Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ"

Transcript

1 Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Αδάμ Γιώργος Γκορτσίλας Δημήτρης Οικονομίδης Γιάννης 2009

2 TARIFA Project 1. Περιγραφή προβλήματος-αρχιτεκτονική Σκοπός του συστήματος Traffic and Abnormality Road Instructor For Anyone(T.A.R.I.F.A), είναι η καταγραφή της κίνησης σε οδικό δίκτυο καθώς επίσης και η ανίχνευση ανωμαλιών σε αυτό. Η γενική ιδέα του συστήματος είναι ότι τα αυτοκίνητα που κινούνται σε κάποιο δρόμο είναι αυτά που με κατάλληλο εξοπλισμό καταγράφουν την κίνηση και τις λακκούβες που συναντούν. Αυτές τις καταγράφουν ώστε οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες τελικά μέσω διαδικτύου Διάγραμμα Συστήματος: Το διάγραμμα του συνολικού συστήματος δείχνει την διασύνδεση των επιμέρους συστημάτων έτσι ώστε να προκύψει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το αυτοκίνητο, το οποίο περιλαμβάνει τον φορητό υπολογιστή πάνω στον οποίο είναι συνδεδεμένο το gps αλλά και το basestation, συνδέεται ασύρματα μέσω του Διαδικτύου με τον server μας όπου φιλοξενείται η κύρια βάση δεδομένων μας. Ο χρήστης μπορεί μέσω του διαδικτύου να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. 2. Συλλογή Δεδομένων από Spots Εδώ υπάρχει μια λογική sever-client όπου client είναι το sunspot και το basestation έχει το ρόλο του server. Στο sunspot τρέχει μια εφαρμογή που δίνει πληροφορίες για την επιτάχυνση(telemetryonspot), οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση λακκούβας. Οι πληροφορίες αυτές στέλνονται στο basestation μέσω ασύρματης σύνδεσης(αν και λόγω της περιορισμένης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, μπορεί να συνδεθεί και μέσω usb). Το spot τοποθετείται σε σταθερή θέση ώστε ο Ζ να ναι κάθετος στο επίπεδο του δρόμου και να μην λαμβάνουμε έτσι λανθασμένη υπόδειξη για ανωμαλίες του εδάφους. Το spot κάνει τις μετρήσεις και τις στέλνει στο basestation. Στο basestation τρέχει η εφαρμογή TelemetryOnDesktop όπου είναι υλοποιημένοι ο accelerometerlistener και ο gpslistener, οι δύο κλάσεις που λαμβάνουν τα δεδομένα απ το spot και τα επεξεργάζονται. Η ανίχνευση της λακκούβας γίνεται στο basestation(βάση των μετρήσεων που έλαβε απ το spot)μέσω ενός flag το οποίο τίθεται ίσο με ένα κάθε φορά που η επιτάχυνση στον άξονα

3 ενδιαφέροντος ξεπερνάει ένα κατώφλι. Το κατώφλι αυτό προέκυψε εμπειρικά και η τιμή του είναι αρκετά ικανοποιητική αν και μπορεί να τροποποιηθεί, αλλάζοντας έτσι την ευαισθησία του μετρητή. 3. Συλλογή Δεδομένων από GPS Η καταγραφή της κίνησης γίνεται παρατηρώντας την θέση και την ταχύτητα του οχήματος, μέσω ενός δέκτη GPS, ο οποίος είναι συνδεδεμένος σε μια θύρα USB του φορητού υπολογιστή. Η επικοινωνία με αυτή τη συσκευή γίνεται με τη χρήση του gpsd 1, ο οποίος είναι ένας ανοιχτού κώδικα daemon που συλλέγει πληροφορίες από GPS δέκτες. Η ανάγνωση της εξόδου του gpsd πραγματοποιείται με τη χρήση μιας TCP σύνδεσης στη θύρα Μετά την εγκαθίδρυση της σύνδεσης επιλέγουμε να λαμβάνουμε τα μηνύματα του daemon σε streaming mode. Τα μηνύματα του gpsd αποστέλλονται σε συγκεκριμένη μορφή: GPSD,O=MID ? 25.60? 3 Οι συντεταγμένες, που αποτελούν τη χρήσιμη πληροφορία και εμφανίζονται στην 4η και 5η στήλη, εξάγονται και αποθηκέυονται στις αντίστοιχες μεταβλητές του διαχειριστή GPS της εφαρμογής μας. Για την εξαγωγή της ταχύτητας υπολογίζεται η ευκλείδεια απόσταση διαιρεμένη με τη χρονική διαφορά των διαδοχικών μετρήσεων. 4. Αποθήκευση δεδομένων στην τοπική βάση Η τοπική βάση αποτελείται από τα εξής πεδία: ID, lat, lon, lak, tstamp που είναι το id (κλειδί) που μεταφράζονται σε γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος, λακκούβα και tstamp που κρατάει το χρόνο. Το πεδίο lak είναι ένας χαρακτήρας που αν έχει τιμή 1 σημαίνει ότι υπάρχει λακκούβα ενώ αν έχει την τιμή 0 τότε δεν υπάρχει. Οι τιμές των lat,lon έρχονται από το gps και τον gpslistener του basestation ενώ για την λακκούβα έρχονται από τον accelometer που βρίσκεται στο basestation..η καταγραφή των τιμών γίνεται κάθε ένα δευτερόλεπτο και είναι ανεξάρτητη από τους listeners( gps listener, accelometer listener). Σύμφωνα με τις δοκιμές μας οι μετρήσεις καταλαμβάνουν χώρο 30bytes η κάθε μία, επομένως έχουμε 105 kb/hour μέγεθος μετρήσεων. Για την σύνδεση της εφαρμογής μας με την βάση χρησιμοποιήθηκε το jar αρχείο mysql-connectorjava 5. Αποστολή δεδομένων στον TARIFA server Η αποστολή των δεδομένων της τοπικής βάσης του laptop στην κεντρική βάση του tarifa server απαιτεί την ύπαρξη μιας ενεργής σύνδεσης δικτύου. Η δικτύωση του laptop υποθέτουμε οτι δε θα είναι ενσύρματη και χρησιμοποιούμε ένα bash script για ανίχνευση ασυρμάτου δικτύου, το οποίο κάνει χρήση των iwlist και iwconfig του linux. Έτσι, αφού ανιχνευθούν τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα και αποκλειστούν τα προστατευμένα δίκτυα, τελικά επιλέγεται εκείνο με το καλύτερο σήμα. Η εφαρμογή του laptop επιχειρεί (περιοδικά) την εγκαθίδρυση μιας σύνδεσης με τον απομακρυσμένο κεντρικό server ανα καθορισμένα χρονικά διαστήματα, ενώ γίνεται και η χρήση timeouts. Εφόσον επιτύχει η σύνδεση, αποστέλλεται ένα αναγνωριστικό (ID) του laptop και στη συνέχεια λαμβάνει το unix timestamp της πιο πρόσφατης μέτρησης του που υπάρχει ήδη αποθηκευμένη στον tarifa server. Για εξοικονόμηση χώρου στο laptop, τα δεδομένα που είναι παλαιότερα από αυτό το timestamp, διαγράφονται, ενώ στέλνονται όλες οι νεότερες μετρήσεις. Ο κεντρικός server, ορίζεται να περιμένει για νέες συνδέσεις σε καθορισμένη θύρα (2500). Για κάθε νέα σύνδεση, αρχικά διαβάζει το ID του laptop και στη συνέχεια βρίσκει στη βάση δεδομένων το timestamp της τελευταίας μέτρησης και το αποστέλλει. Ύστερα, εισέρχεται σε κατάσταση μόνιμης 1

4 ανάγνωσης δεδομένων (μετρήσεων) και αναλαμβάνει την αποθήκευση τους στην βάση. Η διαδικασία ανάγνωσης τελειώνει με το κλείσιμο της σύνδεσης από τη μεριά του client. 6.Εξαγωγή Δεδομένων Τα δεδομένα μας αναπαρίστανται ως εξής: κάθε λακούβα αναπαρίσταται στο google maps ως ένας marker. Οι markers είναι στοιχεία του google maps api και το default τους format είναι ένας κύκλος με μια τελεία μέσα του. Η κίνηση αναπαρίσταται με polylines που είναι και αυτές στοιχεία του google maps api. Με πράσινο ο δρόμος δεν έχει κίνηση, με κίτρινο η κίνηση είναι αρκετή ενώ με κόκκινο η κίνηση είναι μεγάλη. Παρέχουμε 2 τρόπους αποθήκευσης των δεδομένων με kml files, ή με απευθείας εκτέλεση με javascript ενσωματωμένη στο html αρχείο. Ακολουθήθηκαν και οι 2 προσεγγίσεις γιατί: το kml είναι συμβατό και με google earth και με google maps κάτι που το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο. Όμως θα πρέπει το kml αρχείο να είναι ανεβασμένο σε ένα πραγματικό server (δε μπορει να ειναι localhost). Έτσι χρησιμοποιήσαμε τον χώρο στο για την αποθήκευση των αρχείων μας και αλλάξαμε και τα δικαιώματα για να μπορούν να προσπελαστούν. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκε και η προσέγγιση με την javascript. Επίσης για την χρησιμοποίηση του google maps api απαιτείται η χρήση ενός κλειδιού που δίνεται από την google. Το kml είναι ένα format της google για την αναπαράσταση δεδομένων. Είναι σαν το xml αλλά έχει τα tags είναι δεσμευμένα και δεν μπορεί να βάλει ο χρήστης ότι θέλει. Εμείς χρησιμοποιήσαμε τα <name><placemark><point><coordinates><style><linestyle><color><width> τα οποία χρησιμοποιούνται για όνομα, το placemark είναι για marker το point είναι για ποιο είδος marker θα χρησιμοποιηθεί το coordinates είναι οι συντεταγμένες που θέλουμε τα <Style><LineStyle> χρησιμοποιούνται για τα polylines το color για το χρώμα της γραμμής και το width το πάχος της. 7. Σύνοψη Αποτελεσμάτων Το σύστημα T.A.R.I.F.A δουλεύει αρκετά ικανοποιητικά, δεδομένου ότι εκπληρώνεται ο αρχικός σκοπός που είχε τεθεί, η αναπαράσταση της κίνησης και των ανωμαλιών κατά μήκος του οδικού δικτύου. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας αναπαράστασης για μια διαδρομή που πραγματοποιήθηκε είναι η εξής:

5 Ο χρήστης έχει την επιλογή να ενεργοποιήσει την εμφάνιση λακούβων, κίνησης ανάλογα με τις ανάγκες του. Οι γραμμές αναπαράστασης της κίνησης δεν πέφτουν ακριβώς πάνω στους δρόμους αλλά αυτό είναι κάτι που σχετίζεται με τις μετρήσεις του gps και το googlemap api. Είναι επίσης αρκετά ικανοποιητικό το μέγεθος της μνήμης που απαιτείται για την αποθήκευση των δεδομένων αφού μιλάμε για τάξη των kbytes όσων αφορά την τοπική βάση δεδομένων του φορητού υπολογιστή και μάλιστα για την μέση διαδρομή. Το γεγονός ότι τα μέρη που απαρτίζουν το σύστημα είναι λειτουργικά ανεξάρτητα μεταξύ τους κάνει σχετικά εύκολη την επέκταση του συστήματος έτσι ώστε τα δεδομένα να προκύπτουν από πολλούς χρήστες των οποίων τα οχήματα είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα όργανα. Αυτό είναι κάτι που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς οι απαραίτητες μετρήσεις και συνδέσεις είναι διαδικασίες που μπορούν να γίνουν από τις συσκευές τηλεφωνίας 3ης και πολύ περισσότερο 4ης γενιάς. Άρα, ακόμα και κάποιο όχημα δεν φέρει τις συσκευές που απαιτούνται, αρκεί ο χρήστης του οχήματος να έχει στην κατοχή του ένα τέτοιο κινητό τηλέφωνο με εγκατεστημένο το κατάλληλο λογισμικό!

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29 51 1. Σχετικά με την συσκευή SafeMate...3 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Συσκευής...3 1.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας...3 1.3 Πιστοποιητικά...4 2.0 Γενική Περιγραφή...4 2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM...6 2.2 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιώντας καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων μέσω κινητών συσκευών

Επιλογή βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιώντας καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων μέσω κινητών συσκευών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιλογή βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιώντας καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

TomTom BRIDGE Οδηγός αναφοράς

TomTom BRIDGE Οδηγός αναφοράς TomTom BRIDGE Οδηγός αναφοράς Περιεχόμενα Καλώς ορίσατε στο TomTom BRIDGE 6 Εκκίνηση της συσκευής TomTom BRIDGE 8 Εφαρμογές στη συσκευή TomTom BRIDGE 10 Σύνδεση της συσκευής TomTom BRIDGE 11 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

[ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΚΙΝΗΤΟ] Κοζάνη, Οκτώβριος 2013

[ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΚΙΝΗΤΟ] Κοζάνη, Οκτώβριος 2013 2013 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Καψάλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης [ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος

Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος 2014 Οξουζίδης Αθανάσιος Κάπας Αντώνιος Δασκαλίδης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πίνακας Περιεχομένων Περίληψη... 4 Πρόλογος... 5 Κεφάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικό δίκτυο ανασκόπησης ταξιδιών

Κοινωνικό δίκτυο ανασκόπησης ταξιδιών Κοινωνικό δίκτυο ανασκόπησης ταξιδιών Σκλάβος Σμάλης Διπλωματική Εργασία 25/5/ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια 1. Νέες Τεχνολογίες Πληροφορική Υπολογιστές Στις μέρες μας καθημερινά ακούμε να μιλάνε για τους υπολογιστές, την πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες και την Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση & Υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος & εφαρμογής έξυπνου τηλεφώνου για τη διαχείριση παραγγελιών και μεταφορών.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση & Υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος & εφαρμογής έξυπνου τηλεφώνου για τη διαχείριση παραγγελιών και μεταφορών. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση & Υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος & εφαρμογής έξυπνου τηλεφώνου για τη διαχείριση παραγγελιών και μεταφορών. Design and Implementation of a logistics management web site

Διαβάστε περισσότερα

Balkan Center, 9ο χμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Κ.: 57001 Τ.: +30 2310 383 403-5 F.: +30 2310 475 273 e-mail: info@telelog.gr www.telelog.

Balkan Center, 9ο χμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Κ.: 57001 Τ.: +30 2310 383 403-5 F.: +30 2310 475 273 e-mail: info@telelog.gr www.telelog. Balkan Center, 9ο χμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Κ.: 57001 Τ.: +30 2310 383 403-5 F.: +30 2310 475 273 e-mail: info@telelog.gr www.telelog.gr Η ανάπτυξη των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

TomTom Bridge Οδηγός αναφοράς

TomTom Bridge Οδηγός αναφοράς TomTom Bridge Οδηγός αναφοράς 15200 Περιεχόμενα Καλώς ήρθατε στο TomTom Bridge 5 Εκκίνηση του TomTom Bridge 7 Χρήση χειρονομιών... 8 Εφαρμογές στη συσκευή TomTom Bridge... 9 Σύνδεση του TomTom Bridge...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Υπηρεσιών με βάση την θέση του χρήστη, με το λογισμικό Android. Διπλωματική Εργασία. Γεώργιος Πάνου Παπαδημητρίου

Ανάπτυξη Υπηρεσιών με βάση την θέση του χρήστη, με το λογισμικό Android. Διπλωματική Εργασία. Γεώργιος Πάνου Παπαδημητρίου ΕΘΝΙΚΌ ΜΕΤΣΌΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΣΧΟΛΉ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάπτυξη Υπηρεσιών με βάση την θέση του χρήστη, με το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών & Επικοινωνιών. Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διπλωματική Εργασία. Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών & Επικοινωνιών. Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών & Επικοινωνιών Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διπλωματική Εργασία Ανάπτυξη mobile εφαρμογής ανάκτησης πληροφορίας με βάση τη γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Monopoly World Edition

Monopoly World Edition Monopoly World Edition ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σεπτέμβριος 2008 Οδηγίες Χρήσης Προγράμματος Σελίδα 1 από 67 1. Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 5 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ... 5 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003145920 2015-10-09

15PROC003145920 2015-10-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου Επιφάνεια Εργασίας Ανοίξτε τον υπολογιστή σας πατώντας το κουμπί που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του μέχρι να φορτώσουν τα Windows. Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα: Η εικόνα αυτή μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61 Πρόλογος Ο άνθρωπος είναι ένα ον που πάντοτε είχε την επιθυμία να ελέγχει καταστάσεις και εξελίξεις γύρω του. Στη σημερινή εποχή η επιθυμία αυτή έχει μετατραπεί σε ανάγκη. Ανάγκη για έλεγχο σε πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια Εντός Πόλης με Χρήση Έξυπνων Τηλεφώνων

Παιχνίδια Εντός Πόλης με Χρήση Έξυπνων Τηλεφώνων ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Παιχνίδια Εντός Πόλης με Χρήση Έξυπνων Τηλεφώνων ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ Ο Ν Ο Μ ΑΤ Ε Π Ώ Ν Υ Μ Ο ( Α Μ : 2 6 8 9 ) ΕΠΙΒΛΈΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

CubisNX Client. Οδηγίες Χρήσεως

CubisNX Client. Οδηγίες Χρήσεως CUBITECH HELLAS CubisNX Client Οδηγίες Χρήσεως 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CUBITECH HELLAS...1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 εισαγωγη...4 Τι ειναι ο CubisNX Server...4 Τι ειναι ο CubisNX Client...4 ΠροϋποθΕσεις εγκαταστασης του CubisNX

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως CubisPRO Client Οδηγίες Χρήσεως 1 ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisPRO Server 2. Τι είναι ο CubisPRO Client Προϋποθέσεις Εγκατάστασης Προγράμματος CubisPRO Client Ξεκινώντας Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής παραγγελιοδοσίας SuperΜarket για φυλλομετρητές φορητών συσκευών και επιτραπέζιων υπολογιστών. Φοιτητής: Σπανιάς

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης Πάτρα-Φεβρουάριος 2013 Φ/Σ ΠΔΕ Σελίδα 1 Περιεχόμενα Α. Τεχνική Προδιαγραφή Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης και Επιτήρησης Αναγγελίας Βλαβών (Κ.Φ.Σ.Κ.Ε.Α.Β.)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Δήμητρα Γιαγκούδη Υλοποίηση Ιστoχώρου του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης σε I-mode

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Δήμητρα Γιαγκούδη Υλοποίηση Ιστoχώρου του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης σε I-mode ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Δήμητρα Γιαγκούδη Υλοποίηση Ιστoχώρου του Τμήματος Τηλεπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής Βάσης Δεδομένων για το τμήμα πληροφορικής Νοσοκομείου»

«Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής Βάσης Δεδομένων για το τμήμα πληροφορικής Νοσοκομείου» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής Βάσης Δεδομένων για το τμήμα πληροφορικής Νοσοκομείου»

Διαβάστε περισσότερα

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία «Δανειστική βιβλιοθήκη»

Πτυχιακή εργασία «Δανειστική βιβλιοθήκη» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Δανειστική βιβλιοθήκη ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Καραδήμος Δημήτριος ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στην συνέχεια, γίνεται σύντομη αναφορά στις πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές, που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP και είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. http://videolearner.com Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KNX ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 100m 3

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KNX ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 100m 3 ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KNX ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 100m 3 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα