Αξιολόγηση χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής διδασκαλίας στον οργανισμό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής διδασκαλίας στον οργανισμό"

Transcript

1 Αξιολόγηση χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής διδασκαλίας στον οργανισμό Βαλσαμίδης Σταύρος, Καζανίδης Ιωάννης, Πετασάκης Ιωάννης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Καράκος Αλέξανδρος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Περίληψη Η δια βίου μάθηση και η κατάρτιση των εργαζόμενων είναι πολύ σοβαροί παράγοντες για την επιτυχία ενός οργανισμού. Δυστυχώς, η έλλειψη χρόνου και χώρου έχει οδηγήσει στην περιορισμένη εφαρμογή τους σε μια επιχείρηση. Η περιορισμένη οικονομική υποστήριξη είναι ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας. Από την άλλη πλευρά, η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών έχει οδηγήσει στην υλοποίηση εφαρμογών του Διαδικτύου, όπως τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ). Κανείς δεν θα μπορούσε να αρνηθεί ότι τα ΣΔΜ συμπληρώνουν τα υπάρχοντα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα, είτε ότι τα υποκαθιστούν πλήρως. Έτσι, έχει δοθεί βάρος στην αξιολόγηση της χρήσης τους σε έναν οργανισμό. Σε αυτή την εργασία, χρησιμοποιούνται δείκτες και μετρικές, για αυτήν την αξιολόγηση. Επιπρόσθετα δομημένα ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται απός τους εκπαιδευόμενους αποτελούν το δεύτερο τρόπο για την αξιολόγηση σχετικά με το πόσο χρήσιμα ποιοτικά και εύκολα στην χρήση είναι τα ηλεκτρονικά μαθήματα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μια πλήρης αξιολόγηση θα πρέπει να αποτελείται από δύο φάσεις, πριν και μετά τον έλεγχο της μεθοδολογίας. Συγκεκριμένα η σύγκριση των μετρικών των μαθημάτων πριν και μετά την έκθεση των αποτελεσμάτων στον εκπαιδευτικό, μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες και να βοηθήσει συστηματικά στην αξιολόγηση της χρήσης των ΣΔΜ με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού των ηλεκτρονικών μαθημάτων. Επομένως η διττή αξιολόγηση βοηθάει τη δημιουργία καλύτερου ΣΔΜ προσφέροντας το βέλτιστο εκπαιδευτικό υλικό στους εκπαιδευόμενους εργαζόμενους. Λέξεις Κλειδιά: ΣΔΜ, organization, Technology Acceptance Model (TAM), δείκτες, μετρικές, αξιολόγηση χρήσης. JEL Classifications: I21, I23, I29 Εισαγωγή Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν νέες δυνατότητες και παρέχουν νέες ευκαιρίες για όλους. Οι άνθρωποι προσπαθούν να αυξήσουν τις γνώσεις τους μέσω της δια βίου μάθησης αλλά συγχρόνως έχουν λιγότερο χρόνο να διαθέσουν λόγω των αυξημένων απαιτήσεων στις εργασίες τους. Από την άλλη πλευρά, η πρόοδος στις τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνέβαλε ώστε ένας εναλλακτικός τρόπος εκπαίδευσης, η ηλεκτρονική εκπαίδευση, να έρθει στο προσκήνιο. Οι ΤΠΕ αλλάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι συναντιούνται και επικοινωνούν,ενώ ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 171

2 ταυτόχρονα επηρεάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι διδάσκουν και μαθαίνουν (Delacey και Leonard, 2002; Radcliffe, 2002; Starr, 1997). Τα συστήματα διαχείρισης εκμάθησης (ΣΔΜ) είναι εργαλεία λογισμικού που σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να διαχειρίζονται τις παρεμβάσεις χρηστών στην μάθηση και προσφέρουν μια εκτεταμένη σειρά συμπληρωματικών λειτουργιών. Επιπλέον προσφέρουν πολλές μεθόδους για τη διανομή των πληροφοριών και την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στα μαθήματα. Επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να αναθέτουν εργασίες στους σπουδαστές, να παράγουν και να δημοσιεύουν το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων, να προετοιμάζουν αξιολογήσεις και τεστ, να δημιουργούν φόρουμ συζητήσεων, να συμβουλεύουν απομακρυσμένες τάξεις και να ενεργοποιούν τη συνεργατική μάθηση μέσω των φόρουμ, των wikis, της αλληλεπίδρασης των σπουδαστών με τα πολυμέσα, την αρχειοθέτηση, τις ανανεώσεις τροφοδοσίας ειδήσεων κ.λπ. (Romero et al., 2008). Μερικά από τα πιο γνωστά εμπορικά ΣΔΜ είναι τα Blackboard, Virtual-U, WebCT και TopClass ενώ τα Moodle, Ilias, Claroline και atutor διανέμονται χωρίς πληρωμή (Romero et al., 2008). Η ηλεκτρονική διδασκαλία επιτρέπει στους οργανισμούς να εκπαιδεύουν και εξελίσσουν τους εργαζόμενους. Η μείωση κόστους, η ευελιξία μάθησης, η καλύτερη διατήρηση, οι ενοποιημένες και επικαιροποιημένες πληροφορίες και η δυνατότητα να παρασχεθεί ασφαλές και εύκολα διαχειρίσιμο μαθησιακό περιβάλλον, είναι ακριβώς μερικά από τα πλεονεκτήματα που παρέχει η ηλεκτρονική διδασκαλία (Kathawala and Wilgen, 2004; Macpherson et al., 2004; Rabak and Cleverand-Innes, 2006). Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, η μάθηση και η κατάρτιση που πραγματοποιούνται στον χώρο εργασίας, είναι κρίσιμοι παράγοντες για τον οργανισμό. Επιτρέπουν στους οργανισμούς να συμβαδίσουν με το γρήγορα εξελισσόμενο κόσμο (Normark and Cetindamar, 2005; Wellman, 2007). Η ηλεκτρονική διδασκαλία ως εταιρική μέθοδος εκπαίδευσης έχει ενισχυθεί σε νέες δραστηριότητες όπως η παροχή εκπαιδευτικού υλικού, η ηλεκτρονική πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, τα ηλεκτρονικά βιβλία, τους χώρους συζητήσεων και τις γραμμές συνομιλίας (Abell and Foletta, 2002). Όλα αυτά τα κανάλια διανομής μπορούν να γίνουν αναπόσπαστο τμήμα της ηλεκτρονικής διδασκαλίας με στόχο να αποκτήσει ο οργανισμός ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Christner, 2003). Ένα σημαντικό όφελος της ηλεκτρονικής διδασκαλίας είναι ότι επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους την εύκολη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (DeLima, 1999). Το πλεονέκτημα για τον οργανισμό βρίσκεται στο γεγονός ότι η κατάρτιση μπορεί να προσφερθεί χωρίς την ανάγκη για φυσική παρουσία σε τάξη, δεδομένου ότι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μάθουν οπουδήποτε, αρκεί να υπάρχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, η αλληλεπίδραση είναι εγγενής στα μαθήματα που υποστηρίζονται στο Διαδίκτυο και έχει συντελέσει στην ανάπτυξη της διδασκαλίας on-line. Ο Trotter (2002) σημειώνει ότι οι εκπαιδευόμενοι που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για λόγους εκμάθησης έχουν αναφέρει μια μεγαλύτερη προσήλωση στην εμπειρία εκμάθησης από ότι στην περίπτωση της στατικής εκμάθησης που συνδέεται με την συμβατική τάξη. Η ηλεκτρονική διδασκαλία επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να παρακολουθεί την πρόοδο των εκπαιδευομένων συνεχώς ενώ οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται στη διαδικασία διδασκαλίας και οι ενότητες μπορούν να σχεδιαστούν έτσι ώστε να ταιριάζουν στις διαφορετικές μορφές διδασκαλίας. ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 172

3 Ο Arnone (2002) αναφέρει ότι μερικοί εκπαιδευόμενοι διαπιστώνουν ότι η ηλεκτρονική διδασκαλία ταιριάζει στα μαθησιακά τους στυλ καλύτερα από την συμβατική, μέσω προσωπικής επαφής. Κάτι που θα μπορούσε να εξηγηθεί από το γεγονός ότι μερικοί εκπαιδευόμενοι είναι περισσότερο οπτικοί παρά ακουστικοί τύποι. Επιπλέον, μερικοί εκπαιδευόμενοι προτιμούν να μελετούν με τον ατομικό τους ρυθμό και να μην περιορίζουν την μελέτη τους σε μια συγκεκριμένη ενότητα. Ο Christner (2003) παρατηρεί ότι η ηλεκτρονική διδασκαλία προσφέρει στους εκπαιδευόμενους μια σειρά επιλογών για πλοήγηση στα μαθήματα, την υποβολή εργασιών καθώς και στις συζητήσεις με άλλους εκπαιδευόμενους. Εντούτοις, ο Christner (2003) προειδοποιεί, ότι τόσο οι σκεπτικιστές όσο και οι υποστηρικτές της ηλεκτρονικής διδασκαλίας έχουν προσδιορίσει μερικές αδυναμίες της. Οι αδυναμίες αυτές περιλαμβάνουν την έλλειψη κοινωνικής παρουσίας που σχετίζεται συνήθως με τις φυσικές τάξεις, δεδομένου ότι οι εκπαιδευόμενοι χάνουν την αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους τους και τον εκπαιδευτικό, κάτι που παρέχεται σαν δυνατότητα στην πραγματική ζωή. Αυτό το αίσθημα της μοναξιάς θα μπορούσε να είναι ένας σοβαρός φραγμός στην μάθηση. Επιπλέον, ειδικά στην εκπαίδευση ενηλίκων συνηθίζεται οι εκπαιδευόμενοι να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον. Ο Christner (2003) επιπλέον παρατηρεί ότι χρειάζεται αρκετός χρόνος για να αναπτυχθεί εμπιστοσύνη μεταξύ των εκπαιδευόμενων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επιπρόσθετα ένα δίλημμα τίθεται από το γεγονός ότι η ίδια η τεχνολογία που καθιστά την ηλεκτρονική διδασκαλία δυνατή μπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα και εμπόδιο, δεδομένου ότι οι εκπαιδευόμενοι σε απευθείας σύνδεση χρειάζονται συγκεκριμένη υλικοτεχνική υποδομή, τεχνική υποστήριξη και γρήγορη σύνδεση με το Διαδίκτυο (Abell and Foletta, 2002). Επιπλέον, μια αδυναμία των ΣΔΜ είναι και η αδυναμία εκμετάλλευσης των αποκτώμενων πληροφοριών λόγω του όγκου τους. Τις περισσότερες φορές, τα συστήματα αυτά παράγουν συγκεκριμένες αναφορές με στατιστικά δεδομένα, τα οποία εντούτοις, δεν βοηθούν τους εκπαιδευτές να συνάγουν χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για τα μαθήματα όσο και για τους εκπαιδευόμενους, ενώ είναι χρήσιμα μόνο για λόγους διαχείρισης της πλατφόρμας. Επιπλέον, οι υπάρχουσες πλατφόρμες ηλεκτρονικής διδασκαλίας δεν προσφέρουν συγκεκριμένα εργαλεία για την αξιολόγηση των ενεργειών των χρηστών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου των μαθημάτων. Μερικές δείκτες και μετρικές που αρχικά εισήχθησαν (Valsamidis et al., 2010a; Valsamidis et al., 2010b; Βαλσαμίδης και λοιποί, 2010) χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των ΣΔΜ σε αυτή την εργασία. Τα δομημένα ερωτηματολόγια που εκτίθενται στους εκπαιδευόμενους αποτελούν μία δεύτερη μέθοδο αξιολόγησης της χρήσης των ΣΔΜ. Η εργασία δομείται ως αξολούθως. Η δεύτερη ενότητα περιέχει το θεωρητικό υπόβαθρο. Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στην ερευνητική μεθοδολογία. Η τέταρτη ενότητα αναδεικνύει τα πειραματικά αποτελέσματα της διττής έρευνας. Τέλος στην πέμπτη ενότητα γίνεται σχολιασμός των αποτελεσμάτων και παρατίθενται τα συμπεράσματα. Θεωρητικό υπόβαθρο ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 173

4 Σε αυτή την ενότητα προτείνεται μια μεθοδολογία για την αποτίμηση της χρήσης των ΣΔΜ σε έναν οργανισμό. Ωστόσο προτού να προχωρήσουμε στην προτεινόμενη μεθοδολογία θα παρουσιαστεί το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται στοιχεία για την διδασκαλία στον οργανισμό, οι ευρετικές του Nielsen, το μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας (TAM Technology Acceptance Model) που χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση καθώς επίσης και συγκεκριμένοι δείκτες και μετρικές για την ανάλυση αρχείων καταγραφής του συστήματος. Διδασκαλία στον οργανισμό Η φράση "νέα οικονομία" χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει τις σύγχρονες οικονομίες (Lundvall and Johnson, 1994), όπου η σημασία της γνώσης και της μάθησης εκτιμάται ιδιαίτερα. Αυτό συμβαίνει επειδή η βελτιωμένη ικανότητα, είτε σε μεμονωμένο επίπεδο είτε σε επίπεδο οργανισμού, οδηγεί σε αυξανόμενες αποδόσεις οργανισμού και ικανοποίηση των εργαζόμενων, οι οποίοι στη συνέχεια συμβάλλουν στην ευημερία των ατόμων και της κοινωνίας γενικότερα. Ένας οργανισμός μαθαίνει, όταν συνεχώς αποκτώνται νέες γνώσεις ή δεξιότητες οποιουδήποτε είδους από τους εργαζόμενους. Για να είναι οργανωσιακός, το αποτέλεσμα της μάθησης θα πρέπει να ενσωματώνεται στην "εικόνα" που έχουν στο μυαλό τους γι' αυτόν τα μέλη του οργανισμού, ή/και στα επιστημονικά τεχνουργήματα που είναι ενσωματωμένα στο περιβάλλον του οργανισμού (Agrygis and Schön, 1996). Η ωρίμανση των τεχνολογιών ηλεκτρονικής διδασκαλίας θα αυξήσει το ενδιαφέρον για την κατανόηση της λειτουργίας της ηλεκτρονικής διδασκαλίας, του μέτρου της επίδρασης που μπορεί να έχει και πώς μπορεί να διεξαχθεί η ηλεκτρονική διδασκαλία επιτυχημένα. Σημαντικός στόχος της ηλεκτρονικής διδασκαλίας είναι ότι πρέπει να είναι ισοδύναμη ή και καλύτερη από την εκπαίδευση που παρέχεται μέσω άλλων τρόπων διδασκαλίας, όπως η συμβατική πρόσωπο με πρόσωπο και οι βασισμένες σε αίθουσα μέθοδοι διδασκαλίας. Σύμφωνα με τον Kirkpatrick (1979), τα αποτελέσματα της διδασκαλίας μπορούν να αξιολογηθούν σε τέσσερα επίπεδα: Επίπεδο 1: η επίδραση είναι ένα μέτρο των αντιδράσεων των εκπαιδευόμενων σε ένα μάθημα. Επίπεδο 2: η διδασκαλία είναι ένα μέτρο του τι έχουν μάθει οι εκπαιδευόμενοι. Επίπεδο 3: η μετάβαση (μεταφορά) είναι μέτρο των αλλαγών της συμπεριφοράς των εκπαιδευόμενων όταν επιστρέφουν στις εργασίες τους μετά από τα προγράμματα εκπαίδευσης. Επίπεδο 4: το αποτέλεσμα είναι ένα μέτρο των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται στην επιχείρηση επειδή οι εκπαιδευόμενοι κάνουν τις εργασίες τους διαφορετικά. Επομένως τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής διδασκαλίας μπορούν να αξιολογηθούν στα παραπάνω τέσσερα επίπεδα. επίσης Ευρετικές Nielsen Σύμφωνα με τη μέθοδο της ευρετικής αξιολόγησης μία ομάδα ειδικών σε θέματα ευχρηστίας, αξιολογεί ένα λογισμικό με βάση ένα σύνολο κανόνων ευχρηστίας. Ο Nielsen (1994) πρότεινε δέκα ευρετικούς κανόνες που είναι οι ακόλουθοι: 1. Ορατότητα κατάστασης συστήματος. Το σύστημα πρέπει να ενημερώνει τους χρήστες μέσω κατάλληλης ανατροφοδότησης για το τι συμβαίνει. ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 174

5 2. Συσχέτιση μεταξύ του συστήματος και του πραγματικού κόσμου. Το σύστημα πρέπει να παρουσιάσει τις πληροφορίες και τις ορολογίες που χρησιμοποιεί σε γλώσσα κατανοητή από τους χρήστες με οικείες φράσεις και έννοιες. 3. Έλεγχος από τους χρήστες καθώς και μεγάλος βαθμός ελευθερίας. Το σύστημα πρέπει να παρέχει σαφής και εύκολες διεξόδους διαφυγής σε περίπτωση λάθους του χρήστη. 4. Συνέπεια και πρότυπα. Το σύστημα πρέπει να είναι συνεπές και να ακολουθεί συγκεκριμένα πρότυπα και συμβάσεις προκειμένου να μην προκαλεί σύγχυση στους χρήστες. 5. Πρόληψη σφαλμάτων. Ακόμη καλύτερα από ένα καλό μήνυμα σφάλματος είναι η επαρκής σχεδίαση του συστήματος που περιορίζει τις περιπτώσεις σφάλματος. Για αυτόν τον λόγο η πλατφόρμα θα ζητά επιβεβαίωση από τους χρήστες προτού πραγματοποιήσει μια ενέργεια όπως η διαγραφή ενός μαθήματος ή ενός χρήστη. 6. Αναγνώριση αντί για ανάκληση. Το σύστημα πρέπει να ελαττώσει το φορτίο στη μνήμη του χρήστη με το να καταστήσει ξεκάθαρες τις δυνατές επιλογές και ενέργειες του. 7. Ευελιξία και αποδοτικότητα χρήσης. Το σύστημα πρέπει να παρέχει εναλλακτικούς τρόπους πλοήγησης έτσι ώστε να εξυπηρετήσει τόσο τους έμπειρους χρήστες όσο και τους άπειρους. Για τη γρήγορη εκτέλεση εργασιών πρέπει να παρέχονται ειδικές επιλογές στους πεπειραμένους χρήστες. Ωστόσο δεν πρέπει να είναι εμφανείς στους άπειρους για να μην δυσκολεύει τις λειτουργίες τους. 8. Αποφυγή περιττών στοιχείων. Η απλότητα και ο μινιμαλισμός πρέπει να χαρακτηρίζει τη σχεδίαση του συστήματος και των μαθημάτων. Οι χρήστες δεν πρέπει να βλέπουν πληροφορίες που είναι άσχετες ή σπάνια απαιτούνται. Η υπερβολική χρήση των γραφικών και των εικόνων αποτελούν στοιχεία μη απαραίτητα και αποπροσανατολίζουν τον χρήστη από την εργασία του. 9. Βοήθεια στους χρήστες για διάγνωση και ανάνηψη από σφάλματα. Τα μηνύματα σφάλματος πρέπει να είναι απλουστευμένα και να βοηθούν το χρήστη να ανακτήσει από τα σφάλματα. Επομένως πρέπει να αναγραφεί στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στα μηνύματα σφάλματος. 10. Επαρκής βοήθεια και τεκμηρίωση. Επαρκής τεκμηρίωση πρέπει να είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή απαιτείται από το χρήστη. Για τον λόγο αυτό το σύστημα πρέπει να παρέχει συνδέσμους για βοήθεια και τεκμηρίωση σε όλες σελίδες του. TAM Το Πρότυπο τεχνολογικής αποδοχής (TAM) (Davis, 1989) αναπτύχθηκε προκειμένου να δοθεί μια εξήγηση για την αποδοχή των πληροφοριακών συστημάτων καθώς επίσης και για την πρόβλεψη της αξίας των σχετικών παραγόντων στη διάδοση αυτών των συστημάτων (Davis, 1989). Το TAM μελετά τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την πρόθεση του χρήστη να χρησιμοποιήσει ένα σύστημα πληροφοριών, ένα περιβάλλον ή μόνο πληροφορίες και προτείνει τη σύνδεση μεταξύ δύο κύριων παραγόντων: την αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης και την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα. Ο Davis (1989) ορίζει την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα ως ο βαθμός που ένα πρόσωπο πιστεύει ότι ένα συγκεκριμένο σύστημα θα αυξήσει την απόδοσή του στην εργασία του. Αντίστοιχα η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης ορίζεται ως ο βαθμός που ένα πρόσωπο θεωρεί ότι η χρήση ενός συγκεκριμένου συστήματος δεν χρειάζεται προσπάθεια. Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την πραγματική χρήση ενός συστήματος είναι η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης και η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα. Η έρευνα έχει αποδείξει την εγκυρότητα του προτύπου TAM, το οποίο είναι ευρέως αποδεκτό (Legris et ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 175

6 al., 2003). Ο Lee (2006) πρότεινε την επέκταση του μοντέλου στον τρόπο εκτέλεσης της ηλεκτρονικής διδασκαλίας. Δείκτες και μετρικές Η χρήση ενός ΣΔΜ μπορεί να αξιολογηθεί με συγκεκριμένους δείκτες και μετρικές (Βαλσαμίδης και λοιποί, 2010). Οι δείκτες και μετρικές που θα χρησιμοποιηθούν, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Σημειώνεται ότι αφορούν μακρά χρήση του ΣΔΜ και δεν είναι τιμές που αποτυπώνουν στιγμιαία χρήση του ΣΔΜ. Ο αριθμός των Συνόδων (sessions) και ο αριθμός των Σελίδων (pages) που προβλήθηκαν από όλους τους χρήστες καταμετρούνται για τον υπολογισμό της δραστηριότητας του μαθήματος. Ο δείκτης Σύνοδος αυξάνεται όταν ένας χρήστης εισέρχεται στη πλατφόρμα του ΣΔΜ και μετά από κάποια δραστηριότητα εξέρχεται από αυτήν. Αν δεν υπάρχει δραστηριότητα, υπάρχει ένα χρονικό όριο (timeout) 30 δευτερολέπτων. Ο δείκτης Σελίδες μετρά τον αριθμό των σελίδων που πρόβαλαν όλοι οι χρήστες. Ο δείκτης Μοναδικές Σελίδες (unique pages) μετρά το συνολικό αριθμό των μοναδικών σελίδων ανά μάθημα που προβλήθηκαν από όλους τους χρήστες. Προσμετρά κάθε σελίδα του μαθήματος μόνο μια φορά, ανεξάρτητα από το πόσες φορές την πρόβαλαν οι χρήστες. Ο δείκτης Μοναδικές Σελίδες ανά Μάθημα ανά Σύνοδο (Unique Pages per Course per Session - UPCS) εκφράζει τις μοναδικές επισκέψεις του χρήστη ανά μάθημα και ανά σύνοδο. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της δραστηριότητας του μαθήματος με ένα πιο αντικειμενικό τρόπο. Επειδή ορισμένοι αρχάριοι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν σε ένα μάθημα και να επισκεφτούν μερικές σελίδες του μαθήματος περισσότερο από μία φορά, το UPCS δεν προσμετρά τις διπλές σελίδες που έχουν επισκεφτεί, δεδομένου ότι εξετάζει τις επισκέψεις του ίδιου χρήστη σε μια σύνοδο μόνο μια φορά. Πίνακας 1: Προτεινόμενοι δείκτες και μετρικές Όνομα Δείκτη / Περιγραφή του Δείκτη / Μετρικής Μετρικής Σύνοδοι Ο συνολικός αριθμός των συνόδων ανά μάθημα που έχουν προβληθεί από τους χρήστες Σελίδες Ο συνολικός αριθμός των σελίδων ανά μάθημα που έχουν προβληθεί από τους χρήστες Μοναδικές Σελίδες Ο συνολικός αριθμός των μοναδικών σελίδων ανά μάθημα που έχουν προβληθεί από τους χρήστες Μοναδικές Σελίδες ανά Ο συνολικός αριθμός των μοναδικών σελίδων ανά ταυτότητα Μαθήματος μάθημα ανά σύνοδο που έχουν προβληθεί από ανά Σύνοδο (UPCS) τους χρήστες Εμπλουτισμός Ο εμπλουτισμός των μαθημάτων(1-μοναδικές σελίδες/συνολικές Σελίδες) Απογοήτευση Η Απογοήτευση των χρηστών (Σύνοδοι/Συνολικές Σελίδες) Ενδιαφέρον Είναι το αντίθετο της Απογοήτευσης (1- Απογοήτευση) Μεθοδολογία Ο βασικός στόχος της εργασίας είναι η μέτρηση της χρήσης των ΣΔΜ με δύο τρόπους και η επαλήθευση των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Διαδικασία Οι εργαζόμενοι μελέτησαν τα μαθήματα για τέσσερις εβδομάδες. Την πέμπτη εβδομάδα κλήθηκαν να αξιολογήσουν τα μαθήματα που μελέτησαν συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο για το κάθε ένα από αυτά. Εκτός από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων, δεδομένα συλλέχτηκαν και από τα αρχεία καταγραφής των ΣΔΜ. Αυτά το αρχεία καταγράφουν τη χρήση ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 176

7 της πλατφόρμας από τους εργαζόμενους. Στη συνέχεια εξετάστηκαν τα σύνολο των παραπάνω δεδομένων. Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων αναλύθηκαν προκειμένου να προσδιοριστεί η ποιότητα των μαθημάτων, η ποσότητα του περιεχομένου και οι πιθανοί συσχετισμοί μεταξύ συγκεκριμένων ιδιοτήτων των μαθημάτων. Τα δεδομένα που εξήχθησαν από τα αρχεία του ΣΔΜ, αναλύθηκαν μέσω πακέτων στατιστικής (SPSS, Weka) και ταξινομήθηκαν σύμφωνα με συγκεκριμένους δείκτες και μετρικές που προτάθηκαν από τους (Valsamidis et al., 2010a; Valsamidis et al., 2010b). Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο της έρευνας αποτελείται από πέντε μέρη. Το πρώτο μέρος εξετάζει το προσωπικό προφίλ των εργαζόμενων. Η γνώση του προφίλ των εργαζόμενων είναι σημαντική, προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι ανάγκες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων. Για να εξετασθεί το μέγεθος της αποδοχής από τους χρήστες, χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο αποδοχής τεχνολογίας (TAM). Σύμφωνα με το TAM η υιοθέτηση ενός συστήματος ή μιας πλατφόρμας πληροφοριών εξαρτάται κυρίως από την αντιλαμβανόμενη ευκολία στη χρήση και την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα της τεχνολογίας αυτής από το χρήστη. Κατά συνέπεια, η χρησιμότητα ενός συστήματος και η ευκολία στη χρήση του πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά. Ως εκ τούτου το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου που αποτελείται από έξι ερωτήσεις πενταβάθμιας κλίμακας Likert, βασισμένες στο TAM, καταγράφει την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και ευκολία χρήσης των μαθημάτων από τους εκπαιδευόμενους. Το τρίτο και τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου ασχολούνται με την ποιότητα και την ποσότητα του εκπαιδευτικού περιεχομένου αντίστοιχα. Οι δύο αυτοί παράγοντες είναι σημαντικοί για μια επιτυχή εμπειρία μάθησης. Εάν η ποιότητα του μαθήματος δεν είναι κατάλληλη, οι εκπαιδευόμενοι έχουν προβλήματα στην κατανόηση της ύλης του μαθήματος. Από την άλλη πλευρά προβλήματα στην μάθηση μπορούν να προκύψουν σε περίπτωση που η ποσότητα του περιεχομένου είναι είτε πάρα πολύ μικρή ή περισσότερο απ' όσο πρέπει να είναι για το συγκεκριμένο τύπο εκπαιδευόμενων. Το πέμπτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου επιχειρεί να ανακαλύψει τη χρησιμοποίηση των εργαλείων των ΣΔΜ από τους εκπαιδευτές. Τα ΣΔΜ παρέχουν πληθώρα λειτουργιών και εργαλείων όπως τα φόρουμ, τα λεξικά, την περιγραφή των μαθημάτων, τις αναθέσεις των εργασιών κ.λπ. που μπορούν να διευρύνουν την εκπαιδευτική εμπειρία και να βοηθήσουν την διαδικασία της εκπαίδευσης. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 33 ερωτήσεις. Τα περισσότερα ήταν 5 ερωτήματα συμφωνίας κλίμακας Likert (1 Διαφωνώ έντονα - 5 Συμφωνώ έντονα). Επιπλέον υπήρξαν δύο ερωτήματα ανοιχτού τύπου και τρία ερωτήματα πολλαπλής επιλογής. Σε αντίθεση με τα ποιοτικά αποτελέσματα της έρευνας η χρήση της πλατφόρμας αναλύθηκε με ειδικούς δείκτες και μετρικές. Μέτρα Σε αντίθεση με τα ποιοτικά αποτελέσματα της έρευνας η χρήση της πλατφόρμας αναλύθηκε με τους δείκτες και μετρικές της υπο-ενότητας 2.4. Ο Εμπλουτισμός εκφράζει τον «εμπλουτισμό» κάθε μαθήματος από την άποψη εκπαιδευτικού υλικού. Προσφέρει για κάθε μάθημα ένα μέτρο των ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 177

8 πόσων πληροφοριών παραδόθηκαν στον τελικό χρήστη που συνάγει το συμπέρασμα ότι το μάθημα περιέχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό. Απογοήτευση είναι η μετρική που συνδυάζει τις συνόδους και τις σελίδες που προβάλλονται από τους χρήστες και μετρά την απογοήτευση των χρηστών στο μάθημα, υπό την έννοια ότι όταν ένας χρήστης προβάλει λίγες σελίδες του μαθήματος, αποσυνδέεται από το μάθημα. Με άλλα λόγια, η μετρική Απογοήτευση εκφράζει πόσο γρήγορα οι χρήστες διακόπτουν την προβολή των σελίδων των μαθημάτων. Λόγω της αρνητικής φύσης της μετρικής Απογοήτευση, χρησιμοποιείται μια άλλη μετρική που έχει θετική χροιά, το Ενδιαφέρον. Το χαμηλό ενδιαφέρον για ένα μάθημα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πολλές μοναδικές σελίδες που προβάλλονται ανά σύνοδο, το μάθημα δεν είναι τόσο δημοφιλές μεταξύ των εκπαιδευόμενων. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, είτε επειδή οι εκπαιδευόμενοι δεν έμειναν ικανοποιημένοι από το εκπαιδευτικό υλικό είτε δεν υπάρχουν πολλές σελίδες για να επισκεφθούν. Το υψηλό Ενδιαφέρον δείχνει ότι οι χρήστες ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο του μαθήματος και συνεχίζουν περαιτέρω με τη μελέτη τους. Όταν η ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού δεν επαρκεί για τις απαιτήσεις του χρήστη, ο χρήστης οδηγείται σε αποσύνδεση από το μάθημα. Τα δύο πρώτα βήματα περιγράφησαν με λεπτομέρεια στο πλαίσιο που προτείνεται στην εργασία (Kazanidis et al., 2009) και διευκολύνουν την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών από δεδομένα που καταγράφηκαν σε εξυπηρετητή στον οποίο τρέχει ένα ΣΔΜ. Αποτελέσματα Ένα ερωτηματολόγιο στάσης αποσκοπεί στον προσδιορισμό της εμπειρίας του χρήστη με την πλατφόρμα των μαθημάτων που εφαρμόστηκε στους εκπαιδευόμενους. Για τους περισσότερους εκπαιδευόμενους (84%) ήταν η πρώτη φορά που μελέτησαν ηλεκτρονικά μαθήματα, ενώ ο μέσος χρόνος που δαπάνησαν κάθε εβδομάδα ήταν περίπου 30 λεπτά. Συνολικά, οι εκπαιδευόμενοι εκφράζονται θετικά για την εμπειρία μελέτης ηλεκτρονικών μαθημάτων (4,05). Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου για κάθε μάθημα δείχνουν την ποιότητά, την ποσότητα, την ευκολία στη χρήση και τη χρησιμότητα καθώς επίσης και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας από τους συντάκτες του μαθήματος. Τα μαθήματα της πλατφόρμας ταξινομήθηκαν με βάση τη μέση βαθμολογία που πήραν από το τμήμα TAM του ερωτηματολογίου, το οποίο εντοπίζει την αντιλαμβανόμενη χρήση των μαθημάτων από τους εκπαιδευόμενους. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τα μαθήματα που παραδίδονται μέσω της πλατφόρμας καθώς επίσης και τους μέσους όρους που υπολογίστηκαν από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων. Επιπλέον τα μαθήματα ομαδοποιήθηκαν σε δύο διακριτές συστάδες σύμφωνα με την πληρότητα των συντελεστών TAM τους. Πίνακας 2: Σε απευθείας σύνδεση μαθήματα και τα αποτελέσματα τους Μάθημα Μέγεθος TAM Συστάδα Ποιότητα Ποσότητα Χρήση Δείγματος OA ,44 Υψηλή 4,07 3,92 3,94 GM ,17 Υψηλή 4,08 4,33 3,00 HS ,09 Υψηλή 4,01 3,97 3,85 PM ,03 Υψηλή 3,89 3,79 3,65 LO ,97 Υψηλή 3,83 3,67 3,80 IT ,89 Χαμηλή 3,78 3,55 3,61 ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 178

9 SM ,88 Χαμηλή 3,45 3,38 3,62 MA ,79 Χαμηλή 3,45 3,33 3,50 QA ,72 Χαμηλή 3,67 3,67 3,33 CA ,41 Χαμηλή 3,50 4,00 2,92 Τα μαθήματα χωρίστηκαν σε δύο συστάδες, ανάλογα με τη βαθμολογία που συλλέχθηκε με τη μέθοδο ΤΑΜ. Η συσταδοποίηση πραγματοποιήθηκε με χρήση της μεθόδου Ανάλυσης Συστάδας ΚMeans. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, ο αριθμός μαθημάτων σε κάθε συστάδα είναι ίσος. Τα πρώτα πέντε μαθήματα ταξινομήθηκαν ως Υψηλά επειδή αυτή η συστάδα περιέχει τα μαθήματα με τις υψηλότερες τιμές TAM και τα επόμενα πέντε ως Χαμηλά. Η τιμή του F-test είναι 11,272 και η αντίστοιχη τιμή του p- value είναι 0,01. Πίνακας 3: Σύνθεση Συστάδων Υψηλή Συστάδα Χαμηλή Συστάδα Μαθήματα Απόσταση Μαθήματα Απόσταση OA231 0,000 IT645 0,480 GM859 0,270 SM022 0,470 HS982 0,350 MA428 0,380 PM143 0,410 QA563 0,310 LO053 0,470 CA146 0,000 Εκτός από τα ανωτέρω αποτελέσματα ελέγξαμε για πιθανές αντιστοιχίες μεταξύ του TAM και των άλλων μερών του ερωτηματολογίου (ποιότητα, ποσότητα και χρήση). Αυτές οι αντιστοιχίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Όλοι αυτοί οι συντελεστές συσχέτισης του Pearson έχουν θετικές και σχετικά υψηλές τιμές, μεταξύ 0,477 και 0,778 και είναι σημαντικές στο 1% επίπεδο σημαντικότητας. Αυτό σημαίνει ότι υψηλότερες τιμές του TAM οδηγούν σε υψηλότερες τιμές ποιότητας, ποσότητας και χρήσης αντίστοιχα. Πίνακας 4: Παρουσίαση του συντελεστή συσχέτισης Pearson Ποιότητα Ποσότητα Χρήση TAM 0,778* 0,477* 0,658* * Σημαντική συσχέτιση σε επίπεδο 1% Αναρωτηθήκαμε επίσης εάν ο συνολικός χρόνος που ένας εκπαιδευόμενος κάθε εβδομάδα περνάει στη σελίδα του κάθε μαθήματος συσχετίζεται με το μέσο όρο της τιμής ΤΑΜ. Χωρίσαμε το χρόνο σε τέσσερις ομάδες. Ο μέσος όρος της τιμής ΤΑΜ, σε κάθε μία από τις επιμέρους χρονικές κατηγορίες, παρατίθεται στον Πίνακα 5. Σύμφωνα με τη μέθοδο ANOVA οι διαφορές των μέσων όρων των χρονικών κατηγορίών της τιμής TAM δεν είναι σημαντικές στο επίπεδο του 5%. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος μελέτης των εργαζομένων δεν επηρεάζει την εμπειρία εκπαίδευσης τους σε ηλεκτρονικά μαθήματα, όπως αυτή περιγράφεται από το ΤΑΜ. Πίνακας 5: Κατανομή εκπαιδευόμενων σύμφωνα με το χρόνο που πέρασαν κάθε εβδομάδα σε απευθείας σύνδεση Μέγεθος Δείγματος Αποτέλεσμα TAM Τυπική Απόκλιση Έως 20 λεπτά 107 3,87 0, λεπτά 98 3,91 0, λεπτά 97 3,86 0,33 ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 179

10 Πάνω από μια ώρα 34 3,94 0,49 Μετά από την ανάλυση των ποιοτικών αποτελεσμάτων και την ταξινόμηση των μαθημάτων σύμφωνα με τη μέση τιμή τους στο TAM, αναλύθηκαν τα αρχεία καταγραφής του ΣΔΜ προκειμένου να ελεγχτεί εάν τα ποσοτικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων στο ερωτηματολόγιο. Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των αρχείων καταγραφής. Πίνακας 6: Συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων Ποιότητα _Ποσότητα, Εμπλουτισμός, ΤΑΜ και Ενδιαφέρον ανά μάθημα Μάθημα Ποιότητα_Ποσότητα Εμπλουτισμός ΤΑΜ Ενδιαφέρον OA231 4,02 0,85 4,44 0,75 GM859 4,17 0,86 4,17 0,72 HS982 4,00 0,81 4,09 0,74 PM143 3,86 0,65 4,03 0,65 LO053 3,78 0,77 3,97 0,69 IT645 3,71 0,74 3,89 0,53 SM022 3,43 0,68 3,88 0,48 MA428 3,41 0,66 3,79 0,35 QA563 3,67 0,75 3,72 0,38 CA146 3,67 0,79 3,41 0,40 Τα μαθήματα ταξινομούνται σύμφωνα με τη μετρική «Χρήση» η οποία υπολογίζει τη χρήση του κάθε μαθήματος. Η ταξινόμηση των μαθημάτων στον Πίνακα 6 και η κατανομή τους σε Υψηλή και Χαμηλή συστάδα σύμφωνα με τη δραστηριότητά τους συμφωνεί σε ποσοστό 80% με τα αποτελέσματα του Πίνακα 3. Αυτό επιβεβαιώνει ότι τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων ταξινομούν με κατάλληλο τρόπο τα μαθήματα της πλατφόρμας. Τέλος εξετάστηκε η υπόθεση ότι η μέση τιμή από την ενότητα Ποιότητα_Ποσότητα κάθε μαθήματος σχετίζεται με την τιμή Eμπλουτισμού του αντίστοιχου μαθήματος. Ο συντελεστής συσχέτισης rho του Spearman είναι 0,675, σημαντικός σε επίπεδο 5% (p-value=0,032). Επιπλέον, η υπόθεση ότι η τιμή του ΤΑΜ κάθε μαθήματος σχετίζεται με την αντίστοιχη τιμή του Ενδιαφέροντος. Ο αντίστοιχος συντελεστής συσχετισμού rho του Spearman είναι 0,927, σημαντικός σε επίπεδο 1%. Όλα αυτά δηλώνουν ότι όσο υψηλότερη είναι η μέση τιμή των ενοτήτων Ποιότητα_Ποσότητα και TAM για κάθε μάθημα, τόσο υψηλότερο είναι το αποτέλεσμα του Εμπλουτισμού και του Ενδιαφέροντος αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης παρατίθενται στον Πίνακα 7. Πίνακας 7: Συνδυασμένη παρουσίαση των δεικτών, των μετρικών και των αποτελεσμάτων υπολογισμένα με δυο τρόπους Μέγεθος Μάθημα Δείγματος Σύνοδοι Σελίδες Σελίδες τισμός φέρον τητα τητα Ποσότητα ΤΑΜ Μοναδικές Εμπλου- Ενδια- Ποιο- Ποσό- Χρήση Ποιότητα+ OA ,85 0,75 4,07 3,92 3,94 4,02 4,44 GM ,86 0,72 4,08 4,33 3 4,17 4,17 HS ,81 0,74 4,01 3,97 3,85 4 4,09 PM ,65 0,65 3,89 3,79 3,65 3,86 4,03 LO ,77 0,69 3,83 3,67 3,8 3,78 3,97 IT ,74 0,53 3,78 3,55 3,61 3,71 3,89 SM ,68 0,48 3,45 3,38 3,62 3,43 3,88 MA ,66 0,35 3,45 3,33 3,5 3,41 3,79 QA ,75 0,38 3,67 3,67 3,33 3,67 3,72 ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 180

11 CA ,79 0,4 3,5 4 2,92 3,67 3,41 Σχολιασμός και συμπεράσματα Η ηλεκτρονική διδασκαλία σε οργανισμούς είναι μία νέα μέθοδος και μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα μέσο αλλαγής στο Ψηφιακό Χάσμα. Αυτή η εργασία προτείνει μια διττή μέθοδο αξιολόγησης της ηλεκτρονικής διδασκαλίας στον οργανισμό. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν αφενός οι ευρετικές του Nielsen και το μοντέλο τεχνολογικής αποδοχής και αφετέρου δείκτες και μετρικές για την ανάλυση των αρχείων καταγραφής του συστήματος ηλεκτρονικής διδασκαλίας. Τα κύρια πλεονεκτήματα της προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι ότι: (i) είναι ανεξάρτητο από ένα συγκεκριμένο ΣΔΜ, δεδομένου ότι είναι βασισμένο στα αρχεία καταγραφής του Apache και όχι στην ίδια την πλατφόρμα του ΣΔΜ. Κατά συνέπεια, μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα για κάθε ΣΔΜ. (ii) χρησιμοποιεί νέους δείκτες και μετρικές προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση κάθε μαθήματος στο ΣΔΜ και οι εκπαιδευτικοί να προβούν σε κατάλληλες αναπροσαρμογές στο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματός τους. Το γεγονός ότι μετά το πείραμα και οι δύο μέθοδοι αξιολόγησης της χρήσης συνέκλιναν στα ίδια αποτελέσματα ενισχύει την προτεινόμενη μεθοδολογία και επακόλουθα βοηθά τους ερευνητές να προχωρήσουν με την παροχή συγκεκριμένων προτάσεων για την βελτίωση των μαθημάτων. Εντούτοις υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί σε αυτή την μεθοδολογία όπως ο μικρός αριθμός μαθημάτων, η εφαρμογή της σε ένα μόνο ΣΔΜ και συνεπώς ο σχετικά μικρός αριθμός αυτών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια. Τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή ενός τέτοιου πλαισίου για εξ' αποστάσεως και συνεχή κατάρτιση των εργαζόμενων είναι τα ακόλουθα: ποιοτική παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού μέσω των ΤΠΕ, αντιμετώπιση των χωρικών και χρονικών περιορισμών που οι εργαζόμενοι μπορεί να έχουν, αξιολόγηση των μαθημάτων χρησιμοποιώντας τρέχουσες μετρικές και δείκτες που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω βελτίωση του μαθήματος. Από παιδαγωγικής πλευράς, αυτή η μέθοδος συμβάλλει στη βελτίωση του περιεχομένου και της χρησιμότητας του μαθήματος και στην προσαρμογή των μαθημάτων σύμφωνα με τις ικανότητες του εκπαιδευόμενου. Η βελτίωση της ποιότητας του μαθήματος δίνει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία της ασύγχρονης μελέτης των μαθημάτων με πραγματοποιήσιμο και βέλτιστο εκπαιδευτικό υλικό. Επομένως ο στόχος της εργασίας ικανοποιείται, αφού οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ωφεληθούν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας με τις μετρικές αξιολόγησης και την κατάταξη των μαθημάτων. Αυτή η κατάταξη μπορεί να οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς στο να βελτιώσουν το περιεχόμενο των μαθημάτων τους μέσα από προτάσεις που θα προκύπτουν από τη σύγκριση με μαθήματα άλλων εκπαιδευτικών. Η βελτίωση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, θα μπορούσε να δώσει στους εκπαιδευόμενους-εργαζόμενους την ευκαιρία της ασύγχρονης μελέτης μαθημάτων με βέλτιστο εκπαιδευτικό υλικό. Αναφορές - Βιβλιογραφία ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 181

12 Abell, M., and G. Foletta, 2002, Kentucky educators first to web with middle school and High school online learning, Mathematics Teacher, 95(5), Agrygis, C., and D.A. Schon, 1996, Organizational Learning II: Theory, Method and Practice, Reading, Mass.:Addison-Wesley. Arnone, M., 2002, Mixing and matching distance-education software, Chronicle of Higher Education, 48(37):33 34 Christner, T., 2003, A classroom of one (book), Library Journal, 128(1). Davis, F.D., 1989, Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology, MIS Quarterly, 13(3), Delacey, B., and D. Leonard, 2002, Case study on technology and distance in education at the Harvard Business School, Educational technology and society, 5(2) Delima, F., 1999, Web-based learning more cost effective, Computing Canada, 25(27), 29. Kathawala, Y., and A. Wilgen, 2004, E-learning: Evaluation from an organization's perspective, Training & Management Development Methods, 18(4), Kazanidis, I., S. Valsamidis, T. Theodosiou, S. Kontogiannis, 2009, Proposed framework for data mining in e-learning: The case of Open e-class, Proc. IADIS Applied Computing, Kirkpatrick, D., 1979, Techniques for evaluating training programs, Training and Development Journal, 33(6), Lee, Y., 2006, An empirical investigation into factors influencing the adoption of an e-learning system. Online Information Review 2006, 30(5), Legris, P., J. Ingham, P. Collerette, 2003, Why do people use information technology? A critical review of the technology acceptance model, Information and Management, 40(3), Lundvall, B., and B., Johnson, 1994, The learning economy, Journal of Industry Studies, 1(2), Macpherson, A., M. Eliot, I. Harris, G. Homan, 2004, E-learning: Reflections and evaluation of corporate programmes, Human Resource Development International, 7(3), Nielsen, J., 1994, Enhancing the explanatory power of usability heuristics, In Proc. of ACM CHI'94 Conference on Human Factors in Computing Systems: Celebrating Interdependence. Boston, MA, USA, Normark, O. R., and D. Cetindamar, 2005, E-learning in a competitive firm setting, Innovations in Education & Teaching International, 42(4), Rabak, L., M. Cleveland-Innes, 2006, Acceptance and resistance to corporate e-learning: A case from the retail sector, Journal of Distance Education, 21(2), Radcliffe, D., 2002, Technological and pedagogical convergence between work-based and campus-based learning, Educational technology and society, 5(2), Romero, C., S. Ventura, and E. Garcea, 2008, Data Mining in course management systems: Moodle case study and tutorial, Computers & Education, 51(1), Starr, R. M., 1977, Delivering instruction on the World Wide Web: overview and basic design principles, Educational technology, 37(3), Trotter, A., 2002, Calif`s online-learning potential evaluated, Education Week, 22(8) Valsamidis, S., I. Kazanidis, S. Kontogiannis, and A. Karakos, 2010a, Automated suggestions and course ranking through web mining, Proc. ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 182

13 of 10th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies ICALT 2010, Sousse, Tunisia. Valsamidis, S., S. Kontogiannis, I. Kazanidis, and A. Karakos, 2010b, Homogeneity and Enrichment, two Metrics for Web Applications Assessment, Proc. of 14th Panhellenic Conference on Informatics. Wellman, J., 2007, Lessons learned about lessons learned, Organization Development Journal, 25(3), Βαλσαμίδης, Σ., Θ. Θεοδοσίου, Ι. Καζανίδης, Σ. Κοντογιάννης, Α., Καράκος, 2010, "Ανάλυση χρήσης πλατφόρμας ασύγχρονης διδασκαλίας", PRIME 2010, 3, ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 183

Usage assessment of e-learning system in organization

Usage assessment of e-learning system in organization Usage assessment of e-learning system in organization Valsamidis Stavros, Kazanidis Giannis, Petasakis Giannis TEI of Kavala svalsam@teikav.edu.gr, kazanidis@teikav.edu.gr, jpetasakis@hotmail.com Karakos

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS. Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS. Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου Ορολογία CMS (Content Management System) Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes. Αξιοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS (Learning Activity Management System) κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Β' τάξης Γενικού Λυκείου Σταμάτης

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Το περιβάλλον Διαδίκτυο Ψηφιακό οικοσύστημα Σχολείο Εκπαιδευτικοί Γονείς. Η ανάγκη Τα παιδιά χρειάζονται ποιοτικό ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου 120 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.3 1. Εισαγωγή Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου Πρόκειται για ένα μάθημα γνωριμίας με ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

e-corporate Academies Corporate Workflow, Πύλη Μάθησης και Ηλεκτρονική Εκπαίδευση

e-corporate Academies Corporate Workflow, Πύλη Μάθησης και Ηλεκτρονική Εκπαίδευση e-corporate Academies Corporate Workflow, Πύλη Μάθησης και Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 8/5/2014 1/5 1. Είναι γεγονός ότι οι εταιρείες εξελίσσονται, αυξάνοντας ταυτόχρονα την Εταιρική τους Γνώση, γνωστή επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy Διαδικασία Αξιολόγησης Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων: γνώσεις δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Απόψεις EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy Γιατίοιορισμοίενόςκλάδουείναισημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations. Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E.

EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations. Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E. EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Κάλυψη σημαντικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 1. Σχετική Θεωρία 2. Η μετάβαση στο Mobile Learning 3. Εφαρμογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό 4. Έλεγχος Ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α σ ύ γ χ ρ ο ν η Τ η λ ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Δ ι α δ ι κ α σ ί α Τίτλος Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία Κώστας Τσιμπάνης Στοιχεία Συντάκτη Κέντρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin Bart Soethaert Λουκία Στέφου E-Learning στην Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (CMS, LMS, LCMS): Γνωριμία και χρήση

Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (CMS, LMS, LCMS): Γνωριμία και χρήση 149 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.5 Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (CMS, LMS, LCMS): Γνωριμία και χρήση 1. Εισαγωγή Πρόκειται για ένα μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 5: Σχεδιασμός και Oργάνωση του Ερωτηματολογίου (1/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, M.Sc. Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Συστημάτων Διευθύνουσα Σύμβουλος, INTE*LEARN Θέματα παρουσίασης.. Γενικά για την εταιρία και την εμπειρία της

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα