1.1 Παρουσίαση των πηγών άντλησης των στοιχείων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.1 Παρουσίαση των πηγών άντλησης των στοιχείων"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1.1 Παρουσίαση των πηγών άντλησης των στοιχείων Βάση για την παρούσα εργασία αποτελεί η όσο το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ανατολική Κρήτη. Οι επιχειρήσεις που καταγράφονται είναι εκείνες οι οποίες παρουσιάζουν εξολοκλήρου ή κατά ένα σηµαντικό µέρος µεταποιητική δραστηριότητα. Επιπλέον, ως ξεχωριστή κατηγορία καταγράφηκαν και µελετήθηκαν τα ελαιουργεία λόγω του µεγάλου αριθµού τους και της ιδιαιτερότητάς τους. Επιχειρήσεις µε εξολοκλήρου εµπορική δραστηριότητα, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών (π.χ. τουριστικές επιχειρήσεις), όπως επίσης και επιχειρήσεις του πρωτογενή τοµέα, ανεξάρτητα του απασχολούµενου προσωπικού ή της εγκατεστηµένης ισχύος αυτών, είναι έξω από το πεδίο της συγκεκριµένης έρευνας. Επίσης δεν περιλαµβάνονται µεταποιητικές επιχειρήσεις που είτε δεν έχουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας είτε έχουν απαλλαγή από αυτή. Η καταγραφή περιλαµβάνει τα πλήρη στοιχεία των επιχειρήσεων όπως επωνυµία, διεύθυνση, έδρα, δραστηριότητα µε κωδικό ΕΣΥΕ, αριθµό προσωπικού και συνολική εγκατεστηµένη ισχύ. Επίσης προστέθηκε σε κάθε επιχείρηση και ο κωδικός του δηµοτικού διαµερίσµατος (..) που ανήκει, ώστε να είναι δυνατή η χωροταξική παρουσίαση της. Κύρια πηγή για τη συλλογή των παραπάνω στοιχείων ήταν οι διευθύνσεις βιοµηχανίας Ηρακλείου και Λασιθίου. Τα παραπάνω στοιχεία συµπληρώθηκαν και διασταυρώθηκαν µε στοιχεία από το Ε.Β.Ε.Η. και την ιεύθυνση Κτηνιατρικής. Σε ό,τι αφορά τα ελαιουργεία κύρια πηγή στοιχείων ήταν η ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου και Λασιθίου. Πρέπει να σηµειωθεί ότι όλα τα στοιχεία ήταν σε έντυπη µορφή και απαιτήθηκε η µετατροπή τους σε ηλεκτρονική µορφή προκειµένου να είναι δυνατή η ανάλυσή τους. Η πλήρης λίστα των επιχειρήσεων που κατεγράφησαν παρουσιάζεται στο Παράρτηµα 1 για όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων των νοµών Ηρακλείου και Λασιθίου εκτός από τα ελαιουργεία, τα οποία παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 2. Προκειµένου να τηρηθεί η δέσµευσή µας προς τις επιχειρήσεις για τη διατήρηση του απορρήτου των κοινοποιηµένων στοιχείων τους, στα παραπάνω παραρτήµατα δεν αναφέρεται η εγκατεστηµένη ισχύς, η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της άδειας λειτουργίας τους καθώς και ο αριθµός προσωπικού τους. Τα παραπάνω στοιχεία χρησιµοποιήθηκαν µόνο για στατιστική επεξεργασία και εξαγωγή συγκεντρωτικών συµπερασµάτων. 1

2 1.2 Παρουσίαση ολοκληρωµένης λίστας Οι επιχειρήσεις που κατεγράφησαν συνολικά για το νοµό Ηρακλείου ήταν 603 και για το νοµό Λασιθίου 171. Τα ελαιουργεία ήταν για το νοµό Ηρακλείου 333 και για το νοµό Λασιθίου 83. Για τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων οι επιχειρήσεις οµαδοποιήθηκαν αρχικά σε 28 κατηγορίες όπως φαίνεται παρακάτω: ΟΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 Οινοποιεία Τυποποίηση Ελαιολάδου Εµφιαλωτήρια Νερού Αναψυκτικών Σταφιδεργοστάσια Πυρηνελαιουργεία Αρτοποιεία Ζαχαροπλαστική Τυροκοµεία Σφαγεία Αλλαντικά Αλιεύµατα Παραγωγή Τροφίµων Καφέ Ζωοτροφές Ξυλουργεία Επιπλοποιεία Παραγωγή Πλαστικών Υφαντήρια Ραφεία Υποδήµατα Κεραµικά Επεξεργασία Λίθου Πλακοποιεία Αδρανή Υλικά Λατοµεία Σκυρόδεµα Ασφαλτικά Μηχανουργεία Γενικά Μηχανουργεία Γεωργικών Μηχανηµάτων Εκτυπώσεις Υαλοπίνακες Γυαλί

3 22 Μεταλλικές Κατασκευές Πλυντήρια Ρούχων Είδη Συσκευασίας Χαρτιού Σακούλες Χηµική Βιοµηχανία (Χρώµατα Λιπάσµατα Εκρηκτικά) Αποθήκες Καυσίµων και Αερίων και Εκρηκτικών ιάφορα Αποθήκες Τροφίµων Πίνακας 1.1 Οµαδοποίηση επιχειρήσεων Στα ακόλουθα τρία γραφήµατα παρουσιάζεται η κατανοµή των επιχειρήσεων ανά οµάδα για τον κάθε νοµό ξεχωριστά και συγκεντρωτικά για τους δυο νοµούς. Όπως γίνεται φανερό οι οµάδες µε το µεγαλύτερο αριθµό επιχειρήσεων που ξεχωρίζουν και στους δυο νοµούς είναι: Παραγωγή Τροφίµων Καφέ, Ξυλουργεία Επιπλοποιεία, Επεξεργασία Λίθου Πλακοποιεία, Μεταλλικές Κατασκευές. 3

4 Οινοποιεία Τυποποίηση Ελαιολάδου Εµφιαλωτήρια Νερού Αναψυκτικών Σταφιδεργοστάσια Πυρηνελαιουργεία 4 Γράφηµα 1.1 Αρτοποιεία Ζαχαροπλαστική Τυροκοµεία Σφαγεία Αλλαντικά Αλιεύµατα Παραγωγή Τροφίµων Καφέ Ζωοτροφές Ξυλουργεία Επιπλοποιεία Παραγωγή Πλαστικών Υφαντήρια Ραφεία Υποδήµατα Κεραµικά Επεξεργασία Λίθου Πλακοποιεία Αδρανή Υλικά Λατοµεία Σκυρόδεµα Ασφαλτικά Μηχανουργεία Γενικά Μηχανουργεία Γεωργικών Μηχανηµάτων Εκτυπώσεις Υαλοπίνακες Γυαλί ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑ Α Μεταλλικές Κατασκευές Πλυντήρια Ρούχων Είδη Συσκευασίας Χαρτιού Σακούλες Χηµική Βιοµηχανία (Χρώµατα Λιπάσµατα - Εκρηκτικά) Αποθήκες Καυσίµων και Αερίων και Εκρηκτικών ιάφορα Αποθήκες Τροφίµων

5 Οινοποιεία Τυποποίηση Ελαιολάδου Εµφιαλωτήρια Νερού Αναψυκτικών Σταφιδεργοστάσια Πυρηνελαιουργεία Αρτοποιεία Ζαχαροπλαστική 5 Γράφηµα 1.2 Τυροκοµεία Σφαγεία Αλλαντικά Αλιεύµατα Παραγωγή Τροφίµων Καφέ Ζωοτροφές Ξυλουργεία Επιπλοποιεία Παραγωγή Πλαστικών Υφαντήρια Ραφεία Υποδήµατα Κεραµικά Επεξεργασία Λίθου Πλακοποιεία Αδρανή Υλικά Λατοµεία Σκυρόδεµα Ασφαλτικά Μηχανουργεία Γενικά Μηχανουργεία Γεωργικών Μηχανηµάτων Εκτυπώσεις Υαλοπίνακες Γυαλί ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑ Α Μεταλλικές Κατασκευές Πλυντήρια Ρούχων Είδη Συσκευασίας Χαρτιού Σακούλες Χηµική Βιοµηχανία (Χρώµατα Λιπάσµατα - Εκρηκτικά) Αποθήκες Καυσίµων και Αερίων και Εκρηκτικών ιάφορα Αποθήκες Τροφίµων

6 Οινοποιεία Τυποποίηση Ελαιολάδου Εµφιαλωτήρια Νερού Αναψυκτικών 6 Γράφηµα 1.3 Σταφιδεργοστάσια Πυρηνελαιουργεία Αρτοποιεία Ζαχαροπλαστική Τυροκοµεία Σφαγεία Αλλαντικά Αλιεύµατα Παραγωγή Τροφίµων Καφέ Ζωοτροφές Ξυλουργεία Επιπλοποιεία Παραγωγή Πλαστικών Υφαντήρια Ραφεία Υποδήµατα Κεραµικά Επεξεργασία Λίθου Πλακοποιεία Αδρανή Υλικά Λατοµεία Σκυρόδεµα Ασφαλτικά Μηχανουργεία Γενικά Μηχανουργεία Γεωργικών Μηχανηµάτων Εκτυπώσεις Υαλοπίνακες Γυαλί Μεταλλικές Κατασκευές Πλυντήρια Ρούχων ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΛΑΣΙΘΙΟΥ Είδη Συσκευασίας Χαρτιού Σακούλες Χηµική Βιοµηχανία (Χρώµατα Λιπάσµατα - Εκρηκτικά) Αποθήκες Καυσίµων και Αερίων και Εκρηκτικών ιάφορα Αποθήκες Τροφίµων

7 1.3 Χωροταξική ανάλυση επιχειρήσεων Γενικά Στην παρούσα ενότητα γίνεται προσπάθεια χωροταξικής παρουσίασης των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάζονται χάρτες στους οποίους φαίνονται οι νοµοί της ανατολικής Κρήτης χωρισµένοι σε επίπεδο ηµοτικού ιαµερίσµατος και ανάλογα µε τη συγκέντρωση των επιχειρήσεων χρωµατίζεται διαφορετικά το ηµοτικό ιαµέρισµα. Οι οµάδες του Πίνακα 1.1 συµπτύχθηκαν σε συναφείς δραστηριότητες και τελικά προέκυψαν 10 χάρτες, σύµφωνα µε τον Πίνακα 1.2, οι οποίοι παρουσιάζουν ενδιαφέρον και αναλύονται παρακάτω. ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑ ΩΝ Χ.5 Οινοποιεία και Σταφιδεργοστάσια 1, 4 Χ.6 Τυροκοµεία, Σφαγεία, Παραγωγή ζωοτροφών 7, 8, 10 Χ.7 Εµφιαλωτήρια Νερού, Αναψυκτικών 3 Χ.8 Ξυλουργεία, Επιπλοποιεία 11 Χ.9 Παραγωγή πλαστικών, Χηµική βιοµηχανία 12, 25 Χ.10 Κεραµικά, Επεξεργασία Λίθου, Πλακοποιεία 14, 15 Χ.11 Αδρανή υλικά, Λατοµεία, Σκυρόδεµα, Ασφαλτικά 16, 17 Χ.12 Μηχανουργεία Γενικά, Μηχανουργεία Γεωργικών Μηχανηµάτων 18, 19 Χ.13 Μεταλλικές κατασκευές 22 Χ.14 Παραγωγή τροφίµων καφέ 9 Πίνακας 1.2 Αντιστοιχία δραστηριοτήτων µε χάρτες 7

8 1.3.2 Συµπεράσµατα χωροταξικής ανάλυσης Συσχέτιση οινοποιείων και σταφιδεργοστασίων µε τους αµπελώνες Όπως φαίνεται στο χάρτη Χ5, υπάρχει υψηλή συσχέτιση µεταξύ της γεωγραφικής κατανοµής των αµπελώνων και των οινοποιητικών µονάδων. Οι περισσότεροι αµπελώνες στο νοµό Ηρακλείου συγκεντρώνονται στις επαρχίες Τεµένους, Μαλεβυζίου, Μονοφατσίου και Πεδιάδος. Αντιστοίχως, παρατηρούµε ότι οι οινοποιητικές µονάδες χωροθετούνται κατά κύριο λόγο στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου και στη Φοινικιά και δευτερευόντως στα δηµοτικά διαµερίσµατα Αρκαλοχωρίου, Αλαγνίου, Καλλονής και Κουνάβων. Στο νοµό Λασιθίου, οι αµπελώνες είναι συγκεντρωµένοι σε δυο κυρίως σηµεία, στο οροπέδιο της Ζήρου του δήµου Λεύκης, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Σητείας. Αντίστοιχα, οι οινοποιητικές µονάδες βρίσκονται στην περιοχή του Παλαικάστρου και του.. Σητείας. Τυροκοµεία, Σφαγεία, Παραγωγή ζωοτροφών Όπως φαίνεται στο χάρτη Χ6, η κύρια δραστηριότητα της οµάδας αυτής παρουσιάζεται στην περιοχή γύρω από την πόλη του Ηρακλείου. Επίσης παρατηρείται διασπορά των εν λόγω επιχειρήσεων σε όλο το νοµό του Ηρακλείου. Αντίθετα, στο νοµό Λασιθίου παρατηρείται µειωµένη δραστηριότητα στο συγκεκριµένο αντικείµενο. Πιο συγκεκριµένα όπως φαίνεται από τον Συγκεντρωτικό Πίνακα των επιχειρήσεων και το χάρτη Χ6, τα τυροκοµεία στο νοµό Ηρακλείου είναι 17 ενώ στο νοµό Λασιθίου είναι 3, µε τα περισσότερα τυροκοµεία να συγκεντρώνονται εκατέρωθεν του νοητού άξονα Ηρακλείου Μοιρών. Όπως φαίνεται από το συγκεντρωτικό πίνακα οι επιχειρήσεις παραγωγής ζωοτροφών κατανέµονται χωροταξικά ανάλογα µε τα τυροκοµεία. Επίσης αναφορικά µε τις επιχειρήσεις αλλαντικών είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι ο κύριος αριθµός επιχειρήσεων εδρεύει στη βιοµηχανική περιοχή Ηρακλείου. Εµφιαλωτήρια Νερού, Αναψυκτικών (χάρτης Χ.7) Οι κύριες περιοχές που έχουν αναπτυχθεί οι εν λόγω επιχειρήσεις στο νοµό Ηρακλείου είναι η βιοµηχανική περιοχή Ηρακλείου, γεγονός που δικαιολογείται καθώς είναι η κύρια περιοχή 8

9 µε υψηλή βιοµηχανική δραστηριότητα, και οι περιοχές όπου διαθέτουν φυσικές πηγές νερού (Ζαρός, Γέργερη, Μάλια κ.λ.π.) Αντίστοιχα, στο νοµό Λασιθίου τα εµφιαλωτήρια νερού και αναψυκτικών απαντώνται σε πέντε πόλους (Άγιος Νικόλαος, Νεάπολη, Ιεράπετρα, Σητεία και Οροπέδιο Λασιθίου). Ξυλουργεία, Επιπλοποιεία (χάρτης Χ.8) Όπως προκύπτει από την χωροταξική απεικόνιση του χάρτη, η συγκεκριµένη δραστηριότητα ακµάζει ιδιαίτερα στην Ανατολική Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κατανοµή των ξυλουργείων ακολουθεί την πληθυσµιακή κατανοµή των δύο νοµών, µε τις περισσότερες µονάδες να συγκεντρώνονται στα µεγαλύτερα αστικά κέντρα. Παραγωγή πλαστικών, Χηµική βιοµηχανία (χάρτης Χ.9) Παραγωγή πλαστικών Ο κύριος όγκος δραστηριότητας των επιχειρήσεων παραγωγής πλαστικών αφορά την παραγωγή: 1) Πλαστικών προϊόντων που προορίζονται στην κάλυψη των αναγκών του τοµέα της γεωργίας στην Κρήτη. Τα προϊόντα αυτά είναι κατά κύριο λόγο τα: Φύλλα θερµοκηπίου, σωλήνες άρδευσης, ελαιόδιχτυα κ.α. 2) οµικά προϊόντα (ηλεκτρολογικό υλικό, δεξαµενές νερού, διογκωµένη πολυστερίνη κ.α.) 3) Συσκευασία τροφίµων. Ο µεγαλύτερος όγκος επιχειρήσεων συγκεντρώνεται στο νοµό Ηρακλείου, κατά κύριο λόγο στη βιοµηχανική περιοχή Ηρακλείου και στην περιοχή της Μεσσαράς. Στο Λασίθι οι επιχειρήσεις πλαστικών συγκεντρώνονται κατά πρώτο λόγο στην πόλη της Ιεράπετρας και κατά δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο και στη Σητεία. Χηµική βιοµηχανία Η χηµική βιοµηχανία συγκεντρώνεται στην βιοµηχανική περιοχή Ηρακλείου και στις πόλεις του Αγίου Νικολάου και της Ιεράπετρας. Οι κύριες δραστηριότητες του κλάδου αφορούν την αναγόµωση πυροσβεστήρων, την παραγωγή χρωµάτων και τα γεωργικά φάρµακα. 9

10 Κεραµικά, Επεξεργασία Λίθου, Πλακοποιεία (χάρτης Χ.10) Κεραµικά Παρόλο που ο συγκεκριµένος κλάδος είναι υπεραναπτυγµένος στο δηµοτικό διαµέρισµα του Θραψανού το γεγονός αυτό δεν απεικονίζεται στον χάρτη Χ10. Αυτό οφείλεται στο ότι τα περισσότερα εργαστήρια αυτού του είδους έχουν απαλλαχτικό από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας από τη διεύθυνση βιοµηχανίας και συνεπώς δεν συγκαταλέγονται στην λίστα των επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας. Επεξεργασία Λίθου, Πλακοποιεία Από την παρατήρηση του χάρτη εξάγεται το συµπέρασµα ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα εµφανίζει συσχέτιση µε την πληθυσµιακή κατανοµή. Αδρανή υλικά, Λατοµεία, Σκυρόδεµα, Ασφαλτικά (χάρτης Χ.11) Από την παρατήρηση του χάρτη 11 παρατηρείται µεγάλη συνάφεια των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή σκυροδέµατος και στην παραγωγή αδρανών υλικών. Το φαινόµενο αυτό είναι κοινό και για τους δύο νοµούς. Μηχανουργεία Γενικά, Μηχανουργεία Γεωργικών Μηχανηµάτων (χάρτης Χ.12) Οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου αυτού συγκεντρώνονται στη βιοµηχανική περιοχή Ηρακλείου καθώς και στη βιοµηχανική περιοχή της Φοινικιάς. Αναφορικά µε το νοµό Λασιθίου οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι εγκατεστηµένες στις πόλεις του Αγίου Νικολάου και της Σητείας. Μεταλλικές κατασκευές (χάρτης Χ.13) Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται είναι συγκεντρωµένες: Στις αστικές και περιαστικές περιοχές του Ηρακλείου Στην περιοχή του Τυµπακίου και Μοιρών Στον νοµό Λασιθίου παρατηρείται µεγάλη συγκέντρωση στις τρεις µεγάλες πόλεις (Ιεράπτερα, Σητεία, Άγιος Νικόλαος). Ιδιαίτερη ανάπτυξη παρατηρείται στην πόλη της Ιεράπετρας, προφανώς λόγω των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κατασκευές µεταλλικών θερµοκηπίων. 10

11 Παραγωγή τροφίµων καφέ (χάρτης Χ.14) Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσµα παραγωγής τροφίµων (ζυµαρικά, µέλι, αλάτι, καφέ, αλεύρι κ.α). Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι οι µονάδες που έχουν αναπτυχθεί στις περιοχές Τυµπακίου και Ιεράπετρας αφορούν συσκευαστήρια κηπευτικών. Χωρική κατανοµή επιχειρήσεων (χάρτης Χ.16) Όπως φαίνεται στο χάρτη οι κύριοι πόλοι ανάπτυξης των επιχειρήσεων στο νοµό Ηρακλείου βρίσκονται κατά κύριο λόγο στη βιοµηχανική περιοχή Ηρακλείου και στη Φοινικιά, και δευτερευόντως στο Αρκαλοχώρι, στις Μοίρες και στο Τυµπάκι. Στο νοµό Λασιθίου ο κύριος όγκος βρίσκεται στις τέσσερις πόλεις, τον Άγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρα, τη Σητεία και τη Νεάπολη. Συγκεντρωτικά, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι οι κύριες δραστηριότητες είναι τα τρόφιµα, τα ξυλουργεία και οι µεταλλικές κατασκευές. Συµπεράσµατα Αναφορικά µε την Ισχύ των Επιχειρήσεων Σύµφωνα µε τον Πίνακα 1.3 και το Γράφηµα 1.4, παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο µέρος της εγκατεστηµένης ισχύος βρίσκεται στη ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, που περιλαµβάνει τη ΒΙ.ΠΕ µε 42% επί του συνόλου και τη Φοινικιά µε 11%. ευτερευόντως ακολουθούν οι περιοχές που βρίσκονται γύρω από τα κυριότερα αστικά κέντρα των δύο νοµών όπως η Ιεράπετρα, οι Μοίρες, το Τυµπάκι, η Σητεία, το Αρκαλοχώρι, ο Άγιος Νικόλαος κλπ. Επιπρόσθετα, υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση ισχύος σε περιοχές που κοντά σε αυτές υπάρχουν µεµονωµένα κάποιες µεγάλες µονάδες. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι περιοχές της αµάστας, της Ροδιάς και της Ανώπολης (Λατοµεία, Παραγωγή έτοιµου σκυροδέµατος κλπ) 11

12 Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΣ (KW) Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΣ (KW) 1 ΒΙ.ΠΕ ΖΑΡΟΣ ΦΟΙΝΙΚΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΠΟΛΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΠΑΧΙΑ ΑΜΜΟΣ ΜΟΙΡΕΣ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ ΤΥΜΠΑΚΙ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΜΑΣΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΗΤΕΙΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ ΑΛΑΓΝΙ ΜΑΛΙΑ ΠΗΓΑΪ ΑΚΙΑ ΒΙΑΝΝΟΣ ΕΛΙΑ ΡΟ ΙΑ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ ΓΑΖΙ ΝΙΠΙ ΙΤΟΣ ΒΟΥΤΕΣ ΠΕΖΑ ΠΡ. ΗΛΙΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΕΣ ΚΟΥΝΑΒΟΙ ΠΡΟΤΟΡΙΑ ΤΥΛΙΣΟΣ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΣΥΛΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΛΟΝΗ Πίνακας 1.3 Ισχύς ανά περιοχή 12

13 ΙΣΧΥΣ (KW) ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 1% 1% 1% 1% 10% 1% 1% 1% 1% 1% 42% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 11% ΒΙ.ΠΕ ΦΟΙΝΙΚΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΜΟΙΡΕΣ ΤΥΜΠΑΚΙ ΑΜΑΣΤΑ ΣΗΤΕΙΑ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ ΜΑΛΙΑ ΒΙΑΝΝΟΣ ΡΟ ΙΑ ΓΑΖΙ ΒΟΥΤΕΣ ΠΡ. ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΝΑΒΟΙ ΤΥΛΙΣΟΣ ΑΓ. ΣΥΛΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗ ΖΑΡΟΣ ΑΝΩΠΟΛΗ ΠΑΧΙΑ ΑΜΜΟΣ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΑΓΝΙ ΠΗΓΑΪ ΑΚΙΑ ΕΛΙΑ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ ΝΙΠΙ ΙΤΟΣ ΠΕΖΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΕΣ ΠΡΟΤΟΡΙΑ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γράφηµα

14 Σε ότι αφορά τη σχέση της ισχύος µε το είδος της παροχής της.ε.η., όπως παρατηρούµε από το Γράφηµα 1.5, οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι σχετικά µικροί καταναλωτές µε τριφασική παροχή. Στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι το παρακάτω γράφηµα αφορά µόνο επιχειρήσεις του νοµού Ηρακλείου αφού δεν υπήρχαν στοιχεία για το νοµό Λασιθίου. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ Υ/Σ Μ.Τ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 400V Γράφηµα

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 2.1 Γενικά Ένα σηµαντικό κοµµάτι της εργασίας αφορά τη συλλογή στοιχείων από τις βιοτεχνικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις της Ανατολική Κρήτης µέσω της συµπλήρωσης κατάλληλου ερωτηµατολογίου. 2.2 Παρουσίαση ερωτηµατολογίου Το ερωτηµατολόγιο το οποίο χρησιµοποιήθηκε για την άντληση των στοιχείων, επισυνάπτεται στο Παράρτηµα 3 και είχε την εξής δοµή: Το πρώτο κοµµάτι του ερωτηµατολογίου περιείχε στοιχεία αναφορικά µε: Στοιχεία εταιρείας (επωνυµία, νοµική µορφή, έδρα, κύκλο εργασιών, εποχικότητα, ωράριο λειτουργίας, µορφωτικό επίπεδο προσωπικού, κυριότερα προϊόντα που παράγει η εταιρεία, πιστοποιητικά εταιρείας κ.λ.π.). Το δεύτερο κοµµάτι περιείχε ερωτήσεις σχετικά µε την παραγωγή: Είδος παραγωγής (κάθετη παραγωγή, συνεχούς ροής κ.λ.π.) Βαθµός αυτοµατοποίησης των διαδικασιών της παραγωγής (π.χ. εφαρµογή συστηµάτων MRP, CAD/CAM κ.λ.π.) Γενικά στοιχεία για την παραγωγή (φύρα, δυναµικότητα, ποσοστό χρησιµοποιούµενης δυναµικότητας) Το τρίτο κοµµάτι περιείχε ερωτήσεις σχετικά µε ενεργειακά θέµατα: Εγκατεστηµένη ισχύς Άντληση στοιχείων ανάλογα µε το είδος του καταναλωτή (καταναλωτές µέσης τάσης και καταναλωτές χαµηλής τάσης) Είδος και ποσότητα κατανάλωσης καυσίµων Το τέταρτο κοµµάτι αφορά περιβαλλοντικά και χωροταξικά θέµατα. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα πιο σηµαντικά από αυτά: Είδος λυµάτων και ρύπων Ανακύκλωση 15

16 Το πέµπτο και τελευταίο κοµµάτι της έρευνας αφορά ερωτήσεις για την ανάδειξη προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε σχέση µε: Τις υποδοµές στην περιοχή που δραστηριοποιούνται Την αδειοδότησή τους Συγκρούσεις χρήσεων γης Τη χωροταξία της επιχείρησης γενικά 2.3 Στόχοι ερωτηµατολογίου Μέσω του ερωτηµατολογίου έγινε προσπάθεια για την άµεση προσέγγιση των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων και την άντληση στοιχείων πραγµατικών και επικαιροποιηµένων. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στους στόχους του κάθε επιµέρους τµήµατος της έρευνας: Πρώτο τµήµα: Ο κύριος στόχος του τµήµατος αυτού ήταν να γίνει αντιληπτό το µέγεθος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον µεταποιητικό τοµέα στην Ανατολική Κρήτη, να διαπιστωθεί η αναλογία των επιχειρήσεων βάσει της νοµικής µορφής (Α.Ε., ατοµικές, Ο.Ε. κ.λ.π.), του κύκλου εργασίας, του αριθµού του απασχολούµενου προσωπικού, του µορφωτικού επιπέδου του (απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ε κ.λ.π.) και του ποσοστού των επιχειρήσεων που εφαρµόζουν συστήµατα διαχείρισης (ISO 9001, HACCP κ.λ.π.) εύτερο τµήµα Στο δεύτερο τµήµα σκοπός ήταν να διαπιστωθεί ο βαθµός αυτοµατοποίησης ανά είδος παραγωγής και το κατά πόσον οι σύγχρονες τεχνολογίες έχουν ενσωµατωθεί στις παραγωγικές διαδικασίες των µεταποιητικών επιχειρήσεων της ανατολικής Κρήτης. Τρίτο τµήµα Οι κύριοι στόχοι µέσω του τρίτου τµήµατος ήταν η εξαγωγή στοιχείων σχετικά µε το µέσο επίπεδο εγκατεστηµένης ισχύος, τα επίπεδα χρήσης εναλλακτικών µορφών ενέργειας (π.χ. µαζούτ, LPG κ.λ.π.) και την ποσοστιαία κατανοµή των χρηστών µέσης και χαµηλής τάσης. Τέταρτο τµήµα Στόχοι του τµήµατος αυτού ήταν η άντληση στοιχείων για να διαπιστωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανά κλάδο (π.χ. ανακύκλωση, είδος αποβλήτων, είδος λυµάτων και ρύπων, εφαρµογή µέτρων περιβαλλοντικής αναβάθµισης κ.λ.π.). 16

17 Πέµπτο τµήµα Κύριος στόχος των ερωτήσεων του τµήµατος αυτού ήταν η άντληση στοιχείων µέσα από την επιχείρηση σχετικά µε γενικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, όπως προβλήµατα υποδοµών, χωροταξίας κ.λ.π. 2.4 Τρόπος και λογική επιλογής των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα Αρχικά όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 1, το σύνολο των επιχειρήσεων (βιοµηχανικές και βιοτεχνικές) που καταγράφηκαν είναι 603 και 172, για τους νοµούς Ηρακλείου και Λασιθίου, αντίστοιχα. Από το σύνολο των επιχειρήσεων αυτών έγινε µία διαλογή βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων ώστε να περιοριστεί το δείγµα των επιχειρήσεων που θα συµµετείχαν στην έρευνα. Το κύριο κριτήριο βάσει του οποίου έγινε η επιλογή των επιχειρήσεων αυτών ήταν να υπάρχει αντιπροσώπευση όλων των κλάδων µεταποίησης. Επικουρικά χρησιµοποιήθηκε η εγκατεστηµένη ισχύς και ο αριθµός προσωπικού. Ο αριθµός του δείγµατος των επιχειρήσεων που απευθυνθήκαµε για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν 250 για το νοµό Ηρακλείου και 70 για το νοµό Λασιθίου. Στο παρακάτω γράφηµα παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις που προσεγγίστηκαν µέσω των ερωτηµατολογίων ανά νοµό. Κατανοµή εταιρειών έρευνας 72 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 250 Γράφηµα 2.1. Κατανοµή επιχειρήσεων ανά νοµό 17

18 2.5 Περιγραφή της έρευνας Γενικά στοιχεία έρευνας Η έρευνα διεξήχθη κατά την περίοδο 10/04/2006 έως 30/08/2006 µέσω της αποστολή του ερωτηµατολογίου στις επιχειρήσεις. Τα βήµατα που ακολουθήθηκαν κατά την προσέγγιση των επιχειρήσεων ήταν τα εξής: 1 ο βήµα: Επικοινωνία µε την επιχείρηση και συζήτηση µε τον υπεύθυνο της επιχείρησης που θα συµπλήρωνε το ερωτηµατολόγιο. 2 ο Βήµα: Αποστολή ερωτηµατολογίου µέσω φαξ ή ή προσωπική συνέντευξη/ επαφή µε τον υπεύθυνο της επιχείρησης. 3 ο Βήµα: Τηλεφωνική επικοινωνία µε τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων και προτροπή για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Τα ερωτηµατολόγια που συλλέχθησαν ήταν 51 (34 από το Ηράκλειο και 17 από το Λασίθι) και παρουσιάζονται γραφικά παρακάτω: Εταιρείες δείγµατος ανά νοµό 17 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 34 Γράφηµα 2.2 Κατανοµή επιχειρήσεων που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο ανά νοµό Κυριότερες αιτίες απροθυµίας των επιχειρήσεων για συµµετοχή στην έρευνα Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι παρατηρήθηκε ιδιαίτερη απροθυµία από την µεριά των επιχειρήσεων και δη των ιδιοκτητών τους, στο να συνεργαστούν για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, παρά τη δέσµευση των µελών της οµάδας εργασίας ότι θα τηρηθεί απόλυτη εχεµύθεια και ότι τα αποτελέσµατα θα επεξεργαστούν στατιστικά και µε σκοπό να εξαχθούν γενικά συµπεράσµατα. 18

19 Οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν τις επιχειρήσεις στην µη συµµετοχή τους στην έρευνα ήταν οι εξής: 1. Αδιαφορία είτε λόγω αρνητικής διάθεσης είτε λόγω έλλειψης εµπιστοσύνης στα θεσµικό όργανα και την αποτελεσµατικότητα τους (σε ποσοστό 41%) 2. Αδυναµία να συµπληρωθεί το ερωτηµατολόγιο από κάποιο άτοµο της επιχείρησης (σε ποσοστό 29%) 3. Φόβος από την κοινοποίηση στοιχείων της επιχείρησης (σε ποσοστό 20%) 4. Έλλειψη χρόνου (σε ποσοστό 9 %) 5. Οι επιχειρήσεις είτε είχαν κλείσει είτε είχαν σταµατήσει την παραγωγική διαδικασία (σε ποσοστό 1%). 9% 1% 20% 41% % Γράφηµα 2.3 Λόγοι µη συµµετοχής των επιχειρήσεων στην έρευνα Τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που εξάγονται, για τη µέση µεταποιητική επιχείρηση στην Ανατολική Κρήτη, από το παραπάνω γράφηµα είναι ότι: Οι επιχειρήσεις είναι αρκετά εσωστρεφείς και διστάζουν να κοινοποιήσουν στοιχεία που τους αφορούν εν είναι επανδρωµένες µε τα κατάλληλα άτοµα, για αυτό και δεν ήταν δυνατόν να συµπληρωθεί το ερωτηµατολόγιο 19

20 Οι επιχειρηµατίες δεν πιστεύουν ότι θα έχουν άµεσο ή έµµεσο όφελος από αυτή τη συνεργασία µε κάποιο θεσµικό όργανο εν προκειµένω το Τ.Ε.Ε.-Τ.Α.Κ Κυριότερα συµπεράσµατα από την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων Παρακάτω αναλύονται οι ερωτήσεις από τις οποίες µπορούν να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα. Πιστοποιηµένα συστήµατα διαχείρισης Στη συνέχεια παρουσιάζονται ποσοστιαία οι επιχειρήσεις που είναι πιστοποιηµένες για τα παρακάτω συστήµατα διαχείρισης: ISO 9001:2000 (Σύστηµα διαχείρισης ποιότητας) ISO (Σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης) OHSAS (Σύστηµα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας) HACCP/ ISO (Σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 100% 75% 50% 53% 25% 24% 0% 4% ISO 9001:2000 ISO OHSAS HACCP/ ISO % Γράφηµα

21 Από το παραπάνω γράφηµα µπορούµε να συµπεράνουµε τα παρακάτω: Περισσότερες από τις µισές επιχειρήσεις (53%) είναι πιστοποιηµένες µε ISO 9001:2000. Πιθανόν το ποσοστό του 53% να µην είναι απόλυτα ακριβές. Παρόλα αυτά δείχνει ξεκάθαρα ότι αρκετά µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων είναι πιστοποιηµένος µε Συστήµατα ιαχείρισης. Σχετικά µικρά ποσοστά επιχειρήσεων είναι πιστοποιηµένες µε (4 %) & (2 %) Επίσης παρατηρείται ότι πολλές επιχειρήσεις τροφίµων είναι πιστοποιηµένες τόσο µε το HACCP όσο και µε το ISO 9001:2000. Πιο συγκεκριµένα βάσει του παρακάτω γραφήµατος συµπεραίνεται ότι οι µισές επιχειρήσεις τροφίµων, που συµµετείχαν στο δείγµα, έχουν πιστοποιητικό στη διαχείρισης των τροφίµων (HACCP) και το 67 % στο συγκεκριµένο κλάδο έχει και πιστοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας ISO 9001:2000. Όπως φαίνεται το ποσοστό αυτό είναι κατά 14 % υψηλότερο από ότι ο µέσος όρος πιστοποιηµένων επιχειρήσεων του δείγµατος µας. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 100% 75% 67% 50% 50% 25% 0% ISO 9001:2000 HACCP/ ISO Γράφηµα

22 Τεχνικός Ασφαλείας - Ιατρός Εργασίας Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα σχετικά µε τους τεχνικούς ασφαλείας. Από το σχετικό γράφηµα εξάγεται ως συµπέρασµα ότι σε ένα ποσοστό 6,4 % (του συνόλου του δείγµατος) οι επιχειρήσεις δεν απασχολούν τεχνικό ασφαλείας παρότι είναι υποχρεωτικό από τη νοµοθεσία. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝ ΕΧΟΥΝ 6,40% ΕΧΟΥΝ 93,60% 0% 25% 50% 75% 100% Γράφηµα 2.6 Είναι πολύ σηµαντικό να σηµειωθεί, η σχέση συνεργασίας που έχουν οι τεχνικοί ασφαλείας µε τις επιχειρήσεις. Από την «πίτα» που παρουσιάζεται παρακάτω φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις έχουν σε µεγαλύτερα ποσοστά συνεργασία µε εξωτερικούς συνεργάτες για τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας. 22

23 ΣΧΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40,9% 59,1% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γράφηµα 2.7 Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί επίσης ότι όλες οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να συνεργάζονται µε ιατρούς εργασίας (επιχειρήσεις δηλαδή που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζοµένους) απασχολούν στο σύνολο τους (100%) ιατρό εργασίας. Συµπεράσµατα προσωπικού Από τα απαντηµένα ερωτηµατολόγια προκύπτουν στοιχεία τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά σχετικά µε το προσωπικό που απασχολούν οι επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριµένα από τα ποσοτικά στοιχεία που προκύπτουν συµπεραίνεται ότι το 60% των επιχειρήσεων απασχολεί κάτω από 20 άτοµα ενώ µόνο 4% αυτών απασχολεί άνω των 50 ατόµων. 23

24 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 16% 4% 36% και άνω 24% Γράφηµα 2.8 Αν αναλύσουµε ποιοτικά την κατανοµή του απασχολούµενου προσωπικού φαίνεται ότι στις επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα εργάζονται µηχανικοί σε πολύ µικρά ποσοστά (3,3 %). Επίσης οι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης είναι 13,8 % και οι απόφοιτοι ανώτερης εκπαίδευσης είναι 11,9%. Φαίνεται λοιπόν από τα παραπάνω ότι οι µηχανικοί που απασχολούνται στις επιχειρήσεις της ανατολικής Κρήτης αποτελούν «µειονότητα» σε σχέση µε τις υπόλοιπες ειδικότητες (ΠΕ γενικά και ΤΕ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10,5% 3,3% 11,4% 11,9% 63,0% ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Π.Ε. Τ.Ε..Ε. ΤΕΧΝΙΤΕΣ Γράφηµα

25 Αναφορικά µε τους µηχανικούς είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι σε ποσοστό 42,1 % οι επιχειρήσεις απασχολούν τουλάχιστον έναν (1) µηχανικό. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το ποσοστό των επιχειρήσεων σε σχέση µε τον αριθµό των µηχανικών που απασχολούν. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1 ΕΩΣ 3) 3 12,5% 2 31,3% 1 56,3% 0% 25% 50% 75% 100% Γράφηµα 2.10 Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης των Συσκευασιών Από την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων σε σχέση µε την ανακύκλωση των συσκευασιών εξάγεται το συµπέρασµα ότι το 10 % των επιχειρήσεων συµµετέχουν σε Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης των Συσκευασιών. Το νούµερο αυτό δείχνει ότι παρόλο που είναι υποχρεωτικό βάσει νοµοθεσίας (σύµφωνα µε την οδηγία 94/62 Ε.Κ. η οποία ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία µε το Ν. 2939/2001) δεν υπάρχει η αντίστοιχη ευαισθητοποίηση από πλευράς των επιχειρήσεων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε πανευρωπαϊκή έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από το Βρετανικό Ινστιτούτο Ερευνών για τη ηµόσια Πολιτική, η Ελλάδα κατατάσσεται στην προτελευταία θέση µεταξύ των χωρών µελών της Ε.Ε. στην ανακύκλωση απορριµµάτων. Με βάση την έρευνα αυτή η Ελλάδα ανακυκλώνει το 8% των απορριµµάτων, ποσοστό που δε διαφοροποιείται σηµαντικά από αυτό που προέκυψε από την παρούσα έρευνα. Ενδεικτικά 25

26 αναφέρεται ότι το αντίστοιχο ποσοστό στην Ολλανδία είναι 65%, στην Αυστρία 59% και στη Γερµανία 58%. Σχετικά µε την αδειοδότηση Από τις απαντήσεις εξάγεται το συµπέρασµα ότι τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις σχετικά µε την αδειοδότησή τους είναι: 1. Ο µεγάλος αριθµός εγγράφων που απαιτούνται για την έκδοση ή τροποποίηση της αδείας λειτουργίας τους 2. Η γραφειοκρατία. Τελικά, ο συνδυασµός των παραπάνω οδηγεί πολλές φορές σε µακρές και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην έκδοση ή τροποποίηση των αδειών. Αυτοµατοποίηση παραγωγής Από το παρακάτω γράφηµα εξάγεται το συµπέρασµα ότι κατά κύριο λόγο η οργάνωση της παραγωγής είναι σχετικά απλή, δεν υπάρχει καθετοποίηση και βασίζεται κυρίως (56,8 %) σε ανεξάρτητες µηχανές παραγωγής. Αυτό είναι λογικό αφού η βιοµηχανική βιοτεχνική παραγωγή βασίζεται κυρίως σε απλές µεταποιητικές δραστηριότητες. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 100% 75% 56,8% 50% 32,4% 25% 10,8% 0% ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΜΜΜΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ΚΑΤΆ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Γράφηµα

27 Επίσης είναι πολύ σηµαντικό να σηµειωθεί ότι σε ποσοστό 32,4 % οι εταιρείες αναλαµβάνουν υπεργολαβίες (φασόν) στοιχείο που δείχνει την εξωστρέφεια της Κρητικής επιχείρησης. Προβλήµατα υποδοµών Το συγκεκριµένο θέµα είναι πολύ σηµαντικό και διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή. Για το λόγο αυτό τα προβλήµατα που αναφέρθηκαν από τις επιχειρήσεις σε σχέση µε τις υποδοµές παρουσιάζονται ανά περιοχή: ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Συχνές διακοπές της ΕΗ µε σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγική διαδικασία Το νερό είναι πολύ ακριβό, µε αποτέλεσµα όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από κάποιες επιχειρήσεις, να µεταφέρουν νερό στα εργοστάσια τους µε βυτία Παράπονα σχετικά µε τις πάγιες εισφορές οι οποίες αποδίδονται στο δήµο και στην ΕΤΒΑ. Κακή κατάσταση οδικού δικτύου (κακή συντήρηση των δρόµων, στενοί δρόµοι, ελλιπής σηµατοδότηση κ.λ.π.) Ελλιπής δηµοτικός φωτισµός Έλλειψη κάδων για την περισυλλογή των απορριµµάτων. ΦΟΙΝΙΚΙΑ Έλλειψη αποχετευτικού συστήµατος παρόλο του ότι στην περιοχή υπάρχει βιολογικός καθαρισµός Συχνές διακοπές της ΕΗ µε σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγική διαδικασία Ακατάλληλο οδικό δίκτυο (κακή συντήρηση των δρόµων, στενοί δρόµοι κ.λ.π.) Κακή σύνδεση της περιοχής µε την Εθνική Οδό, γεγονός που δυσκολεύει την κίνηση των υλικών και των τελικών προϊόντων από και προς τις επιχειρήσεις. 27

28 Τύλισος Απουσία παροχής γραµµών ADSL καθώς και έλλειψη γραµµών ISDN. Είναι σαφές ότι οι στην εποχή µας που η πληροφορία πλέον κινείται ψηφιοποιηµένα η έλλειψη υποδοµών για «γρήγορο» internet αποτελεί τροχοπέδη στην καθηµερινή λειτουργία των επιχειρήσεων εν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης παρότι είναι περιοχή βιοµηχανικής εκµετάλλευσης Συχνές διακοπές της ΕΗ µε σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγική διαδικασία Απουσία αποχετευτικού συστήµατος Λοιπές περιοχές Τα κυριότερα προβλήµατα που εκφράστηκαν και στις υπόλοιπες περιοχές αφορούσαν στις υποδοµές του ΟΤΕ (συνδέσεις ADSL, ISDN), της ΕΗ (διακοπές ρεύµατος κ.λ.π.) και προβλήµατα σχετικά µε το οδικό δίκτυο (κακή συντήρηση, στενοί δρόµοι κ.λ.π.) 28

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ 3.1 Στατιστικά στοιχεία Οι µονάδες επεξεργασίας των ελαίων, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία (Η.Π /2332, ΦΕΚ 1022Β ) ανήκουν στον κλάδο της Βιοµηχανίας Τροφίµων και Ποτών µε Κωδικό ΕΣΥΕ 154. Σύµφωνα µε την απογραφή του 1997 λειτουργούσαν στην χώρα µας περίπου ελαιουργεία, 200 επιχειρήσεις τυποποίησης - συσκευασίας ελαιολάδου και 50 πυρηνελαιουργεία. Ο σηµαντικός αυτός κλάδος της ελληνικής γεωργικής βιοµηχανίας, φέρνει την χώρα µας τρίτη στον κόσµο σε ποσότητα παραγόµενου ελαίου. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % Ελαιουργεία Επιχειρήσεις τυποποίησης συσκευασίας ελαιολάδου, Πυρηνελαιουργεία 50 2 Πίνακας 3.1 Στοιχεία µονάδων επεξεργασίας ελαίων σύµφωνα µε την απογραφή του % 2% 91% Ελαιουργεία Επιχειρήσεις τυποποίησης - συσκευασίας ελαιολάδου, Πυρηνελαιουργεία Γράφηµα 3.1 Κατανοµή µονάδων επεξεργασίας ελαίων σύµφωνα µε την απογραφή του

30 Τα ελαιουργεία της Κρήτης αντιστοιχούν στο 22% περίπου του συνόλου των ελαιουργείων της χώρας, µε το Νοµό Ηρακλείου να κατέχει το 48% της Περιφέρειας Κρήτης, το Νοµό Χανίων το 25%, το Νοµό Ρεθύµνου το 14% και το Νοµό Λασιθίου το 13%. Ελαιουργεία Περιφέρειας Κρήτης 13% 14% 25% 48% Ν.Ηρακλείου Ν.Χανίων Ν.Ρεθύµνου Ν.Λασιθίου Γράφηµα 3.2. Κατανοµή Ελαιουργείων Περιφέρειας Κρήτης Η παραγωγή ελαιολάδου στην περιφέρεια Κρήτης φθάνει τους τον./ έτος, κατά µέσο όρο, µε κατανοµή ανά νοµό: 44% στο Ν. Ηρακλείου, 26% στο Ν. Χανίων, 16% στο Ν. Λασιθίου και 14% στο Ν. Ρεθύµνου. Παραγωγή Ελαιολάδου Περιφέρειας Κρήτης 16% 14% 44% Ν.Ηρακλείου Ν.Χανίων Ν.Ρεθύµνου Ν.Λασιθίου 26% Γράφηµα 3.3 Κατανοµή Παραγωγής Ελαιολάδου Περιφέρειας Κρήτης 30

31 Στην παρούσα µελέτη έγινε καταγραφή των ελαιουργείων και των µονάδων επεξεργασίας ελαίων της Ανατολικής Κρήτης. Ο αριθµός των µονάδων που καταγράφηκαν στους Νοµούς Ηρακλείου και Λασιθίου παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % Ελαιουργεία Μονάδες τυποποίησης συσκευασίας ελαιολάδου, Πυρηνελαιουργεία 4 1 Πίνακας 3.2 Στοιχεία µονάδων επεξεργασίας ελαίων Ν. Ηρακλείου ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % Ελαιουργεία Μονάδες τυποποίησης συσκευασίας ελαιολάδου, Πυρηνελαιουργεία 3 3 Πίνακας 3.3 Στοιχεία µονάδων επεξεργασίας ελαίων Ν. Λασιθίου Είναι εµφανές ότι ενώ η Κρήτη πρωτοστατεί σε όλα τα επίπεδα καλλιέργειας της ελιάς, αντιµετωπίζει προβλήµατα µε τα παραπροϊόντα της, δηλαδή τον ελαιοπυρήνα και τον κατσίγαρο. Από τα παραπροϊόντα που παράγονται κατά την επεξεργασία του ελαιοκάρπου, το σηµαντικότερο από άποψη ενεργειακή και κοινωνικοπολιτική είναι ο ελαιοπυρήνας. Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία, στην Ελλάδα παράγονται ετησίως περίπου τόνοι ελαιοπυρήνα, εκ των οποίων η Κρήτη κατέχει το 30%, ποσοστό που την κατατάσσει δεύτερη µετά από την Πελοπόννησο µε ποσοστό 34% και ακολουθεί η Κεντρική Ελλάδα µε ποσοστό 13%. 31

32 Παραγωγή Ελαιοπυρήνα 24% 13% 33% Πελοπόννησος Κρήτη Κεντρική Ελλάδα Υπόλοιπη Ελάδα 30% Γράφηµα 3.4 Κατανοµή Παραγωγής Ελαιοπυρήνα στην Ελλάδα Η παραγωγή αυτή του ελαιοπυρήνα στην Περιφέρεια Κρήτης κατανέµεται ως εξής: το 45% αντιστοιχεί στο Ν. Ηρακλείου, το 26% στο Ν. Χανίων, το 14% στο Ν. Ρεθύµνου και το 15% στο Ν. Λασιθίου. Παραγωγή Ελαιοπυρήνα Κρήτης 14% 15% 26% 45% Ηρακλείου Χανίων Ρεθύµνου Λασιθίου Γράφηµα 3.5 Κατανοµή Παραγωγής Ελαιοπυρήνα Κρήτης 3.2. Επεξεργασία εδοµένων Με βάση την επεξεργασία των δεδοµένων, που είχαµε στη διάθεσή µας για την ισχύ των ελαιουργικών µονάδων του Ν. Ηρακλείου, προκύπτει ότι ο σταθµισµένος µέσος όρος της ισχύος ανέρχεται στα 123KW περίπου. Το 66% των µονάδων αυτών έχει ισχύ µικρότερη από τον µέσο όρο, ενώ το 44% βρίσκεται πάνω από τον µέσο όρο. 32

33 Για το Ν. Λασιθίου δεν είχαµε στη διάθεσή µας στοιχεία για την ισχύ κι έτσι δεν µπορούσαµε να βγάλουµε γενικά συµπεράσµατα, όπως έγινε για το Ν. Ηρακλείου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 3.1, ο αριθµός των ελαιουργείων της χώρας ανέρχεται σε 2700, των µονάδων τυποποίησης συσκευασίας ελαιολάδου σε 200 και των πυρηνελαιουργείων σε 50. Παρατηρούµε λοιπόν ότι οι µονάδες τυποποίησης συσκευασίας ελαιολάδου αποτελούν µόλις το 7% και τα πυρηνελαιουργεία το 2% του συνόλου, ποσοστά πολύ µικρά σε σχέση µε το ποσοστό που κατέχουν τα ελαιουργεία (91%). Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στη Κρήτη, όπου ο αριθµός των πυρηνελαιουργείων, σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία φτάνει τα 9, δηλαδή κατέχει το 20% του συνόλου της χώρας. Αντίστοιχα συµπεράσµατα προκύπτουν και από τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν για τους Νοµούς Ηρακλείου και Λασιθίου. Πιο συγκεκριµένα στο Ν. Ηρακλείου οι µονάδες τυποποίησης συσκευασίας ελαιολάδου αποτελούν µόλις το 4% και τα πυρηνελαιουργεία το 1%, ενώ στο Ν. Λασιθίου οι µονάδες τυποποίησης συσκευασίας ελαιολάδου αποτελούν το 4% και τα πυρηνελαιουργεία το 3%. Ο ρόλος των πυρηνελαιουργείων είναι πολύ σηµαντικός και ο µικρός αριθµός τους σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και στην Κρήτη, σε συνδυασµό µε τις µεγάλες ποσότητες ελαιοπυρήνα που παράγονται, προκαλεί έντονο προβληµατισµό. Αξίζει να τονισθεί ότι τα πυρηνελαιουργεία εκτός από την παραλαβή του ελαιολάδου που έχει αποµείνει στον πυρήνα, λειτουργούν και ως µονάδες αντιρρύπανσης, µε την έννοια ότι απαλλάσσουν το περιβάλλον από τον ελαιοπυρήνα, ο οποίος ανεπεξέργαστος δηµιουργεί περιβαλλοντικά προβλήµατα και µόλυνση του εδάφους, του νερού και της ατµόσφαιρας. 3.3 Χαρτογραφική Απεικόνιση των εδοµένων Για τη χαρτογραφική απεικόνιση των δεδοµένων, έγινε εισαγωγή τους σε κατάλληλο λογισµικό πρόγραµµα και εξήχθησαν οι χάρτες (που περιέχονται στο Παράρτηµα 4). Όπως φαίνεται από τους χάρτες, οι περισσότερες ελαιουργικές µονάδες συγκεντρώνονται στο νοµό Ηρακλείου. Πιο συγκεκριµένα και σύµφωνα 1 µε το χάρτη A1 µεγάλη συγκέντρωση ελαιουργικών µονάδων καταγράφεται στο ηµοτικό ιαµέρισµα Αρκαλοχωρίου (10 µονάδες) και ακολουθεί το ηµοτικό ιαµέρισµα Ηρακλείου (9 µονάδες). Στη συνεχεία, από Eπεξεργασία της οµάδας εργασίας από πηγές της /νση βιοµηχανίας 33

34 ελαιουργικές µονάδες καταγράφονται κυρίως στα ηµοτικά ιαµερίσµατα του εξωαστικού χώρου της Μεσσαράς, της Iεράπετρας και των Aρχανών. Tέλος, στο µεγαλύτερο ποσοστό των ηµοτικών ιαµερισµάτων της Aνατολικής Kρήτης λειτουργούν από µία έως δύο ελαιουργικές µονάδες. Σε αυτό το σηµείο επισηµαίνεται ότι σε περίπου 75 ηµοτικά ιαµερίσµατα δεν λειτουργούν ή δεν έχουν καταγραφεί επίσηµα 2 ελαιουργικές µονάδες. Eπίσης εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στο ήµο Oροπεδίου Λασιθίου χωροθετείται µια µόνο ελαιουργική µονάδα, και συγκεκριµένα στο ηµοτικό ιαµέρισµα του Aγ. Kων/νου, γεγονός που µπορεί να δικαιολογηθεί από την περιορισµένη ύπαρξη ελαιώνων και την παρουσία την ζώνης Νatura στην περιοχή. Γενικότερα, παρατηρώντας το χάρτη X2 που απεικονίζει τη χωροθέτηση των ελαιουργικών µονάδων σε σχέση µε του ελαιώνες 3 φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ελαιουργείων χωροθετείται κοντά σε ελαιώνες. Αξίζει επίσης να τονισθεί ότι σχεδόν το σύνολο των µονάδων λειτουργεί εκτός των προστατευµένων περιοχών Natura, γεγονός που φαίνεται και στο χάρτη X3. Η συνολική ισχύς των ελαιουργείων ανά ηµοτικό ιαµέρισµα απεικονίζεται στο χάρτη X4 και ακολουθεί κυρίως τις τάσεις που προκύπτουν και από τους υπόλοιπους χάρτες. Πιο συγκεκριµένα στο Νοµό Hρακλείου έχουν δηµιουργηθεί τρεις µεγάλοι άξονες ανάπτυξης των ελαιουργικών µονάδων που συνδέουν το Hράκλειο µε τις Μοίρες και τη Βιάννο. Oι τρεις αυτοί άξονες εξυπηρετούνται από το υπάρχων οδικό δίκτυο του "τριγώνου Hράκλειο Μοίρες - Bιάννος" και συγκροτούν το βασικότερο κορµό ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων του πρωτογενή τοµέα του νοµού. Aπό την άλλη πλευρά στο Νοµό Λασιθίου επικρατεί το µοντέλο ανάπτυξης των κεντρικών πόλεων Iεράπετρας και Σητείας, όπως φαίνεται και στους χάρτες. Πιο συγκεκριµένα τα περισσότερα ελαιουργεία συγκεντρώνονται στον περιαστικό και εξωαστικό χώρο της Σητείας και της Iεράπετρας ακολουθώντας το µοντέλο µεµονωµένων πόλων ανάπτυξης. Σε αυτό το σηµείο επισηµαίνεται ότι στο µεγαλύτερο ποσοστό των ηµοτικών ιαµερισµάτων λειτουργεί µια µόνο ελαιουργική µονάδα µε εξαίρεση τη Σητεία και την Iεράπετρα που καταγράφεται και το µεγαλύτερο ποσοστό ελαιώνων. 2 από τη /νση βιοµηχανίας 3 Πηγή: CORINE LAND COVER 97 - EU 34

35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Λίστα Επιχειρήσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Λίστα Ελαιουργείων, Τυποποίηση Ελαιολάδου και Πυρηνελαιουργείων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Ερωτηµατολόγιο Έρευνας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Χάρτες 35

Κύριε.., Με εκτίµηση, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Κύριε.., Με εκτίµηση, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Κύριε.., Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Τµήµα Ανατολικής Κρήτης, στα πλαίσια του σκοπού του και των δράσεων του προχώρησε στη σύσταση Οµάδας Εργασίας µε θέµα τις «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή πιλοτικών περιοχών ΕΣΔΑΚ

Επιλογή πιλοτικών περιοχών ΕΣΔΑΚ ΕΣΔΑΚ Για το Έργο Ανάπττυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση LIFE10 ENV/GR/ 622 Ιούνιος 2012 Το Έργο «Εργαλείο WASP» συγχρηματοδοτείται από την

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιφέρεια Κρήτης, αποτελείται από τις Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Βρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΛΤ8 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14».

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΛΤ8 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Λ. Κνωσού 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιφέρεια Κρήτης, αποτελείται από τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Βρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ Έρευνα και Ανάλυση Μάϊος 2001 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΟΨΗ Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 1. Τα ερωτήµατα και το δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ»

διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» Πρώιµα κηπευτικά και ελαιόλαδο ολοκληρωµένης διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Μάνος ασενάκης Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Κουτσουρά Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργούµε το µέλλον!

Λειτουργούµε το µέλλον! Λειτουργούµε το µέλλον! H αποστολή της MES Είναι η παροχή αξιόπιστων, υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικών υπηρεσιών στους τοµείς της επεξεργασίας νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων. Στόχος µας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη κλιματικές

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143/Α Α /17-06-2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις 1. Βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Μάρτιος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0, για το

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ...1 1.2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ...1 1.3. ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 2 1.4. ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το γράφηµα που ακολουθεί εµφανίζει την εξέλιξη του εποχικά και µη εποχικά διορθωµένου γενικού είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής.

Το γράφηµα που ακολουθεί εµφανίζει την εξέλιξη του εποχικά και µη εποχικά διορθωµένου γενικού είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Σεπτέµβριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Κολίτσα. αφορούν στην:

Εύη Κολίτσα. αφορούν στην: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Εύη Κολίτσα Οι επιχειρήσεις µαζικής εστίασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων συνάγονται κάποια συµπεράσµατα:

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων συνάγονται κάποια συµπεράσµατα: Ηµερίδα από ΠΕ /ΠΚΜ και Ε.Ε.Α.Α. «Ανακύκλωσης συσκευασιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Προκλήσεις και Προοπτικές» Θεσσαλονίκη - ευτέρα 25/2/2013, 11.00π.µ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Στο ήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ IΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση : Β. Ηπείρου 20 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ45332 Πληροφορίες: Ν.Θεοδόσης

Διαβάστε περισσότερα

Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων

Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Με το νέο νόµο 3982/2011 επιταχύνεται η αδειοδοτική διαδικασία των µεταποιητικών επιχειρήσεων, µειώνεται το κόστος για την έκδοση της άδειας και αποσαφηνίζονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη& Προώθησημιαςδιαφανούς ΕυρωπαϊκήςΑγοράςΣύμπηκτων(Pellets)

Ανάπτυξη& Προώθησημιαςδιαφανούς ΕυρωπαϊκήςΑγοράςΣύμπηκτων(Pellets) Ανάπτυξη& Προώθησημιαςδιαφανούς ΕυρωπαϊκήςΑγοράςΣύμπηκτων(Pellets) ηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Άτλαντα Σύµπηκτων συνεχούς ανανέωσης Σταματία Βουλγαράκη Γεωπόνος Επιστημονικός Συνεργάτης Γ.Π.Α. Κύριος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 Τ.Κ. 10181 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ.Λιάπατας ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 1177 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Νοέµβριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Σεπτέµβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, Πλ. Ελευθερίας, ΗΡΑΚΛΕΙΟ Γενική /νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών Μ.Μουσούρου 15, Ηράκλειο 2813410178 2813410179

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 23-04-2014 Αρ. Πρωτ: 76 ΠΡΟΣ: 1. κ.κ. Δ/ντές Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Νομών Ηρακλείου-Λασιθίου

Ηράκλειο, 23-04-2014 Αρ. Πρωτ: 76 ΠΡΟΣ: 1. κ.κ. Δ/ντές Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Νομών Ηρακλείου-Λασιθίου Ηράκλειο, 23-04-2014 Αρ. Πρωτ: 76 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ----- ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 16 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Σύστασης της Περιφερειακής Ομάδας Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Κρήτης

Απόφαση Σύστασης της Περιφερειακής Ομάδας Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ---------- Ταχ. Δ/νση : Λ. Κνωσού 6 Τ.Κ. - Πόλη : 71306 Ηράκλειο Κρήτης Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού :

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : Επιχειρηµατική Καθοδήγηση για την Βιωσιµότητα των Αγροτικών Επιχειρήσεων & Προοπτικές Αρωµατικών-Φαρµακευτικών και Ενεργειακών φυτών» Ανάλυση της Απόδοσης της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ηράκλειο, 05-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ---------- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α βαθμού εδώ και μία δεκαετία, μετά από αναθέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Στο διάστημα αυτό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες περιφερειακών τµηµάτων ΤΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

ραστηριότητες περιφερειακών τµηµάτων ΤΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία ραστηριότητες περιφερειακών τµηµάτων ΤΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία ραστηριότητες περιφερειακών τµηµάτων ΤΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Τµήµα Ανατολικής Κρήτης Ηµερίδα Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ...3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...5 ΕΙΚΤΕΣ...8 i) ενεργειακή απόδοση...8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ - ΠΕ70

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ - ΠΕ70 Π. Υ. Σ. Π. Ε. Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ή ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ 2014 ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ - ΠΕ70 Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος.

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Η ταυτότητα µας γεννήθηκε µαζί µε τη διατύπωση του επιχειρηµατικού µας οράµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του Νασιούλα Χρυσοβαλάντου ελαιοκάρπου Η συνολική ετήσια παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα ανέρχεται στους 375.000 τόνους/έτος, ενώ από την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές.

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Ε. Σουρανάκης 1, Α. Στεφανάκης 2. Προβλήματα, προοπτικές. 1 Κτηνίατρος, Ιδιώτης, Πρόεδρος ΔΣ ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 2 Δρ, Κτηνίατρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ομιλητής: Αντώνης Πουντουράκης, MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος Εμπορικός Διευθυντής Plasis Τεχνική - Ενεργειακή Χανιά Νοέμβριος 2015 Plasis Τεχνική-Ενεργειακή Δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο 08-04-2015 Αρ. Πρωτ.:Φ.26/2393 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο 08-04-2015 Αρ. Πρωτ.:Φ.26/2393 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Δ/νση : Kνωσού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 4 με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Το παρόν ερωτηµατολόγιο αφορά σε µία προσπάθεια της ιεύθυνσης. Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ήµου Παλαιού Φαλήρου να συγκεντρώσει,

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Το παρόν ερωτηµατολόγιο αφορά σε µία προσπάθεια της ιεύθυνσης. Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ήµου Παλαιού Φαλήρου να συγκεντρώσει, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Παρνασσού & Αρτέµιδος, 17561 ΤΗΛ. : 213 20 20 298 ΦΑΞ. : 213 20 20 296 E-mail: prasino.dpf@palaiofaliro.gr Website: www.palaiofaliro.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Χανιά -2011 1 1. Εισαγωγή Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης με παράδειγμα το Ελαιόλαδο, στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΠΠΧΣΑΑ) ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΠΠΧΣΑΑ) ΚΡΗΤΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 1 Ταχ. Κώδικας: 712.01 Πληροφορίες: Ε. Καργάκη Τηλέφωνο: 2813 400-249 Fax: 2810 240-320 Email: kalogeris@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 1 ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΙΕΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ : ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12 Γενικό μέρος 12 Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια στα τρόφιμα 13 Το Σύστημα HACCP 14 Ιστορική εξέλιξη της HACCP 16 Στάδια ανάπτυξης μελέτης HACCP 20 Πυραμίδα

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Προεδρικό Διάταγµα Yπ αριθµ. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τµήµατος Χηµείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελαιοκαλλιέργεια στην Κρήτη Προβλήματα και Προοπτικές

Η Ελαιοκαλλιέργεια στην Κρήτη Προβλήματα και Προοπτικές Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Η Ελαιοκαλλιέργεια στην Κρήτη Προβλήματα και Προοπτικές Εισηγητής: Νικόλαος Μαυράκης (Δ/ντης Αγροτικής Οικονομίας) Γενικές Πληροφορίες Η συνολική έκταση της Κρήτης είναι 8.336

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012

«Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012 «Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012 «Ενεργειακές καλλιέργειες Παραγωγή βιοντίζελ» Παρουσίαση: Γαβρανίδης Οδυσσέας Βιομηχανία Βιοκαυσίμων Η εταιρία ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. Άλλες µονάδες-εγκαταστάσεις της επιχείρησης (2)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. Άλλες µονάδες-εγκαταστάσεις της επιχείρησης (2) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Στοιχεία Έδρας Επιχείρησης Επωνυµία επιχείρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθηγητής Σεραφείμ Σαββίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ.. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ - ΒΟΛΛΕΫ..

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ.. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ - ΒΟΛΛΕΫ.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2894340000 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1 ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ.. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ.. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ 2894340000 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1.. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ.. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 2894340000

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing nkaras@cres.gr Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας Σητεία 21-22/9/2010 Η Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη: Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης».

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑTA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

6/9/2006 8/9/2006 11/9/2006

6/9/2006 8/9/2006 11/9/2006 "Ταχύρυθµα επιµορφωτικά προγράµµατα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα" Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από το Ελληνικό ηµόσιο (25%) και το Ευρωπαϊκό ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα