ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ. 210-5381135 210-5381429 isamanta@teipir.gr"

Transcript

1 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ ΟΝΟΜΑ : ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Εργασίας: Fax: ADDRESS: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 11 ος 2007 έως σήμερα Yποψήφια Διδάκτωρ (Πλήρους Απασχόλησης-Full Time Student) University of the West of Scotland. Θέμα διατριβής: MODELLING THE RELATIONSHIPS IN THE B2B UNDER e-marketing PRACTICES: MOVING FROM THE TRADITIONAL BUSINESS ENVIRONMENT TO THE INNOVATIVE e-commerce. THE CASE OF GREEK FIRMS. 10 ος / ος /2003 Μaster of Science σε Διεθνές Μarketing, Πανεπιστήμιο Paisley Ηνωμένου Βασιλείου (Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ ) Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Σε Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά στο Tμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Διδαχθέντα Μαθήματα αυτοδύναμης διδασκαλίας : Έρευνα Αγοράς, Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων. Διδαχθέντα Μαθήματα σε συνεργασία: Αρχές Διοίκησης Marketing, Ειδικά Θέματα Marketing 10/ ος /2010 Έρευνα Αγοράς 10/ ος /2008 Έρευνα Αγοράς, Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων 10/ ος / 2008 Έρευνα Αγοράς, Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων ος /2006 Έρευνα Αγοράς Ειδικά Θέματα Marketing, Έρευνα Αγοράς Ειδικά Θέματα Marketing, Έρευνα Αγοράς Ειδικά Θέματα Marketing, Έρευνα Αγοράς Έρευνα Αγοράς Αρχές Διοίκησης Marketing Αρχές Διοίκησης Marketing

2 2 Σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Master of Science in International Marketing University of Paisley σε συνεργασία με το ΤΕΙ Πειραιά. Διδαχθέντα Φροντιστηριακά Μαθήματα Διεθνές και Παγκόσμιο Marketing, Marketing Communication, Στρατηγική Διοίκηση Marketing, Στρατηγική Βιομηχανικού Marketing, Διοίκηση Επιχειρηματικών Οργανισμών, Μέθοδοι έρευνας, Εφαρμοσμένο Marketing Master of Science in International Marketing University of the West of Scotland Διδαχθέντα Φροντιστηριακά Μαθήματα 1 st semester : Στρατηγική Διοίκηση Marketing 2 nd semester: Marketing Communication ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (ΜΕΣΩ ΚΡΙΤΩΝ) Σεπτεμβρίου 2008 Athens, Greece Approaches to knowledge management in Greek firms P. Kyriazopoulos, Ir. Samanta-Rounti 1st World Summit on the Knowledge Society: Περίληψη: Η έρευνα εξετάζει τον τρόπο διάχυσης της γνώσης σε όλα τα επίπεδα ενός οικονομικού οργανισμού και ο ρόλος της καινοτομικής κουλτούρας και της ομαδικής εργασίας στην νέα φιλοσοφία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με δείγμα 100 επιχειρήσεων με το ανώτατο αλλά και κατώτερο management. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν σύστημα διάχυσης της γνώσης αλλά σε μια άτυπη μορφή.η αντίσταση για την διάχυση της γνώσης ήταν ένας σημαντικός παράγοντας τόσο από πλευράς management όσο και από πλευράς εργαζομένων. August 5-8, 2008, Tokyo, Japan Analysing the concept of Mass Customisation in banking services by I. Samanta-Rounti, 3rd Word Conference on Production and Operations Management, Περίληψη: H συγκεκριμένη εργασία ερευνά την έννοια των μαζικών εξειδικευμένων προϊόντων που προσφέρουν οι τράπεζες στον Έλληνα καταναλωτή. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ένα δείγμα 558 πελατών των πέντε μεγαλύτερων Ελληνικών τραπεζών που καλύπτουν το 65% μερίδιο αγοράς. Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι Έλληνες πελάτες των τραπεζών προτιμούν να χρησιμοποιούν τραπεζικά προϊόντα τα οποία έχουν σταθερά χαρακτηριστικά και όχι προσανατολισμένα στο χαρτοφυλάκιο του κάθε πελάτη August 5-8, 2008, Tokyo, Japan "The impact of Global Environment in B2B relationships" by I. Samanta, Sandra Connor, P. Kyriazopoulos, N. Pitticas, 3rd Word Conference on Production and Operations Management, Περίληψη Το επιχειρηματικό περιβάλλον στην νέα χιλιετία έχει αλλάξει καθώς με νέες εργασιακές σχέσεις προσπαθούν οι οικονομικοί οργανισμοί να αντιμετωπίσουν την πτώση των οικονομικών συνόρων και τον οξύ ανταγωνισμό που προκύπτει από αυτόν. Το ηλεκτρονικό εμπόριο αν και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την βελτίωση του οξύ ανταγωνισμού, οι επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν και διανέμουν προϊόντα/υπηρεσίες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους συναλλαγών. Αποτελεί γενική παραδοχή ότι η νέα οικονομία είναι ακόμη εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό από την παλαιά. Η παρούσα έρευνα εξετάζει κατά πόσο οι αλλαγές που διαδραματίζονται στο επιχειρηματικό περιβάλλον έχουν

3 3 αφυπνίσει και έχουν συμβάλλει στη διαμόρφωση της στρατηγικής συμπεριφοράς των Ελληνικών επιχειρήσεων. Επίσης η μελέτη διερευνά τις απόψεις των στελεχών, κατά πόσο η αιφνίδια μεταβολή του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι αρκετά σημαντική ώστε να ενεργοποιήσει και κατ επέκταση να μεταβάλει τις εσωτερικές λειτουργίες και την στρατηγική των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η πολυπλοκότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος και η όξυνση του ανταγωνισμού δημιουργεί προβλήματα στις επιχειρήσεις. Αυτές θα πρέπει να επανακαθορίσουν την στρατηγική τους ώστε αφενός μεν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τους προμηθευτές αφετέρου δε να αυξήσουν την ικανοποίηση των πελατών τους μέσω της αποτελεσματικής επικοινωνίας και διανομής, και τέλος να λαμβάνουν αποφάσεις ταχύτερα και αποτελεσματικά μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. August 5-8, 2008, Tokyo, Japan The impact of marketing practices in family businesses by I. Samanta, P. Kyriazopoulos, K. Terzidis 3rd Word Conference on Production and Operations Management,, Tokyo, Japan Περίληψη: H έρευνα αναφέρεται στις οικογενειακές επιχειρήσεις και αναγνωρίζει τις πρακτικές marketing που εφαρμόζονται από την πρώτη και δεύτερη γενιά και οι οποίοι διοικούν τις επιχειρήσεις. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από μία βάση δεδομένων Ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων (Ν=380) χρησιμοποιώντας προσωπικές συνεντεύξεις στους διευθυντές των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα ευρήματα οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων δεν συμμορφώνονται με τις πρακτικές marketing αφού η εφαρμογή τους είναι τυχαία και άτυπη ενώ η λήψη των περισσότερων αποφάσεων είναι ανοργάνωτη και λαμβάνεται από τους ίδιους σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτεραιότητες ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ) Venice, Italy, January 2009 " Problems The effectiveness and Opportunities of e-business of the changes Relationships in B2B between relationships the First " and by Ir. Second Samanta Generation - Prof. P. of Kyriazopoulos a Self-Managing 8 ο International Family Businesses" Congress by Marketing P. Kyriazopoulos, Trends I.Samanta 7 ο International Congress Marketing Trends Περίληψη: Η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει νέα δυναμική στις επιχειρήσεις ενώ το Ιντερνετ έχει αλλάξει τον τρόπο των βιομηχανικών συναλλαγών. Σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί έναν από τους κύριους τρόπους που οι μάνατζερ χρησιμοποιούν για τις αγορές, προσφέροντας έτσι έναν καλύτερο τρόπο διαχείρισης της πληροφορίας προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πελατών. Η έρευνα εξετάζει τις στρατηγικές m;marketing εκείνων των Β2Β επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο παραδοσιακό και επιθυμούν να μεταφερθούν και στο ηλεκτρονικό εμπόριο ή ήδη διεξάγουν. Τα ευρήματα έδειξαν δύο ομάδες επιχειρήσεων, η μία εξ αυτών θεωρεί ότι το e-marketing αύξησε την ικανότητα των επιχειρήσεων ενώ μείωσε το κόστος συναλλαγών με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Στην δεύτερη ομάδα οι επιχειρήσεις δεν έχουν επιτύχει να κατανοήσουν ώστε να ενταχθούν στο νέο περιβάλλον και ακόμη λειτουργούν με μηχανισμούς του παραδοσιακού marketing. Venice, Italy, January 2008 " Problems and Opportunities of the Relationships between the First and Second Generation of a Self-Managing Family Businesses" by P. Kyriazopoulos, I.Samanta 7 ο International Congress Marketing Trends Περίληψη Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει την διαδικασία της διαδοχής από την πρώτη στην δεύτερη γενιά των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και κατά πόσο οι σχέσεις των μελών διευκολύνουν και βοηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα στοιχεία του δείγματος συλλέχθηκαν με την μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων των ιδιοκτητών /managers των οικογενειακών επιχειρήσεων. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε περιελάμβανε 380

4 4 οικογενειακές επιχειρήσεις οι περισσότερες εκ των οποίων ανήκουν στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και των υπηρεσιών. Προκειμένου να υπάρξει επιτυχής διαδοχή, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες που εντάσσονται στην προετοιμασία διαδοχής όπως η δεύτερη γενιά θα πρέπει νωρίς να προετοιμασθεί για την ένταξη της στην επιχείρηση, με σχετική εκπαίδευση, ή εμπειρία σε άλλη επιχείρηση εκτός της οικογενειακής αποτελεί θετικό στοιχείο καθώς και η ενθάρυνση της πρώτης γενιάς για την ενεργό συμμετοχή των νέων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παράγοντες όπως εμπιστοσύνη και συνεργασία επιδρούν σημαντικά στην διαδικασία της διαδοχής. Επίσης η οικογενειακή επιχείρηση προκειμένου να δημιουργήσει μακροχρόνιες συνθήκες κύκλου ζωής θα πρέπει να σταθεί ιδιαίτερα στις διοικητικές προκλήσεις της πρώτης και δεύτερης γενιάς. Η παρούσα έρευνα παραθέτει στοιχεία όσον αφορά την δυνατότητα εξειδικευμένης πληροφόρησης στους ιδιοκτήτες των οικογενειακών επιχειρήσεων και ως εργαλείο προτείνει το μέτρο σύγκρισης με άλλες οικογενειακές επιχειρήσεις όσον αφορά τις διαδικασίες που ακολουθούν για την ιδιοκτησιακή και διοικητική διαδοχή September 2007 Chios Island Greece Service quality and switching cost elements as lead drivers to customer reactions. the case of Greek mobile service providers by V.Chalikia, Ir.Samanta, P.Kyriazopoulos 1st Biannual International Conference Stratrgic Developments in Services Marketing September 2007 Chios Island Greece Περίληψη: H ποιότητα υπηρεσιών, η ικανοποίηση του πελάτη και τα εμπόδια αλλαγής αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Η έρευνα εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα υπηρεσιών. Επίσης, εξετάζεται η επίδραση του κάθε παράγοντα στην ικανοποίηση των πελατών. Το δείγμα που συγκεντρώθηκε από 600 χρήστες κινητής τηλεφωνία με σωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία. Ορισμένα από τα ευρήματα εμφανίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα υπηρεσιών να είναι η τιμή, η προώθηση, οι υπηρεσίες επιπρόσθετης αξίας, η υποστήριξη του πελάτη. Ενώ μία σειρά επιπλέον παραγόντων επηρεάζουν στην αναζήτηση εκ μέρους των χρηστών διαφορετικών παροχέα. 4-7 May 7, 2007, in Dallas, Texas. Can price perceptions influence Customer Satisfaction? An Investigation in Mobile sector. Rounti Samanta I.- P. Kyriazopoulos POMS Conference Περίληψη: Σήμερα οι οικονομικοί οργανισμοί γνωρίζουν καλά τη σύνδεση μεταξύ ικανοποίησης του πελάτη και προσδοκιών από την τιμή αγοράς της υπηρεσίας. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με ένα δείγμα 804 χρηστών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Η στατιστική ανάλυση συμπεριλαμβανομένης factor analysis με όλα τα tests να ανταποκρίνονται θετικά σε επίπεδο 95%. Χρησιμοποιήθηκε cluster analysis προκειμένου να εξεταστούν τμήματα του δείγματος. Σύμφωνα με τα ευρήματα οι χρήστες προβληματίζονται στην απόφαση να αλλάξουν πάροχο υπηρεσιών. Η εργασία αναφέρεται στη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. 4-7 May 7, 2007, in Dallas, Texas. "The Differentiation on Decision Making Process between Young Men and Women into Consumer Goods" Rounti Samanta I. POMS Conference. Περίληψη: Σήμερα στις μοντέρνες κοινωνίες οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τη μόδα σαν τρόπο ζωής (Life Style) και τρόπο επιτυχίας. Η έρευνα αναφέρθηκε με ένα δείγμα 400 νέων καταναλωτών με ρυθμό ανταπόκρισης 74% ή 295 άτομα τα οποία έτυχαν προσωπικής συνάντησης με τη χρήση ερωτηματολογίου που είχε 52 ερωτήσεις σε 11 ενότητες. Σύμφωνα με τα ευρήματα οι νέοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για υλιστικές αξίες (materialistic values) και υλιστικά αγαθά προκειμένου να τα προβάλουν σαν σύμβολα τρόπου ζωής. Η μεταλλαγή της προσωπικότητας σε αυτό-εκτίμηση αποτελεί ένα κίνητρο που θα διαδραματίσει σοβαρό λόγο αλλαγής καταναλωτικής συμπεριφοράς.

5 5 January Paris/France Can The Marketing Plan Assist Business Performance? P. Kyriazopoulos, Ir. Samanta-Rounti 6 TH International Congress Marketing Trends ESCP-EAP Paris/January Abstract :Taking into account the changes that are taking place over the last decades in the global economy scene (globalization, service economy, Internet, technological changes), this research aims to identify the level of importance of the marketing plan for the growth and survival of the Pharmaceutical industry.the aim of this research is to define the impact in which Marketing Plan possesses on the competitive position of the firms within the sector in Greece. More specifically the present research identifies how Marketing Plan may help a pharmaceutical firm to develop and enhance its competitiveness. The principle objective of this research was to identify whether effective and efficient Marketing Plan process is implemented in the Greek pharmaceutical companies, and whether competitive and organizational benefits accumulate from the procedure. A survey was conducted in order to achieve our objectives with a sample of 42 firms in order to identify the contribution of the pharmaceutical sector in the development, employment and social coherence.. The method used for the quantitative analysis is Factor analysis. The extraction method is Principal Component Analysis with use of Varimax Rotation Method. It is also developed a Multivariable Regression Model in order to forecast the total performance of the organization. The analysis underlined the importance of the Marketing plan and its ability to improve managers' comprehension of marketing and markets, offering them the capability to formulate strategic and tactical assessments. Planning if managed carefully and closely monitored can offer a number of direct competitive benefits. Moreover marketing plan is a beneficial process for the organization since it provides a crucial aim for decisions and activities and provides a practical indication of marketing decision making June 2007 Ankara, Turkey Internet security in online transactions for B2B Businesses' Rounti- Samanta I.14th International Annual EurOMA Conference in Μanaging operations in an expanding Europe Abstract: Internet in order to be accepted as a viable platform for e-commerce it is necessary to establish security among the participants. The research examines the general requirement for security technologies in B2B firms transactions and verified security issues that are deemed as a barrier in order to attract and retain their customers. The discussion is supported by the findings from a survey, which was conducted among 44 B2B firms operate in an e-context. We identified the greatest risks during online transactions and demonstrated the measures taken to make them safe. The methods used for quantitative analysis is principal component analysis and Varimax rotation method. The results indicated that Internet security is the greatest factor in developing trust relationships in an environment where there is no physical sense of communication. Specialized technological tools and programs assist and facilitate security online levels. Additionally e-marketplaces are identified Περίληψη: Το Διαδίκτυο προκειμένου να γίνει αποδεκτό για τη ευρεία χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου πρέπει οι ειδικοί να βελτιώσουν τις συνθήκες ασφάλειας του. Η έρευνα εξετάζει τις τεχνολογίες ασφάλειας που χρησιμοποιούνται στο Internet και ιδιαίτερα στις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνας και χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα 44 επιχειρήσεων που λειτουργούν σε συνθήκες ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η μελλοντική ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων αποτελεί γραμμική αυξητική συνάρτηση με την άνοδο της ασφάλειας του Διαδικτύου.

6 June 2007 Ankara, Turkey Factors that influence B2B relationships: From local to Global operations through e-commerce' Rounti- Samanta I., P. Kyriazopoulos 14th International Annual EurOMA Conference Μanaging operations in an expanding Europe Abstract: In business-to business settings, dyadic e-relationships between firms are of dominant interest. Recent development in global business practice strongly suggest that to understand these business e-relationships, greater attention must be directed to the context within dyadic relationships take place. This research focuses on logistics and e-marketing drivers in combination for understanding the connectedness of these e-relationships. Also, the study determines the various factors influence the stages of the development within the seller - buyer relationships of the e- context. The study examines a sample of 40 firms operating in Greece. The methods used for the quantitative analysis is factor analysis and Kendall s tau-b ordinal symmetric measures, and hierarchical multiple regression analysis. B2B firms consider that process standardisation leads to long term relationships, agreeing that positive customer experience, added value in the management of supply chain and the mix of marketing and communications are the lead factors in buyer-seller relationships October 2006 Θεσσαλονίκη, Greece Trends and Prospects of Hotel Management into e- Business: The case of Greek Hotel Industry Ir. Samanta Rounti, P. Kyriazopoulos 24 th EuroCHRIE Congress Θεσσαλονίκη, Greece October Abstract: The Internet offers enormous benefits for businesses and can be used markets in various activities such as transactions, communication, marketing, entertainment (Lagrosen 2005). E- business can be described as the group of business conducted via electronic networks encapsulating terms such as business-to-business (B2B), business-to-consumer (B2C) and business-to-government (B2G) The present research investigates the efficacy of the Internet on customer attraction, using a sample of 30 hotels in the area of the city of Athens. Furthermore, it is studied the effect of Internet on marketing mix. Continuing, there are compared the benefits deriving from their presence on the net and also the barriers that arise from that, while are examined how the firm have faced the Internet challenge. Finally, we examine the different kinds of presented profiles of the hotels through e- market places. In order to extract significant conclusions, Factor Analysis was used and particularly the model of orthogonal factors with the Principal Component method. The correlation matrix of the factors was analyzed and finally the Varimax method of factor rotation was applied, in order to obtain a better understanding of the factors. The results of the present research have shown that the majority of the hotel firms in Athens use Internet, improving in this way the relationship communication strategy. In e-business, the distinctions between marketing communications and business operations also become more diffuse especially at a strategic level. Internet provides plenty of information and has been accepted by the employees of the firm that have been adjusted to the company s innovational culture. Finally, the firms join the e-market places in order to cover the needs of e-marketing and e-logistics, as well as the practical needs of participation in electronic actions and supplies. Περίληψη: Η παρούσα μελέτη ερευνά τον τρόπο προσέλκυσης των πελατών των ξενοδοχείων μέσω Internet. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ένα δείγμα 30 ξενοδοχείων στην περιοχή των Αθηνών. Εξέτασε την επίδραση του Internet στο μείγμα Marketing καθώς και το νέο προφίλ των ξενοδοχείων όπως αυτό διαμορφώνεται από τη χρήση το ηλεκτρονικού marketing. Η στατιστική ανάλυση περιέλαβε factor analysis, με the Principal Component method, επίσης correlation matrix. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η πλειοψηφία των ξενοδοχείων χρησιμοποιούν το Internet για να δημιουργήσουν συνθήκες σχεσιακού marketing με τους πελάτες των καθώς και για τη βελτίωση των ηλεκτρονικών στοιχείων των logistics.

7 7 May 17-19, 2006 Oslo, Norway Can High Competition Lead the Consumer Behavior into Inertia? The case of Mobile Industry in Greece. P. Kyriazopoulos Ir. Samanta Rounti, Th. Spyridakos European Academy of Management 2006 conference Όσλο, Νορβηγία May 17-19, 2006 Περίληψη: Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποίησης είναι η δημιουργία ολιγοπωλιακών συνθηκών στην αγορά, τόσο αγαθών όσο και υπηρεσιών. Ο κίνδυνος που προκύπτει από την κυριαρχία αυτών των ολιγοπωλιακών δυνάμεων είναι η πιθανή χειραγώγηση της αγοράς που πιθανόν να θελήσουν να δημιουργήσουν οι οικονομικοί οργανισμοί. Αυτή η κατάσταση αντιτίθεται στην έννοια της ανταγωνιστικότητας και κατά συνέπεια και δημιουργεί συνθήκες σε βάρος του καταναλωτή. Η παρούσα μελέτη ερευνά την αγορά της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και εξετάζει τις συνθήκες χειραγώγησης σε σχέση με την έννοια της ανταγωνιστικότητας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 806 χρηστών κινητής τηλεφωνίας με 6 κύριες μεταβλητές (elements) που αναπτύχθηκαν σε 34 ερωτήσεις. H στατιστική επεξεργασία περιλαμβάνει discriminal ανάλυση προκειμένου να διαχωρίσει τους σταθερούς από τους περιστασιακούς πελάτες κινητής τηλεφωνίας και να εξετάσει την συμπεριφορά τους. H έρευνα έδειξε ότι ο οξύς ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων κινητής τηλεφωνίας που λειτουργούν στην Ελλάδα, oδηγεί σε χειραγώγηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις με την χρήση ομοειδών marketing tools δημιουργούν μία ενοποιημένη πολιτική προκειμένου να εγκλωβίσουν την αγοραστική συμπεριφορά των πελατών τους σε συνθήκες αδράνειας. Αυτή η πολιτική αναγκάζει συγκεκριμένης εταιρείας είτε μετακινούνται σε άλλη ανταγωνιστική επιχείρηση June 2006, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, UK Can e-marketplaces improve the strategy of traditional firms: The case of firms operating in Greece. Ir. Samanta Rounti, P. Kyriazopoulos N. Pitticas 13th International Annual EurOMA Conference Περίληψη : Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον οι παραδοσιακές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την ανάγκη των σχέσεων είτε με επιχειρήσεις (Βuriness to Business) είτε με καταναλωτές (Βussiness to Consumer). Προκειμένου οι επιχειρήσεις να μετακινηθούν από τις παραδοσιακές σε διαδικτυακές λειτουργίες θα πρέπει να επιλύσουν τρία βασικά προβλήματα: Τον κατακερματισμό του εμπορίου γεωγραφικά, την πολυπλοκότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και της άμεσης πληροφορίας, και τα αυξημένα αποθέματα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα e-market places για να συγχρονίσουν τις λειτουργίες τους σε σχέση με την ζήτηση και την εφοδιαστική αλυσίδα. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ερευνήσει εάν η χρήση των e- marketplaces βοηθά στην βελτίωση της στρατηγικής των επιχειρήσεων αποτελώντας ένα ενδιάμεσο σταθμό για την μετάβαση τους από ένα παραδοσιακό σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Η έρευνα εξετάζει τις εμπειρίες των ελληνικών επιχειρήσεων από την συμμετοχή τους στα e-marketplaces ενώ αναγνωρίζονται οι ωφέλειες και οι προκλήσεις καθώς και οι παράγοντες επιτυχίας. Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι στόχοι της έρευνας εξετάστηκε ένα δείγμα 32 επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους δραστηριότητας που λειτουργούν στην Ελλάδα. Η στατιστική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για της ανάλυση της έρευνας είναι η ανάλυση παραγόντων και Kolmogorov- Smirnov test, two- sample t-test, the non-parametric Mann-Whitney test, ενώ όλα αυτά καθορίστηκαν σε 95% επίπεδο εμπιστοσύνης. Στην θεωρητική προσέγγιση η έρευνα αναπτύσσει την σημασία των e-marketplaces στην στρατηγική των επιχειρήσεων, αναφέρονται οι ωφέλειες που έχουν επιφέρει, και τα αποτελέσματα της εφαρμογής από την συμμετοχή των επιχειρήσεων σε e-marketplaces. Τα ευρήματα έδειξαν μία σημαντική διαφορά που αναφέρεται σε θέματα προμηθειών και εφοδιασμού μεταξύ των μεσαίων και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων. Οι μεσαίες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται περισσότερο σε θέματα που αφορούν το κόστος εφαρμογής, την συμβατότητα με

8 8 την υποδομή των επιχειρήσεων ενώ θεωρούν ότι η συμμετοχή τους σε e-marketplaces επιβάλλεται από τις συνθήκες της αγοράς σε σχέση με τις μικρές επιχειρήσεις. Τα οφέλη των B2B επιχειρήσεων παρουσιάζονται μετά από μακροχρόνια συμμετοχή των επιχειρήσεων σε e- marketplace. Πρέπει να αναφερθεί ότι το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν μικρό διότι η ανάπτυξη των e- marketplace στην Ελλάδα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Η συμμετοχή των Ελληνικών επιχειρήσεων σε ένα e-marketplace αποτελεί ένα ενδιάμεσο σταθμό ενός ηλεκτρονικού πελατοκεντρικού συστήματος στο οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν ευκολότερα να ενταχθούν χωρίς να αναλάβουν το επιχειρηματικό ρίσκο να επενδύσουν ιδιαίτερα σε αυτήν την εφαρμογή June 2006, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, UK Can the internal structure of an organization assist and facilitate innovation? The case of firms operating in Greece. 13th International Annual EurOMA Conference P. Kyriazopoulos and Ir. Samanta-Rounti Περίληψη Στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον, η διαχείριση της καινοτομίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την βελτίωση των διαδικασιών της επιχείρησης. Οι οργανισμοί οι οποίοι λειτουργούν σε ένα έντονο ανταγωνιστικό και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον θα πρέπει να μεταφέρουν τα τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα με την δημιουργία καλύτερων και πιο αποτελεσματικών προϊόντων, προκειμένου να επικρατήσουν σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Συνεπώς η καινοτομία είναι μία απαραίτητη επιχειρηματική λειτουργία η οποία χρειάζεται να περιλαμβάνεται στα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια του κάθε οργανισμού (Tidd and al, 2001). Η συγκεκριμένη μελέτη εξετάζοντας θεμελιώδεις έννοιες της θεωρίας της καινοτομίας διερευνά το επίπεδο της καινοτομικής κουλτούρας στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η παρούσα έρευνα εστιάζεται στην εξέταση της σχέσης της καινοτομίας με τους επιχειρηματικούς στόχους όπως επίσης ερευνά την εφαρμογή της αξίας της καινοτομίας στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Η μελέτη αναζητά τον καθορισμό ενός πλαισίου ολοκλήρωσης της καινοτομίας μέσω των managers και των ομάδων εργασίας της επιχείρησης για να δημιουργηθεί ένα επίπεδο καινοτομίας με την εφαρμογή πρωτοτύπων και εφαρμοζόμενων ιδεών, στρατηγικών και σχεδίων που αναδεικνύουν έναν σκεπτόμενο οργανισμό. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με 32 επιχειρήσεων. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από είκοσι οκτώ ερωτήσεις που αφορούν πέντε διαφορετικές περιοχές ενδιαφέροντος. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε αρχικά η μέθοδος της ανάλυσης των παραγόντων στην συνέχεια η ανάλυση cluster προκειμένου το δείγμα να ομαδοποιηθεί σε διαφορετικές ομάδες και να αναγνωριστούν οι τυχόν διαφορές μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα αναφέρονται σε οργανωτικά θέματα που αφορούν την καινοτομία και περιλαμβάνουν: τη κουλτούρα, τη δομή, τις ομάδες εργασίας, το ρόλο που διαδραματίζουν τα στελέχη, και τέλος τη δημιουργικότητα. Επιπλέον, περιγράφεται η παρούσα κατάσταση της καινοτομίας στις ελληνικές επιχειρήσεις, καθορίζονται οι παράγοντες επιτυχίας που προκύπτουν από την καινοτομία, καθώς επίσης αναγνωρίζονται και οι φάσεις δημιουργίας ενός καινοτομικού περιβάλλοντος. Η ανάλυση των στοιχείων αναγνώρισε τρεις διαφορετικές στρατηγικές που ακολουθούν οι επιχειρήσεις σε σχέση με την καινοτομία. Στην πρώτη στρατηγική οι επιχειρήσεις επηρεάζονται από τον καινούργιο τεχνικό εξοπλισμό και από τα συστήματα ποιότητας που αναπτύσσουν. Η δεύτερη ομάδα επιχειρήσεων τοποθετείται σταθερά στο ανθρωποκεντρικό σύστημα ενώ η τρίτη ομάδα προσπαθεί να δημιουργήσει ισορροπία με την σύζευξη ενός ανθρωποκεντρικού και ενός τεχνοκρατικού συστήματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει μία καινοτομική κουλτούρα, συνδέοντας τη σχέση μεταξύ καινοτομίας και στρατηγικού σχεδιασμού όπου η συμβολή των εργαζομένων στην καινοτομία αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται.

9 9 1st December 2005, Πανεπιστήμιο Paisley, Ayrshire Management Centre Scotland, UK EXPLORING THE IMPACT OF E-MARKETPLACES ENHANCING B2B RELATIONSHIPS, Sandra Connor, Ir. Samanta-Rounti 2nd Research Conference, 1st December 2005, Πανεπιστήμιο Paisley, Ayrshire Management Centre Σκωτία, Περίληψη: To Ιντερνετ είναι ένα επιχειρηματικό εργαλείο που δημιουργεί νέους ορίζοντες στο επιχειρείν. Το Ιντερνετ δημιουργεί συνθήκες άμεσης επικοινωνίας με τους πελάτες και μετόχους του οικονομικού οργανισμού. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα νέο δυναμικό περιβάλλον με νέες ευκαιρίες προκειμένου να επεκταθούν οι επιχειρήσεις σε νέους ορίζοντες. Η παρούσα έρευνα εξετάζει τους τρόπους δημιουργίας σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων μέσω Ιντερ To Ιντερνετ είναι ένα επιχειρηματικό εργαλείο που δημιουργεί νέους ορίζοντες στο επιχειρείν. Το Ιντερνετ δημιουργεί συνθήκες άμεσης επικοινωνίας με τους πελάτες και μετόχους του οικονομικού οργανισμού. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα νέο δυναμικό περιβάλλον με νέες ευκαιρίες προκειμένου να επεκταθούν οι επιχειρήσεις σε νέους ορίζοντες.η παρούσα έρευνα εξετάζει τους τρόπους δημιουργίας σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων μέσω Ιντερνετ.Η ποσοτική έρευνα παρουσίασε τις σχέσεις των επιχειρήσεων μέσω νετ.η ποσοτική έρευνα παρουσίασε τις σχέσεις των επιχειρήσεων μέσω e-marketplaces προκεινένου να αναπτύξουν τεχνικές ηλεκτρονικού marketing Research Conference 1 th May,2005 University of Paisley, Scotland The Impact of e-marketing in B2B Relatioships: The case of Greek Medium size Firms By Irene Samanta Rounti, Prof. P.Kyriazopoulos Περίληψη: H παρούσα έρευνα διενεργήθηκε με ένα δείγμα 29 επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν το Ιντερνετ για την ανάπτυξη σχεσιακού ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. Τα ευρήματα έδειξαν ότι μπορεί να αναπτυχθεί ένα μοντέλο το οποίο θα βελτιώσει τις σχέσεις δύο επιχειρήσεων μέσω του e-marketing. May 4-7 th 2005, TUM Business School, Munich, Germany E-MARKETING BUSINESS TO BUSINESS RELATIONSHIPS: The case of medium size firms operating in Greece P.Kyriazopoulos, Ir. Samanta-Rounti European Academy of Management 2005 conference May 2005 (www.euram2005.de ) Περίληψη: H έρευνα εξετάζει το πώς το e-marketing συμβάλλει στην βελτίωση των σχέσεων μεταξύ δύο συνεργαζομένων επιχειρηματικών μονάδων και βοηθά στην ανάπτυξη μακροπροθέσμων σχέσεων. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή συμπερασμάτων ήταν η Factor Analysis. Ρόδος 4 7 Ιουλίου 2004 The Impact of Strategic Alliances to Resolve Problems S Arising from Globalization: The case of medium sized firms in Greece. Ir. Samanta-Rounti, G. Mavridoglou, P. Kyriazopoulos 20 th European Conference on Operational Research and the Management of Electronic Services Περίληψη: H παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με ποσοτική έρευνα, χρησιμοποιώντας σαν δείγμα 228 μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις από τρεις κλάδους υπηρεσίες, βιομηχανία, εμπόριο. Στόχος της έρευνας είναι να διερευνήσει τη δυνατότητα των μεσαίων μεγέθους επιχειρήσεων να λειτουργήσουν σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσω στρατηγικών συμμαχιών και κατά πόσο η πολιτική αυτή μπορεί να τις βοηθήσει. Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι στρατηγικές συμμαχίες αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη των Ελληνικών επιχειρήσεων.

10 10 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ) May 25-28, 2005, Constanta, Romania MEASURING STUDENTS SATISFACTION LEVEL IN A GREEK GRADUATE TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE N. Tsotsolas, P. Kyriazopoulos, D. Yiannakopoulos & Ir.Samanta Rounit 7 th Balkan Conference on Operational Research May 25-28, 2005, Constanta, Romania (http://fmi.unibuc.ro/balkan-conf/index.html ) ABSTRACT: Student satisfaction barometers are of vital importance for the education institutes because they promote their internal re-organization, strengthen their image and emphasize on meeting the expectations and needs of students. Measuring student satisfaction by emphasizing on components of service quality delivered to students is an effective performance evaluation index. The paper presents an original study that measures the students satisfaction of a Business Administration Department of a Greek Graduate Technological Education Institute. For the analysis of the survey results the multicriteria methodology MUSA (Multicriteria Satisfaction Analysis) was applied. The most important results are focused on the determination of the weak and the strong points of the Department. Finally, the results are compared to the ones obtained from a similar survey conducted in a Business Administration Department of a Greek Business University , May 2005 Minsk Belarus ΤHE EXPORT MANAGEMENT PROFILE: The case of medium sized firms (MSFs) in Greece P. Kyriazopoulos, Ir. Samanta-Rounti & A. Ntanos European Chapter on Combinatorial Optimization ECCO XVIII Minsk, May 26-28, 2005 ( Abstract: The focus of this research is to examine the exporting management profile of Greek Medium Sized Firms (MSFs) in order to create a successful engagement in exporting activities. A selection of strategic marketing issues is examined in order to identify the level of importance of various successful strategic factors that is often dealt with by an exporting firm. A set of impediments and the extent of their negativity on the exporting activities have also been considered, the understanding of which may help a firm in achieving appropriate strategic and competitive direction. The survey data were collected from a sample size of 78 Greek exporting MSFs. The method used in this paper for the quantitative analysis is the Factor Analysis. The findings showed that the functional productivity of the firm depends primarily on the creation of a stable relationship between customers and firms, while the selection of predictable, low-risk markets help firms to ensure their position in the international market September Thessaloniki The effect of Strategic Alliances on the competitive environment for problem solving in global economy. Irene Samanta-Rounti, P. Kyriazopoulos 9o International Conference in "Entrepreneurship, Competitiveness and Development in South East Europe", Περίληψη To σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της νέας οικονομίας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των μελετητών για τις στρατηγικές συμμαχίες σαν επιχειρησιακή στρατηγική των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων προκειμένου να αποκτήσουν βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Αν και οι στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ των επιχειρήσεων μπορεί να μην είναι καινούργια έννοια, εντούτοις σήμερα είναι επίκαιρη. Ο καταμερισμός του επιχειρηματικού κινδύνου, η πρόσβαση σε

11 11 συγκεκριμένες αγορές καθώς και η ανάγκη εισαγωγής καινοτομιών και τεχνολογίας αποτελούν τους κύριους λόγους και συνθήκες ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των επιχειρήσεων οδηγούν στη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών. Παρόλα αυτά η επιτυχία της συμμαχίας δεν συνεπάγεται πάντα ότι θα αποφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πολλοί παράγοντες θεωρούνται κρίσιμοι για την επιτυχημένη δημιουργία μιας στρατηγικής συνεργασίας. H συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζει τα αποτελέσματα μίας έρευνας σε 249 μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις που ανήκουν σε τρεις κύριους κλάδους (βιομηχανίας, εμπορίου και υπηρεσιών). Στόχος της έρευνας είναι να εξετάσει τη δυνατότητα των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων να λειτουργήσουν σε ένα οξύ ανταγωνιστικό περιβάλλον με την βοήθεια των στρατηγικών συμμαχιών.η έρευνα αναλύει τις προϋποθέσεις, τους στόχους, τις συνθήκες που επικρατούν κατά την είσοδο και τη διατήρηση της στρατηγικής συμμαχίας ως μέσον προστασίας των μεσαίου μεγέθους Ελληνικών επιχειρήσεων σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ WORKSHOPS Tρίπολη 16 &17 Σεπτεμβρίου 2006 Analysing customer satisfaction: Consumer behaviour of young persons in the textile industry. I.Rounti-Samanta, Monokrousos Gerasimos, Lavidopoulos Eleftherios, Igoumenidis Konstantinos. 3 ο Διεθνές Συνέδριο Era Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά Πανεπιστήμιο Paisley Σκωτία UK Tρίπολη 16 &17 Σεπτεμβρίου 2006 Abstract: The sector of clothing in Greece is represented by different markets which differ as for the qualitative, quantitative and functional characteristics that they have. Clothing and footwear constituted in % of consumer expense and based on estimates and econometric studies will be marginally ascending until 2010 and will reach 11, 6(source: Data processing Greek national organisation of statistics, National Accounts and Estimates). This percentage shows that clothing is one of the biggest consumption categories, and this fact makes young people a very important customer target group because they are the ones who spend a lot of money on clothing but also because the latest fashion trends and most of the innovations in the textile industry are related to them. The aim of this survey is to examine the tendencies and consumer behaviour of the young toward clothing and make clear the several factors that influence a young person during the purchase process and categorize them into the traditional buyer models or try to find out another one new model. A survey was conducted in order to achieve our objectives with 267 young people with rate of respond 46, 44% (124). The young people that finally composed the sample come from various financial and educational levels. We interviewed them using a questionnaire consisted from a variety of 19 questions divided in tow categories (12 ordinal and 7 nominal). In our statistical analysis we worked with Descriptive Statistics in order to group the variables given from the questionnaire and carry out useful results. The objective of this research is to examine the repercussions of the psychological and social influences inflicted on the customer during the decision making process. Issues treated by this research include: effects of motives in consumer behaviour, decision making, loyalty to the brand, the relationship with the product, assessment of attitudes and their changes, social and cultural effects on consumer attitude, typical consumer models, applications related to market segmentation, product positioning and promotion, as well as the share of preference enjoyed by clothing companies.our main results have to do with the reasons that a young person makes a buying process. We have a group of people who are traditional buyers and they buy just to cover their needs and other, who buy because they recognize buying process as a game or a kind of entertainment and they want to show their financial class and their status through the purchase and use of expensive brand name.

12 12 In the globalization era, when the sector in question is under various kinds of pressure (large department store chains, illegal trade, low cost imported products such as Chinese ones etc) and the Greek clothing retail business is going through a crisis, especially as far as the single proprietor is concerned, this research and its results, can produce important answers as to what factors influence a young person during the purchase process, what can urge them into making a purchase and what the additional product oriented services they consider indispensable for a company. Our suggestions for future research should be carried out and focus on the satisfaction of young people after buying process and the factors that influence and increase this satisfaction. The outcomes and implications for practice of this paper is that it gives useful answers in the question which is the factors that influence a buyers behaviour? and can give some suggestions about the additional services that a company should offer to the customer such as parking services, after sales services, pre-sales services or about the way and the time that the companies should develop their product promotion and their strategic marketing plan. On the one hand, this paper makes clear the whole service pack that a young person requires from a textile company. On the other hand, after a lot of years when today s young person will became parents we can make clear if their nowadays behaviour is influenced only by their age or it is a diachronic and constant behaviour. Tρίπολη 16 &17 Σεπτεμβρίου 2006 The Impact of the Marketing Strategies in Export Performance: An Investigation in Greek export firms I. Samanta-Rounti 3 ο Διεθνές Συνέδριο EraΤεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Πανεπιστήμιο Paisley Σκωτία UK Tρίπολη

13 13 Abstract:The export behaviour of the firm has received heightened research attention at both conceptual and empirical levels. This can be attributed to as the increasing tendency towards a global economic system; the intensification of world-wide competition in many industries. The importance of exporting lies in the substantial benefits that can be gained from this activity for both governments and corporations. At the government level, exporting provides economies with social prosperity and development, generates foreign exchange to support other economic activities. At the corporate level, exporting contributes to improved innovation and performance, enhances managerial skills and capabilities, diversifies business risks increasing from domestic market activity, facilitates better utilisation of organisational resources, and increases the company's financial position As a result of these benefits the design and implementation of effective export marketing strategies is considered as a matter of importance for the survival and growth of modern business organisations. The focus of the present research is to examine the exporting strategy use in Greek firms in order to be conductive to a successful engagement in exporting internationally. A selection of strategic marketing issues is examined in order to identify the level of importance of various successful strategic factors that is often dealt with by an exporting firm. A set of barriers and the extent of their negativity on the exporting activities have also been considered, the understanding of which may help a firm in achieving appropriate strategic and competitive direction. The survey data were collected from a sample size of 78 Greek exporting firms and the responders were export, sales and marketing managers. In this research study is used Factor Analysis in order to uncover the correlation patterns among the different variables in terms of a few underlying, but unobservable, random quantities. The questionnaire used, consists of 35 questions of ordinal type. The factor analysis is used, the Orthogonal Factor Model, with the Principal Component Method. The analysis was based on the correlation matrix, while the Varimax Method of Factor Rotation was applied for better interpreting the factors. The table KMO and Bartlett's Test shows two tests which indicate the adequacy of data for Factor Analysis. The findings show that practical export skills requirements indicated to successful exporting. The commitment of the firm s management, good marketing and information communication system, effective national export policy, export finance skills are most important to most exporters. Σπέτσες 4-5 Ιουνίου 2005 The impact of e-marketing into the Industrial Relationships Ιrene Rounti Samanta, Elena Chrisafogeorgou, Charis Chrisohoidis 2 nd Διεθνές Συνέδριο Information Technology and Quality Περίληψη Η δύναμη του Internet να επανιδρύει και να αναδιοργανώνει τις αγορές φαίνεται να έχει την μεγαλύτερη επίδραση στον τομέα του Business-to-Business (B2B) marketing. Μέσα σε αυτό το παγκόσμιο πλαίσιο, φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικό να διαπιστωθεί η κατάσταση του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ο τρόπος με τον οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυτήν την πρόκληση.η παρούσα ποσοτική ερευνητική μελέτη επικεντρώνεται στο βιομηχανικό τομέα και έχει ως στόχο να προσδιορίσει το ρόλο του ηλεκτρονικού marketing στην ανάπτυξη σχέσεων δύο οικονομικών μονάδων. Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική μελέτη αναλύει τους εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες που ωθούν τις ελληνικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν μια B2B e-marketing στρατηγική.επιπρόσθετα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην μελέτη του βαθμού με τον οποίο μια τέτοια στρατηγική επιδρά στο κόστος, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στην ποιότητα και στα έσοδα μιας ελληνικής επιχείρησης. Παράλληλα, παρουσιάζεται η σύσταση των ηλεκτρονικών αγορών - μεσαζόντων (e-marketplaces) και ο ρόλος που αυτοί διαδραματίζουν ως θεμελιώδεις διαμεσολαβητές στη διαδικασία B2B e-marketing. Σπέτσες 4-5 Ιουνίου 2005 The adoption of innovation concept by Greek firms. Ir. Samanta-Rounti Apostolos Lybitakis Antonis Karatzis 2 nd Διεθνές Συνέδριο Information Technology and Quality Abstract: In the current global business world, innovation management is the most significant factor for the improvement of business procedures. If corporations intend to be competitive in a

14 14 constantly changing environment, they will have to transform technological and scientific achievements into better and more effective products, in order to dominate in domestic or international level. Organizations will have to include innovation as an indispensable operational function in their medium-term or long-term plans. This paper presents the level which Greek firms have adopted innovations. In particular, the concept and types of innovation are analyzed. As well as means of developing innovation in a business environment are examined and furthermore European and Greek conditions regarding innovations in enterprises. In order to study the effect and the level to which Greek firms have adopted innovations, a survey was conducted in 32 Greek firms. The goal of this survey is to obtain an understanding of innovation in Greek firms, the strategies applied aiming to associate innovation with business targets, the transfer of the innovation values into the firm s internal environment, as well as the leadership skills that leads to innovation. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ) Ιουνίου 2008 Αναργύρειος & Κοργιαλένειος Σχολή Σπέτσες Mavrovouniotis & Ir. Samanta-Rounti The evaluation of marketing communications in tourism: The case of Samos Island Μαυροβουνιώτης Ι- Ι Σαμαντά Ρούντη 20 o Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών Επιχειρησιακή Έρευνα & Τουριστική Ανάπτυξη Σπέτσες Περίληψη: O σκοπός της έρευνας είναι να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των επικοινωνιών marketing που χρησιμοποιούνται από τους δημόσιους οργανισμούς για την προώθηση του τουρισμού στο νησί της Σάμου στην Ευρώπη. Ο τόπος διεξαγωγής της έρευνας ήταν το νησί της Σάμου, και η τεχνική δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε ήταν δείγμα που επιλέχθηκε τυχαία από επισκέπτες ορισμένων χωρών (stratified) της Ευρώπης που επισκέφθηκαν το νησί. Το πλήθος ήταν 8000 επισκέπτες; και τα ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν από το δείγμα ήταν 400 (5%). Ένα σχετικό ποσοστό αφίξεων από κάθε υποσύνολο (ο πληθυσμός των τουριστών διαιρέθηκε κατά εθνικότητα) σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό τουριστών που έφθασαν στην Σάμο από διάφορες χώρες αποτελούν το δείγμα. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι επικοινωνίες marketing που χρησιμοποιούνται για την προώθηση της Σάμου ήταν αποτελεσματικές καθώς αυξήθηκαν οι αφίξεις των τουριστών που τους επηρέασαν να την επισκεφθούν. Επιπροσθέτως η έρευνα έδειξε ότι παράγοντες όπως η χώρα προέλευσης, η ηλικία και το ετήσιο εισόδημα επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των επικοινωνιών marketing. Eπίσης αναγνωρίστηκε ότι η επικοινωνία που βασίζεται σε πληροφορίες μέσω φυλλαδίων, βιβλία με οδηγίες ξενάγησης και το Ιnternet επηρεάζουν τους επισκέπτες σε μεγάλο βαθμό Ιουνίου Customer satisfaction of the ISP users in Greece Άρτα F. Dimocrassa-Ir. Rounti-Samanta- P. Kyriazopoulos-V. Chalikia 19th National Conference of HELORS "Operational Research in Supply Chain» Άρτα. Περίληψη: Το γεγονός ότι αυξάνει ο ανταγωνισμός των ελληνικών εταιρειών τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών αποκαλύπτει μία δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά. Σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι σημαντικό για τις εταιρείες να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς τους. Η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει την θετική σχέση μεταξύ ικανοποίησης του καταναλωτή και αφοσίωσης-πιστότητας του καταναλωτή. Η ελληνική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης καθώς επίσης και υψηλά επίπεδα αλλαγής εταιρείας. Η διεξαγωγή ανάλυσης παραγόντων (factor analysis) σε ένα μείγμα παραγόντων του SERVPERF καθώς επίσης και της μεταβλητής υποστήριξης σε επίπεδο παροχής πληροφοριών και τεχνικής υποστήριξης έχει

15 15 σαν αποτέλεσμα να διαμορφωθούν μεταβλητές μερικά ή ολικά διαφορετικές από τις αρχικές υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι το μοντέλο SERVPERF δεν διατηρεί την αυτοτέλειά του σε όλες τις βιομηχανίες Ιουνίου 2007 Άρτα Oι εσωτερικοί παράγοντες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις Business to Business σχέσεις Ir. Rounti-Samanta 19th National Conference of HELORS "Operational Research in Supply Chain» Άρτα. Περίληψη: Το επιχειρηματικό περιβάλλον στην νέα χιλιετία φαίνεται ότι δεν θα είναι ξανά το καθώς ο νέος κόσμος κυβερνάται από νέα εργασία, από νέο ανθρώπινο δυναμικό, δραστηριοποιείται στη νέα οικονομία και ενημερώνεται για το παγκόσμιο γίγνεσθαι μέσω των νέ μέσων. Αποτελεί γενική παραδοχή ότι η νέα οικονομία είναι εξαρτημένη από την παλαιά ηλεκτρονικό εμπόριο αν και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την βελτίωση του παγκόσ ανταγωνισμού, εντούτοις οι επιχειρήσεις οι οποίες κατασκευάζουν και διανέμουν προϊό εξακολουθούν να χρησιμοποιούν σταθερά παραδοσιακές μεθόδους. Η παρούσα έρευνα εξετάζει εά αλλαγές που διαδραματίζονται στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας έχουν διαμορφώσε στρατηγική συμπεριφορά των επιχειρήσεων ή θεωρούν ότι αυτή η αιφνίδια μεταβολή δεν είναι αρκ σημαντική ώστε να έχει προκαλέσει τόση ενεργοποίηση διεθνώς. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να ε προσεκτικές στις δημοσιοποιήσεις των νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή θα πρέπε αγνοούν τις αλλαγές που διαδραματίζονται στο επιχειρηματικό περιβάλλον; Η χρήση του Internet επεκτείνεται όλο και περισσότερο και αποτελεί το μέσο της νέας οικονομίας ειδικά των Βιομηχανικών σχέσεων (B2B) προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματική επικοινωνί διανομή, και να εκσυγχρονιστούν οι διαδικασίες μεταξύ πελατών και προμηθευτών. Οι περισσότ επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις βιομηχανικές σχέσεις όταν εισάγουν τεχνολογία, αναζητ την επίδραση που θα έχει ο σχηματισμός μιας στρατηγικής e-marketing ώστε να εξασφαλίσ μακροπρόθεσμες και επικερδείς σχέσεις. Η παρούσα έρευνα εξετάζει ένα δείγμα τριάντα επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα ερευνώντας το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλ και τα οφέλη που πιθανόν να πηγάζουν από αυτό και επηρεάζουν τις βιομηχανικές σχέσεις. Επ στην μελέτη εξετάστηκαν οι απόψεις των επιχειρήσεων για την επίδραση της εφαρμογής στρατηγικής e-marketing στις ανάπτυξη των σχέσεων. H μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την στατιστική επεξεργασία των στοιχείων που συλλέγησαν ε η ανάλυση παραγόντων, ordinal symmetric measures, και Kendall s tau-b. Τα αποτελέσματα έρευνας ανέδειξαν έξι σημαντικά στοιχεία που από την εφαρμοζόμενη στρατηγική e-marketing μπορούσαν να συμβάλλουν στην απόκτηση και διατήρηση των Β2Β σχέσεων. Μία αποτελεσμα στρατηγική e-marketing οδηγεί στην μείωση του κόστους, μειώνει τους χρόνους συναλλαγ βελτιώνει την εμπορική ικανότητα των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καλύτ σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων. Συνεπώς προμηθευτές και πελάτες θα πρέπει να επανακαθορίσ την στρατηγική marketing διαμορφώνοντας τις λειτουργίες τους ώστε να αντιμετωπίσουν τις αλλ σε παγκόσμιο επίπεδο. Αρχείο Οικονομικής Ιστορίας Μαρτίου 2006 Καλαμάτα Η Ενίσχυση Της Ανταγωνιστικότητας Των Μεσαίου Μεγέθους Επιχειρήσεων. Ir. Samanta Rounti, 8 th Hellenic Conference of the Archives of Economic History Περίληψη: H παρούσα μελέτη εξετάζει την επίδραση των εξαγωγών στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων μεγέθους επιχειρήσεων (ΜΕ) προκειμένου να αποκομίσουν οφέλη από την ανάπτυξη της εξαγωγικής τους δραστηριότητας. Συνεπώς καθίσταται αναγκαία η διαμόρφωση ενός χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων που θα βοηθήσει τις Ελληνικές επιχειρήσεις να προχωρήσουν στην επιτυχή προώθηση των προϊόντων τους στο εξωτερικό. Η μελέτη προχωρεί

16 16 στη δημιουργία ενός μοντέλου για την βελτίωση της στρατηγικών προώθησης των προϊόντων, και περιλαμβάνει μία σειρά διαδικασιών τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόσουν οι ΜΜΕ προκειμένου να επιτύχουν τα επιθυμητά οφέλη. Επίσης ελήφθησαν υπόψη διάφορα εμπόδια τα οποία επηρεάζουν την επιχείρηση καθώς και την έκταση της ανασταλτικότητας που προκαλούν στις εξαγωγικές δραστηριότητες πλήθος των μεσαίων μεγέθους επιχειρήσεων (ΜΕ) στην Ελλάδα με απασχολούμενους 50 έως 150 εργαζόμενους είναι 1525 επιχειρήσεις σύμφωνα με έρευνα της ICAP (2004). Το δείγμα που επιλέχθηκε στην συγκεκριμένη έρευνα περιελάμβανε 153 επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν σε επτά διαφορετικούς κλάδους. Αυτές που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα ήταν 78 επιχειρήσεις με ποσοστό που συμμετοχής 69%. Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η παραγοντική ανάλυση (factor analysis). Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο των ορθογώνιων παραγόντων, με τη μέθοδο των κυρίων συνιστωσών. Στην θεωρητική προσέγγιση αναλύονται οι εξαγωγικές στρατηγικές η σημαντικότητα των οποίων είναι έκδηλη αφού η ένταση του ανταγωνισμού σε παγκόσμια κλίμακα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που αναζητούν ευκαιρίες σε διεθνείς αγορές. Επιπλέον περιγράφεται η πορεία των Ελληνικών εξαγωγών την τελευταία δεκαετία αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η λειτουργική αποδοτικότητα της επιχείρησης εξαρτάται από την δημιουργία ικανοποιητικών σχέσεων με πελάτες και προμηθευτές, ενώ η επιλογή προβλέψιμων αγορών με χαμηλό βαθμό επιχειρηματικού κινδύνου τις βοηθά να διασφαλίσουν την θέση τους στην διεθνή αγορά. Η εφαρμογή αποτελεσματικού marketing με την δημιουργία ισχυρών επωνυμιών με έμφαση στην ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών με την ανάπτυξη καινοτομιών και με κατάλληλες στρατηγικές προώθησης είναι θέματα που απασχολούν τους περισσότερους εξαγωγείς. Αρχείο Οικονομικής Ιστορίας Μαρτίου 2006 Καλαμάτα Manipulation vs Competitive in the Greek mobile Industry P. Kyriazopoulos Ir. Samanta - Rounti, 8 th Hellenic Conference of the Archives of Economic History Περίληψη: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ερευνήσει την αγορά της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και να εξετάσει τις συνθήκες χειραγώγησης σε σχέση με την έννοια της ανταγωνιστικότητας. Η έρευνα επιπλέον αναφέρεται στους παράγοντες που επιρρεάζουν την διατήρηση των πελατών και οι οποίοι αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας, καθώς επίσης μελετά τις συνέπειες του έντονου ανταγωνισμού στον συγκεκριμένο κλάδο. Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, που αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα ολιγοπωλιακής αγοράς στην Ευρώπη, οδήγησε στην εξέταση του συγκεκριμένου κλάδου στην Ελλάδα. Η έρευνα διενεργήθηκε με τη χρήση ενός δείγματος 1199 χρηστών κινητής τηλεφωνίας από τους οποίους το ποσοστό απόκρισης είναι 73% (804 άτομα). Το ερωτηματολόγιο που σχηματίστηκε περιελάμβανε 6 κύριες μεταβλητές που αναπτύχθηκαν σε 34 ερωτήσεις. Αναπτύχθηκε ένα πλαίσιο το οποίο βασίστηκε στην θεωρητική προσέγγιση και αφορά την ποιοτική εξυπηρέτηση, την ικανοποίηση του πελάτη, την εμπιστοσύνη, την αδράνεια, την αδιαφορία εμπόδια εξόδου ως προς την διατήρηση του πελάτη. Στην στατιστική επεξεργασία αρχικά χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Χ 2 για να εξεταστούν οι διαφορές ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες πελατών και για να υπολογιστούν οι διαθέσεις τους σχετικά με την πρόθεσή τους να αλλάξουν εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Η δεύτερη προσέγγιση γίνεται με χρήση της Discriminant Analysis η οποία βασίζεται στην πολυμεταβλητή ανάλυση διασποράς (Multivariate Analysis of Variance -MANOVA), και παρέχει μια τεχνική κατασκευής ενός μοντέλου, το οποίο να μπορεί να διαχωρίσει τις διάφορες συμπεριφορές που εκφράζονται σε μια μεταβλητή. Η μελέτη συνεχίζεται με πληροφορίες που αφορούν τις πρακτικές και εφαρμογές που ακολουθεί ο κλάδος στην Ελλάδα. Επίσης καθορίζονται και αναλύονται οι παράγοντες που επιδρούν και ενδυναμώνουν την διατήρηση του πελάτη στην επιχείρηση Cronin, et al (2000). Τα κύρια ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι ο οξύς ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων κινητής τηλεφωνίας που λειτουργούν στην Ελλάδα, oοδηγεί σε χειραγώγηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις με την χρήση παρόμοιας στρατηγικής

17 17 marketing δημιουργούν μία ενοποιημένη πολιτική προκειμένου να εγκλωβίσουν την αγοραστική συμπεριφορά των πελατών τους σε συνθήκες αδράνειας. Προκειμένου να επιτευχθεί ένα μεγαλύτερο επίπεδο διακύμανσης, η επανάληψη της έρευνας σε άλλους κλάδους της οικονομίας όπως μεταποιητικός ή εμπορικός θα ήταν χρήσιμος για να κατανοηθεί η επίδραση της χειραγώγησης από τον υψηλό ανταγωνισμό. Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε οι συνθήκες χειραγώγησης σε σχέση με την έννοια της ανταγωνιστικότητας στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας λαμβάνοντας υπόψη τους συνολικούς παράγοντες που έχουν καθορισθεί παραπάνω οι οποίοι επηρεάζουν την διατήρηση του πελάτη σε μία επιχείρηση. Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών Ιούνιος 2006 Κοζάνη Trends and prospects of e-commerce : Τhe case of hotel sector in Greece Ir. Samanta Rounti, 18th National Conference of HELORS Kozani, "Planning, Information Retrieval and Knowledge Management Περίληψη: Η συγκεκριμένη έρευνα μελετά το προφίλ των Ελληνικών ξενοδοχειακών μονάδων, ενώ ταυτόχρονα εξετάζει τις στρατηγικές του e-marketing και την εφαρμογή αυτών στον ευρύτερο ξενοδοχειακό κλάδο. Συγκεκριμένα εξετάζει τις αλλαγές που έχει επιφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο στο μείγμα marketing. Με τις αλλαγές φαίνεται και το πώς έχει προσαρμοστεί το marketing στις απαιτήσεις του Ιnternet. Πέρα από τις αλλαγές στο μείγμα του marketing, έχουν προκύψει κάποια νέα δεδομένα με την δημιουργία των ηλεκτρονικών αγορών. Οι αγορές είναι οι B2C( Βusiness to Consumer) και B2B (Business to Business) αγορές.προκειμένου να εξαχθούν αξιόλογα συμπεράσματα, στηριζόμενα στην Ελληνική πραγματικότητα, διεξάχθηκε μία έρευνα σε 25 ξενοδοχειακές μονάδες. Στόχος διεξαγωγής της εν λόγω έρευνας ήταν να καταφανεί η εμπλοκή του e-marketing και των στρατηγικών του, στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Επιπροσθέτως, η έρευνα μελετά την επίδραση του internet, ως μέσο προώθησης, καθώς και την εξοικείωση αλλά και ανταπόκριση του ξενοδοχειακού προσωπικού στη χρήση νέων επικοινωνιακών μέσων και τεχνολογιών. Η έρευνα καταδεικνύει τα συνολικά οφέλη που αποκομίζει μία επιχείρηση από την χρήση του internet ως βασικό μέσο προβολής. Οι τεχνικές και οι πολιτικές του παραδοσιακού marketing, όπως για παράδειγμα η τμηματοποίηση της αγοράς και η παρακολούθηση των ανταγωνιστών επίσης διεξάγονται σήμερα στο Internet.Από τα αποτελέσματα φαίνεται το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να δώσει πολλές νέες ευκαιρίες, ειδικά σε εταιρίες που θέλουν να εκμεταλλευτούν την παγκοσμιοποίηση επειδή είναι μικρού μεγέθους γεγονός που δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιήσουν μέσω του παραδοσιακού marketing. Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών Ιούνιος 2006 Κοζάνη Methods of improving e-relationships of B2B and B2C Greek firms. P. Kyriazopoulos Ir. Samanta Rounti, 18th National Conference of HELORS Kozani, June15-17, 2006 "Planning, Information Retrieval and Knowledge Management" Abstract. The Internet is increasingly being used in Business-to-Business and Business to Consume in order to improve relationships with supply chains and modernize processes, at last saving costs f businesses. In seeking to better understand business networks this paper examines B2B and B2 relationships through e-marketplaces and the nature of these relationships. It investigates the use the-marketplaces according to the size of firms. Finally, this paper will examine the literatu surrounding the use of the Internet in business-to-business relationships. In order to achieve o objectives we examined a sample of 48xB2B and 46xB2C firms from different sectors operating in t country. The statistical method used for the analysis is the factor analysis and tests like Kolmogoro Smirnov test, two-sample t-test, the non-parametric Mann-Whitney test, while all these tests we defined in a 95% confidence level.it was found that B2B firms face different barriers than B2

18 18 companies. The experience of B2B firms in long term participation in e-marketplaces creates benef concerning the reduction time of the transactions.it should be noted that the sample we used was sm as of the development of e-marketplaces in Greece is found to be in its early stages. Our suggestions f future research should be carried out and be focused by the sector. The participation of Greek firms an e-marketplace consists of an intermediate stage for the implementation of an e-customer centr system. Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών Σεπτέμβριος 2003 Λάρισα Assessments for the Development of the Manager s Profile for the Decade Pan. Kyriazopoulos and Ir. Samanta-Rounti 16ο National Conference of Greek Operation Research Society Larissa Περίληψη: Ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν, οι οικονομικές μονάδες, για τη μετάβαση της κοινωνίας μας στην 3 η Βιομηχανική Επανάσταση είναι καθοριστικός για τις εθνικές οικονομίες. Η ικανότητα των να παράγουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες θα συμβάλλει σημαντικά στο δρόμο που έχουν χαράξει τα κράτη για τη μετάβαση τους στην κοινωνία της πληροφορίας. Μέσα σε αυτό το πλέγμα οραμάτων, στόχων και στρατηγικής ιδιαίτερη σημασία αποκτά το profile του manager που θα διοικήσει την οικονομική μονάδα για να την φέρει στο λιμάνι της νέας οικονομίας. Μιας οικονομίας εξόχως ανταγωνιστικής όπου η επιχειρηματικότητα και η δημιουργία πλούτου θα είναι βασικοί μοχλοί ανέλκυσης της οικονομίας. Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι ο προσδιορισμός των γνωστικών στοιχείων εκείνων που θα αποτελέσουν τα κομμάτια του παζλ για το προφίλ (profile) του manager στην ελληνική αγορά την δεκαετία του Η σπουδαιότητα και η ιεράρχηση των διαφόρων γνωστικών πεδίων του κλασικού επιχειρηματικού γίγνεσθαι (Διοίκηση Παραγωγής, Logistics, Marketing, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης, Χρηματοοικονομικά) εκ μέρους των στελεχών επιχειρήσεων, θα αποτελέσουν τα βασικά συστατικά στοιχεία της νέας δομής της επιχείρησης. αυτά σε συνδυασμό με νέες, ευέλικτες μορφές εργασίας, παραγωγής και διοίκησης θα βοηθήσουν στην προσαρμογή της επιχείρησης στο νέο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ) Ιούνιος 2005 Πάτρα Competitive Environment and Customer loyalty : The case of Internet providers E. Grigoroudis, P. Kyriazopoulos, G. Siskos & Ir. Samanta-Rounti 17 ο National Conference of Hellenic Society of Operational Research Patra Νοέμβριος 2005 Χανιά The profile of manager into the post-industrial the period P. Kyriazopoulos, Ir. Samanta-Rounti The consequences in the employment from the broadening of the European Union and the development of New Technology Polytechnic Education University of Crete, Chania 25 & 26 Απρίλιος 2002 Πειραιεύς The use of Internet by third aged population P. Kyriazopoulos - Ir. Rounti Samanta 2 nd Hellenic Congress Technologies of Archipelagous Piraeus 2002 Περίληψη: Οι ηλικιωμένοι καταναλωτές αποτελούν ένα αναπτυσσόμενο αλλά και αντιπροσωπευτικό τμήμα των χρηστών Internet. Συγκρινόμενοι με νεαρότερες ομάδες, άτομα αυτού του τμήματος αγοράς έχουν σαν κύριο χαρακτηριστικό ότι διαθέτουν περισσότερο χρόνο και χρήμα από άλλες ομάδες καταναλωτών. Αυτό παρουσιάζεται ως μια σημαντική ευκαιρία για τους marketers που ασχολούνται με το Internet. Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η συμπεριφορά και τα κίνητρα των ηλικιωμένων ατόμων με τη χρήση του Internet, πραγματοποιήθηκε μια έρευνα μεταξύ 6 χρηστών Internet και 6 μη χρηστών.

19 19 Έξι θεματικές διαφορές έχουν παρατηρηθεί, μεταξύ των ηλικιωμένων που χρησιμοποιούν Internet και αυτών που δε το χρησιμοποιούν. Αυτές είναι: 1. Υπάρχουν στοιχεία που συγκρίνουν τα μέλη με Ομάδα Αναφοράς, 2. Αντιπροσωπεύονται μέσω της Τεχνολογίας, 3. Αντιστέκονται στην Αλλαγή, 4. Υπάρχουν κοινά στοιχεία στη φύση των Κοινωνικών τους Σχέσεων, 5. Υπάρχει διαφορετική αντίληψη για τη Πραγματικότητα και 6. Διαθέτουν μια φυσική επιδεξιότητα. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ WORKSHOPS Πειραιάς 4 ος 2004 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Creating Competitive Advantages in Greek Medium Sized Firms through Business Alliances Irene Samanta-Rounti, 1 st International Workshop with theme Contribution of Marketing to the New Economy Graduate Technological Education Institute of Piraeus- University of Paisley Under the aegis of Piraeus Chamber of Commerce and Industry ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (Journals) (Έντυπη Μορφή) 2009 CHAPTER BOOK SOCIAL WEB EVOLUTION: INTEGRATING SEMANTIC APPLICATIONS AND WEB 2.0 TECHNOLOGIES IGI GLOBAL PUBLISHER 701 E. CHOCOLATE AVENUE, SUITE 200 HERSHEY PA , USA TEL: (ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) Can Knowledge Management assist firms to move from Traditional to e-commerce: the case of Greek firms IRENE SAMANTA-ROUNTI Αbstract: This chapter is to define the firm s innovative core and create frameworks to integrate innovation throughout the management of knowledge by generating implementing ideas, strategies and plans applied that cultivate a thinking organization aims to associate innovation with business targets. It argues that companies which manage and transform the knowledge effectively reap the rewards of scientific and technological achievement in order to adopt innovation concept in their operation. Furthermore, the author hope that firms understanding the information received from the current global business world and transmit it to reap the rewards of scientific achievement will increase their competitiveness competition not only for sales, but also for technical know how and skills. At the company level depends on the speed with which new products can be brought to the market place and on the importance of achieving new cost saving improvements.

20 20 Περιοδικό ΣΠΟΥΔAI Πανεπιστήμιο Πειραιώς (υπό δημοσίευση) Managers perceptions of using of e-marketing in B2B relationships Ειρ. Σαμαντά, Π. Κυριαζόπουλος, Περίληψη: Τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση του Ιντερνέτ έχουν επεκταθεί και στον βιομηχανικό κλάδο συμβάλλοντας στην διαμόρφωση καλύτερων σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διαρκούς και αποτελεσματικής επικοινωνίας, της έγκαιρης παράδοσης των εμπορευμάτων και του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών με του πελάτες και τους προμηθευτές. Η παρούσα έρευνα εξετάζει 30 μεσαίου μεγέθους Β2Β επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα και μελετά τα οφέλη που προκύπτουν από την συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων με την χρήση του e- marketing. Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε ανάλυση παραγόντων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αντιλήψεις των μάνατζερ για την επίδραση του e- marketing είναι θετικές και συνοψίζονται σε έξι παράγοντες. Από τα παραπάνω αποτελέσματα αναπτύχθηκε ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να διευκολύνει τις επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό την ένταξη τους στην Νέα Οικονομία, να αντιληφθούν την χρησιμότητα του e-marketing για την βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων. FACES JOURNAL, BRAZIL REVISTA DE ADMINISTRACAO FACES JOURNAL, BRAZIL (ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) THE DIFFERENTIATION ON DECISION MAKING PROCESS BETWEEN MEN AND WOMEN INTO CUSTOMER GOODS P. KYRIAZOPOULOS- IRENE SAMANTA-ROUNTI, 2008 BOOK TITLE: WEB 2.0 THE BUSINESS MODEL (Publisher Springer De) Innovation Culture Assists Knowledge Management in new e-ra στο Βιβλίο WEB 2.0 THE BUSINESS MODEL Publisher, Springer De. Eιρήνη Σαμαντά-Ρούντη Abstract: In the current global business world, knowledge management is the most significant factor for the improvement of business procedures that leads to innovation. Organizations will have to include innovation as an indispensable operational function in their medium-term or long-term plans. The key findings of this study were that successful learning organizations had adopted a culture based on innovation, had management support for innovation, were aware of the relationship between innovation and strategic planning and where employees contribution to innovation was recognized and rewarded. Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας ΤΕΙ Πειραιά VOL. XIΙ No ΙSSN Νικόλαος Μαντάς Ειρ. Σαμαντά Ρούντη Tο προφίλ του manager στη Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού Περίληψη: Ο σύγχρονος manager προκειμένου να διοικήσει αποτελεσματικά απαιτείται όπως κατέχει ικανότητες πολύ ευρύτερες των στενά τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Ο επιτυχημένος manager δεν είναι πια αυτός που κατέχει τη γνώση αλλά αυτός που διαθέτει τη σπανιότητα της ευφυΐας, το ταλέντο να δίνει φτερά στα οράματα ενός μέλλοντος το οποίο γίνεται παρόν με την ταχύτητα του φωτός. Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι ο προσδιορισµός των ικανοτήτων στην Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΠ) τις οποίες θα πρέπει να διαθέτει ο manager και που θα αποτελέσουν τα κοµµάτια του πάζλ για το προφίλ (profile) του manager στην ελληνική αγορά στη μετά-βιομηχανική περίοδο που διανύουμε. Μέσα από αυτό τον καθορισμένο στόχο θα προσανατολιστεί η εκπαίδευση προκειμένου να επιλέξει τα γνωστικά αντικείμενα που θα πρέπει να κινηθεί έρευνα πραγματοποιήθηκε με ένα δείγμα 132 επιχειρήσεων από τους τρεις κλάδους της οικονομίας, Βιομηχανία, Υπηρεσίες, Εμπόριο. Τα αποτελέσματα μας οδήγησαν στο προσδιορισμό των γνωστικών πεδίων που χρειάζεται ο αυριανός manager προκειμένου να επιβιώσει σε ένα σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον.

8-11-2005-2 ος /2006 Έρευνα Αγοράς 16-12-2003 5-7-2004 Ειδικά Θέµατα Marketing, Έρευνα Αγοράς

8-11-2005-2 ος /2006 Έρευνα Αγοράς 16-12-2003 5-7-2004 Ειδικά Θέµατα Marketing, Έρευνα Αγοράς ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΜΑΝΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 11 ος 2007 έως σήµερα Yποψήφια ιδάκτωρ (Πλήρους Απασχόλησης-Full Time Student) University of the West of Scotland. Θέµα διατριβής: MODELLING

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΒ3. Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Συντονιστές:

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΒ3. Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Συντονιστές: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΒ3 Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα Συντονιστές: Κατερίνα Πραματάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Οργάνωση: Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.), Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ. Χορηγοί: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ., Σχολή Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2012-13

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της ηλεκτρονικής διαφήμισης στη συμπεριφορά του καταναλωτή. The effect of electronic advertisement in the behavior of consumer.

Η επίδραση της ηλεκτρονικής διαφήμισης στη συμπεριφορά του καταναλωτή. The effect of electronic advertisement in the behavior of consumer. Graduate Technological Education Institute of Piraeus Department of Business Administration Marketing Laboratory Director Prof. P.Kyriazopoulos (Ph.D.) Η επίδραση της ηλεκτρονικής διαφήμισης στη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Π τ υ χ ι α κ ή Ε ρ γ α σ ί α

Π τ υ χ ι α κ ή Ε ρ γ α σ ί α ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Π τ υ χ ι α κ ή Ε ρ γ α σ ί α ΘΕΜΑ: Ε-BUSINESS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3919/2011: «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Οργανωσιακά και επιχειρησιακά μοντέλα ηλεκτρονικής υγείας: Έρευνα πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κωδικός αναφοράς 5212 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.1: ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Graduate Technological Education Institute of Piraeus

Graduate Technological Education Institute of Piraeus Graduate Technological Education Institute of Piraeus Department of Business Administration Marketing Laboratory Director Prof. P.Kyriazopoulos (Ph.D.) Οι προσδοκίες των μεταπτυχιακών φοιτητών από την

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικός- θεματικός τουρισμός σε νέους στην Ελλάδα

Εναλλακτικός- θεματικός τουρισμός σε νέους στην Ελλάδα Graduate Technological Education Institute of Piraeus Department of Business Administration Marketing Laboratory Director Prof. P.Kyriazopoulos (Ph.D.) Εναλλακτικός- θεματικός τουρισμός σε νέους στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 28-29 Ιουνίου 2013 Βιβλίο Περιλήψεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων. International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups

Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων. International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2011 Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία.

Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία. New Campus Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία. 02 Χαιρετισμός Προέδρου του MBS College 03 MBS

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Greece Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ.................................................................................4 Company ÔÌ....................................................................................10

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

SESSION 1 ENERGY MARKETS

SESSION 1 ENERGY MARKETS SESSION 1 ENERGY MARKETS Alexandridis, A. Zapranis, S. Livanis, Department of Accounting and Finance, University of Macedonia of Economics and Social Studies Analyzing Crude Oil Prices and Returns Using

Διαβάστε περισσότερα