Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού - Σερρών Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού - Σερρών Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής"

Transcript

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού - Σερρών Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής Άτομα με αναπηρία Χ. Ευαγγελινού, PhD καθηγήτρια

2 Όλα τα παιδιά / άνθρωποι αξίζουν ευκαιρίες στη ζωή παιδιά κοινωνία κηδεμόνες Σχολείο

3 If you built, they will come!!!

4 1 δις Άνθρωποι με αναπηρία σ όλο τον κόσμο Αποτελέσματα από 9. Ιουνίου 2011 στη Νέο Υόρκη Παρουσιάστηκαν από τον WHO και την παγκόσμια τράπεζα.

5 Σχεδόν το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού έχουν προβλήματα υγείας ή αναπηρία Τα αμεα είναι δηλαδή μια αριθμητικά πολύ ισχυρή ομάδα, που, ως κίνημα, με την οργάνωσή της σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο μπορεί να σχεδιάζει, να προτείνει και να επιβάλλει πολιτικές

6

7 Άτομα με αναπηρία Παρόλο που ο ορισμός δεν αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο, πολλοί πιστεύουν ότι οι στάσεις που δημιουργούνται επηρεάζει πως το άτομο με αναπηρία αντιλαμβάνεται τον εαυτό του

8 Άτομα με αναπηρία

9 Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Εκπαίδευσης Μαθητές με αναπηρίες ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες σχολικής μάθησης (υπολείπονται τουλάχιστον 2 έτη από το αναμενόμενο για την ηλικία και τη σχολική τους βαθμίδα) εξαιτίας σωματικών, νοητικών, γνωστικών ανεπαρκειών ή /και ψυχικών διαταραχών οι οποίες σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία μάθησης. ü ü ü ü ü ü ü ü ü νοητική καθυστέρηση, Αισθητηριακές αναπηρίες (κωφοί, βαρήκοοι, τυφλοί αμβλύωπες ), Κινητικές αναπηρίες Χρόνια νοσήματα μη ιασιμα Διαταραχές ομιλίας λόγου Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα) Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού) Ψυχικές διαταραχές Πολλαπλές αναπηρίες

10 Άρθρο 3 Μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, oπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα.

11 WHO 1981 Impairment: any loss or abnormality of psychological, physiological, or anatomical structure or function Disability: any restriction or lack of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being as a result of an impairment Handicap: any disadvantage to an individual resulting from an impairment or disability that limited or prevented the fulfillment of a role that was normal (depending on age, sex, social & cultural factors) for that individual 2000 Impairment: same Activity: Nature & extent of functioning at the level of a person (taking care of oneself, maintaining a job). Activities may limited in nature, duration, and /or quality. Participation: Nature & extent of a person s involvemnt in life s situations in relation to impairment, activities, health conditions, and contextual factors (ie obtaining a drivers license )

12 International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Διεθνής ταξινόμηση της λειτουργικότητας, Αναπηρίας και της Υγείας Aναγνωρίζει ότι κάθε άνθρωπος ίσως στη ζωή του μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και επομένως να νιώσει σε κάποιο βαθμό την αναπηρία. Η αναπηρία είναι ένα παγκόσμιο θέμα και δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο σε μειονότητες. Aναγνωρίζει τις κοινωνικές παραμέτρους της αναπηρίας και δε βλέπει την αναπηρία σαν μια ιατρική ή βιολογική υπολειτουργία.

13 Η αναπηρία λειτουργικούς περιορισμούς στη διεκπεραίωση μιας ενέργειας. Ανικανότητα: στη σχέση του ατόμου με το περιβάλλον και την κοινωνία, που είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να περιορίζονται οι ευκαιρίες ισότιμης συμμετοχής του στη ζωή.

14 Ο βαθμός ανικανότητας εξαρτάται από την έλλειψη διευκολύνσεων που ένα άτομο με αναπηρία αντιμετωπίζει στο διάβα του. If you built, they will come!!!

15 Ιατρικό Μοντέλο επακόλουθο της δικής τους δυσλειτουργίας Π.χ η παραπληγία, η τύφλωση, ή κώφωση ή η νοητική αναπηρία. Οι αιτίες της αναπηρίας γίνονται με αναφορά τη σωματική, νοητική ή άλλη «απόκλιση», «ελάττωμα» ή «μειονέκτημα» του

16 Εκπαιδευτικό Μοντέλο Αναπηρία ως επακόλουθο περιβαλλοντικών, πολιτισμικών & κοινωνικών παραγόντων. η κοινωνία και εμείς «κατασκευάζουμε» την αναπηρία

17 Γιατί να κτίσεις? Η προσβασιμότητα είναι το στοιχείο εκείνο που καθορίζει το βαθμό συμμετοχής ή αποκλεισμού των πολιτών. Τελικά είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει το επίπεδο πολιτισμού μιας χώρας. If you built, they will come!!

18 Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Τα κράτη μέλη επικαλούμενα τις αρχές που διακηρύσσονται στο χάρτη των ΟΗΕ αναγνωρίζουν την εγγενή αξιοπρέπεια και αξία και τα ίσα απαλλοτρίωτα δικαιώματα όλων των μελών της ανθρώπινης οικογένειας, ως τη βάση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο

19 Τα κράτη μέλη συμφώνησαν. Άρθρο 1 Ο σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η προαγωγή προστασία και διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων των ανθρώπων και των θεμελιωδών ελευθεριών απ όλα τα ΑμεΑ και η προώθηση του σεβασμού της εγγενούς αξιοπρεπείας. 50 άρθρα

20 Διεθνές Έτος για ΑμεΑ Μέχρι τότε, ο κόσμος πίστευε σε μεγάλο βαθμό ότι τα ΑμεΑ άνηκαν σε μια κατώτερη τάξη, κρυμμένη, ξεχασμένη δεν συνειδητοποιούσε ότι τα ήθελαν να έχουν την ίδια πρόσβαση με τον υπόλοιπο πληθυσμό σ όλες τις άλλες πτυχές της ζωής.

21 Πρότυποι Κανόνες του ΟΗΕ για την εξίσωση των ευκαιριών για τα Α.μεΑ Τα Κράτη πρέπει να αναγνωρίζουν τη σημασία της προσβαισμότητας στη διαδικασία της εξίσωσης των ευκαιριών σε όλους τους τομείς της Κοινωνίας Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον η κατοικία, τα κτίρια, οι δημόσιες συγκοινωνίες και τα λοιπά μέσα μεταφοράς, οι δρόμοι και οι λοιποί εξωτερικοί χώροι. Πρόσβαση στην πληροφόρηση και την επικοινωνία Τα Α.μεΑ και όποτε απαιτείται οι οικογένειές τους και οι κηδεμόνες τους πρέπει να έχουν πρόσβαση στην πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τη διάγνωση, τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες υπηρεσίες και προγράμματα, σε όλα τα στάδια. Τα Κράτη πρέπει να ενθαρρύνουν τα ΜΜΕ, ειδικά την τηλεόραση, ραδιόφωνο και εφημερίδες, να κάνουν τις υπηρεσίες τους προσβάσιμες

22 Άρθρο 9 της νέας Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ (61η συνεδρίαση της ΓΣ Δεκέμβριος 2006), γίνεται ειδική αναφορά στην προσβασιμότητα να διευκολυνθούν τα ΑμεΑ να ζήσουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής Τα κράτη πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα : 1. (α) κτίρια, δρόμους, μεταφορές και λοιπές εσωτερικές και εξωτερικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, κατοικίας, υποδομών υγείας και χώρων εργασίας (β) πληροφόρηση, επικοινωνίες και λοιπές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών.

23 2. (α) να αναπτύξουν, κοινοποιήσουν και συντονίσουν την εφαρμογή ελάχιστων προτύπων και προδιαγραφών για την προσβασιμότητα των υποδομών και υπηρεσιών που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό. (β) να διασφαλίζουν ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που προσφέρουν υποδομές και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό λαμβάνουν υπόψη όλες τις μορφές της προσβασιμότητας των ΑμεΑ. (γ) να παρέχουν εκπαίδευση σε stakeholders σε θέματα προσβασιμότητας των ΑμεΑ. (δ) να προβλέπουν σε κτίρια και λοιπές υποδομές ανοικτές στο κοινό σήμανση σε Braille και σε μορφές που εύκολα διαβάζονται και γίνονται αντιληπτές. (ε) να παρέχουν δια ζώσης υποστήριξη και μεσολάβηση, συμπεριλαμβανομένων οδηγών, αναγνωστών και επαγγελματιών μεταφραστών της νοηματικής, για να διευκολύνουν την πρόσβαση σε κτίρια και λοιπές υποδομές ανοικτές στο κοινό. (στ) να προωθούν λοιπές μορφές υποστήριξης και αρωγής σε ΑμεΑ για να διασφαλίσουν την πρόσβασή τους στην πληροφόρηση (ζ) να προωθούν πρόσβαση των ΑμεΑ στις νέες τεχνολογίες και συστήματα πληροφόρησης και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου. (η) να προωθούν το σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση προσβάσιμων τεχνολογιών και συστημάτων πληροφόρησης και επικοινωνιών σε πρώιμο στάδιο,

24 Μερικοί πιστεύουν ότι δεν βλέπουν πολλά άτομα με αναπηρία γύρω τους, γι αυτό και δεν χρειάζεται λένε να δώσουμε έμφαση στην «προσβασιμότητα»

25 είναι απαραίτητη Για το 10% του πληθυσμού είναι άνετη για το 100% του πληθυσμού είναι αναγκαία για το 40% του πληθυσμού

26 Η έννοια της προσβασιμότητας Επιτρέπει σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας και λοιπών χαρακτηριστικών να μπορούν αυτόνομα, με ασφάλεια και με άνεση να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές, υπηρεσίες (συμβατικές και ηλεκτρονικές) και αγαθά που προσφέρονται. φυσική : αν μπορεί δηλαδή ένα άτομο να πάει εκεί πού θέλει Λειτουργική : αν μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ή το αγαθό που θέλει

27 Τα Α.μεΑ ΔΕΝ αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα με τις ίδιες ανάγκες (εμφανείς ή αφανείς, σοβαρές ή ελαφρές, μόνιμες ή προσωρινές, μία ή συνδυασμός περισσοτέρων - κίνησης, όρασης, ακοής, ομιλίας, αντίληψης, ψυχικές/ γνωστικές κ.λπ.,) και γι αυτό γεννούν διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές δυνατότητες στα άτομα που τις βιώνουν. Ένα προσβάσιμο περιβάλλον πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες όλων των κατηγοριών ατόμων με αναπηρία και να διασφαλίζει την κατά το δυνατόν αυτόνομη διακίνηση και διαβίωση καθενός εξ αυτών, προσαρμοσμένο στις δυνατότητές τους για να αντισταθμίσει τις όποιες αδυναμίες. Οι οργανώσεις των Α.μεΑ πρέπει να καλούνται σε διαβούλευση όταν αναπτύσσονται πρότυπα για την προσβασιμότητα, ώστε να διασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός προσβασιμότητας.

28 Τι να κτίσεις? Εργασία Πόλεις Εκκλησίες Πάρκα παρκινγκ ΣΤΑΣΕΙΣ/ Νοοτροπίες/ Αντιλήψεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σχολεία πανεπιστήμια Τουρισμός εκλογές Αθλητισμός n Ψυχαγωγία n Γυμναστήρια n

29 (προσβασιμότητα ελληνικο) (Θεσσαλονίκη Ανάπηρη Πόλη part 1) (Accessible Tourism - Tourism for all - Καταλονια) (Profiting through Accessible Tourism) (Profiting through Accessible Tourism)

30 p?cpage=resource&cresrc=333&cnode=52 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

31 να κτίσεις.

32 «Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην προσβασιμότητα βρίσκεται στην νοοτροπία/ στασεις /αντιλήψεις των ανθρώπων. Αν μπορέσουμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία των ανθρώπων να αρχίσουν να σκέφτονται τα ΑμεΑ στο νωρίτερο δυνατό στάδιο, θα αλλάξουμε την κοινωνία. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε εκπαιδευτική και κοινωνική προσβασιμότητα με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση.

33 Στίγμα και στιγματισμός Ο κοινωνιολόγος Erving Goffman ( ) «Στίγμα: Αναφορές στη διαχείριση της αλλοιωμένης προσωπικότητας (1963)..τα στίγματα ήταν σημάδια από τατουάζ ή από εγκαύματα στο σώμα των αρχαίων Ελλήνων και τα οποία δήλωναν αν ένα άτομο ήταν σκλάβος ή κακοποιός.

34 Στίγμα κάθε κινητική, πνευματική ή κοινωνική διαφορά η οποία οδηγεί σε μία παράξενη προσωπική αλληλεπίδραση (π.χ. το χρώμα του δέρματος, το θρήσκευμα, το να φορά κάποιος γυαλιά, τα ρούχα του, τυχόν σημάδια, παχυσαρκία, διαταραχές του λόγου, νοητική καθυστέρηση, χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο).

35 Στίγμα και στιγματισμός «η κατάσταση ενός ατόμου το οποίο παραγκωνίζεται από την πλήρη κοινωνική αποδοχή.. και οδηγούν σε μία περιθωριακή κατηγοριοποίηση (π.χ. μη φυσιολογικό, όχι σαν και μένα, όχι καλό). Goffman

36 Στερεότυπα Εκδηλώνονται με το σχηματισμό εντυπώσεων για τους ανθρώπους ή τη μεταχείριση τους, χωρίς να αναγνωρίζονται τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά καθενός. Αποδίδονται σε άτομα ή σε ομάδες για τις οποίες γνωρίζουμε πολύ λίγα, καλά ή κακά. Είναι πιο δύσκαμπτα απ ότι τα πιστεύω που αναπτύσσονται από εμάς τους ίδιους. Προκατάληψη Αναφέρεται στη διαμόρφωση γνώμης εκ των προτέρων, από επιρροή και χωρίς μελέτη του θέματος, που οδηγεί σε διαχωρισμούς και κατηγοριοποιήσεις.

37 Οι άνθρωποι με αναπηρία βιώνουν συχνά πολλαπλές ακυρώσεις και ματαιώσεις Σε σχέση με τη διαφορετικότητα Σε σχέση με την αξία τους ως άτομα Σε σχέση με τη διαδικασία μάθησης και εδραίωσης των δεξιοτήτων τους. Σε σχέση με την αλληλεπίδραση με τους αλλους

38 Στάσεις Νοητική και ψυχική κατάσταση ετοιμότητας, η οποία δομείται από εμπειρίες και έχει μια κατευθύνουσα και δυναμική επιρροή στις αντιδράσεις ενός ατόμου, απέναντι σε όλα τα αντικείμενα και τις καταστάσεις με τις οποίες έρχεται σε επαφή (Alport, 1935). Άμεσες (γονείς, συγγενείς, φίλοι, δάσκαλοι, καθηγητές) ή Αναφορικά με το ίδιο το άτομο Διαχρονικές έμμεσες (τηλεόραση, κινηματογράφος, βιβλία, περιοδικά). Αρνητικές Στάσεις Επίκαιρες Αναφορικά με άλλους Θετικές

39 Στάσεις ως προς τ άλλα άτομα Αυτές οι στάσεις ελέγχονται πιο εύκολα. Στάσεις που δημιουργήθηκαν ως προκαταλήψεις στην πρώιμη παιδική ηλικία, αντιστέκονται δυναμικά σε κάθε προσπάθεια αλλαγής τους. Οι στάσεις που σχηματίστηκαν με

40 Οι στάσεις καθοδηγούν τη συμπεριφορά και τις πράξεις μας σε όλους τους τομείς της ζωής. Αγκαλιάζουν τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις μας σ όλα τα πεδία, την οικογένεια, φίλους κ.λ.π.

41 Η σημασία της μάθησης μέσω των βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων Η βιωματική μάθηση ξεπερνάει τη δομή ενός σχολικού προγράμματος, αφού δεν έχουν τη στασιμότητα ενός παραδοσιακού συμβατικού μαθήματος που περιορίζεται στην προσπάθεια μετάδοσης γνώσης και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές. Στόχος είναι η προσφορά των κατάλληλων ερεθισμάτων που θα τους επιτρέψουν να εκφραστούν ελεύθερα και δημιουργικά, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η συναισθηματική και κοινωνική σχέση συνεργασίας και η απόλαυση της βιωματικής δράσης, νά αναπτύσσουν τη φαντασία τους, τη δημιουργικότητά τους και την ευαισθησία τους απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της ζωής τους.

42 Ενίσχυση Αυτοπραγμάτωση Ενεργός Τρόπος Ζωής για Όλους

43 «Μένουμε στο περιθώριο. Μας παίρνουν σαν δεύτερη επιλογή Οι άνθρωποι νομίζουν ότι η αναπηρία ανεβαίνει μέχρι τον εγκέφαλο αυτό που χρειαζόμαστε είναι θετικές στάσεις και ευκαιρίες να δείξουμε ότι και εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι»

44 Η αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων για τον άνθρωπο, η ανάπτυξη των ειδικών επιστημών, η διεθνής δραστηριότητα επιστημόνων, οργανισμών αλλά και του αθλητισμού, συνετέλεσαν στην αλλαγή της στάσης της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με αναπηρίες

45 Ο αθλητισμός κλείνει το χάσμα, το κενό μεταξύ της προκατάληψης και της άγνοιας των ανθρώπων απέναντι στα άτομα με αναπηρίες. Φυσικά δεν είναι κανόνας για όλες τις περιπτώσεις, όμως μας δίνει την ευκαιρία να προσπαθήσουμεσπορ για=το καλύτερο τρόπος ή μέσο με το οποίο μπορούν δυνατό. Είναι ένα να σύμβολο αντισταθούν, να παλέψουν τον κοινωνικό ικανότητας και όχι ανικανότητας. στιγματισμό, τα στερεότυπα και την προκατάληψη για να κερδίσουν την κοινωνική αποδοχή. Cynthia Good αθλήτρια ιππασίας με εγκεφαλική παράλυση. Αυτό εξηγείται ότι οι άνθρωποι βλέπουν τι μπορεί να κατορθώσει ένας αθλητής με αναπηρία στον αθλητισμό, αντιλαμβάνονται τι μπορεί αυτό το άτομο να επιτύχει γενικότερο στην καθημερινή του ζωή πχ να αυτοεξυπηρετείται, να εργάζεται κλπ

46 Το μοντέλο έχει σκοπό να βοηθήσει στην κατανόηση των σημαντικών στοιχείων της φιλοσοφίας της ΠΦΔ. «Στρέψτε την προσοχή σας στο άτομο και όχι στα προβλήματα. Εάν θέλουμε να θεωρήσουμε το πρόβλημα της αναπηρίας ότι προέρχεται από το άτομο και όχι από το περιβάλλον περιορίζουμε την αντίληψη μας για το τι είναι ικανό το άτομο να κάνει. Υποστηρίζει την προσέγγιση που βασίζεται στις ικανότητες VS ανικανότητες Είναι σημαντικό να πάρουμε υπ όψιν μας τις ικανότητες του ατόμου και πως αυτές μπορούν να αναδειχθούν μέσα από τις αλλαγές / προσαρμογές που θα κάνουμε στο φυσικό ή κοινωνικό περιβάλλον. Αυτό το σκεπτικό υποστηρίζει το ολιστικό και Ιατρικό vs εκπαιδευτικό πρότυπο

47 Η ιστορία αρχίζει. Ο sir Λούντβιχ Γκούτμαν (νευρολόγος- νευροχειρούργος), με αίτημα της Βρετανικής κυβέρνησης Ίδρυσε (1944) το Κέντρο Αποκατάστασης για Άτομα με Κάκωση στο Νωτιαίο Μυελό στο Στοουκ Μαντεβιλ της Μ. Βρετανίας.

48 Ο αθλητισμός γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας και της αποκατάστασης Sport should become a driving force so that handicapped persons will seek or establish contact with the world that surrounds them and, consequently, obtain recognition as equals and respected citizens (Ludwig Guttmann)

49 Εξέλιξη Το 1948 οργανώνονται οι πρώτοι αγώνες τοξοβολίας μεταξύ 16 στρατιωτών από δυο νοσοκομεία και το 1949 μεταξύ στρατιωτών από πέντε νοσοκομεία της Αγγλίας (τοπικού χαρακτήρα).

50 https://www.youtube.com/watch?v=ah73m70z3t4 https://www.youtube.com/watch?v=tsx9wtokr-c

51 Οι πρώτοι Παραολυμπιακοί Αγώνες αθλητές από 23 χώρες συμμετείχαν σε 8 αθλήματα, 6 από τα οποία εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο αγωνιστικό πρόγραμμα των Π.Α (Τοξοβολία, Κολύμβηση, Ξιφασκία, Καλαθοσφαίριση, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Στίβος ).

52 1948 Σήμερα

53 Παραολυμπιακοί Αγώνες Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν την κορυφαία αθλητική διοργάνωση για αθλητές υψηλών επιδόσεων με αναπηρία και την δεύτερη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση παγκοσμίως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. (Αριθμητικά και ποιοτικη λέξη «Παραολυμπιακοί» αρχικά ήταν ένα λογοπαίγνιο που συνδύαζε τις λέξεις «Παραπληγικοί» και «Ολυμπιακοί». Σήμερα, η λέξη «Παραολυμπιακοί» ως σύνθετη λέξη αποτελείται από τα συνθετικά «παρά» (από την ελληνική λέξη «παράλληλα») και «Ολυμπιακοί» δηλώνοντας την συμμετοχή αθλητών με διαφορετικές αναπηρίες στους Αγώνες και αποδεικνύοντας την στενή συνεργασία του Παραολυμπιακού με το Ολυμπιακό Κίνημα. Η λέξη «Παραολυμπιακοί» καθιερώθηκε ως επίσημη ορολογία για τους Αγώνες για τα Άτομα με Αναπηρία από το 1988.

54 Χρήση σωστού λεξιλογίου & αναπηρία ü Πρώτα αναφέρουμε το πρόσωπο και μετά την αναπηρία Άτομο/αθλητής με παραπληγία, ΟΧΙ παραπληγικός ü ü Χρησιμοποιεί αμαξίδιο ΌΧΙ Καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ένα αμαξίδιο προσφέρει δυνατότητα μετακίνησης και δεν είναι καθηλωτικό. Ο

55 Χρήση σωστού λεξιλογίου & αναπηρία Αποφεύγετε να περιγράφετε άτομα με αναπηρία που έχουν σημειώσει κάποια επιτυχία ως άτομα που καταφέρνουν κάτι ιδιαίτερα υπεράνθρωπο ή εξαιρετικό, περιγράφοντας τους ως «ήρωες της ζωής» ή ως «άτομα με εξαιρετικές ικανότητες». Όταν περιγράφουμε με υπερθετικούς χαρακτηρισμούς κάποια επιτεύγματα αθλητών με αναπηρία άθελα υπονοούμε ότι οι αρχικές μας προσδοκίες επιτυχίας ήταν χαμηλές.

56 Η σημασία της μάθησης μέσω των βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων Μάθηση μέσω της εξερεύνησης, των εμπειριών, της δημιουργίας, της ανακάλυψης, της ταύτισης και της αλληλεπίδρασης με τον κόσμο γύρω τους. Τα βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα δεν έχουν αυστηρή δομή, κανόνες ή χρονικά όρια. μάθηση, με τους δικούς τους όρους και με ευχάριστες δραστηριότητες όπως το θεατρικό παιχνίδι, τα ομαδικά και ατομικά μουσικοκινητικά παιχνίδια, τη δημιουργική έκφραση, τη μουσική και τον χορό.

57 έτοιμα προγράμματα που περιλαμβάνουν στόχους, σκοπούς και δραστηριότητες ελαχιστοποιώντας έτσι τη δουλειά των επιστημόνων UNICEF Education Strategy Περιβαλλοντικά προγράμματα

58 Παραολυμπιακή Εκπαίδευση Είναι η ένταξη των ιδανικών του Παραολυμπιακού Κινήματος σε ένα σύστημα εκπαίδευσης το οποίο μπορει να αποτελέσει μια αποτελεσματική παιδαγωγική μέθοδο διδασκαλίας με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση για τα άτομα με αναπηρία. Ο σκοπός της Π. Ε. είναι ο σχεδιασμός και η υποστήριξη δραστηριοτήτων που βοηθούν τα παιδιά και τη νεολαία να ενημερωθούν για τα ιδανικά τους, να βελτιώσουν τη στάση τους απέναντι στα άτομα με διαφορετικές ικανότητες και να παρακινηθούν να συνυπάρξουν με αρμονία με τα άτομα αυτά.

59 Προγράμματα της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής Παρέχουν ιδέες για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου του μαθήματος της ΦΑ Συμβάλλουν στην βελτίωση των στάσεων των μαθητών & καθηγητών και παρακινούν τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν νέες στρατηγικές διδασκαλίας Διδάσκουν στάσεις και αξίες. Ενημέρωση για τον όρο αναπηρία και τα είδη (απόκτηση γνώσεων) Συμβάλουν στη συνειδητοποίηση της αναπηρίας καθώς και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν αυτά τα άτομα στην καθημερινή τους ζωή Συμβάλλουν στο σχεδιασμό και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων που βοηθούν τα εκπαιδευτικών παιδιά να αναπτύξουν ανθρώπινη αλληλεγγύη, ανεκτικότητα και αλληλοσεβασμό

60 Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Δ.Π.Ε 1996 Atlanta : An Overview of the Paralympic Games and the People who participate» Sydney 2000: Set no limits Salt Lake 2002: Reach Athens From 1960 to 2004

61 Τορίνο 2005: Kids village Πεκίνο 2008 Βανκούβερ 2010 Λονδίνο 2012: Get set

62 Παραολυμπιακή Ημέρα στα Σχολεία Το πρόγραμμα ΠΗΣ χρησιμοποιεί κυρίως τη Φυσική Αγωγή και τα Παραολυμπιακά Αθλήματα για να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές και να αποκτήσουν κατανόηση για τα ΑμεΑ καθώς επίσης και για θέματα που σχετίζονται με την αναπηρία και τον αθλητισμό. Φάσεις: Πριν την εφαρμογή, μετά την εφαρμογή.

63 Πρόγραμμα Ομαδική συζήτηση Προσομοίωση της αναπηρίας Ενημέρωση για την Αναπηρία και τον Παραολυμπιακό Αθλητισμό μέσω προβολής βιντεοκασέτας Επαφή και παιχνίδι Υποκριτική Ρόλων Καλλιτεχνικές δραστηριότητες Ø Ανθρώπινα Δικαιώματα Ø Παραολυμπιακά Αθλήματα Ø Παιχνίδια Προσπελασιμότητας Ø Παιχνίδια Αθλητική Ταξινόμηση Ø Παιχνίδια Προσπελασιμότητας Ø Goal-ball Ø Βοccia Ø Μπάσκετ σε αναπηρικό αμαξίδιο

64 Βιβλίο για την κατάρτιση των Κεφ. 1: Παραολυμπιακή Ημέρα στα Σχολεία εκπαιδευτικών Κεφ. 2: Παραολυμπιακή Εκπαίδευση Κεφ. 3: Δικαίωμα στην εκπαίδευση & τον Αθλητισμό Κεφ. 4: Επικοινωνία & Προσβασιμότητα Κεφ. 5: Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή Κεφ. 6: Παραολυμπιακές Εικόνες Κεφ. 7: Παραολυμπιακοί Αγώνες Κεφ. 8: Παραολυμπιακά Αθλήματα Κεφ. 9: Aντιντόπινγκ Κεφ. 10: Ταξινόμηση

65 If you build, they will come!!!!!

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. σε συνεργασία με το

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. σε συνεργασία με το Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Φιλολογίας Πρακτικά Ημερίδας Θέμα: «Η ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 58 Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Φύτρος Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής Γραφείο ΚτΠ / ΥπΕΠΘ kfitros@ypepth.gr, www.kfitros.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γεγονός, ότι στον τομέα της εκπαίδευσης, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η Συµβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής στα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες

Πτυχιακή Εργασία. Η Συµβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής στα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Πτυχιακή Εργασία Η Συµβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής στα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες Σπουδάστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Διδάσκων καθ.: Κος Βάντσης Δημήτριος

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Διδάσκων καθ.: Κος Βάντσης Δημήτριος ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα πεδίου: «Στάσεις και αντιλήψεις των σπουδαστών του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης αναφορικά με τα άτομα με αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Το «κλειδί» για την εξάλειψη των διακρίσεων Κείµενο αναφοράς για την ποιοτική αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος µε στόχο τη διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ / ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Μελέτη δομών Α /θμιας Ειδικής Αγωγής & διερεύνηση αναγκών των μαθητών τους. Το παράδειγμα της πόλης του Ηρακλείου.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία Σχολική ένταξη και εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ Ε ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ Ε ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή ΣΔΟ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ Ε ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Χατζηφωτίου Σεβαστή Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογή του Boehm Test of Basic Concepts- Preschool Version σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΙΝ ΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ «Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Γ Ι Α Α Μ Ε Α» Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Α Π Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Γενικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Γενικά ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Γενικά Τα άτομα με αναπηρία είναι μία σημαντική κατηγορία του πληθυσμού, που αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού, στιγματισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΕΑ: Θέσεις και προτάσεις για το σχέδιο. και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (μετά από συγκεκριμένα άρθρα βρίσκονται σχόλια-θέσεις των ΣΑΤΕΑ)

ΣΑΤΕΑ: Θέσεις και προτάσεις για το σχέδιο. και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (μετά από συγκεκριμένα άρθρα βρίσκονται σχόλια-θέσεις των ΣΑΤΕΑ) ΣΑΤΕΑ: Θέσεις και προτάσεις για το σχέδιο νόμου της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (μετά από συγκεκριμένα άρθρα βρίσκονται σχόλια-θέσεις των ΣΑΤΕΑ) Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 1 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Η Σύμβαση και το Πρωτόκολλο υιοθετήθηκαν στις 13.12.2006 κατά την 61η σύνοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΤΙΚΕΤΩΝ

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΤΙΚΕΤΩΝ INDEX Εισαγωγή..3 Δοκιμή Ευαισθητοποίησης σε θέματα Αναπηρίας : Δοκίμασε τον εαυτό σου 1!...5 Μέρος 1 Αναγνωρίζοντας τα Στερεότυπα: (Από τα Στερεότυπα αναγνωρίζεις την Αναπηρία)

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση της αναπηρίας Ένας πρακτικός οδηγός

Κατανόηση της αναπηρίας Ένας πρακτικός οδηγός Κατανόηση της αναπηρίας Ένας πρακτικός οδηγός Κατανόηση της Αναπηρίας Ένας Πρακτικός Οδηγός Πίνακας περιεχομένων Αριθ. Τίτλος Σελίδα Ευχαριστίες 3 1. Πρότυπα της αναπηρίας Ιατρικό πρότυπο 4 Κοινωνικό πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μπράτιτσης Θαρρενός

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μπράτιτσης Θαρρενός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Ανάπτυξη λογισμικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Ο Τάκης Αγροτάκης και η κηποπαρέα του. Πιλοτική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

«Αντιλήψεις μαθητών τυπικής ανάπτυξης του δημοτικού σχολείου για τις αναπηρίες»

«Αντιλήψεις μαθητών τυπικής ανάπτυξης του δημοτικού σχολείου για τις αναπηρίες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μεταπτυχιακή εργασία με θέμα: «Αντιλήψεις μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα σε Υπηρεσίες και Φορείς Διαμόρφωσης και Εφαρμογής Κοινωνικής Πολιτικής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την

Έρευνα σε Υπηρεσίες και Φορείς Διαμόρφωσης και Εφαρμογής Κοινωνικής Πολιτικής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2007 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Έρευνα σε Υπηρεσίες και Φορείς Διαμόρφωσης και Εφαρμογής Κοινωνικής Πολιτικής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο κατάρτισης. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos

Εγχειρίδιο κατάρτισης. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos Εγχειρίδιο κατάρτισης Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας κατάρτισης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα