Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο: η περίπτωση των Νοµών Ηρακλείου και Χανίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο: η περίπτωση των Νοµών Ηρακλείου και Χανίων"

Transcript

1 Πέλλα Καλογιαννάκη, Κατερίνα Οικονόµου, Ελένη Ντέρα Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο: η περίπτωση των Νοµών Ηρακλείου και Χανίων Είναι γεγονός πως η ένταξη των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο παρουσιάζει στις µέρες µας ολοένα και µεγαλύτερο ενδιαφέρον για την πολιτεία. Αρχίζει να γίνεται κοινωνική και εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Επίσης συνδέεται ή θα πρέπει να συνδέεται µε την έννοια διαµόρφωσης του σύγχρονου πολίτη, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και µια πρόκληση στην εποχή µας, η οποία οφείλει να επιδιώκει µια εκπαίδευση που θα προωθεί την ανάπτυξη του πολίτη χωρίς κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις. Αυτός ο πολίτης θα γνωρίζει, θα ενδιαφέρεται, θα συµµετέχει, θα ξέρει πως µπορεί να αποφασίζει, θα εκφράζει ελεύθερα την άποψή του, θα σέβεται το δηµοκρατικό διάλογο, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη διαφορετική κουλτούρα. Θα επιδιώκει να συνεργάζεται, θα ενδιαφέρεται να µαθαίνει για τον κόσµο που τον περιβάλλει, θα κριτικάρει και θα αγωνίζεται µέσα από οράµατα και πρωτοβουλίες απέναντι στις νέες προκλήσεις των καιρών µας. Η ενασχόληση µε τις εκπαιδευτικές και τις ευρύτερες κοινωνικές πολιτικές, τα εκπαιδευτικά προγράµµατα και τις µεταρρυθµίσεις, το ρόλο του σχολείου κ.ά., αναδεικνύει ανάµεσα στα άλλα και τη µεγάλη ανάγκη για τον σχεδιασµό παρεµβάσεων, την ανάληψη δράσης και την ανάγκη υποστήριξης προγραµµάτων που θα προωθούν τις προσπάθειες ένταξης των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο στο πλαίσιο µιας κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τη συνθετότητα, τη διαφορετικότητα, την πολυπλοκότητα, την ετερογένεια. Νοµίζουµε πως µέσα στο πλαίσιο αυτό και η εκπαιδευτική κοινότητα µαζί µε την οικογένεια αλλά και άλλους φορείς -µπορεί να συµβάλλει αποτελεσµατικά. Αυτή η αποτελεσµατικότητα συνδέεται µε την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ενεργό συµµετοχή σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων αλλά και την ευαισθητοποίηση όλων των εµπλεκόµενων φορέων. Ως επιστηµονικός υπεύθυνος της περιφέρειας Κρήτης, θα επιθυµούσα να εκφράσω το ενδιαφέρον και το µεράκι των συνεργατών στην Κρήτη, όπως και στις άλλες περιοχές της χώρας, για την στήριξη της όλης προσπάθειας από το πρόγραµµα. Οι προτάσεις µας για την αποτελεσµατική στήριξη και προώθηση του προγράµµατος θεωρούµε πως εντοπίζονται σε επτά επίπεδα:

2 - σε επίπεδο συνεργατών (στήριξη των υπαρχόντων και αύξηση του αριθµού τους, οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων τους), - σε επίπεδο διοικητικό (στήριξη από προϊσταµένους, διευθύνσεις και γραφεία εκπαίδευσης και σχολικούς συµβούλους), - σε επίπεδο καταγραφής (ακριβής περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς), - σε επίπεδο επιµόρφωσης (προσφορά σεµιναρίων σε δασκάλους που απευθύνονται σε τσιγγανόπουλα) - σε επίπεδο ιδρυτικό (ίδρυση ενός βρεφονηπιακού σταθµού και ενός Κέντρου στήριξης ) - σε επίπεδο κοινωνικό (εµπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων από την τοπική κοινωνία: δήµοι, νοµαρχίες, εκπαιδευτικά κέντρα, µέσα µαζικής ενηµέρωσης). Τέλος, και ίσως το σηµαντικότερο, - σε επίπεδο διαπροσωπικών επαφών (εµπλοκή των ίδιων των Τσιγγάνων στις δράσεις που τους αφορούν και στήριξη από µέρους τους των δράσεων αυτών). Η ένταξη των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο αποτελεί µια σηµαντική προτεραιότητα και για τη διάπλαση του πολίτη του 21 ου αιώνα. Αυτό επιβάλλουν και οι ίδιες οι σύγχρονες κοινωνίες, εφόσον επιθυµούν να διαµορφώνουν υπεύθυνους, συµµετοχικούς και συνειδητοποιηµένους πολίτες που τους προορίζουν να ζήσουν σε ανοικτά, δηµοκρατικά και ισόνοµα περιβάλλοντα. Ελ. Ντέρα Μετά τη διετή απουσία της παρέµβασης του Προγράµµατος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο», η κατάσταση φοίτησης των παιδιών µε ρόµικη καταγωγή διαµορφώθηκε ως εξής: Στο 3 ο ηµοτικό Σχολείο Ν. Αλικαρνασσού, σχολείο υποδοχής (πίνακας 1) ο µισός πληθυσµός των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας του ανατολικού τµήµατος του καταυλισµού των Τσιγγάνων Ν. Αλικαρνασσού φοιτά κανονικά στο 3 ο ηµοτικό Σχολείο και 4 ο Νηπιαγωγείο Ν. Αλικαρνασσού. Στο ηµοτικό Σχολείο λειτουργεί τάξη υποδοχής για τους µαθητές που δεν έχουν τακτική φοίτηση και για κάποιους που προσέρχονται πρώτη φορά στο σχολείο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Επίσης, κάποιες ώρες του καθηµερινού ωρολόγιου προγράµµατος της τάξης αυτής αφιερώνονται στην ενίσχυση των τσιγγανοπαίδων, οι

3 οποίοι φοιτούν κανονικά κυρίως στις µικρές τάξεις και χρειάζονται κάποια βοήθεια, αφού ενισχυτική διδασκαλία δεν παρέχεται στο σχολείο αυτό. Ωστόσο, η λειτουργία της τάξης υποδοχής δεν µπορεί, αφενός να καλύψει τις ανάγκες προσέλευσης περισσότερων µαθητών, καθώς αυτές εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αφετέρου να προσφέρει στήριξη στους µαθητές µεγαλύτερων τάξεων, εξαιτίας της έλλειψης χώρου και εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι µαθητές, οι οποίοι παρακολουθούν την τάξη υποδοχής, έχουν εξαιρετικά άτακτη φοίτηση και κάποιοι από αυτούς εµφανίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην πρόοδό τους. Η συγκεκριµένη κατάσταση δε διευκολύνει τη γρήγορη ένταξη των παιδιών αυτών σε κανονική τάξη και παρατείνει τη διάρκεια παραµονής τους στην τάξη υποδοχής. Όσον αφορά στη φοίτηση των παιδιών που είναι ενταγµένα σε κανονικές τάξεις, αυτή µπορεί να χαρακτηριστεί τακτική µε ελάχιστες ή και σπάνιες περιπτώσεις απουσιών. Η πρόοδός τους εµφανίζει προβλήµατα µικρότερου ή µεγαλύτερου βαθµού ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του κάθε µαθητή και τις συνθήκες της τάξης. Ειδικότερα, θα ήθελα να αναφερθώ στην περίπτωση της Α Τάξης και στο τµήµα όπου διδάσκω Στο σύνολο των δεκαεπτά (17) µαθητών του τµήµατος δύο (2) κορίτσια τσιγγανόπαιδες, έντεκα (11) και έξι (6) χρονών, παρακολουθούν καθηµερινά τα µαθήµατα και ένα (1) κορίτσι εννέα (9) χρονών απουσιάζει συχνά. Αξιολογώντας τη σχολική ένταξη αυτών των κοριτσιών, καθώς πλησιάζει το τέλος της σχολικής χρονιάς, θα ανέφερα τα εξής: Η διαφορά ηλικίας των δύο κοριτσιών (έντεκα και εννέα ετών) από τα υπόλοιπα παιδιά της πρώτης τάξης (επτά ετών) διευκόλυνε και την προσαρµογή τους αλλά και την πρόοδό τους. Το κορίτσι των έξι χρόνων µετά τα Χριστούγεννα άρχισε να παρακολουθεί την τάξη υποδοχής για τη διδασκαλία της γλώσσας και των µαθηµατικών. Παρ όλες τις προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατό να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να υπάρξει σηµαντική βελτίωση στην πρόοδο της µαθήτριας. Κατάφερε να αποκτήσει τη δεξιότητα της γραφής και να αναγνωρίζει τα γράµµατα, πράγµα που τα υπόλοιπα παιδιά το είχαν κατακτήσει στο νηπιαγωγείο. Ο συλλαβισµός ήταν γι αυτή µια δύσκολη διαδικασία, την οποία κατανόησε πολύ καθυστερηµένα. Η αξία και η συµβολή της προσχολικής αγωγής στην περίπτωση αυτή αναδεικνύεται από µόνη της. Η παρατήρηση αυτή δε γίνεται πρώτη φορά, αλλά και κατά τα προηγούµενα έτη που συµµετείχα στην εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων διαπίστωνα µία «καθυστερηµένη ωριµότητα» για αλφαβητισµό στους τσιγγανόπαιδες

4 που εντάσσονταν στην εκπαιδευτική διαδικασία σε µικρή ηλικία, χωρίς καµία προετοιµασία. Οι δυσκολίες µάθησης που αντιµετωπίζουν οι τσιγγανόπαιδες στο σχολείο, λόγω του ότι η ελληνική δεν είναι η µητρική τους γλώσσα αλλά και λόγω της ανύπαρκτης βοήθειας από το οικογενειακό τους περιβάλλον, επιβάλλουν την εκπόνηση και τη χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. Ο πιο αργός ρυθµός µάθησης των παραπάνω µαθητριών απαιτούσε καθηµερινά τη δηµιουργία διαφορετικών ασκήσεων, και µάλιστα τέτοιων, ώστε να µπορούν να εργάζονται και να ελέγχουν µόνες τους το αποτέλεσµα της εργασίας τους. Επίσης, µεγάλη είναι και η δυσκολία κατανόησης των κειµένων του βιβλίου «Η Γλώσσα µου», ακόµα και µετά από πολλές αναγνώσεις,καθώς και η συµπλήρωση των ασκήσεων του βιβλίου. Είναι γεγονός πως η ύπαρξη πολλών µαθησιακών επιπέδων µέσα στην Α τάξη είναι µία απαιτητική κατάσταση για τον εκπαιδευτικό λόγω της µεγαλύτερης εξάρτησης των µαθητών από το δάσκαλό τους αλλά και λόγω της δυσκολίας να οργανωθεί στη φάση αυτή η εργασία κατά οµάδες. Αξίζει να αναφερθεί όµως ότι ήταν αρκετά ικανοποιητική η πορεία και η εξέλιξη των σχέσεων µεταξύ των µαθητριών αυτών και των υπόλοιπων µαθητών της τάξης. Η αρχική αµηχανία και οι αντιστάσεις των µη τσιγγάνων µαθητών ξεπεράστηκαν σε σηµαντικό βαθµό µε την πάροδο του χρόνου, φτάνοντας στο σηµείο σήµερα να εκφράζονται θετικά συναισθήµατα µεταξύ τους, να µοιράζονται τα παιχνίδια τους και να συµµετέχουν από κοινού στα δρώµενα της τάξης. Είναι χαρακτηριστική η απορία και η αµηχανία των άλλων µαθητών που υπήρχε στην αρχή της χρονιάς, όταν η δασκάλα τους εκδήλωνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συµπάθεια προς τις τρεις µαθήτριες. Η στάση αυτή υιοθετήθηκε στη συνέχεια και από τους ίδιους. ιαπιστώνεται πως, όταν ο εκπαιδευτικός καταργεί τις διαχωριστικές γραµµές και αναδεικνύει την ξεχωριστή αξία του κάθε παιδιού, τότε η επικοινωνία και η επαφή µέσα στην τάξη βρίσκουν το δρόµο τους. Αντίθετα µε όσα παρατηρούνται στη φοίτηση των µαθητών του ηµοτικού Σχολείου, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν εµφανίζουν ανάλογα ποσοστά συµµετοχής. Πιθανολογείται ως µία σηµαντική αιτία ο φόβος των γονιών για πιθανό ατύχηµα κατά τη µεταφορά των µαθητών µε λεωφορείο, λόγω της έλλειψης συνοδού, αφού µέχρι την πρόσβασή τους στο σχολείο χρειάζεται να διανύσουν µία σηµαντική απόσταση µε τα πόδια. Συχνά οι γονείς αισθάνονται ανασφαλείς να αποχωριστούν τα

5 παιδιά τους, αφού τα θεωρούν πολύ µικρά ακόµα:«ε µιλάει ακόµα καλά τη γλώσσα σας, δεν ξέρει να πάει στην τουαλέτα». Επίσης, η άτακτη φοίτηση και στην περίπτωση της προσχολικής εκπαίδευσης, προκαλεί τη δυσανασχέτηση των εκπαιδευτικών µε το επιχείρηµα ότι δηµιουργείται αναστάτωση και δυσλειτουργία στο τµήµα, ιδιαίτερα όταν εµφανίζονται νέοι µαθητές κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Η πρόταση των εκπαιδευτικών για προσέλευση όλων των νηπίων από την αρχή του σχολικού έτους δεν είναι εφικτή στην περίπτωση των παιδιών µε ρόµικη καταγωγή λόγω των µετακινήσεων των οικογένειών τους. Είναι, άραγε, η τάξη υποδοχής ένα ζητούµενο και για την προσχολική αγωγή; Το βέβαιο είναι ότι η φοίτηση των τσιγγανοπαίδων στο Νηπιαγωγείο θα έθετε τις βάσεις µιας καλής σχέσης τους µε το σχολείο αλλά και µιας επιτυχέστερης πορείας στο ηµοτικό. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, µετά την κατάργηση του παραρτήµατος και την ένταξη των παιδιών του ανατολικού τµήµατος του καταυλισµού στο 3 ο ηµοτικό Σχολείο Ν. Αλικαρνασσού, ο αριθµός των µαθητών που φοιτούν σταθερά ή άτακτα δεν έχει διαφοροποιηθεί. Εποµένως, οι επιφυλάξεις για το εγχείρηµα της ένταξης ακυρώθηκαν, παρόλη την απουσία της θετικής παρέµβασης του προγράµµατος, λόγω της διετούς αναστολής του. Ωστόσο, οι συνεργάτες του προγράµµατος συνέχισαν άτυπα την υποστήριξη της προσπάθειας αυτής µέσα στα πλαίσια που ήταν δυνατό. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί πως στο διάστηµα αυτό δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και δεν υπήρξαν ενέργειες από κανένα αρµόδιο φορέα για την προώθηση της ένταξης των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο. Είναι ένα σηµαντικό ερώτηµα το αν θα µιλούσαµε σήµερα για την εκπαιδευτική ένταξη και εξέλιξη των παραπάνω παιδιών, αν τα τελευταία χρόνια απουσίαζε η έστω και µειωµένη παρέµβαση των συνεργατών του προγράµµατος. Επιπλέον, η φοίτηση και η πρόοδος των τσιγγανοπαίδων δεν εξαρτάται µόνο από τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλά επηρεάζεται σε σηµαντικό βαθµό και από την οικονοµική και κοινωνική κατάσταση των οικογενειών τους. Στο ανατολικό τµήµα του εν λόγω καταυλισµού καταστάσεις, όπως οικονοµικές και επαγγελµατικές δυσχέρειες, προβλήµατα υγείας, έλλειψη παροχής υπηρεσιών πρόνοιας και εξυπηρέτησης για θέµατα έκδοσης ταυτοτήτων, βιβλιαρίων υγείας, πιστοποιητικών απορίας, αδειών εργασίας και οδήγησης, φορολογικών δηλώσεων, πιστοποιητικών γεννήσεων κ.ά., παραµένουν άλυτες και απασχολούν σε τόσο µεγάλο

6 βαθµό τη ζωή των περισσότερων ανθρώπων του καταυλισµού, ώστε καθιστούν το θέµα της εκπαίδευσης των παιδιών τους πολυτέλεια! Αποµένει, όµως, και είναι αναγκαίο να κατανοήσουν οι άνθρωποι αυτοί πως χωρίς την εκπαίδευση τα προβλήµατά τους όχι µόνο δε θα ξεπεραστούν, αλλά θα αυξηθούν και θα απειλήσουν το µέλλον τους. Η λειτουργία «σχολών γονέων» που θα τους ευαισθητοποιήσουν απέναντι στις σηµερινές ανάγκες των παιδιών τους, είναι ένα θέµα που νοµίζουµε πως πρέπει να απασχολήσει το πρόγραµµα. Ένα ελάχιστο ποσοστό παιδιών του δυτικού τµήµατος του καταυλισµού των Τσιγγάνων Ν. Αλικαρνασσού φοιτά στο 4 ο ηµοτικό, ενώ δε φοιτά κανένα στο Νηπιαγωγείο. Παρόλο που οι περισσότεροι κάτοικοι του δυτικού τµήµατος βρίσκονται σε καλή οικονοµική κατάσταση και οι συνθήκες διαβίωσής τους είναι σχετικά σε ικανοποιητικό επίπεδο, διατηρούν µία «απαξιωτική» στάση απέναντι στο θεσµό της εκπαίδευσης, µε αποτέλεσµα η φοίτηση των παιδιών τους στο σχολείο να εµφανίζει ιδιαίτερα µικρό ποσοστό συµµετοχής. Το γεγονός αυτό µπορεί να ερµηνευθεί από το ότι τα µέλη της εν λόγω οµάδας είναι έντονα προσανατολισµένα στις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες και στο κέρδος που αυτές αποφέρουν. Στο βαθµό που η εργασία τους είναι αποδοτική, από τη µια επιδιώκουν την όσο το δυνατόν πιο πρώιµη ένταξη των παιδιών τους σε αυτήν και από την άλλη ενδεχοµένως να θεωρούν το σχολείο περιττό, αφού οι γνώσεις που προσφέρει δεν είναι τόσο απαραίτητες για την εξάσκηση των δικών τους επαγγελµάτων. Επιπλέον, χαρακτηριστική είναι η παντελής απουσία των κοριτσιών από την εκπαίδευση, γεγονός εξάλλου που έχει αναδειχθεί ως ένα µεγάλο πρόβληµα από τα προηγούµενα έτη. Βασική αιτία υιοθέτησης αυτής της στάσης είναι η βαθιά αντίληψη της συγκεκριµένης οµάδας ότι ο µοναδικός προορισµός της γυναίκας είναι η δηµιουργία οικογένειας από την πρώιµη ηλικία, µε απαραίτητη προϋπόθεση την ακεραιότητα της τιµής και της ηθικής της, στοιχεία που διακυβεύονται µε την είσοδό τους στο σχολείο και την αποµάκρυνσή τους από την οµάδα. Εξάλλου, η παραµονή των κοριτσιών στο σπίτι εξασφαλίζει και τη φύλαξη των παιδιών µικρότερης ηλικίας κατά την απουσία των γονιών στις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες, µε αποτέλεσµα να εκλείπει ένα επιπλέον κίνητρο για την ένταξη των νηπίων στην προσχολική εκπαίδευση.

7 Όσον αφορά στην κατάσταση και στις συνθήκες φοίτησης των µαθητών ρόµικης καταγωγής στο 4 ο ηµοτικό Σχολείο Ν. Αλικαρνασσού, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς λειτουργεί τάξη υποδοχής, που φιλοξενεί καθηµερινά και παρέχει παράλληλη ενισχυτική διδασκαλία µερικών ωρών σε µαθητές ενταγµένους κυρίως στις µικρές τάξεις. Συνολικά ο αριθµός αυτών των µαθητών είναι δεκαπέντε (15).Ωστόσο, παρόλη την προσπάθεια των εκπαιδευτικών του σχολείου αφενός να αναζητήσουν και να προσελκύσουν µεγαλύτερο αριθµό τσιγγανοπαίδων στο σχολείο, αφετέρου να διατηρήσουν σταθερή τη φοίτηση των ήδη ενταγµένων µαθητών, παρατηρείται και στην περίπτωση αυτή έντονο το φαινόµενο της άτακτης προσέλευσης των παιδιών ρόµικης καταγωγής στο σχολείο. Στον καταυλισµό των «Σφαγείων» Ν. Αλικαρνασσού διαµένουν έξι οικογένειες µε συγγένεια α βαθµού σε άθλια παραπήγµατα και χωρίς καµία υποδοµή ανθρώπινης διαβίωσης. Τους ανθρώπους αυτούς τους µαστίζει η ανεργία και η ανέχεια και πλήθος άλλων σοβαρών προβληµάτων, όπως: αλκοολισµός, ναρκωτικά, παραβατικότητα, σοβαρές σωµατικές και ψυχικές ασθένειες, έλλειψη στοιχειωδών συνθηκών υγιεινής και περίθαλψης, κ.ά., χωρίς καµία απολύτως προοπτική παρέµβασης για βελτίωση των παραπάνω συνθηκών. Ωστόσο, παρά τις αντίξοες συνθήκες, τρία από τα πέντε παιδιά σχολικής ηλικίας του εν λόγω καταυλισµού συµµετέχουν στην εκπαίδευση, έστω και µε άτακτη φοίτηση. Ολοκληρώνοντας την εκτίµηση της πορείας της ένταξης των µαθητών ρόµικης προέλευσης στα σχολεία υποδοχής, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι µετά από δύο χρόνια, αυτή έχει καθιερωθεί σαν ένα γεγονός φυσικό και δεδοµένο. Η παρουσία των τσιγγανοπαίδων στα σχολεία και η συνύπαρξη µαζί τους δεν επιφέρει πλέον αντιδράσεις και αρνητικά σχόλια γονέων και εκπαιδευτικού προσωπικού. Κατερίνα Οικονόµου Οι Τσιγγάνοι της περιοχής ευθύνης του 8 ου ηµοτικού Σχολείου, που διαµένουν στην περιοχή του Υγειονοµικού και στο «Κοµµένο Μπεντένι», είναι εδώ και πολλά χρόνια µόνιµοι κάτοικοι της συγκεκριµένης περιοχής του Ηρακλείου, γεγονός σηµαντικό και υποβοηθητικό της προσπάθειας για την ένταξη των παιδιών τους στο σχολείο. Συνολικά σήµερα διαµένουν επτά οικογένειες στην περιοχή του Υγειονοµικού και δέκα οικογένειες στην περιοχή «Κοµµένο Μπεντένι».

8 Οι κατοικίες τους, που βρίσκονται στην παλιά πόλη, είναι σπίτια προς κατεδάφιση και στερούνται τις στοιχειώδεις παροχές. Ασχολούνται µε το εµπόριο, την καλαθοπλεκτική, την καρεκλοπλεκτική, µε εποχιακές αγροτικές εργασίες και την επαιτεία, χωρίς όµως να καταφέρνουν να εξασφαλίζουν τα απαραίτητα. Η παρέµβασή µας, ως συνεργάτες του προγράµµατος ''Εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων'', στις παραπάνω οικογένειες ξεκίνησε τη σχολική χρονιά Οι πρώτες επαφές µας είχαν ως στόχο τη γνωριµία µαζί τους και τη διερεύνηση της κατάστασής τους. Επιδιώξαµε να εντοπίσουµε τα στοιχεία εκείνα, που χαρακτηρίζουν τον τρόπο ζωής τους, τις ανάγκες τους, τις δυσαρέσκειές τους, τις απόψεις τους σε σχέση µε την εκπαίδευση και το σχολείο. Η στάση τους απέναντι στην εκπαίδευση δεν ήταν καθόλου αρνητική. Ήθελαν να στείλουν τα παιδιά τους σχολείο και να µάθουν γράµµατα. Άλλωστε, κάποια από τα µεγαλύτερα παιδιά είχαν φοιτήσει στις αρχικές τάξεις του ηµοτικού παλιότερα. ιέκοψαν όµως τη φοίτησή τους τα µεν αγόρια για να ακολουθήσουν το επάγγελµα του πατέρα τους µε σκοπό τη συντήρηση της δικής τους πια οικογένειας, τα δε κορίτσια για να παντρευτούν. Η επαφή τους µε το 8 ο. Σ. Ηρακλείου, στο οποίο ανήκουν, δεν ξεκίνησε µε την παρέµβαση του Προγράµµατος, αλλά κάποια χρόνια πριν. Τον Απρίλη του 1999 λειτούργησε απογευµατινό φροντιστηριακό τµήµα µε επτά (7) τσιγγανόπαιδα. ασκάλα του σχολείου, µε εθελοντική προσφορά, άρχισε να τους µαθαίνει βασικές µαθησιακές δεξιότητες. Πολλές ήταν οι δυσκολίες και οι αντιξοότητες που δηµιούργησαν φραγµούς στην πρώτη οργανωµένη προσπάθεια ένταξης των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο. Ο σύντοµος χρόνος που λειτούργησε το απογευµατινό τµήµα, το διαφορετικό ηλικιακό επίπεδο των παιδιών και η απουσία προηγούµενης σχολικής εµπειρίας δηµιούργησαν δυσκολίες στην προσαρµογή τους στους κανόνες και στους χώρους του σχολείου. Η αδυναµία τους να εξασφαλίσουν τον απαραίτητο για φοίτηση σχολικό εξοπλισµό ξεπεράστηκε τελικά µε την αγορά των απαραίτητων ειδών από το πρόγραµµα ''Εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων''. Παρ' όλες τις δυσκολίες και τα προβλήµατα, τα παιδιά υποσχέθηκαν στο τέλος του σχολικού έτους ότι µε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα συνεχίσουν να φοιτούν κανονικά. Χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος, που επέδειξαν τα παιδιά, είναι ότι τα απογεύµατα έρχονταν πολύ νωρίτερα στο σχολείο από την καθορισµένη ώρα και περίµεναν εναγωνίως την προσέλευση της δασκάλας τους.

9 Η επόµενη σχολική χρονιά ξεκίνησε όλο ελπίδα, αλλά και µαταίωση. Από τη µεριά του σχολείου, αφενός ο διευθυντής είχε όλη την καλή θέληση να βοηθήσει στην προσπάθεια ένταξης των τσιγγανοπαίδων στο σχολείο, όπως είχε κάνει και παλιότερα, αφετέρου η δασκάλα, που είχε αναλάβει το απογευµατινό τµήµα, εσκεµµένα ζήτησε να διδάξει στην πρώτη τάξη, για να συµβάλλει στην ευκολότερη ένταξή τους. Όµως από τη µεριά των γονιών δεν υπήρξε αµοιβαία ανταπόκριση. Το µόνο µέληµά τους ήταν να βρίσκουν τη δασκάλα του σχολείου και να της ζητούν χρήµατα για σοβαρές ανάγκες, όπως αγορά γάλατος, φαρµάκων κλπ. Ενώ αναγνώριζαν την αναγκαιότητα των εµβολιασµών, ανεξάρτητα από τη φοίτηση στο σχολείο για την εξασφάλιση καλής υγείας των παιδιών τους, ταυτόχρονα αµελούσαν την πραγµατοποίησή τους, παρόλο που η υγειονοµική υπηρεσία είναι δίπλα τους. Τελικά, µόνο µε τη συνοδεία συνεργατών του προγράµµατός µας έγινε εφικτή η έναρξη της διαδικασίας των εµβολιασµών. Αφού ολοκληρώθηκε, κατά κάποιον τρόπο, η προετοιµασία των παιδιών, µέσα Νοεµβρίου ξεκίνησαν να φοιτούν κανονικά στο 8 ο ηµοτικό Σχολείο έξι (6) τσιγγανόπαιδα, τα οποία εντάχθηκαν στην Α' τάξη, ανεξαρτήτως ηλικιακού επιπέδου. Λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, τα παιδιά ξεκίνησαν την παρακολούθηση φροντιστηριακού τµήµατος, το οποίο ήταν για παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες. Παρόλο που η ένταξη των παιδιών έγινε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, αφού έγιναν αποδεκτά από τους δασκάλους και τους συµµαθητές τους, στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν καινούργια προβλήµατα: καθαριότητας, τήρησης της σειράς των εµβολιασµών και κυρίως ελλιπής φοίτησης. Η έλλειψη τακτικής φοίτησης οφειλόταν στις συχνές ασθένειες και στη µη έγκαιρη αντιµετώπισή τους, στην άθλια οικονοµική κατάσταση των οικογενειών τους, που πολλές φορές οδηγούσε τα παιδιά στην επαιτεία και σε υιοθέτηση παραβατικής συµπεριφοράς, καθώς και στην αδυναµία των γονιών να τηρήσουν µία σταθερή στάση απέναντι στην αναγκαιότητα σχολικής φοίτησης των παιδιών τους. Το τρέχον σχολικό έτος, , η φοίτηση των παιδιών στο σχολείο περιορίζεται µόνο στις οικογένειες που διαµένουν στο Υγειονοµικό, ενώ η προσπάθεια ένταξης των παιδιών από την περιοχή «Κοµµένο Μπεντένι» απέτυχε. εν υπήρξαν άµεσα αποτελέσµατα ένταξής τους στο σχολείο, κυρίως διότι οι γονείς δε δείχνουν να συµµερίζονται την αναγκαιότητα εκπαίδευσης των παιδιών τους. Επίσης, λόγω του ότι η συγκεκριµένη περιοχή, «Κοµµένο Μπεντένι», δεν εµπίπτει στην ευθύνη του 8 ου ηµοτικού Σχολείου, (µε πρωτοβουλία του διευθυντή και του

10 εκπαιδευτικού προσωπικού γίνονταν δεκτά τα παιδιά τις προηγούµενες χρονιές στο σχολείο), τα τσιγγανόπαιδα ήταν δύσκολο να ενταχθούν σε άλλο σχολείο µετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Όσον αφορά στους έξι (6) µαθητές από την περιοχή του Υγειονοµικού αυτό που χαρακτηρίζει τη φοίτησή τους είναι µία µικρή, αλλά σταθερή εξέλιξη στην πρόοδό τους. Η επιτυχία αυτή οφείλεται στην ιδιαίτερη στήριξη από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, το οποίο δείχνει ένα συνεχές ενδιαφέρον για τα προβλήµατα φοίτησης και συµπεριφοράς των τσιγγανοπαίδων. Στο Σχολείο λειτουργεί τάξη υποδοχής, στην οποία παρέχεται ενισχυτική διδασκαλία στα µαθήµατα της γλώσσας και των µαθηµατικών, κυρίως για τους αλλοδαπούς µαθητές, αλλά ταυτόχρονα φιλοξενεί και τα τσιγγανόπαιδα. Η φοίτηση στην εν λόγω τάξη είναι η µοναδική στήριξη που προσφέρεται στα παιδιά αυτά στη διαδικασία της µάθησής τους, αφού το οικογενειακό τους περιβάλλον αδυνατεί να βοηθήσει. Οι γονείς τους είτε απουσιάζουν εξαιτίας επαγγελµατικών υποχρεώσεων είτε αδιαφορούν είτε είναι αναλφάβητοι. Ιδιαίτερα σταθερή φοίτηση παρουσιάζει ένα παιδί της Α τάξης και αξιοσηµείωτη εξέλιξη ένας µαθητής της Γ τάξης, ο οποίος φοιτά ανελλιπώς από την αρχή ένταξής του στο σχολείο, κυρίως εξαιτίας της στήριξης και της παρότρυνσης της µητέρας του (µονογονεϊκή οικογένεια). Η περίπτωση αυτή του µαθητή αποδεικνύει πόσο καθοριστικός παράγοντας είναι για την εκπαιδευτική ένταξη των ρόµηδων µαθητών η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητάς της από τους γονείς τους. Ωστόσο, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση τριών παιδιών εξ αυτών, τα οποία κατά το τελευταίο διάστηµα δηµιούργησαν σοβαρά προβλήµατα στο σχολείο, εµφανίζοντας παραβατική συµπεριφορά, αποσπώντας επανειληµµένα αντικείµενα ή µεγάλα και µικρά χρηµατικά ποσά από τους δασκάλους τους και τους συµµαθητές τους. Τα συγκεκριµένα παιδιά είναι αδέλφια, κατάγονται από την Αλβανία και η µητέρα τους απουσιάζει διαρκώς από το σπίτι, επειδή υποαπασχολείται σε διάφορες εργασίες, κυρίως εκτός της πόλης του Ηρακλείου. Είναι προφανές ότι η ελλιπής φροντίδα των παιδιών και η άσχηµη οικονοµική κατάσταση της οικογένειας ευθύνεται για την άτακτη φοίτησή τους στο σχολείο, την υιοθέτηση παραβατικής συµπεριφοράς και ενίοτε την επαιτεία από µέρους τους. Η διεύθυνση του σχολείου µαζί µε τους συνεργάτες του Προγράµµατος, µερίµνησαν για την παρέµβαση της Κοινωνικής Πρόνοιας στο οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών, µε στόχο την παραµονή τους σε κλειστό ίδρυµα προστασίας

11 ανηλίκων. Πολλές φορές η έλλειψη ολοκληρωµένης και κατάλληλης παρέµβασης κοινωνικής πρόνοιας οδηγεί σε λύσεις σαν κι αυτή, η οποία δεν είναι και η ενδεδειγµένη. Σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι το συγκεκριµένο κρούσµα αναδεικνύει τις αυξηµένες ανάγκες ιδιαίτερης φροντίδας και µέριµνας που χρειάζονται αυτά τα παιδιά λόγω των συνθηκών ζωής τους, οι οποίες τις περισσότερες φορές αναιρούν και ακυρώνουν την προσπάθεια ένταξής τους στο χώρο της εκπαίδευσης. Εν κατακλείδι, είναι σκόπιµο να αναφερθούν οι παράγοντες εκείνοι που δρουν ανασταλτικά στην ένταξη των τσιγγανοπαίδων της εν λόγω περιοχής στο σχολείο, από την αρχή ακόµα της παρέµβασης του Προγράµµατος, και οι οποίοι συνεχίζουν να υφίστανται. Αναφέρουµε χαρακτηριστικά τους σπουδαιότερους: - η διαβίωση συµβίωση σε πολύ µικρούς χώρους (παράγκες) πολυµελών οικογενειών Τσιγγάνων - η έλλειψη στοιχειώδους υποδοµής, όπως πόρτες, παράθυρα, έπιπλα κλπ. - η έλλειψη βασικών διευκολύνσεων, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύµα, το νερό, κλπ. - η ύπαρξη σοβαρού προβλήµατος καθαριότητας, λόγω της έλλειψης στοιχειωδών συνθηκών υγιεινής - η ανύπαρκτη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και πρόληψη υγείας (εµβολιασµοί,κλπ.) µε αποτέλεσµα να πλήττονται από διάφορες ασθένειες - η άθλια οικονοµική κατάσταση εξαιτίας της ανεργίας, που πλήττει τις οικογένειες - η ολοήµερη απουσία των γονέων από το σπίτι για αναζήτηση πόρων επιβίωσης (επαιτεία, εποχιακή απασχόληση, λαϊκές αγορές, κλπ.) - ο αλκοολισµός, τα ναρκωτικά, η παραβατικότητα, οι σοβαρές σωµατικές και ψυχικές ασθένειες, κλπ. Εξαιτίας όλων των παραπάνω παραγόντων, δεν είναι λίγες οι φορές που οι συνεργάτες του Προγράµµατος αναρωτήθηκαν για την αποτελεσµατικότητα της παρέµβασής τους. Το να πείσεις τους γονείς Τσιγγάνους καθώς και τα ίδια τα παιδιά τους για τη σηµαντικότητα της εκπαίδευσής τους, όταν καλούνται καθηµερινά να αντιµετωπίζουν τέτοιου είδους αντιξοότητες, πιο πολύ µοιάζει µε ατόπηµα. Οι Τσιγγάνοι του Πόρου αποτελούν µια ιδιαίτερη οµάδα Τσιγγάνων, η οποία προέρχεται από την Κάτω Αχαΐα και την Αµαλιάδα. Έφτασαν στο Ηράκλειο πριν από δεκαπέντε περίπου χρόνια ως γυρολόγοι και αφού δικτυώθηκαν στον επαγγελµατικό

12 χώρο, εγκαταστάθηκαν στην πόλη, πήραν άδειες µικροπωλητών και πουλούν τα εµπορεύµατά τους στις λαϊκές αγορές της. Πολλοί διατηρούν στον τόπο καταγωγής τους σπίτι και άλλα περιουσιακά στοιχεία πχ. καταστήµατα κλπ. Η κύρια επαγγελµατική απασχόληση των Τσιγγάνων του Πόρου είναι το εµπόριο στις λαϊκές αγορές της πόλης. Εµπορεύονται κυρίως ρούχα, παπούτσια και σε µικρότερο βαθµό χαλιά. Σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα βελτίωσαν την οικονοµική τους κατάσταση και τις συνθήκες διαµονής τους Στον Πόρο αυτή τη στιγµή διαµένουν γύρω στους 300 Τσιγγάνους, τα παιδιά των οποίων είναι πλήρως ενταγµένα στα σχολεία της περιοχής και συγκεκριµένα στα 11 ο, 12 ο και 39 ο δηµοτικά σχολεία του Ηρακλείου. Παρόλο που στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι γονείς είναι αγράµµατοι, εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον να σπουδάσουν τα παιδιά τους, επειδή έχουν εκτιµήσει την αξία των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αναπτύσσονται µέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι οποίες αποτελούν πολύτιµο εφόδιο στις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες. Αναλυτικά στοιχεία για τη φοίτηση των τσιγγανοπαίδων στα ηµοτικά Σχολεία του Πόρου στάθηκε αδύνατο να συγκεντρωθούν, εξαιτίας της έλλειψης ικανού αριθµού συνεργατών του προγράµµατος για τη διεκπεραίωση ενός τέτοιου έργου. Στην περιοχή της Θερίσου διαµένουν σε ενοικιαζόµενες κατοικίες τρεις οικογένειες (δεκαέξι άτοµα), οι οποίες ασχολούνται µε το εµπόριο. Από τα πέντε παιδιά σχολικής ηλικίας, φοιτά µόνο το ένα (κορίτσι) στη Β τάξη και η προσέλευσή του στο σχολείο είναι καθηµερινή. Στη συγκεκριµένη περιοχή δεν υπήρξε µέχρι τώρα καµία παρέµβαση των συνεργατών του προγράµµατος για την ένταξη των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, λόγω της διετούς αναστολής του.

13 Πίνακας 1 ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΥΟ ΑΟΡΑΚΙΑ» ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - 3 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΑΙ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣ ΙΑ Ε ΦΟΙΤΟΥΝ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΛΟ ΑΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 2 ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΥΟ ΑΟΡΑΚΙΑ» ΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - 4 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ Ε ΦΟΙΤΟΥΝ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14 52

14 Πίνακας 3 ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ «ΣΦΑΓΕΙΑ» 4 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ Ε ΦΟΙΤΟΥΝ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 5

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Αθανασοπούλου Η περίπτωση της Κέρκυρας. Μύθοι και πραγµατικότητα της εκπαίδευσης των Τσιγγανοπαίδων Μετά από δυο χρόνια συναντιόµαστε πάλι στα Γιάννενα, προκειµένου να παρουσιάσουµε την εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά Κουτόβα, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου. Χ. Κουτόβα

Χαρά Κουτόβα, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου. Χ. Κουτόβα Χαρά Κουτόβα, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου Ηµαθία: Η κατάσταση τρία χρόνια µετά Χ. Κουτόβα Ξεκινώντας θα ήθελα ν αναφερθώ στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είχαν το εξής ενδιαφέρον στοιχείο, να φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αναπαραστάσεις των γονέων για το διαφορετικό: στερεότυπα και προκαταλήψεις για τους Τσιγγάνους στην ελληνική οικογένεια 2.

Οι αναπαραστάσεις των γονέων για το διαφορετικό: στερεότυπα και προκαταλήψεις για τους Τσιγγάνους στην ελληνική οικογένεια 2. Αθανάσιος E. Γκότοβος 1 Οι αναπαραστάσεις των γονέων για το διαφορετικό: στερεότυπα και προκαταλήψεις για τους Τσιγγάνους στην ελληνική οικογένεια 2 Ιωάννινα 2004 1 Για τις επιστηµονικές θέσεις και απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 26 ο & 29 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Πρόωρη Αποχώρηση των νηπίων των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων. Προχειρότητα ή οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου; Απίστευτο χάος επικρατεί στα Ολοήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Σχολική χρονιά 2015-2016 Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 1 / 16 Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 2.Συγκροτήθηκε στο Δήµο σας ΣΕΜ; ΝΑΙ ΟΧΙ (αν όχι συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. θα πραγματοποιούνται από την. έως τις. Ιουνίου 201. τις παρακάτω ώρες:.... Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -1- 1. ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2. ΣΚΟΠΟΣ & ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 4. ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 5. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ημερομηνία διεξαγωγής της έρευνας Ημερομηνία παραλαβής της αναφοράς/ εισαγγελικής εντολής από τον κοινωνικό λειτουργό Στοιχεία κοινωνικής υπηρεσίας -διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email Κοινωνικός Λειτουργός-

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ 1. Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31 Αυγούστου 2015 δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως 28/2/2013, να αυτοεξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μαργαρίτα Μανσόλα Dip.Ed. M.A. Psychology of Education, CPsychol (BPS)

Μαργαρίτα Μανσόλα Dip.Ed. M.A. Psychology of Education, CPsychol (BPS) Μαργαρίτα Μανσόλα Dip.Ed. M.A. Psychology of Education, CPsychol (BPS) «Κάθε συνηθισμένο παιδί είναι ικανό για ασυνήθιστα κατορθώματα» (Τζ. Ρόουλινγκ) «Όλοι οι μαθητές πρέπει να βιώνουν μια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Το σύγχρονο ολοήµερο σχολείο στην Ελλάδα «Τµήµατα δηµιουργικής απασχόλησης» µε πρωτοβουλία των γονέων (1985) Η πρώτη µορφή ολοήµερης εκπαίδευσης στην Ελλάδα ξεκίνησε από τους γονείς Πρόβληµα φύλαξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012: ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012: ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

H κυκλική µετανάστευση στην Ευρώπη. Μια συγκριτική επισκόπηση

H κυκλική µετανάστευση στην Ευρώπη. Μια συγκριτική επισκόπηση H κυκλική µετανάστευση στην Ευρώπη. Μια συγκριτική επισκόπηση Prof. Anna Triandafyllidou European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies Ερευνητικό Πρόγραµµα ΜΕΤΟΙΚΟΣ Αθήνα, 12

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας.

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας. Ο ΗΓΙΕΣ Το πρώτο ερώτηµα (Ερώτηµα 83) λειτουργεί σαν «φίλτρο» για να ξεχωρίσουµε τους εργαζόµενους και µπορούµε να το συµπληρώσουµε βάσει των απαντήσεων στο κυρίως ερωτηµατολόγιο. Αν ο ερευνόµενος είναι

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

Α)Σύσταση και λειτουργία Κοινωνικών Δημοτικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Μαθητών

Α)Σύσταση και λειτουργία Κοινωνικών Δημοτικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Μαθητών ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΞΙΖΕΙΣ» Εγγράφου με Αρ. Πρωτ. 3 ΘΕΜΑ: «α) Σύσταση και λειτουργία Κοινωνικών Δημοτικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

«ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου

«ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου Πληθυσµιακή και Γλωσσική Ποικιλότητα «ιεθνούς Σχολείου» Ρόδου στη Ρόδο: Το Παράδειγµα του Κατερίνα Καλογεροπούλου, Φώτης Κοτζαµάνης, Λιάνα Κουµνάκη, Αγάπη Μπίτσκη, Βασιλική Πίνδη, Πάνος Σιώρος, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2008-2009. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2008-2009. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Α. Κόπτσης

Διαβάστε περισσότερα

του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης

του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης Κοινωνικοποίηση του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Στους ρυθμούς με τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Μιχαήλ Κοραλία, Τσίφτης Γεώργιος, Τσουμάκας Κων/νος, Ανδρουλάκης Ιωάννης, Παυλοπούλου Ιωάννα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση»

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 Εισηγήτριες: Βασιλική Λάτση Άννα Κοδέλλα Παρουσίαση Σχεδίου Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ρ. Έλλη Ιωαννίδη Καπόλου Κοινωνιολόγος Ερευνήτρια Τοµέας Κοινωνιολογίας, ΕΣ Υ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σχεδόν ένας στους δέκα κατοίκους της χώρας είναι ξένος υπήκοος (10%)

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση Όταν, σε ηλικία 11 ετών, µου ανακοίνωσαν ότι πάσχω από Κυστική Ίνωση, µια ασθένεια παντελώς άγνωστη σε µένα µέχρι τότε, είναι αλήθεια πως δεν θορυβήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Το νέο σχολικό έτος ξεκινά, με τα «πρωτάκια» να αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη μετάβαση στην έως τώρα ζωή τους. Το παιδί αποχωρίζεται για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Σελίδα 235 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΥΛΩΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π/Υ 2015 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

µέχρι την ηλικία που αυτά θα πάνε στο Δηµοτικό άδεια ίδρυσης

µέχρι την ηλικία που αυτά θα πάνε στο Δηµοτικό άδεια ίδρυσης Μετά τα όσα έχουν γραφεί και ειπωθεί σχετικά µε το θέµα των Νηπιαγωγείων εντός Παιδικών Σταθµών -και για να µπουν τα πράγµατα στη θέση τους και να αποκατασταθεί η αλήθεια, ώστε όλοι οι εµπλεκόµενοι να

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα «Μηχανικοί και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 15-16 Απριλίου 2005

Διημερίδα «Μηχανικοί και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 15-16 Απριλίου 2005 Διημερίδα «Μηχανικοί και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 15-16 Απριλίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Λίνου Κουντουρά Διπλ. Μηχ/γου Μηχ/κου, Τεχν. Δ/τή της ΒΙΑΜΑΡ-Skoda Τηλ. 210-3486685-6, 6974899021 «Μηχανικοί και Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών. Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη»

Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών. Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη» Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη» Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Η Στήριξη» Δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2008 Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτησιογόνες ουσίες

Εξαρτησιογόνες ουσίες Ναρκωτικά Ναρκωτικά-Εξάρτηση Ο όρος ναρκωτικά χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει όλες τις τοξικές ψυχοτρόπες ουσίες που διακινούνται παρανόµως και προκαλούν σοβαρή διαστρέβλωση της προσωπικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009 1. Ταυτότητα της Έρευνας Διοργανωτές: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕΑ) και Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣχολικήΔιαμεσολάβηση. Πως λειτουργεί ο θεσμός σήμερα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας

ΣχολικήΔιαμεσολάβηση. Πως λειτουργεί ο θεσμός σήμερα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας ΣχολικήΔιαμεσολάβηση Πως λειτουργεί ο θεσμός σήμερα σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού, προσκάλεσε σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Πώς γίνεται ένα παιδί να έχει ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, στη μουσική, στις ξένες γλώσσες, στη μετεωρολογία, να έχει ξεχωριστές ικανότητες και ενδιαφέροντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ, Εταιρία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού, διανύει τον έβδομο χρόνο από την ίδρυσή του το 2008. Τα τελευταία δύο χρόνια σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε πολλούς τομείς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες. Δομές και Μοντέλα στήριξης της Οικογένειας από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας»

«Σύγχρονες. Δομές και Μοντέλα στήριξης της Οικογένειας από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας» «Σύγχρονες Δομές και Μοντέλα στήριξης της Οικογένειας από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση της Γερμανίας» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εισηγήτρια: Ιωάννα Ζαχαράκη, Δημοτική Σύμβουλος Solingen,

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα και η εν δυνάμει συμβολή των φαρμακείων.

Προαγωγή του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα και η εν δυνάμει συμβολή των φαρμακείων. Προαγωγή του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα και η εν δυνάμει συμβολή των φαρμακείων. Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Πρακτικής (Ε.Ε.Φ.Π.) Δίκτυο Δράσης για τη Βρεφική Διατροφή (IBFAN ΕΛΛΑΔΑΣ) ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Άρθρο 1 Κανονισμός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νέας Σμύρνης. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης 1 Βασικά σημεία παρουσίασης Αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:4710 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Συγχώνευση νοµικών προσώπων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Η Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) καλεί όλες τις γυναίκες της λαϊκών στρωμάτων της πόλης μας να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα