Τεχνικές ανίχνευσης πολλαπλών αντικειμένων και προστασία των περιεχομένων σε δεδομένα βίντεο οδικών διασταυρώσεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικές ανίχνευσης πολλαπλών αντικειμένων και προστασία των περιεχομένων σε δεδομένα βίντεο οδικών διασταυρώσεων"

Transcript

1 Τεχνικές ανίχνευσης πολλαπλών αντικειμένων και προστασία των περιεχομένων σε δεδομένα βίντεο οδικών διασταυρώσεων με αναφορές σε μεθόδους απομάκρυνσης υποβάθρου Μαϊργιώτης Αντώνιος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε ΤΕΙ Θεσσαλίας Λάρισα Βέντζας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε ΤΕΙ Θεσσαλίας Λάρισα Abstract Στη παρούσα εργασία πρόκειται να παρουσιάσουμε κάποιες κλασικές τεχνικές απομάκρυνσης υποβάθρου στο πλαίσιο των τεχνικών ανίχνευσης πολλαπλών αντικειμένων. Επιπλέον, λόγω της σημασίας και της ευαίσθητης φύσης των δεδομένων βίντεο σε οδικές διασταυρώσεις θα παρουσιάσουμε τη πρότασή μας για την υδατοσήμανση δεδομένων βίντεο με τη βοήθεια ενός ταυτόχρονα αυτόπαλίνδρομου (simultaneously auto-regressive) μοντέλου εικόνας και τη χρήση γνωστών πιθανοτικών κατανομών. Keywords Simultaneously Autoregressive model, προστασία δεδομένων βίντεο, υδατοσήμανση, τεχνικές ανίχνευσης πολλαπλών αντικειμένων, απομάκρυνση υποβάθρου I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνικές που βασίζονται στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και βίντεο, εφαρμόζονται στην ανάλυση των ακολουθιών βίντεο που περιγράφουν τη ροή της κίνησης των οχημάτων και προσφέρουν σημαντικές βελτιώσεις έναντι υφιστάμενων που βασίζονται π.χ. σε αισθητήρες [1]-[3]. Βάσει των προηγουμένων έχουμε τη δυνατότητα μέτρησης της ταχύτητας, τη μέτρηση του πλήθους των αντικειμένων, τη ταξινόμηση αντικειμένων καθώς και τη περιγραφή της κατάστασης σε ένα συγκοινωνιακό κόμβο. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας, ενδιαφερόμαστε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα βασισμένο σε βίντεο για λόγους ανάλυσης κίνησης σε οδικές διασταυρώσεις. Επιπλέον, μας ενδιαφέρει η προστασία των συγκεκριμένων δεδομένων με μεθόδους όπως η ψηφιακή υδατοσήμανση (watermarking). Στη προκείμενη εργασία προτείνουμε μία νέα μεθοδολογία βασισμένη σε ένα μοντέλο εικόνας που έχει εφαρμοστεί σε προβλήματα ανάκτησης εικόνας και συγκρίνουμε την επίδοση γνωστών στατιστικών ανιχνευτών. II. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Η οπτική παρακολούθηση συνίσταται από δύο βασικά υποπροβλήματα: οι στόχοι-οχήματα αρχικά θα πρέπει να ανιχνευθούν και εν συνεχεία να παρακολουθηθεί το ίχνος τους. Από αρχιτεκτονικής σκοπιάς τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την οπτική παρακολούθηση, αναλύουν το προκείμενο πρόβλημα περαιτέρω σε συγκεκριμένες φάσεις όπως ακολουθεί και όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 1: Σύλληψη (acquisition) Ανίχνευση (detection) Ομαδοποίηση (grouping) Παρακολούθηση ίχνους (tracking) Φιλτράρισμα (filtering) Ταξινόμηση (classification) Δημιουργία μοντέλου ενημέρωσης (updating model): εδώ το σύστημα ενημερώνει τα μοντέλα που χρησιμοποιεί για να εισαχθούν πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί από τα προηγούμενα πλαίσια. Εικόνα 1. Βασικά συστατικά στοιχεία κατά τη διαδικασία αφαίρεσης υποβάθρου III. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ Η μοντελοποίηση υποβάθρου χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές με σκοπό να ανιχνεύονται κινούμενα αντικείμενα σε μία σκηνή βίντεο σε εφαρμογές βιντεο-επιτήρησης (video surveillance), σύλληψη οπτικής κίνησης καθώς και σε εφαρμογές πολυμέσων [1-6]. Ο απλούστερος τρόπος για να μοντελοποιηθεί το φόντο είναι να συλλάβουμε μία εικόνα φόντου η οποία δε περιέχει κανένα κινούμενο αντικείμενο. Βέβαια, σε κάποιες εφαρμογές το φόντο δεν είναι διαθέσιμο,

2 οπότε μπορεί να αλλάξει υπό συνθήκες όπως αλλαγές στη φωτεινότητα, αντικείμενα που εισβάλλουν ή απομακρύνονται από τη σκηνή κ.τ.λ. Συνεπώς, το πώς θα δημιουργήσουμε ένα τέτοιο μοντέλο αποτελεί μία πρόκληση λόγω αλλαγών των φυσικών συνθηκών, κίνησης των στοιχείων της σκηνής ή της κάμερας, εμφάνισης σκιών κ.τ.λ. Η κλασική οργάνωση των αντίστοιχων μεθόδων μπορεί να γίνει ανά pixel (per pixel), ανά περιοχή (per region) και ανά πλαίσιο (frame). Όλες οι προαναφερόμενες διαδικασίες χρησιμοποιούνται στην αφαίρεση περιεχομένου που στην ουσία της σαν διαδικασία εμπεριέχει τα ακόλουθα βήματα: Μοντελοποίηση υποβάθρου και αρχικοποίηση υποβάθρου Διατήρηση υποβάθρου και ανίχνευση προσκηνίου Επιλογή του μεγέθους των χαρακτηριστικών (pixel, μπλοκ, blob ή συστάδα από pixel) Επιλογή του τύπου των χαρακτηριστικών (χαρακτηριστικά χρώματος, ακμών, κίνησης, υφής κ.τ.λ) IV. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ Επιχειρώντας μία προσέγγιση ορισμού, η αφαίρεση υποβάθρου (background subtraction) ορίζεται ως η διαδικασία του διαχωρισμού των αντικειμένων προσκηνίου (foreground) από το παρασκήνιο (background) σε μια ακολουθία πλαισίων βίντεο. Στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, μας ενδιαφέρει η παρακολούθηση της κυκλοφορίας οχημάτων με σκοπό να εξάγουμε συμπεράσματα για τη κίνηση σε οδικές διασταυρώσεις. Βασικό συστατικό αυτών των αλγορίθμων είναι η ανίχνευση κίνησης. Οι απλοί αλγόριθμοι ανίχνευσης κίνησης βασίζονται στη σύγκριση του φόντου ενός στατικού πλαισίου με το τρέχον πλαίσιο μια σκηνής βίντεο, pixel προς pixel. Αυτή είναι η βασική αρχή των μεθόδων, οι οποίες μπορούν να μορφοποιηθούν ως μια τεχνική που χτίζει ένα μοντέλο του φόντου και συγκρίνει αυτό το μοντέλο με το τρέχον πλαίσιο, προκειμένου να εντοπίσει περιοχές όπου εμφανίζεται μια σημαντική διαφορά. Συνεπώς, ο σκοπός ενός αλγορίθμου αφαίρεσης υποβάθρου είναι να γίνει διάκριση μεταξύ κινούμενων αντικειμένων από στατικά ή αργά κινούμενα μέρη από τη σκηνή (που ονομάζεται φόντο) [4]-[6]. Σύμφωνα με την εργασία των [5], μία τεχνική αφαίρεσης φόντου θα πρέπει να προσαρμόζεται: σε σταδιακές ή γρήγορες αλλαγές φωτισμού (αλλαγή του χρόνου της ημέρας, παρουσία σύννεφων, κλπ), αλλαγές κίνησης (ταλαντώσεις κάμερας), αντικείμενα φόντου με υψηλή συχνότητα (π.χ. φύλλα δέντρων ή κλαδιά), αλλαγές στη γεωμετρία παρασκηνίου (π.χ. σταθμευμένα αυτοκίνητα). προηγούμενο πλαίσιο και αν η διαφορά των τιμών των pixel (για ένα συγκεκριμένο pixel) είναι μεγαλύτερη από ένα κατώφλι Τ, τότε το pixel θεωρείται τμήμα του προσκηνίου. Στη συνέχεια απλά εφαρμόζουμε τη σχέση: Πλαίσιο i -Πλαίσιο i-1 >Τ. Ως πλεονεκτήματα θεωρούμε το μικρό υπολογιστικό κόστος και το ότι το μοντέλο του υποβάθρου είναι υψηλά προσαρμοστικό. Βέβαια υπάρχουν και προβλήματα λάθους ερμηνείας υποβάθρου των pixels που είναι εσωτερικά (π.χ. η πλευρά ενός αυτοκινήτου) ή όταν τα αντικείμενα δεν είναι συνεχώς κινούμενα, οπότε γίνονται μέρος του υποβάθρου. Στην εικόνα που ακολουθεί, παρατηρεί κανείς την εφαρμογή του αλγορίθμου, για το σύνολο δεδομένων βίντεο [7]. Εικόνα 2. Οπτική αναπαράσταση της μεθόδου frame difference (διαφοράς πλαισίων) B. Η προσεγγιστική μέθοδος ενδιαμέσου (approximation median method) Στη περίπτωση του φίλτρου ενδιαμέσου (median filtering), τα προηγούμενα N πλαίσια του βίντεο αποθηκεύονται σε κάποιο χώρο μνήμης, και το φόντο υπολογίζεται ως η ενδιάμεση τιμή των αποθηκευμένων πλαισίων. Στη συνέχεια, όπως στη περίπτωση της διαφοράς των πλαισίων το υπόβαθρο αφαιρείται από το τρέχων πλαίσιο για να προσδιοριστούν τα pixels του προσκηνίου. Έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα εύρωστο απαιτώντας όμως απαγορευτικό μέγεθος μνήμης για επεξεργασία και αποθήκευση. Για το ίδιο σύνολο δεδομένων παρατηρούμε τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μεθόδου: A. Η μέθοδος της διαφοράς πλαισίων (frame difference method) Η αφαίρεση πλαισίων είναι η πιο απλή μέθοδος αφαίρεσης υποβάθρου. Το τρέχων πλαίσιο απλά αφαιρείται από το

3 Εικόνα 3. Οπτική αναπαράσταση της μεθόδου αφαίρεσης υποβάθρου με τη μέθοδο approximate median C. Η μέθοδος της μείξης Gaussian κατανομών (mixture of Gaussians) Η μείξη των Gaussian κατανομών είναι το πιο χρησιμοποιημένο μοντέλο (με διάφορες βελτιώσεις ή επεκτάσεις) σε επίπεδο pixel λόγω του πολύ καλού συμβιβασμού που επιτυγχάνεται μεταξύ ευρωστίας σε κρίσιμες καταστάσεις και των διαφόρων περιορισμών που υφίστανται. [8]-[13]. Τα βασικά βήματα της μεθόδου έχουν ως εξής: Στην Εικόνα 4, στο ίδιο σύνολο δεδομένων, παρατηρούμε οπτικά τα αποτελέσματα της εφαρμογής του συγκεκριμένου αλγορίθμου. Εικόνα 4 Οπτική αναπαράσταση της μεθόδου αφαίρεσης υποβάθρου βασισμένης σε μείξη Gaussian κατανομών V. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Ο στόχος τις διαδικασίας παρακολούθησης είναι να διατηρηθεί η ταυτότητα του κινούμενου αντικειμένου σε μία ακολουθία πλαισίων. Η παρακολούθηση πολλαπλών αντικειμένων αποτελεί ερευνητικό πεδίο με ιδιαίτερες προκλήσεις: συνίσταται στο πρόβλημα τις ανίχνευσης ξεχωριστών αντικειμένων π.χ. αυτοκίνητα που εμφανίζονται με παραμόρφωση, με απόκρυψη, υπό αλλαγές φωτεινότητας και αλλαγές υποβάθρου το οποίο γίνεται ακόμη δυσκολότερο λόγω του ότι, όταν έχουμε πολλά αντικείμενα μπορεί να φαίνονται σαν να έχουν έρθει σε επαφή και να αποκρύπτει το ένα το άλλο, εισέρχονται και εξέρχονται από το οπτικό πεδίο τις κάμερας την ίδια χρονική στιγμή κ.τ.λ. Μία γενική προσέγγιση περιγράφεται με τα βήματα του αλγορίθμου που ακολουθεί: Για όλα τα πλαίσια Ανιχνεύω τα αντικείμενα (δηλ. καταγράφω θέση, σχήμα κ.τ.λ) Προβλέπω τη θέση των νέων ιχνών Αναθέτω ίχνη σε αντικείμενα Ενημερώνω Ανατιθέμενα ίχνη Μη-ανατιθέμενα ίχνη VI. Διαγράφω ίχνη που έχουν χαθεί Δημιουργώ νέα ίχνη ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ Η παρακολούθηση της κίνησης στους δρόμους και η συλλογή δεδομένων από δεδομένα κίνησης έχουν αναγνωριστεί ως ένα πεδίο εφαρμογών διαφόρων τεχνικών επεξεργασίας εικόνας και βίντεο. Έτσι, λόγω της σημασίας τους, δεδομένα βίντεο που βασίζονται σε βίντεο-επιτήρηση (video surveillance) ή δεδομένα κίνησης σε οδικές διασταυρώσεις χρειάζονται προστασία από την υποβάθμισή τους, τη τροποποίησή τους καθώς και από μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες εναντίον τους [14]-[18]. Η έννοια της ψηφιακής υδατοσήμανσης (digital watermarking) προέκυψε ως αποτέλεσμα των προσπαθειών επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας των μέσων. Ένα ψηφιακό υδατόσημο (digital watermark), στοχεύει στη συμπληρωματική λειτουργία του ως προς τις κρυπτογραφικές διαδικασίες. Στην ουσία είναι ένας είδος ορατού ή μη ορατού κώδικα που ενσωματώνεται με μόνιμο τρόπο στα δεδομένα μας και παραμένει σε αυτά ακόμα και μετά από μία διαδικασία π.χ. αποκωδικοποίησης. Στη συγκεκριμένη εργασία θα επικεντρωθούμε στην ψηφιακή υδατογράφηση βίντεο, το οποίο έχει λάβει μεγάλη προσοχή λόγω τις σημασίας του σε εφαρμογές επιτήρησης. Τα μοντέλα ταυτόχρονης αυτό-παλινδρόμησης (Simultaneously Autoregressive) έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τη χωρική διακύμανση των ποσοτήτων ενδιαφέροντος, βασισμένα στη μορφή περιλήψεων ή μεγεθών κατά περιοχές. Σε προβλήματα επεξεργασίας εικόνας έχουν εμφανιστεί σε εφαρμογές όπως τα προβλήματα ανάκτησης εικόνας [19]. Στην εργασία αυτή, παρουσιάζουμε μια νέα μεθοδολογία υδατογράφησης που βασίζεται στην εφαρμογή του μοντέλου SAR σε κάθε πλαίσιο για λόγους ανίχνευσης και στην εφαρμογή σε κάποιο πεδίο μετασχηματισμού για την ενσωμάτωση των κρυφών πληροφοριών. Όσον αφορά την επίδοση της ανίχνευσης με βάση το προτεινόμενο μοντέλο απεικόνισης, εφαρμόζουμε δύο γνωστά στατιστικά μοντέλα που έχουν παχιές ουρές, δηλαδή τη Γενικευμένη GGD (Generalized Gaussian Density ) και την Cauchy κατανομή ως μέλος της οικογένειας των SaS (Symmetric Alpha Stable) κατανομών [20]-[24]. Υποθέτουμε ότι τα αρχικά μη υδατοσημασμένα δεδομένα f ικανοποιούν τις απαιτήσεις του SAR μοντέλου το οποίο μπορεί να περιγραφεί από τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (σ.π.π): N 1 2 a 2 p f a C a exp Qf 2 (1) όπου C είναι μία σταθερά κανονικοποίησης, a μία θετικά άγνωστη σταθερά η οποία ελέγχει την ομαλότητα της εικόνας και N ο αριθμός των pixel ενδιαφέροντος. Η ποσότητα Qf αναπαριστά το SAR μοντέλο. Πιο συγκεκριμένα, αν δηλώσουμε σε διανυσματική μορφή και λεξικογραφική σειρά 2

4 την εικόνα ως [1], [2],..., [ N] T υπολοίπων (residual terms) ως N f f f f και τους όρους ε ε[1], ε[2],..., ε [ ] T ένα εναλλακτικό μοντέλο της ταυτόχρονης αυτοπαλλινδρόμησης είναι: f[ i] f[ j] ε [ i] (2) jn () i Ως ε [] i δηλώνουμε τον όρο υπολοίπου. Πρέπει να αναφέρουμε ότι, στη συγκεκριμένη εργασία, μελετούμε pixels i και j που θεωρούνται γείτονες όταν η χωρική τους γειτονιά είναι 1. Γράφοντας ξανά το μοντέλο της προηγούμενης εξίσωσης σε μορφή πινάκων τότε παίρνουμε: Qf ε (3) όπου ο πίνακας Q αντιστοιχεί στη συνέλιξη της εικόνας f με τη διδιάστατη Laplacian μάσκα [20]. Για να μοντελοποιήσουμε τον όρο υπολοίπου ε [] i i 1,..., N, θα καταφύγουμε στα δύο γνωστά στατιστικά μοντέλα στη κοινότητα της υδατοσήμανσης [19], [21]: τη GGD και τη Cauchy κατανομή. Εικόνα 5. Α) Αρχικά μη υδατογραφημένα δεδομένα του πλαισίου με σειρά 10 και β) ο όρος υπολοίπων (συμπληρωματική εικόνα για λόγους θέασης) Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τους προκύπτοντες αθροιστικούς ανιχνευτές στη βάση ενός εικονοπλαισίου (frame). Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημά μας σαν ένα πρόβλημα δυαδικής υπόθεσης, έχουμε: H : x f 0 H : x f sw 1 όπου s 0 είναι ο γνωστός παράγοντας ισχύος που καθορίζει την ενέργεια του υδατοσήματος. Χρησιμοποιώντας το SAR μοντέλο, όπως αυτό περιγράφεται στην εξίσωση ορισμού του, το πρόβλημά μας παίρνει την εξής ισοδύναμη μορφή: H : y g 0 H : y g sw' 1 όπου y Qx, g Qf and w' Qw όπου ο παράγοντας ισχύος είναι γνωστός. Βασιζόμενοι στο λήμμα των Neyman-Pearson ο βέλτιστος έλεγχος για το προηγούμενο πρόβλημα συγκρίνει τον ακόλουθο λόγο πιθανοφανειών (LR Likelihood Ratio) ως προς ένα κατώφλι απόφασης: ( y) p( y H1) p( y H ) 0 (4) (5) (7) N N όπου p( y H1) p( y[ i] sw[ i]) και p( y H0) p( y [ i]). i1 i1 Χρησιμοποιώντας λογαρίθμους προκύπτουν τα στατιστικά: A) Στατιστικό ελέγχου βασισμένο στη GGD κατανομή: GGD N c c c ;, ( ) ( ) ( ) T y b c b y i y i w' i (8) i1 B) Στατιστικό ελέγχου βασισμένο στη Cauchy κατανομή: T CAUCHY N ( y; ) log i1 2 2 y() i 2 2 ( y( i) w' ( i)) Οι προσεγγίσεις υδατοσήμανσης που ακολουθούνται μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κύριες κατηγορίες: αυτές που λειτουργούν στο χωρικό πεδίο και αυτές που λειτουργούν σε κάποιο πεδίο μετασχηματισμού [20]-[23] Στην προκείμενη εργασία, προτείνουμε ένα υβριδικό σύστημα υδατογράφησης, όπου η ενσωμάτωση γίνεται σε κάποιο πεδίο μετασχηματισμού και η ανίχνευση γίνεται στο χωρικό πεδίο μέσω του προτεινόμενου SAR μοντέλου. Για να κάνουμε ένθεση των κρυφών πληροφοριών, επιλέγουμε να εφαρμόσουμε μια διαδικασία βασισμένη σε μετασχηματισμό. Έτσι, σε κάθε καρέ των αρχικών δεδομένων, εφαρμόζουμε έναν μετασχηματισμό DWT (Discrete Wavelet Transform) χρησιμοποιώντας τα Daubechies-8 φίλτρα [24]. Για λόγους ασφαλείας, αλλά και λόγους ευρωστίας, επιλέγουμε να καταφύγουμε στη Spread Spectrum (SS) υδατογράφηση [14]. Έτσι, μπορούμε να ενσωματώσουμε τις πληροφορίες του υδατοσήματος στους συντελεστές λεπτομέρειας του δεύτερου επιπέδου υπο-ζωνών του DWT μετασχηματισμού. Για να διατηρήσει επόμενως την ιδιότητα του αδιόρατου (imperceptibility), η ενσωμάτωση γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) κριτήριο, ένα μέτρο της υποβάθμισης της ποιότητας, να έχει σταθερή τιμή για όλα τα καρέ στα δεδομένα του βίντεο που μας ενδιαφέρει. Στην εικόνα που ακολουθεί μπορεί κανείς να παρατηρήσει τη διαδικασία ένθεσης. Εικόνα 6. Προτεινόμενη διαδικασία ένθεσης υδατοσήματος Προκειμένου να ανιχνεύσουμε τη κρυφή πληροφορία του υδατοσήματος, χρησιμοποιούμε το προτεινόμενο ταυτόχρονο αυτοπαλίνδρομο μοντέλο που βασίζεται σε πληροφορίες του χωρικού πεδίου. Οπότε και εμπλέκουμε την έννοια δύο γνωστών στατιστικών κατανομών στα πλαίσια του προτεινόμενου σχήματος υδατοσήμανσης (Εικόνα 7). (9)

5 Εικόνα 7. Προτεινόμενη διαδικασία ανίχνευσης υδατοσήματος Πρέπει να σημειωθεί ότι, κάθε σύστημα υδατογράφησης υπόκειται σε ένα είδος συμβιβασμού μεταξύ ιδιότητας αδιόρατου και ευρωστίας έναντι επιθέσεων. Για τους σκοπούς της εφαρμογής κατάλληλων αλγορίθμων για τον εντοπισμό και την ανίχνευση αντικειμένου, π.χ. αφαίρεση υποβάθρου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων που περιέχουν εικόνες που αφορούν οδικές διασταυρώσεις. Όσον αφορά την επιλογή των δεδομένων για υδατοσήμανση, χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα βίντεο που αναφέρθηκαν σε προηγούμενη ενότητα, τα οποία κάνουν χρήση στατικής κάμερας. Σε αυτό το έργο, χρησιμοποιούμε ως βάση δεδομένων βίντεο, την επιπέδων του γκρι εκδοχή των δεδομένων του MIT συνόλου δεδομένων, η οποία χρησιμοποιείται για την έρευνα στην ανάλυση δραστηριότητας [7]. Περιέχει ακολουθίες εικόνων βίντεο οι οποίες έχουν διάρκεια 90 λεπτών και η καταγραφή έχει γίνει από μια στατική κάμερα. Το μέγεθος της σκηνής είναι 720x480 και η καταγραφή δίνεται σε 20 τμήματα του βίντεο (βίντεο κλιπ). VII. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ Για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ισχύος του υδατογραφήματος στα πειράματά μας, χρησιμοποιήσαμε το γνωστό WDR (Watermark to Document ratio) ορισμό [18]. Είναι προφανές ότι για υδατογράφημα με πολύ χαμηλή ισχύ η απόδοση του ανιχνευτή με βάση τη GGD είναι καλύτερη από την ανίχνευση που βασίζεται στη κατανομή Cauchy, όπως αυτό απεικονίζεται στην Εικόνα 8α. Αυτό συμβαίνει, λόγω της ευελιξίας της GGD να μοντελοποιούνται τα εμπειρικά δεδομένα με βάση το μοντέλο απεικόνισης SAR. Διερευνώντας την ιδιότητα της ευρωστίας στην Εικόνα 8β, παρατηρούμε ότι η συμπεριφορά του Cauchy ανιχνευτή έχει καλύτερη ευαισθησία ανίχνευσης ακόμη και μετά την εφαρμογή του JPEG επίθεσης γεγονός που οφείλεται στις γνωστά αναφερόμενες ιδιότητες ευρωστίας της Cauchy κατανομής. (α) Εικόνα 8. α) Σύγκριση των ευαισθησιών ανίχνευσης βασισμένη σε ROC curves (χωρίς επιθέσεις), WDR=-64dB β) μετά από JPEG επίθεση με quality factor ίσο με 15), WDR=-55dB ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ. (β) Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. ΑΝΑΦΟΡΕΣ [1] P. G. Michalopoulos. Vehicle detection video through image processing: the autoscope system. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 40(1):21 29, Feb [2] D. Middleton, D. Gopalakrishna, and M. Raman. Advances in traffic data collection and management (white paper). TE/13766.html [3] Cheung S, Kamath C. Robust background subtraction with foreground validation for Urban Traffic Video. J Appl Signal Proc, Special Issue on Advances in Intelligent Vision Systems: Methods and Applications (EURASIP 2005), New York, USA, 2005; 14: [4] Horprasert T, Haritaoglu I, Wren C, Harwood D, Davis L, entland A. Real-time 3D motion capture. Workshop on Perceptual User Interfaces (PUI 1998), San Francisco, California, November 1998; [5] Mikic I, Trivedi M, Hunter E, Cosman P. Human body model acquisition and tracking using voxel data. Int J Comp Vision (IJCV 2003) July 2003; [6] El Baf F, Bouwmans T, Vachon B. Comparison of background subtraction methods for a multimedia learning space. Int Conf on Signal Processing and Multimedia (SIGMAP 2007), Barcelona, Spain, July [7] X. Wang, X. Ma and E. Grimson, Unsupervised Activity Perception in Crowded and Complicated scenes Using Hierarchical Bayesian Models, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), Vol. 31, pp , 2009 [8] Messelodi S, Modena C, Segata N, Zanin M. A Kalman filter based background updating algorithm robust to sharp illumination changes. Proc of the 13th Int Conf on Image Analysis and Processing (ICIAP 2005), Cagliari, Italy, September 2005; 3617: [9] Chang R, Ghandi T, Trivedi M. Vision modules for a multi sensory bridge monitoring approach. ITSC 2004, October 2004; [10] Han B, Lin X. Update the GMMs via adaptive Kalman filtering. Proceedings of SPIE - The Int Society for Optical Engineering 2005; 5960(3): [11] Yang H, Tan Y, Tian J, Liu J. Accurate dynamic scene model for moving object detection. Int Conf on Image Processing (ICIP 2007), 2007; 6: [12] Zhang W, Fang X, Yang X, Wu Q. Spatiotemporal Gaussian mixture model to detect moving objects in dynamic scenes. J Electronic Imaging 2007; 16(2). [13] Tang P, Gao L, Liu Z. Salient moving object detection using stochastic approach filtering. Fourth Int Conf on Image and Graphics (ICIG 2007), 2007; [14] I. Cox, M. Miller, and J. Bloom, J. Fridrich, T. Kalker, Digital Watermarking and Steganography, 2nd edition, Morgan Kaufman, 2008 [15] Μ. Barni, F. Bartolini, Watermarking Systems Engineering, Enabling Digital Assets Security and Other, Marcel Dekker, [16] M. S. M. Kay, Fundamental of Statistical Signal Processing: Detection Theory. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1998, vol. 2. [17] G. C. Langelaar, I. Setyawan, and R. L. Lagendijk, Watermarking digital image and video data: A state-of-the-art overview, IEEE Signal Process. Mag., vol. 17, no. 5, pp , Sep [18] Α. K. Mairgiotis, N. P. Galatsanos, Y. Yang, New Additive Watermark Detectors Based On A Hierarchical Spatially Adaptive Image Model, IEEE Trans. Inform. Forensic and Security, vol. 39, no. 1, pp , Jan [19] N. P. Galatsanos, V. Z. Mesarovic, R. Molina, A. K. Katsaggelos, Hierarchical Bayesian Image Restoration from Partially Known Blurs, IEEE Trans. Image Process., vol. 9, no.10, pp , Oct [20] A. Briassouli, P. Tsakalides, A. Stouraitis, Hidden Messages in Heavy- Tails: DCT-Domain Watermark Detection Using Alpha-Stable Models, IEEE Trans. Multimedia., vol. 7, no. 4, pp , Jan. 2005

6 [21] 48. J. Hernandez, M. Amado, and F. Perez-Gonzalez, DCT-domain watermarking techniques for still images: Detector performance analysis and a new structure, IEEE Trans. Image Process., vol. 9, no. 1, pp , Jan [22] 49. Q. Cheng and T. S. Huang, An additive approach to transformdomain information hiding and optimum detection structure, IEEE Trans. Multimedia, vol. 3, no. 3, pp , Sep [23] 50. H. V. Poor, An Introduction to Signal Detection and Estimation. New York: Springer-Verlag, [24] I. Daubechies, Orthonormal bases of compactly supported wavelets, Commun. Pure Appl. Math., vol. 41, pp , Nov. 1988

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία της ιδιωτικής ζωής και επιβολή του νόμου μέσω τεχνικών επεξεργασίας εικόνας και βίντεο κατά την επιτήρηση της κυκλοφορίας σε σταυροδρόμια

Προστασία της ιδιωτικής ζωής και επιβολή του νόμου μέσω τεχνικών επεξεργασίας εικόνας και βίντεο κατά την επιτήρηση της κυκλοφορίας σε σταυροδρόμια Προστασία της ιδιωτικής ζωής και επιβολή του νόμου μέσω τεχνικών επεξεργασίας εικόνας και βίντεο κατά την επιτήρηση της κυκλοφορίας σε σταυροδρόμια Μαϊργιώτης Αντώνιος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 3 : Αποκατάσταση εικόνας (Image Restoration) Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Κατάτµηση Εικόνων: Ανίχνευση Ακµών και Κατάτµηση µε Κατωφλίωση

Κατάτµηση Εικόνων: Ανίχνευση Ακµών και Κατάτµηση µε Κατωφλίωση ΤΨΣ 50 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Κατάτµηση Εικόνων: Ανίχνευση Ακµών και Κατάτµηση µε Κατωφλίωση Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Πειραιώς Περιεχόµενα Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη μιας προσαρμοστικής πολιτικής αντικατάστασης αρχείων, με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 1 η : Εισαγωγή. Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 1 η : Εισαγωγή. Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 1 η : Εισαγωγή Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Βασικά στοιχεία της ψηφιακής επεξεργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 6 : Κωδικοποίηση & Συμπίεση εικόνας Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυής Καταγραφή Συγκοινωνιακού Φορτίου και Κίνησης σε Οδική Διασταύρωση με Τεχνικές Επεξεργασίας Εικόνας και Video

Ευφυής Καταγραφή Συγκοινωνιακού Φορτίου και Κίνησης σε Οδική Διασταύρωση με Τεχνικές Επεξεργασίας Εικόνας και Video Ευφυής Καταγραφή Συγκοινωνιακού Φορτίου και Κίνησης σε Οδική Διασταύρωση με Τεχνικές Επεξεργασίας Εικόνας και Video Κωνσταντίνος Κόκκινος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας Λάρισα, Ελλάδα k_kokkinos@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 5 η Παρουσίαση : Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Σύνθεση Χρωμάτων Αφαιρετική Παραγωγή Χρώματος Χρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (EMOTIONS) ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. Ελένη Καλκοπούλου. στα πλαίσια του μαθήματος Πολυμέσα (ΓΤΠ61)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (EMOTIONS) ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. Ελένη Καλκοπούλου. στα πλαίσια του μαθήματος Πολυμέσα (ΓΤΠ61) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (EMOTIONS) ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ στα πλαίσια του μαθήματος Πολυμέσα (ΓΤΠ61) ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Ορισμοί Συναίσθημα και Πολυμέσα Αναγνώριση Συναισθήματος

Διαβάστε περισσότερα

6-Aνίχνευση. Ακμών - Περιγράμματος

6-Aνίχνευση. Ακμών - Περιγράμματος 6-Aνίχνευση Ακμών - Περιγράμματος Ανίχνευση ακμών Μετατροπή 2 εικόνας σε σύνολο ακμών Εξαγωγή βασικών χαρακτηριστικών της εικόνας Πιο «συμπαγής» αναπαράσταση Ανίχνευση ακμών Στόχος: ανίχνευση ασυνεχειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ 2.2.2.3ζ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΣΤΡΟΥΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΜΑΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Υπολογιστικής Όρασης & Γραφικής. Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης & Αθανάσιος Τσακαλίδης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ειδικά Θέµατα Υπολογιστικής Όρασης & Γραφικής. Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης & Αθανάσιος Τσακαλίδης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Ειδικά Θέµατα Υπολογιστικής Όρασης & Γραφικής Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης & Αθανάσιος Τσακαλίδης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Χαρακτηριστικά Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Βιβλιογραφία. Εισαγωγή. Συµπίεση εικόνων: Το πρότυπο JPEG. Εισαγωγή. Ευθύς µετασχηµατισµός DCT

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Βιβλιογραφία. Εισαγωγή. Συµπίεση εικόνων: Το πρότυπο JPEG. Εισαγωγή. Ευθύς µετασχηµατισµός DCT Περιεχόµενα ΕΠΛ : Συστήµατα Πολυµέσων Συµπίεση εικόνων: Το πρότυπο JPEG Εισαγωγή Ο µετασχηµατισµός DCT Το πρότυπο JPEG Προετοιµασία εικόνας / µπλοκ Ευθύς µετασχηµατισµός DCT Κβαντισµός Κωδικοποίηση ηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Digital Image Processing

Digital Image Processing Digital Image Processing Intensity Transformations Πέτρος Καρβέλης pkarvelis@gmail.com Images taken from: R. Gonzalez and R. Woods. Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008. Image Enhancement: είναι

Διαβάστε περισσότερα

Digital Image Processing

Digital Image Processing Digital Image Processing Αποκατάσταση εικόνας Αφαίρεση Θορύβου Πέτρος Καρβέλης pkarvelis@gmail.com Images taken from: R. Gonzalez and R. Woods. Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008. Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 11: Επεξεργασία εικόνας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

Ένα µοντέλο Ισοδύναµης Χωρητικότητας για IEEE Ασύρµατα Δίκτυα. Εµµανουήλ Καφετζάκης

Ένα µοντέλο Ισοδύναµης Χωρητικότητας για IEEE Ασύρµατα Δίκτυα. Εµµανουήλ Καφετζάκης Ένα µοντέλο Ισοδύναµης Χωρητικότητας για IEEE 802.11 Ασύρµατα Δίκτυα. Εµµανουήλ Καφετζάκης mkafetz@iit.demokritos.gr Το κίνητρο µας-συνεισφορά Η ασύρµατη δικτύωση λαµβάνει ευρείας αποδοχής. Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

DIP_01 Εισαγωγή στην ψηφιακή εικόνα. ΤΕΙ Κρήτης

DIP_01 Εισαγωγή στην ψηφιακή εικόνα. ΤΕΙ Κρήτης DIP_01 Εισαγωγή στην ψηφιακή εικόνα ΤΕΙ Κρήτης Πληροφορίες Μαθήματος ιαλέξεις Πέμπτη 12:15 15:00 Αιθουσα Γ7 ιδάσκων:. Κοσμόπουλος Γραφείο: Κ23-0-15 (ισόγειο( κλειστού γυμναστηρίου) Ωρες γραφείου Τε 16:00

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 2 : Βελτιστοποίηση εικόνας (Image enhancement) Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ Υ ΑΤΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΝΕΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ Υ ΑΤΟΣΗΜΑΤΩΝ ΝΕΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ Υ ΑΤΟΣΗΜΑΤΩΝ Η Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Υποβάλλεται στην Ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Του Τµήµατος Πληροφορικής Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΝΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΝΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΝΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ Ν. Τσόπελας, Ι. Σαρρής, Ν.Ι. Σιακαβέλλας Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα Περίληψη Η ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγή κινούμενου αντικειμένου σε βίντεο

Εξαγωγή κινούμενου αντικειμένου σε βίντεο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εξαγωγή κινούμενου αντικειμένου σε βίντεο ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σταμούλη

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης

Χαρακτηριστικά συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης Χαρακτηριστικά συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης Πιο κάτω παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά και οι λειτουργικές δυνατότητες που πρέπει να παρουσιάζει ένα κατάλληλο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση Εικόνας: Το πρότυπο JPEG

Συµπίεση Εικόνας: Το πρότυπο JPEG ΒΕΣ : Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων ΒΕΣ Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση Εικόνας: Το πρότυπο JPEG ΒΕΣ : Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Εισαγωγή Σχεδιάστηκε από την οµάδα Joint Photographic Experts

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΥΦΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΛΕΣΤΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΑ ΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΚΜΕΣ *

ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΥΦΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΛΕΣΤΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΑ ΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΚΜΕΣ * ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΥΦΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΛΕΣΤΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΑ ΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΚΜΕΣ * Μιχάλης Α. Σαβελώνας 1, ηµήτρης Ε. Μαρούλης 1, ηµήτρης Κ. Ιακωβίδης 1, Σταύρος Α. Καρκάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 9: Εισαγωγή στα πολυμέσα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

DIP_05 Τμηματοποίηση εικόνας. ΤΕΙ Κρήτης

DIP_05 Τμηματοποίηση εικόνας. ΤΕΙ Κρήτης DIP_05 Τμηματοποίηση εικόνας ΤΕΙ Κρήτης ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ Τμηματοποίηση εικόνας είναι η διαδικασία με την οποία διαχωρίζεται μία εικόνα σε κατάλληλες περιοχές ή αντικείμενα. Για την τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στο φίλτρο Kalman

Μια εισαγωγή στο φίλτρο Kalman 1 Μια εισαγωγή στο φίλτρο Kalman Το 1960, R.E. Kalman δημόσιευσε το διάσημο έγγραφό του περιγράφοντας μια επαναλαμβανόμενη λύση στο γραμμικό πρόβλημα φιλτραρίσματος διακριτών δεδομένων. Από εκείνη τη στιγμή,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 7 : Πρότυπο συμπίεσης JPEG Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5

ΣΧΟΛΗ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ΣΧΟΛΗ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣ 03: Αναγνώριση Προτύπων και Ανάλυση Εικόνας. KEΣ 03 Αναγνώριση Προτύπων και Ανάλυση Εικόνας. Κατάτµηση Εικόνων:

ΚΕΣ 03: Αναγνώριση Προτύπων και Ανάλυση Εικόνας. KEΣ 03 Αναγνώριση Προτύπων και Ανάλυση Εικόνας. Κατάτµηση Εικόνων: KEΣ 3 Αναγνώριση Προτύπων και Ανάλυση Εικόνας Κατάτµηση Εικόνων: Ανίχνευση Ακµών Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Περιεχόµενα Βιβλιογραφία Περιεχόµενα Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισµός Νεοπλασµάτων στη Μαστογραφία από το Σχήµα της Παρυφής µε χρήση Νευρωνικών ικτύων

Χαρακτηρισµός Νεοπλασµάτων στη Μαστογραφία από το Σχήµα της Παρυφής µε χρήση Νευρωνικών ικτύων Χαρακτηρισµός Νεοπλασµάτων στη Μαστογραφία από το Σχήµα της Παρυφής µε χρήση Νευρωνικών ικτύων Χ. Γεωργίου 1 (xgeorgio@hol.gr),. Κάβουρας 2 (cavouras@hol.gr), Ν. ηµητρόπουλος 3, Σ. Θεοδωρίδης 1 (stheodor@di.uoa.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Quick algorithm f or computing core attribute

Quick algorithm f or computing core attribute 24 5 Vol. 24 No. 5 Cont rol an d Decision 2009 5 May 2009 : 100120920 (2009) 0520738205 1a, 2, 1b (1. a., b., 239012 ; 2., 230039) :,,.,.,. : ; ; ; : TP181 : A Quick algorithm f or computing core attribute

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ Νικόλαος Κυριακούλης *, Ευάγγελος Καρακάσης, Αντώνιος Γαστεράτος, Δημήτριος Κουλουριώτης, Σπυρίδων Γ. Μουρούτσος Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods)

Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods) 1 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods) Πασχάλης Ράπτης http://aetos.it.teithe.gr/~praptis praptis@it.teithe.gr 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος , Χειµερινό Εξάµηνο ιδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης

Ακαδηµαϊκό Έτος , Χειµερινό Εξάµηνο ιδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΜΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΨΣ 50: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 005 006, Χειµερινό Εξάµηνο Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Η εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση πυκνότητας κίνησης εθνικών οδών με χαμηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα

Κατηγοριοποίηση πυκνότητας κίνησης εθνικών οδών με χαμηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα Κατηγοριοποίηση πυκνότητας κίνησης εθνικών οδών με χαμηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα Στέργιος Πουλαράκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος, Ελλάδα stpoular@inf.uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

DIP_05 Τµηµατοποίηση εικόνας. ΤΕΙ Κρήτης

DIP_05 Τµηµατοποίηση εικόνας. ΤΕΙ Κρήτης DIP_05 Τµηµατοποίηση εικόνας ΤΕΙ Κρήτης ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ Τµηµατοποίηση εικόνας είναι η διαδικασία µε την οποία διαχωρίζεται µία εικόνα σε κατάλληλες περιοχές ή αντικείµενα. Για την τµηµατοποίηση εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Ρήγας Κουσκουρίδας, Βασίλειος Μπελαγιάννης, Δημήτριος Χρυσοστόμου και Αντώνιος Γαστεράτος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιούπολη, Κιμμέρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. : mkrinidi@gmail.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. : mkrinidi@gmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : Μιχαήλ : Κρηνίδης : Δημήτριος : Νίκη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΠΟΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Τ.Κ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Υπολογιστικής Όρασης & Γραφικής. Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης & Αθανάσιος Τσακαλίδης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ειδικά Θέµατα Υπολογιστικής Όρασης & Γραφικής. Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης & Αθανάσιος Τσακαλίδης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Ειδικά Θέµατα Υπολογιστικής Όρασης & Γραφικής Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης & Αθανάσιος Τσακαλίδης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σύνθεση Πανοράµατος Εµµανουήλ Ζ. Ψαράκης Πολυτεχνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Υφής. Μέρος Α Υφή σε Πολύγωνα

Απεικόνιση Υφής. Μέρος Α Υφή σε Πολύγωνα Απεικόνιση Γραφικά ΥφήςΥπολογιστών Απεικόνιση Υφής Μέρος Α Υφή σε Πολύγωνα Γ. Γ. Παπαϊωάννου, - 2008 Τι Είναι η Υφή; Η υφή είναι η χωρική διαμόρφωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας ενός αντικειμένου,

Διαβάστε περισσότερα

HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι

HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι Διδάσκων: Γεώργιος Μήτσης, Λέκτορας, Τμήμα ΗΜΜΥ Γραφείο: 401 Πράσινο Άλσος Ώρες γραφείου: Οποτεδήποτε (κατόπιν επικοινωνίας) Ηλ. Ταχ.: : gmitsis@ucy.ac.cy Ιωάννης Τζιώρτζης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 4 η : Βελτίωση Εικόνας. Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 4 η : Βελτίωση Εικόνας. Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Ενότητα 4 η : Βελτίωση Εικόνας Καθ. Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Εισαγωγή στις τεχνικές βελτίωσης εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων Διάλεξη 3 Επιλογή μοντέλου Επιλογή μοντέλου Θεωρία αποφάσεων Επιλογή μοντέλου δεδομένα επικύρωσης Η επιλογή του είδους του μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόβλημα (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Τα δεδομένα (data) είναι η αφαιρετική αναπαράσταση της πραγματικότητας και συνεπώς μία απλοποιημένη όψη της. Η συλλογή των ακατέργαστων δεδομένων και ο συσχετισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ» Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ» Φοιτήτρια: Αναστασία Πεντάρη ΑΜ: 2005030009 Επιτροπή: Ζερβάκης

Διαβάστε περισσότερα

substructure similarity search using features in graph databases

substructure similarity search using features in graph databases substructure similarity search using features in graph databases Aleksandros Gkogkas Distributed Management of Data Laboratory intro Θα ενασχοληθούμε με το πρόβλημα των ερωτήσεων σε βάσεις γραφημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB )

Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB ) Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB ) Μια πρώτη ιδέα για το μάθημα χωρίς καθόλου εξισώσεις!!! Περίγραμμα του μαθήματος χωρίς καθόλου εξισώσεις!!! Παραδείγματα από πραγματικές εφαρμογές ==

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ Παπαδάκης Χαράλαμπος 1, Παναγιωτάκης Κώστας 2, Παρασκευή Φραγκοπούλου 1 1 Τμήμα Μηχ/κών Πληροφορικής, ΤΕΙ Κρήτης 2 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG. ΤΕΙ Κρήτης

DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG. ΤΕΙ Κρήτης DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG ΤΕΙ Κρήτης Συμπίεση εικόνας Το μέγεθος μιας εικόνας είναι πολύ μεγάλο π.χ. Εικόνα μεγέθους Α4 δημιουργημένη από ένα σαρωτή με 300 pixels ανά ίντσα και με χρήση του RGB μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενότητα: Αναγνώριση Διεργασίας - Προσαρμοστικός Έλεγχος (Process Identification) Αλαφοδήμος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιομετρική Ενίσχυση - Χωρική Επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων

Ραδιομετρική Ενίσχυση - Χωρική Επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ραδιομετρική Ενίσχυση - Χωρική Επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α9 Κ Η Α Σ Κ Η Σ Η

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α9 Κ Η Α Σ Κ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α9 Κ Η Α Σ Κ Η Σ Η Επεξεργασία Σήματος VIDEO σε Πραγματικό Χρόνο 1. Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η υλοποίηση-επίδειξη αλγορίθμων επεξεργασίας σημάτων video σε πραγματικό χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων. Περιεχόµενα. Βιβλιογραφία. Εικόνες και Πολυµεσικές Εφαρµογές. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας.

ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων. Περιεχόµενα. Βιβλιογραφία. Εικόνες και Πολυµεσικές Εφαρµογές. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας. ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Εικόνα και Πολυµεσικές Εφαρµογές Περιεχόµενα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Σηµειακές µέθοδοι Φίλτρα γειτνίασης Γεωµετρικές µέθοδοι Εικόνες και Πολυµεσικές Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι Ενότητα 4η - 3Δ γραφικά

Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι Ενότητα 4η - 3Δ γραφικά Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι Ενότητα 4η - 3Δ γραφικά Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής, 2015 Κωνσταντίνος Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Κομιανός, Υποψήφιος Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων έργου Ιωάννινα, 14/10/2015

Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων έργου Ιωάννινα, 14/10/2015 MIS έργου:346983 Τίτλος Έργου: Epirus on Androids: Έμπιστη, με Διαφύλαξη της Ιδιωτικότητας και Αποδοτική Διάχυση Πληροφορίας σε Κοινωνικά Δίκτυα με Γεωγραφικές Εφαρμογές Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 202-203 Περιεχόμενο του μαθήματος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xv. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1

Πρόλογος... xv. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1 Πρόλογος... xv Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1 1.1.Ιστορική Αναδρομή... 1 1.2.Βασικές Έννοιες... 5 1.3.Πλαίσιο ειγματοληψίας (Sampling Frame)... 9 1.4.Κατηγορίες Ιατρικών Μελετών.... 11 1.4.1.Πειραµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων & Πολυµέσα

Βάσεις εδοµένων & Πολυµέσα Βάσεις εδοµένων & Πολυµέσα Κουρέλης Στάθης Παρουσίαση πρακτικού µέρους 4ης εργασίας Καθηγητής: κ. Στυλιαράς Γ. Αθήνα - Απρίλιος 2009 Εισαγωγή Οι Βάσεις εδοµένων Πολυµέσων παρέχουν χαρακτηριστικά που επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 3: Η έννοια της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - INFORMATION Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος εδοµένα οµές δεδοµένων και αλγόριθµοι Τα δεδοµένα είναι ακατέργαστα γεγονότα. Η συλλογή των ακατέργαστων δεδοµένων και ο συσχετισµός τους δίνει ως αποτέλεσµα την πληροφορία. Η µέτρηση, η κωδικοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» OSWINDS RESEARCH GROUP

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» OSWINDS RESEARCH GROUP ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» OSWINDS RESEARCH GROUP 2015-2016 http://oswinds.csd.auth.gr/pms-theses201516 Ιδιωτικότητα και ανωνυμία σε ανοικτές πλατφόμες Privacy and anonymity

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 3: Υλοποίηση Ψηφιοποίησης, Τρισδιάσταση Ψηφιοποίηση, Ψηφιοποίηση ήχου και video Το περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3 και 9 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Δεδομένα αφαιρετική αναπαράσταση της πραγματικότητας και συνεπώς μία απλοποιημένη όψη της δηλαδή.

Διαβάστε περισσότερα

Online Social Networks: Posts that can save lives. Sotiria Giannitsari April 2016

Online Social Networks: Posts that can save lives. Sotiria Giannitsari April 2016 Online Social Networks: Posts that can save lives Sotiria Giannitsari April 2016 Ψηφιακά Κοινωνικά Δίκτυα: Αναρτήσεις που σώζουν ζωές Σωτηρία Γιαννίτσαρη Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριών & Προστασίας Κρίσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Α.Υ. Υπολογιστική Όραση. Κατάτμηση Εικόνας

Ε.Α.Υ. Υπολογιστική Όραση. Κατάτμηση Εικόνας Ε.Α.Υ. Υπολογιστική Όραση Κατάτμηση Εικόνας Γεώργιος Παπαϊωάννου 2015 ΚΑΤΩΦΛΙΩΣΗ Κατωφλίωση - Γενικά Είναι η πιο απλή μέθοδος segmentation εικόνας Χωρίζουμε την εικόνα σε 2 (binary) ή περισσότερες στάθμες

Διαβάστε περισσότερα

Security in the Cloud Era

Security in the Cloud Era Security in the Cloud Era Dimitris Gritzalis October 2011 Ασφάλεια στην εποχή του Cloud: Παράδοξο ή απλώς διαφορετικό; Δημήτρης Γκρίτζαλης Καθηγητής Ασφάλειας στις ΤΠΕ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ενδο-πλαισιακή κωδικοποίηση (Intra- frame Coding): Δια-πλαισιακή κωδικοποίηση (Inter-frame Coding):

ΕΙΔΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ενδο-πλαισιακή κωδικοποίηση (Intra- frame Coding): Δια-πλαισιακή κωδικοποίηση (Inter-frame Coding): ΕΙΔΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ενδο-πλαισιακή κωδικοποίηση (Intraframe Coding): κάθε εικόνα αντιμετωπίζεται και κωδικοποιείται ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες (όπως στο JPEG) Δια-πλαισιακή κωδικοποίηση (Inter-frame Coding):

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία ιατρικών εικόνων θυρεοειδούς και εντοπισµός όζων

Επεξεργασία ιατρικών εικόνων θυρεοειδούς και εντοπισµός όζων Επεξεργασία ιατρικών εικόνων θυρεοειδούς και εντοπισµός όζων Μιχάλης Σαβελώνας, ηµήτρης Μαρούλης, ηµήτρης Ιακωβίδης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνικά / Αγγλικά

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνικά / Αγγλικά ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2610 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε άλλες περιφερειακές συσκευές και κάρτες επέκτασης Να εντοπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Αντικείμενο: Εισαγωγή στις βασικές αρχές της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας χρησιμοποιώντας το MATLAB και το πακέτο Επεξεργασίας Εικόνας. Περιγραφή και αναπαράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένη Ευρετηρίαση Δεδομένων (ΠΜΣ) Ενδεικτικές ερωτήσεις-θέματα για την εξέταση της θεωρίας

Προηγμένη Ευρετηρίαση Δεδομένων (ΠΜΣ) Ενδεικτικές ερωτήσεις-θέματα για την εξέταση της θεωρίας Προηγμένη Ευρετηρίαση Δεδομένων (ΠΜΣ) Ενδεικτικές ερωτήσεις-θέματα για την εξέταση της θεωρίας 1. Πως δομούνται οι ιεραρχικές μνήμες; Αναφέρετε τα διάφορα επίπεδά τους από τον επεξεργαστή μέχρι τη δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά Υπολογιστών: Αλγόριθμοι Σχεδίασης Γραμμών

Γραφικά Υπολογιστών: Αλγόριθμοι Σχεδίασης Γραμμών 1 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Γραφικά Υπολογιστών: Αλγόριθμοι Σχεδίασης Γραμμών Πασχάλης Ράπτης http://aetos.it.teithe.gr/~praptis praptis@it.teithe.gr 2 Περιεχόμενα Τι είναι το pixel; Δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Ι. Μάθημα 9 ο Συμπίεση δεδομένων. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Δρ.

Πληροφορική Ι. Μάθημα 9 ο Συμπίεση δεδομένων. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Δρ. Οι διαφάνειες έχουν βασιστεί στο βιβλίο «Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών» του B. Forouzanκαι Firoyz Mosharraf(2 η έκδοση-2010) Εκδόσεις Κλειδάριθμος Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Με την επίσημη υποστήριξη: Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Οπτικοποίηση Απαλοιφή

Κεφάλαιο 8. Οπτικοποίηση Απαλοιφή Κεφάλαιο 8. Οπτικοποίηση Απαλοιφή Oι οπτικές επιδράσεις, που μπορεί να προκαλέσει μια εικόνα στους χρήστες, αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα αποτελέσματα των λειτουργιών γραφικών με Η/Υ. Τον όρο της οπτικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική Μοντελοποίηση Ανθρώπινου Προσώπου με Εφαρμογές σε Αναγνώριση

Οπτική Μοντελοποίηση Ανθρώπινου Προσώπου με Εφαρμογές σε Αναγνώριση Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής Οπτική Μοντελοποίηση Ανθρώπινου Προσώπου με Εφαρμογές σε Αναγνώριση Επιβλέπων: καθ. Πέτρος Μαραγκός Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Application of Wavelet Transform in Fundamental Study of Measurement of Blood Glucose Concentration with Near2Infrared Spectroscopy

Application of Wavelet Transform in Fundamental Study of Measurement of Blood Glucose Concentration with Near2Infrared Spectroscopy 37 6 2004 6 Journal of Tianjin University Vol. 37 No. 6 Jun. 2004 Ξ 1,2, 1,2, 3 (1., 300072 ; 2. 2, 300072 ; 3., 300072) :,,,.,,(RMSEP) 53 %58 %.. : ; ; : O657. 33 : A : 04932 2137 (2004) 062 05352 05

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 5: Εικόνα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 5: Εικόνα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 5: Εικόνα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση Ψηφιακών Εικόνων: Συµπίεση µε Απώλειες. Πρότυπα Συµπίεσης Εικόνων

Συµπίεση Ψηφιακών Εικόνων: Συµπίεση µε Απώλειες. Πρότυπα Συµπίεσης Εικόνων ΤΨΣ 5: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΤΨΣ 5 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Συµπίεση Ψηφιακών Εικόνων: Συµπίεση µε απώλειες Πρότυπα Συµπίεσης Εικόνων Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Τι συσχετίζεται με τον ήχο

Τι συσχετίζεται με τον ήχο ΗΧΟΣ Τι συσχετίζεται με τον ήχο Υλικό Κάρτα ήχου Προενυσχιτής Equalizer Ενισχυτής Ηχεία Χώρος Ανθρώπινη ακοή Ψυχοακουστικά φαινόμενα Ηχητική πληροφορία Σημείο αναφοράς 20 μpa Εύρος συχνοτήτων Δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Παραγωγής Συνθετικής Εικόνας (Rendering)

Η διαδικασία Παραγωγής Συνθετικής Εικόνας (Rendering) Υφή Η διαδικασία Παραγωγής Συνθετικής Εικόνας (Rendering) Θέσεις αντικειμένων και φωτεινών πηγών Θέση παρατηρητή 3D Μοντέλα 3Δ Μετασχ/σμοί Μοντέλου 3Δ Μετασχ/σμός Παρατήρησης Απομάκρυνση Πίσω Επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Online Social Networks: Posts that can save lives. Dimitris Gritzalis, Sotiria Giannitsari, Dimitris Tsagkarakis, Despina Mentzelioti April 2016

Online Social Networks: Posts that can save lives. Dimitris Gritzalis, Sotiria Giannitsari, Dimitris Tsagkarakis, Despina Mentzelioti April 2016 Online Social Networks: Posts that can save lives Dimitris Gritzalis, Sotiria Giannitsari, Dimitris Tsagkarakis, Despina Mentzelioti April 2016 Ψηφιακά Κοινωνικά Δίκτυα: Αναρτήσεις που σώζουν ζωές 9 ο

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Τίτλοι σπουδών Πτυχίο: Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Coventry, U.K,, 1991. Μεταπτυχιακό: Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά Υπολογιστών: Ανίχνευση Ακτίνας (φωτός) (ray tracing)

Γραφικά Υπολογιστών: Ανίχνευση Ακτίνας (φωτός) (ray tracing) 1 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Γραφικά Υπολογιστών: Ανίχνευση Ακτίνας (φωτός) (ray tracing) Πασχάλης Ράπτης http://aetos.it.teithe.gr/~praptis praptis@it.teithe.gr 2 Περιεχόμενα Θα εξετάσουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι. Λουκάς Γεωργιάδης

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι. Λουκάς Γεωργιάδης Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Λουκάς Γεωργιάδης loukas@cs.uoi.gr www.cs.uoi.gr/~loukas Στόχοι Μαθήματος Η σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθμων και δομών δεδομένων αποτελεί σημαντικό τμήμα της πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ GNSS/INS: ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ GNSS/INS: ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ Δορυφορική Γεωδαισία Σύγχρονα Συστήματα και Εφαρμογές Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Τοπογραφίας ΤΕΙ Αθήνας, 26 Μαΐου 2010 ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ GNSS/INS: ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΣΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα