ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 31/05/2017

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 31/05/2017"

Transcript

1 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.:742/ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 31/05/2017 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,50 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2.708,29 0,00 0, Τόκοι κεφαλαίων 2.708,29 0,00 0, Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.708,29 0,00 0, Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.708,29 0,00 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , Εισφορές , , , Λοιπές εισφορές , , , Τροφεία παιδικών σταθμών , , , Εισφορές μελών ΚΑΠΗ 2.170,00 0,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , Λοιπά τακτικά έσοδα , , , τάξεις , , , Τακτική επιχορήγηση Δήμου , , ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ,27 12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) , , , Επιχορήγηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την Υλοποίηση της Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" 0,00 0,00 0, ΕΕΤΑΑ Χρηματοδότηση Υλοποίησης της Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" ΚΩΔ ΟΠΣ: /358 ΕΠΑΝΑΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3070/ , , , ΕΕΤΑΑ Χρηματοδότηση Υλοποίησης της Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" ΚΩΔ ΟΠΣ: /39 ΠΕΠ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3070/ , , , Επιχορήγηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την Υλοποίηση της Δράσης "-Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" ,00 0,00 0, Λοιπές Επιχορηγήσεις , , , Επιχορήγηση Κοινωνικών Δομών ΒσΣ Δήμου Παγγαίου , , ,85 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , ,03 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 355,00 355, Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 0,00 355,00 355, Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 0,00 355,00 355, Εισφορές Μελών ΚΑΠΗ Παρελθόντων ετών 0,00 355,00 355,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , , ,03 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που 221 βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , , , Εκτακτα γενικά έσοδα , , ,44 Σελίδα 1 από 11

2 Επιχορήγηση Κοινωνικών Δομών ΒσΣ από Ε.Ε.Τ.Α.Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΙΑΝ ΔΕΚ 2016) , , , Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα , , , Επιχορήγηση Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την Υλοποίηση της Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" ΠΟΕ 4.120, , , Χρηματοδότηση Υλοποίησης της Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" ΚΩΔ ΟΠΣ: /358 ΕΠΑΝΑΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3070/ ΠΟΕ , , , Χρηματοδότηση Υλοποίησης της Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" ΚΩΔ ΟΠΣ: /39 ΠΕΠ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3070/ ΠΟΕ , , , Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (άρθρο 6 Ν.4281/14) σχετ / απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών , , ,80 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , ,81 280,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , ,81 280, Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα , ,81 280, Εκτακτα γενικά έσοδα , ,81 280, Εισπρακτέες Βεβαιωμένες Οφειλές απο Καταλογιστικές Πράξεις , ,96 280, Εισπρακτέες Προσαυξήσεις από Καταλογιστικές Αποφάσεις , ,85 0,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 4 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , ,50 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις , , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών , , , Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 29 Ν.3986/ ,00 430,64 430, Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 3.240,00 742,00 742,00 Χαρτόσημο Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 200,00 35,00 35,00 ΟΓΑ Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 40,00 7,00 7, Φόρος 20% Διοικητικών Συμβούλων 3.000,00 700,00 700, Φόρος προμηθευτών, εργολάβων, ελευθ.επαγγελματιών κλπ , , , Φόρος Προμηθευτών 1% 500,00 92,51 92, Φόρος Προμηθευτών 4% , , , Φόρος Προμηθευτών 8% 2.000,00 154,40 154, Φόρος αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 20% 1.000,00 400,00 400, Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 646,00 1,60 1, Χαρτόσημο 3% τόκων υπερημερίας 100,00 0,00 0, ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% τόκων υπερημερίας 20,00 0,00 0, Χαρτόσημο 3% για την κράτηση 0,10% ΕΑΑΔΣ 20,00 1,39 1,39 Σελίδα 2 από 11

3 ΟΓΑ 20% (χαρτοσήμου 3% )για την κράτηση 0,10% ΕΑΑΔΣ 6,00 0,21 0, Φόρος 15% εισπραχθέντων τόκων υπερημερίας 500,00 0,00 0, Ασφαλιστικές εισφορές , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΙΚΑ , , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ μονίμων υπαλλήλων 9.000, , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΚΠΥ, ΤΠΔΥ Ν.3232/ ,00 707,98 707, Αφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων Υπαλλήλων , , , Ασφαλιστική εισφορά Σύνταξης (0824) , , , Ασφαλιστική εισφορά ΤΥΔΚΥ , , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 500,00 0,00 0, Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 5.000, , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 8.000, , , Εισφορά Αλληλεγγύης (2%) Ν.3986/ , , , Ειδική Εισφορά Υπερ Ταμείου Προνοίας ΝΠΔΔ (ΤΠΔΥ- ΝΠΔΔ) 1% -Ν.3986/ ,00 179,76 179, Ειδική Εισφορά Υπέρ ΟΑΕΔ 1%-Ν.3986/ , , , Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ - ΟΠΑΔ(παρ.1,άρθρο 19 Ν3918/11) , , , Ειδική Εισφορά Υπερ Ταμείου Προνοίας (ΤΠΔΚΥ) 1% - Ν.3986/ ,00 524,59 524, Εισφορά ΤΠΔΥ έκτακτη 1% Δημοσίου 1.700,00 735,05 735, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 5.500,00 888,29 888,29 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 4141 Δ (Υπαλλήλων) 4.000,00 681,60 681, Δάνειο Τ.Π.&Δ 4.000,00 681,60 681, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.500,00 206,69 206, Κρατήσεις Υπερ Συλλόγου 500,00 160,00 160,00 Κράτηση 0,06 % ή 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 1.000,00 46,69 46,69 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 9.000,00 261,44 261, Επιστροφές χρημάτων 9.000,00 261,44 261, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Απόφ.Υπ.Οικον /1997) 4.000,00 261,44 261, Επιστροφή χρημάτων λόγω ασθενείας 4.000,00 261,44 261, Επιστροφή εν γένει χρημάτων 5.000,00 0,00 0, Επιστροφή χρημάτων λόγω Απεργίας 5.000,00 0,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,94 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , , , χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών , , ,95 Σελίδα 3 από 11

4 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Εκτακτα έσοδα ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί , , ,95 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα- Γενικά 0,00 0,00 0,00 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Επιχ/σεις Βοήθεια στο Σπίτι-Εκτακτα Ειδικευμένα 0,00 0,00 0,00 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 111,97 111,97 111,97 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Εφάπαξ Υπαλλήλων ΔΠΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ & ΔΩΜΑΤΙΩΝ (Ν.103/75) στην Αγροτικη Τράπεζα-Εκτακτα Ειδικευμένα 20,53 20,53 20,53 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Εφάπαξ Υπαλλήλων ΔΠΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ (Ν.103/75) στην Αγροτικη Τράπεζα-Εκτακτα Ειδικευμένα 91,44 91,44 91,44 ΣΥΝΟΛΑ , , ,24 ΕΞΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ , , ,81 00/6 Εξοδα Χρήσης (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) , , ,60 00/60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.800,00 0,00 0,00 00/605 ασφάλισης 1.000,00 0,00 0,00 00/6056 Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 1.000,00 0,00 0,00 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66, Ν. 00/ /2008) 500,00 0,00 0,00 00/ Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 500,00 0,00 0,00 00/607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 800,00 0,00 0,00 00/6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 800,00 0,00 0,00 00/ Δαπάνες Επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 800,00 0,00 0,00 00/61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , ,00 00/611 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 8.250,00 0,00 0,00 00/6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 8.250,00 0,00 0,00 00/ Αμοιβή Γιατρού Εργασίας 1.000,00 0,00 0,00 00/ Αμοιβή Παιδιάτρου 2.250,00 0,00 0,00 00/ Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 1.000,00 0,00 0,00 00/ Αμοιβή Παιδιάτρου (Συνεχιζόμενο σχετ. Σύμβαση 365/ λήξεως 31/3/2017) 1.000,00 0,00 0,00 00/ Αμοιβή Γιατρού (απασχόληση στο ΚΑΠΗ) 3.000,00 0,00 0,00 00/612 Δαπάνες αιρετών , , ,00 00/6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 9.500, , ,00 00/ Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 9.500, , ,00 00/6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων(άρθρο 140 ΚΔΚ) 1.300,00 0,00 0,00 Σελίδα 4 από 11

5 00/ Αποζημίωση συμμετοχής σε συνεδριάσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ 1.300,00 0,00 0,00 00/62 Παροχές Τρίτων 5.231,33 800,00 800,00 00/622 Επικοινωνίες 5.231,33 800,00 800,00 00/6221 Ταχυδρομικά Τέλη 100,00 0,00 0,00 00/ Ταχυδρομικά Τέλη 100,00 0,00 0,00 00/6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 5.131,33 800,00 800,00 00/ Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 5.131,33 800,00 800,00 00/64 Λοιπά γενικά έξοδα ,00 0,00 0,00 00/644 Συνέδρια και εορτές 1.000,00 0,00 0,00 00/6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.000,00 0,00 0,00 00/ Δαπάνες γιορτής (Χριστουγέννων και Καλοκαιριού) στους Παιδικούς Σταθμούς και ΚΑΠΗ 1.000,00 0,00 0,00 00/646 Εξοδα δημοσιεύσεων 500,00 0,00 0,00 00/6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 0,00 0,00 00/ Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 0,00 0,00 00/649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως ,00 0,00 0,00 00/6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ,00 0,00 0,00 00/ Καταβολή κατ αποκοπή εξόδων κίνησης σε επτά (7) υπαλλήλους μετά από την υπ.αριθμ 76/2016 απόφαση Δικαστηρίου (2 από 4 δόσεις) ,00 0,00 0,00 00/6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000,00 0,00 0,00 00/ Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000,00 0,00 0,00 00/65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 400,00 9,60 9,60 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για 00/651 κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 400,00 9,60 9,60 00/6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 400,00 9,60 9,60 00/ Προμήθειες Τραπεζών για έκδοση εγγυητικών επιστολών 100,00 0,00 0,00 00/ Προμήθειες τραπεζών γενικά 300,00 9,60 9,60 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 00/67 Παραχωρήσεις-Παροχές-Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις-Δωρεές 8.044,00 0,00 0,00 00/673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 8.044,00 0,00 0,00 00/6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 8.044,00 0,00 0,00 00/ Επιδότηση για αγορά τροφίμων 3.500,00 0,00 0,00 00/ Επιδότηση για αγορά κρεάτων 2.500,00 0,00 0,00 00/ Επιδότηση αγοράς τροφίμων (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1052/2015) 1.193,00 0,00 0,00 00/ Επιδότηση αγοράς ειδών κρεοπωλείου (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1052/2015) 851,00 0,00 0,00 00/68 Λοιπά έξοδα 3.852,00 0,00 0,00 00/682 Εκτακτα έξοδα 3.852,00 0,00 0,00 00/6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 400,00 0,00 0,00 00/ Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 400,00 0,00 0,00 00/ Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 400,00 0,00 0,00 00/6823 Τόκοι υπερημερίας Χρήσης 3.052,00 0,00 0,00 00/ Καταβολή τόκων υπηρημερίας λόγω μη καταβολής εξόδων κίνησης σε επτά (7) υπαλλήλους (2 από 4 δόσεις) 3.052,00 0,00 0,00 10/6 Εξοδα Χρήσης (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) , , ,21 Σελίδα 5 από 11

6 10/60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,55 10/601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , ,93 10/6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,93 10/ / / / /604 10/ / / Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) προσωπικού από Μετατάξεις 9.500,00 0,00 0,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) προσωπικού παιδικών σταθμών ενταγμένων στο πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ , , ,93 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.200,00 0,00 0,00 Αποζημίωση Υπερωριακής Απασχόλησης Πρακτικογράφου Διοικητικού Συμβουλίου 1.200,00 0,00 0,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ) , , ,01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,01 Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου , ,53 164,53 Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Βοήθεια στο σπίτι) , , ,09 Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας 10/ ορισμένου χρόνου παιδικών σταθμών (πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ) , , ,39 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας 10/ ορισμένου χρόνου - Πρακτική Ασκηση ΤΕΙ 4.500,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής 10/605 ασφάλισης , , ,61 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 10/6051 Δικαίου , , ,73 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 10/ Δικαίου από Μετατάξεις 2.500,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 10/ Δικαίου (ΕΕΤΑΑ) , , ,73 Εργοδοτικές εισφορές Υπερωριακής Απασχόλησης 10/ Πρακτικογράφου ΔΣ 150,00 0,00 0,00 10/6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , ,88 10/ Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικου 3.000,00 496,59 43,54 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 10/ ΣΠΙΤΙ , , ,73 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (προγραμμα 10/ ΕΕΤΑΑ) , , ,61 10/ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Πρακτική ΤΕΙ 500,00 0,00 0,00 10/606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 3.500,00 0,00 0,00 10/6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.000,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια γάλακτος εργάζομενων καθαριότητας στους Παιδικούς Σταθμούς και ΚΑΠΗ 2.859,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων καθαριότητας στους Παιδικούς Σταθμούς δομών στην Δ.Ε. Ελευθερών 141,00 0,00 0,00 10/6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 500,00 0,00 0,00 Σελίδα 6 από 11

7 10/ Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 500,00 0,00 0,00 10/61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.500,00 0,00 0,00 10/616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.500,00 0,00 0,00 10/6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 1.500,00 0,00 0,00 10/ Λοιπά έξοδα Τρίτων 1.500,00 0,00 0,00 10/62 Παροχές τρίτων , , ,66 10/623 Ενοίκια - Μισθώματα 2.600,00 0,00 0,00 10/6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 2.600,00 0,00 0,00 10/ Μισθώμα κτιρίου στέγασης ΚΑΠΗ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ 2.600,00 0,00 0,00 10/626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους ,00 0,00 0,00 10/6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 4.000,00 0,00 0,00 10/ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων των Παιδικών Σταθμών 3.000,00 0,00 0,00 10/ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων των ΚΑΠΗ 1.000,00 0,00 0,00 10/6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 3.500,00 0,00 0,00 10/ / /6265 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Παιδικών Σταθμών 3.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ΚΑΠΗ 500,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.500,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 10/ σκευών και λοιπού εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών 2.500,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 10/ σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΑΠΗ 1.000,00 0,00 0,00 10/6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 4.960,00 0,00 0,00 10/ Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 4.960,00 0,00 0,00 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων 10/627 (λοιπές παροχές τρίτων) , , ,66 10/6273 τους υπηρεσίες , , ,66 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές 10/ τους υπηρεσίες Παιδικών Σταθμών , , ,65 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές 10/ τους υπηρεσίες ΚΑΠΗ 3.000,00 962,01 962,01 10/6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση φωτισμό, καθαριότητα 1.000,00 0,00 0,00 10/ Δαπάνη για την απολύμανση των κτιρίων των Παιδικών Σταθμών 1.000,00 0,00 0,00 10/64 Λοιπά γενικά έξοδα , ,81 0,00 10/641 Εξοδα μεταφορών 1.000,00 0,00 0,00 10/6413 Μεταφορές προσώπων 1.000,00 0,00 0,00 10/ Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ 1.000,00 0,00 0,00 10/642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 500,00 0,00 0,00 10/6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 0,00 0,00 10/ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00 0,00 0,00 10/648 Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων , ,81 0,00 10/6481 Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων , ,81 0,00 10/ Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ελαιόλαδο ,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια φρούτων και λαχανικών 8.572,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 9.725,00 0,00 0,00 Σελίδα 7 από 11

8 10/ Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου 5.383,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου 3.539,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου ,40 0,00 0,00 10/ Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ελαιόλαδο (Συνεχιζόμενο Αρ. Μελ. 1052/2015) , ,02 0,00 10/ Προμήθεια φρούτων και λαχανικών (Συνεχιζόμενο Αρ. Μελ. 1052/2015) ,00 890,80 0,00 10/ Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (Συνεχιζόμενο Αρ. Μελ. 1052/2015) ,00 964,13 0,00 10/ Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου (Συνεχιζόμενο Αρ. Μελ. 1052/2015) 7.000,00 405,80 0,00 10/ Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (Συνεχιζόμενο Αρ. Μελ. 1052/2015) 4.700, ,19 0,00 10/ Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου (Συνεχιζόμενο Αρ. Μελ. 1052/2015) 7.000,00 461,87 0,00 10/ Δ.Ε. Ελευθερών ,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια φρούτων και λαχανικών δομών στην Δ.Ε. Ελευθερών 3.928,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου δομών στην Δ.Ε. Ελευθερών 2.275,00 0,00 0,00 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου δομών 10/ στην Δ.Ε. Ελευθερών 1.617,00 0,00 0,00 10/ Προμηθεία ειδών ιχθυοπωλείου δομών στην Δ.Ε. Ελευθερών 1.461,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου δομών στην Δ.Ε. Ελευθερών 3.864,60 0,00 0,00 10/66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,77 0,00 10/661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 6.000,00 0,00 0,00 10/6611 Προμήθεια βιβλίων 500,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια βιβλίων 500,00 0,00 0,00 10/6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 4.000,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 4.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 10/6613 πολλαπλών εκτυπώσεων 1.500,00 0,00 0,00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 10/ πολλαπλών εκτυπώσεων 1.500,00 0,00 0,00 10/662 Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα 7.500,00 0,00 0,00 10/6622 Είδη κατασκήνωσης 7.500,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια ιματισμού[πετσέτες-ποτηρόπανα-κουρτίνες] 4.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια εποπτικού υλικού και είδη ψυχαγωγίας[χαρτόνιαπαιχνίδια 10/ κ.λ.π] 3.500,00 0,00 0,00 10/663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας ,00 0,00 0,00 10/6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ,00 0,00 0,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 10/ (Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ. 1068/2015) 8.940,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000,00 0,00 0,00 10/664 Καύσιμα και λιπαντικά , ,77 0,00 10/6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , ,77 0,00 10/ Σταθμοί(Συνεχιζόμενο Αρ.Μελ 1064/2013) , ,44 0,00 10/ Αρ.Μελ 1064/2013) 3.000, ,33 0,00 10/ Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Παιδικοί Σταθμοί ,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΚΑΠΗ 1.000,00 0,00 0,00 10/666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 500,00 0,00 0,00 10/6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 500,00 0,00 0,00 10/ Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 500,00 0,00 0,00 10/668 Υλικά φαρμακείου 2.800,00 0,00 0,00 Σελίδα 8 από 11

9 10/6681 Υλικά φαρμακείου 2.800,00 0,00 0,00 10/ Υλικά Φαρμακείου Βοήθεια στο Σπίτι 2.000,00 0,00 0,00 10/ Υλικά Φαρμακείου ΚΑΠΗ 200,00 0,00 0,00 10/ Υλικά Φαρμακείου ΔΠΣ 600,00 0,00 0,00 10/669 Λοιπές προμήθειες 1.500,00 0,00 0,00 10/6699 Λοιπές Προμήθειες 1.500,00 0,00 0,00 10/ Λοιπές Προμήθειες 1.500,00 0,00 0,00 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.000,00 0,00 0,00 10/7 Επενδύσεις (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 5.000,00 0,00 0,00 10/71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 5.000,00 0,00 0,00 10/713 Προμήθειες Παγίων 5.000,00 0,00 0,00 10/7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 0,00 0,00 10/ Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 0,00 0,00 10/ Επιπλα-σκεύη & λοιπός εξοπλισμός κουζίνας 2.000,00 0,00 0,00 10/7135 Λοιπός εξοπλισμός 2.000,00 0,00 0,00 10/ Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού 2.000,00 0,00 0,00 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ,17 00/8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ,18 00/81 Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ) , , ,58 00/811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) , , ,58 00/8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.040, , ,00 00/ Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.040, , ,00 00/8115 Διάφορα έξοδα , , ,58 00/ Διάφορα έξοδα , , ,58 00/82 Λοιπές αποδόσεις , , ,60 00/822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων , , ,01 00/ Αποδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών , , ,91 Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρου 29 00/ Ν.3986/ ,00 430,64 430,64 00/ Απόδοση Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 200,00 35,00 35,00 00/ Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 40,00 7,00 7,00 00/ Απόδοση φόρου 20% Διοικητικών Συμβούλων 3.000,00 700,00 700,00 00/ Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1% 500,00 92,51 92,51 00/ Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4% , , ,60 00/ Απόδοση Φόρου Εργολάβων 8% 2.000,00 154,40 28,00 00/ Απόδοση Φόρου αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 20% 1.000,00 400,00 400,00 00/8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 646,00 1,60 1,35 00/ Απόδοση Χαρτοσήμου 3% τόκων υπερημερίας 100,00 0,00 0,00 00/ Απόδοση ΟΓΑ 20%(Χαρτοσήμου) τόκων υπερημερίας 20,00 0,00 0,00 00/ Απόδοση Χαρτόσημο 3% για την κράτηση 0,10% ΕΑΑΔΣ 20,00 1,39 1,16 Απόδοση ΟΓΑ 20% (χαρτοσήμου 3% )για την κράτηση 00/ ,10% ΕΑΑΔΣ 6,00 0,21 0,19 00/ Απόδοση Φόρου 15% εισπραχθέντων τόκων υπερημερίας 500,00 0,00 0,00 00/823 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών , , ,29 00/8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , ,29 Σελίδα 9 από 11

10 00/ Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς ΙΚΑ , , ,35 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ μονίμων υπαλλήλων , , ,18 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΚΠΥ ΤΠΔΥ Ν.3232/ ,00 707,98 707,98 00/ Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων , , ,58 00/ Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς Σύνταξης (0824) , , ,68 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ , , ,64 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 500,00 0,00 0,00 00/ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 5.000, , ,21 00/ Απόδαση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ 8.000, , ,98 00/ Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης (2%) Ν.3986/ , , ,55 00/ Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπερ Ταμείου Προνοίας ΝΠΔΔ(ΤΠΔΥ-ΝΠΔΔ) 1% -Ν.3986/ ,00 179,76 179,76 00/ Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπέρ ΟΑΕΔ 1%-Ν.3986/ , , ,14 00/ Απόδοση εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ - ΟΠΑΔ(παρ.1,άρθρο 19 Ν3918/11) , , ,60 00/ Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Υπερ Ταμείου Προνοίας (ΤΠΔΚΥ) 1% -Ν.3986/ ,00 524,59 524,59 00/ Εισφορά ΤΠΔΥ έκτακτη 1% Δημοσίου 1.700,00 735,05 735,05 00/824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 5.500,00 888,29 880,30 00/ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση Δανείων του Τ.Π. & Δ ,00 681,60 681,60 00/8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.500,00 206,69 198,70 00/ Κρατήσεις Υπερ Συλλόγου 500,00 160,00 160,00 00/ Απόδοση Κράτησης 0,06% και 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 1.000,00 46,69 38,70 00/85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους ,81 0,00 0,00 00/851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους ,81 0,00 0,00 00/8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,81 0,00 0,00 00/ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,81 0,00 0,00 10/8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ,99 10/81 Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ) , , ,99 10/811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) , , ,99 10/8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,72 10/ Οφειλές αποδοχών προσωπικού-ποε 93,80 93,80 93,80 10/ Οφειλές Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού ΠΟΕ 11,73 11,73 11,73 10/ Οφειλές αποδοχών προσωπικού ΒσΣ-ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00 10/ Οφειλές Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού ΒσΣ - ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00 10/ Οφειλές αποδοχών προσωπικού ΕΣΠΑ - ΠΟΕ , , ,35 10/ Οφειλές Εργοδοτικές Εισφορές αποδοχών προσωπικού (ΕΣΠΑ Παιδικοί) ΠΟΕ , , ,80 10/ Οφειλές Εφάπαξ Βοηθήματα του Ν.103/75 ΔΠΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΠΟΕ 7.172, , ,19 10/ Οφειλές Εφάπαξ Βοηθήματα του Ν.103/75 ΔΠΣ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΠΟΕ 5.099, , ,85 Σελίδα 10 από 11

11 10/8115 Διάφορα έξοδα , , ,27 10/ Διάφορα έξοδα οφειλές προμηθευτών-ποε , , ,27 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.816,99 0,00 0,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.816,99 0,00 0,00 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπομένων στον προϋπολογισμό 2.816,99 0,00 0, Αποθεματικό 2.816,99 0,00 0, Αποθεματικό 2.816,99 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ , , ,98 O πρόεδρος του ΝΠΔΔ Μήτρου Αναστάσιος Σελίδα 11 από 11

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 31/10/2018

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 31/10/2018 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 2124/19-11-2018 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 31/10/2018 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 28/02/2019

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 28/02/2019 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 502/20-3-2019 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 28/02/2019 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Οικον.Ετος: 2018 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 00/6056.02 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 Οικον.Ετος: 2017 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π.

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ Οικονομικό Έτος: 2014 Ημ/νία Εκτύπωσης: 29/05/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2018-28/2/2018 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΟΫΠ/ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Περίοδος Εκτέλεσης: Νοεμβριος 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Περίοδος Εκτέλεσης: Νοεμβριος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Αρ.Πρωτ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ημ/νία Εκτύπωσης: 2017 12/12/2017

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΕΩΣ

ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 22-2-2017 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ Αναμορφώσεις Σύνολο

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: 2017 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4324/7-9-2017 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛ. Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Οικονομικό Έτος:2015 Aριθμ πρωτ.906 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ Κωδικός Προϋπολογισθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2016 09/09/2016 Αρ.Πρωτ. 3108 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

"ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" Νέα Σμύρνη 9/6/2016 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1063

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Νέα Σμύρνη 9/6/2016 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1063 "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" Νέα Σμύρνη 9/6/2016 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1063 Εκτέλεση Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 10Α του Ν.3861/2010 που προστέθηκε με το άρθρο 15

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 12/01/2016 Αρ.Πρωτ. 28 Στοιχεία Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠΔΔ Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ΔΗMΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 4, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΤΗΛ 2310 228 265 Οικονομικό Έτος: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

Αναμορφώσεις Σύνολο. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ,05 0, , ,

Αναμορφώσεις Σύνολο. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ,05 0, , , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2018 06/03/2018 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2016 12/12/2016 Αρ.Πρωτ. 4076 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 5076/ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ

Αρ. Πρωτ. 5076/ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: 2018 Ε Σ Ο Δ Α 06 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος Εκτέλεσης:Ιούλιος 2017

Περίοδος Εκτέλεσης:Ιούλιος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2017 03/08/2017 Αρ.Πρωτ. 2379 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος Εκτέλεσης:Σεπτέμβριος 2017

Περίοδος Εκτέλεσης:Σεπτέμβριος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία 2017 10/10/2017 Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αρ.Πρωτ. Διαμορφωμένο ς Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 76.000,00 30.255,16 10.554,49 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού Οικονομικού Ετους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού Οικονομικού Ετους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 12/06/2017 Αρ.Πρωτ. 1527 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟ ΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟ ΩΝ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 560.647,40 560.647,40 2.00 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 2.00 6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 2.00 465.70

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ Οικον.Ετος:2015 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 31/10/2015. Εγκεκριµένη Πίστωση Π/Υ 4.

ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ Οικον.Ετος:2015 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 31/10/2015. Εγκεκριµένη Πίστωση Π/Υ 4. ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ Οικον.Ετος:05 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 3/0/05 Κωδ. Λογ/σµού 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ.98.8,6.39.585,37.306.9,65 ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 00/6 ΕΞΟ Α ΧΡΉΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ 6.300,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/1/2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/1/2018 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/1/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 113.678,00 18.281,78 2.882,07 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 Από Ημ/νία 01/01/2017 έως 31/01/2017 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 Από Ημ/νία 01/01/2017 έως 31/01/2017 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερομηνία Εκτύπωσης 10/02/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 Από Ημ/νία 01/01/2017 έως 31/01/2017 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 891

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 891 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα 07.11.2016 Αρ. Πρωτ.: 891 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 932

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 932 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κερατέα 09.08.2017 Αρ. Πρωτ.: 932 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7ου 2017 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 52.000,00 147.947,18 96.172,42 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία εκτύπωσης 10/10/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία εκτύπωσης 10/10/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ημερομηνία εκτύπωσης 10/10/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 Από Ημ/νία 01/01/2017 έως 30/09/2017 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ Οικον.Ετος:2015 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 31/03/2015. Ποσό Πληρωµής. Εγκεκριµένη Πίστωση Π/Υ 4. Κωδ.

ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ Οικον.Ετος:2015 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 31/03/2015. Ποσό Πληρωµής. Εγκεκριµένη Πίστωση Π/Υ 4. Κωδ. ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ Οικον.Ετος:05 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 3/03/05 Κωδ. Λογ/σµού 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ.98.8,6 386.78,38 380.67,30 ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 00/6 ΕΞΟ Α ΧΡΉΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ 6.300,00.90,87.87,8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2018 Περίοδος αναφοράς: 1/1/-30/11/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 113.678,00 148.778,46 117.966,20 0211

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ Οικον.Ετος:2015 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/04/2015. Εγκεκριµένη Πίστωση Π/Υ. Ποσό Πληρωµής. Κωδ.

ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ Οικον.Ετος:2015 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/04/2015. Εγκεκριµένη Πίστωση Π/Υ. Ποσό Πληρωµής. Κωδ. ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ Οικον.Ετος:05 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/0/05 Κωδ. Λογ/σµού (c) Megaplan Σελίδα 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ.98.8,6 568.7,53 55.687,38 ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 00/6 ΕΞΟ Α ΧΡΉΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 563.577,76 243.204,34 242.642,34 533.432,76 533.432,76 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 93.72 29.475,82 28.913,82 74.975,00 74.975,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.50 56 56 1.50 1.50 607 Δαπάνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/10/2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/10/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 09/11/2018 Αριθμ. Πρωτ.: 19312/09-11-2018 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 28/02/2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 28/02/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 08/03/2019 Αριθμ. Πρωτ.: 4253/08-03-2019 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/05/2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/05/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 07/06/2019 Αριθμ. Πρωτ.: 9353/07-06-2019 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/07/2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/07/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 08/08/2019 Αριθμ. Πρωτ.: 12367/08-08-2019 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/3/2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/3/2019 Περίοδος αναφοράς: 1/1/-31/3/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/3/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 100.178,00 60.261,58 22.308,32 0211 Τόκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/06/2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/06/2016 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ Οικον.Ετος:06 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/06/06 Κωδ. Λογ/σµού (c) Megaplan Σελίδα από 0 7 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ.0.0,07 7.03,7 737.938,7 ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Ετήσια εισφορά στο

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Ετήσια εισφορά στο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 5-3-2018 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.253 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 28/02/2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 28/02/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 04/04/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (αριθμ. πρωτ. 4323/09-03-2018 και ΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) Τόκοι χρηματικών 0211 καταθέσεων σε τράπεζες

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) Τόκοι χρηματικών 0211 καταθέσεων σε τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.Π.Κ.Α.Π. ΝΠΔΔ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 208 Ηµεροµηνία 16-03-2017 ΕΣΟ Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 30/06/2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 30/06/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 10/07/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (αριθμ. πρωτ. 11756/10-07-2018 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ Οικον.Ετος:0 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30//0 7 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ.0.0,07.8.79,50.39.98,8.388.57,75 ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 00/ ΕΞΟ Α ΧΡΉΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ.7,59 5.3,59.539,.539,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/09/2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ Οικον.Ετος:0 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/09/0 Κωδ. Λογ/σµού ()+(5) 7 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ.0.0,07.9.8,50.7.87,97..5,8 ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 00/ ΕΞΟ Α ΧΡΉΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 31/10/2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 31/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ Οικον.Ετος:0 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 3/0/0 Κωδ. Λογ/σµού ()+(5) 7 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ.0.0,07.9.8,50..307,9.59.77,70 ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 00/ ΕΞΟ Α ΧΡΉΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

- ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 9 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 21.635,00 4.875,73 22.95 22.95 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 21.635,00 4.875,73 22.95 22.95 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.735,00 1.490,46 4.65 4.65 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων

Διαβάστε περισσότερα

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" Οικονομικό Έτος: Ημ/νία ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016 2016 26/08/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. :25200 ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2693022115 - www.otad.gr - otad@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 2017 17/02/2017 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ,3-11-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 30/6/2017

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 30/6/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6-7-2017 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.1074 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/01/2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/01/2018 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.02.09 14:29:07 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.650 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2016 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2016 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.617.465,00 39.936,15 39.936,15 01

Διαβάστε περισσότερα

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΑ

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΑ Κωδικός 1.130.001 Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.617.465,00 474.900,90 474.900,90 1

Διαβάστε περισσότερα

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , ,39

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , ,39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. 099607148 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/03/2017 έως 31/03/2017 Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2017 Ημερομηνία:12/06/2017 Αρ. Πρωτ.272

Διαβάστε περισσότερα

Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους. Αυξομειώσ εις Βάσει Αναμορφώ σεων 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

Ενταλθέντα Προηγ. Οικ. Έτους. Αυξομειώσ εις Βάσει Αναμορφώ σεων 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΥΚΠΑΑΠ ΝΠΔΔ Κωδικός Αριθμός Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016 - ΥΚΠΑΑΠ Δ. Περιγραφή Διαμορφωθέν τα Προηγ. Οικ. Έτους Ενταλθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2018 έως 28/02/2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2018 έως 28/02/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" Οικονομικό Έτος: 2018 Ημ/νία Εκτύπωσης: 16/4/2018 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2018 έως 28/02/2018 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Μαρτίου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Μαρτίου 2016 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Μαρτίου 2016 Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισ μός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.617.465,00 692.968,65

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208 ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Μουσείου Γουναρόπουλου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Μουσείου Γουναρόπουλου ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - Μουσείου Γουναρόπουλου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Προτεινόμενος Εγκεκριμένος Προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.000, Προσαυξήσεις και πρόστιμα 3.000,00 0 0

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.000, Προσαυξήσεις και πρόστιμα 3.000,00 0 0 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ Άλιμος 15-02-2016 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ Αριθ.πρωτ.: 281 Εκτέλεση προϋπ/σμού σύμφωνα με το άρθρο 10Α του Ν.3861/2010 που προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΕΒΡΙΟΣ 2016

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΕΒΡΙΟΣ 2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΕΒΡΙΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμ ός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. 2018 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. 2018 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης Προτεινόμενος Εγκεκριμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 557.488,61 334.772,27 602.148,53

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Αύγουστος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Αύγουστος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Αύγουστος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.434.265,00 1.521.679,32 1.521.679,32

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.434.265,00 1.951.705,78 1.951.705,78

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Νοέμβριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Νοέμβριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Νοέμβριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.434.265,00 2.378.797,28 2.378.797,28

Διαβάστε περισσότερα

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΣΟΔΑ

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 38/2016 (Απόσπασμα από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ»)

Απόφαση 38/2016 (Απόσπασμα από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ») ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γουναροπούλου 6, Άνω Ιλίσια, τκ. 15771 Τηλ. 210-7487657 / 210-7777601 E-mail: info@gounaropoulos.gr Ζωγράφου, 15-09- Απόφαση 38/ (Απόσπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙ Α & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Οικον.Ετος: 2013 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ Α Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ ΤΕΑ Υ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (άρθρο 10 του Ν 3861/2010) ΙΟΥΝΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (άρθρο 10 του Ν 3861/2010) ΙΟΥΝΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ελληνική Αριθµός πρωτοκόλλου 7299/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 06/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (άρθρο 10 του Ν 3861/2010) ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 Κ.Α. Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα