Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata"

Transcript

1 Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com

2 Satura rādītājs Ievads Drošības instrukcijas Instalācijas norādes Sistēmas pārskats Pakāpeniska instalācija Aprēķina apkures kabeļu C-C attālumu Instalācijas plānošana Instalācijas vietas sagatavošana Elementu instalācija Sildelementu uzstādīšana Sensora instalācija Iekštelpu lietojumi Grīdas apkure plānajās grīdās (< cm) Grīdas apkure siju pārsegumu konstrukcijās Grīdas apkure ar cell Dry Grīdas apkure betona grīdās (> cm) Cauruļvadu aizsardzība pret salu Izvēles iestatījumi Ievads Šajā uzstādīšanas rokasgrāmatā termins "elements" attiecas gan uz apkures kabeļiem, gan apsildāmajiem paklājiem. Ja izmanto terminus "apkures kabelis" vai "apsildāmais paklājs", attiecīgās norādes attiecas tikai uz šo elementa tipu. Par visiem attiecīgās lietotnes izmēru, izstrādājumu atlases, instalācijas un nodošanas ekspluatācijā darbiem ir atbildīgs pilnvarotais uzstādītājs. Jebkurš pielietojums, kurā izmanto galalietotāja iegādātus sildelementus vai termostatus, pirms nodošanas ekspluatācijā ir jāapstiprina autorizētam elektriķim. Tostarp sildelementa tips, izmērs, instalācija un pieslēgšana. Tostarp sildelementu kontrolējošā termostata tips, izmērs, pieslēgums un iestatījumi. Bērni nedrīkst spēlēties ar sildelementu. Bērni var izmantot sildelementu no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, maņu vai garīgajiem traucējumiem vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām drīkst izmantot sildelementu, ja tos pieskata un instruē par ierīces drošu lietošanu un iespējamo bīstamību. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanas un apkopes darbus. Šajā rokasgrāmatā aprakstīto sildelementu vienīgais paredzētais lietojums ir grīdu apsildīšana.

3 Saskaņā ar IEC 0 paklājus nedrīkst uzstādīt metāla grīdā vai termoakumulējošā lietotnē. Paklāji ir pilnībā jāiestrādā vismaz mm betonā, cementa grīdā, flīžu līmē vai līdzīgā materiālā, tostarp flīzes.. Drošības instrukcijas Nekad negrieziet un nesaīsiniet sildelementu. Sildelementa pārgriešanas gadījumā garantija zaudēs spēku. Aukstos vadus drīkst saīsināt, ja tas nepieciešams. Elementi vienmēr ir jāuzstāda saskaņā ar vietējiem būvniecības normatīviem un elektroinstalācijas noteikumiem, kā arī šīs rokasgrāmatas instrukcijām. Jebkura cita veida instalācija var radīt elementa darbības traucējumus un risku drošībai. Šādā gadījumā garantija zaudēs spēku. Elementus drīkst saslēgt tikai pilnvarots elektriķis, izmantojot fiksētu pieslēgumu. Pirms instalācijas un apkopes atslēdziet visus strāvas kontūrus no barošanas avota. Katrs sildelementa ekrāns ir jāiezemē saskaņā ar vietējiem elektroinstalāciju noteikumiem un jāpieslēdz atlikuma strāvas ierīcei (RCD). RCD iedarbošanās nomināls ir maks. 0 ma. Sildelementi ir jāsaslēdz caur slēdzi, kas sniedz iespēju atslēgt visus polus. Elements ir jāaprīko ar pareiza izmēra drošinātāju vai slēdzi saskaņā ar vietējiem noteikumiem.. Apkures kabelis. Termostats 7. Sensors. Ekrāns. RCD. Visu polu slēdzis 7. Drošinātājs Savienojumi Fāze - brūna Neitrāls - zils Zeme - ekrāns Apsildāmā paklāja klātesamība ir jānorāda, brīdinājuma zīmes vai norādes piestiprinot pie strāvas savienojumiem un/ vai gar kontūra līniju skaidri redzamā vietā; pēc instalācijas jānorāda visos ar elektroinstalāciju saistītos dokumentos. Nekādā gadījumā nepārsniedziet faktiskās lietotnes maksimālo siltuma blīvumu (W/m vai W/m).

4 . Instalācijas norādes Pareizi sagatavojiet instalācijas vietu, aizvācot asus priekšmetus, netīrumus utt. Regulāri izmēriet omisko un izolācijas pretestību pirms uzstādīšanas un tās laikā. Neuzstādiet sildelementus zem sienām vai fiksētiem šķēršļiem. Nepieciešams min. cm telpas. Neļaujiet elementiem saskarties ar izolācijas materiālu, citiem siltuma avotiem un deformācijas šuvēm. Elementi nedrīkst saskarties vai pārklāties ne paši ar sevi, ne citiem elementiem, un tie ir vienmērīgi jāizvieto. Elementi un jo īpaši savienojums ir jāaizsargā pret slodzi un spriedzi. Elementi un sensori ir jāuzstāda min. 0 mm attālumā no ēkas vadītspējīgajām daļām, piemēram, ūdens caurulēm. Grīdas sensors ir obligāti nepieciešams, un tas jāpieslēdz termostatam, kas ierobežo grīdas temperatūru līdz maks. C. Elementiem jādarbojas atbilstoši temperatūrai, un tie nedrīkst darboties, kad āra temperatūra ir augstāka par 0 C. Uzmanību! Neizmantojiet M klases elementus vietās, kas pakļautas lielai mehāniskajai slodzei vai spiedienam; klasifikāciju skatiet skatīt sadaļu.. Glabājiet sausā, siltā vietā pie temperatūras no + C līdz +0 C.. Sistēmas pārskats Standarti comfort (DTIR) basic (DSIG) flex (DTIP) heat (DSVF) mat (DTIF) aqua (DTIV) 0800:009 (kabelis) - + (M) + (M) (M) 0--9 (paklājs) M Izmantošanai lietotnēs ar zemu mehānisko bojājumu risku, piemēram, instalēta uz līdzenām virsmām un iestrādāta cementa grīdās bez asiem priekšmetiem. M Izmantošanai lietotnēs ar augstu mehānisko bojājumu risku. Grīdas apkure ar: comfort (DTIR) basic (DSIG) flex (DTIP) heat (DSVF) mat (DTIF) aqua (DTIV) Plānais noslāņojums (< cm) Siju pārsegumu konstrukcijas cell Dry (+)

5 Grīdas apkure ar: Betona grīdas (> cm) Cauruļu aizsardzība pret salu comfort (DTIR) basic (DSIG) flex (DTIP) heat (DSVF) mat (DTIF) aqua (DTIV) (+) + + (+) (+) - - (+) Pakāpeniska instalācija. Aprēķina apkures kabeļu C-C attālumu C-C attālums centimetros ir no viena kabeļa centra līdz nākamā kabeļa centram. Informācijai par cauruļu sildīšanu skatīt kabeļu skaitu uz vienu metru, skatīt sadaļu.. C - C (cm) = vai Laukums (m) Kabeļa garums (m) x 00 cm C - C (cm) = Kabeļa jauda (W/m) x 00 cm Siltuma blīvums (W/m) Maks. C-C attālums Plānais noslāņojums (< cm) Siju pārsegumu konstrukcijas cell Dry Betona grīdas (> cm) 0 cm 0 cm 0 cm cm Apkures kabeļa liekuma diametram jābūt vismaz reizes lielākam nekā kabeļa diametram. Faktiskais kabeļa garums var svārstīties +/- % robežās. 0V/00V C-C (cm) W/m² pie W/m W/m² pie 0 W/m W/m² pie 8 W/m W/m² pie 0 W/m , , Instalācijas plānošana Izveidojiet instalācijas skici, kurā ir norādīts: elementu izvietojums; aukstie vadi un savienojumi; sadales dēlis/kabeļu aka (ja aprīkota); sensori; savienotājkārba;

6 termostats. Noglabājiet skici drošā vietā. Ja zina precīzu šo komponenšu atrašanās vietu, bojāto elementu traucējumus iespējams ātrāk atklāt un novērst. Ievērojiet turpmāk minēto. Ņemiet vērā visas instrukcijas - skatīt sadaļu.. Ņemiet vērā precīzu C-C attālumu (tikai apkures kabeļiem) - skatīt sadaļu.. Ņemiet vērā nepieciešamo instalācijas dziļumu un auksto vadu mehānisko aizsardzību saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Ja uzstāda vairāk nekā vienu elementu, neizmantojiet virknes slēgumu, bet pieslēdziet aukstos vadus paralēli pie savienotājkārbas. Divus vai vairākus elementus var uzstādīt vienā telpā, taču vienu elementu nedrīkst uzstādīt divās vai vairākās telpās. Ja sildelementi nav pieslēgti atsevišķiem grīdas sensoriem un termostatiem, visiem vienas telpas sildelementiem ir jābūt vienādam siltuma blīvumam (W/m). Viena vadītāja kabeļu gadījumā abi aukstie vadi ir jāpieslēdz pie savienotājkārbas.. Instalācijas vietas sagatavošana Likvidējiet visus iepriekšējo instalāciju pārpalikumus, ja tādi ir. Pārliecinieties, vai instalācijas vieta ir līdzena, stabila, gluda, sausa un tīra. Ja nepieciešams, aizpildiet atstarpes ap caurulēm, notekām un sienām. Nedrīkst būt asu malu, netīrumu vai citu svešķermeņu. Elementu instalācija Elementus nav ieteicams uzstādīt pie temperatūras, kas ir zemāka par - C. Pie zemām temperatūrām apkures kabeļi kļūst neelastīgi. Pēc elementu attīšanas uz neilgu brīdi pieslēdziet tos pie barošanas avota, lai pirms nostiprināšanas kabelis kļūtu elastīgāks. Pretestības mērīšana Instalācijas laikā mēriet, pārbaudiet un pierakstiet elementu pretestību. Pēc izsaiņošanas Pēc elementu nostiprināšanas Pēc instalācijas pabeigšanas Ja elementa omiskā un izolācijas pretestība neatbilst norādītajai, tas ir jāmaina. Omiskai pretestībai ir jābūt diapazonā no - līdz +0 % no norādītās vērtības. Izolācijas pretestībai pēc vienas minūtes ir jābūt >0 MΩ pie min. 00 V DC.. Sildelementu uzstādīšana Ievērojiet visas instrukcijas un norādes sadaļā. un.. Sildelementi Novietojiet sildelementus tā, lai līdz tuvākajiem šķēršļiem ir vismaz puse no C-C attāluma. Elementiem vienmēr jābūt labi savienotiem ar siltuma sadalītāju (piemēram, betonu); skatiet skatīt sadaļu. Apsildāmie paklāji Vienmēr izritiniet apsildāmos paklājus tā, lai apkures kabeļi būtu vērsti uz augšu. Kad apsildāmais paklājs ir izklāts līdz apsildāmā laukuma robežai, pirms atritināšanas pārgrieziet ieliktni/tīklu un pagrieziet paklāju.

7 Aukstā vada pagarināšana Ja iespējams, izvairieties no auksto vadu pagarināšanas. Izvelciet aukstos vadus līdz sadales dēļiem vai kabeļu akām. Uzmanieties no strāvas pārtraukuma kabelī saskaņā ar vietējiem noteikumiem.. Sensora instalācija Noteikti jāizmanto zem koka grīdām un koka apakšgrīdām. Grīdas sensors ir jāpiemontē izolācijas kanālam, kas ir blīvēts grīdas galā, lai vajadzības gadījumā varētu viegli mainīt sensoru. Sensors ir jāuztver kā spriegumam pieslēgts kabelis, tāpēc jebkurš sensora vadojuma pagarinājums ir jāapstrādā tāpat kā normāls sprieguma vads. Sensoru var pagarināt līdz kopā 0 m, izmantojot, mm instalācijas kabeli. Cauruļvada minimālais saliekšanas rādiuss ir 0 mm (). Sensora kabelis ir jānovieto starp apkures kabeļa () diviem kontūriem. Lai betona grīdā nebūtu plaisas, neieslēdziet apkuri, līdz grīda ir pilnīgi sacietējusi. Uzstādiet piemērotā vietā, kas nav pakļauta tiešai saulesgaismai vai caurvējam (piemēram, no durvju spraugām). Izolācijas vadam ir jābūt vienā līmenī ar apakšgrīdas virsmu. Izritiniet izolācijas vadu līdz savienojuma kārbai. Iekštelpu lietojumi Apakšgrīdas Plānais noslāņojums* (< cm) Siju pārsegumu konstrukcijas Koks - Maks. 0 W/m un 80 W/m cell Dry Maks. 0 W/m un 00 W/m Betons Maks. 00 W/m - Maks. 0 W/m un 00 W/m Grīdas tips - Betona grīdas* (> cm) Maks. 0 W/m un W/m Koks, parkets, lamināts Maks. 00 W/m Maks. 80 W/m Maks. 00 W/m Maks. 0 W/m Paklājs, vinils, linolejs u. c. Maks. 00 W/m - - Maks. 0 W/m Keramikas grīdas vannasistabās, siltumnīcās, pagrabos u. c W/m W/m 7

8 Apakšgrīdas Keramikas grīdas virtuvēs, viesistabās, priekštelpās u. c. Plānais noslāņojums* (< cm) Siju pārsegumu konstrukcijas cell Dry Betona grīdas* (> cm) 00-0 W/m W/m * Malās, piemēram, zem lieliem logiem var būt līdz W/m. Tikai uz betona apakšgrīdām un zem flīzēm. Ja pieslēdz atsevišķam grīdas sensoram un termostatam. Koka grīdas segumi Koks dabīgi saraujas un paplašinās atkarībā no relatīvā mitruma (RH) telpā. Vairāklīmeņu grīdas segumos neizmantojiet dižskābardi un kļavu, ja vien to neizžāvē ar presi. Uzstādiet tvaika izolāciju apakšgrīdām <9% RH un mitrumizturīgu membrānu >9%. Pārliecinieties, lai starp elementu un iedarinātajiem, virspusējiem materiāliem būtu 00% saskare (lai nav gaisa kabatu). Uzstādiet apkures sistēmu visam grīdas laukumam pie C virsmas temperatūras. Vienmēr uzstādiet grīdas sensoru, lai ierobežotu maks. grīdas temperatūru.. Grīdas apkure plānajās grīdās (< cm) Jaunas flīzes uz esošajām flīzēm, betona grīdām vai koka grīdām. Jaunas flīzes.. Flīžu līme.. Tvaika izolācija.. Pašizlīdzinošs sastāvs.. Sildelements.. Gruntēšana (uz betona) vai izlīdzināšana (uz koka). 7. Esošās flīzes, betona vai koka grīda. Jauns grīdas segums uz esošām flīzēm, betona vai koka grīdas. Koka grīda, lamināts vai paklājs.. Trokšņu absorbcijas paklājs.. Tvaika izolācija.. Pašizlīdzinošs sastāvs.. Apsildāmais paklājs vai apkures kabelis.. Gruntēšana (uz betona) vai izlīdzināšana (uz koka). 7. Esošās flīzes, betona vai koka grīda. Koka apakšgrīdas ir pareizi jānostiprina. Izlīdziniet pirms sildelementa ieklāšanas. Tvaika izolācija Uzklājiet tikai tad, ja nav jau uzstādīta esošajā grīdā. Mitrās telpās uzklājiet virs sildelementiem. Flīžu līme vai pašizlīdzinošs maisījums Gruntējiet apakšgrīdu, kā aprakstījis piegādātājs. Pirms lietošanas sildelements ir droši jānostiprina. Sildelementam jābūt pilnībā iestrādātam vismaz mm dziļumā. 8

9 Instalācijas kopsavilkums Izgrieziet sienā gropi un piestipriniet kabeļa cauruļvadus un savienotājkārbu. Izkaliet gropi sensora cauruļvadam un aukstajam vadam. Piestipriniet sensora cauruļvadu, piemēram, ar līmes pistoli. Izritiniet elementu. Piestipriniet to apakšgrīdai. Sienu un šķēršļu gadījumā nogrieziet un pagrieziet paklāja tīklu. Negrieziet sildelementu. Uzklājiet elastīgu pašizlīdzinošu maisījumu, tvaika izolāciju un flīžu līmi atkarībā no grīdas apdares.. Grīdas apkure siju pārsegumu konstrukcijās Koka grīdas uz siju pārsegumu konstrukcijām. Koka grīdas segums.. Grīdas sijas.. Apkures kabelis.. Siets (armatūras vai smalkais) vai alumīnija folija.. Izolācija.. Tvaika izolācija. 7. Apakšgrīdas konstrukcija. Apakšgrīdas konstrukcijai ir jābūt piemēroti izolētai Izolējiet termotiltus un aizveriet ventilāciju, piemēram, starp grīdas konstrukciju un sienām/jumtiem. Apkures kabeļi nedrīkst pieskarties izolācijai vai koka izstrādājumiem Smalku tīklu vai foliju var uzklāt tieši uz izolācijas, bet armatūras tīkls ir jāpaceļ 0 mm no izolācijas (piem., izmantojiet lentes). Attālumam starp apkures kabeli un sijām ir jābūt vismaz 0 mm. Optimālais attālums starp apkures kabeļiem un grīdas seguma apakšu ir - cm. Apkures kabelis ir jāpiestiprina pie tīkla vai folijas ar maks. cm intervāliem. Apkures kabeļi var šķērsot siju Caur 0 mm x 0 mm (h x w) dobumu saskaņojiet ar alumīnija lenti. Pārliecinieties, ka kabelis nekādā gadījumā nevar saskarties ar koka virsmu. Tikai viens kabelis vienā dobumā. Instalācijas kopsavilkums Uz izolācijas uzlieciet sietu vai līdzīgu materiālu. Izgrieziet 0 mm x 0 mm dobumu un pārklājiet ar alumīnija lenti vietā, kur kabeļi šķērso siju. Kabeli un sensoru atbilstoši piestipriniet.. Grīdas apkure ar cell Dry Uz betona grīdām. Koka grīda, parkets vai lamināts.. Trokšņa absorbcijas paklājs/ruļļu jumta materiāls.. Apkures kabelis.. cell Dry.. Tvaika izolācija.. Esošā grīdas konstrukcija (piemēram, betona, ģipša, polistirola) Uz esošajām koka grīdām. Linolejs, vinils vai paklājs.. Spiediena sadales panelis, min. mm.. Trokšņa absorbcijas paklājs/ruļļu jumta materiāls.. Apkures kabelis.. cell Dry.. Tvaika izolācija. 7. Esošās koka grīdas konstrukcija. 9

10 Instalācija zem paklājiem, linoleja vai vinila Jāatdala no kabeļiem ar spiediena sadales paneli vismaz par mm. Apskatiet kopējo izolācijas lielumu virs spiediena sadales paneļa. R < 0,0 mk/w atbilstoši materiālam vai plānam paklājam. Instalācijas kopsavilkums Izgrieziet caurumu savienojumam un grīdas sensora kanālam un novīlējiet jebkuras asās malas. Piestipriniet izolācijas vadu pie apakšgrīdas, piem., ar līmi. Uzstādiet apkures kabeli. Pārliecinieties, ka kabelis, gals un savienojums saskaras ar alumīnija plāksni vai ir aptīti ar alumīniju. Papildu informāciju skatiet cell Dry uzstādīšanas rokasgrāmatā.. Grīdas apkure betona grīdās (> cm) Koka grīdas (piemērs ar betona paneli). Augšējais grīdas segums.. Trokšņa absorbcijas paklājs/ruļļu jumta materiāls, flīžu līme atkarībā no augšējā grīdas seguma.. Tvaika izolācija.. Betons.. Apkures kabelis.. Betona paneļi vai armatūras siets. 7. Izolācija. 8. Kapilārais, graujošais slānis, betons utt. Iespējamas arī citas grīdu segumu un esošo grīdas konstrukciju kombinācijas. Apkures kabeļi nedrīkst pieskarties izolācijai. Apkures kabelis ir jāatdala ar armatūras sietu vai betona paneļiem. Iedarināšana betonā vai cementa grīdā Noslāņojums nedrīkst saturēt asas šķembas. Jābūt pietiekami mitrai, viendabīgai, gaisa kabatas nesaturošai. Nelejiet pārāk strauji, lai novērstu elementa pārvietošanos. Nesabojājiet kabeli ar darba rīkiem. Sildelementam jābūt pilnībā iestrādātam vismaz mm dziļumā. Ļaujiet betonam žūt apmēram 0 dienas, bet formēšanas maisījumam - 7 dienas. Instalācijas kopsavilkums Uzlieciet uz izolācijas armatūras sietu vai betona paneļus. Izritiniet kabeli un piestipriniet to apakšgrīdai vai armatūras sietam, izmantojot clip nostiprināšanas piederumus vai līdzīgus materiālus. Nelejiet pārāk strauji, lai novērstu elementa pārvietošanos.. Cauruļvadu aizsardzība pret salu Cauruļu meklēšana 7. Sensors.. Apkures kabelis.. Izolācija.. Uzstādīšana.. Vārsts. 0

11 Caurulē uzstādīta sala aizsardzība 8. Izolācija.. Apkures kabelis.. Sensors (nav parādīts).. Uzstādīšana Segto cauruļu meklēšana 9. Sārņu betona bloks (izvēles) un/vai XPS izolācija (izvēles).. Apkures kabelis.. Augsnes pamatne.. Augsne. Sensors (nav parādīts). λ W/mK Termiskā vadītspēja izolācijai 0,0, tabulā Δt K Temperatūras atšķirība starp vidi/apkārtni D mm Ārējais izolācijas diametrs d mm Ārējais caurules diametrs Kabeļu skaits (n) Attiecība starp nepieciešamo jaudu un kabeļa jaudu. Kabeļu skaits uz vienu metru garuma virzienā. DN-00 min. ir. Vesels skaitlis = ttaisni kabeļi (vieglāka uzstādīšana). Decimālskaitlis = tinums ap cauruļvadu. q caurule =, * Plastmasas caurulēm Kabeļa jauda maks. 0 W/m. * λ* t In D d Uzstādiet alumīnija lenti zem un virs kabeļa visā garumā. n= q caurule q kabelis Ņemiet vērā turpmāk minēto faktiskā pielietojuma siltuma blīvumu (W/m²). Instalācijai caurulē Nevelciet kabeli caur vārstiem. Apkures kabeli ārkārtas gadījumos var nogriezt par maks. 0% un apstrādāt ārpus caurules un blakus kompresijas blīvslēgam. Nekādā gadījumā neieslēdziet strāvu, pirms caurule ir uzpildīta. t [K] 0 Caurules diametrs DN (mm) Izolācija (mm)

12 t [K] 0 0 Caurules diametrs DN (mm) Izolācija (mm) Instalācijas kopsavilkums Kabeļi, kas ir aptīti ap caurulēm, ik pēc 0-0 cm intervāliem saskaņā ar norādēm uz caurules ir piestiprināti ar alumīnija lenti. Taisnie kabeļi ir jāuzstāda saskaņā ar norādēm nelielā slīpumā uz vienu vai otru pusi. Caurulē ievietotie kabeļi jāuzstāda tieši caurulē ar kompresijas blīvslēgu. Uzlieciet alumīnija lenti zem (obligāti plastmasas caurulēm) un virs caurules visa kabeļa garumā. Pagariniet aukstos vadus/nogrieziet kabeļus un nodrošiniet, lai savienojumi atrastos sausā vietā. Uzstādiet savienotājkārbu uz caurules vai tās tuvumā. Uzstādiet termostatu blakus caurulei. Izvēles iestatījumi Ja elements ir pieslēgts termostatam (piemēram, reg ), konfigurējiet pamatiestatījumus saskaņā ar turpmāk redzamo tabulu un termostata instalācijas rokasgrāmatu. Ja nepieciešams, pielāgojiet temperatūras robežu saskaņā ar ražotāja ieteikumiem, lai novērstu (piemēram, grīdas vai caurules) bojājumus. Termostats Maks. slodze A Grīdas apkures vispārīga informācija Cauruļvadu aizsardzība pret salu reg x - reg 0 A Ieslēgts < + C reg x A - Telpas temp. 0- C. reg 0 0A Ieslēgts < + C reg Touch A - link CC A (FT) -

13

14

15

16 Danfoss A/S Electric Heating Systems Ulvehavevej 700 Vejle Denmark Phone: Fax: Produced by Danfoss 09/0

Izstrādājumu cenrādis 2014

Izstrādājumu cenrādis 2014 Izstrādājumu cenrādis 0 Derīgs no 0 gada. maija LATVIJA www.rockwool.lv Jūsu uzticamais partneris izolācijas jautājumos! DROŠAS ĒKAS DROŠĀKAI DZĪVEI ROCKWOOL akmens vates izolācija pasargā Jūsu ēkas no

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi Izplatītājs: SIA Kompozītmateriāli Kalna iela 4, Rīga LV-1003, +371 29112229, www.grateko.lv PAMATINFORMĀCIJA Epoksīda sveķi ir materiāls, uz kuru bāzes tiek sagatavotas

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 Saules iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018 Тālr. 630 50600, 630 26033, fakss 630 50230 www.poliurs.lv e-pasts: info@poliurs.lv SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 2010 SATURS

Διαβάστε περισσότερα

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ ESF6510LOW ESF6510LOX...... EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 34 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 49 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια FSA21320 AVVERTENZA! Per garantire il funzionamento adeguato dell'elettrodomestico, che utilizza

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. Dominē labākais gada katalogs

Sedna. Dominē labākais gada katalogs Dominē labākais 2010. gada katalogs DOMINO, atvijas elektroslēdžu līderis jau vairāk nekā 15 gadus, tagad ir ieguvis daudz jaunu, labu īpašību, kas palīdzēs veidot savstarpēji veiksmīgu ikdienas sadarbību.

Διαβάστε περισσότερα

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS SATURA RĀDĪTĀJS SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS Uponor PE cauruļvadu sistēmas... 3 Uponor ProFuse caurules ūdensapgādei... 3 PEM caurules ūdensapgādei... 4 PEH caurules ūdensapgādei... 5 Uponor ProFuse un

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 43 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 43 Pārlokot

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija Izstrādājumu cenrādis 06 Derīgs no 06 gada. maija SATURA RĀDĪTĀJS Vispārējā informācija piegādes kategorijas Noteikumi Izstrādājumu tehniskie parametri 5 Izstrādājumu izvēle Vispārīgā celtniecības izolācija

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS

TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS www.klinkmann.lv TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS www.klinkmann.lv SATURS STRUKTURĒTĀ KABEĻU SISTĒMA (SKS)...2 PRODUKTI DATORTĪKLIEM...4 TELEFONTĪKLU KOMPONENTI...6 19 KOMUTĀCIJAS SKAPJI...8 OPTISKĀS

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100 Register your product and get support at 7100 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Saturs 1 TV apskats 1.1 Ultra HD TV 4 1.2 Darbina Android 4 1.3 Aplikāciju lietošana

Διαβάστε περισσότερα

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS.

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS. MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS 2013 VII pastāvīgā atlikumā pasūtījuma aiz izpildes ild esl laiks līdz z4 nedēļām Cenas EUR ar PVN, spēkā no 01.01.2014 01.201 www.fakro.lv w.lv 1 2 www.fakro.lv MAIN Ā M SKATU

Διαβάστε περισσότερα

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS.

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS. 20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS 2011 IV 1 KVALITATĪVI JUMTA LOGI KOMFORTABLAS TELPAS JUMTA STĀVĀ Paaugstināta drošība pret ielaušanos. Logi paredzēti uzstādīšanai Savas jumtos ar produkcijas slīpumu no 15

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē.

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē. E-MANUAL Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē www.samsung.com/register Modeļa Sērijas nr. Saturs Video ierīču pievienošana Ātrās

Διαβάστε περισσότερα

"Profesora Cipariņa klubs" 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa

Profesora Cipariņa klubs 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa "Profesora Cipariņa klubs" 005./06. m.g.. nodarbības udevumu atrisinājumi A grupa. Viegli pārbaudīt, ka 3 4=44. Tātad meklējamie skaitļi var būt ; 3; 4. Pierādīsim, ka tie nevar būt citādi. Tiešām, ivēloties

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Euthyrox 25 mikrogrami tabletes Euthyrox 100 mikrogrami tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena Euthyrox 25 mikrogrami tablete satur 25 mikrogramus nātrija

Διαβάστε περισσότερα

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 2 Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 1.0. redakcija Izmaiņas šajā dokumentā Redakcija Izmaiņas 1,0 Pirmā redakcija Kā sagatavot klasificēšanas

Διαβάστε περισσότερα

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS I l mārs Žanis Kl e g e r i s L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA Studiju materiāli Lekciju konspekts.

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze Tehniskā informācija Montāžas instrukcija Izdevums Jūlijs 2007 Mēs paturam sev tiesības veikt tehniskās izmaiħas, kas saistītas ar produktu pilnveidošanu! MG3-ZM-L Gāze LV Satura rādītājs 1 Vispārīgie

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Aerivio Spiromax 50 mikrogrami/500 mikrogrami inhalācijas pulveris 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra nomērītā deva satur 50 mikrogramus salmeterola

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta

Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta Mācību centra RIMAN sākotnējās profesionālās izglītības

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra kapsula satur indakaterola maleātu,

Διαβάστε περισσότερα

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences 8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA Valsts iedzîvotåju veselîbas ståvoklis bieωi tiek noteikts, izmantojot divus statistikas rådîtåjus jadzimußo paredzamo müωa ilgumu mirstîbas procentu attiecîbå uz bérniem

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts o grāmatas:adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (-) kārtas (rajou) uzdevumi u atrisiājumi" LATVIJAS RAJONU 9 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 9 Ir jāaprēķia 00-ais

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της συμβολής του αστικού πρασίνου στο περιβάλλον του Δήμου. Περιστερίου με την εφαρμογή του προγράμματος i-tree Street

Εκτίμηση της συμβολής του αστικού πρασίνου στο περιβάλλον του Δήμου. Περιστερίου με την εφαρμογή του προγράμματος i-tree Street Εκτίμηση της συμβολής του αστικού πρασίνου στο περιβάλλον του Δήμου Περιστερίου με την εφαρμογή του προγράμματος i-tree Street ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Msc Γεωπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ciloxan 3 mg/ml acu pilieni, šķīdums. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 ml šķīduma satur 3 mg ciprofloksacīna (ciprofloxacinum) (hidrohlorīda veidā). Palīgvielas: Viens ml

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida pilnšļircē

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida pilnšļircē LIETOŠANAS INSTRUKCIJA HUMULIN N PEN 100 SV/ml SUSPENSIJA INJEKCIJĀM PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒ (Insulinum isophanum) (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida

Διαβάστε περισσότερα

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts.

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts. 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Divkomponentu parketa laka DUOKRON. 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

The European Tradesman - Wet rooms - Belgium

The European Tradesman - Wet rooms - Belgium ΤΓΡΟΙ ΧΩΡΟΙ 2 ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 3 ΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΤΓΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Ηλεκτριςμόσ και νερό δεν πρζπει να είναι μαηί. Ραρόλα αυτά, κακθμερινά ςτο ςπίτι μασ χρειαηόμαςτε τον θλεκτριςμό για να ηεςταίνουμε νερό για το μπάνιο

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series)

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series) Construction D1 L (AR Series) Features -Advanced thin film technology -Very tight tolerance down to ±0.01% -Extremely low TCR down to ±5PPM/C -Wide resistance range 1ohm ~ 3Mega ohm -Miniature size 0201

Διαβάστε περισσότερα

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS 06-06-2011 1 PIRMDIENA, 2011. GADA 6. JŪNIJS SĒDI VADA: J. BUZEK Priekšsēdētājs (Sēdi atklāja plkst. 17.00) 1. Sesijas atsākšana Priekšsēdētājs. Es pasludinu par atsāktu Eiropas Parlamenta sesiju, kas

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006)

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei Atrisināt tālāk dotos 6 uzdevumus! Risinājumā parādīt arī visus aprēķinus! Rakstīt glītā, salasāmā rokrakstā! Uz risinājumu

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 NAT/CY/000453. Δράςη Γ.3: Παρακολοφθηςη των Μικρο-Αποθεμάτων Φυτϊν

LIFE08 NAT/CY/000453. Δράςη Γ.3: Παρακολοφθηςη των Μικρο-Αποθεμάτων Φυτϊν LIFE08 NAT/CY/000453 Δράςη Γ.3: Παρακολοφθηςη των Μικρο-Αποθεμάτων Φυτϊν Παραδοτζο: Πρωτόκολλο λειτουργίασ και ςυντήρηςησ των ταθμϊν Παρακολοφθηςησ (Operational and maintenance protocol for the Monitoring

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series)

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series) Construction D1 L (AR Series) Features -Advanced thin film technology -Very tight tolerance down to ±0.01% -Extremely low TCR down to PPM/ C -Wide resistance range 1ohm ~ 3Mega ohm -Miniature size 0201

Διαβάστε περισσότερα

PLANOCOLOR PREMIUM 2K

PLANOCOLOR PREMIUM 2K PLANOCOLOR PREMIUM 2K Τσιμεντοειδές σύστημα δύο συστατικών για δημιουργία πατητής τσιμεντοκονίας υψηλής αισθητικής και αντοχής με ιδιαίτερα λεία υφή Ιδιαίτερα λεία υφή χωρίς τρίψιμο Κατάλληλο για εσωτερικούς

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor

Current Sensing Chip Resistor Features -3 atts power rating in 1 att size, 1225 package -Low CR of ±100 PPM/ C -Resistance values from 1m to 1 ohm -High purity alumina substrate for high power dissipation -Long side terminations with

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS ALERĢIJAS LAI ATRASTU ĪSTO ALERĢIJAS IZRAISĪTĀJU, TIEK IZMANTOTAS ŠĀDAS METODES:

PĀRTIKAS ALERĢIJAS LAI ATRASTU ĪSTO ALERĢIJAS IZRAISĪTĀJU, TIEK IZMANTOTAS ŠĀDAS METODES: PĀRTIKAS ALERĢIJAS Maldīgi tiek uzskatīts, ka pārtikas alerģija ir bieži sastopama, jo visbiežāk novēro tikai pārtikas alerģijai līdzīgas reakcijas, ko sauc par pārtikas nepanesību jeb intoleranci. Pēc

Διαβάστε περισσότερα

MITSUBISHI ELECTRIC INVERTER FR-D700 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-D720S-008 ως 100-EC FR-D740-012 ως 160-EC

MITSUBISHI ELECTRIC INVERTER FR-D700 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-D720S-008 ως 100-EC FR-D740-012 ως 160-EC MITSUBISHI ELECTRIC INVERTER FR-D700 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-D720S-008 ως 100-EC FR-D740-012 ως 160-EC Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το Mitsubishi Inverter. Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Θεσσαλονίκη 9/9/2015 Αρ. πρωτ. 20534 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Leaded Film Resistor

Metal Oxide Leaded Film Resistor Features -Excellent Long-Time stability -High surge / overload capability -Wide resistance range : 0.1Ω~22MΩ -Controlled temperature coefficient -Resistance standard tolerance: ±5% (consult factory for

Διαβάστε περισσότερα

Data Sheet High Reliability Glass Epoxy Multi-layer Materials (High Tg & Low CTE type) Laminate R-1755V Prepreg R-1650V

Data Sheet High Reliability Glass Epoxy Multi-layer Materials (High Tg & Low CTE type) Laminate R-1755V Prepreg R-1650V Data Sheet High Reliability Glass Epoxy Multi-layer Materials (High Tg & Low CTE type) Laminate R-1755V Prepreg R-1650V Nov. 2015 No.15111336 Specification / Laminate R-1755V No.; 15111336-1 Property Units

Διαβάστε περισσότερα

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS LV KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Visās 2010. gada publikācijās attēlots 500 euro banknotes motīvs. KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Eiropas Centrālā banka, 2010 Adrese Kaiserstrasse 29 60311

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ./01 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 335/01 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός των όρων του

Διαβάστε περισσότερα

ERGO techr ΞΥΛΙΝΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ & ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΑΠΟ ΜΑΣΙΦ ΞΥΛΟ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ERGO techr ΞΥΛΙΝΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ & ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΑΠΟ ΜΑΣΙΦ ΞΥΛΟ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΞΥΛΙΝΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ & ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΑΠΟ ΜΑΣΙΦ ΞΥΛΟ 361 Προφίλ ξύλινο διακοσμητικό ημικυκλικό 244cm Ø 8 mm 10/8Μ 175101.0000 30 x 7 mm 2/30x7 175101.0003 Προφίλ ξύλινο διακοσμητικό 240cm Προφίλ ξύλινο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012. Νοέμβριος 2012

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012. Νοέμβριος 2012 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012 Νοέμβριος 2012 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟI ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ALPHA 2 / ALPHA 2 L / comfort / upn / ups solar Καμπύλες & Πίνακες Επιλογής Προϊόντων Ô1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟI KYΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Mitohondriji 12. tēma

Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji Forma un novietojums šūnā Uzbūve Dalīšanās Mitohondriju DNS Mitohondriju DNS replikācija Mitohondriju genoma ekspresija Mitohondriju membrānas Olbaltumvielu imports mitohondrijos

Διαβάστε περισσότερα

1011 Σύνθεση του 1,4-δι-tert-βουτυλοβενζολίου από tertβουτυλοβενζόλιο και tert-βουτυλο χλωρίδιο

1011 Σύνθεση του 1,4-δι-tert-βουτυλοβενζολίου από tertβουτυλοβενζόλιο και tert-βουτυλο χλωρίδιο 1011 Σύνθεση του 1,4-δι-tert-βουτυλοβενζολίου από tertβουτυλοβενζόλιο και tert-βουτυλο χλωρίδιο + Cl AlCl 3 C 10 H 14 (134.) C 4 H 9 Cl C 14 H (9.6) (133.3) (190.3) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs viss profesionāļiem Iekārtu un Instrumentu Katalogs www.hct.lv Māris +371 26597432 maris@hct.lv Aleksejs +371 29250875 aleksejs@hct.lv Guntis +371 25624466 guntis@hct.lv Viesturs +371 22011394 viesturs@hct.lv

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΙΜΟΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ορθοπεδική - Ιατρική Φροντίδα Φωκίωνος Νέγρη 65 11361 Αθήνα 2114053068-6937253209 Κοντά στο γιατρό και τον ασθενή Προϊόντα τραυματολογίας, ακράτειας & υγιεινής, χειρουργείου Στις τιμές

Διαβάστε περισσότερα

3001 Υδροβορίωση/οξείδωση του 1-οκτενίου σε 1-οκτανόλη

3001 Υδροβορίωση/οξείδωση του 1-οκτενίου σε 1-οκτανόλη 3001 Υδροβορίωση/οξείδωση του 1-οκτενίου σε 1-οκτανόλη 1. NaBH, I CH H 3 C C. H O /NaOH H 3 OH C 8 H 16 NaBH H O I NaOH C 8 H 18 O (11.) (37.8) (3.0) (53.8) (0.0) (130.) Βιβλιογραφία A.S. Bhanu Prasad,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Πλεονεκτήματα Δεν σπάνε Δεν βάζουν νερό 60.000 ώρες λειτουργίας Εύκολα στην εγκατάσταση Γεμισμένα με ρητίνη για απόλυτη στεγανότητα Καλύτερη απαγωγή θερμότητας άρα και

Διαβάστε περισσότερα

µ EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α µ α 8 µ α 1 Digital Scroll α 7 EC3-652 807 534 808 046 EC3-651 807 533 808 045

µ EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α µ α 8 µ α 1 Digital Scroll α 7 EC3-652 807 534 808 046 EC3-651 807 533 808 045 µ ALCO EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α α α α µ α µα µ α µα α µ (rack) µ α µ. α α α α µ α α µ α µα α µ α µ. α µα µ α µα µ α, µ : TCP/IP Ethernet µ α α µ LON Echelon. TCP/IP µα µ α α α µ µ α α α α α. µ LON

Διαβάστε περισσότερα

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē LŪZNAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA Vilis Pauliņš Metodiskā izstrādne Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē Praktisko mācību priekšmeta programma 64 stundām LŪZNAVA 2008 Saturs

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας σήματος για ηλεκτρομαγνητικά ροόμετρα

Μετατροπέας σήματος για ηλεκτρομαγνητικά ροόμετρα IFC 100 Γρήγορη έναρξη Μετατροπέας σήματος για ηλεκτρομαγνητικά ροόμετρα Ηλεκτρονική αναθεώρηση: ER 3.0.xx Το τεχνικό εγχειρίδιο θεωρείται ολοκληρωμένο μόνον όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Stresa novēršanas rokasgrāmata

Stresa novēršanas rokasgrāmata Stresa novēršanas rokasgrāmata Oktobris 2011 Šis projekts realizēts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbastu. Šī dokumenta saturs atspoguļo autoru viedokli un Komisijas nenes atbildību par šīs informācijas

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΕΥΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 1η Ενότητα

ΣΥΣΕΥΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 1η Ενότητα ΣΥΣΕΥΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 1η Ενότητα Οκτώβριος 2013 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2 kg/s νερού από τους 20 ο C στους 60 ο C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό, με θερμοκρασία εισόδου 95

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete kā aktīvo vielu satur 5,0 mg prednizolona (Prednisolonum). Tabletes satur laktozi.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 360

Επίσημη Εφημερίδα C 360 Επίσημη Εφημερίδα C 360 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 57ο έτος Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 11 Οκτωβρίου 2014 Περιεχόμενα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

E.Gulbja Laboratorija

E.Gulbja Laboratorija Testēšanas materiāla ņemšana un rīcība ar tiem. Saturs E.Gulbja Laboratorija 0. Vispārīgi jautājumi... 3 0.1. Laboratorisko izmeklējumu pieprasījuma noformēšana... 3 1. Asinis... 4 1.1. Venozo asins paraugu

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Leaded Precision Resistor

Metal Film Leaded Precision Resistor Features Excellent overall stability Very tight tolerance down to ±0.05% Extremely low TCR down to ±5 PPM/ C High power rating up to 3 Watts Excellent ohmic contact Construction Applications Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

VAr. CRi. lumen. harmonic. candelas. Watt. www.flashlight.gr. power Factor

VAr. CRi. lumen. harmonic. candelas. Watt. www.flashlight.gr. power Factor ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΤΕΣΤ LED GU 10 ΜΕΤΡΗΣΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ Osram ma Philips Toshiba VAr candelas Watt power Factor harmonic CRi K lumen Συγκριτικός Πίνακας Φωτεινής Ροής (Lumens,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 2 132 716-Ed.01 / 2012-12-Wilo APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 2 132 716-Ed.01 / 2012-12-Wilo APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 132 716-Ed.01 / 2012-12-Wilo APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS Σχ. 1a: Σχ. 1b: 2 1 3 1.1 1.2 1.3 Σχ. 2a: Σχ. 2b:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series

Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series www.danfoss.com/solar Ασφάλεια Ασφάλεια Τύποι μηνυμάτων ασφάλειας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η προειδοποίηση χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

technologie moderního bydlení

technologie moderního bydlení Objednací kód CZ_06_2014 (SZ) 0037-02.300 003702300 521 Termost. vrchní díl pro jednotrubkový ventil 13 D THE 5 001 048 5001048 585 99 D PAG 5 001 060 5001060 741 99 D PAG 5 011 037 5011037 701 99 D PAG

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης Daikin Altherma

Συστήματα Θέρμανσης Daikin Altherma All Seasons CLIMATE COMFORT Heating Συστήματα Θέρμανσης Daikin Altherma Air Conditioning Applied Systems Refrigeration Click to edit Master subtitle style 6 Νοεμβρίου 2012 1 Στέγη νέων παιδικό χωριό SOS

Διαβάστε περισσότερα

ADG 402. PT Português. ET Eesti keeles. EL Ελληνικα. LT Lietuviškai. PL Polski. LV Latviešu valodā

ADG 402. PT Português. ET Eesti keeles. EL Ελληνικα. LT Lietuviškai. PL Polski. LV Latviešu valodā ADG 402 PT Português Instruções de uso MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA - Índice Instruções de uso, 1 Instruções importantes de Segurança, 2-3 Assistência, 13 Ficha do produto, 14 Instalação, 17-18 Descrição do

Διαβάστε περισσότερα

E.Gulbja Laboratorija

E.Gulbja Laboratorija ņemšana, izpildes termiņš. (Skaidrojumus skatīt tabulas beigās) nodošanai brīv, svētku un naktīs HEMATOLOĢIJA un ANĒMIJU DIAGNOSTIKA ER Eritrocīti V HB Hemoglobīns V HEMATO Hematokrīts V Vidējais eritrocītu

Διαβάστε περισσότερα

VBA Microsoft Excel. J. Comput. Chem. Jpn., Vol. 5, No. 1, pp (2006)

VBA Microsoft Excel. J. Comput. Chem. Jpn., Vol. 5, No. 1, pp (2006) J. Comput. Chem. Jpn., Vol. 5, No. 1, pp. 29 38 (2006) Microsoft Excel, 184-8588 2-24-16 e-mail: yosimura@cc.tuat.ac.jp (Received: July 28, 2005; Accepted for publication: October 24, 2005; Published on

Διαβάστε περισσότερα

Three-phase HV and LV asynchronous induction motors with squirrel-cage rotor and slip-ring rotor

Three-phase HV and LV asynchronous induction motors with squirrel-cage rotor and slip-ring rotor MANUFACTURING, REPAIRS, OVERHAULING AND ERECTION OF POWER EQUIPMENT Holder of the certificate No. EMS 093 2 in accordance with Environmental Management Systems corresponding to ČSN EN ISO 101. Holder of

Διαβάστε περισσότερα

AD629 Diagnostic Audiometer

AD629 Diagnostic Audiometer Instructions for Use Part 2 AD629 Diagnostic Audiometer EL IT PT DA CS Οδηγίες χρήσης Istruzioni per l'uso Instruções de Utilização Brugsanvisning Návod k použití Item No. 8011706 03/2015 Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιάννης Λ. Τσιρογιάννης Γεωργικός Μηχανικός M.Sc., PhD Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE SPECIFICATION ORDER NO. LDD-00L LDD-0L LDD-00L LDD-00L LDD-700L CURRENT RANGE 00mA 0mA 00mA VOLTAGE RANGE Note. ~ VDC for LDD-00~700L/LW ; ~ 8VDC for LDD-00~700LS CURRENT ACCURACY (Typ.) ±% at VDC input

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή των συνηθέστερων εργαστηριακών δοκιµών Βραχοµηχανικής Εδαφοµηχανικής

Συνοπτική περιγραφή των συνηθέστερων εργαστηριακών δοκιµών Βραχοµηχανικής Εδαφοµηχανικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Γεωλογίας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας 54124 Θεσσαλονίκη, e-mail: christar@geo.auth.gr Συνοπτική περιγραφή των συνηθέστερων εργαστηριακών δοκιµών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ LED - LED LAMPS

ΛΑΜΠΕΣ LED - LED LAMPS 20 LED 1,5 W GU10 V 74711021 74711022 20 LED 74711024 1,5 120 120 GU10 74711121 74711122 20 LED mat 74711124 POWER LED 1 W GU10 V 74711001 74711002 74711004 1 LED 1 25 120 GU10 74711005 GREEN 48 LED 3,5

Διαβάστε περισσότερα

6 720 645 304-00.1O. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων 6 720 812 517 (2014/08) GR

6 720 645 304-00.1O. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων 6 720 812 517 (2014/08) GR 6 720 645 304-00.1O Λέβητας συμπύκνωσης αερίου ZWB 24-1 AR Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων GR 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας και επεξήγηση συμβόλων...........

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη του Delta - Η καρδιά του φωτοβολταϊκού σας συστήματος

Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη του Delta - Η καρδιά του φωτοβολταϊκού σας συστήματος EU Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη του Delta - Η καρδιά του φωτοβολταϊκού σας συστήματος Version: EU, Language: el Περιεχόμενα Η εταιρεία μας 1 SOLIVIA - Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη 2 Μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris MKV 64325

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris MKV 64325 PRODUCT FICHE The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated Regulation (EU) No 65/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council

Διαβάστε περισσότερα