Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas"

Transcript

1 Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Metāla konstrukcijas Studiju darbs Ēkas starpstāvu pārseguma nesošo tērauda konstrukciju projekts Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC kurss, dienas nodaļa Specialitāte: RBCB03 Rīga 2010./2011. m.g.

2 Satura rādītājs Paskaidrojuma raksts... 4 I klājsiju projektēšana Lieces momenta un šķērsspēka vērtības Tērauda stiprības klase un atbilstošā aprēķina pretestība Tērauda sijas minimāli nepieciešamais elastīgais pretestības moments Dubult T-profila izvēle Izvēlētā šķērsgriezuma pārbaudes Šķērsgriezuma klases noteikšana profilam Nr. 23 Б Sijas stiprības pārbaude... 7 Pie lieces momenta iedarbības... 7 Pie šķērsspēka iedarbības... 8 Pie lieces momenta un šķērsspēka vienlaicīgas iedarbības Sijas sieniņas noturības nodrošinājums bīdes ietekmē Sijas stinguma pārbaude... 8 Slodzes epīra no lietderīgās slodzes normatīvās vērtības... 9 Slodzes epīra no pilnās slodzes summārās normatīvās vērtības... 9 II galvenās sijas projektēšana Lieces momenta un šķērsspēka vērtības Lieces moments un šķērsspēks no slodžu raksturīgajām vērtībām Lieces moments un šķērsspēks no slodžu aprēķina vērtībām Tērauda stiprības klase un atbilstošā aprēķina pretestība Sijas šķērsgriezuma komponēšana Sijas šķērsgriezuma mazākais augstums Sijas šķērsgriezuma optimālais augstuma noteikšana Sijas sieniņas galīgā griezuma noteikšana Sijas šķērsgriezuma horizontālo plauktiņu izmēru noteikšana Izvēlētā šķērsgriezuma statisko raksturojumu noteikšana Sijas šķērsgriezumu pārbaudes Šķērsgriezuma klases noteikšana Sijas stiprības pārbaudes Pie lieces momenta iedarbības Pie šķērsspēka iedarbības Pie lieces momenta un šķērsspēka vienlaicīgas iedarbības Sijas sieniņas vietējās noturības pārbaude Ar stinguma ribām nenostiprinātas sieniņas gadījumā Sijas vispārējās noturības pārbaude

3 5.5 Sijas ar izvēlēto šķērsgriezumu stinguma pārbaude Sijas plauktiņu (joslu) un sieniņas metinātā savienojuma (t.i., joslu šuvju) aprēķins Sijas balstadaļas aprēķins III Galvenās sijas un klājsiju sajūguma mezgla projektēšana Skrūvju izvēle Skrūvju nestspējas aprēķins Skrūvju skaita noteikšana Skrūvju izvietošana Sijas sieniņas stiprība uz izraušanu IV Centriski spiestas kolonnas projektēšana Kolonnas stieņa aprēķina shēma Pilnsienas kolonnas stieņa šķērsgriezuma projektēšana Tērauda stiprības klases izvēle Šķērsgriezumu orientējošie parametri Kolonnas plauktiņa un sieniņas noteikšana Kolonnas šķērsgriezuma klases noteikšana Kolonnas šķērsgriezuma statisko un ģeometrisko raksturojumu noteikšana Kolonnas aprēķina parametru noteikšana Kolonnas stieņa vispārējās noturības pārbaude Kolonnas augšgala projektēšana Kolonnas augšgala plātnes un vertikālās ribas izmēru noteikšana Vertikālās ribas cirpes stiprības pārbaude Kolonnas zaru sieniņu stiprības pārbaude atbalsta ribas pieslēguma vietā Kolonnas bāzes projektēšana Kolonnas balstplātnes platuma noteikšana Kolonnas balstplātnes augstuma noteikšana Kolonnas stieņa un balstplātnes metinātā savienojuma aprēķins

4 Paskaidrojuma raksts Projektā paredzēta tā saucamā normālā tipa siju sistēma, kas sastāv no saliktām metinātām galvenajām sijām un velvētām klājsijām. Pēc statiskās shēmas izmantotas statiski noteicamas (vienlaiduma divbalstu) sijas. Kā norādīts projektēšanas uzdevumā, galveno siju balstīšanai pa ēkas garenvirziena vidusasi paredzētas tērauda pilnsienas kolonnas. Lai maksimāli samazinātu nepieciešamo materiāla (tērauda) patēriņu un projektu padarītu pēc iespējas ekonomisku, klājsijas izvietoju pēc iespējas reti- ar soli, kas uzdots kā maksimālais (s max = 1,0 m). Pie šāda klājsiju izvietojuma būs nepieciešami lielāki velmētie profili, kas sadārdzina projektu, bet tā kā montāžas elementu skaits ir maksimāli mazākais, tad tas ļauj samazināt montāžas izmaksas. Klājsiju izvietojuma solis pieņemts vienāds visos laidumos, lai maksimāli unificētu siju sistēmas elementus. Uz projektējamā pārseguma paredzēts izvietot noliktavas telpas. Ēkas jumta pārsegumu paredzēts balstīt uz ārsienām. Zem pārseguma atrodošās telpas platums B = 11m, garums = 33m, augstums = 6m. Starpstāvu pārsegumu siju sistēmu paredzēts balstīt uz ēkas ārsienām un uz 2 pilnsienas kolonnām, kuras izvietotas pa ēkas garenvirziena vidusasi 11m attālumā viena no otras un no ārsienām. Uz projektējamās siju sistēmas balstīta monolīta dzelzsbetona plātne ar biezumu t p =5cm, ar kuru iespējams pārsegt laidumu līdz s max = 1m. Šī plātne stingri saistīta ar tērauda sijām un nodrošina to vispārējo noturību. Ēkas otrā stāva grīdas konstrukcijā paredzēts 3cm asfaltbetona slānis. Starpstāvu pārsegumam pieliktās lietderīgās slodzes raksturīgā (normatīvā) vērtība p k =8,0 kn/m 2. Tērauda konstrukciju rūpnīcas savienojumi paredzēti metināti, montāžas savienojumi gan metināti, gan realizēti ar skrūvēm. Nesošās kolonnas ir centriski spiestas un balstītas uz balstplātnēm, kuras ar enkurskrūvēm ir saistītas ar pamatni. Kolonnas apakšējais gals ir frēzēts, pie tam kolonnas stieņu (zaru) frēzētajiem galiem nodrošināta cieša saskare ar balstplātni. Konstrukciju aprēķini izpildīti saskaņā ar: EN Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām EN Plātņu konstrukciju elementi EN Savienotājelementu (mezglu) projektēšana. 4

5 I klājsiju projektēšana Dotie lielumi: l = 5600 mm dzelzsbetona blīvums asfaltbetona blīvums l sijas aprēķina garums g k virsmas slodzes normatīvā vērtība; g d virsmas slodzes aprēķina vērtība; p k lineāras vienmērīgi izkliedētas lietderīgās slodzes normatīvā vērtība; p d lineāras vienmērīgi izkliedētas lietderīgās slodzes aprēķina vērtība; q k lineāras vienmērīgi izkliedētas pastāvīgas slodzes normatīvā vērtība; q d lineāras vienmērīgi izkliedētas pastāvīgas slodzes aprēķina vērtība; Slodzes drošuma koificientu pastāvīgai slodzei un mainīgām slodzēm pieņem attiecīgi 1,35 un 1,5. Nosakot slodžu summārās vērtības, ar koeficientu 1,03 ievērtē klājsiju pašsvaru. 1. Lieces momenta un šķērsspēka vērtības Pastāvīgo slodžu raksturīgās vērtības: Dzelzsbetona plātne: Asfaltbetona grīda: Lietderīgās slodzes raksturīgā vērtība: p k = 8 kn/m 2 Pastāvīgo slodžu aprēķina vērtības: Dzelzsbetona plātne: Asfaltbetona grīda: Lietderīgās slodzes aprēķina vērtība: Slodžu summārās vērtības: Lineārās slodzes: 5

6 Lieces momenta M Ed un šķērsspēka V Ed lielākās vērtības. qd=14,785kn/m Q,kN 41,398 + M,kN m - 41, ,957 Attēls 1. Klājsijas statiskā aprēķina shēma un piepūļu epīras Tātad lielākā lieces momenta vērtība M Ed = 57,957 kn m, bet lielākā šķērsspēka vērtība V Ed ir 41,398 kn. 2. Tērauda stiprības klase un atbilstošā aprēķina pretestība Izvēlos S235 tērauda klasi pēc EN tab., kurai f y = 235 N/mm 2, kad t 3. Tērauda sijas minimāli nepieciešamais elastīgais pretestības moments 40mm. t- elementa nominālais biezums 4. Dubult T-profila izvēle Dubult-T profilu izvēlos no sortimenta tabulas 5.2 pēc GOST standarta. Tuvākā augstākā pretestības momenta vērtība ir profilam Nr. 23 Б1 (W el = 260,5cm 3 ). Šo profilu arī apskatīšu tālākajos aprēķinos, jo tuvākai zemākais pretestības moments ir profilam Nr. 20 Б1, tomēr tam elastīgais pretestības moments ir 194,3. Atšķirība ir 21,23% salīdzinājumā ar W el cal. h 230 mm b 110 mm s 5,6mm t 9,0 mm R 12 mm Šķērsgriezuma laukums (A) 32,91 cm 2 Šķērsgriezuma perimetrs (P) 86,82 cm Svars 1m (M) 25,80 kg Inerces moments (I) I x =2996 cm 4 I y =200,3 cm 4 Pretestības moments (W) W x = 260,5 cm 3 W y =36,4 cm 3 Attēls 2. Klājsijas profila šķērsgriezuma raksturlielumi Inerces rādiuss (i) i x = 9,54 cm i y = 2,47 cm Šķērsgriezuma statiskais moments (S) - S x = 147 cm 3 6

7 5. Izvēlētā šķērsgriezuma pārbaudes 5.1 Šķērsgriezuma klases noteikšana profilam Nr. 23 Б1 Vadoties pēc EN standarta 5.2 tabulas nosaku izvēlētā šķērsgriezuma klasi, izejot no sieniņas un plauktiņa kritērija. Pēc sieniņas kritērija: c = h - 2(t + R) = 230-2(9+12) = 170mm Tātad. No tā izriet, ka šķērsgriezums pieder 1. klasei. Pēc plauktiņa kritērija: Tātad. No tā izriet, ka šķērsgriezums pieder 1. klasei. Līdz ar to W pl = = 294 cm 3. Tā kā šķērsgriezums atbilst 1. klasei un W pl >W el cal (294>260,5), ir iespējams samazināt profila izmērus. Tuvākais mazākais profils ir Nr. 20 Б1 pēc GOST standarta, kuram S= 110 cm 3. Tātad W pl = 220 cm 3, kas ir par 15,4% mazāk kā nepieciešams. Līdz ar to tālākos aprēķinus veicu ar dubult-t profila Nr. 23 Б1 siju Sijas stiprības pārbaude Pie lieces momenta iedarbības Lieces momenta M Ed aprēķina vērtībai katrā šķēlumā jāapmierina nosacījums:, kur,tātad nosacījums izpildās. 7

8 Pie šķērsspēka iedarbības Šķērsspēka V Ed vērtībai katrā šķēlumā jāapmierina nosacījums: plastiskās bīdes pretestība V pl, Rd..Plastiskā aprēķina gadījumā V c,rd ir A v - bīdes laukums, kuru aprēķina pēc sakarības A 2bt + (s+2r)t. Tas nevar būt mazāks par h w t w, kur =1,3, ja tērauda klase ir S235. (EN (3)), nosacījums izpildās. Pie lieces momenta un šķērsspēka vienlaicīgas iedarbības Ja darbojas šķērsspēks, ir jāpieņem, ka tas ietekmē lieces pretestību. Ja šķērsspēks ir mazāks par pusi no plastiskās bīdes pretestības, tā ietekmi uz lieces pretestību var neņemt vērā (EN (2)). 5.3 Sijas sieniņas noturības nodrošinājums bīdes ietekmē Ar stinguma ribām nepastiprinātas sieniņas gadījumā ; (EN ) = 1,2, jo tērauda klase ir S235 = 1 d- sijas sieniņas augstums = 188mm t w - sieniņas biezums = 5,6mm, nosacījums izpildās Sijas stinguma pārbaude E= I= 2996 cm 4 Lai noteiktu izlieci sijas vidū, konstruēju vienības epīru, M1=1 1,4 0,7 0,7 Attēls 3. Klājsijas vienības epīra 8

9 Slodzes epīra no lietderīgās slodzes normatīvās vērtības pk=8kn/m M,kN m 23,52 23,52 31,36 Attēls 4. Klājsijas piepūļu epīra no lietderīgās slodzes 1,63cm Robežvērtība: 560/300= 1,87cm, tātad nosacījums izpildās. Slodzes epīra no pilnās slodzes summārās normatīvās vērtības qk=10,084kn/m M,kN m 29,65 29,65 39,54 Attēls 5. Klājsijas piepūļu epīra no pilnās slodzes 2,053 cm Robežvērtība: 560/250= 2,24 cm, tātad vēl ir 8,35% rezerve. Dotā sija atbilst visām uzstādītajām prasībām, un to var nodot ekspluatācijai. 9

10 II galvenās sijas projektēšana Dotie lielumi: 1. Lieces momenta un šķērsspēka vērtības 1.1 Lieces moments un šķērsspēks no slodžu raksturīgajām vērtībām Attēls 6. Galvenās sijas piepūļu epīras no slodžu raksturīgās vērtības 10

11 1.2 Lieces moments un šķērsspēks no slodžu aprēķina vērtībām Attēls 7. Galvenās sijas piepūļu epīras no slodžu normatīvās vērtības Tātad lielākā lieces momenta vērtība M Ed = 1325,26 kn m, bet lielākā šķērsspēka vērtība V Ed ir 478,15 kn. 2. Tērauda stiprības klase un atbilstošā aprēķina pretestība Izvēlos S235 tērauda klasi pēc EN tab., kurai f y = 235 N/mm 2 un f u = 360 N/mm 2, kad t 40mm. t- elementa nominālais biezums 3. Sijas šķērsgriezuma komponēšana 3.1 Sijas šķērsgriezuma mazākais augstums, kur M M Ed, Ek - lielākās lieces momentu vērtības sijas laidumā attiecīgi no slodžu aprēķina un raksturīgajām (normatīvajām) vērtībām; [/l] sijas relatīvā robežizliece no slodžu pilnās raksturīgās vērtības, kuru saskaņā ar EN var pieņemt [/l] = 1/

12 3.2 Sijas šķērsgriezuma optimālais augstuma noteikšana, kur k = (metinātām sijām); W el cal sijas šķērsgriezuma nepieciešamais elastīgais pretestības moments t w sijas sieniņas biezums (pirmajā tuvinājumā ie teicams pieņemt t w = mm). 3.3 Sijas sieniņas galīgā griezuma noteikšana Veicot tālākās darbības, pieņem sijas sieniņas augstumu h w h opt (bet noapaļotu līdz pilniem 100 mm). Sieniņas minimālo biezumu pēc formulas : h w =900 mm t', pie kura būs nodrošināta sijas stiprība pēc tangenciāliem spriegumiem, nosaka w Lai varētu nodrošināt sijas sieniņas vietējo noturību tikai ar stinguma pamatšķērsribām (t.i., bez papildus stinguma garenribas), sijas sieniņas biezums nedrīkst būt mazāks par t w, kuru nosaka pēc formulas: Izrietot no šīm sakarībām un lokšņu tērauda sortimenta, sieniņas biezumu t w pieņemu 8 mm. 3.4 Sijas šķērsgriezuma horizontālo plauktiņu izmēru noteikšana Viena plauktiņa (joslas) nepieciešamo šķērsgriezuma laukumu nosaka pēc formulas:, kur I f cal - plauktiņu nepieciešamais inerces moments I f cal = I cal I w ; I cal - sijas visa šķērsgriezuma nepieciešamais inerces moments ; I w - sijas sieniņas inerces moments h s sijas šķērsgriezuma pilns augstums (orientējoši pieņem h s = h w + 40mm); h 0 atstatums starp plauktiņu laukuma smaguma centriem (orientējoši pie ņem h 0 = h w + 20mm). I f cal = (0,2651 0,0486) 10 6 = 0, cm 4 12

13 Sijas plauktiņu izmēri, ņemot vērā rekomendācijas un universālā platlokšņu tērauda standartu izmērus, ir: t f = 14 mm b f = 360 mm Sijas augstuma (h s ) un sieniņas augstuma (h w ) galīgo vērtību noteikšana: Sijas augstums (h s ) = 928 mm Sijas sieniņas augstums(h w ) = 900 mm 4. Izvēlētā šķērsgriezuma statisko raksturojumu noteikšana A = 0, = 172,8 cm 2 I y = ,26 cm 4 W y el = 5584,8 cm 3 S yj = 2303,28 cm 3 Attēls 8. Galvenās sijas profila šķērsgriezums 5. Sijas šķērsgriezumu pārbaudes 5.1 Šķērsgriezuma klases noteikšana Vadoties pēc EN standarta 5.2 tabulas nosaku izvēlētā šķērsgriezuma klasi, izejot no sieniņas un plauktiņa kritērija. Pēc sieniņas kritērija: Tātad. No tā izriet, ka šķērsgriezums pieder 3. klasei. 13

14 Pēc plauktiņa kritērija: Tātad. No tā izriet, ka šķērsgriezums pieder 3. klasei. 5.2 Sijas stiprības pārbaudes Pie lieces momenta iedarbības Lieces momenta M Ed aprēķina vērtībai katrā šķēlumā jāapmierina nosacījums:, kur Tā kā pārslodze sastāda tikai 1%, tad turpmākajiem aprēķiniem varu izmantot doto šķērsgriezumu. Pie šķērsspēka iedarbības Elastsikā aprēķina gadījumā katrā šķēlumā jāizpildās nosacījumam:, kur, nosacījums izpildās. Pie lieces momenta un šķērsspēka vienlaicīgas iedarbības Ja darbojas šķērsspēks, ir jāpieņem, ka tas ietekmē lieces pretestību. Ja šķērsspēks ir mazāks par pusi no plastiskās bīdes pretestības, tā ietekmi uz lieces pretestību var neņemt vērā (EN (2)). A v - bīdes laukums, kuru aprēķina pēc sakarības A 2bt f + t w t f. Tas nevar būt mazāks par h w t w, kur =1,3, ja tērauda klase ir S235. (EN (3)) Tā kā šķērsspēka vērtība ir mazāka par pusi no plastiskās bīdes pretestības, tad tā ietekmi uz lieces pretestību neņem vērā. 14

15 5.3 Sijas sieniņas vietējās noturības pārbaude Sijas sieniņas vietējā noturība (lokāla izkļaušanās) šķērsspēka iedarbībā nav jāpārbauda, ja izpildās sekojoši nosacījumi: Ar stinguma ribām nenostiprinātas sieniņas gadījumā :? prasība neizpildās. Ar stinguma ribām nostiprinātas sieniņas gadījumā: Koeficientu k τ nosaka pēc formulas: k = 5,34+ 4 (h w /a) 2 Aprēķinam tika pieņemts, ka stinguma ribas sijai ir izvietotas tikai sijas galos un klājsiju balstījuma vietās. a = 1000 mm (atstatums starp sijas sieniņu pastiprinošajām šķērsribām) =1,2 tēraudiem ar stiprības klasi līdz S460 k = 8,58? Tā kā šīs prasības neizpildījās, tāpēc ir jāveic sijas sieniņas vietējās noturības pārbaude., kur V b, Rd sijas sieniņas veidotā nestspējas sastāvdaļa, V bf,rd sijas plauktiņa veidotā nestspējas sastāvdaļa 15

16 Tā kā V bf,rd < 0, tad rēķinot V b,rd, tas nav jāņem vērā.?, līdz ar to Nosacījums izpildās! Šķērsribu šķērsgriezuma ieteicamie izmēri: platums biezums Galīgos ribu izmērus b h un t s saskaņoju ar klājsiju sajūguma mezglu un karsti velmēto lokšņu tēraudu sortimentu: (plānākam tēraudam nevar nodrošināt pietiekamu korozijizturību) Šo šķērsribu izgatavošanai ir vislietderīgāk izmantot universālo platlokšņu tēraudu, kas ir 900 mm platumā, to sagriežot 100 mm garās joslās. Saskaņā ar EN p. jānosaka kombinēta šķērsgriezuma (divpusējo šķērsribu kopā ar sijas sieniņas efektīvo daļu zonā 15t W uz abām pusēm no ribām) laukuma inerces moments I st pret sieniņas garenvirziena vidusasi, un jāpārbauda, vai iegūtā vērtība apmierina nosacījumu: a/h W < 1.4 I st 1,5h w 3 t w 3 /a 2 16

17 15t W = 15 1 S j ņ f īvā d ļ j ķ ā ķ 15t W. Nosacījums izpildās! 5.4 Sijas vispārējās noturības pārbaude Šī pārbaude veicama saskaņā ar EN p. Taču konkrētajā gadījumā šo pārbaudi var neveikt, jo, saskaņā ar uzdevuma nosacījumiem, uz sijas augšējā plauktiņa ir nobalstīta un ar to droši savienota monolīta dzelzsbetona plātne (tātad nav iespējama sijas augšējā - spiestā - plauktiņa izkļaušanās no vertikālās plaknes, kas ir sijas vispārējās noturības zaudēšanas iemesls). 5.5 Sijas ar izvēlēto šķērsgriezumu stinguma pārbaude Tā kā sijas pieņemtais galīgais augstums h s > h min, tad sijas stingums automātiski ir jau nodrošināts, un veikt šo pārbaudi nav nepieciešams. 6. Sijas plauktiņu (joslu) un sieniņas metinātā savienojuma (t.i., joslu šuvju) aprēķins Saliktu siju plauktiņu un sieniņas savstarpējo savienojumu parasti realizē ar divpusējām joslu šuvēm. Plauktiņu un sieniņas savienojumu rēķina uz bīdes spēku, kurš izraisās sieniņas un plauktiņu saskarvietās. Metinātās sijās bīdes spēku T, kurš izraisās 1 cm garā sijas posmā, rēķina pēc formulas Joslu šuvēm jābūt nepārtrauktām, ar pastāvīgu, pēc iespējas mazāku, biezumu visā sijas garumā. To veidošanā parasti izmanto automātisko metināšanas paņēmienu, šuvi metinot "silītē". Šuvju nepieciešamo kateti k f nosaka, balstoties uz EN formulu proti, F w, Ed = 0,5T F w, Rd, F w, Ed = 0,5T = 2,125 kn/cm aprēķina spēks uz vienas šuves garuma vienību (cm); F w, Rd šuves aprēķina pretestība uz garuma vienību, un F w, Rd = f vw,d a; f vw,d stūra šuves materiāla aprēķina pretestība N/mm 2 (f u viena no savienojamo elementu tērauda aprēķina pretestībām tab.; w korelācijas koeficients no EN tab.; M2 = 1.25). 17

18 Robežgadījumā: No šejienes izsaka šuves aprēķina šķērsgriezuma platumu a un tam atbilstošās šuves katetes aprēķina vērtību k f = 1,4 a (kā vienādsānu taisnleņķa trīsstūra kateti atkarībā no šī trīsstūra augstuma). Tā kā pastāv konstruktīvais šuvju ierobežojums, tad pieņem, ka šuves platums ir a = 3mm. k f = 1,4 a=1,4 3 = 4,2 mm Iegūto rezultātu jānoapaļo līdz veseliem milimetriem, jo konstruktīvi ir iespējams izveidot pilnu milimetru lieluma metinājuma šuves, tāpēc k f = 5mm. 7. Sijas balstadaļas aprēķins Balstribas nepieciešamais sšķērsgriezuma laukumus: Balstribas uz leju izvirzītās daļas a garumu parasti pieņem robežās mm, es pieņemu 15mm. Balsta ribas izmērus "b" un "t" jāpieņem, vadoties no iepriekš atrastā šķērsgriezuma laukuma A 1-1 un ievērojot universālā platslokšņu tērauda standarta izmērus. Konstruktīvu apsvērumu dēļ balsta ribas platumu "b" pieņem vismaz 200 mm, un biezumu "t" robežās mm. Pieņemu minimālos ribas izmērus: b = 200 mm t =16 mm Lai būtu nodrošināta balsta ribas vietējā noturība, jāizpildās nosacījumam:? Prasība izpildās! Jāpārbauda sijas balsta daļas noturību kompleksajam šķēlumam 2-2, kurā ietilpst pašas šķērsribas laukums un daļa no sijas sieniņas laukuma 15t w garā posmā pret asi "z" (t.i., virzienā, kas perpendikulārs sijas plaknei), izmantojot formulu: F v /N b,rd 1,0, kur N b,rd = χa 2-2 F y / M1 Attēls 9. Sijas balstdaļas šķērsgriezums Saskaņā ar EN p. iestrādātajiem norādījumiem nosakot koeficientu, jāizmanto ļodzes raksturlīkne c un ieteicams pieņemt L cr = h w. Lai varētu izmantot ļodzes raksturlīkni, nepieciešams noteikt bezdimensijas laidumu λ, ko nosaka pēc šādas izteiksmes: (laukums noteikts izmantojot šķēlumu 2-2) (inerces moments noteikts izmantojot šķēlumu 2-2) 18

19 (no ļodzes raksturlīknes) Nosacījums izpildās! Apskatāmajā balstmezglā jārēķina vertikālās stūra šuves, ar kurām balstriba tiek piemetināta pie sijas gala. Šuvju nepieciešamo kateti k f nosaka, balstoties uz formulu: F w, Ed F w, Rd, F w, Ed - aprēķina spēks uz šuves garuma vienību (cm), F w, Rd - šuves aprēķina pretestība uz garuma vienību, ; f vw,d stūra šuves materiāla aprēķina pretestība f f f Robežgadījumā: f Tehnoloģiski minimālais metinājuma šuves augstums ir 3mm, tāpēc a = 3mm. (noapaļojumu veic uz augšu, jo tehnoloģiski iespējams izveidot metinājuma šuvi, kuras lielums ir dots pilnos milimetros) Tā kā šuves garums (šajā gadījumā h w ) lielāks par 150a stūra šuves materiāla aprēķina pretestība f vw,d (saskaņā ar EN p.) jākoriģē, reizinot to ar redukcijas faktoru Lw,1, kur Lw,1 = 1,2 0,2 h w /(150a), bet jebkurā gadījumā Lw,1 1,0. f 19

20 III Galvenās sijas un klājsiju sajūguma mezgla projektēšana Galvenās sijas un klājsiju sajūguma mezgls paredzēts kā locīkla veida sajūgums vienā līmenī, sastiprināts ar iepriekš nesaspriegtām skrūvēm. 1. Skrūvju izvēle No skrūvju sortimenta izvēlos skrūves M16: Skrūvju kāta diametrs d = 16 mm Urbuma diametrs d 0 = 18 mm Skrūves kāta šķērsgriezuma laukums A = 201 mm 2 Skrūves kāta šķērsgriezuma neto laukums A s = 157 mm 2 Stiprības klase 5,6: f yb = 300 N/mm 2 f ub = 500 N/mm 2 Skrūves atbilst franču standarta grupai! 2. Skrūvju nestspējas aprēķins Skrūvsavienojuma, kurā iestrādātas iepriekš nesaspriegtas skrūves, nestspēju nosaka pēc diviem kritērijiem proti: a) pēc skrūves nestspējas cirpē (vienā cirpes plaknē) F v, Rd = v f ub A/ M2 ; b) pēc savienojamo elementu nestspējas virsmas spiedē F b, Rd = k 1 b f u dt/ M2. F v,rd un F b,rd aprēķina formulās ietilpstošos parametrus nosaka pēc EN tabulas. Pēc skrūves nestspējas cirpē vienas cirpes plaknē Pēc savienojumu elementu nestspējas virsmas spiedē Formulā ietilpstošos aprēķina parametrus var atrast EN tabulā. d = 16 mm p 1 = 40 mm d 0 = 18 mm p 2 = 45 mm e 1 = 25 mm t = 5,6 mm e 2 = 25 mm Malējās skrūves: 20

21 Vidējās skrūves: F v, Rd un F b, Rd attiecas uz savienojumā ietilpstošu vienu skrūvi; Nestspējas F b, Rd aprēķina formulā ar parametru t apzīmēts mazākais summārais to savienojamo elementu biezums, kuri tiek stiepti (spiesti) vienā virzienā. 3. Skrūvju skaita noteikšana Nepieciešamo skrūvju skaitu nosaka pēc formulas: Konkrētā tipa savienojumos, kuros ietilpst vairākas skrūves, konstrukciju elementus un sastiprināšanas detaļas rēķina uz spēku F = 1,2 F V1, kur F V1 ir klājsijas balstreakcija. Ar papildus koeficientu 1,2 ievērtē daļējā iespīlējuma, kas veidojas sajūguma mezglā, ietekmi. Šis daļējais iespīlējums ir cēlonis tam, ka sajūguma vietā rodas balstmoments M, kas savukārt izraisa uz skrūvēm papildus iedarbojošus horizontālus spēkus F h.. 4. Skrūvju izvietošana Klājsiju sieniņas augstums sajūguma vietā h = 230 mm. Izvietojuma ierobežojumi: Izvēlētais skrūvju izvietojums: Skrūvju izvietojuma attālumi: ; ; p 1 = 50 mm; Attēls 10. Galvenās sijas un klājsijas sajūguma mezgls 21

22 5. Sijas sieniņas stiprība uz izraušanu Jāpārbauda sijas sieniņas stiprība uz izraušanu pēc formulas: ;, kur efektīvais cirpes laukums L v = 100 mm a 1 = a 2 = a 3 =40 mm k = 0,5 (vienas skrūvju vertikālās rindas gadījumā)? Sijas sieniņas stiprības pārbaude uz izraušanu pierāda, ka projektētajam mezglam ir pietiekama izturība uz izraušanu. 22

23 IV Centriski spiestas kolonnas projektēšana 1. Kolonnas stieņa aprēķina shēma Kolonnas aprēķina garumu nosaka pēc sekojošas shēmas: Kad izvēlēta kolonnas aprēķina shēma, kolonnas stieņa aprēķina garumu L cr pret stieņa šķērsgriezuma attiecīgo galveno inerces asi izskaitļo pēc formulas:, kur L stieņa ģeometriskais garums attiecīgajā plaknē (resp., atstatums starp pret pārvietojumiem nostiprinātiem šķēlumiem) - aprēķina garuma koeficients, kas atkarīgs no stieņa galu nostiprinājuman (šajā gadījumā μ = 1) Kolonnas stieņa ģeometriskais garums: galveno siju plaknē t.i., plaknē pa asi z Attēls 11. Kolonnas stieņa aprēķina garuma noteikšana (a šķēluma shēma prez z asi; b) y asi plaknē pa asi y pie nosacījuma, ka abu veidu sijas (galvenās sijas un klājsijas) sajūgtas vienā līmenī H telpas augstums saskaņā ar projekta izejas datiem; h 1 kolonnas bāzes iedziļinājums zem 1. stāva grīdas līmeņa šo iedziļinājumu pieņem robežās 0,6... 0,8 m; h GS galvenās sijas šķērsgriezuma augstums; h KS - klājsiju šķērsgriezuma augstums. Kolonnas stieņa aprēķina garums: Kolonnai pieliktā slodze no galvenās sijas: Ass spēks kolonnas stienī: 23

24 2. Pilnsienas kolonnas stieņa šķērsgriezuma projektēšana Dotajā gadījumā ir jāizveido pilnsienas kolonna, kas būtu platplauktu dubult-t profils. 2.1 Tērauda stiprības klases izvēle Vadoties pēc standarta EN jāizvēlas tērauda stiprības klasi. Pieņemot, ka plauktiņu un sieniņas biezumi nepārsniegs 40 mm, nosaku atbilstošās aprēķina pretestības: Aprēķina formulās ietilpstošo drošuma koeficientu γ Mi pieņem pēc EN p 2.2 Šķērsgriezumu orientējošie parametri h - kolonnas pilnais augstums; h w - kolonnas sieniņas augstums; t w - kolonnas sieniņas biezums; b f - kolonnas plauktiņu platums; t f - kolonnas plauktiņu biezums. Attēls 12. Pilnsienas kolonnas šķērsgriezums Lai noteiktu noturību pret y asi, jāizskaitļo šķērsgriezuma orientējošie parametri: Lai pēc EN att. Ļodzes raksturlīknes c grafika noteiktu χ vērtību ir jāizmanto sekojošas sakarības: f y - aprēķina pretestība N/mm 2 brīvi pieņemtais stieņa lokanums, ieteicams pieņemt ; kolonnas lokanumam atbilstošais stieņa garenlieces koeficients (nolasot no grafika- 064); 24

25 2.3 Kolonnas plauktiņa un sieniņas noteikšana Lai noskaidrotu profila plauktiņa platumu izmantoju sakarību: Izvēloties kolonnas sieniņas un plauktiņu izmērus ir jāņem vērā izrēķinātais laukums, platlokšņu tērauda sortiments un arī sekojošas sakarības: Lai izrēķinātu izveidotā profila piemērotākos lokšņu izmērus tika izveidota tabula datorprogrammā Microsoft Excel un izraudzīts vispiemērotākais materiāla daudzums, kas atbilst sortimentam un apmierina dotās sakarības. Tika iegūti šādi lielumi: Attēls 13. Pilnsienas kolonnas šķērsgriezums ar izmēriem 2.4 Kolonnas šķērsgriezuma klases noteikšana Pēc EN tab. jānosaka kolonnas šķērsgriezuma klasi pēc sieniņas un plauktiņa kritērija. Pēc sieniņas kritērija: Pēc plauktiņa kritērija: Kā galīgā tiek pieņemta 3. šķērsgriezuma klase. 2.5 Kolonnas šķērsgriezuma statisko un ģeometrisko raksturojumu noteikšana 25

26 2.6 Kolonnas aprēķina parametru noteikšana Atbilstoši EN p. nosaka kolonnas stieņa aprēķina parametrus. Lokanumi pret abām galvenajām asīm (obligāti ir jābūt <120): - nepilnības faktors (EN ) 2.7 Kolonnas stieņa vispārējās noturības pārbaude Pārbaude tiek veika pēc EN Kolonnas galējie izmēri tika pieņemti no tāda skatu punkta, lai tie apmierinātu visas prasības, kas tika izvirzītas kolonnai, tāpēc tika iegūta nedaudz lielāka rezerve, kā nepieciešams. Lai iegūtu mazāku nestspējas rezervi un taupītu materiālu, būtu jāizmanto nesortimenta tērauds, kas būtu ekonomiski nepamatoti. Nobeidzot kolonnas stieņa projektēšanu ir jāpārbauda vai izpildās nosacījums:? Nosacījums izpildās! 26

27 3. Kolonnas augšgala projektēšana 3.1 Kolonnas augšgala plātnes un vertikālās ribas izmēru noteikšana Tā kā kolonnas un galvenās sijas savienojuma mezgls paredzēts locīklveida, tad atbilstošais konstruktīvais risinājums parādīts 14. attēlā. Kolonnas augšgala plātnes biezumu konstruktīvi pieņem robežās no mm, mans pieņemtais biezums ir 20 mm. Plātnes izmēri mm, kas ir saskaņoti ar universālā tērauda lokšņu sortimentu. Vertikālās ribas platums 100 mm, kuru paredzēts izgatavot sagriežot universālā platlokšņu tērauda 200 mm plāksni uz pusēm. Metināto šuvju kateti (metinājums pie atbalstplātnes un atbalsta ribas ar kolonnas stieni) pieņem konstruktīvi k f = 6mm. Kolonnas augšgala vertikālās atbalstribas 1 biezumu t r nosaka, vadoties no tās stiprības virsmas spiedē pēc formulas: Attēls 14. Kolonnas augšgala konstruktīvais risinājums, kur F vertikālā slodze, kas tiek pielikta kolonnai (956,3 kn) l vs virsmas spiedes laukuma garums (to pieņem vienādu ar sijas balstribas platumu b plus divkāršotu atbalsta plātnes biezumu). (no sortimenta) Kolonnas gala ribas 1 nepieciešamo augstumu h r nosaka vertikālo skrūvju, ar kurām slodze no šīs ribas tiek nodota kolonnas stienim, nepieciešamasi garums: Kolonnas vertikālās ribas galīgie izmēri mm. 27

28 3.2 Vertikālās ribas cirpes stiprības pārbaude Nosacījums izpildās! 3.3 Kolonnas zaru sieniņu stiprības pārbaude atbalsta ribas pieslēguma vietā Tā kā projektētās pilnsienas kolonnas stieņa sieniņas biezums ir relatīvi mazs, nepieciešams pārbaudīt arī šo elementu stiprību cirpē kolonnas augšgala atbalsta ribas pieslēguma vietā pēc formulas: Nosacījums izpildās!, kur n cirpes virsmu skaits (šajā gadījumā n = 2); t w kolonnas zara sieniņas vai kolonnas stieņa sieniņas biezums. 4. Kolonnas bāzes projektēšana Centriski spiestu kolonnu gadījumā kolonnas bāzi un pamatu savienojušās pamatu skrūves (enkurskrūves) paredzētas tikai kolonnas projekta stāvokļa fiksēšanai un tās nostiprināšanai montāžas laikā, un šo skrūvju diametru pieņemu 20 mm, skrūvju skaits 2. Vienkāršākais centriski spiestu kolonnu locīklveida bāzes risinājums (kas tālāk tiks apskatīts) sastāv no relatīvi biezas tērauda balstplātnes, uz kuras balstās kolonnas stieņa frēzēts apakšgals. Attēls 15. Centriski spiestas kolonnas bāze ar frēzētu kolonnas stieņa apakšgalu 4.1 Kolonnas balstplātnes platuma noteikšana Balstplātni parasti plānā pieņem kvadrātveida, un tās malasa izmēru B nosaka atkarībā no pamata betona stiprības vietējā spiedē balsta savienojumā f j pēc formulas:, kur f cd - pamata betona spiedes cilindriskā aprēķina pretestība f ck - pamata betona spiedes cilindriskā raksturīgā (normatīvā) pretestība, pieņemu, ka man ir C12/15 betona klase; a cc - var pieņemt 1,0; γ c - 1,5 (drošuma koeficients); β j - savienojuma koeficients (var pieņemt 2/3);. k j -spriegumu koncentrācijas koeficients (var pieņemt 1,0). 28

29 Tā kā kolonnas platums ir 240 mm, bet plātnes pārkarei jābūt mm, tad lai izvietotu pamatu skrūves, balstplātnes platums ir jāpalielina: Galīgais plātnes platums pieņemts 450 mm. (saskaņojot ar sortimentu) 4.2 Kolonnas balstplātnes augstuma noteikšana Apskatāmo balstplātni rēķina kā plātni, kura no apakšas noslogota ar vienmērīgi izkliedētu virsmas slodzi kontaktspriegumiem σ f, kurus savukārt nosaka pēc formulas: Drošības labad tiek pieņemts, ka iesvītrotais trapecveida laukums (15. attēls) strādā kā neatkarīga konsole ar platumu b un iespīlējumu pie kolonnas kontūra sānu skaldnes. Lielāko lieces momentu tādā gadījumā nosaka pēc formulas: A eff iesvītrotais trapeces laukums: c atstatums no minētās trapeces smaguma centra līdz kolonnas kontūra sānu skaldnei: Plātnes nepieciešamo biezumu nosaka pēc izteiksmēm: No šīs izteiksmes izsaka plātnes biezumu t: f Balstplātnes galīgie izmēri ir mm. 4.3 Kolonnas stieņa un balstplātnes metinātā savienojuma aprēķins Formāli slodze no kolonnas stieņa ar frēzētu apakšgalu uz palstplākni tiek nodota caur šo elementu saskarvirsmu, un metinātās šuves, ar kurām ši elementi tiek savienoti, var pieņemt konstruktīvi. Taču, lai nodrošinātu konstrukciju stabilitāti arī pie nejauša lieces momentu un šķērsspēku iedarbības, praksē pieņemts šīs šuves rēķināt uz nosacītu vertikālu spēku: 29

30 No šejienes robežgadījumā: 30

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 43 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 43 Pārlokot

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts o grāmatas:adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (-) kārtas (rajou) uzdevumi u atrisiājumi" LATVIJAS RAJONU 9 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 9 Ir jāaprēķia 00-ais

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis 2014

Izstrādājumu cenrādis 2014 Izstrādājumu cenrādis 0 Derīgs no 0 gada. maija LATVIJA www.rockwool.lv Jūsu uzticamais partneris izolācijas jautājumos! DROŠAS ĒKAS DROŠĀKAI DZĪVEI ROCKWOOL akmens vates izolācija pasargā Jūsu ēkas no

Διαβάστε περισσότερα

"Profesora Cipariņa klubs" 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa

Profesora Cipariņa klubs 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa "Profesora Cipariņa klubs" 005./06. m.g.. nodarbības udevumu atrisinājumi A grupa. Viegli pārbaudīt, ka 3 4=44. Tātad meklējamie skaitļi var būt ; 3; 4. Pierādīsim, ka tie nevar būt citādi. Tiešām, ivēloties

Διαβάστε περισσότερα

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 Saules iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018 Тālr. 630 50600, 630 26033, fakss 630 50230 www.poliurs.lv e-pasts: info@poliurs.lv SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 2010 SATURS

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija Izstrādājumu cenrādis 06 Derīgs no 06 gada. maija SATURA RĀDĪTĀJS Vispārējā informācija piegādes kategorijas Noteikumi Izstrādājumu tehniskie parametri 5 Izstrādājumu izvēle Vispārīgā celtniecības izolācija

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze Tehniskā informācija Montāžas instrukcija Izdevums Jūlijs 2007 Mēs paturam sev tiesības veikt tehniskās izmaiħas, kas saistītas ar produktu pilnveidošanu! MG3-ZM-L Gāze LV Satura rādītājs 1 Vispārīgie

Διαβάστε περισσότερα

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi Izplatītājs: SIA Kompozītmateriāli Kalna iela 4, Rīga LV-1003, +371 29112229, www.grateko.lv PAMATINFORMĀCIJA Epoksīda sveķi ir materiāls, uz kuru bāzes tiek sagatavotas

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ ΓΕΜΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ ΓΕΜΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Διάμετρος διατομής υλικά: f (N/mm 2 ) 6 Χάλυβας 2 235 Σκυρόδεμα 2 2 Διατομή Χάλυβα: 12 Χάλυβας Ο/Σ 3 section 355,6x5, συντελεστές ασφαλείας: D (mm) 355,6 γ a = 1, t (mm) 5, γ c = 1,5 A a (cm 2 ) 55,1 γ

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϊόντος 1 1/5. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.06.03.060 Sika MonoTop -627

Περιγραφή Προϊόντος 1 1/5. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.06.03.060 Sika MonoTop -627 Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.06.03.060 Εκτοξευόμενο κονίαμα ενός συστατικού, χαμηλής συρρίκνωσης, με συνθετικές ίνες, για επισκευές υψηλής αντοχής, μεγάλου πάχους και για νέες

Διαβάστε περισσότερα

PLANOCOLOR PREMIUM 2K

PLANOCOLOR PREMIUM 2K PLANOCOLOR PREMIUM 2K Τσιμεντοειδές σύστημα δύο συστατικών για δημιουργία πατητής τσιμεντοκονίας υψηλής αισθητικής και αντοχής με ιδιαίτερα λεία υφή Ιδιαίτερα λεία υφή χωρίς τρίψιμο Κατάλληλο για εσωτερικούς

Διαβάστε περισσότερα

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē LŪZNAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA Vilis Pauliņš Metodiskā izstrādne Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē Praktisko mācību priekšmeta programma 64 stundām LŪZNAVA 2008 Saturs

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΟΜΗΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΟΜΗΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΟΜΗΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 1999 Α. ΑΝΤΟΧΗ ΙΑΤΟΜΗΣ 1.ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ( 5.4.3 ). N t.rd = min { N pl. Rd = A f y / γ M0, N u.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 2000-10 V1.4

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 2000-10 V1.4 3 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 000-0 V.4 4 Περιεχόμενα 5 Ειαγωγή...9 Ανοχή χαλύβων...9 3 Φόριη... 4 Υπολογιμός ε δυναμική θραύη... 4. Ονομαικές άεις (ημιεύρος δυναμικής

Διαβάστε περισσότερα

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 2 Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 1.0. redakcija Izmaiņas šajā dokumentā Redakcija Izmaiņas 1,0 Pirmā redakcija Kā sagatavot klasificēšanas

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος... 9. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13. Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος... 9. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13. Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 12 July 2012 12546/12 Interinstitutional File: 2012/0176 ( LE) JUR 400 ECOFI 702 UEM 265 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject:

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006)

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei Atrisināt tālāk dotos 6 uzdevumus! Risinājumā parādīt arī visus aprēķinus! Rakstīt glītā, salasāmā rokrakstā! Uz risinājumu

Διαβάστε περισσότερα

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs viss profesionāļiem Iekārtu un Instrumentu Katalogs www.hct.lv Māris +371 26597432 maris@hct.lv Aleksejs +371 29250875 aleksejs@hct.lv Guntis +371 25624466 guntis@hct.lv Viesturs +371 22011394 viesturs@hct.lv

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ. http://www.luckyweek.eu/civil.teipir

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ. http://www.luckyweek.eu/civil.teipir Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ http://www.luckyweek.eu/civil.teipir Άσκηση Σελίδα Υποστύλωμα Δοκός Πλακοδοκός Άλλο Κάμψη Διάτμηση Λυγισμός Στρέψη Ροπή Σχεδιασμού 01 03 02 07

Διαβάστε περισσότερα

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS LV KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Visās 2010. gada publikācijās attēlots 500 euro banknotes motīvs. KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Eiropas Centrālā banka, 2010 Adrese Kaiserstrasse 29 60311

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασµένες από κεκραµένο ή µη αλουµίνιο σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/526 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασµένες από κεκραµένο ή µη αλουµίνιο σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/526 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19339/1945/87 Φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασµένες από κεκραµένο ή µη αλουµίνιο σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/526 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

6 720 645 304-00.1O. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων 6 720 812 517 (2014/08) GR

6 720 645 304-00.1O. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων 6 720 812 517 (2014/08) GR 6 720 645 304-00.1O Λέβητας συμπύκνωσης αερίου ZWB 24-1 AR Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων GR 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας και επεξήγηση συμβόλων...........

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τον χρήστη 10/2010. Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής. Σανίδες καλουπώµατος

Πληροφορίες για τον χρήστη 10/2010. Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής. Σανίδες καλουπώµατος 10/2010 Πληροφορίες για τον χρήστη 999792009 el Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής Σανίδες καλουπώµατος by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten 2 999792009-10/2010 Πίνακας περιεχομένων 4 Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS I l mārs Žanis Kl e g e r i s L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA Studiju materiāli Lekciju konspekts.

Διαβάστε περισσότερα

M E T A L R U B B E R E N G I N E E R I N G

M E T A L R U B B E R E N G I N E E R I N G M E T A L R U B B E R E N G I N E E R I N G AGOM INTERNATIONAL srl Via Mesero, 12 20010 OSSONA (MI) Italia Ph.0039 (0)2 9029111 Fax 0039 (0)2 9010201 http://www.agom.it e-mail: agom@agom.it ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης για διάστρωση κεραμικών πλακιδίων μεγάλου μεγέθους, κατηγορίας C2TE βάσει ΕΝ 12004

Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης για διάστρωση κεραμικών πλακιδίων μεγάλου μεγέθους, κατηγορίας C2TE βάσει ΕΝ 12004 Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 15/11/2013 (v1) Κωδικός: 10.04.060 Αριθμός Ταυτοποίησης: 01 03 06 02 001 0 000122 SikaCeram -205 Large EN 12004 13 SikaCeram -205 Large Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100 Register your product and get support at 7100 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Saturs 1 TV apskats 1.1 Ultra HD TV 4 1.2 Darbina Android 4 1.3 Aplikāciju lietošana

Διαβάστε περισσότερα

EN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ. γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού

EN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ. γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού EN 1998 - ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ σελ.1 γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού εφελκυσμός άνω ίνα {L} i=1 εφελκυσμός άνω ίνα {R} i=2 N sd.l

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Euthyrox 25 mikrogrami tabletes Euthyrox 100 mikrogrami tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena Euthyrox 25 mikrogrami tablete satur 25 mikrogramus nātrija

Διαβάστε περισσότερα

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS 06-06-2011 1 PIRMDIENA, 2011. GADA 6. JŪNIJS SĒDI VADA: J. BUZEK Priekšsēdētājs (Sēdi atklāja plkst. 17.00) 1. Sesijas atsākšana Priekšsēdētājs. Es pasludinu par atsāktu Eiropas Parlamenta sesiju, kas

Διαβάστε περισσότερα

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS.

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS. 20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS 2011 IV 1 KVALITATĪVI JUMTA LOGI KOMFORTABLAS TELPAS JUMTA STĀVĀ Paaugstināta drošība pret ielaušanos. Logi paredzēti uzstādīšanai Savas jumtos ar produkcijas slīpumu no 15

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία :.09.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Μεταλλικές κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS SATURA RĀDĪTĀJS SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS Uponor PE cauruļvadu sistēmas... 3 Uponor ProFuse caurules ūdensapgādei... 3 PEM caurules ūdensapgādei... 4 PEH caurules ūdensapgādei... 5 Uponor ProFuse un

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη, υπό ανεμοπίεση... 9 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη υπό αναρρόφηση ανέμου... 7 3

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. Dominē labākais gada katalogs

Sedna. Dominē labākais gada katalogs Dominē labākais 2010. gada katalogs DOMINO, atvijas elektroslēdžu līderis jau vairāk nekā 15 gadus, tagad ir ieguvis daudz jaunu, labu īpašību, kas palīdzēs veidot savstarpēji veiksmīgu ikdienas sadarbību.

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_06_P1 Uzdevums grupai Skolēna darba lapa F_10_UP_06_P1 Seismogrāfa darbības shēma

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Εισαγωγή Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασµός για πυρασφάλεια Μέρος 2:

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV «..», 5.7.2013, : 1 ι ιω,!ιι &!ι "ι, "# # 16 ι ωι #ι # $,. ω ι!ι,!,. ι%" &ι, ' ι, "# (! 40,! «%"» ι!) #* : 1. + (+/,--/77443/2012/10.08.2010 # ι! ι.//',-+/,--/77444/4667/2062/03.08.2012 # ι ω!ωι!. 2. +.

Διαβάστε περισσότερα

KOMISIJAS REGULA (EK)

KOMISIJAS REGULA (EK) 27.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 166/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 560/2009 (2009. gada 26. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 874/2004, ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ciloxan 3 mg/ml acu pilieni, šķīdums. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 ml šķīduma satur 3 mg ciprofloksacīna (ciprofloxacinum) (hidrohlorīda veidā). Palīgvielas: Viens ml

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Aerivio Spiromax 50 mikrogrami/500 mikrogrami inhalācijas pulveris 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra nomērītā deva satur 50 mikrogramus salmeterola

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra kapsula satur indakaterola maleātu,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2013 Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, παρέχεται δε αποκλειστικά και μόνο προς ενημέρωση. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 17.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας κιτρικο οξύ Αριθμός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

EN 1504-2 08 0921. Αγώγιμο πολυστρωματικό σύστημα βινυλεστερικής ρητίνης

EN 1504-2 08 0921. Αγώγιμο πολυστρωματικό σύστημα βινυλεστερικής ρητίνης Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 21/02/2014 (v1) Κωδικός: 07.09.040 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010602000310000048 EN 1504-2 08 0921 Αγώγιμο πολυστρωματικό σύστημα βινυλεστερικής ρητίνης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

6 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ

6 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...7 Παράδειγμα Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη, υπό ανεμοπίεση...9 Παράδειγμα Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη υπό αναρρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

εν απαιτείται οπλισµός διάτµησης για διατµητική δύναµη µικρότερη ή ίση µε την τιµή V Rd,c

εν απαιτείται οπλισµός διάτµησης για διατµητική δύναµη µικρότερη ή ίση µε την τιµή V Rd,c Χ. Κααγιάννης, Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ,. Μηχ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κατασκευών Ωπλισµένου Σκυοδέµατος και Αντισεισµικού Σχεδιασµού ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΘ Συνοπτική Παουσίαση Σχεδιασµού έναντι ιάτµησης

Διαβάστε περισσότερα

EN EN Μερικοί συντ αντιστάσεων (R) g b = g s = Συντελεστές μείωσης Συντ μείωσης καμπύλης φορτίου καθίζησης : k = 1,00 [ ] Έλεγχοι Συντ.

EN EN Μερικοί συντ αντιστάσεων (R) g b = g s = Συντελεστές μείωσης Συντ μείωσης καμπύλης φορτίου καθίζησης : k = 1,00 [ ] Έλεγχοι Συντ. Ανάλυση πασσάλου CPT Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 09.10.2008 Ρυθμίσεις Πρότυπο - EN 1997 - DA1 CPT πάσσαλος Μεθοδολογία επαλήθευσης : Τύπος ανάλυσης : Μερικός συντ αντίστασης αιχμής : Μερικός

Διαβάστε περισσότερα

Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων

Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων Φύλλο Ιδιοτήτων Έκδοση 12/04/2012 Κωδικός: 2012.03.04.050 Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων Περιγραφή Η είναι μία ομοιογενής μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-P) με στρώση ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 360

Επίσημη Εφημερίδα C 360 Επίσημη Εφημερίδα C 360 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 57ο έτος Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 11 Οκτωβρίου 2014 Περιεχόμενα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

W ISR i = 5 15 ISR i + 4 15 ISR i 1 + 3 15 ISR i 2 + 2 15 ISR i 3 + 1 15 ISR i 4 W ISR W ISR ) E T hreshold = (1 Ẽ Ẽ + IQR (E) Ẽ IQR(E) E T hreshold = 0.99 e 1 N N i=1 (E i) + 0.01 Ẽ h(t) = H(y )(t)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη του Delta - Η καρδιά του φωτοβολταϊκού σας συστήματος

Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη του Delta - Η καρδιά του φωτοβολταϊκού σας συστήματος EU Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη του Delta - Η καρδιά του φωτοβολταϊκού σας συστήματος Version: EU, Language: el Περιεχόμενα Η εταιρεία μας 1 SOLIVIA - Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη 2 Μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

www.kaeser.com Κοχλιοφόροι Αεροσυμπιεστές Σειρά ΑSK Με το παγκοσμίως αναγνωρισμένο SIGMA PROFILE Παροχή 0,79 έως 4,65 m³/min, πίεση 5,5 έως 15 bar

www.kaeser.com Κοχλιοφόροι Αεροσυμπιεστές Σειρά ΑSK Με το παγκοσμίως αναγνωρισμένο SIGMA PROFILE Παροχή 0,79 έως 4,65 m³/min, πίεση 5,5 έως 15 bar Κοχλιοφόροι Αεροσυμπιεστές Σειρά ΑSK Με το παγκοσμίως αναγνωρισμένο SIGMA PROFILE Παροχή 0,79 έως,65 m³/min, πίεση 5,5 έως 5 bar Σειρά ΑSK ASK ακόμα μεγαλύτερη ισχύς Οι χρήστες προσδοκούν σήμερα ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ »»...» -300-0 () -300-03 () -3300 3.. 008 4 54. 4. 5 :.. ;.. «....... :. : 008. 37.. :....... 008.. :. :.... 54. 4. 5 5 6 ... : : 3 V mnu V mn AU 3 m () ; N (); N A 6030 3 ; ( ); V 3. : () 0 () 0 3 ()

Διαβάστε περισσότερα

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS.

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS. MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS 2013 VII pastāvīgā atlikumā pasūtījuma aiz izpildes ild esl laiks līdz z4 nedēļām Cenas EUR ar PVN, spēkā no 01.01.2014 01.201 www.fakro.lv w.lv 1 2 www.fakro.lv MAIN Ā M SKATU

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. β.. α. 3. δ. 4. α. 5. α-λ, β-σ, γ-λ, δ-λ, ε-σ. ΘΕΜΑ B. Η σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΙΡΕ 180 ΣΕ ΔΟΚΟ ΗΕΑ 260

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΙΡΕ 180 ΣΕ ΔΟΚΟ ΗΕΑ 260 ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΙΡΕ 180 ΣΕ ΔΟΚΟ ΗΕΑ 60 Έργο Υπολογισμός συνδέσεων τέμνουσας COPYRIGHT 1999-013 LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΉ Fespa 10 5.6.0.14 - Connection1_MTC.tss - Σελίδα /8 1. Παραδοχές μελέτης Οι συνδέσεις ροπής δοκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟΥ ΥΠΟ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΣΗ, ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΣΚΕΙΤΑΙ Η ΤΑΣΗ 2009

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟΥ ΥΠΟ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΣΗ, ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΣΚΕΙΤΑΙ Η ΤΑΣΗ 2009 00 9 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟΥ ΥΠΟ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΣΗ, ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΣΚΕΙΤΑΙ Η ΤΑΣΗ Ζά ννε ιο Λύ κει ο2 2009 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α 4, ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Outline. 6 Edit Distance

Outline. 6 Edit Distance Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Άπληστοι Αλγόριθμοι και Δυναμικός Προγραμματισμός Ασκήσεις CoReLab ΣΗΜΜΥ - Ε.Μ.Π. 1 Δεκεμβρίου 214 (CoReLab - NTUA) Αλγόριθμοι - Ασκήσεις 1 Δεκεμβρίου 214 1 / 52 Outline 1

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Αθηνών Λαµίας 97, Τ.Κ. 143 42,Ν.Φιλαδέλφεια Τηλ. 210-2510500, Fax 210 2510338 e-mail: dimos@patronas.co. Θερµοστάτης PJEZSNH000.

Ε.Ο.Αθηνών Λαµίας 97, Τ.Κ. 143 42,Ν.Φιλαδέλφεια Τηλ. 210-2510500, Fax 210 2510338 e-mail: dimos@patronas.co. Θερµοστάτης PJEZSNH000. Ε.Ο.Αθηνών Λαµίας 97, Τ.Κ. 143 42,Ν.Φιλαδέλφεια Τηλ. 210-2510500, Fax 210 2510338 e-mail: dimos@patronas.co Θερµοστάτης PJEZSNH000 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρολογικό σχέδιο 4-5 : ρελέ µηχανής 6 (L) : Φάση (230V)

Διαβάστε περισσότερα

09. 4M -VK ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

09. 4M -VK ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έχοντας βεβαιωθεί ότι η εγκατάσταση του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά τοίχων πληρώσεως µε διάζωµα Ω.Σ. ή µε οπλισµό οριζόντιων αρµών

Συµπεριφορά τοίχων πληρώσεως µε διάζωµα Ω.Σ. ή µε οπλισµό οριζόντιων αρµών Συµπεριφορά τοίχων πληρώσεως µε διάζωµα Ω.Σ. ή µε οπλισµό οριζόντιων αρµών E. N. Βιντζηλαίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΕΜΠ. Β. Α. Παλιεράκη Υποψήφια ιδάκτορας. Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ Φ 250 25,6 275 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,800 Φ 250 1,800 Υ: 1.75 B:0.59 Π: 0.

ΤΖΑΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ Φ 250 25,6 275 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,800 Φ 250 1,800 Υ: 1.75 B:0.59 Π: 0. ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ Kw ΒΑΡΟΣ 1 B:0.59 150 25,6 275 1,700 2 3 4 5 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Τ 90 B:0.73 B:0.76 Υ: 1.72 B:0.62 Π: 0.98 B:0.66 Π:1.06 150 150 24 20 20 20 288 295 305 1,700 1,700 1,700 1,800 ΤΖΑΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

INSO LED " # $ # % ! :2 ( ) " # LED : $ &'(

INSO LED  # $ # % ! :2 ( )  # LED : $ &'( INSO 1487823 LED :2 LED :3 LED :3 :2 LED.1. LED 148781 1 : LED. LED. 50 230 LED. LED :3 :2 LED.2 ). (.. LED :3 :2 LED.2. (Lux). ( ).. ( ). LED :3 :2 LED (L min /L ave )..2. (L min /L max ) () ) 5. LED

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Β ΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ/ΤΕΧΝΟΟΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ο ΔΙΑΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ ο Επιλέξτε την ή τις σωστές απαντήσεις.. Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος: α) Αποτελεί μια έκφραση της αρχής διατήρησης της ενέργειας. β) Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF 6720616592.00-1.SD Ορθοστάτης για επίπεδους συλλέκτες Solar 3000 TF / Solar 4000 TF GR Οδηγίες συναρμολόγησης για τον ειδικό 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 3

Διαβάστε περισσότερα

b w = 200 mm h = 600 mm d = 550 mm

b w = 200 mm h = 600 mm d = 550 mm εδοέν : ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Μονώροφος πλισικός φορές ε τετρπλή συετρί Μόνον νωδοή Υλικά : σκυρόδε C0/5 f ck 0 MPa γ c,50 χάλυβς B500C f yk 500 MPa γ,5 εδοέν νωδοής : Κάτοψη Ύψος ορόφου h 4,0 m Υποστυλώτ 50/50 mm

Διαβάστε περισσότερα