Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών"

Transcript

1 Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Τεχνική Περιγραφή Μελέτη Εφαρμογής Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 1

2 Γενικά 4 Αρχιτεκτονική συστήματος 4 Βασικός Εξυπηρετητής Συστήματος (Application Server) 5 Εξυπηρετητής Βάσης Δεδομένων Συστήματος (Database Server) 7 Εγκατάσταση Συστήματος 9 Ρυθμίσεις Συστήματος 14 Αντίγραφα Ασφαλείας 17 Αρχεία Καταγραφής 17 Δομή Φακέλων 18 Cardisoft DataServices Framework 22 Γενικός Κατάλογος (Generic Catalog) 24 Διαδικασίες παραλαβής δεδομένων 31 Διαδικασίες ανανέωσης δεδομένων 56 Ιδιότητες Καταλόγων-Οντοτήτων 58 Παρουσίαση Δεδομένων (Cardisoft XForms Project) 67 Δημιουργία και επεξεργασία σελίδων τμημάτων web 70 Διαχείριση χρηστών και ρόλων 78 Διαχείριση δικαιωμάτων 82 Οντότητες Συστήματος 86 Διαχείριση Περιεχομένου 232 Γενικά 232 Οντότητες Περιεχομένου 232 Άρθρα 234 Ανακοινώσεις 239 Ενεργές Συνδέσεις 241 Ομαδοποίηση Συνδέσμων 243 Ομαδοποίηση περιεχομένου 247 Βοηθητικά Άρθρα 248 Σελίδες Τοποθεσίας 249 Πρότυπα Σελίδων 249 Ενέργειες Καταλόγων 251 Ρυθμίσεις Καταλόγων 253 Ροές Καταλόγων 254 Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 2

3 Έγγραφα 255 Εικόνες Τοποθεσίας 258 Ερωτηματολόγια 259 Αιτήσεις Εγγραφής 262 Επαφές 264 Πρότυπα Ροών Εργασιών 265 Τύποι Ροών Εργασιών 271 Ροές εργασιών 272 Ιστορικό Ροών Εργασιών 273 Εργασίες 273 Πρότυπα ηλεκτρονικών μηνυμάτων 274 Ρόλοι συστήματος 275 Καταγραφή Διοικητικού Έργου 287 Καταγραφή Διδακτικού Έργου 289 Καταγραφή Τίτλων Σπουδών 290 Αξιολόγηση Μαθημάτων 290 Έλεγχος εγκυρότητας Κλειδιού Σύνδεσης 300 Καταχώρηση Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης 302 Παραλαβή Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 303 Εξωτερικές Υπηρεσίες Παραλαβής Δεδομένων 307 Απογραφικά Δελτία 313 Διαχείριση Προφίλ Χρηστών 319 Αναφορές Εκτύπωσης 323 Λειτουργίες Εκτύπωσης 326 Αναφορές Παραλαβή Δεδομένων 329 Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 3

4 Γενικά Το κείμενο αυτό αποτελεί την τεχνική περιγραφή Μελέτη εφαρμογής του συστήματος Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π). Αναφέρεται τόσο στην αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήματος Cardisoft Data Services Web στο οποίο αναπτύχθηκε το υφιστάμενο σύστημα-, όσο και στην επιχειρησιακή λογική που αναπτύχθηκε για τη διαχείριση των διαδικασιών της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας. Αρχιτεκτονική συστήματος Το πληροφοριακό σύστημα αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας τις παρακάτω βασικές τεχνολογίες: ASP.NET Web Applications ASP.NET Web Parts Technologies.NET Framework Technologies Xml Web Services Technologies XForms Technologies Windows Workflow Foundation Microsoft SQL Server Data Services LDAP Technologies Intranet User Application Server Database Server Intranet User WEB εικόνα 1: Διάγραμμα αρχιτεκτονικής συστήματος Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 4

5 Ο βασικός εξυπηρετητής το συστήματος έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί τόσο τους εσωτερικούς χρήστες (intranet users) όσο και τους εξωτερικούς (extranet και internet users) παραλαμβάνοντας τα δεδομένα του συστήματος από το βασικό εξυπηρετητή βάσης δεδομένων (database server) του συστήματος. Τις βάσεις ανάπτυξης του συστήματος αποτέλεσαν οι τεχνολογίες Cardisoft Data Services Framework και Cardisoft XForms Project τα οποία ξεκίνησαν να αναπτύσσονται από την Cardisoft το 2009 με σκοπό τη χρησιμοποίηση τους σε συστήματα διαχείρισης δεδομένων. Presentation Layer Cardisoft Data Services Framework Web Forms User Controls XForms Forms Cardisoft XForms Project Business Layer Cardisoft Data Services Framework Business Objects Data Access Data Services Data Layer Database Tables and Views Xml Files Other Files εικόνα 2: Βασικό διάγραμμα επιπέδων συστήματος Οι τεχνολογίες αυτές υλοποιούν όλα τα βασικά χαρακτηριστικά τόσο του business και data access layer του συστήματος όσο και τα δομικά χαρακτηριστικά του presentation layer αυτού. Βασικός Εξυπηρετητής Συστήματος (Application Server) Ο βασικός εξυπηρετητής του συστήματος (application server) φέρει όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση των διαδικασιών του συστήματος στοιχεία. Αυτά αποτελούνται από τους φυσικούς καταλόγους εκτέλεσης της εφαρμογής, τα περιφερειακά στοιχεία-εργαλεία του συστήματος και Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 5

6 τα απαραίτητα services για την ολοκλήρωση διαφόρων διαδικασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις αυτού καθορίζονται από τις ελάχιστες απαιτήσεις εκτέλεσης ASP.NET Web Applications για την έκδοση.νετ Framework 3.5 οι οποίες είναι οι παρακάτω: Απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος Χρήση Λειτουργικά Συστήματα 32-bit συστήματα Windows Server 2003 Standard Edition with SP1 Windows Server 2003 Enterprise Edition with SP1 Windows Server 2003 Datacenter Edition with SP1 Windows Server 2003 Web Edition with SP1 Windows Server 2003 R2 Standard Edition Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition Windows Server 2008 Standard 32-Bit Windows Server 2008 Enterprise 32-Bit Windows Server 2008 Datacenter 32-Bit 64-bit συστήματα Windows Server 2003 Standard x64 Edition Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition Windows Server 2003 Datacenter x64 Edition Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition Windows Server 2008 Standard x64 Edition Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition Windows Server 2008 Datacenter x64 Edition Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 6

7 Ελάχιστες απαιτήσεις υλικού Χρήση Απαραίτητος Προτεινόμενος Απαραίτητη Προτεινόμενη Επεξεργαστής Επεξεργαστής Μνήμη μνήμη Server Pentium 400 Pentium 133 MHz ή 128 MB* 256 MB ή MHz* μεταγενέστερος μεγαλύτερη *Η η απαραίτητη μνήμη που ορίζεται από τις απαιτήσεις του λειτουργικού συστήματος. Επιπλέον απαιτήσεις λογισμικού Χρήση Εφαρμογή ASP.NET Internet Information Server 6.0 Internet Information Server 7.0 Πηγή: System Requirements for Version 3.5.NET Framework (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb882520%28v=vs.90%29.aspx) Εξυπηρετητής Βάσης Δεδομένων Συστήματος (Database Server) Ο εξυπηρετητής βάσης δεδομένων του συστήματος (database server) έχε εγκατεστημένη τη βάση δεδομένων του συστήματος και έχει τις ελάχιστες απαιτήσεις έτσι όπως αυτές ορίζονται από την έκδοση του SQL Server που χρησιμοποιείται. Στην περίπτωση του Microsoft SQL Server 2008 R2 αυτές καθορίζονται ως εξής: Απαιτήσεις συστήματος: Χαρακτηριστικό Απαίτηση Επεξεργαστής Τύπος Επεξεργαστή: Minimum: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon with Intel EM64T support, Intel Pentium IV with EM64T support Ταχύτητα Επεξεργαστή: Ελάχιστη: 1.4 GHz, Προτεινόμενη: 2.0 GHz ή ταχύτερος Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 7

8 Λειτουργικό Σύστημα Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Datacenter Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Enterprise Windows Server 2003 SP2 64-bit x64 Standard Windows Server 2003 R2 SP2 64-bit x64 Datacenter Windows Server 2003 R2 SP2 64-bit x64 Enterprise Windows Server 2003 R2 SP2 64-bit x64 Standard Windows Server 2008 SP2 x64 Datacenter, Windows Server 2008 SP2 x64 Datacenter without Hyper-V Windows Server 2008 SP2 x64 Enterprise, Windows Server 2008 SP2 x64 Enterprise without Hyper-V Windows Server 2008 SP2 x64 Standard, Windows Server 2008 SP2 x64 Standard without Hyper-V Windows Server 2008 SP2 x64 Web Windows Server 2008 SP2 for Windows Essential Server Solutions2 Windows Server 2008 SP2 x64 Foundation Server Windows Server 2008 R2 64-bit x64 Datacenter Windows Server 2008 R2 64-bit x64 Enterprise Windows Server 2008 R2 64-bit x64 Standard Windows Server 2008 R2 64-bit x64 Web Windows Server 2008 R2 x64 for Windows Essential Server Solutions Windows Server 2008 R2 64-bit x64 Foundation Server Μνήμη RAM: Ελάχιστη:1 GB, Προτεινόμενη: 4 GB ή περισσότερα, Μέγιστη: 64 GB Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 8

9 Απαιτήσεις λογισμικού: Χαρακτηριστικό.ΝΕΤ Framework Απαίτηση Η εγκατάσταση του SQL Server εγκαθιστά τα παρακάτω απαιτούμενα χαρακτηριστικά:.net Framework 3.5 SP1 SQL Server Native Client SQL Server Setup support files Λογισμικό Λογισμικό Internet Σκληρός Δίσκος Οπτικά Μέσα Η εγκατάσταση του SQL Server απαιτεί την ύπαρξη του Microsoft Windows Installer 4.5 ή μεταγενέστερο. Απαιτείται Microsoft Internet Explorer 6 SP1 ή μεταγενέστερος. Ο απαιτούμενος χώρος εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του SQL Server που πρόκειται να εγκατασταθούν. Ένας οδηγός DVD είναι απαραίτητος για την εγκατάσταση από τα συνοδευτικά media της εγκατάστασης. Πηγή: Hardware and Software Requirements for Installing SQL Server 2008 R2 (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms aspx) Εγκατάσταση Συστήματος Για την δυνατότητα εκτέλεση της εφαρμογής μέσω του εγκατεστημένου Internet Information Server είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός site ή application folder σε αυτόν. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 9

10 εικόνα 3: Application folder στον Internet Information Server Η δημιουργία ενός site ή application folder στον Internet Information Server είναι μία διαδικασία η οποία μπορεί να εκτελεσθεί από τον περιβάλλον διαχείρισης του Internet Information Server εφόσον επιλέξουμε το site στο οποίο επιθυμούμε να εντάξουμε την εφαρμογή και κάνοντας δεξί κλικ επιλέξουμε <Add Application>. εικόνα 4: Δημιουργία application folder στον Internet Information Server Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 10

11 Στο παράθυρο δημιουργίας του Web Application επιλέγουμε το alias που επιθυμούμε (πχ. myapp) και στην συνέχεια το φυσικό κατάλογο όπου βρίσκονται τα αρχεία της εφαρμογής. Περισσότερες πληροφορίες για την διαχείριση εφαρμογών στον Internet Information Server: Managing Applications in IIS 7 Μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη μέσω ενός οποιοδήποτε φυλλομετρητή web. εικόνα 5: Αρχική σελίδα εφαρμογής Απαραίτητη προϋπόθεση για τη πρόσβαση στην εφαρμογή είναι η δυνατότητα πρόσβασης στην θύρα 80 (προεπιλεγμένη θύρα HTTP επικοινωνίας) του application server. Στην περίπτωση κατά την οποία ενεργοποιηθεί η SSL επικοινωνία με την εφαρμογή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δυνατότητα πρόσβασης στη θύρα 443 (προεπιλεγμένη θύρα HTTPS επικοινωνίας). Τα παραπάνω αποτελούν στοιχείο των πολιτικών ασφαλείας δικτύου του εκάστοτε οργανισμού και πρέπει να υλοποιούνται στα πλαίσια αυτής των πολιτικών και σε συνεργασία με τους διαχειριστές δικτύου. Οι διαδικασίες του συστήματος απαιτούν και την εγκατάσταση δύο επιπλέον υπηρεσιών. Η πρώτη είναι η υπηρεσία Cardisoft DataServices Workflows η οποία είναι υπεύθυνη για το υποσύστημα ροών εργασιών το οποίο αποτελεί πρωτεύον στοιχείου του συστήματος. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας το εργαλείο εγκατάστασης Windows Services του.net Framework InstallUtil.exe εκτελώντας την παρακάτω εντολή: Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 11

12 [NET Framework 2.0 Installation Folder]\InstallUtil.exe [Application Root Folder]\bin\dsflowsvc.exe όπου [NET Framework Installation Folder] είναι η διαδρομή εγκατάστασης του.νετ Framework 2.0 (συνήθως C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v για x64 συστήματα ή C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v για x86 συστήματα) και [Application Root Folder] είναι ο ριζικός φάκελος της εφαρμογής (ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στο προηγούμενο βήμα της εγκατάστασης). εικόνα 6: Ρυθμίσεις Cardisoft DataServices Workflows Κατά την εγκατάσταση της υπηρεσίας θα πρέπει να ορισθούν οι παράμετροι εκτέλεσης. Το όνομα της υπηρεσίας (πχ. CareerMgr), η θύρα επικοινωνίας με το σύστημα διαχείρισης (πχ. 4490) και ο ριζικός φάκελος (αυτός που χρησιμοποιήθηκε στο πρώτο βήμα της εγκατάστασης). Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 12

13 εικόνα 7: Υπηρεσία Cardisoft DataServices Workflows Η δεύτερη υπηρεσία είναι η υπηρεσία διαχείρισης ασύγχρονών διαδικασιών Cardisoft Queued Messages Transactor η οποία είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση διάφορων ασύγχρονών διαδικασιών (πχ. η αποστολή newsletters στους ενδιαφερόμενους χρήστες του συστήματος κτλ). Η υπηρεσία αυτή μπορεί να εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας το εργαλείο εγκατάστασης Windows Services του.net Framework InstallUtil.exe εκτελώντας την παρακάτω εντολή: [NET Framework 2.0 Installation Folder]\InstallUtil.exe [Application Root Folder]\bin\csqmsgs.exe εικόνα 7: Υπηρεσία Cardisoft Queued Messages Transactor Τέλος για τις ανάγκες ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ροών εργασιών και την επικοινωνία της με το σύστημα ο φάκελος DataServices ο οποίος βρίσκεται μαζί με το ριζικό φάκελο της εφαρμογής θα πρέπει να εγκατασταθεί στον Internet Information Server ως web application. Στο περιβάλλον διαχείρισης του Internet Information Server εκτελούμε την ίδια διαδικασία που εκτελέσθηκε κατά το πρώτο βήμα της εγκατάστασης και ορίζουμε το φάκελο DataServices ως web application έτσι ώστε να εμφανίζεται στη διαδρομή Name]/DataServices/. Περισσότερες πληροφορίες για την δημιουργία εφαρμογών στον Internet Information Server: Create a Web Application (IIS 7) Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 13

14 Στον database server του συστήματος χρησιμοποιώντας το εργαλείο διαχείρισης της εγκατεστημένης έκδοσης του SQL Server (πχ. SQL Server Management Studio για τον Microsoft SQL Server 2005 ή μεταγενέστερο) εγκαθιστούμε τη βάση δεδομένων του συστήματος. Η εγκατάσταση της βάσης δεδομένων μπορεί να γίνει είτε μετά από την εκτέλεση των κατάλληλων scripts είτε μετά από την επανεγκατάσταση ενός έγκυρου αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων του συστήματος. εικόνα 8: Microsoft SQL Server Management Studio Περισσότερες πληροφορίες για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας το Management Studio του SQL Server στο: Using SQL Server Management Studio Ρυθμίσεις Συστήματος Οι βασικές ρυθμίσεις του συστήματος είναι καταγεγραμμένες στο αρχείο ρυθμίσεων της εφαρμογής web.config το οποίο βρίσκεται στο ριζικό φάκελο της εφαρμογής. Το αρχείο ρυθμίσεων ακολουθεί την τυποποίηση των configuration αρχείων τα οποία χρησιμοποιούνται από ASP.NET web applications. Περισσότερες πληροφορίες για την μορφοποίηση και επεξεργασία των αρχείων αυτών: Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 14

15 ASP.NET Configuration Στο σημείο αυτό θα γίνει αναφορά στα sections του αρχείο ρυθμίσεων που αναφέρονται στη λειτουργία της εφαρμογής. Το section system.security περιέχει ρυθμίσεις που σχετίζονται με το υποσύστημα διαχείρισης χρηστών. Μια τυπική μορφοποίηση του είναι η παρακάτω: <system.security> <system adminuser="sysadmin" delegatehost="" connectionstring="data Source=dbserver;Initial Catalog=content_dasta_db;User Id=MyUser;Password=MyPassword"> <application name="csweb" program="webapp"/> </system> </system.security> Αναλυτικά οι ρυθμίσεις είναι: Ονομασία adminuser delegatehost connectionstring Περιγραφή To όνομα του χρήστη ο οποίος χρησιμοποιείται εσωτερικά από το σύστημα για την εκτέλεση διαδικασιών που απαιτούν δικαιώματα διαχειριστή. Ο χρήστης αυτός θα πρέπει να ανήκει στην ομάδα Administrators της εφαρμογής. Το στοιχείο αυτό είναι υποχρεωτικό. Το στοιχείο αυτό μπορεί να περιέχει IP διευθύνσεις- χωρισμένες με comma- Η/Υ οι οποίοι θεωρούνται από το σύστημα ως περιφερειακοί εκτελεστές σημαντικών για αυτό διαδικασιών οι οποίες για την εκτέλεσή τους απαιτούν δικαιώματα διαχειριστή. Το στοιχείο αυτό είναι προαιρετικό. Το κλειδί σύνδεσης με τη βάση δεδομένων του συστήματος. Το στοιχείο αυτό είναι υποχρεωτικό. application.name Το όνομα του υποσυστήματος οι χρήστες του οποίου έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην εφαρμογή. Το σύστημα διαχείρισης χρηστών έχει τη δυνατότητα διαχείρισης πολλών υποσυστημάτων τα οποία μπορούν να υπάρχουν σε ένα οργανισμό. Ένα από αυτά μπορεί να αναφέρεται στη ρύθμιση αυτή. Το στοιχείο αυτό είναι υποχρεωτικό. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 15

16 application.program To όνομα μίας εφαρμογής του υποσυστήματος. Κάθε υποσύστημα μπορεί να έχει περισσότερες από μία εφαρμογές οι οποίες εκτελούν συγκεκριμένες διαχειριστικές διαδικασίες ενός οργανισμού. Μία από αυτές τις εφαρμογές μπορεί να αναφέρεται στη ρύθμιση αυτή. Το στοιχείο αυτό είναι προαιρετικό. Το section system.dataservices περιέχει ρυθμίσεις που σχετίζονται με το υποσύστημα διαχείρισης δεδομένων. Μια τυπική μορφοποίηση του είναι η παρακάτω: <system.dataservices> <data connectionstring="data Source=dbserver;Initial Catalog=content_dasta_db;User Id=MyUser;Password=MyPassword " schemastoragepath="~/app_data/catalogs/" dbcontexttype="cardisoft.dataservices.data.sqldatabasecontext, Cardisoft.DataServices, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=a34b547ce8564f99" /> <workflow port="4070" name="careermgr"/> </system.dataservices> Αναλυτικά οι ρυθμίσεις είναι: Ονομασία connectionstring Περιγραφή Το κλειδί σύνδεσης με τη βάση δεδομένων του συστήματος. Το στοιχείο αυτό είναι υποχρεωτικό. schemastoragepath Η σχετική διαδρομή του φακέλου που περιέχει τα αρχεία των καταλόγων του συστήματος. Το στοιχείο αυτό είναι υποχρεωτικό. dbcontexttype Η κλάση που χρησιμοποιείται από το σύστημα για τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων και την εκτέλεση διαδικασιών που σχετίζονται με αυτή. Η τυπική τιμή για τη σύνδεση με ένα Microsoft SQL Server είναι Cardisoft.DataServices.Data.SqlDatabaseContext, Cardisoft.DataServices, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=a34b547ce8564f99. Το στοιχείο αυτό είναι υποχρεωτικό. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 16

17 workflow.port workflow.name Η θύρα επικοινωνίας με την υπηρεσία Cardisoft DataServices Workflows. Το στοιχείο αυτό είναι υποχρεωτικό εφόσον χρησιμοποιούνται ροές εργασιών από το σύστημα. Το όνομα της υπηρεσίας Cardisoft DataServices Workflows. Το στοιχείο αυτό είναι υποχρεωτικό εφόσον χρησιμοποιούνται ροές εργασιών από το σύστημα. Αντίγραφα Ασφαλείας Η λήψη των αντιγράφων ασφαλείας είναι μία πολύ σημαντική διαδικασία για την σωστή λειτουργία ενός συστήματος που οι διαχειριστές των συστημάτων οφείλουν να επιτελούν. Η λήψη αντιγράφων ασφαλείας από το σύστημα πρέπει να αναφέρεται τόσο στα φυσικά αρχεία της εφαρμογής τα οποία υπάρχουν στον application server του συστήματος, όσο και στη βάση δεδομένων η οποία βρίσκεται στον database server. Για τις ανάγκες λήψης αντιγράφων των φυσικών αρχείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολιτικές λήψεις που μπορούν να χρησιμοποιούν προγραμματισμένες διαδικασίες αντιγραφής των φακέλων της εφαρμογής. Για τη βάση δεδομένων του συστήματος θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι προτεινόμενες για την έκδοση του SQL Server του συστήματος πολιτικές λήψεις αντιγράφων. Περισσότερες πληροφορίες για τη λήψη αντιγράφων βάσεων δεδομένων στο: How to: Back Up a Database Η λήψη των αντιγράφων ασφαλείας είναι μία πολύ σημαντική διαδικασία για την σωστή λειτουργία ενός συστήματος που οι διαχειριστές των συστημάτων οφείλουν να επιτελούν. Αρχεία Καταγραφής Η καταγραφή συμβάντων που σχετίζονται με το σύστημα πραγματοποιείται τόσο στα αρχεία καταγραφής των Windows (για τις περιφερειακές υπηρεσίες του συστήματος) όσο και σε αρχεία Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 17

18 καταγραφής τα οποία αποθηκεύονται στο φάκελο των αρχείων καταγραφής ο οποίος βρίσκεται στο %ProgramFiles%\Common Files\Cardisoft\Logs. εικόνα 9: Αρχεία καταγραφής Δομή Φακέλων Η δομή των φακέλων της εφαρμογής είναι απόλυτα συνυφασμένη τόσο με την πλατφόρμα ανάπτυξης της εφαρμογής που είναι οι εφαρμογές ASP.NET για το.νετ Framework 3.5, όσο και με τις απαραίτητες δομές του Cardisoft DataServices Framework. Κατά συνέπεια υπάρχουν δύο τύποι φακέλων και αρχείων. Οι προκαθορισμένοι τύποι φακέλων και αρχείων ενός ASP.NET Web Application και οι τύποι φακέλων και αρχείων του Cardisoft DataServices Framework οι οποίοι χρησιμοποιούνται τόσο στο πλαίσιο της διαχείρισης δεδομένων όσο και στην εμφάνιση αυτών. Στη συνέχεια θα περιγραφούν οι φάκελοι και τα βασικά αρχεία έτσι όπως εμφανίζονται στη δομή του ριζικού φακέλου. Ονομασία Περιγραφή Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 18

19 App_Browsers App_Code App_Data App_Data/Catalogs App_GlobalResources Τυπικός φάκελος του ASP.Net. Περιέχει πληροφορίες και ρυθμίσεις οι οποίες σχετίζονται με τους φυλλομετρητές που χρησιμοποιούνται από τους clients της εφαρμογής. Τυπικός φάκελος του ASP.Net. Περιέχει τον πηγαίο κώδικα κλάσεων οι οποίες χρησιμοποιούνται είτε από την επιχειρησιακή λογική της εφαρμογής, είτε από τις διαδικασίες εμφάνισης δεδομένων. Τυπικός φάκελος του ASP.Net. Περιέχει αρχεία δεδομένων τα οποία χρησιμοποιούνται είτε από την επιχειρησιακή λογική της εφαρμογής, είτε από τις διαδικασίες εμφάνισης δεδομένων. Φάκελος του Cardisoft DataServices Framework. Περιέχει όλες τις πληροφορίες των καταλόγων-οντοτήτων του συστήματος Τυπικός φάκελος του ASP.Net. Περιέχει όλα τα απαραίτητα αρχεία για την υποστήριξη της πολυγλωσσικότητας σε μία ASP.Net εφαρμογής. App_Themes Τυπικός φάκελος του ASP.Net. Περιέχει όλα τα απαραίτητα αρχεία για τον ορισμό του τρόπου εμφάνισης των φορμών της εφαρμογής. Κάθε υποφάκελος αυτού του φακέλου αποτελεί ένα θέμα (theme) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θέμα της εφαρμογής ή ενός μέρους αυτής. Bin Τυπικός φάκελος του ASP.Net. Περιέχει όλες τις βιβλιοθήκες (αρχεία *.dll) που χρησιμοποιούνται από τα στοιχεία της εφαρμογής. Forms Φάκελος του Cardisoft DataServices Framework. Περιέχει αρχεία φορμών τα οποία χρησιμοποιούνται από τις διαδικασίες εμφάνισης δεδομένων. Images Περιέχει φυσικά αρχεία φωτογραφιών τα οποία χρησιμοποιούνται από τις διαδικασίες εμφάνισης δεδομένων. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 19

20 Pages PageTemplates ControlTemplates Scripts Services Όλοι οι υπόλοιποι φάκελοι (πχ. ActiveLinks, CatalogForms κτλ) default.master dialog.master Φάκελος του Cardisoft DataServices Framework. Περιέχει σελίδες οι οποίες χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της επιχειρησιακής λογικής του συστήματος. Φάκελος του Cardisoft DataServices Framework. Περιέχει σελίδες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως πρότυπα κατά τη δημιουργία σελίδων τμημάτων Web (Web Part Pages). Περιέχει UserControls (τυπική δομή στοιχείων εμφάνισης για τα ASP.NET Web Applications) τα οποία χρησιμοποιούνται από όλες τις διαδικασίες εμφάνισης του συστήματος. Φάκελος του Cardisoft DataServices Framework. Περιέχει όλα τα Javascripts αρχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τις διαδικασίες εμφάνισης δεδομένων και σελίδων. Φάκελος του Cardisoft DataServices Framework. Περιέχει τα Xml Web Services που είναι καταχωρημένα στην εφαρμογή. Φάκελοι του Cardisoft DataServices Framework. Ριζικοί φάκελοι των καταλόγων-οντοτήτων του πληροφοριακού συστήματος. Οι φάκελοι αυτοί περιέχουν σελίδες που αφορούν στον κατάλογο-οντότητα με το όνομα του φακέλου. Οι φάκελοι αυτοί επίσης μπορεί να περιέχουν φόρμες που σχετίζονται με τον τρέχοντα κατάλογοοντότητα. Τυπική πρωτεύουσα σελίδα του ASP.Net. Οι πρωτεύουσες σελίδες σε ένα ASP.Net Web Application χρησιμοποιούνται για την ομογενοποίηση της εμφάνισης των σελίδων μίας εφαρμογής. Η συγκεκριμένη πρωτεύουσα σελίδα αποτελεί την προεπιλεγμένη πρωτεύουσα σελίδα για τις περισσότερες σελίδες της εφαρμογής. Τυπική πρωτεύουσα σελίδα του ASP.Net. Οι πρωτεύουσες σελίδες σε ένα ASP.Net Web Application χρησιμοποιούνται για την ομογενοποίηση της εμφάνισης των σελίδων μίας εφαρμογής. Η συγκεκριμένη πρωτεύουσα σελίδα αποτελεί την πρωτεύουσα σελίδα για σελίδες οι οποίες εμφανίζονται Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 20

21 με τη μορφή παραθύρων διαλόγου στην εφαρμογή. edit.master empty.master Global.asax Default.aspx Τυπική πρωτεύουσα σελίδα του ASP.Net. Οι πρωτεύουσες σελίδες σε ένα ASP.Net Web Application χρησιμοποιούνται για την ομογενοποίηση της εμφάνισης των σελίδων μίας εφαρμογής. Η συγκεκριμένη πρωτεύουσα σελίδα αποτελεί μία εναλλακτική πρωτεύουσα σελίδα για σελίδες της εφαρμογής. Τυπική πρωτεύουσα σελίδα του ASP.Net. Οι πρωτεύουσες σελίδες σε ένα ASP.Net Web Application χρησιμοποιούνται για την ομογενοποίηση της εμφάνισης των σελίδων μίας εφαρμογής. Η συγκεκριμένη πρωτεύουσα σελίδα εμφανίζεται χωρίς μορφοποίηση και χρησιμοποιείται από σελίδες της εφαρμογής που απαιτούν το συγκεκριμένο τρόπο εμφάνισης. Τυπικό αρχείο του ASP.Net. Αποτελεί μία κλάση οι οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχικοποίηση αντικειμένων κατά την έναρξη μίας εφαρμογής ή αντίστοιχα κατά την εκτέλεση διαδικασιών κατά τη λήξη αυτής. Η κεντρική σελίδα της εφαρμογής έτσι όπως ορίζεται και στις ρυθμίσεις του Internet Information Server. ErrorPage.aspx H βασική σελίδα εμφάνισης σφαλμάτων έτσι όπως αυτή έχει ορισθεί στο configuration της εφαρμογής. Login.aspx H βασική σελίδα εισόδου στο σύστημα. Logοut.aspx H βασική σελίδα αποσύνδεσης από το σύστημα. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 21

22 Message.aspx MessageDialog.aspx Registration.aspx Σελίδα του Cardisoft DataServices Framework. H βασική σελίδα εμφάνισης μηνυμάτων τα οποία προωθούνται σε αυτή τη σελίδα από τις σελίδες της εφαρμογής. Σελίδα του Cardisoft DataServices Framework. H βασική σελίδα εμφάνισης μηνυμάτων σε μορφή παραθύρου τα οποία προωθούνται σε αυτή τη σελίδα από σελίδες που έχουν την μορφή παραθύρων διαλόγου. Ειδική σελίδα η οποία χρησιμοποιείται ως αρχική σελίδα της διαδικασίας εγγραφής χρηστών ή εταιρειών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή των φακέλων ASP.Net εφαρμογών: ASP.NET Web Project Folder Structure Cardisoft DataServices Framework Η πλατφόρμα Cardisoft DataServices Framework αναπτύχθηκε από τη Cardisoft με σκοπό την ανάπτυξη web εφαρμογών διαχείρισης δεδομένων. Αναφέρεται τόσο στο πλαίσιο της διαχείρισης δεδομένων και της ενσωμάτωσης επιχειρησιακής λογικής ενός συστήματος, όσο και στις διαδικασίες εμφάνισης δεδομένων χρησιμοποιώντας το Cardisoft XForms Project ένα μοντέλο χρήσης του πρωτοκόλλου XForms σε ASP.NET Web Application-. Η βασική δομική μονάδα του είναι ο κατάλογος-οντότητα (catalog). Οι κατάλογοι του συστήματος βρίσκονται στο φάκελο App_Data\Catalogs.Ένας τυπικός κατάλογος (Άρθρα Τοποθεσίας) είναι αυτός που εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα: Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 22

23 εικόνα 10: Αρχείο ρυθμίσεων καταλόγου O κατάλογος-οντότητα είναι υπεύθυνος τόσο για την επεξεργασία των δεδομένων όσο και για την εμφάνιση των δεδομένων μέσα από τις διαδικασίες του συστήματος. Στα πλαίσια της πολυμορφικότητας των συστημάτων που αναφέρονται στο Cardisoft DataServices Framework καθώς επίσης και με γνώμονα τους κανόνες ανάπτυξης εφαρμογών κάτω από το κέλυφος του ASP.Net το Cardisoft DataServices Framework ενσωματώνει τις βασικές διαδικασίες ενός καταλόγου χρησιμοποιώντας ένα γενικό κατάλογο που ονομάζεται GenericCatalog. Ο κατάλογος αυτός κληρονομείται από όλους τους υπολοίπους καταλόγους του συστήματος, αποτελεί δηλαδή την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης συστημάτων τα οποία διέπει ο κανόνας της ομοιομορφίας τόσο στην επεξεργασία των δεδομένων τους, όσο και στην εμφάνιση αυτών. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία που κληρονομούνται από το γενικό κατάλογο GenericCatalog μπορούν να καλυφθούν από τις αντίστοιχες διαδικασίες που πιθανόν έχουν ενσωματωθεί σε έναν τυπικό κατάλογο. Έτσι για παράδειγμα ενώ ο γενικός κατάλογος παρέχει τη δυνατότητα χρήσης μίας σελίδας προβολής στοιχείων η οποία ονομάζεται AllItems.aspx και είναι τυπική σελίδα καταλόγου, μπορεί ένας άλλος κατάλογος να έχει τη δική του AllItems.aspx σελίδα εμφάνισης στοιχείων. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 23

24 εικόνα 11: Φυσικός φάκελος πατρικού καταλόγου GenericCatalog Γενικός Κατάλογος (Generic Catalog) Η βασική διάρθρωση του καταλόγου αυτού είναι: AllItems.aspx Αποτελεί την προεπιλεγμένη σελίδα εμφάνισης στοιχείων βάσει μίας προβολής του καταλόγου-οντότητας. Η σελίδα αυτή προβάλει την προεπιλεγμένη προβολή στοιχείων του καταλόγου. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 24

25 εικόνα 12: Σελίδα προβολής στοιχείων NewItem.aspx Αποτελεί την προεπιλεγμένη σελίδα δημιουργίας στοιχείου καταλόγου-οντότητας. Η πρόσβαση στη σελίδα αυτή καθορίζεται από τα δικαιώματα δημιουργίας στοιχείο στον επιλεγμένο κατάλογο. εικόνα 13: Σελίδα δημιουργίας στοιχείων Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 25

26 Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 26

27 DispItem.aspx Αποτελεί την προεπιλεγμένη σελίδα προβολής στοιχείου καταλόγου-οντότητας. Η πρόσβαση στη σελίδα αυτή καθορίζεται από τα δικαιώματα προβολής ενός στοιχείο στον επιλεγμένο κατάλογο. εικόνα 14: Σελίδα προβολής στοιχείων EditItem.aspx Αποτελεί την προεπιλεγμένη σελίδα επεξεργασίας στοιχείου καταλόγου-οντότητας. Η πρόσβαση στη σελίδα αυτή καθορίζεται από τα δικαιώματα επεξεργασίας ενός στοιχείο στον επιλεγμένο κατάλογο. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 27

28 εικόνα 15: Σελίδα επεξεργασίας στοιχείων DeleteItem.aspx Αποτελεί την προεπιλεγμένη σελίδα διαγραφής στοιχείου καταλόγου-οντότητας. Η πρόσβαση στη σελίδα αυτή καθορίζεται από τα δικαιώματα διαγραφής ενός στοιχείο στον επιλεγμένο κατάλογο. εικόνα 16: Σελίδα διαγραφής στοιχείων Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 28

29 UploadItem.aspx Αποτελεί την προεπιλεγμένη σελίδα αποστολής αρχείο για καταλόγους τύπου βιβλιοθήκης αρχείων. Η πρόσβαση στη σελίδα αυτή καθορίζεται από τα δικαιώματα δημιουργίας ενός στοιχείο στον επιλεγμένο κατάλογο. εικόνα 16: Σελίδα αποστολής αρχείου CreatePage.aspx Αποτελεί την προεπιλεγμένη σελίδα δημιουργίας σελίδας τμημάτων web στον επιλεγμένο κατάλογο. Η πρόσβαση στη σελίδα αυτή καθορίζεται από τα δικαιώματα δημιουργίας ενός στοιχείο στον επιλεγμένο κατάλογο. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 29

30 εικόνα 17: Σελίδα δημιουργίας σελίδας τμημάτων web HtmlViewPage.aspx Αποτελεί τo βασικό πρότυπο σελίδας εμφάνισης περιεχομένου για καταλόγους περιεχομένου. Η πρόσβαση στη σελίδα αυτή καθορίζεται από τα δικαιώματα προβολής ενός στοιχείο στον επιλεγμένο κατάλογο. εικόνα 17: Σελίδα προβολής περιεχομένου Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 30

31 DialogNewItem.aspx Αποτελεί την προεπιλεγμένη σελίδα δημιουργίας στοιχείου καταλόγου-οντότητας σε μορφή παραθύρου διαλόγου. Η πρόσβαση στη σελίδα αυτή καθορίζεται από τα δικαιώματα δημιουργίας στοιχείο στον επιλεγμένο κατάλογο. DialogEditItem.aspx Αποτελεί την προεπιλεγμένη σελίδα επεξεργασίας στοιχείου καταλόγου-οντότητας σε μορφή παραθύρου διαλόγου. Η πρόσβαση στη σελίδα αυτή καθορίζεται από τα δικαιώματα δημιουργίας στοιχείο στον επιλεγμένο κατάλογο. Μία τυπική κλήση περιγράφεται στο παρακάτω διάγραμμα: Web Request Cardisoft DataServices Framework Request Processing SampleCatalog/ EditItem.aspx?ItemId=1 00 SampleCatalog/ EditItem.aspx Exist No Process GenericCatalog/EditItem.aspx Request Yes Process SampleCatalog/EditItem.aspx Request Web Response εικόνα 17: Τυπική Κλήση Web Ο χρήστης ζητά να επεξεργασθεί ένα αντικείμενο του SampleCatalog με κωδικό 100. To Cardisoft DataServices Framework μέσα από τις ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου των κλήσεων ελέγχει την ύπαρξη της φόρμας EditItem.aspx στο φάκελο SampleCatalog (έλεγχος παράκαμψης κληρονομικότητας). Αν η φόρμα βρεθεί τότε το σύστημα επεξεργάζεται τα δεδομένα της κλήσης και την προωθεί μέσα από τις διαδικασίες που το ASP.Net ορίζει. Αν η φόρμα δε βρεθεί τότε εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας κληρονομικότητας και η κλήση προωθείται στη γενική φόρμα GenericCatalog/EditItem.aspx. Διαδικασίες παραλαβής δεδομένων Οι διαδικασίες παραλαβής δεδομένων κινούνται σε δύο βασικούς άξονες. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 31

32 Παραλαβή δεδομένων μέσω Xml Web Services Παραλαβή δεδομένων μέσω Http Web Services Το βασικό Xml Web Service του συστήματος είναι το /Services/DataInfoService.asmx εικόνα 18: Λίστα διαδικασιών DataInfoService.asmx Οι διαδικασίες του είναι οι παρακάτω: Ονομασία Περιγραφή GetCatalogSchema Επιστρέφει το schema ενός καταλόγου. POST /Services/DataInfoService.asmx HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length SOAPAction: "http://www.cardisoft.gr/datainfo/getcatalogschema" <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 32

33 xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GetCatalogSchema xmlns="http://www.cardisoft.gr/datainfo"> <CatalogName>string</CatalogName> </GetCatalogSchema> </soap:body> </soap:envelope> HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GetCatalogSchemaResponse xmlns="http://www.cardisoft.gr/datainfo"> <GetCatalogSchemaResult>xml</GetCatalogSchemaResult> </GetCatalogSchemaResponse> </soap:body> </soap:envelope> Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 33

34 εικόνα 19: Τυπικό response της συνάρτησης DataInfoservice.GetGatalogSchema() Ονομασία Περιγραφή GetCatalogSchemaByVi ew Επιστρέφει το schema ενός καταλόγου ως προς μία προβολή του (πχ. DataInfoService.GetCatalogSchemaByView( Articles, EditView )). POST /Services/DataInfo.asmx HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length SOAPAction: "http://www.cardisoft.gr/datainfo/getcatalogschemabyview" <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GetCatalogSchemaByView xmlns="http://www.cardisoft.gr/datainfo"> Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 34

35 <CatalogName>string</CatalogName> <ViewName>string</ViewName> </GetCatalogSchemaByView> </soap:body> </soap:envelope> HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GetCatalogSchemaByViewResponse xmlns="http://www.cardisoft.gr/datainfo"> <GetCatalogSchemaByViewResult>xml</GetCatalogSchemaByViewRe sult> </GetCatalogSchemaByViewResponse> </soap:body> </soap:envelope> Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 35

36 εικόνα 19: Τυπικό response της συνάρτησης DataInfoservice.GetGatalogSchemaByView() Ονομασία Περιγραφή GetDataItemByIdAsXml Επιστρέφει ένα στοιχείο του catalog ως xml (πχ. DataInfoService. GetDataItemByIdAsXml ( Articles, EditView,3)). POST /Services/DataInfo.asmx HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length SOAPAction: "http://www.cardisoft.gr/datainfo/getdataitembyidasxml" <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GetDataItemByIdAsXml Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 36

37 xmlns="http://www.cardisoft.gr/datainfo"> <CatalogName>string</CatalogName> <ViewName>string</ViewName> <ItemId>string</ItemId> </GetDataItemByIdAsXml> </soap:body> </soap:envelope> HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GetDataItemByIdAsXmlResponse xmlns="http://www.cardisoft.gr/datainfo"> <GetDataItemByIdAsXmlResult>xml</GetDataItemByIdAsXmlResul t> </GetDataItemByIdAsXmlResponse> </soap:body> </soap:envelope> Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 37

38 εικόνα 20: Τυπικό response της συνάρτησης DataInfoservice.GetDataItemByIdAsXml() Ονομασία Περιγραφή GetDataItemByIdAsXmlStr ing Επιστρέφει ένα στοιχείο του catalog ως xml string (πχ. DataInfoService. GetDataItemByIdAsXml ( Articles, EditView,3)). POST /Services/DataInfo.asmx HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length SOAPAction: "http://www.cardisoft.gr/datainfo/getdataitembyidasxmlstri ng" <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 38

39 <soap:body> <GetDataItemByIdAsXmlString xmlns="http://www.cardisoft.gr/datainfo"> <CatalogName>string</CatalogName> <ViewName>string</ViewName> <ItemId>string</ItemId> </GetDataItemByIdAsXmlString> </soap:body> </soap:envelope> HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length εικόνα 20: Τυπικό response της συνάρτησης DataInfoservice.GetDataItemByIdAsXmlString() Ονομασία Περιγραφή Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 39

40 GetDataItemsAsJson Επιστρέφει στοιχεία του catalog ως json string (πχ. DataInfoService. GetDataItemsAsJson( Articles, DefaultView, <Query><Where><And><Gt><FieldRef Name='DateCreated' /><Value Type='DateTime'> </Value></Gt></And></Where></Query>, <ViewOptions><OrderBy><FieldRef Name='DateCreated' Ascending='FALSE'/></OrderBy></ViewOptions> )). Η παράμετρος QueryXml αποτελεί μία έκφραση ερώτησης σε Xml μορφή η οποία ακολουθεί το μοντέλο του Collaborative Application Markup Language (CAML). Περισσότερα για το μοντέλο αυτό στο: POST /Services/DataInfo.asmx HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length SOAPAction: "http://www.cardisoft.gr/datainfo/getdataitemsasjson" <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GetDataItemsAsJson xmlns="http://www.cardisoft.gr/datainfo"> <CatalogName>string</CatalogName> <ViewName>string</ViewName> <QueryXml>string</QueryXml> <ViewOptions>string</ViewOptions> </GetDataItemsAsJson> </soap:body> </soap:envelope> HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 40

41 εικόνα 21: Τυπικό response της συνάρτησης DataInfoservice.GetDataItemAsJson() Ονομασία Περιγραφή GetDataItemsAsXml Επιστρέφει στοιχεία του catalog ως xml (πχ. DataInfoService. GetDataItemsAsXml( Articles, <Query><Where><And><Gt><FieldRef Name='DateCreated' /><Value Type='DateTime'> </Value></Gt></And></Where></Query> )). Η παράμετρος QueryXml αποτελεί μία έκφραση ερώτησης σε Xml μορφή η οποία ακολουθεί το μοντέλο του Collaborative Application Markup Language (CAML). Περισσότερα για το μοντέλο αυτό στο: POST /Services/DataInfo.asmx HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length SOAPAction: "http://www.cardisoft.gr/datainfo/getdataitemsasxml" Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 41

42 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GetDataItemsAsXml xmlns="http://www.cardisoft.gr/datainfo"> <CatalogName>string</CatalogName> <QueryXml>string</QueryXml> </GetDataItemsAsXml> </soap:body> </soap:envelope> HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length εικόνα 22: Τυπικό response της συνάρτησης DataInfoservice.GetDataItemAsXml() Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 42

43 Ονομασία Περιγραφή GetDataItemsAsXmlStri ng Επιστρέφει στοιχεία του catalog ως xml string (πχ. DataInfoService. GetDataItemsAsXmlString( Announcements, <Query><Where><And><Gt><FieldRef Name='DateCreated' /><Value Type='DateTime'> </Value></Gt></And></Where></Query> )). Η παράμετρος QueryXml αποτελεί μία έκφραση ερώτησης σε Xml μορφή η οποία ακολουθεί το μοντέλο του Collaborative Application Markup Language (CAML). Περισσότερα για το μοντέλο αυτό στο: POST /Services/DataInfo.asmx HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length SOAPAction: "http://www.cardisoft.gr/datainfo/getdataitemsasxmlstring" <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GetDataItemsAsXmlString xmlns="http://www.cardisoft.gr/datainfo"> <CatalogName>string</CatalogName> <QueryXml>string</QueryXml> </GetDataItemsAsXmlString> </soap:body> </soap:envelope> HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 43

44 <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GetDataItemsAsXmlStringResponse xmlns="http://www.cardisoft.gr/datainfo"> <GetDataItemsAsXmlStringResult>string</GetDataItemsAsXmlSt ringresult> </GetDataItemsAsXmlStringResponse> </soap:body> </soap:envelope> εικόνα 23: Τυπικό response της συνάρτησης DataInfoservice.GetDataItemsAsXmlString() Ονομασία Περιγραφή Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 44

45 GetDataItemsByViewAs Xml Επιστρέφει στοιχεία του catalog ως xml (πχ. DataInfoService. GetDataItemsByViewAsXml ( Announcements, DefaultView, <Query><Where><And><Gt><FieldRef Name='DateCreated' /><Value Type='DateTime'> </Value></Gt></And></Where></Query> )). Η παράμετρος QueryXml αποτελεί μία έκφραση ερώτησης σε Xml μορφή η οποία ακολουθεί το μοντέλο του Collaborative Application Markup Language (CAML). Περισσότερα για το μοντέλο αυτό στο: POST /Services/DataInfo.asmx HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length SOAPAction: "http://www.cardisoft.gr/datainfo/getdataitemsbyviewasxml" <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GetDataItemsByViewAsXml xmlns="http://www.cardisoft.gr/datainfo"> <CatalogName>string</CatalogName> <ViewName>string</ViewName> <QueryXml>string</QueryXml> </GetDataItemsByViewAsXml> </soap:body> </soap:envelope> HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 45

46 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GetDataItemsByViewAsXmlResponse xmlns="http://www.cardisoft.gr/datainfo"> <GetDataItemsByViewAsXmlResult>xml</GetDataItemsByViewAsXm lresult> </GetDataItemsByViewAsXmlResponse> </soap:body> </soap:envelope> εικόνα 24: Τυπικό response της συνάρτησης DataInfoservice.GetDataItemsByViewAsXml() Ονομασία Περιγραφή Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 46

47 GetRelatedDataItemsAs Xml Επιστρέφει στοιχεία του catalog ως xml σύμφωνα με μία υπάρχουσα σύνδεση μεταξύ δύο καταλόγων(πχ. DataInfoService.GetRelatedDataItemsAsXml ( ApplicationUser, 1, ArticlesByCreatedBy, DefaultView )). Στο παραπάνω παράδειγμα αναζητούμε Άρθρα τα οποία δημιουργήθηκαν από το χρήστη με κωδικό 1. Η σχέση που χρησιμοποιήθηκε είναι η ArticlesByCreatedBy η οποία αναφέρεται στο πεδίο CreatedBy του πίνακα Articles. POST /Services/DataInfo.asmx HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length SOAPAction: "http://www.cardisoft.gr/datainfo/getrelateddataitemsasxml " <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GetRelatedDataItemsAsXml xmlns="http://www.cardisoft.gr/datainfo"> <CatalogName>string</CatalogName> <ItemId>string</ItemId> <RelationName>string</RelationName> <RelatedViewName>string</RelatedViewName> </GetRelatedDataItemsAsXml> </soap:body> </soap:envelope> HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 47

48 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <GetRelatedDataItemsAsXmlResponse xmlns="http://www.cardisoft.gr/datainfo"> <GetRelatedDataItemsAsXmlResult>xml</GetRelatedDataItemsAs XmlResult> </GetRelatedDataItemsAsXmlResponse> </soap:body> </soap:envelope> εικόνα 25: Τυπικό response της συνάρτησης DataInfoservice.GetRealtedDataItemsAsXml() Το δεύτερο επίπεδο παραλαβής δεδομένων αναφέρεται σε ένα σύνολο HTTP Services τα οποία μπορούν να κληθούν έτσι ώστε να είναι δυνατή η παραλαβή δεδομένων σε τρία διαφορετικά format. Ως απλό text/xml, ως text/xml σε μορφή κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί σε XForms processing και τέλος σε text/plain σε json format. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 48

49 Τα βασικότερα αυτών είναι: Ονομασία Περιγραφή Get Επιστρέφει στοιχεία του catalog σύμφωνα με το output format που ζητήθηκε. Η μορφή του μπορεί να είναι: Παραλαβή ενός στοιχείου σε xform format: /Articles/Get?ItemId=3 Παραλαβή ενός στοιχείου σε xml format: /Articles/Get?ItemId=3&output=xml Παραλαβή ενός στοιχείου σε json format: /Articles/Get?ItemId=3&output=xml Παραλαβή στοιχείων σε σελίδες σε xml format: /Articles/Get?PageIndex=1&PageSize=10 Παραλαβή ενός στοιχείου χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο view: /Articles/Get?ItemId=3&view=EditView&output=xml Παραλαβή στοιχείων σύμφωνα με ένα query: /Articles/Get?CreatedBy=1&output=xml Παραλαβή στοιχείων σύμφωνα με ένα query χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους FilterField1 ως 10 και FilterValue1 ως 10: /Articles/Get?FilterField1=CreatedBy&FilterValue1=1&output=json Παραλαβή στοιχείων σύμφωνα με ένα query χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους FilterField1 ως 10 και FilterValue1 ως 10 με ορισμό του FilterOperator: /Articles/Get?FilterField1=CreatedBy&FilterValue1=1& FilterField2=CreatedBy&FilterValue2=1&FilterOperator=or&output= json Παραλαβή στοιχείων σύμφωνα με ένα query χρησιμοποιώντας ταξινόμηση: /Articles/Get?CreatedBy=1&OrderBy=DateCreated&OrderByDirectio n=desc&output=xml Παραλαβή ενός στοιχείου χρησιμοποιώντας τον κωδικό του στοιχείο στο url: Articles/item/3?output=xml Παραλαβή ενός στοιχείου χρησιμοποιώντας τον κωδικό του στοιχείο και ένα Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 49

50 καθορισμένο view στο url: Articles/item/3?output=xml&view=EditView εικόνα 25: Τυπικό response του Get Http Service σε xform format Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 50

51 εικόνα 26: Τυπικό response του Get Http Service σε xml format εικόνα 27: Τυπικό response του Get Http Service σε json format Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 51

52 εικόνα 27: Τυπικό response του Get Http Service σε xml format χρησιμοποιώντας ταξινόμηση Ονομασία Περιγραφή New Επιστρέφει ένα xml το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός στοιχείου (πχ. με τη χρήση σε κάποιο form). Η μορφή του μπορεί να είναι: Παραλαβή xml νέου στοιχείου: /Articles/New Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 52

53 εικόνα 27: Τυπικό response του New Http Service σε xform format Ονομασία Περιγραφή Edit Επιστρέφει ένα xml με την προβολη επεξεργασίας του στοιχείου ή των στοιχείων που ζητήθηκαν: Παραλαβή ενός στοιχείου σε xform format: /ActiveLinks/Edit?ItemId=24 Παραλαβή ενός στοιχείου σε xml format: / /ActiveLinks/Edit?ItemId=3&output=xml Παραλαβή ενός στοιχείου σε json format: / /ActiveLinks/Edit?ItemId=3&output=xml Παραλαβή στοιχείων σύμφωνα με ένα query: / /ActiveLinks/Edit?CreatedBy=1&output=xml Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 53

54 εικόνα 28: Τυπικό response του Edit Http Service σε xml format Ονομασία Περιγραφή Schema Επιστρέφει το schema του καταλόγου: Παραλαβή schema σε xml format: /ActiveLinks/Schema Παραλαβή schema σε html format: /ActiveLinks/Schema?output=html Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 54

55 εικόνα 28: Τυπικό response του Schema Http Service σε xml format εικόνα 28: Τυπικό response του Schema Http Service σε html format Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 55

56 Διαδικασίες ανανέωσης δεδομένων Οι βασικές διαδικασίες ανανέωσης δεδομένων είναι η παρακάτω: Ονομασία Περιγραφή UpdateXmlDataItems Δινει τη δυνατότητα ανανέωσης ενός ή περισσοτέρων στοιχείων ενός καταλόγου. Η παράμετρος UpdateXml είναι τα στοιχεία που πρόκειται να ανανεωθούν τα δεδομένα των οποίων αρχικά έχουν παραληφθεί χρησιμοποιώντας μία από αντίστοιχες συναρτήσεις παραλαβής δεδομένων. POST /Services/DataInfoService.asmx HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length SOAPAction: "http://www.cardisoft.gr/datainfo/updatexmldataitems" <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <UpdateXmlDataItems xmlns="http://www.cardisoft.gr/datainfo"> <CatalogName>string</CatalogName> <UpdateXml>string</UpdateXml> </UpdateXmlDataItems> </soap:body> </soap:envelope> HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 56

57 xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:body> <UpdateXmlDataItemsResponse xmlns="http://www.cardisoft.gr/datainfo"> <UpdateXmlDataItemsResult>xml</UpdateXmlDataItemsResult> </UpdateXmlDataItemsResponse> </soap:body> </soap:envelope> Στις διαδικασίες ανανέωσης δεδομένων ανήκουν επίσης και τα παρακάτω http service: Ονομασία Περιγραφή Update Ανανεώνει τα στοιχεία με περιλαμβάνονται στο POST request. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι σε xform format δηλαδή να έχουν παραληφθεί με μία από τις αντίστοιχες συναρτήσεις παραλαβής δεδομένων: Πχ. /ActiveLinks/Update Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length <DocumentElement> <CatalogItem> <ItemId type="integer">24</itemid><title type="string" required="true()">δομή & Λειτουργία </Title><LinkUrl type="string">~/articles/125.html</linkurl><linktooltip type="string">δομή & Λειτουργία </LinkTooltip><LinkScope type="string">mainmenu</linkscope><linktarget type="string">_self</linktarget><linkindex type="integer">1</linkindex><siteid type="integer">1</siteid><datecreated> T08:37: :00</DateCreated><CatalogId type="string"/><parentlinkid type="integer"/><linkicon type="string"/><modifiedby type="integer"/> </CatalogItem> </DocumentElement> Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 57

58 Ονομασία Περιγραφή Delete Διαγράφει τα στοιχεία με περιλαμβάνονται στο POST request. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι σε xform format δηλαδή να έχουν παραληφθεί με μία από τις αντίστοιχες συναρτήσεις παραλαβής δεδομένων: Πχ. /ActiveLinks/Delete Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: length <DocumentElement> <CatalogItem> <ItemId type="integer">24</itemid> </CatalogItem> </DocumentElement> Ιδιότητες Καταλόγων-Οντοτήτων Ένας κατάλογος του συστήματος έχει τις παρακάτω βασικές ιδιότητες: Ιδιότητα Τύπος Περιγραφή ID String Η ονομασία-κωδικός του καταλόγου. Το στοιχείο αυτό χρησιμοποιείται από όλες τις προκαθορισμένες δυνατότητες εμφάνισης καθώς επίσης και αποτελεί το όνομα του ριζικού φακέλου του καταλόγου. internalid Guid Ένα μοναδικό GUID (Globally unique identifier) το οποίο καθορίζει τον συγκεκριμένο κατάλογο. description String Η περιγραφή του καταλόγου. base String Ο πίνακας της βάσης που περιέχει τα δεδομένα του καταλόγου. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 58

59 source String Ο πίνακας ή η προβολή της βάσης που περιέχει τα δεδομένα του καταλόγου. Η τιμή της ιδιότητας αυτής χρησιμοποιείται για την παραλαβή των δεδομένων σε όλες τις προβολές αντικειμένων. Αν ο κατάλογος έχει ορισθεί ως custom τότε η ιδιότητα αυτή περιέχει την κλάση η οποία είναι υπεύθυνη για την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραλαβής και αποθήκευσης δεδομένων. type String Ο τύπος του καταλόγου (πχ. library κατάλογος ο οποίος περιέχει αρχεία). fullsearch Boolean αν ο κατάλογος επιτρέπει full text search έτσι όπως αυτό προκύπτει από τις ιδιότητες του πίνακα της βάσης δεδομένων. False σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. hidden Boolean αν ο κατάλογος είναι κρυφός. Ένας κρυφός κατάλογος δεν έχει δυνατότητες εμφάνισης σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις. Ένας κρυφός κατάλογος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραλαβή δεδομένων στις διάφορες διαδικασίες του συστήματος. False σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. custom Boolean αν ο κατάλογος έχει ορισμένες διαδικασίες παραλαβής και αποθήκευσης δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή η τιμή της ιδιότητας source περιέχει την κλάση η οποία είναι υπεύθυνη για την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραλαβής και αποθήκευσης δεδομένων. titleexpr String Η έκφραση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον τίτλο των αντικειμένων του καταλόγου. Η ιδιότητα αυτή μπορεί να είναι ένα πεδίο του καταλόγου ή μία σύνθετη έκφραση για την παραλαβή του τίτλου (πχ. έστω ότι ο κατάλογος Person έχει τα πεδία FirstName και LastName τότε ο τίτλος θα μπορούσε να είναι LastName ή μία σύνθεση LastName + + FirstName). islookup Boolean αν ο φάκελος περιέχει τιμές που αποτελούν μία κλειστή λίστα του συστήματος ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 59

60 primarykey String Το πρωτεύον κλειδί του καταλόγου defaultview String Η βασική προβολή του καταλόγου. Η τιμή της ιδιότητας χρησιμοποιείται από τη βασική σελίδα προβολής των στοιχείων του καταλόγου. editview String Η προβολή επεξεργασίας του καταλόγου. Η τιμή της ιδιότητας χρησιμοποιείται από τη βασική σελίδα επεξεργασίας ενός στοιχείου του καταλόγου. newview String Η προβολή δημιουργίας του καταλόγου. Η τιμή της ιδιότητας χρησιμοποιείται από τη βασική σελίδα δημιουργίας ενός στοιχείου του καταλόγου. lookupview String Η προβολή εμφάνισης λίστας του καταλόγου. Η τιμή της ιδιότητας χρησιμοποιείται από διαδικασίες που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο κατάλογο ως λίστα για την επεξεργασία των ιδιοτήτων στοιχείων άλλων καταλόγων. Η σχηματική προβολή των παραπάνω όπως προκύπτει από το schema του αντικειμένου Catalog είναι: Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 60

61 εικόνα 28: Schema Καταλόγου Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 61

62 Τα πεδία του καταλόγου ορίζονται ως elements τύπου Attr στον κατάλογο. Οι βασικές ιδιότητες ενός πεδίου καταλόγου είναι: Ιδιότητα Τύπος Περιγραφή ID String Η ονομασία του πεδίο έτσι όπως αυτό είναι ορισμένο στη βάση δεδομένων του συστήματος. alias String Η ονομασία του πεδίου έτσι όπως αυτή χρησιμοποιείται σε όλες τις εσωτερικές διαδικασίες του συστήματος. description String Η περιγραφή του πεδίου. caption String Ένας τίτλος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εμφάνιση του πεδίου σε πίνακες κτλ. search Integer Η ιδιότητα αυτή καθορίζει τη δυνατότητα εμφάνισης του πεδίου αυτού σε λίστες αναζητήσεων ως προς συγκεκριμένα πεδία (0=None,1=Simple,2=Advanced, 3=Both). type Integer Ο τύπος του πεδίου 1=String, 2=Integer, 3=Number, 4=Date, 5=Boolean, 6=Long, 7=Currency, 8=AutoNumber, 9=CustomAutoNumber,10=RichText, 11=AcademicYear, 12=Short,14=Guid, 15=Binary, 16=Choice, 18=MultipleChoice. size Integer Το μέγεθος του πεδίου όταν αυτό πρέπει να ορισθεί. hasvaluelist Integer Η τιμή της ιδιότητας αυτής καθορίζει την ύπαρξη σύνδεσης με άλλο κατάλογο-οντότητα (0=None,1=Combo,3=Browse). Όταν η ιδιότητα αυτή έχει τιμή 1 τότε στις προκαθορισμένες φόρμες επεξεργασίας των αντικειμένων το πεδίο αυτό εμφανίζεται ως λίστα ενώ όταν έχει τιμή 3 τότε η επιλογή της τιμής του πεδίου γίνεται από αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου. valuelist String Ο συνδεόμενος με το πεδίο κατάλογος listvalue String Το πεδίο του συνδεόμενου καταλόγου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την παραλαβή της τιμής της ιδιότητας του στοιχείου. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 62

63 listtext String Το πεδίο του συνδεόμενου καταλόγου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την παραλαβή της περιγραφής της ιδιότητας του στοιχείου. group String Η ομάδα πεδίων στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο πεδίο (πχ. Γενικά, Άλλες Ιδιότητες κτλ). help String Η περιγραφή του πεδίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθεια σε διάφορα σημεία του συστήματος. Ένα από τα βασικότερα αντικείμενα ενός καταλόγου είναι οι προβολές (Views). Κάθε κατάλογος έχει περισσότερες από μία προβολές οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με διαδικασίες εμφάνισης πινάκων στοιχείων, επεξεργασίας, προβολής και δημιουργίας στοιχείου. Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζεται το αντικείμενο View: Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 63

64 εικόνα 29: Schema Προβολής (View) Κάθε κατάλογος του συστήματος μπορεί να έχει επίσης τα παρακάτω στοιχεία: Ιδιότητα Περιγραφή Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 64

65 Services Permissions Relations EventProviders Αποτελεί μία συλλογή από HTTP services που πιθανόν έχουν υλοποιηθεί για το συγκεκριμένο κατάλογο. Οι κατάλογοι του συστήματος κληρονομούν τα HTTP services του γενικού καταλόγου. Αποτελεί μία συλλογή από ρυθμίσεις σχετικά με τα δικαιώματα ενός καταλόγου. Μπορεί να περιλαμβάνει τόσο δικαιώματα που σχετίζονται με πατρικά αντικείμενα όσο και δικαιώματα που πηγάζουν μέσα από την επιχειρησιακή λογική του συστήματος. Οι κατάλογοι του συστήματος κληρονομούν τα δικαιώματα του γενικού καταλόγου Αποτελεί μία συλλογή από συνδέσεις του καταλόγου με άλλους καταλόγους. Οι συνδέσεις των καταλόγων προκύπτουν από τις συνδέσεις έτσι όπως έχουν ορισθεί στα πεδία των καταλόγων. Αποτελεί μία συλλογή από κλάσεις που επιτελούν λειτουργίες κατά τις διαδικασίες ανανέωσης δεδομένων. Οι διαδικασίες αυτές εκτελούνται πριν και μετά την ανανέωση, εισαγωγή ή διαγραφή των στοιχείων των καταλόγων. εικόνα 30: Catalog Services Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 65

66 εικόνα 31: Catalog Permissions εικόνα 32: Catalog Relations εικόνα 32: Catalog EventProviders Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 66

67 Παρουσίαση Δεδομένων (Cardisoft XForms Project) Στα πλαίσια της αυτοματοποιημένης διαδικασίας φορμών και με σκοπό την ομογενοποιημένη εμφάνιση των δεδομένων του συστήματος το Cardisoft DataServices Framework χρησιμοποιεί ένα μεταφραστή φορμών που ακολουθούν το μοντέλο XForms. Το Cardisoft XForms Project χρησιμοποιείται σε όλο το εύρος του συστήματος τόσο στην εμφάνιση, όσο και στην επεξεργασία των στοιχείων. Σε συνδυασμό και σε απόλυτη συνάφεια με τα διαθέσιμα xml και http services παρέχει όλες τις δυνατότητες ανάπτυξης φορμών και προβολών. Το μοντέλο αυτό σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες ενσωμάτωσης σελίδων τμημάτων web δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης πλήθος προβολών και φορμών επεξεργασίας και βεβαίως κάνει το σύστημα απόλυτα παραμετροποιήσιμο, χαρακτηριστικό άρρηκτα συνυφασμένο με τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες αλλά και την πολυμορφικότητα που αυτό έχει. εικόνα 33: Σελίδα προβολής στοιχείων χρήστη Ένα απλό παράδειγμα υλοποίησης φόρμας με σκοπό τη χρησιμοποίηση της για την εμφάνιση στοιχείων στο σύστημα είναι η παρακάτω: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xforms xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events" xmlns:xforms="http://www.w3.org/2002/xforms"> <xforms:model> <xforms:instance id="forminstance"> <Mode /> Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 67

68 </xforms:instance> <xforms:instance id="defaultinstance" src="~/catalogactions/get?actionscope=dispform&targetcatalog="> </xforms:instance> <xforms:instance id="currentinstance" src="$stringformat('~/catalogactions/get?actionscope=dispform&targetcatalog={0}',ds:getcurrent-catalog())"> </xforms:instance> </xforms:model> <div class="edit-form"> <div class="header-green pad-1 pad-b-1 w"> <h4 class="h"> <xforms:output value="$string-locale('$translate:crm50,more')" /> </h4> </div> <div class="view-box-f5 pad-1 pad-b-1 w"> <xforms:repeat id="repeater1" nodeset="instance('defaultinstance')/documentelement/catalogitem"> <div class="pad-b-1 pad-t-1" > <a title="$value-of(actiontooltip)" href="$ds:resolve-siteurl(actionurl)"> <xforms:output value="$string-locale(value-of(title))" /> </a> </div> </xforms:repeat> <xforms:repeat id="repeater2" nodeset="instance('currentinstance')/documentelement/catalogitem"> <div class="pad-b-1 pad-t-1" > <a title="$value-of(actiontooltip)" href="$ds:resolve-siteurl(actionurl)"> <xforms:output value="$string-locale(value-of(title))" /> </a> </div> </xforms:repeat> </div> </div> Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 68

69 </xforms> Η φόρμα αυτή φορτώνει ένα σύνολο από CatalogActions τα οποία εμφανίζονται στο δεξί μέρος της βασικής σελίδας προβολή του γενικού καταλόγου. εικόνα 34: Λίστα Ενεργειών Σελίδας Προβολής Όπως φαίνεται από το παράδειγμα οι φόρμες αυτές αποτελούνται από δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα (model) είναι το τμήμα των δεδομένων της φόρμας και η υπόλοιπη φόρμα αποτελεί το μοντέλο παρουσίασης. Στο model υπάρχουν τα instances τα οποία αποτελούν τμήματα δεδομένων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στη φόρμα. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xforms xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events" xmlns:xforms="http://www.w3.org/2002/xforms"> <xforms:model> <xforms:instance id="forminstance"> <Mode /> </xforms:instance> <xforms:instance id="defaultinstance" src="~/catalogactions/get?actionscope=dispform&targetcatalog="> Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 69

70 </xforms:instance> <xforms:instance id="currentinstance" src="$stringformat('~/catalogactions/get?actionscope=dispform&targetcatalog={0}',ds:getcurrent-catalog())"> </xforms:instance> </xforms:model> Στο παράδειγμα μας το δεύτερο instance με κωδικό DefaultInstance χρησιμοποιώντας τα http services του συστήματος παραλαμβάνει τα στοιχεία του καταλόγου CatalogActions τα οποία έχουν ActionScope ίσο με DispForm και κενό TargetCatalog. Το δεύτερο instance ασχολείται με ένα set δεδομένων το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην εμφάνιση. <xforms:repeat id="repeater1" nodeset="instance('defaultinstance')/documentelement/catalogitem"> <div class="pad-b-1 pad-t-1" > <a title="$value-of(actiontooltip)" href="$ds:resolve-siteurl(actionurl)"> <xforms:output value="$string-locale(value-of(title))" /> </a> </div> </xforms:repeat> Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας έναν repeater- ο οποίος αποτελεί ένα τυπικό στοιχείο των xforms- παρουσιάζουμε τα δεδομένα ως μία λίστα από hyperlinks στα οποία ως title χρησιμοποιούμε το πεδίο ActionTooltip του catalog CatalogActions, ως href το ActionUrl και ως title την τιμή του πεδίου Title του κάθε στοιχείου. Τέλος χρησιμοποιώντας το τμήμα web Form Viewer Web Part επεξεργαζόμαστε τη σελίδα και εισάγουμε τη φόρμα στο δεξί τμήμα της σελίδας. Περισσότερα για το μοντέλο XFORMS: XFORMS 1.1 Δημιουργία και επεξεργασία σελίδων τμημάτων web Στα πλαίσια των δυνατοτήτων παραμετροποίησης και εμφάνισης των δεδομένων του συστήματος το Cardisoft DataServices Framework χρησιμοποιεί σε όλο το εύρος τις δυνατότητες δημιουργίας και επεξεργασίας σελίδων τμημάτων web. Η τεχνολογία αυτή είναι Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 70

71 απόλυτα συνδεδεμένη με όλα τα web applications τα οποία έχουν αναπτυχθεί κάτω από το κέλυφος του ASP.Net. εικόνα 35: Επεξεργασία σελίδων τμημάτων web. Τα τμήματα web αποτελούν προκατασκευασμένα τμήματα σελίδων τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν σε σελίδες που έχουν αυτή τη δυνατότητα. Σε όλες σχεδόν τις σελίδες του συστήματος παρέχεται η δυνατότητα της επεξεργασίας και ενσωμάτωσης σελίδων στους εξουσιοδοτημένους για αυτό χρήστες. Στο πάνω τμήμα της σελίδας εμφανίζεται η σύνδεησ <Επεξεργασία σελίδας> για την είσοδο στην κατάσταση επεξεργασίας. Όταν η σελίδα είναι σε κατάσταση επεξεργασίας είναι διαθέσιμες οι συνδέσεις <Προσθήκη Τμήματος Web στη σελίδα> και <Έξοδος από την κατάσταση επεξεργασίας> τα οποία εκτελούν τις αντίστοιχες ενέργειες. Μία σελίδα τμημάτων web χωρίζεται σε προκαθορισμένες ζώνες στις οποίες μπορούμε να επεξεργαστούμε τα τμήματα web. Έτσι πχ. μία τυπική σελίδα δύο στηλών θα έχει δύο ζώνες. Μία κεντρική ζώνη στην οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε τμήματα web έτσι ώστε αυτά να εμφανίζονται στο κεντρικό τμήμα της σελίδας, και μία δεξιά η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενσωμάτωση επιπλέον πληροφοριών. Χρησιμοποιώντας τη σύνδεση <Προσθήκη Τμήματος Web στη σελίδα> μπορούμε να εισάγουμε ένα από τα διαθέσιμα τμήματα web στη σελίδα. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 71

72 εικόνα 36: Προσθήκη τμημάτων web. Ο κατάλογος των διαθέσιμων τμημάτων web βρίσκεται στο φάκελο App_Data/WebParts.xml και μπορεί να εμπλουτίζεται με όλα αυτά τα τμήματα web τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σύστημα. εικόνα 37: Αρχείο Διαθέσιμων Τμημάτων Web. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 72

73 Στο αρχείο αυτό κάθε τμήμα web εμφανίζεται ως ένα WebPartEntry. Οι ιδιότητες αυτών των στοιχείων είναι η παρακάτω: Ιδιότητα Τύπος Περιγραφή title String Ο τίτλος του τμήματος web έτσι όπως αυτό θα εμφανίζεται στη λίστα των διαθέσιμων τμημάτων web. type String Η κλάση του συγκεκριμένου τμήματος web η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε μία από τις διαθέσιμες βιβλιοθήκες της εφαρμογής. imageurl String Το εικονίδιο εμφάνισης του τμήματος web στη λίστα των διαθέσιμων τμημάτων web. Το στοιχείο αυτό είναι προαιρετικό. id Guid Ένα μοναδικό Guid το οποίο χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο τμήμα web. Μετά την προσθήκη ενός τμήματος web σε μία από τις ζώνες μίας σελίδας καλούμαστε να επεξεργαστούμε τις ιδιότητες του. Πατώντας το πλήκτρο <Επεξεργασία> το οποίο βρίσκεται πάνω από κάθε τμήμα web εμφανίζεται το παράθυρο επεξεργασίας των ιδιοτήτων του τμήματος. Οι ιδιότητες αυτές αναφέρονται τόσο στην εμφάνιση και στη συμπεριφορά του, όσο και σε ρυθμίσεις τις οποίες το κάθε τμήμα web παρέχει στους χρήστες που το επεξεργάζονται. εικόνα 38: Επεξεργασία Τμήματος Web. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 73

74 Οι βασικές ιδιότητες εμφάνισης είναι οι παρακάτω: Ιδιότητα Περιγραφή Τίτλος Ο τίτλος του τμήματος web έτσι όπως αυτός θα εμφανίζεται στη σελίδα σύμφωνα με την ιδιότητα Τύπος Chrome. Τύπος Chrome Ύψος Ο τύπος εμφάνισης του τμήματος web. Default=Προκαθορισμένη εμφάνιση, Title And Border=Τίτλος και περίγραμμα, Title Only=Τίτλος μόνο, Border Only=Περίγραμμα μόνο, None=Χωρίς περίγραμμα και τίτλο. Το ύψος του τμήματος web. Πλάτος Το πλάτος του τμήματος web. Στο τμήμα <Επεξεργασία ιδιοτήτων> εμφανίζονται όλες οι ρυθμίσεις του συγκεκριμένου τμήματος web. Έτσι ως παράδειγμα για το τμήμα web Article Viewer WebPart της εικόνας 38: Ιδιότητα Διαχείριση ακροατηρίου Αναζήτηση Άρθρου Περιγραφή Ενεργοποιεί ή όχι τη δυνατότητα προβολής του συγκεκριμένου τμήματος web μόνον σε συγκεκριμένους χρήστες. Δίνει τη δυνατότητα επιλογής ενός συγκεκριμένου άρθρου για την προβολή στο συγκεκριμένο τμήμα web. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 74

75 εικόνα 39: Συμπεριφορά Τμήματος Web. Στο τμήμα <Συμπεριφορά Τμήματος Web> εμφανίζονται όλες οι ρυθμίσεις συμπεριφοράς του συγκεκριμένου τμήματος web. Οι σημαντικότερες ιδιότητες είναι: Ιδιότητα Να επιτρέπεται το κλείσιμο Περιγραφή Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει το κλείσιμο του τμήματος web όταν χρησιμοποιείται η προσωποποιημένη δυνατότητα εμφάνισης των σελίδων με τμήματα web. Να επιτρέπεται η σύνδεση Να επιτρέπεται η επεξεργασία Να επιτρέπεται η απόκρυψη Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει τη σύνδεση του τμήματος web με άλλα τμήματα web όταν χρησιμοποιείται η προσωποποιημένη δυνατότητα εμφάνισης των σελίδων με τμήματα web. Η σύνδεση είναι η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ δύο τμημάτων web η οποία προσφέρεται από τον κατασκευαστή τους. Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει την επεξεργασία του τμήματος web όταν χρησιμοποιείται η προσωποποιημένη δυνατότητα εμφάνισης των σελίδων με τμήματα web. Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει την απόκρυψη του τμήματος web όταν χρησιμοποιείται η προσωποποιημένη δυνατότητα εμφάνισης των σελίδων με τμήματα web. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 75

76 Να επιτρέπεται η ελαχιστοποίηση Να επιτρέπεται η αλλαγή ζώνης Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει την ελαχιστοποίηση του τμήματος web όταν χρησιμοποιείται η προσωποποιημένη δυνατότητα εμφάνισης των σελίδων με τμήματα web. Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει την αλλαγή ζώνης του τμήματος web όταν χρησιμοποιείται η προσωποποιημένη δυνατότητα εμφάνισης των σελίδων με τμήματα web. Ο βασικός κατάλογος αποθήκευσης σελίδων τμημάτων web είναι ο κατάλογος <Σελίδες Τοποθεσίας>. εικόνα 40: Κατάλογος CatalogForms. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο <Δημιουργία> στη βασική προβολή του καταλόγου μπορούμε να δημιουργήσουμε μία νέα σελίδα τμημάτων web στην τοποθεσία στην οποία βρισκόμαστε. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 76

77 εικόνα 41: Δημιουργία Σελίδας. Οι βασικές ιδιότητες μίας σελίδας-στοιχείου του καταλόγου <Σελίδες Τοποθεσίας> είναι οι παρακάτω: Ιδιότητα Περιγραφή Τίτλος Ο τίτλος της νέας σελίδας πχ. Σελίδα Ανακοινώσεων Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Ονομασία Το όνομα της σελίδας σε λατινικούς χαρακτήρες πχ. NewPage.aspx. Το στοιχείο αυτό θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις διαδικασίες πλοήγησης. Τύπος Φόρμας Ο τύπος της φόρμας που θα δημιουργηθεί βάσει του οποίου θα κληρονομηθούν ιδιότητες. Οι διαθέσιμοι τύποι είναι Φόρμα Προβολής, Φόρμα Επεξεργασίας, Φόρμα Δημιουργίας, Φόρμα Πίνακα. Πρότυπο Φόρμας Το πρότυπο της φόρμας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη νέα σελίδα πχ. φόρμα δύο στηλών, φόρμα μίας στήλης κτλ. Μετά τη δημιουργία της νέας σελίδας στη λίστα των διαθέσιμων σελίδα επιλέγοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας μπορούμε να πλοηγηθούμε στη σελίδα που μόλις δημιουργήσουμε και να την επεξεργασθούμε όπως ισχύει και αναφέρεται παραπάνω για όλες τις σελίδες τμημάτων web. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 77

78 Διαχείριση χρηστών και ρόλων Η διαχείριση χρηστών και ρόλων πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους με αυτό χρήστες μέσα από τις σελίδες διαχείρισης των αντίστοιχων καταλόγων. Η λίστα των χρηστών της εφαρμογής είναι διαθέσιμη μέσω της επιλογής <Χρήστες> στην κεντρική σελίδα διαχείρισης. Χρησιμοποιώντας τις επιλογές του περιβάλλοντος εργασίας μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο χρήστη ή να επεξεργασθούμε έναν ήδη υπάρχοντα. Οι βασικές ιδιότητες ενός χρήστη είναι οι παρακάτω: Ιδιότητα Περιγραφή Περιγραφή Το ονοματεπώνυμο του χρήστη ή μία περιγραφή που σχετίζεται με αυτόν. Όνομα Χρήστη Το όνομα του χρήστη το οποίο χρησιμοποιείται κατά τις διαδικασίες πιστοποίησης ή παραλαβής δεδομένων. Windows Account Ο λογαριασμός του χρήστης στα Windows αν αυτός υπάρχει. Το στοιχείο αυτό είναι προαιρετικό. Ενεργό Ορίζει αν ο συγκεκριμένος λογαριασμός είναι ενεργός. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 78

79 εικόνα 42: Διαχείριση χρηστών. Ιδιότητα Περιγραφή Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη. Τηλέφωνο εργασίας Το τηλέφωνο εργασίας του χρήστη. Κινητό τηλέφωνο Το κινητό τηλέφωνο του χρήστη. Αριθμός λογαριασμού Ένας εσωτερικός αριθμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες διαδικασίες του συστήματος. Αναγνωριστικό εξωτερικού χρήστη Τύπος ελέγχου ταυτότητας Ορίζει αν ο χρήστης πιστοποιείται από έναν εξωτερικό φορέα πιστοποίησης. Αποτελεί τον τύπου εξωτερικής πιστοποίησης ενός χρήστη. Πιθανές τιμές Custom=Ειδική Πιστοποίηση, Windows=Πιστοποίηση Windows, LDAP=Πιστοποίηση LDAP, OpenLDAP=Πιστοποίηση OpenLDAP, Http=Πιστοποίηση με χρήση εξωτερικών http διαδικασιών (πχ. Shibboleth, Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 79

80 CAS κτλ), SSL=Πιστοποίηση με χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών. Υπηρεσία παροχής Η υπηρεσία παροχής εάν η πιστοποίηση είναι εξωτερική (πχ. Η διαδρομή του LDAP server όταν η πιστοποίηση γίνεται μέσω LDAP). εικόνα 43: Επεξεργασία ιδιοτήτων χρήστη. Η διαδικασία αλλαγής κωδικού πρόσβασης καθώς επίσης και η διαδικασία εισαγωγής ρόλου σε ένα χρήστη είναι δύο διαδικασίες οι οποίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα προβολής των στοιχείων του χρήστη. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 80

81 εικόνα 44: Προβολή ιδιοτήτων χρήστη. Η διαχείριση των ρόλων του συστήματος είναι διαθέσιμη μέσω της επιλογής <Ομάδες> στην κεντρική σελίδα διαχείρισης. Χρησιμοποιώντας τις επιλογές του περιβάλλοντος εργασίας μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο ρόλο, να επεξεργασθούμε έναν ήδη υπάρχοντα ή να επεξεργασθούμε τα μέλη του κάθε ρόλου. εικόνα 45: Λίστα ρόλων συστήματος. Στη σελίδα προβολής του ρόλου-ομάδας χρηστών και χρησιμοποιώντας την επιλογή <Μέλη Ομάδας> μπορούμε να μεταβούμε στη σελίδα διαχείρισης των μελών της ομάδας-ρόλου. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 81

82 εικόνα 46: Σελίδα προβολής στοιχείων ρόλου. Στη σελίδα αυτή μπορούμε να προσθέσουμε νέους χρήστες στην ομάδα ή να διαγράψουμε έναν ή περισσότερους από τους υπάρχοντες. εικόνα 47: Μέλη ομάδας-ρόλου. Διαχείριση δικαιωμάτων Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 82

83 Τα Cardisoft DataServices Framework προσφέρει τη δυνατότητα επεξεργασίας και χρησιμοποιεί σε όλες τις διαδικασίες τα δικαιώματα των χρηστών του τόσο σε επίπεδο καταλόγων όσο και σε επίπεδο εγγραφών. Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά επίπεδα δικαιωμάτων. Επίπεδο Περιγραφή Προσωπικά Δικαιώματα Πατρικά δικαιώματα Δικαιώματα στοιχείου Προκύπτουν από την επιχειρησιακή λογική του συστήματος και ορίζονται σε καταλόγους που συνδέουν στοιχεία με χρήστες (πχ. Δυνατότητα επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων ενός μέλους όταν αυτός πιστοποιηθεί με τα στοιχεία του). Προκύπτουν από την επιχειρησιακή λογική του συστήματος και ορίζονται σε καταλόγους οι οποίοι συνδέονται με πατρικούς καταλόγους μέσω κλειδιών (πχ Δυνατότητα επεξεργασίας των αγγελιών μίας εταιρείας από τον πρωτεύοντα λογαριασμό της εταιρείας έτσι όπως αυτός έχει ορισθεί στα στοιχεία της) Ορίζονται σε κάθε στοιχείο των καταλόγων το οποίο μπορεί να έχει το δικό του επίπεδο δικαιωμάτων. Δικαιώματα καταλόγου Ορίζονται για το σύνολο των στοιχείων ενός καταλόγου ο οποίος έχει το δικό του επίπεδο δικαιωμάτων. Ενώ τα δύο πρώτα επίπεδα δικαιωμάτων προκύπτουν από την επιχειρησιακή λογική του συστήματος τα δύο επόμενα μπορούν να ορισθούν μέσα από τις σελίδες διαχείρισης από εξουσιοδοτημένους για αυτό χρήστες. Έτσι στην κεντρική σελίδα του καταλόγου και πατώντας το πλήκτρο <Ορισμός επιπέδων δικαιωμάτων> μπορούμε να ορίσουμε τα δικαιώματα για το συγκεκριμένο κατάλογο. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 83

84 εικόνα 48: Κεντρική σελίδα καταλόγου. Στη λίστα των δικαιωμάτων των χρηστών για τον επιλεγμένο κατάλογο μπορούμε να μεταβάλλουμε τα δικαιώματα καθώς επίσης να προσθέσουμε και νέους χρήστες-ρόλους με συγκεκριμένα δικαιώματα. εικόνα 49: Διαχείριση δικαιωμάτων καταλόγου. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 84

85 Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορούμε να ορίσουμε τα δικαιώματα σε συγκεκριμένα στοιχεία ενός καταλόγου από τη λίστα στοιχείων και χρησιμοποιώντας την επιλογή <Ορισμός επιπέδων δικαιωμάτων> του αναδυόμενου μενού του στοιχείου. εικόνα 50: Διαχείριση δικαιωμάτων στοιχείου. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 85

86 Οντότητες Συστήματος Στη συνέχεια περιγράφονται οι οντότητες του συστήματος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας έτσι όπως έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του υφιστάμενου έργου. Κατάλογος: AcademicTerms Ονομασία: Ακαδημαϊκές περίοδοι Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει τις δηλωμένες ακαδημαϊκές περιόδους του συστήματος. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: e4dcf92a-58aa-471e-9342-edf1e32682c7 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int int1 ExternalID xs:int string1 Title xs:string 255 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος: AcademicYears Ονομασία: Ακαδημαϊκά έτη Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει τα στοιχεία των δηλωμένων ακαδημαϊκών ετών Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 86

87 Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: ad6e806f-3de8-492c-9a51-c9d00a31414c Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int int1 AcademicYear xs:int string1 Title xs:string 255 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : ActiveLinks Ονομασία: Ενεργές Συνδέσεις Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλες τις ενεργές συνδέσεις του συστήματος Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Κωδικός xs:int Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 87

88 string1 Title Τίτλος xs:string 255 False string2 LinkUrl Ηλεκτρονική διεύθυνση xs:string 255 int1 ParentLinkId Πατρικό xs:int ActiveLinks string4 LinkIcon Διαδρομή εικόνας xs:string 255 string5 LinkTooltip Βοήθεια xs:string 100 string6 LinkScope Ομάδα xs:string 80 ActiveLinkScope string7 LinkTarget Άνοιγμα σε xs:string 80 int2 LinkIndex Σειρά xs:int SiteId SiteId SiteId xs:int DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας Κατάλογος : ActiveLinkScope Ονομασία: Ομαδοποίηση συνδέσμων Περιγραφή: Τα στοιχεία του καταλόγου αυτού χρησιμοποιούνται για την ομαδοποίηση των ενεργών συνδέσεων. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 564faf38-0ef b4f-e3a2d42c247b Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 88

89 ItemId ItemId Κωδικός xs:int string1 Scope Ομάδα xs:string 255 False string2 Description Περιγραφή xs:string 255 False SiteId SiteId SiteId xs:int Κατάλογος : ActiveOrganizationSurveys Ονομασία: Πρότυπα Ερωτηματολόγια ανά Οργανική Μονάδα Περιγραφή: Τα ενεργά πρότυπα ερωτηματολόγια ανά οργανική μονάδα Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 11ed3ff7-04bc-464c-a c Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int string1 Title Περιγραφή xs:string 255 False int1 OrganizationUnitId Οργανική μονάδα xs:int False OrganizationUnit int2 SurveyID Πρότυπο Ερωτηματολογίου xs:int Surveys DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 89

90 Κατάλογος : ActiveSurveyTemplates Ονομασία: Πρότυπα Ερωτηματολόγια ανά Χαρακτηρισμό Μαθήματος Περιγραφή: Τα ενεργά πρότυπα ερωτηματολόγια αξιολόγησης ανά οργανική μονάδα (τμήμα) και χαρακτηρισμό μαθήματος (θεωρία, εργαστήριο κτλ) Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: f753303b-00a6-41f9-8f46-c42bec6095ea Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int string1 Title Περιγραφή xs:string 255 False int3 DepartmentId Τμήμα xs:int LocalDepartments int1 ClassCategory Χαρακτηρισμός xs:int False ClassCategories int2 SurveyID Πρότυπο Ερωτηματολογίου xs:int Surveys DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : AdvancedSearchSettings Ονομασία: Ρυθμίσεις Σύνθετης Αναζήτησης Περιγραφή: Τα στοιχεία του καταλόγου αποτελούν εσωτερικές ρυθμίσεις αναζήτησης δεδομένων (κατάλογος συστήματος) Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 90

91 Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string1 CatalogName CatalogName xs:string 255 False string2 ViewName ViewName xs:string 255 False string3 Title Τίτλος xs:string 255 False string4 FormCatalogAlias FormCatalogAlias xs:string 255 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : Announcements Ονομασία: Ανακοινώσεις Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλες τις καταχωρημένες ανακοινώσεις. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: e57d2a41-eba7-497d-a16b-9ba805eb1bb5 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 91

92 Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Κωδικός xs:int string1 Title Τίτλος xs:string 255 False string2 Description Περιγραφή xs:string 255 string3 Scope Ομάδα xs:string 255 False ContentScope string4 Language Γλώσσα xs:string 255 Published Published Δημοσιεύτηκε xs:int DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης CreatedBy CreatedBy Ημερομηνία δημιουργίας xs:int ApplicationUser ModifiedBy ModifiedBy Τροποποίηση από xs:int ApplicationUser SiteId SiteId Site xs:int ContentSites Κατάλογος : ApplicationPath Ονομασία: Διαδρομές Σελίδων Εφαρμογής Περιγραφή: Εσωτερικός κατάλογος του συστήματος για την αποθήκευση στοιχείων που σχετίζονται με τις σελίδες της εφαρμογής. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: application_path Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: application_path Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 92

93 Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με pathid PathID ID xs:int appid ApplicationId Application xs:string 36 False path Path Path xs:string 255 False loweredpath LoweredPath Lowered Path xs:string 255 False Κατάλογος : ApplicationPerson Ονομασία: Επαφές Περιγραφή: Κατάλογος αποθήκευσης δεδομένων επαφών. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: PersonData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: PersonData Εσωτερικός Κωδικός: 2cc97555-fb71-435a-abc5-4a7ff74fc414 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int string3 FullName Ονοματεπώνυμο xs:string 80 False string1 LastName Επώνυμο xs:string 30 False string2 FirstName Όνομα xs:string 30 False string4 MiddleName Πατρώνυμο xs:string 5 string5 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο xs:string 5 Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 93

94 int1 UserID Χρήστης xs:int ApplicationUser int2 OrganizationUnitId OrganizationUnitId xs:int False OrganizationUnit int3 Gender Φύλο xs:int False string25 ExternalID Εξωτερικός κωδικός xs:string 255 string30 PersonAffiliation Ιδιότητα xs:string DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : ApplicationUser Ονομασία: Χρήστες τοποθεσίας Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει τα στοιχεία των χρηστών της τοποθεσίας. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: Cardisoft.DataServices.Extensions.SystemSecurityCatalog, Cardisoft.DataServices.Extensions, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=a34b547ce8564f99 Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με UserID UserID Αναγνωριστικό xs:int CommonName CommonName Περιγραφή xs:string 70 False UserName UserName Όνομα χρήστη xs:string 15 False Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 94

95 PrincipalName PrincipalName Windows Account xs:string 70 AccountNumber AccountNumber Αριθμός λογαριασμού xs:string 10 Phone Phone Τηλέφωνο εργασίας xs:string 30 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο xs:string 50 False Mobile Mobile Κινητό τηλέφωνο xs:string 30 Enabled Enabled Ενεργό xs:short DateCreated DateCreated Δημιουργήθηκε ExternalUser ExternalUser Αναγνωριστικό εξωτερικού χρήστη xs:short AuthProvider AuthProvider Υπηρεσία παροχής xs:string 160 ProviderType ProviderType Τύπος ελέγχου ταυτότητας xs:short GlobalID GlobalID Μοναδικό αναγνωριστικό xs:string 64 DefaultRoleID DefaultRoleID Role xs:int SystemRole LastLogin LastLogin Ημερομηνία Σύνδεσης Κατάλογος : Articles Ονομασία: Άρθρα Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλα τα άρθρα της εφαρμογής. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 95

96 Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Κωδικός xs:int string1 Title Τίτλος xs:string 255 False string2 Description Περιγραφή xs:string 255 string3 Scope Ομάδα xs:string 255 ContentScope string4 Language Γλώσσα xs:string 255 Published Published Δημοσίευση xs:int DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης CreatedBy CreatedBy Δημιουργία από xs:int ApplicationUser ModifiedBy ModifiedBy Τροποποίηση από xs:int ApplicationUser SiteId SiteId SiteId xs:int DatePublished DatePublished Ημ/νία δημοσίευσης PublishedBy PublishedBy Δημοσίευση από xs:int ApplicationUser Κατάλογος : AvailableClasses Ονομασία: Διαθέσιμα Μαθήματα Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 96

97 Περιγραφή: Όλα τα διαθέσιμα μαθήματα έτσι όπως αυτά συγχρονίζονται με το σύστημα των γραμματειών. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: e86f6ccc-7f86-4f9c-bbde-05af542d9e84 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int string4 CourseCode Κωδικός Εμφάνισης xs:string 255 False string3 ClassTitle Τίτλος xs:string 255 False int4 ClassCategory Χαρακτηρισμός xs:int False ClassCategories string1 ExternalID Κωδικός Τάξης xs:string 255 False string2 CourseId Κωδικός Μαθήματος xs:string 255 False int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int2 ClassYear Έτος xs:int False AcademicYears int3 ClassPeriod Περίοδος (ΧΕΙΜ,ΕΑΡ) xs:int False AcademicTerms bit1 ClassSection Τμήμα Τάξης xs:short False string5 AlternateExternalID Αντιστοιχία Μαθήματος xs:string 255 AvailableClasses DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 97

98 DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : AvailableClassTeachers Ονομασία: Διδάσκοντες διαθέσιμων μαθημάτων Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει στοιχεία τα οποία συνδέουν ένα μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού με τη διδασκαλία ενός μαθήματος. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 29c5e6bd-a d7c-c8bd9d4cfa0e Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int string4 CourseCode Κωδικός xs:string 255 False string3 ClassTitle Τίτλος xs:string 255 False string1 ClassID Μάθημα xs:string 255 False AvailableClasses int5 StaffID Διδάσκοντας xs:string 255 False Teacher int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int2 ClassYear Έτος xs:int False AcademicYears int3 ClassPeriod Περίοδος xs:int False AcademicTerms int4 ClassCategory Χαρακτηρισμός xs:int False ClassCategories int6 ClassItemId Αναγνωριστικό xs:int Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 98

99 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : BookTypes Ονομασία: Κατηγορίες συγγραμάτων Περιγραφή: Οι κατηγορίες των συγγραμμάτων έτσι όπως αυτές εμφανίζονται στους καταλόγους καταχώρησης εκπαιδευτικού έργου. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: a0dfedf5-d f-8f84-27a Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string1 Type Κατηγορία Συγγράματος xs:string 255 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : BuildingsComputers Ονομασία: Καταγραφή κτιριακών υποδομών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 99

100 Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλα τα στοιχεία καταγραφής κτιριακών εγκαταστάσεων. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 9a2a971c-c84e d-06eac6fda8fb Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string2 description Περιγραφή xs:string int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int2 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης int3 RoomsTeaching Αίθουσες Διδασκαλίας xs:int int4 Laboratories Εργαστήρια xs:int int5 ProfessorOffices Γραφεία Καθηγητών/ ΕΤΠ/ Συνεργατών xs:int int6 AdministrationOffices Γραφεία Διοίκησης xs:int int7 AuxiliarySpaces Βοηθητικοί χώροι xs:int Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 100

101 int8 CommunalAreas Κοινόχρηστοι χώροι xs:int int9 ComputersForStaff Χρήση από το Προσωπικό xs:int int10 ComputersForStudents Χρήση από τους Σπουδαστές xs:int int12 TotalComputers Σύνολο xs:int string1 ExternalID Εξωτερικός κωδικός xs:string Κατάλογος : CatalogActions Ονομασία: Ενέργειες καταλόγων Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός αποτελεί τμήμα της διαχείρισης περιεχομένου του συστήματος και περιέχει στοιχεία που σχετίζονται με ενέργειες που αφορούν στους διάφορους καταλόγους. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int string1 Title Τίτλος xs:string 255 False string2 ActionUrl Διαδρομή διεύθυνσης URL xs:string 255 False string3 TargetCatalog Γονικό xs:string 255 SystemCatalog Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 101

102 string4 ActionIcon Διεύθυνση URL εικόνας xs:string 255 string5 ActionTooltip Βοήθεια xs:string 100 string6 ActionScope Ομάδα xs:string 80 int2 ActionIndex Σειρά ταξινόμησης xs:int int1 PermissionScope Δικαίωμα xs:int string7 ActionOperation Ενέργεια xs:string 80 int3 Target Προορισμός xs:string 80 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας Κατάλογος : CatalogAlerts Ονομασία: Προειδοποιήσεις Περιγραφή: Ο κατάλογος αποθήκευσης δεδομένων ειδοποιήσεων. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 0fbc4b6e-d6f ad61-22a6fae7db5a Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int string3 Title Τίτλος xs:string 255 False string1 TargetCatalog Κατάλογος xs:string 255 False SystemCatalog Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 102

103 int1 Action Ενέργεια xs:int False int2 MailTemplate Πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου xs:int False MailTemplates string2 Account Λογαριασμός xs:string 64 SystemAccount string4 Condition Condition xs:string 255 string5 TargetItem Στοιχείο xs:string 255 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : CatalogForms Ονομασία: Σελίδες τοποθεσίας Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλα τα στοιχεία των σελίδων της εφαρμογής έτσι όπως αυτές έχουν αποθηκευτεί μέσα από τις διαδικασίες της εφαρμογής. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Κωδικός xs:int string1 Title Τίτλος xs:string 255 False string2 FormUrl Ηλεκτρονική xs:string 255 False Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 103

104 διεύθυνση string3 TargetCatalog Πατρικός κατάλογος xs:string 255 SystemCatalog int1 FormType Τύπος φόρμας xs:int False bit1 DefaultForm Προκαθορισμένο xs:short int2 PageTemplateId Πρότυπο σελίδας xs:int PageTemplates SiteId SiteId SiteId xs:int Κατάλογος : CatalogSettings Ονομασία: Ρυθμίσεις καταλόγου Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει γενικές ρυθμίσεις για τους καταλόγους. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Κωδικός xs:int string1 TargetCatalog Πατρικός κατάλογος xs:string 255 SystemCatalog bit1 EnablePublishing Ενεργοποίηση δυνατότητας δημοσίευσης xs:short text1 PublishingApprovers Υπεύθυνοι έγκρισης xs:string 8192 int1 SettingsSiteId SiteId xs:int ContentSites Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 104

105 Κατάλογος : CatalogWorkflow Ονομασία: Ροές εργασίας καταλόγων Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλες τις ροές εργασιών που σχετίζονται με συγκεκριμένους καταλόγους του συστήματος Στοχείο Προβολής Δεδομένων: WorkflowData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: WorkflowData Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Κωδικός xs:int int1 TemplateId TemplateId xs:int False WorkflowTemplates string1 TargetCatalog Πατρικός κατάλογος xs:string 255 False SystemCatalog int2 Action Action xs:int False string2 ActionType ActionType xs:string 255 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : Chapters Ονομασία: Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Περιγραφή: Κατάλογος αποθήκευσης στοιχείων επιστημονικού έργου και συγκεκριμένα των δημοσιευμένων κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 105

106 Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: aa73f6b7-0ea0-430b-b9a2-f439c5d9160b Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string1 Title Τίτλος xs:string 514 False int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int2 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης text1 Authors Συγγραφείς xs:string False string2 Editor Επιμελητής Έκδοσης (Editor) xs:string 255 string3 Publisher Εκδοτικός Οίκος xs:string 514 string4 ISBN ISBN xs:string 255 False string5 Pages Σελίδες (Από.Έως) xs:string 255 string6 ExternalID Εξωτερικός Κωδικός xs:string 255 int3 TeacherID Μέλος xs:int Teacher Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 106

107 Κατάλογος : ClassCategories Ονομασία: Χαρακτηρισμοί Μαθημάτων Περιγραφή: Όλοι οι διαθέσιμου χαρακτηρισμοί μαθημάτων (θεωρία, εργαστήριο κτλ.) Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: ca42ee2f-1ce5-4ada-a90c-5f6069cdfaf6 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int int1 ExternalID Εξωτερικός Κωδικός xs:int string1 Title Περιγραφή xs:string 255 int2 SurveyID Πρότυπο Ερωτηματολογίου xs:int Surveys DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : ClassSurveyResponses Ονομασία: Σύνολο Απαντήσεων ανά Μάθημα Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει στοιχεία που σχετίζονται με το σύνολο των απαντήσεων ανά ερωτηματολόγιο-αξιολόγηση μαθήματος. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: v_surveyresponsebyclassitem Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 107

108 Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: v_surveyresponsebyclassitem Εσωτερικός Κωδικός: dc8aa981-6a36-4e11-bb d7637cc9 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με UniqueId UniqueId Αναγνωριστικό xs:string 64 string4 CourseCode Κωδικός xs:string 255 False string3 ClassTitle Τίτλος xs:string 255 False ParentItemId ParentItemId Ερωτηματολόγιο xs:int Surveys RelatedItemId RelatedItemId Μάθημα xs:int AvailableClasses int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int2 ClassYear Έτος xs:int False AcademicYears int3 ClassPeriod Περίοδος xs:int False AcademicTerms int4 ClassCategory Χαρακτηρισμός xs:int False ClassCategories SurveyTitle SurveyTitle Έρευνα xs:string 255 SurveyCatalog SurveyCatalog Survey Catalog xs:string 255 ResponseCount ResponseCount Πλήθος xs:int LastResponse LastResponse Τελευταία τροποποίηση Κατάλογος : ClassSurveyStatistics Ονομασία: Στατιστικά Απαντήσεων Αξιολόγησης Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλα τα στατιστικά στοιχεία των αξιολογήσεων μαθημάτων. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 108

109 Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: ab22a b4cc-cf97a23b4485 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int varchar1 Title Τίτλος xs:string 4096 string2 Name Ονομασία xs:string 255 string3 ClassId Μάθημα xs:int AvailableClasses int15 SurveyId Ερωτηματολόγιο xs:int Surveys int11 QuestionIndex Σειρά xs:int int12 ChoiceLength Πιθανές Απαντήσεις xs:int int13 AnswerCount Σύνολο Απαντήσεων xs:int int14 NoAnswerCount Δεν απάντησαν xs:int int1 Answer1 Απάντηση 1 xs:int int2 Answer2 Απάντηση 2 xs:int int3 Answer3 Απάντηση 3 xs:int int4 Answer4 Απάντηση 4 xs:int int5 Answer5 Απάντηση 5 xs:int int6 Answer6 Απάντηση 6 xs:int int7 Answer7 Απάντηση 7 xs:int Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 109

110 int8 Answer8 Απάντηση 8 xs:int int9 Answer9 Απάντηση 9 xs:int int10 Answer10 Απάντηση 10 xs:int float1 AverageAnswer Μέσος Όρος xs:double float2 PercentileRank Ποσοστιαία Βαθμολογία xs:double DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης string4 CourseCode Κωδικός xs:string 255 False string5 ClassTitle Τίτλος xs:string 255 False int16 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int17 ClassYear Έτος xs:int False AcademicYears int18 ClassPeriod Περίοδος xs:int False AcademicTerms int19 ClassCategory Χαρακτηρισμός xs:int False ClassCategories Κατάλογος : ConnectionType Ονομασία: Τύποι Συνδέσεων Περιγραφή: Εσωτερικός κατάλογος του συστήματος που αναφέρεται στους τρόπους σύνδεσης μεταξύ των αντικειμένων. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 110

111 Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης string1 ConnectionName Όνομα xs:string 255 string2 ConnectionDescription Περιγραφή xs:string 255 string3 ConnectionCatalog ConnectionCatalog xs:string 255 Κατάλογος : ContentCatalog Ονομασία: Κατάλογοι Περιεχομένου Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει καταλόγους περιεχομένου (πχ. Ερωτηματολόγια κτλ.) οι οποίοι είναι αποθηκευμένοι στη βάση δεδομένων του συστήματος. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId xs:int Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 111

112 string1 Name xs:string 255 text2 Description xs:string 8192 string3 Scope xs:string 255 text1 Data xs:string 8192 string4 ChildCatalogID xs:string 255 Κατάλογος : ContentScope Ονομασία: Ομαδοποίηση περιεχομένου Περιγραφή: Κατάλογος ομαδοποίησης περιεχομένου Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 4573fe77-ba ddd-eab7d66aab89 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Κωδικός xs:int string1 Scope Ομάδα xs:string 255 False string2 Description Περιγραφή xs:string 255 False SiteId SiteId SiteId xs:int Κατάλογος : ContentSites Ονομασία: Τοποθεσίες Περιεχομένου Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 112

113 Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλες τις ορισμένες τοποθεσίες του συστήματος (εάν υπάρχουν) Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentSites Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentSites Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Κωδικός xs:int SiteDescription SiteDescription Περιγραφή xs:string 255 False SitePath SitePath Ηλεκτρονική διεύθυνση xs:string 255 False ParentSiteId ParentSiteId Πατρικό xs:int Κατάλογος : Curriculum Ονομασία: Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών και Τροποποιήσεις Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλα τα στοιχεία προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών καθώς επίσης και τις τροποποιήσεις αυτών έτσι όπως αυτά ορίζονται από τις διαδικασίες της ΑΔΙΠ. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: ddf8-4e69-9f33-aeb81a82b12e Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κεν ό Σύνδεση με Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 113

114 ItemId ItemId ID xs:int string2 description Περιγραφή xs:string int1 DepartmentId Τμήμα xs:int Fals e LocalDepartmen ts int2 AcademicYear Ακαδημαϊκό έτος xs:int Fals e AcademicYears DateCreate DateCreated Ημερομηνία xs:datetim d δημιουργίας e DateModifie DateModified Ημερομηνία xs:datetim d τροποποίησης e int3 YearLastReform Έτος τελευταίας xs:int Fals AcademicYears αναμόρφωσης e προγράμματος σπουδών int4 YearPreviousReform Έτος προηγούμενης αναμόρφωσης προγράμματος σπουδών xs:int AcademicYears text1 Reason Αιτιολογία xs:string bit1 ECTS Εφαρμογή του ECTS (Ναι/Όχι) xs:short int6 AcademicYearECTS Aν ΝΑΙ, από ποιο Ακαδημαικό Έτος xs:int AcademicYears bit2 DiplomaSupplement Εφαρμογή του Παραρτήματος Διπλώματος(Diplo ma Supplement) (Ναι/Όχι) xs:short Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 114

115 int7 AcademicYearSuppleme Αν ΝΑΙ, από ποιο xs:int AcademicYears nt Ακαδημαικό Έτος string3 ExternalID Εξωτερικός κωδικός xs:string Κατάλογος : DefaultUserRoles Ονομασία: Προεπιλεγμένοι Ρόλοι Χρηστών ανά Οργανική Μονάδα Περιγραφή: Τα στοιχεία του καταλόγου αυτού χρησιμοποιούνται από τις διαδικασίες έγκρισης εγγραφών χρηστών για την τοποθέτηση αυτών σε προεπιλεγμένους ρόλους μετά την εγγραφή τους στο σύστημα. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: d77c2f8f-f8c2-47c aada35e9f86b Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int string1 Title Τίτλος xs:string 255 False string2 PersonProperty Ιδιότητα xs:string 255 False int1 DefaultRole Ρόλος xs:int False SystemRole int2 OrganizationUnitId Οργανική μονάδα xs:int False OrganizationUnit DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 115

116 Κατάλογος : DepartmentAcademicYears Ονομασία: Ακαδημαϊκά Έτη ανά Τμήμα Περιγραφή: Κατάλογος προβολής δεδομένων για τη συσχέτιση τμημάτων με τα υπάρχοντα ακαδημαϊκά έτη. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: v_departmentyears Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: Εσωτερικός Κωδικός: 698a6604-6b28-4d37-a8be-90f642b315a2 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με UniqueId UniqueId Αναγνωριστικό xs:string 64 DepartmentItemId DepartmentItemId Αναγνωριστικό Τμήματος xs:int DepartmentTitle DepartmentTitle Τμήμα xs:string 255 DepartmentExternalID DepartmentExternalID Εξωτερικός Κωδικός Τμήματος xs:string 255 AcademicYearItemId AcademicYearItemId Αναγνωριστικό Ακαδ. Έτους xs:int AcademicYear AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int AcademicYearTitle AcademicYearTitle Ακαδημαϊκό Έτος xs:string 255 OrganizationUnitId OrganizationUnitId Οργανική Μονάδα xs:int Κατάλογος : DepartmentSurveyQuartiles Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 116

117 Ονομασία: Συγκεντρωτική Κατανομή Μ.Ο. Αξιολογήσεων ανά Ερώτηση Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με τις συγκεντρωτικές κατανομές των απαντήσεων των αξιολογήσεων μαθημάτων έτσι όπως αυτά έχουν προκύψει μετά από τις διαδικασίες υπολογισμού των στατιστικών αυτών. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 2c629ab0-c6dc-4baf-97d7-bddcff6e0bdb Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int varchar1 Title Τίτλος xs:string 4096 string1 Name Ονομασία xs:string 255 int1 QuestionIndex Σειρά xs:int int2 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int3 ClassYear Έτος xs:int False AcademicYears int4 ClassCategory Χαρακτηρισμός xs:int False ClassCategories int5 SurveyId Ερωτηματολόγιο xs:int Surveys float1 Quartile0 Ελάχιστο xs:double float2 Quartile25 1ο Τεταρτημόριο xs:double float3 Quartile50 Διάμεσος xs:double float4 Quartile75 3ο Τεταρτημόριο xs:double float5 Quartile100 Μέγιστο xs:double Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 117

118 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : DepartmentSurveyStatistics Ονομασία: Συγκεντρωτικά Στατιστικά Απαντήσεων Αξιολόγησης Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τις αξιολογήσεις των μαθημάτων. Τα στοιχεία αυτά υπολογίζονται ανά πρότυπο ερωτηματολόγιο. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: a7abdded-18b a2ff-78971cc57669 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int varchar1 Title Τίτλος xs:string 4096 string2 Name Ονομασία xs:string 255 int16 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int17 ClassYear Έτος xs:int False AcademicYears int18 ClassCategory Χαρακτηρισμός xs:int False ClassCategories int15 SurveyId Ερωτηματολόγιο xs:int Surveys int11 QuestionIndex Σειρά xs:int int12 ChoiceLength Πιθανές xs:int Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 118

119 Απαντήσεις int13 AnswerCount Σύνολο Απαντήσεων xs:int int14 NoAnswerCount Δεν απάντησαν xs:int int1 Answer1 Απάντηση 1 xs:int int2 Answer2 Απάντηση 2 xs:int int3 Answer3 Απάντηση 3 xs:int int4 Answer4 Απάντηση 4 xs:int int5 Answer5 Απάντηση 5 xs:int int6 Answer6 Απάντηση 6 xs:int int7 Answer7 Απάντηση 7 xs:int int8 Answer8 Απάντηση 8 xs:int int9 Answer9 Απάντηση 9 xs:int int10 Answer10 Απάντηση 10 xs:int float1 AverageAnswer Μέσος Όρος xs:double DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : DepartmentUnit Ονομασία: Οργανικές Μονάδες (Τμήματα) Περιγραφή: Εσωτερικό κατάλογος προβολής οργανικών μονάδων (μόνο αυτές που έχουν τύπο <Τμήμα>) Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 119

120 Στοχείο Προβολής Δεδομένων: OrganizationUnit Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: OrganizationUnit Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int OrganizationName OrganizationName Όνομα xs:string 255 False RelatedItemId RelatedItemId Εξωτερικό ID xs:string 255 LocalDepartments Κατάλογος : Documents Ονομασία: Έγγραφα Περιγραφή: Κατάλογος αποθήκευσης εγγράφων πολλών διαφορετικών τύπων. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string1 FileName Όνομα xs:string 255 False string3 Description Περιγραφή xs:string 255 False string2 FileType Τύπος περιεχομένου xs:string 255 False Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 120

121 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης string4 ParentFolderId ParentFolderId xs:string 255 False Documents varchar1 ParentFolderPath ParentFolderPath xs:string 4000 Κατάλογος : DocumentsEvaluation Ονομασία: Έγγραφα Αξιολογήσεων Περιγραφή: Κατάλογος αποθήκευσης εγγράφων που σχετίζονται με τις αξιολογήσης των οργανικών μονάδων (τμημάτων). Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: fb71372c-b b-7b c44 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int string1 FileName Όνομα xs:string 255 False string3 Description Περιγραφή xs:string string2 FileType Τύπος περιεχομένου xs:string 255 False DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 121

122 τροποποίησης string4 ParentFolderId Parent Folder xs:string 255 False DocumentsEvaluation varchar1 ParentFolderPath Φάκελος xs:string 4000 varchar2 FullPath FullPath xs:string 4000 int1 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears int2 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int3 evaluationtype Tύπος αξιολόγησης xs:int False int4 reporttype Tύπος έκθεσης αξιολόγησης xs:int False Κατάλογος : Employee Ονομασία: Διοικητικό Προσωπικό Ιδρύματος Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός ο οποίος αποτελεί ένα υπόσύνολο των καταχωρημένων επαφών του συστήματος- περιέχει όλους τους διοικητικόυ υπαλλήλους του οργανισμού. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: PersonData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: PersonData Εσωτερικός Κωδικός: 2cc97555-fb71-435a-abc5-4a7ff74fc414 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int string3 FullName Ονοματεπώνυμο xs:string 80 False Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 122

123 string1 LastName Επώνυμο xs:string 30 False string2 FirstName Όνομα xs:string 30 False string4 MiddleName Πατρώνυμο xs:string 5 string5 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο xs:string 5 int1 UserID Χρήστης xs:int ApplicationUser int2 OrganizationUnitId Οργανική Μονάδα xs:int False OrganizationUnit DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : EmployeeExperience Ονομασία: Διοικητικό Έργο Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει πληροφορίες για το καταχωρημένο διοικητικό έργο ενός μέλους εκπαιδευτικού προσωπικού. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: PersonData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: PersonData Εσωτερικός Κωδικός: 52e4362d-99cb-4bbc-b957-dc76557a926f Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int string1 Title Περιγραφή xs:string 255 False Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 123

124 int1 PersonID Επαφή xs:int False Person string2 Institute Ίδρυμα xs:string 255 False string3 Unit Σχολή-Τμήμα xs:string 255 False string5 JobType Αρμοδιότητες xs:string 255 False datetime1 StartDate Έναρξη Απασχόλησης False datetime2 EndDate Λήξη Απασχόλησης DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : EmployeeRegistration Ονομασία: Αιτήσεις εγγραφής Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός υποσύνολο του καταλόγου εγγραφών στο σύστημα- περιέχει τις εγγραφές των μελών διοικητικού προσωπικού του οργανισμού έτσι όπως αυτές πραγματοποίηθηκαν από τις αντιστοιχες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του συστήματος. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: PersonData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: PersonData Εσωτερικός Κωδικός: cda6a514-3bfe ba7-58cb2ab39d08 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 124

125 string3 FullName Ονοματεπώνυμο xs:string 80 False string1 LastName Επώνυμο xs:string 30 False string2 FirstName Όνομα xs:string 30 False string4 MiddleName Πατρώνυμο xs:string 5 False string5 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο xs:string 5 False string6 PersonAffiliation Ιδιότητα xs:string int1 Status Κατάσταση xs:int int2 OrganizationUnitId Οργανική Μονάδα xs:int False OrganizationUnit int3 Gender Φύλο xs:int False string7 ExternalID Εξωτερικός κωδικός xs:string 255 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : Evaluation Ονομασία: Αξιολόγηση διδακτικού έργου Περιγραφή: Ο καταλογος αυτός περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία που σχετίζονται με του καταλόγους αξιολόγησης διδακτικόυ έργου ανά ακαδημαϊκή περίοδο και οργανική μονάδα (τμήμα). Στοχείο Προβολής Δεδομένων: v_evaluation Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: Εσωτερικός Κωδικός: 72a5e c67-92ce-4fca81b1b93b Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 125

126 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκο ς Κεν ό Σύνδεση με UniqueID UniqueID Αναγνωριστικό xs:strin g 64 Title Title Τίτλος xs:strin g False DepartmentId DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartment s AcademicYear AcademicYear Ακαδημαϊκό έτος xs:int False AcademicYears AcademicPeriod AcademicPeriod Εξάμηνο συγκέντρωσης ερωτηματολογίω ν xs:strin g False AcademicTerms NumOfQuestionnaire NumOfQuestionnaire Πλήθος xs:int s s ερωτηματολογίω ν Κατάλογος : EventTypes Ονομασία: Τύποι εκδηλώσεων Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλα τους διαθέσιμους τύπους εκδηλώσεων. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 896ff24e-baf e6daed169d Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 126

127 Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string1 Type Τύπος εκδήλωσης xs:string 255 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : ExchangePrograms Ονομασία: Διαπανεπιστημικά προγράμματα συνεργασίας Περιγραφή: Κατάλογος καταχώρησης στοιχείων που σχετίζονται με συγκεντρωτικά δεδομένα για τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα συνεργασίας. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 7fe3e45f-bdf bb f4 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string2 description Περιγραφή xs:string int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int6 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears DateCreated DateCreated Ημερομηνία Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 127

128 δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης int2 OutgoingStudents Φοιτητές του τμήματος που φοίτησαν σε ξένο ΑΕΙ xs:int int3 IncomingStudents Επισκέπτες φοιτητές ξένων ΑΕΙ στο τμήμα xs:int int4 OutgoingTeachers Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που μετακινήθηκαν σε άλλο ΑΕΙ xs:int int5 IncomingTeachers Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων ΑΕΙ που μετακινήθηκαν στο Τμήμα xs:int Κατάλογος : ExternalServices Ονομασία: Εξωτερικές υπηρεσίες παραλαβής δεδομένων Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλες τις δηλωμένες εξωτερικές υπηρεσίες του συστήματος. Οι υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούνται για την παραλαβή των δεδομένων τρίτων συστημάτων. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 0162c39e acd-8d2d-a6e1a246dfc2 Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 128

129 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int string1 Title Περιγραφή xs:string 255 False string3 TargetCatalog Σύνδεση με xs:string 255 SystemCatalog string4 Name Λειτουργία xs:string 255 string5 Notes Σημειώσεις xs:string 255 string2 Url Ηλεκτρονική Διεύθυνση xs:string 255 False string6 UrlFields Παράμετροι Διεύθυνσης xs:string 255 bit1 DefaultForm Ενεργοποιημένη xs:short DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : Faculty Ονομασία: Διοικητικό Προσωπικό Τμημάτων Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός υποσύνολο του καταλόγου επαφών του συστήματος- περιέχει όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους των τμημάτων του ιδρύματος. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: PersonData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: PersonData Εσωτερικός Κωδικός: 2cc97555-fb71-435a-abc5-4a7ff74fc414 Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 129

130 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int string3 FullName Ονοματεπώνυμο xs:string 80 False string1 LastName Επώνυμο xs:string 30 False string2 FirstName Όνομα xs:string 30 False string4 MiddleName Πατρώνυμο xs:string 5 string5 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο xs:string 5 int1 UserID Χρήστης xs:int ApplicationUser int2 OrganizationUnitId Οργανική Μονάδα xs:int False OrganizationUnit DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : FacultyDepartment Ονομασία: Διοικητικό Προσωπικό (Τμήματα) Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει τη σύνδεση η οποία μπορεί να έχει δημιουργηθεί μεταξύ διοικητικών υπαλλήλων του ιδρύματος και συγκεκριμένων τμημάτων. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: PersonDepartment Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: PersonDepartment Εσωτερικός Κωδικός: 2cc97555-fb71-435a-abc5-4a7ff74fc414 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 130

131 Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκο ς Κεν ό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικ ό xs:int UserID UserID Χρήστης xs:int ApplicationUser OrganizationUnitId OrganizationUnitId Οργανική Μονάδα xs:int False OrganizationUni t ExternalID ExternalID Εξωτερικός κωδικός xs:strin g 255 PersonAffiliation PersonAffiliation Ιδιότητα xs:strin g DepartmentItemId DepartmentItemId Τμήμα xs:int DepartmentExternalI d DepartmentExternalI d Τμήμα xs:int Κατάλογος : FullTimeEquivalent Ονομασία: Ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης Περιγραφή: Στον κατάλογο αυτό καταχωρούνται στοιχεία που σχετίζονται με το ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης μελών εκπαιδευτικού προσωπικού. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 35d63eb6-fa5a-4c45-8ae0-c43af4bf81f8 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 131

132 ItemId ItemId ID xs:int string2 description Περιγραφή xs:string int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int2 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης int3 ERDIP ΕΡΔΙΠ/Ε.Ε.Μ. xs:int int4 LabPartners Εργαστηριακοί Συνεργάτες xs:int int5 ScientificPartners Επιστημονικοί Συνεργάτες xs:int string1 ExternalID Εξωτερικός κωδικός xs:string Κατάλογος : FundingAgency Ονομασία: Φορείς χρηματοδότησης Περιγραφή: Στον κατάλογο αυτό καταχωρούνται όλοι οι διαθέσιμοι φορείς χρηματοδότησης. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 79a8b76f-6d4b-432c c067d5fa Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 132

133 με ItemId ItemId ID xs:int string1 Agency Φορέας Χρηματοδότησης xs:string 255 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : GradesPerCourse Ονομασία: Κατανομή βαθμολογίας και μέσος όρος βαθμολογίας ανά μάθημα Περιγραφή: Κατάλογος στατιστικών στοιχείων μέσων όρων βαθμολογιών ανά μάθημα. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται συνήθως από το υφιστάμενο σύστημα γραμματειών. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: a0e22a adc-b2e4-cc73dc96367f Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string4 CourseCode Κωδικός Εμφάνισης xs:string 255 False string5 ClassTitle Τίτλος xs:string 255 False string3 ExternalID Μάθημα xs:string 255 AvailableClasses int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 133

134 int2 ClassYear Έτος xs:int False AcademicYears int3 ClassPeriod Περίοδος (ΧΕΙΜ,ΕΑΡ) xs:int False AcademicTerms DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης float2 distribution1 0 3,9 xs:double float3 distribution2 4 4,9 xs:double float4 distribution3 5 5,9 xs:double float5 distribution xs:double float6 distribution xs:double float7 distribution xs:double float8 average Μέσος όρος xs:double Βαθμολογίας (σύνολο φοιτητών) Κατάλογος : GraduateGrades False Ονομασία: Κατανομή βαθμολογίας και μέσος όρος πτυχίου των αποφοίτων Περιγραφή: Κατάλογος στατιστικών στοιχείων για την κατανομή βαθμών πτυχίου ανά ακαδημαϊκό έτος. Τα στοιχεία του καταλόγου αυτού λαμβάνονται συνήθως από το σύστημα των γραμματειών. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 361bfe7d-3fd a1d-6f377e36f256 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 134

135 Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string2 description Περιγραφή xs:string int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int2 AcademicYear Έτος αποφοίτησης xs:int False AcademicYears DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης float1 distribution xs:double float2 distribution xs:double float3 distribution xs:double float4 distribution xs:double float5 average Μέσος όρος Βαθμολογίας (Σύνολο αποφοίτων) xs:double False string1 ExternalID Εξωτερικός κωδικός xs:string Κατάλογος : GraduateProgressDuration Ονομασία: Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων και διάρκεια σπουδών Περιγραφή: Κατάλογος στατιστικών στοιχείων που σχετίζοντια με την εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται συνήθως από το σύστημα των γραμματειών με τη χρήση των ορισμένων εξωτερικών υπηρεσιών. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 135

136 Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: e0bc9a8c-c350-48a5-bab6-272ae Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string2 description Περιγραφή xs:string int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int11 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης int2 EntranceYear Έτος εισαγωγής φοιτητών xs:int False AcademicYears int3 k Κανονική xs:int int4 k1 Κανονική + 1 έτος xs:int int5 k2 Κανονική + 2 έτη xs:int int6 k3 Κανονική + 3 έτη xs:int int7 k4 Κανονική + 4 έτη xs:int int8 k5 Κανονική + 5 έτη xs:int int9 k6 Μεγαλύτερη από Κανονική + 6 έτη xs:int Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 136

137 int10 notfinished Δεν έχουν αποφοιτήσει ακόμα xs:int string1 ExternalID Εξωτερικός κωδικός xs:string Κατάλογος : Graduates Ονομασία: Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός μπορεί να περιέχει στοιχεία που σχετίζονται με την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να παραληφθούν από το υφιστάμενο σύστημα του Γραφείου Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του ιδρύματος εφόσον είναι διαθέσιμο. Η παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση εξωτερικών υπηρεσιών. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 3dd65fca-aa58-4db3-bb03-d6047d470ab3 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string2 description Περιγραφή xs:string int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης int2 GraduateYear Έτος αποφοίτησης xs:int False AcademicYears Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 137

138 int3 GraduatesNumber Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων xs:int False int4 months6 6 μήνες xs:int int5 months12 12 μήνες xs:int int6 months24 24 μήνες xs:int int7 Continuing Μη ενταχθέντες συνέχεια σπουδών xs:int string1 ExternalID Εξωτερικός κωδικός xs:string int8 PersonID Μέλος xs:int Person Κατάλογος : Help Ονομασία: Βοήθεια Περιγραφή: Κατάλογος αποθήκευσης άρθρων βοήθειας με σκοπό την προβολή αυτών στις διάφορες σελίδες της εφαρμογής. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int string1 Title Τίτλος xs:string 255 string3 Scope Scope xs:string 255 Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 138

139 string4 Language Γλώσσα xs:string 255 text1 Text Κείμενο xs:string DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης CreatedBy CreatedBy Δημιουργία από xs:int ApplicationUser ModifiedBy ModifiedBy Τροποποίηση από xs:int ApplicationUser Published Published Δημοσιεύτηκε xs:int DatePublished DatePublished Date Published PublishedBy PublishedBy Published By xs:int ApplicationUser Κατάλογος : InternalProjectCategory Ονομασία: Κατηγορίες Έργων Ειδικού Λογαριασμού Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλες τις διαθέσιμες κατηγορίες των έργων του Ειδικού Λογαριασμού. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: e1f ba-4bdd-a0e2-fe775d82186b Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 139

140 string2 ExternalID Εξωτερικός Κωδικός xs:string 80 False string1 Title Τίτλος xs:string 255 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : InternalProjects Ονομασία: Έργα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλα τα έργα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας ανά καδημαϊκό έτος. Τα στοιχεία του καταλόγου μπορούν να εισαχθούν στο σύστημα είτε με τη χρήση εξωτερικών υπηρεσιών εάν είναι διαθέσιμες- είτε χρησιμοποιώντας άλλες διαδικασίες εισαγωγής. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 3abeefd5-93e9-418e-80ed-13085b06eb65 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκο ς Κεν ό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string1 ExternalID Κωδικός Έργου xs:string 80 False string2 Description Περιγραφή xs:string 255 False string3 Category Κατηγορία Έργου xs:int InternalProjectCategor y string4 ProjectManager Επ. Υπέυθυνος xs:string 255 Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 140

141 Έργου string5 ProjectOrganizatio n Φορέας Έργου xs:string 255 string6 ProjectStatus Κατάσταση Έργου xs:string 255 int2 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears float1 Budget Προϋπολογισμό ς xs:double datetime1 StartDate Έναρξη xs:datetim e datetime2 EndDate Λήξη xs:datetim e DateCreated DateCreated Ημερομηνία xs:datetim δημιουργίας e DateModifie DateModified Ημερομηνία xs:datetim d τροποποίησης e Κατάλογος : InternationalConferenceAnnouncements Ονομασία: Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει στοιχεία εκπαιδευτικού έργου που σχετίζονται με ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 485a a3-482a-bf31-edd4b678cbf0 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 141

142 Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με string2 Title Τίτλος xs:string 514 False ItemId ItemId ID xs:int int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments text1 Authors Συγγραφείς xs:string False int2 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears int4 Month Μήνας xs:int False Months DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης string3 Conference Συνέδριο xs:string 514 False string4 Location Τοποθεσία xs:string 255 int3 TeacherID Μέλος xs:int Teacher string6 ExternalID Εξωτερικός Κωδικός xs:string 255 Κατάλογος : InternationalConferences Ονομασία: Εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει στοιχεία εκπαιδευτικού έργου που σχετίζονται με εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 60b9b5ae dd4-b364-96a f1 Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 142

143 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με string2 Title Τίτλος xs:string 514 False ItemId ItemId ID xs:int int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int2 TeacherID Μέλος xs:int Teacher int3 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears text1 Authors Συγγραφείς xs:string False DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης string3 Conference Συνέδριο xs:string 514 False string4 Location Τοποθεσία xs:string 255 string5 ISBN ISBN xs:string 255 string6 Pages Σελίδες (Από.Έως) xs:string 255 string8 ExternalID Εξωτερικός Κωδικός xs:string 255 int4 Month Μήνας xs:int False Months Κατάλογος : LessonCategories1 Ονομασία: Κατηγορίες Μαθημάτων 1 Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 143

144 Περιγραφή: Εσωτερικός κατάλογος για την κατηγοριοποίηση των μαθημάτων του ιδρύματος (Υποχρεωτικό, Επιλογής κτλ) Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: c21e461b b44d-1e64da9a6d37 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string1 Category Κατηγορία Μαθήματος xs:string 255 string2 ExternalID Εξωτερικός Κωδικός xs:string 255 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : LessonCategories2 Ονομασία: Κατηγορίες συγγραμάτων 2 Περιγραφή: Εσωτερικός κατάλογος για την κατηγοριοποίηση των συγγραμμάτων μαθημάτων (πχ. Γενικής Υποδομής, Προαιρετικά κτλ) Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 251a58c4-fcad-48ee-a3f5-be241b5fb2fc Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 144

145 Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string1 Category Κατηγορία Μαθήματος xs:string 255 string2 ExternalID Εξωτερικός Κωδικός xs:string 255 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : Lessons Ονομασία: Μαθήματα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει στοιχεία που σχετίζονται με τα μαθήματα που περιέχονται σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Τα στοιχεία του καταλόγου αυτού συνήθως λαμβάνονται από το σύστημα των γραμματειών με τη χρήση εξωτερικών υπηρεσιών. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: ef18fe09-5f5f-47ed-a677-2b a6 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κεν ό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string2 Title Τίτλος Μαθήματος xs:string 255 Fals e Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 145

146 string1 Code Κωδικός Μαθήματος xs:string 255 Fals e int1 DepartmentId Τμήμα xs:int Fals e LocalDepartment s int2 year Έτος xs:int Fals e AcademicYears int3 TermId Περίοδος xs:int Fals AcademicTerms (ΧΕΙΜ,ΕΑΡ) e DateCreate DateCreated Ημερομηνία xs:datetim d δημιουργίας e DateModifie DateModified Ημερομηνία xs:datetim d τροποποίησης e int4 TheoryHours Ώρες Θεωρίας xs:int Fals e int5 ExerciseHours Ώρες Ασκήσεων/Πράξη ς xs:int Fals e float6 ECTSTheoryExercises Μονάδες ECTS Θεωρίας και Ασκήσεων/Πράξη ς xs:double int7 LabHours Ώρες Εργαστηρίου xs:int Fals e float8 ECTSLab Μονάδες ECTS Εργαστηρίου xs:double int9 BookType Είδος Συγγράματος xs:int BookTypes string3 Eclass Ιστοσελίδα (Eclass) xs:string 1024 Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 146

147 int10 StudyGuidePage Σελίδα Οδηγού Σπουδών xs:int string5 TheoryTeacher Όνομα Υπευθύνου Διδάσκοντα Θεωρίας xs:string 255 string6 LabTeacher Όνομα Υπευθύνου Διδάσκοντα Εργαστηρίου xs:string 255 int13 LabTeachersNumber Πλήθος xs:int Διδασκόντων Εργαστηρίου int14 LessonCategory1 Κατηγορία xs:int Fals LessonCategories Μαθήματος1 e 1 int15 LessonCategory2 Κατηγορία xs:int Fals LessonCategories Μαθήματος2 e 2 bit1 StudentEvaluationTheor Αξιολόγηση από xs:short y Σπουδαστή (Ναι/Όχι) (Θεωρία) bit2 StudentEvaluationLab Αξιολόγηση από Σπουδαστή (Ναι/Όχι) (Εργαστήριο) xs:short text1 Other Άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (προσκεκλημένοι ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.λπ.) xs:string Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 147

148 string4 ExternalID Εξωτερικός κωδικός xs:string int16 PersonID Μέλος xs:int Person Κατάλογος : LessonsGraduate Ονομασία: Μαθήματα μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει στοιχεία που σχετίζονται με τα μαθήματα που περιέχονται σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Τα στοιχεία του καταλόγου αυτού συνήθως λαμβάνονται από το σύστημα των γραμματειών με τη χρήση εξωτερικών υπηρεσιών. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: e4-10d093db466b Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string3 Title Τίτλος Μαθήματος xs:string 255 False string2 Code Κωδικός Μαθήματος xs:string 255 False string1 TitlePMS Τίτλος ΠΜΣ xs:string 255 False int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int2 Academicyear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears int3 TermId Περίοδος (ΧΕΙΜ,ΕΑΡ) xs:int False AcademicTerms Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 148

149 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης int4 Hours Διδακτικές Ώρες xs:int False int5 ECTSLab Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) xs:int string4 Eclass Ιστοσελίδα (Eclass) xs:string 1024 int6 StudyGuidePage Σελίδα Οδηγού Σπουδών xs:int int7 Teacher1 Όνομα Διδάσκοντα 1 xs:int Teacher int8 Teacher2 Όνομα Διδάσκοντα 2 xs:int Teacher int9 TeachersNumber Πλήθος Διδασκόντων xs:int int10 LessonCategory1 Κατηγορία Μαθήματος xs:int False LessonCategories1 bit1 StudentEvaluation Αξιολόγηση από φοιτητή (Ναι/Όχι) xs:short text1 Other Άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (προσκεκλημένοι ομιλητές, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.λπ.) xs:string Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 149

150 Κατάλογος : LocalDepartments Ονομασία: Τμήματα Περιγραφή: Εσωτερικός κατάλογος των τμημάτων του ιδρύματος με στοιχεία που σχετίζονται με αυτά και αφορούν τα δεδομένα του συστήματος (πχ. Τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδος κτλ). Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: c1bf7080-2d46-4c9f-beaa-e8b8f3e80476 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int string1 ExternalID Εξωτερικός Κωδικός xs:string 255 False string2 Title Ονομασία xs:string 255 False string3 DepartmentCode Αναγνωριστικό Τμήματος xs:string 255 int1 CurrentYear Τρέχων Ακαδημαϊκό Έτος xs:int int2 CurrentPeriod Τρέχουσα Ακαδημαϊκή Περίοδος xs:int AcademicTerms Κατάλογος : MailTemplates Ονομασία: Πρότυπα mails Περιγραφή: Πρότυπα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από το σύστημα σε διάφορες διαδικασίες πληροφόρησης (πχ. Πορεία εγγραφής χρήστη στο σύστημα κτλ.) Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 150

151 Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string1 Title Τίτλος xs:string 255 False string2 Description Περιγραφή xs:string 255 string3 Keywords Keywords xs:string 255 string5 Sender Αποστολέας xs:string 255 False text1 Body Mail Body xs:string 8192 False string7 CC Κοινοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου xs:string 255 string6 BCC Ιδιαίτ. κοιν. xs:string 255 string4 Scope Scope xs:string 255 Κατάλογος : NationalConferenceAnnouncements Ονομασία: Ανακοινώσεις σε εθνικά επιστημονικά συνέδρια Περιγραφή: Κατάλογος αποθήκευσης δεδομένων που σχετίζονται με το επισημονικό έργο των μελών εκπαιδευτικού προσωπικού και συγκεκριμένα ανακοινώσεων σε εθνικά επιστημονικά συνέδρια. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 151

152 Εσωτερικός Κωδικός: 8d7ccc13-b e d896cecff37 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string1 Title Τίτλος xs:string 514 False int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int3 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears int4 Month Μήνας xs:int False Months text1 Authors Συγγραφείς xs:string False DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης string2 Conference Συνέδριο xs:string 514 False string3 Location Τοποθεσία xs:string 255 string5 ExternalID Εξωτερικός Κωδικός xs:string 255 int2 TeacherID Μέλος xs:int Teacher Κατάλογος : NationalConferences Ονομασία: Εργασίες σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων με κριτές Περιγραφή: Κατάλογος αποθήκευσης δεδομένων που σχετίζονται με το επισημονικό έργο των μελών εκπαιδευτικού προσωπικού και συγκεκριμένα εργασιών σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων με κριτές Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 152

153 Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 6dcdde76-696c-40b0-ab41-8c0c5b1489e3 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με string2 Title Τίτλος xs:string 514 False ItemId ItemId ID xs:int int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments text1 Authors Συγγραφείς xs:string False int3 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears int4 Month Μήνας xs:int False Months DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης string3 Conference Συνέδριο xs:string 514 False string4 Location Τοποθεσία xs:string 255 string5 ISBN ISBN xs:string 255 string6 Pages Σελίδες (Από.Έως) xs:string 255 int2 TeacherID Μέλος xs:int Teacher string8 ExternalID Εξωτερικός Κωδικός xs:string 255 Κατάλογος : ObjectConnection Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 153

154 Ονομασία: Συνδέσεις Στοιχείων Περιγραφή: Εσωτερικός κατάλογος του συστήματος που περιγραφεί συνδέσεις μεταξύ των αντικειμένων του. Οι διαθέσιμοι τύποι συνδέσεων αναφέρονται στον κατάλογου <Τύποι Συνδέσεων>. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string1 ObjectId ObjectId xs:string 255 string2 ObjectCatalog ObjectCatalog xs:string 255 string3 ConnectedId ConnectedId xs:string 255 string4 ConnectedCatalog ConnectedCatalog xs:string 255 int1 ConnectionTypeId ConnectionTypeId xs:int ObjectConnectionType DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης string5 ConnectedTitle ConnectedTitle xs:string 255 Κατάλογος : ObjectConnectionType Ονομασία: Τύποι Συνδέσεων Στοιχείων Περιγραφή: Κατάλογος προβολής των διαθέσιμων τύπων συνδέσεων μεταξύ των στοιχείων του συστήματος, καθώς επίσης και ρυθμίσεων που σχετίζονται με τις συνδέσεις αυτές. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 154

155 Στοχείο Προβολής Δεδομένων: v_objectconnectiontypes Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκο ς Κεν ό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας xs:datetim e DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης xs:datetim e string1 ObjectId ObjectId xs:string 255 string2 ObjectCatalog Πατρικός κατάλογος xs:string 255 Fals e SystemCatalo g int1 ConnectionTypeId ConnectionTypeI d xs:int ConnectionTyp e int2 MaxAllowedObjects MaxAllowedObjec ts xs:int ConnectionName ConnectionName Όνομα xs:string 255 ConnectionDescripti on ConnectionDescripti on Περιγραφή xs:string 255 ConnectionCatalog ConnectionCatalog ConnectionCatalo g xs:string 255 Κατάλογος : OMEA Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 155

156 Ονομασία: Ομαδες Εσωτερικής Αξιολόγησης Περιγραφή: Κατάλογος αποθήκευσης των μελών των ομάδων εσωτερικής αξιολόγησης των τμημάτων. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 96cede ca6-9fbb-fddf611396d5 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με string1 description Περιγραφή xs:string 255 ItemId ItemId ID xs:int int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int2 PersonID Μέλος xs:int Person text1 faculty Ιδιότητα xs:string False int3 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : Operator Ονομασία: Φορείς Διαχείρισης Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλους τους διαθέσιμους φορείς διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 156

157 Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: e1-3bbe-4948-afe bc6ca08 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string1 Operator Φορέας Διαχείρισης xs:string 255 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : OrganizationUnit Ονομασία: Οργανικές Μονάδες Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλες τις διαθέσιμες οργανικές μονάδες του συστήματος (τμήματα, μονάδες γραφεία κτλ) Στοχείο Προβολής Δεδομένων: OrganizationUnit Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: OrganizationUnit Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int OrganizationName OrganizationName Όνομα xs:string 255 False Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 157

158 OrganizationType OrganizationType Τύπος xs:string 255 False ParentID ParentID Γονικό xs:int OrganizationUnit RelatedItemId RelatedItemId Εξωτερικό ID xs:string 255 RelatedCatalog RelatedCatalog RelatedCatalog xs:string 255 OUPrefix OUPrefix Πρόθεμα xs:string 50 IsLocal IsLocal IsLocal xs:short Κατάλογος : OrganizationUnitAcademicYears Ονομασία: Ακαδημαϊκά Έτη ανά Οργανική Μονάδα Περιγραφή: Κατάλογος προβολής δεδομένων ο οποίος συσχετίζει οργανικές μονάδες και ακαδημαϊκά έτη. Ο κατάλογος αυτός χρησιμοποιείται για την συμπλήρωση ερωτηματολογίων-απογραφικών δελτίων οργρανικών μονάδων ανά ακαδημαϊκό έτος. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: v_organizationunityears Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: Εσωτερικός Κωδικός: eff9ae34-2c e5e-f da7 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int OrganizationUnitId OrganizationUnitId Αναγνωριστικό Οργανικής Μονάδας xs:int OrganizationName OrganizationName Οργανική Μονάδα xs:string 255 Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 158

159 Title Title Τίτλος xs:string 255 OrganizationType OrganizationType Τύπος Οργανικής Μονάδας xs:string 255 AcademicYearItemId AcademicYearItemId Αναγνωριστικό Ακαδ. Έτους xs:int AcademicYear AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int AcademicYearTitle AcademicYearTitle Ακαδημαϊκό Έτος xs:string 255 Κατάλογος : OrganizationUnitMember Ονομασία: Μέλη Οργανικές Μονάδων Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει πληροφορίες για τη σύνδεση επαφών του συστήματος με περισσότερες της μίας οργανικής μονάδας. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες απόδοσης επιπλέον δικαιωμάτων σε χρήστες του συστήματος (πχ. Διοικητικοί υπάλληλοι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση των στοιχείων περισσοτερών του ενός τμημάτων). Στοχείο Προβολής Δεδομένων: PersonData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: PersonData Εσωτερικός Κωδικός: a1e4d e-bba4-0eb23c15e86b Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int int1 PersonID Άτομο xs:int False Person int2 OrganizationUnitId Οργανική μονάδα xs:int False OrganizationUnit DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 159

160 DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης DatePublished DatePublished Date Published Κατάλογος : OtherEvents Ονομασία: Συμμετοχή σε άλλες εκδηλώσεις Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει στοιχεία για το εκπαιδευτικό έργο των μελών εκπαιδευτικού προσωπικού τα οποία σχετίζονται με τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν εκπαιδευτικό χαρακτηρά ή να θεωρηθούν ως μέρος του εκπαιδευτικού τους έργου (πχ. Συναυλίες, Θεατρικές Παραστάσεις κτλ). Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 9f389f b30-a657-94e6d8fad1e5 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string1 Title Τίτλος xs:string False int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int2 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης text1 Description Περιγραφή xs:string Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 160

161 int3 EventType Τύπος εκδήλωσης xs:int EventTypes string2 Location Τοποθεσία xs:string False datetime1 StartDate Ημερομηνία Έναρξης datetime2 EndDate Ημερομηνία Λήξης int4 TeacherID Μέλος xs:int Teacher Κατάλογος : OtherScientificWork Ονομασία: Άλλο επιστημονικό έργο Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει στοιχεία για το εκπαιδευτικό έργο των μελών εκπαιδευτικού προσωπικού το οποίο δε μπορεί να καταχωρηθεί σε καμία από τις άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικού έργου. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 95c0512b-c0f6-4d86-ba0e-5fb961c01ee9 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με string1 Title Τίτλος xs:string 514 False ItemId ItemId ID xs:int int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int2 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears text1 description Περιγραφή xs:string Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 161

162 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης int3 TeacherID Μέλος xs:int Teacher int4 Category Κατηγορία xs:int ScientificWorkCategories Κατάλογος : PageTemplates Ονομασία: Πρότυπα σελίδων Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλα τα πρότυπα σελίδων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία σελίδων του συστήματος Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Κωδικός xs:int string1 Title Τίτλος xs:string 255 False string2 FormUrl Ηλεκτρονική διεύθυνση xs:string 255 False string3 Description Περιγραφή xs:string 255 string4 IconUrl Διαδρομή εικόνας xs:string 255 Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 162

163 SiteId SiteId SiteId xs:int Κατάλογος : PartnershipDepartmentsGraduate Ονομασία: Συνεργαζόμενα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Περιγραφή: Κατάλογος καταχώρησης στοιχείων που σχετίζονται με πιθανά συνεργαζόμενα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 5a4c8137-aacc-43ef f4d85d2486 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string1 Title xs:string 255 False int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int2 AcademicYear Ακαδημαικό Έτος xs:int False AcademicYears DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης string2 PartnerAEI xs:string 255 False string3 FEK xs:string 255 False Κατάλογος : Person Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 163

164 Ονομασία: Επαφές Περιγραφή: Ο βασικός κατάλογος των επαφών του συστήματος. Οι υπόλοιποι κατάλογοι επαφών (Μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Μέλη Διδακτικού Προσωπικού κτλ) κληρονομούν τα στοιχεία από αυτόν τον κατάλογο. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: PersonData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: PersonData Εσωτερικός Κωδικός: 2cc97555-fb71-435a-abc5-4a7ff74fc414 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int string3 FullName Ονοματεπώνυμο xs:string 80 False string1 LastName Επώνυμο xs:string 30 False string2 FirstName Όνομα xs:string 30 False string4 MiddleName Πατρώνυμο xs:string 5 string5 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο xs:string 5 int1 UserID Χρήστης xs:int ApplicationUser int2 OrganizationUnitId Οργανική Μονάδα xs:int False OrganizationUnit int3 Gender Φύλο xs:int False string25 ExternalID Εξωτερικός κωδικός xs:string 255 string30 PersonAffiliation Ιδιότητα xs:string DateCreated DateCreated Ημερομηνία Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 164

165 δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : PersonalizationData Ονομασία: Δεδομένα Προσωποποίησης Σελίδων Χρηστών Περιγραφή: Εσωτερικός κατάλογος καταχώρησης δεδομένων που σχετίζονται με την προσωποποίηση των σελίδων του συστήματος. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: v_application_personalization Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: application_personalization Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με id ID ID xs:int pathid PathID Path xs:int userid UserID User xs:int pagesettings PageSettings Page Settings xs:base64binary lastupdated LastUpdated Last Updated appid ApplicationId Application xs:string 15 False path Path Path xs:string 255 False loweredpath LoweredPath Lowered Path xs:string 255 False username UserName UserName xs:string 45 Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 165

166 Κατάλογος : PersonDepartment Ονομασία: Επαφές (Τμήματα) Περιγραφή: Εσωτερικός κατάλογος προβολής των σχέσεων επαφών-τμημάτων. Ο κατάλογος αυτός χρησιμοποιείται για την απόδοση δικαιωμάτων στα δεδομένα των οργανικών μονάδων (τμημάτων). Στοχείο Προβολής Δεδομένων: PersonDepartment Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: PersonDepartment Εσωτερικός Κωδικός: 2cc97555-fb71-435a-abc5-4a7ff74fc414 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int UserID UserID Χρήστης xs:int ApplicationUser OrganizationUnitId OrganizationUnitId Οργανική Μονάδα xs:int False OrganizationUnit ExternalID ExternalID Εξωτερικός κωδικός xs:string 255 PersonAffiliation PersonAffiliation Ιδιότητα xs:string Κατάλογος : PersonEducation Ονομασία: Τίτλοι Σπουδών Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περίεχει στοιχεία των τίτλων σπουδών των μελών του συστήματος (πχ. Τίτλοι σπουδών εκπαιδευτικού προσωπικού) Στοχείο Προβολής Δεδομένων: PersonData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: PersonData Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 166

167 Εσωτερικός Κωδικός: a0a6011f be9a8f0ca Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int string1 Title Τίτλος xs:string 255 False int1 PersonID Επαφή xs:int False Person int2 AcquisitionYear Έτος Κτήσης xs:int False int3 EducationLevel Επίπεδο xs:int False string2 Unit Σχολή ή Τμήμα xs:string 255 False string3 Specialty Ειδικότητα xs:string 255 string4 Topic Γνωστικό Αντικείμενο xs:string 255 string5 Foundation Χορηγόν Ίδρυμα xs:string 255 varchar1 Comments Σημειώσεις xs:string 2048 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : PersonProperties Ονομασία: Ιδιότητες χρηστών του συστήματος Περιγραφή: Κατάλογος προβολής των ιδιοτήτων των επαφών του συστήματος (πχ. Μέλος ΟΜΕΑ, Μέλος Εκπαιδευτικού Προσωπικού κτλ) Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 167

168 Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 78c c69-413b-955d-63cf7f940c0f Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string1 Title Τίτλος ιδιότητας xs:string 255 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : PostgraduateProgress Ονομασία: Εξέλιξη μεταπτυχιακών σπουδαστών Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει στοιχεία της εξέλιξης των μεταπτυχιακών σπουδαστών του ιδρύματος. Τα δεδομένα του καταλόγου αυτού μπορόυν να παραληφθούν από το σύστημα των γραμματειών με τη χρήση εξωτερικών υπηρεσιών Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: d63e00a1-bca5-440c c0728f0f97 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 168

169 string1 TitleMPS Τίτλος ΜΠΣ xs:string False int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int2 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears string2 Title Συνεργαζόμενο ίδρυμα xs:string string3 fek ΦΕΚ xs:string DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης int9 totalapplications (α+β) Συνολικές αιτήσεις xs:int int3 applications (α) Αιτήσεις Πτυχιούχων του Τμήματος xs:int int4 othergraduates (β) Αιτήσεις Πτυχιούχων άλλων Τμημάτων xs:int int5 positions Προσφερόμενες θέσεις xs:int int6 registered Εγγραφέντες xs:int int7 postgraduates Απόφοιτοι xs:int int8 fail Αποτυχίες/ Διέκοψαν xs:int string4 ExternalID Εξωτερικός κωδικός xs:string Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 169

170 Κατάλογος : ProfileData Ονομασία: Δεδομένα Προφίλ Χρηστών Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός μπορεί να περιέχει επιπλέον δεδομένα του προφίλ των χρηστών. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβολή στοιχείων του συστήματος. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ProfileData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ProfileData Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκο ς Κεν ό Σύνδεσ η με ItemId ItemId ID xs:int DateCreated DateCreated DateCreated DateModified DateModified DateModified UserName UserName UserName xs:string 80 Fals e PropertyName PropertyName PropertyName xs:string 80 Fals e PropertyType PropertyType PropertyName xs:string 80 Fals e PropertyValueAsTex PropertyValueAsTex PropertyValueAsTex xs:string 8192 t t t PropertyValueAsBin PropertyValueAsBin PropertyValueAsBin xs:base64bina ary ary ary ry Κατάλογος : Programs Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 170

171 Ονομασία: Προγράμματα σπουδών Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περίεχει τη λίστα των διαθέσιμων προγραμμάτων σπουδών του ιδρύματος. Παραλαμβάνεται από το σύστημα των γραμματείων με τη χρήση εξωτερικών διαδικασιών Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 20e5aa a9b-a2f8-48f7dd7773fd Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string2 Title Τίτλος προγράμματος xs:string False int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης string1 ExternalID Εξωτερικός κωδικός xs:string False int2 StudiesLevel Επίπεδο σπουδών xs:int False StudiesLevels bit1 Active Ενεργό xs:short False int3 PersonID Μέλος xs:int Person Κατάλογος : ProjectArticleCategory Ονομασία: Κατηγορίες Εργασιών/Άρθρων Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 171

172 Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλες τις επιπλέον κατηγορίες εργασιών-άρθρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταχώρηση επιπλέον επιστημονικού έργου. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 39c14ca3-0c05-4f4c-a eaaf24805 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string1 Category Κατηγορία Έργασίας/Άρθρου xs:string 255 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : ProjectCategory Ονομασία: Κατηγορίες Έργων Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλες τις κατηγορίες έργων Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: adaa0d3b-7a91-4ee5-9bb dbf7a0 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 172

173 ItemId ItemId ID xs:int string1 Category Κατηγορία Έργου xs:string 255 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : ProjectsArticles Ονομασία: Άλλες εργασίες - Άρθρα Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταχώρηση επιπλέον επιστημονικού έργου από τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: ff-b80f-d5cc9153f645 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string1 Title Τίτλος xs:string 514 False int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int2 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 173

174 τροποποίησης text1 Authors Συγγραφείς xs:string False int3 Category Κατηγορία xs:int ProjectArticleCategory text2 Info Σχετικές Πληροφορίες (Εκδήλωση, Πρόγραμμα, Μέσο κ.λ.π.) xs:string string2 ExternalID Εξωτερικός Κωδικός xs:string 255 int4 TeacherID Μέλος xs:int Teacher Κατάλογος : ProjectStatus Ονομασία: Καταστάσεις ερευνητικών έργων Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλες τις διαθέσιμες καταστάσεις ερευνητικών έργων Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: c2-aca8-4c53-baf2-566f293af614 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string1 Status Κατάσταση Έργου xs:string 255 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 174

175 DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : PublishedBooks Ονομασία: Βιβλία/Μονογραφίες Περιγραφή: Κατάλογος ο οποίος περιέχει όλα τα καταχωρημένα βιβλία-μονογραφίες των μελών εκπαιδευτικού προσωπικού. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 419fc6f9-2ddf d2-b3380f7c137f Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με string2 Title Τίτλος xs:string 514 False ItemId ItemId ID xs:int int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int2 TeacherID Μέλος xs:int Teacher text1 Authors Συγγραφείς xs:string False DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης string3 Publisher Εκδοτικός οίκος xs:string 514 string4 ISBN ISBN xs:string 255 False Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 175

176 int3 Pages Αριθμός Σελίδων xs:int int4 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears Κατάλογος : QueuedMessages Ονομασία: Ουρά Ασύγχρονων Μηνυμάτων Περιγραφή: Εσωτερικός κατάλογος του συστήματος ο οποίος περιέχει όλα τα ασύγχρονα μηνύματαδιαδικασίες που εκτελέσθηκαν ή πρόκειται να εκτελεσθούν Στοχείο Προβολής Δεδομένων: QueuedMessages Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: QueuedMessages Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκο ς Κεν ό Σύνδεση με msgid msgid Αναγνωριστικ ό xs:int msgtype msgtype Τύπος xs:int QueuedMessageType s msgrefobject msgrefobject Αντικείμενο xs:string 40 msgreftype msgreftype Τύπος αντικειμένου xs:string 40 SystemCatalog datecreated datecreated Ημερομηνία δημιουργίας xs:datetim e msgstatus msgstatus Κατάσταση xs:int msgrefattributes msgrefattributes Attributes xs:string 1024 Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 176

177 msgdaysofweek msgdaysofweek Ημέρες xs:int msgdaysofmonth msgdaysofmonth Μήνας xs:int msgstarttime msgstarttime Ξεκίνησε xs:datetim e msgrunrepeatedl y msgrunrepeatedl y Επανάληψη xs:int msgtimesubmitte msgtimesubmitte Ολοκληρώθηκ xs:datetim d d ε e Κατάλογος : QueuedMessageTypes Ονομασία: Τύποι Ασύγχρονων Μηνυμάτων Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλους τους διαθέσιμους τύπους ασύγχρονων διαδικασιών Στοχείο Προβολής Δεδομένων: QueuedMessageTypes Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: QueuedMessageTypes Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με msgtypeid msgtypeid Αναγνωριστικό xs:int msgtypename msgtypename Όνομα xs:string 40 False msgtypedescr msgtypedescr Περιγραφή xs:string 120 False msgaction msgaction Τύπος xs:string 40 False msgactionparams msgactionparams Διαδρομή xs:string 255 False Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 177

178 Κατάλογος : RatioTeachersStudents Ονομασία: Αναλογία διδασκόντων προς διδασκομένους Περιγραφή: Κατάλογος ο οποίος μπορεί να περιέχει στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με την αναλογία διδασκόντων προς διδασκομένους Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 05e2ea45-2fef-475a-aaaf-5efbbabe1517 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string2 description Περιγραφή xs:string int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int2 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης int3 registered Εγγεγραμμένοι xs:int False int4 EPmembers Μέλη Ε.Π. xs:int False int5 partners Συνεργάτες (Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης) xs:int False float1 ratioep Αναλογία προς xs:double Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 178

179 μέλη Ε.Π. float2 ratioeppartners Αναλογία προς Μέλη Ε.Π. + Συνεργάτες xs:double string1 ExternalID Εξωτερικός κωδικός xs:string Κατάλογος : Recognitions Ονομασία: Αναγνώριση του επιστημονικού έργου Περιγραφή: Κατάλογος στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με την αναγνώριση του επιστημονικού έργου ανά ακαδημαϊκό έτος Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: fc-0d70-4d21-b27d-fd627bee67c3 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string2 description Περιγραφή xs:string 255 int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int11 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 179

180 int2 Citations Ετεροαναφορές xs:int False int3 ScientificReports Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου xs:int False int4 BookReviews Βιβλιοκρισίες xs:int False int5 ConferenceJudges Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων xs:int False int6 MagazineJudges Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών xs:int False int7 Lectures Προσκλήσεις για διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια xs:int False int8 Patents Διπλώματα ευρεσιτεχνίας xs:int False int9 Awards Βραβεία xs:int False int10 HononaryTitles Τιμητικοί τίτλοι xs:int False int12 TeacherID Μέλος xs:int Teacher Κατάλογος : Registration Ονομασία: Αιτήσεις εγγραφής Περιγραφή: Ο βασικός κατάλογος των αιτήσεων εγγραφής στο σύστημα. Οι υπόλοποι κατάλογοι εγγραφής (Αιτήσεις Εγγραφής Διοικητικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού) κληρονομούν τις ιδιότητες τους από αυτόν τον κατάλογο. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: PersonData Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 180

181 Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: PersonData Εσωτερικός Κωδικός: e196fb2c-3ffa-4601-a6e2-47ce4647ad60 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int string3 FullName Ονοματεπώνυμο xs:string 80 False string1 LastName Επώνυμο xs:string 30 False string2 FirstName Όνομα xs:string 30 False string4 MiddleName Πατρώνυμο xs:string 5 False string5 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο xs:string 5 False string6 PersonAffiliation Ιδιότητα xs:string int1 Status Κατάσταση xs:int int2 OrganizationUnitId Οργανική Μονάδα xs:int False OrganizationUnit int3 Gender Φύλο xs:int False string7 ExternalID Εξωτερικός κωδικός xs:string 255 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : RegistrationStatus Ονομασία: Κατάσταση εγγραφής χρήστη Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 181

182 Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περίεχει τη λίστα των διαθέσιμων κατάστάσεων εγγραφής Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 7acb8154-7ee a72c-4b28a13849db Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string1 status Κατάσταση xs:string 255 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος: RegistrationStatus Ονομασία: Κατάσταση εγγραφής χρήστη Περιγραφή: Ο κατάλογς αυτός περιέχει τη λίστα των διαθέσιμων καταστάσεων εγγραφής ενός χρήστη στο σύστημα. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 7acb8154-7ee a72c-4b28a13849db Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 182

183 ItemId ItemId ID xs:int string1 status Κατάσταση xs:string 255 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : ReportGroups Ονομασία: Ομάδες Αναφορών Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός αποτελεί τη λίστα των διαθέσιμων ομάδων αναφορών του συστήματος. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 5c86695a-b694-4a1a-b49b-8ddb7b0ee371 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int string1 Title Τίτλος xs:string 255 False string2 Scope Πεδίο xs:string 80 False DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 183

184 Κατάλογος : Reports Ονομασία: Αναφορές Περιγραφή: Ο βασικός κατάλογος των αναφορών του συστήματος. Τα στοιχεία του καταλόγου αυτού συνδέουν τους διάφορους καταλόγους με διαθέσιμα πρότυπα αναφορών. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: e8a8f37c-a b5ab-16a72e1db23c Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με string2 Title Τίτλος xs:string 255 ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int string1 TargetCatalog Συνδεόμενος Κατάλογος xs:string 255 False SystemCatalog string3 URL Διεύθυνση URL xs:string 255 False string4 RefersTo Αναφέρεται σε xs:string 255 SystemCatalog string5 ReportGroup Ομάδα Αναφορών xs:string 80 ReportGroups DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : ResearchProjects Ονομασία: Ερευνητικά προγράμματα Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 184

185 Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλα τα ερευνητικά προγράμματα τα οποία έχουν καταχωρηθεί από τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού ή από εξουσιδοτημένους για αυτό χρήστες στα πλαίσια της διαχείρισης του επιστημονικού έργου. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 096d0037-c37e-496f-a845-1feab49ff518 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string1 ProjectName Τίτλος Προγράμματος xs:string False int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int2 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης int3 ProjectCategory Κατηγορία έργου xs:int False ProjectCategory int4 ProjectStatus Κατάσταση έργου xs:int False ProjectStatus int5 Operator Φορέας Διαχείρισης xs:int Operator int6 FundingAgency Φορέας Χρηματοδότησης xs:int FundingAgency string2 ScientificPerson Επιστημονικός Υπεύθυνος xs:string False Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 185

186 float1 budget Προϋπολογισμός xs:double datetime1 StartDate Ημερομηνία Έναρξης string3 Duration Διάρκεια xs:string string4 ExternalID Εξωτερικός Κωδικός xs:string 255 int8 TeacherID Μέλος xs:int Teacher Κατάλογος : RoleMember Ονομασία: Ρόλοι Μέλη Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλους τους διαθέσιμους ρόλους-ομάδες χρηστών του συστήματος. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: Cardisoft.DataServices.Extensions.SystemSecurityCatalog, Cardisoft.DataServices.Extensions, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=a34b547ce8564f99 Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ObjectID ObjectID Αναγνωριστικό συστήματος xs:int RoleID RoleID Role Id xs:int SystemRole RoleName RoleName Ρόλος xs:string 50 ApplicationID ApplicationID Εφαρμογή xs:string 50 Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 186

187 ObjectName ObjectName Όνομα xs:string 80 ObjectType ObjectType Τύπος xs:int ObjectDescription ObjectDescription Περιγραφή xs:string 150 GlobalID GlobalID Μοναδικό αναγνωριστικό xs:string 64 MemberID MemberID Member Id xs:string 64 Κατάλογος : ScientificMagazinesJudges Ονομασία: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περίεχει όλες τις εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, δεδομένα τα οποία είσηχθησαν στο σύστημα στα πλάισια της διαχείρισης του επιστημονικού έργου των μελών εκπαιδευτικού προσωπικού. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: cab ae-41d4-868a-b32f71280e9e Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με string2 Title Τίτλος Άρθρου xs:string 514 False ItemId ItemId ID xs:int int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments text1 Authors Συγγραφείς xs:string False int4 TeacherID Μέλος xs:int Teacher DateCreated DateCreated Ημερομηνία Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 187

188 δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης string3 Magazine Περιοδικό xs:string 514 string4 VolIssue Τόμος. Τεύχος (Vol.Issue) xs:string 255 string5 Pages Σελίδες (Από.Έως) xs:string 255 string6 ExternalID Εξωτερικός Κωδικός xs:string 255 int3 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears Κατάλογος : ScientificMagazinesNoJudges Ονομασία: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περίεχει όλες τις εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές, δεδομένα τα οποία είσηχθησαν στο σύστημα στα πλάισια της διαχείρισης του επιστημονικού έργου των μελών εκπαιδευτικού προσωπικού. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 3b00aa f87-8d89-18d330b07666 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με string2 Title Τίτλος Άρθρου xs:string 514 False ItemId ItemId ID xs:int Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 188

189 int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments text1 Authors Συγγραφείς xs:string False int2 TeacherID Μέλος xs:int Teacher DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης string3 Magazine Περιοδικό xs:string 514 string4 VolIssue Τόμος. Τεύχος (Vol.Issue) xs:string 255 string5 Pages Σελίδες (Από.Έως) xs:string 255 int3 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears string6 ExternalID Εξωτερικός Κωδικός xs:string 255 Κατάλογος : ScientificPublications Ονομασία: Επιστημονικές δημοσιεύσεις Περιγραφή: Κατάλογος προβολής στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με όλες τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών εκπαιδευτικού προσωπικού (ανά κατηγορία) Στοχείο Προβολής Δεδομένων: v_scientificpublications Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: Εσωτερικός Κωδικός: b0634e9c-54c1-49a6-bd26-eb49d4c5f60a Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 189

190 Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκο ς Κεν ό Σύνδεση με UniqueI d UniqueId ID xs:strin g 64 int1 DepartmentId Τμήμα xs:int Fals e LocalDepartme nts int2 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int Fals e AcademicYears int3 PublishedBooks Βιβλία/Μονογραφ ίες xs:int int4 ScientificMagazinesJudges Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές xs:int int5 ScientificMagazinesNoJudges Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές xs:int int6 InternationalConferences Εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές xs:int int7 NationalConferences Εργασίες σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων με κριτές xs:int int8 InternationalConferenceAnnouncem Ανακοινώσεις σε xs:int ents διεθνή επιστημονικά συνέδρια Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 190

191 int9 ΝationalConferenceAnnouncements Ανακοινώσεις σε εθνικά επιστημονικά συνέδρια xs:int int10 Chapters Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους xs:int int11 ProjectsArticles Άλλες εργασίες- Άρθρα xs:int Κατάλογος : ScientificWorkCategories Ονομασία: Κατηγορίες άλλου επιστημονικού έργου Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει τη λίστα όλων των διαθέσιμων κατηγορίων επιστημονικού έργου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταχώρηση άλλου επιστημονικού έργου στον αντίστοιχο διαθέσιμο κατάλογο Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 482adb7a-db52-4c1e-973d-26331a Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string1 Title Κατηγορία Επιστημονικού έργου xs:string 255 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 191

192 DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : SiteImages Ονομασία: Εικόνες τοποθεσίας Περιγραφή: Ο βασικός κατάλογος αποθήκευσης εικόνων οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις σελίδες του συστήματος. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string1 FileName Όνομα xs:string 255 False DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης string2 FileType Τύπος περιεχομένου xs:string 255 False string4 ParentFolderId ParentFolderId xs:string 255 False SiteImages varchar1 ParentFolderPath ParentFolderPath xs:string 4000 Κατάλογος : SiteSettings Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 192

193 Ονομασία: Ρυθμίσεις τοποθεσίας Περιγραφή: Εσωτερικός κατάλογος του συστήματος ο οποίος περιέχει όλες τις απαραίτητες για το σύστημα εσωτερικές ρυθμίσεις. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string1 Title Τίτλος xs:string 255 False string2 Name Όνομα xs:string 255 False string3 Scope Scope xs:string 255 string4 SType Type xs:string 255 False text1 SValue Value xs:string 255 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης SiteId SiteId SiteId xs:int Κατάλογος : Staff Ονομασία: Εξέλιξη των μελών ΕΠ/ΕΡΔΙΠ και του διοικητικού προσωπικού Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 193

194 Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περίεχει στοιχεία την εξέλιξη των μελών ΕΠ/ΕΡΔΙΠ και του διοικητικού προσωπικού Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 7f3cec2a-ffdd-48aa-b cbaa415b Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string2 description Περιγραφή xs:string int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int2 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης int3 DevelopmentProf Από εξέλιξη (στο τελευταίο έτος) xs:int int4 RecruitmentsProf Νέες προσλήψεις (στο τελευταίο έτος) xs:int int5 RetirementsProf Συνταξιοδοτήσεις (στο τελευταίο έτος) xs:int int6 ResignationsProf Παραιτήσεις (στο τελευταίο έτος) xs:int Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 194

195 int7 TotalProf Σύνολο xs:int False int8 DevelopmentDeputies Από εξέλιξη (στο xs:int τελευταίο έτος) int9 RecruitmentsDeputies Νέες προσλήψεις xs:int (στο τελευταίο έτος) int10 RetirementsDeputies Συνταξιοδοτήσεις (στο τελευταίο έτος) xs:int int11 ResignationsDeputies Παραιτήσεις (στο τελευταίο έτος) xs:int int12 TotalDeputies Σύνολο xs:int False int13 DevelopmentAssist Από εξέλιξη (στο τελευταίο έτος) xs:int int14 RecruitmentsAssist Νέες προσλήψεις (στο τελευταίο έτος) xs:int int15 RetirementsAssist Συνταξιοδοτήσεις (στο τελευταίο έτος) xs:int int16 ResignationsAssist Παραιτήσεις (στο τελευταίο έτος) xs:int int17 TotalAssist Σύνολο xs:int False int18 RecruitmentsLecturers Νέες προσλήψεις xs:int (στο τελευταίο έτος) int19 RetirementsLecturers Συνταξιοδοτήσεις (στο τελευταίο έτος) xs:int Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 195

196 int20 ResignationsLecturers Παραιτήσεις (στο τελευταίο έτος) xs:int int21 TotalLecturers Σύνολο xs:int False int22 TotalERDIP Σύνολο xs:int False int23 TotalAdmins Σύνολο xs:int False string1 ExternalID Εξωτερικός κωδικός xs:string Κατάλογος : StudiesLevels Ονομασία: Επίπεδα σπουδών Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει τη λίστα των διαθέσιμων επιπέδων σπουδών τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την καταχώρηση τίτλων σπουδών που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό προσωπικό του ιδρύματος. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 38ffbdeb d ad946c6c451 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string1 ExternalID Εξωτερικός κωδικός xs:string 255 False string2 Level Επίπεδο σπουδών xs:string 255 False DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 196

197 DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : SurveyResponsesView Ονομασία: Απαντήσεις ερωτηματολογίου Περιγραφή: Ο βασικός κατάλογος προβολής των απαντήσεων των καταχωρημένων ερωτηματολογίων. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: v_surveyresponses Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: SurveyResponses Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Κωδικός xs:int ParentItemId ParentItemId ParentItemID xs:int RelatedCatalogId RelatedCatalogId Related Catalog xs:string 255 CatalogId CatalogId Κατάλογος xs:string CatalogName CatalogName CatalogName xs:string 255 fullname fullname Ονοματεπώνυμο xs:string 255 RelatedItemId RelatedItemId Αντικείμενο xs:int Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο xs:string 255 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 197

198 SurveyTitle SurveyTitle Ερωτηματολόγιο xs:string 255 CreatedBy CreatedBy Δημιουργία από xs:int Κατάλογος : Surveys Ονομασία: Ερωτηματολόγια Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλα τα διαθέσιμα ερωτηματολόγια του συστήματος. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Κωδικός xs:int string1 Name Τίτλος xs:string 255 text2 Description Περιγραφή xs:string 8192 string3 Scope Scope xs:string 255 string4 ChildCatalogID ChildCatalogID xs:string 255 text1 Data Data xs:string 8192 smallint1 MaxAnswersByPerson Μέγιστος αρ. απαντήσεων ανά άτομο xs:int string5 RelatedCatalogID Πατρικός κατάλογος xs:string 255 Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 198

199 bit1 IsActive Ενεργό xs:short bit2 AddCaptcha Προσθήκη CAPTCHA xs:short bit3 TemporarySave Προσωρινή Αποθήκευση xs:short DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης CreatedBy CreatedBy Δημιουργία από xs:int ModifiedBy ModifiedBy Τροποποίηση από xs:int Κατάλογος : SystemAccount Ονομασία: Λογαριασμοί υπηρεσίας Περιγραφή: Κατάλογος συστήματος ο οποίος περιέχει όλους τους λογαρισμούς (χρήστες ή ρόλους) του συστήματος. Τα στοιχεία του καταλόγου αυτού είναι μόνον για προβολή και χρησιμοποιούνται σε εσωτερικές διαδικασίες προβολής λογαριασμών (πχ. απόδοση δικαιωμάτων) Στοχείο Προβολής Δεδομένων: Cardisoft.DataServices.Extensions.SystemSecurityCatalog, Cardisoft.DataServices.Extensions, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=a34b547ce8564f99 Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με AccountID AccountID Αναγνωριστικό xs:int Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 199

200 συστήματος AccountDescription AccountDescription Περιγραφή xs:string 150 AccountName AccountName Όνομα xs:string 80 AccountType AccountType Τύπος xs:int ApplicationID ApplicationID Εφαρμογή xs:string 50 GlobalID GlobalID Μοναδικό αναγνωριστικό xs:string 64 Κατάλογος : SystemApplication Ονομασία: Υποσυστήματα Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περίεχει όλα τα διαθέσιμα υποσυστήματα (εάν υπάρχουν). Στοχείο Προβολής Δεδομένων: Cardisoft.DataServices.Extensions.SystemSecurityCatalog, Cardisoft.DataServices.Extensions, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=a34b547ce8564f99 Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ID ID Κωδικός xs:string 15 Name Name Ονομασία xs:string 150 Κατάλογος : SystemCatalog Ονομασία: Λίστες Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 200

201 Περιγραφή: Εσωτερικός κατάλογος του συστήματος ο οποίος περίεχει μία λίστα προβολής όλων των διαθέσιμων καταλόγων. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: Cardisoft.DataServices.Extensions.SystemCatalogData, Cardisoft.DataServices.Extensions, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=a34b547ce8564f99 Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ID ID Αναγνωριστικό xs:string 60 Description Description Περιγραφή xs:string 255 Title Title Τίτλος xs:string 255 InnerTitle InnerTitle Εμφανιζόμενο όνομα xs:string 255 PrimaryKey PrimaryKey Primary Key xs:string 60 ParentCatalog ParentCatalog Parent Catalog xs:string 60 CatalogType CatalogType Type xs:string 60 IsCustom IsCustom Προσαρμοσμένο xs:short IsLookup IsLookup Αναζήτηση xs:short DefaultView DefaultView Default View xs:string 60 NewView NewView New View xs:string 60 EditView EditView Edit View xs:string 60 LookupView LookupView Lookup View xs:string 60 Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 201

202 FullSearch FullSearch Αναζήτηση πλήρους κειμένου xs:short TitleExpression TitleExpression Title Expression xs:string 255 Group Group Ομάδα xs:string 255 InternalID InternalID Internal ID xs:string Κατάλογος : SystemCatalogDetail Ονομασία: Πεδία Καταλόγων Περιγραφή: Εσωτερικός κατάλογος του συστήματος ο οποίος περιέχει μία λίστα προβολής όλων των πεδίων των διαθέσιμων καταλόγων. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: Cardisoft.DataServices.Extensions.SystemCatalogData, Cardisoft.DataServices.Extensions, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=a34b547ce8564f99 Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ID ID ID xs:string 60 Caption Caption Caption xs:string 60 Description Description Περιγραφή xs:string 60 Alias Alias Alias xs:string 60 Search Search Search Type xs:int FldType FldType Field Type xs:int Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 202

203 FormType FormType Form Type xs:string 60 XmlType XmlType Xml Type xs:string 60 Size Size Size xs:int DefaultValue DefaultValue Default Value xs:string 60 Calculation Calculation Calculation xs:string 60 HasValueList HasValueList Has Valuelist xs:int ValueList ValueList ValueList xs:string 255 ListValue ListValue ListValue xs:string 50 ListText ListText ListText xs:string 50 ValueListFilter ValueListFilter ValueList Filter xs:string 255 Group Group Group Name xs:string 50 Help Help Help Text xs:string 255 Parent Parent Parent Catalog xs:string 255 Sealed Sealed Sealed xs:short UniqueID UniqueID UniqueID xs:string 255 Κατάλογος : SystemCatalogPermission Ονομασία: Δικαιώματα Καταλόγων Περιγραφή: Εσωτερικός κατάλογς προβολής των προκαθορισμένων τύπων δικαιωμάτων ανά κατάλογο. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: Cardisoft.DataServices.Extensions.SystemCatalogData, Cardisoft.DataServices.Extensions, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=a34b547ce8564f99 Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 203

204 Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με UniqueID UniqueID Unique ID xs:string 255 PermissionName PermissionName Όνομα xs:string 255 PermissionDescription PermissionDescription Περιγραφή xs:string 255 PermissionScope PermissionScope Scope xs:int PermissionType PermissionType Τύπος xs:int Parent Parent Parent Catalog xs:string 255 SystemCatalog PermissionCatalog PermissionCatalog Permission Catalog xs:string 255 SystemCatalog PermissionCatalogField PermissionCatalogField Permission Catalog Field xs:string 255 LocalField LocalField Local Field xs:string 255 ForeignField ForeignField Foreign Field xs:string 255 Κατάλογος : SystemCatalogRelation Ονομασία: Συνδέσεις Καταλόγων Περιγραφή: Εσωτερικός κατάλογος προβολής όλων των συνδέσεων μεταξύ των καταλόγων έτσι όπως αυτές εξάγονται από τα δηλωμένα για τους καταλόγους στοιχεία συνδέσεων. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: Cardisoft.DataServices.Extensions.SystemCatalogData, Cardisoft.DataServices.Extensions, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=a34b547ce8564f99 Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 204

205 Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με RelationName RelationName Όνομα xs:string 255 UniqueID UniqueID Unique ID xs:string 255 RelationDescription RelationDescription Περιγραφή xs:string 255 Parent Parent Parent Catalog xs:string 255 ParentCatalogField ParentCatalogField Parent Catalog Field xs:string 60 ChildCatalog ChildCatalog Child Catalog xs:string 255 ChildCatalogField ChildCatalogField Child Catalog Field xs:string 60 UpdateRule UpdateRule Update Rule xs:int DeleteRule DeleteRule Delete Rule xs:int Κατάλογος : SystemCatalogService Ονομασία: Υπηρεσίες Καταλόγων Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περίεχει τη λίστα των διαθέσιμων υπηρεσιών των καταλόγων του συστήματος έτσι όπως αυτά προκύπτουν από τα δηλωμένα για κάθε κατάλογο στοιχεία. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: Cardisoft.DataServices.Extensions.SystemCatalogData, Cardisoft.DataServices.Extensions, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=a34b547ce8564f99 Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 205

206 Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με Name Name Όνομα xs:string 255 Description Description Verbs xs:string 255 UniqueID UniqueID Unique ID xs:string 255 Binding Binding Binding xs:string 255 Type Type Type xs:string 60 Parent Parent Parent Catalog xs:string 255 Verbs Verbs Verbs xs:string 255 Enabled Enabled Enabled xs:short Κατάλογος : SystemCatalogView Ονομασία: Προβολές Καταλόγων Περιγραφή: Εσωτερικός κατάλογος συστήματος ο οποίος περιέχει όλες τις διαθέσιμες προβολές των καταλόγων Στοχείο Προβολής Δεδομένων: Cardisoft.DataServices.Extensions.SystemCatalogData, Cardisoft.DataServices.Extensions, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=a34b547ce8564f99 Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 206

207 με ID ID ID xs:string 60 UniqueID UniqueID UniqueID xs:string 255 Parent Parent Parent Catalog xs:string 60 Description Description Περιγραφή xs:string 255 AllowAddNew AllowAddNew Allow Add Items xs:short AllowEdit AllowEdit Allow Edit Items xs:short ViewType ViewType Type xs:int Hidden Hidden Κρυφό xs:short Κατάλογος : SystemEvent Ονομασία: Γεγονότα Συστήματος Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλες τις καταγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί από τις διάφορες διαδικασίες του συστήματος. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: Cardisoft.DataServices.Extensions.SystemSecurityCatalog, Cardisoft.DataServices.Extensions, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=a34b547ce8564f99 Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με EventID EventID Κωδικός xs:int DateCreated DateCreated Δημιουργήθηκε Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 207

208 UserID UserID Όνομα Χρήστη xs:string 50 Description Description Περιγραφή xs:string 200 Source Source Πηγή xs:string 50 ApplicationID ApplicationID Εφαρμογή xs:string 50 EventType EventType Τύπος xs:string 50 Κατάλογος : SystemObjectPermission Ονομασία: Δικαιώματα Συστήματος Περιγραφή: Ο βασικός κατάλογος του συστήματος ο οποίος περιέχει όλα τα δικαιώματα που έχουν αποδοθεί στους χρήστες ή τους ρόλους του. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: Cardisoft.DataServices.Extensions.SystemSecurityCatalog, Cardisoft.DataServices.Extensions, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=a34b547ce8564f99 Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ID ID Κωδικός xs:int ObjectID ObjectID Κωδικός Αντικειμένου xs:int ObjectType ObjectType Τύπος Αντικειμένου xs:int ApplicationID ApplicationID Εφαρμογή xs:string 15 AccountID AccountID Κωδικός xs:int Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 208

209 AccountType AccountType Τύπος xs:int SystemName SystemName Ονομασία Λογαριασμού xs:string 80 DisplayName DisplayName Περιγραφή Λογαριασμού xs:string 150 Allow Allow Επιτρέπεται xs:int Deny Deny Απαγορεύεται xs:int GlobalID GlobalID Γενικός Κωδικός xs:string 64 Κατάλογος : SystemProgram Ονομασία: Εφαρμογές Υποσυστημάτων Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περίεχει μία λίστα με όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές των υποσυστημάτων (ένα υπάρχουν) Στοχείο Προβολής Δεδομένων: Cardisoft.DataServices.Extensions.SystemSecurityCatalog, Cardisoft.DataServices.Extensions, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=a34b547ce8564f99 Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ID ID Κωδικός xs:string 15 Name Name Ονομασία xs:string 150 ApplicationID ApplicationID Εφαρμογή xs:string 15 Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 209

210 SerialNumber SerialNumber Σειριακός Αριθμός xs:string 50 UnlockKey UnlockKey Κωδικός Ξεκλειδώματος xs:string 50 SerialID SerialID Σειριακός Κωδικός xs:int Κατάλογος : SystemRole Ονομασία: Ομάδες Περιγραφή: Ο βασικός κατάλογος των ρόλων του συστήματος. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: Cardisoft.DataServices.Extensions.SystemSecurityCatalog, Cardisoft.DataServices.Extensions, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=a34b547ce8564f99 Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ID ID Αναγνωριστικό xs:int ApplicationID ApplicationID Εφαρμογή xs:string 50 Name Name Όνομα xs:string 50 False Description Description Περιγραφή xs:string 150 Locked Locked Κλειδωμένο xs:int ExternalRole ExternalRole Εξωτερικό xs:int ExternalNumber ExternalNumber Εξωτερικό ID xs:string 120 GlobalID GlobalID Μοναδικό xs:string 64 Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 210

211 αναγνωριστικό Κατάλογος : SystemUser Ονομασία: Χρήστες Συστήματος Περιγραφή: Ο βασικός κατάλογος ο οποίος περιέχει τα δεδομένα των χρηστών του συστήματος (σε όλα τα διαθέσιμα υποσυστήματα). Στοχείο Προβολής Δεδομένων: Cardisoft.DataServices.Extensions.SystemSecurityCatalog, Cardisoft.DataServices.Extensions, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=a34b547ce8564f99 Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ID ID Κωδικός Χρήστη xs:int CommonName CommonName Περιγραφή xs:string 70 Enabled Enabled Ενεργός xs:int AccountNumber AccountNumber Αριθμος Λογαριασμού xs:string xs:string 50 Mobile Mobile Κινητό Τηλέφωνο xs:string 30 Phone Phone Τηλέφωνο xs:string 30 UserName UserName Όνομα Χρήστη xs:string 15 DateCreated DateCreated Δημιουργήθηκε Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 211

212 ExternalUser ExternalUser Εξωτερικη Πιστοποίηση xs:int AuthProvider AuthProvider Φορέας Πιστοποίησης xs:string 160 ProviderType ProviderType Τύπος Πιστοποίησης xs:int GlobalID GlobalID Γενικός Κωδικός xs:string 64 Κατάλογος : SystemViewDetail Ονομασία: Πεδία Προβολών Περιγραφή: Εσωτερικός κατάλογος ο οποίος περιέχει μία λίστα με όλα τα πεδία των προβολών των καταλόγων του συστήματος. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: Cardisoft.DataServices.Extensions.SystemCatalogData, Cardisoft.DataServices.Extensions, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=a34b547ce8564f99 Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ID ID ID xs:string 60 Caption Caption Caption xs:string 60 Description Description Περιγραφή xs:string 60 Alias Alias Alias xs:string 60 Search Search Search Type xs:int Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 212

213 FldType FldType Field Type xs:int FormType FormType Form Type xs:string 60 XmlType XmlType Xml Type xs:string 60 Size Size Size xs:int DefaultValue DefaultValue Default Value xs:string 60 Calculation Calculation Calculation xs:string 60 HasValueList HasValueList Has Valuelist xs:int ValueList ValueList ValueList xs:string 255 ListValue ListValue ListValue xs:string 50 ListText ListText ListText xs:string 50 ValueListFilter ValueListFilter ValueList Filter xs:string 255 Group Group Group Name xs:string 50 Help Help Help Text xs:string 255 Parent Parent Parent View xs:string 255 ParentCatalog ParentCatalog Parent Catalog xs:string 255 ColumnType ColumnType Column Type xs:int EditType EditType Edit Type xs:int DWidth DWidth Width xs:int HeaderAlignment HeaderAlignment Header Align xs:int Alignment Alignment Align xs:int UniqueID UniqueID UniqueID xs:string 255 Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 213

214 Index Index Index xs:int NotNull NotNull NotNull xs:short RangeType RangeType RangeType xs:string 50 MinValue MinValue MinValue xs:string 50 MaxValue MaxValue MaxValue xs:string 50 Step Step Step xs:string 50 Direction Direction Direction xs:int Columns Columns Columns xs:int Κατάλογος : Tasks Ονομασία: Εργασίες Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλες τις εργασίες που έχουν αποδοθεί στους χρήστες του συστήματος μέσω της υπηρεσίας των ροών εργασιών. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 214

215 string1 Title Τίτλος xs:string 255 float1 PercentComplete Ποσοστό ολοκλήρωσης xs:double text3 AssignedTo Ανάθεση σε xs:string ApplicationPerson int2 Status Κατάσταση xs:int datetime1 StartDate Ημερομηνία έναρξης datetime2 DueDate Ημερομηνία λήξης string2 StatusDescription Κατάσταση xs:string 255 int4 ContentCatalogId Γονικό xs:int ContentCatalog int3 Priority Προτεραιότητα xs:int text1 Notes Σημειώσεις xs:string text2 ContentData Δεδομένα xs:string int5 WorkflowId Workflow Id xs:int Workflows string3 TaskType Τύπος xs:string 255 ModifiedBy ModifiedBy Τροποποίηση από xs:int ApplicationUser Κατάλογος : Teacher Ονομασία: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περίεχει όλα τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού του συστήματος. Αποτελεί ένα υποσύνολο του καταλόγου των επαφών. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: PersonData Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 215

216 Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: PersonData Εσωτερικός Κωδικός: 2cc97555-fb71-435a-abc5-4a7ff74fc414 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int string3 FullName Ονοματεπώνυμο xs:string 80 False int2 OrganizationUnitId Οργανική Μονάδα xs:int False OrganizationUnit string1 LastName Επώνυμο xs:string 30 False string2 FirstName Όνομα xs:string 30 False string4 MiddleName Πατρώνυμο xs:string 5 string5 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο xs:string 5 string25 ExternalID Εξωτερικός Κωδικός xs:string 255 int1 UserID Χρήστης xs:int ApplicationUser DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : TeacherDepartment Ονομασία: Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Τμήματα) Περιγραφή: Κατάλογος προβολής των συνδεδεμένων τμημάτων για τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: PersonDepartment Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 216

217 Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: PersonDepartment Εσωτερικός Κωδικός: 2cc97555-fb71-435a-abc5-4a7ff74fc414 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκο ς Κεν ό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικ ό xs:int UserID UserID Χρήστης xs:int ApplicationUser OrganizationUnitId OrganizationUnitId Οργανική Μονάδα xs:int False OrganizationUni t ExternalID ExternalID Εξωτερικός κωδικός xs:strin g 255 PersonAffiliation PersonAffiliation Ιδιότητα xs:strin g DepartmentItemId DepartmentItemId Τμήμα xs:int DepartmentExternalI d DepartmentExternalI d Τμήμα xs:int Κατάλογος : TeachingExperience Ονομασία: Διδακτικό Έργο Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περίεχει όλα τα στοιχεία του διδακτικό έργου των μελών εκπαιδευτικού προσωπικού. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: PersonData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: PersonData Εσωτερικός Κωδικός: 9f50c e c0a-9bd100f708a3 Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 217

218 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int string1 Course Περιγραφή (Μάθημα) xs:string 255 False int1 PersonID Επαφή xs:int False Person string2 Institute Ίδρυμα xs:string 255 False string3 Unit Σχολή-Τμήμα xs:string 255 False int2 Hours Διδακτικές Ώρες xs:int False string5 JobType Ιδιότητα xs:string 255 False datetime1 StartDate Έναρξη Απασχόλησης False datetime2 EndDate Λήξη Απασχόλησης int4 FullWorkPercentage Αναγωγή σε πλήρες ωράριο xs:int DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : TeachingHours Ονομασία: Αριθμός ωρών διδασκαλίας Περιγραφή: Κατάλογος στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με τις ώρες διδασκαλίας των μελών εκπαιδευτικού προσωπικού ανά κατηγορία Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 218

219 Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 7042f8ed-6b c72-5bb05a825c9f Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string2 description Περιγραφή xs:string int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int2 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears int7 Total Σύνολο xs:int DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης int3 ERDIP ΕΡΔΙΠ/Ε.Ε.Μ. xs:int int4 LabPartners Εργαστηριακοί Συνεργάτες xs:int int5 ScientificPartners Επιστημονικοί Συνεργάτες xs:int string1 ExternalID Εξωτερικός κωδικός xs:string Κατάλογος : TeachingHoursQualifications Ονομασία: Αριθμός ωρών διδασκαλίας ανάλογα με τα ακαδημαϊκά προσόντα Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 219

220 Περιγραφή: Κατάλογος στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας ανάλογα με τα ακαδημαϊκά προσόντα των μελών εκπαιδευτικού προσωπικού ανά κατηγορία. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 5efc132e-aaef-46f3-8ead-ddd327bf39a5 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string2 description Περιγραφή xs:string int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int2 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:string False AcademicYears DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης int3 Certificate Βασικό πτυχίο xs:int int4 Master Μεταπτυχιακό xs:int int5 PhD Διδακτορικό xs:int int6 Total Σύνολο xs:int float1 PercentageWithoutMaster % χωρίς Μεταπτυχιακό xs:double string1 ExternalID Εξωτερικός κωδικός xs:string Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 220

221 Κατάλογος : TechnicalStaff Ονομασία: Εξέλιξη των μελών ειδικού τεχνικού προσωπικού Περιγραφή: Κατάλογος στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με την εξέλιξη των μελών ειδικού τεχνικού προσωπικού Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 00fa4151-c8e5-4b93-a3e3-87fef6c0271e Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string2 description Περιγραφή xs:string int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int2 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης int3 Total Σύνολο xs:int int4 OrganicalPositions Οργανικές Θέσεις xs:int int5 Serving Υπηρετούντες xs:int int6 Development Σε εξέλιξη xs:int Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 221

222 int7 Notice Υπό προκήρυξη xs:int string1 ExternalID Εξωτερικός κωδικός xs:string Κατάλογος : TemporarySurveyResponses Ονομασία: Temporary Survey Responses Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλες τις προσωρινά αποθηκευμένες απαντήσεις στα ερωτηματολόγια του συστήματος. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 7e0be7fb-8bee-4fb4-8b54-3b425196dbc7 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int string1 Title Τίτλος xs:string 255 int1 SurveyId Έρευνα xs:int False Surveys int2 RelatedItemId Related Item xs:int text1 Form Φόρμα xs:string CreatedBy CreatedBy Δημιουργία από xs:int ApplicationUser ModifiedBy ModifiedBy Τροποποίηση από xs:int ApplicationUser DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 222

223 τροποποίησης Κατάλογος : TrackingUserActions Ονομασία: Καταγραφή Ενεργειών Χρηστών Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή των διαφόρων ενεργειών των χρηστών Στοχείο Προβολής Δεδομένων: LogContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: LogContentData Εσωτερικός Κωδικός: 9fec13a a8a-fc570aae08e3 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης string1 TargetCatalogId Target Catalog xs:string 255 string2 TargetItemId Target Item xs:string 255 string3 ActionUrl actionurl xs:string 255 int1 UserID Κωδικός Χρήστη xs:int int2 Counter Counter xs:int SiteId SiteId SiteId xs:int Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 223

224 Κατάλογος : UndergraduateCourses Ονομασία: Εξετάσεις προπτυχιακών μαθημάτων Περιγραφή: Κατάλογος στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με τις εξετάσεις προπτυχιακών μαθημάτων. Τα δεδομένα του καταλόγου αυτού μπορούν να παραληφθούν με τη χρήση εξωτερικών υπηρεσιών από το πληροφοριακό σύστημα των γραμματείων Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 572bc5ad-e031-4fb9-b8aa-a9f8dcc149a4 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string5 ClassTitle Τίτλος xs:string 255 False int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης int2 ClassYear Έτος xs:int False AcademicYears int3 ClassPeriod Περίοδος (ΧΕΙΜ,ΕΑΡ) xs:int False AcademicTerms int4 registeredstudents Εγγεγραμμένοι σπουδαστές xs:int False int5 examsparticipants Αριθμός σπουδαστών xs:int False Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 224

225 που συμμετείχαν στις εξετάσεις int6 examsnotparticipants Αριθμός xs:int σπουδαστών που δεν συμμετείχαν στις εξετάσεις int7 passed Αριθμός σπουδαστών που πέρασε επιτυχώς στην κανονική και επαναληπτική εξέταση xs:int False int8 failed Αριθμός σπουδαστών που κόπηκαν xs:int string3 ExternalID Μάθημα xs:string 255 AvailableClasses Κατάλογος : UndergraduateProgress Ονομασία: Εξέλιξη προπτυχιακών σπουδαστών Περιγραφή: Κατάλογος στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με την εξέλιξη των προπτυχιακών σπουδαστών. Τα δεδομένα του καταλόγου αυτού μπορούν να παραληφθούν με τη χρήση εξωτερικών υπηρεσιών από το πληροφοριακό σύστημα των γραμματείων. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: ContentData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: ContentData Εσωτερικός Κωδικός: 0c7963c4-7af5-490a-96a2-1e2a08870c73 Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 225

226 Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string2 Description Περιγραφή xs:string 255 int1 DepartmentId Τμήμα xs:int False LocalDepartments int2 AcademicYear Ακαδημαϊκό Έτος xs:int False AcademicYears DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης int3 registered Εγγεγραμμένοι xs:int int4 positions Θέσεις που ζητήθηκαν από το Τμήμα xs:int int5 canbeentered Εισακτέοι xs:int int6 entered Εισαχθέντες xs:int int7 exams Εισαγωγικές εξετάσεις xs:int int8 transfer Μετεγγραφές (προς το τμήμα) xs:int int9 admissionexams Κατατακτήριες εξετάσεις xs:int int10 othercategories Άλλες κατηγορίες xs:int int11 graduates Πτυχιούχοι xs:int int12 transferfrom Μετεγγραφές (από το τμήμα) xs:int Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 226

227 int13 delete2k Διακοπή λόγω συμπλήρωσης 2Κ ετών xs:int int14 deleteapplication Διακοπή κατόπιν αίτησης xs:int string1 ExternalID Εξωτερικός κωδικός xs:string Κατάλογος : WorkflowHistory Ονομασία: Ιστορικό Ροών Εργασιών Περιγραφή: Κατάλογος καταγραφής του ιστορικού των ροών εργασιών Στοχείο Προβολής Δεδομένων: WorkflowData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: WorkflowData Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης string1 Title Τίτλος xs:string 255 int1 WorkflowId Workflow xs:int int2 EventType Event Type xs:int Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 227

228 string2 Description Περιγραφή xs:string 255 string3 EventSource Event Source xs:string 80 Κατάλογος : WorkflowRole Ονομασία: Ρόλοι Ροών Εργασιών Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περίεχει στοιχεία που σχετίζονται με τους ρόλους οι οποίοι συμμετέχουν στις διαθέσιμες ρόες εργασίων (ανά οργανική μονάδα). Στοχείο Προβολής Δεδομένων: WorkflowData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: WorkflowData Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης string1 RoleName Όνομα xs:string 255 string2 RoleDescription Περιγραφή xs:string 255 int1 OrganizationUnitId OrganizationUnitId xs:int OrganizationUnit text1 RoleMembers xs:string 8192 Κατάλογος : Workflows Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 228

229 Ονομασία: Ροές εργασιών Περιγραφή: Ο βασικός κατάλογος των ροών εργασίων που εκτελέσθηκαν ή πρόκειται να εκτελεσθούν από την υπηρεσία των ρόων εργασίων. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: WorkflowData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: WorkflowData Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId Αναγνωριστικό xs:int string1 Title Τίτλος xs:string 255 string2 Description Περιγραφή xs:string 255 int1 Status Κατάσταση xs:int string3 StatusDescription Κατάσταση ροής εργασίας xs:string 255 string4 InstanceId Αναγνωριστικό εμφάνισης xs:string 36 binary1 Definition Definition xs:base64binary int2 TemplateId Πρότυπο xs:int WorkflowTemplates string5 TargetCatalogId Κατάλογος xs:string 255 SystemCatalog string6 TargetItemId Στοιχείο xs:string 255 datetime1 DateStarted Ξεκίνησε datetime2 DateCompleted Ολοκληρώθηκε DateCreated DateCreated Ημερομηνία Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 229

230 δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης Κατάλογος : WorkflowTemplates Ονομασία: Πρότυπα ροών εργασιών Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλα τα προκαθορισμένα πρότυπα ροών εργασιών τα οποία θα συσχετισθούν με διαδικασίες των καταλόγων. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: WorkflowData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: WorkflowData Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int string1 Title Workflow Title xs:string 255 string2 WorkflowType Workflow Type xs:string 255 string3 Description Workflow Description xs:string 255 text1 DefinitionXml Workflow Definition xs:string 8192 text2 RulesXml Workflow Rules xs:string 8192 DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 230

231 τροποποίησης Κατάλογος : WorkflowTypes Ονομασία: Τύποι Ροών Εργασιών Περιγραφή: Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλους τους τύπους ροών εργασιών οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προτύπων. Στοχείο Προβολής Δεδομένων: WorkflowData Στοχείο Αποθήκευσης Δεδομένων: WorkflowData Εσωτερικός Κωδικός: Ο κατάλογος έχει τα παρακάτω πεδία: Πεδίο Ονομασία Τίτλος Τύπος Μήκος Κενό Σύνδεση με ItemId ItemId ID xs:int DateCreated DateCreated Ημερομηνία δημιουργίας DateModified DateModified Ημερομηνία τροποποίησης string1 TypeName Όνομα xs:string 255 string2 TypeFullName FullName xs:string 255 string3 TypeDescription Περιγραφή xs:string 255 Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 231

232 Διαχείριση Περιεχομένου Γενικά Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται όλες οι βασικές οντότητες διαχείρισης περιεχομένου, καθώς επίσης και πως αυτές δρουν στο περιβάλλον εργασίες του πληροφορίακού συστήματος. Οντότητες Περιεχομένου Οι βασικές οντότητες περιεχομένου είναι οι παρακάτω: Ονομασία Ενεργές Συνδέσεις (ActiveLinks) Ομαδοποίηση Συνδέσμων (ActiveLinkScope) Άρθρα (Articles) Ομαδοποίηση Περιεχομένου (ContentScope) Ανακοινώσεις (Anouncements) Βοήθεια (Help) Περιγραφή Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλες τους καταχωρημένους ενεργούς συνδέσμους του συστήματος. Οι σύνδεσμοι αυτοί μπορούν να εμφανίζονται σε μενού, σε τμήματα σελίδων τα οποία τους συμπεριλαμβάνουν και γενικά σε όλες τις προβολές του συστήματος. Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλες τις καταχωρημένες ομάδες συνδέσμων. Οι ομάδες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προβολές του συστήματος οι οποίες πρόκειται να εμφανίσου ένα σύνολο συνδέσμων. Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλα τα άρθρα του συστήματος. Τα άρθρα μπορούν να εμφανισθούν σε σελίδες χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα τμήματα σελίδων. Το προκαθορισμένο τμήμα σελίδων για την εμφάνιση ενός άρθρου είναι το Article Viewer Web Part, το οποίο είναι διαθέσιμο στο βασικό κατάλογο τμημάτων σελίδων του συστήματος. Ο κατάλογος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταχώρηση ομάδων περιεχομένου, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε καταλόγους για την ομαδοποίηση των στοιχείων τους (όπως τα Άρθρα). Ο κατάλογος αυτός περιέχει στοιχεία ανακοινώσεων οι οποίες μπορούν να αναρτηθούν σε δίφορες σελίδες του συστήματος. Οι ανακοινώσεις αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του καταλόγου <Ομαδοποίηση Περιεχομένου>. Ο κατάλογος αυτός ο οποίος κληρονομεί αρκετά στοιχεία από τον κατάλογο των άρθρων μπορεί να περιέχει όλα τα άρθρα Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 232

233 βοήθειας του συστήματος. Τα άρθρα αυτά σχετίζονται με προκαθορισμένες διαδρομές σελίδων έτσι ώστε να είναι δυνατή η εμφάνισή τους από τις διαδικασίες του συστήματος (πχ. πατώντας το πλήκτρο <Βοήθεια> -εάν αυτό υπάρχει- στις διάφορες σελίδες). Σελίδες Τοποθεσίας (CatalogForms) Πρότυπα Σελίδων (Page Templates) Ενέργειες Καταλόγων (CatalogActions) Ρυθμίσεις Καταλόγων (CatalogSettings) Ροές Καταλόγων (CatalogWorkflows) Έγγραφα (Documents) Εικόνες Τοποθεσίας (SiteImages) Ερωτηματολόγια (Surveys) Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλες τις καταχωρημένες σελίδες της τοποθεσίας, οι οποίες δημιουργήθηκαν με τη χρήση των προκαθορισμένων προτύπων σελίδων. Οι σελίδες αυτές χρησιμοποιούνται για την ενσωμάτωση τμημάτων σελίδων και την εμφάνιση στοιχείων του συστήματος. Ακολουθούν τις διαδικασίες της προσωποποίησης σελίδων όπως αυτές καθορίζονται από την τεχνολογία του Microsoft ASP.NET Personalization. Όλα τα προκαθορισμένα πρότυπα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία σελίδων τοποθεσίας. Ο κατάλογος αυτός περιέχει ενεργούς συνδέσμους οι οποίοι σχετίζονται με συγκεκριμένες διαδικασίες των καταλόγων του συστήματος. Οι σύνδεσμοι αυτοί εμφανίζονται στις σελίδες των καταλόγων σε μπάρες ενεργειών, μένουν επεξεργασίας στοιχείων κτλ. Ο κατάλογος αυτός περιέχει επιπλέον ρυθμίσεις που σχετίζονται με τους καταλόγους του συστήματος και μπορεί να χρησιμοποιούνται από εσωτερικές διαδικασίες. Ο κατάλογος αυτός μπορεί να περιέχει όλες τις ροές εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν μετά από τις διαδικασίες επεξεργασίας των στοιχείων των καταλόγων (δημιουργία, επεξεργασίας, διαγραφή) Ο κατάλογος εγγράφων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταχώρηση όλων των διαθέσιμων εγγράφων του συστήματος. Υποστηρίζεται η λειτουργία φακέλων με σκοπό την ομαδοποίηση των εγγράφων. Ο κατάλογος αυτός μπορεί να περιέχει εικόνες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε διάφορες προβολές του συστήματος. Υποστηρίζεται η λειτουργία φακέλων με σκοπό την ομαδοποίηση των εικόνων. Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλα τα διαθέσιμα ερωτηματολόγια Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 233

234 του συστήματος. Τα ερωτηματολόγια αυτά μπορεί είτε να σχετίζονται με συγκεκριμένα στοιχεία των καταλόγων (πχ. ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ενός μαθήματος), είτε να αποτελούν ερωτηματολόγια τύπου έρευνας (πχ. έρευνα για τη χρηστικότητα του συστήματος), όπου εξουσιοδοτημένοι για αυτό χρήστες μπορούν να καταχωρούν τις απαντήσεις τους. Αιτήσεις Εγγραφής (Registration) Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλες τις αιτήσεις εγγραφής που πραγματοποιήθηκαν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες εγγραφής χρηστών του συστήματος. Person (Επαφές) Ο βασικός κατάλογος Επαφών του πληροφοριακού συστήματος. Όλοι οι υπόλοιποι κατάλογοι επαφών που πιθανόν υπάρχουν στο σύστημα- ομαδοποιούν τις εγγραφές αυτού του καταλόγου. Πρότυπα Ροών Εργασιών (WorkflowTemplates) Τύποι Ροών Εργασιών (WorkflowTypes) Ροές Εργασιών (Workflows) Ιστορικό Ροών Εργασιών (WorkflowHistory) Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλα τα καθορισμένα πρότυπα ροών εργασιών που εξουσιοδοτημένοι για αυτό χρήστες έχουν δημιουργήσει. Τα πρότυπα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ροές καταλόγων (πχ. ροή έγκρισης περιεχομένου κατά την εισαγωγή ενός άρθρου). Ο κατάλογο αυτός περιέχει τους τύπους των ροών εργασιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προτύπων ροών. Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλες τις ροές εργασιών που εκτελέσθηκαν ή πρόκειται να εκτελεσθούν από την υπηρεσία ροών εργασιών του συστήματος. Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλες τις καταγραφές που έχουν γίνει από τις διάφορες ροές του συστήματος. Εργασίες (Tasks) Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλες τις εργασίες που δημιουργήθηκαν από τις ροές εργασιών του συστήματος. Οι εργασίες αυτές αποδόθηκαν σε χρήστες και μπορεί να βρίσκονται σε κατάσταση εξέλιξης ή να είναι ολοκληρωμένες. Άρθρα Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο κατάλογος των άρθρων δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής περιεχομένου με σκοπό την εμφάνιση του σε διάφορες σελίδες τις εφαρμογής. Ένα άρθρο έχει υποχρεωτικά έναν τίτλο, το εμπλουτισμένο κείμενο του άρθρου καθώς επίσης και τη γλώσσα σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται διαδικασίες πολυγλωσσικότητας. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 234

235 Ένα άρθρο μπορεί να έχει ορισμένη μία περιγραφή η οποία χρησιμοποιείται σε συνοπτικές προβολές των άρθρων- και την ομάδα περιεχομένου με την οποία συνδέεται (κατάλογος Ομαδοποίησης Περιεχομένου). Τέλος εάν χρησιμοποιούνται γενικά διαδικασίες δημοσίευσης άρθρων είτε χειροκίνητες, είτε οριζόμενες από ροές εργασιών του συστήματος-, το άρθρο μπορεί να έχει ορισμένη επίσης την κατάσταση δημοσίευσης (πεδίο <Δημοσίευση> με τιμές Ναι, Όχι, Ακυρώθηκε). Μετά την εισαγωγή ενός άρθρου ακολούθουν δυο σημαντικές ενέργειες για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Η πρώτη σχετίζεται με την πρόσβαση των χρηστών στο συγκεεριμένο άρθρο. Έτσι χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες διαδικασίες επεξεργασίας δικαιωμάτων, πρέπει να ορίσουμε τα δικαιώματα για το άρθρο αυτό. Επιλέγουμε τους χρήστες ή τις ομάδες χρηστών που θα έχουν δικαιώματα στο συγκεκριμένο άρθρο και ολοκληρώνουμε τη διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων. Ένα κλασικό δικαίωμα χορήγησης δικαιωμάτων είναι η ανάγνωση η οποία χορηγείται στον ανώνυμο χρήστη και κατά συνέπεια κληρονομείται από όλους τους υπόλοιπους. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 235

236 Η δεύτερη ενέργεια σχετίζεται με την εμφάνιση του άρθρου. Η εμφάνιση του άρθρου μπορεί να υλοποιηθεί με τους εξής διαφορετικόυ τρόπους: 1. Χρήση της προκαθορισμένης σελίδας προβολής των άρθρων (http://server/articles/ {ItemId}.html) και εισαγωγή του συνδέσμου αυτού ως ενεργού συνδέσμού στο σύστημα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να ολοκληρωθεί αφού μετακινηθούμε στη σελίδα αυτή και πατήσουμε το σύνδεσμο <Δημιουργία υπερ-σύνδεσης εδώ> στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης. Η διαδικασία αυτή βεβαίως μπορεί να ολοκληρωθεί και από τις διαδικασίες εισαγωγής στοιχείων του καταλόγου <Ενεργές Συνδέσεις> Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 236

237 2. Δημιoυργία μίας νέας σελίδας και εισαγωγή του τμήματος web Article Viewer Web Part. Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο πηγαίνουμε στον κατάλογο <Σελίδες Τοποθεσίας> (Διαχείριση > Κατάλογοι) και δημιουργούμε μία νέα σελίδα επιλέγοντας κάποιο από το προκαθορισμένα πρότυπα σελίδας. Στη συνέχεια πλοηγούμαστε στη σελίδα που δημιουργήσαμε από την κεντρική σελίδα του καταλόγου πατώντας τον σύνδεσμο που αναφέρεται στη σελίδα που δημιουργήσαμε. και στη συνέχεια πατούμε το πλήκτρο <Επεξεργασίας σελίδας> το οποίο βρίσκεται στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 237

238 Στη συνέχεια πατούμε το πλήκτρο <Προσθήκη Τμήματος Web στη σελίδα> και επιλέγουμε το Article Viewer Web Part από τη λίστα των διαθέσιμων τμημάτων web. Επίσης επιλέγουμε τη ζώνη τμημάτων web που θέλουμε να τοποθετήσουμε το νέο τμήμα. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία πατούμε Κλείσιμο για να κλείσει ο κατάλογος επιλογής τμημάτων web, επιστρέφουμε στη σελίδα και πατούμε το πλήκτρο <Επεξεργασία σελίδας>, έτσι ώστε να επεξεργασθούμε τη σελίδα και συγκεριμένα το νέο τμήμα web που προσθέσαμε. Ορίζουμε τις ιδιότητες του τμήματος (επιλογή άρθρου, τίτλος, εμφάνιση τίτλου ή όχι) καθώς επίσης και ενεργοποιούμε το ακροατήριο που επιθυμούμε να βλέπει το Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 238

239 συγκεριμένο τμήμα web. Μια πολύ σημαντική ιδιότητα ενός τμήματος web είναι ο τύπος εμφάνισης (Chrome Type) ο οποίος έχει αναλυθεί παραπάνω. Η ιδιότητα αυτή ορίζει ή οχί την εμφάνιση του τίτλου του τμήματος. Στην περίπτωση του Article Viewer το αντίκειμενο που πρόκειται να εμφανίσουμε (άρθρο) έχει επίσης έναν τίτλο. Η εμφάνιση του τίτλου αυτού ορίζεται από την πρόσθετη ιδιότητα του τμήματος <TitleVisible> στις Επιλογές για προχωρημένους. Πατούμε το πλήκτρο <ΟΚ> όταν ολοκληρώσουμε την καταχώρηση των ιδιοτήτων. Σημαντική σημείωση: Η ενεργοποίηση ακροατηρίου σχετίζεται με διάφορα τμήματα web και καθορίζει την εμφάνιση του τμήματος και όχι του περιεχομένου του (πχ. μπορεί να έχει ορισθεί ως ακροατήριο ο ρόλος Χρήστες, αλλά στην περίπτωση που αναφέρεται παραπάνω, οι χρήστες να μην έχουν δικαίωμα ανάγνωσης στο άρθρο). Τέλος πατούμε το πλήκτρο <Έξοδος από την κατάσταση επεξεργασίας> έτσι ώστε να επιστρέψουμε στην κανονική προβολή της σελίδας που επεξεργασθήκαμε. Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω ενέργειες τότε το άρθρο θα είναι διαθέσιμο στις προβολές του συστήματος. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η απόδοση δικαιωμάτων είναι απαραίτητη μόνον στην περίπτωση κατά την οποία ο κατάλογος <Άρθρα> δεν έχει ορισμένα δικαιώματα ανάγνωσης για τον ανώνυμο χρήστη. Αν το παραπάνω ισχύει, τότε δεν χρειάζεται να αποδίδουμε δικαιώματα διότι είναι ήδη ορισμένα στον κατάλογο και έτσι όλοι οι χρήστες θα έχουν δικαιώματα ανάγνωσης. Ανακοινώσεις Η διαχείριση του καταλόγου των ανακοινώσεων είναι ανάλογη του καταλόγου των άρθρων. Αφού ορίσουμε τα στοιχεία μίας νέας ανακοίνωσης, την αποθηκεύουμε και συνεχίζουμε με τη διαδικασία απόδοσης δικαιωμάτων όπως και στην περίπτωση των άρθρων. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 239

240 Η νέα ανακοίνωση μπορεί να είναι διαθέσιμη είτε από την σελίδα προβολής της ανακοίνωσης η οποία μπορεί να ορισθεί και ως ενεργός σύνδεσμος χρησιμοποιώντας την επιλογή <Δημιουργία υπερ-σύνδεσης εδώ> είτε να εμφανισθεί σε λίστες ανακοινώσεων ανά ομάδα περιεχομένου: Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 240

241 Για να ισχύουν όλα τα παραπάνω θα πρέπει το πεδίο <Δημοσίευση> της νέας ανακοίνωσης να έχει τιμή <Ναι>. Σε αντίθετη περίπτωση η ανακοίνωση δεν είναι ορατή στους χρήστες του συστήματος. Ενεργές Συνδέσεις Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, ο κατάλογος των ενεργών συνδέσεων δίνει τη δυνατότητα ορισμού ενεργών συνδέσεων (hyperlinks) τα οποία μπορούν να εμφανισθούν σε όλα τα τμήματα του περιβάλλοντος εργασίας. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 241

242 Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι δημιουργίας ενεργών συνδέσεων: 1. Πατώντας το πλήκτρο <Δημιουργία> στην κεντρική σελίδα του καταλόγου εμφανίζεται η σελίδα δημιουργίας ενεργών συνδέσεων. Στη σελίδα αυτή μπορούμε να ορίσουμε όλα τα βασικά στοιχεία της σύνδεσης (Τίτλος) καθώς επίσης και τα προαιρετικά στοιχεία αυτής (Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Ομάδα, Άνοιγμα σε κτλ). Οι ενεργές συνδέσεις έχουν τη δυνατότητα ορισμού της πατρικής σύνδεσης με σκοπό την περαιτέρω ομαδοποίησης τους (σε προβολές πχ. μενού κτλ). Μπορεί να ορισθεί επίσης μία εικόνα που θα συνοδεύει την ενεργή σύνδεσης και είναι δυνατό να εμφανισθεί σε αντίστοιχα τμήματα web. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει μία βοήθεια (κείμενο βοήθειας) για τη σύνδεση αυτή καθώς επίσης και τη σειρά εμφάνισης όταν πρόκειται να εμφανισθούν σε λίστα συνδέσεις της ίδιας ομάδας ή συνδέσεις ενός πατρικού αντικειμένου. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 242

243 2. Πατώντας το πλήκτρο <Δημιουργία υπερ-σύνδεσης εδώ> το οποίο βρίσκεται σε κάθε σελίδα της εφαρμογής ένας εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μία σύνδεση για τη σελίδα που βρίσκεται. Μετά το τέλος της διαδικασίας δημιουργίας της ενεργής σύνδεσης θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να ορισθούν δικαιώματα εμφάνισης. Τα δικαίωματα αυτά μπορούν να ορισθούν από τις αντίστοιχες διαδικασίες της κεντρικής λίστας των ενεργών συνδέσεων. Ομαδοποίηση Συνδέσμων Ο κατάλογος της ομαδοποίησης συνδέσμων είναι μία λίστα η οποία χρησιμοποιείται για ομαδοποιήσει τις ενεργές συνδέσεις του συστήματος. Το κάθε στοιχείο αυτού του καταλόγου έχει μία ονομασία (εσωτερική ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες) και μία περιγραφή. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 243

244 Στη συνέχεια οι ομάδες αυτές μπορουν να χρησιμοποιηθούν από τον κατάλογο των ενεργών συνδέσεων για την ομαδοποίηση τους. Ένα βασικό παράδειγμα χρήσης των ομαδοποιήσεων εμφανίζεται στη σελίδα της διαχείρισης του συστήματος. Η σελίδα αυτή στη βασική της μορφή- έχει δύο στήλες συνδέσεων (Γενικές Ρυθμίσεις, Περιεχόμενο Τοποθεσίας). Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 244

245 Οι δύο αυτές λίστες υλοποιούνται από τους συνδέσμους με ορισμένη ομάδα <Διαχείριση- Γενικά> και <Διαχείριση-Περιεχόμενο Τοποθεσίας> αντίστοιχα. Κατά συνέπεια όποιος σύνδεσμος προστεθεί σε αυτές τις ομάδες θα εμφανισθεί στις αντίστοιχες λίστες. Ένα τμήμα web που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή συνδέσεων της ίδιας ομάδας είναι Menu Form Loader Web Part. Το τμήμα αυτό μπορεί να προστεθεί σε μία σελίδα και αφού επιλέξουμε την ομάδα που θέλουμε να εμφανίσουμε καθώς επίσης και τη φόρμα που θα χρησιμοποιηθεί για την εμφανίση να ενσωματώσει στη σελίδα τη επιλεγμένη λίστα συνδέσεων. Οι προκαθορισμένες φόρμες προβολής χρησιμοποιώντας το παραπάνω τμήμα web είναι: Διαδρομή Περιγραφή ~/forms/rightsimplelistmenu.xform Αποτελεί μία απλή προβολή ενός συνόλου συνδέσεων σε λίστα. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 245

246 ~/forms/rightlistmenu.xform Αποτελεί μία ακόμη προβολη συνδέσεων της ίδιας ομάδας σε μορφή πλήκτρων. ~/forms/metromenu.xform Αποτελεί μία ακόμη προβολή συνδέσεων της ίδιας ομάδας υιοθετώντας το στυλ metro. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 246

247 ~/forms/imagelistmenu.xform Αποτελεί μία προβολή των συνδέσεων μίας ομάδας με τη χρήση των εικόνων των ενεργών συνδέσεων εάν αυτές έχουν ορισθεί. Τα παραπάνω πρότυπα φορμών για το τμήμα web Menu Form Loader αποτελούν τα προκαθορισμένα πρότυπα τα οποία, βεβαίως, μπορούν να εξοπλιστούν με επιπλέον πρότυπα για να ικανοποιήσουν όλες τις πιθανές ανάγκες εμφάνισης των συνδέσεων μίας ομάδας. Ομαδοποίηση περιεχομένου Ο κατάλογος ομαδοποίησης περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ομαδοποιήσει στοιχεία περιεχομένου όπως τα Άρθρα και οι Ανακοινώσεις. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 247

248 Βοηθητικά Άρθρα Ο κατάλογος <Βοηθητικά Άρθρα> κληρονομεί αρκετά στοιχεία από τον κατάλογο των άρθρων και περιέχει άρθρα τα οποία σχετίζονται με σελίδες του συστήματος. Τα άρθρα αυτά είναι διαθέσιμα στο περιβάλλον εργασίας του συστήματος. Το πεδίο <Scope> περιέχει την ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας στην οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο. Η διαδρομή αυτή είναι σχετίκη πχ. για την αρχική σελίδα ~/default.aspx ή για την κεντρική σελίδα των άρθρων ~/Articles/AllItems.aspx κτλ. Στη συνέχεια το στοιχείο αυτό είναι διαθέσιμο πατώντας το πλήκτρο <Βοήθεια> στο πάνω δεξί τμήμα της σελίδας ή το πλήκτρο F1. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 248

249 Σελίδες Τοποθεσίας Ο κατάλογος αυτός περίεχει όλες τις καταχωρημένες σελίδες τμημάτων web του συστήματος. Οι σελίδες αυτές ακολουθούν ένα από τα δηλωμένα πρότυπα του καταλόγου <Πρότυπα Σελίδων> Κατά τη δημιουργία μίας σελίδας τοποθεσίας, ο χρήστης πρέπει να ορίσει τον τίτλο της σελίδας, το όνομά της με λατινικούς χαρακτήρες καθώς επίσης και το πρότυπο που η σελίδα ακολουθεί. Στην περίπτωση κατά την οποία η σελίδα σχετίζεται με ένα κατάλογο τότε το πεδίο <Target Catalog> θα πρέπει να περιέχει τον κατάλογο αυτό. Μετά την αποθήκευση η σελίδα θα είναι διαθέσιμη σύμφωνα με το όνομα της (πχ. εάν δεν έχει δηλωθεί κατάλογος ή εάν έχει δηλωθεί συνδεόμενος κατάλογος). Αρχικά η σελίδα αυτή είναι κενή. Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει τμήματα web στις ζώνες της σελίδας σύμφωνα με το πρότυπο σελίδας που έχει επιλεχθεί. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της επεξεργασίας θα πρέπει να χορηγηθούν δικαιώματα προβολής στη σελίδα αυτή σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του συστήματος. Πρότυπα Σελίδων Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλα τα ισχύοντα πρότυπα σελίδων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία σελίδων τοποθεσίας. Τα πρότυπα αυτά αντιπροσωπεύονται από ένα φυσικό αρχείο στο φάκελο της εφαρμογής ~/PageTemplates. Κατά συνέπεια η καταχώρηση ενός στοιχείου στον κατάλογο αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από την ενσωμάτωση του αντίστοιχου προτύπου σελίδα στον φυσικό κατάλογο της εφαρμογής. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 249

250 Το πεδίο <Ηλεκτρονική διεύθυνση> περιέχει τη σχετική φυσική διαδρομή του προτύπου (πχ. ~/PageTemplates/PageWithTwoColumns.aspx). Στη συνέχεια παρατίθεται ως παράδειγμα ένα τέτοιο πρότυπο. Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/default.master" AutoEventWireup="true" Inherits="Cardisoft.DataServices.Web.Pages.PortalPage, Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 250

251 Cardisoft.DataServices.Web, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=a34b547ce8564f99" %><asp:content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server"> </asp:content> <asp:content ID="Content3" ContentPlaceHolderID="MainPlaceHolder" Runat="Server"> <div class="grid_8"> <asp:webpartzone ID="MainWebPartZone" runat="server"> <ZoneTemplate></ZoneTemplate> </asp:webpartzone> </div> <div class="grid_4"> <asp:webpartzone ID="RightWebPartZone" runat="server"> <ZoneTemplate></ZoneTemplate> </asp:webpartzone> </div> </asp:content> <asp:content ID="Content5" ContentPlaceHolderID="FooterPlaceHolder" Runat="Server"> </asp:content> Η σελίδα αυτή είναι μία τυπική ASP.NET σελίδα τμημάτων web. Κληρονομεί τη μορφοποίηση μιας βασικής σελίδας (default.master) και έχει δύο ζώνες τμημάτων web, μία κεντρική και μία δεξιά. Ενέργειες Καταλόγων Ο κατάλογος αυτός περίεχει όλους τους ενεργούς συνδέσμους που σχετίζονται με συγκεριμένες ενέργειες των καταλόγων (πχ. δημιουργία, εισαγωγή, διαγραφή κτλ) και μπορούν να εμφανίζονται σε πίνακες, αναδυόμενα μενού και άλλα στοιχεία του περιβάλλοντος. Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται σύμφωνα με τα δικαιώματα του κάθε χρήστη στα αντίστοιχα τμήματα της εφαρμογής. Κατά τη δημιουργία ενός στοιχείου στον κατάλογο αυτό ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τον τον τίτλο του στοιχείου, τη διαδρομή του ενεργού συνδέσμου, τον γονικό κατάλογο από τη λίστα των καταλόγων του συστήματος και προαιρετικά τη διαδρομή της εικόνας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, το δικαίωμα στο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί καθώς επίσης την ομάδα και τη σειρά εμφάνισης εάν αυτά είναι απαραίτητα. Το πεδίο <Ομάδα Εμφάνισης> μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ομαδοποιήσει τους ενεργούς συνδέσμους. Οι προκαθορισμένες ομάδες στον κατάλογο αυτό είναι οι παρακάτω: Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 251

252 Ονομασία Catalog Περιγραφή Η ενέργεια αυτή θα εμφανισθεί στη σελίδα προβολής των στοιχείων του καταλόγου στο επάνω μέρος της σελίδας. LinkMenu Η ενέργεια θα εμφανισθεί στο αναδυόμενο μενού στον πίνακα προβολής των στοιχείων του καταλόγου. DispForm Η ενέργεια θα εμφανισθεί στη σελίδα προβολής του στοιχείου. Η <Ομάδα> είναι, βεβάιως, ένα πεδίο κειμένου το οποίο μπορεί να πάρει και άλλες τιμές ανάλογα με τις ανάγκες του συστήματος. Τα πεδίο <Διαδρομή διεύθυνσης URL> είναι ένα παραμετρικό πεδίο κειμένου. Κατά συνέπεια χρησιμοποιεί τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας ως παραμέτρους. Έτσι πχ. η σχετική διαδρομή ~/ApplicationUser/DispItem.aspx?ItemId={UserID} η οποία αποτελεί μία ενέργεια του αναδυόμενου μενού του καταλόγου των Επαφών χρησιμοποιεί την παράμετρο UserID η οποία δεν είναι τίποτε άλλο από το αντίστοιχο πεδίο που είναι διαθέσιμο σε μία επαφή και ορίζει τη σύνδεση της επαφής με ένα χρήστη. Έτσι η παραπάνω διαδρομή θα προσπελαστεί από τις διαδικασίες του συστήματος και πχ. για την επαφή που συνδέεται με το χρήστη με Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 252

253 κωδικό 120 θα μετατραπεί σε ~/ApplicationUser/DispItem.aspx?ItemId=120. Άλλες τυπικές μεταβλητές είναι η μεταβλητή {ItemID} η οποία επιστρέφει τον κωδικό του αντικειμένου, {CurrentCatalog} η οποία επιστρέφει τον επιλεγμένο κατάλογο, {CurrentSite} η οποία επιστρέφει τη διαδρομή της τρέχουσας τοποθεσίας κτλ. Τα πεδίο <Ενέργεια> μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενσωματωθεί η ονομασία της ενέργειας το δικαίωμα εκτέλεσης της οποίας προκειται να ελεγχθεί εάν ο χρήστης επιλέξει ως <Δικαίωμα> το Εκτέλεση (πχ. Δικαίωμα: Εκτέλεση, Ενέργεια: Print για την εκτέλεση της εκτύπωσης που σχετίζεται με ένα αντικείμενο). Ρυθμίσεις Καταλόγων Ο κατάλογος των ρυθμίσεων καταλόγων περιέχει επιπλέον ρυθμίσεις για τους καταλόγους του συστήματος. Αποτελεί ένα εσωτερικό μεταβαλλόμενο κατάλογο του συστήματος. Οι ρυθμίσεις που καταχωρούνται στον κατάλογο αυτό σχετίζονται με την επιχειρησιακή λογική του κάθε συστήματος (πχ. το πεδίο <Ενεργοποίηση Δημοσιεύσεων> το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να εφαρμόσουμε τις διαδικασίες έγκρισης περιεχόμενου). Κάθε κατάλογος του συστήματος μπορεί να αντιπροσωπεύεται στον κατάλογο αυτό μόνον μία φορά για κάθε τοποθεσία. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 253

254 Ροές Καταλόγων Ο κατάλογος των ροών εργασίας καταλόγων συνδέει πρότυπες ροές εργασίας με συγκεκριμένες ενέργειες στα στοιχεία ενός καταλόγου. Οι ενέργειες κατά την εκτέλεση των οποίων μπορεί να ξεκινήσει ένα πρότυπο ροής εργασίας είναι οι παρακάτω: 1. Κατά την εισαγωγή αντικειμένου Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 254

255 Μετά την εισαγωγή ενός νέου στοιχείου στον ορισμένο κατάλογο η υπηρεσία ροών εργασιών θα προσπελάσει τα στοιχεία του καταλόγου <Ροές Καταλόγων> για καθορισμένα πρότυπα ροών και εάν αυτά βρεθούν θα εκτελεσθούν. 2. Κατά την επεξεργασία αντικειμένου Μετά την επεξεργασία ενός αντικειμένου στον ορισμένο κατάλογο η υπηρεσία ροών εργασιών θα προσπελάσει τα στοιχεία του καταλόγου <Ροές Καταλόγων> για καθορισμένα πρότυπα ροών και εάν αυτά βρεθούν θα εκτελεσθούν. 3. Κατά τη διαγραφή αντικειμένου Μετά τη διαγραφή ενός αντικειμένου στον ορισμένο κατάλογο η υπηρεσία ροών εργασιών θα προσπελάσει τα στοιχεία του καταλόγου <Ροές Καταλόγων> για καθορισμένα πρότυπα ροών και εάν αυτά βρεθούν θα εκτελεσθούν. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο σύνολο των ροών εργασιών που μπορούν να συνδεθούν με μία διαδικασία ενός καταλόγου. Οι ροές εργασίας θα εκτελεσθούν ασύγχρονα σύμφωνα με τις καθορισμένες στα πρότυπά τους ενέργειες (activities). Έγγραφα Ο κατάλογος των εγγράφων χρησιμοποιείται από το σύστημα για την αποθήκευση αρχείων χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες του συστήματος. Τα αρχεία αυτά στη συνέχεια είναι διαθέσιμα από την εφαρμογή μέσω διευθύνσεων της μορφής: πχ. ή κτλ. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 255

256 Ένας κατάλογος εγγράφων παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας καταλόγων για την καλύτερη οργάνωση των αρχείων χρησιμοποιώντας τη διαδικασία <Δημιουργία Φακέλου>. Κατά την εισαγωγή νέου στοιχείου ο χρήστης καλείται να εισάγει ένα αρχείο και στη συνέχεια να Μετά την εισαγωγή του αρχείου ο χρήστης καλείται να αλλάξει εάν επιθυμεί την ονομασία με την οποία το αρχείο θα είναι διαθέσιμο στο σύστημα. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 256

257 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας το αρχείο μπορεί να είναι διαθέσιμο σύμφωνα με ορισμένα δικαιώματα των χρηστών. Εάν δεν υπάρχουν προκαθορισμένα δικαιώματα για τον κατάλογο τότε θα πρέπει να ορισθούν για το αρχείο που προστέθηκε. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 257

258 Εικόνες Τοποθεσίας Ο κατάλογος των εικόνων ακολουθεί την ίδια ακριβώς διαχείριση με τον κατάλογο των εγγράφων. Παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης εικόνων, δημιουργίας φακέλων για την οργάνωση αυτών καθώς επίσης και διαδικασίες ορισμού διακιωμάτων πρόσβασης. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αποθήκευσης οι εικόνες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικών διευθύνσεων σχετικών με την εφαρμογή: Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 258

259 Ερωτηματολόγια Ο κατάλογος αυτός περιέχει όλα τα διαθέσιμα ερωτηματολόγια τα οποία μετέχουν σε διαδικασίες αξιολόγησης ή έρευνας και είναι προβάσιμα από τους χρήστες του σύστηματος, μέσα από αντίστοιχες φόρμες. Εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ένα νέο ερωτηματολόγιο ή να επεξεργασθούν ένα υπάρχον. Στην πρώτη οθόνη της δημιουργίας, ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τις βασικές ιδιότητες του ερωτηματολογίου. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 259

260 Τα βασικά στοιχεία είναι το όνομα της έρευνας, μία περιγραφή και ο μέγιστος αριθμός απαντήσεων ανά άτομο. Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα σχετικό κατάλογο, εάν επιθυμεί να συνδέσει το ερωτηματολόγιο με αντικείμενα ενός καταλόγου (πχ. αξιολόγηση μαθημάτων) καθώς και το αν θα επιτρέπεται η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από ένα χρήστη ο οποίος δεν έχει πιστοποιηθεί. Μία σημαντική ιδιότητα που είναι διαθέσιμη και μπορεί να ορισθεί στο σημείο αυτό είναι η ιδιότητα <Ενεργό>. Ένα ενεργό ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί από χρήστες, πράγμα που δεν ισχύει στην αντίθετη περίπτωση. Μετά από αυτά τα βασικά στοιχεία, ο χρήστης καλείται να επεξεργασθεί τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Πατώντας το πλήκτρο <Προσθήκη Ερώτησης> μπορούμε να εισάγουμε μία νέα ερώτηση επιλέγοντας τον τύπο της από όλους τους διαθέσιμους τύπους. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 260

261 Επίσης ο χρήστης μπορεί να ορίσει μία ερώτηση ως υποχρεωτική, τη σειρά εμφάνισης καθώς και την ομάδα μία περιγραφή στην οποία θα εμφανισθεί η ερώτηση. Μετά την αποθήκευση της ερώτησης ο χρήστης επιστρέφει στη βασική σελίδα του ερωτηματολογίου όπου μπορεί να μεταβάλλει τη σειρά εμφάνισης των ερωτήσεων (Αλλαγή Σειράς Εμφάνισης) καθώς επίσης και να προβάλλει το ερωτηματολόγιο (Προεπισκόπηση). Στη σελίδα αυτή ο χρήστης μπορεί να δει και τα στατιστικά στοιχεία των απαντήσεων του ερωτηματολογίου σε μορφή γραφημάτων πατώντα το πλήκτρο <Στατιστικά στοιχεία> ή ακόμη και λίστα των απαντήσεων πατώντας το πλήκτρο <Δείτε τις απαντήσεις της έρευνας>. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 261

262 Μετά το τέλος της διαδικασίας επεξεργασίας ο χρήστης καλείται να δώσει τα απαραίτητα δικαιώματα προβολής στο ερωτηματολόγιο αυτό έτσι ώστε να διαθέσιμο από τους κατάλληλους χρήστες (κεντρική λίστα καταλόγου ερωτηματολογίων). Στη συνέχεια τα ερωτηματολόγια αυτά μπορούν να εισαχθούν στις σελίδες χρησιμοποιώντας κατάλληλα τμήματα web ή φόρμες εμφάνισης. Στη ίδιο αποτέλεσμα, βεβαίως, μπορεί να καταλήξει κάποιος εάν δημιουργήσει κατάλληλο σύνδεσμο για την πλοήγηση των χρηστών στη σελίδα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου η οποία ακολουθεί την παρακάτω μορφοποίηση: ή ~/Surveys AnswerSurvey.aspx?CatalogId={SurveyId} όπου η τιμή της παραμέτρου SurveyId είναι ο κωδικός που εμφανίζεται στη σελίδα του ερωτηματολογίου. Αιτήσεις Εγγραφής Ο κατάλογος των αιτήσεων εγγραφής περίεχει όλες τις αιτήσεις που έγιναν από ενδιαφερόμενους οι οποίοι θέλουν να εγγραφούν στο σύστημα ως χρήστες του. Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 262

263 Οι αιτήσεις αυτές ολοκληρώνονται είτε μετά από αυτόματες διαδικασίες -εάν αυτές έχουν ορισθεί σύμφωνα με την επιχειρησιακή λογική του σύστηματος-, είτε μετά από διαδικασίες έγκρισης εγγραφών, οι οποίες συνήθως πραγματοποιούνται στα πλαίσια εργασιών που ανατίθενται στους χρήστες κατά την εκτέλεση ροών εργασιών. Αφού ο ενδιαφερόμενος ολοκληρώσει την αίτησή του και την αποστείλει στο σύστημα, αυτή παραλαμβάνεται από εξουσιοδοτημένους χρήστες οι οποίοι εγκρίνουν ή απορρίπτουν τις αιτήσεις αυτές. Οι διαδικασίες έγκρισης-απόρριψης γίνεται μέσα από τη σελίδα εργασιών του χρήστη (Γενικά > Οι εργασίες μου). Στη συνέχεια η ροή εργασίας που συνήθως σχετίζεται με Cardisoft AE -Π.Σ. ΜΟΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών- Σελίδα: 263

264 μία αίτηση εγγραφής ολοκληρώνει την αίτηση με τη δημιουργία πχ. επαφής και χρήστη και αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για την ολοκλήρωση της αίτησης στο ενδιαφερόμενο ή αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο ενδιαφερόμενο σε περίπτωση απόρριψης με αναφορά στο λόγο απόρριψης. Οι παραπάνω διαδικασίες είναι κοινές διαδικασίες οι οποίες συνήθως ισχύουν σε περιπτώσεις εγγραφής. Βεβαίως όλες αυτές καθορίζονται από τη ροή εργασίας που σχετίζεται με τις εγγραφές χρηστών και μπορ&epsilo