Θέµα: Πρόταση συνάντησης µε τον κ. Γενικό Γραµµατέα Βασικές εκκρεµότητες επίλυσης θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα: Πρόταση συνάντησης µε τον κ. Γενικό Γραµµατέα Βασικές εκκρεµότητες επίλυσης θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού"

Transcript

1 Αρ. πρωτ. εγγράφου:2866 Πληροφ.: Βασιλική Τριάντη Τηλ: Αθήνα, 24 Σεπτεµβρίου 2008 Προς: Αξιότιµο Κύριο Θεόδωρο ραβίλλα Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Πολιτισµού Μπουµπουλίνας Αθήνα Κοινοποίηση: 1. Γραφείο κ. Υπουργού Πολιτισµού Μπουµπουλίνας Αθήνα. 2. Κυρία Βιβή Βασιλοπούλου, Γενική ιευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, Υπουργείο Πολιτισµού, Μπουµπουλίνας 20-22, Αθήνα. Θέµα: Πρόταση συνάντησης µε τον κ. Γενικό Γραµµατέα Βασικές εκκρεµότητες επίλυσης θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού Σχετικά: 1. Το υπ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ7/71166/3428/ έγγραφο της Γ ΑΠΚ προς τον Συνήγορο του Πολίτη 2. Το υπ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/114545/5595/ έγγραφο της Γ ΑΠΚ προς τον Συνήγορο του Πολίτη 3. Το υπ αρ. 361/ έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς την Γενική /νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 4. Η υπ αρ. 442/ απάντηση του Γενικού Γραµµατέα του ΥΠΠΟ προς τον Συνήγορο του Πολίτη. 5. Η υπ αρ. ΥΠΠΟ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ40/16262/786/ απάντηση της Γενικής /νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς προς τον Συνήγορο του Πολίτη. 6. Το υπ αρ.2069/ έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα του ΥΠΠΟ που διαβιβάσθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη. 1

2 Αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα, Σε συνέχεια της ως άνω αλληλογραφίας µας µε αντικείµενο τις εκκρεµείς απαλλοτριώσεις για αρχαιολογικούς σκοπούς, επανερχόµαστε µε το παρόν έγγραφο, διότι κατά τη γνώµη µας υφίστανται πλέον ώριµες συνθήκες για να έχουµε µια συνάντηση εργασίας. Η συνάντησή µας αυτή προτείνεται µε στόχο µια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, που ελπίζουµε να συµβάλει στο έργο σας για την προώθηση της επίλυσης διοικητικών προβληµάτων του Υπουργείου Πολιτισµού που η εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη έχει αναδείξει ως ακανθώδη και χρονίζοντα, παρά το γεγονός της καλής διάθεσης συνεργασίας της Γενικής ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και εν γένει των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ. µε την Ανεξάρτητη Αρχή. Προτείνουµε τα εξής θέµατα προς συζήτηση, για τα οποία θα παρακαλούσαµε να έχουµε την άποψή σας: Α. Καθυστέρηση καταβολής αποζηµιώσεων για απαλλοτριώσεις αποσαφήνιση κριτηρίων Β. Θέµατα δέσµευσης ιδιοκτησιών για την πραγµατοποίηση ανασκαφών Γ. Εκκρεµότητες κανονιστικού πλαισίου προστασίας αρχαιολογικών χώρων. Θέµατα Κεντρικών Συµβουλίων ΥΠ.ΠΟ. Ε. Πρόσβαση σε έγγραφα ΣΤ. Οργανωτικά προβλήµατα υπηρεσιών Ειδικότερα: Α. Καθυστέρηση καταβολής αποζηµιώσεων για απαλλοτριώσεις αποσαφήνιση κριτηρίων Το ΥΠ.ΠΟ. εκδηλώνει αδυναµία καταβολής των οφειλοµένων αποζηµιώσεων, οι οποίες κατοχυρώνονται και συνταγµατικά για τη στέρηση ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της - επίσης συνταγµατικά οφειλόµενης - προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος. 1 Το πρόβληµα διαρκώς επιδεινώνεται µε τη συνεχή αύξηση του αριθµού των δεσµευµένων ιδιοκτησιών και των προτάσεων των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ. για κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, σε συνδυασµό µε τη σηµαντική έως υπέρµετρη χρονική καθυστέρηση συντέλεσης των απαλλοτριώσεων παρελθόντων ετών, κατάσταση που συχνά οδηγεί de facto σε αποδυνάµωση της αποτελεσµατικής προστασίας των πολιτιστικών αγαθών µε την αυτοδίκαιη άρση απαλλοτριώσεων, λόγω παρέλευσης 18µήνου από την κήρυξή τους 2, επειδή δεν καταβλήθηκαν οι αποζηµιώσεις. 3 Το θέµα της καθυστέρησης πιθανώς συνδέεται µε την έλλειψη κονδυλίων. Είχαµε αναφερθεί 4 στην ασάφεια των κριτηρίων προώθησης των εκκρεµών υποθέσεων απαλλοτρίωσης, όταν πληροφορηθήκαµε, µε τα ανωτέρω έγγραφα της 1 Βλ. υπό στοιχείο 3 ανωτέρω σχετικό έγγραφο ΣτΠ. Επίσης, ετήσιες εκθέσεις ΣτΠ, Ειδική Έκθεση ΣτΠ για τις δεσµεύσεις ιδιοκτησιών (Απρίλιος 2005), καθώς και αλληλογραφία ΣτΠ µε υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. για σηµαντικό αριθµό αναφορών. 2 Ν. 2882/01, άρθρο 11, παρ. 3. Και πάλι όµως, στην πλειονότητα των περιπτώσεων αυτοδίκαιης άρσης, λόγω της ύπαρξης αρχαιοτήτων δεν καθίσταται ουσιαστικά εφικτή η αποδέσµευση των ιδιοκτησιών. 3 Ενδεικτικά αναφέρονται οι υποθέσεις δεσµεύσεων υπ αρ /05 (Κολώνα Παλαιόπολης Άνδρου), 16737/07 (Σκάρκος Ίου), 11837/08 (Βόλος Μαγνησίας). 4 Βλ. υπό στοιχείο 3 ανωτέρω σχετικό έγγραφό µας. 2

3 21 ης εκεµβρίου 2007, ότι ήδη από τον Μάιο , ο προγραµµατισµός των αυτοψιών γινόταν από το γραφείο του γενικού γραµµατέα και όχι επί τη βάσει των επικαιροποιηµένων καταλόγων όλων των εκκρεµών απαλλοτριώσεων µε κριτήρια που θα επέτρεπαν την ορθολογική διοικητική διαχείριση τους. Αναφερθήκαµε στον κίνδυνο δηµιουργίας εντυπώσεων µη χρηστής διοίκησης και άνισης µεταχείρισης και επισηµάναµε ως αποτέλεσµα της κατάργησης των καταλόγων την δυσλειτουργική επιστροφή σε αρχικά στάδια της διαδικασίας, ακόµα και για ώριµες υποθέσεις, όπως αυτές µε πρόσφατη θετική γνωµοδότηση του Κ.Α.Σ. για την αναγκαιότητα της απαλλοτρίωσης, γεγονός που διαιωνίζει µια ήδη χρονίζουσα διαδικασία. Η Αρχή έχει την άποψη ότι χρειάζεται να δίνεται άµεση προτεραιότητα στη συντέλεση των απαλλοτριώσεων, µε την καταβολή των σχετικών αποζηµιώσεων: α) τουλάχιστον στην περίπτωση των ήδη κηρυγµένων απαλλοτριώσεων, και β) στις περιπτώσεις οριστικής στέρησης της κατά προορισµό χρήσης του όλου ακινήτου εφόσον το ποσό της αποζηµίωσης προσεγγίζει την αξία του ακινήτου. Παρά την παροχή σχετικής ενηµέρωσης από το Υπουργείο προς την Αρχή 6, ο Συνήγορος του Πολίτη δεν γνωρίζει την πορεία πραγµατοποίησης και το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των αυτοψιών της σχετικής Οµάδας Εργασίας, που ξεκίνησαν µε την κατάργηση των καταλόγων. Ως προς τις αυτοψίες, ο Συνήγορος του Πολίτη 7 έχει εισηγηθεί αυτές να γίνουν βάσει συγκεκριµένου προγράµµατος και χρονοδιαγράµµατος, καθορισµένου εξ αρχής, και, οπωσδήποτε, βάσει αντικειµενικών κριτηρίων 8, σε συνάρτηση, λόγου χάριν, µε τη σπουδαιότητα των ευρηµάτων και το χρονικό διάστηµα της δέσµευσης. Β. Θέµατα δέσµευσης ιδιοκτησιών για την πραγµατοποίηση ανασκαφών Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει ότι, προκειµένου για αιτήµατα οικοδόµησης για τα οποία απαιτείται η διενέργεια ανασκαφών («δοκιµαστικών» ή σωστικών): α) ζητείται από τους πολίτες να αυτοχρηµατοδοτήσουν «δοκιµαστικές» ανασκαφές παρά το ότι δεν έχουν εντοπιστεί αρχαιότητες στα ακίνητά τους, υποχρέωση που δεν προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις (ν. 3028/02, άρθρα 9, 36, 37) 9, και β) παρατηρείται µακροχρόνια δέσµευση ακινήτων για τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών 10. Αποτελεί κοινή διαπίστωση της ιοίκησης και της Αρχής 5 Βλ. υπ αρ. ΥΠΠΟ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ7/71166/3428/ και ΥΠΠΟ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/ /5595/ έγγραφα. 6 Με τα υπ αρ. ΥΠΠΟ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/5778/270/ και ΥΠΠΟ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/ Φ40/16262/786/ έγγραφα. Πρόσφατα λάβαµε το υπ αρ. 2069/ έγγραφο του Γ.Γ. ΥΠ.ΠΟ. και σας ευχαριστούµε για την ενηµέρωση. Σύµφωνα µε αυτό, στο χρονικό διάστηµα Απρίλιος Ιούλιος 2008 η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων πραγµατοποίησε επτά συνεδριάσεις, κατά την οποία εξετάστηκαν 161 εκκρεµείς υποθέσεις που είχαν προταθεί για απαλλοτρίωση και έκρινε σκόπιµη την απαλλοτρίωση 40 εξ αυτών, που θα εισαχθούν στο Κ.Α.Σ. προς εξέταση. Ωστόσο, δεν διευκρινίζονται τα κριτήρια µε τα οποία κρίθηκαν οι ως άνω υποθέσεις. Επιπροσθέτως, παραµένουν σε εκκρεµότητα πλήθος υποθέσεων για τις οποίες έχει αναλάβει διερεύνηση η Αρχή, καθώς στη λίστα που µας στείλατε συµπεριλαµβάνονται µόνο πέντε υποθέσεις µας. 7 Βλ. υπό στοιχείο 3 ανωτέρω σχετικό έγγραφό µας. 8 Ο προγραµµατισµός των αυτοψιών από το Γραφείο του Γ.Γ. του ΥΠ.ΠΟ προφανώς και συνάδει µε την αρµοδιότητα του Γενικού Γραµµατέα στο θέµα, ωστόσο, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η θέσπιση αντικειµενικών κριτηρίων για τη διενέργεια των αυτοψιών είναι απαραίτητη, προκειµένου να διασφαλισθεί η ορθή εφαρµογή του άρθρου 18 του Ν. 3028/02. 9 Τέτοια δυνατότητα προβλέπεται µόνο για τις σωστικές ανασκαφές (ν. 3028/02, άρθρο 37 παρ. 6) και αυτό εφόσον, για προϋπολογισµό ιδιωτικού έργου που δεν υπερβαίνει τα Ευρώ, υπάρχει σχετικό αίτηµα «του κυρίου του έργου». Ενδεικτικά: υποθέσεις υπ αρ. 8915/07 (ΙΑ Ε.Π.Κ.Α.) και 1637/08 (Ε Ε.Π.Κ.Α.). 10 Ενδεικτικά 8003/2006 (Σαντορίνη, ΚΑ Ε.Π.Κ.Α.) 3

4 ότι το πρόβληµα ανάγεται σε έλλειψη επαρκών πιστώσεων και στελέχωσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ. Ειδικά ως προς το θέµα της µακροχρόνιας διεξαγωγής σωστικών ανασκαφών, η Αρχή έχει επισηµάνει υποθέσεις όπου υφίσταται επί της ουσίας µετάπτωση του χαρακτήρα της ανασκαφής, από σωστική σε συστηµατική (ν. 3028/02, άρθρο 37 παρ. 5), εντός ιδιοκτησιών που, όµως, δεν έχουν απαλλοτριωθεί και παραµένουν δεσµευµένες. 11 Γ. Εκκρεµότητες κανονιστικού πλαισίου προστασίας αρχαιολογικών χώρων Από υποθέσεις που καθίστανται γνωστές στην Αρχή, αναδεικνύεται έλλειψη επαρκούς κανονιστικού πλαισίου προστασίας αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων. Πρόκειται για : α) αρχαιολογικούς χώρους ή µνηµεία που δεν έχουν οριοθετηθεί όπως ορίζει ο ν. 3028/02, άρθρο 12 παρ. 1, εντός της προθεσµίας του άρθρου 73 παρ. 13, 12 β) Ζώνες Β προστασίας που δεν έχουν θεσπιστεί οι επιτρεπόµενες χρήσεις και δραστηριότητες εντός αυτών (µε Π.. Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου ή πλέον Κ.Υ.Α.). 13 Σε τέτοιες περιπτώσεις, υφίσταται ατελής προστασία των αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων αλλά και ασάφεια ως προς τις επιτρεπόµενες χρήσεις. Συχνά, Εφορείες απορρίπτουν αιτήµατα πολιτών ή προκαλούν την καθυστέρηση της διεκπεραίωσής τους: α) επικαλούµενες υπουργικές αποφάσεις του ΥΠ.ΠΟ. σχετικά µε Ζώνες Β προστασίας που, όµως, αποτελούν επί της ουσίας προτάσεις προς το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. για την έκδοση κανονιστικής πράξης και οι οποίες στερούνται εκτελεστότητας 14, ή και ζητώντας αναρµοδίως την εφαρµογή, εντός Ζωνών Β, πολεοδοµικών όρων που δεν είναι θεσπισµένοι µε κανονιστικές διοικητικές πράξεις, 15 και β) διατυπώνοντας διαφωνία για πολεοδοµικά ζητήµατα που, όµως, αποτελούν αρµοδιότητα των πολεοδοµικών υπηρεσιών. 16. Θέµατα Κεντρικών Συµβουλίων ΥΠ.ΠΟ. Σε ορισµένες περιπτώσεις, έχει διαπιστωθεί ασάφεια ως προς τα όρια αρµοδιότητας µεταξύ των Τοπικών Συµβουλίων Μνηµείων και των Κεντρικών Συµβουλίων (Κ.Α.Σ. και Κ.Σ.Ν.Μ.). Συγκεκριµένα, θέµατα εισάγονται στο Κεντρικό Συµβούλιο, αντί του οικείου τοπικού ή µετά από γνωµοδότηση του τοπικού, χωρίς να αιτιολογείται το µείζον του θέµατος ή η βαρύτητα της επέµβασης. 17 Ως προς τη 11 Υποθέσεις: 4780/08 (Κάρυστος), 2939/08 (Χίος) 11246/07 (Σπάτα), 191/07 (Κουφονήσια), 18661/07 (Θέρµη Θεσσαλονίκης). 12 Ενδεικτικά: υπόθεση υπ αρ. 8915/07 (Παλαιοχώρα Αµαρύνθου Ευβοίας). 13 Υποθέσεις υπ αρ. 2864/06 (Ι.Ν. Οδηγήτριας, Απόλπαινα Λευκάδος), 16771/07 (Μαγούλα Γαλατά Τροιζηνίας), 13624/06 (Ιουστινιάνειο Τείχος Ισθµού Κορίνθου). 14 Υποθέσεις υπ αρ. 7859/08 (σπήλαιο ιρού, Οίτυλο Λακωνίας). 6185/08 (Κάστρο Αγ. Γεωργίου Κεφαλονιά), 16771/07 (Γαλατάς Τροιζήνιας). 15 Υπόθεση υπ αρ. 7859/08 (σπήλαιο ιρού, Οίτυλο Λακωνίας). Επισηµαίνεται ότι, µόνον η επίκληση του άρθρου 10 του ν. 3028/02 για την απόρριψη αιτηµάτων οικοδόµησης εντός ή και εκτός Ζωνών Β που δεν διαθέτουν θεσπισµένους όρους δόµησης και χρήσης, δεν αποτελεί επαρκή αιτιολογία, καθώς δεν λαµβάνεται υπόψη ότι στις ζώνες Β υπάρχει, βάσει του άρθρου 13 παρ. 2 του ν. 3028/02, δυνατότητα οικοδόµησης υπό όρους, βλ. σχετική εγκύκλιο υπ αρ. ΥΠΠΟ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ40/63383/2765/ Υπόθεση 4485/06, Μετς, διάσταση απόψεων µεταξύ Γ Ε.Π.Κ.Α. και Πολεοδοµίας ήµου Αθηναίων (σχετικό το υπ αρ έγγραφο ΣτΠ προς Γ..Α.Π.Κ.). 17 Υποθέσεις 10927/07, 8915/ (Παλαιοχώρα Αµαρύνθου Ευβοίας), 5789/2007 (Καλαµάτα). Ο ν. 3028/02, άρθρο 50, ορίζει ότι στην αρµοδιότητα των Κεντρικών Συµβουλίων περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, και συγκεκριµένα θέµατα που κρίνονται ως µείζονος σηµασίας από τον υπουργό ή αφορούν σε σηµαντικές επεµβάσεις σε µνηµεία, χώρους και τόπους. Ως προς τον χαρακτηρισµό ακίνητων 4

5 διοικητική διαδικασία ενώπιον των συµβουλίων προκύπτουν ορισµένες φορές παρεκκλίσεις από τις σχετικές διατάξεις 18, όπως εγγραφή θέµατος σε ηµερήσια διάταξη του Κ.Α.Σ. χωρίς τήρηση της προϋπόθεσης έγκαιρης κατάθεσης πλήρους φακέλου στην γραµµατεία 19, καθυστερήσεις έκδοσης γνωµοδότησης επί της ουσίας των υποθέσεων 20, και καθυστέρηση ή και άρνηση σε πολίτες της παροχής πρόσβασης σε δηµόσια έγγραφα που σχετίζονται µε τη λειτουργία των συµβουλίων, κατά παράβαση των διατάξεων για τη διευκόλυνση της περαιτέρω χρήσης δηµόσιων εγγράφων. 21 Τέλος, προκύπτει ερώτηµα ως προς το σύννοµο της πρακτικής της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων 22 να προβαίνει σε έλεγχο ουσίας επί προτάσεων απαλλοτρίωσης χωρίς να τις αποστέλλει στο Κ.Α.Σ. για την κατά ν. 3028/02, άρθρο 50, παρ. 4-5 γνωµοδότηση του Συµβουλίου. 23 Ε Πρόσβαση σε έγγραφα Η πληροφόρηση και παροχή εγγράφων από δηµόσιες υπηρεσίες σχετικά µε το διοικητικό έργο τους αποτελεί υποχρέωσή τους και συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα των πολιτών. Είναι συχνό το φαινόµενο υποβολής αναφορών στο Συνήγορο του πολίτη για παρεµπόδιση του δικαιώµατος αυτού από το σύνολο της δηµόσιας διοίκησης και οι υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. δεν αποτελούν εξαίρεση. 24 Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις όπου α) το αίτηµα του πολίτη απλώς διαβιβάζεται στην κεντρική υπηρεσία, β) δεν δίνεται απάντηση, γ) παρέχεται µερική απάντηση επί των τιθέµενων ζητηµάτων, δ) ζητείται από τον πολίτη εισαγγελική παραγγελία αντί της εφαρµογής του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας, ε) δεν τηρούνται οι προβλεπόµενες από τον Κώδικα αυτόν προθεσµίες για τη διεκπεραίωση των αιτηµάτων. ΣΤ Οργανωτικά προβλήµατα υπηρεσιών Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι, κυρίως σε ορισµένες περιφερειακές υπηρεσίες, η έλλειψη µόνιµου προσωπικού (τεχνικού και επιστηµονικού) έχει εκλάβει ιδιαίτερα µεγάλες διαστάσεις και συµβάλλει, αναπόφευκτα, καθοριστικά σε καθυστερήσεις και σε εν γένει δυσλειτουργία των εν λόγω υπηρεσιακών µονάδων του ΥΠ.ΠΟ. 25 Η Ανεξάρτητη Αρχή θεωρεί καθοριστική την ενίσχυση των υπηρεσιών σας για την επιτέλεση της αποστολής τους µνηµείων νεότερων χρόνων, ο Συνήγορος του Πολίτη διατηρεί την επιφύλαξή του για την εγκύκλιο µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/Γ ΜΤΕ/ ΝΣΑΚ/35713/953/ , µε την οποία καλούνται οι περιφερειακές υπηρεσίες να διαβιβάζουν όλα τα σχετικά θέµατα στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου, προκειµένου να εισαχθούν προς γνωµοδότηση στο Κ.Σ.Ν.Μ. (υπόθεση 13591/07). 18 ΥΑ ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/ (άρθρο 4, παρ. 3) και Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας (ν. 2690/99 όπως ισχύει, άρθρο 15, παρ. 5). 19 Ενδεικτικά: υπόθεση υπ αρ. 8915/07 (Παλαιοχώρα Αµαρύνθου Ευβοίας). 20 Υποθέσεις 13440/03 (Κίρρα Φωκίδος), 17503/04 (Γέρακας Αττικής), 1107/04 (Φιγάλεια Ηλείας). 21 Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας (ν. 2690/99 άρθρο 5 όπως ισχύει) και κοινοτική Οδηγία 2003/98/ΕΚ (ν. 3448/06). Υποθέσεις 7278/07 (Κ.Σ.Ν.Μ.), 10805/05 (Κ.Α.Σ.). 22 Οι αρµοδιότητές της ορίστηκαν µε την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ ΙΟΙΚ/Α3/Φ.70/3089/ Ενδεικτικά, υπόθεση υπ αρ /07 (Μάνικα Χαλκίδας). 24 Ενδεικτικά, υποθέσεις υπ αρ /06 (4 η Ε.Β.Α.), 19466/05 (Γ..Α.Π.Κ. & Α Ε.Π.Κ.Α.), 4768/06 (Α Ε.Π.Κ.Α.). 25 σχετικό το υπ αρ. 3208/08/2.2/ έγγραφο του ΣτΠ προς τον Γ.Γ. του ΥΠ.ΠΟ. 5

6 Εν όψει των ανωτέρω, πιστεύουµε ότι η προτεινόµενη συνάντηση θα προωθήσει την περαιτέρω συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισµού µε την Ανεξάρτητη Αρχή, προς ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του έργου σας. Εν αναµονή της απάντησής σας, κύριε Γενικέ, είµαι στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις. Με τιµή, Χρύσα Χατζή, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 6

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», Άρθρο 3 5) ΘΕΜΑ Οικοδοµικές εργασίες εντός αρχαιολογικών χώρων µε αφορµή την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών µικρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5)

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ, ΣΤΕΡΗΣΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. εγγράφου: 6692/06/2.7 Ειδικοί Επιστήµονες: Μαυροµάτη Ελευθερία, Φιλιππάκη άφνη. Ηµεροµηνία: 01.06.11. Προς:

Αρ. πρωτ. εγγράφου: 6692/06/2.7 Ειδικοί Επιστήµονες: Μαυροµάτη Ελευθερία, Φιλιππάκη άφνη. Ηµεροµηνία: 01.06.11. Προς: Αρ. πρωτ. εγγράφου: 6692/06/2.7 Ειδικοί Επιστήµονες: Μαυροµάτη Ελευθερία, Φιλιππάκη άφνη Ηµεροµηνία: 01.06.11 Προς: 1)Αξιότιµο κύριο ήµαρχο ήµου Κω Ακτή Κουντουριώτη Τ.Κ. 85300 Κως 2)4 η Εφορεία Βυζαντινών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση

Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση Προς ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΠ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΠ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 71 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΠ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 72 ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 72 ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ 72 ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 69 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣτΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 69 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣτΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 69 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣτΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 72 ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 72 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 75 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε 1 Aρ.Πρωτ. Επιστολής: 2963/29.11.2006 Πληροφορίες: Ι. Κουφάκη Τηλ.: 210 7289676 Fax: 210 7289665 -------------------------------------- Ηµεροµηνία : 29.11.2006 Γενικό ιευθυντή Περιβάλλοντος Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.) ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.) Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Η παρούσα ειδική έκθεση αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 20392/2001) ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,25 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 172338/33236/2014 Πληροφορίες: 213 13 06 640

Αθήνα,25 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 172338/33236/2014 Πληροφορίες: 213 13 06 640 Αθήνα,25 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 172338/33236/2014 Πληροφορίες: 213 13 06 640 κο Α. Συρίγο Γενικό Γραµµατέα Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών Συνοπτική έκθεση προτάσεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών Ιούλιος 2012 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1000.2/26607/2012 Προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη Σταδίου 27 101 83 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής

Κύκλος Ποιότητας Ζωής Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», άρθρο 4, παράγραφος 6) ΘΕΜΑ: ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΣΣΙΝΙ» ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ÔÌÔıÂÙÈÎ, ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎ Î È ÔÚÁ ÓˆÙÈÎ appleúôù ÛÂÈ

ÔÌÔıÂÙÈÎ, ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎ Î È ÔÚÁ ÓˆÙÈÎ appleúôù ÛÂÈ Â ÔÚÈÛÌ ÓÂ appleâúèappleùòûâè ÙÔ ÈÛ ÔÓ ÓÔÌÈÎfi Î ıâûùò appleú appleâè Ó ÌÂÙ ÏËıÂ Î È Ó Û ÌappleÏËÚˆıÂ ÌÂ Ó Â È Ù ÍÂÈ. Â ÏÏÂ appleâúèappleùòûâè ÚÂÈ ÂÙ È ÂÎÛ Á ÚÔÓÈÛÌfi ÙË ÈÔÈÎËÙÈÎ appleú ÎÙÈÎ. ÔÌÔıÂÙÈÎ,

Διαβάστε περισσότερα

15 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.:**** **** **** Ειδ. Επιστήµονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802

15 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.:**** **** **** Ειδ. Επιστήµονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802 15 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.:**** **** **** Ειδ. Επιστήµονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική ιεύθυνση Υγείας ιεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ζωης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ για την αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας 77 Το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης:

ζωης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ για την αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας 77 Το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης: Ποιότητα Ποιοτητα ζωής ζωης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 77 Το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης: Οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις σε κλίμα οικονομικής αβεβαιότητας 78 Οικονομική ανάπτυξη (βιώσιμη;)

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση δηµόσιου χρέους και οι πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις για το οικιστικό περιβάλλον Η εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Η κρίση δηµόσιου χρέους και οι πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις για το οικιστικό περιβάλλον Η εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Η κρίση δηµόσιου χρέους και οι πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις για το οικιστικό περιβάλλον Η εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη. Φιλιππάκη, ικηγόρος, Ειδική Επιστήµονας στον Συνήγορο του Πολίτη Μ Ε «Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. iii) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. iii) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 5) Για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ. 11587.4/06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου. Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη

Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ. 11587.4/06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου. Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ. 11587.4/06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Παπάγου Τ.Κ 160

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιαβίβαση Μελέτης για τη σύσταση Γραφείων Εξυπηρέτησης Πολιτών

ΘΕΜΑ: ιαβίβαση Μελέτης για τη σύσταση Γραφείων Εξυπηρέτησης Πολιτών ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΣ & ΕΣΤΑ Αθήνα, 19.9.2008 Αρ. Πρωτ.: 54 Ταχ. /νση : Χαλκοκονδύλη 24-26 Ταχ. Κώδικας : 104 32 ΑΘΗΝΑ /νση Αλ/φιας: Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, 10033, ΑΘΗΝΑ Τηλ. Προέδρου: 6972 879671

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ «Η περίπτωση ΕΙ ΙΚΗ υλικών ΕΚΘΕΣΗ ζηµιών σε οχήµατα από ανωµαλίες του οδοστρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Boηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου. Ειδικοί Επιστήµονες: Ιωάννης Τσελεκίδης Ευνίκη Παλάσκα Αδριρήνη Μαριδάκη Ιωάννης Κωστής

ΠΟΡΙΣΜΑ. Boηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου. Ειδικοί Επιστήµονες: Ιωάννης Τσελεκίδης Ευνίκη Παλάσκα Αδριρήνη Μαριδάκη Ιωάννης Κωστής Boηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου Ειδικοί Επιστήµονες: Ιωάννης Τσελεκίδης Ευνίκη Παλάσκα Αδριρήνη Μαριδάκη Ιωάννης Κωστής 15 Ιουλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.165660/28389/2013 Προς τον Υπουργό Εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΥΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΥΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΝΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΥΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Πολεοδομικός σχεδιασμός Άρσεις απαλλοτρίωσης Δεσμεύσεις για δημόσια έργα Αμφισβήτηση και διευκρίνιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη του ΣΕΜΠΧΠΑ για την προωθούμενη από το ΥΠΕΚΑ μεταρρύθμιση του συστήματος για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.

Άποψη του ΣΕΜΠΧΠΑ για την προωθούμενη από το ΥΠΕΚΑ μεταρρύθμιση του συστήματος για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Άποψη του ΣΕΜΠΧΠΑ για την προωθούμενη από το ΥΠΕΚΑ μεταρρύθμιση του συστήματος για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Πρώτη φάση: Έκθεση της Επιτροπής Χωροταξικής και Πολεοδομικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα