ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME"

Transcript

1 Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, Αθήνα ΑΦΜ: , ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/07/037 Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή σας ηλεκτρονικά στο ή με fax στο με τη σημείωση «Υποψήφιος Πελάτης Cyta». ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα Καταχώρηση Μεταβολή στοιχείων Μεταβίβαση Κωδικός Πελάτη Cyta:... Στοιχεία Πελάτη Συµπληρώνονται µόνο εάν δεν υπάρχει κωδικός Πελάτη Cyta. Α.Φ.Μ.:.Ο.Υ.:... Α..Τ. / Α..:... Εκδούσα Αρχή:... Επωνυµία Εταιρείας:... Επάγγελµα / ραστηριότητα:... Οδός:... Αριθµός:... Περιοχή:... Πόλη:... Xώρα:... Τ.Κ.: Σταθερό:... Κινητό: Fax:... Στοιχεία Νόμιμου Eκπροσώπου Εταιρείας Συµπληρώνονται µόνο εάν δεν υπάρχει κωδικός Πελάτη Cyta. Α.Φ.Μ.:.Ο.Υ.:... Α..Τ. / Α..:... Εκδούσα Αρχή:... Οδός:... Αριθµός:... Περιοχή:... Πόλη:... Xώρα:... Τ.Κ.: Σταθερό:... Κινητό: Fax:... Yπηρεσία Καταχώρησης Domain Name Επιθυµητό ή υφιστάµενο Domain Name:... Περιγραφή Περιεχοµένου Domain Name:... Υποχρεωτικό σε περίπτωση νέας καταχώρησης Επιθυµώ την καταχώρηση Domain Name Επιθυµώ την ανανέωση Domain Name Επιθυµώ την αλλαγή καταχωρητή για το Domain Name του οποίου είµαι ιδιοκτήτης Επιθυµώ τη μεταβίβαση Domain Name Κωδικός Εξουσιοδότησης (τουλάχιστον 6 χαρακτήρες):... Ο Κωδικός Εξουσιοδότησης είναι απαραίτητος για την αλλαγή καταχωρητή. Αν δεν τον γνωρίζετε, σας γνωστοποιείται από το σηµερινό σας καταχωρητή. Νέος Κωδικός Εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου:... Επιθυµώ ενεργοποίηση του κατωτέρου δεσμευμένου Domain Name α. Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη.gr:... β. Κύριο Εκχωρηθέν Όνομα Χώρου με κατάληξη.gr:... γ. Δεσμευμένο Όνομα Χώρου με κατάληξη.gr:... Εξυπηρετητές ονοµατοδοσίας Name Servers: Cyta Άλλοι (αναφέρετε) Primary Name Server Hostname:... Primary Name Server IP address:... Secondary Name Server Hostname:... Secondary Name Server IP address:... Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ΜΚΤ-ΠΡΥ/ΕΕ231015/1.0 Αίτηση Σύνδεσης Υπηρεσιών 1/3

2 Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, Αθήνα ΑΦΜ: , ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/07/037 Στοιχεία Νέου Φορέα - Αποδεχόμενου τη Μεταβίβαση Φυσικό Πρόσωπο Κωδικός Προσώπου:... Ημερομηνία Γέννησης.: Α.Φ.Μ.:.Ο.Υ.:... Α..Τ. / Α..:... Εκδούσα Αρχή:... Σταθερό:... Κωδικός Εξουσιοδότησης Προσώπου:... Noμικό Πρόσωπο Κωδικός Προσώπου:... Επωνυµία Εταιρείας:... Α.Φ.Μ.:.Ο.Υ.:... Οδός:... Αριθµός:... Περιοχή:... Πόλη:... Τ.Κ.: Σταθερό:... Κωδικός Εξουσιοδότησης Προσώπου:... Eκπρόσωπος Νομικού Προσώπου Όνοµα:... Ημερομηνία Γέννησης.: Α..Τ. / Α..:... Εκδούσα Αρχή:... Στοιχεία Αντικλήτου Α.Φ.Μ.:.Ο.Υ.:... Α..Τ. / Α..:... Εκδούσα Αρχή:... Οδός:... Αριθµός:... Περιοχή:... Πόλη:... Xώρα:... Τ.Κ.: Σταθερό:... Κινητό: Fax:... Πρόσθετες Λειτουργίες DNS Συµπληρώνονται µόνο αν επιλέχθηκαν οι εξυπηρετητές ονοµατοδοσίας της Cyta. Ανακατεύθυνση σε άλλο Domain Hostname:... IP address:... Πρόσθετες εγγραφές στη DNS ζώνη Hostname:... IP address:... Υπηρεσία Reverse DNS Hostname:... IP address:... Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων Στην περίπτωση που δεν έχετε περιεχόµενο, η Cyta σας παρέχει τη δυνατότητα να εµφανίζονται στην ιστοσελίδα σας τα παρακάτω στοιχεία. Τίτλος σελίδας:... Επικεφαλίδα:... ιεύθυνση:... Τηλέφωνο: Όποιο από τα παραπάνω πεδία παραµείνει κενό, δε θα εµφανίζεται στην ιστοσελίδα σας. Επιπλέον χώρος φιλοξενίας Αριθµός MB επιπλέον χώρου:... Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ΜΚΤ-ΠΡΥ/ΕΕ231015/1.0 Αίτηση Σύνδεσης Υπηρεσιών 2/3

3 Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, Αθήνα ΑΦΜ: , ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/07/037 Υπηρεσία Εταιρικής Αλληλογραφίας Όνοµα Χώρου:... Ανακατεύθυνση σε άλλο Mail Server Hostname:... IP address:... Αριθµός επιθυµητών της µορφής Επιθυµητό account 1 ο :... Επιθυµητό account 2 ο :... Επιθυµητό account 3 ο :... Επιθυµητό account 4 ο :... Επιθυµητό account 5 ο :... Στοιχεία Τεχνικού Υπευθύνου Συµπληρώνονται µόνο εάν είναι διαφορετικά από τα στοιχεία πελάτη. Επώνυµο:... Οδός:... Αριθµός:... Περιοχή:... Πόλη:... Xώρα:... Τ.Κ.: Σταθερό:... Κινητό: Fax:... Λογαριασμός Διεύθυνση Αποστολής Λογαριασμού Συµπληρώνεται µόνο εάν είναι διαφορετική από τη διεύθυνση πελάτη. Επώνυµο:... Όνοµα:... Οδός:... Αριθµός:... Περιοχή:... Πόλη:... Τ.Κ.: Εξόφληση μέσω Πιστωτικής Κάρτας ΝΑΙ ΟΧΙ Αν επιθυµείτε εξόφληση µέσω πιστωτικής κάρτας συµπληρώστε το "Έντυπο Εξουσιοδότησης Πάγιας Εντολής". ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1. Συµπληρωµένη την παρούσα αίτηση. 2. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας (και τις 2 όψεις) ή διαβατηρίου του αιτούντα και του κατόχου της κάρτας σε περίπτωση πάγιας εντολής µε πιστωτική κάρτα. 3. Αντίγραφο του επίσηµου ΦΕΚ εκπροσώπησης ή οποιουδήποτε επίσηµου εγγράφου που νοµίµως το αντικαθιστά. Υπεύθυνη Δήλωση 1. ηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων που βρίσκονται στο πίσω µέρος της παρούσης και αποδέχοµαι πλήρως το περιεχόµενό τους. 2. Αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα το άρθρο σχετικά µε την προστασία και διαχείριση προσωπικών δεδοµένων. 3. Έλαβα γνώση και αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τον τιµοκατάλογο της Cyta για την υπηρεσία/τις υπηρεσίες τις οποίες αιτούµαι και τα χαρακτηριστικά της/τους. 4. Τα στοιχεία που έχω συµπληρώσει είναι αληθή και ακριβή. 5. Εξουσιοδοτώ ρητά και ανεπιφύλακτα την Εταιρεία Cyta νόµιµα εκπροσωπούµενη όπως προβεί για λογαριασµό µου σε όλες τις δέουσες ενέργειες προκειµένου να µου παρέχει την/τις εν λόγω υπηρεσία/ες, σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία. 6. Έχω εκπληρώσει άπασες τις οικονομικές μου υποχρεώσεις απέναντι στον παλαιό Καταχωρητή, όσον αφορά το συγκεκριμένο Όνομα Χώρου για το οποίο αιτούμαι την αλλαγή καταχωρητή. 7. Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων). 8. Ο Νέος Κωδικός Εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου της παρούσας δήλωσης δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλη δήλωση για το ίδιο Όνομα Χώρου ή για άλλο Όνομα Χώρου που έχει κατατεθεί προς τον ίδιο ή προς διαφορετικό Καταχωρητή και περιέχει στοιχεία πέραν των αλφαριθμητικών για λόγους ασφάλειας. 9. Παρά την αλλαγή της επωνυμίας μου ως Φορέα του Ονόματος Χώρου υπάρχει ταυτοπροσωπία μεταξύ του παλιού και του νέου Φορέα ως ανωτέρω δηλώνεται. Εν προκειμένω επισυνάπτω σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα. 10. Ο μέχρι σήμερα Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη.gr είναι νομικό πρόσωπο, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του οποίου Φορέα επέρχομαι σύμφωνα με σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτω εν προκειμένω, λόγω π.χ. συγχωνεύσεως δι απορροφήσεως, μετατροπής Α.Ε. σε Ε.Π.Ε., απόσχισης κλάδου κ.λπ. 11. Σε περίπτωση αλλαγής ονοματεπώνυμου του Φορέα λόγω καθολικής διαδοχής, είμαι νόμιμος κληρονόμος του Φορέα. Εν προκειμένω επισυνάπτω σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα. Τόπος Ηµεροµηνία Υπογραφή Πελάτη / Σφραγίδα Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ΜΚΤ-ΠΡΥ/ΕΕ231015/1.0 Αίτηση Σύνδεσης Υπηρεσιών 3/3

4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 128) με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (Γ.Ε.Μ.Η.: , ΑΡ.Μ.Α.Ε.62321/01ΑΤ/Β/07/037) (εφεξής «η Εταιρεία») και του Πελάτη με τα στοιχεία που αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του παρόντος (εφεξής «ο Πελάτης») συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα σύμβαση έχουν το εξής νόημα: Εταιρεία ή Καταχωρητής: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «Cyta», που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 128). Αίτηση - Δήλωση Εκχώρησης: Η αίτηση παροχής υπηρεσιών - καταχώρησης ονόματος χώρου που υπογράφεται από τον Πελάτη ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο και συνοδεύεται από τους όρους της παρούσας και τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που έχουν ζητηθεί από την Εταιρεία. Η αίτηση - δήλωση για συγκεκριμένο Όνομα Χώρου, υποβάλλεται, από τον πελάτη ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο από αυτόν έντυπα ή ηλεκτρονικά. Καταχωρητής: Πρόσωπο προς το οποίο, βάσει του Κανονισμού Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη.gr, υποβάλλονται Αιτήσεις Εκχώρησης από ενδιαφερόμενους ή από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους από αυτούς. Ως διαπιστευμένος από το μητρώο Καταχωρητής ορίζεται η Εταιρεία. Κωδικός Εξουσιοδότησης: Συνδυασμός χαρακτήρων που εξασφαλίζει την ταυτοποίηση του Πελάτη στο Μητρώο και του επιτρέπει τη Διαχείριση του Ονόματος Χώρου. Υπηρεσία: Η καταχώρηση Ονόματος Χώρου ή η αλλαγή καταχωρητή. Καταχώρηση: Η διαδικασία Εκχώρησης Ονόματος Χώρου εκκινεί με την υποβολή αιτήματος στον Καταχωρητή και λήγει με την Οριστική Εκχώρηση Ονόματος Χώρου από το Μητρώο. Μητρώο: Η βάση δεδομένων που περιλαμβάνει το σύνολο των καταχωρηθέντων ονομάτων χώρου με κατάληξη.gr. Το Μητρώο ανήκει στην ΕΕΤΤ. Όνομα χώρου: Αλφαριθμητικό στοιχείο το οποίο εκχωρείται προς χρήση σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σκοπό τη χρήση πρωτοκόλλων ή υπηρεσιών Διαδικτύου. Όνομα Χώρου με την κατάληξη.gr: Αντικείμενο Εκχώρησης από την ΕΕΤΤ, δηλαδή Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη.gr και Ονόματα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη.gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό πεδίο. Όριο χρήσης υπηρεσίας: Όριο χρήσης στις υπηρ εσίες για την φιλοξενία και την ηλεκτρονική αλληλογραφία, σύμφωνα με την πολιτική της Εταιρείας Ενεργοποίηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη.gr: Ενεργοποίηση Ονόματος Χώρου αφού προηγηθεί η Εκχώρηση από την ΕΕΤΤ. Σύμβαση: Η πλήρης νομική και εμπορική σχέση της Εταιρείας και του Πελάτη, η οποία διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην Αίτηση και τους παρόντες Όρους. Webspace - Χώρος φιλοξενίας: Ποσότητα μνήμης που εκχωρείται στον Πελάτη μέσω των υποδομών της Εταιρείας. Σημείωση: Πλήρεις ορισμοί περιλαμβάνονται στα παρακάτω έγγραφα: α) Το Ν 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες Διατάξεις», «Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις (ΦΕΚ 13/Α/2006) β) Την υπ αριθμ. 351/76 Απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 717/Β/ , Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρων με τη κατάληξη.gr), εφεξής Κανονισμός, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1. Η Εταιρεία παρέχει Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνουν και την καταχώρηση Ονομάτων Χώρου ή την αλλαγή Καταχωρητή καθώς και φιλοξενίας δικτυακού τόπου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ο Πελάτης με την υπογραφή της Αίτησης, δηλώνει υπεύθυνα ότι: α) όσα δηλώνει είναι πλήρη, ακριβή και αληθή, β) σε περίπτωση νομικού προσώπου ο δηλών εκπροσωπεί νομίμως το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, γ) με το αιτηθέν Όνομα Χώρου στην έκταση που δύναται ο Πελάτης να γνωρίζει, με το εν λόγω Όνομα Χώρου με κατάληξη.gr και καλόπιστα δεν παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων, δ) το αιτούμενο Όνομα Χώρου δεν είναι παράνομο, άσεμνο ή προσβλητικό, ε) έλαβε γνώση των όρων και αποδέχεται πλήρως το περιεχόμενό τους, στ) η ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία δηλώνεται στην Αίτηση Καταχώρησης θα λειτουργεί καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που η κατοικία του Πελάτη είναι στο εξωτερικό, αποδέχεται ότι η ΕΕΤΤ θα του κοινοποιεί οποιαδήποτε έγγραφα μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την κρίση της ΕΕΤΤ. ζ) αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη.gr ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα γεωγραφικών όρων που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή ο Πελάτης είναι ο αρμόδιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης η) ότι σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη gov.gr, είναι κυβερνητικός οργανισμός, θ) Σε περίπτωση Ονομάτων Χώρου τρίτου Επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό, ο Πελάτης έχει την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί το συγκεκριμένο κοινόχρηστο Όνομα Χώρου που συνθέτει το Μη μεταβλητό πεδίο, ι) σε περίπτωση ενεργοποίησης δεσμευμένου ονόματος χώρου, η ενεργοποίηση δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού. 2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.gr 2.1. Η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει το Μητρώο προωθώντας ηλεκτρονικά το αίτημα -δήλωση εκχώρησης Ονόματος Χώρου το αργότερο εντός μια εργάσιμης ημέρας από την ορθή παραλαβή της υπογεγραμμένης αίτησης από τον Πελάτη. Ο Πελάτης ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα που του αποστέλλεται από την Εταιρεία και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που λαμβάνει από το Μητρώο, για την επιτυχή υποβολή της Αίτησης δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου στο Μητρώο και την κατάσταση του αιτήματος του Δεν παρέχεται κανένα είδος εγγύησης από την Εταιρεία προς τον Πελάτη ότι η αίτηση για την εκχώρηση Ονόματος Χώρου θα γίνει δεκτή από το Μητρώο. Κατά την υποβολή της αίτησης δήλωσης Εκχώρησης στο Μητρώο από τον Καταχωρητή με ηλεκτρονικό τρόπο, το Μητρώο εκχωρεί αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου στην αίτηση όπου αναφέρεται η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης. Ο Πελάτης ενημερώνεται για τον δηλωθέν Όνομα Χώρου, τον αριθμό πρωτοκόλλου, την ημερομηνία, την ώρα και το λεπτό της ώρας όπως αυτά κοινοποιήθηκαν από το Μητρώο. Με την εκχώρηση του αριθμού πρωτοκόλλου τεκμηριώνεται και διασφαλίζεται η χρονική προτεραιότητα του Ονόματος Εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη διαβίβαση της Αίτησης στο Μητρώο από τον καταχωρητή, η ΕΕΤΤ προβαίνει είτε σε εκχώρηση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη.gr που αποτελεί αντικείμενο της Αίτησης, είτε σε απόρριψη της σχετικής Αίτησης Η Αίτηση Εκχώρησης απορρίπτεται από την ΕΕΤΤ στις περιοριστικά οριζόμενες από το νόμο περιπτώσεις Ένα Όνομα Χώρου με κατάληξη.gr διαγράφεται οριστικά οσάκις συντρέχουν μία ή περισσότερες α) αν το ζητήσει ο Πελάτης με αίτημά του προς την Εταιρεία, β) αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία τρίτου έχοντας έννομο συμφέρον, που εξετάζεται στα πλαίσια του Κανονισμού Ακροάσεων της ΕΕΤΤ, στις περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις του Άρθρου 9 του Κανονισμού. 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ 3.1. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να μεταβάλει οποιοδήποτε στοιχείο αφορά το Όνομα Χώρου που του έχει εκχωρηθεί, με την εξαίρεση της επωνυμίας / ονοματεπωνύμου του Για τη μεταβολή επωνυμίας / ονοματεπωνύμου, ο Καταχωρούμενος υποβάλει σχετική αίτηση στον Καταχωρητή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σαράντα (40) ημέρες πριν τη λήξη του Ονόματος Χώρου για ονόματα χώρου με κατάληξη.gr. Η μεταβολή επωνυμίας του Καταχωρούμενου κίνηση χρεώνεται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου της εταιρείας. Για την ολοκλήρωση της μεταβολής επωνυμίας / ονοματεπωνύμου του Καταχωρούμενου απαιτείται έγκριση της αιτήσεως από το αρμόδιο Μητρώο Ονομάτων Χώρου. 4. ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ 4.1. Σε περίπτωση που, από υπαιτιότητα του Πελάτη, δεν είναι δυνατή η αλλαγή Καταχωρητή για το Όνομα Χώρου του δικτυακού τόπου του πελάτη, η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τη λειτουργία των υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5 4.2. Ο Πελάτης πρέπει να γνωστοποιεί τα στοιχεία του προηγούμενου Καταχωρητή του Ο Πελάτης οφείλει να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του σχετικά με το Όνομα Χώρου προς τον προηγούμενο Καταχωρητή Ο νέος κωδικός εξουσιοδότησης ονόματος χώρου της δήλωσης αλλαγής Καταχωρητή δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλη δήλωση για το ίδιο όνομα χώρου ή για άλλο όνομα χώρου που έχει κατατεθεί προς την Εταιρεία ή άλλον Καταχωρητή και θα περιέχει στοιχεία πέραν των αλφαριθμητικών για λόγους ασφαλείας Ο Πελάτης μετά την αλλαγή του Καταχωρητή λαμβάνει απόδειξη παραλαβής της δήλωσης αλλαγής του Καταχωρητή με το περιεχόμενο που ορίζεται στον Κανονισμό. 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 5.1. Η σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου, διάρκειας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών. Σε περίπτωση ανανέωσης του Ονόματος Χώρου η σύμβαση ανανεώνεται για εικοσιτέσσερις (24) μήνες Το δικαίωμα που αποκτάται με την Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη.gr διαρκεί για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Εκχώρησης του στο Μητρώο Η εκχώρηση μπορεί να ανανεώνεται διαρκώς για αλλεπάλληλες περιόδους δύο (2) ετών κάθε φορά. Για την ανανέωση του Ονόματος Χώρου ο Φορέας του οφείλει να υποβάλλει σχετική Αίτηση στον Καταχωρητή, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία λήγει η κάθε χρονική περίοδος για την οποία έχει εκχωρηθεί ή ανανεωθεί το Όνομα Χώρου με την κατάληξη.gr, συνοδευομένη από τα σχετικά νόμιμα τέλη και τα τυχόν πρόσθετα τέλη τα οποία δύναται να απαιτήσει ο Καταχωρητής, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογό του. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καταβληθούν τα τέλη ανανέωσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή δεν καταβληθεί το ακριβές ποσό στον σωστό λογαριασμό, που του έχει υποδειχθεί κατά την υποβολή της αρχικής αίτησης εκχώρησης, τεκμαίρεται, ότι ο Πελάτης επιθυμεί την ακύρωση του Ονόματος Χώρου, οπότε και η Εταιρεία θα εκδίδει και θα αποστέλλει στο Μητρώο Αίτηση Ακύρωσης του Ονόματος Χώρου και δεν θα φέρει στην περίπτωση αυτή ουδεμία ευθύνη έναντι του Πελάτη για την απώλεια των δικαιωμάτων του επί του Ονόματος Χώρου, ο δε Πελάτης δεν θα δικαιούται να απαιτήσει από τον Καταχωρητή ουδεμία αποζημίωση ή γενικά να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Εταιρείας για το λόγο αυτό. Ο Πελάτης αποδέχεται ρητά, ότι η Εταιρεία και το Μητρώο ουδεμία υποχρέωση υπέχουν απέναντί του να τον ενημερώνουν για την επικείμενη εκπνοή της Περιόδου Καταχώρησης, αποκλειστικός υπεύθυνος δε για την παρακολούθηση και εν γένει διαχείριση του Ονόματος Χώρου είναι ο ίδιος ο Πελάτης Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί τη διακοπή της Υπηρεσίας, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Εταιρεία τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία διακοπής της Υπηρεσίας Η παρούσα λύεται αζημίως και αυτομάτως για την Εταιρεία: α) σε περίπτωση μη προώθησης από την Εταιρεία προς το Μητρώο, της Αίτησης του Πελάτη, για λόγους που αφορούν την μη πλήρωση εκ μέρους του Πελάτη των υποχρεώσεων και προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρούσα και στους Κανονισμούς, β) σε περίπτωση απόρριψης από το Μητρώο της Αίτησης του Πελάτη, γ) σε περίπτωση λήξης της περιόδου Καταχώρησης του Ονόματος Χώρου και μη ανανέωσής του για οποιοδήποτε λόγο, δ) σε περίπτωση παρέλευσης της περιόδου αναστολής (40 ημέρες) μετά την παραλαβή από το Μητρώο της Αίτησης του Πελάτη για ακύρωση του Ονόματος Χώρου και την μη επανενεργοποίηση του για οποιονδήποτε λόγο, ε) σε περίπτωση μεταβίβασης του Ονόματος Χώρου σε τρίτον, στ) σε περίπτωση αλλαγής Καταχωρητή σύμφωνα με τους Κανονισμούς, ζ) σε περίπτωση ανάκλησης / ακύρωσης του Ονόματος Χώρου του Πελάτη για λόγους που προβλέπονται στους Κανονισμούς Σε περίπτωση λύσης ή λήξης με οποιονδήποτε τρόπο της παρούσης σύμβασης, τυχόν εκκρεμής οφειλή του Πελάτη έναντι της Εταιρείας καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 6.1. Η Εταιρεία υποχρεούται, εντός των νομίμων προθεσμιών, να προβαίνει στις σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕΤΤ απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με την Εκχώρηση, Ανανέωση ή Μεταβολή του δικαιώματος επί του ονόματος χώρου Η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει τον Πελάτη για οποιαδήποτε πληροφορία της κοινοποιήθηκε από την ΕΕΤΤ ή το Μητρώο Ονομάτων Χώρου με κατάληξη.gr και αφορά το αντίστοιχο Όνομα Χώρου με κατάληξη.gr Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν επιθυμεί πλέον να λειτουργεί ως Καταχωρητής, οφείλει τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες πριν να ενημερώσει τον Πελάτη να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες που θα του επιτρέψουν τη μεταφορά του σε άλλον Καταχωρητή. Σε περίπτωση που, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο Πελάτης δεν παραλάβει από την Εταιρεία τα έγγραφα που τον αφορούν και δεν ορίσει άλλον Καταχωρητή, η Εταιρεία καταστρέφει τα έγγραφα και ενημερώνει την ΕΕΤΤ, η οποία ανακαλεί την εκχώρηση και διατάσσει το Μητρώο να προβεί σε απενεργοποίηση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη.gr του Πελάτη. Σε περίπτωση διαγραφής της Εταιρείας από την ΕΕΤΤ, η Εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει άμεσα τα πρωτότυπα έγγραφα στην ΕΕΤΤ, η οποία προβαίνει σε ενημέρωση του Πελάτη και ο οποίος εντός της ανωτέρω προθεσμίας οφείλει να παραλάβει από την ΕΕΤΤ τα έγγραφα που τον αφορούν και να ορίσει άλλο Καταχωρητή, άλλως η ΕΕΤΤ καταστρέφει τα έγγραφα, ανακαλεί την Εκχώρηση και διατάσσει το Μητρώο να προβεί σε απενεργοποίηση του Ονόματος Χώρου του Πελάτη Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη απώλεια του δικαιώματος χρήσης του Ονόματος Χώρου από υπαιτιότητα του πελάτη Η Εταιρεία μπορεί να θέτει εκτός λειτουργίας ή να διακόπτει προσωρινά την παροχή των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για τη διενέργεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του δικτύου της εφόσον τούτο έχει ρητά γνωστοποιηθεί στους πελάτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανακοίνωσης στον τύπο ή με άλλο πρόσφορο τρόπο Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεσες ή έμμεσες ζημίες που τυχόν υπέστη ο Πελάτης, για διαφυγόντα κέρδη ή έσοδα, απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων ή για οποιαδήποτε άλλη ζημία τυχόν υποστεί ο Πελάτης, εκτός εάν αυτές οφείλονται αποκλειστικά σε υπαιτιότητά της Η Εταιρεία μπορεί να διακόψει ή να μεταβάλει προσωρινά ή οριστικά την παροχή των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κάθε φορά που κρίνει απαραίτητο, για λόγους που αφορούν την ασφάλεια της λειτουργικότητας, διατήρηση ακεραιότητας και δυσλειτουργία των παρεχόμενων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ή/και του Διαδικτύου εν γένει, την προστασία των δεδομένων, που μεταδίδονται ή αποθηκεύονται στο δίκτυό της, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του απορρήτου των πληροφοριών και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Η Εταιρεία οφείλει να ενημερώσει προηγουμένως τον Πελάτη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και εγγράφως (fax ή ) σχετικά με την εν λόγω διακοπή, με την άπρακτη παρέλευση της οποίας θα επέλθουν τα αποτελέσματα της διακοπής Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για: α) την ασφάλεια, δηλαδή τη γνησιότητα, ακρίβεια και εμπιστευτικότητα, β) το θεμιτό ή αθέμιτο χαρακτήρα των δεδομένων (data) που λαμβάνει, αποστέλλει, αποθηκεύει ο Πελάτης μέσω της πρόσβασής του στο δίκτυο της, γ) την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υλική ή μη ζημία υποστεί ενδεχομένως ο Πελάτης από την πρόσβαση του στο Διαδίκτυο, μέσω της πρόσβασης του στο δίκτυο της Εταιρείας, υποχρεούται όμως να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια αυτών των δεδομένων, δ) για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των Πελατών της ή μεταξύ των Πελατών και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες (data) που διακινούνται μέσω του Τηλεπικοινωνιακού της Δικτύου Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τους παρόντες όρους, υπό την προϋπόθεση, ότι θα έχει προβεί σε προηγούμενη έγκαιρη ενημέρωση του Πελάτη με κάθε δυνατό τρόπο Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Πελάτη ή τρίτου για τυχόν μη ικανοποίηση οποιουδήποτε αιτήματος, που αφορά ενδεικτικά στην καταχώρηση, ανανέωση ή μεταβίβαση ενός Ονόματος Χώρου, στην αλλαγή Καταχωρητή, καθώς και για τυχόν ακύρωση, ανάκληση, απόσυρση, μπλοκάρισμα του Ονόματος Χώρου από το Μητρώο για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν χρήση του Ονόματος Χώρου από τρίτους ή για ενέργειες ή παραλείψεις του πελάτη ή/και τρίτου, που δύναται να το επηρεάσουν καθ οιονδήποτε τρόπο.

6 6.11. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη υπέχει έναντι τρίτων σε περίπτωση, που η καταχώρηση ή/και η χρήση του Ονόματος Χώρου από τον Πελάτη παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, δεδομένου, ότι η Εταιρεία δεν εμπλέκεται σε οποιασδήποτε μορφής διένεξη ή αντιδικία μεταξύ Πελάτη και τρίτου σχετικά με οτιδήποτε αφορά τα Ονόματα Χώρου Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για αποζημίωση οποιασδήποτε ζημίας θετικής ή αποθετικής, του πελάτη ή τρίτου, που ενδέχεται να προκύψει από την παροχή των υπηρεσιών καταχώρησης Η Εταιρεία δεν μπορεί να προβεί σε καμία πράξη επί ονόματος Χώρου με κατάληξη.gr χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Φορέα Ονόματος Χώρου. Η συναίνεση δίνεται στην Εταιρεία με έγγραφο ή ηλεκτρονικό τρόπο και τηρείται στο αρχείο της Εταιρείας. 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ 7.1. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απόκτηση/καταχώρηση Ονόματος Χώρου που θα οδηγεί στο site του και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση διατάξεων της νομοθεσίας ή δικαιωμάτων τρίτων. Ειδικότερα ο Πελάτης υποχρεούται πριν την υποβολή της Αίτησης Καταχώρησης να ελέγχει επιμελώς, ότι το Όνομα Καταχώρησης πληροί τα Γενικά Κριτήρια Επιλεξιμότητας, που αναφέρονται στους Κανονισμούς. Σε περίπτωση δε που πάψουν να πληρούνται τα κριτήρια αυτά, να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή και με ακριβή στοιχεία συμπλήρωση της αίτησης και των λοιπών εγγράφων που απαιτούνται για την ενεργοποίηση, σύμφωνα με τους Κανονισμούς, καθώς και την παροχή κάθε απαιτούμενου στοιχείου ή πληροφορίας προς την Εταιρεία στα πλαίσια της προώθησης από την τελευταία της Αίτησης Καταχώρησης και εν γένει παροχής των υπηρεσιών. Σε αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση έχει να προωθήσει στο Μητρώο την Αίτηση του Πελάτη και ουδεμία άλλη ευθύνη θα υπέχει έναντι του Πελάτη Ο Πελάτης υποχρεούται να τηρεί τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό προθεσμίες υποβολής αίτησης απενεργοποίησης δεσμευμένης μορφής, μεταβολής επωνυμίας/ονοματεπωνύμου ή και μεταβίβασης του Oνόματος Xώρου Ο Πελάτης οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που αφορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στη διαχείριση και εκχώρηση Oνομάτων Χώρου με κατάληξη.gr, τον ανταγωνισμό, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία σημάτων, δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας καθώς και να μην προβαίνει σε ενέργειες που προσβάλλουν τα χρηστά ήθη και τη δημόσια αιδώ Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως εντός πέντε (5) ημερών την Εταιρεία για τυχόν μεταβολή των προσωπικών ή άλλων στοιχείων που έχει κοινοποιήσει, καθώς και για την περίπτωση διαγραφής προσωρινής ή/και οριστικής απενεργοποίησης, για οποιονδήποτε λόγο, του Oνόματος Χώρου που χρησιμοποιεί στην υπηρεσία ή/και για την περίπτωση μεταβίβασης του ονόματος χώρου σε τρίτον Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη συνεχή διαθεσιμότητα του O νόματος Xώρου του διαδικτυακού του τόπου και αποδέχεται ότι εάν το Όνομα Χώρου λήξει ή διαγραφεί ή εάν οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις του αλλάξουν, τότε η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του πελάτη ή στο χώρο για φιλοξενία μπορεί να μην είναι δυνατή Ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα πώλησης, μίσθωσης, εκχώρησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεσης των υπηρεσιών ή μέρους αυτών σε τρίτους Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την, εντός των οριζομένων σε αυτούς ημερομηνιών, εξόφληση των εκδιδόμενων από την Εταιρεία λογαριασμών Ο Πελάτης οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού καθώς και με τις σχετικές οδηγίες και υποδείξεις της Εταιρείας Ο Πελάτης οφείλει να αποζημιώνει την Εταιρεία για κάθε ζημία, που η τελευταία υποστεί εξ αιτίας παράβασης εκ μέρους του Πελάτη δικαιωμάτων τρίτων, διατάξεων των Κανονισμών ή των παρόντων όρων Ο Πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί το Όνομα Χώρου καλόπιστα και με νόμιμο σκοπό Τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επιτρέπουν την χρησιμοποίηση των κωδικών μόνο από εξουσιοδοτημένα νομίμως πρόσωπα για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους Ο Πελάτης έχει την ευθύνη για τη διατήρηση της μυστικότητας των κωδικών που θα του δοθούν από την Εταιρεία. Ο Πελάτης φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη γίνει με τη χρήση των συγκεκριμένων κωδικών. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση των μηνυμάτων ενεργοποίησης Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού και των κωδικών ή άλλων παραβιάσεων ασφαλείας, ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία. 8. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 8.1. Για την παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου, ο Πελάτης χρεώνεται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Εταιρείας. H χρέωση αρχίζει από την ημερομηνία ενεργοποίησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Η χρέωση είναι προκαταβολική ανά 24μηνο για την Καταχώρηση ή/και Ανανέωση Ονόματος Χώρου Ο Πελάτης αναγνωρίζει ρητά, ότι κάθε μηνιαίος ή συγκεντρωτικός λογαριασμός ή κάθε απόσπασμα λογαριασμού που η Εταιρεία τηρεί στο μηχανογραφικό της σύστημα σε ηλεκτρονικό κέντρο και ο οποίος περιλαμβάνει τις χρεούμενες παρεχόμενες υπηρεσίες και το ποσό που προκύπτει συνεπεία αυτών, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά τιμολόγιο, καθώς και τις λοιπές επιβαρύνσεις, θα συνιστά πλήρη απόδειξη της οφειλής του Πελάτη προς την Εταιρεία από πάγια τέλη, τέλη χρήσεων και πρόσθετες παρεχόμενες υπηρεσίες Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου στα πλαίσια του ρυθμιστικού πλαισίου. Τυχόν αύξηση των τιμών του τιμοκαταλόγου της Εταιρείας τίθεται σε ισχύ μετά από ένα (1) μήνα ή νωρίτερα σύμφωνα με το νόμο και δημοσιεύεται είτε στον τύπο είτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ο δε Πελάτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα αζημίως, εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από της σχετικής κοινοποιήσεως Η Εταιρεία θα εκδίδει λογαριασμό προς τον Πελάτη κάθε μήνα, οι χρεώσεις που αφορούν μέρος ενός μήνα (π.χ. πρώτος λογαριασμός) υπολογίζονται ποσοστιαία ανά ημέρα. Ο πελάτης θα προκαταβάλλει το πάγιο του επόμενου μήνα. Ο πρώτος λογαριασμός θα εκδίδεται την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία ενεργοποίησης Ο λογαριασμός θα εκδίδεται την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα και θα είναι πληρωτέος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του. Θα εξοφλείται σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής που επιλέγει ο Πελάτης. Καθυστέρηση εξόφλησης του λογαριασμού επιβαρύνεται με τόκο υπερημερίας Ο Πελάτης θα εξετάζει το λογαριασμό και θα ελέγχει τις πιστωτικές και χρεωστικές καταχωρήσεις που απεικονίζονται σε αυτόν και θα ειδοποιεί εγγράφως την Εταιρεία σχετικά με κάθε τυχόν παράλειψη ή σφάλμα του λογαριασμού. Μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού χωρίς την προβολή αντίρρησης από τον Πελάτη, συμφωνείται ότι ο λογαριασμός θεωρείται ακριβής και ότι έγινε σωστή χρέωση από την Εταιρεία, και αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό μέσο και έγγραφο κατά την έννοια του νόμου για την πλήρη απόδειξη οφειλής του Πελάτη για ολόκληρο το ποσό που αναφέρει, επιτρεπομένης της ανταποδείξεως Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος, η Εταιρεία λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του πελάτη, δικαιούται να προβεί σε διακοπή της παροχής των ανεξόφλητων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Συμφωνείται ότι η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε έλεγχο φερεγγυότητας του Πελάτη και να ασκεί τα δικαιώματά της είτε προχωρώντας στη σύναψη της παρούσας, είτε διακόπτοντας προσωρινά ή οριστικά την παροχή της υπηρεσίας, αν βάσιμα κρίνει ότι ο Πελάτης είναι αφερέγγυος και αρνείται, να καταβάλει το είδος και ύψος της εγγύησης που του ζητείται, η οποία επιστρέφεται ατόκως στον Πελάτη κατά τη λύση της παρούσας, συμψηφιζόμενη ανάλογα με τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές του Πελάτη. Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διακοπής της υπηρεσίας για οφειλές ως ανωτέρω, η Εταιρεία δικαιούται να ζητεί εγγύηση ίση με το ύψος του υψηλότερου μέχρι τότε λογαριασμού του Πελάτη, για να ενεργοποιήσει ξανά την παροχή της υπηρεσίας.

7 8.9. Προκαταβληθέντα τέλη επιστρέφονται στον πελάτη αποκλειστικά και μόνο στις εξής περιπτώσεις : α) Εάν ο πελάτης δεν υποβάλει πλήρη και ακριβή στοιχεία ή/και η Αίτησή του δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς, στην περίπτωση δε αυτή η Εταιρεία δεν θα προωθήσει τη σχετική Αίτηση στο Μητρώο και ο Πελάτης δεν θα δικαιούται να εγείρει σε βάρος της Εταιρείας οποιαδήποτε αξίωση ή να ζητήσει αποζημίωση και β) εάν απορριφθεί η Αίτηση του Πελάτη λόγω λάθους, παράλειψης ή καθυστέρησης, που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας, η οποία ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση θα υπέχει έναντι του Πελάτη. 9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 9.1. Τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων Φορέων Ονομάτων Χώρου δεν δημοσιοποιούνται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους σε περίπτωση προηγούμενης ρητής άρνησης του δικαιούχου Κατ εξαίρεση από τα παραπάνω, η ΕΕΤΤ σε κάθε περίπτωση γνωστοποιεί τα στοιχεία του Φορέα Ονόματος Χώρου εφόσον υπάρχει σχετική Εισαγγελική Παραγγελία Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι Καταχωρητές συγκεντρώνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντα την εκχώρηση ονόματος ή άλλη πράξη επί Ονόματος Χώρου μόνο στο βαθμό που αυτά είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της Αίτησης του Αιτούντα. Η συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς απαγορεύεται, χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Η Εταιρεία δηλώνει και ο Πελάτης αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από την Εταιρεία και αφορούν τον Πελάτη θα χρησιμοποιηθούν για την ομαλή εκτέλεση, παρακολούθηση και προστασία των συναλλαγών της κατά την παροχή των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, και εφόσον ο Πελάτης έχει παράσχει τη συγκατάθεσή του, για την ενημέρωσή του σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες της. Αποδέκτες των δεδομένων είναι η Εταιρεία και το προσωπικό της στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, καθώς και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, στο οποίο η Εταιρεία υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, βάσει συγκατάθεσης του Πελάτη, νόμου ή δικαστικής απόφασης Περιεχόμενο: Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την αποστολή του περιεχομένου του διαδικτυακού του Τόπου και των ηλεκτρονικών μηνυμάτων καθώς και για τους προστεθέντες σε περίπτωση που αυτοί ενεργήσουν κατά παράβαση του παρόντος. Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να διακόψει την παροχή της υπηρεσίας προς τον Πελάτη σε περίπτωση που διαπιστωθεί: Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, Πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, περιεχόμενο με τζόγο, χωρίς τις απαραίτητες άδειες και οτιδήποτε άλλο αντιτίθεται στον Ελληνικό νόμο, αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ή μετάδοση με άλλους τρόπους, αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών Το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password) χορηγούνται για αυστηρά προσωπική χρήση. Ο Πελάτης οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας (π.χ. συχνή αλλαγή κωδικών, απαγόρευση χρήσης από τρίτους κλπ.) για να αποτρέπει την παράνομη χρήση των προσωπικών του στοιχείων στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης (password) του Πελάτη ή χρήσης του από τρίτον (με ή χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη), ο Πελάτης οφείλει άμεσα να ενημερώσει εγγράφως την Εταιρεία. Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι να περιέλθει στην Εταιρεία το σχετικό έγγραφο ενημέρωσης, ο Πελάτης ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκύψει σε αυτόν ή την Εταιρεία από κακή χρήση των υπηρεσιών. Για λόγους ασφαλείας, όπως αυτοί εξειδικεύονται στην εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική ασφαλείας της Εταιρείας, η Εταιρεία δικαιούται να διακόπτει την πρόσβαση του πελάτη στο Δίκτυο της Εταιρείας Η Εταιρεία δικαιούται να διαγράφει από τον εξυπηρετητή (server) της περιεχόμενο που αντιβαίνει στο νόμο, τα χρηστά ήθη και τη Σύμβαση, το οποίο τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της με νόμιμο τρόπο. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι το Διαδίκτυο είναι ανοιχτό περιβάλλον, ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την φύλαξη των προσωπικών του δεδομένων, ότι οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέπει την παράνομη χρήση του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η Εταιρεία δηλώνει ρητώς ότι δεν προβαίνει εκ των προτέρων σε έλεγχο του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω του δικτύου της και επομένως ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με το περιεχόμενο στο οποίο ο Πελάτης διαχειρίζεται μέσω των υπηρεσιών που του παρέχονται από την Εταιρεία. 10. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη υπέχει για τη μη τήρηση ή την αδυναμία τήρησης των όρων της παρούσας, όταν αυτό οφείλεται σε ανωτέρα βία ή εξαιτίας άλλου λόγου, την επέλευση του οποίου η Εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, όπως, ενδεικτικά, πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες, κλπ.) Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσχέρεια χρήσεως των υπηρεσιών της που οφείλονται στον εξοπλισμό του Πελάτη. 11. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ακυρότητα κάποιου όρου ή μέρους αυτού δεν επιφέρει ακυρότητα άλλου όρου ή της Σύμβασης ή μέρους αυτής. Οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε ισχύ και αναπτύσσουν πλήρως τα έννομα αποτελέσματά τους και τα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να αντικαταστήσουν τους τυχόν άκυρους όρους με έγκυρους παραπλήσιου, κατά το δυνατό, περιεχομένου Κάθε ειδοποίηση της Εταιρείας προς τον Πελάτη στο πλαίσιο της Σύμβασης μπορεί να γίνει μέσω των λογαριασμών που αποστέλλονται στον Πελάτη ή ηλεκτρονικά ή με fax ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, ιδίως με ανακοινώσεις μέσω του τύπου ή με διαφημιστικά μηνύματα. Η Εταιρεία σε οποιαδήποτε υπηρεσία προς τον Πελάτη και στην κάθε είδους επικοινωνία της με αυτόν χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα Κάθε ειδοποίηση του Πελάτη προς την Εταιρεία είναι έγκυρη μόνο αν γίνεται εγγράφως και ενυπογράφως και αποστέλλεται ταχυδρομικά ή μεταδίδεται με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax), με απόδειξη ορθής μετάδοσης μετά το πέρας αυτής ή άλλως με κάθε νόμιμο μέσο εφόσον μπορεί να αποδειχθεί η δήλωση βουλήσεως του κάθε μέρους και η ημερομηνία της με νόμιμα μέσα. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), εφόσον φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, αποτελούν έγκυρη και δεσμευτική δήλωση βουλήσεως Η Εταιρεία δικαιούται σύμφωνα με τη νομοθεσία να τροποποιεί μονομερώς τους όρους της παρούσας, ενημερώνοντας τον Πελάτη με κάθε πρόσφορο μέσο, και ενδεικτικά με ανάρτηση του περιεχομένου της σύμβασης στην οικεία ιστοσελίδα.

8 11.5. Ρητά συνομολογείται ότι ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του από τη Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δικαιούται να εκχωρήσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο την είσπραξη των οφειλομένων από τον Πελάτη ποσών με βάση τη Σύμβαση Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και τις αποφάσεις και Κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ. Ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει την επίλυση της διαφοράς από την Εταιρεία με αίτημά του προς αυτήν. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς με τον παραπάνω τρόπο τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να προσφύγουν στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών Η μη άσκηση ή μερική άσκηση εκ μέρους της Εταιρείας οποιουδήποτε δικαιώματός της από την παρούσα δεν μπορεί να θεωρηθεί, ότι συνιστά παραίτηση από το δικαίωμά της αυτό, ούτε ότι αποκλείει την άσκησή του στο μέλλον Ο Πελάτης αποδέχεται ρητά, ότι σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία παύσει για οποιονδήποτε λόγο να λειτουργεί ως Καταχωρητής, όπερ η Εταιρεία θα γνωστοποιήσει στον Πελάτη με κάθε πρόσφορο μέσο, υποχρεούται να μεταφέρει άμεσα, και σε κάθε περίπτωση εντός 90 ημερών από την σχετική ειδοποίησή του, το Όνομα Χώρου του σε άλλον Καταχωρητή, διαφορετικά αναγνωρίζει, ότι το Όνομα Χώρου θα εκπνεύσει στο τέλος της Περιόδου καταχώρισης και η Εταιρεία δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη.

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 412 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 750/2 Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώ ρου (Domain Names) με κατάληξη.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ Α) Β) Γ) Α/Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής σε χώρες εντός και εκτός (με συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ»

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΓΕΝΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ» Μαρούσι, Μάρτιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

-Η COLLECTIVE COURIER έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 997937830, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την Ι Αθηνών.

-Η COLLECTIVE COURIER έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 997937830, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την Ι Αθηνών. ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Χαρακτηριστικά της εταιρείας -Η COLLECTIVE COURIER ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2010 με την επωνυμία Ι.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-Μ.ΣΜΥΡΝΙΟΥ Ο.Ε. και με διακριτικό τίτλο Ι.Μ.COLLECTIVE COURIER Ο.Ε. -Η COLLECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα