Τι πιστεύουν τα παιδιά για τους αλλοδαπούς: Μια έρευνα του Κέντρου Μελέτης της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τι πιστεύουν τα παιδιά για τους αλλοδαπούς: Μια έρευνα του Κέντρου Μελέτης της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας."

Transcript

1 1 Τι πιστεύουν τα παιδιά για τους αλλοδαπούς: Μια έρευνα του Κέντρου Μελέτης της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας. Από τον ρ Σπύρο Σπύρου* Το Κέντρο Μελέτης της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας, ένας µη-κυβερνητικός, µηκερδοσκοπικός οργανισµός που επικεντρώνει τις δραστηριότητες του στην έρευνα για την παιδική ηλικία, έχει πρόσφατα αποπερατώσει µια ποσοτική έρευνα στα Ελληνοκυπριακά δηµοτικά σχολεία για την εξοικείωση, τις γνώσεις, τις αντιλήψεις, και τις νοοτροπίες των παιδιών για τους αλλοδαπούς που ζουν στην Κύπρο. Η έρευνα εµπεριείχε αυτο-διαχειριζόµενα ερωτηµατολόγια που δόθηκαν σε παιδιά της Ε και Στ και συµπληρώθηκαν τους µήνες Μάιο και Ιούνιο του 2004 σε δέκα διαφορετικά δηµόσια σχολεία στην Λευκωσία µε συνολικό δείγµα 288 παιδιά. Η έρευνα υποστηρίχθηκε από το ικοινοτικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης, το οποίο χρηµατοδοτείται από την USAID και UNDP και εκτελείται από την UNOPS. Σ αυτό το άρθρο, παρουσιάζουµε µερικά από τα σηµαντικότερα ευρήµατα της έρευνας σε µια προσπάθεια να δείξουµε τις σκέψεις των παιδιών σ αυτά τα θέµατα και να τονίσουµε τα ευρύτερα κοινωνικά συµπεράσµατα της έρευνας. Η πλειοψηφία των παιδιών (69%) δήλωσε ότι ξέρουν προσωπικά αλλοδαπούς που ζουν στην Κύπρο. Οι πλείστοι από αυτούς τους αλλοδαπούς που τα παιδιά ξέρουν έρχονται από την Ρωσία (30%), την Έλλάδα (26%), το Ηνωµένο Βασίλειο (21%), την Γεωργία (18 %), την Σρι Λάνκα (14 %) και τις Φιλιππίνες (14%). Ένας µικρότερος αλλά σηµαντικός αριθµός παιδιών (56%) έχουν συγγενείς που δεν είναι Κύπριοι. Τι νοµίζουν τα παιδιά για τον αριθµό των αλλοδαπών στην Κύπρο; Εβδοµήντα-επτά τοις εκατόν (77%) των παιδιών δήλωσαν ότι νοµίζουν ότι οι αλλοδαποί που ζουν σήµερα στην Κύπρο είναι πάρα πολλοί. Μόνο το 2% πιστεύει ότι είναι πολλοί λίγοι και µόνο το 6% πιστεύει ότι ο αριθµός των αλλοδαπών που ζουν στην Κύπρο είναι ο πρέπων. Αυτές οι εικόνες εισηγούνται ότι στις σκέψεις των παιδιών η Κύπρος κατακλύστηκε από αλλοδαπούς. Οµοίως, η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών δήλωσε ότι είτε «µερικοί» (46%) ή «όλοι» (39%) οι αλλοδαποί θα πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες τους. Μόνο το 10% των παιδιών δήλωσε ότι κανένας αλλοδαπός δεν θα πρέπει να επιστρέψει πίσω. Το µεγάλο ποσοστό των παιδιών που πιστεύει ότι µερικοί ή όλοι οι αλλοδαποί θα πρέπει να πάνε πίσω στις χώρες τους εισηγείται µια καθαρή αίσθηση µη-ανεκτικότητας έναντι στους αλλοδαπούς ή τουλάχιστον στην ύπαρξη ενός µεγάλο αριθµού αυτών. Τα παιδιά που δηλώνουν ότι όλοι οι αλλοδαποί θα πρέπει να πάνε πίσω στις χώρες τους, την ίδια στιγµή αν και έµµεσα, εκφράζουν µια ισχυρή προτίµηση για εθνική οµοιογένεια. Όταν διαφορετικές δηλώσεις για τους αλλοδαπούς παρουσιάστηκαν στα παιδιά και ρωτήθηκαν κατά πόσο «συµφωνούν», «διαφωνούν» ή «δεν έχουν γνώµη», τα παιδιά εκδήλωσαν µερικά από τα πιστεύω, φόβους, και ανησυχίες τους για τους αλλοδαπούς. Αυτό που ήρθε στην επιφάνεια από τις απαντήσεις των παιδιών είναι µια αρνητική στάση έναντι στους αλλοδαπούς. Πιο συγκεκριµένα, µια µεγάλη πλειοψηφία των παιδιών διαφώνησαν µε την δήλωση «οι αλλοδαποί κάνουν την χώρα µας καλύτερη» ενώ ένας σηµαντικά µικρότερος αριθµός συµφώνησε µε αυτό (64% έναντι 10%). Ένα όµοιο µοτίβο εκδηλώθηκε µε την αντίθετη δήλωση--«οι αλλοδαποί

2 2 κάνουν την χώρα µας χειρότερη»--όπου το 47% των παιδιών συµφώνησε και το 30% διαφώνησε. Αυτό εισηγείται ότι κοντά στο µισό του αριθµού των παιδιών βλέπει τους αλλοδαπούς στην Κύπρο ως ένα πρόβληµα. Οπωσδήποτε, το γεγονός ότι ένα στα τρία παιδιά διαφωνεί εισηγείται ότι υπάρχει µια αρκετά µεγάλη οµάδα παιδιών που δεν βλέπουν τους αλλοδαπούς αρνητικά. Τα µοτίβα που εκδηλώνονται, µε πολλές άλλες δηλώσεις που παρουσιάζουν τους αλλοδαπούς αρνητικά, είναι πολύ όµοια. Έτσι, µόνο το 23% των παιδιών πιστεύει ότι «οι αλλοδαποί βοηθούν την οικονοµία µας» ενώ σχεδόν µισά από αυτά (49%) διαφωνούν µε την δήλωση. Οµοίως, το 42% συµφωνεί ότι «οι αλλοδαποί κάνουν την οικονοµία µας χειρότερη» και µόνο το 26% διαφωνούν µε αυτή. Όσον αφορά την απασχόληση των αλλοδαπών στην Κύπρο, φαίνεται ότι ένας σηµαντικός αριθµός των παιδιών βλέπει τους αλλοδαπούς ως απειλή (το 45% δηλώνει ότι «οι αλλοδαποί παίρνουν τις δουλειές µας» ενώ µόνον ένας στους τρεις διαφωνεί µε την δήλωση). Όµως, την ίδια στιγµή, το 56% των παιδιών συµφωνεί ότι «οι αλλοδαποί κάνουν δουλειές που δεν θέλουµε εµείς να κάνουµε» και µόνο το 18% διαφωνεί µε την δήλωση κάτι που εισηγείται ότι περισσότερα από τα µισά παιδιά δεν βλέπουν τους αλλοδαπούς εργάτες ως να ανταγωνίζονται τους ντόπιους εργάτες. Άλλο ένα ενδιαφέρον εύρηµα της έρευνας είναι ότι τα πλείστα παιδιά (59%) βλέπουν τους αλλοδαπούς ως υπεύθυνους για την αύξηση της εγκληµατικότητας στην Κύπρο (µόνο 16% διαφωνεί) και ένας µικρότερος αλλά σηµαντικός αριθµός (43%) συµφωνεί ότι «οι αλλοδαποί κάνουν τις γειτονιές µας χειρότερες» (30% διαφωνεί µε την δήλωση). Όσον αφορά το θέµα των δικαιωµάτων των αλλοδαπών, ένας µεγάλος αριθµός παιδιών (42%) δηλώνουν ότι «οι αλλοδαποί πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τους Κύπριους» αλλά ένας σχεδόν ισότιµος, ψηλός αριθµός (37%) διαφωνεί. Ένας πολύ µικρός αριθµός των παιδιών (15%) νιώθει ότι «είναι καλό που οι αλλοδαποί ζουν στην χώρα µας» ενώ σχεδόν οι µισοί από αυτούς (47%) δηλώνουν ότι διαφωνούν µε την δήλωση. Αυτή η αρνητική αντίδραση έναντι της παρουσίας των αλλοδαπών στην Κύπρο παραλληλίζει τα ευρήµατα µας ότι 42% των παιδιών δεν πιστεύει ότι «οι αλλοδαποί µπορούν να µας προσφέρουν καινούργιους τρόπους για να βλέπουµε τα πράγµατα» (µόνο το 29% βλέπει την πιθανότητα). Παρόλο της αρνητικής αντιµετώπισης των αλλοδαπών, είναι αξιοσηµείωτο ότι πολλά παιδιά (46%) πιστεύουν ότι «οι Κύπριοι κάνουν διακρίσεις ενάντια στους αλλοδαπούς» ενώ µόνο ένα µικρό ποσοστό (16%) διαφωνεί. Όταν τα παιδιά ρωτήθηκαν να εκφράσουν αν τους αρέσουν ή δεν τους αρέσουν διάφορες οµάδες αλλοδαπών, εκφράσανε τις προτιµήσεις τους για τις υτικές οµάδες παρά για τις Ανατολικές οµάδες. Ένα πολύ όµοιο µοτίβο ήρθε στην επιφάνεια όταν τα παιδιά ρωτήθηκαν να δηλώσουν κατά πόσο διάφορες οµάδες είναι «πολιτισµένες» ή «απολίτιστες», «καθαρές» ή «ακάθαρτες», «εργατικές» ή «τεµπέλικες», «καλές» ή «κακές». Ογδόντα-τέσσερα τοις εκατό (84%) των παιδιών δήλωσαν ότι οι Έλληνες είναι «πολιτισµένοι», 74% δήλωσαν ότι οι Ελληνοκύπριοι και το 69% δήλωσαν ότι οι Βρετανοί είναι «πολιτισµένοι». Στον πάτο τις λίστας ήταν οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί µε 8% και οι Σρι Λανκέζοι µε 14%.

3 3 Σε µια προσπάθεια να καταλάβουµε πως σκέφτονται τα παιδιά για τους «άλλους» τα ρωτήσαµε να µας πουν σε ποιο βαθµό είναι εύκολο να τους αρέσει κάποιος/α ως άτοµο ανεξαρτήτως καταγωγής. Πενήντα-πέντε τοις εκατό (55%) δήλωσαν ότι «δεν το βρίσκουν εύκολο» να τους αρέσει ενώ 35% δήλωσαν ότι «το βρίσκουν εύκολο» να τους αρέσει. Το πολύ ψηλό ποσοστό των παιδιών που δεν το βρίσκουν εύκολο να τους αρέσει κάποιος/α ως άτοµο ανεξαρτήτως από που κατάγεται υπονοεί ότι η εθνικότητα και η κουλτούρα παίζουν σηµαντικό ρόλο στο πως τα παιδιά εκτιµούν τους «άλλους». Ένα µέλος µιας εθνικής ή πολιτισµικής οµάδας η οποία είναι αρνητική στις φαντασίες των παιδιών αυτόµατα θα εκτιµηθεί ως αρνητικό. Την ίδια στιγµή, το 35% των παιδιών που το βρίσκουν εύκολο να τους αρέσει υποδεικνύει την διαφορετικότητα η οποία υπάρχει ανάµεσα στα παιδιά όταν πρέπει να εκτιµήσουν τους «άλλους» και η οποία διαφορετικότητα επικεντρώνεται σε µια πιο κριτική εκτίµηση των ατόµων ανεξαρτήτως των εθνικών ή πολιτισµικών τους υπόβαθρων. Είναι αποδεκτό για τα παιδιά να κρίνουν όλα τα άτοµα σε µια οµάδα µε τον ίδιο τρόπο; Είκοσι-ένα τοις εκατό (21%) δήλωσαν «πολύ αποδεκτό» και 41% δήλωσαν «αποδεκτό» ενώ µόνο το 28% δήλωσε ότι το θεωρούν ως µη «αποδεκτό». Το εύρηµα αυτό εισηγείται ότι για την πλειοψηφία των παιδιών (62%) η ταυτότητα της οµάδας είναι περισσότερο σηµαντική για το άτοµο από τα χαρακτηριστικά του ίδιου του ατόµου. Έµµεσα, αυτό εξηγεί γιατί τα στερεότυπα χρησιµοποιούνται συχνά και δεν θεωρούνται σαν πρόβληµα όταν εκτιµούνται οι «άλλοι». Όταν ρωτήσαµε τα παιδιά να δηλώσουν τις τρεις πρώτες λέξεις που τους έρχονταν στο µυαλό όταν ακούν εθνικές ταµπέλες, οι συσχετισµοί που έκαναν αποκαλύπτουν τις αντιλήψεις και νοοτροπίες τους προς διάφορες οµάδες. Εδώ, επικεντρωνόµαστε σε τέσσερις οµάδες που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρων στην κατανόηση µας για τις σχέσεις µεταξύ Ελληνοκυπρίων και αλλοδαπών: Σρι Λανκέζες, Φιλιππινέζες, Ρωσίδες και Ρουµάνες. Για τις Σρι Λανκέζες, τα παιδιά ανάφεραν λέξεις επικεντρωµένες πρωτίστως στο χρώµα τους. Η λέξη «µαύρη» ήταν στη κορυφή της λίστας που αναφέρθηκε µε 46% των παιδιών, αν και ένας αριθµός των παιδιών ανάφερε τις λέξεις «σκούρο χρώµα» (5%) και «νέγρα» (3%). Επίσης, πολλά παιδιά ανάφεραν λέξεις που σχετίζονταν µε την εργασιακή ιδιότητα των Σρι Λανκέζων στην Κύπρο: οικιακή βοηθός (37%), καθαρίστρια (18%), υπηρέτρια (8%), σκλάβα (5%), και βοηθός (2%). Αυτό που είναι ενδιαφέρων είναι ότι το µοτίβο που προέκυψε για τις Φιλιππινέζες είναι κατά πολύ όµοιο µε αυτό των Σρι Λανκέζων. Στην κορυφή της λίστας ήταν λέξεις και φράσεις που επικεντρώνονταν στην εργασιακή ιδιότητα των Φιλιππινέζων όπως «οικιακή βοηθός» (36%), καθαρίστρια (20%), υπηρέτρια (8%), βοηθός (3%), σκλάβα (2%), και εργάτρια (2%) ενώ λέξεις που επικεντρώνονταν στο χρώµα όπως «µαύρη» (29%) και «σκούρο χρώµα» (6%) επίσης αναφέρθηκαν. Ένα πολύ διαφορετικό µοτίβο προέκυψε για τις Ρωσίδες και τις Ρουµάνες. Οι λέξεις που χρησιµοποιήθηκαν από τα παιδιά για να περιγράψουν τις Ρωσίδες έχουν να κάνουν µε τα αντιλαµβανόµενα φυσικά χαρακτηριστικά και την εµφάνιση τους όπως «ψηλή» (38%), «όµορφη» (29%), «ξανθή» (28%), και «άσπρη» (14%). Ένα δεύτερο σετ λέξεων που χρησιµοποίησαν διάφορα παιδιά επικεντρώθηκε στο αντιλαµβανόµενο είδος εργασίας των Ρωσίδων όπως «καµπαρέ» (10%), «πόρνη» (4%), «οικιακή βοηθός (6%), και «καθαρίστρια (6%). Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι τα παιδιά χρησιµοποίησαν ξανά τις ίδιες λέξεις για τις Ρουµάνες οι οποίες επικεντρώνονται στα φυσικά τους χαρακτηριστικά όπως «ψηλή» (26%), «όµορφη»

4 4 (24%) και «άσπρη» (9%). Άλλες κοινές λέξεις που αναφέρθηκαν συµπεριλαµβάνουν αυτές που επικεντρώνονται στην εργασιακή ιδιότητα τους όπως «οικιακή βοηθός» (9%), «καθαρίστρια» (6%), και «εργάτρια» (3%) ενώ και πάλι υπήρχαν και πιο αρνητικοί συσχετισµοί όπως «καµπαρέ» (7%) και «πόρνη» (5%). Η έρευνα µας επίσης µελέτησε τις σκέψεις και νοήσεις των παιδιών των οποίων οι οικογένειες τους απασχολούν οικιακές βοηθούς. Στο δείγµα, 29% των παιδιών έχουν οικιακές βοηθούς στα σπίτια τους. Οι πλείστες από αυτές τις οικιακές βοηθούς έρχονται από τις Φιλιππίνες (33%) και την Σρι Λάνκα (31%). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε η σχέση των παιδιών µε τις οικιακές βοηθούς. Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών περιγράφει τις σχέσεις τους µε τις οικιακές τους βοηθούς ως είτε «πολύ καλές» (51%) ή «καλές» (24%) το οποίο εισηγείται ότι γενικά οι σχέσεις των παιδιών µε τις οικιακές τους βοηθούς είναι θετικές. Ένας µικρός αριθµός παιδιών περιγράφει τις σχέσεις τους είτε «κακές» (1%) ή «πολύ κακές» (10%) ενώ το 14% εκτίµησε τις σχέσεις τους «ούτε καλές, ούτε κακές». Τι αρέσει στα παιδιά όσο αφορά τις οικιακές τους βοηθούς; Τα πιο συνήθη πράγµατα που αναφέρθηκαν έχουν να κάνουν µε τα χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς και των προσόντων των οικιακών βοηθών όπως είναι «καθαρή» (29%), «καλή» (18%), και «ευγενική» (15%) όπως επίσης και µε την εργατική τους απόδοση όπως το είναι «εργατική» (24%) και «καθαρίζει καλά» (19%). Όταν ρωτήσαµε να µας πουν τα πράγµατα που δεν τους αρέσουν στην σχέση τους µε την οικιακή τους βοηθό, τα παιδιά ανάφεραν διάφορα πράγµατα τα οποία µπορούν να µπουν σε κατηγορίες ως ακολούθως: χαρακτηριστικά προσωπικότητας όπως «ξεροκέφαλη» (15%) και «αυθάδης» (8%), γενικά χαρακτηριστικά συµπεριφοράς όπως «ακατάστατη» (12%) και «βγάζει τα παπούτσια της» (8%), ειδικά χαρακτηριστικά συµπεριφοράς που επηρεάζουν την σχέση µεταξύ παιδιού και οικιακής βοηθού όπως «δεν µε αφήνει να κάνω τίποτε» (4%) και «κάποτε µε αγνοεί», και λόγοι που επικεντρώνονται στην εξωτερική εµφάνιση της οικιακής βοηθού όπως «είναι µαύρη» (4%) και «είναι άσχηµη» (4%). Τέλος, πως θα ένιωθαν τα παιδιά αν η οικιακή τους βοηθός αποφάσιζε να φύγει ή θα έπρεπε να φύγει από την Κύπρο; Ένας σηµαντικός αριθµός των παιδιών δήλωσε ότι θα ένιωθε «λυπηµένος/η» (21%) ή «πολύ λυπηµένος/η» (14%) εάν η οικιακή τους βοηθός αποφάσιζε να φύγει ή θα έπρεπε να φύγει από την Κύπρο, το οποίο ενισχύει ακόµα µια φορά την εκτίµηση των σχέσεων των παιδιών µε τις οικιακές βοηθούς τους ως «καλές» ή «πολύ καλές». Ένα ακόµη ψηλότερο ποσοστό των παιδιών (48%) ήταν πιο αδιάφορο σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο ενώ ένα πολύ µικρό ποσοστό των παιδιών δήλωσε ότι θα ένιωθε «ευτυχισµένος/η» ή «πολύ ευτυχισµένος/η» (7%). Η γενική αρνητική εικόνα των αλλοδαπών η οποία εκδηλώνεται από την έρευνα εισηγείται την ανάγκη για σοβαρή δουλειά στην δηµιουργία µιας πιο ανεκτικής κοινωνίας όπου οι διαφορές θα εκτιµούνται και θα γίνονται σεβαστές παρά να στερεοποιούνται και να στιγµατίζονται. Το γεγονός ότι δεν ήταν όλα τα παιδιά που εκφράσανε αυτά τα αρνητικά συναισθήµατα έναντι των αλλοδαπών είναι, φυσικά, ενθαρρυντικό. Οπωσδήποτε, η πρόκληση είναι να µορφωθούν τα παιδιά µε τρόπους που θα τους επιτρέπουν να ζήσουν και να συνυπάρξουν µε άλλους, οποιοιδήποτε µπορεί να είναι αυτοί. Ο πολυ-πολιτισµός είναι εδώ για να µείνει και η Κυπριακή κοινωνία χρειάζεται να αντιµετωπίσει την παρουσία των «άλλων» µε τρόπους συµπερίληψης που θα βασίζονται σε παραγωγικές σχέσεις. Είναι αχρείαστο να

5 5 ειπωθεί ότι όλοι οι κοινωνικοί θεσµοί συµπεριλαµβανοµένου του σχολείου και της οικογένειας χρειάζεται να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να συνεισφέρουν προς αυτήν την κατεύθυνση. * Ο ρ Σπύρος Σπύρου είναι καθηγητής κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Cyprus College και ο διευθυντής του Κέντρου Μελέτης της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας.

Οι απόψεις των παιδιών για τις οικιακές βοηθούς από την Σρι Λάνκα και τις Φιλιππίνες: Μια έρευνα του Κέντρου Μελέτης της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας

Οι απόψεις των παιδιών για τις οικιακές βοηθούς από την Σρι Λάνκα και τις Φιλιππίνες: Μια έρευνα του Κέντρου Μελέτης της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας 1 Οι απόψεις των παιδιών για τις οικιακές βοηθούς από την Σρι Λάνκα και τις Φιλιππίνες: Μια έρευνα του Κέντρου Μελέτης της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας Από τον ρ Σπύρο Σπύρου* Το Κέντρο Μελέτης της Παιδικής

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Πολιτικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μετανάστες από άλλες χώρες της ΕΕ: Πρωτοπόροι της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης;

Κείµενο Πολιτικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μετανάστες από άλλες χώρες της ΕΕ: Πρωτοπόροι της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης; Κείµενο Πολιτικής All citizens now : Κινητικότητα εντός της ΕΕ και πολιτική συµµετοχή Βρετανών, Γερµανών, Πολωνών και Ρουµάνων στη υτική και Νότια Ευρώπη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετανάστες από άλλες χώρες της ΕΕ: Πρωτοπόροι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θεµατική Έκδοση Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η έκθεση έχει συνταχθεί από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για

Διαβάστε περισσότερα

«Κάθε άτοµο που καταδιώκεται έχει το δικαίωµα να ζητά άσυλο και να του. Άρθρο 14, Οικουµενική ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα των Ηνωµένων Εθνών

«Κάθε άτοµο που καταδιώκεται έχει το δικαίωµα να ζητά άσυλο και να του. Άρθρο 14, Οικουµενική ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα των Ηνωµένων Εθνών Οδηγός για δάσκαλους ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Κάθε άτοµο που καταδιώκεται έχει το δικαίωµα να ζητά άσυλο και να του παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες.» Άρθρο 14, Οικουµενική ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα των Ηνωµένων

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά ως κοινωνικοί ερευνητές Οδηγός για δασκάλους και άλλους εκπαιδευτικούς

Τα παιδιά ως κοινωνικοί ερευνητές Οδηγός για δασκάλους και άλλους εκπαιδευτικούς Τα παιδιά ως κοινωνικοί ερευνητές Οδηγός για δασκάλους και άλλους εκπαιδευτικούς Επιµέλεια Σπύρος Σπύρου Προλογισµένο από τη Mary Kellett Συνεργάτες: Λουκάς Αντωνίου, Μεχβές Μπεγίντογλου, Χρυστάλλα Έλληνα,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της Συμπεριφοράς των Παιδιών απέναντι στα Ζώα Συντροφιάς στην Ελλάδα

Μελέτη της Συμπεριφοράς των Παιδιών απέναντι στα Ζώα Συντροφιάς στην Ελλάδα Μελέτη της Συμπεριφοράς των Παιδιών απέναντι στα Ζώα Συντροφιάς στην Ελλάδα Πίνακας Περιεχομένων Μελέτη της Συμπεριφοράς των Παιδιών απέναντι στα Ζώα Συντροφιάς στην Ελλάδα...3 Περίληψη...3 Μεθοδολογία...4-6

Διαβάστε περισσότερα

µελέτη περίπτωσης του HOMO EDUCANDUS- ΑΓΩΓΗ

µελέτη περίπτωσης του HOMO EDUCANDUS- ΑΓΩΓΗ HOMO EDUCANDUS ΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θέµα: Περί του σχολικού εκφοβισµού (bullying): Η µελέτη περίπτωσης του HOMO EDUCANDUS- ΑΓΩΓΗ Συγγραφείς (µε αλφαβητική σειρά):

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΒΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΒΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΒΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Έχοντας αναλύσει στα δύο πρώτα κεφάλαια το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Φορέας Υλοποίησης Έργου: Ινστιτούτο Don Milani (IT) Περίοδος Αναφοράς: 1 Νοεµβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία, Κοινωνική Ένταξη και Μετανάστευση στην Κύπρο

Θρησκεία, Κοινωνική Ένταξη και Μετανάστευση στην Κύπρο Θρησκεία, Κοινωνική Ένταξη και Μετανάστευση στην Κύπρο Eκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Έρευνα για τον ρόλο της θρησκείας σε ομάδες μειονότητας και ομάδες πλειονότητας στην κυπριακή κοινωνία»

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Οι παιδαγωγοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτού του οδηγού για

Διαβάστε περισσότερα

MIM Migrants in the Media. A Diversity Toolkit

MIM Migrants in the Media. A Diversity Toolkit MIM «Οι Μετανάστες στα ΜΜΕ» MIM Migrants in the Media Εργαλεία για την ευαισθητοποίηση στελεχών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας A Diversity Toolkit Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταµείο Ένταξης Υπηκόων

Διαβάστε περισσότερα

Μία πρώτη αποτύπωση των δεδοµένων της ποσοτικής έρευνας

Μία πρώτη αποτύπωση των δεδοµένων της ποσοτικής έρευνας Μία πρώτη αποτύπωση των δεδοµένων της ποσοτικής έρευνας Pyth-Topali-posotiki 1-22/2/2006 1. Επιβεβαιώνεται η µεγαλύτερη ηλικία των Ελληνίδων έναντι των Αλβανίδων και Φιλιππινέζων οικιακών βοηθών. Οι πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη

Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη Συνοπτική Αναφορά Μάρτιος 2003 Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής *Στο παρόν κείµενο, ο όρος «inclusive education» αποδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Νεολαία. Φιλοδοξίες, Τρόποι Ζωής και Ενδυνάµωση ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2009 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Κυπριακή Νεολαία. Φιλοδοξίες, Τρόποι Ζωής και Ενδυνάµωση ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2009 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Κυπριακή Νεολαία Φιλοδοξίες, Τρόποι Ζωής και Ενδυνάµωση ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2009 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ inside front cover Copyright 2009. United Nations Development Programme (Πρόγραµµα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οι γονείς. τα αδέρφια των παιδιών με αυτισμό

Οι γονείς. τα αδέρφια των παιδιών με αυτισμό Οι γονείς & τα αδέρφια των παιδιών με αυτισμό ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΟΤΑΣ, D.P.MGR Κλινικός Ψυχολόγος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΠΛΟΚΗ AΛΒΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ TΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Ασπασία Χατζηδάκη

Η ΕΜΠΛΟΚΗ AΛΒΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ TΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Ασπασία Χατζηδάκη Στο Χρ.Γκόβαρης, Ε.Θεοδωροπούλου & Αν.Κοντάκος (2007) (επιμ.) Η Παιδαγωγική Πρόκληση της Πολυπολιτισμικότητας: ζητήματα θεωρίας και πράξης της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής. Αθήνα: Ατραπός, σς.133-152 Η

Διαβάστε περισσότερα

και ρατσιστές και εθνικιστές;

και ρατσιστές και εθνικιστές; και ρατσιστές και εθνικιστές; 1 Και ρατσιστές και εθνικιστές; Πως αντιµετωπίζουµε οι Έλληνες τη διαφορετικότητα των ανθρώπων και των φυλών; Θα προτιµούσαµε να µην δεχόταν η Ελλάδα οικονοµικούς µετανάστες;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία. Θέμα Πτυχιακής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία. Θέμα Πτυχιακής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα Πτυχιακής Υγεία και Μετανάστες στον Ν. Καβάλας Υπεύθυνη καθηγήτρια Πολυχρονίδου Περσεφόνη ΚΟΥΛΛΑΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Κύπρο: Πραγματικότητα ή μύθος;

Διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Κύπρο: Πραγματικότητα ή μύθος; Διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Κύπρο: Πραγματικότητα ή μύθος; Χατζηπαναγιωτίδη Άννα Πανεπιστήμιο Frederick & Τσολακίδης Συμεών Πανεπιστήμιο Frederick Περίληψη Η εργασία αυτή αποτελεί μια συμβολή στην περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Α.Ε.Α. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ NATIONAL CONFEDERATION OF DISABLED PEOPLE N.C.D.P. - GREECE MEMBER OF THE EUROPEAN DISABILITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

Η τσιγγάνικη οικογένεια στην ελληνική κοινωνία 2. Ιωάννινα 2004

Η τσιγγάνικη οικογένεια στην ελληνική κοινωνία 2. Ιωάννινα 2004 1 Χ. Νόβα-Καλτσούνη 1 Η τσιγγάνικη οικογένεια στην ελληνική κοινωνία 2 Ιωάννινα 2004 1 Για τις επιστηµονικές θέσεις και απόψεις που διατυπώνονται στο κείµενο αυτό υπεύθυνος είναι ο συγγραφέας. Οι θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων

Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Παναγιώτης Κουτρουβίδης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα