Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια των συναισθηµάτων µέσα από την Αγωγή Υγείας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια των συναισθηµάτων µέσα από την Αγωγή Υγείας."

Transcript

1 Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια των συναισθηµάτων µέσα από την Αγωγή Υγείας. Βασίλαρου Βασιλική, εκπαιδευτικός ΠΕ 60 Περίληψη: Η ανθρώπινη νοηµοσύνη είναι ένα πλέγµα από ικανότητες νοηµοσύνες που συνδυάζονται µεταξύ τους και συνθέτουν την ανθρώπινη προσωπικότητα ξεχωριστά και µοναδικά σε κάθε άνθρωπο. Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά γίνεται λόγος για συναισθηµατική νοηµοσύνη και το µεγάλο ρόλο που παίζουν τα συναισθήµατα στην εξέλιξη και την πρόοδο των ανθρώπων. Γι αυτό η καλλιέργεια των συναισθηµάτων των παιδιών, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της εκπαίδευσης, µε στόχο την ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης, την ικανότητα συνεργασίας, τη κατανόηση της αξίας της οµαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης, την συνειδητοποίηση της µοναδικότητάς του καθενός και τον εντοπισµό οµοιοτήτων και διαφορών σε σχέση µε τους άλλους, αναπτύσσοντας σχέσεις αλληλοσεβασµού. Η συναισθηµατική ανάπτυξη επιτυγχάνεται ευχάριστα µέσα από το κοινωνικό παιχνίδι της υποκριτικής, το θεατρικό παιχνίδι, το κουκλοθέατρο, το ιχνογράφηµα, την ανάγνωση ιστοριών, τις συζητήσεις µε τα παιδιά, τα οµαδικά παιχνίδια, τις κατασκευές, τη µουσική, το χορό, τους περίπατους, και τις εξερευνήσεις. 1.Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά ακούµε να γίνεται λόγος για τη συναισθηµατική νοηµοσύνη και το µεγάλο ρόλο που παίζουν τα συναισθήµατα στην εξέλιξη και την πρόοδο των ανθρώπων. Ο όρος «συναισθηµατική νοηµοσύνη» δόθηκε πρώτη φορά από τους Salovey και Mayer το 1990, ωστόσο έγινε ευρέως γνωστός από το έργο του Daniel Goleman Η συναισθηµατική νοηµοσύνη (Emotional Intelligence) τo Από τη δεκαετία του 70 άρχισαν να εντάσσονται στα σχολικά προγράµµατα δραστηριότητες σχετικές µε τα συναισθήµατα Έτσι άρχισε να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη συναισθηµατική ανάπτυξη, καθώς αυτή επηρεάζει τη γενικότερη ανάπτυξη των παιδιών, καθοδηγεί τη συµπεριφορά και ενισχύει τις κοινωνικές σχέσεις και την επικοινωνία µε τους άλλους (Ντολιοπούλου, 2003). Αυτή η εκπαίδευση µέχρι τώρα δινόταν από την οικογένεια και την κοινωνία. Τώρα, που η µεγάλη της σηµασία αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο έρχεται και το σχολείο να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση και να προσφέρει οργανωµένα προγράµµατα που να προωθούν την υγιή συναισθηµατική ανάπτυξη του ατόµου. Στη σηµερινή εποχή, το έργο των Gardner και Goleman έχει επηρεάσει τα σχολικά προγράµµατα αγωγής. Ο Goleman (1998), υποστηρίζει ότι έχουµε δύο µυαλά και δυο διαφορετικά είδη νοηµοσύνης: τη λογική και τη συναισθηµατική. Το πώς τα πάµε στη ζωή καθορίζεται και από τα δύο. εν είναι µόνο η νοηµοσύνη του µυαλού που µετράει, αλλά και η νοηµοσύνη της καρδιάς. Η νοηµοσύνη της καρδιάς ή συναισθηµατική νοηµοσύνη περιλαµβάνει ικανότητες όπως, «να µπορείς να βρίσκεις κίνητρα για τον εαυτό σου και να αντέχεις τις απογοητεύσεις, να ελέγχεις την παρόρµηση και να χαλιναγωγείς την ανυποµονησία σου, να ρυθµίζεις σωστά τη διάθεσή σου και να εµποδίζεις την ISSN

2 απογοήτευση να καταπνίξει την ικανότητά σου για σκέψη, να έχεις ενσυναίσθηση και ελπίδα» (Goleman 1998, σελ.67). Κανένας δεν µπορεί να πει µε ακρίβεια σε ποιο βαθµό ευθύνεται η συναισθηµατική νοηµοσύνη για τις διαφορές των ανθρώπων στη ζωή τους. Από τα δεδοµένα προκύπτει ότι µπορεί να είναι εξίσου και µερικές φορές πιο ισχυρή από το δείκτη νοηµοσύνης (IQ). Ο Goleman, προσπαθώντας να εξηγήσει γιατί τόσοι άνθρωποι µε υψηλό IQ καταλήγουν να εργάζονται για ανθρώπους µε µέτριο IQ, υποστήριξε ότι η αιτία είναι η συναισθηµατική νοηµοσύνη. Η υπεροχή στην εργασία φαίνεται ότι είναι αποτέλεσµα της χρυσής τοµής ανάµεσα στις ικανότητες του µυαλού και της καρδιάς. Η πρώτη ολοκληρωµένη θεωρία συναισθηµατικής νοηµοσύνης προτάθηκε το 1990 από δύο ψυχολόγους στο Yale, τον Peter Salovey και τον John Mayer. Οι Salovey και Mayer όρισαν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη ως «την ικανότητα να µπορεί κανείς να παρακολουθεί και να ρυθµίζει τα δικά του συναισθήµατα αλλά και αυτά των άλλων και να τα χρησιµοποιεί ως οδηγό για σκέψη και δράση» (Επιτροπάκη, 2005). Ο Salovey, εντάσσει τους παράγοντες που συνθέτουν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη και που κάνουν τους ανθρώπους να πετυχαίνουν ή όχι στη ζωή τους, σε πέντε βασικούς τοµείς οι οποίοι είναι : (1) Η γνώση των συναισθηµάτων µας (αυτοεπίγνωση). Η ικανότητα ενός ατόµου να αναγνωρίζει τα συναισθήµατά του είναι σηµαντική, για την ψυχολογική ενόραση και την αυτοκατανόηση. Άνθρωποι µε αυτοεπίγνωση, οργανώνουν καλύτερα τη ζωή τους και είναι πιο σίγουροι και προσγειωµένοι στις αποφάσεις που παίρνουν για τον εαυτό τους. (2) Έλεγχος των συναισθηµάτων (αυτορρύθµιση). Η χειραγώγηση και ο έλεγχος των συναισθηµάτων, οικοδοµείται πάνω στην αυτοεπίγνωση. Ο έλεγχος του θυµού, η απαλλαγή από το άγχος ή την κατήφεια, η ικανότητα του ατόµου να ηρεµεί, βοηθούν στο ξεπέρασµα των απογοητεύσεων της ζωής. (3) Εξεύρεση κινήτρων για τον εαυτό µας (αυτοπαρακίνηση). Ο έλεγχος των συναισθηµάτων προς την εξυπηρέτηση ενός στόχου, είναι ουσιαστικός στην προσήλωση της προσοχής, στην αυτοκυριαρχία και στη δηµιουργικότητα. Οι άνθρωποι που δηµιουργούν κίνητρα για τον εαυτό τους είναι πιο παραγωγικοί και αποτελεσµατικοί σε οτιδήποτε κάνουν. (4) Αναγνώριση των συναισθηµάτων των άλλων (ενσυναίσθηση). Η ικανότητα ενός ανθρώπου να αναγνωρίζει τα συναισθήµατα των άλλων σχετίζεται µε τον αλτρουισµό. Τα ενσυναισθητικά άτοµα αντιλαµβάνονται πιο εύκολα τα σιωπηλά µηνύµατα και τις ανάγκες των άλλων. Αυτό τα κάνει καλύτερα σε επαγγέλµατα που έχουν σχέση µε κοινωνική προσφορά, διδασκαλία, πωλήσεις και διοίκηση. (5) Χειρισµός των σχέσεων (κοινωνικές δεξιότητες). Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις, δείχνουν σε µεγάλο βαθµό την ικανότητα του χειρισµού των συναισθηµάτων των άλλων. Είναι η ικανότητα που βρίσκεται πίσω από τα δηµοφιλή άτοµα και τις ηγετικές φυσιογνωµίες. Οι άνθρωποι διαφέρουν ως προς τις ικανότητές τους σε καθέναν από αυτούς τους τοµείς. Κάποιος µπορεί να είναι επιδέξιος σε έναν τοµέα και να υστερεί σε κάποιον άλλο. Ο εγκέφαλός µας όµως είναι εύπλαστος και µαθαίνει συνέχεια. Έτσι ISSN

3 πολλά κενά στις συναισθηµατικές δεξιότητες µπορούν, µε τη σωστή προσπάθεια, να καλυφθούν (Goleman, 1998). Παράγοντες που µπορεί να επηρεάζουν τη συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών είναι: 1) η ωρίµανση του εγκεφάλου και του κεντρικού νευρικού συστήµατος, 2) οι ατοµικές διαφορές των παιδιών,3) οι διαφορές φύλου, 4) οι µη φυσιολογικές αναπτυξιακές καταστάσεις π.χ. αυτιστικά παιδιά, 5)η ανάπτυξη στους άλλους τοµείς π.χ. νοητική ανάπτυξη, 6) το οικογενειακό περιβάλλον και οι οικογενειακές σχέσεις, 7) οι επιρροές του κοινωνικοπολιτιστικού περιβάλλοντος (Ντολιοπούλου, 2003). Ένα πρόγραµµα για την καλλιέργεια των συναισθηµάτων, δεν µπορεί να επηρεάσει όλους τους παραπάνω παράγοντες όπως π.χ. το φύλο ή το κεντρικό νευρικό σύστηµα και τον εγκέφαλο, αλλά σίγουρα µπορεί να παρέµβει και να επηρεάσει ή να τροποποιήσει το περιβάλλον των παιδιών (οικογενειακό και σχολικό), να βοηθήσει στη νοητική και γλωσσική τους ανάπτυξη, πράγµα που θα προωθήσει την έκφραση και κατανόηση των συναισθηµάτων τους και να βελτιώσει προβληµατικές ή µη φυσιολογικές συµπεριφορές. 2.Πρόγραµµα Αγωγής υγείας και Συναισθηµατική Αγωγή Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, γίνεται κατανοητή η µεγάλη σηµασία των συναισθηµάτων στην πορεία ενός ατόµου στη ζωή του και εύκολα βγαίνει το συµπέρασµα ότι η έγκαιρη και σωστή συναισθηµατική αγωγή βοηθάει στο κτίσιµο ολοκληρωµένων προσωπικοτήτων. Σύµφωνα µε τον Φλουρή (Χατζηγεωργίου, χ.χ.), η συναισθηµατική νοηµοσύνη αποτελεί σηµαντικό εφόδιο για τα άτοµα της σηµερινής εποχής και η ανάπτυξη θετικού αυτοσυναισθήµατος και διαπροσωπικών δεξιοτήτων είναι βασικοί σκοποί των αναλυτικών προγραµµάτων του µέλλοντος. Πράγµατι, είναι γεγονός ότι τα σηµερινά εκπαιδευτικά προγράµµατα δίνουν έµφαση στην συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών. Μεταξύ άλλων, οι ικανότητες που επιδιώκεται να αναπτυχθούν είναι η αυτοεκτίµηση των παιδιών, η ικανότητα συνεργασίας, η κατανόηση της αξίας της οµαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης, η συνειδητοποίηση της µοναδικότητάς τους, ο εντοπισµός οµοιοτήτων και διαφορών σε σχέση µε τους άλλους και ο σεβασµός τους, η ανάπτυξη συναισθηµάτων αγάπης και αδελφοσύνης για όλα τα πλάσµατα της γης, η εκµάθηση βασικών κανόνων υγιεινής και προστασίας, κ.α. Το υπουργείο παιδείας προτείνει το πρόγραµµα αγωγής υγείας, όπου ως στόχοι του αναφέρονται: «Οι µαθητές να αντιληφθούν ορισµένες αξίες που αφορούν τα ζητήµατα υγείας και να εφαρµόσουν τις σχετικές αρχές. Να αναπτύξουν αυτοεκτίµηση. Να καλλιεργήσουν τις σχέσεις τους µε τους άλλους και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να ακολουθούν τους βασικούς κανόνες υγιεινής». (.Ε.Π.Π.Σ. 2002, σελ. 7). Για την υλοποίηση των στόχων προτείνονται δύο µεγάλες θεµατικές ενότητες: α) Ο εαυτός µου και β) Η σχέση µου µε το περιβάλλον. Οι ενότητες αυτές χωρίζονται σε υποενότητες όπως π.χ. Παρατηρώ τον εαυτό µου, Πώς είµαι, Περιποιούµαι και ISSN

4 φροντίζω το σώµα µου ή Αποδοχή καινούριων όρων συµβίωσης, Προσαρµογή στο σχολικό περιβάλλον κ.λ.π. Για την υποστήριξη του προγράµµατος αγωγής υγείας έχει εκδοθεί από το ΥΠΕΠΘ φάκελος µε υλικό που περιλαµβάνει οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς και τετράδια εργασίας για τους µαθητές και απευθύνεται σε παιδιά από Ε τάξη ηµοτικού και πάνω. Πολλές/οί νηπιαγωγοί µε ερέθισµα το υλικό του ηµοτικού, προσάρµοσαν και εφάρµοσαν παρόµοιες, πιο απλοποιηµένες δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο. Σύµφωνα µε τον Hyson (Ντολιοπούλου, 2003, σελ.280), οι βασικοί στόχοι µιας προσέγγισης για την καλλιέργεια των συναισθηµάτων είναι: η κατανόηση των συναισθηµάτων των ίδιων των παιδιών και των άλλων µέσα από την αλληλεπίδρασή τους µε τους άλλους, η έµφαση στη συναισθηµατική φύση της σχέσης παιδιών παιδαγωγού, η επιλογή δραστηριοτήτων, ώστε να καλύπτονται οι συναισθηµατικές ανάγκες των παιδιών, η καλλιέργεια της έκφρασης των συναισθηµάτων των παιδιών και της παιδαγωγού και η ανάπτυξη θετικών συναισθηµατικών καταστάσεων. 3.Ο ρόλος του παιδαγωγού Οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή µε τα παιδιά και επηρεάζουν τη συναισθηµατική τους ανάπτυξη είναι οι γονείς και το άµεσο οικογενειακό τους περιβάλλον, οι εκπαιδευτικοί και οι συµµαθητές τους. Τα παιδιά «στο πλαίσιο του σχολικού συστήµατος εσωτερικεύουν νόµους και αξίες Αυτό το γεγονός της εσωτερίκευσης παρέχει στο άτοµο την ευκαιρία να δοµήσει την ταυτότητά του σε βασικά κεφάλαια σχέσεων, κοινωνικοποίησης και γνώσης και να αισθανθεί αποδεκτό σε ένα πλατύτερο κοινωνικό επίπεδο (Καΐλα, 1999, σελ.51). Στην τάξη οι δάσκαλοι είναι εκείνοι που σηκώνουν το βάρος της εκπαίδευσης των παιδιών και είναι απαραίτητο να διαµορφώσουν ένα κλίµα που θα επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση και την καλλιέργεια των συναισθηµάτων και παράλληλα θα δίνει ευκαιρίες για ανάπτυξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ παιδαγωγού-παιδιών, αλλά και των παιδιών µεταξύ τους. Είναι επίσης δυνατό, για µια πιο ολοκληρωµένη αγωγή, να επηρεάσουν και τους γονείς και να δώσουν κατευθύνσεις για σωστό χειρισµό των συναισθηµάτων των παιδιών τους. Για το σωστό χειρισµό των συναισθηµάτων των παιδιών, πρέπει πρώτα οι εκπαιδευτικοί να τα αντιληφθούν και να τα κατανοήσουν. Για να γίνει αυτό είναι σκόπιµη η προσεκτική ακρόαση και παρακολούθηση της συµπεριφοράς των παιδιών όταν µε διάφορους τρόπους εκφράζουν τους φόβους και τις αγωνίες τους. Οι παιδαγωγοί αποτελούν πρότυπο για τα παιδιά γι αυτό η συµπεριφορά τους πρέπει να είναι απόλυτα ελεγχόµενη. Για να το πετύχουν αυτό, πρέπει πρώτα οι ίδιοι να αποκτήσουν έναν ικανοποιητικό βαθµό συναισθηµατικής νοηµοσύνης, έχοντας επίγνωση ανά πάσα στιγµή των συναισθηµάτων τους και ελέγχοντας τις αντιδράσεις ISSN

5 τους. Σε περιπτώσεις απώλειας του ελέγχου, πρέπει να συζητούν µε τα παιδιά τη συµπεριφορά τους και να προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους αντίδρασης που θα µπορούσαν να είχαν (Ντολιοπούλου, 2003). Μεγάλο ρόλο για το κτίσιµο µιας υγιούς προσωπικότητας παίζει το συναισθηµατικά ασφαλές περιβάλλον. Για να είναι το σχολείο συναισθηµατικά ασφαλές, απαιτείται α) να υπάρχει σταθερότητα στο περιβάλλον (συγκεκριµένες θέσεις αντικειµένων, χώρος φύλαξης προσωπικών ειδών, τήρηση συγκεκριµένης σειράς σε βασικές δραστηριότητες κ.α.), β) το περιβάλλον να αντικατοπτρίζει την αποδοχή του κοινωνικοπολιτισµικού περιβάλλοντος των παιδιών (φωτογραφίες, αντικείµενα κ.α.) και γ) να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών (Hyson, στο Ντολιοπούλου, 2003). Η καλή σχέση του εκπαιδευτικού µε τα παιδιά και το κλίµα αποδοχής και κατανόησης βοηθάει επίσης στη δηµιουργία του συναισθηµατικά ασφαλούς κλίµατος. Η µη λεκτική επικοινωνία και η ασυνείδητη πολλές φορές συµπεριφορά επηρεάζει καθοριστικά το κλίµα του σχολείου. «Το 90% ή και περισσότερο ενός συναισθηµατικού µηνύµατος είναι µη λεκτικό. Και τέτοια µηνύµατα άγχος στη φωνή, εκνευρισµός και ταχύτητα µιας κίνησης ή µιας χειρονοµίας σχεδόν πάντα γίνονται αντιληπτά µε τρόπο ασυνείδητο, χωρίς να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη φύση του µηνύµατος, αλλά απλώς µε τη σιωπηλή πρόσληψή του και την αντίδραση σε αυτό» (Goleman, 1998,σελ.150). Συχνά οι παιδαγωγοί χρησιµοποιούν αµοιβές και τιµωρίες για την αξιολόγηση των παιδιών, όπως αστεράκια, αυτοκόλλητα, τεστ κ.λ.π. Υπάρχουν όµως και άλλες, που δεν χρησιµοποιούνται σκόπιµα για αξιολόγηση, για τα παιδιά όµως είναι, όπως προνόµια, ανάθεση ευθυνών, χαµόγελα, µατιές, αγκαλιάσµατα, σκυθρώπιασµα κ.λ.π. Αυτές οι πρακτικές οδηγούν σε διαφοροποιήσεις µεταξύ των παιδιών και επηρεάζουν τη συµπεριφορά τους αλλά και την αυτοεικόνα τους (Shipman, στο Περσιάνης και Κουτσελίνη και Κεφάλα, 1992). 4.Στρατηγικές Συναισθηµατικής Αγωγής. Ο Gottman (2000, σελ.33 και 92), καθηγητής ψυχολογίας στο πανεπιστήµιο της Ουάσιγκτον, που ασχολήθηκε κυρίως µε τις οικογενειακές σχέσεις, αναφέρει ότι υπάρχουν πέντε στάδια συναισθηµατικής αγωγής που συνήθως ακολουθούν οι γονείς για να αυξήσουν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη των παιδιών, τα παρακάτω: Έχουν επίγνωση των συναισθηµάτων των παιδιών. Βλέπουν το συναίσθηµα ως µια ευκαιρία για οικειότητα και διδασκαλία. Ακούν προσεκτικά, δείχνουν ενσυναίσθηση και αναγνωρίζουν τα αρνητικά συναισθήµατα του παιδιού. Βοηθούν το παιδί να βρει λέξεις για να κατονοµάσει τα συναισθήµατά του. Τέλος, θέτουν όρια και ταυτόχρονα εξετάζουν κάποιες στρατηγικές για την επίλυση του συγκεκριµένου προβλήµατος. Σύµφωνα µε τον Hyson (Ντολιοπούλου, 2003, σελ.282)), ο δάσκαλος βοηθάει τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους και τα ενθαρρύνει να κατανοήσουν τα συναισθήµατα, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των άλλων µε τους παρακάτω τρόπους: ISSN

6 (1) επαινώντας ή επιπλήττοντας τη συναισθηµατική συµπεριφορά των παιδιών, (2) προσφέροντας άµεση διδασκαλία των συναισθηµάτων (π.χ. δεν πρέπει να καυχιόµαστε για την επιτυχία µας) και (3) συζητώντας µε τα παιδιά για συναισθηµατικές καταστάσεις. 5.Μέσα και µέθοδοι για την καλλιέργεια των συναισθηµάτων. Η κατανόηση των συναισθηµάτων των παιδιών, τα βοηθάει στην αυτογνωσία τους και στο να βρίσκουν τρόπους για να νιώθουν καλύτερα σε δύσκολες καταστάσεις, ενώ η κατανόηση των συναισθηµάτων των άλλων τα βοηθάει στην καλύτερη επικοινωνία µεταξύ τους και στην οµαλή ένταξή τους στην κοινωνία (Ντολιοπούλου, 2003). Οι συζητήσεις µε τα παιδιά για καταστάσεις που τους προκαλούν διάφορα συναισθήµατα, για πιθανές αντιδράσεις τους όταν νιώθουν αυτά τα συναισθήµατα και η προσπάθεια να τα περιγράψουν µε λόγια βοηθούν στην κατανόησή τους. Ένα σπουδαίο µέσο για την καλλιέργεια των συναισθηµάτων είναι το κοινωνικό παιχνίδι της υποκριτικής (συµβολικό παιχνίδι, κοινωνικό δραµατικό παιχνίδι, φανταστικό παιχνίδι). Η γνωστική, κοινωνική και συναισθηµατική αξία αυτού του παιχνιδιού είναι πολύ µεγάλη. «Το κοινωνικό παιχνίδι της υποκριτικής επιτρέπει στα παιδιά να διαλύσουν τη σύγχυση και το φόβο, να αποφορτίζονται συγκινησιακά και να επιτυγχάνουν συναισθηµατική ισορροπία, µια άποψη για το παιχνίδι που χρησιµοποιείται από παλιά στην παίγνιο-θεραπεία των παιδιών» Επίσης, το κοινωνικό παιχνίδι της υποκριτικής προκαλεί µεταξύ άλλων «καλύτερη συνεργασία µεταξύ των συνοµηλίκων, περισσότερη οµαδική δραστηριότητα, µεγαλύτερη ενσυναίσθηση, καλύτερο έλεγχο των παρορµήσεων, µειωµένη επιθετικότητα».(τζελετοπούλου, 2004, σελ.109 και 115). Παρόµοια λειτουργία έχει και το θεατρικό παιχνίδι, που παίζουν οι παιδαγωγοί µαζί µε τα παιδιά. Το θεατρικό παιχνίδι βοηθάει τα παιδιά να αποκτήσουν τον έλεγχο του σώµατός τους, οξύνει την ικανότητα του παιδιού να επικοινωνεί µε τους άλλους, δίνει την ευκαιρία για αυθεντική κοινωνικοποίηση, επηρεάζει τις σχέσεις των παιδιών µεταξύ τους (Faure και Lascar, 1994). Το θεατρικό παιχνίδι αναπτύσσει τη φαντασία και τη δηµιουργικότητα των παιδιών, τα µαθαίνει να ακούν, να συγκεντρώνονται, να εκφράζουν συναισθήµατα και καταστάσεις. Το άγχος στην αρχή της χρονιάς, η αγωνία για το άγνωστο, ανακατεµένες σκέψεις και συναισθήµατα ξεκαθαρίζουν µέσω των παιχνιδιών γνωριµίας, των ασκήσεων εµπιστοσύνης, των αστείων µιµήσεων, της παντοµίµας ή των αυτοσχεδιασµών (Μπασκλαβάνη και Παπαθανασίου και Λιτσαρδάκη, 1985). Άριστο επίσης µέσο για έκφραση και κατανόηση συναισθηµάτων, για τα µικρότερα παιδιά είναι το κουκλοθέατρο. Το κουκλοθέατρο, µέσα από τα παθήµατα των ηρώων, δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να αφοµοιώσει τους ηθικούς νόµους, τους κανόνες, τις αξίες καθώς και τη δοµή και τη λειτουργία της κοινωνίας στην οποία ζει. Μέσα από την κούκλα εκφράζεται ο εσωτερικός κόσµος του παιδιού, οι αγωνίες, οι φόβοι, οι προβληµατισµοί, τα προβλήµατα, οι επιθυµίες, τα όνειρα και οι εµπειρίες του (Άλκηστις, 1993). ISSN

7 Είναι γνωστή η εκφραστική δύναµη των παιδιών µέσα από το ιχνογράφηµα και η αποτύπωση συναισθηµάτων µέσα στα παιδικά σχέδια. Αυτά αποτελούν έναν άλλο τρόπο διερεύνησης των συναισθηµάτων των παιδιών και πολλές φορές είναι το ερέθισµα για µια σχετική συζήτηση και ίσως για µια λύση σε κάποιο πρόβληµα. Όπως αναφέρει η Malchiodi (2001), τα παιδιά που δεν µπορούν να εκφραστούν λεκτικά, µέσω της ζωγραφικής µπορούν να αποσαφηνίσουν ανάµικτα, απροσδιόριστα συναισθήµατα, να τα φωτίσουν και να τα βάλουν σε τάξη. Να ξεκαθαρίσουν δηλαδή συναισθήµατα ασαφή και ακατανόητα. Μέσα από το ιχνογράφηµα επίσης πολλές φορές, παιδιά, απρόθυµα να µιλήσουν για γεγονότα που τους έχουν συµβεί λόγω ντροπής ή ταµπού ή έλλειψης λεξιλογίου ή ακόµη λόγω του φόβου των συνεπειών, καταφέρνουν να «µιλήσουν» και να εξωτερικεύσουν κρυµµένα συναισθήµατά τους (Τόµας και Σιλκ,2000). Η ανάγνωση ιστοριών ή παραµυθιών είναι µία άλλη µέθοδος προσέγγισης των συναισθηµάτων. Οι αφηγήσεις αυτές, «αγγίζουν προβλήµατα ενηλικίωσης, οικογενειακών συγκρούσεων, επιβεβαίωσης της προσωπικότητας, προβλήµατα αγάπης, αφοσίωσης, ζήλιας, αποµόνωσης, απόρριψης, λειτουργώντας ως συµβολικοί καταλύτες για την αντίληψη, ώστε να διαφωτίσουν τις συγχύσεις της εσωτερικής και εξωτερικής ζωής του παιδιού. Οι παραµυθιακές καταστάσεις βοηθούν συχνά το παιδί να αποδραµατοποιήσει τις ψυχικές του καταστάσεις, να αποενοχοποιηθεί, αφού συναισθήµατα που το βαραίνουν συµβαίνουν και σε άλλους τους παραµυθιακούς ήρωες- πέρα από αυτό, να κινητοποιήσει τη φαντασία του αλλά και το ασυνείδητό του» (Αναγνωστοπούλου, 2002, σελ.90-91). Προκειµένου λοιπόν, τα παιδιά να κατανοήσουν τα συναισθήµατα πρέπει να έχουν πολλές ευκαιρίες για να τα βιώσουν, να τα παρατηρήσουν και να τα εκφράσουν (Ντολιοπούλου, 2003). Η αυτοεπίγνωση, ο αυτοέλεγχος, η ενσυναίσθηση και οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις, εκτός από τα µέσα που µόλις αναφέραµε, µπορούν να επιτευχθούν στο σχολείο και µέσα από δραστηριότητες όπως είναι: τα οµαδικά παιχνίδια, οι κατασκευές, η µουσική, ο χορός, οι περίπατοι, οι εξερευνήσεις κ.α. Για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος του σχολείου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προτείνει τη βιωµατική µέθοδο. Οι δραστηριότητες είναι κυρίως συλλογικές, πράγµα που ευνοεί τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση των παιδιών. Τα σχέδια εργασίας ενθαρρύνουν τη συµµετοχή, την πρωτοβουλία, τη συνεργασία, τη δηµιουργικότητα και το διάλογο. Η βιωµατική µέθοδος ακουµπάει στο συναίσθηµα του παιδιού. Τα παιδιά µπορούν να κατανοήσουν τα συναισθήµατα τα δικά τους, αλλά και των άλλων µέσα από διάφορες δραστηριότητες που τους είναι ευχάριστες και έχουν νόηµα και σκοπό γι αυτά, ώστε να τα παρακινούν για δράση. Τέτοιες δραστηριότητες µπορεί να αφορούν την επίλυση ενός προβλήµατος, για την οποία απαιτείται η συνεργασία µεταξύ των παιδιών, την ολοκλήρωση µιας κατασκευής, την οργάνωση µιας θεατρικής παράστασης κ.λ.π. Τα µικρά αλλά επιτυχηµένα βήµατα των παιδιών µέσω της επίτευξης προσιτών, ανάλογων µε το επίπεδό τους στόχων, τα ενθαρρύνουν και τα βοηθούν να πιστέψουν στις δυνατότητές τους και να ενισχύσουν την αυτοεικόνα ISSN

8 τους και συγχρόνως τα παρακινούν για περαιτέρω δράση και εξερευνήσεις (αυτοπαρακίνηση). Η σύνδεση των δραστηριοτήτων µε θετικά συναισθήµατα, η χαρά και η ικανοποίηση, «που σχετίζονται µε την επίτευξη στόχων, συνήθως συνοδεύονται από εµπιστοσύνη στον εαυτό, αίσθηση δύναµης και αυτοπεποίθηση» (Ντολιοπούλου, 2003). Σύµφωνα µε τη θεωρία των θετικών συναισθηµάτων του Fredrickson, «όταν οι άνθρωποι βιώνουν θετικά συναισθήµατα (αγάπη, ενδιαφέρον, χαρά κ.α.) βελτιώνουν και εµπλουτίζουν το ρεπερτόριο των σκέψεων και των πράξεων που µπορούν να χρησιµοποιήσουν όταν αντιµετωπίζουν τις προκλήσεις της ζωής, δηλαδή διευρύνουν το πεδίο των εναλλακτικών λύσεων στις οποίες µπορούν να στραφούν για να επιλύσουν ένα πρόβληµα και χαρακτηρίζονται από µεγάλη ποικιλία δράσεων, στις οποίες µπορούν να καταφύγουν για να επιτύχουν ένα στόχο» (Ερευνητική οµάδα για τη µελέτη των θετικών συναισθηµάτων και το ρόλο τους στην ψυχική υγεία, 2005). 6.Συµπεράσµατα Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω φάνηκε καθαρά η αξία της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και η ανάγκη εκπαίδευσης των παιδιών προς αυτή την κατεύθυνση. Το σχολείο, µε τα µέσα που διαθέτει, µπορεί να προσφέρει τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες για µια εκπαιδευτική προσέγγιση µε στόχο την καλλιέργεια των συναισθηµάτων. Σίγουρα η καλλιέργεια των συναισθηµάτων είναι µία διαδικασία µακρόχρονη και περνάει µέσα από όλες τις καθηµερινές δραστηριότητες των παιδιών, από την πιο απλή µοναχική ενασχόληση που µπορεί να προκαλέσει αισθήµατα χαράς και ικανοποίησης, µέχρι και όλες τις οµαδικές αλληλεπιδράσεις των παιδιών µεταξύ τους αλλά και µε την νηπιαγωγό. Το Υπουργείο Παιδείας χρειάζεται να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενηµέρωση, επιµόρφωση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίζουν αποτελεσµατικά ένα πρόγραµµα για τα συναισθήµατα. Η συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι µια σχετικά καινούρια έννοια και η εκπαίδευση των παιδιών προς αυτή την κατεύθυνση απαιτεί πρωτίστως την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε, ότι είναι καθήκον της πολιτείας και των εκπαιδευτικών η συνεχής αναζήτηση τρόπων, µέσων και µεθόδων που συντελούν στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη της συναισθηµατικής νοηµοσύνης των παιδιών. Η καλλιέργεια των συναισθηµάτων των παιδιών, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της εκπαίδευσης, καθώς η τρυφερή ηλικία και το εύπλαστο του χαρακτήρα τους, προσφέρουν τη δυνατότητα ουσιαστικής βοήθειας στο κτίσιµο υγιών συναισθηµατικά προσωπικοτήτων και κατά συνέπεια πετυχηµένων, στη µετέπειτα ζωή τους, ανθρώπων. ISSN

9 Βιβλιογραφικές παραποµπές: Άλκηστις. (1993). Κουκλοθέατρο. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Αναγνωστοπούλου,. (2002). Λογοτεχνική πρόσληψη στην προσχολική και πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης. Βρεττός, Γ. και Καψάλης, Α. (1997). Αναλυτικό πρόγραµµα. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Επιτροπάκη, Ο. (2005). Ηγεσία και συναισθηµατική νοηµοσύνη: Πολυτέλεια ή αναγκαιότητα; Ανακτήθηκε στις 20 εκεµβρίου 2005 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής και Οργανισµός κατά των ναρκωτικών. (1996). Στηρίζοµαι στα πόδια µου. Εκπαιδευτικό Υλικό Αγωγής Υγείας. Αθήνα: Κέντρο Εκπ-σης για την πρόληψη της Χρήσης ναρκωτικών και την προαγωγή της υγείας. Ερευνητική οµάδα για τη µελέτη των θετικών συναισθηµάτων και το ρόλο τους στην ψυχική υγεία. (2005). Θεωρία θετικών συναισθηµάτων. Ανακτήθηκε στις 24 Νοεµβρίου 2005 από την ηλεκτρονική διεύθυνση : Faure, G. και Lascar, S. (1994). Το θεατρικό παιχνίδι. Αθήνα: Gutenberg. Goleman, D. (1998). Η συναισθηµατική νοηµοσύνη. Μετ. Παπασταύρου, Α. Επιµ. Νέστορος, Ι. και Ξενάκη, Χρ. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Gottman, J. (2000). Η συναισθηµατική νοηµοσύνη των παιδιών. Πώς να µεγαλώσουµε παιδιά µε συναισθηµατική νοηµοσύνη. Μετ. Ξενάκη, Χρ. Επιµ. Χατζηχρήστου Χρ. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Helm, H. J. και Katz, L. Μέθοδος project και προσχολική εκπαίδευση. Μετ. Βεργιοπούλου, Α. Επιµ. Χρυσαφίδης, Κ. και Κουτσουβάνου, Ευ. Αθήνα: Μεταίχµιο. Καΐλα, Μ. (1999). Ο εκπαιδευτικός στα όρια της παιδαγωγικής σχέσης. Αθήνα: Αυτοέκδοση. Malchiodi, C.A. (2001). Κατανοώντας τη ζωγραφική των παιδιών. Mετ. Ξενάκη, Χ. και Παπαδοπούλου, Λ. Επιµ. Αναγνωστοπούλου Ν. Αθήνα: Ελληνικά γράµµατα. Μίλερ, Τζ. (2004). εκάλεπτα µαθήµατα ζωής για παιδιά. Αθήνα: Άγκυρα. Μπασκλαβάνη, Ο. και Παπαθανασίου, Α. και Λιτσαρδάκη, Α. (1985). Φώτα παρακαλώ. Αθήνα: Κέδρος. Ντολιοπούλου, Ε. (2001), Σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής. Αθήνα: Τυπωθήτω- Γ. αρδανός. Ντολιοπούλου, Ε. (2003). Σύγχρονα προγράµµατα για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αθήνα: Τυπωθήτω Γ. αρδανός. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2002)..Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο και προγράµµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων. Αθήνα. Περσιάνης, Π. και Κουτσελίνη, Μ. και Κεφάλα, Μ. (1992). Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Έννοιες και θέµατα. Λευκωσία: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Πονς, Ε. Π. και Γκονθάλεθ, Ι. Λ. (2003). Μάθετε στα παιδιά σας 20 αξίες της ζωής. Αθήνα: Άγκυρα. Σίµου, Β. και Reasoner, B. και Borba, M. (χ.χ.). Χτίζοντας την αυτοεκτίµηση στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. α)εγχειρίδιο του δασκάλου και β)ασκήσεις πρακτικής εφαρµογής. Αθήνα: Ελληνικό συµβούλιο αυτοεκτίµησης (Φλώρου 3, Νέα Φιλοθέη). ISSN

10 Τζελετοπούλου, Γκ. (2004). Τα νήπια και το παιχνίδι της υποκριτικής. Παιδαγωγικό Βήµα Αιγαίου, τ. 53, σελ Μυτιλήνη:Κουτζαµάνης. Τόµας, Γκ. και Σιλκ, Α. (2000). Η ψυχολογία του παιδικού σχεδίου. Μετ. Μπονώτη, Φ. Αθήνα:Καστανιώτης. Χατζηγεωργίου, Γ. (χ.χ.). Γνώθι το curriculum. Αθήνα: Ατραπός. ISSN

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Δ.Ε.Π.Π.Σ. Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Δ.Ε.Π.Π.Σ. Κόνσολας Ν. Μάνος, Λέκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1. Εισαγωγή Η καλλιέργεια των συναισθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Φορέας Υλοποίησης Έργου: Ινστιτούτο Don Milani (IT) Περίοδος Αναφοράς: 1 Νοεµβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή ήµητρα Μπία Νηπιαγωγός, ΚΠΕ ραπετσώνας dimibi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική ημερίδα

Επιστημονική ημερίδα Επιστημονική ημερίδα «Προαγωγή Υγείας στο σχολείο ευαίσθητα θέματα: ψυχική υγεία, σεξουαλική υγεία, εξαρτήσεις» Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014 9:00 14:30 Χωρέμειο Αμφιθέατρο Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.1. ηµιουργικότητα και χαρισµατικότητα. «Το αληθινά δηµιουργικό µυαλό σε κάθε πεδίο δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτό: Ένα ανθρώπινο πλάσµα γεννηµένο αντικανονικά,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών. Σχολική και Κοινωνική Ζωή. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών. Σχολική και Κοινωνική Ζωή. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Σχολική και Κοινωνική Ζωή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2- 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ AM: 3624 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Παράγοντες που συντελούν στην αποτυχία στα µαθηµατικά. 9 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 1.2 Ατοµικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO. EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002. Motivation to learn

INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO. EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002. Motivation to learn INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002 Motivation to learn Monique Boekaerts Translated in Greek (2003) by Dr. Mauroskoufis

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. (σσ. 213-230) Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου

Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. (σσ. 213-230) Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο (γυμνάσιο), Δ. Κ. Μαυροσκούφης (Επιμ.), Οδηγός Επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή. Θεσσαλονίκη, 2008. Ο ρόλος της κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ η λειτουργία της ομάδας η δουλειά με την ομάδα

ΑΣ ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ η λειτουργία της ομάδας η δουλειά με την ομάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΣ ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ η λειτουργία της ομάδας η δουλειά με την ομάδα ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα