ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Στη Λάρισα σήμερα ηµέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα μ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 2891/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.1374/ απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αντωνίου Νέστωρ, 4) Γελαλή Πολυξένη, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Μαμάκος Αθανάσιος 7) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική και 8) Μπατζανούλης Αλέξανδρος. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν.3852/ Την με αριθμ. 583/2014 Α.Δ.Σ. περί «Έγκριση του Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2015 & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015 Δήμου Λαρισαίων και Νομικών Προσώπων». 3. Το από υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Λογιστηρίου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Λογιστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφιο δ του Ν.3852/10, ως εξής: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ- ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ- ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (ΑΡ.4 Ν 2539/97) 2.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 16 ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 17 Σελίδα 1 από 15

2 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔ.ΣΥΜΒ-ΣΥΝΕΡΓ- ΙΔ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ,20 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤIΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 3.173,88 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΕΡΓΟΔ. (ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΟ ΚΑΠ) ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1% ΕΡΓΟΔ. (ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΟ ΚΑΠ) ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΗ 2% ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ ,00 ΕΑΤ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ,38 ΟΑΕΔ ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΛΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΚΟΙ ΤΟΥ Ν ,64 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3242/04 ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡ. ΟΦΕΙΛΩΝ ,10 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ,67 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ,20 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒ-ΠΡΟΜΗΘ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ 50,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠ&Δ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3.267,94 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΠΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ) ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 37 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (ΕΘΝΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΠΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΟΧΗΣ) ,50 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 38 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 39 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΙΤΩΝ 1.500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 40 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ 3.500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 41 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ,00 ΕΑΤ 42 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ,13 ΥΠΕΣ 43 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ,13 ΥΠΕΣ 44 ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ ,00 ΥΠΕΣ 45 Σελίδα 2 από 15

3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΩΛ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ,00 ΥΠΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ ΠΡΟΣ Τ.Π.& Δ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,52 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΚΕΛ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) ,04 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΘΕΚΕ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) 9.464,04 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ,80 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΚΕΠ) ,88 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΟΙΚ.ΥΠ.) ,20 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) ,96 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ- ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) 1.336,32 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (ΚΕΠ) ,28 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΟΝΟΥ ,04 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (ΟΙΚ.ΥΠ.) ,92 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤ. ΥΠΑΛΛ. ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) ,36 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) ,16 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΟΝΟΥ ,08 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ) ,92 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 70 Σελίδα 3 από 15

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 71 ΜΟΝΙΜΩΝ ,68 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 72 ΜΟΝΙΜΩΝ (ΚΕΠ) ,16 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 73 ΜΟΝΙΜΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) ,24 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 74 ΜΟΝΙΜΩΝ (ΟΙΚ.ΥΠ.) ,16 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 75 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 76 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΟΥ) (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ,00 ΕΑΤ 77 ΜΟΝΙΜΩΝ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) ,60 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 78 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ,12 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 79 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 80 ΜΟΝΙΜΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ.) ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 81 ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ ,48 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 82 ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) ,24 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 83 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 84 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΕΠ) ,56 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 85 ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ ,12 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 86 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΟΙΚ.ΥΠ.) ,56 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 87 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 88 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) ,20 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 89 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ΔΕΤΠΟΛ 780,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 90 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ.) ,60 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 91 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) 242,64 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 92 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 93 ΚΙΝΗΣΗΣ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 94 ΚΙΝΗΣΗΣ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 95 Σελίδα 4 από 15

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ,00 ΕΑΤ 96 ΧΡΟΝΟΥ(ΞΕΝΩΝΑΣ) ,00 ΕΣΠΑ 97 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΞΕΝΩΝΑΣ) ,00 ΕΣΠΑ 98 ΚΙΝΗΣΗΣ (ΞΕΝΩΝΑΣ) 3.000,00 ΕΣΠΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ,00 ΕΑΤ ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΠ (ΚΕΠ) ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1.000,00 ΕΑΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5.000,00 ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΣΑΡΩΘΡΩΝ ,00 ΕΑΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒ. Δ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ (ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ,37 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 3.500,00 ΕΑΤ 112 ΥΠΕΡ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 3.854,88 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 113 ΚΙΝΗΣΗΣ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 114 ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 115 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,96 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 116 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 1.000,00 ΕΑΤ 117 Σελίδα 5 από 15

6 ΧΡΟΝΟΥ ,64 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 118 ΧΡΟΝΟΥ ,56 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 119 ΜΟΝΙΜΩΝ ,36 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 120 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ,80 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 121 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ,84 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 122 ΚΙΝΗΣΗΣ 100,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 123 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,44 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 124 ΧΡΟΝΟΥ ,96 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 125 ΜΟΝΙΜΩΝ ,64 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 126 ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ ,72 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 127 ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 128 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,12 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 129 ΧΡΟΝΟΥ ,68 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 130 ΧΡΟΝΟΥ ,40 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 131 ΜΟΝΙΜΩΝ ,16 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 132 ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 8.536,44 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 133 ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ ,44 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 134 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Η/Μ) ,44 ΕΑΤ 135 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,88 ΕΑΤ 136 ΧΡΟΝΟΥ ,04 ΕΑΤ 137 ΧΡΟΝΟΥ ,88 ΕΑΤ 138 ΜΟΝΙΜΩΝ (Η/Μ) ,88 ΕΑΤ 139 ΜΟΝΙΜΩΝ ,28 ΕΑΤ 140 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ,68 ΕΑΤ 141 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ,00 ΕΑΤ 142 Σελίδα 6 από 15

7 ΚΙΝΗΣΗΣ (ΟΙΚ.ΥΠ.) 2.500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ ,00 ΕΑΤ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) 2.500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Φ/Β ΣΧΟΛΕΙΩΝ ,00 ΕΑΤ ΚΙΝΗΣΗΣ 1.000,00 ΕΑΤ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,72 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,56 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,96 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(ΠΡΟΝΟΙΑΣ) ,92 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,48 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΟΝΟΥ ,20 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΟΝΟΥ ,32 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ,36 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΟΡΙΣTΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ,68 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ,96 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΟΝΟΥ ,80 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΟΝΟΥ ,40 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΟΝΟΥ ,28 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΟΝΟΥ(ΠΡΟΝΟΙΑ) ,44 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ) ,80 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΟΝΟΥ ,96 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΘΛΗΤΙΚΑ) ,88 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΒΡΕΦ. ΣΤΑΘΜΩΝ ,60 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ,84 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 166 Σελίδα 7 από 15

8 ΜΟΝΙΜΩΝ ,72 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 167 ΜΟΝΙΜΩΝ(ΠΡΟΝΟΙΑ) 9.559,08 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 168 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ,36 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 169 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ,32 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 170 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ,36 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 171 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΠΡΟΝΟΙΑ) 8.769,84 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 172 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ,20 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 173 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 3.013,56 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 174 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ,56 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 175 ΚΙΝΗΣΗΣ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 176 ΚΙΝΗΣΗΣ 500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 177 ΚΙΝΗΣΗΣ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 178 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 179 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ,00 ΕΑΤ 180 (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) 300,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 181 (ΤΕΧΝ.ΥΠ.) 500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 182 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ) 600,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 183 (ΥΠΕΡ.ΑΜΑΞ.) 4.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 184 (ΥΠ.ΠΡΑΣ.) 300,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 185 (ΥΠ.ΠΟΛΕΟΔ.) 300,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 186 ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 2.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 187 ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΦΑΛΑΝΗΣ 2.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 188 ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 189 ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 190 ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΚΟΙΛΑΔΟΣ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 191 ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 192 Σελίδα 8 από 15

9 ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΛΟΥΤΡΟΥ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 193 ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΜΑΝΔΡΑΣ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 194 ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΡΑΧΟΥΛΑΣ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 195 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 196 ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 197 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ,ΚΑ ΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 1.500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ,43 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 9.952,72 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ,65 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) ,17 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ,56 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ,94 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ,71 ΥΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ-ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ ,34 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ) ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ,ΚΑ ΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 211 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 212 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ-ΚΑΡΛΑΣ) ,93 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ,ΚΑ ΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 215 Σελίδα 9 από 15

10 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ (ΞΕΝΩΝΑΣ) 5.000,00 ΕΣΠΑ 216 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ,00 ΕΣΠΑ 217 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ(ΞΕΝΩΝΑΣ) ,00 ΕΣΠΑ 218 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΞΕΝΩΝΑΣ) 1.000,00 ΕΣΠΑ 219 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ,ΚΑ ΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 3.000,00 ΕΣΠΑ 220 ΕΞΟΔΑ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ κλπ) 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 221 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ,00 ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 5.719,50 ΕΣΠΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ (Σ) ,00 ΕΣΠΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Α' ΦΑΣΗ) ,00 ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 225 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 2ο ΛΥΚΕΙΟ(Σ) ,21 ΕΣΠΑ 226 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ,32 ΕΣΠΑ 227 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ (Σ) 7.134,00 ΕΣΠΑ 228 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σ) 4.920,00 ΕΣΠΑ 229 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΑΛΑΝΗΣ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ,00 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Κ. ΚΟΙΛΑΔΑΣ ,00 Σελίδα 10 από 15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 230 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 231

11 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ)ΣΤΗ Δ.Κ ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ,97 ΕΣΠΑ 232 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΕΥΑΛ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ) ,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΝΤΕ(5) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΣΠΑ-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) ,00 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΠΑ- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) ,71 ΔΕΥΑΛ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕ 233 ΕΣΠΑ(ΕΞΟΙΚΟ ΝΟΜΩ) 234 ΕΣΠΑ(ΕΞΟΙΚΟ ΝΟΜΩ) ΤΗΛΕΦ.-ΤΗΛΕΓ.-ΤΗΛ.ΤΕΛΗ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 7.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 8.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ- ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 3.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3.233,67 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 7.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ,00 ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ,00 ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ,00 ΕΑΤ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ,ΚΑ ΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 256 Σελίδα 11 από 15

12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ,38 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 257 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤ.ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ,72 ΣΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΥΛΟ ΠΑΠΠΑ ,63 ΕΣΠΑ ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 1.800,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΡΓΑ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ" (Σ) 5.050,77 ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΛΟΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ ,00 ΕΣΠΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ- ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ 4.130,06 ΕΣΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 892,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΒΕΡΩΦ (Σ) ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ,88 ΕΣΠΑ 270 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 271 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 848,70 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 272 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 1.845,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 273 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΛΟΦΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ" (Σ) ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 274 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 275 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ,83 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 276 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ (Α3, Α4 ΚΛΠ) 6.467,69 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 277 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑΤΑ 2.824,08 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 278 Σελίδα 12 από 15

13 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ ,59 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ,40 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ,13 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΚΟΥΛΩΝ ,81 ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ,14 ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 3.226,96 ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΟΥΠΩΝ & ΦΑΡΑΣΙΩΝ ,92 ΕΑΤ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,61 ΕΑΤ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,02 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 61,50 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 565,88 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ 121,39 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 761,95 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,81 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) 9.671,49 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ,ΚΑ ΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.422,70 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΚΕΡΙΑ) 172,20 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 7.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 3.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝ. ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ) 278,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 6.789,60 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ,00 ΕΑΤ 305 Σελίδα 13 από 15

14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (8) ΣΑΡΩΘΡΩΝ ,00 ΕΣΠΑ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ & ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 85,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ (ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ) ,00 ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ (ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ) ,00 ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ,00 ΕΣΠΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ URBACT 5.000,00 URBACT ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ URBACT ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ URBACT 5.000,00 URBACT ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ URBACT ,00 URBACT ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ URBACT 500,00 URBACT ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ URBACT 2.000,00 URBACT ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ URBACT 500,00 URBACT ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ URBACT 5.000,00 URBACT ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 59) ,00 ΕΣΠΑ (ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ) 320 ΕΣΠΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 164) ,00 (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 875,60 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 100,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 323 ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΛΠ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 90,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 324 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙ Α ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 7.180,50 ΕΑΤ 325 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 1.722,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 326 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5.161,90 ΕΑΤ 327 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 399,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 350,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΚΕΡΙΑ) ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 18,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 332 Σελίδα 14 από 15

15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 333 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ 6.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 334 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ 5.500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ 2.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ 3.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1.500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,30 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 340 Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΤΖΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σελίδα 15 από 15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: 8 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 522 ΘΕΜΑ: Τρίμηνη Έκθεση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 114 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/12/2014 έως 31/12/2014 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/01/2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Τελικά Βεβαιωθέντα Τελικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-Ε90 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κωδικός Αριθμός 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 33/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση Ανατροπής Α.Α.Υ.(ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα