1 Μελέτη Σκοπιμότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Μελέτη Σκοπιμότητας"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αναλυτική Παρουσίαση της Πρότασης 1 Μελέτη Σκοπιμότητας Στη μελέτη παρουσιάζονται: Η τρέχουσα κατάσταση του Τουρισμού στο Νομό Σερρών. Οι εξελίξεις και οι εκτιμήσεις των εξελίξεων, σχετικά με τις τουριστικές δραστηριότητες, στο Νομό Σερρών. Οι ειδικότερες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της Κερκίνης. Η εξέλιξη του Τουρισμού στην Κερκίνη. Η ανάγκη δικτύωσης των επιχειρήσεων. Οι ενέργειες εμψύχωσης, από τις οποίες προήλθε η δημιουργία του Νομικού Προσώπου. Οι τάσεις στον παγκόσμιο τουρισμό, από τις οποίες προκύπτει η δυνατότητα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου του δικτύου. Η ανάγκη διεξαγωγής διεθνούς έρευνας της αγοράς και έρευνας του Marketing, προκειμένου να διαπιστωθούν τα στοιχεία επιλογής προορισμών. 2 Ενέργειες Εμψύχωσης Ως ενέργειες προτείνονται: Τακτικές συναντήσεις με όλους τους επιχειρηματίες και μετόχους όλων των εμπλεκομένων επιχειρήσεων στην έδρα κάθε επιχείρησης με σκοπό την αμοιβαία κατανόηση και αποδοχή του προγράμματος. Συναντήσεις με τις οικογένειες των επιχειρηματιών για αποδοχή της συνεργασίας και εκτίμηση των ωφελειών από την κοινή προσπάθεια. Ημερίδα με προσκεκλημένους όλους τους επιχειρηματίες και τα μέλη των οικογενειών τους καθώς και το προσωπικό των επιχειρήσεων για γνωριμία σύσφιξη των σχέσεών τους Προετοιμασία υλικού σχετικά με την κοινή προσπάθεια και παρουσίαση καλών πρακτικών. Συναντήσεις και ενέργειες εμψύχωσης και άλλων επιχειρήσεων που προσφέρουν διαμονή, ώστε να συμμετάσχουν στο δίκτυο. Συναντήσεις και ενέργειες εμψύχωσης των επιχειρηματιών που ασκούν συμπληρωματικές ή και φαινομενικά ανταγωνιστικές επιχειρηματικές δραστηριότητες( παραδοσιακά προϊόντα, επιχειρήσεις που προσφέρουν εναλλακτικές αθλητικές δραστηριότητες [ιππασία, πεζοπορία, βαρκάδες στην Λίμνη Κερκίνη, ποδηλασία κ.λ.π.] ταβέρνες, καφετέριες κ.ά. για αποδοχή της συνεργασίας του δικτύου και ενδεχόμενες συνεργασίες με τις επιχειρήσεις του δικτύου. Συναντήσεις και ημερίδες σε κάθε έδρα της επιχείρησης με προσκεκλημένους τους κατοίκους και φορείς των αντιστοίχων χωριών με σκοπό να κατανοήσουν τα οφέλη από την τουριστική ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον οικιστικό τους χώρο. Δελτία Τύπου και αποστολή αυτών στα Μ.Μ.Ε. του Νομού Σερρών, της Θεσσαλονίκης καθώς και σε όλα τα περιοδικά και εφημερίδες, τουριστικού ενδιαφέροντος, της Ελλάδος για επί πλέον προβολή και ανάδειξη της επιχειρηματικής συνεργασίας. Συναντήσεις με τους επιχειρηματίες για επίλυση των όποιων αποριών ή προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν μέχρι το τελικό στάδιο ΟΙΚΟΞΕΝΕΙΑ 1

2 υλοποίησης του προγράμματος και μέχρι την ολική αποδοχή της συνεργασίας και εμπέδωση των ωφελειών της κοινής προσπάθειας. 3 Σύσταση Νομικού Προσώπου: Η ενέργεια περιλαμβάνει: 3.1 Το Καταστατικό και την έναρξη. Προκειμένου να προσδιοριστούν τα ειδικότερα θέματα του δικτύου, μελετήθηκαν ειδικότερα ειδικές διατάξεις και άρθρα, όπως είναι: Η βάση ψήφου στο δίκτυο για τις αρχαιρεσίες. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Η εκ περιτροπής μεταφορά της έδρας, ώστε όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις να αποτελούν έδρα του δικτύου. Η διαφοροποίηση της φυσικής έδρας, από τη νομική έδρα και τη φορολογική έδρα της εταιρίας. Η διαδικασία εισδοχής νέων μελών. Η διαδικασία αποβολής μέλους. Ο προσδιορισμός του εκπροσώπου της εταιρίας. Η διαδικασία προσδιορισμού συνδρομής. 3.2 Την Εκπόνηση Εσωτερικού Κανονισμού. Ο εσωτερικός κανονισμός θα επιλαμβάνεται θεμάτων διοίκησης και διαχείρισης, τα οποία θα προσδιορίζουν: Τον τρόπο λήψης αποφάσεων για λειτουργικά ζητήματα της εταιρίας, όπως είναι: Δημιουργία θέσης εργασίας. Ανάληψη έργου ή αντιπροσώπευσης. Ανάθεση έργου ή αντιπροσώπευσης. Επιλογή δανειοδότη, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει τη λήψη δανείου. Επιλογή προμηθευτή, εφόσον αποφασιστεί η προμήθεια υλικών από το ΔΣ, με συνεκτίμηση του κόστους και των όρων πληρωμής. Επιλογή διαφημιστικής πρότασης από διαφημιστές και γραφίστες, στα πλαίσια αποφάσεων του ΔΣ. Προσλήψεις, αξιολόγηση, μισθολόγιο και απολύσεις προσωπικού. Πειθαρχική διαδικασία για το προσωπικό. Διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης εργασιών και έργων. Αξιολόγηση προόδου εργασιών και έργων. Διαρκής διαχειριστικός έλεγχος. Παραλαβή εργασιών, έργων και υλικών Τον τρόπο τεκμηρίωσης του Νομικού Προσώπου, όπως είναι: Η εσωτερική διακίνηση της αλληλογραφίας. Η εξωτερική διακίνηση της αλληλογραφίας. Η λογιστική παρακολούθηση. Η παρακολούθηση των φορολογικών υποχρεώσεων. Η γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Η διαδικασία εισηγήσεων στο ΔΣ και τη ΓΣ. ΟΙΚΟΞΕΝΕΙΑ 2

3 Η αρχειοθέτηση των αποφάσεων, της αλληλογραφίας και των εγγράφων διαχείρισης και ελέγχου Τη διαφάνεια στη διοίκηση και διαχείριση, όπως είναι: Η δημοσιότητα των αποφάσεων του ΔΣ. Οι προσκλήσεις σε συνεδριάσεις του ΔΣ και της ΓΣ. Η δημοσιότητα των χρηματο-οικονομικών καταστάσεων προόδου, εντός της διαχειριστικής περιόδου. Τη δημοσιότητα των χρηματο-οικονομικών καταστάσεων κάθε διαχειριστικής περιόδου Τη συνολική δημοσιότητα της εταιρίας, που αφορά κυρίως: Τον προσδιορισμό των θεμάτων και του περιεχομένου δημοσιεύσεων που περιγράφουν τη φύση, τους σκοπούς, τις δραστηριότητες, τις ευρύτερες επιδιώξεις και τη στρατηγική της εταιρίας. Την τεκμηρίωση των πεπραγμένων. Την αξιολογική κατάταξη των σκοπών και των πεπραγμένων. Το τακτικά ενημερωνόμενο περίγραμμα δημοσιευμάτων. Την πρόσκληση και φιλοξενία διασημοτήτων και την προβολή της εταιρίας. Τις δημόσιες σχέσεις της εταιρίας. 4 Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Η ενέργεια αυτή αποτελείται από τα εξής μέρη: 4.1 Διατύπωση της επιχειρηματικής Ιδέας Χρονολογική κατανομή των στόχων της εταιρίας για την επόμενη πενταετία. Προαξιολόγηση (assessment) των στόχων, των διαδικασιών, της διαδοχικότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας και της τήρησης του χρονοδιαγράμματος, που θα περιλαμβάνει και το χρόνο υλοποίησης του προτεινόμενου προγράμματος. 4.2 Διαμόρφωση της Επιχειρηματικής Ομάδας Κατανομή της συμμετοχής των έργων και των εξειδικεύσεων των εκπροσώπων των επιχειρήσεων που αποτελούν το δίκτυο και συμπλήρωσή της με στελέχη τους ή και εξωτερικούς συνεργάτες που θα κριθούν απαραίτητοι για την υλοποίηση των στόχων. 4.3 Σχέδιο διαρκών ενεργειών Marketing Διαρκής παρακολούθηση των μεταβολών στις προτιμήσεις των καταναλωτών και των δράσεων των ανταγωνιστών. Περιοδική αναθεώρηση της κατάτμησης της αγοράς, ανάλογα με τις μεταβολές στο εξωτερικό περιβάλλον. Διαρκής προσαρμογή των χαρακτηριστικών των προσφερομένων υπηρεσιών, τόσο από την κάθε μια από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην εταιρία, όσο και από την ίδια της εταιρία, προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αλλά διαφοροποιημένων, ώστε να διαφυλάσσεται και ο μεταξύ τους ανταγωνισμός. Διαρκής προσαρμογή της προβολής και προώθησης στις μεταβολές των ομάδων στόχου και των αντιστοίχων δράσεων των ανταγωνιστών. ΟΙΚΟΞΕΝΕΙΑ 3

4 Διαρκής αξιολόγηση του κόστους και της απόδοσης των μέσων προβολής και προώθησης. Προτυποποίηση προϋπολογισμών Δημοσίων σχέσεων. Προτυποποίηση προϋπολογισμών έρευνας της αγοράς και του Marketing. 4.4 Σχέδιο Τεχνολογίας και Εξοπλισμού Διαρκής ενημέρωση για τις τεχνολογικές εξελίξεις στην παροχή υπηρεσιών αναψυχής, διαμονής και περιήγησης. Προτυποποίηση προϋπολογισμών τεχνολογικής αναπροσαρμογής. Προτυποποίηση συμβάσεων συνεργασίας με Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα, για την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, με έμφαση στην ιδιοκτησία των δικαιωμάτων χρήσης. 4.5 Σχέδιο Τεχνογνωσίας Ανάπτυξη συνεργασιών με Τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Διοίκησης Επιχειρήσεων των ΤΕΙ, ώστε να μεταφέρεται τεχνογνωσία από τους εκπαιδευτικούς στη βάση της εκπόνησης πτυχιακών εργασιών, τοποθέτησης ερευνητών, λήψη υπηρεσιών συμβούλου και άτυπης κατάρτισης με τη διοργάνωση ημερίδων. 4.6 Σχέδιο Χωροθεσίας και εγκαταστάσεων Η κατασκευή ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της εταιρίας δεν συνάδει με την έννοια του δικτύου την οποία υπηρετεί. Θα εκπονηθεί ειδικό σχέδιο για τις επιμέρους δράσεις της εταιρίας (δημόσιες σχέσεις, ενημερωτικές εκδηλώσεις, φιλοξενία και διαχείριση server, διοργάνωσης διαρκούς κατάρτισης, πολιτιστικών εκδηλώσεων και εργασίας ερευνητών και συνεργατών) ώστε να ικανοποιούν όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν. Το σχέδιο θα χωροθετεί το κάθε ένα από τα είδη δραστηριότητας, θα προσδιορίζει τον απαραίτητο εξοπλισμό, θα προσδιορίζει τον ιδιοκτήτη του εξοπλισμού (την εταιρία ή την επιχείρηση που τη στεγάζει) και θα διαμορφώνει τους όρους χρήσης. 4.7 Σχέδιο Διοίκησης Διαχείρισης Αξιολόγησης και Ελέγχου Το σχέδιο θα συμπληρώνει τον Εσωτερικό Κανονισμό, στη βάση των αρχών του Προγραμματισμού και του ελέγχου, όπως έχουν τυποποιηθεί από την American Management Association. Το σχέδιο θα έχει τη μορφή συνοπτικού εγχειριδίου για τους εργαζομένους. 4.8 Σχέδιο Χρηματοδότησης και ανάκτησης κόστους Μετά τη λήξη της χρηματοδοτούμενης περιόδου η εταιρία θα συνεχίσει να δρα και να αναπτύσσεται. Η χρηματοδοτούμενη περίοδος αποτελεί πιλοτική φάση, η οποία δεν καλύπτει την απαραίτητη τριετία για την ωρίμανση, που είναι απαραίτητη για τη δημιουργία εσόδων, πέρα από τη συνδρομή των μελών. Το σχέδιο χρηματοδότησης θα περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα έσοδα από φορείς και χρήστες των υπηρεσιών του, από τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες των τοπικών φορέων (οργάνωση καθαριότητας, διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, από κοινού μεταφορά περιηγητών με συμπληρωματικούς προορισμούς κα). Θα προσδιορίζει τα συνολικά ετήσια έξοδα, τόσο ως σταθερά όσο και των μεταβλητών, σε συνάρτηση με τα προβλεπόμενα έσοδα. Θα προσδιορίζει τις χρηματο-ροές ανά μήνα, για τα επόμενα της χρηματοδοτούμενης περιόδου, πέντε χρόνια. Θα προσδιορίζει τους προβλεπόμενους ισολογισμούς, για μια πενταετία μετά τη λήξη της χρηματοδοτούμενης περιόδου. ΟΙΚΟΞΕΝΕΙΑ 4

5 Θα προσδιορίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα (η εταιρία είναι μη κερδοσκοπική, συνεπώς το λειτουργικό αποτέλεσμα δεν θα διανέμεται στους «εταίρους» αλλά θα επανεπενδύεται για την ανάπτυξή της) για μια πενταετία μετά τη λήξη της χρηματοδοτούμενης περιόδου. 4.9 Σχέδιο Ποιότητας και πιστοποίησης Θα περιλαμβάνει τις περιοδικές επιθεωρήσεις για την υπόδειξη βελτιώσεων στις επιμέρους λειτουργίες των επιχειρήσεων μελών της εταιρίας. Θα περιλαμβάνει τον τύπο και το περιεχόμενο των «πιστοποιήσεων» από ανεξάρτητους φορείς. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης, οι εκθέσεις Guide Michelline, Best Western, Leading Hotels και παρομοίων, θεωρούνται ισάξιες του Industry Standard Organization (ISO). Θα περιλαμβάνει προτυποποίηση των συμβάσεων για την επιθεώρηση και πιστοποίηση. 4.10Σχέδιο Διαρκούς Κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων Θα περιλαμβάνει τα αντικείμενα κατάρτισης, το είδος των καταρτιζομένων, τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών και την πιστοποίηση των δεξιοτήτων. Θα περιλαμβάνει τις αρχές συνεργασίας και επιλογής Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, για την υλοποίηση της διαρκούς κατάρτισης Σχέδιο Έρευνας και ανάπτυξης Τεχνογνωσίας Θα περιλαμβάνει προτυποποίηση των συμβάσεων διοργάνωσης και διεξαγωγής κοινής εφαρμοσμένης έρευνας με Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής. Θα περιλαμβάνει τις αρχές κατανομής της συμμετοχής όλων των επιχειρήσεων μελών του δικτύου, στο φυσικό αντικείμενο και στις οικονομικές επιπτώσεις Σχέδιο Προβολής και Προώθησης Πέρα από το σχέδιο προβολής και προώθησης, που αποτελεί πιλοτικό αντικείμενο της παρούσας πρότασης και μετά τη λήξη της χρηματοδοτούμενης περιόδου, η εταιρία θα συνεχίσει την προβολή και προώθηση του ίδιου του δικτύου και των επιχειρήσεων μελών του, με εξειδικευμένα σχέδια για: Την επέκταση σε αριθμό και «αγορές» των περιπτέρων πληροφόρησης. Το περιεχόμενο της πληροφόρησης από τα περίπτερα. Καταχωρίσεις σε κλαδικά περιοδικά και περιοδικά ποικίλης ύλης. Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες. Διανομή «ένθετων» σε ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Συμμετοχή σε Εκθέσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού. Χρήση της προβολής από το διαδίκτυο με διατήρηση και ανάπτυξη ιστοθέσης και ιστοχώρων, απόκτηση ιδιαίτερης ονομασίας (Domain Name), τοποθέτηση λέξεωνκλειδιών σε μηχανές αναζήτησης και ανάπτυξη ιδιόκτητου Server που να φιλοξενεί επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στην εταιρία, ώστε να διαφημίζονται και να δημιουργούν έσοδα για τη λειτουργία και ανάπτυξη του δικτύου. 5 Επικαιροποίηση Μελέτης Σκοπιμότητας ΟΙΚΟΞΕΝΕΙΑ 5

6 Οι ενέργειες που προηγήθηκαν είχαν ως περιεχόμενο κυρίως την περιγραμματική και προκαταρκτική διατύπωση μιας μελέτης σκοπιμότητας. Εφόσον εγκριθεί η παρούσα πρόταση, είναι απαραίτητη η επικαιροποίση της μελέτης σκοπιμότητας, ώστε τα στοιχεία που την αποτελούν και υποδεικνύουν τη δημιουργία της εταιρίας, την ποσοτικοποίηση των στόχων και τη διαδικασία επίτευξής τους, να διαμορφώσουν το πλαίσιο δραστηριοποίησης της εταιρίας μετά τη λήξη της χρηματοδοτικής περιόδου από το πρόγραμμα Leader. Οι μεταβολές στο διεθνές περιηγητικό περιβάλλον, όπως αυτές συμβαίνουν με ολοένα και αυξανόμενο ρυθμό, εξαιτίας των μεταβολών στις μεταφορές προσώπων, τις διαδικασίες και προϋποθέσεις εκχώρησης αδειών διέλευσης, τις επιπτώσεις από τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, τη Διεύρυνση της Ευρώπης και την ενταξιακή διαδικασία των γειτονικών χωρών, τη σταδιακή εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και την υλοποίηση προγραμμάτων (Interreg, ΕΠΑΝ, ΚτΠ, Natura 2000, 6 ο Πλαίσιο για την Έρευνα, Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης), επιβάλλουν την επικαιροποίηση. Ειδικότερα θα αποτυπωθούν: Οι τρέχουσες εξελίξεις. Οι ρυθμοί προβλεπόμενων μεταβολών. Τα είδη των προβλεπόμενων μεταβολών. Οι ενδεδειγμένες δράσεις για την αξιοποίηση των μεταβολών, πριν από τους ανταγωνιστές. 6 Δημιουργία Δικτυακών Τόπων Ιστοσελίδων Με βάση τις τρεις κυρίαρχες αρχές τις αποτελεσματικότητας της ηλεκτρονικής προβολής (Μέγεθος του ενδιαφερόμενου πληθυσμού, Ασφάλεια των Επικοινωνιών, Επικέντρωση του ενδιαφέροντος), πρόκειται να δημιουργηθούν και να δημοσιοποιούνται Ιστο-τόπος και περιλαμβανόμενες Ιστο-σελίδες. Βάση της διαδικτυακής παρουσίασης του δικτύου θα αποτελέσουν: Η πληρότητα και τεκμηρίωση των παρουσιαζόμενων πληροφοριών. Η παρουσίαση της ιστοθέσης σε άλλες που κρίνονται ως θετικές στη σχέση κόστους / αριθμού επισκεπτών που αποτελούν ενδεχόμενους «πελάτες». Η εκτίμηση κόστους / απόδοσης της επαφής ανά ενδεχόμενο πελάτη. Ο ιστοχώρος και οι ιστοσελίδες θα είναι διασυνδεδεμένα με τους κύριους ιστοχώρους και τις τουριστικές πύλες (portals), τις κλαδικές πύλες του τουρισμού και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (vortals) καθώς και μεταξύ τους, ώστε να υπάρχει δυναμική ενημέρωση των κρατήσεων και των ελευθέρων κλινών, για ένα χρονικό ορίζοντα που θα προσδιοριστεί (μήνας ή τρίμηνο). Η κατασκευή των ιστοσελίδων θα προβλέπει την επέκταση των πληροφοριών σε μετάδοση εικόνας με τη μορφή ρεύματος (streaming real-time video) του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και των πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιοχής. Στις ίδιες τις ιστοσελίδες και τους ιστοχώρους θα υπάρχει πρόβλέψη για την υποδοχή τηλεφωνικής επικοινωνίας (voice over IP) και τηλεδιάσκεψης, ώστε να διευκολύνονται οι ενδιαφερόμενοι στην επικοινωνία τους με τις ξενοδοχειακές μονάδες που συμμετέχουν στην εταιρία, αλλά και την ίδια την εταιρία, με μηδενικό κόστος επικοινωνίας. 7 Κατάρτιση ΟΙΚΟΞΕΝΕΙΑ 6

7 Η όλη προσπάθεια συνεργασίας και η βιωσιμότητα του εγχειρήματος προϋποθέτουν την εκπαίδευση των επιχειρηματιών και των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις τους σε κοινές και διαφορετικές θεματικές ενότητες εκπαίδευσης, που θα έχουν ως σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, την αποτελεσματικότερη διοίκηση και διαχείριση, την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Προτείνονται οι κάτωθι θεματικές ενότητες εκπαίδευσης : Κατάρτιση των επιχειρηματιών σε θέματα Διοίκησης και συνεργασιών, ήτοι : Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ, ( 5 ώρες) Βασικές Αρχές Δημοσίων Σχέσεων, ( 5 ώρες) Βασικές αρχές Διοίκησης επιχειρήσεων, ( 5 ώρες) Βασικές Λογιστικές γνώσεις, ( 5 ώρες) Διαπραγματεύσεις, ( 5 ώρες) Τεχνικές Συναλλαγών, ( 5 ώρες) Συμβάσεις, ( 5 ώρες) Διοίκηση και διαχείριση ταμειακών ροών, ( 5 ώρες). Κατάρτιση όλου του προσωπικού των επιχειρήσεων σε θέματα : εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση κρατήσεων και ποιότητα υπηρεσιών, ήτοι: Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ, ( 5 ώρες) Βασικές Αρχές Δημοσίων Σχέσεων, ( 5 ώρες) Φιλοσοφία του αγροτουρισμού, ( 5 ώρες) Γεωγραφία και Ιστορία της ευρύτερης περιοχής ( μουσεία, αξιοθέατα, τοπικά προϊόντα, συγκοινωνίες, πολιτιστικά δρώμενα), ( 5 ώρες) Καταναλωτικά κίνητρα υπηρεσιών και προϊόντων αγροτουρισμού, ( 5 ώρες) Πελάτης ικανοποίηση αναγκών του Πελάτη, ( 5 ώρες) Αποτελεσματική διαχείριση κρατήσεων, ( 5 ώρες) Ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων αγροτουριστικών επιχειρήσεων, ( 5 ώρες). Πέραν της εκπαίδευσης των επιχειρηματιών και εργαζομένων, προτείνεται η διάθεση εκπαιδευτικού υλικού σε όλους τους καταρτιζομένους καθώς και η ετοιμασία και διάθεση ενός εγχειριδίου σε όλους τους εργαζομένους με την περιγραφή εκάστης θέσης εργασίας ( δικαιώματα, υποχρεώσεις, καθήκοντα, ιεραρχία σε μία επιχείρηση). 8 Κτιριακά και Εξοπλισμός Δεν προτείνεται η κατασκευή υποδομών για τη λειτουργία του δικτύου. Το δίκτυο θα φιλοξενείται, ως διοικητική έδρα, σε ενοικιαζόμενο χώρο, ως φορολογική έδρα, σε διαφορετικό χώρο και ως λειτουργική έδρα, από επιχείρηση σε επιχείρηση, εκ περιτροπής, κατ αναλογία με τον αριθμό των κλινών του καθενός. Στη διοικητική έδρα, που θα αποτελεί και τη νόμιμη έδρα, θα τηρείται το αρχείο του Νομικού Προσώπου (Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, Βιβλίο Εκθέσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας του Νομικού Προσώπου). Στη φορολογική έδρα θα τηρούνται όλα τα Λογιστικά Βιβλία και τα αρχεία των Φορολογικών Στοιχείων, μεταξύ των οποίων και αυτά που αφορούν τη διαχείριση του προτεινομένου προγράμματος. Στη λειτουργική έδρα θα τηρούνται όλα τα στοιχεία λειτουργίας του δικτύου, όπως είναι το λειτουργικό πρωτόκολλο αλληλογραφίας, αρχείο μελετών, Κατάλογοι ΟΙΚΟΞΕΝΕΙΑ 7

8 συνεργατών και συνεργαζομένων φορέων, αρχείο αλληλογραφίας με επιχειρήσεις και φορείς τουριστικής λειτουργίας και ανάπτυξης, αρχείο εισηγητικών εκθέσεων, αρχείο εκθέσεων αξιολόγησης δράσεων, εγχειρίδια ποιοτικής οργάνωσης και λειτουργίας, εκθέσεις επιθεώρησης ποιότητας, καθώς και βιβλιοθήκη εγχειριδίων σχετικής με τον τουρισμό βιβλιογραφίας. Προκειμένου να είναι η λειτουργική έδρα προσβάσιμη από όλους τους εμπλεκομένους, αλλά και από τους συνεργάτες που θα υλοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος των προτεινόμενων ενεργειών, το δίκτυο θα ενοικιάζει τους χώρους. Στη λειτουργική έδρα θα οργανώνονται και οι εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων, που αποτελούν μέρος των δράσεων προβολής. Στον εξοπλισμό που θα αποκτηθεί ανήκουν ένας mirror server, στον οποίο θα προετοιμάζονται και θα δοκιμάζονται οι ιστοσελίδες, που στη συνέχεια θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στον ιστοχώρο που θα επιλεγεί. Στον ίδιο mirror server θα εγκατασταθεί ένα σύστημα extranet server (ειδικό λειτουργικό σύστημα ασφαλούς επικοινωνίας και διάδοσης πληροφοριών), το SOMEGE enterprise, που έχει τη δυνατότητα να υποδεχτεί μέχρι 500 μέλη του δικτύου με σχετική κατάταξη σε κατηγορίες. Εκτός από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα είναι δυνατή η συμμετοχή στο ηλεκτρονικό δίκτυο και άλλων επιχειρήσεων της περιοχής, που δεν είναι μέλη της εταιρίας, tour operators, που θα μπορούν να επικοινωνούν εμπιστευτικά με την εταιρία, Κέντρα οικολογικής Πληροφόρησης, που θα μπορούν να εμπλουτίζουν με επίσημη πληροφόρηση τις ιστοσελίδες του δικτύου, τουριστικά γραφεία του νομού Σερρών, που θα έχουν διαδραστική επικοινωνία, που δεν θα εμφανίζεται στις ιστοσελίδες, προκειμένου να σχεδιάσουν εισερχόμενες περιηγήσεις και Ερευνητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Δημοσίων ερευνητικών κέντρων, προκειμένου να τους διατίθενται μη δημοσιεύσιμα στοιχεία για την τουριστική κίνηση και να καταθέτουν πρωτόλεια των ερευνητικών τους εργασιών, πριν τη δημοσίευσή τους, προκειμένου να οδηγούνται σε εμβάθυνση του ερευνητικού τους έργου, το αποτέλεσμα του οποίου θα είναι χρήσιμο για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των μελών της εταιρίας και των άλλων τοπικών επιχειρήσεων, όπως και του καλύτερου προσανατολισμού των σχετικών τοπικών φορέων. Το λειτουργικό σύστημα θα τροποποιηθεί έτσι ώστε να μην απαιτεί εξειδικευμένη εκπαίδευση, όχι μόνο για τη χρήση αλλά και για τη διαχείρισή του. Ο mirror server SOMEGE Enterprise θα εγκατασταθεί σε χώρο με μόνιμη σύνδεση DSL στο διαδίκτυο, υπό την ευθύνη μιας από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, η οποία θα μπορεί, στον ίδιο server να φιλοξενεί και τις ιστοσελίδες της. 9 Εκθετήρια και Προβολή Θα δημοσιευθεί ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σχεδιασμό από Αρχιτέκτονες, σε συνεργασία με επιστήμονες που πιστοποιούν γνώση του Marketing, περιπτέρων προβολής της εταιρίας και των επιχειρήσεων μελών της. Θα επιλεγεί ένα σχέδιο από αυτά που θα προταθούν, το οποίο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προκύψει από εκλογές, ύστερα από εισήγηση των συνεργατών στον τομέα του Marketing, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση της κατασκευής τους. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας του Marketing, θα επιλεγούν έξι (6) θέσεις τοποθέτησης των περιπτέρων πληροφόρησης, με αναρτημένες πληροφορίες για την περιοχή, την εταιρία και τις επιχειρήσεις μέλη. Συμμετοχή σε εκθέσεις του Εσωτερικού (Φιλοξένεια, Τουριστικό Πανόραμα). Συμμετοχή σε εκθέσεις του Εξωτερικού (EBN Annual General Assembly). Δημιουργία εντύπων πληροφόρησης, στα ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, ρωσικά και βουλγαρικά και διανομή τους στα κέντρα διέλευσης και ΟΙΚΟΞΕΝΕΙΑ 8

9 ενδιαφέροντος, όπως αυτά θα αξιολογηθούν από την έρευνα της αγοράς και τη μελέτη του Marketing. Δημιουργία πληροφοριακής ταινίας, προκειμένου να προβάλλεται από τηλεοπτικούς σταθμούς, σχετικά με τον περιηγητισμό στην περιοχή. Μεταγραφή της ταινίας σε CD και DVD, προκειμένου να είναι δυνατή η μέγιστη διάδοση. Διανομή των ενημερωτικών διαφημιστικών φυλλαδίων σε χώρους που θα υποδειχθούν από το αποτέλεσμα της μελέτης του Marketing και την έρευνα της αγοράς. Παραγωγή κοινής αφίσας. Δημιουργία και διανομή διαφημιστικών δώρων σε τουριστικά γραφεία και πρακτορεία τουρισμού. ΟΙΚΟΞΕΝΕΙΑ 9

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010, Άρθρο 282 και του Π.Δ. 75 /2011, Άρθρο 21. Στον παρόντα Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (54 ΗΣ ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (54 ΗΣ ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΟΡΙΝ-ΝΒ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 11-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 783/11-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 550/11-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (54 ΗΣ ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Σχέδιο Στελέχωσης της Νέας Οργανωτικής Δομής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Σχέδιο Στελέχωσης της Νέας Οργανωτικής Δομής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχέδιο Στελέχωσης της Νέας Οργανωτικής Δομής Ρέθυμνο / Ηράκλειο, Σεπτεμβρίου 03 Εισαγωγή Ιστορικό Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι Νομικό Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.». ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ :Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» Ιούλιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 2011 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΙΝ-ΓΜΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 04-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 728/04-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 516/04-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ7ΟΡΙΝ-Π31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 20-02-2014. Αρ. Γεν. Πρωτ.: 336/20-02-2014. Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 204/20-02-2014

ΑΔΑ: ΒΙΕ7ΟΡΙΝ-Π31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 20-02-2014. Αρ. Γεν. Πρωτ.: 336/20-02-2014. Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 204/20-02-2014 ΑΔΑ: ΒΙΕ7ΟΡΙΝ-Π31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-02-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 336/20-02-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 204/20-02-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ (47 ΗΣ ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5)

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5) Αριθμ Πρωτ.: 1839 Αθήνα, 02/05/2013 Διεκπ.: Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΜΗΜΑ 1: - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5) «ΚΥΨΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ρ. Φεραίου 1 Ταχ. Κώδ. : 38001 Τηλ. : 24213 50221 Τηλ/πο : 24210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπική κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2010-2011 ΠΑΤΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 2 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 9

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα MBA TQM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΆ...5 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΣΧΈΔΙΟ...6 2.1 Στόχοι...6 Η ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικό Πλαίσιο Οργάνωσης & Λειτουργίας Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. ) Κανονισμός Λειτουργίας. Rule Book.

Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. ) Κανονισμός Λειτουργίας. Rule Book. Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. ) Κανονισμός Λειτουργίας Rule Book Φεβρουάριος 2014 RL5 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περιεχόμενα Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ Α 1. Γενικά περί της οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα»

ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3 Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» Μέτρο 4.6 «ηµιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας Ζώνη Καινοτοµίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης» ράση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα