ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΤΤΙΤΙΚΗ ΕΕΤΗ ΤΟΥ ΝΕΟΟΓΙΚΟΥ - ΚΥΤΙΚΟΥ ΚΕΤΩΤΟ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΙΓΙΟ. ΕΦΗ ΤΙ ΝΟΤΙΕ ΥΝΙΤΩΕ ΝΕΟΥ ΚΙ ΚΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΩΗ Γεωργακάς Κ. πόφοιτος, Τμήμα Επιστημών της άλασσας, Πανεπιστήμιο ιγαίου εταπτυχιακή Εκπαίδευση «Ναυτική-αλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη», Ε..Π./Ε.Κ.Π../Ε.ΚΕ..Ε.- Εκπαιδευόμενος, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο αλασσίων Ερευνών εταπτυχιακός φοιτητής, «Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία», Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών. Περίληψη Η εργασία αφορά τη μελέτη του ανεμολογικού - κυματικού καθεστώτος στο Βόρειο ιγαίο. Γίνεται χρήση των μετεωρολογικών δεδομένων πεδίου: ταθμοί χέρσου της Εθνικής ετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε..Υ): λεξανδρούπολη, υτιλήνη, κύρος, εσσαλονίκη, ήμνος, για ταχύτητα-διεύθυνση ανέμου, θερμοκρασία, (998-00) και των δεδομένων: Πλωτήρες του συστήματος «Ποσειδώνα» του Ελληνικού Κέντρου αλασσίων Ερευνών (E.ΚΕ..Ε), για σημαντικό ύψος και κατεύθυνση κύματος, διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου σε Χερσόνησο Άθω και νήσο ήμνο, (000-00). Τα αποτελέσματα που αφορούν: κατανομές, χρονοσειρές, γραφήματα στατιστικής διασποράς, ροδογράμματα ανέμου, κυματογράμματα, συγκεντρωτικούς πίνακες εστιασμένους κατά σταθμό, έτος, εποχή, με έμφαση την ανίχνευση συνιστωσών νοτιάδων (νότιοι άνεμοι: μέγιστη κυματική δυναμική στα βόρεια ελληνικά παράλια), συγκρίθηκαν με συγκεντρωτικά στατιστικά που παρήχθησαν μέσω της διαθεσιμότητας δεδομένων (9-996) του Κέντρου νανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ..Π.Ε), προς εντοπισμό πιθανών «μοτίβων» ανεμικής κυματικής δυναμικής και στατιστικών αποκλίσεων. έξεις κλειδιά: τατιστική. λληλεπιδράσεις άλασσα έρα. αλάσσια ετεωρολογία. Κυματική Δυναμική. κραία Καιρικά. STATISTICAL STUDY OF THE WIND WAVE PROFILE IN THE NORTH AEGEAN SEA. EMPHASIS ON THE SOUTHERN WIND - WAVE PROFILING PHENOMENA Georgakas K. B.Sc. Marine Sciences, Dept of Marine Sciences, University of Aegean M.Eng.c. Marine Technology and Sea Science, National Technical University of Athens/National and Kapodistrian University of Athens/Ηellenic Center for the Marine Research Trainee, Institute of Oceanography, Hellenic Center for the Marine Research -.Sc. Graduate student, Environmental Oceanography, Dept of Geology, University of Patras. Abstract The current study focuses on the wind - wave dynamics in the North Aegean Sea. In situ meteorological data (998-00), on land stations: Alexandroupolis, Lesvos Island-Mytilene, Skyros Island, Thessaloniki for wind speed-direction, temperature, from the Hellenic National Meteorological Service (H.N.M.S) and data from the Poseidon system of the Hellenic Center for the Marine Research (H.C.M.R) for significant wave height, wind speed-direction buoys: Athos Peninsula and Limnos Island (000-00), are plotted in terms of time series, statistical quantifications, line-scatter graphs, pies, rose diagrams, wave diagrams, overall indexes: per station, year, season and then finally compared with the statistics

2 that came out from the data available coming from the Center for Renewable Energy Sources (C.R.E.S.) for the years (9-996). The data under examination where focused in the Southern wind profiling phenomena (maximum wave dynamics striking the Northern coastal zone), in order for possible wind- wave patterns to be identified, or possible statistical alternations regarding extreme weather events. Key words: Statistics. Sea Air Interactions. Sea Meteorology. Wave Dynamics. Extreme Weather Events.. Εισαγωγή Οι μετεωρολογικές συνθήκες στην λεκάνη της εσογείου (ως εκ τούτου και στο βόρειο τμήμα του ιγαίου πελάγους), διαμορφώνονται από τις κλιματολογικές (μακροπρόθεσμα) και τις ετήσιες μετεωρολογικές (βραχυπρόθεσμα) συνθήκες, που χαρακτηρίζουν και τις παράκτιες γειτνιάζουσες περιοχές (Hsu 998). Οι ηπειρωτικές αυτές περιοχές αντίστοιχα, διαδραματίζουν και τον κυρίαρχο μεταβατικό ρόλο για ένα μετεωρολογικό φαινόμενο στην θάλασσα. Επικρατούντες άνεμοι στο Βόρειο ιγαίο είναι οι βόρειοι που πνέουν με μεγαλύτερη συχνότητα και ταχύτητα το χειμώνα. Το καλοκαίρι υπάρχουν εντάσεις ανέμων που ξεπερνούν τα 7 Beaufort, γνωστότερα ως μελτέμια ή Ετησίες (όπως ονομαζόντουσαν την αρχαία περίοδο). Έχουν ευνοϊκή επίδραση στο γενικότερο κλίμα, καθώς μειώνουν την σχετική υγρασία, συμβάλλοντας παράλληλα και στην γενικότερη υδρολογική κυκλοφορία (Ahrens 00). τη μελέτη επιχειρείται εστίαση στη συσχέτιση των νοτίων ανέμων. Πότε, γιατί και σε τι συντείνουν όταν εκδηλώνονται. υτό αφορά άμεσα τις παράκτιες περιοχές στην υπό μελέτη περιοχή (Βόρεια Ελλάδα). Κάτι τέτοιο επιλέχθηκε καθώς δεν είναι τόσο παλαιό το φαινόμενο του κύματος κακοκαιρίας που έπληξε τις αρχές Φεβρουαρίου 00 την Ευρώπη και τον ελλαδικό χώρο εκφραζόμενο, μέσα στις λκυονίδες μέρες και με πολλές επανεμφανίσεις έως και σήμερα, π.χ. Φεβρουάριος 0: θυελλώδεις νοτιάδες τάξεως 0 Beaufort με κυματικό σφυροκόπημα στο ιμάνι της νήσου ύρου. Οι έντονοι νοτιάδες στο ιγαίο, με δημιουργία μεγάλου ύψους κυμάτων επιφέρουν ακινητοποίηση ακτοπλοϊκών γραμμών, έχουν επιπτώσεις στις κατασκευαστικές διατάξεις λιμανιών, επιφέρουν πλημμύρες κ.α. (Good et al., 00; Zervakis et al., 00). π έξω δεν μπορεί να μείνει και η δράση των νοτιάδων στην μεταφορά αφρικανικής ερημικής σκόνης, με επιπτώσεις όπως θολερού τοπίου, αίσθημα αναπνευστικής δυσφορίας, που με τη συνέργια υψηλών θερμοκρασιών και υγρασίας οδηγούν έως και στην υποτροπή προβλημάτων υγείας, ιδιαιτέρως ευπαθών ομάδων του πληθυσμού π.χ: εξάπλωση αφρικανικής σκόνης υπό την δράση νοτιάδων, Aπρίλιος 00 (Kallos et al., 007).. εθοδολογία Παρήχθησαν μια ευρεία γκάμα στατιστικών μεγεθών όπως συχνότητες, στατιστικές κατανομές, διασπορές και χρονοσειρές. Έμφαση δόθηκε στο συνδυασμό των αποτελεσμάτων από:. Εθνική ετεωρολογική Υπηρεσία - Ε..Υ. (ταθμοί: λεξανδρούπολη, υτιλήνη, κύρος, εσσαλονίκη, ήμνος, για ταχύτητα-διεύθυνση ανέμου, θερμοκρασία, της περιόδου ). ) Ελληνικό Κέντρο αλάσσιων Ερευνών - Ε.ΚΕ..Ε. (Πλωτήρες συστήματος «Ποσειδώνα» σε

3 Χερσόνησο Άθω, νήσο ήμνο, για σημαντικό ύψος και κατεύθυνση κύματος, διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου, της περιόδου ). ) Κέντρο νανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Κ..Π.Ε. (μέσες τιμές ταχύτητας-επικρατούσες διευθύνσεις ανέμου κατά έτος και μήνες, για την περίοδο 9-996). ξιοποιήσιμα δεδομένα αποτέλεσαν το 87% για τα δεδομένα της Ε..Υ, λιγότερο από 7% για τα δεδομένα από τον «Ποσειδώνα». Για τα δεδομένα από Κ..Π.Ε, πέραν συγκεντρωτικών ελλιπών πινάκων που βρέθηκαν, τα κατακερματισμένα αρχεία δεν άφησαν πολλά περιθώρια για εκτεταμένη έρευνα σε βάθος χρόνου. Παρά ταύτα, ήταν αρκετά ώστε να παραχθούν τα παρακάτω. Τα τελευταία έτυχαν χρήσης ως προς την σύγκριση με τα νεότερα για τυχόν στατιστικές αποκλίσεις αυτών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε στατιστικά μεγέθη που αφορούσαν νότιες ανεμικές και κυματικές συνιστώσες. Τα παραπάνω συγκεντρώθηκαν σε πίνακες αναφοράς στατιστικών μεγεθών που κατέταξαν έτη, εποχές, σταθμούς σε σειρά δυναμικότητας ανέμουκύματος και νοτίων συνιστωσών αυτών. Επί παραδείγματι, η εύρεση της μέγιστης ταχύτητας ανέμου προϋπέθετε την ταυτόχρονη αναζήτηση στις τιμές ταχύτητας ανέμου και της πίεσης σταθμού (στα δεδομένα της Ε..Υ.) ή του σημαντικού ύψους κύματος (στα του «Ποσειδώνα»), ώστε να αιτιολογηθεί πλήρως αν κάποια τιμή θα επιλεγόταν σαν τοπικό ή ολικό μέγιστο. O λόγος που δεν ακολουθήθηκε μια μέθοδος π.χ. εμπειρικών ορθογωνίων συναρτήσεων και μια ανυσματική ανάλυση (Korres et al., 00; Papadopoulos et al., 00), είναι γιατί επιχειρήθηκε η ανίχνευση της εφαρμοσιμότητας στατιστικής μεθόδου με χαρακτήρα περιφραστικό και με συνθετική στατιστική ανάλυση «στατιστικός υπερβατικός ρεαλισμός» (νδριώτης 00) στο πεδίο της φυσικής ωκεανογραφίας - θαλάσσιας μετεωρολογίας. Εικ.. Χωροθέτηση σταθμών που έτυχαν χρήσης για την κάλυψη της περιοχής μελέτης, Βόρειο ιγαίο. ποτελέσματα.. ΕΡΟΚΡΙΚ ΠΟΤΕΕΤ

4 Η γνώση του ιστορικού θερμοκρασιακού υπόβαθρου μπορεί να βοηθά στην αρχική εκτίμηση του τι εν τέλει ανεμικό καθεστώς ενδέχεται να αναμένεται σε μια περιοχή (Gaetano et al., 00). τη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και στην μέθοδο των τελικών πινάκων για τη κατεύθυνση-ταχύτητα ανέμου, παρουσιάζονται τα μέγιστα και ελάχιστα που παρατηρήθηκαν, καθώς και (κατά φθίνουσα διάταξη) συχνότητες εμφάνισης των μεγίστων θερμοκρασιών για κάθε σταθμό, από τους πέντε σταθμούς χέρσου της Ε..Υ. πό αυτά παρήχθησαν γραφήματα κατανομών συχνοτήτων και ποσοστών. υτά στα οποία δόθηκε βαρύτητα ήταν τα γραφήματα συνόλου για την πενταετία... ΠΟΤΕΕΤ ΔΕΔΟΕΝΩΝ ΠΟ Ε..Υ. (998-00) Το τμήμα αυτό της μελέτης αφορά τη παραγωγή γραφημάτων και μεταφορά των συνοπτικών στοιχείων τους σε συγκεντρωτικούς πίνακες. Παρήχθησαν κυκλικά διαγράμματα στατιστικών συχνοτήτων κατεύθυνσης ανέμου επί συνολικών καταγραφών, καθώς και αντίστοιχα γραφήματα επικεντρωμένα στις νότιες συνιστώσες. Για την ταχύτητα ανέμου επιλέχθηκε η ταχύτητα των 6 Beaufort ως βάση αναφοράς, έτσι ώστε να γίνει μια πρώτη καταγραφή των γεγονότων που συνδέονται με υψηλές ταχύτητες ανέμου. Κατασκευάστηκαν γραφήματα, για κάθε σταθμό, που έδιναν τις πρώτες βάσεις ποσοστιαίας κατανομής σε κατεύθυνση και ταχύτητα ανέμου. ε ορισμένες περιπτώσεις συμφώνησαν με τις κατανομές ως προς μέγιστα και ελάχιστα παρατηρούμενων θερμοκρασιών. υτές οι αποτυπώσεις οδήγησαν σε περαιτέρω συγκεντρωτικούς πίνακες. πό αυτούς όπως: π.χ. (Πιν.), παρήχθησαν περαιτέρω συμπληρωματικοί και για το φάσμα των νοτίων συνιστωσών, που εστίασαν σε ποια εποχή και με ποια συχνότητα συναντούνται οι νότιες συνιστώσες ανέμου. Τέλος, κατασκευάστηκαν ροδογράμματα ανέμου (Εικ.) και χρονοσειρές, σε ετήσια και εποχική βάση, για κατεύθυνση και ταχύτητα ανέμου. Ενδεικτικά: (Eικ.). Πίνακας. Πίνακας αναφοράς για ποσοστά γεγονότων νέμου άνω των 6 Beaufort Ποσοστό (%) καταγραφών για: (m/s) (Άνεμοι) (max Καταγραφής) : (6+Beaufort) για λεξανδρούπολη,% εσσαλονίκη,6% κύρος,9% ήμνος,% υτιλήνη,0%

5 Εικ.: Ροδoγράμματα ανέμου. ριστερά: εσσαλονίκη 00. Δεξιά: λεξανδρούπολη 00 Εικ.: Χρονοσειρά, λεξανδρούπολη 00. ριστερά: Ταχύτητα νέμου. Δεξιά: Διεύθυνση νέμου.. ΠΟΤΕΕΤ ΔΕΔΟΕΝΩΝ ΠΟ ΤΟ ΥΤΗ «ΠΟΕΙΔΩΝ» (000-00) υτό το τμήμα της μελέτης εστιάζει στις χρονοσειρές που παράγονται από τα δεδομένα του συστήματος «Ποσειδώνα» για σημαντικό ύψος κύματος, κατεύθυνση και ταχύτητα ανέμου, καθώς και στη παραγωγή κυματογραμμάτων ροδογραμμάτων. Ενδεικτικά (Εικ.):

6 Εικ.: Παράθεση ροδογραμμάτων (μεσαία σειρά) και κυματογραμμάτων (επάνω) για τη υτιλήνη, Κάτω αριστερά: Ταχύτητα νέμου (Άθως, 00). Κάτω μέση: ημαντικό Ύψος Κύματος (Άθως, 00). Κάτω δεξιά: Ταχύτητα νέμου (έσβος, 000).. ΠΟΤΕΕΤ ΔΕΔΟΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΝΕΩΙΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙ (9-996) Πίνακας. υγκεντρωτικά αποτελέσματα από Κ..Π.Ε. ανά σταθμό, προς ετήσιο χαρακτηρισμό. Ενδεικτικά: 6

7 7 Επικρατ. διεύθυνση ανέμου (σε όλους τους μήνες): Βορειοανατολικοί ΕΞΝΔΡΟΥΠΟΗ.Ο. έτους: (,7 m/s) Χειμώνας (, m/s) Άνοιξη: (, m/s) Καλοκαίρι: (, m/s) Φθινόπωρο: (,7 m/s) Όλα τα ανωτέρω δεδομένα, από όλες τις αναλύσεις π.χ. (Πιν.) συγκεντρώθηκαν σε πίνακες αναφοράς κατά σταθμό, έτος, εποχή, για νηνεμίες και αυξημένες εντάσεις ανέμου. Τέλος, οι εποχές καθώς και οι σταθμοί κατατάχθηκαν (κατά φθίνουσα δυναμική) ως προς τους νοτιάδες και διακυμάνσεις ταχύτητας, ενδεικτικά (Πιν.). Πίνακας. Πίνακας γρήγορης αναφοράς για τις πέντε, κατά φθίνουσα κατάταξη, θέσεις των σταθμών της Ε..Υ. όσον αφορά την μέγιστη ταχύτητα, τις νηνεμίες, τους κύριους βοριάδες και νοτιάδες. Όπου (.), (.), (.), (.), (.): ήμνος, κύρος, υτιλήνη, εσσαλονίκη και λεξανδρούπολη αντίστοιχα. ετ/τές Ταχύτητα νέμου (m/s), κατά max. Νηνεμίες (~0 m/s) Βοριάδες (καθαροί) (8,7 -, ) Εύρος κύριων Νοτιάδων ( - ) Έτος υμπεράσματα Το Βόρειο ιγαίο είναι μια σχετικά (κατά μέσες τιμές) ήρεμη θάλασσα με αρκετά φαινόμενα όμως υψηλών εντάσεων ανέμων, που συνοδεύονται από μεγάλα ύψη κυμάτων (Soukisian et al., 00). Η μεγαλύτερη τιμή σημαντικού ύψους κύματος που καταγράφηκε ποτέ από το σύστημα «Ποσειδών», για την εξεταζόμενη περίοδο και περιοχή κάλυψης, ήταν τα 6m.

8 υνέβη στη περιοχή της χερσονήσου του Άθω. ξίζει εδώ να αναφερθεί πως η πραγματική αντιστοίχηση του σημαντικού ύψους κύματος σε οπτικό μέρισμα δίνεται από τον εμπειρικό κανόνα: Ho (,6 έως.0-συνήθως κατά.ο. επιλέγεται η τιμή.8). Έτσι ένα κύμα μετρημένο για Ηο=.99m, μπορεί να φαίνεται σαν κύμα 0.8m. Γι αυτό και δημοσιεύματα για καταιγίδα στην περιοχή αυτή, την δεδομένη περίοδο, ανέφεραν ύψη κυμάτων περί τα 9m. Περαιτέρω, η κύρος, ήμνος παρουσιάζονται σε υψηλές θέσεις δυναμικής του πεδίου ανέμων. κολουθούν, κατά φθίνουσα σειρά, οι περιοχές της υτιλήνης, εσσαλονίκης και λεξανδρούπολης. υνοπτικά λοιπόν, είναι φανερό πως οι νοτιάδες εμφανίζονται περισσότερο τις εποχές του Φθινοπώρου και της Άνοιξης. Οι άνεμοι αυτοί, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, συνδέονται με μεγάλες εντάσεις, συναντώνται κυρίως δε, ως μεμονωμένα (έκτακτα φαινόμενα). Οι μεγαλύτερες εντάσεις ανέμων εμφανίζονται τους μήνες από Νοέμβριο μέχρι και Φεβρουάριο. Η πλειονότητα των καταγραφών στο βόρειο ιγαίο δείχνει ως γνωστόν βοριάδες (Β-Β και Β-ΒΔ). Οι εμφανίσεις των βορείων συνιστωσών, στις περιοχές της εσσαλονίκης και της ήμνου, περιορίζονται σε συγκριτικά χαμηλά ποσοστά. Προσεγγιστικά, το χωρικό πλέγμα που ορίζεται από την περιοχή της εσσαλονίκης, Καβάλας έως και τη νήσο ήμνο, φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο από τις νότιες συνιστώσες ανέμου και κυματικής εκδήλωσης. Εστιάζοντας στο πεδίο των νοτιάδων κατά έτος παρατηρείται: το 998 να έρχεται πρώτο σε ποσοστά νοτιάδων, ακολουθεί το 999, μετά το 00, προτελευταίο το 000 και τέλος το 00. Ο εντοπισμός του 998 σε πρώτες-δεύτερες θέσεις για την ταχύτητα ανέμου και νοτιάδες, μπορεί να σχετίζεται με την υπόθεση, όπως αναφέρθηκε, συσχέτισης των νοτιάδων με ισχυρές εντάσεις ανέμων. Έτσι, όταν πνέουν περισσότεροι νοτιάδες, τα επίπεδα μέσης ταχύτητας αυξάνουν. Οι νότιοι άνεμοι, ως ποσοστό επί συνόλου, είναι λίγοι, αλλά στο μέρισμα επί των μεγάλων εντάσεων καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις. Παρατηρείται ότι οι δύο πρώτες θέσεις σταθμών για νοτιάδες, αφορούν τη δεύτερη και τρίτη για την ταχύτητα ανέμου. Χωρικά η κύρος, μαζί με τη ήμνο, αποτελούν κομβικά σημεία δυναμικής συμπεριφοράς κύματος και ανέμου. Εποχικά συμπεράσματα: ) Το καλοκαίρι παρουσιάζονται σε γενική βάση βόρειοιβορειοανατολικοί άνεμοι, που εκφράζονται ως εισαγωγή στο σύστημα με τον χαρακτηρισμό «Ετησίες» ή «μελτέμια», με συνοδευτικά αρκετά ποσοστά σε ανέμους μέσα στο κύριο εύρος των νοτιάδων ( - ). Εμφανίζεται δε, στην τελευταία θέση για τις εντάσεις ανέμου. Η σχετική εποχική χρονική καθυστέρηση στην εκκίνηση των καταγραφών των Ετησίων, σε ερμηνευτικό συνδυασμό με φαινόμενα όπως αυτό της ταλάντωσης του Βορείου τλαντικού, που μπορεί να συνδεθεί (ως δείκτης φάσης δυναμικότητάς του φαινομένου) με την εμφάνιση των μελτεμιών, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η παραδοσιακή έννοια και χρονική τοποθέτηση αυτών των ανέμων έχει αλλάξει, με έκδηλη τη φθίνουσα τάση εμφάνισής τους (Chronis et al., 00). Ο παραδοσιακός ορισμός, τους κατατάσσει από τα μέσα αΐου έως μέσα επτεμβρίου. Η παρουσία τους γίνεται περισσότερο αισθητή από τις αρχές Ιουλίου μέχρι και επτέμβριο, πλέον και με καθυστέρηση, με μέσα μέγιστα πυκνώματα καταγραφών από τις αρχές Ιουλίου μέχρι και το τέλος υγούστου. ) Το 8

9 Φθινόπωρο, μετά την εξασθένιση των μελτεμιών, κυριαρχούν και πάλι οι βοριάδες. κολουθεί στροφή σε σημαντικό βαθμό νοτιάδων, ιδιαίτερα το Νοέμβριο μήνα, με τη συνιστώσα ανέμου που επικρατεί, ανεξαρτήτου βορρά-νότου προέλευσης, να είναι κυρίως η ανατολική. Χαρακτηρίζεται γενικά από τους νότιους-νοτιοανατολικούς ανέμους και βρίσκεται στη δεύτερη θέση για νοτιάδες και στην τρίτη για εντάσεις ανέμου. ) Το Χειμώνα επικρατούν κυρίως βόρειοι και βόρειοιβορειοανατολικοί άνεμοι μεγάλων εντάσεων. ) Την Άνοιξη τέλος, εμφανίζονται μεγάλα ποσοστά νότιων-νοτιοανατολικών, κυρίως τον πρίλιο, ανέμων που μετατρέπονται σε βόρειουςβορειοανατολικούς μέχρι και τα μέσα αΐου. Η Άνοιξη βρίσκεται συνήθως στην πρώτη θέση για τους νοτιάδες και στη δεύτερη για τις εντάσεις. Τα Καλοκαίρια παρουσιάζονται περισσότερο εκτεταμένα, με την Άνοιξη να παίζει ένα μεταβατικό όσο και δυναμικό ρόλο. Οι Χειμώνες είναι σχετικά σύντομοι και αρκετά έντονοι, καθώς και καθυστερούν πλέον χρονικά να εκτονωθούν (Giannakopoulos et al., 009). Η σύγκριση με τα δεδομένα από το Κέντρο νανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δείχνει μια σαφή επαλήθευση όσον αφορά τα αποτελέσματα σε κατεύθυνση ανέμου, με μια μεταστροφή όμως στην περίπτωση της υτιλήνης. Ναι μεν συνολικά ο σταθμός, ανά έτος, είναι πάλι επικρατούσης διεύθυνσης βοριάδων, με σημαντικές όμως, για ορισμένους μήνες κατανομές νοτιάδων. Τα δεδομένα φέρουν πρώτη κατά πλειοψηφία κατάληψης θέσεων τη ήμνο για το φάσμα των νοτιάδων. χόλιο αποτελεί ότι υπάρχει μια μεταστροφή στις δύο πρώτες θέσεις των νοτιάδων. Για την ταχύτητα ανέμου η κατάταξη μέσω Κ..Π.Ε. είναι: ) κύρος, ) ήμνος, ) υτιλήνη, ) λεξανδρούπολη, ) εσσαλονίκη (σύμφωνα με τους μέσους όρους), ενώ σύμφωνα με τη παρούσα εργασία είναι: ) ήμνος, ) κύρος, ) υτιλήνη, ) εσσαλονίκη, ) λεξανδρούπολη. Υπάρχει δηλαδή αλλαγή και εδώ, που αφορά την ταχύτητα και που συνοδεύεται από την ίδια αλλαγή στο μέρισμα των νοτίων συνιστωσών. Δηλαδή, καθώς αυξάνουν οι στατιστικές κατανομές των νότιων ανέμων, συναντούνται παράλληλα λίγες (επί συνόλου), αλλά ισχυρές εντάσεις ανέμων. Κάτι τέτοιο αυξάνει το γενικότερο προφίλ της μέσης ταχύτητας, επιφέροντας και την σχετική ακολουθία που παρατηρήθηκε στη χωρική δυναμική, κατά τη κατάταξη των σταθμών υπό μελέτη. Φαίνεται ότι, στη περίοδο από το 998~00 να εμφανίζεται μια ελαφρά μεταστροφή των χωροχρονικών στατιστικών, όσον αφορά τη δυναμική των κατά τόπους πεδίων που ορίζει η χωρική κάλυψη της παρούσας μελέτης. Η παρουσία νοτιάδων, κυρίως συσχετιζόμενη με μεγάλες εντάσεις ανέμων, είναι πλέον βιωματικά και στατιστικά πιο αισθητή. Πιθανή εξήγηση μπορεί να είναι η συχνότερη εμφάνιση έκτατων καιρικών φαινομένων (Good et al., 008; Giannakopoulos et al, 009). Άλλοι λόγοι μπορεί να είναι ο δεδομένος μεταβλητός ετήσιος μετεωρολογικός κύκλος ή κάποιος πολυπαραγοντικός λόγος. Η έλλειψη σε συνεχείς καθώς και συμπληρωματικές χρονοσειρές τέτοιων δυναμικών φαινομένων, καθιστά την έρευνα σε αυτό το πεδίο σημαίνουσα. ποτελεί ένα θέμα που οφείλει να προβληματίσει για την συνέχεια. Πρόταση αποτελεί η σύνδεση και συνέχιση της μελέτης πεδίων ανέμου - κύματος, προς δημιουργία ιστορικών αναφορών, δυναμικής επικινδυνότητας, μέσω γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. 9

10 . Ευχαριστίες τους κους: Δρ. Παπαδόπουλο ναστάσιο, Δρ. Προσπαθόπουλο ριστείδη, για την βοήθειά τους. τον Δρ. Χρόνη εμιστοκλή, που με ενθάρρυνε για αυτή την δημοσίευση και σε όλους όσους παρακολούθησαν ή συμβούλεψαν κατά την πραγματοποίησή της. Το εύρος των στατιστικών ευρημάτων που αποτυπώθηκε στο σύνολο της παρούσας έρευνας δεν ήταν δυνατόν να παρουσιαστεί επαρκώς. ναφέρονται ενδεικτικά παραδείγματα. Το παρόν αποτελεί μέρος της διπλωματικής που εκπονήθηκε στο τμήμα Επιστημών της άλασσας, Πανεπιστήμιο ιγαίου, Βιβλιογραφία Ahrens, C.D., 007. Meteorology Today, An introduction to Weather, Climate, and the Environment, Brooks/Cole Publ., Canada, 8 th ed., pp. -0. Aνδριώτης, Β.Κ., 00. Ποσοτική Έρευνα και ανάλυση δεδομένων με χρήση του SPSS., Κλειδάριθμος Εκδ., Aθήνα, σσ.. Chronis, T., Raitsos, D and Kassis, D., 00. The summer North Atlantic Oscillation effect on eastern Mediterranean, Int. J. Climatology. Vol., pp Gaetano, P.De., M. Burlando, A. M. Doglioli, and A. A. Petrenko, 00. Wind forcing effects on coastal circulation and eddy formation around a cape, Ocean Sci. Discuss., 7, pp Giannakopoulos, C., P. Le Sager, M. Bindi, M. Moriondo, E. Kostopoulou, C.M. Goodess, 009. Climatic changes and associated impacts in the Mediterranean resulting from a C global warming, Global and Planetary Change, 68, pp Good, P., C. Giannakopoulos, H. Flocas, K. Tolika, C. Anagnostopoulou, P. Maheras, 008. Significant changes in the regional climate of the Aegean during 96-00, Int. J. Climatology, 8, pp Hsu, S.A., 988. Coastal Meteorology, cademic Press Inc Publ., London, pp Kallos, G., C. Spyrou, M. Astitha, C. Mitsakou, S. Solomos, J. Kushta, I. Pytharoulis, P. Katsafados, E. Mavromatidis, N. Papantoniou, 007: Ten-year operational dust forecasting - Recent model development and future plans. WMO/GEO. Expert Meeting on "an International Sand and Dust Storm Warning System", Barcelona, Spain, November 7-9, 007. Korres, G., A.Lascaratos, E. Hatziapostolou and P.Katsafados, 00. Towards an Ocean Forecasting System for the egean Sea.The Global Atmosphere and Ocean System, Vol. 8, No. -, pp Papadopoulos, A., L. Perivoliotis, K. Nittis, and P. Katsafados, 00: Evaluation of Poseidon forecasts in the Aegean sea for a three-year period. rd EuroGOOS Conference, -6 December 00, Athens, Greece. Soukisian, T., Prospathopoulos A., Diamanti Chr, 00. Wind and wave data Analysis for the Aegean Sea-Preliminary Results. National Centre for Marine Research, Institute of Oceanography. The Global Atmosphere and Ocean System, Vol. 8, No. -, pp Zervakis, V., D. Georgopoulos, A. Karageorgis and A. Theocharis, 00. On the response of the Aegean Sea to climatic variability: A review. Int. J. of Climatology,, pp

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διπλωματική εργασία Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βελαώρας Δ., Κάσσης Δ., Περιβολιώτης Λ., Παγώνης Π., Χονδρονάσιος Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών (061) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΧΕΛΜΗΣ, Ε. ΦΛΟΚΑ Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης

Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης PART E: Marine Sciences and Naval Operations Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης Χρήστος Λέλης, Πλωτάρχης

Διαβάστε περισσότερα

7 TH PANHELLENIC (INTERNATIONAL)CONFERENCE OF METEOROLOGY,CLIMATOLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS Nicosia 28-30 September, 2004.

7 TH PANHELLENIC (INTERNATIONAL)CONFERENCE OF METEOROLOGY,CLIMATOLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS Nicosia 28-30 September, 2004. 7 ( ), 28-30, 2004. 7 TH PANHELLENIC (INTERNATIONAL)CONFERENCE OF METEOROLOGY,CLIMATOLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS Nicosia 28-30 September, 2004. PROCEEDINGS ( A& VOLUMES A& ) Cyprus Meteorological Association

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΣ

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΣ 9 O COMECAP 008, ΠΡΑΚΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 O COMECAP 008, PROCEEDINGS, THESSALONIKI, GREECE ΔΥΝΗΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΙΚΟΗΑ ΗΣ ΒΡΟΧΟΠΩΣΕΩΣ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Β. Δ. ΚΑΣΟΥΛΗΣ 1, Ι. Δ. ΠΝΕΥΜΑΙΚΟΣ 1 ΚΑΙ Α. Π. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 2 (2013): 11-29. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 2 (2013): 11-29. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 2 (2013): 11-29. http://www.jodysseus.gr Αναστάσιος Καλημέρης, Επίκουρος Καθηγητής, στο Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ELCOM

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ELCOM ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ELCOM Κόκκος Ν., Συλαίος Γ. Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σταθοπούλου και Κ. Καρτάλης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μ. Σταθοπούλου και Κ. Καρτάλης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χαρτογράφηση της αστικής θερμονησίδας και του δείκτη ποιότητας ζωής για την πόλη της Αθήνας με συνδυαστική χρήση δορυφορικών εικόνων υψηλής χωρικής κλίμακας και δεδομένων GIS. Μ. Σταθοπούλου και Κ. Καρτάλης

Διαβάστε περισσότερα

Keywords: Wave model, hydrodynamic model, ADCP, Nestos River Delta.

Keywords: Wave model, hydrodynamic model, ADCP, Nestos River Delta. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΒΟΛΩΝ π. ΝΕΣΤΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ Αναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-WAVE: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-WAVE: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-WAVE: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Γαλάνης Γ.,, Ζωδιάτης Γ., Hayes D., Νικολαΐδης Α., Γεωργίου Γ., Στυλιανού Σ., Κάλλος Γ., Καλογερή Χ., Chu P.C.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1 ΘΕΩΡΙΑ 2.1 Ακτινοβολία µεγάλου µήκους κύµατος Ακτινοβολία µεγάλου µήκους

Διαβάστε περισσότερα

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ιπλωµατική Εργασία ηµήτριος Β. Μπιλιώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΟ- ΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟ ΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΟ- ΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟ ΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ Π. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ, Η. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ, Ν. ΓΚΙΚΑΣ, Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 79 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΟ- ΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟ ΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ Πέτρος Κατσαφάδος, 1 Ηλίας Μαυροματίδης,

Διαβάστε περισσότερα

MΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΟΜΙΧΛΗΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

MΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΟΜΙΧΛΗΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΟΜΙΧΛΗΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Προσομοίωση και μελέτη υβριδικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΑΣΤΡΑΠΩΝ-ΚΕΡΑΥ- ΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΑΣΤΡΑΠΩΝ-ΚΕΡΑΥ- ΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ι. ΠΥΘΑΡΟΥΛΗΣ, Χ. ΦΕΙΔΑΣ, Θ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 51 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΑΣΤΡΑΠΩΝ-ΚΕΡΑΥ- ΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ιωάννης Πυθαρούλης, 1 Χαράλαμπος Φείδας, 2 Θεόδωρος Καρακώστας 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 8.2 ΥΠΟΕΡΓΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1 8.2.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 8.2.1.1 Αιγαίο πέλαγος 1 8.2.1.2 Σαρωνικός κόλπος 4 8.2.2 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΥΡΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ARGO» ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΩΚΕΑΝΩΝ ΜΑΥΡΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.:191/03048 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ : Γεωλογικό και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για τον Σχεδιασμό Έργων Υποδομής ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα αποτελεί την τελική έκθεση της Μελέτης Ετήσιας Διάρκειας (Ιανουάριος 28 - Δεκέμβριος 28) με τον τίτλο «Μελέτη του φαινομένου της ομίχλης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με

Διαβάστε περισσότερα

«Αποτύπωση των παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών στην Μεσόγειο Θάλασσα τα τελευταία 18 ka με χρήση Γ.Σ.Π». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

«Αποτύπωση των παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών στην Μεσόγειο Θάλασσα τα τελευταία 18 ka με χρήση Γ.Σ.Π». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Αποτύπωση των παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών στην Μεσόγειο Θάλασσα τα τελευταία 18 ka με χρήση Γ.Σ.Π». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΡΙΛΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ FRAMME LIFE NAT08//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2010 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ FRAMME LIFE08 NAT/GR/000533 ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΟΔΟ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 1980-2000

ΕΠΟΧΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 1980-2000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 1980-2000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗς ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, από ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚων ΟΜΟΙΩΜΑΤων

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗς ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, από ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚων ΟΜΟΙΩΜΑΤων 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗς ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, από ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙA ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MBA-TOURISM MANAGEMENT ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ. 403 Επιβλέπων καθηγητής Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ 1. Δρ. Μαρία Μαρκάκη, Οικονομολόγος - Μηχανολόγος 2. Σοφία Γ. Πανούση, Οικονομολόγος, 3. Δρ. Γιώργος Σώκλης, Οικονομολόγος 4. Δρ. Αγνή Χριστίδου, Νομικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα