ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΝΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΝΣ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΝΣ

2 Κατηγορίες Κατασταλτικών του ΚΝΣ: 1. Ηρεµιστικά 2. Αλκοόλες 3. Γενικά Αναισθητικά 4. Ψυχοτρόπα φάρµακα

3 Απαραίτητος ο δικτυωτός σχηµατισµός Ελέγχει: 1. σκελετικούς µυς 2. σωµατικές σπλαχνικές αισθήσεις 3. έλεγχος αυτόνοµου νευρικού 4. ενδοκρινές νευρικό σύστηµα 5. ρύθµιση των βιολογικών «ρολογιών» 6. Περιφερική πληροφορία κέντρο ύπνος ξύπνηµα ικτυωτό σύστηµα ενεργοποίησης συντονιστής και διεγέρτης του ΚΝΣ

4 α.σύστηµα δικτυωτής υφής(δενδρίτες, νευράξονες) µε πολλαπλές συνάψεις β. εκτείνεται µέχρι τον υποθάλαµο, συνδέεται µε τον φλοιό και µε τον ΝΜ γ. έχει επίδραση στο ΚΝΣ και στα αυτόνοµα κέντρα

5 Ηρεµιστικά-Υπνωτικά Φάρµακα α. ηρεµιστικά: καταστέλλουν την ανησυχία προκαλούν ύπνο β. υπνωτικά Κοινή δράση που εξαρτάται από την δόση

6 οµή ηρεµιστικών/υπνωτικών Ποικιλία στην δοµή πολλοί µηχανισµοί άγνωστη δράση σε µοριακό επίπεδο Τα Βαρβιτουρικά, οι Βενζοδιαζεπίνες και η Μεπροβαµάτη ρουν: ικτυωτό Σχηµατισµό +Ιππόκαµπο + Αµυγδαλή

7 1.Βαρβιτουρικά (κυριότερος εκπρόσωπος) 2.Πιπεριδινοδιόνες 3.Βενζοδιαπίνες

8 4.Καρβαµιδικά παράγωγα 5.Κιναζολόνες 6.Αλκοόλες 7.Κυκλικοί αιθέρες

9 Βενζοδιαζεπίνες ρουν µέσο ανασταλτικών νευρώνων (γλυκίνη, GABA, Cl - ) Υποδοχείς για βενζοδιαζεπίνες: πολύ πρόσφατα στον φλοιό και µεσεγκέφαλο κοντά σε υποδοχείς GABA ιόντα Cl - υπερπόλωση ελάττωση ηµιζωής ΝΕ και SE

10

11

12 Βαρβιτουρικά αναστολή βιοσύνθεσης νευροδιαβιβαστών Γνωστά από το συνθέσεις 50 τουλάχιστον στο εµπόριο

13

14

15 Φαρµακολογικές Ενέργειες 1. Ελάττωση διεγερσιµότητας 2. Υπνηλία αύξηση NREM (75%), ελάττωση REM (25%) 3. Αναισθησία 4. Μυοχαλάρωση (κυρίως καρβαµιδικό, βενζοδιαζεπίνες) 5. Αντισπαστική δράση φαινοβαρβιτάλη

16 Φαρµακοκινητική µεγάλη απορρόφηση από το στοµάχι χαµηλός ιονισµός µεγάλη λιποφιλικότητα! Οι βενζοδιαζεπίνες απορροφούνται κυρίως από το δωδεκαδάκτυλο

17 Μεταβολισµός Κυρίως στο Ήπαρ γλυκουρονικά άλατα ενεργοί µεταβολίτες

18 Θεραπευτικές Χρήσεις 1. Ηρεµιστικά υπνωτικά: φαινοβαρβιτάλη, µεπροβαµάτη ως αγχολυτικά υπνωτικά και κατά της επιληψίας 2. Αγχολυτικά: βενζοδιαζεπίνες -µεγάλος θεραπευτικός δείκτης -χαµηλή απέκκριση -µικρές αλληλεπιδράσεις

19 Εθισµός Ψυχολογική φυσική εξάρτηση και όχι σωµατική

20 Αλκοόλες Αιθανόλη: διαχρονικό φάρµακο αλκοολική ζύµωση: 3500πΧ ζύµωση απόσταξη 95% Φαρµακολογία: µηχανισµός δράσης όµοιος µε βαρβιτουρικά και βενζοδιαζεπίνες Φαρµακοκινητική: γρήγορη απορρόφηση (από ΓΕΣ 40 min, πνεύµονες) Καταβολισµός: CH 3 CH 2 OH + NAD + αλκ.αφυδρογονάση CH 3 CH 2 O + NADH + H + Οξειδάση, Ο CH 3 CH 2 O 2 CH 3 COOH CO 2 + H 2 O

21 Φαρµακολογικές ενέργειες αλκοόλης: Συµπτώµατα εµφανίζονται σε συγκέντρωση 0.5% 5% κώµα περιφερική αγγειοδιαστολή ελάττωση σύνθεσης ΝΕ ελάττωση απελευθέρωσης Ach ελάττωση συστολής του µυοκαρδίου επάγει την σύνθεση µεταβολικών ενζύµων καταστολή ανασταλτικών µηχανισµών σεξουαλική συµπεριφορά

22 Συνέπειες Αλκοόλης, Αλκοολισµού (Χρόνιας Κατανάλωσης) Ηπατοτοξικότητα NADH/NAD ισορροπία, µεταβολισµός σακχάρων εναπόθεση λίπους λιποπρωτεϊναιµία γλουταθειόνη δέσµευση ελεύθερων ριζών κίρρωση ήπατος Στο Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα αµνησία κινητικά προβλήµατα παράλυση εξωτερικών µυών των οφθαλµών Στο Κυκλοφορικό έλλειψη φολικού οξέως αναιµία Στο Ενδοκρινολογικό διαταραχή οξεοβασικής ισορροπίας( γυναικοµαστία, ατροφία γεν.οργάνων)

23 ! Σύνδροµο Αλκοολισµού και στα έµβρυα Κοινωνικές Συνέπειες πολλές καρδιοπάθειες, τροχαία, κίρρωση ήπατος USA 18 ετών Αντιµετώπιση του συνδρόµου Έντονα συµπτώµατα στέρησης στις πρώτες 6-8 ώρες, τέλος στις 2µέρες Επιφέρει άγχος εφίδρωση τρεµούλα δυσφορία αρρυθµίες Ψυχοθεραπεία χορήγηση ισουλφιράµης (αντιοξειδωτική δράση) δυσφορία λόγω αυξηµένων ποσών ακεταλδεϋδης δρα για 12 ώρες

24

25

26 Ψυχοτρόπα φάρµακα Μεταβάλλουν την ψυχική διάθεση και συµπεριφορά του ατόµου Αντιψυχωσικά ή ισχυρά ηρεµιστικά Ψυχοδιεγερτικά Αγχολυτικά Αντικαταθλιπτικά Ψυχοµιµητικά, παραισθησιογόνα

27 Ψυχικές διαταραχές που ενδιαφέρουν την φαρµακολογία Νευρώσεις: ποσοτική µεταβολή της φυσιολογίας του εγκεφάλου. Ο ασθενής διατηρεί τον φυσιολογικό έλεγχο του εγκεφάλου συναισθηµάτων. Ψυχώσεις: ποιοτική µεταβολή της φυσιολογίας του εγκεφάλου. Ο ασθενής βρίσκεται στον δικό του κόσµο και ζεί ανάλογα. Συµβάλλουν: Συνθήκες ενεργοποίησης εγκεφαλικών µηχανισµών (νεογνά, παιδική ηλικία) Μόρφωση, περιβάλλον, κοινωνικοί παράγοντες (π.χ στρατός) Κληρονοµικοί παράγοντες Παθήσεις του ΚΝΣ

28 Αντιψυχωσικά, Ισχυρά ηρεµιστικά Πριν το 1950 δεν υπήρχαν φάρµακα χλωροπροµαζίνη, ρεζερπίνη κυρίως σχιζοφρένεια διαταραχή συνειρµών και ιδεών Κατηγορίες: 1. Παράγωγα φαινοθειαζίνης 2. Παράγωγα θειοξανθενίου 3. Παράγωγα βουτυροφαινονών 4. Φάρµακα ποικίλης δοµής

29

30

31 Φαρµακοκινητική Ικανοποιητική από το ΓΕΣ και παρεντερικά Κατανοµή: εγκέφαλο, πνεύµονες, ήπαρ, σπλήνα, νεφρά Υποκατανοµήστο ΚΝΣ: προµήκη > υποθάλαµο > βασικά γάγγλια > θάλαµος, ιππόκαµπος, γέφυρα, αµυγδαλή >µεσεγκέφαλος Λιποδιαλυτά, πρωτεΐνες πλάσµατος half life hr Πολύπλοκος µεταβολισµός

32 Φαρµακολογική δράση Προκαλούν εξοµάλυνση συµπεριφοράς χωρίς αναισθησία, εφορία, εθισµό Επιβραδύνουν την αγωγή µέσω δικτυωτού σχηµατισµού σε αντίθεση µε τα βαρβιτουρικά που καταστέλλουν τον Σ Φαινοθειαζίνες κυρίως χλωροπροµαζίνη : δεν επηρεάζουν την αισθητική οδό πλήρη αναστολή κινήσεων κατατονία Έχουν ανασταλτική στην χηµειοαισθητική ζώνη του εµετού (αντιεµετική), θερµορυθµιστικό (υποθερµία)

33 Μηχανισµός ράσης Α. Ισχυρά αντιψυχωσική δράση ως ανταγωνιστές της ντοπαµίνης, αναστολείς ντοπαµινεργικών νευρώνων Αποκλεισµός από φαινοθειαζίνη για σχιζοφρένεια ρούν στο εξωπυραµιδικό, και στην µέλαινα ουσία, προκαλούν ιατρογενή Parkinson, ανταγωνίζονται την L-Dopa Β. Ανταγωνιστές σεροτονίνης και αντινοραδρενεργική δράση Σε υγιή άτοµα προκαλούν υπνηλία, καταστολή του ΚΝΣ στο καρδιαγγειακό ορθοστατική υπόταση, αναστρέψιµες αρρυθµίες ενδοκρινείς αδένες γαλακτόρροια

34 Κλινικές Χρήσεις Εξοµάλυνση συµπεριφοράς custom made µερικά από αυτά χορηγούνται και σαν αντιεµετικά ή αντιισταµινικά

35 Παρενέργειες/αλληλεπιδράσεις Έχουν αθροιστική δράση µε άλλα κατασταλτικά του ΚΝΣ, επίσης προκαλούν: ψευδοκατάθλιψη (ιατρογενής) παρκινσονισµός στειρότητα/ανικανότητα Αναιµίες αρρυθµίες

36 Ψυχοδιεγερτικά Φάρµακα Οµάδα στην οποία ανήκουν η αµφεταµίνη και τα παράγωγά της, οι µεθυλοξανθίνες και η κοκαΐνη Αµφεταµίνη Παρασκευάστηκε το 1887 για την αντιµετώπιση του βρογχικού άσθµατος. Το 1920 παρατηρήθηκε αυξηµένη κεντρική διεγερτική ενέργεια (ανορεξιογόνο) κατάχρηση. Χρησιµοποιήθηκε επίσηµα στονβ Παγκόσµιο Πόλεµο. Για την αντιµετώπιση άσθµατος, κατάθλιψης, παχυσαρκίας Ηαµφεταµίνη και τα παράγωγά της: έκλυση νοραδρεναλίνης στο ΚΝΣ και αναστολή επαναρρόφησης

37 Παράγωγα

38 Φαρµακοκινητική Καλή απορρόφηση από το ΓΕΣ ιαπερνά εύκολα τον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό ΚΝΣ Φαρµακολογικές ενέργειες Παρόµοιες µε τον κατεχολαµινών Κεντρική διεγερτική και ελάχιστα περιφερική δράση Ελάττωση κόπωσης Πνευµατική διαύγεια Αφροδισιακή/ηδονιστική δράση αµφισβητούµενη, υφίσταται µάλλον λόγω ευεξίας Ταχυκαρδία, µυδρίαση, αύξηση της πίεσης Υπέρµετρη αυτοπεποίθηση ( ναρκισσισµός, car dealers)

39 Χρόνια χρήση: Ανάπτυξη αντοχής και εµφάνιση ψυχολογικής εξάρτησης ιακοπή παραισθήσεις, µανία, τάση για αυτοκτονία Κακή χρήση από φοιτητές, αθλητές, και ανθρώπους κάτω από stress.

40 Κοκαΐνη Αλκαλοειδές του φυτού Erythroxylon Coca στις Άνδεις της Ν. Αµερικής Τοπικό αναισθητικό, διεγερτικό κ.ά. Από τον 19ο αιώνα πλατιά χρήση Φαρµακοκινητική Αµφοτερικές ιδιότητες λιπο-υδατοδιαλυτή ph! Από βλενογόνους και ΓΕΣ Από την Μύτη (1-2 min)

41 Χρήση ως βάση λιποδιαλυτή καλύτερη ως HCl άλας υδατοδιαλυτό φθηνότερη!free basing HCl άλας + NaHCO 3 εκχύλιση µε οργανικό δ/τη Ακατέργαστη HCl κοκαΐνη +NaHCO 3 Crack Φθηνή µε ανησυχητική εξάπλωση Με κάπνισµα 7-8 εγκέφαλο οµικά µοιάζει µε τα τοπικά αναισθητικά

42 Φαρµακολογική δράση Α. Αναστέλλει προσυναπτικά τη επαναπρόσληψη της ΝΕ Β. Υπάρχει εκλεκτική σύνδεση µε σερετονεργικούς υποδοχείς Στο ΚΝΣ: ευεξία, υπερδιέγερση φλοιώδη κέντρα Καρδιαγγειακό: βραδυκαρδία (µικρή δόση), ταχυκαρδία (µεγάλη δόση) Ενδοφλέβια αίσθηµα οργασµού (Αφροδισιακό)

43 1-2 g ΘΑΝΑΤΟ LD 50 = 500 mg Τοξικότητα Ψυχική διέγερση Υπερκινητικότητα Καταστολή ΚΝΣ θάνατος σε λιγότερο από 10 min Αντίδοτο: φαινοθειαζίνες, διαζεπάµη

44 Μεθυλοξανθίνες Τυχαία ανακάλυψη κατσίκες ανησυχία coffee Arabica Camelia tea Καφεΐνη: 85mg/φλιτζάνι καφέ USA: 90% πίνουν καφέ 50mg/φλιτζάνι τσάι 5 mg καφείνη/250mg Θεοβρωµίνη/φλιτζάνι κακάο Συσσώρευση camp λόγω αναστολής της φωσφοδιεστεράσης διεγερτική δράση

45 Φαρµακοκινητικη Αφεψήµατα Καφεΐνη: ΚΝΣ διεγερτικό ΓΕΣ γαστρική έκκριση νεφρά διούρηση πνεύµονες βρογχοδιασταλτικό Θεοφυλλίνη: πνεύµονες βρογχοδιασταλτικό (αντί για µορφίνη σε πνευµονικό οίδηµα)

46 Κατάχρηση Η σπουδαιότητα στην φαρµακολογική δράση εξουδετερώνεται από την κατάχρηση Όλα σχεδόν τα παραπάνω φάρµακα οδηγούν σε φαρµακευτική εξάρτηση φαρµακευτική εξάρτηση πρώτα ψυχική και στη συνέχεια σωµατική Εθισµός: προοδευτική µείωση αποτελεσµατικότητας ΑΝΤΟΧΗ Ηχρήσηψυχοτρόπωνφαρµάκων εξαρτάται από: το άτοµο τις συνθήκες που του χορηγείται το φάρµακο την φαρµακολογία

47

ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΝΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ Διέγερση και ευφορία, μειώνουν το αίσθημα της κόπωσης και αυξάνουν την κινητική δραστηριότητα. ΨΥΧΩΣΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Βαθιές μεταβολές στον τρόπο σκέψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΝΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΝΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΝΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Η φύση του άγχους Το άγχος είναι μία δυσάρεστη κατάσταση έντασης ή ανησυχίας ένας φόβος που φαίνεται να προέρχεται από άγνωστη αιτία. Οι διαταραχές που σχετίζονται με το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ Ιατρική Σχολή - Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων - Πανεπιστηµιούπολη - 451 10 Ιωάννινα DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY Medical School - University of Ioannina - University Campus - 451 10 Ioannina

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LONARID N 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα δισκίο περιέχει: Paracetamol Codeine phosphate hemihydrate

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΟΥΧΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ Ή ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ

ΟΠΙΟΥΧΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ Ή ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ ΟΠΙΟΥΧΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ Ή ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ Φάρµακα παρόµοια µε την µορφίνη που προκαλούν αναλγησία και υπνηλία, σε αντίθεση µε τα αντιπυρετικά-αντιφλεγµονώδη Ιστορία: γνωστά από τους Σουµέριους για την

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοφλέβιοι Αναισθητικοί Παράγοντες

Ενδοφλέβιοι Αναισθητικοί Παράγοντες ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 95 Ενδοφλέβιοι Αναισθητικοί Παράγοντες ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΧΑΜΑΪΔΗ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 1665, ανακοινώθηκε από τον καθηγητή Αστρονομίας στην

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 5 ο - Άρθρο 5 ο

Τεύχος 5 ο - Άρθρο 5 ο Τεύχος 5 ο - Άρθρο 5 ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΘΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΞ' ΑΥΤΩΝ Τσίντου Μαγδαληνή* Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. *Editor in Chief, reviewer, webmaster. 1. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

τυχερά παιχνίδια αλλά και οι εθιστικές σχέσεις. Τεχνητοί Θετικοί Ενισχυτές της Συμπεριφοράς Φάρμακα, τυχερά παιχνίδια, εθιστικές σχέσεις

τυχερά παιχνίδια αλλά και οι εθιστικές σχέσεις. Τεχνητοί Θετικοί Ενισχυτές της Συμπεριφοράς Φάρμακα, τυχερά παιχνίδια, εθιστικές σχέσεις ΟΡΟΛΟΓΙΑ Κατάχρηση φαρμάκων (Drug Abuse)- μη ιατρική χρήση φαρμάκων Εθισμός (Addiction)- κατάσταση κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει καταναγκαστική συμπεριφορά για τη λήψη του φαρμάκου. Εξάρτηση (Dependence)

Διαβάστε περισσότερα

ALGINE ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ALGINE ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1 ALGINE ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ALGINE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Παρακεταμόλη 500 mg Καφεΐνη 65 mg

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτησιογόνες ουσίες

Εξαρτησιογόνες ουσίες Εξαρτησιογόνες ουσίες Ορισµός Οι εξαρτησιογόνες ουσίες είναι χηµικές ουσίες που προκαλούν εθισµό, µια κατάσταση δηλαδή, όπου ο χρήστης διακατέχεται από µια µη ελεγχόµενη επιθυµία χρησιµοποίησης των ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 2 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Aβραµίκα Μαρία. Καθηγήτρια Εφαρµογών (Επιβλέπουσα) ηµητριάδου Αλεξάνδρα. Καθηγήτρια Εφαρµογών Γκέλιου Ελένη. Καθηγήτρια Εφαρµογών 3 Σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

S P C ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ S T E D O N (DIAZEPAM)

S P C ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ S T E D O N (DIAZEPAM) S P C ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ S T E D O N (DIAZEPAM) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ STEDON TAB. & STEDON INJ. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ανατομική οντότητα που οργανώνει την επικοινωνία και αλληλεπίδραση του πλήθους των αισθητικών και κινητικών νεύρων είναι το Κ.Ν.Σ. που αποτελείται από: τον εγκέφαλο (κρανιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ...

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ... ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ... ΓΕΝΙΚΑ Ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήµατα που απασχολούν την κοινωνία µας, είναι η µεγάλη εξάπλωση, χρήση και διάδοση των ναρκωτικών. Η φοβερή αυτή µάστιγα δεν είναι προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ Αρκετά διαδεδομένη ασθένεια. Περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια πάσχοντα άτομα στις ΗΠΑ. Η δεύτερη συχνότερη νευρολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CONCERTA 18 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης. CONCERTA 36 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TAVOR Δισκία 1 mg & 2,5 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 1 mg ή 2,5 mg λοραζεπάμης. Για τα έκδοχα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ. Tζούλια Αττά Πολίτου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών ΦΑΡΜΑΚΑ

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ. Tζούλια Αττά Πολίτου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ Tζούλια Αττά Πολίτου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών 1 ΦΑΡΜΑΚΑ Αναλγητικά, Αντιπυρετικά (Σαλικυλικά, Παρακεταμόλη)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XANAX Δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο ΧΑΝΑΧ 0,25mg 0,5mg 1mg 2mg περιέχει: Αλπραζολάμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.2 ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.2 ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ Η διπολική διαταραχή ή αλλιώς µανιοκατάθλιψη ανήκει στις συναισθηµατικές διαταραχές. Αυτές είναι βιολογικές διαταραχές που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΦΟΙΤΗΤΤΡΙΕΣ : ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣYNΘEΣH ΣΕ ΔPAΣTIKO ΣYΣTATIKO

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣYNΘEΣH ΣΕ ΔPAΣTIKO ΣYΣTATIKO ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. EMΠOPIKH ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TITUS 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣYNΘEΣH ΣΕ ΔPAΣTIKO ΣYΣTATIKO Κάθε δισκίο περιέχει 1 mg ή 2,5 mg Lorazepam.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Χριστίνα Τεσσερομμάτη Αναπ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας Σχηματική παρασταση αυτονόμου νευρικού συστήματος Νευρομεταβιβαστές Ακετυλοχολίνη Τόπος δράσης Τελικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Επιµέλεια έκδοσης Καθηγητής Μάριος Μαρσέλος Ιωάννινα 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ. Κωνσταντή ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3 Κ. Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cymbalta 30 mg σκληρά γαστροανθεκτικά καψάκια 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ

ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ 49 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ Ιστορία, χημική σύσταση και τρόπος δράσης, αίτια, επιπτώσεις, πρόληψη και αντιμετώπιση. Αθήνα, Β τετράμηνο 2011-2012 1 ΟΜΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Επικαλυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ωκυτοκίνης, της κορτιζόλης, της ομοκυστεΐνης, των κυτταροκινών στο σακχαρώδη διαβήτη και η αλληλεπίδρασή τους με ψυχολογικούς παράγοντες

Ο ρόλος της ωκυτοκίνης, της κορτιζόλης, της ομοκυστεΐνης, των κυτταροκινών στο σακχαρώδη διαβήτη και η αλληλεπίδρασή τους με ψυχολογικούς παράγοντες Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Ο ρόλος της ωκυτοκίνης, της κορτιζόλης, της ομοκυστεΐνης, των κυτταροκινών στο σακχαρώδη διαβήτη

Διαβάστε περισσότερα

ZOLOTRIN - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ZOLOTRIN - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ZOLOTRIN - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZOLOTRIN 50 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο ZOLOTRIN 100 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο

Διαβάστε περισσότερα