Η ξυλώδης χλωρίδα του Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης. Woody flora of the Zoo of Thessaloniki

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ξυλώδης χλωρίδα του Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης. Woody flora of the Zoo of Thessaloniki"

Transcript

1 Η ξυλώδης χλωρίδα του Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης Κοντογιάννη Α. 1, Ξανθοπούλου Α. 2, Ελευθεριάδου Ε 2, Θεοδωρόπουλος Κ. 2, Τσιτσώνη Θ. 3 1 Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Καρπενήσι 2, 3 Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2 Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής-Γεωβοτανικής, 3 Εργαστήριο Δασοκομίας Περίληψη Βασικός παράγοντας για την αξιολόγηση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των πράσινων χώρων είναι η σύνθεση της βλάστησης τόσο στον αστικό όσο και στον περιαστικό χώρο. Περιοχή έρευνας αποτελεί ο Ζωολογικός Κήπος του περιαστικού δάσους Σέιχ Σου, όπου η βλάστηση είναι αποτέλεσμα ανθρωπογενούς επέμβασης. Σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή της ξυλώδους χλωρίδας και η αξιολόγησή της. Καταγράφηκαν συνολικά 111 ξυλώδη taxa (8 γυμνόσπερμα, 101 δικότυλα και 2 μονοκότυλα), που ανήκουν σε 47 οικογένειες και 88 γένη. Πλουσιότερες οικογένειες είναι αυτές των Rosaceae, Caprifoliaceae και Oleaceae με 20, 8 και 7 taxa αντίστοιχα. Σχεδόν τα μισά από τα taxa είναι ξενικής προέλευσης και από αυτά περίπου το 78% προέρχεται από την Ασία. Woody flora of the Zoo of Thessaloniki Kontogianni A. 1, Xanthopoulou A. 2, Eleftheriadou E. 2, Theodoropoulos K. 2, Tsitsoni T. 3 1 Department of Forestry & Natural Environment Management, T.E.I. of Lamia, Karpenissi 2,3 Faculty of Forestry & Natural Environment, A.U.Th, Thessaloniki 2 Laboratory of Forest Botany-Geobotany, 3 Laboratory of Silviculture Abstract A basic factor for the evaluation of the fraction and the effectiveness of green spaces is the composition of vegetation in urban and peri-urban areas. The research area is the Zoo in peri-urban forest of Seih Sou, where the vegetation is the result of human intervention. The aim of the research is to record and evaluate the vegetation. The total number of woody taxa that have been recorded is 111 (8 gymnosperms, 101 dicotyledons and 2 monocotyledons), which belong in 47 families and 88 genera. The majority of the species are from the families of Rosaceae, Caprifoliaceae and Oleaceae with 20, 8 and 7 taxa each. Almost the half of the species that had been planted is of foreign origin and the 78% of them come from Asia.

2 Εισαγωγή Για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις πόλεις, σημαντικά κριτήρια αποτελούν η παρουσία των πράσινων χώρων, η έκταση που καταλαμβάνουν, η λειτουργία τους και η αποτελεσματικότητά τους. Ο βασικότερος από τους παραπάνω παράγοντες που διαμορφώνουν το τοπίο και ιδιαίτερα το δασικό τοπίο είναι η ύπαρξη της δασικής βλάστησης η οποία κυριαρχεί στο τοπίο και η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις επισκιάζει ή τονίζει άλλα φυσικά χαρακτηριστικά του. Το αστικό πράσινο συνεισφέρει στην ανύψωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μιας πόλης, αλλά και της κοινωνίας συνολικά (Hauer & Johnson 1992, Ντάφης 2001). Οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να ζουν, να εργάζονται και να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους σε περιοχές με υγειές και καλά διατηρημένο αστικό πράσινο και περιαστικά δάση (Dwyer et al. 1989, 1991, Schroeder 1990). Σημαντικές έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι όχι μόνο προτιμούν για την αναψυχή τους τα περιποιημένα πάρκα, αλλά προτίθενται και να πληρώσουν προκειμένου να έχουν αυτό το προνόμιο (Dwyer et al. 1989). Το αστικό δάσος περιλαμβάνει όλη την ξυλώδη βλάστηση μέσα στα περιβάλλοντα κατοικημένων περιοχών, από τα μικρότερα χωριά μέχρι τις μεγαλύτερες πόλεις (Gray & Deneke 1986). Ένα τέτοιο δάσος είναι και το δάσος του Σέιχ Σου, στη Θεσσαλονίκη, τμήμα του οποίου αποτελεί την περιοχή έρευνας της παρούσας εργασίας. Συγκεκριμένα, σκοπός της εργασίας αυτής είναι η καταγραφή και αξιολόγηση της ξυλώδους χλωρίδας του ζωολογικού κήπου του Σέιχ Σου. Περιοχή Έρευνας Η έρευνα έγινε στο ζωολογικό κήπο Θεσσαλονίκης, έκτασης 50 στρεμμάτων, ο οποίος αποτελεί τμήμα του Περιαστικού δάσους του Σέιχ Σου. Το υψόμετρο της περιοχής είναι περίπου 160 m. Από τις παρατηρήσεις του Μετεωρολογικού Σταθμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και με βάση την κλιματική κατάταξη κατά Κöppen, η περιοχή εντάσσεται στον κλιματικό τύπο Csa (μεσογειακό κλίμα), με θερμό και ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα (Φλόκας 1997). Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει τεχνητό δάσος τραχείας Πεύκης ηλικίας περίπου 30 ετών. H περιοχή ανήκει στην παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης Quercetalia pubescentis και ειδικότερα στην υποζώνη Ostryo-Carpinion και στον αυξητικό χώρο του Coccifero-Carpinetum (Αθανασιάδης 1982). Υλικά και μέθοδοι Για την καταγραφή της βλάστησης χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα που είχαν συλλεχθεί από την περιοχή έρευνας κατά τα έτη Επιπλέον ο κατάλογος των ειδών επικαιροποιήθηκε βάσει παρατηρήσεων από την ίδια περιοχή κατά την περίοδο από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του Για τον προσδιορισμό και την ονοματολογία των taxa χρησιμοποιήθηκαν τα συγγράμματα European Garden Flora Vol. 1-6 (Culen et al. 2000), Flora Europaea Vol. 1-5 (Tutin et al , 1993) και Handbuch der Laubgehölze, Band I-III (Krüssmann ), ενώ για τη χωρολογία τους ακολουθήθηκε η διαίρεση του ευρωπαϊκού χώρου κατά Oberdorfer (1990). Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκαν τα συγγράμματα Pflanzensoziologische Exkursionsflora (Oberdorfer 1990) και Exkursionsflora für Kreta (Jahn & Schönfelder 1995).

3 Αποτελέσματα Συζήτηση Χλωριδικός Κατάλογος Spermatophyta - Gymnospermae Cupressaceae Cupressus arizonica E.L.Greene N-Am Cupressus sempervirens L. omed Juniperus chinensis L. As Thuja orientalis L. As Pinaceae Cedrus deodara (Roxb.) G. Don As Cedrus libani A. Richard As Picea pungens Engelm. Am Glauca Pinus brutia Ten. omed Spermatophyta - Angiospermae Dicotyledones Anacardiaceae Cotinus coggygria Scop. osmed Pistacia lentiscus L. smed Apocynaceae Nerium oleander L. med Vinca major L. wmed Aquifoliaceae Ilex aquifolium L. atl-smed Αrgentea Μarginata Araliaceae Hedera helix L. subatl-smed Asteraceae Santolina rosmarinifolia L. wmed Senecio bicolor (Willd.) Tod. med Berberidaceae Berberis julianae Schneid. As Berberis x ottawensis Schneid. hybrid Nandina domestica Thunb. As Betulaceae Betula pendula Roth no-eurassubozean Bignoniaceae Campsis x tagliabuana (Vis.) Rehd hybrid Buddlejaceae Buddleja davidii Franchet As Buxaceae Buxus sempervirens L. (w)med Caprifoliaceae Lonicera fragantissima Lindl. & Paxt. As Lonicera pileata Oliv. As Sambucus nigra L. subatl-smed Symphoricarpos orbiculatus Moench As Viburnum odoratissimum Ker. As Viburnum opulus L. euras(subozean) Sterile Viburnum tinus L. wmed Weigela florida (Bunge.) DC. As Celastraceae Euonymus japonicus Thuberg As Cistaceae Cistus creticus L. med Fumana thymifolia (L.) Webb med Cornaceae Cornus alba L. As Cornus sanguinea L. ssp. sanguinea smed(-subatl) Ericaceae Arbutus unedo L. med Fabaceae Albizia julibrissin (Willd.) Durazz. Afr+As Cassia corymbosa Lam. Am Cercis siliquastrum L. osmed Gleditsia triacanthos L. Am Robinia pseudoacacia L. Am Spartium junceum L. med Fagaceae Quercus coccifera L. med Quercus pubescens Willd. smed Hamamelidaceae Liquidambar styraciflua L. Am Hippocastanaceae Aesculus hippocastanum L. balc Hydrangeaceae Philadelphus coronarius L. gemäßkont Philadelphus pubescens Loisel Am Hypericaceae Hypericum androsaemum L. med Hypericum calycinum L. balc Hypericum forrestii x H. calycinum (Hypericum Hidcote ) hybrid Hypericum olympicum L. balc+an Lamiaceae Lavandula angustifolia Miller wmed Rosmarinus officinalis L. wmed Teucrium fruticans L. wmed

4 Thymus sibthorpii Bentham subbalc Lauraceae Laurus nobilis L. med Lythraceae Lagerstroemia indica L. As Malvaceae Hibiscus syriacus L. As Meliaceae Melia azedarach L. As Moraceae Ficus carica L. med Morus alba L. As Myrtaceae Myrtus communis L. med Oleaceae Forsythia x intermedia Zab hybrid Jasminum mesnyi Hance As Jasminum polyanthum Franch. As Ligustrum lucidum Aiton fil. As Ligustrum ovalifolium Hassk. As Olea europaea L. med Syringa vulgaris L. balc Pittosporaceae Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil. As Platanaceae Platanus hybrida Brot. hybrid Platanus orientalis L. omed Punicaceae Punica granatum L. As Rhamnaceae Paliurus spina-christi Miller wmed Rhamnus alaternus L. med Rosaceae Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai As Cotoneaster franchetii Boiss. As Cotoneaster horizontalis Decne As Cotoneaster lacteus W. W. Sm. As Cotoneaster salicifolius Franch. As Crataegus monogyna Jacqin smed(- subatl) Kerria japonica (L.) DC. As Malus sylvestris Miller eurassubozeansmed Prunus cerasifera Ehrhart var. divaricata Ledeb. As Pissardii Prunus laurocerasus L. As Prunus serrulata Lindl. As Pyracantha coccinea M.J. Roemer omed Pyrus spinosa Forskal. med Rosa sp. Rubus sp. Sarcopoterium spinosum (L.) Spach omed Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. As Spiraea cantoniensis Lour. As Spiraea chamaedryfolia L. opralpgemäßkont Spiraea japonica L. As Salicaceae Populus alba L. med-smed-euras Populus thevestina Dode Afr+As Salix alba L. smed-eurassubozean Sapindaceae Koerleuteria paniculata Laxm As Saxifragaceae Deutzia scabra Thunb. As Scrophulariaceae Hebe Andersonii = H. salicifolia x H. speciosa hybrid Simaroubaceae Ailanthus altissima (Miller) Swingle As Tiliaceae Tilia cordata Mill. gemäßkont Ulmaceae Celtis australis L. (o)med Ulmus procera Salisb. smed Verbenaceae Vitex agnus-castus L. omed Vitaceae Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon Am Monocotyledones Agavaceae Agave americana L. Am Liliaceae Asparagus acutifolius L. med Στο Ζωολογικό Κήπο Θεσσαλονίκης καταγράφηκαν συνολικά 111 ξυλώδη taxa, από τα οποία 8 γυμνόσπερμα, 101 δικότυλα και 2 μονοκότυλα (Πίνακας 1), που ανήκουν σε

5 Μεσογειακή Βαλκανική Ατλαντική Ευρασιατική Βόρεια Ασιατική Αφρ. & Ασ. Αμερικανική Υβρίδια Σύνολο Δέντρα Θάμνοι Αναρριχώμενα Σύνολο 47 οικογένειες και 88 γένη. Πλουσιότερες οικογένειες είναι αυτές των Rosaceae, Caprifoliaceae και Oleaceae με 20, 8 και 7 taxa αντίστοιχα. Πιν. 1: Αναλυτικά στοιχεία της ξυλώδους χλωρίδας του Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης. Οικογένειες Γένη Είδη Υποείδη Υβρίδια Σύνολο Ποσοστό Gymnospermae ,2 Dicotyledones ,0 Monocotyledones ,8 Σύνολο ,0 Από το χωρολογικό φάσμα της ξυλώδους χλωρίδας του Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης (Εικόνα 1), προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στην ξυλώδη χλωρίδα κατέχει η ασιατική και μεσογειακή ενότητα με 39 taxa (35,78%) και 37 taxa (33,94%) αντίστοιχα. Ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά η αμερικανική με 9 taxa (8,26%), η ευρασιατική με 7 taxa (6,42%), η βαλκανική με 5 taxa (4,59%), η ατλαντική με 3 taxa (2,75%), η αφρικανική & ασιατική με 2 taxa (1,83%), η βόρεια με ένα μόνο taxon και τέλος υπάρχουν και 6 υβρίδια που αντιστοιχούν στο 5,51% της ξυλώδους χλωρίδας του Ζωολογικού Κήπου και για τα οποία δεν είναι εφικτή η ένταξή τους σε κάποια χωρολογική ενότητα. Η πλειονότητα των ξυλωδών taxa του Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης (Εικόνα 1) εμφανίζει θαμνώδη μορφή (71 taxa, 64%), ακολουθούν τα δενδρώδη (35 taxa, 31,5%) και τέλος τα αναρριχώμενα (5 taxa, 4,5%). Στο σύνολο των καταγεγραμμένων taxa τα φυλλοβόλα και τα αειθαλή εμφανίζουν παρόμοια ποσοστά (49,55% και 50,45% αντίστοιχα). Στις δενδρώδεις μορφές επικρατούν τα φυλλοβόλα taxa, ενώ στα είδη που εμφανίζονται με θαμνώδη ή αναρριχώμενη μορφή επικρατούν τα αειθαλή taxa. ΧΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΦΑΣΜΑ Αειθαλή Φυλλοβόλα Εικόνα 1. Χωρολογικό και οικολογικό φάσμα της ξυλώδους χλωρίδας του Ζωολογικού κήπου Θεσσαλονίκης.

6 Συμπεράσματα Η ξυλώδης χλωρίδα του Ζωολογικού κήπου Θεσσαλονίκης, αποτελείται από 111 taxa. Πλουσιότερες οικογένειες είναι αυτές των Rosaceae με 20 taxa, Caprifoliaceae με 8 taxa και Oleaceae με 7 taxa. Οι θαμνώδεις μορφές υπερτερούν των δενδρωδών και αναρριχώμενων. Η συμμετοχή αειθαλών και φυλλοβόλων taxa είναι σχεδόν ισοδύναμη. Σχεδόν τα μισά από τα taxa είναι ξενικής προέλευσης και από αυτά περίπου το 78% ασιατικά. Η συμμετοχή των μεσογειακών και ασιατικών ειδών είναι σημαντική. Βιβλιογραφία Αθανασιάδης Ν Δασική Φυτοκοινωνιολογία. Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη, 119 σελ. Cullen J., Alexander J.C.M., Brickell C.D., Edmondson J.R., Green P.S., Heywood V.H., Jorgensen P.-M., Jury SL., Knees S.G., Maxwell H.S., Miller D.M., Robson N.K.B., Walters S.M. & Yeo P.F. (eds) The European Garden Flora. Vol. 1-6, Cambridge University Press. Dwyer J.F., Schroeder H.W., Louviere J.J. & Anderson D.H Urbanite s willingness to pay for trees and forests in recreation areas. Journal of Arboriculture 15(10): Dwyer J.F., Schroeder H.W. & Gobster P.H The significance of urban trees and forests: toward a deeper understanding of values. Journal of Arboriculture 17(10): Hauer R.J. & Johnson G.R Tree Risk Management. Pp In: Pokorny J.D. (eds), Urban Tree Risk Management: A Community Guide to Program Design and Implementation, USDA Forest Service, Northeastern Area, St. Paul, MN. Jahn R. & Schönfelder P Exkursionsflora für Kreta. Ulmer, Stuttgart. Krüssman G. 1976, 1977, Handbuch der Laubgehölze, Band I-III. Verlang Paul Parey. Ντάφης Σπ Δασοκομία Πόλεων. Εκδόσεις Art of Text, Θεσσαλονίκη, 198 σελ. Oberdorfer E Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Ulmer, Stuttgart. Schroeder H.W Perceptions and preferences of urban forest users. Journal of Arboriculture 16(3): Tutin T.G., Heywood V.H., Burges N.A., Moore D.M., Valentine D.H., Walters S.M. & Webb D.A. (eds.) 1968, 1972, 1976, Flora Europaea 2-5. Cambridge University Press. Tutin T.G., Burges N.A., Chater A.O., Edmondson J.R., Heywood V.H., Moore D.M., Valentine D.H., Walters S.M. & Webb D.A. (eds.) Flora Europaea 1, Sec. Ed. Cambridge University Press. Φλόκας Α Μαθήματα μετεωρολογίας και κλιματολογίας. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 465 σελ.

: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ξυλώδης χλωρίδα της Δράμας: οικολογική, βιολογική και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Αστικού Πρασίνου και Κοινή Γνώμη: Η περίπτωση του πάρκου του Πεδίου του Άρεως στη Θεσσαλονίκη

Αξιολόγηση Αστικού Πρασίνου και Κοινή Γνώμη: Η περίπτωση του πάρκου του Πεδίου του Άρεως στη Θεσσαλονίκη Αξιολόγηση Αστικού Πρασίνου και Κοινή Γνώμη: Η περίπτωση του πάρκου του Πεδίου του Άρεως στη Θεσσαλονίκη Α.Β. Κοντογιάννη, Μ. Κωστόπουλος, Μ. Τσιλιγκιρίδου, Θ. K. Τσιτσώνη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Δένδρα. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2009 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΥΤΩΝ σελ. 1 / 24

Δένδρα. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2009 ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΥΤΩΝ σελ. 1 / 24 Δένδρα 1 Ακακία αισχηντιλή (Μιμόζα Νικαίας) Κατηγορία Κατηγορία Δ1 Κατηγορία Δ2 Κατηγορία Δ3 Κατηγορία Δ4 ΤΙΜΗ 3,30 5,80 12,40 28,80 ΜΕΤΡΟ Σ ΚΟΡΜΟ Υ Acacia dealbata 2 0,80-1,00 3 1,00-1,20 7 1,25-1,50

Διαβάστε περισσότερα

Plant species selection for the surrounding area of educational establishments. ELEFTHERIADIS ALEXANDROS

Plant species selection for the surrounding area of educational establishments. ELEFTHERIADIS ALEXANDROS Επιλογή φυτικών ειδών για τον περιβάλλοντα χώρο εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας ράµας, Τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Χρυσοβέργη και Κασσάνδρου, ράµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ 14PROC002145845 2014-07-04 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 20/2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ - (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ, ΛΟΦΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές φυτικών ειδών σε τρεις τύπους βλάστησης σε έντονα βοσκημένες εκτάσεις στην ανατολική Κρήτη

Μορφές φυτικών ειδών σε τρεις τύπους βλάστησης σε έντονα βοσκημένες εκτάσεις στην ανατολική Κρήτη Μορφές φυτικών ειδών σε τρεις τύπους βλάστησης σε έντονα βοσκημένες εκτάσεις στην ανατολική Κρήτη Γ. Φωτιάδης, Α. Κυριαζόπουλος και Ι. Φραγκάκης Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NURSERIES S.A.

GREEK NURSERIES S.A. GREEK NURSERIES S.A. OLYMPIADA, CHALKIDIKI TREES Acacia Cyanophylla Ακακία Κυανόφυλλη Acacia Dealbata Ακακία Μιμόζα Acer negundo Σφενδάμι Acer pseudoplatanus Ψευδοπλάτανος Albizia Julibrissin Ακακία

Διαβάστε περισσότερα

Η χλωρίδα των λιβαδιών του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς Λευκίμης - Σουφλίου

Η χλωρίδα των λιβαδιών του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς Λευκίμης - Σουφλίου Η χλωρίδα των λιβαδιών του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς Λευκίμης - Σουφλίου Γ. Κοράκης 1 και Α. Γερασιμίδης 2 1 Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

1 Αναφέρεται στα ανώτερα φυτά (πτεριδόφυτα και σπερµατόφυτα)

1 Αναφέρεται στα ανώτερα φυτά (πτεριδόφυτα και σπερµατόφυτα) Χαρακτηριστικά στοιχεία της βλάστησης και της χλωρίδας του Πηλίου Φωτιάδης, Γ. Εργαστήριο ασικής Βοτανικής Γεωβοτανικής, Τµήµα ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., 54124, Θεσσαλονίκη. Περίληψη.

Διαβάστε περισσότερα

Η βλάστηση θαμνώνων οξύκεδρης αρκεύθου (Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus) στο όρος Όρβηλος

Η βλάστηση θαμνώνων οξύκεδρης αρκεύθου (Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus) στο όρος Όρβηλος Η βλάστηση θαμνώνων οξύκεδρης αρκεύθου (Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus) στο όρος Όρβηλος Η βλάστηση θαμνώνων οξύκεδρης αρκεύθου (Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus) στο όρος Όρβηλος Κ. Θεοδωρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Στα πλαίσια του εργαστηρίου του µαθήµατος της Κυτταρολογίας, Μορφολογίας και Ανατοµίας Φυτών, προγραµµατίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ εκατοστά. ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ λίτρα. ΥΨΟΣ μέτρα. 7 1,50-1,75 15 2,00-2,50 25 2,50-3,00 35 3,00-3,50 julibrissin

ΠΕΡΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ εκατοστά. ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ λίτρα. ΥΨΟΣ μέτρα. 7 1,50-1,75 15 2,00-2,50 25 2,50-3,00 35 3,00-3,50 julibrissin ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΔΕΝΤΡΑ Δένδρα α/α ΟΝΟΜΑ Κατηγορία Κατηγορία Δ3 Κατηγορία Δ4 Κατηγορία Δ5 Κατηγορία Δ6 ΤΙΜΗ 12,40 28,80 48,70 85,00 ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ λίτρα ΥΨΟΣ μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

«Integrated Selection, Protection and Promotion of Balkan Forest Genetic Resources with Aesthetic Value»

«Integrated Selection, Protection and Promotion of Balkan Forest Genetic Resources with Aesthetic Value» GREECE - THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME 2007-2013 «Integrated Selection, Protection and Promotion of Balkan Forest Genetic Resources with Aesthetic Value» Scientific

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ & ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ & ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπαλαλαίων 22 -Χαλκίδα341 00 Πληροφ.: Π.ΤΣΑΜΙΤΑ Τηλ.: 22210-25816 e-mail:panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Ειρήνη Βαλλιανάτου. Πανεπιστήμιο Αθηνών Βοτανικός Κήπος Ι. & Α. Ν. Διομήδους

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Ειρήνη Βαλλιανάτου. Πανεπιστήμιο Αθηνών Βοτανικός Κήπος Ι. & Α. Ν. Διομήδους ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ειρήνη Βαλλιανάτου Δρ. Βιολογίας Συστηματικός Βοτανικός - Φυτοκοινωνιολόγος Πανεπιστήμιο Αθηνών Βοτανικός Κήπος Ι. & Α. Ν. Διομήδους Ο αύλειος χώρος πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-09-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-09-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-09-01-00 10 Φυτοτεχνικά Εργα 09 Υλικά Έργων Πρασίνου 01 Προµήθεια και Χειρισµοί Φυτικού Υλικού 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ «ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ» ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΛΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα θαμνωδών ειδών στα ανώτερα ορεινά και υπαλπικά λιβάδια της ΒΑ Ελλάδας

Βιοποικιλότητα θαμνωδών ειδών στα ανώτερα ορεινά και υπαλπικά λιβάδια της ΒΑ Ελλάδας Βιοποικιλότητα θαμνωδών ειδών στα ανώτερα ορεινά και υπαλπικά λιβάδια της ΒΑ Ελλάδας Β. Καραγιαννακίδου¹ και Μ. Παπαδημητρίου² ¹ Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας, Τομέας Βοτανικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ GREEK MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SECRETARIAT FOR FORESTS & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χώρος απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας - Πρόταση αποκατάστασης και ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής

Χώρος απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας - Πρόταση αποκατάστασης και ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής Χώρος απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας - Πρόταση αποκατάστασης και ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής Στρατώνι Χαλκιδικής Ιανουάριος 2015 Η προμελέτη αυτή συντάχτηκε μέσα στα πλαίσια του ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ Ι. & Α. Ν. ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ. Ειρήνη Βαλλιανάτου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ Ι. & Α. Ν. ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ. Ειρήνη Βαλλιανάτου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ Ι. & Α. Ν. ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ Ειρήνη Βαλλιανάτου Δρ. Βιολογίας Συστηματικός Βοτανικός - Φυτοκοινωνιολόγος Πανεπιστήμιο Αθηνών Βοτανικός

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. IAKOVOGLOU VALASIA (Teaching assistant at the department of Landscape Architecture and Forestry, Drama, TEI Kavalas.)

Περίληψη. IAKOVOGLOU VALASIA (Teaching assistant at the department of Landscape Architecture and Forestry, Drama, TEI Kavalas.) Τι να ΜΗ φυτεύουµε στα σχολικά προαύλια ΙΑΚΩΒΟΓΛΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ (Έκτακτη καθηγήτρια του τµήµατος Αρχιτεκτονικής Τοπίου και ασοπονίας, παράτηµα ράµας, ΤΕΙ Καβάλας) Περίληψη Τα αυξηµένα κρουσµάτων δηλητηριάσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΥ Α.Δ. 719

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΥ Α.Δ. 719 ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΑ ΙΘΑΓΕΝΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΣΦΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 1 ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 1, ΞΥΣΤΡΑΚΗΣ Φ. 2, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Ε. 1, ΣΑΜΑΡΑΣ Δ. 2 Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Γεωβοτανικής,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση σκίασης των δένδρων στη σύνθεση του υπορόφου και τη φυτοποικιλότητα

Επίδραση σκίασης των δένδρων στη σύνθεση του υπορόφου και τη φυτοποικιλότητα Επίδραση σκίασης των δένδρων στη σύνθεση του υπορόφου και τη φυτοποικιλότητα Α. Κυριαζόπουλος 1, Γ. Φωτιάδης 2 και Α. Σ. Νάστης 1 1 Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία

Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Α. Σφουγγάρης, Σ. Τουλιά και Α. Γιαννακόπουλος Εργαστήριο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της

Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της Γ. Φωτιάδης 1, Ι. Καζόγλου 2 και Δ. Μπούσμπουρας 3 1 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Μ. Παπαδημητρίου, Ι. Ισπικούδης και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ. Βοτανικό μονοπάτι «Τα δέντρα του ρέματος Θ. Σοφούλη έχουν ταυτότητα: Ελάτε να γνωριστούμε!» ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ. Βοτανικό μονοπάτι «Τα δέντρα του ρέματος Θ. Σοφούλη έχουν ταυτότητα: Ελάτε να γνωριστούμε!» ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Βοτανικό μονοπάτι «Τα δέντρα του ρέματος Θ. Σοφούλη έχουν ταυτότητα: Ελάτε να γνωριστούμε!» ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Η ΔΡΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 3, 10 & 11/12/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα