Διαχείριση Δικτύων (ΕΠ 17) Εαρινό Εξάµηνο Εργασία Εξαµήνου, Ηµεροµηνία Παράδοσης: Ηµέρα Εξέτασης Μαθήµατος (25/6/2015)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση Δικτύων (ΕΠ 17) Εαρινό Εξάµηνο 2014-2015. Εργασία Εξαµήνου, Ηµεροµηνία Παράδοσης: Ηµέρα Εξέτασης Μαθήµατος (25/6/2015)"

Transcript

1 Διαχείριση Δικτύων (ΕΠ 17) Εαρινό Εξάµηνο Εργασία Εξαµήνου, Ηµεροµηνία Παράδοσης: Ηµέρα Εξέτασης Μαθήµατος (25/6/2015) Οµαδική εργασία (2 ατόµων) Σε αυτή την εργασία καλείστε να υλοποιήσετε ένα Application (Web ή Desktop) σε γλώσσα προγραμματισμού της επιλογής σας. Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα που θα υλοποιήσετε θα πρέπει να: 1. Επεξεργάζεται τα δεδομένα των datasets 2. Οπτικοποιεί την πληροφορία των δεδομένων 3. Αναλύει τα γεωγραφικά δεδομένα των χρηστών από το datasets 4. Εξάγει συμπεράσματα από το προηγούμενο βήμα Access Points. Η κάθε γραμμή περιέχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά χωρισμένα με κόμμα που μέτρησε ο χρήστης σε μια χρονική στιγμή: User, το όνομα του χρήστη που έκανε τη μέτρηση (user anonymization) SSID του Access Point BSSID του Access Point (Mac address) RSSI του Access Point εκείνη τη στιγμή Frequency Latitude AP Longitude AP Battery. H κάθε γραμμή περιέχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά χωρισμένα με κόμμα που μέτρησε ο χρήστης σε μια χρονική στιγμή: User, το όνομα του χρήστη που έκανε τη μέτρηση(user anonymization) Level το μπαταρίας Plugged, 0 αν δεν είναι φορτίζεται, 1 αν φορτίζεται μέσω ρεύματος, 2αν φορτίζεται μέσω USB GPS. Η κάθε γραμμή περιέχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά χωρισμένα με κόμμα που μέτρησε ο χρήστης σε μια χρονική στιγμή: User, το όνομα του χρήστη που έκανε τη μέτρηση(user anonymization) Latitude χρήστη Longitude χρήστη Base Stations. H κάθε γραμμή περιέχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά χωρισμένα με κόμμα:

2 User, το όνομα του χρήστη που έκανε τη μέτρηση(user anonymization) Operator Mcc Mnc Cid Lac Latitude, του Base station Longitude, του Base station Ζητούμενα της εργασίας 1. Επεξεργασία των δεδομένων Στο πρώτο ερώτημα καλείστε να βρείτε την ακριβή γεωγραφική τοποθεσία των Access Points. Θα παρατηρήσετε από το dataset, ότι ένα Access Point με το ίδιο BSSID μπορεί να έχει παραπάνω από μια εγγραφές με διαφορετικό ζευγάρι latitude- longitude και RSSI. Αυτό συμβαίνει διότι ένα Access Point μετρήθηκε από περισσότερους από έναν χρήστες, σε διαφορετικό χρόνο και γεωγραφική τοποθεσία. Συγκεκριμένα, θα πάρετε όλες τις εγγραφές που αντιστοιχούν στο ίδιο Access Point, δηλαδή με το ίδιο BSSID ανεξαρτήτου χρήστη, RSSI, latitude, longitude και timestamp και θα βρείτε το εκτιμώμενο/μέσο σημείο (estimated point) για αυτό. Η παραπάνω διαδικασία θα πραγματοποιηθεί για όλα τα Access Points που το BSSID βρέθηκε παραπάνω από δύο φορές μέσα στο δείγμα των δεδομένων. Εκείνα που βρέθηκαν μια φορά από τις μετρήσεις των χρηστών θα ληφθούν υπόψιν. Για την εύρεση του εκτιμώμενου/μέσου σημείου θα χρησιμοποιήσετε τον αλγόριθμο C που θα τον βρείτε στην αναφορά [1]. Αναλυτικά ο αλγόριθμος που θα υλοποιήσετε είναι ο εξής: Convert Lat 1 and Lon 1 from degrees to radians. lat 1 = lat 1 * PI/180 lon 1 = lon 1 * PI/180 Convert dbm to mw (RSSI/ 10) w 1 = 1mW 10 and totalweight = w 1 + w w n Calculate the weighted latitude and longitude. lat = (lat 1 *w 1 + lat 2 *w lat n *w n )/totalweight lon = (lon 1 *w 1 + lon 2 *w lon n *w n )/totalweight Αφού κάνετε την παραπάνω διαδικασία, και βρείτε το ακριβές γεωγραφικό σημείο για κάθε Access Point, θα χρησιμοποιήσετε αυτή την πληροφορία στα παρακάτω ερωτήματα.

3 2. Οπτικοποίηση των δεδομένων Στο δεύτερο ερώτημα, ο χρήστης που πλοηγείται στην εφαρμογή σας, θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει α) ένα χρονικό περιθώριο (όπως μήνα, βδομάδα ή μέρα) και β) έναν χρήστη από το dataset. Αφού τα επιλέξει, θα πρέπει να γίνουν plot σε χάρτη(βλέπε την Παρατήρηση 1) τα εξής: 1) Τα Access Points που έχει καταγράψει ο χρήστης με το χρονικό περιθώριο που επιλέχθηκε παραπάνω. Παραδείγματος χάρη να εμφανίζονται με μορφή stickers τα Access Points με ένα μέσο RSSI εάν τα έχει βρεθεί παραπάνω από μία φορά και τη συχνότητα στην οποία εκπέμπουν. 2) Τη διαδρομή που έκανε ο χρήστης μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο. Εδώ θέλουμε να ενώσετε τα σημεία της διαδρομής του χρήστη (π.χ. google maps - polyline). 3) Ένα διάγραμμα level/χρόνου μπαταρίας που να παρουσιάζει τη μεταβολή της μπαταρίας στο χρόνο διάστημα που επιλέξαμε. 4) Τα Cells στα οποία συνδέθηκε ο χρήστης μέσα στο χρονικό περιθώριο που επιλέξαμε. Εδώ θέλουμε να μας δείξετε με ένα sticker τα χαρακτηριστικά του Base Station. Παρατήρηση: Αν ο χρήστης που έκανε την καταγραφή δεν χρησιμοποιούσε κάποιο service(web, Mail, VoIP, etc), τότε το API του Android απλά επέστρεφε ένα Base Station χωρίς latitude και longitude(no Service). Άρα στο τελευταίο ερώτημα πρέπει να οπτικοποιήσετε εκείνα τα Base stations που έχουν γεωγραφική πληροφορία και προέρχονται από τον χρήστη που επιλέξατε παραπάνω. 3. Ανάλυση δεδομένων 1) O χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει α) ένα χρονικό περιθώριο (όπως μήνα, βδομάδα ή ημέρα) και β) έναν οποιοδήποτε χρήστη από το dataset. Αφού τα επιλέξει, θα του εμφανίζονται σε χάρτη τα stay points του χρήστη που διάλεξε. Τα stay points είναι συστάδες σημείων που ορίζουν μικρές περιοχές για τις οποίες ο χρήστης έμεινε για κάποιο χρονικό διάστημα. Εξαλείφοντας έτσι τα σημεία που βρισκόταν εν κινήσει. Ένα stay point περιγράφεται από τις συντεταγμένες του κεντροειδούς σημείου της συστάδας, καθώς και τον χρόνο άφιξης και αποχώρησης του χρήστη από αυτό. Συγκεκριμένα ένα stay point ορίζεται από μια σειρά σημείων P 1 εώς P n. Εάν ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί: Χωρική_Απόσταση (P s,p e ) < D max Χρονική_Διαφορά (P s,p e ) > T min Και για κάθε σημείο μέσα στο stay point θα πρέπει να ισχύει: Χρονική_Διαφορά (P k,p k+1 ) < T max k [s,e-1] Οι παράμετροι D max, T min και T max θα δίνονται από τη γραφική διεπαφή. Ακολουθεί ο ψευδοκώδικας για τον αλγόριθμο του ερωτήματος.

4 2) Στο δεύτερο υπο- ερώτημα, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει α) ένα χρονικό περιθώριο και αφού το κάνει αυτό θα πρέπει να εκτελεστεί η διαδικασία του παραπάνω υπο- ερωτήματος για όλους τους χρήστες. Από τα stay points όλων των χρηστών για αυτό το διάστημα καλείστε να εφαρμόσετε ένα δεύτερο επίπεδο συσταδοποίησης ώστε να υπολογιστούν τα points of interest. Ένα point of interest περιγράφεται από τις συντεταγμένες του κεντροειδούς σημείου της συστάδας, καθώς και από τις ελάχιστες και μέγιστες συντεταγμένες των σημείων του. Συνεπώς τα points of interest μπορoύν να απεικονιστούν με ένα παραλληλόγραμμο στο χάρτη. Για τον υπολογισμό των points of interest καλείστε να εφαρμόσετε τον αλγόριθμο συσταδοποίησης DBSCAN (βλέπε την ανφορά [3]). Οι παράμετροι του οποίου θα πρέπει να δίνονται από τη γραφική διεπαφή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτοιμες υλοποιήσεις του αλγορίθμου DBSCAN. Παρατήρηση: Περισσότερες πληροφορίες για τον πρώτο αλγόριθμο βρίσκονται σε αυτό το άρθρο [2], ενώ πληροφορίες για τον δεύτερο αλγόριθμο μπορείτε να βρείτε εδώ [3].

5 4. Εξαγωγή Συμπερασμάτων 1) Να δημιουργήσετε ένα Bar Diagram που να δείχνει τον αριθμό των χρηστών που βρέθηκαν με χαμηλό ποσοστό μπαταρίας (< 15 %) ανά ώρα για όλες τις ημέρες. 2) Επιλέξτε για μια συγκεκριμένη διαδρομή σε συνέχεια από το ερώτημα 2. 2) για κάποιο χρήστη και εμφανίστε με χρονική σειρά τα σημεία πρόσβασης στο δίκτυο που θα μπορούσε να συνδεθεί ώστε να ελαχιστοποιήσει την κατανάλωση μπαταρίας του τερματικού του. (Έχοντας ως παραδοχή ότι ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί σε όλα τα Αccess Points που έχει καταγράψει) 3) Να δημιουργήσετε Bar Diagram που να δείχνει πόσους χρήστες διαθέτει η κάθε εταιρία κινητής τηλεφωνίας που βρίσκεται στο dataset. 4) Στα point of interest που υπολογίστηκαν στο ερώτημα 3. 2), έστω ότι χρειάζεται να προσθέσετε δύο καινούργια Access Points μόνο μέσα σε αυτήν την περιοχή. Που θα τα τοποθετούσατε και σε ποιά συχνότητα έτσι ώστε να περιορίσετε την παρεμβολή; (Για το ερώτημα αυτό μπορείτε να δώσετε είτε υλοποίηση(bonus 10%) είτε απλή επεξήγηση(υποχρεωτικό) στο README σας) Παρατήρηση 1. Στο δεύτερο ερώτημα θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε χάρτη για να τοποθετήσετε τη γεωγραφική πληροφορία (latitude, longitude) για τα δεδομένα. Για αυτή την αναπαράσταση, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε είτε το API του Google maps (https://developers.google.com/maps) είτε το API του Open Street Maps (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/openlayers). Παρατήρηση 2. Για να δημιουργήσετε τα διαγράμματα για το δεύτερο αλλά και για το τέταρτο ερώτημα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια βιβλιοθήκη θέλετε. Προτείνεται αυτή: Παρατήρηση 3. Καλείστε να δώσετε τον πηγαίο κώδικα για την εργασία σας και ένα αρχείο README που να επεξηγεί τα βήματα που ακολουθήσατε σε κάθε ερώτημα. Το README πρέπει να είναι σε μορφή PDF. Επίσης θα πρέπει να στείλετε ένα τουλάχιστον screenshot από κάθε ερώτημα.

6 ΑΝΑΦΟΡΕΣ [1] [2] mum10.pdf [3] [4] https://developers.google.com/maps [5] [6] [7]

Αναζήτηση σε χωροχρονικά δεδομένα με χρήση κινητών συστημάτων

Αναζήτηση σε χωροχρονικά δεδομένα με χρήση κινητών συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αναζήτηση σε χωροχρονικά δεδομένα με χρήση κινητών συστημάτων Ευστάθιος Ε. Μαρούλης

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιώντας καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων μέσω κινητών συσκευών

Επιλογή βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιώντας καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων μέσω κινητών συσκευών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιλογή βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιώντας καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση & Υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος & εφαρμογής έξυπνου τηλεφώνου για τη διαχείριση παραγγελιών και μεταφορών.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση & Υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος & εφαρμογής έξυπνου τηλεφώνου για τη διαχείριση παραγγελιών και μεταφορών. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση & Υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος & εφαρμογής έξυπνου τηλεφώνου για τη διαχείριση παραγγελιών και μεταφορών. Design and Implementation of a logistics management web site

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία. Πλοήγηση εκτός οδικού δικτύου σε Windows Phone 7. Ευθυμίου Αναστάσιος ΑΕΜ 1866

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία. Πλοήγηση εκτός οδικού δικτύου σε Windows Phone 7. Ευθυμίου Αναστάσιος ΑΕΜ 1866 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασία Πλοήγηση εκτός οδικού δικτύου σε Windows Phone 7 Ευθυμίου Αναστάσιος ΑΕΜ 1866 Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ Μωυσιάδης Ελευθέριος Περιεχόμενα Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (VISUAL SENSUS) ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΨΑΡΙΩΝ, ΦΥΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία σωστών αρχείων μεταδεδομένων (XML) χρησιμοποιώντας τις δύο αυτές εφαρμογές.

Παρακάτω, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία σωστών αρχείων μεταδεδομένων (XML) χρησιμοποιώντας τις δύο αυτές εφαρμογές. Οδηγός χρήσης της εφαρμογής INSPIRE Metadata Editor και INSPIRE Metadata Validator για την δημιουργία, διόρθωση και έλεγχο εγκυρότητας των μεταδεδομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22.09.2010),

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής για έξυπνες συσκευές για επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

[ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΚΙΝΗΤΟ] Κοζάνη, Οκτώβριος 2013

[ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΚΙΝΗΤΟ] Κοζάνη, Οκτώβριος 2013 2013 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Καψάλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης [ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.3.3 Συνεργασία του Microsoft Word με άλλες εφαρμογές του Office

4.3.3 Συνεργασία του Microsoft Word με άλλες εφαρμογές του Office 4.3.3 Συνεργασία του Microsoft Word με άλλες εφαρμογές του Office Σε αυτήν την υπo ενότητα θα συνεχίσουμε το θέμα της εισαγωγής αντικειμένων στο Word ασχολούμενη όμως αυτήν την φορά με δύο προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29 51 1. Σχετικά με την συσκευή SafeMate...3 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Συσκευής...3 1.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας...3 1.3 Πιστοποιητικά...4 2.0 Γενική Περιγραφή...4 2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM...6 2.2 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υπολογισμός ισοχρονικών καμπύλων χρονοαπόστασης σε οδικά δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ I 2 C ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ WORLD WIDE WEB ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996 ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία. Ανάπτυξη συστήματος διήθησης μηνυμάτων στο Twitter

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία. Ανάπτυξη συστήματος διήθησης μηνυμάτων στο Twitter Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασία Ανάπτυξη συστήματος διήθησης μηνυμάτων στο Twitter Μιχαήλ Βουγιούκας Α.Μ.: 3090029 Επιβλέποντες: Ι. Ανδρουτσόπουλος, Γ. Παλιούρας Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά..... 4 1. Soft1 Add-ons... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Soft1 Add-ons... 4 2. Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ANDROID ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΑΧΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ANDROID ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΑΧΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ANDROID ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΑΧΙ Πτυχιακή Εργασία Χατζημιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

Mapping a Base Station Location in a Wireless Network Using Particle Filters

Mapping a Base Station Location in a Wireless Network Using Particle Filters Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα ΗΜΜΥ Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Αυτόνομοι Πράκτορες Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Mapping a Base Station Location in a Wireless Network Using Particle Filters Αλιμπέρτης Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY PORTAL

Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY PORTAL Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY PORTAL Εγχειρίδιο χειρισμού SPortal-BGR101021 Έκδοση 2.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.....

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός θέσης σε ασύρματο δίκτυο WiFi

Εντοπισμός θέσης σε ασύρματο δίκτυο WiFi ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εντοπισμός θέσης σε ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση διαδραστικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (smartphones,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia Εγχειρίδιο Copyright 2005 Profia Περιεχόμενα Ôßôëïò Σελίδα Γενικές παρατηρήσεις...3 Τιµολόγηση Αυτοκινήτου Ι...4-9 Ελεύθερη Τιµολόγηση...4-5 Τιµολόγηση Πακέτων...6 Συγκριτική Τιµολόγηση...7-8 Έκδοση Προσωρινού

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονική Διαχείριση Κοινοχρήστων»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονική Διαχείριση Κοινοχρήστων» TEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ηλεκτρονική Διαχείριση Κοινοχρήστων» Φοιτήτριες : 1) Ενεχειλόγλου Στέλλα ΑΕΜ 1570 2) Πουλτίδου Ελένη ΑΕΜ 1482 Επόπτης Καθηγητής: Δρ. Κρηνίδης

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE DATA LEAKAGE ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ

MOBILE DATA LEAKAGE ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ MOBILE DATA LEAKAGE ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Αφιερώνω αυτή μου την προσπάθεια στον πατέρα μου, ο oποίος έφυγε από τη ζωή κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης του δικτυακού τόπου ΥΠΕΡΙΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων

Εγχειρίδιο χρήσης του δικτυακού τόπου ΥΠΕΡΙΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων Εγχειρίδιο χρήσης του δικτυακού τόπου ΥΠΕΡΙΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων Έκδοση 1.1 Φεβρουάριος 2013 Τι είναι το σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ Το ΥΠΕΡΙΩΝ είναι ένα καινοτόμο και εύχρηστο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ HOU-CS-UGP-2013-08 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» Πτυχιακή Εργασία HOU-CS-UGP-2013-08 Ανάπτυξη Αυτόνομου

Διαβάστε περισσότερα

fuelgr Desktop Τιμές Υγρών Καυσίμων και Ιστοσελίδα Διαχείρισης Δεδομένων Ντέμος Δημήτριος (ΑΜ: Τ03347)

fuelgr Desktop Τιμές Υγρών Καυσίμων και Ιστοσελίδα Διαχείρισης Δεδομένων Ντέμος Δημήτριος (ΑΜ: Τ03347) ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ fuelgr Desktop Τιμές Υγρών Καυσίμων και Ιστοσελίδα Διαχείρισης Δεδομένων ΠΤΥ ΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ντέμος Δημήτριος (ΑΜ: Τ03347) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα