ος /2006 Έρευνα Αγοράς Ειδικά Θέµατα Marketing, Έρευνα Αγοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8-11-2005-2 ος /2006 Έρευνα Αγοράς 16-12-2003 5-7-2004 Ειδικά Θέµατα Marketing, Έρευνα Αγοράς"

Transcript

1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΜΑΝΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 11 ος 2007 έως σήµερα Yποψήφια ιδάκτωρ (Πλήρους Απασχόλησης-Full Time Student) University of the West of Scotland. Θέµα διατριβής: MODELLING THE RELATIONSHIPS IN THE B2B UNDER e- MARKETING PRACTICES: MOVING FROM THE TRADITIONAL BUSINESS ENVIRONMENT TO THE INNOVATIVE e-commerce. THE CASE OF GREEK FIRMS. 11 ος 2007 Eπιτυχής ολοκλήρωση της διατριβής σε επίπεδο Master of Philosophy. (Transfer Event) 6 ος ος 2007 Part Time Yποψήφια M.Ph./PhD. University of Paisley Ηνωµένου Βασιλείου 10 ος / ος /2003 Μaster of Science σε ιεθνές Μarketing, Πανεπιστήµιο Paisley Ηνωµένου Βασιλείου (Αναγνώριση ΙΚΑΤΣΑ ) Πτυχίο ιοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πειραιά ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1/ 2010 Σήµερα Καθηγήτρια Εφαρµογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πειραιά Tµήµα ιοίκηση Επιχειρήσεων Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας ιδασκόµενα Μαθήµατα : Στρατηγική και Πλάνο Marketing Έρευνα Αγοράς Τεχνικές Πωλήσεων ιαχείριση Μεγάλων Πελατών Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων Σεπτέµβριος εκέµβριος 2009 Εργαστηριακός Συνεργάτης Τεχνολογικό Εκ αιδευτικό Ίδρυµα Πειραιά στο Tµήµα ιοίκηση Ε ιχειρήσεων ιδαχθέντα Μαθήµατα αυτοδύναµης διδασκαλίας : Έρευνα Αγοράς, Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τεχνολογικό Εκ αιδευτικό Ίδρυµα Πειραιά στο Tµήµα ιοίκηση Ε ιχειρήσεων ιδαχθέντα Μαθήµατα αυτοδύναµης διδασκαλίας : Έρευνα Αγοράς, Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων. ιδαχθέντα Μαθήµατα σε συνεργασία: Αρχές ιοίκησης Marketing, Ειδικά Θέµατα Marketing 10/ ος /2008 Έρευνα Αγοράς, Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων 10/ ος / 2008 Έρευνα Αγοράς, Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων. 1

2 ος /2006 Έρευνα Αγοράς Ειδικά Θέµατα Marketing, Έρευνα Αγοράς Ειδικά Θέµατα Marketing, Έρευνα Αγοράς Ειδικά Θέµατα Marketing, Έρευνα Αγοράς Έρευνα Αγοράς Αρχές ιοίκησης Marketing Αρχές ιοίκησης Marketing ιδασκαλία Σε Μετα τυχιακό Πρόγραµµα Σ ουδών 2010 Mετα τυχιακό Πρόγραµµα ιεθνής ιοικητική των Ε ιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά ιδασκαλία Φροντιστηριακών ασκήσεων του µαθήµατος Στρατηγική ιοίκηση Marketing Master of Science in International Marketing University of the West of Scotland σε συνεργασία µε το ΤΕΙ Πειραιά. ιδαχθέντα Φροντιστηριακά Μαθήµατα Στρατηγική ιοίκηση Marketing Μέθοδοι έρευνας Master of Science in International Marketing University of Paisley σε συνεργασία µε το ΤΕΙ Πειραιά. ιδαχθέντα Φροντιστηριακά Μαθήµατα ιεθνές και Παγκόσµιο Marketing, Marketing Communication, Στρατηγική ιοίκηση Marketing, Στρατηγική Βιοµηχανικού Marketing, ιοίκηση Επιχειρηµατικών Οργανισµών, Μέθοδοι έρευνας, Εφαρµοσµένο Marketing Master of Science in International Marketing University of the West of Scotland ιδαχθέντα Φροντιστηριακά Μαθήµατα 1 st semester : Στρατηγική ιοίκηση Marketing 2 nd semester: Marketing Communication 3 ος / /2009 Οργανική θέση ιοικητικού Προσω ικού Τ.Ε. ειδικότητας ιοικητικού Λογιστικού TEI ΠΕΙΡΑΙΑ 12 ος / ος /2004 Υ ηρεσίες Υ οστήριξης Ε ιχειρήσεων για την ένταξη τους σε κοινοτικά ρογράµµατα Σύµβουλος σε θέµατα Logistics Tσιµεντοβιοµηχανία ΒΑΣΙΛΙΚΟ Κύ ρος Τµήµα ροµηθειών και ιαχείρισης Συµβολαίων Σύµβουλος σε θέµατα ιεθνούς Marketing σε εταιρείες εισαγωγών εξαγωγών 7 ος / ος /2006 ιοικητική Υ οστήριξη Προγραµµάτων ΕΠΕΑΕΚ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2

3 Σύµβουλος Οργάνωσης και Προώθησης Εκ αιδευτικών Υ ηρεσιών σε Εκ αιδευτικούς Οργανισµούς ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (ΜΕΣΩ ΚΡΙΤΩΝ) Σεπτεµβρίου 2009 Chania, Greece The impact of e-customer relationship marketing in hotel industry Irene Samanta 2 nd World Summit on the Knowledge Society: 2.1:F Σεπτεµβρίου 2008 Chania, Greece Factors influence e-business adaptation in the Greek hotel sector Ir. Samanta -P. Kyriazopoulos 2 nd World Summit on the Knowledge Society: 2.1:F Σεπτεµβρίου 2008 Athens, Greece August 5-8, 2008, Tokyo, Japan Approaches to knowledge management in Greek firms P. Kyriazopoulos, Ir. Samanta-Rounti 1st World Summit on the Knowledge Society: Analysing the concept of Mass Customisation in banking services by I. Samanta-Rounti, 3rd Word Conference on Production and Operations Management, August 5-8, 2008, Tokyo, Japan August 5-8, 2008, Tokyo, Japan "The impact of Global Environment in B2B relationships" by I. Samanta, Sandra Connor, P. Kyriazopoulos, N. Pitticas, 3rd Word Conference on Production and Operations Management, The impact of marketing practices in family businesses by I. Samanta, P. Kyriazopoulos, K. Terzidis 3rd Word 3

4 Conference on Production and Operations Management,, Tokyo, Japan ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ) Venice, Italy, January 2009 Venice, Italy, January September 2007 Chios Island Greece 4-7 May 7, 2007, in Dallas, Texas. 4-7 May 7, 2007, in Dallas, Texas. January Paris/France June 2007 Ankara, Turkey The effectiveness of e-business changes in B2B relationships " by Ir. Samanta - Prof. P. Kyriazopoulos 8 ο International Congress Marketing Trends " Problems and Opportunities of the Relationships between the First and Second Generation of a Self- Managing Family Businesses" by P. Kyriazopoulos, I.Samanta 7 ο International Congress Marketing Trends Service quality and switching cost elements as lead drivers to customer reactions. the case of Greek mobile service providers by V.Chalikia, Ir.Samanta, P.Kyriazopoulos 1st Biannual International Conference Stratrgic Developments in Services Marketing September 2007 Chios Island Greece Can price perceptions influence Customer Satisfaction? An Investigation in Mobile sector. Rounti Samanta I.- P. Kyriazopoulos POMS Conference "The Differentiation on Decision Making Process between Young Men and Women into Consumer Goods" Rounti Samanta I. POMS Conference. Can The Marketing Plan Assist Business Performance? P. Kyriazopoulos, Ir. Samanta-Rounti 6 TH International Congress Marketing Trends ESCP-EAP Paris/January Internet security in online transactions for B2B Businesses' Rounti- Samanta I.14th International Annual EurOMA Conference in Μanaging operations in an expanding Europe June 2007 Ankara, Turkey Factors that influence B2B relationships: From local to Global operations through e-commerce' Rounti- Samanta I., P. Kyriazopoulos 14th International Annual EurOMA 4

5 Conference Μanaging operations in an expanding Europe October 2006 Θεσσαλονίκη, Greece May 17-19, 2006 Oslo, Norway June 2006, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, UK June 2006, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, UK 1st December 2005, Πανε ιστήµιο Paisley, Ayrshire Management Centre Scotland, UK Trends and Prospects of Hotel Management into e- Business: The case of Greek Hotel Industry Ir. Samanta Rounti, P. Kyriazopoulos 24 th EuroCHRIE Congress Θεσσαλονίκη, Greece October Can High Competition Lead the Consumer Behavior into Inertia? The case of Mobile Industry in Greece. P. Kyriazopoulos Ir. Samanta Rounti, Th. Spyridakos European Academy of Management 2006 conference Όσλο, Νορβηγία May 17-19, 2006 Can e-marketplaces improve the strategy of traditional firms: The case of firms operating in Greece. Ir. Samanta Rounti, P. Kyriazopoulos N. Pitticas 13th International Annual EurOMA Conference Can the internal structure of an organization assist and facilitate innovation? The case of firms operating in Greece. 13th International Annual EurOMA Conference P. Kyriazopoulos and Ir. Samanta-Rounti EXPLORING THE IMPACT OF E-MARKETPLACES ENHANCING B2B RELATIONSHIPS, Sandra Connor, Ir. Samanta-Rounti 2nd Research Conference, 1st December 2005, Πανεπιστήµιο Paisley, Ayrshire Management Centre Σκωτία, Research Conference 1 th May,2005 University of Paisley, Scotland May 4-7 th 2005, TUM Business School, Munich, Germany The Impact of e-marketing in B2B Relatioships: The case of Greek Medium size Firms By Irene Samanta Rounti, Prof. P.Kyriazopoulos E-MARKETING BUSINESS TO BUSINESS RELATIONSHIPS: The case of medium size firms operating in Greece P.Kyriazopoulos, Ir. Samanta-Rounti European Academy of Management 2005 conference May 2005 (www.euram2005.de ) Ρόδος 4 7 Ιουλίου 2004 The Impact of Strategic Alliances to Resolve Problems S Arising from Globalization: The case of medium sized firms in Greece. Ir. Samanta-Rounti, G. Mavridoglou, P. Kyriazopoulos 20 th European Conference on Operational 5

6 Research and the Management of Electronic Services ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ (ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ) May 25-28, 2005, Constanta, Romania 26-28, May 2005 Minsk Belarus September Thessaloniki MEASURING STUDENTS SATISFACTION LEVEL IN A GREEK GRADUATE TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE N. Tsotsolas, P. Kyriazopoulos, D. Yiannakopoulos & Ir.Samanta Rounit 7 th Balkan Conference on Operational Research May 25-28, 2005, Constanta, Romania (http://fmi.unibuc.ro/balkan-conf/index.html ) ΤHE EXPORT MANAGEMENT PROFILE: The case of medium sized firms (MSFs) in Greece P. Kyriazopoulos, Ir. Samanta-Rounti & A. Ntanos European Chapter on Combinatorial Optimization ECCO XVIII Minsk, May 26-28, 2005 (http://www.bwl.unikiel.de/bwlinstitute/prod/mab/horbach/ecco.htm) The effect of Strategic Alliances on the competitive environment for problem solving in global economy. Irene Samanta-Rounti, P. Kyriazopoulos 9o International Conference in "Entrepreneurship, Competitiveness and Development in South East Europe", ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΕΘΝΗ WORKSHOPS Tρί ολη 16 &17 Σε τεµβρίου 2006 Tρί ολη 16 &17 Σε τεµβρίου 2006 Σ έτσες 4-5 Ιουνίου 2005 Analysing customer satisfaction: Consumer behaviour of young persons in the textile industry. I.Rounti-Samanta, Monokrousos Gerasimos, Lavidopoulos Eleftherios, Igoumenidis Konstantinos. 3 ο ιεθνές Συνέδριο Era Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυµα Πειραιά Πανεπιστήµιο Paisley Σκωτία UK Tρίπολη 16 &17 Σεπτεµβρίου 2006 The Impact of the Marketing Strategies in Export Performance: An Investigation in Greek export firms I. Samanta-Rounti 3 ο ιεθνές Συνέδριο EraΤεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πειραιά Πανεπιστήµιο Paisley Σκωτία UK Tρίπολη The impact of e-marketing into the Industrial Relationships Ιrene Rounti Samanta, Elena Chrisafogeorgou, Charis Chrisohoidis 2 nd ιεθνές Συνέδριο Information Technology and Quality 6

7 Σ έτσες 4-5 Ιουνίου 2005 The adoption of innovation concept by Greek firms. Ir. Samanta-Rounti Apostolos Lybitakis Antonis Karatzis 2 nd ιεθνές Συνέδριο Information Technology and Quality ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ) Mαίου 2009 Αθήνα Ιrene Samanta- Anastasios Ntanos Identifying Practices Enhance Customer Orientation in Service Sector 21o Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών Πρακτικά Β Τόµος σελίδα Ιουνίου 2008 Αναργύρειος & Κοργιαλένειος Σχολή Σπέτσες Mavrovouniotis & Ir. Samanta-Rounti The evaluation of marketing communications in tourism: The case of Samos Island Μαυροβουνιώτης Ι- Ι Σαµαντά Ρούντη 20 o Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών Επιχειρησιακή Έρευνα & Τουριστική Ανάπτυξη Σπέτσες Ιουνίου 2007 Άρτα Ιουνίου 2007 Άρτα Αρχείο Οικονοµικής Ιστορίας Μαρτίου 2006 Καλαµάτα Αρχείο Οικονοµικής Ιστορίας Μαρτίου 2006 Καλαµάτα Ελληνική Εταιρεία Ε ιχειρησιακών Ερευνών Ιούνιος 2006 Κοζάνη Ελληνική Εταιρεία Ε ιχειρησιακών Ερευνών Ιούνιος 2006 Κοζάνη Ελληνική Εταιρεία Ε ιχειρησιακών Ερευνών Σε τέµβριος 2003 Λάρισα. Customer satisfaction of the ISP users in Greece F. Dimocrassa-Ir. Rounti-Samanta- P. Kyriazopoulos-V. Chalikia 19th National Conference of HELORS "Operational Research in Supply Chain» Άρτα. Oι εσωτερικοί αράγοντες του ε ιχειρηµατικού εριβάλλοντος στις Business to Business σχέσεις Ir. Rounti-Samanta 19th National Conference of HELORS "Operational Research in Supply Chain» Άρτα. Η Ενίσχυση Της Ανταγωνιστικότητας Των Μεσαίου Μεγέθους Ε ιχειρήσεων. Ir. Samanta Rounti, 8 th Hellenic Conference of the Archives of Economic History Manipulation vs Competitive in the Greek mobile Industry P. Kyriazopoulos Ir. Samanta - Rounti, 8 th Hellenic Conference of the Archives of Economic History Trends and prospects of e-commerce : Τhe case of hotel sector in Greece Ir. Samanta Rounti, 18th National Conference of HELORS Kozani, "Planning, Information Retrieval and Knowledge Management Methods of improving e-relationships of B2B and B2C Greek firms. P. Kyriazopoulos Ir. Samanta Rounti, 18th National Conference of HELORS Kozani, June15-17, 2006 "Planning, Information Retrieval and Knowledge Management" Assessments for the Development of the Manager s Profile for the Decade Pan. Kyriazopoulos and Ir. Samanta-Rounti 16ο National Conference of Greek Operation Research Society Larissa 7

8 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ (ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ) Ιούνιος 2005 Πάτρα Competitive Environment and Customer loyalty : The case of Internet providers E. Grigoroudis, P. Kyriazopoulos, G. Siskos & Ir. Samanta-Rounti 17 ο National Conference of Hellenic Society of Operational Research Patra Νοέµβριος 2005 Χανιά The profile of manager into the post-industrial the period P. Kyriazopoulos, Ir. Samanta-Rounti The consequences in the employment from the broadening of the European Union and the development of New Technology Polytechnic Education University of Crete, Chania 25 & 26 Α ρίλιος 2002 Πειραιεύς The use of Internet by third aged population P. Kyriazopoulos - Ir. Rounti Samanta 2 nd Hellenic Congress Technologies of Archipelagous Piraeus 2002 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ WORKSHOPS Πειραιάς 4 ος 2004 Εµ ορικό και Βιοµηχανικό Ε ιµελητήριο Creating Competitive Advantages in Greek Medium Sized Firms through Business Alliances Irene Samanta-Rounti, 1 st International Workshop with theme Contribution of Marketing to the New Economy Graduate Technological Education Institute of Piraeus- University of Paisley Under the aegis of Piraeus Chamber of Commerce and Industry ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ (Journals) (Έντυ η Μορφή) International Journal of Technology Enhanced Learning (IJTEL), Vol. 5, Nos. 5/6, 2009 Copyright 2009 Inderscience Enterprises Ltd Chapter book: ELECTRONIC GLOBALIZED BUSINESS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH IT MANAGEMENT: STRATEGIES AND PERSPECTIVES IGI GLOBAL701 E. The impact of e- relationship marketing in service industry - Irene Samanta CAN GLOBAL ENVIRONMENT INFLUENCE B2B RELATIONSHIPS? Irene Samanta 8

9 Chocolate Avenue, Suite 200 Hershey PA , USA Tel: 717/ Fax: 717/ (υ ό δηµοσίευση) 2009 Chaper Book: Digital Culture and E-Tourism: Technologies, Applications and Management Approaches IGI GLOBAL (υ ό δηµοσίευση) Chapter: TECHNOLOGY ENHANCED LEARNING FOR PEOPLE WITH DISABILITIES: APPROACHES AND APPLICATIONS IGI GLOBAL 2009 (υ ό ηµοσίευση) 2009 CHAPTER BOOK SOCIAL WEB EVOLUTION: INTEGRATING SEMANTIC APPLICATIONS AND WEB 2.0 TECHNOLOGIES IGI GLOBAL PUBLISHER 701 E. CHOCOLATE AVENUE, SUITE 200 HERSHEY PA , USA TEL: Περιοδικό ΣΠΟΥ AI Πανε ιστήµιο Πειραιώς Int. J. Knowledge and Learning, 2008 The effect of Internet in marketing strategy in Greek Tourism Industry Irene Samanta-P. Kyriazopoulos Elderly people with disabilities in the internet age Panagiotis Kyriazopoulos Irene Samanta- Rania Christou- Anastasios Ντάνος Can Knowledge Management assist firms to move from Traditional to e-commerce: the case of Greek firms IRENE SAMANTA Managers perceptions of using of e- marketing in B2B relationships Ειρ. Σαµαντά, Π. Κυριαζόπουλος, Creating an innovation culture through knowledge management: the Greek firms P. Kyriazopoulos and Irene Samanta FACES JOURNAL, BRAZIL REVISTA DE ADMINISTRACAO FACES JOURNAL, BRAZIL (ΥΠΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) 2008 BOOK TITLE: WEB 2.0 THE BUSINESS MODEL (Publisher Springer De) Ε ιστηµονική Ε ετηρίδα Εφαρµοσµένης Έρευνας ΤΕΙ Πειραιά VOL. XIΙ No ΙSSN January- April 2007 FACES Journal, Brazil REVISTA DE ADMINISTRACAO FACES Journal, Brazil January- April 2007 Volume 6 number I, page THE DIFFERENTIATION ON DECISION MAKING PROCESS BETWEEN MEN AND WOMEN INTO CUSTOMER GOODS P. KYRIAZOPOULOS- IRENE SAMANTA- ROUNTI, Innovation Culture Assists Knowledge Management in new e-ra στο Βιβλίο WEB 2.0 THE BUSINESS MODEL Publisher, Springer De. Eιρήνη Σαµαντά Νικόλαος Μαντάς Ειρ. Σαµαντά Tο ροφίλ του manager στη ιαχείριση Ανθρω ίνου υναµικού Can price perceptions influence customer satisfaction? by Panagiotis Kyriazopoulos, Irene Samanta 9

10 May-August 2009 Αρχείο Οικονοµικής Ιστορίας, (υ ό δηµοσίευση) 2006 Ε ιστηµονική Ε ετηρίδα Εφαρµοσµένης Έρευνας TEI Πειραιά VOL. XI No 2 ΙSSN Ε ιστηµονική Ε ετηρίδα Εφαρµοσµένης Έρευνας, Περιοδική Έκδοση του ΤΕΙ Πειραιά VOL. X. Tεύχος 1, σελ Operational Research Journal. Operational Research An International Journal Volume 5 issue 2 εκέµβριος 2004 Customer Retention as a key factor of marketing relationship: The case of young Mobile users in Greece Ειρ. Σαµαντά H ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των µεσαίων µεγέθoυς ε ιχειρήσεων Ειρ. Σαµαντά Η εφαρµογή στρατηγικών ανταγωνισµού σε µια αγκοσµιο οιηµένη οικονοµία: Η ερί τωση των Συµµαχιών στις Ελληνικές Μεσαίου µεγέθους Ε ιχειρήσεις Ντάνος Αναστάσιος Σαµαντά Ειρήνη The impact of strategic alliances to resolve problems arising from globalization: The case of medium sized firms in Greece. Ir. Samanta G. Mavridoglou and P. Kyriazopoulos The impact of e- marketing to trends and prospects of electronic commerce in Greece. Π. Κυριαζόπουλος και Ειρ. Σαµαντά Αρχείο Οικονοµικής Ιστορίας, Τόµος XVIII, Τεύχος 2, Ιούλιος- εκέµβριος 2004 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ (Journals) (Hλεκτρονική µορφή) Approaches to Knowledge Management in Greek Firms by P. Kyriazopoulos, Irene Samanta-Rounti Book Series Lecture Notes in Computer Science Publisher Springer Berlin / Heidelberg ISSN (Print) (Online) Volume 5288/2008 Book Emerging Technologies and Information Systems for the Knowledge Society Copyright 2008 ISBN DOI / _32 Pages Subject Collection Computer Science SpringerLink Date Saturday, September 20, The impact of strategic alliances to resolve problems arising from globalization: The case of medium sized firms in Greece by Ir. Samanta-Rounti, G. Mavridoglou, P. Kyriazopoulos Journal Operational Research Publisher Springer Berlin / Heidelberg ISSN (Print) (Online) Issue Volume 5, Number 2 / May, 2005 DOI /BF Pages Subject Collection Business and Economics SpringerLink Date Friday, September 05, ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ ιαφηµιστική Ε ικοινωνία και Νοµοθετικό Πλαίσιο στη ηµιουργία Ελληνικών ιαφηµίσεων υ ό Ανδρονίκη Κάβουρα Zητήµατα Ε ικοινωνίας τεύχος 8 (2008) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ιεξαγωγή έρευνας µε τιτλο: Η Ε ίδραση του Ηλεκτρονικού 10

11 Marketing στη ηµιουργίς Σχέσεων των Ε ιχειρήσεων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων του ΤΕΙ Πειραιά Μελέτη ικανο οίησης ελατών του ιαδίκτυο (e-customer) µε τη χρήση µεθόδων ολυκριτήριας ανάλυσης Ερευνητικό Πρόγραµµα εντασσόµενο στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Συντονίστρια Οµάδας Σ ουδαστών για τη διενέργεια Έρευνας Αγοράς ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων του ΤΕΙ Πειραιά (EEOT) ιερεύνηση ειδικοτήτων στη Μεταγυµνασιακή εκ αίδευση και µηχανισµός ανίχνευσης ειδικοτήτων: Η ερί τωση της Η είρου Ερευνητικό Πρόγραµµα εντασσόµενο στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων του ΤΕΙ Πειραιά ιερεύνηση Ανά τυξης του Μοντέλου Εσωτερικού Marketing στην ανά τυξη της ανταγωνιστικότητας των Τρα εζών ου δραστηριο οιούνται στην Ελλάδα Ερευνητικό Πρόγραµµα εντασσόµενο στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Συντονίστρια Οµάδας Σ ουδαστών για τη διενέργεια Έρευνας Αγοράς WORKING PAPERS Series Eκδόσεις ΤΕΙ Πειραιά Τµήµα ιοίκηση Ε ιχειρήσεων Aπρίλιος 2009 Μάιος 2009 Ιούνιος 2009 Αύγουστος 2009 TRENDS AND ATTITUDES OF YOUNG PEOPLE TOWARDS THE E-MARKETING OF TOURISM PRODUCTS. THE CASE OF GREECE. Maria Kariotoglou - Irene Samant;a Στάσεις και ροσδοκίες των ηλικιωµένων καταναλωτών σχετικά µε την χρήση υ ηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Η ερί τωση της Ελληνικής αγοράς. Attitudes and expectations of elderly consumers regarding the use of mobile telephony s services Marios Kafetzis Irene Samanta Examining the marketing strategy of Non Profit Organizations. The case of Action Aid Hellas and its effectiveness on Greek Society. Sophia Telanidou -Irene Samanta Elderly people with disabilities in the internet age Panagiotis Kyriazopoulos Irene Samanta- Rania Christou- Anastasios Ntanos 11

12 Σεπτέµβρης 2009 Το σύγχρονο γυναικείο ρότυ ο οµορφιάς και ως ε ιδρά στις αγοραστικές α οφάσεις της µέσης Ελληνίδας THE CURRENT FEMALE BEAUTY IDEAL AND ITS IMPACT ON WOMEN S CONSUMING BEHAVIOR TOWARDS BEAUTY PRODUCTS AND SERVICES Maria Anna Pagouropoulou- P.Kyriazopoulos-Ir. Samanta 8/2008 Approaches to knowledge management in Greek firms P. Kyriazopoulos, Ir. Samanta-Rounti Αρ. Τεύχους 8, 8/2008 3/2008 I. Mavrovouniotis & Ir. Samanta-Rounti The evaluation of marketing communications in tourism: The case of Samos Island Aξιολόγηση των εργαλείων επικοινωνίας marketing στον Τουρισµό: Η περίπτωση της Σάµου Αρ. Τεύχους 3, 3/2008 7/2008 From traditional business to e-commerce in the Greek hotel sector P. Kyriazopoulos, Ir. Samanta-Rounti*, V.Chalikia 2/2008 Vratsista Eleni & Ir. Samanta-Rounti Can SME firms develop and implement Marketing Planning? H ανάπτυξη και η εφαρµογή του marketing plan στις Μικροµεσαίες επιχειρήσεις Αρ. Τεύχους 2, 1/2008 Irene Samanta-Rounti and P. Kyriazopoulos Οι παράγοντες που επιδρούν στην εισαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων Factors that influence the exporting activities of Greek firms Αρ. Τεύχους 1, 1/2008 εκέµβριος 2007 Το ροφίλ του manager στη διαχείριση Ανθρώ ινου υναµικού Ν. Μαντάς, Ειρ. Σαµαντά - Ρούντη Αρ. Τεύχους 12, εκέµβριος 2007 Τµήµα ιοίκησης Ε ιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά 11/2007 A customer satisfaction-based segmentation analysis: The case of Greek mobile users P. Kyriazopoulos, V. Chalikia, Ev. Grigoroudis, Ir. Samanta-Rounti Αρ. Τεύχους 11, 11/2007 Τµήµα ιοίκησης Ε ιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά Οκτώβριος 2007 The impact of the global environment on B2B relationships Ir. Samanta-Rounti, Sandra Connor, P. Kyriazopoulos, N. Pittikas Αρ. Τεύχους 10, Οκτώβριος 2007 Τµήµα ιοίκησης Ε ιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά 12

13 Σε τέµβριος 2007 The impact of marketing concept in family businesses in Greece Ir. Samanta-Rounti Αρ. Τεύχους 09, Σεπτέµβριος 2007 Τµήµα ιοίκησης Ε ιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά 08/2007 Problems and Opportunities of the Relationships between the First and Second Generation of a Self-Managing Family Businesses. P. Kyriazopoulos and Irene Samanta- Rounti Αρ. Τεύχους 08, 08/2007 Τµήµα ιοίκησης Ε ιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά 07/2007 Customer satisfaction of the ISP users in Greece F. Dimokrassa, V.Chalikia1, Ir. Samanta-Rounti1 and P. Kyriazopoulos Αρ. Τεύχους 07, 07/2007 Τµήµα ιοίκησης Ε ιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά 06/2007 The Influence of Service Quality into Customer Retention in the Mobile Telephony Sector The Case of the TIM Company Ε.Mega, Ir. Samanta-Rounti and P. Kyriazopoulos Αρ. Τεύχους 06, 06/2007 Τµήµα ιοίκησης Ε ιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά 02/2007 Service quality and Switching Cost elements as lead drivers to customer reactions. The case of Greek mobile service providers. V. Chalikia, Ir. Samanta-Rounti and P. Kyriazopoulos Αρ. Τεύχους 02, 02/2007 Τµήµα ιοίκησης Ε ιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά 12/2006 Can the internal structure of an organization assist and facilitate innovation? The case of firms operating in Greece. I.Samanta-Rounti Dr. Sandra Connor Αρ. Τεύχους 12, 12/2006 Τµήµα ιοίκησης Ε ιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά 11/2006 The internal factors of Business Environment in Business to Business relationships I.Samanta-Rounti Αρ. Τεύχους 11, 11/2006 Τµήµα ιοίκησης Ε ιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά 3/2006 The reinforvement pf competitiveness in Greeκ medium size firms I.Samanta-Rounti Aρ.Τεύχους 3, 3/2006 Τµήµα ιοίκησης Ε ιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά 07/ Measuring students' satisfaction level in a Greek Graduate technological Education Institute N. Τσότσολας, Π. Κυριαζόπουλος,. Γιαννακόπουλος & Ε. Σαµαντά Working Paper Series Αρ. Τεύχους 7 07/2005 Τµήµα ιοίκησης Ε ιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά εκέµβριος 2006 Η ε ίδραση της αντίληψης τιµών στην ικανο οίηση των ελατών: Η εξέταση του κλάδου κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Ir. Samanta -Π. Κυριαζό ουλος Working Paper εκέµβριος 2006 Τµήµα ιοίκησης Ε ιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά 13

14 Νοέµβριος Can e-marketplaces Improve the Strategy of Traditional Firms? The Case of Firms Operating in Greece Ir. Samanta -N Pitticas Working Paper Νοέµβριος 2006 Τµήµα ιοίκησης Ε ιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά Ιανουάριος2006 Ιούνιος 2005 Can High Competition Lead the Consumer Behavior into Inertia? The case of Mobile Industry in Greece. P. Kyriazopoulos Ir. Samanta, Th. Spyridakos Working Paper Ιανουάριος 2006 Τµήµα ιοίκησης Ε ιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά Η Υιοθέτηση των Καινοτοµιών α ό τις Ελληνικές Ε ιχειρήσεις Ειρ. Σαµαντά- Α. Λυµπιτάκης Α. Καρατζής Working Paper TEI Πειραιά Ιούνιος 2005 Τµήµα ιοίκησης Ε ιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά Αύγουστος 2005 Μάιος 2005 H ε ίδραση των ηλεκτρονικών αγορών στις βιοµηχανικές σχέσεις Ir. Samanta Χρυσαφογιώργου Έ. Χρυσοχοίδης Χ. Working Paper Τµήµα ιοίκησης Ε ιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά Αύγουστος 2005 To ροφίλ της ιοίκησης µιας Εξαγωγικής Ε ιχείρησης: Η ερί τωση των Ελληνικών Μεσαίου µεγέθους Ε ιχειρήσεων Π. Κυριαζόπουλος Ειρ. Σαµαντά Α. Ντάνος Working Paper Τµήµα ιοίκησης Ε ιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά Μάιος /2004 Τhe case of Teams Acting Entrepreneurially Irene Samanta-Rounti An. Ntanos Working Paper Τµήµα ιοίκησης Ε ιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά, Νοέµβριος /2004 Η ε ίδραση των Στρατηγικών συµµαχιών στην ε ίλυση ροβληµάτων ου δηµιουργούνται σε µια αγκοσµιο οιηµένη οικονοµία: Η ερί τωση των µεσαίου µεγέθους Ε ιχειρήσεων στην Ελλάδα Ειρ. Σαµαντά, Γ. Μαυριδόγλου & Π. Κυριαζό ουλος Working Paper Series Αρ. Τεύχους 1 04/2004 Τµήµα ιοίκησης Ε ιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά Ε ο τεία δι λωµατικών εργασιών (Thesis) των σ ουδαστών του Μετα τυχιακού Προγράµµατος Σ ουδών M.Sc. in International Marketing University of the West of Scotland Evaluation of the usefulness e-marketing has on the buying behavior of Greek consumers in the internet book market Νικόλαος Ρέστας Examining the marketing strategy of Non Profit Organizations. The case οfhellas and its effectiveness on Greek Society. Sophia Telanidou Trends and attitudes of young people towards the e-marketing of tourism products: The case of Greece. Maria Kariotoglou 14

15 Moving from the traditional buying decision to e-commerce: The case of e-shops customers. Michalitsianos Efstathios THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENSS OF ADVERTISEMENTS. INTERNET vs. PRESS ADVERTISING IN GREEK YOUNG CONSUMERS GERASIMOS MONOKROUSOS Attitudes and expectations of elderly consumers regarding the use of mobile phone services. The case of the Greek market ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ The impact of modern lifestyle on consumers eating habits and food shopping behaviour: The case of Western Greece Stavroula Karava Consumer Behaviour And Attitudes Of Young People In Greece The Case Of Coffee Business Sector by Eleni Tsampasi.«Effective Relationships through CRM solutions for Greek Small Medium sized Enterprises in the B2B Area» by George Christodoulou Analysing The Consumer Satisfaction And Behaviour: The Case Of Aegean Airlines In Greece by Xerakias Dimitrios The application of mass customization in banking services. The case of bank of Cyprus in Greece Ilias Katzolas The influence of Service quality into customer retention in the mobile telephony sectorthe case of the TIM company by Mega Eleni Trends and Prospects for Cretan Olive Oil Sector by Kalaitzaki Charikleia Perceptions of service quality and customer satisfaction as predictors of customer retention; Case Study - National Bank of Greece by Theodoropoulou Georgia ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΡΩΜΕΝΑ Εξετάστρια του Ιδρύµατος Κρατικών Υ οτροφιών για υ οτροφίες εξωτερικού - εσωτερικού ιοργάνωση Ηµερίδας στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιά µε τίτλο «Το Παρόν και το Μέλλον στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση»στα πλαίσια του Προγράµµατος «Αναµόρφωση προγραµµάτων Σπουδών του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ υπό την αιγίδα του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 25 Μαΐου 2006 ιοργάνωση 1 st International Workshop with theme Contribution of Marketing to the New Economy Graduate Technological Education Institute of Piraeus- University of Paisley Under the aegis of Piraeus Chamber of Commerce and Industry Μάιος 2004 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΡΙΑ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ Μέλος του editorial board as a reviewer Behaviour and Information Technology Taylor and Francis Group 15

16 Μέλος του editorial board as a reviewer for STRATEGIC OUTSOURCING:AN INTERNATIONAL JOURNAL EMERALD LIBRARY ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Βραβείο Ερευνητικής Εργασίας Analysing customer satisfaction: Consumer behaviour of young persons in the textile industry. I.Rounti-Samanta, Monokrousos Gerasimos, Lavidopoulos Eleftherios, Igoumenidis Konstantinos. Στο 3 ο ιεθνές Συνέδριο Era Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυµα Πειραιά Πανεπιστήµιο Paisley Σκωτία UK Tρίπολη 16 &17 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 1.Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών 2.European Academy of Management 3.Μέλος του European Operations Management 4. Μέλος της Knowledge Society 5.Μέλος του Ινστιτούτου Επικοινωνίας ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 1.Μέλος του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Πειραιά Σύµβουλος στο τµήµα ηµοσίων Σχέσεων ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 1.Μέλος του ΠΕΙΡΑΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Έφορος ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ του ΠΕΙΡΑΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ 4 ος σήµερα Σύµβουλος του τµήµατος Σχολών Επαγγελµατικής κατάρτισης του Πειραϊκού Συνδέσµου Σύµβουλος του τµήµατος καλλιτεχνικών σπουδών Μέλος της UNESCO Πειραιά 3.ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 2004 Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, COMMUNICATIONS VENUE ASSISSTANT ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ 1. Ο ρόλος της Ανώτατης εκ αίδευσης και η Ελληνική Οικονοµία ενόψει της οικονοµικής κρίσης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Περιοδικό του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιά Νοέµβριος- εκέµβριος 2008 τεύχος Η αναγκαιότητα της κουλτούρας της καινοτοµίας στο Μοντέρνο Management ΠΕΙΡΑΙΑΣ Περιοδικό του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιά Σε τέµβρης - Οκτώβρης 2008 τεύχος

17 3. H Εξαγωγική ραστηριότητα των Μεσαίου Μεγέθους Ε ιχειρήσεων Π. Γ. Κυριαζόπουλος - Ειρ. Σαµαντά-Ρούντη ΠΕΙΡΑΙΑΣ Περιοδικό του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιά Μάιος Ιούνιος 2008 τεύχος 321 σ "Α ό την Οργάνωση στην Αναδιοργάνωση" Π. Γ. Κυριαζόπουλος - Ειρ. Σαµαντά- Ρούντη ΠΕΙΡΑΙΑΣ Περιοδικό του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιά Σεπτέµβριος - Οκτώβριος 2007 τ. 517 σ Εκτιµήσεις για το profile του manager την ενταετία Ειρ. Σαµαντά- Ρούντη ΠΕΙΡΑΙΑΣ Περιοδικό του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιά Μάιος Ιούνιος τ.515 σ Η Στρατηγική Σκέψη Ειρ. Σαµαντά-Ρούντη ΠΕΙΡΑΙΑΣ Περιοδικό του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιά Τεύχος Ιούλιος Αύγουστος 2005 τεύχος Η ε ίδραση των Στρατηγικών συµµαχιών στην ε ίλυση ροβληµάτων ου δηµιουργούνται σε µια αγκοσµιο οιηµένη οικονοµία: Η περίπτωση των µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεων στην Ελλάδα Ειρήνη Σαµαντά Ρούντη 8. ΠΕΙΡΑΙΑΣ Περιοδικό του Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιά Τεύχος Απρίλιος Μάιος 2004 τεύχος Η Πολιτική των Συνεργασιών για την αντιµετώ ιση της Παγκοσµιο οίησης. Ειρήνη Σαµαντά Ρούντη ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Μάιος 2004 τεύχος 4 ο ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΕΣ 1. Γαλλικά (Certificate de Langue Francaise - Superieure II) 2. Αγγλικά (First Certification in English, Σπουδές σε Βρετανικά Πανεπιστήµια) ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ European Computing Driving Licence (ECDL): Basic IT concepts, Using the computer and managing files, Word Processing, Spreadsheets, Presentations and Drawing, Internet-Networking. 17

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Βιογραφικό Σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Ταχ. Θυρ. 1939, 71004 Ηράκλειο, Κρήτης Τηλ. Γραφείου: 2810-379602, Φαξ: 28410-25491 E-mail: fvoulgari@staff.teicrete.gr and bellevue@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford, Μεγάλη Βρετανία ιδακτορικό ίπλωµα (Doctor of Philosophy) Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Assessing the impact of Information

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ, Ph.D

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ, Ph.D ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ, Ph.D Καθηγητής Μάρκετινγκ Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία Γέννησης: 19 Φεβρουαρίου 1962 ιεύθυνση: Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πατησίων 76,

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι: Μάρω Βλαχοπούλου Θέση:Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Γνωστικό αντικείμενο: "Διοίκηση Μάρκετινγκ-Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ" e-mail: mavla (at) uom.gr [Προσωπική ιστοσελίδα] Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr http://scholar.google.com/citations?user=8yd24sgaaaaj&hl=en ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

τµηµάτων Μάρκετινγκ και Πωλήσεων στις Ελληνικές Επιχειρήσεις, λ) την Επίδραση του Internet στις Στρατηγικές Μάρκετινγκ και Πωλήσεων σε Ευρωπαϊκές και Αµερικάνικες επιχειρήσεις, µ) τη ιαδικασία Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : linkedin.com/pub/eleni-mavragani/18/772/4b7

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : linkedin.com/pub/eleni-mavragani/18/772/4b7 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΟΝΟΜΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσσήνης 60, Άνω Γλυφάδα ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : +30 210 9629400 / +30 6938 141500 Ε- ΜΑΙL : e.mavragani@aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία Γέννησης: 21 Αυγούστου 1978 Στρατιωτικές Υ οχρεώσεις: Εκ ληρωµένες Υ ηκοότητα: Ελληνική Πανε ιστήµιο Κρήτης Τµήµα Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 16 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ. +302310901343 ΚΙΝ. +306938312524 E-mail: dfolinas@gmail.

ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 16 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ. +302310901343 ΚΙΝ. +306938312524 E-mail: dfolinas@gmail. ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 16 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ. +302310901343 ΚΙΝ. +306938312524 E-mail: dfolinas@gmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - Τρία παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάζαρος Σαρηγιαννίδης PhD. MSc Προσωπικές Πληροφορίες Ονοµατεπώνυµο: Λάζαρος Σαρηγιαννίδης Όνοµα Πατέρα: Ιωάννης Όνοµα Μητέρας: Δανάη Ηµεροµηνία Γέννησης: 10/10/1980 Οικογενειακή Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ : Ανδρέας I. Ανδρονικίδης ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1971 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 540 06 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310891584 FAX : 2310891544

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητή Γεωργίου Ι. Πολυχρονόπουλου Διευθυντή/Κοσμήτορα Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας Ι. Προσωπικά στοιχεία Διεύθυνση κατοικίας: Αγίας

Διαβάστε περισσότερα

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Personal Website: www.unipi.gr/faculty/yannis/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΟΛΛΑΛΗΣ Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & Δημητρίου 80 185 34 Πειραιάς (210) 414 2353 (Γραφείο). +30 6932 792723 (Mobile).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα 104-34. Τηλ.: (210) 8203652. Φαξ: (210)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προκόπης K. Θεοδωρίδης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προκόπης K. Θεοδωρίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προκόπης K. Θεοδωρίδης 2013 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Προκόπης Κ. Θεοδωρίδης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11 Μαΐου 1968 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2641074124 κιν. 6977000537 e-mail proth@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΡΙΟΥ. ιοίκηση Επιχειρήσεων - ιαχείριση Ανθρώπινου υναµικού Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Καβάλας. therioungeorgios@gmail.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΡΙΟΥ. ιοίκηση Επιχειρήσεων - ιαχείριση Ανθρώπινου υναµικού Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Καβάλας. therioungeorgios@gmail. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΡΙΟΥ ιοίκηση Επιχειρήσεων - ιαχείριση Ανθρώπινου υναµικού Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Καβάλας therioungeorgios@gmail.com 6938138771, 2510-462156 (εργασίας) Οικίας: Φαναρίου 45, 65404, Καβάλα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ Ειρήνη Τηλικίδου Θεσσαλονίκη Καθηγήτρια σε τακτική θέση στην Κατεύθυνση Μάρκετινγκ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994).

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994). Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Brunel University,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεμινάριο 20 ωρών (26-30/3) σε Διαχείριση Αποθεμάτων και Σύγχρονη Οργάνωση Αποθηκών ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: ΓEΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ Διεύθυνση: Οδός Mυρτιάς, αρ. 8, Αγία Παρασκευή Αττικής T.K. 153 41 Tηλέφωνα: 210-6008246, 210-6036417, 6932-741188 FAX: 210-6399672

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδημαϊκές Θέσεις... 3 2.1 Πλήρους Απασχόλησης (Full-time Posts)... 3 2.2 Μερικής Απασχόλησης (Part-time and

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 1. ΑTΟΜΙΚΑ ΣTΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣTOIXEIA Ονοματεπώνυμο : Γρηγόρης Χονδροκούκης Γνωστικό Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Παναγιώτη Πολυχρονίου. Σπουδές-Επιστηµονικές Εργασίες. ιδακτική και Ερευνητική Εµπειρία

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Παναγιώτη Πολυχρονίου. Σπουδές-Επιστηµονικές Εργασίες. ιδακτική και Ερευνητική Εµπειρία BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA Παναγιώτη Πολυχρονίου Σπουδές-Επιστηµονικές Εργασίες ιδακτική και Ερευνητική Εµπειρία ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΠANEΠIΣTHMIAKOI TITΛOI ΣΠΟΥ ΩΝ... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα