Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13. Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13. Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν I. Ψυχανάλυση καὶ ἐπιστῆμες τοῦ πολιτισμοῦ Ἡ ψυχανάλυση, «ἐπιστήμη τοῦ ἀνθρώπου»; Ὁρισμὸς τῆς ψυχανάλυσης «Ἐπιστῆμες τῆς φύσης» καὶ «ἐπιστῆμες τοῦ πνεύματος»: ἡ «διαμάχη τῶν μεθόδων» καὶ ἡ φροϋδικὴ θέση Οἱ θεμελιώδεις ἔννοιες τῶν ἐπιστημῶν τοῦ πνεύματος Ἡ ψυχαναλυτικὴ συνεισφορὰ στὶς ἐπιστῆμες τοῦ πνεύματος 39 Ἀπὸ τὴν «ἐφηρμοσμένη» ψυχανάλυση στὶς ἐπιστῆμες τοῦ πολιτισμοῦ II. Μεταψυχολογία καὶ ἐπιστῆμες τοῦ πολιτισμοῦ Ὁ Φρόυντ καὶ ὁ Πολιτισμός: ἕνα πρωταρχικὸ «ἐνδιαφέρον» 51 Γένεση τῆς φροϋδικῆς θεωρίας τοῦ Πολιτισμοῦ Ψυχαναλυτικὴ τοπογραφία τῶν ἐπιστημῶν τοῦ πολιτισμοῦ.. 60 Ψυχανάλυση καὶ Kulturwissenschaft: ἡ «γενετικὴ» ὀπτική.. 62 Πρὸς μία «μεταψυχολογία τοῦ κοινωνικοῦ»: ἡ «ψυχοπολιτισμικὴ οἰκονομία»

2 Ο ΦΡΟΫΝΤ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ὁ Φρόυντ καὶ ἡ γενεαλογία τοῦ Πολιτισμοῦ ΙΙΙ. Οἰδίπους, νεύρωση καὶ Sittlichkeit Οἰδιπόδειο σύμπλεγμα καὶ πολιτισμικὴ ἀπαγόρευση Τὸ ἐκπολιτισμένο παιδί: σεξουαλικότητα καὶ πολιτισμός Πολιτισμικὴ συνθήκη καὶ «ἱκανότητα πρὸς τὸ ζῆν» «Νεύρωση καὶ «πολιτισμικὸ dessein» Ἀπὸ τὴ «νευρικὴ συνθήκη τῆς σύγχρονης ἐποχῆς» στὴν ἀρχικὴ δυσφορία IV. Πρὸς μία γενεαλογία τοῦ Πολιτισμοῦ Τὸ ψυχαναλυτικὸ «διεγερτικὸ» στὶς ἐπιστῆμες τοῦ πολιτισμοῦ Ψυχολογία τοῦ λαοῦ καὶ ψυχανάλυση Πέρα ἀπὸ τὸ «συλλογικὸ ἀσυνείδητο»: ἡ πολιτισμικὴ μεταβίβαση Ἡ αἱμομιξία ἢ τὸ τυφλὸ σημεῖο τῆς ἐθνολογικῆς θεωρίας Ὁ πρωταρχικὸς μῦθος τοῦ Πολιτισμοῦ: ὁ Φόνος τοῦ Πατέρα 105 V. Μῦθος, ἀσυνείδητο καὶ Πολιτισμός Ψυχανάλυση καὶ ἐπιστήμη τῶν μύθων: ἡ Völkerphantasie Ὄνειρα καὶ μύθοι: Mythenbildung καὶ σύμπτωμα Μυθολογία καὶ «οἰκογενειακὸ μυθιστόρημα» Ἀπὸ τὸν Οἰδίποδα στὸν Προμηθέα: ἡ τραγωδία τοῦ Πολιτισμοῦ Φροϋδικὸς λόγος καὶ μῦθος: ὁ «ἐπιστημονικὸς μῦθος»

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ VI. Οἰδίπους, Πολιτισμὸς καὶ πολιτισμοί. Ψυχανάλυση καὶ ἐθνολογία Μία «ἀμφιλεγόμενη» ἱστορία Οἰδίπους καὶ Πολιτισμός: ἡ διαμάχη μὲ τὸν Μαλινόφσκι Ὀντογένεση καὶ φυλογένεση τοῦ Πολιτισμοῦ: Φρόυντ καὶ Ροχάιμ Ἡ οἰδιπόδεια γενεαλογία: fons καὶ origo τοῦ Πολιτισμοῦ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Ὁ Φρόυντ καὶ ἡ μεταψυχολογία τοῦ κοινωνικοῦ VII. Ψυχανάλυση καὶ κοινωνικὴ ψυχολογία Ἀπὸ τὴν ψυχανάλυση τοῦ Πολιτισμοῦ στὴν φροϋδικὴ συνεισφορὰ στὶς «κοινωνικὲς ἐπιστῆμες» Μεταξὺ κοινωνικῆς ψυχολογίας καὶ ψυχανάλυσης: «ἡ ψυχολογία τῶν μαζῶν» Ἡ ψυχανάλυση ὡς «κοινωνικὴ ψυχολογία»: ἡ λειτουργία τοῦ Ἄλλου Ἡ ψευδο «κοινωνικὴ ἐνόρμηση» καὶ ἡ οἰκογένεια Ἀπὸ τὴν πρωτόγονη ὁρδὴ στὸν μῦθο τοῦ ἥρωα Ἀπὸ τὴν «συλλογικὴ ψυχὴ» στὴ «διεργασία τοῦ ἰδανικοῦ» VIII. Ψυχανάλυση καὶ κοινωνιολογία Κοινωνία καὶ κοινωνιολογία στὴν φροϋδικὴ θεωρία Ἡ κοινωνία καὶ τὸ «ἀπόβλητό» της: τὸ «ὄνειδος Ἡ «κοινωνικὴ στιγμὴ» τοῦ ἄγχους Γένεση τῶν «κοινωνικῶν ἐνορμήσεων»: ψύχωση καὶ κοινωνικότητα Κοινωνικὴ νόρμα καὶ σύμπτωμα: «ἀνομία» καὶ ἀσυνείδητο

4 Ο ΦΡΟΫΝΤ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ IX. Ψυχανάλυση, ἐπιστήμη τοῦ δικαίου καὶ ἐγκληματολογία Ἡ νόρμα ὑπὸ συζήτηση: ἀπὸ τὴν κοινωνία στὸ Δίκαιο Ἡ «πρωταρχικὴ συνθήκη»: ὁ τοτεμισμὸς ἢ ἡ ἐπαν ἐγκαθίδρυση τοῦ πατέρα Ὁ Φρόυντ καὶ τὸ «δημόσιο δίκαιο»: Κράτος, ἐξουσία καὶ Δίκαιο Ψυχανάλυση, ποινικὸ δίκαιο καὶ ἐγκληματολογία Ἀπὸ τὸ πρωταρχικὸ Ἔγκλημα στὴν «πρωταρχικὴ Νόρμα» ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Πεπρωμένα καὶ ψευδαισθήσεις τοῦ πολιτισμοῦ X. Ἡ Kultur καὶ ἡ δυσφορία της Ἡ Kultur, μία «θεμελιώδης ἔννοια» Κουλτούρα καὶ/ἢ Πολιτισμός: ἡ διαμάχη καὶ ἡ φροϋδικὴ ἄρνηση τοῦ δυϊσμοῦ Τὸ «σημασιολογικὸ πεδίο» τῆς Kultur στὸν Φρόυντ Ἡ Kulturmensch καὶ ἡ «ἐνορμητικὴ ἀποποίηση» Πολιτισμὸς καὶ θρησκεία: ἡ «πίστη» Πολιτισμὸς καὶ μετουσίωση Ἡ Kultur ὡς μεταψυχολογικὸ ἀντικείμενο: δυσφορία καὶ ἐνόρμηση θανάτου ΧΙ. Ψυχανάλυση, πολιτισμὸς καὶ ἐκπαίδευση Ἡ ἐκπαίδευση: μεταξὺ κοινωνικῶν ἐπιστημῶν καὶ θεωρίας τοῦ πολιτισμοῦ Τὸ «δόγμα τῆς ἐκπαίδευσης» καὶ ἡ «παιδικὴ σεξουαλικότητα» Πολιτισμικὸ καὶ ἐκπαιδευτικὸ ἰδεῶδες: ὁ παιδαγωγὸς στὸ σχολεῖο τῆς νεύρωσης

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ἐκπαίδευση καὶ «μετεκπαίδευση»: ἀπὸ τὸν κύριο στὸν ἀναλυτή XII. Τὸ θῆλυ ἢ ἡ ἄλλη ὄψη τοῦ Πολιτισμοῦ Ἡ θηλυκότητα, «σύμπτωμα» τῆς Kultur Οἱ γυναῖκες στὴ «νεωτερικὴ νευρωτικὴ συνθήκη» Θηλυκότητα, ἐνοχὴ καὶ κοινωνικότητα: ἡ ἄλλη ὄψη τοῦ Φόνου τοῦ Πατέρα Κοινωνικὰ ἰδεώδη καὶ πολιτισμικὸς Ἔρως: «ἄρρεν» καὶ «θῆλυ» Θηλυκότητα καὶ Δυσφορία στὸν Πολιτισμό Ἡ Γυναίκα καὶ τὸ «ἀσυνείδητο» τοῦ Πολιτισμοῦ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ὁ Φρόυντ, ὁ Πολιτισμὸς καὶ οἱ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες Φροϋδισμὸς καὶ «κοινωνικὴ νεωτερικότητα»: ἡ «νέα δυσφορία τοῦ πολιτισμοῦ» Ἡ ψευδαίσθηση τοῦ Πολιτισμοῦ καὶ τὸ μέλλον του ΕΠΙΜΕΤΡΟ Νίκου Παπαχριστόπουλου, Ψυχαναλυτικὴ μυθολογία Ἡ λογικὴ τοῦ μύθου Ὁ μῦθος στὸ φροϋδικὸ συγκείμενο Ἡ λακανικὴ μυθολογία Ἡ σύγχρονη ψυχαναλυτικὴ μυθολογία

6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ Πρόλογος 23 Α. Συμπτωματολογία καὶ ψυχοπαθολογικὰ χαρακτηριστικά 33 Ι. Σημειολογία τῶν νευρώσεων 33 Τὸ ἄγχος καὶ οἱ μορφές του 34 Σωματικὲς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τὸ οἰκογενειακὸ μυθιστόρημα τῶν νευρωτικῶν Sigmund Freud... 21. Ὁ σεξουαλικὸς δεσμός. Τὸ ἀσυνείδητο σὲ ζεῦγος Paul-Laurent Assoun...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τὸ οἰκογενειακὸ μυθιστόρημα τῶν νευρωτικῶν Sigmund Freud... 21. Ὁ σεξουαλικὸς δεσμός. Τὸ ἀσυνείδητο σὲ ζεῦγος Paul-Laurent Assoun... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 15 Τὸ οἰκογενειακὸ μυθιστόρημα τῶν νευρωτικῶν Sigmund Freud... 21 Ὁ σεξουαλικὸς δεσμός. Τὸ ἀσυνείδητο σὲ ζεῦγος Paul-Laurent Assoun... 27 Ἡ σεξουαλικότητα εἶναι πάντοτε κάτι ἄλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Γιὰ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ΒΙΟ ΨΥΧΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ. Κατὰ συνέπεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τακτικὸ Μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (E.G.A.T.I.N.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τακτικὸ Μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (E.G.A.T.I.N. ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τακτικὸ Μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Ἰνστιτούτων Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης (E.G.A.T.I.N.) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Διευθυντής: Ἰωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Επόπτης Καθηγητής: κ. Μπακιρτζόγλου Σάββας. Α Εισηγήτρια: Δημητρίου Γεωργία. Β Εισηγητής: Γιαννακίδης Βασίλειος

Επόπτης Καθηγητής: κ. Μπακιρτζόγλου Σάββας. Α Εισηγήτρια: Δημητρίου Γεωργία. Β Εισηγητής: Γιαννακίδης Βασίλειος Επόπτης Καθηγητής: κ. Μπακιρτζόγλου Σάββας Α Εισηγήτρια: Δημητρίου Γεωργία Β Εισηγητής: Γιαννακίδης Βασίλειος Θέμα εισήγησης: «Ο Μωϋσής και ο Μονοθεϊσμός» Βιογραφία: Σίγκμουντ Φρόυντ Ο Σίγκμουντ Φρόυντ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐπιβλέπων καθηγητὴς Φοιτήτρια ἐπὶ πτυχίω

Ἐπιβλέπων καθηγητὴς Φοιτήτρια ἐπὶ πτυχίω ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολὴ Ἠλεκτρολόγων Μηχανικῶν καὶ Μηχανικῶν Ὑπολογιστῶν Τομέας Ἀνθρωπιστικῶν καὶ Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Δικαίου (Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.) Διπλωματικὴ ἐργασία γιὰ τὸν «ἐγκεφαλικὸ θάνατο»

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα και Ταυτίσεις

Ταυτότητα και Ταυτίσεις ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΥΜ ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥ ΛΑΚΑΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΑΚΑΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 2014-2015 Ταυτότητα και Ταυτίσεις Αθήνα 2014 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΑΚΑΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Παρουσίαση Η Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274. μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος.

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274. μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος. Ἀποσπάσας γὰρ εἱμάτων χρυσηλάτους περόνας ἀπ αὐτῆς, αἷσιν ἐξεστέλλετο, ἄρας ἔπαισεν ἄρθρα τῶν αὑτοῦ κύκλων, αὐδῶν τοιαῦθ, ὁθούνεκ οὐκ ὄψοιντό νιν οὔθ οἷ ἔπασχεν οὔθ ὁποῐ ἔδρα κακά, ἀλλ ἐν σκότωι τὸ λοιπὸν

Διαβάστε περισσότερα

«Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα»

«Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα» «Συζυγία Οἰκογένεια. Ὀρθόδοξα πνευματικὰ καὶ σύγχρονα κοινωνικὰ δεδομένα» Ὁ γάμος, ὡς ἔννομη συζυγία, ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες θεσμικὲς κατακτήσεις τοῦ ἀνθρώπου, μὲ ἡλικία μεγαλύτερη τῶν εἴκοσι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ ΕΠΟ41 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 Ό ΑΙΩΝΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ 3000 ΛΕΞΕΙΣ Εκφώνηση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε την Ψυχανάλυση

Σχετικά µε την Ψυχανάλυση Σχετικά µε την Ψυχανάλυση Τι είναι η Ψυχανάλυση; Σε ποιους απευθύνεται η Ψυχαναλυτική Θεραπεία; Οι πιο σηµαντικές ανακαλύψεις και καινοτοµίες του Freud Το Ασυνείδητο Τα Πρώιµα Παιδικά Βιώµατα Η Ψυχοσεξουαλική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Θεματικὸς Κατάλογος. Ἀλφαβητικὸς Κατάλογος... 59. www.armosbooks.gr

Περιεχόμενα. Θεματικὸς Κατάλογος. Ἀλφαβητικὸς Κατάλογος... 59. www.armosbooks.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 Περιεχόμενα Θεματικὸς Κατάλογος Πεζογραφία... 03 Ποίηση... 11 Φιλοσοφία, Δοκίμια, Μελέτες... 19 Ψυχολογία... 35 Θεολογία... 38 Θρησκειολογία...49 Τέχνες... 49 Λαογραφία... 51 Λευκώματα...

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταψυχολογία και νευροεπιστήµες. Μιά άποψη

Μεταψυχολογία και νευροεπιστήµες. Μιά άποψη 1 Μεταψυχολογία και νευροεπιστήµες. Μιά άποψη Βασίλης Καψαµπέλης Ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, µέλος της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας Παρισιού Η ανάγνωση κειµένων τόσων πλούσιων όσο τά άρθρα τού Ιάκωβου Κλεώπα και

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Διάλογοι για την Ψυχανάλυση Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Περίοδος Α τεύχος 6. Οκτώβριος 2014 ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Σημείωμα της Σύνταξης Η ομάδα ως σύνολο ψυχικών λειτουργιών:

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες l Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ρθοδοξία εἶναι ἡ γνήσια προέκταση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Μία, Ἁγία,

Διαβάστε περισσότερα

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Διάλεξη ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὴ Δρ. Miriam Grossman στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2009 στὸ ἀμερικανικὸ ἵδρυμα Τhe Heritage Foundation, στὴν Οὐάσινγκτον,

Διαβάστε περισσότερα

George Makari «Επανάσταση στον νου - Η δηµιουργία της Ψυχανάλυσης».

George Makari «Επανάσταση στον νου - Η δηµιουργία της Ψυχανάλυσης». George Makari «Επανάσταση στον νου - Η δηµιουργία της Ψυχανάλυσης». Βιβλιοπαρουσίαση : Μαρία Χατζηανδρέου Η πιο ενδιαφέρουσα συνάντηση, που είχα τον χειµώνα που πέρασε, ήταν το βιβλίο του George Makari

Διαβάστε περισσότερα

Οι τέσσερεις Λόγοι στον Jacques Lacan.

Οι τέσσερεις Λόγοι στον Jacques Lacan. 30 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Οι τέσσερεις Λόγοι στον Jacques Lacan. Θάνος Λίποβατς Πάντειο Πανεπιστήµιο lipowatz@panteion.gr Σηµείο εκκίνησης για τον ορισµό του Λόγου είναι το ερώτηµα, το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ 1 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΤΑΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, Δὲν μπορῶ νὰ μὴν ἀρχίσω μὲ τὴν ἔκφραση τῶν εἰλικρινῶν μου εὐχαριστιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος

Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος 1 Κυριακὴ 11.00, Ἡμερίδα γιὰ τὴν Εὐθανασία Πολιτιστικὸ Κέντρο Ἀρχάγγελος Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος Ἡ σημερινὴ Ἡμερίδα ἐγκαινιάζει τὶς δραστηριότητες τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ὀργανωτική Ἐπιτροπή. Πρόεδρος. Φίλιππος Τακόπουλος. Ἀντιπρόεδρος. Σωτήριος Κόλλιας. Γενικός Γραμματέας. Νεκτάριος Κουτσουρούμπας.

Ὀργανωτική Ἐπιτροπή. Πρόεδρος. Φίλιππος Τακόπουλος. Ἀντιπρόεδρος. Σωτήριος Κόλλιας. Γενικός Γραμματέας. Νεκτάριος Κουτσουρούμπας. Ὀργανωτική Ἐπιτροπή Πρόεδρος Φίλιππος Τακόπουλος Ἀντιπρόεδρος Σωτήριος Κόλλιας Γενικός Γραμματέας Νεκτάριος Κουτσουρούμπας Εἰδική Γραμματέας Εἰρήνη Κασάπη Ταμίας Γλυκερία Μαρίνου Μέλη Γεώργιος Κυριακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ 157 Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗΣ Εἰσαγωγὴ Τριάντα περίπου αἰῶνες χωρίζουν τὴν ἑλληνικὴ ἀρχαϊκὴ ἐνόραση τοῦ κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 97 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ VINCENZO ROTOLO Τὸ πρόβλημα τῶν ἀρχῶν τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, ποὺ ἔχει ἀπασχολήσει ἀνέκαθεν τοὺς εἰδικούς, εἶναι

Διαβάστε περισσότερα