Ο ΝΕΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΑΣ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΝΕΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΑΣ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΣ"

Transcript

1 Ο ΝΕΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΑΣ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΣ

2 Cholestagel ένας εξειδικευµένος εσµευτικός Παράγοντας των Χολικών Οξέων δισκία των 625 mg 6 δισκία άπαξ ηµερησίως ή 3 δισκία δύο φορές ηµερησίως Να λαµβάνονται συνοδεία γεύµατος και υγρού ΑΠΟ Ε ΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - 15%-19% µείωση της LDL χοληστερόλης κατά τη χορήγησή του ως µονοθεραπεία 3,14 - Έως και 16% επιπρόσθετη µείωση της LDL χοληστερόλης κατά το συνδυασµό του µε χαµηλής δοσολογίας στατίνη 1 - Η προσθήκη του Cholestagel σε 10 mg ατορβαστατίνης παρέχει αποτελεσµατικότητα ισοδύναµη αυτής που επιφέρει η χορήγηση 80mg ατορβαστατίνης 2 ΜΟΝΑ ΙΚΟ ΜΟΡΙΟ, ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΓΧΟΡΗΓΗΣΗ - Σχεδιασµένο για εξειδίκευση και υψηλή συγγένεια µε τα χολικά οξέα 4 - εν παρατηρήθηκαν µη αναµενόµενες αλληλεπιδράσεις κατά τη συγχορήγησή του µε στατίνες 5 - Απουσία σηµαντικής επίδρασης στη βιοδιαθεσιµότητα της διγοξίνης, φαινοφιµπράτης, λοβαστατίνης, µετοπρολόλης, κινιδίνης, βαλπροϊκού οξέος ή βαρφαρίνης 5 ΚΑΛΩΣ ΑΝΕΚΤΟΣ, ΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ -Καλώς ανεκτός παράγοντας µε περιορισµένες ανεπιθύµητες ενέργειες εκ του γαστρεντερικού συστήµατος 5 -Μη απορροφήσιµο φάρµακο που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο πρόκλησης συστηµατικής τοξικότητας 6 2

3 Ποια θεραπευτική επιλογή υφίσταται όταν οι πρότυπες θεραπείες δεν επαρκούν; Ηλικία Ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου περιστατικό: πολλαπλοί παράγοντες κινδύνου Ιατρικό ιστορικό Τρέχουσα υπολιπιδαιµική αγωγή Αρχικά επίπεδα LDL-χοληστερόλης β Επίπεδα LDL χοληστερόλης µετά από χορήγηση στατίνης 20mg Επίπεδα-στόχος της LDL-χοληστερόλης σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες 7 Πρόβληµα 67 ιαβήτης τύπου 2 και επιβεβαιωµένη ΣΝ α Στατίνη σε δοσολογία 20 mg 182 mg/dl ή 4,7mmol/I 120mg/dl ή 3,1mmol/I <100mg/dl ή 2,5 mmol/i ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ Α ΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ εν έχει επιτευχθεί ο στόχος που συνιστάται από τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες. Η τιτλοποίηση σε υψηλότερη δοσολογία της χορηγούµενης στατίνης και η προσθήκη πρότυπης θεραπείας δεύτερης γραµµής συνοδεύτικε από αυξηµένα επίπεδα τρανσαµινασών. Σε ανεκπλήρωτους στόχους Λύση Προσθήκη του Cholestagel για περαιτέρω µείωση της LDL-χοληστερόλης Εξαιρετικά υψηλού κινδύνου περιστατικό: Ασθενής µε Οικογενή Υπερχοληστερολαιµία Ηλικία Ιατρικό ιστορικό Τρέχουσα υπολιπιδαιµική αγωγή Αρχικά επίπεδα LDL-χοληστερόλης Επίπεδα LDL-χοληστερόλης ακολούθως της χορήγησης στατίνης 80mg Επίπεδα-στόχος της LDL-χοληστερόλης σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες 7 Πρόβληµα Λύση 34 Ασυµπτωµατικός ασθενής µε οικογενή υπερχοληστερολαιµία Στατίνη σε δοσολογία 80 mg 290 mg/dl ή 7,4mmol/I 136mg/dl ή 3,5mmol/I <100mg/dl ή 2,5 mmol/i ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ Α ΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πρόσφατα διαγνωσµένος ασθενής µε οικογενή υπερχοληστερολαιµία και οικογενειακό ιστορικό στεφανιαίας νόσου. εν έχει επιτευχθεί ο στόχος που συνιστάται από τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες. Η συνήθης θεραπεία δεύτερης γραµµής διεκόπη λόγω ανεπιθύµητων ενεργειών. Προσθήκη του Cholestagel για περαιτέρω µείωση της LDL-χοληστερόλης α- Στεφανιαία Νόσος β -Χαµηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη Ε Φ Ε Ξ Η Σ Επιπρόσθετη µείωση της LDL-χοληστερόλης Ένα βήµα περαιτέρω προς την επίτευξη του στόχου 3

4 Υψηλού κινδύνου ασθενείς που δεν επιτυγχάνουν τα επίπεδα -στόχο της LDL-χοληστερόλης; Μην τους προσπερνάτε. Ένας µεγάλος αριθµός ασθενών, ιδιαίτερα αυτοί που πάσχουν από οικογενή υπερχοληστερολαιµία, δεν επιτυγχάνουν τους θεραπευτικούς στόχους. Ασθενείς µε Οικογενή Υπερχοληστερολαιµία % των ασθενών δεν επιτυγχάνουν τα επίπεδα-στόχο της LDL-χοληστερόλης είτε µε χορήγηση υψηλής δόσης στατίνης είτε µε συνδυασµό στατίνης και εζετιµίµπης Ασθενείς υψηλού κινδύνου (µε µη οικογενή υπερχοληστερολαιµία) % των ασθενών δεν επιτυγχάνουν τα επίπεδα-στόχοτης LDL-χοληστερόλης είτε µε χορήγηση υψηλής δόσης στατίνης είτε µε συνδυασµό στατίνης και εζετιµίµπης Η επίτευξη των επιπέδων-στόχου της LDL-χοληστερόλης µειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο Συσχέτιση µεταξύ της αναλογικής µείωσης της επίπτωσης των σοβαρών καρδιαγγειακών συµβαµάτων και µέση απόλυτη µείωση της LDL-χοληστερόλης το 1 ο έτος. From Baigent et al 13 Αναλογική µείωση του ρυθµού εµφάνισης συµβαµάτων Μείωση της LDL-χοληστερόλης (mg/dl) 24 % 13 µείωση οιουδήποτε αγγειακού επεισοδίου για έκαστη µείωση της LDL- χοληστερόλης κατά 40 mg/dl ή 1 mmol/l 4

5 H χορήγηση υψηλής δόσης στατίνης ή εζετιµίµπης δεν είναι ανεκτή; Προσθήκη του Cholestagel. Συγχορήγηση του Cholestagel µε σιµβαστατίνη Μέση µείωση της LDL-χοληστερόλης (%) Μείωση της LDL-χοληστερόλης Σιµβαστατίνη + Cholestagel ΣΙΜΒΑΣΤΑΤΙΝΗ 10 mg + ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ (Ν=35) -48mg / dl or mmol/l ΣΙΜΒΑΣΤΑΤΙΝΗ 10 mg plus Cholestagel 3,75 g (N=35) -80 mg / dl or mmol/l P<0.05 έναντι εικονικού φαρµάκου Πρόσθετη µείωση της LDL χοληστερόλης σε ποσoστό έως και 16 % κατά το συνδυασµό µε στατίνη 1 Τα δεδοµένα αναφορικά µε τη συγχορήγηση της σιµβαστατίνης µε το Cholestagel προέρχονται από µια τυχαιοποιηµένη, διπλά τυφλή, ελεγχόµενη µε εικονικό φάρµακο, πολυκεντρική µελέτη διάρκειας 6 εβδοµάδων σε ασθενείς µε πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιµία (αναφορά 1) Συγχορήγηση του Cholestagel µε ατορβαστατίνη Μείωση της LDL-χοληστερόλης Ατορβαστατίνη + Cholestagel Μια επιπλέον µείωση της LCL-C Μέση µείωση της LDL-χοληστερόλης (%) ΑΤΟΡΒΑΣΤΑΤΙΝΗ 10mg + ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ (N=19) ΑΤΟΡΒΑΣΤΑΤΙΝΗ 10mg + CHOLESTAGEL 3,75 g (N=19) P< έναντι αρχικών τιµών ΑΤΟΡΒΑΣΤΑΤΙΝΗ 80mg (N=20) Η προσθήκη του Cholestagel σε ατορβαστατίνη 10mg παρέχει αποτελεσµατικότητα ισοδύναµη αυτής της ατορβαστατίνης 80mg 2 Τα δεδοµένα αναφορικά µε τη συγχορήγηση της ατορβαστατίνης µε Cholestagel προέρχονται από µια τυχαιοποιηµένη, διπλά τυφλή, ελεγχόµενη µε εικονικό φάρµακο µελέτη διάρκειας 4 εβδοµάδων σε ασθενείς µε υπερχοληστερολαιµία (αναφορά 2) 5

6 Εξαντλήθηκαν οι θεραπευτικές επιλογές; Χορήγηση του Cholestagel ως µονοθεραπεία. Η µονοθεραπεία µε Cholestagel είναι αποτελεσµατική Μέση µείωση της LDL-χοληστερόλης (%) ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ (Ν=29) LCL-Reduction 3 HDL-C Elevation 3 CHOLESTAGEL 3.75 g (Ν=29) -39 mg/dl or mmol/l P<0.01 έναντι εικονικού φαρµάκου Μέση αύξηση της ΗDL-χοληστερόλης (%) ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ (Ν=29) CHOLESTAGEL 3.75 g (Ν=27) +4.3 mg/dl or mmol/l P=0.05 έναντι εικονικού φαρµάκου Το Cholestagel χορηγούµενο ως µονοθεραπεία παρέχει µια σχετική µείωση της LDL-χοληστερόλης της τάξης του 19 % 3 Σχετική αύξηση της ΗDL-χοληστερόλης της τάξης του 8 % 3 Τα δεδοµένα προέρχονται από µια τυχαιοποιηµένη, διπλά τυφλή, πολυκεντρική, ελεγχόµενη µε εικονικό φάρµακο µελέτη διάρκειας 6 εβδο- µάδων σε ασθενείς µε υπερχοληστερολαιµία (αναφορά 3) Επίδραση του Cholestagel στην Αpo-B* και τα Τριγλυκερίδια Μείωση της Αpo-B 14 Eπίδραση στα τριγλυκερίδια 14 Μέση µείωση της Apo-B (%) ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ (Ν=74) CHOLESTAGEL 3.75g (N=80) -19 mg/dl or mmol/l P<0.001 έναντι εικονικού φαρµάκου Μείωση της Apo-B κατά 12 % συγκριτικά µε το εικονικό φάρµακο 14 Μέση µεταβολή των τριγλυκεριδίων (%) ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ (Ν=88) +4. mg/dl or mmol/l CHOLESTAGEL 3.75g (N=95) +15 mg/dl or mmol/l P=0.07 (µη στατιστικά σηµαντικό) έναντι εικονικού φαρµάκου Περιορισµένου βαθµού αύξηση των Τριγλυκεριδίων 14 6 * Απολιποπρωτεΐνη Β Τα δεδοµένα προέρχονται από µια τυχαιοποιηµένη, διπλά τυφλή, ελεγχόµενη µε εικονικό φάρµακο µελέτη διάρκειας 24 εβδοµάδων σε ασθενείς µε πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιµία (αναφορά 4)

7 Cholestagel, ένας ειδικά σχεδιασµένος εσµευτικός Παράγοντας των Χολικών Οξέων. Υψηλή δυναµική δέσµευσης µε τα χολικά οξέα 15 Χολεστυραµίνη Cholestagel έσµευση χολικού οξέος Σκελετός πολυµερούς Υδρόφοβη πλευρική αλυσίδα Θέση δέσµευσης αµινών From Bays and Dujovne 15 Ισοδύναµη ισχύς του Cholestagel 3.75g έναντι της Χολυστεραµίνης 24g 19 To µόριο του Cholestagel διαθέτει συγγένεια, εξειδίκευση και υψηλή δυναµική δέσµευσης µε τα χολικά οξέα 4 Ανεκτικότητα εκ του γαστρεντερικού συγκριτικά µε το εικονικό φάρµακο % Ανεπιθύµητες Ενέργειες εκ του γαστρεντερικού συστήµατος σε ελεγχόµενες κλινικές µελέτες 5 Ανεπιθύµητη ενέργεια > 1% Εικονικό φάρµακο Ν=258 CHOLESTAGEL Ν=807 Κοιλιακό άλγος 4 4 Παθολογικά κόπρανα 1 1 υσκοιλιότητα 6 10 ιάρροια 5 3 υσπεψία 2 6 Μετεωρισµός Ναυτία 3 3 Έµετος 1 1 Οι ανεπιθύµητες αντιδράσεις ήταν γενικά ήπιας ή µέτριας έντασης 5 Ο συνδυασµός µε στατίνες δεν επέφερε την εµφάνιση συχνών απροσδόκητων ανεπιθύµητων αντιδράσεων συγκριτικά µε τις στατίνες ως µονοθεραπεία 5 Χωρίς συστηµατική έκθεση 7

8 Η προσθήκη του Cholestagel παρέχει αποτελεσµατικότητα ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους λόγω συστηµατικής απορρόφησης Η υπερβολική συστηµατική έκθεση δύναται να προκαλέσει δυσανεξία Αύξηση των επιπέδων της ALT* κατά την τιτλοποίηση δόσης της στατίνης 16 % ασθενών µε αυξηµένες τρανσαµινάσες ΑΤΟΡΒΑΣΤΑΤΙΝΗ 10mg ΑΤΟΡΒΑΣΤΑΤΙΝΗ 80mg Αύξηση των επιπέδων της ALT κατά τη συγχορήγηση στατίνης και εζετιµίµπης 18 ΑΤΟΡΒΑΣΤΑΤΙΝΗ 20mg ΑΤΟΡΒΑΣΤΑΤΙΝΗ 80 mg Αύξηση των επιπέδων της ALT κατά τη χορήγηση του Cholestagel ως µονοθεραπεία 5 ΣΤΑΤΙΝΗ Όλες οι δοσολογίες * Αµινοτρανσφεράση της αλανίνης ΣΤΑΤΙΝΗ Όλες οι δοσολογίες + EZETIMIMΠH 10 mg ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ CHOLESTAGEL 3.75 g Το Cholestagel σε συνδυασµό µε στατίνες δεν επέφερε την εµφάνιση συχνών απροσδόκητων ανεπιθύµητων αντιδράσεων συγκριτικά µε τις στατίνες ως µονοθεραπεία 5 To Cholestagel δεν απορροφάται Συστηµατική απορρόφηση ιάβαση µέσω του ήπατος και/ή των νεφρών Αυξηµένος κίνδυνος µυοπάθειας ή αύξησης της ALT Ηµίσεια ζωή Cholestagel 6 οχι οχι οχι Απουσία απορρόφησης Στατίνες 17,20 ναι ναι πιθανός 14ωρες* Εζετιµίµπη 18 ναι ναι πιθανός** 22 ώρες *Ηµιπερίοδος ζωής της ατορβαστατίνης **Κατά τη συγχορήγηση µε στατίνες 8 Το Cholestagel δεν απορροφάται και παραµένει εντός της γαστρεντερικής οδού 6

9 ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Cholestagel δισκία των 625 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Έκαστο δισκίο περιέχει 625mg υδροχλωρικής κολεσεβελάµης (εφεξής αναφερόµενη ως κολεσεβελάµη). ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ To Cholestagel συγχορηγούµενο µε αναστολέα της HMG-CoA αναγωγάσης (στατίνη) ενδείκνυται ως συµπληρωµατική θεραπεία της δίαιτας µε στόχο την περαιτέρω µείωση των επιπέδων της LDL χοληστερόλης σε ασθενείς µε πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιµία που αδυνατούν να ελεγχθούν επαρκώς µε στατίνη ως µονοθεραπεία. Το Cholestagel ως µονοθεραπεία ενδείκνυται ως συµπληρωµατική δισκία των 625 mg 6 δισκία άπαξ ηµερησίως ή 3 δισκία δύο φορές ηµερησίως Να λαµβάνονται συνοδεία γεύµατος και υγρού θεραπεία της δίαιτας για τη µείωση των αυξηµένων επιπέδων της ολικής και LDL χοληστερόλης σε ασθενείς µε µεµονωµένη πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιµία, για τους οποίους η χορήγηση στατίνης κρίνεται ως ακατάλληλη ή δεν είναι καλώς ανεκτή. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ Οι ανεπιθύµητες αντιδράσεις ήταν γενικά ήπιας ή µέτριας έντασης. Σε κλινικές µελέτες που περιέλαβαν κατά προσέγγιση 1400 ασθενείς, η δυσκοιλιότητα και η δυσπεψία αναφέρθηκαν από ποσοστό 10% και 6%, αντίστοιχα, των ασθενών της οµάδας που λάµβανε θεραπεία µε Cholestagel. Ποσοστό 2% των ασθενών που λάµβαναν Cholestagel εµφάνισαν επίπεδα τριγλυκεριδίων στον ορό > 6mmol/L. Μεµονωµένες αυξήσεις των τρανσαµινασών ορού > 3 φορές των φυσιολογικών επιπέδων παρατηρήθηκαν σε ποσοστό µόλις 0,1% των ασθενών υπό θεραπεία µε Cholestagel. Επιπροσθέτως, 0,4% των ασθενών που λάµβαναν Cholestagel εµφάνισαν µυαλγία ως προκληθείσα από τη θεραπεία ανεπιθύµητη αντίδραση. Το Cholestagel σε συνδυασµό µε στατίνες δεν επέφερε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση συχνών απροσδόκητων ανεπιθύµητων αντιδράσεων συγκριτικά µε τις στατίνες χορηγούµενες ως µονοθεραπεία. ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Πριν από την έναρξη της θεραπείας µε Cholestagel θα πρέπει να αποκλείονται δευτερογενή αίτια υπερχοληστερολαιµίας ( δηλαδή ανεπαρκώς ελεγχόµενος σακχαρώδης διαβήτης, υποθυρεοειδισµός, νεφρωτικό σύνδροµο, δυσπρωτεϊναιµία, αποφρακτική ηπατική νόσος, άλλη φαρµακολογική θεραπεία, αλκοολισµός). Κατά τη συγχορήγηση του Cholestagel µε στατίνη, θα πρέπει να εφιστάται προσοχή στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος της εν λόγω στατίνης, αναφορικά µε τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις κατά τη χορήγηση. Προσοχή θα πρέπει να επιδεικνύεται κατά τη χορήγηση του Cholestagel σε ασθενείς µε επίπεδα τριγλυκεριδίων υψηλότερα των 3,4 mmol/l (300mg/dl) λόγω της αυξητικής επίδρασης του Cholestagel επί των τριγλυκεριδίων. Η αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια του Cholestagel δεν έχουν τεκµηριωθεί για ασθενείς µε επίπεδα τριγλυκεριδίων υψηλότερα των 3,4 mmol/l (300mg/dl) δεδοµένου ότι ασθενείς του συγκεκριµένου προφίλ αποκλείονταν από τις κλινικές µελέτες. Η αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια του Cholestagel σε ασθενείς µε δυσφαγία, διαταραχές κατάποσης, σοβαρές διαταραχές γαστρεντερικής κινητικότητας, φλεγµονώδη νόσο του εντέρου, ηπατική ανεπάρκεια ή µείζονα χειρουργική επέµβαση του γαστρεντερικού σωλήνα, δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εφιστάται προσοχή κατά τη χορήγηση του Cholestagel σε ασθενείς µε τις εν λόγω διαταραχές. Το Cholestagel δύναται να προκαλέσει ή να επιδεινώσει υπάρχουσα δυσκοιλιότητα. Ο κίνδυνος πρόκλησης δυσκοιλιότητας θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη κυρίως σε ασθενείς πάσχοντες από στεφανιαία αρτηριακή νόσο ή στηθάγχη. Η αντιπηκτική θεραπεία θα πρέπει να παρακολουθείται επισταµένα σε ασθενείς που λαµβάνουν βαρφαρίνη ή παρόµοιους παράγοντες, δεδοµένου ότι οι ρητίνες δέσµευσης των χολικών οξέων έχει αποδειχθεί ότι αφενός µειώνουν την απορρόφηση της βιταµίνης Κ, αφετέρου δε, παρεµβαίνουν στην αντιπηκτική δράση της βαρφαρίνης. ΑΝΤΕΝ ΕΙΞΕΙΣ -Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε οιοδήποτε εκ των εκδόχων -Απόφραξη του εντέρου ή των χοληφόρων Κατά τη συγχορήγηση του Cholestagel µε στατίνη, θα πρέπει να εφιστάται προσοχή στην Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος της εν λόγω στατίνης, αναφορικά µε την πληροφόρηση επί των αντενδείξεων. ΚΑΤΟΧΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Ολλανδία ΑΡΙΘΜΟΙ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/I/03/268/ ιαβάστε τις πλήρεις πληροφορίες συνταγογράφησης προτού χορηγήσετε το προϊόν Ηµεροµηνία: 14 Μαΐου

10 Ο ΝΕΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΑΣ 1 Όταν οι πρότυπες θεραπείες δεν είναι επαρκείς ή καλώς ανεκτές 2 Για την επίτευξη πρόσθετης µείωσης της LDL-χοληστερόλης σε συνδυασµό µε χαµηλής δοσολογίας στατίνη 1 3 Για περαιτέρω µείωση της LDL- χοληστερόλης απουσία συστηµατικής έκθεσης 6 CHOL/02/02/08 Βιβλιογραφικές Αναφορές : 1. Knapp HH et al. Efficacy and safety of combination simvastatin and colesevelam in patients with primary hypercholesterolemia. Am J Med. 2001; 110: Hunninghake D et al. Coadministration of colesevelam hydrochloride with atorvastatin lower LDL cholesterol additively.atherosclerosis. 2001; 158: Davidson MH et al.colesevelam hydrochloride a new, potent bile acid sequestrant associated with low incidence of gastrointestinal side effects. Arch InterMed. 1999; 159: Braulin W et al. In vitro comparison of bile acid binding to Colesevelam HCI and other bile acid sequestrants. Polymer preprints. 2000;41(1): Cholestagel [SmPC],Genzyme Europe BV (NL), Heller DP et al.absorption of Colesevelam Hydrochloride in Healthy Volunteers. Ann Pharmacother.2002; 36: De Backer G et al. European guidelines oncardiovascular Disease Prevention in ClinicalPractixe. Eur Heart j. 2003; 24: Stein E et al. Achieving lipoprotein goals in patients at high risk with severe hypercholesterolemia:efficacy and safety of ezetimibe co-administered with heterozygous familial hypercholesterolemia. Am J Cardiol 2003; 92: Stein E et al. Comparison of rosuvastatin versus of atorvastatin in patients with heterozygous familial hypercholesterolemia. Am J Cardiol.2003;92: Pisciotta L et al. Effect of ezetimibe coadministered with statins in genotype-confirmed heterozygous FH patients. Atherosclerosis doi: /j.atherosclerosis Leiter LA al. Efficacy and safety of rosuvastatin 40 mg versus atorvastatin 80 mg in high-risk patients with hypercholesterolemia: Results of the POLARIS study. Atherosclerosis. 2007: /j.atherosclerosis Feldman Tet al. Treatment of High Risk Patients With Adult Treatment Panel II Low Density Lipoprotein Cholesterol Goals. Am J Cardiol. 2004; Baigent C et al. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from participants in 14 randomised trials of statins. Lancet 2005:366: Insull W Jr et. Al. Effectiveness of colesevelam hydrochloride in decreasing LDL cholesterol in patients with primary hypercholesterolemia: a 24-weeik randomized controlles trial. Mayo Clin. Proc. 2001; 76: Bays H and Dujovne C Colesevelam HCl: a non-systemic lipid altering drug. Expert Opin Pharmacother. 2003; 4(5): Davidson MH et al. Combination therapy for dyslipidemia: safety and regulatory considerations. Am J Cardiol. 2002; 90 (suppl): Lipitor [SmPC]. Pfizer Ireland Pharmaceuticals Ezetrol [SmPC]. MSD-SP Ltd (UK) Donovan JM et al. Effects of Colesevelam HCI on Sterol and Bile Acid Excretion in Patients with Type lla hypercholesterolemia. Digest Disease Sci. 2005; 50(7): Zocor [SmPC]. Merck Sharp & Dohme Ltd (UK)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cholestagel, δισκία των 625 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Antorcin επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 20mg, 40mg και 80mg. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ONΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ezetrol δισκία 10mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg εζετιμίμπη. Έκδοχο(α): Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Λιπο-ισορροπείστε! PRAVASTATIN SODIUM. 30 δισκία 40 mg/tab

Λιπο-ισορροπείστε! PRAVASTATIN SODIUM. 30 δισκία 40 mg/tab Λιπο-ισορροπείστε! PRAVASTATIN SODIUM 30 δισκία 40 mg/tab ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗ Η πραβαστατίνη είναι ένας ανταγωνιστικός αναστολέας της αναγωγάσης του 3-υδρόξυ-3-μεθυλογλουταρυλικού-συνενζύμου Α (HMG-CoA) και σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ONΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ INEGY Δισκία 10 mg/10 mg, 10 mg /20 mg, 10 mg /40 mg, ή 10 mg /80 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MAXUDIN 10 mg δισκία MAXUDIN 20 mg δισκία MAXUDIN 40 mg δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 10, 20

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεκριμένο κείμενο 15.10.2010 Στην Ελλάδα κυκλοφορούν όλες οι περιεκτικότητες στη συσκευασία Blister αλουμινίου των 14 δισκίων.

Εγκεκριμένο κείμενο 15.10.2010 Στην Ελλάδα κυκλοφορούν όλες οι περιεκτικότητες στη συσκευασία Blister αλουμινίου των 14 δισκίων. Εγκεκριμένο κείμενο 15.10.2010 Στην Ελλάδα κυκλοφορούν όλες οι περιεκτικότητες στη συσκευασία Blister αλουμινίου των 14 δισκίων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PLACOL 20 & 40 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ PLACOL 20 mg Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ONΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ INEGY Δισκία 10 mg/10 mg, 10 mg /20 mg, 10 mg /40 mg, ή 10 mg /80 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lepur 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Lepur δισκία 20mg: Κάθε δισκίο περιέχει 20mg σιμβαστατίνης.

Διαβάστε περισσότερα

COVER 23:Layout 1 9/15/09 12:07 PM Page 3. Κλινική Πράξη. Επιδημιολογία - Παράγοντες Kινδύνου. Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

COVER 23:Layout 1 9/15/09 12:07 PM Page 3. Κλινική Πράξη. Επιδημιολογία - Παράγοντες Kινδύνου. Προτεινόμενη Βιβλιογραφία COVER 23:Layout 1 9/15/09 12:07 PM Page 3 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Κλινική Πράξη 2 Επιδημιολογία - Παράγοντες Kινδύνου 17 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 32 COVER 23:Layout 1

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ATORVAL 20mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο.

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ATORVAL 20mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ATORVAL 20mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. ATORVAL 40mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και φύλλο οδηγιών χρήσης

Περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και φύλλο οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και φύλλο οδηγιών χρήσης Επεξηγηματική σημείωση: Η εν λόγω ΠΧΠ, η επισήμανση και το φύλλο οδηγιών χρήσης συνιστούν την ισχύουσα εκδοχή κατά

Διαβάστε περισσότερα

Updated guidelines of the Hellenic Society of Atherosclerosis for the diagnosis and treatment of dyslipidemia-2014

Updated guidelines of the Hellenic Society of Atherosclerosis for the diagnosis and treatment of dyslipidemia-2014 Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(3):151 163 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(3):151 163 Αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. Διαταραχές του μεταβολισμού των λιπιδίων: διάγνωση και αντιμετώπιση

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. Διαταραχές του μεταβολισμού των λιπιδίων: διάγνωση και αντιμετώπιση Α ν α σ κ ό π η σ η Διαταραχές του μεταβολισμού των λιπιδίων: διάγνωση και αντιμετώπιση Α. Κεή, Μ. Ελισάφ Τομέας Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα Περίληψη 87 Οι δυσλιπιδαιμίες

Διαβάστε περισσότερα

ISSN: 2241-7389. (Northern Greece Society of Atherosclerosis)

ISSN: 2241-7389. (Northern Greece Society of Atherosclerosis) - - ISSN: 2241-7389 (Northern Greece Society of Atherosclerosis) 2014 5 18 Περιεχόμενα Περιοδικό ΑΘΗΡΟλογία (ATHIROlogia) Ιδιοκτησία Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος (Northern Greece Society of

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σύσταση 16: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: I Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 17: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: II Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 18:

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σύσταση 16: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: I Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 17: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: II Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 18: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ LDL χοληστερόλη Σύσταση 16: Ο πρωτεύων θεραπευτικός στόχος στην αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας είναι η μείωση της LDL χοληστερόλης ανάλογα με το επίπεδο καρδιαγγειακού κινδύνου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ISSN 1792-4944 Τόμος 2 Τεύχος 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Volume 2 No 2 APRIL-JUNE 2011 ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ Αθηροσκλήρωσησ Τόμος 2 Τεύχος 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Νικοτινικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ LIPIDIL NT 145mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Kάθε επικαλυμμένο με λεπτό

Διαβάστε περισσότερα

PRAVOSTIN f/c tabl. 20 & 40 mg SIMVASTATIN

PRAVOSTIN f/c tabl. 20 & 40 mg SIMVASTATIN ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ PRAVOSTIN f/c tabl. 20 & 40 mg SIMVASTATIN 1.1. Ονομασία PRAVOSTIN 20mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία PRAVOSTIN 40mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 1.2. Σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Renagel 400 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zomarist 50 mg/850 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αθηροσκλήρωσησ. Αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης για τη διάγνωση και αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών-2014

Αθηροσκλήρωσησ. Αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης για τη διάγνωση και αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών-2014 ISSN 1792-4944 Τόμος 5 Τεύχος 3 IΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Volume 5 No 3 JULY-SEPTEMBER 2014 ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ Αθηροσκλήρωσησ Αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Exforge 5 mg/80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολιπιδαιμική αγωγή σε διαβητικούς ασθενείς. Πότε, πώς;

Υπολιπιδαιμική αγωγή σε διαβητικούς ασθενείς. Πότε, πώς; Υπολιπιδαιμική αγωγή σε διαβητικούς ασθενείς. Πότε, πώς; Εκπαιδευτικά Μαθήµατα µέσω διαδικτύου Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού Γιάννης A Ευθυμιάδης Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ref.: SmPC Razylan HN + CI _

Ref.: SmPC Razylan HN + CI _ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Η οστεοπόρωση: Υπολογίζεται ότι επηρεάζει 200 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως Ευθύνεται για περισσότερα από 8,9 εκατομμύρια κατάγματα το χρόνο, παγκοσμίως (1 οστεοπορωτικό κάταγμα

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή της PCSK9 Μια νέα προσέγγιση στην υπολιπιδαιμική αγωγή

Αναστολή της PCSK9 Μια νέα προσέγγιση στην υπολιπιδαιμική αγωγή SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(1):77-84 Αναστολή της PCSK9 Μια νέα προσέγγιση στην υπολιπιδαιμική αγωγή Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ vs ΟΦΕΛΟΣ 3/12/2014. Κλινική φαρμακολογία και θεραπευτική. Νεότερα δεδομένα για την ασφάλεια στην ολοένα και επεκτεινόμενη χρήση των στατινών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ vs ΟΦΕΛΟΣ 3/12/2014. Κλινική φαρμακολογία και θεραπευτική. Νεότερα δεδομένα για την ασφάλεια στην ολοένα και επεκτεινόμενη χρήση των στατινών Κλινική φαρμακολογία και θεραπευτική Νεότερα δεδομένα για την ασφάλεια στην ολοένα και επεκτεινόμενη χρήση των στατινών Σερήφ Λεβέντ 2013 Επιβλέπων: Γεώργιος Κολιός, MD PhD Αν. Καθηγητής Φαρμακολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

`±±a³ a `Â ²`¼ca a. nlutvopæu vlv. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης με διεθνή συμμετοχή. 13 16 Οκτωβρίου 2010

`±±a³ a `Â ²`¼ca a. nlutvopæu vlv. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης με διεθνή συμμετοχή. 13 16 Οκτωβρίου 2010 `±±a³ a `Â ²`¼ca a ²acµ ±ac¼ a ISSN 1792-4944 Τόμος 1 Τεύχος 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Volume 1 No 1 SEPTEMBER-DECEMBER 2010 `±±a³ a `Â ²`¼ca a nlutvopæu vlv Τόμος 1 Τεύχος 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα