ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 120 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 120 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 120 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 3 η Φεβρουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ., με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος Μέλη: Νικόλαος Στυλιανάκης, Σπυρίδων Δελλαπόρτας, κωλυομένου του τακτικού κ. Βλάσιου Ασημακόπουλου, Χαρίλαος Χάρακας, Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυομένου του τακτικού κ. Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, Εμμανουήλ Αντωνόπουλος, κωλυομένου του τακτικού κ. Λεωνίδα Νικολούζου, Χαρίσιος Ταγαράς, Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου Τα λοιπά τακτικά ή και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, απουσίαζαν λόγω κωλύματος. Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από γνωστοποιηθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση επιχειρήσεων, που πραγματοποιείται με την απόκτηση από την εταιρία ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του ενός τρίτου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ENERCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ, κοινής θυγατρικής των εταιρειών ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε., και την τροποποίηση/διεύρυνση του σκοπού αυτής. Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι γνωστοποιούσες την ως άνω πράξη εταιρίες ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε., δια των πληρεξουσίων τους δικηγόρων κας Ολυμπίας Κρητικού και κ. Θεόδωρου Σιέτη. Στην αρχή της Συνεδριάσεως, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια, κα Σοφία Καμπερίδου, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραμματείας επί της υποθέσεως και αφού κατέληξε ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη φέρει το χαρακτήρα συγκέντρωσης η οποία εμπίπτει στα άρθρα 4 επ. του ν.703/77, όπως ισχύει, πρότεινε τη μη απαγόρευση αυτής, δεδομένου ότι δεν αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές τις οποίες αφορά. Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία συντάχθηκαν με την εισήγηση της Γραμματείας, απάντησαν σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν την έγκριση της κρινόμενης συγκέντρωσης. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε σε Διάσκεψη την 15η Μαρτίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ., στην ίδια ως άνω αίθουσα 611, κατά την οποία, αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλου, την Εισήγηση της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τις απόψεις που

2 2 διετύπωσαν, εγγράφως και προφορικώς, τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ I. Με το από έγγραφο των εταιριών «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» («ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.»), «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» («ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.») και «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» («ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»), γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, α) η απόκτηση από την εταιρία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» του ενός τρίτου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που έχει ιδρυθεί από τις δύο πρώτες εταιρίες με την επωνυμία «ENERCOM Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Στον Ενεργειακό Τομέα», και τον διακριτικό τίτλο «ENERCOM Α.Ε.» και β) η τροποποίηση/διεύρυνση του σκοπού της «ENERCOM Α.Ε.». Επίσης, οι συμμετέχουσες εταιρίες στη γνωστοποίηση τους δήλωσαν ότι εφόσον κριθεί ότι η γνωστοποιούμενη συναλλαγή δεν συνιστά συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν.703/77, να αντιμετωπισθεί ως αίτηση για τη χορήγηση απαλλαγής (εξαίρεσης) βάσει του άρθρου 1 παρ.3 ή, αρνητικής πιστοποίησης βάσει του άρθρου 11 του ν.703/77. ΙΙ. Στις , οι εταιρίες «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.», γνωστοποίησαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού την ίδρυση κοινής επιχείρησης με σκοπό α) την ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών, ερευνών και επιβλέψεων έργων στον ενεργειακό τομέα, β) την ανάληψη της τεχνικής Διεύθυνσης του σχεδιασμού και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά στον ενεργειακό τομέα και γ) την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα εκπόνησης κάθε είδους τεχνικών, οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών του ενεργειακού τομέα. Η ως άνω γνωστοποίηση συζητήθηκε ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία σύμφωνα με την υπ αριθμ. 49/ΙΙ/ απόφαση της, έκρινε ότι η γνωστοποιούσα ίδρυση της κοινής επιχείρησης αποτελεί σύμπραξη των δύο ιδρυτικών εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει και χορήγησε σε αυτές εξαίρεση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ως άνω άρθρου. Μετά την ως άνω απόφαση, οι ιδρυτικές εταιρίες προέβησαν στην ίδρυση της κοινής επιχείρησης με την επωνυμία «ENERCOM Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών στον Ενεργειακό Τομέα». Στη συνέχεια, κατά την από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ENERCOM Α.Ε.», οι μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της δηλ. οι εταιρίες «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.», αποφάσισαν: α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ENERCOM Α.Ε.» κατά δρχ. με καταβολή μετρητών, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέλθει στο ποσό των εκατόν τριάντα πέντε εκατομμυρίων δραχμών ( δρχ.), και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. Οι ιδρυτικές εταιρίες δήλωσαν ότι παραιτούνται των δικαιωμάτων τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης ως προς τις μετοχές που θα εκδοθούν ως συνέπεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, υπέρ της εταιρίας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», η οποία αναλαμβάνει την κάλυψη ολόκληρης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

3 3 β) την διεύρυνση/τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας «ENERCOM Α.Ε.» και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της. Με βάση τα ανωτέρω, η εταιρία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» αποκτά το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ENERCOM Α.Ε.» ήτοι ποσοστό 33,33% αυτού ενώ ο σκοπός της εταιρίας «ENERCOM Α.Ε.» τροποποιείται/διευρύνεται ως ακολούθως: Άρθρο 2: Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση έργων σχετιζομένων με την παραγωγή ενέργειας («ενεργειακά έργα»), είτε η τελευταία σχετίζεται με την χρήση φυσικών πόρων είτε ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είτε αποβλήτων. β) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση έργων σχετιζόμενων με το περιβάλλον και εν γένει με οργανισμούς κοινής ωφέλειας («έργα περιβάλλοντος»). γ) Η συμμετοχή σε επένδυση ή σε χρηματοδότηση ενεργειακών έργων ή έργων περιβάλλοντος. δ) Η προς τρίτους ενδιαφερόμενους να αναμιχθούν σε ενεργειακά έργα ή έργα περιβάλλοντος παροχή υπηρεσιών Συμβούλου (Business Consultant) σχετικά με τις διαδικασίες έκδοσης αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας, κλπ. και σχετικά με την προετοιμασία των απαιτούμενων τεχνοοικονομικών μελετών. ε) Η προς τρίτους ενδιαφερόμενους να αναμιχθούν σε ενεργειακά έργα ή έργα περιβάλλοντος παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (Technical/Design Consultant) ή Συμβούλου Κατασκευής (Project Manager). στ) Κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με τον ένα τρόπο ή τον άλλο με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, πώληση, ανακύκλωση, κλπ. ενέργειας και γενικότερα με την χρήση και διαχείριση φυσικών πόρων όπως φυσικού αερίου, κλπ. ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή υδάτινων πόρων / αποβλήτων. Σημειώνεται δε ότι, σύμφωνα με συμπληρωματικά στοιχεία που προσκόμισε η πληρεξούσια Δικηγόρος των μερών, την , στο Διοικητικό Συμβούλιο της «ENERCOM Α.Ε.» θα συμμετέχουν δύο μέλη προερχόμενα από την εταιρία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» ώστε να υπάρχει ισοδύναμη εκπροσώπηση σε αυτό και από τις τρεις εταιρίες, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και με την από σύμβαση μετόχων που υπεβλήθη στην Υπηρεσία μας την Τέλος σημειώνεται ότι, α) στις γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, η από Συμφωνία στρατηγικής συμμαχίας η οποία υπεγράφη μεταξύ μετόχων της εταιρίας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» και της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» για i) την εξαγορά του 50,01% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.», ii) την απόκτηση του 33,75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» από τους παραπάνω μετόχους και iii) την συμμετοχή των συμβαλλομένων μετόχων/πωλητών της εταιρίας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» στο Δ.Σ. της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» (απόφαση Ε.Α. υπ αριθμ. 102/ΙΙ/ ). β) στις γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 703/77, όπως ισχύει, η από Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ των εταιριών «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» και «ENERCOM Α.Ε.», σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να αναπτύξουν κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία στοχεύει στην εξασφάλιση των αδειών, μισθώσεων, ή εν γένει εγκρίσεων που απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές για την μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ενέργειας μιας σειράς έργων που περιγράφονται στο προσάρτημα Α της συμφωνίας. Εν συνεχεία, μετά την

4 4 εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών κλπ. για ένα έργο, τα συμβαλλόμενα μέρη θα ιδρύουν μια ανώνυμη εταιρία της οποίας σκοπός θα είναι η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. ΙΙΙ. Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.» με έδρα την Παιανία Αττικής, είναι η μητρική εταιρία του ομίλου εταιριών ΙΝΤΡΑΚΟΜ, και δραστηριοποιείται στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και προϊόντων πληροφορικής. Ειδικότερα, η δραστηριότητα της εταιρίας αφορά στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, πιστοποίηση, εγκατάσταση και υποστήριξη ηλεκτρονικών συστημάτων, που βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους τομείς όπως: Δημόσια Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών, Λογισμικό Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Ολοκληρωμένα Επιχειρησιακά Δίκτυα, Συστήματα Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (στα πλαίσια σχετικής συμφωνίας, προμηθεύει τη ΔΕΗ με προϊόντα διαχείρισης ενέργειας, ενώ πωλήσεις προϊόντων πραγματοποιεί στις χώρες τις Ανατολικής Ευρώπης) κλπ. Η εταιρία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και βασικοί της μέτοχοι σύμφωνα με στοιχεία της είναι οι κ.κ. Σ. Κόκκαλης, Κ. Δημητριάδης και οι εταιρίες Alpha Bank London Nominees Ltd, Ericsson Holding International B.V. Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία, η εταιρία συμμετέχει με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50% στις ακόλουθες εταιρίες : 1) ΙΝΤΡΑΜΕΤ Α.Ε.: Ιδρύθηκε το 1987 και δραστηριοποιείται στις ηλεκτρομηχανικές και σιδηρουργικές κατασκευές. 2) ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. : Ιδρύθηκε το 1987 και δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο, κατέχει δε πτυχίο ΣΤ Τάξης. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά τα έτη 1997, 1998 ανήλθε σε δρχ. και δρχ. ( ECU) αντίστοιχα. 3) BULFON S.A. : Ιδρύθηκε το 1995, εδρεύει στη Σόφια, Βουλγαρίας και έχει αντικείμενο εργασιών την έρευνα, παραγωγή και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών και πληροφορικών συστημάτων. 4) INTRAKOM BULGARIA EOOD : Ιδρύθηκε το 1995, με έδρα τη Σόφια, Βουλγαρίας και δραστηριοποιείται στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και προϊόντων πληροφορικής. 5) INTRACOM (CYPRUS) LI MITED : Ιδρύθηκε το 1992, με έδρα τη Λευκωσία, Κύπρου και αντικείμενο εργασιών την τεχνική επίβλεψη, υποστήριξη, παρακολούθηση, συντήρηση και έλεγχο των μηχανογραφημένων παιγνιδιών LOTTO, ΠΡΟ-ΠΟ και ΠΡΟΤΟ. 6) INTRACOM GROUP U.S.A., INC : Εδρεύει στις Η.Π.Α. και δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης μεταξύ των εταιριών της Ελλάδας και των Η.Π.Α. σε τομείς υψηλής τεχνολογίας. 7) INTRAROM S.A. : Ιδρύθηκε το 1993, με έδρα το Βουκουρέστι, Ρουμανίας και αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και συναρμολόγηση τηλεπικοινωνιακού, ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού, πληροφοριακού εξοπλισμού και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού. Επίσης, η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.» συμμετέχει με ποσοστό μικρότερο του 50% στις εταιρείες: 1) EUROCOM EXPERTISE : Ιδρύθηκε το 1994 με έδρα τον Δήμο Αγ. Παρασκευής Αττικής και αντικείμενο την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε προσωπικό ημεδαπών ή αλλοδαπών

5 5 νομικών προσώπων του Ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα, στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους στους τομείς των Επικοινωνιών, Τηλεματικής κλπ. H «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.» συμμετέχει με ποσοστό 40,00%. 2) ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΛΑΧΕΙΟ Α.Ε. : Ιδρύθηκε το 1993 με έδρα τον Δήμο Ταύρου με αντικείμενο την παραγωγή, διαχείριση, λειτουργία, προώθηση και εκμετάλλευση του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου στην Ελλάδα. Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.» συμμετέχει με ποσοστό 20,00%. 3) ΕΛΛΑΣΚΟΜ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: Ιδρύθηκε το 1986 με έδρα τον Δήμο Ν. Ψυχικού και αντικείμενο την άσκηση δραστηριοτήτων σχετικών με τις τηλεπικοινωνίες στην αλλοδαπή. Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.» συμμετέχει με ποσοστό 14,00%. 4) ΕΔΑΠ/ΕΤΕΠ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. : Αντικείμενο της εταιρίας είναι η διαχείριση και ανάπτυξη του Τεχνολογικού Πάρκου στην περιοχή Ηρακλείου Κρήτης. H «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.» συμμετέχει με ποσοστό 4,04%. 5) PANAFON : Η εν λόγω εταιρία κατέχει μία εκ των αδειών του δικτύου κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. H «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.» συμμετέχει με ποσοστό 10,00%. 6) LOTTERIA MOLDOVEI : Εδρεύει στην Μολδαβία με αντικείμενο εργασιών την οργάνωση, εγκατάσταση, τεχνική επίβλεψη, λειτουργία, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση κάθε είδους μηχανογραφημένου λαχείου. H «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.» συμμετέχει με ποσοστό 43,80%. 7) MOLDAVIAN TELECOMS SYSTEMS : Πρόκειται για εταιρία παραγωγής και προώθησης τηλεπικοινωνιακού υλικού στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. H «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.» συμμετέχει με ποσοστό 35,00%. 8) DANUBE FUND LIMITED : Εδρεύει στη Λεμεσό της Κύπρου και αντικείμενο δραστηριότητας της είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων στο κεφάλαιο εταιριών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και σε εμπορικές επιχειρήσεις οι εργασίες των οποίων διεξάγονται ουσιαστικά στη Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία κλπ. H «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.» συμμετέχει με ποσοστό 1,65%. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου εταιριών ΙΝΤΡΑΚΟΜ περιλαμβάνονται και οι κύκλοι εργασιών των εταιριών ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΑΕ και ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ. Σύμφωνα με στοιχεία που προσκόμισαν οι γνωστοποιούσες, οι ως άνω εταιρίες είναι ανώνυμες εταιρίες παραγωγής Λογισμικού και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πολλαπλών Χρήσεων. Ο κύκλος εργασιών της «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.» στην εγχώρια αγορά κατά τα έτη 1997, 1998 ανήλθε σε 38,530 δις και 69,150 δις δηλ euro αντίστοιχα. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου εταιριών ΙΝΤΡΑΚΟΜ (στον οποίο περιλαμβάνονται και οι κύκλοι εργασιών των εταιριών ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΑΕ, ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΛΑΧΕΙΟ ΑΕ, ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΑΕ, ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ, ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ, INTRAROM SA και BULFON SA) ανήλθε σε δρχ. ( euro) το IV. Η «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» συστήθηκε το 1955, με έδρα το Δήμο Αθηναίων και δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο (ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων - Δημόσια και Ιδιωτικά). Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και μετά την συμμετοχή των μετόχων/πωλητών

6 6 της εταιρίας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» στο Δ.Σ. της εταιρίας στα πλαίσια της από γνωστοποιηθείσας Συμφωνίας στρατηγικής συμμαχίας η οποία υπεγράφη μεταξύ μετόχων της εταιρίας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» και της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.», ελέγχεται από κοινού από τους παλαιούς βασικούς μετόχους της και τους συμβαλλόμενους πωλητές της ΑΚΤΩΡ. Αρχικά, η εταιρία ήταν προσανατολισμένη στα οικοδομικά έργα του ιδιωτικού τομέα, ενώ μετά το 1980, επέκτεινε τις δραστηριότητες της σε έργα του δημόσιου τομέα και κατέχει πτυχίο Η Τάξης. Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία, η εταιρία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα (ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50%) τις ακόλουθες εταιρίες: 1) ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε) Η «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», συστήθηκε το 1977, με έδρα το Δήμο Αθηναίων και δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο (ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων - Δημόσια και Ιδιωτικά) και είναι κάτοχος πτυχίου Η Τάξης. Είναι εισηγμένη από το 1993 στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και σύμφωνα με την 102/ΙΙ/ Απόφαση της Ε.Α., ελέγχεται από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» σε ποσοστό 50,01%. 2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε., που είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και διευθύνει τα έργα που αναλαμβάνονται με το σύστημα Διαχείρισης Εργων (Project Managment). 3) ΤΕΧΝΟ Α.Τ.Ε., ιδρύθηκε το 1996 από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» προκειμένου να αναλάβει τεχνικά έργα μικρότερου μεγέθους και διαφορετικού τύπου π.χ. εργολαβίες με τη μέθοδο της αντιπαροχής, αλλά παραμένει έκτοτε ανενεργός. 4) ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΏΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, σκοπός της οποίας είναι η εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και είναι κάτοχος πτυχίου Ζ Τάξης. 5) ΤΕΧΝΟΣΑΝ Α.Ε., ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό την δραστηριοποίηση της στον ιδιωτικό κατασκευαστικό χώρο. 6) TECHNOBAU ETD CmbH, ιδρύθηκε το 1997 από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» με έδρα το Bad Homburg V.d.H. και σκοπό την ανάληψη και κατασκευή τεχνικών έργων στην Γερμανία. 7) HELINVEST CONSTRUCTION LTD, που έχει έδρα την Κύπρο και σκοπό την συμμετοχή σε άλλες εταιρίες για την εκτέλεση και εκμετάλλευση τεχνικών έργων στο εξωτερικό. 8) ΠΕΙΡΑ Ανώνυμος Εταιρία Τεχνικών και Οικονομικών Μελετών: Η εν λόγω εταιρία δεν ασκεί σήμερα δραστηριότητες. 9) Διεθνής Αλκή Εμπορική, Βιομηχανική, Κατασκευαστική, Οργανωτική και Κτηματική Α.Ε., ιδρύθηκε το 1996 με στόχο τη διείσδυση σε αγορές του γειτονικού Βαλκανικού χώρου και έκτοτε παραμένει ανενεργός 10) ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΑΒΕΤΕΤΕ, ιδρύθηκε το 1992 με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου και δραστηριοποιείται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και πληροφοριών. 11) ΧΕΛΙΔΩΝΑ Α.Ε., ιδρύθηκε το 1997 με έδρα την κοινότητα Νόστιμου Ευρυτανίας και δραστηριοποιείται στον τομέα της ανέγερσης και εκμετάλλευσης Ξενοδοχειακών, Τουριστικών και Αγροτοτουριστικών μονάδων κάθε είδους και μορφής. 12) Τεχνική Εταιρία Βόλου Ανώνυμη Εταιρία: Σκοπός της εταιρίας είναι η εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και είναι κάτοχος πτυχίου Η Τάξης. Η εν λόγω εταιρία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Τεχνικής Εμποροβιομηχανικής Εταιρίας Εργων &

7 7 Γενικών Επιχειρήσεων Α.Ε. (ΕΚΓΕ) που έχει σκοπό κυρίως την ανάληψη και εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων (την τελευταία τριετία είναι ανενεργή). Οι εταιρίες του ανωτέρω ομίλου συμμετέχουν με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50% και στις κοινοπραξίες: Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε., ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING A.E., INTEGRATION HELLENIC CONSTRUCTION E.Π.E., ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.-ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε., ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ), ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ-ΠΡΟΔΟΜΗ ΑΕ, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΒΑΞ ΑΕ-ΕΤΕΘ ΑΕ, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΒΑΞ ΑΕ-ΕΤΕΘ ΑΕ (Σηρ. Δωδώνης). Επίσης, η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» συμμετέχει με ποσοστό μικρότερο του 50% στις: 1) ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.: με ποσοστό 33,33%. Η εν λόγω εταιρία δεν ασκεί σήμερα δραστηριότητες. 2) ΤΕΧΝΟΛΙΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. : με ποσοστό 33,33% (επίσης συμμετέχουν με 33,33% οι εταιρίες ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ). Η εταιρία ιδρύθηκε το 1994 από τις ανωτέρω εταιρίες με στόχο την διείσδυση στην αγορά της Αλβανίας και σε δραστηριότητες μη κατασκευαστικές. 3) ΤΕΧΝΟΒΑΞ Α.Ε.: (26%), ιδρύθηκε με σκοπό την μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση συγκεκριμένου έργου δημοσίου συμφέροντος στην Μολδαβία. 4) ΙΝΤΕΡΤΑΣΚ Α.Ε.: (31%), ιδρύθηκε με σκοπό τον σχεδιασμό και την κατασκευή του ανωτέρου έργου στην Μολδαβία. 5) Πολύκλωνος-Πολιτισμός, πολιτιστική, εκπαιδευτική, εκδοτική, εμπορική και τεχνική Α.Ε.: (20%). 6) ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING Α.Ε.: με 15% ενώ η θυγατρική της ΚΑΣΤΩΡ συμμετέχει με 5%. Σημειώνεται ότι το 1997 η εν λόγω εταιρία εξαγόρασε το 67% των μετοχών της ΚΑΜΠΑ Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε. 7) Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Α.Ε. : (Γαλλο-Ελληνικός Φορέας Υπερθαλάσσιας ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου Α.Ε.) με ποσοστό 7,74, ενώ η θυγατρική της Τεχνική Εταιρία Βόλου Α.Ε. συμμετέχει με το ίδιο ποσοστό. 8) ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.: με 6,84%, ενώ η θυγατρική της Τεχνική Εταιρία Βόλου Α.Ε. συμμετέχει με το ίδιο ποσοστό. Τέλος η «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.» συμμετέχει με ποσοστό μικρότερο του 50% στις: 1) ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING A.E. : με ποσοστό 26,782%. Σκοπός της εν λόγω εταιρίας είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων σε αξιόγραφα ως και η συμμετοχή σε εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες υφίστανται ή θα συσταθούν. Μέσα στο 1997 η εταιρία εξαγόρασε το 67% των μετοχών της εταιρίας Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε. 2) ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. : με ποσοστό 17,0416%. Σκοπός της εν λόγω εταιρίας είναι η μελέτη, κατασκευή, αυτοχρηματοδότησης και εκμετάλλευση της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας- Σταυρού Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού. 3) ΚΑΝΤΖΑ Α.Ε. : με ποσοστό 35%. Η εν λόγω εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα της απόκτησης ακινήτων με σκοπό την ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση τους. 4) ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. : με ποσοστό 20%. Σκοπός της εταιρίας είναι η μελέτη, κατασκευή, αυτοχρηματοδότηση και εκμετάλλευση τριών Υπογείων Σταθμών Αυτοκινήτων στην περιοχή Αθηνών (πλατεία Κολωνακίου, πλατεία Κάνιγγος, πλατεία Αιγύπτου).

8 8 5) ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. : με 20%. Σκοπός της εταιρίας είναι η αγορά και ανάπτυξη της ΝΑΒΙΠΕ πλατυγιαλείου Αστακού και η αγορά των μετοχών της ΝΑΒΙΠΕ Α.Ε. 6) Κοιν/ξία ΑΚΤΩΡ-ΒΙΟΤΕΡ-ΚΟΜΒΟΣ ΕΛΛΑΣ 7) Κοιν/ξία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8) Κοιν/ξία Σήραγγας Τυμφρηστού 9) Κοιν/ξία Κατ. Ξεν. ΗΥΑΤΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ-ΑΚΤΩΡ-ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ 10) Κοιν/ξία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 11) Κοιν/ξία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΜΕΤΩΝ ΑΕ-ΕΤΕΘ (ΑΤΤ.ΟΔΟΣ) 12) Κοιν/ξία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΒΑΞ ΑΕ-ΕΤΕΘ ΑΕ (Παρ. Ξάνθης) Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ στην εγχώρια αγορά κατά το, 1998 ανήλθε σε δρχ. ( euro). Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της παραπάνω εταιρίας (στον οποίο περιλαμβάνονται και οι κύκλοι εργασιών των εταιριών ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ, Τεχνική Εταιρία Βόλου ΑΕ, ΕΚΓΕ ΑΕ και ΤΕΧΝΟΣΑΝ ΑΕ για το έτος 1998, ανήλθε σε δρχ. ( euro). Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ΑΚΤΩΡ στην εγχώρια αγορά κατά τα έτη 1997, 1998 ανήλθε σε δρχ. ( euro) και δρχ.. ( euro) αντίστοιχα. Ο κύκλος εργασιών της παραπάνω εταιρίας συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων της εταιρίας από τις συμμετοχές της στις ως άνω κοινοπραξίες κατά τα έτη 1997, 1998 ανήλθε σε δρχ. ( euro) και δρχ. ( euro) αντίστοιχα. V. Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού. Στην υπό κρίση υπόθεση, ως σχετική γεωγραφική αγορά, θεωρείται το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων/υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, της τιμής τους και της σκοπούμενης χρήσης τους. Η νεοϊδρυθείσα από τις εταιρίες «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» εταιρία «ENERCOM Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της, αρχικά ήταν προσανατολισμένη στην ανάληψη και εκπόνηση μελετών του ενεργειακού τομέα καθώς και στην διαχείριση του εκάστοτε ενεργειακού έργου και την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα εκπόνησης κάθε είδους μελετών του ενεργειακού τομέα. Μετά την σχετική τροποποίηση του εν λόγω άρθρου του καταστατικού της, οι αγορές στις οποίες θα δραστηριοποιηθεί η εταιρία «ENERCOM Α.Ε.» είναι οι αγορές α) ανάπτυξης (εντοπισμού, τεχνοοικονομικής μελέτης βιωσιμότητας και αναμενόμενης απόδοσης), εγκατάστασης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης ενεργειακών έργων, β) ανάπτυξης, εγκατάστασης, λειτουργίας συντήρησης και εκμετάλλευσης περιβαλλοντικών έργων και γ) παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό και περιβαλλοντικό τομέα. Στον τομέα της παραγωγής και εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας παρατηρούνται τέσσερις διαφορετικές δραστηριότητες όπως η παραγωγή ενέργειας στους σταθμούς παραγωγής, η

9 9 μεταφορά μέσω καλωδίων υψηλής τάσης, η διανομή της μέσω καλωδίων χαμηλής τάσης και τέλος η διανομή (προμήθεια) στον τελικό καταναλωτή. Κάθε μία από τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να θεωρηθεί ξεχωριστή αγορά προϊόντος δεδομένου ότι απαιτούνται διαφορετικές εγκαταστάσεις και οι δομές των αγορών αυτών και οι όροι ανταγωνισμού θα είναι διαφορετικοί σε κάθε μία από αυτές. Στην υπό κρίση υπόθεση εκτιμάται ότι η «ENERCOM Α.Ε.» θα δραστηριοποιηθεί στην πρώτη και τέταρτη των παραπάνω αγορών και συγκεκριμένα στην παραγωγή ενέργειας και στη διανομή στον τελικό καταναλωτή. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα και με διευκρινίσεις των συμβαλλομένων μερών, για τον σωστό προγραμματισμό και ανάπτυξη των συγκεκριμένων έργων είναι απαραίτητος ο «συνεργειακός συνδυασμός» επιχειρήσεων που θα αποδώσουν στον νέο αυτό τομέα την βαρύτητα που απαιτείται για την ανάπτυξη του. Για τον λόγο αυτό, επί του παρόντος η «ENERCOM Α.Ε.» θα δραστηριοποιηθεί στις ως άνω αγορές, μόνο στα πλαίσια της Συμφωνίας Συνεργασίας που έχει υπογράψει με την «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», με σκοπό την από κοινού, μέσω νέας κάθε φορά εταιρίας που θα συσταθεί ειδικά για αυτό το σκοπό, εγκατάστασης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης ενεργειακών/περιβαλλοντικών έργων. VI. Σύμφωνα με το ν. 2773/99 για την ενέργεια, η διαχείριση του τομέα ηλεκτρισμού ανατίθεται στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) η οποία έχει εποπτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στην αγορά του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου. Η Ρ.Α.Ε. παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία της αγοράς, γνωμοδοτεί για τις νέες άδειες παραγωγής, συλλέγει, οργανώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί στοιχεία, επιβάλλει στους παραβάτες του νόμου πρόστιμα και συνεργάζεται με τους διεθνείς οργανισμούς. Η δε μεταφορά του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος ανατίθεται στην εταιρία «Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρισμού», η οποία θα λειτουργεί ως Α.Ε., με το κράτος να ελέγχει σε κάθε περίπτωση το 51% των μετοχών της και το υπόλοιπο να ανήκει στη ΔΕΗ και στους υπόλοιπους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, αναλογικά με την δυναμικότητα παραγωγής εκάστου. Ο διαχειριστής του συστήματος λειτουργεί, εκμεταλλεύεται, διασφαλίζει τη συντήρηση και μεριμνά για την ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη τη χώρα. Αρχικά στην χώρα μας θα απελευθερωθεί ποσοστό 28%-30% της αγοράς, όπως προβλέπει και η σχετική κοινοτική οδηγία, με κριτήριο την ετήσια κατανάλωση. Αναλυτικότερα προβλέπεται ότι καταναλωτές που έχουν ετήσια κατανάλωση κατά σημείο κατανάλωσης πάνω από 100 GWh σε ετήσια βάση αποκτούν το δικαίωμα να επιλέξουν ελεύθερα τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας που επιθυμούν. Οι καταναλωτές αυτοί (τσιμεντοβιομηχανίες, διυλιστήρια, ΛΑΡΚΟ, Αλουμίνιον Ελλάδος, μεταλλουργίες, κλπ.) αποκαλούνται «επιλέγοντες πελάτες» και καταναλώνουν συνολικά GWh που αποτελούν το 15% περίπου της συνολικής κατανάλωσης της χώρας. Το υπόλοιπο 13% της αγοράς θα πρέπει να βρεθεί από τους καταναλωτές μέσης τάσης οι οποίοι καταναλώνουν συνολικά GWh. Οι ως άνω καταναλωτές είναι οι εν δυνάμει υποψήφιοι πελάτες των πρώτων ανεξάρτητων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Με βάση τον παραπάνω διαχωρισμό των καταναλωτών εκτιμάται ότι όσον αφορά την αγορά της διανομής (προμήθειας) ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή μπορεί να διαχωριστεί σε περισσότερες επιμέρους αγορές, μία εκ των οποίων είναι η αγορά που αποτελείται από τους επιλέγοντες

10 10 καταναλωτές (που καταναλώνουν συνολικά GWh) ενώ οι λοιπές αγορές θα περιλαμβάνουν τους μεσαίους και μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές καθώς και τους ιδιώτες καταναλωτές οι οποίοι θα συνεχίζουν να προμηθεύονται επί του παρόντος από την ΔΕΗ σε καθορισμένες από το κράτος τιμές. Επίσης, η «ENERCOM Α.Ε.» σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί και στην αγορά λειτουργίας και εκμετάλλευσης περιβαλλοντικών έργων που σχετίζονται με έργα ενεργειακά (π.χ. αποκομιδή και ασφαλής διαχείριση τοξικών αποβλήτων) που αποτελεί και ξεχωριστή αγορά προϊόντος. Τόσο η παραγωγή και διανομή ενέργειας όσο και η λειτουργία ή/και εκμετάλλευση περιβαλλοντικών έργων που σχετίζονται με έργα ενεργειακά από τον ιδιωτικό τομέα, όπου θα δραστηριοποιηθεί η «ENERCOM Α.Ε.», επί του παρόντος μονοπωλούνται από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ή από άλλες δημόσιες επιχειρήσεις (π.χ. ΕΥΔΑΠ). Ως επηρεαζόμενες/γειτονικές αγορές μπορούν να θεωρηθούν: 1) η αγορά των κατασκευαστικών/τεχνικών έργων, στην οποία δραστηριοποιούνται, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω οι εταιρίες «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» και «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» άμεσα και έμμεσα η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ», μέσω της θυγατρικής της «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ» και 2) η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ» σχετική με την ενέργεια. VII. Ο τομέας της ενέργειας εν γένει, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημαντικές αλλαγές στον εν λόγω τομέα σηματοδοτεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στοχεύει στην απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου). Ήδη στην ΕΕ από την 19η Φεβρουαρίου 1999 τέθηκε σε ισχύ η οδηγία για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στη χώρα μας όπως προβλέπει η κοινοτική οδηγία και το σχέδιο νόμου για την απελευθέρωση της αγοράς, ο τομέας ηλεκτρισμού που επί του παρόντος μονοπωλείται από τη ΔΕΗ, πρόκειται να απελευθερωθεί το 2001 ενώ ο τομέας φυσικού αερίου που επί του παρόντος μονοπωλείται από τη ΔΕΠΑ, μετά από μία δεκαετία. Η εν λόγω απελευθέρωση αναμένεται να οδηγήσει στην είσοδο ιδιωτικών εταιριών στον τομέα παραγωγής και διανομής ενέργειας με αποτέλεσμα να καταργηθεί το μονοπωλιακό καθεστώς της ΔΕΗ και των λοιπών δημόσιων οργανισμών. Στην προοπτική αυτή ήδη γίνονται στη χώρα μας οι προετοιμασίες από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση στην εν λόγω αγορά υπάρχει και από ξένους επενδυτές παράλληλα με Έλληνες επιχειρηματικούς παράγοντες. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση στην ενεργειακή αγορά εκτός των συμμετεχουσών εταιριών, έχουν επιδείξει και άλλοι μεγάλοι όμιλοι της χώρας όπως οι όμιλοι Μυτιληναίου, Κοπελούζου, Μπακατσέλου, Λαναρά, Ελληνικών Πετρελαίων, η «Αλουμίνιον της Ελλάδος», κ.α. Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στην ελληνική ενεργειακή αγορά θα διασφαλίσει το χαμηλότερο δυνατό κόστος ενέργειας, πράγμα που θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην ανταγωνιστικότητα του συνόλου της οικονομίας. Ακόμη οι ιδιωτικές επενδύσεις αναμένεται να έχουν και άλλες γενικότερες θετικές συνέπειες, όπως τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την δημιουργία μιας ισχυρής διεθνώς ανταγωνιστικής ενεργειακής αγοράς και προκειμένου για ξένους επενδυτές, εισροή συναλλάγματος.

11 11 Στις σχετικές αγορές στις οποίες θα δραστηριοποιηθεί η εταιρία «ENERCOM Α.Ε.», κανένα από τα συμμετέχοντα μέρη, δηλ. τις εταιρίες «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» και «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» δεν δραστηριοποιείται άμεσα ή έμμεσα, συνεπώς στις εν λόγω αγορές έχουν μηδενικό μερίδιο. Στη σχετική αγορά των κατασκευών στην χώρα μας, ο ανταγωνισμός είναι έντονος μεταξύ των εταιριών που δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.», το 1997 κατείχε την 1η θέση μεταξύ των 250 μεγαλύτερων τεχνικών εταιριών με βάση τον συνολικό κύκλο εργασιών και μερίδιο 4,82%,ενώ οι θυγατρικές της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΕ έχουν μερίδια αγοράς 2 %, 0,17% και 1,37% αντίστοιχα. Η εταιρία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ» δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο μέσω της θυγατρικής της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ» με μερίδιο αγοράς 0,52%. Όσον αφορά τους συναφείς με την ενέργεια τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ή θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί λόγω της τεχνογνωσίας που κατέχει η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ» δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί το εύρος των αγορών αυτών, λόγω έλλειψης σχετικών στοιχείων. VIII. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Κανονισμού 4064/89 Ε.Κ., μία επιχείρηση είναι κοινή (Κ.Ε.)., όταν ελέγχεται από κοινού από πολλές άλλες επιχειρήσεις, τις λεγόμενες συνιδρυτικές. Ο έλεγχος συνεπάγεται σύμφωνα με την παρ. 3 της ιδίας διάταξης, τη δυνατότητα άσκησης αποφασιστικής επιρροής στις δραστηριότητες της Κ.Ε. Η ύπαρξη κοινού ελέγχου που αποτελεί βασικό όρο για τη δημιουργία Κ.Ε., αξιολογείται με βάση τα νομικά και πραγματικά περιστατικά της συγκεκριμένης περίπτωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.5 του ν.703/77, όπως ισχύει, οι πράξεις, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης κοινής επιχείρησης, που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα το συντονισμό της συμπεριφοράς σε θέματα ανταγωνισμού επιχειρήσεων που παραμένουν ανεξάρτητες, δεν αποτελούν συγκέντρωση κατά την παρ.2 στοιχ. β. Η δημιουργία κοινής επιχείρησης, η οποία εκπληρώνει μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής ενότητας και δεν συνεπάγεται το συντονισμό της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς είτε μεταξύ των ιδρυτικών επιχειρήσεων είτε μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών και της κοινής επιχείρησης, αποτελεί πράξη συγκέντρωσης κατά την έννοια της παρ.2 στοιχ. β. Στην υπό κρίση υπόθεση, η εταιρία ENERCOM αποτελεί κοινή επιχείρηση των εταιριών «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» (50% κάθε μία από αυτές), μετά δε τη συμμετοχή της εταιρίας «ΑΚΤΩΡ ΑΕ» θυγατρική της τελευταίας, η ΑΚΤΩΡ και οι δύο αρχικοί μέτοχοι θα κατέχουν από 33,33% του μετοχικού κεφαλαίου της ENERCOM. Σύμφωνα δε με την από Συμφωνίας Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ των μερών, - κάθε ένα από τα μέρη / μετόχους της ENERCOM θα ορίζει δύο υποψηφίους για εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ENERCOM, - για την απαρτία και την έγκυρη λήψη αποφάσεων από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται η παρουσία και ψήφος τουλάχιστον πέντε από τα έξι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, - για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση της ENERCOM απαιτείται για μεν την απαρτία να παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για δε την πλειοψηφία απαιτείται τουλάχιστον το 75% των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

12 12 Συνεπώς, με βάσει τα ανωτέρω, εκτιμάται ότι η εταιρία ENERCOM θα συνεχίσει να ελέγχεται από κοινού από τους δύο αρχικούς της μετόχους, ήτοι την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» και την «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.». Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας έχει ορισθεί στο ποσό των ενενήντα εκατομμυρίων ( ) δραχμών και η διάρκεια της σε πενήντα (50) έτη, ενώ σύμφωνα με την από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ENERCOM Α.Ε.», οι μέτοχοι της εταιρίας θα προβούν άμεσα σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά δρχ. Η γνωστοποιηθείσα πράξη, δηλ. η συμμετοχή της εταιρίας «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» (η οποία σημειωτέον δεν θα επιφέρει αλλαγή στον έλεγχο της κοινής επιχείρησης όπως προαναφέρθηκε) στην εταιρία ENERCOM και η τροποποίηση του σκοπού της τελευταίας, εκτιμάται ότι δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τον συντονισμό της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς μεταξύ των εταιριών «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» - «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» και μεταξύ αυτών και της κοινής εταιρίας. Από τα αντικείμενα δραστηριότητας των ιδρυτικών εταιριών «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» - «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», καθώς και της εταιρίας ENERCOM στην οποία συμμετέχουν, δεν προκύπτει ενδεχόμενη συνεργασία τους. Οι υφιστάμενες δραστηριότητες των συμμετεχουσών στην κοινή επιχείρηση εταιριών στον κατασκευαστικό κλάδο, δεν σχετίζονται άμεσα με το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της κοινής επιχείρησης, δηλ. την παραγωγή και διανομή ενέργειας, δεδομένου ότι για πραγματοποίηση ενός ενεργειακού έργου δεν απαιτούνται σύνθετες κατασκευές. Οσον αφορά τις συνθήκες ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές στις οποίες θα δραστηριοποιηθεί η κοινή επιχείρηση, δεν δραστηριοποιείται καμία από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι τομείς στους οποίους θα δραστηριοποιηθεί η εταιρία ENERCOM, δηλ. τόσο η παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και η λειτουργία ή/και εκμετάλλευση περιβαλλοντικών έργων, από τον ιδιωτικό τομέα αποτελούν καινοτομίες στην Ελλάδα, δεδομένου ότι οι σχετικοί τομείς επί του παρόντος μονοπωλούνται από τη ΔΕΗ ή άλλους δημόσιους οργανισμούς. Συνεπώς το αναμενόμενο μερίδιο αγοράς της ENERCOM στις ως άνω αγορές, επί του παρόντος δεν μπορεί να προσδιορισθεί. Στην επηρεαζόμενη αγορά δε των κατασκευών δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων επικρατεί έντονος ανταγωνισμός. Επειδή η υπό κρίση υπόθεση αποτελεί συγκέντρωση επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, δεδομένου ότι αποτέλεσμα της εκτιμάται ότι δεν θα είναι ο συντονισμός της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών και της κοινής επιχείρησης. Επειδή η εν λόγω συναλλαγή γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, με το από έγγραφο των εταιριών «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» και «ΑΚΤΩΡ ΑΕ».

13 13 Επειδή οι ως άνω επιχειρήσεις είχαν υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ.1, δεδομένου ότι καλύπτονταν τουλάχιστον η μία από τις δύο προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, αυτή του κύκλου εργασιών. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Αποφαίνεται ότι η από γνωστοποιηθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση των επιχειρήσεων ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που αφορά την απόκτηση από την τελευταία του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ENERCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ, που αποτελεί κοινή επιχείρηση της πρώτης και δεύτερης των ως άνω εταιρειών, και την τροποποίηση/διεύρυνση του σκοπού της ENERCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ, δεν αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές τις οποίες αυτή αφορά και ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος απαγόρευσής της κατά το νόμο. Η παρούσα απόφαση εκδόθηκε την 21 η Μαρτίου Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Συντάξας την Απόφαση Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Αντωνόπουλος Η Γραμματέας Σταύρος Αργυρόπουλος Αικατερίνη Τριβέλη

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 20 η Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, στην αίθουσα 611 του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 94 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 94 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 94 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 14 η Οκτωβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 22 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 23 η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ΙΙ/1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 102 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 102 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 102 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 25 η Νοεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 270/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ. 270/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 270/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1 Α & Πατησίων), την 24 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 13 η Ιουλίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21 η Οκτωβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27 η Μαϊου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 25η Ιουνίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00 µ.µ., µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 16 η Απριλίου 1999, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.µ. µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 118 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 118 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 118 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 10 η Φεβρουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των γραφείων της Γραμματείας της (κτίριο Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Υπουργείου Ανάπτυξης) την 1η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 123/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 123/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 123/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22α Μαρτίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 31 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 31 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 31 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 13 Ιανουρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 18 η Μαϊου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13.00 µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 187 / IΙI / 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 187 / IΙI / 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 187 / IΙI / 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 23 η Ιουνίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 9.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 89 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 89 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 89 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 21 η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιουλίου 2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 15 η Φεβρουαρίου 2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 221/IIΙ/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 5 η Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 103 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 103 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 103 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 25 η Νοεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 69 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 15 η Ιουλίου 1999, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 135 / ΙΙ / 2000 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 135 / ΙΙ / 2000 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 135 / ΙΙ / 2000 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 2η Μαρτίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 23 η Φεβρουαρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 175 / III / 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 21 η Δεκεμβρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 208/III/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 208/III/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 208/III/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 17η Ιανουαρίου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 103 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 103 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 103 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 10 η Νοεµβρίου 1997, ηµέρα ευτέρα και ώρα 12 µ.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 298/IV/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 298/IV/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 298/IV/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 4ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 22η Ιανουαρίου 2004, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 15/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 24η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 45 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 45 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 45 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 9η εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 µ.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 131 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 131 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 131 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22 α Μαρτίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 129 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 129 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 129 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 29 η Μαρτίου 2000,ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH 8 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH 8 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH 8 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Εµπορίου) την 17η Ιουνίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10,30 π.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 165 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 26 η Ιουλίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 με την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 10 η Μαρτίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 2 µ.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της από 15-03-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΑΕ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε " Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 15 η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 24 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 419/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 14 η Οκτωβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 142 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 142 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 142 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 6 η Μαΐου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., με την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) τη 10 η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 101 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 101 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 101 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 11 η Νοεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη, και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 241/IIΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 241/IIΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 241/IIΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22α Μαΐου 2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 127 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 127 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 127 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 5η Απριλίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 14 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Εµπορίου) την 10η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 105 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 105 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 105 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 2 α Δεκεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 132 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 132 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 132 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 25 η Νοεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 31 η Αυγούστου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00, µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 99 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 99 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 99 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 15 η Ιουλίου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. με την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 164/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 164/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 164/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης την 5η Ιουλίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: ,

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: , ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, 151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: 210 8097100, 210 6143340 FAX: 210 6143359, http://www.michaniki.gr e-mail: info@michaniki.gr M.A.E. 8440/06/B/86/16 5909-42.mnk ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4»

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» Σκοπός Α) Σκοπός της εταιρίας είναι 1. Η αγορά προς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 178/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Ιανουαρίου 2001, ημέρα Πέμπτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 140 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 140 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 140 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 5 η Οκτωβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 1η Απριλίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 276/ΙV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 276/ΙV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 276/ΙV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου των Γραφείων της, την 8η Μαρτίου 2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, με την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 192/III/ 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 192/III/ 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 192/III/ 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 31η Ιουλίου 2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα:

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LAFARGE CEMENTOS SAU Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 201 /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 29 Νοεμβρίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήµερα στις 12.12.2011 στα γραφεία της έδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 117Β /ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 117Β /ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 117Β /ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης την 3η Φεβρουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 α Οκτωβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 186/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 186/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 186/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εμπορίου) την 16η Μαϊου 2001,

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" Α.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 321/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ B

ΑΡΙΘΜ. 321/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ B ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 321/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ B Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 26 η Ιουλίου 2006, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε για το σκοπό της ενημέρωσης των Μετόχων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μας που

Διαβάστε περισσότερα

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κ4-01-006 10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 11.05.2016 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 145/II/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 145/II/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 145/II/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 13η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., με την εξής

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ASBAVEL TRADING LIMITED»

INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ASBAVEL TRADING LIMITED» 12 Απριλίου 2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» νυν «VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Παιανία 27-06-2014 Α.Π.:590.- ΘΕΜΑ: "Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα