ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΈΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΈΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΈΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η «Έρευνα Κοινής Γνώμης επί ζητημάτων Δια Βίου Μάθησης» διεξήχθη για λογαριασμό του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης προγραμμάτων ΚΠΣ του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», με σκοπό: Α) Αφενός, την αποτύπωση των απόψεων αλλά και της μέχρι σήμερα γνώσης και πληροφόρησης της κοινής γνώμης για την υφιστάμενη κατάσταση και προοπτική στη Δια Βίου Μάθηση, και Β) αφετέρου, την καταγραφή των εμπειριών των ερωτώμενων από τη Δια Βίου Μάθηση, τη διάθεση συμμετοχής τους σε αντίστοιχα προγράμματα και τις μαθησιακές τους προτιμήσεις. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο γενικό πληθυσμό, ηλικίας 18 ετών και άνω, και κάλυψε γεωγραφικά το σύνολο της χώρας. Το μέγεθος του δείγματος ανήλθε σε άτομα. Ως δειγματοληπτικό πλαίσιο χρησιμοποιήθηκε η (μόνη διαθέσιμη) απογραφή πληθυσμού της ΕΣΥΕ του Για την επιλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, στα νοικοκυριά των ερωτώμενων. Η έρευνα πεδίου διεξήχθη από τις 23 Δεκεμβρίου 2010 έως τις 18 Ιανουαρίου Για τη συλλογή των στοιχείων εργάσθηκαν 46 ερευνητές και 2 επόπτες. 2

3 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο στόχος της προτεινόμενης έρευνας, όπως προαναφέρθηκε ήταν διττός: αφενός να αποτυπωθούν οι στάσεις και οι απόψεις της κοινής γνώμης, απέναντι στη Δια Βίου Μάθηση 1, και αφετέρου να διερευνηθούν οι εμπειρίες των ερωτώμενων από τη Δια Βίου Μάθηση, η διάθεση συμμετοχής τους σε αυτήν, καθώς και οι μαθησιακές τους προτιμήσεις. Μέσω της εν λόγω έρευνας επιχειρήθηκε να διαγνωσθούν οι ανάγκες όλων των κοινωνικών ομάδων και κατηγοριών που αφορά δυνητικά η παρακολούθηση και η επέκταση της Δια Βίου Μάθησης στην ελληνική κοινωνία. Συμπληρωματικά, διερευνήθηκαν: α) τόσο η σχετική σημασία και η ιεράρχηση των κινήτρων συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, όσο και, ταυτοχρόνως, β) η ύπαρξη αποτρεπτικών/ανασταλτικών παραγόντων για τη συμμετοχή σε παρόμοια προγράμματα, που υφίστανται σήμερα στην Ελλάδα. Αναλυτικότερα: i) Τα κίνητρα συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, που εντοπίζονται στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία είναι πολλαπλά: απόκτηση γνώσης για θέματα που ενδιαφέρουν τον πολίτη, θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, την προσωπική ευχαρίστηση, ή την ατομική τελείωση. Επίσης, σημαντικά θέματα σχετικά με την προσωπική τους εργασία, η εξασφάλιση της υπάρχουσας εργασίας τους, η βελτίωση της καριέρας τους, εύρεση νέας εργασίας, η απόκτηση επιπρόσθετων προσόντων ή απλά η γνωριμία με καινούργιους ανθρώπους. 1 Στην παρούσα έκθεση με τον όρο Δια Βίου Μάθηση ορίζονται: όλες οι μαθησιακές δραστηριότητες στις οποίες λαμβάνει μέρος κάποιος/α κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής του/της, με σκοπό να βελτιώσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές του/της σε προσωπικό, κοινωνικό ή επαγγελματικό επίπεδο. Οι εν λόγω διαδικασίες μπορεί να είναι: Ι. «Τυπικές» (formal), δηλαδή στα πλαίσια της κανονικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων (σχολεία, κολλέγια, και πανεπιστήμια, με διπλώματα που αναγνωρίζονται από το Υπουργείο). ΙΙ. «Μη-τυπικές» (non formal), δηλαδή εκτός κανονικού εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά οργανωμένης μορφής, που συμπεριλαμβάνουν διδασκαλία, μικρής ή μακράς διάρκειας, π.χ. μαθήματα, σεμινάρια, συνέδρια. ΙΙΙ. «Άτυπες» (informal), δηλαδή άνευ διδασκάλου μαθησιακές δραστηριότητες, που δεν υπάγονται σε διδακτικές δραστηριότητες, ή προγράμματα σπουδών, στις οποίες δηλαδή δεν υπεισέρχεται κανένας δάσκαλος, ή σχολείο, ή ινστιτούτο. 3

4 ii) Οι αποτρεπτικοί/ανασταλτικοί παράγοντες, που ενδέχεται να λειτουργούν απωθητικά για την παρακολούθηση κάποιου προγράμματος Δια Βίου Μάθησης είναι επίσης πολυάριθμοι: ηλικία, λόγοι υγείας, απομακρυσμένη περιοχή, έλλειψη διαθέσιμου χρόνου, οικογενειακές υποχρεώσεις, μη πλήρωση προϋποθέσεων, οικονομική αδυναμία, απροθυμία «επιστροφής στα θρανία», μη στήριξη από τον εργοδότη (για προγράμματα παράλληλα με το υπάρχον εργασιακό ωράριο). Παράλληλα, εξετάσθηκαν οι τρόποι και οι λόγοι για τους οποίους οι ενήλικες αποφασίζουν να εισέλθουν στη διαδικασία και να γίνουν δέκτες καινούργιων γνώσεων, έχοντας απομακρυνθεί από την εκπαιδευτική διαδικασία εδώ και χρόνια. Το πραγματοποιηθέν μεγάλο μέγεθος δείγματος της έρευνας, επιτρέπει τον εντοπισμό τυχόν διαφοροποιήσεων και στη συγκριτική αξιολόγηση των συμπερασμάτων σε ειδικές υποομάδες πληθυσμού, π.χ. σε όσους είναι 55 ετών και άνω, ανέργους κ.α., καθώς και τη διερεύνηση των διαδικασιών εκμάθησης στις επιμέρους κοινωνικές κατηγορίες. Η χαρτογράφηση ειδικών δημογραφικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των ερωτώμενων, κρίθηκε απαραίτητη, ώστε αυτά να συσχετισθούν με τις απόψεις στις εξεταζόμενες παραμέτρους της ΔΒΜ, και να χρησιμοποιηθούν στην εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων. Σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή, άξονες της έρευνας αποτέλεσαν οι εξής θεματικές ενότητες: Γενικές απόψεις για τη μάθηση και ειδικότερες πληροφορίες για την κατάρτιση των ερωτώμενων. Μαθησιακές προτιμήσεις ως προς τη μέθοδο. Προηγούμενη εκπαιδευτική και μορφωτική εμπειρία, π.χ. συμμετοχή, κίνητρα και οφέλη. Πρόθεση μελλοντικής συμμετοχής συμπεριλαμβανόμενων των κινήτρων, των εμποδίων, αλλά και των πιθανών ερεθισμάτων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ωθούσα δύναμη για τη συμμετοχή. Θέματα πολιτικής τακτικής όσων αφορά τις βασικές επιδεξιότητες και την χρηματοδότηση της δια βίου μάθησης. 4

5 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι πολίτες τάσσονται συντριπτικά υπέρ της ενίσχυσης του θεσμού της Δια Βίου Μάθησης. Ακόμα και αν δεν αισθάνονται πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με αυτήν, καταφέρνουν να αναγνωρίζουν επιτυχώς αρκετές πρακτικές με τις οποίες εφαρμόζεται, την αξιολογούν ως πολύ σημαντική για τη ζωή ενός ανθρώπου και παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά προσωπικού ενδιαφέροντος για αυτήν. Σχεδόν οι 6 στους 10 πολίτες έχουν συμμετάσχει σε κάποια διαδικασία μη-τυπικής ή άτυπης Δια Βίου Μάθησης, οποτεδήποτε στη ζωή τους. Η εν λόγω συμμετοχή κατά το τελευταίο έτος καταγράφεται στο 26%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την άτυπη Δια Βίου Μάθηση ανέρχεται σε 86%. Αποτρεπτικά για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές διαδικασίες Δια Βίου Μάθησης λειτουργεί κυρίως η έλλειψη χρόνου και η έλλειψη ενδιαφέροντος και κινήτρων. Ο 1 στους 2 ερωτώμενους (50%) δηλώνει σήμερα πρόθεση συμμετοχής σε κάποια διαδικασία μη-τυπικής Δια Βίου Μάθησης, κατά το επόμενο έτος. Περισσότεροι από τους μισούς πολίτες (54%) εκδηλώνουν, σήμερα, την επιθυμία να μάθουν «κάτι». Οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρονται, είναι κατά βάση προσωπικοί και όχι επαγγελματικοί. Οι τρόποι στους οποίους δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση για να θητεύσουν στο αντίστοιχο αντικείμενο / θεματικό πεδίο, δεν αποτελούν μέρος της κλασσικής εκμάθησης (μέσω διδασκαλίας σε μία τάξη ή ιδιαιτέρων μαθημάτων με κάποιο ειδικό), αλλά περισσότερο εναλλακτικές διαδικασίες, όπως η συμμετοχή σε μία ομάδα με τα ίδια ενδιαφέροντα, το Ίντερνετ, ή ένα λιγότερο τυπικό σεμινάριο ή εργαστήριο. 5

6 ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Για 1 στους 4 ερωτώμενους (24%) η υποκειμενική παράσταση για τη φράση Δια Βίου Μάθηση, σχετίζεται επιτυχημένα με τη βασική ιδέα που πρεσβεύει η Δια Βίου Μάθηση, δηλαδή την επιδίωξη της διαρκούς βελτίωσης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του ατόμου καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Το 24% των ερωτώμενων δεν γνωρίζει κάτι για τη Δια Βίου Μάθηση, ή δεν μπορεί να την ταυτίσει αυθόρμητα με κάποια παράσταση. Οι υπόλοιποι ερωτώμενοι, αναφέρουν λέξεις όπως «Μόρφωση» / «Γνώση» / «Παιδεία» / «Εκπαίδευση» / «Εξέλιξη» (8%), ή συνδέουν τη Δια Βίου Μάθηση με την εμπειρία που αποκτά κάποιος από την ίδια τη ζωή (6%). Το ρητό «Γηράσκω αεί διδασκόμενος», διατυπωμένο είτε στην καθαρεύουσα είτε μεταγλωττισμένο στη δημοτική («όσο ζω μαθαίνω») αναφέρεται από το 8% των ερωτωμένων. Σχεδόν ο ένας στους τρεις ερωτώμενους (34%), έχει ακούσει, δει ή διαβάσει κάτι για τη Δια Βίου Μάθηση το τελευταίο διάστημα. Το εν λόγω ποσοστό, θα πρέπει να θεωρηθεί μάλλον ικανοποιητικός, ως δείκτης ορατότητας. Μεγαλύτερα ποσοστά αναγνωρισιμότητας της Δια Βίου Μάθησης παρουσιάζονται μεταξύ των μισθωτών Δημοσίου Τομέα (46%), όσων διαθέτουν ανώτερη εκπαίδευση (44%), και των ανύπαντρων οι οποίοι μένουν μόνοι (42%). Αντιθέτως τη χαμηλότερη αναγνωρισιμότητα επιδεικνύουν οι νοικοκυρές και οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών (με καταγεγραμμένα ποσοστά μη-αναγνωρισιμότητας 79% και 71% αντιστοίχως, έναντι 65% του συνόλου). Οι 3 στους 10 ερωτώμενους (28%) δηλώνουν «πολύ» και «αρκετά ενημερωμένοι» για θέματα σχετικά με τη Δια Βίου Μάθηση. 6

7 Περισσότερο ενημερωμένοι εμφανίζονται οι μισθωτοί Δημοσίου Τομέα (46%), τα άτομα που διαθέτουν ανώτερη εκπαίδευση (41%) και οι ανύπαντροι που μένουν μόνοι (36%). Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων 9 στους 10 (93%) πιστεύει ότι η Δια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα χρειάζεται ενίσχυση. Καθολική (93%) είναι επίσης η κοινωνική πεποίθηση ότι η Δια Βίου Μάθηση είναι πολύ και αρκετά σημαντική στη ζωή ενός ανθρώπου. Προσωπικό ενδιαφέρον για τη Δια Βίου Μάθηση εκδηλώνουν 8 στους 10 ερωτηθέντες (πολύ και αρκετό ενδιαφέρον: 79%). Υψηλότερο ενδιαφέρον καταγράφεται στις νεότερες ηλικιακές ομάδες έως 44 ετών (85%), στους φοιτητές (92%), στους μισθωτούς Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (87% και 83% αντιστοίχως) και γενικότερα στον ενεργό πληθυσμό (83%), σε όσους δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη ζωή τους (84%). Αντιθέτως χαμηλότερο ενδιαφέρον επιδεικνύουν οι μεγαλύτερης ηλικίας άνω των 55 (29%), οι συνταξιούχοι (31%) και γενικότερα ο μη ενεργός πληθυσμός (26%, έναντι 20% του συνόλου). Με τη βοήθεια κατάλληλων 5βάθμιων κλιμάκων μέτρησης κοινωνικών στάσεων Likert (συμφωνώ / διαφωνώ) διερευνήθηκε μια σειρά από απόψεις οι οποίες σχετίζονται με τη βασική ιδέα που απηχεί η Δια Βίου Μάθηση 2, 2 Οι απόψεις που εξετάσθηκαν είναι οι εξής: i. «Η δια βίου μάθηση βοηθάει κάποιον να ολοκληρώσει την προσωπικότητά του» ii. «Η δια βίου μάθηση βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων που έχουν δυσκολίες» iii. «Η δια βίου μάθηση βοηθάει για να προφυλαχτεί κανείς από την ανεργία» iv. «Η δια βίου μάθηση βοηθάει τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις ραγδαίες αλλαγές που συμβαίνουν στην κοινωνία» v. «Η δια βίου μάθηση είναι κυρίως για όσους δεν τα πήγαιναν καλά στο σχολείο» vi. «Η δια βίου μάθηση είναι απαραίτητη για μια πετυχημένη επαγγελματική καριέρα» vii. «Η δια βίου μάθηση είναι σημαντική γιατί στις μέρες μας κανείς δεν προσδοκά ότι θα κάνει την ίδια δουλειά σε όλη του τη ζωή» viii. «Η δια βίου μάθηση δεν μετράει αν δεν έχει ένα πρακτικό αντίκρισμα στην επαγγελματική σταδιοδρομία» ix. «Με την οικονομική κατάσταση που βιώνει η Ελλάδα σήμερα η δια βίου μάθηση είναι πολυτέλεια» x. «Η δια βίου μάθηση είναι κυρίως για τους ανθρώπους που έχουν περάσει τα 50» 7

8 ότι δηλαδή: Όλοι θα πρέπει να έχουν ισότιμη και ανοικτή πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας μαθησιακές ευκαιρίες, καθ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Οι ευκαιρίες αυτές θα πρέπει να παρέχονται με μια ποικιλία τρόπων, ώστε να καλύπτουν διαφορετικές καταστάσεις, ανάγκες και προτιμήσεις. Θα πρέπει να είναι δυνατή η παροχή Δια Βίου Μάθησης σε όλους τους πολίτες και ειδικότερα σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο (π.χ. οι άνεργοι, ή οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι) καθώς και σε αυτούς που έχουν τη μικρότερη πρόσβαση σε αυτή (όπως οι αποκλεισμένες κοινωνικές ομάδες, π.χ. οι μετανάστες και ρομά). Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν, οι ερωτώμενοι συνδέουν περισσότερο τη Δια Βίου Μάθηση με την ευχαρίστηση που προσφέρει η διαδικασία εκμάθησης νέων πραγμάτων (91%), και την ολοκλήρωση της προσωπικότητας (84%), ενώ παράλληλα την αντιμετωπίζουν ως εφόδιο για την αντιμετώπιση των ραγδαίων αλλαγών που συμβαίνουν στην κοινωνία (84%). Αντιθέτως διαφωνούν περισσότερο με τις απόψεις που ταυτίζουν την Δια Βίου Μάθηση με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, δηλαδή τους ανέργους (83%), όσους έχουν υπερβεί τα 50 έτη ηλικίας (82%), ή τους νέους (78%). Επιπλέον, οι κοινωνικές κατηγορίες που παρουσιάζουν μεγαλύτερη συμφωνία με τις παραπάνω απόψεις είναι, σε γενικές γραμμές οι μεγαλύτερης ηλικίας ερωτώμενοι (άνω των 55 ετών), και όσοι έχουν χαμηλότερη εκπαίδευση. xi. «Η δια βίου μάθηση είναι μια διέξοδος μόνο για τους ανέργους» xii. «Η δια βίου μάθηση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όσο είσαι νέος» xiii«όποιος συμμετέχει στη δια βίου μάθηση αισθάνεται ευχαρίστηση επειδή μαθαίνει κάτι καινούργιο» xiv. «Η δια βίου μάθηση είναι ένας τρόπος να καλύψει κάποιος τα κενά που έχει από το σχολείο». 8

9 Για να εξακριβωθεί η πραγματική γνώση των ερωτώμενων, σχετικά με το περιεχόμενο της Δια Βίου Μάθησης, τους ζητήθηκε να χαρακτηρίσουν συνολικά 12 πρακτικές (από 6 σε κάθε version ερωτηματολογίου) για το αν αποτελούν ή όχι πράγματι πρακτικές Δια Βίου Μάθησης 3. Oι 6 στους 10 ερωτώμενους (60%) αναγνώρισαν σωστά το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος των πρακτικών (5-6 από τις 6 πρακτικές που χαρακτήρισε ο κάθε ερωτώμενος) ως πρακτικές Δια Βίου Μάθησης. Ο μέσος όρος αναγνώρισης των 6 πρακτικών υπολογίζεται σε 4,6. Υψηλότερη αναγνωρισιμότητα πρακτικών επέδειξαν οι μεγαλύτερης ηλικίας ερωτώμενοι (άνω των 55 ετών), όσοι διαθέτουν κατώτερη εκπαίδευση και ο μη ενεργός πληθυσμός. Οι περισσότερο αναγνωριζόμενες ως πρακτικές Δια Βίου Μάθησης είναι η παρακολούθηση σεμιναρίου για τη δουλειά τους (93%) και η εκμάθηση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από κάποιον ειδικό (88%). Αντιθέτως, σχεδόν ο 1 στους 3 δεν θεωρεί δραστηριότητα Δια Βίου Μάθησης την απόκτηση διπλώματος οδήγησης (34%) και την αυτοδιδαχή ενός μουσικού οργάνου (32%). 3 Οι πρακτικές που εξετάστηκαν έγινε προσπάθεια να καλύψουν το σύνολο τόσο των διαφορετικών τρόπων όσο και θεματικού περιεχομένου διαδικασιών μη τυπικής και άτυπης Δια Βίου Μάθησης. Οι πρακτικές που τους παρουσιάστηκαν είναι οι εξής: i. «Το να πάμε σε ένα φροντιστήριο για να μάθουμε μια ξένη γλώσσα» ii. «Το να μας δείξει κάποιος συγγενής μας ή φίλος μας πως γίνεται μια κατασκευή ή χειροτεχνία όπως το πλέξιμο ή τα μαστορέματα» iii. «Το να μας μάθει κάποιος ειδικός πώς να χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικό υπολογιστή» iv. «Να παρακολουθήσουμε ένα σεμινάριο σχετικό με τη δουλειά μας» v. «Να διαβάσουμε ένα βιβλίο ή περιοδικό για να καταλάβουμε πώς μπορούμε να φροντίζουμε τον κήπο μας ή να μαγειρεύουμε» vi. «Να πάμε σε ένα μουσείο και να παρακολουθήσουμε μια ξενάγηση» vii. «Να δούμε στο ίντερνετ μια διάλεξη για ένα θέμα που μας ενδιαφέρει» viii. «Να κάνουμε μαθήματα χορού ή ζωγραφικής» ix. «Να δοκιμάσουμε να μάθουμε μόνοι μας να παίζουμε ένα μουσικό όργανο» x. «Να βγάλουμε δίπλωμα οδήγησης» xi. «Να μας δείξει κάποιος συνάδελφος ή προϊστάμενος στη δουλειά πως λειτουργεί κάποια συσκευή ή ένα μηχάνημα» xii. «Να ενημερωθούμε για τα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση στην Ελλάδα συμμετέχοντας σε κάποια εθελοντική οργάνωση» 9

10 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτωμένων στην έρευνα, το ποσοστό συμμετοχής σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μη τυπικής, ή άτυπης Δια Βίου Μάθησης, οποτεδήποτε, υπολογίζεται σε 57%. Υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής εμφανίζουν όσοι είναι έως 34 ετών (64%), όσοι διαθέτουν ανώτερη μόρφωση (72%), οι μισθωτοί του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα (71% και 64% αντίστοιχα), ο ενεργός πληθυσμός (63%), οι αυτοτοποθετούμενοι, ιδεολογικά, στην Αριστερά (63%) ή την Κεντροαριστερά (66%), οι κάτοικοι των αστικών περιοχών (61%), και όσοι αξιολογούν θετικά το προσωπικό τους εισόδημα (61%). Η συμμετοχή σε κάποια διαδικασία μη-τυπικής 4 Δια Βίου Μάθησης, κατά το τελευταίο έτος καταγράφεται σε 26%. Υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής εμφανίζουν όσοι είναι 18 έως 24 ετών (48%), όσοι διαθέτουν ανώτερη μόρφωση (39%), οι μισθωτοί του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα (41% και 34% αντίστοιχα), ο ενεργός πληθυσμός (34%), οι αυτοτοποθετούμενοι, ιδεολογικά, στην Αριστερά (33%), οι κάτοικοι των αστικών περιοχών (31%), και όσοι δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη ζωή τους (35%). Το αντικείμενο των προγραμμάτων που παρακολούθησαν το τελευταίο έτος, ήταν κυρίως μαθήματα, σεμινάρια, ή συνέδρια, σχετικά με τις κοινωνικές επιστήμες (25%), την οικονομία και τις επιχειρήσεις (19%), και τις νέες τεχνολογίες (18%). Ακολουθούν θέματα όπως η υγεία (13%) και οι τέχνες και χειροτεχνίες (11%). 4 Κάποιο μάθημα, σεμινάριο, συνέδριο, ή ιδιαίτερο μάθημα έξω από το κανονικό εκπαιδευτικό σύστημα. 10

11 Το φύλο είναι ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει το αντικείμενο των προγραμμάτων παρακολούθησης. Οι γυναίκες σε μεγαλύτερα ποσοστά παρακολουθούν προγράμματα σχετικά με τις κοινωνικές επιστήμες, τον πολιτισμό και τις τέχνες, ενώ οι άντρες παρακολούθησαν περισσότερο προγράμματα σχετικά με την οικονομία, τις κατασκευές και τις φυσικές επιστήμες. Σημαντικό παράγοντα για το αντικείμενο της Δια Βίου Μάθησης αποτελεί, επίσης, η ηλικία, π.χ. οι μεγαλύτεροι σε ηλικία (65+) συμμετέχουν περισσότερο σε προγράμματα με αντικείμενο τον πολιτισμό και τις τέχνες, και όσοι είναι 25 έως 34 ετών παρακολουθούν προγράμματα νέων τεχνολογιών, ή ξένων γλωσσών Ο μέσος όρος συνολικών ωρών συμμετοχής σε πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, κατά το τελευταίο έτος, ανέρχεται σε 83 ώρες. Το 44% των συμμετεχόντων, δηλώνει ότι παρακολούθησε το συγκεκριμένο πρόγραμμα κυρίως για επαγγελματικούς λόγους. Αντιθέτως, οι κοινωνικές ομάδες που προκρίνουν τους προσωπικούς λόγους έναντι των επαγγελματικών είναι οι γυναίκες, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (55 ετών και άνω), τα άτομα με κατώτερη μόρφωση, οι αλλοδαποί, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι νοικοκυρές, ο μη-ενεργός πληθυσμός, οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών. Επίσης, συσχετίζονται άμεσα το αντικείμενο που παρακολούθησαν και οι λόγοι για τους οποίους το παρακολούθησαν. Τα προγράμματα που αφορούν στην οικονομία και τις επιχειρήσεις, την υγεία και τις κατασκευές έχουν πραγματοποιηθεί κυρίως για επαγγελματικούς λόγους, τα προγράμματα που αφορούν στις τέχνες / χειροτεχνίες, τις ξένες γλώσσες, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό / χόμπυ 11

12 έχουν πραγματοποιηθεί κυρίως για προσωπικούς λόγους, και τα προγράμματα για τις κοινωνικές επιστήμες και τις νέες τεχνολογίες εμφανίζουν σχεδόν ισοδύναμα μεγέθη μεταξύ επαγγελματικών και προσωπικών λόγων. Περισσότεροι από τους μισούς (54%), παρακολούθησαν το πρόγραμμα τους σε ώρες εκτός δουλειάς. 4 στους ερωτώμενους (39%) παρακολούθησαν δωρεάν το πρόγραμμα, ενώ για 1 στους 3 (33%) ήταν αυτοχρηματοδοτούμενο. Οι εκπαιδευθέντες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία (91%) έμειναν «πολύ» και «αρκετά ικανοποιημένοι» από τη συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα. Ως βασικότεροι λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα αναφέρθηκαν οι εξής: για να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα (35%) και για να αυξήσουν τις γενικές τους γνώσεις (35%). Άλλοι λόγοι που αναφέρονται σε υψηλά ποσοστά είναι η προσωπική ευχαρίστηση (27%) και η πιθανή εξέλιξη / προαγωγή στη δουλειά τους (19%). Το φύλο αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης των λόγων συμμετοχής. Οι γυναίκες δηλώνουν την προσωπική ευχαρίστηση (34%) σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, έναντι των αντρών (18%). Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους δεν συμμετείχαν σε κάποια διαδικασία μη-τυπικής Δια Βίου Μάθησης ήταν η έλλειψη χρόνου (25%), η έλλειψη ενδιαφέροντος ή κινήτρου (17%), καθώς και η άγνοιά τους για την ύπαρξη παρόμοιων προγραμμάτων (17%). Οι οικογενειακοί λόγοι βρίσκονται αρκετά υψηλά στην ιεράρχηση των λόγων μη συμμετοχής των γυναικών. Η ηλικία αναφέρεται ως ο σημαντικότερος λόγος για όσους είναι 65 ετών και άνω. 12

13 Η συμμετοχή σε κάποια διαδικασία άτυπης 5 Δια Βίου Μάθησης, κατά το τελευταίο έτος αγγίζει το 86%. Χαμηλότερη συμμετοχή παρουσίασαν τα άτομα που διαθέτουν κατώτερη μόρφωση (56%). Το υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην άτυπη Δια Βίου Μάθηση, αφορούν στην ανάγνωση εξειδικευμένων βιβλίων, ή περιοδικών (59%) και στη χρήση Ίντερνετ (παρακολούθηση Online διαλέξεων, ή επισκέψεις σε ιστοσελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος (53%). 5 Με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, ή των δεξιοτήτων τους: ανάγνωση εξειδικευμένων βιβλίων, ή περιοδικών / χρήση Ίντερνετ (παρακολούθηση Online διαλέξεων, ή επίσκεψη σε ιστοσελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος) / χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού (π.χ. cd, dvd), βιντεοταινίες, κασέτες, ή παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην τηλεόραση / Επίσκεψη σε βιβλιοθήκες ή άλλα εκπαιδευτικά κέντρα στα οποία είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες (π.χ. μουσεία) / εμπειρική εκμάθηση (π.χ. δουλεύοντας δίπλα σε κάποιον πιο έμπειρο ή ειδικό). 13

14 ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ο 1 στους 2 ερωτώμενους (50%) δηλώνει σήμερα πρόθεση συμμετοχής κατά το επόμενο έτος σε κάποια διαδικασία μη-τυπικής Δια Βίου Μάθησης Το ποσοστό πρόθεσης συμμετοχής αυξάνεται, όσο μικραίνει η ηλικία των ερωτώμενων, και όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης που διαθέτουν. Τους βασικότερους λόγους πρόθεσης συμμετοχής σε αντίστοιχα προγράμματα αποτελούν: η αύξηση των γενικών γνώσεων (52%), η προσωπική ευχαρίστηση (26%) καθώς και η καλύτερη απόδοση στην εργασία (26%). Το φύλο, όπως και στην περίπτωση όσων είχαν συμμετάσχει κατά το προηγούμενο έτος, αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης των λόγων συμμετοχής. Συγκεκριμένα οι γυναίκες δηλώνουν την προσωπική ευχαρίστηση (32%) σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, από ότι οι άντρες (19%). Επίσης, οι παραγωγικές ηλικίες (25 έως 54 ετών) προτίθενται σε υψηλότερο βαθμό να συμμετάσχουν σε κάποιο πρόγραμμα με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης στην εργασία τους. Οι βασικότεροι λόγοι που αναφέρονται για να δικαιολογηθεί η μηπρόθεση συμμετοχής σε κάποια διαδικασία μη-τυπικής Δια Βίου Μάθησης την επόμενη χρονιά είναι: η έλλειψη χρόνου (28%), η έλλειψη ενδιαφέροντος / κινήτρων (22%) και οι λόγοι ηλικίας (20%). Όπως και για τους μη-συμμετέχοντες κατά το προηγούμενο έτος, οι οικογενειακοί λόγοι βρίσκονται αρκετά υψηλά στην ιεράρχηση των γυναικών. Εύλογα, οι λόγοι ηλικίας ιεραρχούνται πρώτοι μεταξύ των περισσότερο ηλικιωμένων (65 ετών και άνω). 14

15 Το σημαντικότερο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι όταν θέλουν να συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, είναι η γενικότερη απόσταση, δηλαδή το γεγονός ότι τα προγράμματα δεν πραγματοποιούνται κοντά τους: 79%. Αντιθέτως, παράγοντες όπως η προχωρημένη ηλικία, η μη επιθυμία επιστροφής στα θρανία και η κακή/χαμηλή απόδοση στα μαθήματα στο παρελθόν, δεν αξιολογούνται ως σοβαρά εμπόδια για τη συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα. Σχεδόν 3 στους 4 ερωτώμενους δηλώνουν πως δεν αποτελούν εμπόδιο. Εμπόδια που σχετίζονται με την προσωπική ή επαγγελματική κατάσταση, εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά σε συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες, εμπόδια. Για παράδειγμα, ο ενεργός πληθυσμός αξιολογεί σε μεγαλύτερο βαθμό ως εμπόδιο, το γεγονός ότι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις καταναλώνουν όλο το διαθέσιμο χρόνο (74%, έναντι 66% στο γενικό πληθυσμό). Το ίδιο συμβαίνει και για όσους είναι παντρεμένοι με παιδιά κάτω των 18 ετών, οι οποίοι δηλώνουν ως εμπόδιο το γεγονός ότι οι οικογενειακές τους υποχρεώσεις καταναλώνουν όλο το διαθέσιμο χρόνο (73% έναντι 63%). Επίσης, οι ηλικιωμένοι (65 ετών και άνω) αξιολογούν την ηλικία ως εμπόδιο για συμμετοχή σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, σε ποσοστό 36% έναντι 23% στο σύνολο. Η χαμηλή σχολική επίδοση αναφέρεται περισσότερο ως εμπόδιο από άτομα που διαθέτουν κατώτερη εκπαίδευση (40% έναντι 22%). Οι κάτοικοι ημιαστικών και αγροτικών περιοχών αξιολογούν κατά 86% και 84% αντίστοιχα, ως εμπόδιο την ανυπαρξία προγραμμάτων σε κάποια γειτνιάζουσα περιοχή (έναντι 79% στο σύνολο). 15

16 ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ Το 46% των ερωτηθέντων δεν εκδηλώνει καμία επιθυμία για μάθηση σήμερα. Μεταξύ των υπολοίπων, που εκδηλώνουν σχετική επιθυμία για μάθηση, τα προτιμώμενα αντικείμενα κατά σειρά ιεράρχησης είναι: οι νέες τεχνολογίες (17%), κάποια ξένη γλώσσα (14%) και κάποια τέχνη ή χειροτεχνία (11%). Οι γυναίκες εκδηλώνουν μεγαλύτερη επιθυμία για μάθηση από τους άντρες, σχεδόν στο σύνολο των θεματικών. Συγκεκριμένα πεδία προκαλούν εντονότερη επιθυμία σε ορισμένες κοινωνικές κατηγορίες, όπως για παράδειγμα οι ξένες γλώσσες που προτιμώνται από τις νεότερες ηλικιακές κατηγορίες (18 έως 44 ετών) και οι νέες τεχνολογίες από τους ανέργους. Οι λόγοι για τους οποίους εκφράζουν επιθυμία να μάθουν το αντίστοιχο αντικείμενο / θεματικό πεδίο, είναι επίσης, κατά βάση προσωπικοί και όχι επαγγελματικοί. Συγκεκριμένα το 45% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα τους βοηθήσει περισσότερο στην προσωπική τους ζωή, έναντι μόλις 16% που προκρίνουν τη βοήθεια στην επαγγελματική τους ζωή. Οι τρόποι στους οποίους δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση για να μάθουν κάτι που τους ενδιαφέρει, δεν αποτελούν μέρος της κλασσικής εκμάθησης (μέσω διδασκαλίας σε μία τάξη ή ιδιαιτέρων μαθημάτων με κάποιο ειδικό), αλλά αφορούν περισσότερο εναλλακτικές διαδικασίες, όπως η συμμετοχή σε μία ομάδα με τα ίδια ενδιαφέροντα (39%), το Ίντερνετ (23%), ή ένα λιγότερο τυπικό σεμινάριο ή εργαστήριο (22%). Ως τρόπος εκμάθησης, η χρήση Ίντερνετ είναι πιο δημοφιλής μεταξύ των αντρών και των νεότερων ηλικιακών ομάδων, ενώ ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας προτιμάται περισσότερο από τις γυναίκες. Τα ιδιαίτερα μαθήματα με κάποιον ειδικό, αποτελούν πιο προσφιλή μέθοδο για τους νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών. 16

17 ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σχεδόν οι 3 στους 4 πολίτες (72%) συμφωνούν με την άποψη ότι είναι ευθύνη του κράτους να τους εξασφαλίζει την δυνατότητα να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους και τα προσόντα τους. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, διερευνήθηκαν 3 διαφορετικές απόψεις για τη συμμετοχή του κράτους, των πολιτών και των επιχειρήσεων σε αυτή 6. Από την τμηματοποίηση (segmentation) του πληθυσμού που πραγματοποιήθηκε με βάση τον συνδυασμό των απαντήσεων των ερωτωμένων στις εν λόγω ερωτήσεις, προκύπτει ότι 4 στους 10 πολίτες (41%) θεωρούν ότι τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης πρέπει να χρηματοδοτούνται από το δίπολο κράτους και επιχειρήσεων. Τα ποσοστά συμφωνίας με την 100% χρηματοδότηση αποκλειστικά από το κράτος είναι μόνον 11% και αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις μόνον 9%. Ταυτόχρονα, μόνο το 4% των πολιτών θεωρεί αποκλειστικά ότι οι πολίτες πρέπει μόνοι τους και με δικά τους έξοδα να βελτιώνουν τα προσόντα και τις δεξιότητές τους. 6 Οι απόψεις που εξετάσθηκαν είναι οι εξής: i. «Το κράτος πρέπει να χρηματοδοτεί 100% τα προγράμματα της Δια Βίου Μάθησης» ii. «Οι πολίτες πρέπει να φροντίζουν μόνοι τους και με δικά τους έξοδα για να βελτιώνουν τα προσόντα και τις δεξιότητές τους» iii. «Είναι υποχρέωση των επιχειρήσεων να χρηματοδοτούν 100% τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης των εργαζομένων τους». 17

Έρευνα Κοινής Γνώμης επί Ζητημάτων Δια Βίου Μάθησης

Έρευνα Κοινής Γνώμης επί Ζητημάτων Δια Βίου Μάθησης Έρευνα Κοινής Γνώμης επί Ζητημάτων Δια Βίου Μάθησης Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Διαγραμματική παρουσίαση Ιανουάριος 20 20020 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούλιος 2013

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούλιος 2013 Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Ιούλιος 2013 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

VPRC. ΠΡΟΣ ΕΔΕΤ: Επιτροπή Παραλαβής ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π-7. Συγκριτική Έκθεση Συμπερασμάτων και Τάσεων. 8 Μαρτίου

VPRC. ΠΡΟΣ ΕΔΕΤ: Επιτροπή Παραλαβής ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π-7. Συγκριτική Έκθεση Συμπερασμάτων και Τάσεων. 8 Μαρτίου ΠΡΟΣ ΕΔΕΤ: Επιτροπή Παραλαβής ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π-7 8 Μαρτίου 2007 Συγκριτική Έκθεση Συμπερασμάτων και Τάσεων -1- ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η «Εθνική Έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΕΝΤΚΠ),

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011 Π.2.1.3.α: Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2012

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2012 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2012 Π.2.2.3.α: Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 PCO CONVIN ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε μαθητές Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών Βορείου Ελλάδος Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Οι κοινωνικές αντιδράσεις για τα νέα οικονομικά μέτρα

Οι κοινωνικές αντιδράσεις για τα νέα οικονομικά μέτρα Οι κοινωνικές αντιδράσεις για τα νέα οικονομικά μέτρα Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2010032 / Διάγραμμα 1 Μάιος 2010 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούνιος 2014

Έρευνα για το πρόγραμμα WWF ΕΛΛΑΣ. Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας. Ιούνιος 2014 Έρευνα για το πρόγραμμα «Καλύτερη ζωή» WWF ΕΛΛΑΣ Διαγραμματική παρουσίαση της έρευνας Ιούνιος 0 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα

Ερευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα Ερευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 2011 Σύνοψη Αποτελεσμάτων Συμπεράσματα ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο σχεδιασμός της έρευνας έγινε αρχικά από την ΕΥΣΕΚΤ με σκοπό τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗ Η/Υ, Η ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ιάγραµµα1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - 1 Τύπος και µέθοδος: Περιοχή: Πληθυσµός:

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Μάιος 2008 PI0823 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοψήφισμα της 5 ης Ιουλίου Κύμα: 30/6-2/7/2015

Δημοψήφισμα της 5 ης Ιουλίου Κύμα: 30/6-2/7/2015 Δημοψήφισμα της 5 ης Ιουλίου 2015 Κύμα: 30/6-2/7/2015 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση

Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση Στάσεις απέναντι στη μετανάστευση και το νέο νομοθετικό πλαίσιο Μεταβολές 2008-2010 Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ιανουάριος 2010 PI2010006

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ζηρού θα υλοποιήσει για την εκπαιδευτική περίοδο 2013 2014 τα ακόλουθα προγράμματα: ΘΕΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπάρχουσα Κατάσταση στα Σχολεία σχετικά με τη Χρήση Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 28/9/2016

Η Υπάρχουσα Κατάσταση στα Σχολεία σχετικά με τη Χρήση Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 28/9/2016 Η Υπάρχουσα Κατάσταση στα Σχολεία σχετικά με τη Χρήση Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 28/9/2016 Υποδομές Σχολείων Τα περισσότερα σχολεία έχουν Σύνδεση με το διαδίκτυο (broadband) 1 υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα ζωής στα Ιωάννινα σήμερα

Η ποιότητα ζωής στα Ιωάννινα σήμερα Η ποιότητα ζωής στα Ιωάννινα σήμερα Μάιος 2008 PI0821 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινή γνώμη απέναντι στο «τείχος» του Έβρου

Η κοινή γνώμη απέναντι στο «τείχος» του Έβρου Η κοινή γνώμη απέναντι στο «τείχος» του Έβρου Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ιανουάριος 20 20004 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στη νέα γρίπη

Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στη νέα γρίπη Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στη νέα γρίπη Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Νοέμβριος 2009 PI09116 /ΚΑ1109/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους.

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Γ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εδώ, σας παρακαλούμε να μας πείτε ορισμένα στοιχεία για τον εαυτό σας και το παιδί σας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Αποφοίτων του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ατομικό Ερωτηματολόγιο

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ατομικό Ερωτηματολόγιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Στάσεις απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα. Μάρτιος 2016 ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Πολιτικό Βαρόμετρο. Στάσεις απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα. Μάρτιος 2016 ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Πολιτικό Βαρόμετρο 5 Στάσεις απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Μάρτιος 06 ΤO ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ PUBLIC ISSUE Νο5-06 Η τακτική μηνιαία πολιτική έρευνα της Public Issue πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 87

Πολιτικό Βαρόμετρο 87 Πολιτικό Βαρόμετρο 87 Φεβρουάριος 2011 ΣΚΑΪ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Παρουσίαση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κυριακή 13/2/2011 Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες, το Ευρώ & η Δραχμή Νο2

Οι Έλληνες, το Ευρώ & η Δραχμή Νο2 Οι Έλληνες, το Ευρώ & η Δραχμή Νο2 Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 0411/Διάγραμμα 1 Σεπτέμβριος 2011 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα μέτρα και η κοινή γνώμη 5/3/2010

Τα νέα μέτρα και η κοινή γνώμη 5/3/2010 Τα νέα μέτρα και η κοινή γνώμη 5/3/2010 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η βία στην ελληνική κοινωνία

Η βία στην ελληνική κοινωνία 11/2012 4-2013 Η βία στην ελληνική κοινωνία 2013 Ημερομηνία δημοσίευσης 21/3/2013 www.publicissue.gr Η Public Issue ιδρύθηκε το 2001. Εξειδικεύεται στην πολιτική και εκλογική έρευνα κοινής γνώμης, στην

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 120

Πολιτικό Βαρόμετρο 120 Πολιτικό Βαρόμετρο 120 Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στο ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων & του κατοχικού δανείου Μάιος 2013 1. ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογικό Βαρόμετρο 2009

Οικολογικό Βαρόμετρο 2009 Οικολογικό Βαρόμετρο 009 Ειδικό θέμα: Στάσεις απέναντι στην πυρηνική ενέργεια Μάρτιος 009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Παγκύπριας έρευνας αναφορικά με τη θέση, το βαθμό συμμετοχής, τις ευκαιρίες ανέλιξης, την ισομισθία των γυναικών και τις συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Έρ Έ ε ρ υνα α γ ια α τ ο τ Δ ημό μ σιο Χρ Χ έ ρ ος Ιανουάριος 2009

Έρ Έ ε ρ υνα α γ ια α τ ο τ Δ ημό μ σιο Χρ Χ έ ρ ος Ιανουάριος 2009 Έρευνα για το Δημόσιο Χρέος Ιανουάριος 2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Μέτρηση στάσεων χρηστών φροντιστηριακής εκπαίδευσης στην Αττική» [Έρευνα για λογαριασμό του Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Στάσεις απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ. Απρίλιος 2016

Πολιτικό Βαρόμετρο. Στάσεις απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ. Απρίλιος 2016 Πολιτικό Βαρόμετρο 155 Στάσεις απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤO ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ PUBLIC ISSUE Νο155-016 Η τακτική μηνιαία πολιτική έρευνα της Public Issue πραγματοποιείται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση

Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση Μεταβολές 2008-2009 Ιούνιος 2009 PI0960/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ *Η έρευνα του 2008 δημοσιεύθηκε στην ειδική έκδοση του ECONOMIST, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις της Κοινής Γνώμης απέναντι στην εκλογή Προέδρου στη ΝΔ

Στάσεις της Κοινής Γνώμης απέναντι στην εκλογή Προέδρου στη ΝΔ Στάσεις της Κοινής Γνώμης απέναντι στην εκλογή Προέδρου στη ΝΔ Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Οκτώβριος 2009 PI09112 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στις πρόωρες εκλογές

Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στις πρόωρες εκλογές Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στις πρόωρες εκλογές Σεπτέμβριος 2009 PI0979 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τα δάνεια των ελληνικών νοικοκυριών

Τα δάνεια των ελληνικών νοικοκυριών 11/2012 3-2013 Τα δάνεια των ελληνικών νοικοκυριών 2012 Ημερομηνία δημοσίευσης 26/2/2013 www.publicissue.gr Η Public Issue ιδρύθηκε το 2001. Εξειδικεύεται στην πολιτική και εκλογική έρευνα κοινής γνώμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που διδάσκουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2005 Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"... 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ... 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Αναφορά Απασχολησιμότητας Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Προφίλ Απασχολησιμότητας... 3 Πώς να διαβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ m122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα