Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods)"

Transcript

1 1 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods) Πασχάλης Ράπτης

2 2 Περιεχόμενα Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στις τεχνικές ανίχνευσης ορατών επιφανειών: Γιατί χρειαζόμαστε την ανίχνευση επιφανειών Ανίχνευση πίσω όψεων-πλευρών (back face detection) Μέθοδος μνήμης-βάθους (Depth-buffer) Μέθοδος μνήμης-α (A-buffer) Μέθοδος σάρωσης-γραμμής (Scan-line)

3 3 Ανίχνευση Ορατών Επιφανειών Γιατί; Πρέπει να καθοριστεί: τι είναι ορατό μέσα σε μια σκηνή από μια επιλεγμένη θέση προβολής (θέασης) Για 3D κόσμους αυτό είναι γνωστό ως ανίχνευση ορατής επιφάνειας (surface detection) ή εξάλειψη (elimination) κρυμμένων επιφανειών

4 4 Δυο Κύριες Μέθοδοι (Two Main Approaches) Οι αλγόριθμοι ανίχνευσης ορατών επιφανειών σε γενικές γραμμές κατατάσσονται σε: Μέθοδοι χώρου αντικειμένων (Object Space Methods): Συγκρίνει τα αντικείμενα και τα μέρη των αντικειμένων μεταξύ τους στο πλαίσιο του ορισμού της σκηνής για να καθορίσει ποιες επιφάνειες είναι ορατές Μέθοδοι χώρου εικόνας (Image Space Methods): Η ορατότητα καθορίζεται σημείο προς σημείο σε κάθε θέση pixel στο επίπεδο προβολής Οι μέθοδοι χώρου εικόνας (Image space) χρησιμοποιούνται πιο συχνά.

5 5 Ανίχνευση πίσω πλευρών (Back-Face Detection) Το πιο απλό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να βρούμε τις επιφάνειες στις πλάτες (πίσω πλευρές) (back face) των πολυέδρων και να τις πετάξουμε

6 6 Ανίχνευση πίσω πλευρών (2) Γνωρίζουμε (από πριν) ότι ένα σημείο (x, y, z) είναι πίσω από μια ένα επιφάνεια πολύγωνου εάν : Ax + By + Cz + D < 0 όπου A, B, C & D οι παράμετροι του επιπέδου για την επιφάνεια Αυτό μπορεί πραγματικά να γίνει ακόμα πιο εύκολο αν οργανώσουμε τα πράγματα ώστε να ταιριάζουν σε εμάς

7 7 Ανίχνευση πίσω πλευρών (3) Images taken from Hearn & Baker, Computer Graphics with OpenGL (2004) Βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε ένα σύστημα δεξιού χεριού με την προβολή κατεύθυνσης κατά μήκος του αρνητικού άξονα z (z-axis). Τώρα μπορούμε απλά να πούμε ότι αν το στοιχείο z του πολυγώνου είναι μικρότερη του μηδενός η επιφάνεια δεν μπορεί να ειδωθεί-θεαθεί

8 8 Ανίχνευση πίσω πλευρών (4) Σε γενικές γραμμές η μέθοδος ανίχνευσης πίσω πλευρών (back-face) αναμένεται ότι θα εξαλείψει περίπου τις μισές επιφάνειες του πολυγώνου σε μια σκηνή από περαιτέρω ελέγχους ορατότητας Σε πιο περίπλοκες επιφάνειες θα είναι καταστροφική. Χρειαζόμαστε καλύτερες τεχνικές για να χειριστεί αυτό το είδος των καταστάσεων

9 9 Z-Buffer Z-buffer ή depth buffer είναι η πιο κοινή προσέγγιση για την αποκοπή κρυμμένων επιφανειών. Αποθηκεύει επιπλέον πληροφορίες για το βάθος (χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον hardware, υπάρχουν επίσης και stware υλοποιήσεις)

10 10 Αλγόριθμος του Z-buffer: Κεντρική Ιδέα Εκτός από τη μνήμη-εικόνας (frame buffer), η οποία περιέχει τα χρώματα των pixels μιας εικόνας, διατηρεί και μια μνήμη-βάθους (z-buffer) ιδίου πλάτους και ύψους, που αποθηκεύει πληροφορίες βάθους για τα προβαλλόμενα πολύγωνα. Οθόνη Frame Buffer Χρώμα Πληροφορίες βάθους

11 11 Μέθοδος μνήμης βάθους (Depth-Buffer Method) Συγκρίνει τις τιμές βάθους επιφάνειας σε όλη την έκταση της σκηνής για κάθε θέση pixel στο επίπεδο προβολής Συνήθως εφαρμόζεται μόνο σε σκηνές που περιέχουν πολύγωνα Είναι πολύ γρήγορη μέθοδος καθώς οι τιμές βάθους μπορούν να εύκολα υπολογιστούν Συχνά αποκαλείται μέθοδος z-buffer

12 Images taken from Hearn & Baker, Computer Graphics with OpenGL (2004) 12 Μέθοδος μνήμης βάθους (2)

13 13 Αλγόριθμος μνήμης-βάθους (Depth-Buffer Algorithm) 1. Αρχικοποίησε το buffer βάθους και το buffer πλαισίου (frame), έτσι ώστε για όλες οι θέσεις μνήμης (x, y) depthbuff(x, y) = 1.0 framebuff(x, y) = bgcolour // χρώμα υπόβαθρου 2. Επεξεργάσου κάθε πολύγωνο σε μια σκηνή, ένα κάθε φορά

14 14 Αλγόριθμος μνήμης-βάθους (2) Για κάθε θέση προβαλλόμενου pixel (x, y) ενός πολυγώνου, υπολόγισε το βαθος z (αν δεν είναι ήδη γνωστό) Αν z < depthbuff(x, y), υπολόγισε το χρώμα της επιφάνειας σε εκείνη την θέση και θέσε depthbuff(x, y) = z framebuff(x, y) = surfcolour(x, y) Στο τέλος αφού όλες οι επιφάνειες επεξεργαστούν στα depthbuff και framebuff θα αποθηκευθούν οι σωστές τιμές

15 15 Υπολογίζοντας το βάθος Σε κάθε θέση επιφάνειας το βάθος υπολογίζεται από την εξίσωση του επιπέδου ως : Ax By D z = Για κάθε γραμμή σάρωσης διαδοχικές x θέσεις διαφέρουν κατά ± 1, όπως και παρακείμενες y θέσεις z' = A( x + 1) C By C D z' = z A C

16 16 Επαναληπτικοί Υπολογισμοί (Iterative Calculations) Ο αλγόριθμος μνήμης-βάθους (depth buffer) προχωρά ξεκινώντας από το σημείο κορυφής (top vertex) του πολυγώνου Στη συνέχεια υπολογίζει αναδρομικά τις τιμές των x-συντεταγμένων μέχρι την κάτω αριστερή άκρη του πολυγώνου Η τιμή του x στην θέση αρχής κάθε γραμμής σάρωσης μπορεί να υπολογιστεί από την προηγούμενη 1 x' = x όπου m είναι η κλήση m

17 17 Επαναληπτικοί Υπολογισμοί (2) Οι τιμές βάθους κατά μήκος της άκρης που εξετάζονται υπολογίζονται χρησιμοποιώντας την z' = z A + m C B

18 18 Επαναληπτικοί Υπολογισμοί (3) top scan line y scan line y - 1 scan line bottom scan line x x

19 19 Μέθοδος A-Buffer Το μέθοδος A-buffer είναι μια επέκταση της μεθόδου μνήμης βάθους (depth buffer) Το μέθοδος A-buffer είναι μια μέθοδος ανίχνευσης ορατότητας που αναπτύχθηκε στα Studios της Lucasfilm για το σύστημα απόδοσης (rendering) εικόνων REYES (Renders Everything You Ever Saw)

20 20 Μέθοδος A-Buffer (2) Το A-buffer επεκτείνει με το μέθοδο μνήμης-βάθους buffer ώστε να επιτρέπει διαφανείς επιφάνειες διαφάνειες Η βασική δομή δεδομένων στην μεθοδο A-buffer είναι η accumulation buffer

21 21 Μέθοδος A-Buffer (3) Εάν το βάθος είναι >= 0, τότε το πεδίο δεδομένων επιφάνειας αποθηκεύει το βάθος της θέσης του pixel όπως και πριν Εάν το βάθος είναι < 0 τότε το πεδίο δεδομένων αποθηκεύει ένα δείκτη σε μια συνδεδεμένη λίστα στοιχείων της επιφάνειας

22 22 Μέθοδος A-Buffer (4) Οι πληροφορίες που χειρίζεται η μέθοδος A-buffer για την επιφάνεια ειναι: RGB στοιχεία έντασης Παράμετρο αδιαφάνειας (opacity) Βάθος (depth) Ποσοστό κάλυψης περιοχής (percent area coverage) Αριθμός ταυτότητας επιφάνεια (surface identifier) Άλλες παράμετροι δημιουργίας επιφάνεια (surface rendering parameters) Ο αλγόριθμος προχωρά ακριβώς όπως ο αλγόριθμος βάθους buffer. Οι τιμές βάθους και αδιαφάνειας χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του τελικού χρώματος ενός pixel.

23 23 Μέθοδος σάρωσης γραμμής (Scan-Line Method) Είναι μια μέθοδος χώρου εικόνας για τον εντοπισμό ορατών επιφανειών Υπολογίζει και συγκρίνει τιμές βάθους κατά μήκος των διαφόρων γραμμών σάρωσης σε μια σκηνή

24 24 Μέθοδος σάρωσης γραμμής (2) Διατηρούνται δύο σημαντικοί πίνακες: πίνακας των ακμών (edge table) πίνακας πλευρών (facet) των επιφανειών Ο πίνακας των ακμών περιλαμβάνει: Συντεταγμένες των σημείων-άκρων της γραμμής στην σκηνή Την αντίστροφη κλίση της κάθε γραμμής Δείκτες στον πίνακα πλευρών των επιφανειών για να συνδεθούν οι ακμές στις επιφάνειες

25 25 Μέθοδος σάρωσης γραμμής (3) Οι πίνακες πλευρών επιφάνειας περιέχουν: Συντελεστές επιπέδου (plane coefficients) Ιδιότητες των υλικών επιφάνειας (material properties) Άλλα δεδομένα επιφάνειας Πιθανώς δείκτες στον πίνακα ακμών

26 26 Μέθοδος σάρωσης γραμμής (4) Για να διευκολυνθεί η αναζήτηση για επιφάνειες που τέμνουν μια δεδομένη scan-line, σχηματίζεται μια ενεργή λίστα των ακμών για κάθε γραμμή σάρωσης, καθώς επεξεργάζονται Η ενεργή λίστα αποθηκεύει μόνο αυτά τα άκρα που διασχίζουν την γραμμή σάρωσης ως προς το (αυξανόμενο) άξονα x Επίσης, ορίζεται μια σημαία για κάθε επιφάνεια που δείχνει αν μια θέση κατά μήκος μιας γραμμής σάρωσης είναι εντός ή είναι εκτός της επιφάνειας

27 27 Μέθοδος σάρωσης γραμμής (5) Οι θέσεις pixel κατά μηκος scan-line επεξεργάζονται από αριστερά προς τα δεξιά Στην αριστερή τομή με μια επιφάνεια η σημαία (flag) επιφάνειας ενεργοποιείται (turned on) Στο δεξιό σημείο τομής η σημαία απενεργοποιείται (turned f) Όταν περισσότερες από μία επιφάνειες έχουν τη σημαία ΟΝ σε μια συγκεκριμένη θέση της γραμμής σάρωσης (scan-line) τότε χρειάζεται να εκτελέσουμε μόνο υπολογισμούς βάθους

28 Μέθοδος σάρωσης γραμμής - Παραδειγμα Images taken from Hearn & Baker, Computer Graphics with OpenGL (2004)

29 Images taken from Hearn & Baker, Computer Graphics with OpenGL (2004) 29 Περιορισμοί της Μεθόδου σάρωσης γραμμής Η μέθοδος σάρωσης έχει πρόβλημα όταν οι επιφάνειες διασχίζουν η μια την άλλη ή έχουν κυκλική επικάλυψη Τέτοιες επιφάνειες πρέπει να διαιρεθούν

30 30 Σύνοψη Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι σχεδιάζουμε τις ορατές μόνο επιφάνειες κατά την δημιουργίααπόδοση των σκηνών Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για να γίνει αυτό, όπως Ανιχνευση πίσω πλευρών (back face detection) Μεθοδος Depth-buffer Μεθοδος A-buffer Μέθοδος σάρωσης γραμμής (scan-line) Την επόμενη φορά θα εξετάσουμε κάποιες άλλες τεχνικές και θα δούμε ποιες τεχνικές είναι κατάλληλες και σε ποίες καταστάσεις.

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Εξερευνήστε την 3 η διάσταση! Έκδοση 2.1 CABRI 3D V2 Πρωτοποριακά Μαθηματικά Εργαλεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 -

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας Έκδοση 1 η Σταύρος Κόλλιας Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης, για το Geogebra, που οργάνωσε το παράρτημα της μαθηματικής εταιρείας του νομού Κορινθίας, στους συνάδελφους μαθηματικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Κωλέτσου Ευτυχία. info@ekoletsou.gr

Κωλέτσου Ευτυχία. info@ekoletsou.gr Photoshop CS6 Κωλέτσου Ευτυχία info@ekoletsou.gr Καλώς ήλθατε στο Photoshop CS6! Σο Photoshop είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας. Θεωρείται επαγγελματικό εργαλείο και χρησιμοποιείται από το φωτογραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 EΙΣΑΓΩΓΗ...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ GPU...53. Πρόλογος... 15. Ευχαριστίες... 23. Αφιέρωση...

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 EΙΣΑΓΩΓΗ...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ GPU...53. Πρόλογος... 15. Ευχαριστίες... 23. Αφιέρωση... Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Ευχαριστίες... 23 Αφιέρωση... 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 EΙΣΑΓΩΓΗ...29 1.1 Oι GPU ως παράλληλοι υπολογιστές... 31 1.2 Αρχιτεκτονική μιας σύγχρονης GPU... 37 1.3 Γιατί περισσότερη ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Alpine Navigation System. Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine Navigation System. Ελληνική Μάρτιος 2015, έκδ. 1.0

Εγχειρίδιο χρήσης. Alpine Navigation System. Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine Navigation System. Ελληνική Μάρτιος 2015, έκδ. 1.0 Εγχειρίδιο χρήσης Alpine Navigation System Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine Navigation System Ελληνική Μάρτιος 2015, έκδ. 1.0 Πίνακας περιεχομένων 1 Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφάλειας... 5 2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ADOBE PHOTOSHOP 7.0 ρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΣΕΡΡΕΣ 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Με χρήση του VULCAN 3D Software Version 7.5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Με χρήση του VULCAN 3D Software Version 7.5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VULCAN 3D SOFTWARE V7.5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Δρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. <<Κατασκευή ενός ιστοχώρου για την υποστήριξη της διαδικτυακής παρουσίας σχολείου>> ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ Α.Μ.

Πτυχιακή εργασία. <<Κατασκευή ενός ιστοχώρου για την υποστήριξη της διαδικτυακής παρουσίας σχολείου>> ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ Α.Μ. Πτυχιακή εργασία ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΝΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ Α.Μ. : 1958 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΓΣΠ

ΤΥΠΟΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΓΣΠ Εισαγωγή Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά µπορούν να αναπαρασταθούν εκτός από γραµµές, σηµεία ή πολύγωνα και µε εικόνες ή ψηφιδωτά (grids), τα οποία χωρίζουν τον κόσµο σε διακριτά τετραγωνάκια ή αλλιώς φατνία(

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 Visual Basic 1. TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC 201 1.1. To κεντρικό παράθυρο 202 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 1.3. Η εργαλειοθήκη 204 1.4. Προσθήκη εργαλείων 205 1.5. Ο εξερευνητής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: To περιβάλλον

Κεφάλαιο 3: To περιβάλλον Κεφάλαιο 3: To περιβάλλον... Σε αυτό το κεφάλαιο: 3.1 Γρήγορη ξενάγηση 3.2 Πρωταγωνιστές τα αντικείμενα 3.3 Η σκηνή είναι δική μας 3.4 Εντολές... «Το να είσαι ικανός σημαίνει να μπορείς να ελέγχεις και

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία TomTom Via 1. Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία λαμβά- νεται Τι περι- στη συσκευ ασία TomTom Via συμπεριλαμβανομένης της βάσης Easy Click Καλώδιο USB Φορτιστής αυτοκινήτου USB Αφίσα εγκατάστασης 2 2. Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ND 780

Οδηγίες χρήσης ND 780 Οδηγίες χρήσης ND 780 Elliniká (el) 8/2014 Οθόνη του ND 780 Εικόνα της οθόνης του ND 780, με προσδιορισμό των τυπικών πληροφοριών που παρέχονται. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Σημείο αναφοράς 2 Εργαλεία 3 Ρυθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ: ΟΥΖΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2/5/2012 1 Η ιστορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών Η αρχή του 20ου αιώνα σημαδεύεται από τη μεγάλη ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CAPTURE... 7 3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΜΑΣ... 15 4. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ... 24

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CAPTURE... 7 3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΜΑΣ... 15 4. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ... 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ... 1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.... 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...4 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ... 4 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CAPTURE... 7 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ CAPTURE... 7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα