Τεχνικές ανίχνευσης πολλαπλών αντικειμένων και προστασία των περιεχομένων σε δεδομένα βίντεο οδικών διασταυρώσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικές ανίχνευσης πολλαπλών αντικειμένων και προστασία των περιεχομένων σε δεδομένα βίντεο οδικών διασταυρώσεων"

Transcript

1 Τεχνικές ανίχνευσης πολλαπλών αντικειμένων και προστασία των περιεχομένων σε δεδομένα βίντεο οδικών διασταυρώσεων με αναφορές σε μεθόδους απομάκρυνσης υποβάθρου Μαϊργιώτης Αντώνιος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε ΤΕΙ Θεσσαλίας Λάρισα Βέντζας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε ΤΕΙ Θεσσαλίας Λάρισα Abstract Στη παρούσα εργασία πρόκειται να παρουσιάσουμε κάποιες κλασικές τεχνικές απομάκρυνσης υποβάθρου στο πλαίσιο των τεχνικών ανίχνευσης πολλαπλών αντικειμένων. Επιπλέον, λόγω της σημασίας και της ευαίσθητης φύσης των δεδομένων βίντεο σε οδικές διασταυρώσεις θα παρουσιάσουμε τη πρότασή μας για την υδατοσήμανση δεδομένων βίντεο με τη βοήθεια ενός ταυτόχρονα αυτόπαλίνδρομου (simultaneously auto-regressive) μοντέλου εικόνας και τη χρήση γνωστών πιθανοτικών κατανομών. Keywords Simultaneously Autoregressive model, προστασία δεδομένων βίντεο, υδατοσήμανση, τεχνικές ανίχνευσης πολλαπλών αντικειμένων, απομάκρυνση υποβάθρου I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνικές που βασίζονται στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και βίντεο, εφαρμόζονται στην ανάλυση των ακολουθιών βίντεο που περιγράφουν τη ροή της κίνησης των οχημάτων και προσφέρουν σημαντικές βελτιώσεις έναντι υφιστάμενων που βασίζονται π.χ. σε αισθητήρες [1]-[3]. Βάσει των προηγουμένων έχουμε τη δυνατότητα μέτρησης της ταχύτητας, τη μέτρηση του πλήθους των αντικειμένων, τη ταξινόμηση αντικειμένων καθώς και τη περιγραφή της κατάστασης σε ένα συγκοινωνιακό κόμβο. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας, ενδιαφερόμαστε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα βασισμένο σε βίντεο για λόγους ανάλυσης κίνησης σε οδικές διασταυρώσεις. Επιπλέον, μας ενδιαφέρει η προστασία των συγκεκριμένων δεδομένων με μεθόδους όπως η ψηφιακή υδατοσήμανση (watermarking). Στη προκείμενη εργασία προτείνουμε μία νέα μεθοδολογία βασισμένη σε ένα μοντέλο εικόνας που έχει εφαρμοστεί σε προβλήματα ανάκτησης εικόνας και συγκρίνουμε την επίδοση γνωστών στατιστικών ανιχνευτών. II. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Η οπτική παρακολούθηση συνίσταται από δύο βασικά υποπροβλήματα: οι στόχοι-οχήματα αρχικά θα πρέπει να ανιχνευθούν και εν συνεχεία να παρακολουθηθεί το ίχνος τους. Από αρχιτεκτονικής σκοπιάς τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την οπτική παρακολούθηση, αναλύουν το προκείμενο πρόβλημα περαιτέρω σε συγκεκριμένες φάσεις όπως ακολουθεί και όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 1: Σύλληψη (acquisition) Ανίχνευση (detection) Ομαδοποίηση (grouping) Παρακολούθηση ίχνους (tracking) Φιλτράρισμα (filtering) Ταξινόμηση (classification) Δημιουργία μοντέλου ενημέρωσης (updating model): εδώ το σύστημα ενημερώνει τα μοντέλα που χρησιμοποιεί για να εισαχθούν πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί από τα προηγούμενα πλαίσια. Εικόνα 1. Βασικά συστατικά στοιχεία κατά τη διαδικασία αφαίρεσης υποβάθρου III. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ Η μοντελοποίηση υποβάθρου χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές με σκοπό να ανιχνεύονται κινούμενα αντικείμενα σε μία σκηνή βίντεο σε εφαρμογές βιντεο-επιτήρησης (video surveillance), σύλληψη οπτικής κίνησης καθώς και σε εφαρμογές πολυμέσων [1-6]. Ο απλούστερος τρόπος για να μοντελοποιηθεί το φόντο είναι να συλλάβουμε μία εικόνα φόντου η οποία δε περιέχει κανένα κινούμενο αντικείμενο. Βέβαια, σε κάποιες εφαρμογές το φόντο δεν είναι διαθέσιμο,

2 οπότε μπορεί να αλλάξει υπό συνθήκες όπως αλλαγές στη φωτεινότητα, αντικείμενα που εισβάλλουν ή απομακρύνονται από τη σκηνή κ.τ.λ. Συνεπώς, το πώς θα δημιουργήσουμε ένα τέτοιο μοντέλο αποτελεί μία πρόκληση λόγω αλλαγών των φυσικών συνθηκών, κίνησης των στοιχείων της σκηνής ή της κάμερας, εμφάνισης σκιών κ.τ.λ. Η κλασική οργάνωση των αντίστοιχων μεθόδων μπορεί να γίνει ανά pixel (per pixel), ανά περιοχή (per region) και ανά πλαίσιο (frame). Όλες οι προαναφερόμενες διαδικασίες χρησιμοποιούνται στην αφαίρεση περιεχομένου που στην ουσία της σαν διαδικασία εμπεριέχει τα ακόλουθα βήματα: Μοντελοποίηση υποβάθρου και αρχικοποίηση υποβάθρου Διατήρηση υποβάθρου και ανίχνευση προσκηνίου Επιλογή του μεγέθους των χαρακτηριστικών (pixel, μπλοκ, blob ή συστάδα από pixel) Επιλογή του τύπου των χαρακτηριστικών (χαρακτηριστικά χρώματος, ακμών, κίνησης, υφής κ.τ.λ) IV. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ Επιχειρώντας μία προσέγγιση ορισμού, η αφαίρεση υποβάθρου (background subtraction) ορίζεται ως η διαδικασία του διαχωρισμού των αντικειμένων προσκηνίου (foreground) από το παρασκήνιο (background) σε μια ακολουθία πλαισίων βίντεο. Στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, μας ενδιαφέρει η παρακολούθηση της κυκλοφορίας οχημάτων με σκοπό να εξάγουμε συμπεράσματα για τη κίνηση σε οδικές διασταυρώσεις. Βασικό συστατικό αυτών των αλγορίθμων είναι η ανίχνευση κίνησης. Οι απλοί αλγόριθμοι ανίχνευσης κίνησης βασίζονται στη σύγκριση του φόντου ενός στατικού πλαισίου με το τρέχον πλαίσιο μια σκηνής βίντεο, pixel προς pixel. Αυτή είναι η βασική αρχή των μεθόδων, οι οποίες μπορούν να μορφοποιηθούν ως μια τεχνική που χτίζει ένα μοντέλο του φόντου και συγκρίνει αυτό το μοντέλο με το τρέχον πλαίσιο, προκειμένου να εντοπίσει περιοχές όπου εμφανίζεται μια σημαντική διαφορά. Συνεπώς, ο σκοπός ενός αλγορίθμου αφαίρεσης υποβάθρου είναι να γίνει διάκριση μεταξύ κινούμενων αντικειμένων από στατικά ή αργά κινούμενα μέρη από τη σκηνή (που ονομάζεται φόντο) [4]-[6]. Σύμφωνα με την εργασία των [5], μία τεχνική αφαίρεσης φόντου θα πρέπει να προσαρμόζεται: σε σταδιακές ή γρήγορες αλλαγές φωτισμού (αλλαγή του χρόνου της ημέρας, παρουσία σύννεφων, κλπ), αλλαγές κίνησης (ταλαντώσεις κάμερας), αντικείμενα φόντου με υψηλή συχνότητα (π.χ. φύλλα δέντρων ή κλαδιά), αλλαγές στη γεωμετρία παρασκηνίου (π.χ. σταθμευμένα αυτοκίνητα). προηγούμενο πλαίσιο και αν η διαφορά των τιμών των pixel (για ένα συγκεκριμένο pixel) είναι μεγαλύτερη από ένα κατώφλι Τ, τότε το pixel θεωρείται τμήμα του προσκηνίου. Στη συνέχεια απλά εφαρμόζουμε τη σχέση: Πλαίσιο i -Πλαίσιο i-1 >Τ. Ως πλεονεκτήματα θεωρούμε το μικρό υπολογιστικό κόστος και το ότι το μοντέλο του υποβάθρου είναι υψηλά προσαρμοστικό. Βέβαια υπάρχουν και προβλήματα λάθους ερμηνείας υποβάθρου των pixels που είναι εσωτερικά (π.χ. η πλευρά ενός αυτοκινήτου) ή όταν τα αντικείμενα δεν είναι συνεχώς κινούμενα, οπότε γίνονται μέρος του υποβάθρου. Στην εικόνα που ακολουθεί, παρατηρεί κανείς την εφαρμογή του αλγορίθμου, για το σύνολο δεδομένων βίντεο [7]. Εικόνα 2. Οπτική αναπαράσταση της μεθόδου frame difference (διαφοράς πλαισίων) B. Η προσεγγιστική μέθοδος ενδιαμέσου (approximation median method) Στη περίπτωση του φίλτρου ενδιαμέσου (median filtering), τα προηγούμενα N πλαίσια του βίντεο αποθηκεύονται σε κάποιο χώρο μνήμης, και το φόντο υπολογίζεται ως η ενδιάμεση τιμή των αποθηκευμένων πλαισίων. Στη συνέχεια, όπως στη περίπτωση της διαφοράς των πλαισίων το υπόβαθρο αφαιρείται από το τρέχων πλαίσιο για να προσδιοριστούν τα pixels του προσκηνίου. Έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα εύρωστο απαιτώντας όμως απαγορευτικό μέγεθος μνήμης για επεξεργασία και αποθήκευση. Για το ίδιο σύνολο δεδομένων παρατηρούμε τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μεθόδου: A. Η μέθοδος της διαφοράς πλαισίων (frame difference method) Η αφαίρεση πλαισίων είναι η πιο απλή μέθοδος αφαίρεσης υποβάθρου. Το τρέχων πλαίσιο απλά αφαιρείται από το

3 Εικόνα 3. Οπτική αναπαράσταση της μεθόδου αφαίρεσης υποβάθρου με τη μέθοδο approximate median C. Η μέθοδος της μείξης Gaussian κατανομών (mixture of Gaussians) Η μείξη των Gaussian κατανομών είναι το πιο χρησιμοποιημένο μοντέλο (με διάφορες βελτιώσεις ή επεκτάσεις) σε επίπεδο pixel λόγω του πολύ καλού συμβιβασμού που επιτυγχάνεται μεταξύ ευρωστίας σε κρίσιμες καταστάσεις και των διαφόρων περιορισμών που υφίστανται. [8]-[13]. Τα βασικά βήματα της μεθόδου έχουν ως εξής: Στην Εικόνα 4, στο ίδιο σύνολο δεδομένων, παρατηρούμε οπτικά τα αποτελέσματα της εφαρμογής του συγκεκριμένου αλγορίθμου. Εικόνα 4 Οπτική αναπαράσταση της μεθόδου αφαίρεσης υποβάθρου βασισμένης σε μείξη Gaussian κατανομών V. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Ο στόχος τις διαδικασίας παρακολούθησης είναι να διατηρηθεί η ταυτότητα του κινούμενου αντικειμένου σε μία ακολουθία πλαισίων. Η παρακολούθηση πολλαπλών αντικειμένων αποτελεί ερευνητικό πεδίο με ιδιαίτερες προκλήσεις: συνίσταται στο πρόβλημα τις ανίχνευσης ξεχωριστών αντικειμένων π.χ. αυτοκίνητα που εμφανίζονται με παραμόρφωση, με απόκρυψη, υπό αλλαγές φωτεινότητας και αλλαγές υποβάθρου το οποίο γίνεται ακόμη δυσκολότερο λόγω του ότι, όταν έχουμε πολλά αντικείμενα μπορεί να φαίνονται σαν να έχουν έρθει σε επαφή και να αποκρύπτει το ένα το άλλο, εισέρχονται και εξέρχονται από το οπτικό πεδίο τις κάμερας την ίδια χρονική στιγμή κ.τ.λ. Μία γενική προσέγγιση περιγράφεται με τα βήματα του αλγορίθμου που ακολουθεί: Για όλα τα πλαίσια Ανιχνεύω τα αντικείμενα (δηλ. καταγράφω θέση, σχήμα κ.τ.λ) Προβλέπω τη θέση των νέων ιχνών Αναθέτω ίχνη σε αντικείμενα Ενημερώνω Ανατιθέμενα ίχνη Μη-ανατιθέμενα ίχνη VI. Διαγράφω ίχνη που έχουν χαθεί Δημιουργώ νέα ίχνη ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ Η παρακολούθηση της κίνησης στους δρόμους και η συλλογή δεδομένων από δεδομένα κίνησης έχουν αναγνωριστεί ως ένα πεδίο εφαρμογών διαφόρων τεχνικών επεξεργασίας εικόνας και βίντεο. Έτσι, λόγω της σημασίας τους, δεδομένα βίντεο που βασίζονται σε βίντεο-επιτήρηση (video surveillance) ή δεδομένα κίνησης σε οδικές διασταυρώσεις χρειάζονται προστασία από την υποβάθμισή τους, τη τροποποίησή τους καθώς και από μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες εναντίον τους [14]-[18]. Η έννοια της ψηφιακής υδατοσήμανσης (digital watermarking) προέκυψε ως αποτέλεσμα των προσπαθειών επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας των μέσων. Ένα ψηφιακό υδατόσημο (digital watermark), στοχεύει στη συμπληρωματική λειτουργία του ως προς τις κρυπτογραφικές διαδικασίες. Στην ουσία είναι ένας είδος ορατού ή μη ορατού κώδικα που ενσωματώνεται με μόνιμο τρόπο στα δεδομένα μας και παραμένει σε αυτά ακόμα και μετά από μία διαδικασία π.χ. αποκωδικοποίησης. Στη συγκεκριμένη εργασία θα επικεντρωθούμε στην ψηφιακή υδατογράφηση βίντεο, το οποίο έχει λάβει μεγάλη προσοχή λόγω τις σημασίας του σε εφαρμογές επιτήρησης. Τα μοντέλα ταυτόχρονης αυτό-παλινδρόμησης (Simultaneously Autoregressive) έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τη χωρική διακύμανση των ποσοτήτων ενδιαφέροντος, βασισμένα στη μορφή περιλήψεων ή μεγεθών κατά περιοχές. Σε προβλήματα επεξεργασίας εικόνας έχουν εμφανιστεί σε εφαρμογές όπως τα προβλήματα ανάκτησης εικόνας [19]. Στην εργασία αυτή, παρουσιάζουμε μια νέα μεθοδολογία υδατογράφησης που βασίζεται στην εφαρμογή του μοντέλου SAR σε κάθε πλαίσιο για λόγους ανίχνευσης και στην εφαρμογή σε κάποιο πεδίο μετασχηματισμού για την ενσωμάτωση των κρυφών πληροφοριών. Όσον αφορά την επίδοση της ανίχνευσης με βάση το προτεινόμενο μοντέλο απεικόνισης, εφαρμόζουμε δύο γνωστά στατιστικά μοντέλα που έχουν παχιές ουρές, δηλαδή τη Γενικευμένη GGD (Generalized Gaussian Density ) και την Cauchy κατανομή ως μέλος της οικογένειας των SaS (Symmetric Alpha Stable) κατανομών [20]-[24]. Υποθέτουμε ότι τα αρχικά μη υδατοσημασμένα δεδομένα f ικανοποιούν τις απαιτήσεις του SAR μοντέλου το οποίο μπορεί να περιγραφεί από τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (σ.π.π): N 1 2 a 2 p f a C a exp Qf 2 (1) όπου C είναι μία σταθερά κανονικοποίησης, a μία θετικά άγνωστη σταθερά η οποία ελέγχει την ομαλότητα της εικόνας και N ο αριθμός των pixel ενδιαφέροντος. Η ποσότητα Qf αναπαριστά το SAR μοντέλο. Πιο συγκεκριμένα, αν δηλώσουμε σε διανυσματική μορφή και λεξικογραφική σειρά 2

4 την εικόνα ως [1], [2],..., [ N] T υπολοίπων (residual terms) ως N f f f f και τους όρους ε ε[1], ε[2],..., ε [ ] T ένα εναλλακτικό μοντέλο της ταυτόχρονης αυτοπαλλινδρόμησης είναι: f[ i] f[ j] ε [ i] (2) jn () i Ως ε [] i δηλώνουμε τον όρο υπολοίπου. Πρέπει να αναφέρουμε ότι, στη συγκεκριμένη εργασία, μελετούμε pixels i και j που θεωρούνται γείτονες όταν η χωρική τους γειτονιά είναι 1. Γράφοντας ξανά το μοντέλο της προηγούμενης εξίσωσης σε μορφή πινάκων τότε παίρνουμε: Qf ε (3) όπου ο πίνακας Q αντιστοιχεί στη συνέλιξη της εικόνας f με τη διδιάστατη Laplacian μάσκα [20]. Για να μοντελοποιήσουμε τον όρο υπολοίπου ε [] i i 1,..., N, θα καταφύγουμε στα δύο γνωστά στατιστικά μοντέλα στη κοινότητα της υδατοσήμανσης [19], [21]: τη GGD και τη Cauchy κατανομή. Εικόνα 5. Α) Αρχικά μη υδατογραφημένα δεδομένα του πλαισίου με σειρά 10 και β) ο όρος υπολοίπων (συμπληρωματική εικόνα για λόγους θέασης) Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τους προκύπτοντες αθροιστικούς ανιχνευτές στη βάση ενός εικονοπλαισίου (frame). Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημά μας σαν ένα πρόβλημα δυαδικής υπόθεσης, έχουμε: H : x f 0 H : x f sw 1 όπου s 0 είναι ο γνωστός παράγοντας ισχύος που καθορίζει την ενέργεια του υδατοσήματος. Χρησιμοποιώντας το SAR μοντέλο, όπως αυτό περιγράφεται στην εξίσωση ορισμού του, το πρόβλημά μας παίρνει την εξής ισοδύναμη μορφή: H : y g 0 H : y g sw' 1 όπου y Qx, g Qf and w' Qw όπου ο παράγοντας ισχύος είναι γνωστός. Βασιζόμενοι στο λήμμα των Neyman-Pearson ο βέλτιστος έλεγχος για το προηγούμενο πρόβλημα συγκρίνει τον ακόλουθο λόγο πιθανοφανειών (LR Likelihood Ratio) ως προς ένα κατώφλι απόφασης: ( y) p( y H1) p( y H ) 0 (4) (5) (7) N N όπου p( y H1) p( y[ i] sw[ i]) και p( y H0) p( y [ i]). i1 i1 Χρησιμοποιώντας λογαρίθμους προκύπτουν τα στατιστικά: A) Στατιστικό ελέγχου βασισμένο στη GGD κατανομή: GGD N c c c ;, ( ) ( ) ( ) T y b c b y i y i w' i (8) i1 B) Στατιστικό ελέγχου βασισμένο στη Cauchy κατανομή: T CAUCHY N ( y; ) log i1 2 2 y() i 2 2 ( y( i) w' ( i)) Οι προσεγγίσεις υδατοσήμανσης που ακολουθούνται μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κύριες κατηγορίες: αυτές που λειτουργούν στο χωρικό πεδίο και αυτές που λειτουργούν σε κάποιο πεδίο μετασχηματισμού [20]-[23] Στην προκείμενη εργασία, προτείνουμε ένα υβριδικό σύστημα υδατογράφησης, όπου η ενσωμάτωση γίνεται σε κάποιο πεδίο μετασχηματισμού και η ανίχνευση γίνεται στο χωρικό πεδίο μέσω του προτεινόμενου SAR μοντέλου. Για να κάνουμε ένθεση των κρυφών πληροφοριών, επιλέγουμε να εφαρμόσουμε μια διαδικασία βασισμένη σε μετασχηματισμό. Έτσι, σε κάθε καρέ των αρχικών δεδομένων, εφαρμόζουμε έναν μετασχηματισμό DWT (Discrete Wavelet Transform) χρησιμοποιώντας τα Daubechies-8 φίλτρα [24]. Για λόγους ασφαλείας, αλλά και λόγους ευρωστίας, επιλέγουμε να καταφύγουμε στη Spread Spectrum (SS) υδατογράφηση [14]. Έτσι, μπορούμε να ενσωματώσουμε τις πληροφορίες του υδατοσήματος στους συντελεστές λεπτομέρειας του δεύτερου επιπέδου υπο-ζωνών του DWT μετασχηματισμού. Για να διατηρήσει επόμενως την ιδιότητα του αδιόρατου (imperceptibility), η ενσωμάτωση γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) κριτήριο, ένα μέτρο της υποβάθμισης της ποιότητας, να έχει σταθερή τιμή για όλα τα καρέ στα δεδομένα του βίντεο που μας ενδιαφέρει. Στην εικόνα που ακολουθεί μπορεί κανείς να παρατηρήσει τη διαδικασία ένθεσης. Εικόνα 6. Προτεινόμενη διαδικασία ένθεσης υδατοσήματος Προκειμένου να ανιχνεύσουμε τη κρυφή πληροφορία του υδατοσήματος, χρησιμοποιούμε το προτεινόμενο ταυτόχρονο αυτοπαλίνδρομο μοντέλο που βασίζεται σε πληροφορίες του χωρικού πεδίου. Οπότε και εμπλέκουμε την έννοια δύο γνωστών στατιστικών κατανομών στα πλαίσια του προτεινόμενου σχήματος υδατοσήμανσης (Εικόνα 7). (9)

5 Εικόνα 7. Προτεινόμενη διαδικασία ανίχνευσης υδατοσήματος Πρέπει να σημειωθεί ότι, κάθε σύστημα υδατογράφησης υπόκειται σε ένα είδος συμβιβασμού μεταξύ ιδιότητας αδιόρατου και ευρωστίας έναντι επιθέσεων. Για τους σκοπούς της εφαρμογής κατάλληλων αλγορίθμων για τον εντοπισμό και την ανίχνευση αντικειμένου, π.χ. αφαίρεση υποβάθρου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων που περιέχουν εικόνες που αφορούν οδικές διασταυρώσεις. Όσον αφορά την επιλογή των δεδομένων για υδατοσήμανση, χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα βίντεο που αναφέρθηκαν σε προηγούμενη ενότητα, τα οποία κάνουν χρήση στατικής κάμερας. Σε αυτό το έργο, χρησιμοποιούμε ως βάση δεδομένων βίντεο, την επιπέδων του γκρι εκδοχή των δεδομένων του MIT συνόλου δεδομένων, η οποία χρησιμοποιείται για την έρευνα στην ανάλυση δραστηριότητας [7]. Περιέχει ακολουθίες εικόνων βίντεο οι οποίες έχουν διάρκεια 90 λεπτών και η καταγραφή έχει γίνει από μια στατική κάμερα. Το μέγεθος της σκηνής είναι 720x480 και η καταγραφή δίνεται σε 20 τμήματα του βίντεο (βίντεο κλιπ). VII. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ Για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ισχύος του υδατογραφήματος στα πειράματά μας, χρησιμοποιήσαμε το γνωστό WDR (Watermark to Document ratio) ορισμό [18]. Είναι προφανές ότι για υδατογράφημα με πολύ χαμηλή ισχύ η απόδοση του ανιχνευτή με βάση τη GGD είναι καλύτερη από την ανίχνευση που βασίζεται στη κατανομή Cauchy, όπως αυτό απεικονίζεται στην Εικόνα 8α. Αυτό συμβαίνει, λόγω της ευελιξίας της GGD να μοντελοποιούνται τα εμπειρικά δεδομένα με βάση το μοντέλο απεικόνισης SAR. Διερευνώντας την ιδιότητα της ευρωστίας στην Εικόνα 8β, παρατηρούμε ότι η συμπεριφορά του Cauchy ανιχνευτή έχει καλύτερη ευαισθησία ανίχνευσης ακόμη και μετά την εφαρμογή του JPEG επίθεσης γεγονός που οφείλεται στις γνωστά αναφερόμενες ιδιότητες ευρωστίας της Cauchy κατανομής. (α) Εικόνα 8. α) Σύγκριση των ευαισθησιών ανίχνευσης βασισμένη σε ROC curves (χωρίς επιθέσεις), WDR=-64dB β) μετά από JPEG επίθεση με quality factor ίσο με 15), WDR=-55dB ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ. (β) Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. ΑΝΑΦΟΡΕΣ [1] P. G. Michalopoulos. Vehicle detection video through image processing: the autoscope system. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 40(1):21 29, Feb [2] D. Middleton, D. Gopalakrishna, and M. Raman. Advances in traffic data collection and management (white paper). TE/13766.html [3] Cheung S, Kamath C. Robust background subtraction with foreground validation for Urban Traffic Video. J Appl Signal Proc, Special Issue on Advances in Intelligent Vision Systems: Methods and Applications (EURASIP 2005), New York, USA, 2005; 14: [4] Horprasert T, Haritaoglu I, Wren C, Harwood D, Davis L, entland A. Real-time 3D motion capture. Workshop on Perceptual User Interfaces (PUI 1998), San Francisco, California, November 1998; [5] Mikic I, Trivedi M, Hunter E, Cosman P. Human body model acquisition and tracking using voxel data. Int J Comp Vision (IJCV 2003) July 2003; [6] El Baf F, Bouwmans T, Vachon B. Comparison of background subtraction methods for a multimedia learning space. Int Conf on Signal Processing and Multimedia (SIGMAP 2007), Barcelona, Spain, July [7] X. Wang, X. Ma and E. Grimson, Unsupervised Activity Perception in Crowded and Complicated scenes Using Hierarchical Bayesian Models, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), Vol. 31, pp , 2009 [8] Messelodi S, Modena C, Segata N, Zanin M. A Kalman filter based background updating algorithm robust to sharp illumination changes. Proc of the 13th Int Conf on Image Analysis and Processing (ICIAP 2005), Cagliari, Italy, September 2005; 3617: [9] Chang R, Ghandi T, Trivedi M. Vision modules for a multi sensory bridge monitoring approach. ITSC 2004, October 2004; [10] Han B, Lin X. Update the GMMs via adaptive Kalman filtering. Proceedings of SPIE - The Int Society for Optical Engineering 2005; 5960(3): [11] Yang H, Tan Y, Tian J, Liu J. Accurate dynamic scene model for moving object detection. Int Conf on Image Processing (ICIP 2007), 2007; 6: [12] Zhang W, Fang X, Yang X, Wu Q. Spatiotemporal Gaussian mixture model to detect moving objects in dynamic scenes. J Electronic Imaging 2007; 16(2). [13] Tang P, Gao L, Liu Z. Salient moving object detection using stochastic approach filtering. Fourth Int Conf on Image and Graphics (ICIG 2007), 2007; [14] I. Cox, M. Miller, and J. Bloom, J. Fridrich, T. Kalker, Digital Watermarking and Steganography, 2nd edition, Morgan Kaufman, 2008 [15] Μ. Barni, F. Bartolini, Watermarking Systems Engineering, Enabling Digital Assets Security and Other, Marcel Dekker, [16] M. S. M. Kay, Fundamental of Statistical Signal Processing: Detection Theory. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1998, vol. 2. [17] G. C. Langelaar, I. Setyawan, and R. L. Lagendijk, Watermarking digital image and video data: A state-of-the-art overview, IEEE Signal Process. Mag., vol. 17, no. 5, pp , Sep [18] Α. K. Mairgiotis, N. P. Galatsanos, Y. Yang, New Additive Watermark Detectors Based On A Hierarchical Spatially Adaptive Image Model, IEEE Trans. Inform. Forensic and Security, vol. 39, no. 1, pp , Jan [19] N. P. Galatsanos, V. Z. Mesarovic, R. Molina, A. K. Katsaggelos, Hierarchical Bayesian Image Restoration from Partially Known Blurs, IEEE Trans. Image Process., vol. 9, no.10, pp , Oct [20] A. Briassouli, P. Tsakalides, A. Stouraitis, Hidden Messages in Heavy- Tails: DCT-Domain Watermark Detection Using Alpha-Stable Models, IEEE Trans. Multimedia., vol. 7, no. 4, pp , Jan. 2005

6 [21] 48. J. Hernandez, M. Amado, and F. Perez-Gonzalez, DCT-domain watermarking techniques for still images: Detector performance analysis and a new structure, IEEE Trans. Image Process., vol. 9, no. 1, pp , Jan [22] 49. Q. Cheng and T. S. Huang, An additive approach to transformdomain information hiding and optimum detection structure, IEEE Trans. Multimedia, vol. 3, no. 3, pp , Sep [23] 50. H. V. Poor, An Introduction to Signal Detection and Estimation. New York: Springer-Verlag, [24] I. Daubechies, Orthonormal bases of compactly supported wavelets, Commun. Pure Appl. Math., vol. 41, pp , Nov. 1988

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 3 : Αποκατάσταση εικόνας (Image Restoration) Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 6 : Κωδικοποίηση & Συμπίεση εικόνας Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατάτµηση Εικόνων: Ανίχνευση Ακµών και Κατάτµηση µε Κατωφλίωση

Κατάτµηση Εικόνων: Ανίχνευση Ακµών και Κατάτµηση µε Κατωφλίωση ΤΨΣ 50 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Κατάτµηση Εικόνων: Ανίχνευση Ακµών και Κατάτµηση µε Κατωφλίωση Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Πειραιώς Περιεχόµενα Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 5 η Παρουσίαση : Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Σύνθεση Χρωμάτων Αφαιρετική Παραγωγή Χρώματος Χρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Digital Image Processing

Digital Image Processing Digital Image Processing Intensity Transformations Πέτρος Καρβέλης pkarvelis@gmail.com Images taken from: R. Gonzalez and R. Woods. Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008. Image Enhancement: είναι

Διαβάστε περισσότερα

6-Aνίχνευση. Ακμών - Περιγράμματος

6-Aνίχνευση. Ακμών - Περιγράμματος 6-Aνίχνευση Ακμών - Περιγράμματος Ανίχνευση ακμών Μετατροπή 2 εικόνας σε σύνολο ακμών Εξαγωγή βασικών χαρακτηριστικών της εικόνας Πιο «συμπαγής» αναπαράσταση Ανίχνευση ακμών Στόχος: ανίχνευση ασυνεχειών

Διαβάστε περισσότερα

Digital Image Processing

Digital Image Processing Digital Image Processing Αποκατάσταση εικόνας Αφαίρεση Θορύβου Πέτρος Καρβέλης pkarvelis@gmail.com Images taken from: R. Gonzalez and R. Woods. Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008. Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στο φίλτρο Kalman

Μια εισαγωγή στο φίλτρο Kalman 1 Μια εισαγωγή στο φίλτρο Kalman Το 1960, R.E. Kalman δημόσιευσε το διάσημο έγγραφό του περιγράφοντας μια επαναλαμβανόμενη λύση στο γραμμικό πρόβλημα φιλτραρίσματος διακριτών δεδομένων. Από εκείνη τη στιγμή,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 2 : Βελτιστοποίηση εικόνας (Image enhancement) Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισµός Νεοπλασµάτων στη Μαστογραφία από το Σχήµα της Παρυφής µε χρήση Νευρωνικών ικτύων

Χαρακτηρισµός Νεοπλασµάτων στη Μαστογραφία από το Σχήµα της Παρυφής µε χρήση Νευρωνικών ικτύων Χαρακτηρισµός Νεοπλασµάτων στη Μαστογραφία από το Σχήµα της Παρυφής µε χρήση Νευρωνικών ικτύων Χ. Γεωργίου 1 (xgeorgio@hol.gr),. Κάβουρας 2 (cavouras@hol.gr), Ν. ηµητρόπουλος 3, Σ. Θεοδωρίδης 1 (stheodor@di.uoa.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5

ΣΧΟΛΗ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ΣΧΟΛΗ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods)

Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods) 1 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods) Πασχάλης Ράπτης http://aetos.it.teithe.gr/~praptis praptis@it.teithe.gr 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων Διάλεξη 3 Επιλογή μοντέλου Επιλογή μοντέλου Θεωρία αποφάσεων Επιλογή μοντέλου δεδομένα επικύρωσης Η επιλογή του είδους του μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόβλημα (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ Νικόλαος Κυριακούλης *, Ευάγγελος Καρακάσης, Αντώνιος Γαστεράτος, Δημήτριος Κουλουριώτης, Σπυρίδων Γ. Μουρούτσος Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Υφής. Μέρος Α Υφή σε Πολύγωνα

Απεικόνιση Υφής. Μέρος Α Υφή σε Πολύγωνα Απεικόνιση Γραφικά ΥφήςΥπολογιστών Απεικόνιση Υφής Μέρος Α Υφή σε Πολύγωνα Γ. Γ. Παπαϊωάννου, - 2008 Τι Είναι η Υφή; Η υφή είναι η χωρική διαμόρφωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας ενός αντικειμένου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. : mkrinidi@gmail.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. : mkrinidi@gmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : Μιχαήλ : Κρηνίδης : Δημήτριος : Νίκη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΠΟΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Τ.Κ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ» Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ» Φοιτήτρια: Αναστασία Πεντάρη ΑΜ: 2005030009 Επιτροπή: Ζερβάκης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 202-203 Περιεχόμενο του μαθήματος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB )

Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB ) Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB ) Μια πρώτη ιδέα για το μάθημα χωρίς καθόλου εξισώσεις!!! Περίγραμμα του μαθήματος χωρίς καθόλου εξισώσεις!!! Παραδείγματα από πραγματικές εφαρμογές ==

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Τίτλοι σπουδών Πτυχίο: Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Coventry, U.K,, 1991. Μεταπτυχιακό: Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG. ΤΕΙ Κρήτης

DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG. ΤΕΙ Κρήτης DIP_06 Συμπίεση εικόνας - JPEG ΤΕΙ Κρήτης Συμπίεση εικόνας Το μέγεθος μιας εικόνας είναι πολύ μεγάλο π.χ. Εικόνα μεγέθους Α4 δημιουργημένη από ένα σαρωτή με 300 pixels ανά ίντσα και με χρήση του RGB μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Α.Υ. Υπολογιστική Όραση. Κατάτμηση Εικόνας

Ε.Α.Υ. Υπολογιστική Όραση. Κατάτμηση Εικόνας Ε.Α.Υ. Υπολογιστική Όραση Κατάτμηση Εικόνας Γεώργιος Παπαϊωάννου 2015 ΚΑΤΩΦΛΙΩΣΗ Κατωφλίωση - Γενικά Είναι η πιο απλή μέθοδος segmentation εικόνας Χωρίζουμε την εικόνα σε 2 (binary) ή περισσότερες στάθμες

Διαβάστε περισσότερα

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε άλλες περιφερειακές συσκευές και κάρτες επέκτασης Να εντοπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τι συσχετίζεται με τον ήχο

Τι συσχετίζεται με τον ήχο ΗΧΟΣ Τι συσχετίζεται με τον ήχο Υλικό Κάρτα ήχου Προενυσχιτής Equalizer Ενισχυτής Ηχεία Χώρος Ανθρώπινη ακοή Ψυχοακουστικά φαινόμενα Ηχητική πληροφορία Σημείο αναφοράς 20 μpa Εύρος συχνοτήτων Δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ: Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Διπλωματική Εργασία «Εντοπισμός Ανθρώπων σε Video: Βασικές Έννοιες, Μέθοδοι και Προοπτικές» Γαλάνης Δημήτρης, Α.Μ: ΜΠΣΠ/09014

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία επεξεργασίας εικόνων, που αναπαριστούν τομή εγκεφάλου και τομή αδένα προστάτη

Εργασία επεξεργασίας εικόνων, που αναπαριστούν τομή εγκεφάλου και τομή αδένα προστάτη Επεξεργασία Εικόνας Εργασία επεξεργασίας εικόνων, που αναπαριστούν τομή εγκεφάλου και τομή αδένα προστάτη Μπαρμπούτης Παναγιώτης Α) ΦΙΛΤΡΑ ΟΞΥΝΣΗΣ Αρχικά θα μελετήσουμε την εικόνα από το MRI αρχείο της

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα πολυδιάστατου ψηφιακού σήµατος (Εικόνες Εικονοσειρές)» Πακέτο Εργασίας 4: Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ GNSS/INS: ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ GNSS/INS: ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ Δορυφορική Γεωδαισία Σύγχρονα Συστήματα και Εφαρμογές Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Τοπογραφίας ΤΕΙ Αθήνας, 26 Μαΐου 2010 ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ GNSS/INS: ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΣΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά Υπολογιστών: Ανίχνευση Ακτίνας (φωτός) (ray tracing)

Γραφικά Υπολογιστών: Ανίχνευση Ακτίνας (φωτός) (ray tracing) 1 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Γραφικά Υπολογιστών: Ανίχνευση Ακτίνας (φωτός) (ray tracing) Πασχάλης Ράπτης http://aetos.it.teithe.gr/~praptis praptis@it.teithe.gr 2 Περιεχόμενα Θα εξετάσουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων

Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων Κωνσταντίνος Παπαοδυσσεύς Καθηγητής ΣΗΜΜΥ, Δημήτρης Αραμπατζής Δρ. ΣΗΜΜΥ Σολομών Ζάννος Υ.Δ. ΣΗΜΜΥ Φώτιος Γιαννόπουλος Υ.Δ. ΣΗΜΜΥ Μιχαήλ Έξαρχος Δρ. ΣΗΜΜΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα της οργάνωσης και της ποιότητας για τον Self-Organizing Hidden Markov Model Map (SOHMMM)

Μέτρα της οργάνωσης και της ποιότητας για τον Self-Organizing Hidden Markov Model Map (SOHMMM) Μέτρα της οργάνωσης και της ποιότητας για τον Self-Organizing Hidden Markov Model Map (SOHMMM) Γενική περιγραφή του SOHMMM Ένα υβριδικό νευρωνικό δίκτυο, σύζευξη δύο πολύ επιτυχημένων μοντέλων: -Self-Organizing

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΦΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα Εισαγωγή Γιώργος Δημητρακόπουλος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φθινόπωρο 2013 Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα 1 O κόσμος των ηλεκτρονικών... Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων. Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας

Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων. Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας 1 Εισαγωγή Το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων που καλούμαστε να επεξεργαστούμε είναι πολυδιάστατα.

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση Ψηφιακών Εικόνων: Συµπίεση µε Απώλειες. Πρότυπα Συµπίεσης Εικόνων

Συµπίεση Ψηφιακών Εικόνων: Συµπίεση µε Απώλειες. Πρότυπα Συµπίεσης Εικόνων ΤΨΣ 5: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΤΨΣ 5 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Συµπίεση Ψηφιακών Εικόνων: Συµπίεση µε απώλειες Πρότυπα Συµπίεσης Εικόνων Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Baysian Θεωρία Αποφάσεων ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Αναγνώριση Προτύπων. Baysian Θεωρία Αποφάσεων ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ Αναγνώριση Προτύπων Baysian Θεωρία Αποφάσεων ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ Χριστόδουλος Χαμζάς Τα περιεχόμενο της παρουσίασης βασίζεται στο βιβλίο: Introduction to Pattern Recognition A Matlab Approach, S. Theodoridis,

Διαβάστε περισσότερα

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων Διάλεξη 5 Κατανομές πιθανότητας και εκτίμηση παραμέτρων δυαδικές τυχαίες μεταβλητές Bayesian decision Minimum misclassificaxon rate decision: διαλέγουμε την κατηγορία Ck για

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασι α «Εκτι μήσή τής ποιο τήτας εικο νων με τήν χρή σή τεχνήτων νευρωνικων δικτυ ων»

Πτυχιακή Εργασι α «Εκτι μήσή τής ποιο τήτας εικο νων με τήν χρή σή τεχνήτων νευρωνικων δικτυ ων» Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασι α «Εκτι μήσή τής ποιο τήτας εικο νων με τήν χρή σή τεχνήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση των Απαιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές λειτουργίες (ή πράξεις) που γίνονται σε μια δομή δεδομένων είναι:

Οι βασικές λειτουργίες (ή πράξεις) που γίνονται σε μια δομή δεδομένων είναι: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μια δομή δεδομένων στην πληροφορική, συχνά αναπαριστά οντότητες του φυσικού κόσμου στον υπολογιστή. Για την αναπαράσταση αυτή, δημιουργούμε πρώτα ένα αφηρημένο μοντέλο στο οποίο προσδιορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 4 : Δειγματοληψία και κβάντιση (Sampling and Quantization) Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis)

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) 1 9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) Προαπαιτούμενα: MULTISPEC και η πολυφασματική εικόνα του φακέλου \Multispec_tutorial_Files\Images and Files \ salamina_multispectral.tiff Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Νικόλαος Μπιλάλης, Μάρκος Πετούσης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 MACROWEB Προβλήματα Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 Παραδείγματα Προβλημάτων. Πως ορίζεται η έννοια πρόβλημα; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος; Τι εννοούμε λέγοντας χώρο ενός προβλήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας»

Εργαστηριακή εισήγηση. «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας» o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εργαστηριακή εισήγηση «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας» Δημήτριος Σκλαβάκης 1, Ιωάννης Ρεφανίδης 1 Μαθηματικός Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής

15/3/2009. Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου. χρόνου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής 15/3/9 Από το προηγούμενο μάθημα... Ένα ψηφιακό σήμα είναι η κβαντισμένη εκδοχή ενός σήματος διάκριτου Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 3 η : «Επεξεργαστές Ε ξ έ Δυναμικής Περιοχής» Φλώρος

Διαβάστε περισσότερα

Adobe Premiere Pro CS6

Adobe Premiere Pro CS6 Adobe Premiere Pro CS6 ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2013 www.mgiurdas.gr Τίτλος Πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά & Οπτικοποίηση. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή. Γραφικά & Οπτικοπίηση: Αρχές & Αλγόριθμοι Κεφάλαιο 1

Γραφικά & Οπτικοποίηση. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή. Γραφικά & Οπτικοπίηση: Αρχές & Αλγόριθμοι Κεφάλαιο 1 Γραφικά & Οπτικοποίηση Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ιστορικά Ιστορική ανασκόπηση : 2 Ιστορικά (2) Ρυθμοί ανάπτυξης CPU και GPU 3 Εφαρμογές Ειδικά εφέ για ταινίες & διαφημίσεις Επιστημονική εξερεύνηση μέσω οπτικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Ενότητα : Ψηφιακός Έλεγχος Συστημάτων Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Υπερπροσαρμογή (Overfitting) (1)

Υπερπροσαρμογή (Overfitting) (1) Αλγόριθμος C4.5 Αποφυγή υπερπροσαρμογής (overfitting) Reduced error pruning Rule post-pruning Χειρισμός χαρακτηριστικών συνεχών τιμών Επιλογή κατάλληλης μετρικής για την επιλογή των χαρακτηριστικών διάσπασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ Σύντομες Προδιαγραφές Συγγραφής Εκπαιδευτικού Υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Σημεία Προσοχής ΠΛΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ Σύντομες Προδιαγραφές Συγγραφής Εκπαιδευτικού Υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Σημεία Προσοχής ΠΛΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ Σύντομες Προδιαγραφές Συγγραφής Εκπαιδευτικού Υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Σημεία Προσοχής ΠΛΣ Πρόκληση ο σχεδιασμός κι η ανάπτυξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού. Ζητούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. "Αντίστροφος µετασχηµατισµός Hough και οι εφαρµογές του στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας"

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αντίστροφος µετασχηµατισµός Hough και οι εφαρµογές του στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας ρ. Αναστάσιος Λ. Κεσίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΠΤΥΧΙΟ Τίτλος πτυχίου ίπλωµα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Τίτλος Σχολής-Ιδρύµατος Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Κωδικοποίηση εικόνας

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Κωδικοποίηση εικόνας ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 2 Κωδικοποίηση εικόνας Ακολουθία από ψηφιοποιημένα καρέ (frames) που έχουν συλληφθεί σε συγκεκριμένο ρυθμό frame rate (π.χ. 10fps,

Διαβάστε περισσότερα

Μεγίστου Σφάλµατος. Παναγιώτης Καρράς. Αθήνα, 26 Αυγούστου 2005

Μεγίστου Σφάλµατος. Παναγιώτης Καρράς. Αθήνα, 26 Αυγούστου 2005 Μ ένα Σµπάρο υο Τρυγώνια: Εισάπαξ Κυµατιδιακές Συνόψεις για Μέτρα Μεγίστου Σφάλµατος Παναγιώτης Καρράς Αθήνα, 6 Αυγούστου 005 Έρευνα στο HKU µε τον Νίκο Μαµουλή Περίληψη Προκαταρκτικά & Κίνητρα Χρησιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Εικόνας βάσει Υφής με χρήση Eye Tracker

Ανάκτηση Εικόνας βάσει Υφής με χρήση Eye Tracker Ειδική Ερευνητική Εργασία Ανάκτηση Εικόνας βάσει Υφής με χρήση Eye Tracker ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ Α.Μ. 323 Επιβλέπων: Σ. Φωτόπουλος Καθηγητής, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ηλεκτρονική και Υπολογιστές», Τμήμα Φυσικής,

Διαβάστε περισσότερα

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο;

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Συνήθως ο όρος φίλτρο υποδηλώνει µια διαδικασία αποµάκρυνσης µη επιθυµητών στοιχείων Απότολατινικόόροfelt : το υλικό για το φιλτράρισµα υγρών Στη εποχή των ραδιολυχνίων:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές προϊόντων (1/3) Πλέγµα τριγώνων (polygon meshes) Εικόνες απόστασης (range images)

Μορφές προϊόντων (1/3) Πλέγµα τριγώνων (polygon meshes) Εικόνες απόστασης (range images) Μορφές προϊόντων (1/3) Νέφη σηµείων (point clouds) + Εύκολος τρόπος παρουσίασης στον Η/Υ + Ικανοποιητικό τελικό προϊόν για απλά σχήµατα / όψεις υσκολία ερµηνείας για αντικείµενα µε σύνθετες µορφές Απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεωρία ακραίων τιμών

Εισαγωγή στη θεωρία ακραίων τιμών Εισαγωγή στη θεωρία ακραίων τιμών Αντικείμενο της θεωρίας ακραίων τιμών αποτελεί: Η ανάπτυξη και μελέτη στοχαστικών μοντέλων με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την εμφάνιση «πολύ μεγάλων»

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία και χαρακτηριστικά στις κάμερες επιτήρησης

Ορολογία και χαρακτηριστικά στις κάμερες επιτήρησης Ορολογία και χαρακτηριστικά στις κάμερες επιτήρησης Τα τεχνικά εγχειρίδια περιέχουν ένα πλήθος συντομογραφιών που είναι απαραίτητο να μπορούμε να ερμηνεύουμε, έτσι ώστε να επιλέγουμε την κατάλληλη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ. Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής.

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ. Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής. Αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για να αντιλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη Σάββας Νικολαΐδης 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση εντοπισμού στα Nao robots μέσω προσέγγισης του φίλτρου Kalman

Υλοποίηση εντοπισμού στα Nao robots μέσω προσέγγισης του φίλτρου Kalman Α Π Ε (Χ 2011/2012) Υλοποίηση εντοπισμού στα Nao robots μέσω προσέγγισης του φίλτρου Kalman Ιωακείμ Πέρρος, ΑΜ: 2007030085 2 Απριλίου 2012 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή / Πρόβλημα 1 2 Προσέγγιση / Λύση 2 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Αναγνώριση προσώπου με επιλογή των κατάλληλων κυρίων συνιστωσών. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Αναγνώριση προσώπου με επιλογή των κατάλληλων κυρίων συνιστωσών. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε Αναγνώριση προσώπου με επιλογή των κατάλληλων κυρίων συνιστωσών. Πτυχιακή εργασία του ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:βέντζας Δημήτριος ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων Διαλέξεις 7 8 Μπεϋζιανή εκτίμηση συνέχεια Μη παραμετρικές μέθοδοι εκτίμησης πυκνότητας Εκτίμηση ML για την κανονική κατανομή Μπεϋζιανή εκτίμηση για την κανονική κατανομή Γνωστή

Διαβάστε περισσότερα

DECO-DECoration Ontology.

DECO-DECoration Ontology. Πράξη: «Αρχιμήδης ΙΙI Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης» Υποέργο 32 DECO-DECoration Ontology. Ο ν τ ο λ ο γ ί α κ α ι ε φ α ρ μ ο γ έ ς σ η μ α σ ι ο λ ο γ ι κ ή ς α ν α ζ ή τ η σ η ς κ α ι υ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1

Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1 Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Ομάδες εργασιών Φορείς Υλοποίησης Ιωάννης Γήτας Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. ΚΛΗΜΗ Σ. ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε.Μ.Π., PhD.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. ΚΛΗΜΗ Σ. ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε.Μ.Π., PhD. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΚΛΗΜΗ Σ. ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε.Μ.Π., PhD. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Κλήµης Σ. Νταλιάνης Ηµεροµηνία γέννησης: 2 Σεπτεµβρίου 975 Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Γραφήματα. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Γραφήματα. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Δομές Δεδομένων Γραφήματα Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γραφήματα Κατευθυνόμενο Γράφημα Ένα κατευθυνόμενο γράφημα G είναι ένα ζευγάρι (V, E) όπου V είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 20 Huffman codes 1 / 12 Κωδικοποίηση σταθερού μήκους Αν χρησιμοποιηθεί κωδικοποίηση σταθερού μήκους δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας

Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας Τα υψηλής ευκρίνειας αναλογικά συστήματα παρουσιάζουν μια σημαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια από 540TVL - 600TVL, σε 600TVL - 650TVL,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της εργασίας και ιδιαιτερότητες του προβλήματος

Στόχος της εργασίας και ιδιαιτερότητες του προβλήματος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Κουλουμέντας Παναγιώτης Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Χανιά,Νοέμβριος 2014 Επιτροπή: Ζερβάκης Μιχάλης (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα Marios Πανεπιστήμιο / Brunel University London Επώνυμο Angelides E-mail Marios.Angelides@brun el.ac.uk Electronic and Computer Engineering Βαθμίδα Professor Επιστημονική Περιοχή Multimedia Content

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων

Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων Μελέτη Επίδοσης Συστημάτων Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων Γεώργιος Χ. Αλεξανδρόπουλος Διπλ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής MSc Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων & Εικόνων Εργαστήριο Ασυρμάτων Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα