Τεχνικές ανίχνευσης πολλαπλών αντικειμένων και προστασία των περιεχομένων σε δεδομένα βίντεο οδικών διασταυρώσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικές ανίχνευσης πολλαπλών αντικειμένων και προστασία των περιεχομένων σε δεδομένα βίντεο οδικών διασταυρώσεων"

Transcript

1 Τεχνικές ανίχνευσης πολλαπλών αντικειμένων και προστασία των περιεχομένων σε δεδομένα βίντεο οδικών διασταυρώσεων με αναφορές σε μεθόδους απομάκρυνσης υποβάθρου Μαϊργιώτης Αντώνιος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε ΤΕΙ Θεσσαλίας Λάρισα Βέντζας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε ΤΕΙ Θεσσαλίας Λάρισα Abstract Στη παρούσα εργασία πρόκειται να παρουσιάσουμε κάποιες κλασικές τεχνικές απομάκρυνσης υποβάθρου στο πλαίσιο των τεχνικών ανίχνευσης πολλαπλών αντικειμένων. Επιπλέον, λόγω της σημασίας και της ευαίσθητης φύσης των δεδομένων βίντεο σε οδικές διασταυρώσεις θα παρουσιάσουμε τη πρότασή μας για την υδατοσήμανση δεδομένων βίντεο με τη βοήθεια ενός ταυτόχρονα αυτόπαλίνδρομου (simultaneously auto-regressive) μοντέλου εικόνας και τη χρήση γνωστών πιθανοτικών κατανομών. Keywords Simultaneously Autoregressive model, προστασία δεδομένων βίντεο, υδατοσήμανση, τεχνικές ανίχνευσης πολλαπλών αντικειμένων, απομάκρυνση υποβάθρου I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνικές που βασίζονται στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και βίντεο, εφαρμόζονται στην ανάλυση των ακολουθιών βίντεο που περιγράφουν τη ροή της κίνησης των οχημάτων και προσφέρουν σημαντικές βελτιώσεις έναντι υφιστάμενων που βασίζονται π.χ. σε αισθητήρες [1]-[3]. Βάσει των προηγουμένων έχουμε τη δυνατότητα μέτρησης της ταχύτητας, τη μέτρηση του πλήθους των αντικειμένων, τη ταξινόμηση αντικειμένων καθώς και τη περιγραφή της κατάστασης σε ένα συγκοινωνιακό κόμβο. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας, ενδιαφερόμαστε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα βασισμένο σε βίντεο για λόγους ανάλυσης κίνησης σε οδικές διασταυρώσεις. Επιπλέον, μας ενδιαφέρει η προστασία των συγκεκριμένων δεδομένων με μεθόδους όπως η ψηφιακή υδατοσήμανση (watermarking). Στη προκείμενη εργασία προτείνουμε μία νέα μεθοδολογία βασισμένη σε ένα μοντέλο εικόνας που έχει εφαρμοστεί σε προβλήματα ανάκτησης εικόνας και συγκρίνουμε την επίδοση γνωστών στατιστικών ανιχνευτών. II. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Η οπτική παρακολούθηση συνίσταται από δύο βασικά υποπροβλήματα: οι στόχοι-οχήματα αρχικά θα πρέπει να ανιχνευθούν και εν συνεχεία να παρακολουθηθεί το ίχνος τους. Από αρχιτεκτονικής σκοπιάς τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την οπτική παρακολούθηση, αναλύουν το προκείμενο πρόβλημα περαιτέρω σε συγκεκριμένες φάσεις όπως ακολουθεί και όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 1: Σύλληψη (acquisition) Ανίχνευση (detection) Ομαδοποίηση (grouping) Παρακολούθηση ίχνους (tracking) Φιλτράρισμα (filtering) Ταξινόμηση (classification) Δημιουργία μοντέλου ενημέρωσης (updating model): εδώ το σύστημα ενημερώνει τα μοντέλα που χρησιμοποιεί για να εισαχθούν πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί από τα προηγούμενα πλαίσια. Εικόνα 1. Βασικά συστατικά στοιχεία κατά τη διαδικασία αφαίρεσης υποβάθρου III. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ Η μοντελοποίηση υποβάθρου χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές με σκοπό να ανιχνεύονται κινούμενα αντικείμενα σε μία σκηνή βίντεο σε εφαρμογές βιντεο-επιτήρησης (video surveillance), σύλληψη οπτικής κίνησης καθώς και σε εφαρμογές πολυμέσων [1-6]. Ο απλούστερος τρόπος για να μοντελοποιηθεί το φόντο είναι να συλλάβουμε μία εικόνα φόντου η οποία δε περιέχει κανένα κινούμενο αντικείμενο. Βέβαια, σε κάποιες εφαρμογές το φόντο δεν είναι διαθέσιμο,

2 οπότε μπορεί να αλλάξει υπό συνθήκες όπως αλλαγές στη φωτεινότητα, αντικείμενα που εισβάλλουν ή απομακρύνονται από τη σκηνή κ.τ.λ. Συνεπώς, το πώς θα δημιουργήσουμε ένα τέτοιο μοντέλο αποτελεί μία πρόκληση λόγω αλλαγών των φυσικών συνθηκών, κίνησης των στοιχείων της σκηνής ή της κάμερας, εμφάνισης σκιών κ.τ.λ. Η κλασική οργάνωση των αντίστοιχων μεθόδων μπορεί να γίνει ανά pixel (per pixel), ανά περιοχή (per region) και ανά πλαίσιο (frame). Όλες οι προαναφερόμενες διαδικασίες χρησιμοποιούνται στην αφαίρεση περιεχομένου που στην ουσία της σαν διαδικασία εμπεριέχει τα ακόλουθα βήματα: Μοντελοποίηση υποβάθρου και αρχικοποίηση υποβάθρου Διατήρηση υποβάθρου και ανίχνευση προσκηνίου Επιλογή του μεγέθους των χαρακτηριστικών (pixel, μπλοκ, blob ή συστάδα από pixel) Επιλογή του τύπου των χαρακτηριστικών (χαρακτηριστικά χρώματος, ακμών, κίνησης, υφής κ.τ.λ) IV. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ Επιχειρώντας μία προσέγγιση ορισμού, η αφαίρεση υποβάθρου (background subtraction) ορίζεται ως η διαδικασία του διαχωρισμού των αντικειμένων προσκηνίου (foreground) από το παρασκήνιο (background) σε μια ακολουθία πλαισίων βίντεο. Στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, μας ενδιαφέρει η παρακολούθηση της κυκλοφορίας οχημάτων με σκοπό να εξάγουμε συμπεράσματα για τη κίνηση σε οδικές διασταυρώσεις. Βασικό συστατικό αυτών των αλγορίθμων είναι η ανίχνευση κίνησης. Οι απλοί αλγόριθμοι ανίχνευσης κίνησης βασίζονται στη σύγκριση του φόντου ενός στατικού πλαισίου με το τρέχον πλαίσιο μια σκηνής βίντεο, pixel προς pixel. Αυτή είναι η βασική αρχή των μεθόδων, οι οποίες μπορούν να μορφοποιηθούν ως μια τεχνική που χτίζει ένα μοντέλο του φόντου και συγκρίνει αυτό το μοντέλο με το τρέχον πλαίσιο, προκειμένου να εντοπίσει περιοχές όπου εμφανίζεται μια σημαντική διαφορά. Συνεπώς, ο σκοπός ενός αλγορίθμου αφαίρεσης υποβάθρου είναι να γίνει διάκριση μεταξύ κινούμενων αντικειμένων από στατικά ή αργά κινούμενα μέρη από τη σκηνή (που ονομάζεται φόντο) [4]-[6]. Σύμφωνα με την εργασία των [5], μία τεχνική αφαίρεσης φόντου θα πρέπει να προσαρμόζεται: σε σταδιακές ή γρήγορες αλλαγές φωτισμού (αλλαγή του χρόνου της ημέρας, παρουσία σύννεφων, κλπ), αλλαγές κίνησης (ταλαντώσεις κάμερας), αντικείμενα φόντου με υψηλή συχνότητα (π.χ. φύλλα δέντρων ή κλαδιά), αλλαγές στη γεωμετρία παρασκηνίου (π.χ. σταθμευμένα αυτοκίνητα). προηγούμενο πλαίσιο και αν η διαφορά των τιμών των pixel (για ένα συγκεκριμένο pixel) είναι μεγαλύτερη από ένα κατώφλι Τ, τότε το pixel θεωρείται τμήμα του προσκηνίου. Στη συνέχεια απλά εφαρμόζουμε τη σχέση: Πλαίσιο i -Πλαίσιο i-1 >Τ. Ως πλεονεκτήματα θεωρούμε το μικρό υπολογιστικό κόστος και το ότι το μοντέλο του υποβάθρου είναι υψηλά προσαρμοστικό. Βέβαια υπάρχουν και προβλήματα λάθους ερμηνείας υποβάθρου των pixels που είναι εσωτερικά (π.χ. η πλευρά ενός αυτοκινήτου) ή όταν τα αντικείμενα δεν είναι συνεχώς κινούμενα, οπότε γίνονται μέρος του υποβάθρου. Στην εικόνα που ακολουθεί, παρατηρεί κανείς την εφαρμογή του αλγορίθμου, για το σύνολο δεδομένων βίντεο [7]. Εικόνα 2. Οπτική αναπαράσταση της μεθόδου frame difference (διαφοράς πλαισίων) B. Η προσεγγιστική μέθοδος ενδιαμέσου (approximation median method) Στη περίπτωση του φίλτρου ενδιαμέσου (median filtering), τα προηγούμενα N πλαίσια του βίντεο αποθηκεύονται σε κάποιο χώρο μνήμης, και το φόντο υπολογίζεται ως η ενδιάμεση τιμή των αποθηκευμένων πλαισίων. Στη συνέχεια, όπως στη περίπτωση της διαφοράς των πλαισίων το υπόβαθρο αφαιρείται από το τρέχων πλαίσιο για να προσδιοριστούν τα pixels του προσκηνίου. Έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα εύρωστο απαιτώντας όμως απαγορευτικό μέγεθος μνήμης για επεξεργασία και αποθήκευση. Για το ίδιο σύνολο δεδομένων παρατηρούμε τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μεθόδου: A. Η μέθοδος της διαφοράς πλαισίων (frame difference method) Η αφαίρεση πλαισίων είναι η πιο απλή μέθοδος αφαίρεσης υποβάθρου. Το τρέχων πλαίσιο απλά αφαιρείται από το

3 Εικόνα 3. Οπτική αναπαράσταση της μεθόδου αφαίρεσης υποβάθρου με τη μέθοδο approximate median C. Η μέθοδος της μείξης Gaussian κατανομών (mixture of Gaussians) Η μείξη των Gaussian κατανομών είναι το πιο χρησιμοποιημένο μοντέλο (με διάφορες βελτιώσεις ή επεκτάσεις) σε επίπεδο pixel λόγω του πολύ καλού συμβιβασμού που επιτυγχάνεται μεταξύ ευρωστίας σε κρίσιμες καταστάσεις και των διαφόρων περιορισμών που υφίστανται. [8]-[13]. Τα βασικά βήματα της μεθόδου έχουν ως εξής: Στην Εικόνα 4, στο ίδιο σύνολο δεδομένων, παρατηρούμε οπτικά τα αποτελέσματα της εφαρμογής του συγκεκριμένου αλγορίθμου. Εικόνα 4 Οπτική αναπαράσταση της μεθόδου αφαίρεσης υποβάθρου βασισμένης σε μείξη Gaussian κατανομών V. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Ο στόχος τις διαδικασίας παρακολούθησης είναι να διατηρηθεί η ταυτότητα του κινούμενου αντικειμένου σε μία ακολουθία πλαισίων. Η παρακολούθηση πολλαπλών αντικειμένων αποτελεί ερευνητικό πεδίο με ιδιαίτερες προκλήσεις: συνίσταται στο πρόβλημα τις ανίχνευσης ξεχωριστών αντικειμένων π.χ. αυτοκίνητα που εμφανίζονται με παραμόρφωση, με απόκρυψη, υπό αλλαγές φωτεινότητας και αλλαγές υποβάθρου το οποίο γίνεται ακόμη δυσκολότερο λόγω του ότι, όταν έχουμε πολλά αντικείμενα μπορεί να φαίνονται σαν να έχουν έρθει σε επαφή και να αποκρύπτει το ένα το άλλο, εισέρχονται και εξέρχονται από το οπτικό πεδίο τις κάμερας την ίδια χρονική στιγμή κ.τ.λ. Μία γενική προσέγγιση περιγράφεται με τα βήματα του αλγορίθμου που ακολουθεί: Για όλα τα πλαίσια Ανιχνεύω τα αντικείμενα (δηλ. καταγράφω θέση, σχήμα κ.τ.λ) Προβλέπω τη θέση των νέων ιχνών Αναθέτω ίχνη σε αντικείμενα Ενημερώνω Ανατιθέμενα ίχνη Μη-ανατιθέμενα ίχνη VI. Διαγράφω ίχνη που έχουν χαθεί Δημιουργώ νέα ίχνη ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ Η παρακολούθηση της κίνησης στους δρόμους και η συλλογή δεδομένων από δεδομένα κίνησης έχουν αναγνωριστεί ως ένα πεδίο εφαρμογών διαφόρων τεχνικών επεξεργασίας εικόνας και βίντεο. Έτσι, λόγω της σημασίας τους, δεδομένα βίντεο που βασίζονται σε βίντεο-επιτήρηση (video surveillance) ή δεδομένα κίνησης σε οδικές διασταυρώσεις χρειάζονται προστασία από την υποβάθμισή τους, τη τροποποίησή τους καθώς και από μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες εναντίον τους [14]-[18]. Η έννοια της ψηφιακής υδατοσήμανσης (digital watermarking) προέκυψε ως αποτέλεσμα των προσπαθειών επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας των μέσων. Ένα ψηφιακό υδατόσημο (digital watermark), στοχεύει στη συμπληρωματική λειτουργία του ως προς τις κρυπτογραφικές διαδικασίες. Στην ουσία είναι ένας είδος ορατού ή μη ορατού κώδικα που ενσωματώνεται με μόνιμο τρόπο στα δεδομένα μας και παραμένει σε αυτά ακόμα και μετά από μία διαδικασία π.χ. αποκωδικοποίησης. Στη συγκεκριμένη εργασία θα επικεντρωθούμε στην ψηφιακή υδατογράφηση βίντεο, το οποίο έχει λάβει μεγάλη προσοχή λόγω τις σημασίας του σε εφαρμογές επιτήρησης. Τα μοντέλα ταυτόχρονης αυτό-παλινδρόμησης (Simultaneously Autoregressive) έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τη χωρική διακύμανση των ποσοτήτων ενδιαφέροντος, βασισμένα στη μορφή περιλήψεων ή μεγεθών κατά περιοχές. Σε προβλήματα επεξεργασίας εικόνας έχουν εμφανιστεί σε εφαρμογές όπως τα προβλήματα ανάκτησης εικόνας [19]. Στην εργασία αυτή, παρουσιάζουμε μια νέα μεθοδολογία υδατογράφησης που βασίζεται στην εφαρμογή του μοντέλου SAR σε κάθε πλαίσιο για λόγους ανίχνευσης και στην εφαρμογή σε κάποιο πεδίο μετασχηματισμού για την ενσωμάτωση των κρυφών πληροφοριών. Όσον αφορά την επίδοση της ανίχνευσης με βάση το προτεινόμενο μοντέλο απεικόνισης, εφαρμόζουμε δύο γνωστά στατιστικά μοντέλα που έχουν παχιές ουρές, δηλαδή τη Γενικευμένη GGD (Generalized Gaussian Density ) και την Cauchy κατανομή ως μέλος της οικογένειας των SaS (Symmetric Alpha Stable) κατανομών [20]-[24]. Υποθέτουμε ότι τα αρχικά μη υδατοσημασμένα δεδομένα f ικανοποιούν τις απαιτήσεις του SAR μοντέλου το οποίο μπορεί να περιγραφεί από τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (σ.π.π): N 1 2 a 2 p f a C a exp Qf 2 (1) όπου C είναι μία σταθερά κανονικοποίησης, a μία θετικά άγνωστη σταθερά η οποία ελέγχει την ομαλότητα της εικόνας και N ο αριθμός των pixel ενδιαφέροντος. Η ποσότητα Qf αναπαριστά το SAR μοντέλο. Πιο συγκεκριμένα, αν δηλώσουμε σε διανυσματική μορφή και λεξικογραφική σειρά 2

4 την εικόνα ως [1], [2],..., [ N] T υπολοίπων (residual terms) ως N f f f f και τους όρους ε ε[1], ε[2],..., ε [ ] T ένα εναλλακτικό μοντέλο της ταυτόχρονης αυτοπαλλινδρόμησης είναι: f[ i] f[ j] ε [ i] (2) jn () i Ως ε [] i δηλώνουμε τον όρο υπολοίπου. Πρέπει να αναφέρουμε ότι, στη συγκεκριμένη εργασία, μελετούμε pixels i και j που θεωρούνται γείτονες όταν η χωρική τους γειτονιά είναι 1. Γράφοντας ξανά το μοντέλο της προηγούμενης εξίσωσης σε μορφή πινάκων τότε παίρνουμε: Qf ε (3) όπου ο πίνακας Q αντιστοιχεί στη συνέλιξη της εικόνας f με τη διδιάστατη Laplacian μάσκα [20]. Για να μοντελοποιήσουμε τον όρο υπολοίπου ε [] i i 1,..., N, θα καταφύγουμε στα δύο γνωστά στατιστικά μοντέλα στη κοινότητα της υδατοσήμανσης [19], [21]: τη GGD και τη Cauchy κατανομή. Εικόνα 5. Α) Αρχικά μη υδατογραφημένα δεδομένα του πλαισίου με σειρά 10 και β) ο όρος υπολοίπων (συμπληρωματική εικόνα για λόγους θέασης) Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τους προκύπτοντες αθροιστικούς ανιχνευτές στη βάση ενός εικονοπλαισίου (frame). Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημά μας σαν ένα πρόβλημα δυαδικής υπόθεσης, έχουμε: H : x f 0 H : x f sw 1 όπου s 0 είναι ο γνωστός παράγοντας ισχύος που καθορίζει την ενέργεια του υδατοσήματος. Χρησιμοποιώντας το SAR μοντέλο, όπως αυτό περιγράφεται στην εξίσωση ορισμού του, το πρόβλημά μας παίρνει την εξής ισοδύναμη μορφή: H : y g 0 H : y g sw' 1 όπου y Qx, g Qf and w' Qw όπου ο παράγοντας ισχύος είναι γνωστός. Βασιζόμενοι στο λήμμα των Neyman-Pearson ο βέλτιστος έλεγχος για το προηγούμενο πρόβλημα συγκρίνει τον ακόλουθο λόγο πιθανοφανειών (LR Likelihood Ratio) ως προς ένα κατώφλι απόφασης: ( y) p( y H1) p( y H ) 0 (4) (5) (7) N N όπου p( y H1) p( y[ i] sw[ i]) και p( y H0) p( y [ i]). i1 i1 Χρησιμοποιώντας λογαρίθμους προκύπτουν τα στατιστικά: A) Στατιστικό ελέγχου βασισμένο στη GGD κατανομή: GGD N c c c ;, ( ) ( ) ( ) T y b c b y i y i w' i (8) i1 B) Στατιστικό ελέγχου βασισμένο στη Cauchy κατανομή: T CAUCHY N ( y; ) log i1 2 2 y() i 2 2 ( y( i) w' ( i)) Οι προσεγγίσεις υδατοσήμανσης που ακολουθούνται μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κύριες κατηγορίες: αυτές που λειτουργούν στο χωρικό πεδίο και αυτές που λειτουργούν σε κάποιο πεδίο μετασχηματισμού [20]-[23] Στην προκείμενη εργασία, προτείνουμε ένα υβριδικό σύστημα υδατογράφησης, όπου η ενσωμάτωση γίνεται σε κάποιο πεδίο μετασχηματισμού και η ανίχνευση γίνεται στο χωρικό πεδίο μέσω του προτεινόμενου SAR μοντέλου. Για να κάνουμε ένθεση των κρυφών πληροφοριών, επιλέγουμε να εφαρμόσουμε μια διαδικασία βασισμένη σε μετασχηματισμό. Έτσι, σε κάθε καρέ των αρχικών δεδομένων, εφαρμόζουμε έναν μετασχηματισμό DWT (Discrete Wavelet Transform) χρησιμοποιώντας τα Daubechies-8 φίλτρα [24]. Για λόγους ασφαλείας, αλλά και λόγους ευρωστίας, επιλέγουμε να καταφύγουμε στη Spread Spectrum (SS) υδατογράφηση [14]. Έτσι, μπορούμε να ενσωματώσουμε τις πληροφορίες του υδατοσήματος στους συντελεστές λεπτομέρειας του δεύτερου επιπέδου υπο-ζωνών του DWT μετασχηματισμού. Για να διατηρήσει επόμενως την ιδιότητα του αδιόρατου (imperceptibility), η ενσωμάτωση γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) κριτήριο, ένα μέτρο της υποβάθμισης της ποιότητας, να έχει σταθερή τιμή για όλα τα καρέ στα δεδομένα του βίντεο που μας ενδιαφέρει. Στην εικόνα που ακολουθεί μπορεί κανείς να παρατηρήσει τη διαδικασία ένθεσης. Εικόνα 6. Προτεινόμενη διαδικασία ένθεσης υδατοσήματος Προκειμένου να ανιχνεύσουμε τη κρυφή πληροφορία του υδατοσήματος, χρησιμοποιούμε το προτεινόμενο ταυτόχρονο αυτοπαλίνδρομο μοντέλο που βασίζεται σε πληροφορίες του χωρικού πεδίου. Οπότε και εμπλέκουμε την έννοια δύο γνωστών στατιστικών κατανομών στα πλαίσια του προτεινόμενου σχήματος υδατοσήμανσης (Εικόνα 7). (9)

5 Εικόνα 7. Προτεινόμενη διαδικασία ανίχνευσης υδατοσήματος Πρέπει να σημειωθεί ότι, κάθε σύστημα υδατογράφησης υπόκειται σε ένα είδος συμβιβασμού μεταξύ ιδιότητας αδιόρατου και ευρωστίας έναντι επιθέσεων. Για τους σκοπούς της εφαρμογής κατάλληλων αλγορίθμων για τον εντοπισμό και την ανίχνευση αντικειμένου, π.χ. αφαίρεση υποβάθρου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων που περιέχουν εικόνες που αφορούν οδικές διασταυρώσεις. Όσον αφορά την επιλογή των δεδομένων για υδατοσήμανση, χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα βίντεο που αναφέρθηκαν σε προηγούμενη ενότητα, τα οποία κάνουν χρήση στατικής κάμερας. Σε αυτό το έργο, χρησιμοποιούμε ως βάση δεδομένων βίντεο, την επιπέδων του γκρι εκδοχή των δεδομένων του MIT συνόλου δεδομένων, η οποία χρησιμοποιείται για την έρευνα στην ανάλυση δραστηριότητας [7]. Περιέχει ακολουθίες εικόνων βίντεο οι οποίες έχουν διάρκεια 90 λεπτών και η καταγραφή έχει γίνει από μια στατική κάμερα. Το μέγεθος της σκηνής είναι 720x480 και η καταγραφή δίνεται σε 20 τμήματα του βίντεο (βίντεο κλιπ). VII. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ Για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ισχύος του υδατογραφήματος στα πειράματά μας, χρησιμοποιήσαμε το γνωστό WDR (Watermark to Document ratio) ορισμό [18]. Είναι προφανές ότι για υδατογράφημα με πολύ χαμηλή ισχύ η απόδοση του ανιχνευτή με βάση τη GGD είναι καλύτερη από την ανίχνευση που βασίζεται στη κατανομή Cauchy, όπως αυτό απεικονίζεται στην Εικόνα 8α. Αυτό συμβαίνει, λόγω της ευελιξίας της GGD να μοντελοποιούνται τα εμπειρικά δεδομένα με βάση το μοντέλο απεικόνισης SAR. Διερευνώντας την ιδιότητα της ευρωστίας στην Εικόνα 8β, παρατηρούμε ότι η συμπεριφορά του Cauchy ανιχνευτή έχει καλύτερη ευαισθησία ανίχνευσης ακόμη και μετά την εφαρμογή του JPEG επίθεσης γεγονός που οφείλεται στις γνωστά αναφερόμενες ιδιότητες ευρωστίας της Cauchy κατανομής. (α) Εικόνα 8. α) Σύγκριση των ευαισθησιών ανίχνευσης βασισμένη σε ROC curves (χωρίς επιθέσεις), WDR=-64dB β) μετά από JPEG επίθεση με quality factor ίσο με 15), WDR=-55dB ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ. (β) Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. ΑΝΑΦΟΡΕΣ [1] P. G. Michalopoulos. Vehicle detection video through image processing: the autoscope system. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 40(1):21 29, Feb [2] D. Middleton, D. Gopalakrishna, and M. Raman. Advances in traffic data collection and management (white paper). TE/13766.html [3] Cheung S, Kamath C. Robust background subtraction with foreground validation for Urban Traffic Video. J Appl Signal Proc, Special Issue on Advances in Intelligent Vision Systems: Methods and Applications (EURASIP 2005), New York, USA, 2005; 14: [4] Horprasert T, Haritaoglu I, Wren C, Harwood D, Davis L, entland A. Real-time 3D motion capture. Workshop on Perceptual User Interfaces (PUI 1998), San Francisco, California, November 1998; [5] Mikic I, Trivedi M, Hunter E, Cosman P. Human body model acquisition and tracking using voxel data. Int J Comp Vision (IJCV 2003) July 2003; [6] El Baf F, Bouwmans T, Vachon B. Comparison of background subtraction methods for a multimedia learning space. Int Conf on Signal Processing and Multimedia (SIGMAP 2007), Barcelona, Spain, July [7] X. Wang, X. Ma and E. Grimson, Unsupervised Activity Perception in Crowded and Complicated scenes Using Hierarchical Bayesian Models, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), Vol. 31, pp , 2009 [8] Messelodi S, Modena C, Segata N, Zanin M. A Kalman filter based background updating algorithm robust to sharp illumination changes. Proc of the 13th Int Conf on Image Analysis and Processing (ICIAP 2005), Cagliari, Italy, September 2005; 3617: [9] Chang R, Ghandi T, Trivedi M. Vision modules for a multi sensory bridge monitoring approach. ITSC 2004, October 2004; [10] Han B, Lin X. Update the GMMs via adaptive Kalman filtering. Proceedings of SPIE - The Int Society for Optical Engineering 2005; 5960(3): [11] Yang H, Tan Y, Tian J, Liu J. Accurate dynamic scene model for moving object detection. Int Conf on Image Processing (ICIP 2007), 2007; 6: [12] Zhang W, Fang X, Yang X, Wu Q. Spatiotemporal Gaussian mixture model to detect moving objects in dynamic scenes. J Electronic Imaging 2007; 16(2). [13] Tang P, Gao L, Liu Z. Salient moving object detection using stochastic approach filtering. Fourth Int Conf on Image and Graphics (ICIG 2007), 2007; [14] I. Cox, M. Miller, and J. Bloom, J. Fridrich, T. Kalker, Digital Watermarking and Steganography, 2nd edition, Morgan Kaufman, 2008 [15] Μ. Barni, F. Bartolini, Watermarking Systems Engineering, Enabling Digital Assets Security and Other, Marcel Dekker, [16] M. S. M. Kay, Fundamental of Statistical Signal Processing: Detection Theory. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1998, vol. 2. [17] G. C. Langelaar, I. Setyawan, and R. L. Lagendijk, Watermarking digital image and video data: A state-of-the-art overview, IEEE Signal Process. Mag., vol. 17, no. 5, pp , Sep [18] Α. K. Mairgiotis, N. P. Galatsanos, Y. Yang, New Additive Watermark Detectors Based On A Hierarchical Spatially Adaptive Image Model, IEEE Trans. Inform. Forensic and Security, vol. 39, no. 1, pp , Jan [19] N. P. Galatsanos, V. Z. Mesarovic, R. Molina, A. K. Katsaggelos, Hierarchical Bayesian Image Restoration from Partially Known Blurs, IEEE Trans. Image Process., vol. 9, no.10, pp , Oct [20] A. Briassouli, P. Tsakalides, A. Stouraitis, Hidden Messages in Heavy- Tails: DCT-Domain Watermark Detection Using Alpha-Stable Models, IEEE Trans. Multimedia., vol. 7, no. 4, pp , Jan. 2005

6 [21] 48. J. Hernandez, M. Amado, and F. Perez-Gonzalez, DCT-domain watermarking techniques for still images: Detector performance analysis and a new structure, IEEE Trans. Image Process., vol. 9, no. 1, pp , Jan [22] 49. Q. Cheng and T. S. Huang, An additive approach to transformdomain information hiding and optimum detection structure, IEEE Trans. Multimedia, vol. 3, no. 3, pp , Sep [23] 50. H. V. Poor, An Introduction to Signal Detection and Estimation. New York: Springer-Verlag, [24] I. Daubechies, Orthonormal bases of compactly supported wavelets, Commun. Pure Appl. Math., vol. 41, pp , Nov. 1988

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 5 η Παρουσίαση : Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Σύνθεση Χρωμάτων Αφαιρετική Παραγωγή Χρώματος Χρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 2 : Βελτιστοποίηση εικόνας (Image enhancement) Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Digital Image Processing

Digital Image Processing Digital Image Processing Intensity Transformations Πέτρος Καρβέλης pkarvelis@gmail.com Images taken from: R. Gonzalez and R. Woods. Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008. Image Enhancement: είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στο φίλτρο Kalman

Μια εισαγωγή στο φίλτρο Kalman 1 Μια εισαγωγή στο φίλτρο Kalman Το 1960, R.E. Kalman δημόσιευσε το διάσημο έγγραφό του περιγράφοντας μια επαναλαμβανόμενη λύση στο γραμμικό πρόβλημα φιλτραρίσματος διακριτών δεδομένων. Από εκείνη τη στιγμή,

Διαβάστε περισσότερα

Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB )

Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB ) Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB ) Μια πρώτη ιδέα για το μάθημα χωρίς καθόλου εξισώσεις!!! Περίγραμμα του μαθήματος χωρίς καθόλου εξισώσεις!!! Παραδείγματα από πραγματικές εφαρμογές ==

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods)

Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods) 1 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods) Πασχάλης Ράπτης http://aetos.it.teithe.gr/~praptis praptis@it.teithe.gr 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε άλλες περιφερειακές συσκευές και κάρτες επέκτασης Να εντοπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ Σύντομες Προδιαγραφές Συγγραφής Εκπαιδευτικού Υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Σημεία Προσοχής ΠΛΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ Σύντομες Προδιαγραφές Συγγραφής Εκπαιδευτικού Υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Σημεία Προσοχής ΠΛΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ Σύντομες Προδιαγραφές Συγγραφής Εκπαιδευτικού Υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Σημεία Προσοχής ΠΛΣ Πρόκληση ο σχεδιασμός κι η ανάπτυξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού. Ζητούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Τι συσχετίζεται με τον ήχο

Τι συσχετίζεται με τον ήχο ΗΧΟΣ Τι συσχετίζεται με τον ήχο Υλικό Κάρτα ήχου Προενυσχιτής Equalizer Ενισχυτής Ηχεία Χώρος Ανθρώπινη ακοή Ψυχοακουστικά φαινόμενα Ηχητική πληροφορία Σημείο αναφοράς 20 μpa Εύρος συχνοτήτων Δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ: Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Διπλωματική Εργασία «Εντοπισμός Ανθρώπων σε Video: Βασικές Έννοιες, Μέθοδοι και Προοπτικές» Γαλάνης Δημήτρης, Α.Μ: ΜΠΣΠ/09014

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία επεξεργασίας εικόνων, που αναπαριστούν τομή εγκεφάλου και τομή αδένα προστάτη

Εργασία επεξεργασίας εικόνων, που αναπαριστούν τομή εγκεφάλου και τομή αδένα προστάτη Επεξεργασία Εικόνας Εργασία επεξεργασίας εικόνων, που αναπαριστούν τομή εγκεφάλου και τομή αδένα προστάτη Μπαρμπούτης Παναγιώτης Α) ΦΙΛΤΡΑ ΟΞΥΝΣΗΣ Αρχικά θα μελετήσουμε την εικόνα από το MRI αρχείο της

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία και χαρακτηριστικά στις κάμερες επιτήρησης

Ορολογία και χαρακτηριστικά στις κάμερες επιτήρησης Ορολογία και χαρακτηριστικά στις κάμερες επιτήρησης Τα τεχνικά εγχειρίδια περιέχουν ένα πλήθος συντομογραφιών που είναι απαραίτητο να μπορούμε να ερμηνεύουμε, έτσι ώστε να επιλέγουμε την κατάλληλη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων

Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων Κωνσταντίνος Παπαοδυσσεύς Καθηγητής ΣΗΜΜΥ, Δημήτρης Αραμπατζής Δρ. ΣΗΜΜΥ Σολομών Ζάννος Υ.Δ. ΣΗΜΜΥ Φώτιος Γιαννόπουλος Υ.Δ. ΣΗΜΜΥ Μιχαήλ Έξαρχος Δρ. ΣΗΜΜΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές προϊόντων (1/3) Πλέγµα τριγώνων (polygon meshes) Εικόνες απόστασης (range images)

Μορφές προϊόντων (1/3) Πλέγµα τριγώνων (polygon meshes) Εικόνες απόστασης (range images) Μορφές προϊόντων (1/3) Νέφη σηµείων (point clouds) + Εύκολος τρόπος παρουσίασης στον Η/Υ + Ικανοποιητικό τελικό προϊόν για απλά σχήµατα / όψεις υσκολία ερµηνείας για αντικείµενα µε σύνθετες µορφές Απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της εργασίας και ιδιαιτερότητες του προβλήματος

Στόχος της εργασίας και ιδιαιτερότητες του προβλήματος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Κουλουμέντας Παναγιώτης Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Χανιά,Νοέμβριος 2014 Επιτροπή: Ζερβάκης Μιχάλης (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο;

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Συνήθως ο όρος φίλτρο υποδηλώνει µια διαδικασία αποµάκρυνσης µη επιθυµητών στοιχείων Απότολατινικόόροfelt : το υλικό για το φιλτράρισµα υγρών Στη εποχή των ραδιολυχνίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ. Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής.

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ. Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής. Αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για να αντιλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Σπουδές :

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Σπουδές : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επίθετο : ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα : ΒΑΣΙΛΗΣ Ημ/νια Γέννησης : 30/4/1972 Οικ. Κατάσταση : Έγγαμος Στρατ. Υποχρεώσεις : Εκπληρωμένες Κιν. Τηλέφωνο : 6972 807619 Τηλέφωνα γραφείου : 2610 367529,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα Εισαγωγή Γιώργος Δημητρακόπουλος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φθινόπωρο 2013 Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα 1 O κόσμος των ηλεκτρονικών... Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής

Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής Επίκουρος Καθηγητής Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική imaglo@ucg.gr Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. ΚΛΗΜΗ Σ. ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε.Μ.Π., PhD.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. ΚΛΗΜΗ Σ. ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε.Μ.Π., PhD. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΚΛΗΜΗ Σ. ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε.Μ.Π., PhD. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Κλήµης Σ. Νταλιάνης Ηµεροµηνία γέννησης: 2 Σεπτεµβρίου 975 Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση εντοπισμού στα Nao robots μέσω προσέγγισης του φίλτρου Kalman

Υλοποίηση εντοπισμού στα Nao robots μέσω προσέγγισης του φίλτρου Kalman Α Π Ε (Χ 2011/2012) Υλοποίηση εντοπισμού στα Nao robots μέσω προσέγγισης του φίλτρου Kalman Ιωακείμ Πέρρος, ΑΜ: 2007030085 2 Απριλίου 2012 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή / Πρόβλημα 1 2 Προσέγγιση / Λύση 2 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Ηλ. Μηχ., Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Παν. Καρλσρούης Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων zorkadis@dpa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

Ναι. +/- 2 επίπεδα. Σύστημα εστίασης Αυτόματη εστίαση TTL iesp με ανίχνευση της αντίθεσης Ανίχνευση Προσώπων AF, iesp, Σημειακή, AF Tracking

Ναι. +/- 2 επίπεδα. Σύστημα εστίασης Αυτόματη εστίαση TTL iesp με ανίχνευση της αντίθεσης Ανίχνευση Προσώπων AF, iesp, Σημειακή, AF Tracking µ TOUGH-3000 - Χαρακτηριστικά Αισθητήρας εικόνας Ενεργά pixels Διάταξη φίλτρου Πλήρης ανάλυση Τύπος 12 Megapixels Φίλτρο βασικών χρωμάτων (RGB) 12,7 Megapixels 1/2,33 '' Αισθητήρας CCD Φακός Οπτικό zoom

Διαβάστε περισσότερα

Υπερπροσαρμογή (Overfitting) (1)

Υπερπροσαρμογή (Overfitting) (1) Αλγόριθμος C4.5 Αποφυγή υπερπροσαρμογής (overfitting) Reduced error pruning Rule post-pruning Χειρισμός χαρακτηριστικών συνεχών τιμών Επιλογή κατάλληλης μετρικής για την επιλογή των χαρακτηριστικών διάσπασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (Ε.Ε.Ο.Τ.)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (Ε.Ε.Ο.Τ.)» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (Ε.Ε.Ο.Τ.)» ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS

Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS Δεκέμβριος 2014: Θεματικός Μήνας Μεταβλητών Άστρων Μαραβέλιας Γρηγόρης Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS v1.0 Πηγές Το υλικό προέρχεται από τις ακόλουθες πηγές (τις οποίες μπορείτε να συμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και κατασκευή εφαρμογής ταξινόμησης αντικειμένων σε γραμμή μεταφοράς προϊόντων με χρήση όρασης μηχανής

Σχεδιασμός και κατασκευή εφαρμογής ταξινόμησης αντικειμένων σε γραμμή μεταφοράς προϊόντων με χρήση όρασης μηχανής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Διπλωματική Εργασία της Λοΐζου Κωνσταντίνας Σχεδιασμός και κατασκευή εφαρμογής ταξινόμησης αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis)

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) 1 9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) Προαπαιτούμενα: MULTISPEC και η πολυφασματική εικόνα του φακέλου \Multispec_tutorial_Files\Images and Files \ salamina_multispectral.tiff Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστική τέχνη και υπολογιστική όραση. Θοδωρής Παπαθεοδώρου Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών info@artech.cc http://artech.cc

Διαδραστική τέχνη και υπολογιστική όραση. Θοδωρής Παπαθεοδώρου Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών info@artech.cc http://artech.cc Διαδραστική τέχνη και υπολογιστική όραση Θοδωρής Παπαθεοδώρου Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών info@artech.cc http://artech.cc Προγραμματισμός + τέχνη?! Ιστορικά στενή σχέση του καλλιτέχνη με τα εργαλεία του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών

Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών ΕΣΔ200 Δημιουργία Περιεχομένου ΙI Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών Νικόλας Τσαπατσούλης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου Εισαγωγή Εφαρμογές Κύρια Χαρακτηριστικά Flash

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΗΜΑΚΗΣ Κ. ΛΕΡΟΣ. Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ Κ. ΛΕΡΟΣ. Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Κ. ΛΕΡΟΣ Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οκτώβριος 2012 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας

Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας Τα υψηλής ευκρίνειας αναλογικά συστήματα παρουσιάζουν μια σημαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια από 540TVL - 600TVL, σε 600TVL - 650TVL,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Φίλτρα. Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα 20/5/2005 1 20/5/2005 2

Ψηφιακά Φίλτρα. Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα 20/5/2005 1 20/5/2005 2 Ψηφιακά Φίλτρα Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα 20/5/2005 1 Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα Στην επεξεργασία σήματος, η λειτουργία ενός φίλτρου είναι να απομακρύνει τα ανεπιθύμητα μέρη ενός σήματος, όπως ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων (κείμενο, ήχος και εικόνα στον υπολογιστή) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση, Περιγραφή και Ανάκτηση Μουσικών Δεδομένων: το έργο ΠΟΛΥΜΝΙΑ*

Ανάλυση, Περιγραφή και Ανάκτηση Μουσικών Δεδομένων: το έργο ΠΟΛΥΜΝΙΑ* Ανάλυση, Περιγραφή και Ανάκτηση Μουσικών Δεδομένων: το έργο ΠΟΛΥΜΝΙΑ* Δρ. Σοφία Τσεκερίδου Επίκουρος Καθηγήτρια *Παρουσιάζονται αποτελέσματα έρευνας και ανάπτυξης που προέκυψαν από τη συνεργασία με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ FLYNN!!! 1 ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ!!!! Χατζηνικόλας Κώστας www.costaschatzinikolas.gr

Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ FLYNN!!! 1 ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ!!!! Χατζηνικόλας Κώστας www.costaschatzinikolas.gr Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ FLYNN 1 ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Χατζηνικόλας Κώστας www.costaschatzinikolas.gr Τα 4 Είδη Των Αρχιτεκτονικών Των Σύγχρονων Η/Υ Ο Michael J. Flynn 1 το 1966 πρότεινε τον χωρισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Όνομα Παντελής Επώνυμο Μπουμπούλης Υπηκοότητα Ελληνική Ημ/νία Γέννησης 23/02/1976 Διεύθυνση Σερφιώτου 86-88 Πειραιάς Τηλέφωνο 210-4533469, 210-4537064 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις κατάταξης Top-K queries Οι επερωτήσεις κατάταξης επιστρέφουν τις k απαντήσεις που ταιριάζουν καλύτερα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Επερωτήσεις κατάταξης Top-K

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση εισβολών σε δίκτυα υπολογιστών Η πλατφόρµα HELENA. Βαλεοντής Ευτύχιος Μηχανικός Η/Υ, MSc Τοµέας Ασφάλειας / ΕΑΙΤΥ

Αντιµετώπιση εισβολών σε δίκτυα υπολογιστών Η πλατφόρµα HELENA. Βαλεοντής Ευτύχιος Μηχανικός Η/Υ, MSc Τοµέας Ασφάλειας / ΕΑΙΤΥ Αντιµετώπιση εισβολών σε δίκτυα υπολογιστών Η πλατφόρµα HELENA Βαλεοντής Ευτύχιος Μηχανικός Η/Υ, MSc Τοµέας Ασφάλειας / ΕΑΙΤΥ Ο «εισβολέας» Network Intrusion 1/2 An intrusion, also known as a system compromise,

Διαβάστε περισσότερα

Εστιάστε την προσοχή σας Intelligent Video Analysis της Bosch

Εστιάστε την προσοχή σας Intelligent Video Analysis της Bosch Εστιάστε την προσοχή σας Intelligent Video Analysis της Bosch 2 Και αντιδράστε άμεσα και αποτελεσματικά με Intelligent Video Analysis της Bosch Ανεξάρτητα από το εάν το σύστημά σας χρησιμοποιεί λίγες ή

Διαβάστε περισσότερα

Cryptography and Network Security Overview & Chapter 1. Fifth Edition by William Stallings

Cryptography and Network Security Overview & Chapter 1. Fifth Edition by William Stallings Cryptography and Network Security Overview & Chapter 1 Fifth Edition by William Stallings The art of war teaches us to rely not on the likelihood of the enemy's not coming, but on our own readiness to

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροφορική. Ενότητα 14: Μοντέλα Πολλαπλής Στοίχισης (2/2), 1.5ΔΩ. Τμήμα: Βιοτεχνολογίας Όνομα καθηγητή: Τ. Θηραίου

Βιοπληροφορική. Ενότητα 14: Μοντέλα Πολλαπλής Στοίχισης (2/2), 1.5ΔΩ. Τμήμα: Βιοτεχνολογίας Όνομα καθηγητή: Τ. Θηραίου Βιοπληροφορική Ενότητα 14: Μοντέλα Πολλαπλής Στοίχισης (2/2), 1.5ΔΩ Τμήμα: Βιοτεχνολογίας Όνομα καθηγητή: Τ. Θηραίου Μαθησιακοί Στόχοι παρουσίαση των μοντέλων πολλαπλής στοίχισης. κατανόηση των εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1 Βίντεο Εισαγωγή Χαρακτηριστικά του βίντεο Απόσταση θέασης Μετάδοση τηλεοπτικού σήματος Συμβατικά τηλεοπτικά συστήματα Ψηφιακό βίντεο Εναλλακτικά μορφότυπα Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας Κινούμενες εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές... 12 1.2.1 Συσκευές εισόδου δεδομένων (input devices)12 1.2.1.1 Το πληκτρολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητές Αντώνης Βουκάλης : Διεύθυνση Τεχνικού Τμήματος Αλέξανδρος Βουκάλης : Διεύθυνση Οικονομικών & Στρατηγικής

Εισηγητές Αντώνης Βουκάλης : Διεύθυνση Τεχνικού Τμήματος Αλέξανδρος Βουκάλης : Διεύθυνση Οικονομικών & Στρατηγικής * Εισηγητές Αντώνης Βουκάλης : Διεύθυνση Τεχνικού Τμήματος Αλέξανδρος Βουκάλης : Διεύθυνση Οικονομικών & Στρατηγικής Πρότυπος 24ωρος Σταθμός Επιτήρησης Σημάτων Η.Σ.Α. Ανώτερες Προδιαγραφές Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Q- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ p ΤΗΣ ΔΙΩΝΥΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Q- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ p ΤΗΣ ΔΙΩΝΥΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 20 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2007), σελ 249-258 Q- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ p ΤΗΣ ΔΙΩΝΥΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Μανώλης Μανατάκης Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων (ΣΑΠΕΣ) Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή

Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων (ΣΑΠΕΣ) Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων (ΣΑΠΕΣ) Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή Έκδοση 0.6

Διαβάστε περισσότερα

«Ανίχνευση Κίνησης Χεριού και Αναγνώριση Χειρονομίας σε Πραγματικό Χρόνο»

«Ανίχνευση Κίνησης Χεριού και Αναγνώριση Χειρονομίας σε Πραγματικό Χρόνο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ «Ανίχνευση Κίνησης Χεριού και Αναγνώριση Χειρονομίας σε Πραγματικό Χρόνο» «Hand Tracking and Hand Gesture Recognition

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

R k = r k x r k y r k z

R k = r k x r k y r k z Κατασκευή 3D µοντέλων κεφαλιών από ϕωτογραφίες Καλογήρου Χαρίλαος Ηλ. Ταχυδροµείο : harkal@cs.uoi.gr Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τµήµα Πληροφορικής Κατασκευή 3D µοντέλων κεφαλιών από ϕωτογραφίες p.1/ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs

WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η φθορά των έργων τέχνης λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης Οι περιβαλλοντικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προχωρημένη Στατιστική 2. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δορυφορική βαθυμετρία

Δορυφορική βαθυμετρία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δορυφορική βαθυμετρία Διάλεξη 12 Γεωπληροφορική και εφαρμογές στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον Γεωπληροφορική και εφαρμογές στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον ΔΙΑΛΕΞΗ 12 Δορυφορική

Διαβάστε περισσότερα

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3 Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον την δύναμη και την ανταγωνιστικότητα που αποκτούν με την ενσωμάτωση επιχειρηματικών εφαρμογών ευφυΐας - Business Intelligence Tools. Οι εφαρμογές B.I παρέχουν στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 5.1 Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων Πλατφόρμας Διαχείρισης Αισθητήρων

25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 5.1 Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων Πλατφόρμας Διαχείρισης Αισθητήρων 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5.1 Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων Πλατφόρμας Διαχείρισης Αισθητήρων REVISION HISTORY Revision Description of Changes Author Date Draft #1 First

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE)

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE) ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE). Εισαγωγή Οι στατιστικές δοκιμασίες που μελετήσαμε μέχρι τώρα ονομάζονται παραμετρικές (paramtrc) διότι χαρακτηρίζονται από υποθέσεις σχετικές είτε για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης

ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 200: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΙ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ιαρκής έρευνα παρακολούθησης σε ηµερήσια βάση ΣΕΙΡΑ Α.1 Εβδοµαδιαία µερίδια τηλεθέασης τηλεοπτικών σταθµών W50 ΚΥΜΑ 150 Αποτελέσµατα εβδοµάδας

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων (Data Structures)

Δομές Δεδομένων (Data Structures) Δομές Δεδομένων (Data Structures) Ανάλυση - Απόδοση Αλγορίθμων Έλεγχος Αλγορίθμων. Απόδοση Προγραμμάτων. Χωρική/Χρονική Πολυπλοκότητα. Ασυμπτωτικός Συμβολισμός. Παραδείγματα. Αλγόριθμοι: Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφοριακό Σημείωμα Μεθοδολογία προσδιορισμού Θεωρητικής Τιμής για Covered Warrants Bermudan Style. Έκδοση 1.0 17 Μαΐου 2013 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Απτικές διασυνδέσεις και εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλεία για τη γνωστική άσκηση ασθενών με άνοια

Απτικές διασυνδέσεις και εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλεία για τη γνωστική άσκηση ασθενών με άνοια Απτικές διασυνδέσεις και εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλεία για τη γνωστική άσκηση ασθενών με άνοια Σταύρος Δημητριάδης Επ. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ Εργαστήριο Πολυμέσων Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημήτριος Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 00_PROLOGOS_PERIEXOMENA.indd i 3/12/2010 2:57:24 μμ τίτλος: Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Βασικό Θεωρητικό Υπόβαθρο

Εισαγωγή Βασικό Θεωρητικό Υπόβαθρο ΤΨΣ 150 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Εισαγωγή Βασικό Θεωρητικό Υπόβαθρο Νικόλας Τσαπατσούλης Επίκουρος Καθηγητής Π..407/80 Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τι

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα