DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU"

Transcript

1 LV DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU DoP No. Hilti HIT-HY CPR-M 00-/07.. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY Tipa, partijas vai sērijas numurs, kā noteikts. panta. punktā: Skatīt: ETA-3/036 ( ), A3, A pielikumus. Partijas numurs: skatiet uz izstrādājuma iepakojuma. 3. Būvizstrādājuma paredzētais lietojums vai lietojumi atbilstoši piemērojamai saskaņotajai tehniskajai specifikācijai: Vispārējais tips Izmantošanai Izvēle/kategorija Slodze Līmēts enkurs, injicēšanas sistēma Mūriem no pilniem ķieģeļiem vai dobķieģeļiem: Māla ķieģeļiem saskaņā ar EN 77- Kalcija silikāta ķieģeliem saskaņā ar EN 77-2 Vieglsvara un normāla svara betona ķieģeļiem saskaņā ar EN 77-3 Lietojuma kategorijas b un c (piln- un dobķieģelis) Kategorijas d/d, w/d un w/w māla ķieģeļiem un viegliem un normāla svara betona ķieģeļiem Kategorija d/d kalcija silikāta ķieģeļiem Uzstādīšanas virziens: horizontāli un griestos (griestu ķieģeļu konstrukcijās) Statiska, kvazistatiska Cinkots tērauds: tikai lietošanai sausās iekštelpās Hilti HIT-HY HIT-V(-F) (vītņots stienis): M6, M8, M0, M2, M6 Hilti HIT-HY HIT-IC (iekšējā uzmava): M8, M0, M2 Materiāls Nerūsošs tērauds A: izmantošanai iekštelpās un ārpusē, kur nav īpaši agresīvu atmosfēras apstākļu Hilti HIT-HY HIT-V-R (vītņots stienis): M6, M8, M0, M2, M6 Tērauds ar augstām pretkorozijas īpašībām: izmantošanai iekštelpās un ārpusē, kur nav īpaši agresīvu atmosfēras apstākļu Hilti HIT-HY HIT-V-HCR (vītņots stienis): M6, M8, M0, M2, M6 Temperatūru diapazons (ja piemērojams) Sietveida uzmava HIT-SC 2, 6, 8 un 22 Ta: -0 līdz +0 C (īslaicīgi), +2 C (ilgstoši) Tb: -0 līdz +80 C (īslaicīgi), +0 C (ilgstoši). Nosaukums, reģistrēts tirdzniecības nosaukums vai reģistrēta prečzīme un saziņas adrese, kas nepieciešams atbilstoši. panta. punktam: Hilti Corporation, Business Unit Anchors, 99 Schaan, Fürstentum Liechtenstein. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 2. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: - 6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: "" sistēma 7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts - DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

2 8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: Tehniskā novērtējuma institūcija: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Eiropas tehniskais novērtējums: ETA-3/036 ( ) Eiropas tehniskā novērtējuma vadlīnijas: ETAG 029 Atbilstības sertifikāts: 33-CPR-M 00-/ Deklarētās ekspluatācijas īpašības: Būtiskie raksturlielumi Aprēķina metode Ekspluatācijas īpašības Saskaņotā tehniskā specifikācija Raksturīgā stiepes stiprība ETAG 029 C pielikums metode: A ETA-3/036 pielikumi: 6, 8, 0, 2,,, 8, 20, 22, 2, 26, 28, 29 Raksturīgā bīdes stiprība minimālais attālums starp enkuriem un minimālais attālums līdz malai Lietojamības robežstāvokļa deformācija ETAG 029 C pielikums metode: A ETAG 029 C pielikums metode: A ETAG 029 C pielikums metode: A ETA-3/036 pielikumi: 6, 8, 0, 2, 6, 8, 20, 22, 2, 26, 28, 29 ETA-3/036 pielikumi: 7, 9,, 3, 7, 9, 2, 23, 2, 27, 29 ETA-3/036 pielikumi: 8, 0, 2, 6, 8, 20, 22, 2, 26, 28, 29 ETAG Pielikuma. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas izdošanu ir atbildīgs vienīgi. punktā norādītais ražotājs. Ražotāja vārdā parakstījuši: Raimund Zaggl Struktūrvienības vadītājs Enkuru struktūrvienība Seppo Perämäki Kvalitātes daļas vadītājs Enkuru struktūrvienība Hilti Corporation Schaan, DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

3 Specifikācijas attiecībā uz paredzēto lietojumu Pamatmateriāli: Pilnu ķieģeļu mūris (lietojuma kategorija b), atbilstoši B2 tabulai. Piezīme: tipiskās stiprības vērtības ir derīgas arī lielākiem ķieģeļiem un lielākām mūra elementa spiedes stiprības vērtībām. Dobķieģeļu mūris (lietojuma kategorija c), saskaņā ar tabulām B2 un B. Cementa stiprības klase: ne mazāk par M2, saskaņā ar EN 998-2: 200. Mūriem no pilniem, dobiem vai perforētiem ķieģeļiem raksturīgo enkura stiprību var noteikt, veicot testus uz vietas atbilstoši ETAG 029, B pielikumam, ņemot vērā β koeficientu un 6. pielikuma C tabulu. B tabula: lietojuma kategoriju pārskats Enkuri, kas pakļauti: HIT-HY 270 ar vītņstieni, HIT-V vai HIT-IC pilnos ķieģeļos dobķieģeļos Caurumu urbšana āmura režīms rotācijas režīms Statiska un kvazistatiska slodze Pielikums : 6 (tērauds), 8, 0, 2,,, 6, 8, 20 Pielikums : 6 (tērauds), 22, 2, 26, 28, 29 Lietojuma kategorija: sausa vai mitra konstrukcija Uzstādīšanas virziens: horizontāls Mūris Uzstādīšanas virziens griestu ķieģeļu konstrukcijās Kategorija d/d - uzstādīšana un lietojums konstrukcijās, kas atrodas sausās iekštelpās. Kategorija w/d - uzstādīšana uz sausa vai mitra pamata, un lietojums konstrukcijās, kas atrodas sausās iekštelpās (izņemot kalcija silikāta ķieģeļu gadījumā) Kategorija w/w - uzstādīšana un lietojums konstrukcijās, kas atrodas sausā vai mitrā vidē (izņemot kalcija silikāta ķieģeļu gadījumā). horizontāls griestos Lietojuma kategorija b (pilnķieģeļu mūris) c (dobu vai perforētu ķieģelu mūris) Pamatmateriāla temperatūra uzstādīšanas laikā + C līdz +0 C - C līdz +0 C Darba Temperatūras diapazons Ta: -0 C līdz +0 C (maks. ilglaicīgi pieļaujamā temperatūra +2 C un maks. īslaicīgi pieļaujamā temperatūra +0 C) temperatūra Temperatūras diapazons Tb: -0 C līdz +80 C (maks. ilglaicīgi pieļaujamā temperatūra +0 C un maks. īslaicīgi pieļaujamā temperatūra +80 C) pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

4 Lietojuma apstākļi (apkārtējās vides apstākļi): Konstrukcijas, kas atrodas sausās iekštelpās (cinkots tērauds, nerūsošs tērauds vai tērauds ar augstām pretkorozijas īpašībām). Ārējiem atmosfēras apstākļiem pakļautas konstrukcijas (tai skaitā, rūpnieciskā vide un jūras vide) un pastāvīgi mitrās iekštelpās esošas konstrukcijas, kas nav pakļautas īpaši agresīviem vides apstākļiem (nerūsošs tērauds vai tērauds ar augstām pretkorozijas īpašībām). Ārējiem atmosfēras apstākļiem pakļautas konstrukcijas (tai skaitā, rūpnieciskā vide un jūras vide) un pastāvīgi mitrās iekštelpās esošas konstrukcijas, kas ir pakļautas citiem īpaši agresīviem vides apstākļiem (tērauds ar augstām pretkorozijas īpašībām). Piezīme: sevišķi agresīvi vides apstākļi ir, piemēram: pastāvīga vai periodiska atrašanās jūras ūdenī vai apšļakstīšana ar jūras ūdeni, iekštelpu baseinu gaiss ar hlora piejaukumu vai gaiss ar lielu ķīmisko piesārņojumu (piemēram: atsērošanas rūpnīcās vai autosatiksmes tuneļos, kur tiek izmantoti atledošanas līdzekļi). Aprēķins: par enkuru aprēķinu ir atbildīgs inženieris, kam ir pieredze ar enkuriem/armatūru un mūrēšanas darbiem. Aprēķiniem un rasējumiem ir jābūt pārbaudāmiem un tiem ir jāņem vērā gaidāmās enkuru slodzes. Enkura pozīcija tiek parādīta rasējumos (piemēram: enkura stāvoklis attiecībā pret balstiem utt.). Statiskai vai kvazistatiskai slodzei pakļautie enkuri tiek aprēķināti saskaņā ar: ETAG 029, C pielikumu, aprēķina metode A Uzstādīšana: enkura uzstādīšana jāveic atbilstoši apmācītiem darbiniekiem un personas, kas ir atbildīga par attiecīgās darbavietas tehniskajām lietām, uzraudzībā. 2 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

5 B2 tabula: pārskats par ķieģeļu tipiem un īpašībām Ķieģeļu tips Attēls Ķieģelu izmērs [mm] Spiedes stiprība [N/mm²] Tilpuma blīvums [kg/dm³] Pielikums Pilns māla ķieģelis EN 77-20xx2 2/20/0 2,0 7/8 Pilns māla ķieģelis EN 77-20xx3 2 2,0 9/0 Pilns kalcija silikāta ķieģelis EN xx3 2 / 28 2,0 /2 Pilns kalcija silikāta ķieģelis EN x20x28 2/20/28 2,0 3/6 Pilns vieglsvara ķieģelis no betona EN 77-3 Pilns normāla svara ķieģelis no betona EN xx3 / 6 0,9 7/8 20xx3 6 / 6 2,0 9/20 Dobs māla ķieģelis EN x20x238 2 / 20, 2/22 Dobs kalcija silikāta ķieģelis EN x20x28 2 / 20, 23/2 Dobs vieglsvara ķieģelis no betona EN 77-3 Dobs normāla svara ķieģelis no betona EN x20X238 2 / 6 0,7 2/26 00x200x200 / 0 0,9 27/28 Dobs māla ķieģelis EN 77- Griestu ķieģeļu konstrukcijās 20x0x80 DIN EN klase R2, pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

6 B3 tabula: pārskats par stiprinājuma elementiem (ieskaitot izmērus un iegremdēšanas dziļumus) un atbilstošiem ķieģelu tipiem Ķieģeļu tips Attēls HIT-V ) HIT-IC HIT-V ) + HIT-SC + HIT-IC + HIT-SC + Pielikums Pilns māla ķieģelis EN 77- M8 līdz M6 hef = 0 mm līdz 300 mm M8 līdz M2 M8 līdz M6 hef = 80 mm līdz 60 mm M8 līdz M2 7/8 Pilns māla ķieģelis EN 77- M8 līdz M6 hef = 0 mm līdz 300 mm M8 līdz M2 M8 līdz M6 hef = 80 mm līdz 60 mm M8 līdz M2 9/0 Pilns kalcija silikāta ķieģelis EN 77-2 M8 līdz M6 hef = 0 mm līdz 300 mm M8 līdz M2 M8 līdz M6 hef = 80 mm līdz 60 mm M8 līdz M2 /2 Pilns kalcija silikāta ķieģelis EN 77-2 M8 līdz M6 hef = 0 mm līdz 300 mm M8 līdz M2 M8 līdz M6 hef = 80 mm līdz 60 mm M8 līdz M2 3/6 Pilns vieglsvara ķieģelis no betona EN 77-3 M8 līdz M6 hef = 0 mm līdz 300 mm M8 līdz M2 M8 līdz M6 hef = 80 mm līdz 60 mm M8 līdz M2 7/8 Pilns normāla svara ķieģelis no betona EN 77-3 M8 līdz M6 hef = 0 mm līdz 300 mm M8 līdz M2 M8 līdz M6 hef = 80 mm līdz 60 mm M8 līdz M2 9/20 Dobs māla ķieģelis EN M8 līdz M6 hef = 80 mm līdz 60 mm M8 līdz M2 2/22 Dobs kalcija silikāta M8 līdz M6 ķieģelis - - hef = 80 mm M8 līdz M2 23/2 EN 77-2 līdz 60 mm ) Komercstandartam atbilstošus vītņotus stieņus arī var lietot. pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

7 Ķieģeļu tips Attēls HIT-V ) HIT-IC HIT-V ) + HIT-SC + HIT-IC + HIT-SC + Pielikums Dobs vieglsvara M8 līdz M6 ķieģelis no betona - - hef = 80 mm M8 līdz M2 2/26 EN 77-3 līdz 60 mm Dobs normāla svara ķieģelis no betona EN M8 līdz M6 hef = 0 mm līdz 60 mm M8 līdz M2 27/28 Dobs māla ķieģelis EN 77- Griestu ķieģeļu - - M6 hef = 80 mm - 29 konstrukcijās ) Komercstandartam atbilstošus vītņotus stieņus arī var lietot. pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

8 B tabula: informācija par dobajiem ķieģeļiem Dobs māla ķieģelis EN 77- Rapis Ziegel Hlz 2-,- 0DF Dobs normāla svara ķieģelis no betona EN 77-3 Parpaing creux B0 Dobs kalcija silikāta ķieģelis EN 77-2 KS Wemding KSL-R(P) 2-, 8DF Dobs vieglsvara ķieģelis no betona EN 77-3 Knobel Betonwerk Hbl -0,8-00x20x238 Dobs māla ķieģelis EN 77- Griestu ķieģeļu konstrukcijās Fiedler ķieģeļu griestu veids 8+0 vai 8+3 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

9 C tabula: β-koeficients darbavietas testēšanai ar stiepes slodzi Lietojuma kategorijas w/w un w/d d/d Temperatūras diapazons Ta* Tb* Ta* Tb* Pamatmateriāls Tīrīšana Pilns māla ķieģelis CAC 0,96 0,96 0,96 0,96 EN 77- MC 0,8 0,8 0,8 0,8 Pilns kalcija silikāta ķieģelis EN 77-2 CAC/MC - - 0,96 0,80 Pilns vieglsvara ķieģelis no betona CAC 0,82 0,68 0,96 0,80 EN 77-3 MC 0,8 0,67 0,90 0,7 Pilns normāla svara ķieģelis no betona EN 77-3 CAC/MC 0,96 0,80 0,96 0,80 Dobs māla ķieģelis CAC 0,96 0,96 0,96 0,96 EN 77- MC 0,8 0,8 0,8 0,8 Dobs kalcija silikāta ķieģelis EN 77-2 CAC/MC - - 0,96 0,80 Dobs vieglsvara ķieģelis no betona CAC 0,69 0,7 0,8 0,67 EN 77-3 MC 0,68 0,6 0,76 0,63 Dobs normāla svara ķieģelis no betona EN 77-3 CAC/MC 0,96 0,80 0,96 0,80 *Temperatūras diapazons Ta/Tb sk. B pielikumu C2 tabula: Tērauda pretestības raksturīgās vērtības vītņstieņu, HIT-V stiepes un bīdes slodžu gadījumos mūrī Stiepes slodzes pie tērauda atteices M6 M8 M0 M2 M6 Raksturīgā tērauda stiprība NRk,s [kn] As fuk Bīdes slodzes bez kronšteina pie tērauda atteices Raksturīgā tērauda stiprība VRk,s [kn] 0, As fuk Bīdes slodzes ar kronšteinu pie tērauda atteices Raksturīgais lieces moments MRk,s [Nm],2 Wel fuk 6 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

10 C3 tabula: Tērauda pretestības raksturīgās vērtības iekšēji vītņoto uzmavu HIT-IC stiepes un bīdes slodžu gadījumos mūrī Stiepes slodzes pie tērauda atteices M8 M0 M2 HIT-IC NRk,s [kn],9 7,3 3,8 Parciālais drošuma koeficients Ms,N [-],0 Bīdes slodzes bez kronšteina pie tērauda atteices tapskrūvēm vai skrūvēm Raksturīgā tērauda stiprība VRk,s [kn] 0, As fuk Bīdes slodzes ar kronšteinu pie tērauda atteices tapskrūvēm vai skrūvēm Raksturīgais lieces moments MRk,s [kn],2 Wel fuk 6 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

11 Ķieģeļu tips: Pilns māla ķieģelis Mz, DF C tabula: ķieģeļa apraksts Ķieģeļu tips Solid Mz, DF Tilpuma blīvums ρ [kg/dm³] 2,0 Spiedes stiprība fb [N/mm²] 2, 20 vai 0 Kods EN 77 - Ražotājs Ķieģeļa izmēri [mm] 20 x x 2 Sienu minimālais biezums hmin [mm] 3 2 Viens stiprinājums enkuri pie minimālā horizontālā un vertikālā attāluma 2 horizontāli enkuri minimālā attālumā no malas 2b 2 vertikāli enkuri minimālā attālumā no malas 3 Tipiskās horizontālās atstarpes galeniekā/šķērsķieģelī 2b 2 Tipiskās horizontālās atstarpes garenkārtā Tipiskās horizontālās atstarpes galeniekā un garenkārtā C tabula: uzstādīšanas parametri visām enkuru kombinācijām (sk. B3 tabulu) Enkura tips sk. B3 tabulu Attālums no malas cmin = ccr [mm] Izvietojums Galenieks smin II [mm] smin [mm] scr II [mm] pie hef = 0 20 pie hef 80 Garenkārta scr II [mm] 20 Galenieks un garenkārta scr [mm] C6 tabula: grupas koeficients grupu stiprinājumos (αg 2 uz grupu stiprinājumiem) Grupas koeficients αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 pie ccr un scr Grupas koeficients αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] Viens pozīcijai pie smin pievilkšanas un 2b 7 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

12 Tipiskās pretestības visām enkuru kombinācijām (sk. B3 tabulu) C7 tabula: Stiepes pretestība pie attāluma no malas c ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] 2 2,0 2,0 2,0 2,0 * Tikai CAC tīrīšana , (3,0*) 2, (3,0*) 2, (3,0*) 2, (3,0*) 0 3, (,0*) 3, (,0*) 3, (,0*) 3, (,0*) 2 3, (,0*) 3, (,0*) 3, (,0*) 3, (,0*) 20, (,*), (,*), (,*), (,*) 0 6, (7,*) 6, (7,*) 6, (7,*) 6, (7,*) 2 6,0 (7,0*) 6,0 (7,0*) 6,0 (7,0*) 6,0 (7,0*) 20 9,0 (0,*) 9,0 (0,*) 9,0 (0,*) 9,0 (0,*) 0 2,0 2,0 2,0 2,0 C8 tabula: bīdes pretestība pie attāluma no malas c ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kn] 2,2 20, 0 2,0 C9 tabula: nobīdes h ef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm] 0,0 0, 0,2 0,7 0,3 0, 80 2, 0, 0,2 0,7 0,3 0, 00 3, 0,2 0, 0,7 0,3 0, 8 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

13 Ķieģeļu tips: Pilns māla ķieģelis Mz, 2DF C0 tabula: ķieģeļa apraksts Ķieģeļu tips Solid Mz, 2DF Tilpuma blīvums ρ [kg/dm³] 2,0 Spiedes stiprība fb [N/mm²] 2 Kods EN 77 - Ražotājs Ķieģeļa izmēri [mm] 20 x x 3 Sienu minimālais biezums hmin [mm] Viens stiprinājums 2 enkuri minimālā attālumā no malas 6 2b 2 horizontāli enkuri minimālā attālumā no malas 2 vertikāli enkuri minimālā attālumā no malas 3a 2 horizontāli enkuri tipiskā attālumā no malas 2b 2 3b 3a 3b 2 vertikāli enkuri tipiskā attālumā no malas Tipiskās horizontālās atstarpes galeniekā/šķērsķieģelī Tipiskās horizontālās atstarpes garenkārtā 6 Tipiskās horizontālās atstarpes galeniekā un garenkārtā C tabula: uzstādīšanas parametri visām enkuru kombinācijām (sk. B3 tabulu) Enkura tips Attālums no malas sk. B3 tabulu cmin [mm] 0 ccr [mm] Izvietojums smin II [mm] smin [mm] 0 pie ccr un pie cmin 0 pie ccr un pie cmin Galenieks scr II [mm] Garenkārta scr II [mm] 20 Galenieks un garenkārta scr [mm] C2 tabula: grupas koeficients grupu stiprinājumos (αg 2 uz grupu stiprinājumiem) Grupas koeficients αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 pie ccr un scr Grupas koeficients αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] pozīcijām, 3a, 3b 9 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

14 Tipiskās pretestības visām enkuru kombinācijām (sk. B3 tabulu) C3 tabula: Stiepes pretestība pie attāluma no malas c ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] 0 2, (3,0*) 2, (3,0*) 2, (3,0*) 2, (3,0*) , (,0*) 3, (,0*) 3, (,0*) 3, (,0*) 00 6,0 (7,0*) 6,0 (7,0*) 6,0 (7,0*) 6,0 (7,0*) * Tikai CAC tīrīšana C tabula: Stiepes pretestība pie attāluma no malas cmin c < ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] 2, (2,0*), (2,0*), (2,0*), (2,0*) * Tikai CAC tīrīšana C tabula: bīdes pretestība pie attāluma no malas c ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kn] 2,0 C6 tabula: bīdes pretestība pie attāluma no malas cmin c < ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] VRk,c [kn] 2 aprēķins atbilstoši ETAG029 C pielikuma vienādojumam C.6 C7 tabula: nobīdes h ef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm] 0 0,8 0, 0,2,2 2,8,2 80,3 0,2 0,,2 2,8,2 00,7 0,3 0,6,2 2,8,2 0 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

15 Ķieģeļu tips: Pilns kalcija silikāta ķieģelis KS, 2DF C8 tabula: ķieģeļa apraksts Ķieģeļu tips Solid KS, 2DF Tilpuma blīvums ρ [kg/dm³] 2,0 Spiedes stiprība fb [N/mm²] 2 vai 28 Kods EN 77-2 Ražotājs Ķieģeļa izmēri [mm] 20 x x 3 Sienu minimālais biezums hmin [mm] Viens stiprinājums 2 enkuri minimālā attālumā no malas 6 2b 2 horizontāli enkuri minimālā attālumā no malas 2 vertikāli enkuri minimālā attālumā no malas 3a 2 horizontāli enkuri tipiskā attālumā no malas 2b 2 3b 3a 3b 2 vertikāli enkuri tipiskā attālumā no malas Tipiskās horizontālās atstarpes galeniekā/šķērsķieģelī Tipiskās horizontālās atstarpes garenkārtā 6 Tipiskās horizontālās atstarpes galeniekā un garenkārtā C9 tabula: uzstādīšanas parametri visām enkuru kombinācijām (sk. B3 tabulu) Enkura tips Attālums no malas sk. B3 tabulu cmin [mm] 0 ccr [mm] Izvietojums smin II [mm] smin [mm] 0 pie ccr un pie cmin 0 pie ccr un pie cmin Galenieks scr II [mm] Garenkārta scr II [mm] 20 Galenieks un garenkārta scr [mm] C20 tabula: grupas koeficients grupu stiprinājumos (αg 2 uz grupu stiprinājumiem) Grupas koeficients αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 pie ccr un scr Grupas koeficients αg,v II αg,v [-] 0, pozīcijām, 3a, 3b Grupas koeficients αg,n II αg,n [-] pozīcijām, 3a, 3b pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

16 Tipiskās pretestības visām enkuru kombinācijām (sk. B3 tabulu) C2 tabula: Stiepes pretestība pie attāluma no malas c ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] ,0, ,0 7, C22 tabula: Stiepes pretestība pie attāluma no malas cmin c < ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] 2 -,0 3, 28-6,, C23 tabula: bīdes pretestība pie attāluma no malas c ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kn] 2-6,0 28-9,0 C2 tabula: bīdes pretestība pie attāluma no malas cmin c < ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] VRk,c [kn] - aprēķins atbilstoši ETAG029 C pielikuma vienādojumam C.6 C2 tabula: nobīdes h ef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm] 2, 0,3 0,6 2,,0, 2 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

17 Ķieģeļu tips: Pilns kalcija silikāta ķieģelis KS, 8DF C26 tabula: ķieģeļa apraksts Ķieģeļu tips Solid KS, 8DF Tilpuma blīvums ρ [kg/dm³] 2,0 Spiedes stiprība fb [N/mm²] 2, 20 vai 28 Kods EN 77-2 Ražotājs Ķieģeļa izmēri [mm] 28 x 20 x 28 Sienu minimālais biezums hmin [mm] 20 Viens stiprinājums 2 enkuri minimālā attālumā no malas 2b 2 horizontāli enkuri minimālā attālumā no malas 2 vertikāli enkuri minimālā attālumā no malas 3 enkuri tipiskā attālumā no malas 3a 2 horizontāli enkuri tipiskā attālumā no malas 2b 2 3 3b 2 vertikāli enkuri tipiskā attālumā no malas Tipiskais horizontālais izvietojums 3a 3b Tipiskais vertikālais izvietojums C27 tabula: uzstādīšanas parametri visām enkuru kombinācijām (sk. B3 tabulu) Enkura tips Attālums no malas Izvietojums sk. B3 tabulu cmin [mm] 0 ccr [mm] smin II [mm] smin [mm] 0 pie ccr un pie cmin 0 pie ccr un pie cmin scr II [mm] 20 scr [mm] 20 C28 tabula: grupas koeficients grupu stiprinājumos (αg 2 uz grupu stiprinājumiem) Grupas koeficients αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 pie ccr un scr Grupas koeficients αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-],0 pozīcijām 2,, 2b, 3, 3a, 3b 3 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

18 Tipiskās pretestības visām enkuru kombinācijām (sk. B3 tabulu) C29 tabula: Stiepes pretestība pie attāluma no malas c ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] ,0, 0 HIT-V ) M8, M0 HIT-V ) M ,0 7, , 8, , 7, ,0 9, ,0 0, 2 - -, 9, HIT-IC M8, M ,0 2,0 HIT-V ) + HIT-SC M8, M0 + HIT-IC + HIT-SC M ,0 2,0 + HIT-V ) M ,0 2,0 HIT-IC M ,0 2,0 HIT-V ) + HIT-SC M2, M6 + HIT-IC + HIT-SC M0, M ,0 2, ,0,0 HIT-V ) M8, M ,0 2, ,0 2,0 HIT-V ) M2, M ,0 2, ,0 2,0 HIT-V ) + HIT-SC M8 līdz M ,0 2,0 ) Komercstandartam atbilstošus vītņotus stieņus arī var lietot. pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

19 C30 tabula: Stiepes pretestība pie attāluma no malas cmin c < ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] 2 - -,0 3, 0 HIT-V ) M8, M0 HIT-V ) M ,, ,, ,0, ,, , 6, ,0, HIT-IC M8, M ,0 7, HIT-V ) + HIT-SC M8, M0 + HIT-IC + HIT-SC M , 8, + HIT-V ) M ,0 8,0 HIT-IC M ,0 0, HIT-V ) + HIT-SC M2, M6 + HIT-IC + HIT-SC M0, M ,0 2, ,0 6, HIT-V ) M8, M , 8, ,0 0,0 HIT-V ) M , 8, ,0 0,0 HIT-V ) + HIT-SC M8, M ,0 2,0 HIT-V ) M ,0 0, ,0 2,0 HIT-V ) + HIT-SC M2, M ,0 2,0 ) Komercstandartam atbilstošus vītņotus stieņus arī var lietot. pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

20 C3 tabula: bīdes pretestība pie attāluma no malas c ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kn] HIT-V ) M8, M , , ,0 HIT-V ) M2, M ,0 HIT-IC M8 līdz M ,0 HIT-V ) + HIT-SC M2, M6 + HIT-IC + HIT-SC M8 līdz M ,0 + ) Komercstandartam atbilstošus vītņotus stieņus arī var lietot. C32 tabula: bīdes pretestība pie attāluma no malas cmin c < ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kn] - aprēķins atbilstoši ETAG029 C pielikuma vienādojumam C.6 C33 tabula: nobīdes h ef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm] 0 2,3 0,0 0,20 3, 2,8,2 80 3, 0, 0,30 3, 2,8,2 00 3, 0, 0,30 3, 2,8,2 6 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

21 Ķieģeļu tips: Pilns vieglsvara ķieģelis no betona Vbl, 2DF C3 tabula: ķieģeļa apraksts Ķieģeļu tips Solid Vbl, 2DF Tilpuma blīvums ρ [kg/dm³] 0,9 Spiedes stiprība fb [N/mm²] vai 6 Kods EN 77-3 Ražotājs Ķieģeļa izmēri [mm] 20 x x 3 Sienu minimālais biezums hmin [mm] Viens stiprinājums 2 enkuri minimālā attālumā no malas 6 2b 2 horizontāli enkuri minimālā attālumā no malas 2 vertikāli enkuri minimālā attālumā no malas 3a 2 horizontāli enkuri tipiskā attālumā no malas 2b 2 3b 3a 3b 2 vertikāli enkuri tipiskā attālumā no malas Tipiskās horizontālās atstarpes galeniekā/šķērsķieģelī Tipiskās horizontālās atstarpes garenkārtā 6 Tipiskās horizontālās atstarpes galeniekā un garenkārtā C3 tabula: uzstādīšanas parametri visām enkuru kombinācijām (sk. B3 tabulu) Enkura tips Attālums no malas sk. B3 tabulu cmin [mm] 0 ccr [mm] Izvietojums smin II [mm] smin [mm] 0 pie ccr un pie cmin 0 pie ccr un pie cmin Galenieks scr II [mm] Garenkārta scr II [mm] 20 Galenieks un garenkārta scr [mm] C36 tabula: grupas koeficients grupu stiprinājumos (αg 2 uz grupu stiprinājumiem) Grupas koeficients αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 pie ccr un scr Grupas koeficients αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] pozīcijām, 3a, 3b 7 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

22 Tipiskās pretestības visām enkuru kombinācijām (sk. B3 tabulu) C37 tabula: Stiepes pretestība pie attāluma no malas c ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] * Compressed air cleaning only ,0 2,0 3,0 (3,*) 2, 6 3, 3,0,0 3,0 (3,*), 3,,0,0 (,*) 6,, 6,0 (6,*),0 (,*) 6,0,0 6, (7,0*), (6,0*) 6 7, 6,0 8,0 (8,*) 6, (7,0*) C38 tabula: Stiepes pretestība pie attāluma no malas cmin c < ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn],, 2,0, 6 2,0, 2, 2,0 C39 tabula: bīdes pretestība pie attāluma no malas c ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kn] 2,0 HIT-V ) M8 6 2, all HIT-V ) M0 līdz M6 2, HIT-IC M8 līdz M2 6 3,0 ) Komercstandartam atbilstošus vītņotus stieņus arī var lietot. 8 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

23 C0 tabula: bīdes pretestība pie attāluma no malas cmin c < ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] VRk,c [kn] aprēķins atbilstoši ETAG029 C pielikuma vienādojumam C.6 C tabula: nobīdes h ef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm] 2, 0,3 0,6,8 2,0 3,0 8 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

24 Ķieģeļu tips: Pilns normāla svara ķieģelis no betona Vbn, 2DF C2 tabula: ķieģeļa apraksts Ķieģeļu tips Solid Vbn, 2DF Tilpuma blīvums ρ [kg/dm³] 2,0 Spiedes stiprība fb [N/mm²] 6 vai 6 Kods EN 77-3 Ražotājs Ķieģeļa izmēri [mm] 20 x x 3 Sienu minimālais biezums hmin [mm] Viens stiprinājums 2 enkuri minimālā attālumā no malas 6 2b 2 horizontāli enkuri minimālā attālumā no malas 2 vertikāli enkuri minimālā attālumā no malas 3a 2 horizontāli enkuri tipiskā attālumā no malas 2b 2 3b 3a 3b 2 vertikāli enkuri tipiskā attālumā no malas Tipiskās horizontālās atstarpes galeniekā/šķērsķieģelī Tipiskās horizontālās atstarpes garenkārtā 6 Tipiskās horizontālās atstarpes galeniekā un garenkārtā C3 tabula: uzstādīšanas parametri visām enkuru kombinācijām (sk. B3 tabulu) Enkura tips Attālums no malas sk. B3 tabulu cmin [mm] 0 ccr [mm] Izvietojums smin II [mm] smin [mm] 0 pie ccr un pie cmin 0 pie ccr un pie cmin Galenieks scr II [mm] Garenkārta scr II [mm] 20 Galenieks un garenkārta scr [mm] C tabula: grupas koeficients grupu stiprinājumos (αg 2 uz grupu stiprinājumiem) Grupas koeficients αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 pie ccr un scr Grupas koeficients αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] pozīcijām, 3a, 3b 9 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

25 Tipiskās pretestības visām enkuru kombinācijām (sk. B3 tabulu) C tabula: Stiepes pretestība pie attāluma no malas c ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] 6 3,0 2, 3,0 2, 6,,,, C6 tabula: Stiepes pretestība pie attāluma no malas cmin c < ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] 6,,2,,2 6 2, 2,0 2, 2,0 C7 tabula: bīdes pretestība pie attāluma no malas c ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kn] 6,0 6 6, C8 tabula: bīdes pretestība pie attāluma no malas cmin c < ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] VRk,c [kn] aprēķins atbilstoši ETAG029 C pielikuma vienādojumam C.6 C9 tabula: nobīdes h ef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm], 0,3 0,6,8 2,0 3,0 20 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

26 Ķieģeļu tips: Dobs māla ķieģelis Hlz, 0DF C0 tabula: ķieģeļa apraksts Ķieģeļu tips Hlz2-,-0 DF Tilpuma blīvums ρ [kg/dm³], Spiedes stiprība fb [N/mm²] 2 vai 20 Kods EN 77 - Ražotājs Rapis (D) Ķieģeļa izmēri [mm] 300 x 20 x 238 Sienu minimālais biezums hmin [mm] 20 Ķieģeļa zīmējums sk. B tabulu 2b 2 3 3a 3b 2 2b 3 3a 3b Viens stiprinājums enkuri minimālā attālumā no malas 2 horizontāli enkuri minimālā attālumā no malas 2 vertikāli enkuri minimālā attālumā no malas enkuri tipiskā attālumā no malas 2 horizontāli enkuri tipiskā attālumā no malas 2 vertikāli enkuri tipiskā attālumā no malas Tipiskais horizontālais izvietojums Tipiskais vertikālais izvietojums C tabula: uzstādīšanas parametri visām enkuru kombinācijām (sk. B3 tabulu) Enkura tips Attālums no malas Izvietojums sk. B3 tabulu cmin [mm] 0 ccr [mm] 0 smin II = smin [mm] 80 (HIT-SC 6) 90 (HIT-SC 8) 0 (HIT-SC 22) scr II [mm] 300 scr [mm] 20 C2 tabula: grupas koeficients grupu stiprinājumos (αg 2 uz grupu stiprinājumiem) Grupas koeficients αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 pie ccr un scr Grupas koeficients αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] pozīcijām 3, 3a, 3b 2 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

27 Tipiskās pretestības visām enkuru kombinācijām (sk. B3 tabulu) C3 tabula: Stiepes pretestība pie attāluma no malas c ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] * Tikai CAC tīrīšana 2, (6,0*), (6,0*), (6,0*), (6,0*) 20 7,0 (8,0*) 7,0 (8,0*) 7,0 (8,0*) 7,0 (8,0*) C tabula: Stiepes pretestība pie attāluma no malas cmin c < ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] * Tikai CAC tīrīšana 2 3, (,*) 3, (,*) 3, (,*) 3, (,*) 20,0 (,*),0 (,*),0 (,*),0 (,*) C tabula: bīdes pretestība pie attāluma no malas c ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kn] HIT-V ) M8, M0, M2 2 2,0 HIT-IC M8 20 3,0 HIT-V ) M6 2 3, HIT-IC M0, M2 20, ) Komercstandartam atbilstošus vītņotus stieņus arī var lietot. C6 tabula: pret brīvo malu perpendikulāra bīdes pretestība pie attāluma no malas cmin c < ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] c [mm] VRk,c, [kn] 0,2 20 sk. C tabulu 22 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

28 C7 tabula: paralēla brīvajai malai bīdes pretestība pie attāluma no malas cmin c < ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] c [mm] VRk,c,II [kn] 0,2 00 sk. C tabulu; 2, kn C8 tabula: nobīdes h ef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm] 2, 0, 0,8,7,0, 22 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

29 Ķieģeļu tips: Dobs kalcija silikāta ķieģelis KSL, 8DF C9 tabula: ķieģeļa apraksts Ķieģeļu tips KSL-2-,-8 DF Tilpuma blīvums ρ [kg/dm³], Spiedes stiprība fb [N/mm²] 2 vai 20 Kods EN 77 2 Ražotājs KS Wemding (D) Ķieģeļa izmēri [mm] 28 x 20 x 238 Sienu minimālais biezums hmin [mm] 20 Ķieģeļa zīmējums sk. B tabulu Viens stiprinājums 2 enkuri minimālā attālumā no malas 2 horizontāli enkuri minimālā attālumā no malas 2b 3 2 vertikāli enkuri minimālā attālumā no malas enkuri tipiskā attālumā no malas 3a 2 horizontāli enkuri tipiskā attālumā no malas 2b 2 3 3a 3b 3b 2 vertikāli enkuri tipiskā attālumā no malas Tipiskais horizontālais izvietojums Tipiskais vertikālais izvietojums C60 tabula: uzstādīšanas parametri visām enkuru kombinācijām (sk. B3 tabulu) Enkura tips Attālums no malas Izvietojums sk. B3 tabulu cmin [mm] 0 ccr [mm 0 stiepes gadījumā un 2 bīdes gadījumā smin II [mm] 0 smin [mm] 0 scr II [mm] 20 scr [mm] 20 C6 tabula: grupas koeficients grupu stiprinājumos (αg 2 uz grupu stiprinājumiem) Grupas koeficients αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 pie ccr un scr Grupas koeficients αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] pozīcijām 3, 3a, 3b 23 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

30 Tipiskās pretestības visām enkuru kombinācijām (sk. B3 tabulu) C62 tabula: Stiepes pretestība pie attāluma no malas c ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] ,0 3, ,, HIT-V ) M8 līdz M ,0, , 6,0 HIT-IC M8, M0, M ,0 3, ,, ) Komercstandartam atbilstošus vītņotus stieņus arī var lietot. C63 tabula: bīdes pretestība pie attāluma no malas c ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kn] 2-6,0 HIT-V ) M8 20-9,0 HIT-V ) M ,0 20-2,0 2-0,0 HIT-V ) M2 līdz M6 20-2,0 HIT-IC M8, M0, M ,0 20-2,0 ) Komercstandartam atbilstošus vītņotus stieņus arī var lietot. C6 tabula: pret brīvo malu perpendikulāra bīdes pretestība pie attāluma no malas cmin c < ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] c [mm] VRk,c, [kn] 0,2 20 sk. C63 tabulu 2 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

31 C6 tabula: paralēla brīvajai malai bīdes pretestība pie attāluma no malas cmin c < ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] c [mm] VRk,c,II [kn] 0,2 00 sk. C63 tabulu; 2, kn C66 tabula: nobīdes h ef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm] 80,0 0,3 0,6,3 2,0 3,0 30 2, 0,3 0,6,3 2,0 3,0 2 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

32 Ķieģeļu tips: Dobs vieglsvara ķieģelis no betona Hbl, 6DF C67 tabula: ķieģeļa apraksts Ķieģeļu tips Hbl--0,7 Tilpuma blīvums ρ [kg/dm³] 0,7 Spiedes stiprība fb [N/mm²] 2 vai 6 Kods EN 77-3 Ražotājs Knobel (D) Ķieģeļa izmēri [mm] 9 x 20 x 238 Sienu minimālais biezums hmin [mm] 20 Ķieģeļa zīmējums sk. B tabulu Viens stiprinājums 2 enkuri minimālā attālumā no malas 2 horizontāli enkuri minimālā attālumā no malas 2b 2 vertikāli enkuri minimālā attālumā no malas 3 enkuri tipiskā attālumā no malas 2b 2 3 3a 3b 3a 3b 2 horizontāli enkuri tipiskā attālumā no malas 2 vertikāli enkuri tipiskā attālumā no malas Tipiskais horizontālais izvietojums Tipiskais vertikālais izvietojums C68 tabula: uzstādīšanas parametri visām enkuru kombinācijām (sk. B3 tabulu) Enkura tips Attālums no malas Izvietojums sk. B3 tabulu cmin [mm] 0 ccr [mm 0 stiepes gadījumā un 2 bīdes gadījumā smin II [mm] 0 smin [mm] 0 scr II [mm] 20 scr [mm] 20 C69 tabula: grupas koeficients grupu stiprinājumos (αg 2 uz grupu stiprinājumiem) Grupas koeficients αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 pie ccr un scr Grupas koeficients αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] pozīcijām 3, 3a, 3b 2 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

33 Tipiskās pretestības visām enkuru kombinācijām (sk. B3 tabulu) C70 tabula: Stiepes pretestība pie attāluma no malas c ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] 80 HIT-V ) M8 līdz M6 60 HIT-IC M8, M0, M2 80 ) Komercstandartam atbilstošus vītņotus stieņus arī var lietot. 2,2 0,9,,2 6 2,0, 2, 2,0 2,,2, (2,0*), 6 2, (3,0*) 2,0 3,0 (,0*) 2, 2,2 0,9,,2 6 2,0, 2, 2,0 * Tikai CAC tīrīšana C7 tabula: bīdes pretestība pie attāluma no malas c ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kn] HIT-V ) M8, M0 80 HIT-V ) M2, M6 80 HIT-IC M8, M0, M2 ) Komercstandartam atbilstošus vītņotus stieņus arī var lietot. 2 3, 6 6,0 2, 6 8,0 C72 tabula: pret brīvo malu perpendikulāra bīdes pretestība pie attāluma no malas cmin c < ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] c [mm] VRk,c, [kn] 0,2 20 sk. C7 tabulu 26 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

34 C73 tabula: paralēla brīvajai malai bīdes pretestība pie attāluma no malas cmin c < ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] c [mm] VRk,c,II [kn] 0,2 00 sk. C7 tabulu; 2, kn C7 tabula: nobīdes h ef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm] 80 0,8 0,20 0, 2,3,0, 60, 0,2 0, 2,3,0, 26 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

35 Ķieģeļu tips: Dobs normāla svara ķieģelis no betona parpaing creux C7 tabula: ķieģeļa apraksts Ķieģeļu tips B0 Tilpuma blīvums ρ [kg/dm³] 0,9 Spiedes stiprība fb [N/mm²] vai 0 Kods EN 77-3 Ražotājs Fabemi (F) Ķieģeļa izmēri [mm] 00 x 200 x 200 Sienu minimālais biezums hmin [mm] 200 Ķieģeļa zīmējums sk. B tabulu 2b 2 3 3a 3b 2 2b 3 3a 3b Viens stiprinājums enkuri minimālā attālumā no malas 2 horizontāli enkuri minimālā attālumā no malas 2 vertikāli enkuri minimālā attālumā no malas enkuri tipiskā attālumā no malas 2 horizontāli enkuri tipiskā attālumā no malas 2 vertikāli enkuri tipiskā attālumā no malas Tipiskais horizontālais izvietojums Tipiskais vertikālais izvietojums C76 tabula: uzstādīšanas parametri visām enkuru kombinācijām (sk. B3 tabulu) Enkura tips Attālums no malas Izvietojums sk. B3 tabulu cmin [mm] 0 ccr [mm 0 stiepes gadījumā un 200 bīdes gadījumā smin II [mm] 0 smin [mm] 0 scr II [mm] 200 scr [mm] 200 C77 tabula: grupas koeficients grupu stiprinājumos (αg 2 uz grupu stiprinājumiem) Grupas koeficients αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 2 pie ccr un scr Grupas koeficients αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] pozīcijām 3, 3a, 3b 27 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

36 Tipiskās pretestības visām enkuru kombinācijām (sk. B3 tabulu) C78 tabula: Stiepes pretestība pie attāluma no malas c ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] NRk,p = NRk,b [kn] ,9 0,9 0,9 0,9 0 2,0, 2,0,,,2,,2 0 2, 2,0 2, 2,0 C79 tabula: bīdes pretestība pie attāluma no malas c ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] fb [N/mm²] VRk,b [kn] 3, 0 6,0 C80 tabula: pret brīvo malu perpendikulāra bīdes pretestība pie attāluma no malas cmin c < ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] c [mm] VRk,c, [kn] 0,2 20 sk. C79 tabulu C8 tabula: paralēla brīvajai malai bīdes pretestība pie attāluma no malas cmin c < ccr Enkura tips un izmērs hef [mm] c [mm] VRk,c,II [kn] 0,2 00 sk. C79 tabulu; 2, kn C82 tabula: nobīdes h ef N N0 N V V0 V [mm] [kn] [mm] [mm] [kn] [mm] [mm] 0,7 0,,0,7,0, 28 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

37 Ķieģeļu tips: Griestiem dobi māla ķieģeļi C83 tabula: ķieģeļa apraksts Ķieģeļu tips Ds-,0 Tilpuma blīvums ρ [kg/dm³],0 DIN EN Stiprums klase R2 Kods DIN 60 Ražotājs Fiedler Marktredwitz (D) Ķieģeļa izmēri [mm] 0 x 20 x 80 Min. griestu biezums hmin [mm] 80 Ķieģeļa zīmējums sk. B tabulu Support Viens stiprinājums Maksimāli viens enkurs uz vienu grieztu ķieģeli Support C8 tabula: uzstādīšanas parametri visām enkuru kombinācijām (sk. B3 tabulu) Enkura tips HIT-V ) M6 un HIT-SC 2x8 Attālums no malas cmin = ccr [mm] 00 no balsta Izvietojums smin II [mm] 0 smin = scr [mm] 20 ) Komercstandartam atbilstošus vītņotus stieņus arī var lietot. C8 tabula: Grupas koeficients Grupas koeficients αg,n II αg,v II αg,n αg,v [-] 29 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

38 C86 tabula: Raksturīgā slodzes pretestība visām enkuru kombinācijām (skatīt tabulu B3) Lietojuma kategorija w/w d/d Enkura tips un izmērs hef [mm] Korpusa nestspēja [kn] NRk,p = NRk,b [kn] 3,,,, C87 tabula: nobīdes h ef N N0 N [mm] [kn] [mm] [mm] 0, 0, 0,30 29 pielikums DoP_lv_0-0_28020_Hilti_HIT-HY_270_33-CPR-M_00-_07_

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Εύρος θερμοκρασίας I: -40 C έως + 40 C (μέγ. μακροπρόθεσμη θερμοκρασία +24 C και

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Εύρος θερμοκρασίας I: -40 C έως + 40 C (μέγ. μακροπρόθεσμη θερμοκρασία +24 C και EL ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ DoP No. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: Σύστημα έγχυσης Hilti HIT-HY 170 2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς όπως απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. 3. Προοριζόμενη χρήση του δομικού προϊόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή:

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. 3. Προοριζόμενη χρήση του δομικού προϊόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή: EL ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑ Αρ. Hilti HVU 1343-CPR-M 500-19/07.14 1. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης τύπου προϊόντος: Hilti HVU με στοιχεία HAS και HIS 2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς όπως απαιτείται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αρ. Hilti HIT-HY 200-R Rebar_1343-CPR-M500-6/07.14

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αρ. Hilti HIT-HY 200-R Rebar_1343-CPR-M500-6/07.14 EL ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αρ. Hilti HIT-HY 200-R Rebar_1343-CPR-M500-6/07.14 1. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης τύπου προϊόντος: Σύστημα έγχυσης Hilti HIT-HY 200-R για ράβδους οπλισμού εκ των υστέρων εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. 3. Προοριζόμενη χρήση του δομικού προϊόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή:

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. 3. Προοριζόμενη χρήση του δομικού προϊόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή: EL ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑ Αρ. Hilti HKD 0672-CPR-0137 1. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης τύπου προϊόντος: Χτυπητό αγκύριο HKD Hilti 2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς όπως απαιτείται σύμφωνα με το Άρθρο 11(4):

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. HUS-HR (με εξαγωνική κεφαλή): διάμετρος τρυπανιού [mm] 6, 8, 10, 14. HUS-I (με εσωτερικό σπείρωμα): διάμετρος τρυπανιού [mm] 6, 8, 10

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. HUS-HR (με εξαγωνική κεφαλή): διάμετρος τρυπανιού [mm] 6, 8, 10, 14. HUS-I (με εσωτερικό σπείρωμα): διάμετρος τρυπανιού [mm] 6, 8, 10 EL ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αρ. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: Στριφώνι Hilti HUS 2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα κανονικού βάρους σύμφωνα με το EN 206 Για χρήση σε

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα κανονικού βάρους σύμφωνα με το EN 206 Για χρήση σε EL ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑ Αρ. Hilti HAC 1343-CPR-M500-18/07.14 1. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης τύπου προϊόντος: Hilti Κανάλια αγκυρίων (HAC) με μπουλόνια καναλιών (HBC) 2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. 7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με δομικό προϊόν που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. 7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με δομικό προϊόν που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο: EL ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑ Αρ. Hilti HUS3 0672-CPD-0361 1. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης τύπου προϊόντος: Αγκυρόβιδα Hilti HUS3 2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς όπως απαιτείται σύμφωνα με το Άρθρο 11(4):

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Γαλβανισμένος χάλυβας: Μόνο για ξηρή εσωτερική χρήση. HUS3-HF (με εξαγωνική κεφαλή): Ø8, Ø10, Ø14 mm

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Γαλβανισμένος χάλυβας: Μόνο για ξηρή εσωτερική χρήση. HUS3-HF (με εξαγωνική κεφαλή): Ø8, Ø10, Ø14 mm EL ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑ Αρ. Hilti HUS3 0672-CPD-0361 1. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης τύπου προϊόντος: Αγκυρόβιδα Hilti HUS3 2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς όπως απαιτείται σύμφωνα με το Άρθρο 11(4):

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Εύρος θερμοκρασίας III: -40 C έως C (μέγ. μακροπρόθεσμη θερμοκρασία +72 C και

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Εύρος θερμοκρασίας III: -40 C έως C (μέγ. μακροπρόθεσμη θερμοκρασία +72 C και EL ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αρ. ΔΑ Hilti HIT-HY 200-A 1343-CPR-M500-10/07.14 1. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης τύπου προϊόντος: Σύστημα έγχυσης Hilti HIT-HY 200-A 2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς όπως απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes Rockwool LATVIJA Ārsienu siltināšana Apmetamās un vēdināmās fasādes Apmetamo fasāžu siltināšana Akmens vates izstrādājumiem, kurus izmanto ēku fasāžu siltināšanai, raksturīga izmēru noturība (tā nedeformējas

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Metāla konstrukcijas Studiju darbs Ēkas starpstāvu pārseguma nesošo tērauda konstrukciju projekts Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC049

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (Κανονισμός Προϊόντων Δομικών Κατασκευών)

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (Κανονισμός Προϊόντων Δομικών Κατασκευών) EL ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (Κανονισμός Προϊόντων Δομικών Κατασκευών) Καρφωτό στήριγμα Hilti X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 και X-P 24 G3 για στερέωση

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs

Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs SIA TENAX SIA Evopipes SIA SAKRET SIA Bureau Veritas Latvia SIA "KNAUF"

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. DoP No CPD GR (Έκδοση 1)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. DoP No CPD GR (Έκδοση 1) ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ DoP No. 0756-CPD-447 - GR (Έκδοση 1) 1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:: SPIT TAPCON-6 2.. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Satura

Διαβάστε περισσότερα

!"# $ % & $ ' !!"# $ % $ $ % )! * + ,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %!

!# $ % & $ ' !!# $ % $ $ % )! * + ,( -!. /!# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %! !"# $ % & $ ' (!!"# $ % $ $ ' % )! * +,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! $&&&' 3 & & ( ( ' 456 7 ( % ($ - %!! -$& -! $ %' 89('." :;.'..'

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. 1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: Σύστημα έγχυσης Hilti HIT-HY 200-R

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. 1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: Σύστημα έγχυσης Hilti HIT-HY 200-R EL ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αρ. Hilti HIT-HY 200-R 0756-CPD-0462 1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: Σύστημα έγχυσης Hilti HIT-HY 200-R 2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Materiāla apraksts Rediģēts 11.02.2009. Versijas Nr. 0002 Sikagard -720 EpoCem Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Construction Produkta apraksts

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas BŪVPROJEKTA SASTĀVS 1.sējums 2.sējums 3.sējums 4.sējums 5.sējums 6.sējums 7.sējums Vispārīgā daļa, VD Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa, TS Inženierrisinājumu daļa, ELT/BK/LKT/DT/TN Specifikācijas,

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση.

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση. (, ) =,, = : = = ( ) = = = ( ) = = = ( ) ( ) = = ( ) = = = = (, ) =, = = =,,...,, N, (... ) ( + ) =,, ( + ) (... ) =,. ( ) = ( ) = (, ) = = { } = { } = ( ) = \ = { = } = { = }. \ = \ \ \ \ \ = = = = R

Διαβάστε περισσότερα

Arnis Ližbovskis tirdzniecības vadītājs. Evita Zundmane tirdzniecības pārstāve. Roberts Bombins tirdzniecības pārstāvis

Arnis Ližbovskis tirdzniecības vadītājs. Evita Zundmane tirdzniecības pārstāve. Roberts Bombins tirdzniecības pārstāvis Produktu cenas un tehniskais raksturojums 2013 2 Kontaktinformācija Saint-Gobain ir viena no 100 lielākajām industriālajām grupām pasaule, kas dibināta Parīzē 1665. gadā. Kopējais koncerna apgrozījums

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ενός συστατικού, πολυουρεθανική, οικονομικά αποδοτική υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης. Περιγραφή Προϊόντος ETAG 005 12 0836.

Construction. Ενός συστατικού, πολυουρεθανική, οικονομικά αποδοτική υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης. Περιγραφή Προϊόντος ETAG 005 12 0836. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 09/01/2014 (v1) Κωδικός: 04.01.080 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010915205000000014 Sikalastic -612 ETAG 005 12 0836 Sikalastic -612 Ενός συστατικού, πολυουρεθανική,

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija Izstrādājumu cenrādis 06 Derīgs no 06 gada. maija SATURA RĀDĪTĀJS Vispārējā informācija piegādes kategorijas Noteikumi Izstrādājumu tehniskie parametri 5 Izstrādājumu izvēle Vispārīgā celtniecības izolācija

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό

2-συστατικών θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/02/2014 (v1) Κωδικός: 10.01.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010204030010000144 EN 1504-4:2004 13 0099 2-συστατικών θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά τοίχων πληρώσεως µε διάζωµα Ω.Σ. ή µε οπλισµό οριζόντιων αρµών

Συµπεριφορά τοίχων πληρώσεως µε διάζωµα Ω.Σ. ή µε οπλισµό οριζόντιων αρµών Συµπεριφορά τοίχων πληρώσεως µε διάζωµα Ω.Σ. ή µε οπλισµό οριζόντιων αρµών E. N. Βιντζηλαίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΕΜΠ. Β. Α. Παλιεράκη Υποψήφια ιδάκτορας. Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

3001 Υδροβορίωση/οξείδωση του 1-οκτενίου σε 1-οκτανόλη

3001 Υδροβορίωση/οξείδωση του 1-οκτενίου σε 1-οκτανόλη 3001 Υδροβορίωση/οξείδωση του 1-οκτενίου σε 1-οκτανόλη 1. NaBH, I CH H 3 C C. H O /NaOH H 3 OH C 8 H 16 NaBH H O I NaOH C 8 H 18 O (11.) (37.8) (3.0) (53.8) (0.0) (130.) Βιβλιογραφία A.S. Bhanu Prasad,

Διαβάστε περισσότερα

Self-Lubricating Rod End > Spherical Bearings Product Overview

Self-Lubricating Rod End > Spherical Bearings Product Overview Self-Lubricating Product Overview Table of Contents FMW3E_.4 / NSA8143 FMW3F_.4 / NSA8149 REM REF EN6056 Page IV-3-4 IV-5-6 IV-7-8 IV-9-10 IV-11-12 FMW3E_.4 / NSA8143 NSA8143-04 X R F P FMW3E 4 4 X R K

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr ΑΓΚΥΡΟΒΙ ΕΣ HPM ΚΑΙ PPM Peikko Greece A.E. Αγαµέµνονος 13 και Φανεροµένης 5, 155 61 Χολαργός, Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com www.peikko.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw kw

MICROMASTER kw kw MICROMASTER 430 7.5 kw - 250 kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Στερέωσης MEA Γενικός Κατάλογος

Συστήματα Στερέωσης MEA Γενικός Κατάλογος Συστήματα Στερέωσης MEA Γενικός Κατάλογος Πίνακας επιλογής Βύσματα Κατάλληλα για τα παρακάτω υλικά Σελίδα Μπετόν Φυσική πέτρα Συμπαγή τούβλα Συμπαγή ασβ/κά τούβλα Κισηρόλιθος Διάτρητα τούβλα Διάτρητα ασβ/κά

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis 2014

Izstrādājumu cenrādis 2014 Izstrādājumu cenrādis 0 Derīgs no 0 gada. maija LATVIJA www.rockwool.lv Jūsu uzticamais partneris izolācijas jautājumos! DROŠAS ĒKAS DROŠĀKAI DZĪVEI ROCKWOOL akmens vates izolācija pasargā Jūsu ēkas no

Διαβάστε περισσότερα

PLANOCOLOR PREMIUM 2K

PLANOCOLOR PREMIUM 2K PLANOCOLOR PREMIUM 2K Τσιμεντοειδές σύστημα δύο συστατικών για δημιουργία πατητής τσιμεντοκονίας υψηλής αισθητικής και αντοχής με ιδιαίτερα λεία υφή Ιδιαίτερα λεία υφή χωρίς τρίψιμο Κατάλληλο για εσωτερικούς

Διαβάστε περισσότερα

6 Κατάτμηση - Κοσκίνιση

6 Κατάτμηση - Κοσκίνιση 6 Κατάτμηση - Κοσκίνιση 6.1. Εισαγωγή Η ελάττωση μεγέθους είναι μία διεργασία που συναντάται πολύ συχνά σε κάποια φάση του κυκλώματος προπαρασκευή -κατεργασία της πρώτης ύλης - παραγωγή του τελικού προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības PhD J. Lanka Mehāniskās slodzes veidi: a stiepe, b spiede, c liece, d - bīde Traumatisms skriešanā 1 gada laikā iegūto traumu skaits (dažādu autoru dati):

Διαβάστε περισσότερα

EN 1504-2 08 0921. Αγώγιμο πολυστρωματικό σύστημα βινυλεστερικής ρητίνης

EN 1504-2 08 0921. Αγώγιμο πολυστρωματικό σύστημα βινυλεστερικής ρητίνης Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 21/02/2014 (v1) Κωδικός: 07.09.040 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010602000310000048 EN 1504-2 08 0921 Αγώγιμο πολυστρωματικό σύστημα βινυλεστερικής ρητίνης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ. σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (EΕ) Αρ. 305/2011 (Κανονισμός Προϊόντων Δομικών Κατασκευών)

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ. σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (EΕ) Αρ. 305/2011 (Κανονισμός Προϊόντων Δομικών Κατασκευών) EL ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (EΕ) Αρ. 305/2011 (Κανονισμός Προϊόντων Δομικών Κατασκευών) Πυράντοχο ακρυλικό σφραγιστικό Hilti CFS-S ACR Αρ. Hilti CFS 0761-CPD-0178 1.

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Υψηλής απόδοσης συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων. Περιγραφή Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 06.01.

Construction. Υψηλής απόδοσης συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων. Περιγραφή Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 06.01. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 06.01.020 Sika AnchorFix -2 Υψηλής απόδοσης συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων Construction Περιγραφή Προϊόντος Συγκολλητικό υλικό 2-συστατικών, χωρίς διαλύτες

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze Tehniskā informācija Montāžas instrukcija Izdevums Jūlijs 2007 Mēs paturam sev tiesības veikt tehniskās izmaiħas, kas saistītas ar produktu pilnveidošanu! MG3-ZM-L Gāze LV Satura rādītājs 1 Vispārīgie

Διαβάστε περισσότερα

Kontroldarba varianti. (II semestris)

Kontroldarba varianti. (II semestris) Kontroldarba varianti (II semestris) Variants Nr.... attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 0 cm, I = 0 A, I = 0 A. Aprēķināt

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϊόντος 1 1/5. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.06.03.060 Sika MonoTop -627

Περιγραφή Προϊόντος 1 1/5. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.06.03.060 Sika MonoTop -627 Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.06.03.060 Εκτοξευόμενο κονίαμα ενός συστατικού, χαμηλής συρρίκνωσης, με συνθετικές ίνες, για επισκευές υψηλής αντοχής, μεγάλου πάχους και για νέες

Διαβάστε περισσότερα

Ingenieurbüro Frank Blasek - Beratender Ingenieur Am Kohlhof 10, Osterholz-Scharmbeck Tel: 04791/ Fax: 04791/

Ingenieurbüro Frank Blasek - Beratender Ingenieur Am Kohlhof 10, Osterholz-Scharmbeck Tel: 04791/ Fax: 04791/ Page: 10 CONTENTS Contents... 10 General Data... 10 Structural Data des... 10 erials... 10 Sections... 10 ents... 11 Supports... 11 Loads General Data... 12 LC 1 - Vollast 120 km/h 0,694 kn/qm... 12 LC,

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης για διάστρωση κεραμικών πλακιδίων μεγάλου μεγέθους, κατηγορίας C2TE βάσει ΕΝ 12004

Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης για διάστρωση κεραμικών πλακιδίων μεγάλου μεγέθους, κατηγορίας C2TE βάσει ΕΝ 12004 Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 15/11/2013 (v1) Κωδικός: 10.04.060 Αριθμός Ταυτοποίησης: 01 03 06 02 001 0 000122 SikaCeram -205 Large EN 12004 13 SikaCeram -205 Large Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ» ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΤΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

«ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ» ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΤΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ» ΜΑΤΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να εκφράσω

Διαβάστε περισσότερα

Council of the European Union Brussels, 25 June 2015

Council of the European Union Brussels, 25 June 2015 Council of the European Union Brussels, 25 June 2015 Interinstitutional File: 2011/0361 (COD) 8725/15 JUR 309 EF 87 ECOFIN 312 CODEC 684 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Διαβάστε περισσότερα

Iepirkuma Holteru un tā programmatūras iegāde, Iepirkuma identifikācijas Nr. JP 2014/6 nolikums. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 2.

Iepirkuma Holteru un tā programmatūras iegāde, Iepirkuma identifikācijas Nr. JP 2014/6 nolikums. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 2. NOLIKUMS APSTIPRINĀTS 2014. gada 26. martā iepirkuma komisijas sēdē protokols Nr. 3 Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja, Dr. Ruta Viesture Paraksts: Iepirkuma Holteru un tā programmatūras iegāde, Iepirkuma

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΚΑΛΑ ΑΠΟ FIBERGLASS ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ 2Χ3Μ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΚΑΛΑ ΑΠΟ FIBERGLASS ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ 2Χ3Μ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΚΑΛΑ ΑΠΟ FIBERGLASS ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ 2Χ3Μ ΚΩ ΙΚΟΙ: 802000031 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι ο καθορισµός των τεχνικών χαρακτηριστικών, των δοκιµών και του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

(Leģislatīvi akti) REGULAS

(Leģislatīvi akti) REGULAS 28.2.2014. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 60/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS DALACIN T 10 mg/ml šķīdums ārīgai lietošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrs ml šķīduma satur 10 mg klindamicīna (clindamycinum) klindamicīna fosfāta veidā.

Διαβάστε περισσότερα

Rod End > Spherical Bearings Product Overview

Rod End > Spherical Bearings Product Overview Rod End > Spherical Bearings Product Overview Table of Contents FMW3E_.4 / NSA8143 FMW3F_.4 / NSA8149 REM REF Page IV-3-4 IV-5-6 IV-7-8 IV-9-10 FMW3E_.4 / NSA8143 Rod End > Spherical Bearings Schematic

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι...1

Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι...1 6. ιανυσµατικοί χώροι Σελίδα από 5 Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι ιανυσµατικοί χώροι... 6. ιανυσµατικοί χώροι... 6. Υποχώροι...7 6. Γραµµικοί συνδυασµοί... 6. Γραµµική ανεξαρτησία...9 6.5 Άθροισµα και ευθύ

Διαβάστε περισσότερα

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55)

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Rīgā 2015. gada. LĪGUMS Nr. LB-07/2015/268 Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Latvijas Banka (tālāk

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας σήματος για ηλεκτρομαγνητικά ροόμετρα

Μετατροπέας σήματος για ηλεκτρομαγνητικά ροόμετρα IFC 100 Γρήγορη έναρξη Μετατροπέας σήματος για ηλεκτρομαγνητικά ροόμετρα Ηλεκτρονική αναθεώρηση: ER 3.0.xx Το τεχνικό εγχειρίδιο θεωρείται ολοκληρωμένο μόνον όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» - MIS 383583

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» - MIS 383583 ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» - MIS 383583 Υποέργο 11: 3D Προσομοίωση της κατεργασίας της διάτρησης, βασισμένη στον προγραμματισμό συστήματος CAD Παραδοτέο του Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΜΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΜΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΜΕ To Exalcobond είναι σύνθετο πάνελ αλουµινίου, ιδανικό για τη δηµιουργία των πιο σύγχρονων κατασκευών, δίνοντας απεριόριστες δυνατότητες σχεδιασµού. Το Exalcobond

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks 3.2.2. SAITES STARP ATOMIEM SAIŠU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Lai izprastu materiālu fizikālo īpašību būtību jābūt priekšstatam par spēkiem, kas darbojas starp atomiem. Aplūkosim mijiedarbību starp diviem izolētiem

Διαβάστε περισσότερα

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Lietotāja rokasgrāata Versija 757665i Latviski Apsveica ūs ar Leica Lino iegādi. Drošības instrukciju nodaļa seko pēc ekspluatācijas instrukciju nodaļas. irs lietojiet

Διαβάστε περισσότερα

Data Sheet High Reliability Glass Epoxy Multi-layer Materials (High Tg & Low CTE type) Laminate R-1755V Prepreg R-1650V

Data Sheet High Reliability Glass Epoxy Multi-layer Materials (High Tg & Low CTE type) Laminate R-1755V Prepreg R-1650V Data Sheet High Reliability Glass Epoxy Multi-layer Materials (High Tg & Low CTE type) Laminate R-1755V Prepreg R-1650V Nov. 2015 No.15111336 Specification / Laminate R-1755V No.; 15111336-1 Property Units

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ 1 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340 2 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409, 12398/ 410

Διαβάστε περισσότερα

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE Ekspluatācijas gaitā jebkura reāla būve ārējo iedarbību rezultātā kaut nedaudz maina sākotnējo formu un izmērus. Sistēmas, kurās to elementu savstarpējā izvietojuma un izmēru maiņa iespējama tikai sistēmas

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Euthyrox 25 mikrogrami tabletes Euthyrox 100 mikrogrami tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena Euthyrox 25 mikrogrami tablete satur 25 mikrogramus nātrija

Διαβάστε περισσότερα

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 1. uzdevums Vai tu to vari? Gāzes Ķīmisko reakciju vienādojumi Ūdeņradis, oglekļa dioksīds,

Διαβάστε περισσότερα

KLINGERballostar-A PN 16 DN 150R125. Ød4. Ød2 SW1. Ød1 20R15 25R20 32R25 40R32 50R40 65R50 80R65 100R80 125R100 150R125 5.8 5.8 5.

KLINGERballostar-A PN 16 DN 150R125. Ød4. Ød2 SW1. Ød1 20R15 25R20 32R25 40R32 50R40 65R50 80R65 100R80 125R100 150R125 5.8 5.8 5. KINERaostar- ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΟΙ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΙΑΤΟΜΗΣ, ΜΑΚΡΥΟΙ Τυπος K-F Υλικο ΙΙΙ / Χυτοσιδηρος PN SW1 h h5 Øk ± 0, 1 Υλικο ΙΙΙ / Χυτοσιδηρος Χειρολαβη 1.00 Αξονας Κινησης 1. Περικοχλιο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες σιδερώματος με ατμό SI 2.600 CB. Τεχνικά στοιχεία

Μονάδες σιδερώματος με ατμό SI 2.600 CB. Τεχνικά στοιχεία Μονάδες σιδερώματος με ατμό SI 2.600 CB Μείωση του χρόνου σιδερώματος στο μισό. Σιδέρωμα σαν επαγγελματίες γρήγορα και χωρίς κόπο. Χάρη στην πίεση ατμού τα υφάσματα σιδερώνονται γρήγορα και χωρίς κόπο.

Διαβάστε περισσότερα

Rod End > Ball Bearings Product Overview

Rod End > Ball Bearings Product Overview Product Overview Table of Contents EN4035 EN4036 FC...M / FCN...M ASNA2579E NSA8159 REP / RAP REP...F Page Il-3-4 Il-5-6 Il-7-8 Il-9-10 Il-11-12 Il-13-14 Il-15-16 EN4035 EN4035 L 06 P K A T Surface Treatment

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Ένα σύστημα αντικλεπτικού συναγερμού είναι μια ομάδα εξαρτημάτων που σκοπό έχει να προστατέψει έναν συγκεκριμένο χώρο από παραβίαση.

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. Dominē labākais gada katalogs

Sedna. Dominē labākais gada katalogs Dominē labākais 2010. gada katalogs DOMINO, atvijas elektroslēdžu līderis jau vairāk nekā 15 gadus, tagad ir ieguvis daudz jaunu, labu īpašību, kas palīdzēs veidot savstarpēji veiksmīgu ikdienas sadarbību.

Διαβάστε περισσότερα

EN 1504-2:2004 EN 13813:2002. Ηλεκτροστατικά αγώγιμο εποξειδικό αστάρι 2-συστατικών

EN 1504-2:2004 EN 13813:2002. Ηλεκτροστατικά αγώγιμο εποξειδικό αστάρι 2-συστατικών Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 01/04/2014 Κωδικός: 11.09.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010801020120000001 EN 1504-2:2004 EN 13813:2002 08 0921 Ηλεκτροστατικά αγώγιμο εποξειδικό αστάρι 2-συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 2000-10 V1.4

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 2000-10 V1.4 3 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 000-0 V.4 4 Περιεχόμενα 5 Ειαγωγή...9 Ανοχή χαλύβων...9 3 Φόριη... 4 Υπολογιμός ε δυναμική θραύη... 4. Ονομαικές άεις (ημιεύρος δυναμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΥΜΒΟΛΗΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΗΣΥΜΒΟΛΗΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΗΣΥΜΒΟΛΗΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1 Περιβάλλον και Θερμομόνωση Κλιματικές αλλαγές και πρωτόκολλο του Κιότο Υψηλή κατανάλωση ενέργειας εκπομπές ρυπογόνων αερίων Ατμοσφαιρική

Διαβάστε περισσότερα

MIDWEEK REGULAR COUPON

MIDWEEK REGULAR COUPON 3-WAY ODDS (1X2) 1 / 2 1 X 2 MIDWEEK REGULAR COUPON DOUBLE CHANCE TOTALS 2.5 1ST HALF - 3-WAY HT/FT BOTH TEAMS TO SCORE 1/ 12 /2 2.5-2.5+ 01 0/ 02 1-1 /-1 2-1 1-/ /-/ 2-/ 2-2 /-2 1-2 ++ -- 1X 12 X2 U O

Διαβάστε περισσότερα

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 2 Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 1.0. redakcija Izmaiņas šajā dokumentā Redakcija Izmaiņas 1,0 Pirmā redakcija Kā sagatavot klasificēšanas

Διαβάστε περισσότερα

EN 1504-2: 2004 EN 13813:2002. Έγχρωμη υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή χαμηλών εκπομπών

EN 1504-2: 2004 EN 13813:2002. Έγχρωμη υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή χαμηλών εκπομπών Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 29/01/2014 (v1) Κωδικός: 11.05.140 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010801020240000018 EN 1504-2: 2004 EN 13813:2002 13 0921 Έγχρωμη υδατοδιαλυτή εποξειδική βαφή χαμηλών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička 1, Τηλ. 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων. ALFA 70 DOMINANT και ALFA 90H DOMINANT

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička 1, Τηλ. 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων. ALFA 70 DOMINANT και ALFA 90H DOMINANT ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička 1, Τηλ. 017/421-121 Σόμπα στερεών καυσίμων ALFA 70 DOMINANT και ALFA 90H DOMINANT Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης 1 5 2 3 6 4 7 1 5 6 7 2 3 4 ΕΙΚ. 1 Κουζίνα στερεών

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums 3.. Līdzstrāva Šajā nodaļā aplūkosim elektrisko strāvu raksturojošos pamatlielumus un pamatlikumus. Nodaļas sākumā formulēsim šos likumus, balstoties uz elektriskās strāvas parādības novērojumiem. Nodaļas

Διαβάστε περισσότερα

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF 6720616592.00-1.SD Ορθοστάτης για επίπεδους συλλέκτες Solar 3000 TF / Solar 4000 TF GR Οδηγίες συναρμολόγησης για τον ειδικό 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 3

Διαβάστε περισσότερα

Produktu katalogs 14 Atjaunots

Produktu katalogs 14 Atjaunots Produktu katalogs 14 Atjaunots 08.2015 Saturs 1. Krāsas 5 1.1. Krāsas un pārklājumi āra darbiem KS G Balta silikāta grunts minerālām virsmām 6 KS P Silikāta grunts 7 KS Ūdens dispersijas silikāta krāsa

Διαβάστε περισσότερα