Ανωμαλίες χοληφόρων οδών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανωμαλίες χοληφόρων οδών"

Transcript

1 Σοφία Παπαϊωάννου - Ανωμαλίες χοληφόρων οδών Ανωμαλίες χοληφόρων οδών Παπαϊωάννου Σοφία, Επιμελήτρια Β Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Θεσ/νίκης Το ηπατικό εμβρυϊκό εκκόλπωμα εμφανίζεται τη 2 η - 3 η εβδομάδα της ενδομήτριας ζωής σαν μια προσεκβολή του ενδοδερματικού σωλήνα, η οποία έχει παχιά τοιχώματα και εσωκλείει μια κοιλότητα. Η κοιλότητα αυτή έχει ευρεία επικοινωνία με το ουραίο τμήμα του αρχέγονου πρόσθιου εντέρου. Το ηπατικό εκκόλπωμα μεγαλώνοντας διαιρείται σε δύο οφθαλμούς: α. ένα μεγάλο εμβρυϊκό οφθαλμό, ο οποίος αποτελείται από ένα κεφαλικό ( - cranial ή,,, hepatica,, ), από το οποίο δημιουργούνται οι ηπατικές λωρίδες και ένα ουραίο οφθαλμό ( l l l crandal ή ) από το οποίο δημιουργούνται η χοληδόχος κύστη, ο κυστικός πόρος και ο κοινός χοληδόχος πόρος και β. ένα κοιλιακό παγκρεατικό οφθαλμό από το οποία θα σχηματισθεί το ουραίο τμήμα του παγκρέατος (Σχήμα 1). Στην εμβρυϊκή ηλικία των 30 ημερών τα εξωηπατικά χοληφόρα, η χοληδόχος κύστη και ο κυστικός πόρος, τα οποία φέρουν αυλό, μετατρέπονται σε συμπαγείς δομές, με παράλληλη επιμήκυνση του χοληδόχου πόρου και των ηπατικών πόρων. Η αυλοποίηση των χοληφόρων ξεκινάει και πάλι την 7 η εβδομάδα. Διαταραχές της εμβρυολογικής ανάπτυξης των χοληφόρων έως την 7 η εβδομάδα της εμβρυϊκής ζωής συνίστανται σε παραμονή δομών που έπρεπε να Σχήμα 1 υποστραφούν ή σε δυσανάλογο ρυθμό ανάπτυξης των χοληφόρων και διακρίνονται στους παρακάτω τύπους: I. Παραμονή επικουρικών πόρων II. Παραλλαγές σε θέση ένωσης κυστικού πόρου και κοινού ηπατικού πόρου III. Ανώμαλο μήκος κυστικού πόρου IV. Ανωμαλία κοινού χοληδόχου πόρου α. εκκόλπωμα του πόρου ή β. εκβολή σε εκκόλπωμα του 12δακτύλου Η παρουσία επικουρικού πόρου συνίσταται στην αποτυχία υποστροφής οποιουδήποτε από τους πόρους που επικοινωνούν με το ήπαρ και αποτελεί το 38,09 % των ανωμαλιών των χοληφόρων 1. Οι συνηθέστερες επικοινωνίες 2 είναι μεταξύ κυστικού πόρου ή χοληδόχου κύστης ή κοι-

2 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 3 Σχήμα 2 Εικ. 3 Σχήμα 3 νού χοληδόχου πόρου και ηπατικού παρεγχύματος (Σχήμα 2). Η δεύτερη ομάδα ανωμαλιών των χοληφόρων αποτελεί τον πιο συχνό τύπο (55,02%) και συνίσταται σε παραλλαγές της θέσης ένωσης του κυστικού πόρου με τον κοινό ηπατικό πόρο ως αποτέλεσμα της διαταραχής του φυσιολογικού ρυθμού ανάπτυξης των εμβρυϊκών πόρων (Σχήμα 3). Ο κυστικός πόρος εκβάλλει φυσιολογικά στο μέσο τριτημόριο του κοινού ηπατικού πόρου (75%), ενώ στο άνω τριτημόριο σε ποσοστό 2,1% (τριχασμός - υψηλή συνένωση) και στο κάτω τριτημόριο σε ποσοστό 10% (χαμηλή συμβολή) 3. Η τρίτη ομάδα ανωμαλιών αποτελεί το 6% των ανωμαλιών των χοληφόρων 4 και πρόκειται για ανώμαλο τρόπο συμβολής του κυστικού πόρου με τον κοινό ηπατικό πόρο (Σχήμα 4). Στην ομάδα αυτή ανήκουν η οπίσθια πορεία, η αριστερή μπροστά και αριστερά πίσω πορεία, η ελικοειδής πορεία του κυστικού πόρου, η παράλληλη και η παρουσία διαφράγματος μεταξύ του κυστικού και του κοινού ηπατικού πόρου, ενώ στην κατηγορία αυτή ανήκει και η απουσία του κυστικού πόρου, που έχει σαν αποτέλεσμα την απευθείας εκβολή της χοληδόχου κύστης στον κοινό ηπατικό πόρο. Η τέταρτη ομάδα ανωμαλιών αποτελεί το 1,05% των ανωμαλιών των χοληφόρων και σε αυτήν ανήκουν οι χοληδοχοκύστεις και η εκβολή του κοινού χοληδόχου πόρου σε εκκόλπωμα του δωδεκαδακτύλου. Οι πέντε τύποι χοληδοχοκύστεων (Σχήμα 5) ταξινομούνται κατά ως εξής 5 : I % του συνόλου και υποδιαιρείται σε Ια. Κυστική διάταση χοληδόχου πόρου

3 Σοφία Παπαϊωάννου - Ανωμαλίες χοληφόρων οδών Σχήμα. 4 Σχήμα. 5 Ιβ. Τοπική διάταση τελικού τμήματος χοληδόχου πόρου Ι.. Ατρακτοειδής διάταση κοινού ηπατικού και χοληδόχου πόρου II. Εκκόλπωμα χοληδόχου πόρου (2%) III. Κυστική διάταση ενδοδωδεκαδακτυλικού τμήματος του χοληδόχου πόρου (1,4-1%), γνωστή και ως χοληδοχοκήλη που υποδιαιρείται σε α. με συμμετοχή και του φύματος του Vater β. εμφάνιση σαν εκκόλπωμα του τελικού τμήματος του πόρου, λόγω προσεκβολής αυτού και του φύματος του Vater V επί τα εντός του δωδεκαδακτύλου IV. 19% του συνόλου που υποδιαιρείται σε: IVΑ-Κυστικές διατάσεις ενδο και εξωηπατικών χοληφόρων IVB-Πολλαπλές διατάσεις εξωηπατικών χοληφόρων V. Μονήρης ή πολλαπλή κυστική διάταση των ενδοηπατικών χολαγγείων Απουσιάζει η διάταση του χοληδόχου πόρου Στις αρχές της 8 ης εβδομάδας οι ηπατοβλάστες που βρίσκονται σε επαφή με το μεσέγχυμα που περιβάλλει τους (μελλοντικούς) κλάδους της πυλαίας φλέβας θα αποτελέσουν μια κυτταρική στιβάδα διπλή σε μερικά τμήματα, η οποία σχηματίζει έναν επιθηλιακό κύλινδρο, που ονομάζεται χοληφόρος πλάκα ( l ductal plate. l. l. l. ). Η χοληφόρος πλάκα υφίσταται γρήγορη αναδιάρθρωση με κάποια εκ των τμημάτων του κυλινδρικού αυλού να διατείνονται σχηματίζοντας σωληνοειδείς δομές και κάποια να εξαφανίζονται 6. Από την 12 η εβδομάδα της ενδομήτριας ζωής ξεκινάει η ανακατασκευή ( l remodel ) της χοληφόρου πλάκας από την πύλη προς την περιφέρεια του ήπατος, με διαμόρφωση αρχικά των μεγαλύτερων πόρων, στη συνέχεια των τμηματικών, των μεσολόβιων και των μικρών χοληφόρων σωληναρίων. Με το l remodel της χοληφόρου πλάκας σχηματίζεται τελικά ένα σωληνοειδές κανάλι (χοληφόρο) το οποίο βρίσκεται στο περιπυλαίο μεσέγχυμα (μελλοντική πυλαία οδός) και διατηρεί συνέχεια με τον αυλό της χοληφόρου πλάκας με επιθηλιακά κανάλια (μελλοντικά χοληφόρα). Η όλη αυτή διαδικασία αποτελεί μια εκλεκτική διαδικασία καθώς δεν μετατρέπονται όλες οι σωληναριακές διατάσεις σε χοληφόρα, αλλά κάποιες αποπίπτουν 7. Οι ανωμαλίες που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης και ανακατασκευής της χοληφόρου πλάκας διαχωρίζονται σε δυο μεγάλες ομάδες: A. Ατρησία των εξωηπατικών χοληφόρων, που ουσιαστικά αποτελεί μια νεκρωτική φλεγμονώδης καταστροφή των χοληφόρων και επέκταση στα ενδοηπατικά χοληφόρα B. Παθήσεις που χαρακτηρίζονται από εκτασία ενδοηπατικών χοληφόρων σε συνδυασμό με ίνωση (ινοκυστική νόσος) Ατρησία χοληφόρων Παρά το ότι όρος ατρησία παραπέμπει σε ατρη-

4 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 3 σία των εξωηπατικών χοληφόρων, τα ενδοηπατικά επηρεάζονται εξίσου, ώστε η ατρησία να αποτελεί τελικά μια παν-χοληφόρο νόσο 8. Τα ενδοηπατικά χοληφόρα συχνά περιέχουν συμπυκνωμένη χολή, εμφανίζουν πάχυνση της βασικής μεμβράνης και ανωμαλία χολαγγειοκυττάρων, με τελική εξαφάνιση των χοληφόρων. Τα εξωηπατικά χοληφόρα μπορεί να απουσιάζουν τελείως ή να έχουν τη μορφή ινώδους ταινίας. Σε ποσοστό 20% οι ασθενείς παρουσιάζουν συνοδές ανωμαλίες 9 όπως πολυσπληνία (10-12%), mal, καρδιακές ανωμαλίες, ανώμαλη ηπατική αγγείωση. Το βασικό σημείο το οποίο αναδεικνύεται στον υπερηχογραφικό έλεγχο είναι το «triangular cord» 10 που ουσιαστικά αποτελεί μια ηχογενή τριγωνική περιοχή στις πύλες του ήπατος και αντιστοιχεί στον ινώδη συνδετικό ιστό στη θέση του μη αυλοποιημένου χοληδόχου πόρου (Εικ. 2). Άλλα υπερηχογραφικά σημεία είναι η ρικνή χοληδόχος κύστη (Εικ. 3) με επιμήκη διάμετρο <19mm, ανώμαλη παρυφή και απουσία ηχογενούς βλεννογόνου (gallbladder triad) 11. Με τη χρήση l color l l l Doppler 12 μπορεί να αναδειχτεί διάταση ηπατικής αρτηρίας με εύρος μεγαλύτερο του 1,5 και η αρτηριακή ροή εντοπιζόμενη υποκάψια που αντικατοπτρίζει τηλαγγειεκτατικά αγγεία στην περιφέρεια του ήπατος 13. Ωστόσο μέθοδος εκλογής ανάδειξης της ατρησίας των χοληφόρων παραμένει I I A DISI A με χορήγηση ραδιοφαρμάκου m και παρακολούθηση της απέκκρισης στο ΓΕΣ. Ινοκυστική νόσος Στην ομάδα αυτή των παθήσεων ανήκουν ανωμαλίες που σχετίζονται με ατελή ανακατασκευή της εμβρυϊκής χοληφόρου πλάκας και στις οποίες ανήκουν: a. Αυτοσωμική κατά τον υπολειπόμενο χαρακτήρα πολυκυστική νόσος των νεφρών b. Συγγενής ηπατική ίνωση c. Νόσος Caroli l d. Von b Meyenburg b l compl l l l (μικροαμαρτώματα) e. Αυτοσωμική κατά τον κυρίαρχο χαρακτήρα πολυκυστική νόσος των νεφρών των ενηλίκων Εικ. 3 Εικ. 2 α. Αυτοσωμική κατά τον υπολειπόμενο χα ρακτήρα πολυκυστική νόσος των νεφρών ( ARPKD ) Σε μικροσκοπικό επίπεδο οι πυλαίοι οδοί μπορεί να διαταθούν και να περιέχουν πολυάριθμα, ήπια διατεταμένα χοληφόρα, που προέρχονται από ατελώς ανακατασκευασμένες χοληφόρες πλάκες. Οι ηπατικές βλάβες στη νόσο αυτή είναι ανομοιογενείς και δε δίνουν πάντοτε την εικόνα ορατών κύστεων 15. b. Συγγενής υ ενής ηπατική ίνωση Η νόσος θεωρείται ως νεανικός τύπος της αυτοσωμικής κατά τον υπολειπόμενο χαρακτήρα πολυκυστικής νόσου 15. Εμφανίζει ποικιλομορφία ως νόσος του ήπατος με περιπτώσεις στις οποίες αναγνωρίζονται διευρυσμένες πυλαίες οδοί έως περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν ταινίες συνδετικού ιστού μεταξύ των πυλαίων οδών και των αρχέγονων χοληφόρων πλακών. Με τη μαγνητική τομογραφία οι ινώδεις ταινίες αναδεικνύονται σαν ταινίες χαμηλού σήματος κατά μήκος των πυλαίων αγγείων, διαφόρου εύρους.

5 Σοφία Παπαϊωάννου - Ανωμαλίες χοληφόρων οδών Η πυλαία φλέβα είναι λεπτοφυής με τους κλάδους της ηπατικής αρτηρίας να διευρύνονται, καθώς καθίστανται η κύρια οδός παροχής αίματος στο ήπαρ. Όταν υπερτερεί το στοιχείο της ίνωσης η διαφορική διάγνωση από άλλα αίτια ίνωσης καθίσταται δυσχερής. Με τη μαγνητική χολαγγειογραφία ( ) τα κεντρικά χοληφόρα απεικονίζονται λεπτοφυή, ενώ τα περιφερικά χοληφόρα αναδεικνύονται διευρυσμένα. Σε προχωρημένες καταστάσεις αναπτύσσεται πυλαία υπέρταση. c. όσος Νόσος Η νόσος είναι αποτέλεσμα διακοπής ή δυσοργάνωσης της φυσιολογικής εμβρυολογικής ανακατασκευής των χοληφόρων που προκαλεί διαφόρου βαθμού φλεγμονώδεις διαδικασίες και διατάσεις των χοληφόρων 16. Όταν οι διατάσεις αφορούν τα ενδοηπατικά χοληφόρα αναφερόμαστε στη νόσο του Caroli. Όταν ωστόσο καταλαμβάνουν το σύνολο του χοληφόρου δέντρου και συνοδεύονται από άλλες βλάβες αναφερόμαστε σε σύνδρομο του Caroli. Διακρίνουμε επομένως τον τύπο Ι της νόσο του Caroli, ο οποίος είναι σπάνιος μη κληρονομούμενος και χαρακτηρίζεται από σακκοειδείς, δακτυλιοειδείς ή κομβολογιοειδείς διατάσεις ενδοηπατικών χοληφόρων και τον τύπο ΙΙ, ο οποίος είναι πιο συχνός κληρονομούμενος και συνδυάζεται με ηπατική ίνωση. Η νόσος Caroli μπορεί να συνδύαζεται με διάφορες νεφρικές βλάβες όπως η αυτοσωματική πολυκυστική νεφρική νόσος (κατά τον υπολειπόμενο και κυρίαρχο χαρακτήρα), μυελοειδή σπογγώδη νεφρό και μυελοειδή κυστική νόσο 17. Εντοπίζεται συνήθως σε όλους τους λοβούς και σε ποσοστό 20% μπορεί να εντοπίζεται σε ένα μόνο λοβό, συνήθως στον αριστερό. Ο τύπος Ι της νόσου του Caroli απεικονιστικά χαρακτηρίζεται από κυστικές εκτασίες που επικοινωνούν με τα χοληφόρα και οι οποίες στο υπερηχογράφημα αναδεικνύονται σαν ανηχοϊκές δομές σε επικοινωνία με το χοληφόρο δέντρο. Οι Marchal και συν. 18 περιέγραψαν ένα υπερηχογραφικό σημείο το οποίο συνίσταται σε εμφάνιση κλαδίσκων της πυλαίας φλέβας στο κέντρο των κυστικών δομών, το οποίο αρχικά ονομάστηκε σημείο της ενδοαυλικής πυλαίας φλέβας και εν συνεχεία σημείο Marchal. Τα διατεταμένα κυστικά τμήματα του χοληφόρου δέντρου αναδεικνύονται με χαμηλό σήμα στις T1WI και υψηλό σήμα στις T2WI (Εικ. 4), ενώ μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαστικού (Εικ. 5) παρατηρείται εμπλουτισμός των ενδοαυλικών πυλαίων φλεβιδίων ( l central ) 19. Πλέον ειδική εξέταση θεωρείται η μαγνητική χολαγγειογραφία Εικ. 4 Εικ. 6 Εικ. 5

6 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 3 (MRCP) στην οποία αναδεικνύεται η επικοινωνία των διατεταμένων ενδοηπατικών χοληφόρων με το υπόλοιπο χοληφόρο δέντρο (Εικ.6). Στον τύπο ΙΙ της νόσου Caroli, η διάταση των πόρων είναι λιγότερο συχνή, ενώ συνυπάρχει και ηπατική ίνωση. Εικ. 7 d. b b c c (μικροκυστικό αμάρτωμα χοληφόρων) Τα αμαρτώματα των χοληφόρων προέρχονται από ατελή ανάπτυξη των αρχέγονων χοληφόρων πλακών, που έχουν σαν αποτέλεσμα το σχηματισμό μικροκυστικών διατάσεων οι οποίες δεν επικοινωνούν με το χοληφόρο δέντρο 20. Μπορεί να συνδυάζεται με νόσο Caroli, συγγενή ηπατική ίνωση και πολυκυστική νόσο του ήπατος. Αποτελεί συνήθως τυχαίο εύρημα, αν και υπάρχουν αναφορές για επεισόδια χολαγγειϊτιδας. Κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο αναδεικνύονται μικρές βλάβες χαμηλής ή υψηλής αντανακλαστικότητας που οφείλονται σε μικροκρυστάλλους χοληστερίνης μέσα σε διατεταμένους κυστικούς σχηματισμούς. Στην μαγνητική τομογραφία επιβεβαιώνεται η κυστική φύση των βλαβών (Εικ.7-8), ενώ η μαγνητική χολαγγειογραφία (Εικ. 9) αναδεικνύει την απουσία επικοινωνίας με το χοληφόρο δέντρο 21.. Αυτοσωμική κατά τον κυρίαρχο χαρακτή χαρακτή ρα πολυκυστική νόσος των νεφρών των ενη λίκων Αποτελεί την πλέον συχνή κληρονομούμενη ανωμαλία των νεφρών και είναι μια ανομοιογενής γενετικά νόσος 22. Οι ανωμαλίες που εντοπίζονται σε επίπεδο χοληφόρων περιλαμβάνουν: i. Ενδοπαρεγχυματικές κύστεις οι οποίες εντοπίζονται σε απόσταση από πύλες ήπατος και δεν επικοινωνούν με τους χοληφόρους πόρους. Η συχνότητα και ο αριθμός τους αυξάνει με την πάροδο της ηλικίας. Ουσιαστικά πρόκειται για προοδευτική διάταση εκτατικών χοληφόρων. Ο προοδευτικός διαχωρισμός και απώλεια επικοινωνίας με χοληφόρο δέντρο οφείλονται στη διάταση και ελίκωση των πόρων και την ίνωση που τα περιβάλλει (Εικ ). ii. Περιχολοφόρες κύστεις που αποτελούν κυστικούς σχηματισμούς διαμέτρου <1εκ. που εντοπίζονται στον αριστερό λοβό του ήπατος κοντά στην πύλη του ήπατος και οφείλονται σε διάταση περιχοληφόρων αδένων Εικ. 8 Εικ. 9

7 Σοφία Παπαϊωάννου - Ανωμαλίες χοληφόρων οδών Εικ. 10 Εικ. 11 χοληφόρων. iii. Διάταση ενδοηπατικών χοληφόρων σε ποσοστό 20% με κομβολογιοειδή και ανώμαλη διαμόρφωση. Βιβλιογραφία 1. MA, A, A, A, Goldenb l b l b l b l b l b I, I, I, I, I, I, I, I, B B B B B B B B B B The developmental b for the bile duct anomal. SGO 1958; Jack JB, Kely TR. Chol : Report. Annal of 1964; 159: Turner MA, Fulcher AS. The duct: Normal Anatomy and. 2001; 21: Berci G. Billary ductal anatomy and anomal. Surg Clin North Am 1992; 72: Todani T, Watanabe Y, N M, Tobuchi K, Okajima K. Congenital bile duct : cl, operative and rev of 37 including cancer from choledochal. Am A J Surg 1977; 134: VJ. of ductal plate abnormal. Mayo Clin Proc 1998; 67: Terada T, Nakanuma Y. Detection of apop- and of related during human intrahepatic bile duct development. Am A J Path 1995; 146: Emerick KM, Whitington PF. Neonetal liver. Pediatr Ann 2006; 35: Karrer FM, Hall RJ, Lilly JR. Biliary and the pol lenia. J Pediatr Surg 1991; 26: Choi SO, Park WH, Lee HJ, Woo SK. Triangular cord : a finding applicable in the of biliary. J Pediatr Surg 1996; 31: Tan Kendrick AP, Phua KB, Ooi BC, Tan CE.Biliary : making the by the gallbladder triad. Pediatr Radiol 2003; 33: JL, da Silveira TR, da Silva VD, ki CT, Wagner MB. Medial thickening of hepatic artery b in biliary atre- : a morphometric. J Pediatr Surg 2005; 40(4): Kim WS et al. Hepatic Arterial A l Diameter US: Adjunct for US Di- - of Biliary A 1. Radiology 2007; 245: Premkumar A, Berdon WE, Levy J, Amodio J,Ab SJ, N JH. The emergence of hepatic fib and portal hy- in and children au- l ve pol kidney : initial and foll up and radiographic. Pediatr Radiol l 1998; 18: Zeitoun D, Brancatelli G, Colombat M, et al. Congenital l hepatic fib : b : CT in 18 adul. Radiology 2004; 231: Levy AD, Rohrmann CA, Murakata LA, Lonergan GJ. Caroli : radiological Pathologic correlation. AJR 2002; 179:

8 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, Fulcher AS, Turner MA, Sanyal AJ. 38: Caroli and renal tubular. Radiology 2001; 220: Marchal GJ et al. Caroli : High Frequency US and Pathologic F. Radiology 1986; 158: Choi BI, Yeon KM, Kim SH, Han MC. Caroli : central dot in CT. Radiology 1990;174: Lev-Toaff AS, Bach AM, W ler RJ, Hilpert PL, Gatalica Z, Rubin R. The radiologic and pathologic of biliary hamarto-. AJR 1995; 165: Mortele B, Mortele K, Seynaeve P, Vandevelde D, Kunnen M, PR. Hepatic bile duct (von Meyenburg compl - : MR and MR cholangiography. J Comput A Tomog 2002; 26: Brancatelli G, Federle M, Vilgrain V, Vullierme MP, Marin D, Lagalla R. Fibropoly- Liver : CT and MR Imaging F. 2005; 25:

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ε.ΚΑΤΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ε.ΚΑΤΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ε.ΚΑΤΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ Αγενεσία ήπατος Αγενεσία ή υπογενεσία ενός λοβού Υποπλασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Άνδρας με ικτερική συνδρομή και απώλεια βάρους. Παρουσιάζεται από: Αποστόλου Δ., Σδρόλια

Διαβάστε περισσότερα

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα, 28 30 Ιουνίου 2013 Ξενοδοχείο Porto Rio 16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ thkapla. [Pick the date] [Type text] Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 Αίθουσα Ακρόπολη Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. ΒΑΓΕΝΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΣΠ. ΜΠΟΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης Π. - Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης

Διαβάστε περισσότερα

«Καρκίνος του ήπατος»

«Καρκίνος του ήπατος» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καρκίνος του ήπατος» Σπουδάστρια: Tσαουσάι Ελένη Εισηγήτρια: Καραμπελιώτη Τριάδα ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες Επιβλέπων καθηγητής Διονύσιος Δ. Καραβίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ, ΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

«ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ, ΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ, ΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΛΑΧΝΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΛΑΧΝΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΛΑΧΝΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Δρ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΚΡΟΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΛΑΧΝΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Δρ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΚΡΟΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΛΑΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ θερµά για την συµβολή τους στην εκπόνηση της πτυχιακής αυτής εργασίας:

Ευχαριστώ θερµά για την συµβολή τους στην εκπόνηση της πτυχιακής αυτής εργασίας: Ευχαριστίες Ευχαριστώ θερµά για την συµβολή τους στην εκπόνηση της πτυχιακής αυτής εργασίας: Τον Χειρουργό Ιατρό και καθηγητή του Α.Τ.Ε.Ι Σητείας κ. Πλεξουσάκη Μανώλη, για την πολύτιµη βοήθειά του από

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχημικές και ανοσοβιολογικές μεταβολές των πρωτεογλυκανών σε κακοήθη νεοπλάσματα του γαστρεντερικού συστήματος

Βιοχημικές και ανοσοβιολογικές μεταβολές των πρωτεογλυκανών σε κακοήθη νεοπλάσματα του γαστρεντερικού συστήματος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Φ. Καλφαρέντζος

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΚΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ»

«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΚΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ» AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ A ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Πανεπιστημιακό έτος: 2010-2011 Αριθμός: 2564 «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΚΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝOΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ MR ΣΤΟ MATLAB»

ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝOΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ MR ΣΤΟ MATLAB» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση του αρτηριακού εμβολισμού στη θεραπεία του γιγαντιαίου σηραγγώδους αιμαγγειώματος του ήπατος

Η θέση του αρτηριακού εμβολισμού στη θεραπεία του γιγαντιαίου σηραγγώδους αιμαγγειώματος του ήπατος ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(5):625-633 Η θέση του αρτηριακού εμβολισμού στη θεραπεία του γιγαντιαίου σηραγγώδους αιμαγγειώματος του ήπατος Το σηραγγώδες αιμαγγείωμα του ήπατος

Διαβάστε περισσότερα

μαστογραφία, υπερηχογράφημα και έγχρωμο Doppler»

μαστογραφία, υπερηχογράφημα και έγχρωμο Doppler» «Διαγνωστική προσπέλαση του καρκίνου του μαστού με μαστογραφία, υπερηχογράφημα και έγχρωμο Doppler» Κωνσταντάτου Ελένη Α.Μ. 1114 Ειδικευόμενη ιατρός ακτινολογίας Τριμελής επιτροπή : Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για ασθενείς προετοιμάστηκε από την Αντικαρκινική

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ.Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ

Α. Τ.Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ Α. Τ.Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΛΕΕΙ «ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΑΛΚΟΟΛ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΣΩ ΜΕ ΑΥΤΟ!!!!!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΟ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΟ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΟ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ιωάννης Τσιφουντούδης, Ιωάννης Καλαϊτζόγλου 10 1. Εισαγωγή Οι κακώσεις των συνδέσμων της άρθρωσης του γόνατος είναι συχνές, ιδιαίτερα στους αθλητές, και οδήγησαν τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. τ. Διευθυντής B Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. - Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ JOHN

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας στη διαγνωστική των έσω γεννητικών οργάνων του θήλεος

H σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας στη διαγνωστική των έσω γεννητικών οργάνων του θήλεος Μασμανίδης Π. - Η σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας H σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας στη διαγνωστική των έσω γεννητικών οργάνων του θήλεος Μασμανίδης Π., Σμπόνια Α., Ροβίθη Α., Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ενότητα I Εγκέφαλος. Ενότητα II Κεφαλή και τράχηλος. Ενότητα III Σπονδυλική στήλη. Ενότητα IV Μυοσκελετικό σύστημα.

Περιεχόμενα. Ενότητα I Εγκέφαλος. Ενότητα II Κεφαλή και τράχηλος. Ενότητα III Σπονδυλική στήλη. Ενότητα IV Μυοσκελετικό σύστημα. ix Περιεχόμενα Ενότητα I Εγκέφαλος 1A 1B 2A 2Β Εισαγωγή...1 Εγκέφαλος...6 Εγκεφαλική αγγείωση με μαγνητική αγγειογραφία...130 Κοιλίες και δεξαμενές...142 Βλάβες αφορούσες τις μήνιγγες (Σκληρά μήνιγγα/λεπτομήνιγγες)

Διαβάστε περισσότερα

Βασική ανατομία του επιπολής φλεβικού συστήματος του κάτω άκρου με υπερηχογραφική συσχέηση

Βασική ανατομία του επιπολής φλεβικού συστήματος του κάτω άκρου με υπερηχογραφική συσχέηση 223 ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜ ΟΓΡΑΦ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Τόμος 44, (4):223-234, 2013 Βασική ανατομία του επιπολής φλεβικού συστήματος του κάτω άκρου με υπερηχογραφική συσχέηση Ι. Μοσχούρης, Μ. Γ. Παπαδάκη Π ΕΡΙΛΗΨ

Διαβάστε περισσότερα

Η χολόσταση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Νικόλαος Χ. Γραμματικός Γαστρεντερολόγος, επιμελητής Α ΕΣΥ Β Προπ. Παθολογική Κλινική, ΓΠΝΘ Ιπποκράτειο

Η χολόσταση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Νικόλαος Χ. Γραμματικός Γαστρεντερολόγος, επιμελητής Α ΕΣΥ Β Προπ. Παθολογική Κλινική, ΓΠΝΘ Ιπποκράτειο Η χολόσταση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Νικόλαος Χ. Γραμματικός Γαστρεντερολόγος, επιμελητής Α ΕΣΥ Β Προπ. Παθολογική Κλινική, ΓΠΝΘ Ιπποκράτειο Χολόσταση - ορισμός Ορίζεται ως, η διαταραχή παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΡΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ (LIVER CIRRHOSIS) Πτυχιακή εργασία των φοιτητών: Θεοχαρίδου Ζαχαρένια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΓΜΟΡΕΙΟ ΑΝΤΡΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙ Α ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΓΜΟΡΕΙΟ ΑΝΤΡΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙ Α ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Καθηγητής Π. Γκούμας ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΓΜΟΡΕΙΟ ΑΝΤΡΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙ Α ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΙΝΑΣΩΝ ΣΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΩΝ ΕΣΩ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα