ΕΙΔΗ ΚΥΜΑΤΩΝ εγκάρσια διαμήκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΗ ΚΥΜΑΤΩΝ εγκάρσια διαμήκη"

Transcript

1 ΕΙΔΗ ΚΥΜΑΤΩΝ Τα οδεύοντα κύματα στα οποία η διαταραχή της μεταβλητής ποσότητας (πίεση, στάθμη, πεδίο κλπ) συμβαίνει κάθετα προς την διεύθυνση διάδοσης του κύματος ονομάζονται εγκάρσια κύματα Αντίθετα, τα οδεύοντα κύματα στα οποία η διαταραχή της μεταβλητής ποσότητας συμβαίνει παράλληλα προς την διεύθυνση διάδοσης του κύματος ονομάζονται διαμήκη κύματα

2

3 ΠΟΛΩΣΗ (Χαρακτηριστικό γνώρισμα μόνο των εγκάρσιων κυμάτων) Σύνηθες ορατό φως: Το ηλιακό φως, το φως από μια φλόγα ή από έναν λαμπτήρα πυράκτωσης ή φθορισμού προέρχεται από μια πληθώρα ανεξαρτήτων ατόμων ή μορίων και των κινήσεων που αυτά εκτελούν, και έτσι δεν εμφανίζει συγκεκριμένη διεύθυνση πόλωσης. Αυτό το φως ονομάζεται μη πολωμένο, και αυτό σημαίνει ότι η υπέρθεση όλων των διανυσμάτων των ηλεκτρικών πεδίων που προέρχονται από όλες τις επιμέρους πηγές φωτός (που είναι τα άτομα ή τα μόρια) οδηγεί σε μια κατεύθυνση, για τη συνολική ένταση, η οποία αλλάζει τυχαία με τον χρόνο. Πολωμένο φως:

4 Μηχανικά ανάλογα: ΠΟΛΩΣΗ

5 ΠΟΛΩΣΗ

6 ΠΟΛΩΣΗ Καθώς η κατανομή των επιπέδων πόλωσης γύρω από τη διεύθυνση διάδοσης είναι συμμετρική, παριστάνουμε το φυσικό φως με το σχήμα στα αριστερά ή μπορούμε να παραστήσουμε το φυσικό φως με τη βοήθεια δύο ΑΣΥΜΦΩΝΩΝ και σε ορθογώνια διεύθυνση (κατά μήκος δύο αξόνων στο εγκάρσιο, στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος, επίπεδο) γραμμικά πολωμένων κυμάτων ίδιας έντασης. Κατακόρυφα πολωμένο φως μπορεί να προκύψει από μια μη πολωμένη δέσμη, που διαδίδεται προς τα δεξιά, όταν αυτή προσπέσει σε ένα πολωτικό φύλλο Polaroid, το οποίο είναι προσανατολισμένο με τον άξονα πόλωσης να είναι π.χ. κατακόρυφος.

7 ΠΟΛΩΣΗ Τα φύλλα Polaroid, παρουσιάζουν διχρωισμό, δηλ. επιλεκτική απορρόφηση μιας από τις συνιστώσες πόλωσης σε πολύ έντονο βαθμό ενώ η άλλη συνιστώσα απορροφάται ελάχιστα. Το μη πολωμένο φως, κατά τη δίοδό του μέσα από ένα φύλλο Polaroid, πολώνεται γραμμικά κατά μήκος του άξονα του Polaroid.

8 Γραμμικός Διχρωϊσμός Πόλωση με επιλεκτική απορρόφηση Τα διχρωϊκά υλικά (όπως τα φύλλα polaroid) απορροφούν ισχυρά το φως όταν αυτό είναι γραμμικά πολωμένο σε μια διεύθυνση που είναι χαρακτηριστική για το υλικό, ενώ επιτρέπουν τη διέλευση του φωτός στην κάθετη διεύθυνση EMANIM Μη πολωμένο προσπίπτων φως Κατάσταση πόλωσης που διέρχεται ανεπηρέαστη (η διεύθυνσή της συμπίπτει με τον ΟΠΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ του διχρωΐκού υλικού) Κατάσταση πόλωσης που απορροφάται ισχυρά Στη περίπτωση τέλειου διχρωϊσμού το εξερχόμενο φως είναι γραμμικά πολωμένο. Αλλιώς είναι μερικώς μόνο πολωμένο.

9 Μερικώς πολωμένο φως Το πλήρως πολωμένο φως και το φυσικό φως που είναι μη πολωμένο είναι οι δύο ακραίες περιπτώσεις. Συνήθως το φως είναι μερικώς πολωμένο. Το φως αυτό παριστάνεται από την επαλληλία φυσικού (μη πολωμένου) και πλήρως πολωμένου φωτός.

10 Πηγή εκπομπής μικροκυμάτων Μια εξήγηση του Διχρωϊσμού Συρμάτινο πλαίσιο το οποίο δρά ως πολωτής. Ο άξονας διέλευσης είναι κάθετος στα σύρματα δηλ. από τον πολωτή αυτό διέρχεται μόνο η κατάσταση πόλωσης όπου το διάνυσμα E σύρματα. ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΟΛΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ Ανιχνευτής μικροκυμάτων Τα ελεύθερα e - των συρμάτων τίθονται σε κίνηση στη διεύθυνση που τους επιβάλλει το διάνυσμα E. 1) Αν η κίνηση γίνεται κατά μήκος των συρμάτων, τότε η προσπίπτουσα ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική. είναι κάθετο στα 2) Αν αντίθετα το διάνυσμα E ασκεί δύναμη στα e - κάθετα προς τα σύρματα, επειδή η κινητικότητά τους σε αυτή τη διεύθυνση είναι περιορισμένη, δεν έχουμε μετατροπή, σε μεγάλο ποσοστό, της προσπίπτουσας φωτεινής ενέργειας σε θερμική.

11 Τα φίλτρα από polaroid Τα φίλτρα polaroid (ανακαλύφθηκαν από τόν E. Ladd το 1932) μπορούν να θεωρηθούν σαν τέτοια πλέγματα τα οποία σχηματίζονται από πολυμερές που τείνεται (ώστε τα μόρια του πολυμερούς να διαταχθούν σε ευθείες παράλληλες γραμμές ακριβώς όπως τα σύρματα). Πάνω στα μόρια των υδρογονανθράκων προσροφώνται άτομα ιωδίου τα οποία παρέχουν τα απαραίτητα ελεύθερα ηλεκτρόνια. Ο πιο γνωστός κρύσταλλος που εμφανίζει αυτή την ιδιότητα είναι ημιπολύτιμος λίθος τουρμαλίνη.

12 ΠΟΛΩΣΗ Μελέτη της κατάστασης πόλωσης κύματος με χρήση πολωτή-αναλυτή (δύο πολωτές σε σειρά) Αν η προσπίπτουσα δέσμη, έντασης Ι 0 δεν είναι πολωμένη και την αναλύσουμε σε δύο ορθογώνιες συνιστώσες εκ των οποίων η μία είναι παράλληλη στον άξονα του πολωτή, τότε (υποθέτοντας ότι ο πολωτής είναι ιδανικός) μόνο αυτή η συνιστώσα θα διέλθει από τον πολωτή και το φως θα είναι γραμμικά πολωμένο σε αυτήν την διεύθυνση ενώ η ένταση του (δεδομένου ότι οι δύο αρχικές συνιστώσες συνυπάρχουν στην ίδια αναλογία) θα είναι πάντα: Ι 0 /2

13 ΠΟΛΩΣΗ Μελέτη της κατάστασης πόλωσης κύματος με χρήση πολωτή-αναλυτή (δύο πολωτές σε σειρά) Ένας δεύτερος πολωτής, (συνήθως ονομάζεται αναλυτής), τοποθετείται στην πορεία του πολωμένου κύματος που διήλθε από τον πρώτο πολωτή. Μπορούμε να αναλύσουμε και αυτό με τη σειρά του σε δύο συνιστώσες: μιας παράλληλης και μιας κάθετης στον άξονα του αναλυτή, ο οποίος άξονας υποθέτουμε ότι σχηματίζει γωνία φ με τον αντίστοιχο άξονα του πολωτή. Μόνο η παράλληλη συνιστώσα θα διέλθει μέσα από τον αναλυτή.

14 ΠΟΛΩΣΗ Μελέτη της κατάστασης πόλωσης κύματος με χρήση πολωτή-αναλυτή (δύο πολωτές σε σειρά) Αν η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου του προσπίπτοντος κύματος στον αναλυτή είναι E 0, η διερχόμενη συνιστώσα, κατά μήκος του άξονα του αναλυτή, θα είναι: Καθώς, η ένταση του κύματος είναι ανάλογη με το τετράγωνο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, η διερχόμενη ένταση I διερχ συνδέεται με την προσπίπτουσα I 0 σύμφωνα με τη σχέση: εξίσωση που είναι γνωστή ως νόμος του Malus.

15 ΠΟΛΩΣΗ Παράδειγμα: Αν ο πρώτος πολωτής είναι τοποθετημένος με τον άξονά του κατακόρυφο, τότε ανεξαρτήτως της κατάστασης πόλωσης της προσπίπτουσας δέσμης, μόνο κατακόρυφα πολωμένα κύματα θα διέρθουν από τον πολωτή, υποθέτοντας βέβαια ότι αυτός είναι ιδανικός. Αν η προσπίπτουσα δέσμη έχει ένταση Ι 0, η γραμμικά πολωμένη (στην κατακόρυφη διεύθυνση) που εξέρχεται από τον πρώτο πολωτή θα έχει: Ι 0 /2 Τοποθετείται δεύτερος πολωτής (αναλυτής) στην πορεία του κατακόρυφα πολωμένου κύματος που διήλθε από τον πρώτο πολωτή. - Αν ο άξονας του αναλυτή είναι και αυτός στην κατακόρυφη διεύθυνση τότε φ = 0 και επομένως, αφού συνφ = 1, η διερχόμενη ακτινοβολία διέρχεται αναλλοίωτη από αυτόν και η ένταση της θα είναι: Ι διερχ = Ι 0 /2 -Αν ο άξονας του αναλυτή είναι στην οριζόντια διεύθυνση τότε φ = 90 και συνφ = 0, και επομένως δεν διέρχεται ακτινοβολία από τον αναλυτή Ι διερχ = 0. - Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση: Ι διερχ = (Ι 0 /2) συν 2 φ

16 Πολωτικό μικροσκόπιο Πολλά βιολογικά συστήματα περιέχουν στοιχεία που είναι ανισοτροπικά. Η δομή αυτών των στοιχείων χαρακτηρίζεται από διατάξεις που εμφανίζουν διαφορές σε διαφορετικές διευθύνσεις, (π.χ. τα ινίδια των μυϊκών ινών ή η διάταξη των αλυσίδων των πρωτεϊνών του κρυσταλλοειδή φακού του οφθαλμού). Εξαιτίας της ανισοτροπίας των στοιχείων αυτών θα παρατηρούνται μεταβολές στην πόλωση του διερχόμενου φωτός από αυτά. Ίνες βαμβακιού Ανθρώπινες τρίχες

17 Πολωτικό μικροσκόπιο Η μικροσκοπία πόλωσης είναι ένας ακόμα τρόπος απεικόνισης τέτοιων ανισοτροπικών δομών. Σε αυτή, στο δείγμα προσπίπτει γραμμικά πολωμένο φως, το οποίο, αφού διέλθει από το δείγμα, διασταυρώνεται με άλλον πολωτή του οποίου ο άξονας πόλωσης είναι κάθετος με τη διεύθυνση πόλωσης του αρχικά προσπίπτοντος φωτός. Έτσι, απουσία δείγματος, το φως του υπόβαθρου σβήνει εντελώς.

18 Πολωτικό μικροσκόπιο Αν στο δείγμα υπάρχουν δομές στοιχείων που προκαλούν κάποια απώλεια της πόλωσης του προσπίπτοντος φωτός, ο διασταυρωμένος πολωτής δεν θα σβήνει το φως που διέρχεται από αυτές και έτσι θα παράγεται κάποια φωτεινή απεικόνισή τους. EMANIM

19 Πολωτικό μικροσκόπιο Εικόνα από πολωτικό μικροσκόπιο του δέρματος αρουραίου. Τα χρώματα οφείλονται σε καθυστέρηση εξαιτίας της διπλοδιαθλαστικότητας των στοιχείων του δέρματος η οποία προκαλεί απώλεια της πόλωσης σε διάφορους βαθμούς του προσπίπτοντος φωτός μετά τη διέλευσή του από αυτά.

20 Πολωτές Φυσικό φως ΠΟΛΩΤΗΣ Πολωμένο φως Η λειτουργία όλων των γραμμικών πολωτών βασίζεται σε έναν από τους εξής τέσσερις μηχανισμούς: 1) ΑΝΑΚΛΑΣΗ 2) ΣΚΕΔΑΣΗ 3) ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (ΔΙΧΡΩΪΣΜΟΣ) 4) ΔΙΠΛΟΘΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

21 Στη γενική περίπτωση μετά την ανάκλαση προκύπτει μερικώς πολωμένο φως. 1) Πόλωση από ανάκλαση σε διηλεκτρικό υλικό Έστω ότι μη πολωμένο φως προσπίπτει σε μια επιφάνεια και ανακλάται κατοπτρικά από αυτή. n 1 n 2 θ π Κατάσταση πόλωσης κάθετη στο επίπεδο της ανάκλασης. Διέρχεται ανεπηρέαστη. θ δ Το μη πολωμένο φως παρίσταται από δύο κάθετες μεταξύ του καταστάσεις πόλωσης που είναι ασύμφωνες. Κατάστασης πόλωσης παράλληλη στο επίπεδο της ανάκλασης. Ανακλάται "εξασθενημένη".

22 Νόμος Brewster Αν συμβαίνει το διάνυσμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου μέσα στο δεύτερο υλικό να είναι παράλληλο με τη διεύθυνση της ανακλώμενης ακτίνας τότε η συγκεκριμένη κατάσταση πόλωσης δεν ανακλάται καθώς θα οδηγήσει σε διάμηκες ηλεκτρομαγνητικό κύμα. n 1 θ π θ π θ δ = 180 Νόμος Snell: n 1 sin θ π = n 2 sinθ δ n 2 θ δ tan n n 2 1 ΓΩΝΙΑ BREWSTER

23 Συνοπτικά Ανάλογα λοιπόν με την γωνία πρόσπτωσης του φωτός σε μια διηλεκτρική επιφάνεια το ανακλώμενο φως είναι: ΜΗ ΠΟΛΩΜΕΝΟ: Αν θ π = 0 ή 90. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΟΛΩΜΕΝΟ: Αν. (η πόλωση κάθετη στο επίπεδο της ανάκλασης) arctan n n 2 1 ΜΕΡΙΚΩΣ ΠΟΛΩΜΕΝΟ: Για όλες τις υπόλοιπες τιμές της γωνίας πρόσπτωσης θ π.

24

25 Ορισμένες εφαρμογές Τα γυαλιά ηλίου με πολωτικά φίλτρα, σκο-πεύουν στο να "αποκόψουν" το οριζόντια πολωμένο ανακλώμενο φως (που είναι κάθετο στο επίπεδο της ανάκλασης). Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα προκύπτουν "αναπάντεχα" αποτελέσματα. Κατακόρυφη οθόνη που φωτίζεται από πίσω Οριζόντια γυάλινη προθήκη Στο τμήμα της γυάλινης προθήκης που προσπίπτει φυσικό φως δεν μπορούμε να δούμε εύκολα από κάτω Φίλτρο που πολώνει κατακόρυφα το φως Καθώς η φωτογράφηση έχει γίνει κοντά στη γωνία Brewster, στο τμήμα όπου προσπίπτει κατακόρυφα πολωμένο φως βλέπουμε κάτω από την επιφάνεια του γυαλιού Υπάρχουν υποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες ορισμένα πουλιά χρησιμοποιούν ένα παρόμοιο μηχανισμό προκειμένου να βλέπουν κάτω από την επιφάνεια της θάλλασας και να "ψαρεύουν".

26 Ο ύπτιος κολυμβητής (Notonecta) είναι ένα έντομο που ζεί στην επιφάνεια στάσιμων νερών και λιμνών Κατά καιρούς πετά ψάχνοντας κάποια νέα κατοικία. (Η συνηθισμένη στάση του σώματος του εντόμου σε αυτές τις πτήσεις φαίνεται στο σχήμα) Λίγο όμως πριν επιχειρήσει να κατέβει στην επιφάνεια της λίμνης το έντομο υιοθετεί τη διπλανή στάση Η γωνία Brewster για την περίπτωση αέρα-νερού είναι περίπου 53. Στη συγκεκριμένη θέση παρατήρησης λοιπόν, αναμένεται να έχουμε ανακλώμενο φως οριζόντια πολωμένο. Το έντομο ανιχνεύει με ειδικούς αισθητήρες που διαθέτει στο μάτι του το αν το φως είναι οριζόντια πολωμένο, και έτσι μπορεί να αντιληφθεί αν όντως η ανάκλαση προέρχεται από την επιφάνεια του νερού.

27 2) Πόλωση από σκέδαση Έστω ότι μη πολωμένο φως διέρχεται από μια περιοχή στην οποία υπάρχουν κάποια σκεδαστικά κέντρα. Τότε το φως που σκεδάζεται σε οποιαδήποτε διεύθυνση που σχηματίζει γωνία 90 με τη διεύθυνση διάδοσης θα είναι γραμμικά πολωμένο. Περιοχή που περιλαμβάνει κέντρα σκέδασης y z 90 Παρατηρώντας το φως σε οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση αντιλαμβανόμαστε μερικώς πολωμένο φως. Π x 33% 100% 33%

28 Για την περίπτωση του ηλιακού φωτός, το επόμενο σχήμα δείχνει το βαθμό πόλωσης που αντιλαμβάνεται ένας παρατηρητής Μ ανάλογα με τη διεύθυνση από την οποία προέρχεται το φως. Το προερχόμενο από όλες τις υπόλοιπες διευθύνσεις φως είναι μερικά μόνο πολωμένο. Εμπρόσθια σκέδαση Οπιστοσκέδαση Διεύθυνση που σχηματίζει γωνία 90 με την ευθεία που συνδέει τον ήλιο με τον παρατηρητή. Από την συγκεκριμένη διεύθυνση προέρχεται γραμμικά πολωμένο φως. Ήλιος Εξαιτίας των πολλαπλών σκέδασεων που υφίσταται το φως πριν φθάσει στον παρατηρητή, το τελικό αποτέλεσμα διαφέρει σημαντικά από την προηγούμενη θεωρητική κατανομή.

29 Πως οι μέλισσες προσανατολίζονται με τη βοήθεια του πολωμένου φωτός Όταν οι εργάτριες μέλισσες γυρίζουν στην κυψέλη, χρησιμοποιούν ένα χορό προκειμένου να καθοδηγήσουν τις υπόλοιπες για το που βρίσκεται η τροφή. Αν ο ήλιος είναι ορατός, και ο χορός γίνεται σε οριζόντιο επίπεδο τότε το κεντρικό τμήμα του χορού δείχνει την κατεύθυνση, ως προς τον ήλιο, στην οποία βρίσκεται η τροφή. Τροφή Ήλιος

30 Ο Karl von Frisch παρατήρησε ότι οι μέλισσες μπορούσαν να πληροφορήσουν την κυψέλη για τη θέση της τροφής ακόμα και αν ο ήλιος δεν ήταν ορατός εφόσον όμως μπορούσαν να "βλέπουν" ένα τμήμα του ουρανού. Για να εξηγήσει την παρατήρηση έκανε την υπόθεση ότι οι μέλισσες μπορούσαν να ανιχνεύσουν και να χρησιμοποιήσουν το βαθμό πόλωσης του σκεδαζόμενου φωτός προκειμένου να "προσδιορίζουν" τη θέση του ήλιου. Τμήμα του ουρανού που μπορούσαν να "δούν" οι μέλισσες Karl von Frisch: Βραβείο Νόμπελ στην Ιατρική και Φυσιολογία το 1973 (από κοινού με τους K. Lorenz και N. Tinbergen) Το φως που φθάνει στη μέλισσα είναι μερικά πολωμένο Τροφή Ήλιος

31 Για να επιβεβαιώσει τη θεωρία του τοποθέτησε ένα πολωτικό φίλτρο στο άνοιγμα και παρατήρησε ότι: 1) Όταν ο άξονας διέλευσης ήταν τέτοιος ώστε να διέρχεται η γραμμικά πολωμένη συνιστώσα του σκεδαζόμενου φωτός τότε ο χορός της μέλισσας έμενε ανεπηρέαστος. 2) Αντίθετα, αν ο άξονας διέλευσης του φίλτρου στρέφονταν, ώστε να αλλάξει η διεύθυνση του πολωμένου φωτός που έφθανε στη μέλισσα, τότε ο χορός της άλλαζε κατεύθυνση. Στο τμήμα του ουρανού που μπορούσαν να "δούν" οι μέλισσες έχει τοποθετηθεί τώρα πολωτικό φίλτρο (αρχικά ο άξονας διέλευσής του ταυτίζεται με την διεύθυνση πόλωσης του σκεδαζόμενου φωτός) Στο τμήμα του ουρανού που μπορούσαν να "δούν" οι μέλισσες έχει τοποθετηθεί τώρα πολωτικό φίλτρο (ο άξονας διέλευσής του έχει περιστραφεί ως προς την διεύθυνση πόλωσης του σκεδαζόμενου φωτός) Σκεδαζόμενο φως (είναι μερικά πολωμένο) Ήλιος Ήλιος Τροφή Σκεδαζόμενο φως (είναι μερικά πολωμένο) Τροφή

32 3) Πόλωση με επιλεκτική απορρόφηση (Γραμμικός Διχρωϊσμός) Ορισμένα υλικά απορροφούν ισχυρά το φως όταν αυτό είναι γραμμικά πολωμένο σε μια διεύθυνση που είναι χαρακτηριστική για το υλικό, ενώ επιτρέπουν τη διέλευση του φωτός στην κάθετη διεύθυνση. Τέτοια υλικά ονομάζονται διχρωϊκά. Μη πολωμένο προσπίπτων φως Κατάσταση πόλωσης που διέρχεται ανεπηρέαστη (η διεύθυνσή της συμπίπτει με τον ΟΠΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ του διχρωΐκού υλικού) Κατάσταση πόλωσης που απορροφάται ισχυρά Στη περίπτωση τέλειου διχρωϊσμού το εξερχόμενο φως είναι γραμμικά πολωμένο. Αλλιώς είναι μερικώς μόνο πολωμένο.

33 Πηγή εκπομπής μικροκυμάτων Μια εξήγηση του Διχρωϊσμού ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΟΛΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ Ανιχνευτής μικροκυμάτων Συρμάτινο πλαίσιο το οποίο δρά ως πολωτής. Ο άξονας διέλευσης είναι κάθετος στα σύρματα δηλ. από τον πολωτή αυτό διέρχεται μόνο η κατάσταση πόλωσης όπου το διάνυσμα E είναι κάθετο στα σύρματα. Τα ελεύθερα e - των συρμάτων τίθονται σε κίνηση στη διεύθυνση που τους επιβάλλει το διάνυσμα E. 1) Αν η κίνηση γίνεται κατά μήκος των συρμάτων, τότε η προσπίπτουσα ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική. 2) Αν αντίθετα το διάνυσμα E ασκεί δύναμη στα e - κάθετα προς τα σύρματα, επειδή η κινητικότητά τους σε αυτή τη διεύθυνση είναι περιορισμένη, δεν έχουμε μετατροπή, σε μεγάλο ποσοστό, της προσπίπτουσας φωτεινής ενέργειας σε θερμική.

34 Τα φίλτρα από polaroid Τα φίλτρα polaroid (ανακαλύφθηκαν από τόν E. Ladd το 1932) μπορούν να θεωρηθούν σαν τέτοια πλέγματα τα οποία σχηματίζονται από πολυμερές που τείνεται (ώστε τα μόρια του πολυμερούς να διαταχθούν σε ευθείες παράλληλες γραμμές ακριβώς όπως τα σύρματα). Πάνω στα μόρια των υδρογονανθράκων προσροφώνται άτομα ιωδίου τα οποία παρέχουν τα απαραίτητα ελεύθερα ηλεκτρόνια. Ο πιο γνωστός κρύσταλλος που εμφανίζει αυτή την ιδιότητα είναι ημιπολύτιμος λίθος τουρμαλίνη.

35 4) Γραμμική Διπλοθλαστικότητα Αν υπάρχει μια ανισοτροπία (εξάρτηση από τη διεύθυνση) στην κινητικότητα των ηλεκτρονίων εμφανίζεται το φαινόμενο του διχρωϊσμού. Στην περίπτωση τώρα που υπάρχει μια ανισοτροπία στις δυνάμεις αλληλεπίδρασης των δέσμιων ηλεκτρονίων με τους πυρήνες, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη διαφορετικών δεικτών διάθλασης (άρα και διαφορετικών ταχυτήτων) για το διαδιδόμενο φως. z + x ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΟ Αν τα ελατήρια είναι ίδιας σκληρότητας τότε έχουμε ισότροπο ταλαντωτή Αν τα ελατήρια είναι διαφορετικής σκληρότητας τότε έχουμε ανισοτροπικό ταλαντωτή. y

36 Αλληλεπίδραση του φωτός με ένα διπλοθλαστικό μέσο Η επίδραση ενός διπλοθλαστικού μέσου στο διαδιδόμενο φως εξαρτάται από τη σχέση που έχει η προσπίπτουσα δέσμη με τον οπτικό άξονα του διπλοθλαστικού μέσου. 1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Η διεύθυνση διάδοσης του φωτός είναι παράλληλη προς τον οπτικό άξονα) ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ Και οι δύο συνιστώσες (που αντιπροσωπεύουν τις δύο ανεξάρτητες καταστάσεις πόλωσης) είναι κάθετες στον οπτικό άξονα (Ο.Α.). Θα διαδίδονται λοιπόν με την ίδια ταχύτητα, οπότε θα εξέρχεται από το υλικό μη πολωμένο φως. ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ 2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Η διεύθυνση διάδοσης του φωτός είναι κάθετη προς τον οπτικό άξονα) 3η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Η διεύθυνση διάδοσης του φωτός σχηματίζει τυχαία γωνία με τον οπτικό άξονα) ΦΥΣΙΚΟ Ο.Α. Ο.Α. Ο.Α. Η μια από τις δύο συνιστώσες (που αντιπροσωπεύουν τις δύο ανεξάρτητες καταστάσεις πόλωσης) είναι κάθετη στον οπτικό άξονα (Ο.Α.) και η άλλη παράλληλη. Θα διαδίδονται λοιπόν με διαφορετικές ταχύτητες και κατά την έξοδό τους από το υλικό θα υπάρχει μια διαφορά φάσης μεταξύ τους. ΦΩΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται το φαινόμενο της ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ δηλαδή προσπίπτουσα δέσμη χωρίζεται σε δύο δέσμες που ονομάζονται ΤΑΚΤΙΚΗ και ΕΚΤΑΚΤΗ αντιστoίχως. Μάλιστα οι δύο αυτές δέσμες είναι γραμμικά πολωμένες.

37

38 Η διπλοθλαστικότητα του ασβεστίτη Η διπλοθλαστικότητα στην περίπτωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι είναι διαφορετική η συμπεριφορά των e - όταν το ηλεκτρικό πεδίο βρίσκεται στο επίπεδο που ορίζει η ομάδα CO 3 και διαφορετκή όταν είναι κάθετο στο επίπεδο αυτό. Προβολή της δομής του ασβεστίτη (CaCO 3 ) σε οριζόντιο επίπεδο. Η ομάδα CO 3 ορίζει ένα επίπεδο. Κάθετα σε αυτό το επίπεδο ορίζεται ο οπτικός άξονας του κρυστάλλου.

39 ΙΔΕΑΤΟ ΔΙΧΡΩΪΚΟ ΜΕΣΟ ΙΔΕΑΤΟ ΔΙΠΛΟΘΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ) ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΠΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ) ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΙΣΟΣΤΡΟΠΟ ΜΕΣΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

40 Καταστάσεις Πόλωσης του Φωτός Ι Η πιο απλή κατάσταση πόλωσης είναι η γραμμική. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Εικόνα του κύματος από το πλάι z y x z y x Εικόνα του κύματος από μπροστά z y z y Στα σχήματα φαίνεται η διεύθυνση ταλάντωσης του διανύσματος του ηλεκτρικού πεδίου.

41 Καταστάσεις Πόλωσης του Φωτός ΙΙ Μπορεί να προκύψει γραμμικά πολωμένο φως, σε τυχαία διεύθυνση, από τη σύνθεση κατακόρυφα και οριζόντια πολωμένου φωτός αρκεί αυτά: 1) Να μην έχουν διαφορά φάσης και 2) Να έχουν την ίδια συχνότητα. y y z z x Αλλάζοντας μάλιστα τη σχέση των πλατών αλλάζει η διεύθυνση της πόλωσης. EMANIM

42 Καταστάσεις Πόλωσης του Φωτός ΙΙΙ Στην περίπτωση τώρα που το κατακόρυφο και το οριζόντιο γραμμικά πολωμένο κύμα έχουν: 1) Ίδια πλάτη 2) Διαφορά φάσης (Δφ) 90 ή 90 τότε προκύπτει κυκλικά πολωμένο φως. ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ ΚΥΚΛΙΚΑ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΩΣ (Δφ = 90 ) ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ ΚΥΚΛΙΚΑ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΩΣ (Δφ = - 90 ) Εικόνα από το πλάι Εικόνα από εμπρός

43 Καταστάσεις Πόλωσης του Φωτός ΙV Στην περίπτωση σύνθεσης κατακόρυφα και οριζόντια πολωμένου φωτός όπου, είτε η διαφορά φάσης είναι διαφορετική από 0 ή 90, είτε τα δύο κύματα έχουν διαφορετικά πλάτη προκύπτει ελλειπτικά πολωμένο φως. ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΑ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΩΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΑ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΩΣ Εικόνα από το πλάι Εικόνα από εμπρός

44 ΚΥΚΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΑ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΩΣ Κυκλική (ελλειπτική) πόλωση: το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου κινείται στο εγκάρσιο προς τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος επίπεδο, ώστε η άκρη του να διαγράφει κύκλο (ή έλλειψη). Η συγκεκριμένη κατάσταση πόλωσης προκύπτει από τις x και y συνιστώσες του διανύσματος όταν αυτές έχουν διαφορά φάσης ίση με 90 (αν κάποια στιγμή η y συνιστώσα έχει μέγιστη τιμή, τότε η x συνιστώσα είναι ίση με το μηδέν, και καθώς η y συνιστώσα μειώνεται, η x θα αυξάνεται, φθάνοντας μάλιστα τη μέγιστη τιμή της όταν η y μηδενίζεται κ.ο.κ.) E M A N I M

45 ΚΥΚΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΑ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΩΣ Κυκλική πόλωση: Τα μέτρα των x και y συνιστωσών είναι ίσα. Το πέρας του διανύσματος του συνολικού ηλεκτρικού πεδίου διαγράφει κύκλο στο εγκάρσιο στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος επίπεδο. Ελλειπτική πόλωση: οι δύο συνιστώσες x και y δεν είναι ίσες. Η πραγματική διαδρομή που διαγράφει το πέρας του ηλεκτρικού πεδίου στον χώρο είναι μια κυκλική (ή αντιστοίχως ελλειπτική) έλικα, καθώς ταυτόχρονα με την περιστροφή του E, το κύμα διαδίδεται προς μια κατεύθυνση. όπου Ε 0x, Ε 0y είναι τα πλάτη των ηλεκτρικών πεδίων. Θεωρούμε ότι το Ε x προηγείται του Ε y κατά 90. Χρησιμοποιώντας την: η οποία είναι εξίσωση έλλειψης. Αν τα δύο πλάτη είναι ίσα μεταξύ τους (Ε 0x = Ε 0y = Ε 0 ), τότε γίνεται εξίσωση κύκλου:

46 ΚΥΚΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΑ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΩΣ Aν η διαφορά φάσης των δύο αρχικών κυμάτων είναι θετική ή αρνητική, το προκύπτον κυκλικά πολωμένο φως θα είναι δεξιόστροφο ή αριστερόστροφο. Δεξιόστροφο: το κυκλικά πολωμένο φως του οποίου το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου, E, για έναν παρατηρητή που βλέπει το κύμα να κατευθύνεται προς αυτόν, στρέφεται κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού (αριστερόστροφο όταν στρέφεται κατά την αντίθετη φορά).

47 Μια Αλλαγή Οπτικής Η μέχρι στιγμής ανάλυση βασίστηκε σε δύο ανεξάρτητες γραμμικές καταστάσεις πόλωσης (οριζόντια & κατακόρυφη) και τη σύνθεσή τους. Μπορεί να αποδειχθεί ότι η ίδια ανάλυση μπορεί να επιτευχθεί στη βάση δύο ανεξάρτητων κυκλικών καταστάσεων πόλωσης (δεξιόστροφη & αριστερόστροφη). ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Ανάκλαση ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΩΣΗΣ: Διέλευση του φωτός από οπτικά ενεργές ουσίες. Το βασικότερο σημείο που μας ενδιαφέρει είναι ότι η σύνθεση δεξιόστροφα και αριστερόστροφα πολωμένου φωτός με τα ίδια πλάτη οδηγεί σε γραμμικά πολωμένο φως. EMANIM

48 Αλληλεπίδραση του Φωτός με την Ύλη I Κατά τη διέλευση του φωτός από την ύλη συμβαίνουν δύο βασικά φαινόμενα. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Η ένταση του φωτός (δηλ. ουσιαστικά το πλάτος του κύματος) μειώνεται. ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Η ταχύτητα του φωτός μειώνεται.

49 Αλληλεπίδραση του Φωτός με την Ύλη II ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Το φαινόμενο περιγράφεται από την απορρόφηση Α. I0 I όπου: A log C η συγκέντρωση I 0 I το μήκος του δείγματος ε γραμμομοριακός συντελεστής απορρόφησης C Νόμος Beer-Lambert. ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Το φαινόμενο περιγράφεται από το δείκτη διάθλασης n. n c 0 c όπου: c 0 η ταχύτητα του φωτός στο κενό και c η ταχύτητα του φωτός στο υλικό.

50 Κυκλικός Διχρωϊσμός & Κυκλική Διπλοθλαστικότητα ΜΕΣΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ Το μέσο διάδοσης απορροφά σε διαφορετικό βαθμό το δεξιόστροφα και το αριστερόστροφα πολωμένο φως Το δεξιόστροφα και το αριστερόστροφα πολωμένο φως διαδίδονται με διαφορετική ταχύτητα στο μέσο Το μέσο διάδοσης εμφανίζει διαφορετικές απορροφήσεις για το δεξιόστροφα (Α R ) και το αριστερόστροφα (A L ) πολωμένο φως Το μέσο διάδοσης εμφανίζει διαφορετικούς δείκτες διάθλασης για το δεξιόστροφα (n R ) και το αριστερόστροφα (n L ) πολωμένο φως Η διαφορά των δύο αυτών απορροφήσεων Α R A L ονομάζεται ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΔΙΧΡΩΪΣΜΟΣ (Circular Dichroism) Η διαφορά των δύο αυτών δεικτών διάθλασης n R n L ονομάζεται ΚΥΚΛΙΚΗ ΔΙΠΛΟΘΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (Circular Birefringence)

51 Κυκλικός Διχρωϊσμός & Κυκλική Διπλοθλαστικότητα Η ύπαρξη κυκλικού διχρωϊσμού έχει ως αποτέλεσμα αν στην ουσία προσπέσει γραμμικά πολωμένο φως αυτό να μετατραπεί σε ελλειπτικά πολωμένο Η ύπαρξη κυκλικής διπλοθλαστικότητας έχει ως αποτέλεσμα αν στην ουσία προσπέσει γραμμικά πολωμένο φως να στραφεί το επίπεδο πόλωσής του Οριζόντια γραμμικά πολωμένο φως Οπτικά ενεργός ουσία Ελλειπτικά πολωμένο φως Οριζόντια γραμμικά πολωμένο φως ΚΟΚΚΙΝΟ: Αριστερόστροφα πολωμένο φως, Οπτικά ενεργός ουσία ΠΡΑΣΙΝΟ: Δεξιόστροφα πολωμένο φως (θεωρούμε ότι δεν απορροφάται καθόλου) Κατακόρυφα γραμμικά πολωμένο φως

52 Ε R (Δεξιόστροφα πολωμένο φως θεωρούμε ότι δεν απορροφάται καθόλου από το υλικό) Ε L - Ε R Κυκλικός Διχρωϊσμός & Κυκλική Διπλοθλαστικότητα Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟΤΗΤΑ (ellipticity) του προκύπτοντος πολωμένου φωτός ορίζεται από την αντίστροφη εφαπτομένη του πηλίκου των ημιαξόνων της έλλειψης και αποδεικνύεται ότι συνδέεται με την τιμή του κυκλικού διχρωϊσμού μέσω της εξίσωσης: 2,3 A R AL 180 (σε μοίρες) 4 E arctan E Ε L + Ε R L L Ε L (Αριστερόστροφα πολωμένο φως) E E R R Η ΓΩΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ (optical rotation) του επιπέδου του πολωμένου φωτός είναι η γωνία που σχηματίζουν τα δύο επίπεδα πόλωσης και αποδεικνύεται ότι συνδέεται με την κυκλική διπλοθλαστικότητα μέσω της σχέσης: 180 R n L (σε μοίρες) n όπου το μήκος που διανύει το φως στο υλικό διάδοσης και το μήκος κύματός του. Εξερχόμενο από το μέσο διάδοσης γραμμικά πολωμένο φως Εισερχόμενο στο μέσο διάδοσης γραμμικά πολωμένο φως

53 Οπτικώς Ενεργά Υλικά Ένα διάλυμα τυχαία προσανατολισμένων ασύμμετρων μορίων δεν παράγει εικόνα σε ένα πολωτικό μικροσκόπιο, αφού ως όλον είναι ισοτροπικό. Ωστόσο, τα ασύμμετρα μόρια έχουν κάποια επίδραση στην πόλωση του φωτός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση πληροφοριών σχετικών με τη δομή τους. Τα ασύμμετρα μόρια έχουν αυτό που ονομάζουμε οπτική ενεργότητα και χαρακτηρίζονται από διαφορετικούς δείκτες διάθλασης για αριστερόστροφο και δεξιόστροφο κυκλικά πολωμένο φως. Τα ασύμμετρα μόρια αλληλεπιδρούν διαφορετικά με το αριστερόστροφο από ότι με το δεξιόστροφο κυκλικά πολωμένο φως, εξαιτίας της χειρομορφίας τους.

54 Οπτικώς Ενεργά Υλικά Μια ουσία για να είναι οπτικά ενεργή θα πρέπει να υπάρχουν χρωμοφόρες που: 1) Θα εμφανίζουν χειρομορφία ή 2) Χωρίς να εφανίζουν χειρομορφία οι ίδιες, είναι τοποθετημένες σε μια χειρόμορφη διάταξη.

55 Οπτικώς Ενεργά Υλικά Κάθε ουσία που εμφανίζει κυκλικό διχρωϊσμό ή κυκλική διπλοθλαστικότητα ονομάζεται ΟΠΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΗ. Στην πραγματικότητα είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που μια ουσία εμφανίζει τη μια ιδιότητα και όχι την άλλη. Έτσι αυτό που συμβαίνει είναι ότι αν σε μια τέτοια ουσία προσπέσει γραμμικά πολωμένο φως τότε: 1) Αφενός μεν το φως μετατρέπεται σε ελλειπτικά πολωμένο. 2) Αφετέρου ο μεγάλος ημιάξονας της έλλειψης έχει στραφεί και σχηματίζει γωνία με την κατεύθυνση πόλωσης του προσπίπτοντος φωτός.

56 Οπτικώς Ενεργά Υλικά Εργαστηριακή Άσκηση Το γραμμικά πολωμένο φως μπορεί να θεωρηθεί ως άθροισμα αριστερόστροφου και δεξιόστροφου κυκλικά πολωμένου φωτός. Όταν γραμμικά πολωμένο φως προσπέσει σε διάλυμα οπτικά ενεργών μορίων, η αριστερόστροφη συνιστώσα του θα αλληλεπιδρά με το διάλυμα διαφορετικά από ότι η δεξιόστροφη. Επομένως, μετά τη διέλευσή τους μέσα από το διάλυμα, οι συνιστώσες αυτές θα έχουν μεταβληθεί και επανασυνδεόμενες θα δώσουν διαφορετική πόλωση για το εξερχόμενο φως, σε σχέση με το εισερχόμενο. Αν το δείγμα δεν απορροφά φως, τότε το φως παραμένει γραμμικά πολωμένο, αλλά η διεύθυνση πόλωσής του στρέφεται, λόγω των διαφορετικών ενεργών οπτικών δρόμων για κάθε συνιστώσα της πόλωσης.

57 Οπτικώς Ενεργά Υλικά Εργαστηριακή Άσκηση Σύστημα, που αποτελείται από πολωτή και αναλυτή, των οποίων τα χαρακτηριστικά επίπεδα είναι κάθετα μεταξύ τους. Μετά απ' τον αναλυτή δεν εμφανίζεται φωτεινή δέσμη γιατί σημειώνεται απόσβεση. Aν μεταξύ πολωτή και αναλυτή τοποθετηθεί διάλυμα σακχάρου (οπτικώς ενεργή ουσία), μετά τον αναλυτή θα εμφανιστεί φωτεινή δέσμη παρά το ότι τα δύο χαρακτηριστικά επίπεδα εξακολουθούν να είναι κάθετα. Αυτό οφείλεται στην στροφή του επιπέδου του πολωμένου φωτός από το διάλυμα του σακχάρου.

58 Οπτικώς Ενεργά Υλικά Εργαστηριακή Άσκηση Τα μόρια που στρέφουν το πολωμένο φως προς τα αριστερά ονομάζονται αριστερόστροφα (levarotatory ή L) ενώ προς τα δεξιά δεξιόστροφα (dextrorotatory ή D). Όλες οι πρωτεΐνες και τα περισσότερα άλλα βιολογικά μόρια, βρίσκονται στη φύση μόνο στη μορφή L.

59 Οπτικώς Ενεργά Υλικά Εργαστηριακή Άσκηση Οπτικώς ενεργά υλικά είναι: - Kρύσταλλοι οργανικών και ανόργανων ενώσεων που οφείλουν τη στροφική τους ικανότητα στην εσωτερική δομή του κρυστάλλου. - Oργανικές ενώσεις υγρές, ή διαλύματα που οφείλουν τη στροφική τους ικανότητα στην δομή του μορίου. Δεξιόστροφα υλικά είναι π.χ. τα: καλμοσάκχαρο, μαλτόζη, δεξτρόζη, άμυλο, δεξτρίνη, γλυκογόνο, τρυγικό οξύ (δ) και τα άλατά του, μηλικό οξύ κ.λ.π. Αριστερόστροφα είναι π.χ. τα: λεβουλόζη, μανίτης,τρυγικό οξύ (α) και τα άλατά του, κινίνη, μορφίνη, στρυχνίνη, νικοτίνη κ.λ.π.

60 Οπτικώς Ενεργά Υλικά Εργαστηριακή Άσκηση Για να εξαφανιστεί πάλι το φως πρέπει ο αναλυτής να στραφεί κατά γωνία Δθ. Aν η στροφή αυτή γίνει κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού, το υλικό ονομάζεται δεξιόστροφο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση αριστερόστροφο. Tο πείραμα απέδειξε ότι η γωνία στροφής Δθ είναι ανάλογη του μήκους l που διανύει το φως μέσα στην ενεργό ουσία: Δθ = β l O συντελεστής β ονομάζεται στροφική ικανότητα και εξαρτάται από το μήκος κύματος του φωτός που χρησιμοποιήθηκε και τη φύση της ουσίας. Aν η οπτικά ενεργός ουσία είναι διάλυμα, το β εξαρτάται και από τη συγκέντρωση του διαλύματος. Δηλαδή: β = α C

61 Οπτικώς Ενεργά Υλικά Εργαστηριακή Άσκηση Tο α ονομάζεται ειδική στροφική ικανότητα και εξαρτάται από τη φύση της διαλυμένης ουσίας, το μήκος κύματος του φωτός και τη θερμοκρασία. Aν το β αντικατασταθεί στην προηγούμενη σχέση προκύπτει: Δθ = α l C Aν θο και θ είναι οι ενδείξεις του γωνιομετρικού κύκλου του οργάνου για πλήρη απόσβεση του φωτός χωρίς διάλυμα και με διάλυμα, αντίστοιχα, τότε: Δθ = θ - θο και η τελευταία σχέση γίνεται: θ = θο + αlc Eπειδή συνήθως το θ εκφράζεται σε μοίρες, το l σε cm και το C σε Μ (moles/lt, π.χ. 0.5 M, 1.0 M, κ.λ.π), το α εκφράζεται σε: cm( moles / lt)

62 Οπτικώς Ενεργά Υλικά Εργαστηριακή Άσκηση

63 Οπτικώς Ενεργά Υλικά Εργαστηριακή Άσκηση 1. Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι: α) να παράγουμε πολωμένο φως για την μελέτη κινητικής αντιδράσεως β) να μπορούμε να αντιστοιχούμε ενδείξεις της κλίμακας του οργάνου σε μήκη κύματος. γ) να διαπιστώσουμε αν η ουσία είναι οπτικώς ενεργή δ) να υπολογίσουμε άγνωστη συγκέντρωση σακχάρου με χρήση πολωσιμετρίας. 2. Πολωμένο φως που περνάει μέσα από ένα διάλυμα μαλτόζης στρέφεται κατά θ=30º. Αν διπλασιάσουμε την συγκέντρωση μαλτόζης τι θα συμβεί? α) η νέα γωνία θ είναι 30º β) η νέα γωνία θ είναι 60º γ) η νέα γωνία θ είναι 15º δ) η νέα γωνία θ είναι -30º

64 Φασματοσκοπική τεχνική κυκλικού διχρωϊσμού (Circular Dichroism - CD)

65 Tι μετράμε από όλες τις προηγούμενες ποσότητες; Σε μια οπτικά ενεργό ουσία μπορούμε λοιπόν να μετρήσουμε ΤΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟ ΔΙΧΡΩΪΣΜΟ Α R A L n R -n L ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ 2,3 A R AL 4 ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΦΩΣ 300 nm ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΠΑΧΟΥΣ 1 cm ' 2 2 ' d ' ' ' 2 d ' ΔΙΠΛΟΘΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 180 n R n L ΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ nr nl ( λόγος ημιαξόνων) A R A L 0,01 1, ,01 ( b 4 1,76 10 ) a Στην πραγματικότητα δεν απαιτείται να μετρήσουμε ξεχωριστά την ελλειπτικότητα και τη γωνία στροφής καθώς αυτές συνδέονται μέσω των μετασχηματισμών Knoning-Kramer.

66 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ CD

67 Που οφείλεται ο κυκλικός διχρωϊσμός στις πρωτεΐνες; Οι πρωτείνες αποτελούνται από αμινοξέα που (με την εξαίρεση της γλυκίνης) είναι οπτικά ενεργά καθώς έχουν ασύμμετρο άτομο C. COOH COOH R C H NH 2 Εκτός όμως από τα αμινοξέα, τα στοιχεία της δευτεροταγούς δομής (α-έλικα, β πτυχωτή επιφάνεια) επιβάλλουν επιπλέον χειρομορφία στο μόριο της πρωτεΐνης. Επιπλέον, είναι δυνατόν να δώσουν σήμα κυκλικού διχρωϊσμού πρόσθετες ομάδες που συνδέονται σε μια πρωτεΐνη (π.χ. ομάδα της αίμης κ.ο.κ.) Τέλος σε ορισμένες περιοχές του φάσματος είναι δυνατόν να δίνουν σήμα κυκλικού διχρωισμού οι πλευρικές ομάδες των αμινοξέων (κυρίως η τρυπτοφάνη και η τυροσίνη). H 2 N C H R

68 «Παράθυρα» του φάσματος στα οποία μελετάμε τις πρωτεΐνες Όλες αυτές οι συνεισφορές εμφανίζονται σε διαφορετικά τμήματα του φάσματος όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. Μήκος Κύματος (nm) ΜΑΚΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (far UV) ΕΓΓΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗ (near UV) ΕΓΓΥΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟ & ΟΡΑΤΟ (near UV - visible) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΧΡΩΜΟΦΟΡΑ ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΗΣ ΔΟΜΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

69 Μελέτη της δευτεροταγούς δομής των πρωτεϊνών Ι Στα παρακάτω τρία σχήματα φαίνεται το CD φάσμα για την περίπτωση πολυπεπτιδικών αλυσίδων όταν η δευτεροταγής δομή αυτών είναι γνωστή. α - έλικα β πτυχωτή επιφάνεια τυχαίο σπείραμα

70 Μελέτη της δευτεροταγούς δομής των πρωτεϊνών ΙΙ Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι το CD φάσμα (ή η ελλειπτικότητα) μιας πρωτεΐνης είναι γραμμικός συνδυασμός των φασμάτων που δίνουν τα στοιχεία δευτεροταγούς δομής της δηλαδή ισχύει: ] a [ ] [ ] rc [ rc ] [ όπου a,, rc τα ποσοστά α-έλικας, β πτυχωτής επιφάνειας και τυχαίου σπειράματος ενώ,, rc τα αντίστοιχα φάσματα. Στην πραγματικότητα βέβαια το πρόβλημα που τίθεται είναι το αντίστροφο. Δηλαδή έχουμε στη διάθεσή μας το CD φάσμα μιας πρωτεΐνης και καλούμαστε να προσδιορίσουμε τη διαμόρφωσή της.

71 Μελέτη της διαμόρφωσης των πρωτεϊνών ΙΙ Για να γίνει κάτι τέτοιο αρκεί να επιλέξουμε τρείς τιμές από το CD φάσμα της πρωτεΐνης και να λύσουμε ένα σύστημα 3 εξισώσεων με τρείς αγνώστους (τα a,, rc ). Στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι ότι χρησιμοποιούμε ολόκληρο το φάσμα και με μεθόδους ελαχίστων τετραγώνων υπολογίσουμε τις περισσότερο αξιόπιστες τιμές των ποσοστών. Οι τιμές των,, rc που χρησιμοποιούμε μπορεί να προέρχονται είτε από πολυπεπτιδικές αλυσίδες αποτελούμενες από ένα αμινοξύ, είτε από ένα σύνολο γνωστών πρωτεΐνών. α-χυμοθριψίνη α-έλικα ( a ) β πτυχωτή επιφάνεια ( ) τυχαίο σπείραμα ( rc ) 8% 22% 70% Κρυσταλλογραφία 12% 23% 65% CD με βάση πολυπεπτιδικές αλυσίδες 20% 20% 60% CD με βάση ένα σύνολο πρωτεΐνών

72 πρωτεΐνη μυοσφαιρίνη από σπέρμα φάλαινας Η βέλτιστη προσαρμογή στα πειραματικά δεδομένα επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό των τριών πρότυπων καμπύλων που αποκαλύπτει την αναλογία, στη δευτεροταγή δομή της πρωτεΐνης, των δομικών στοιχείων που αυτές περιγράφουν.

73 θ (mdeg) Παρακολούθηση δομικών αλλαγών στις πρωτεΐνες I Αν μεταβάλλουμε το ph ή τη θερμοκρασία συμβαίνει μετουσίωση της πρωτεΐνης (δηλ. η πρωτεΐνη χάνει τη λειτουργικότητά της αποδιατασσόμενη). Όμως η αποδιατεταγμένη πρωτεΐνη έχει διαφορετικό CD φάσμα από το φάσμα που έχει η λειτουργική μορφή θ=20 o C θ=66 o C λ (nm)

74 Θ 220 (mdeg) Παρακολούθηση δομικών αλλαγών στις πρωτεΐνες II Μπορούμε λοιπόν να επιλέξουμε ένα ορισμένο μήκος κύματος (και πιο συγκεκριμένα εκείνο στο οποίο η διαφορά στην ελλειπτικότητα είναι μέγιστη) και να παρακολουθήσουμε πως αλλάζει η τιμή της ελλειπτικότητας ως συνάρτηση της θερμοκρασίας (ή του ph) Temperature ( o C)

Πόλωση. Το Φως είναι Εγκάρσιο Κύµα! Μαθήµατα Οπτικής

Πόλωση. Το Φως είναι Εγκάρσιο Κύµα! Μαθήµατα Οπτικής ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΕΛΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ Μαθήµατα Οπτικής 3. Πόλωση Το Φως είναι Εγκάρσιο Κύµα! Αυτό που πραγµατικά βλέπουµε µε τα µάτια µας ή ανιχνεύουµε µε αισθητήρες δεν είναι το φως, ως µια ηλεκτροµαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

συνίστανται από πολωτή που επιτρέπει να περνούν µόνο τα κατακόρυφα πολωµένα κύµατα.

συνίστανται από πολωτή που επιτρέπει να περνούν µόνο τα κατακόρυφα πολωµένα κύµατα. Γραµµικά πολωµένο ηλεκτροµαγνητικό κύµα. Νόµος του Malus Η κλασσική κυµατική θεωρία του φωτός µοντελοποιεί το φως (ή ένα τυχόν ηλεκτροµαγνητικό κύµα κατ επέκταση), στον ελεύθερο χώρο, ως ένα εγκάρσιο ηλεκτροµαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο το φως Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 1. Ποια είναι η συμβολή του φωτός στην ύπαρξη ζωής στον πλανήτη μας; Το φως ήταν και είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΜΑΤΑ. Επαλληλία 48. Συμβολή 49. Στάσιμα κύματα 52. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55. Ανάκλαση και διάθλαση 63. Διασκεδασμός 70. Σύνοψη 72.

ΚΥΜΑΤΑ. Επαλληλία 48. Συμβολή 49. Στάσιμα κύματα 52. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55. Ανάκλαση και διάθλαση 63. Διασκεδασμός 70. Σύνοψη 72. ΚΥΜΑΤΑ 2 Επαλληλία 48 Συμβολή 49 Στάσιμα κύματα 52 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55 Ανάκλαση και διάθλαση 63 Διασκεδασμός 70 Σύνοψη 72 Ασκήσεις 74 Εικ. 2.1 Κύμα στην επιφάνεια της θάλασσας. 2-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Ένα μονοχρωματικό, οδεύον, επίπεδο, κύμα μπορεί να παρασταθεί με ημιτονοειδές κύμα συγκεκριμένης συχνότητας και πλάτους που διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα v ίση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Λ. Πρελορέντζος

ΠΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Λ. Πρελορέντζος ΠΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Λ. Πρελορέντζος 1. Γραµµικά πολωµένο φως Στην θεωρία του µαθήµατος περιγράψαµε αναλυτικά την δοµή των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων καθώς και τους τρόπους διάδοσης τους. Τα ηλεκτροµαγνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 1 c 0 0 Όταν το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου Tα Laser και οι εφαρμογές τους Σοφία Κόττου Μάιος 2009 Σκοπός της ανάπτυξης του θέματος είναι η συγκεντρωμένη παρουσίαση ιδιοτήτων και εφαρμογών της ακτινοβολίας Laser. Με την ταχύτατη εξέλιξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές υπέρηχων

Βασικές αρχές υπέρηχων HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις III: Βασικές αρχές υπέρηχων Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ακουστική, Κυματική και Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμολογία φασματοσκοπίου και προσδιορισμός φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης.

Βαθμολογία φασματοσκοπίου και προσδιορισμός φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης. Ο9 Βαθμολογία φασματοσκοπίου και προσδιορισμός φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης. 1 Σκοπός Όταν αναλύεται το φως που εκπέμπεται από ένα σώμα τότε λαμβάνεται το φάσμα του. Ειδικά το φάσμα των αερίων αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Μία μη μαθηματική εισαγωγή στην κρυσταλλογραφία πρωτεϊνών. Νικολαος Μ. Γλυκος

Μία μη μαθηματική εισαγωγή στην κρυσταλλογραφία πρωτεϊνών. Νικολαος Μ. Γλυκος Μία μη μαθηματική εισαγωγή στην κρυσταλλογραφία πρωτεϊνών Νικολαος Μ. Γλυκος Αλεξανδρούπολη, Φθινόπωρο 2015 -2- Πίνακας περιεχομένων Μέρος 1ο : Θεμέλιο 0 Don't panic...5 1 Ποια είναι η ερώτηση ;...7 2

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Καθ. Γεώργιος Κυριακίδης Δρ. Βασίλειος Μπίνας Ηράκλειο 2014 Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΔΙΦΩΤΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΔΙΦΩΤΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΔΙΦΩΤΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Ειδική Ερευνητική Εργασία Γιασεμίδης Δημήτριος Μεταπτυχιακός φοιτητής Επιβλέπων Καθηγητής: Πέτρος Περσεφόνης Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών IOYΛIOΣ 2008 2 / 89

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

Πόλωση ηλεκτρικού πεδίου

Πόλωση ηλεκτρικού πεδίου ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 15 2. Άσκηση 2 Πόλωση ηλεκτρικού πεδίου 2.1 Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την πόλωση των µικροκυµάτων και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός συστήματος ηχοτροφοδοσίας γραμμικής συστοιχίας σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

5. Εφαρμογές υγρών κρυστάλλων στις οθόνες 5.1 Εισαγωγή. Γενικός σχεδιασμός οθονών υγρών κρυστάλλων

5. Εφαρμογές υγρών κρυστάλλων στις οθόνες 5.1 Εισαγωγή. Γενικός σχεδιασμός οθονών υγρών κρυστάλλων 53 5. Εφαρμογές υγρών κρυστάλλων στις οθόνες 5.1 Εισαγωγή. Γενικός σχεδιασμός οθονών υγρών κρυστάλλων Μιά από τις κυριότερες εφαρμογές των υγρών κρυστάλλων ως υλικών υψηλής τεχνολογίας είναι οι οθόνες

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - Β ΐΚΡί ΐ». Ο -'-*"' ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ * f S 'j ΒΙΒΛΙΟ Κ % -; - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 1

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 1 1. Εισαγωγή Οπτική είναι το κεφάλαιο της Φυσικής που µελετά την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία στην περιοχή του ορατού φωτός, τις ιδιότητές της και την αλληλεπίδρασή της µε την ύλη.

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οπτικά όργανα. Α. Οι βασικοί νόµοι της Οπτικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οπτικά όργανα. Α. Οι βασικοί νόµοι της Οπτικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οπτικά όργανα 3.1 Η φύση του φωτός Α. Οι βασικοί νόµοι της Οπτικής Το φως είναι ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που διαδίδονται στο χώρο. ηλαδή, µεταβολές ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου που διαδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σημειώσεις για το Μάθημα «Εργονομία και Φωτισμός περιβάλλοντος» Του Ζ εξαμήνου των φοιτητών Οπτικής &

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Σημειώσεις Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σημειώσεις Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Εισαγωγή Μικροσκόπιο είναι μία διάταξη που μετατρέπει ένα αντικείμενο σε ένα είδωλο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση που το είδωλο είναι μεγαλύτερο του αντικειμένου.

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν για τη διεκπεραίωσή της. Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν για τη διεκπεραίωσή της. Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΛΕΙΖΕΡ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΡΑΣΗ RANDOM LASER ΣΕ ΝΑΝΟΫΒΡΙΔΙΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα.

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. Α2 Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. 1 Σκοπός Στο πείραμα αυτό θα μελετηθεί η συμπεριφορά των στάσιμων ηχητικών κυμάτων σε σωλήνα με αισθητοποίηση του φαινομένου του ηχητικού συντονισμού. Επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Κεφάλαιο 1: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Κεφάλαιο 1: ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στις ιδιότητες και στους θεμελιώδεις νόμους της ακτινοβολίας και στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 2 θα εξετάσουμε την μετάδοση θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Μετάδοσης Πληροφορίας ιδάσκοντες: Κυριάκος Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΥΠ Φώτης Γκιουλέκας, ιδάσκωνπ... 407/80 ΤΜΗΥΠ Κώστας Μπερµπερίδης, Καθηγητής ΤΜΗΥΠ Συστήµατα Μετάδοσης Πληροφορίας Α

Διαβάστε περισσότερα