības klase: Pielikuma lapa 9

17 Galvenie logu un ārdurvju PVH profilu izvēles kritēriji pēc LVS EN 12608: Īpašību standarti Īpašības Klases Paskaidrojumi 7.2 Marķējums papildprofiliem: Papildprofiliem ir marķējums uz profiliem vai iepakojuma: Papildprofiliem nav marķējuma ne uz profiliem, ne iepakojuma: Papildprofilu marķējuma dati: Ražotāja/izgatavotāja nosaukums vai zīmols: Atsauce uz standartu: Klimatiskās zonas klase: Izgatavošanas kods ( piem. datums, mašīnas- un/ vai partijas Nr.): Netiek prasīts Pielikuma lapa 10

18 Logu, no PVH profiliem, montāžas detalizācija (līguma pielikums) Pasūtītājs: Adrese: Objekts: Adrese: Montāžas uzņēmējs: Adrese: (izmaksas) 1. Montāžas zonas nodrošināšana un sagatavošana: pasūtītājs: cits: montāžas uzņēmums: 2. Loga/ durvju ailes novērtēšana un labošana atbilstošai montāžai: bez aiļu labošanas: pasūtītājs: cits: montāžas uzņēmums: Ailes un nepieciešamo labošanas darbu novērtēšana pēc veco logu/ durvju demontāžas un galīgās tāmes sastādīšana: 3. Loga/ durvju novietojums sienas biezumā: 3.1. Jaunbūvē: ne tālāk par 2/3 sienas biezuma no iekšpuses: līdz ar ailas ārpusi: cits: virs siltinājuma slāņa: 3.2. Pie logu/ durvju nomaiņas: ne tālāk par 2/3 sienas biezuma no iekšpuses: līdz ar vecās konstrukcijas ārpusi: cits: līdz ar vecās konstrukcijas iekšpusi: virs siltinājuma slāņa: 4. Loga/ durvju konstrukcijas piestiprināšanas veids: montāžas enkuri: speciālās skrūves: metāla rāmja dībeļi: cits: speciālie dībeļi: 5. Montāžas šuves izolācijas slāņi: 5.1. Funkcionālais, siltuma un skaņas izolācija: PU putas: cits: 5.2. Šuves ārpuses aizsardzība no atmosfēras iedarbības: kompresijas lenta: montāžas aukla un silikona hermētiķis: 5.3. Šuves iekšpuses - tvaika izolācija: alumīnija lenta: zemapmetuma izolācijas lenta: cits: cits: montāžas aukla un silikona vai akrila hermētiķis: 6. Palodzes: 6.1. Ārējā palodze: cinkota tērauda: platums: cm krāsota cinkota tērauda: pārklājums/tonis: krāsota alumīnija ar uzgaļiem: pārklājums/tonis: cita: 6.2. Iekšējā palodze: platums: cm Plastmasas, laminēta, balta Plastmasa, laminēta tonī: pārklājums/tonis: cita: 7. Aiļu apdare, siltināšana un izolēšana: 7.1. Ailes ārpuses siltināšana un izolēš.: ar polistirolu ar citu: 7.2. Ailes ārpuses melnā apdare: ar cementa/ kaļķa apmetumu: ar citu: 7.3. Ailes ārpuses tīrā apdare: ar fasādes krāsu: ar citu: 7.4. Ailes iekšpuses siltināšana un izolēš.: ar polistirolu ar citu: 7.5. Ailes iekšpuses melnā apdare: ar cementa/ kaļķa apmetumu: ar ģipškartonu: ar citu: 7.6. Ailes iekšpuses tīrā apdare: ar špaktelēšanu un krāsošanu: ar citu: 8. Papildaprīkojums: 8.1. Īpaša furnitūra: 8.4. Iekšējās žalūzijas: 8.2. Vēdināšanas ierīces: 8.5. Ārpuses ruļļžalūzijas: Īss apraksts 8.3. Pretinsektu sieti: cits: 8.5. Ārpuses ruļļžalūzijas: 9. Transports un izvešana: 9.1. Logu/durvju konstrukciju transports uz objektu: cits: 9.2. Veco logu/ durvju konstrukciju izvešana: Montāžu veic (nosaukums, vārds, uzvārds): Pasūtītājs (nos., vārds, uzvārds): Montāžu nodeva/ pieņēma: kopā datums: datums: datums: montāžas izpildītāja paraksts: paraksts: paraksts: pasūtītāja paraksts: Priekšlikums logu montāžas darbu specifikācijai

Izstrādājumu cenrādis 2014

Izstrādājumu cenrādis 2014 Izstrādājumu cenrādis 0 Derīgs no 0 gada. maija LATVIJA www.rockwool.lv Jūsu uzticamais partneris izolācijas jautājumos! DROŠAS ĒKAS DROŠĀKAI DZĪVEI ROCKWOOL akmens vates izolācija pasargā Jūsu ēkas no

Διαβάστε περισσότερα

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS.

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS. 20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS 2011 IV 1 KVALITATĪVI JUMTA LOGI KOMFORTABLAS TELPAS JUMTA STĀVĀ Paaugstināta drošība pret ielaušanos. Logi paredzēti uzstādīšanai Savas jumtos ar produkcijas slīpumu no 15

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS.

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS. MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS 2013 VII pastāvīgā atlikumā pasūtījuma aiz izpildes ild esl laiks līdz z4 nedēļām Cenas EUR ar PVN, spēkā no 01.01.2014 01.201 www.fakro.lv w.lv 1 2 www.fakro.lv MAIN Ā M SKATU

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija Izstrādājumu cenrādis 06 Derīgs no 06 gada. maija SATURA RĀDĪTĀJS Vispārējā informācija piegādes kategorijas Noteikumi Izstrādājumu tehniskie parametri 5 Izstrādājumu izvēle Vispārīgā celtniecības izolācija

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi Izplatītājs: SIA Kompozītmateriāli Kalna iela 4, Rīga LV-1003, +371 29112229, www.grateko.lv PAMATINFORMĀCIJA Epoksīda sveķi ir materiāls, uz kuru bāzes tiek sagatavotas

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 Saules iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018 Тālr. 630 50600, 630 26033, fakss 630 50230 www.poliurs.lv e-pasts: info@poliurs.lv SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 2010 SATURS

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 43 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 43 Pārlokot

Διαβάστε περισσότερα

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 2 Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 1.0. redakcija Izmaiņas šajā dokumentā Redakcija Izmaiņas 1,0 Pirmā redakcija Kā sagatavot klasificēšanas

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. Dominē labākais gada katalogs

Sedna. Dominē labākais gada katalogs Dominē labākais 2010. gada katalogs DOMINO, atvijas elektroslēdžu līderis jau vairāk nekā 15 gadus, tagad ir ieguvis daudz jaunu, labu īpašību, kas palīdzēs veidot savstarpēji veiksmīgu ikdienas sadarbību.

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Euthyrox 25 mikrogrami tabletes Euthyrox 100 mikrogrami tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena Euthyrox 25 mikrogrami tablete satur 25 mikrogramus nātrija

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze Tehniskā informācija Montāžas instrukcija Izdevums Jūlijs 2007 Mēs paturam sev tiesības veikt tehniskās izmaiħas, kas saistītas ar produktu pilnveidošanu! MG3-ZM-L Gāze LV Satura rādītājs 1 Vispārīgie

Διαβάστε περισσότερα

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences 8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA Valsts iedzîvotåju veselîbas ståvoklis bieωi tiek noteikts, izmantojot divus statistikas rådîtåjus jadzimußo paredzamo müωa ilgumu mirstîbas procentu attiecîbå uz bérniem

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΠΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ÉMI Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης για τον Ποιοτικό Έλεγχο και την Καινοτομία στην Οικοδομική Κεντρικό εργαστήριο H-1113 Λεωφόρος Diószegi 37, Βουδαπέστη. Διεύθυνση αλληλογραφίας Η- 1518

Διαβάστε περισσότερα

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts.

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts. 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Divkomponentu parketa laka DUOKRON. 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 12 July 2012 12546/12 Interinstitutional File: 2012/0176 ( LE) JUR 400 ECOFI 702 UEM 265 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject:

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ciloxan 3 mg/ml acu pilieni, šķīdums. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 ml šķīduma satur 3 mg ciprofloksacīna (ciprofloxacinum) (hidrohlorīda veidā). Palīgvielas: Viens ml

Διαβάστε περισσότερα

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_06_P1 Uzdevums grupai Skolēna darba lapa F_10_UP_06_P1 Seismogrāfa darbības shēma

Διαβάστε περισσότερα

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS I l mārs Žanis Kl e g e r i s L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA Studiju materiāli Lekciju konspekts.

Διαβάστε περισσότερα

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS LV KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Visās 2010. gada publikācijās attēlots 500 euro banknotes motīvs. KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Eiropas Centrālā banka, 2010 Adrese Kaiserstrasse 29 60311

Διαβάστε περισσότερα

Mitohondriji 12. tēma

Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji Forma un novietojums šūnā Uzbūve Dalīšanās Mitohondriju DNS Mitohondriju DNS replikācija Mitohondriju genoma ekspresija Mitohondriju membrānas Olbaltumvielu imports mitohondrijos

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ενός συστατικού, πολυουρεθανική, οικονομικά αποδοτική υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης. Περιγραφή Προϊόντος ETAG 005 12 0836.

Construction. Ενός συστατικού, πολυουρεθανική, οικονομικά αποδοτική υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης. Περιγραφή Προϊόντος ETAG 005 12 0836. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 09/01/2014 (v1) Κωδικός: 04.01.080 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010915205000000014 Sikalastic -612 ETAG 005 12 0836 Sikalastic -612 Ενός συστατικού, πολυουρεθανική,

Διαβάστε περισσότερα

TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS

TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS www.klinkmann.lv TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS www.klinkmann.lv SATURS STRUKTURĒTĀ KABEĻU SISTĒMA (SKS)...2 PRODUKTI DATORTĪKLIEM...4 TELEFONTĪKLU KOMPONENTI...6 19 KOMUTĀCIJAS SKAPJI...8 OPTISKĀS

Διαβάστε περισσότερα

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια FSA21320 AVVERTENZA! Per garantire il funzionamento adeguato dell'elettrodomestico, che utilizza

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Aerivio Spiromax 50 mikrogrami/500 mikrogrami inhalācijas pulveris 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra nomērītā deva satur 50 mikrogramus salmeterola

Διαβάστε περισσότερα

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS 06-06-2011 1 PIRMDIENA, 2011. GADA 6. JŪNIJS SĒDI VADA: J. BUZEK Priekšsēdētājs (Sēdi atklāja plkst. 17.00) 1. Sesijas atsākšana Priekšsēdētājs. Es pasludinu par atsāktu Eiropas Parlamenta sesiju, kas

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra kapsula satur indakaterola maleātu,

Διαβάστε περισσότερα

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ ESF6510LOW ESF6510LOX...... EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 34 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 49 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 360

Επίσημη Εφημερίδα C 360 Επίσημη Εφημερίδα C 360 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 57ο έτος Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 11 Οκτωβρίου 2014 Περιεχόμενα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts o grāmatas:adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (-) kārtas (rajou) uzdevumi u atrisiājumi" LATVIJAS RAJONU 9 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 9 Ir jāaprēķia 00-ais

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006)

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei Atrisināt tālāk dotos 6 uzdevumus! Risinājumā parādīt arī visus aprēķinus! Rakstīt glītā, salasāmā rokrakstā! Uz risinājumu

Διαβάστε περισσότερα

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs viss profesionāļiem Iekārtu un Instrumentu Katalogs www.hct.lv Māris +371 26597432 maris@hct.lv Aleksejs +371 29250875 aleksejs@hct.lv Guntis +371 25624466 guntis@hct.lv Viesturs +371 22011394 viesturs@hct.lv

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete kā aktīvo vielu satur 5,0 mg prednizolona (Prednisolonum). Tabletes satur laktozi.

Διαβάστε περισσότερα

KOMISIJAS REGULA (EK)

KOMISIJAS REGULA (EK) 27.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 166/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 560/2009 (2009. gada 26. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 874/2004, ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus

Διαβάστε περισσότερα

E.Gulbja Laboratorija

E.Gulbja Laboratorija Testēšanas materiāla ņemšana un rīcība ar tiem. Saturs E.Gulbja Laboratorija 0. Vispārīgi jautājumi... 3 0.1. Laboratorisko izmeklējumu pieprasījuma noformēšana... 3 1. Asinis... 4 1.1. Venozo asins paraugu

Διαβάστε περισσότερα

"Profesora Cipariņa klubs" 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa

Profesora Cipariņa klubs 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa "Profesora Cipariņa klubs" 005./06. m.g.. nodarbības udevumu atrisinājumi A grupa. Viegli pārbaudīt, ka 3 4=44. Tātad meklējamie skaitļi var būt ; 3; 4. Pierādīsim, ka tie nevar būt citādi. Tiešām, ivēloties

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 05/2011 Η EXALCO στα πλαίσια της υποχρεωτικής Ευρωπαϊκής σήµανσης CE και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων της, διαθέτει για

Διαβάστε περισσότερα

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N I N F O T E K N I K V o l u m e 1 5 N o. 1 J u l i 2 0 1 4 ( 61-70) A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N N o v i

Διαβάστε περισσότερα

L 158/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.6.2013

L 158/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.6.2013 L 158/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.6.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 519/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2013 για την προσαρμογή ορισμένων κανονισμών και αποφάσεων στον τομέα της ελεύθερης

Διαβάστε περισσότερα

Stresa novēršanas rokasgrāmata

Stresa novēršanas rokasgrāmata Stresa novēršanas rokasgrāmata Oktobris 2011 Šis projekts realizēts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbastu. Šī dokumenta saturs atspoguļo autoru viedokli un Komisijas nenes atbildību par šīs informācijas

Διαβάστε περισσότερα

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē LŪZNAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA Vilis Pauliņš Metodiskā izstrādne Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē Praktisko mācību priekšmeta programma 64 stundām LŪZNAVA 2008 Saturs

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. Τίτλος : ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΊΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. Τίτλος : ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΊΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. Τίτλος : ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΊΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 44.895,00 euro (

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē.

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē. E-MANUAL Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē www.samsung.com/register Modeļa Sērijas nr. Saturs Video ierīču pievienošana Ātrās

Διαβάστε περισσότερα

2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs

2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs 2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs D_l0_UP_02_Pl HIV vīrusa pētniecība Skolēna darba lapa D_l0_UP_02_Pl Šūnas sastāvdaļas

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΥΜΒΟΛΗΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΗΣΥΜΒΟΛΗΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΗΣΥΜΒΟΛΗΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1 Περιβάλλον και Θερμομόνωση Κλιματικές αλλαγές και πρωτόκολλο του Κιότο Υψηλή κατανάλωση ενέργειας εκπομπές ρυπογόνων αερίων Ατμοσφαιρική

Διαβάστε περισσότερα

PLANOCOLOR PREMIUM 2K

PLANOCOLOR PREMIUM 2K PLANOCOLOR PREMIUM 2K Τσιμεντοειδές σύστημα δύο συστατικών για δημιουργία πατητής τσιμεντοκονίας υψηλής αισθητικής και αντοχής με ιδιαίτερα λεία υφή Ιδιαίτερα λεία υφή χωρίς τρίψιμο Κατάλληλο για εσωτερικούς

Διαβάστε περισσότερα

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS SATURA RĀDĪTĀJS SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS Uponor PE cauruļvadu sistēmas... 3 Uponor ProFuse caurules ūdensapgādei... 3 PEM caurules ūdensapgādei... 4 PEH caurules ūdensapgādei... 5 Uponor ProFuse un

Διαβάστε περισσότερα

Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta

Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta Mācību centra RIMAN sākotnējās profesionālās izglītības

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100 Register your product and get support at 7100 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Saturs 1 TV apskats 1.1 Ultra HD TV 4 1.2 Darbina Android 4 1.3 Aplikāciju lietošana

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS ALERĢIJAS LAI ATRASTU ĪSTO ALERĢIJAS IZRAISĪTĀJU, TIEK IZMANTOTAS ŠĀDAS METODES:

PĀRTIKAS ALERĢIJAS LAI ATRASTU ĪSTO ALERĢIJAS IZRAISĪTĀJU, TIEK IZMANTOTAS ŠĀDAS METODES: PĀRTIKAS ALERĢIJAS Maldīgi tiek uzskatīts, ka pārtikas alerģija ir bieži sastopama, jo visbiežāk novēro tikai pārtikas alerģijai līdzīgas reakcijas, ko sauc par pārtikas nepanesību jeb intoleranci. Pēc

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 2000-10 V1.4

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 2000-10 V1.4 3 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 000-0 V.4 4 Περιεχόμενα 5 Ειαγωγή...9 Ανοχή χαλύβων...9 3 Φόριη... 4 Υπολογιμός ε δυναμική θραύη... 4. Ονομαικές άεις (ημιεύρος δυναμικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενός συστατικού, πολυουρεθανική, οικονομικά αποδοτική υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης

Ενός συστατικού, πολυουρεθανική, οικονομικά αποδοτική υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 05/04/2012 Κωδικός: 2012.04.01.080 Sikalastic -612 Sikalastic -612 Ενός συστατικού, πολυουρεθανική, οικονομικά αποδοτική υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ A.M. : 161 / 2015 ΠΡΟΫΠ: 20.541,00

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων

Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων Φύλλο Ιδιοτήτων Έκδοση 12/04/2012 Κωδικός: 2012.03.04.050 Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων Περιγραφή Η είναι μία ομοιογενής μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-P) με στρώση ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ S8000 STANDARD. Τεχνικές Προδιαγραφές της σειράς S 8000 STANDARD με ενεργειακούς υαλοπίνακες Προφίλ

ΣΕΙΡΑ S8000 STANDARD. Τεχνικές Προδιαγραφές της σειράς S 8000 STANDARD με ενεργειακούς υαλοπίνακες Προφίλ ΣΕΙΡΑ S8000 STANDARD Τεχνικές Προδιαγραφές της σειράς S 8000 STANDARD με ενεργειακούς υαλοπίνακες Ίσιο εξαθαλαμικό συνθετικό, του Γερμανικού οίκου GEALAN G.U. Basicjet Stuttgart Θερμομόνωση προφίλ Standard

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 OΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 4 OΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΟΜΗΣΗ κτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον XPONIA 1963-2013 Χαιρετισμός από τον Διευθυντή Λειτουργιών Ανατρέχοντας στις αρχικές εκδόσεις του ενημερωτικού δελτίου «ΔΟΜΗΣΗ» αντιλαμβανόμαστε ότι ήδη έχει περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO PIERDOOR

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO PIERDOOR 3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 4. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO PIERDOOR 6. ΣΕΙΡΑ ECONOMY 7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑΣ ECONOMY 8. ΣΕΙΡΑ IQ S8000 STANDARD 9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑΣ STANDARD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

J. Dravnieks Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē

J. Dravnieks Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē J. Dravieks Matemātiskās statistikas metodes sporta ziātē Mācību grāmata LSPA studetiem, maģistratiem, doktoratiem RĪGA - 004 Juris Dravieks, 004. Matemātiskās statistikas metodes sporta ziātē SATURS IEVADS...

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό

2-συστατικών θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/02/2014 (v1) Κωδικός: 10.01.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010204030010000144 EN 1504-4:2004 13 0099 2-συστατικών θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Δομητικές Ενισχύσεις με Συστήματα Υφασμάτων SikaWrap

Construction. Δομητικές Ενισχύσεις με Συστήματα Υφασμάτων SikaWrap Construction Δομητικές Ενισχύσεις με Συστήματα Υφασμάτων SikaWrap Ίνες Δομητικής Ενίσχυσης, Υφάσματα Ίνες Δομητικής Ενίσχυσης Στα έργα πολιτικού μηχανικού μπορούν να εφαρμοστούν ίνες τριών διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Rod End > Spherical Bearings Product Overview

Rod End > Spherical Bearings Product Overview Rod End > Spherical Bearings Product Overview Table of Contents FMW3E_.4 / NSA8143 FMW3F_.4 / NSA8149 REM REF Page IV-3-4 IV-5-6 IV-7-8 IV-9-10 FMW3E_.4 / NSA8143 Rod End > Spherical Bearings Schematic

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΕΥΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 1η Ενότητα

ΣΥΣΕΥΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 1η Ενότητα ΣΥΣΕΥΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 1η Ενότητα Οκτώβριος 2013 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2 kg/s νερού από τους 20 ο C στους 60 ο C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό, με θερμοκρασία εισόδου 95

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ. Συγκράτηση του σώματος. Αντιπτώσεις. Spiderline II Αγκύρωση / διατήρηση κατά την εργασία.

ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ. Συγκράτηση του σώματος. Αντιπτώσεις. Spiderline II Αγκύρωση / διατήρηση κατά την εργασία. ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ 310 Συγκράτηση του σώματος Χαλινός αντιπτώσης Σύνολα αντιπτωτικής προστασίας Αντιπτώσεις Ιμάντες απορροφητή ενέργειας Αντιπτώση αυτόματης επαναφοράς Αντιπτώση πάνω

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Κονίαμα ενός συστατικού για επισκευή και ενίσχυση σε τοιχοποιίες φέρουσες και πληρώσεως EN 998-1 EN 998-2 EN 1504-3. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Κονίαμα ενός συστατικού για επισκευή και ενίσχυση σε τοιχοποιίες φέρουσες και πληρώσεως EN 998-1 EN 998-2 EN 1504-3. Περιγραφή Προϊόντος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 18/06/2015 (v2) Κωδικός: 08.05.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302040010000080 EN 998-1 EN 998-2 EN 1504-3 13 0546 Κονίαμα ενός συστατικού για επισκευή και ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

διατομή τρόπος σύνδεσης Η δυναμική της σωστής σύνδεσης Σύνδεση με λαβύρινθο από 30mm-200mm

διατομή τρόπος σύνδεσης Η δυναμική της σωστής σύνδεσης Σύνδεση με λαβύρινθο από 30mm-200mm frigo περιγραφή Αξιόπιστη μόνωση / Πιστοποιημένη Υγιεινή Η λύση για τη βιομηχανική ψύξη, απο την εταιρεία arkhon, είναι η σειρά Πάνελ Frigo.Η ψύξη και η βαθιά κατάψυξη στην βιομηχανία τροφίμων είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Επειδή η ασφάλεια πρέπει να είναι πιστοποιημένη

ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Επειδή η ασφάλεια πρέπει να είναι πιστοποιημένη ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Επειδή η ασφάλεια πρέπει να είναι πιστοποιημένη Πάρου & Μπενάκη 01 Βάρη Αθήνα Τ.Κ. 16672, Τηλ: 211 4067307 FAX: 211 4067307 e mail: info@alutrust.com www.alutrust.com

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) ΜορφέςτέχνηςκαιΚινήματα /Art Styles and Movements / Mākslasstili un kustības GREEK ENGLISH LATVIAN Εφαρμοςμζνεσ τζχνεσ: Διαφζρουν από τισ καλζσ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικός παράγοντας της θερμομονωτικής ικανότηταςμιας κατασκευής είναι ητιμή της θερμοπερατότητας, η

Σημαντικός παράγοντας της θερμομονωτικής ικανότηταςμιας κατασκευής είναι ητιμή της θερμοπερατότητας, η ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σημαντικός παράγοντας της θερμομονωτικής ικανότηταςμιας κατασκευής είναι ητιμή της θερμοπερατότητας, η οποία δίνεται μετοσυντελεστή (πορτοπαράθυρα) καιεκφράζεταισε Watt/m Κ.Στασυστήματααλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV Επίδεσμοι ατομικά συσκευασμένοι (33141116-6) Παραφαρμακευτικές κρέμες ή λοσιόν (33711540-4) Νυστέρια αιμοληψίας (33141900-9) Διάφορα χημικά προϊόντα (24327000-2) Χειρουργικά γάντια (33141420-0)

Διαβάστε περισσότερα

3-συστατικών μικροκονίαμα βάσεως τσιμέντου και εποξειδικών ρητινών για επιφανειακή σφράγιση

3-συστατικών μικροκονίαμα βάσεως τσιμέντου και εποξειδικών ρητινών για επιφανειακή σφράγιση Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 08/02/2012 Κωδικός: 2012.06.04.020 Sikagard -720 EpoCem 3-συστατικών μικροκονίαμα βάσεως τσιμέντου και εποξειδικών ρητινών για επιφανειακή σφράγιση Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΦYΣIKEΣ KAI MHXANIKEΣ I IOTHTEΣ

ΦYΣIKEΣ KAI MHXANIKEΣ I IOTHTEΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 17 KEΦAΛAIO 3 ΦYΣIKEΣ KAI MHXANIKEΣ I IOTHTEΣ 3.1 Γενικά Κάθε δομικό υλικό χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες ιδιότητες. Από αυτές, οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητες είναι

Διαβάστε περισσότερα

µ! " # (16 ι 17 $ 2003).

µ!  # (16 ι 17 $ 2003). , 25 µ 2003 (27.11) (OR. en) 15188/03 POLGEN 77 : : ι ι µ : 16 17 2003 ιιι µµ ι ι µ µ µ µ µ! " # (16 ι 17 $ 2003). 15188/03 / 1. % & µ ι ' ι! " ι 16 ι 17 $ 2003. % & (' ) ι' µ ι. Pat Cox ι *ι (' &+ (ι

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

M E T A L R U B B E R E N G I N E E R I N G

M E T A L R U B B E R E N G I N E E R I N G M E T A L R U B B E R E N G I N E E R I N G AGOM INTERNATIONAL srl Via Mesero, 12 20010 OSSONA (MI) Italia Ph.0039 (0)2 9029111 Fax 0039 (0)2 9010201 http://www.agom.it e-mail: agom@agom.it ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Στα πλαίσια συμμόρφωσης με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία (σήμανση CE) η EXALCO Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες αρχιτεκτονικών

Διαβάστε περισσότερα

PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM. Pēteris Guļāns gads

PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM. Pēteris Guļāns gads PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM Pēteris Guļāns 2009. gads Vārda krīze skaidrojums Oxford Dictionery for the Business World: 1) time of danger or great difficulty un 2) decisive

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Αρ. 39 2056

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Αρ. 39 2056 10.06.2003 Σφραγίδα: ΖU ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΩΝ, Ονοµαστική επιχείρηση Hudcova 56b, 621 00 Brno ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Αρ. 39 2056 Σελίδα 1 η (3 σελίδες) Προïόν: Συσκευή πυρόσβεσης BONPET Σήµα µοντέλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µηνός Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα