Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια των συναισθηµάτων µέσα από την Αγωγή Υγείας.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια των συναισθηµάτων µέσα από την Αγωγή Υγείας."

Transcript

1 Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια των συναισθηµάτων µέσα από την Αγωγή Υγείας. Βασίλαρου Βασιλική, εκπαιδευτικός ΠΕ 60 Περίληψη: Η ανθρώπινη νοηµοσύνη είναι ένα πλέγµα από ικανότητες νοηµοσύνες που συνδυάζονται µεταξύ τους και συνθέτουν την ανθρώπινη προσωπικότητα ξεχωριστά και µοναδικά σε κάθε άνθρωπο. Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά γίνεται λόγος για συναισθηµατική νοηµοσύνη και το µεγάλο ρόλο που παίζουν τα συναισθήµατα στην εξέλιξη και την πρόοδο των ανθρώπων. Γι αυτό η καλλιέργεια των συναισθηµάτων των παιδιών, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της εκπαίδευσης, µε στόχο την ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης, την ικανότητα συνεργασίας, τη κατανόηση της αξίας της οµαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης, την συνειδητοποίηση της µοναδικότητάς του καθενός και τον εντοπισµό οµοιοτήτων και διαφορών σε σχέση µε τους άλλους, αναπτύσσοντας σχέσεις αλληλοσεβασµού. Η συναισθηµατική ανάπτυξη επιτυγχάνεται ευχάριστα µέσα από το κοινωνικό παιχνίδι της υποκριτικής, το θεατρικό παιχνίδι, το κουκλοθέατρο, το ιχνογράφηµα, την ανάγνωση ιστοριών, τις συζητήσεις µε τα παιδιά, τα οµαδικά παιχνίδια, τις κατασκευές, τη µουσική, το χορό, τους περίπατους, και τις εξερευνήσεις. 1.Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά ακούµε να γίνεται λόγος για τη συναισθηµατική νοηµοσύνη και το µεγάλο ρόλο που παίζουν τα συναισθήµατα στην εξέλιξη και την πρόοδο των ανθρώπων. Ο όρος «συναισθηµατική νοηµοσύνη» δόθηκε πρώτη φορά από τους Salovey και Mayer το 1990, ωστόσο έγινε ευρέως γνωστός από το έργο του Daniel Goleman Η συναισθηµατική νοηµοσύνη (Emotional Intelligence) τo Από τη δεκαετία του 70 άρχισαν να εντάσσονται στα σχολικά προγράµµατα δραστηριότητες σχετικές µε τα συναισθήµατα Έτσι άρχισε να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη συναισθηµατική ανάπτυξη, καθώς αυτή επηρεάζει τη γενικότερη ανάπτυξη των παιδιών, καθοδηγεί τη συµπεριφορά και ενισχύει τις κοινωνικές σχέσεις και την επικοινωνία µε τους άλλους (Ντολιοπούλου, 2003). Αυτή η εκπαίδευση µέχρι τώρα δινόταν από την οικογένεια και την κοινωνία. Τώρα, που η µεγάλη της σηµασία αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο έρχεται και το σχολείο να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση και να προσφέρει οργανωµένα προγράµµατα που να προωθούν την υγιή συναισθηµατική ανάπτυξη του ατόµου. Στη σηµερινή εποχή, το έργο των Gardner και Goleman έχει επηρεάσει τα σχολικά προγράµµατα αγωγής. Ο Goleman (1998), υποστηρίζει ότι έχουµε δύο µυαλά και δυο διαφορετικά είδη νοηµοσύνης: τη λογική και τη συναισθηµατική. Το πώς τα πάµε στη ζωή καθορίζεται και από τα δύο. εν είναι µόνο η νοηµοσύνη του µυαλού που µετράει, αλλά και η νοηµοσύνη της καρδιάς. Η νοηµοσύνη της καρδιάς ή συναισθηµατική νοηµοσύνη περιλαµβάνει ικανότητες όπως, «να µπορείς να βρίσκεις κίνητρα για τον εαυτό σου και να αντέχεις τις απογοητεύσεις, να ελέγχεις την παρόρµηση και να χαλιναγωγείς την ανυποµονησία σου, να ρυθµίζεις σωστά τη διάθεσή σου και να εµποδίζεις την ISSN

2 απογοήτευση να καταπνίξει την ικανότητά σου για σκέψη, να έχεις ενσυναίσθηση και ελπίδα» (Goleman 1998, σελ.67). Κανένας δεν µπορεί να πει µε ακρίβεια σε ποιο βαθµό ευθύνεται η συναισθηµατική νοηµοσύνη για τις διαφορές των ανθρώπων στη ζωή τους. Από τα δεδοµένα προκύπτει ότι µπορεί να είναι εξίσου και µερικές φορές πιο ισχυρή από το δείκτη νοηµοσύνης (IQ). Ο Goleman, προσπαθώντας να εξηγήσει γιατί τόσοι άνθρωποι µε υψηλό IQ καταλήγουν να εργάζονται για ανθρώπους µε µέτριο IQ, υποστήριξε ότι η αιτία είναι η συναισθηµατική νοηµοσύνη. Η υπεροχή στην εργασία φαίνεται ότι είναι αποτέλεσµα της χρυσής τοµής ανάµεσα στις ικανότητες του µυαλού και της καρδιάς. Η πρώτη ολοκληρωµένη θεωρία συναισθηµατικής νοηµοσύνης προτάθηκε το 1990 από δύο ψυχολόγους στο Yale, τον Peter Salovey και τον John Mayer. Οι Salovey και Mayer όρισαν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη ως «την ικανότητα να µπορεί κανείς να παρακολουθεί και να ρυθµίζει τα δικά του συναισθήµατα αλλά και αυτά των άλλων και να τα χρησιµοποιεί ως οδηγό για σκέψη και δράση» (Επιτροπάκη, 2005). Ο Salovey, εντάσσει τους παράγοντες που συνθέτουν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη και που κάνουν τους ανθρώπους να πετυχαίνουν ή όχι στη ζωή τους, σε πέντε βασικούς τοµείς οι οποίοι είναι : (1) Η γνώση των συναισθηµάτων µας (αυτοεπίγνωση). Η ικανότητα ενός ατόµου να αναγνωρίζει τα συναισθήµατά του είναι σηµαντική, για την ψυχολογική ενόραση και την αυτοκατανόηση. Άνθρωποι µε αυτοεπίγνωση, οργανώνουν καλύτερα τη ζωή τους και είναι πιο σίγουροι και προσγειωµένοι στις αποφάσεις που παίρνουν για τον εαυτό τους. (2) Έλεγχος των συναισθηµάτων (αυτορρύθµιση). Η χειραγώγηση και ο έλεγχος των συναισθηµάτων, οικοδοµείται πάνω στην αυτοεπίγνωση. Ο έλεγχος του θυµού, η απαλλαγή από το άγχος ή την κατήφεια, η ικανότητα του ατόµου να ηρεµεί, βοηθούν στο ξεπέρασµα των απογοητεύσεων της ζωής. (3) Εξεύρεση κινήτρων για τον εαυτό µας (αυτοπαρακίνηση). Ο έλεγχος των συναισθηµάτων προς την εξυπηρέτηση ενός στόχου, είναι ουσιαστικός στην προσήλωση της προσοχής, στην αυτοκυριαρχία και στη δηµιουργικότητα. Οι άνθρωποι που δηµιουργούν κίνητρα για τον εαυτό τους είναι πιο παραγωγικοί και αποτελεσµατικοί σε οτιδήποτε κάνουν. (4) Αναγνώριση των συναισθηµάτων των άλλων (ενσυναίσθηση). Η ικανότητα ενός ανθρώπου να αναγνωρίζει τα συναισθήµατα των άλλων σχετίζεται µε τον αλτρουισµό. Τα ενσυναισθητικά άτοµα αντιλαµβάνονται πιο εύκολα τα σιωπηλά µηνύµατα και τις ανάγκες των άλλων. Αυτό τα κάνει καλύτερα σε επαγγέλµατα που έχουν σχέση µε κοινωνική προσφορά, διδασκαλία, πωλήσεις και διοίκηση. (5) Χειρισµός των σχέσεων (κοινωνικές δεξιότητες). Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις, δείχνουν σε µεγάλο βαθµό την ικανότητα του χειρισµού των συναισθηµάτων των άλλων. Είναι η ικανότητα που βρίσκεται πίσω από τα δηµοφιλή άτοµα και τις ηγετικές φυσιογνωµίες. Οι άνθρωποι διαφέρουν ως προς τις ικανότητές τους σε καθέναν από αυτούς τους τοµείς. Κάποιος µπορεί να είναι επιδέξιος σε έναν τοµέα και να υστερεί σε κάποιον άλλο. Ο εγκέφαλός µας όµως είναι εύπλαστος και µαθαίνει συνέχεια. Έτσι ISSN

3 πολλά κενά στις συναισθηµατικές δεξιότητες µπορούν, µε τη σωστή προσπάθεια, να καλυφθούν (Goleman, 1998). Παράγοντες που µπορεί να επηρεάζουν τη συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών είναι: 1) η ωρίµανση του εγκεφάλου και του κεντρικού νευρικού συστήµατος, 2) οι ατοµικές διαφορές των παιδιών,3) οι διαφορές φύλου, 4) οι µη φυσιολογικές αναπτυξιακές καταστάσεις π.χ. αυτιστικά παιδιά, 5)η ανάπτυξη στους άλλους τοµείς π.χ. νοητική ανάπτυξη, 6) το οικογενειακό περιβάλλον και οι οικογενειακές σχέσεις, 7) οι επιρροές του κοινωνικοπολιτιστικού περιβάλλοντος (Ντολιοπούλου, 2003). Ένα πρόγραµµα για την καλλιέργεια των συναισθηµάτων, δεν µπορεί να επηρεάσει όλους τους παραπάνω παράγοντες όπως π.χ. το φύλο ή το κεντρικό νευρικό σύστηµα και τον εγκέφαλο, αλλά σίγουρα µπορεί να παρέµβει και να επηρεάσει ή να τροποποιήσει το περιβάλλον των παιδιών (οικογενειακό και σχολικό), να βοηθήσει στη νοητική και γλωσσική τους ανάπτυξη, πράγµα που θα προωθήσει την έκφραση και κατανόηση των συναισθηµάτων τους και να βελτιώσει προβληµατικές ή µη φυσιολογικές συµπεριφορές. 2.Πρόγραµµα Αγωγής υγείας και Συναισθηµατική Αγωγή Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, γίνεται κατανοητή η µεγάλη σηµασία των συναισθηµάτων στην πορεία ενός ατόµου στη ζωή του και εύκολα βγαίνει το συµπέρασµα ότι η έγκαιρη και σωστή συναισθηµατική αγωγή βοηθάει στο κτίσιµο ολοκληρωµένων προσωπικοτήτων. Σύµφωνα µε τον Φλουρή (Χατζηγεωργίου, χ.χ.), η συναισθηµατική νοηµοσύνη αποτελεί σηµαντικό εφόδιο για τα άτοµα της σηµερινής εποχής και η ανάπτυξη θετικού αυτοσυναισθήµατος και διαπροσωπικών δεξιοτήτων είναι βασικοί σκοποί των αναλυτικών προγραµµάτων του µέλλοντος. Πράγµατι, είναι γεγονός ότι τα σηµερινά εκπαιδευτικά προγράµµατα δίνουν έµφαση στην συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών. Μεταξύ άλλων, οι ικανότητες που επιδιώκεται να αναπτυχθούν είναι η αυτοεκτίµηση των παιδιών, η ικανότητα συνεργασίας, η κατανόηση της αξίας της οµαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης, η συνειδητοποίηση της µοναδικότητάς τους, ο εντοπισµός οµοιοτήτων και διαφορών σε σχέση µε τους άλλους και ο σεβασµός τους, η ανάπτυξη συναισθηµάτων αγάπης και αδελφοσύνης για όλα τα πλάσµατα της γης, η εκµάθηση βασικών κανόνων υγιεινής και προστασίας, κ.α. Το υπουργείο παιδείας προτείνει το πρόγραµµα αγωγής υγείας, όπου ως στόχοι του αναφέρονται: «Οι µαθητές να αντιληφθούν ορισµένες αξίες που αφορούν τα ζητήµατα υγείας και να εφαρµόσουν τις σχετικές αρχές. Να αναπτύξουν αυτοεκτίµηση. Να καλλιεργήσουν τις σχέσεις τους µε τους άλλους και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να ακολουθούν τους βασικούς κανόνες υγιεινής». (.Ε.Π.Π.Σ. 2002, σελ. 7). Για την υλοποίηση των στόχων προτείνονται δύο µεγάλες θεµατικές ενότητες: α) Ο εαυτός µου και β) Η σχέση µου µε το περιβάλλον. Οι ενότητες αυτές χωρίζονται σε υποενότητες όπως π.χ. Παρατηρώ τον εαυτό µου, Πώς είµαι, Περιποιούµαι και ISSN

4 φροντίζω το σώµα µου ή Αποδοχή καινούριων όρων συµβίωσης, Προσαρµογή στο σχολικό περιβάλλον κ.λ.π. Για την υποστήριξη του προγράµµατος αγωγής υγείας έχει εκδοθεί από το ΥΠΕΠΘ φάκελος µε υλικό που περιλαµβάνει οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς και τετράδια εργασίας για τους µαθητές και απευθύνεται σε παιδιά από Ε τάξη ηµοτικού και πάνω. Πολλές/οί νηπιαγωγοί µε ερέθισµα το υλικό του ηµοτικού, προσάρµοσαν και εφάρµοσαν παρόµοιες, πιο απλοποιηµένες δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο. Σύµφωνα µε τον Hyson (Ντολιοπούλου, 2003, σελ.280), οι βασικοί στόχοι µιας προσέγγισης για την καλλιέργεια των συναισθηµάτων είναι: η κατανόηση των συναισθηµάτων των ίδιων των παιδιών και των άλλων µέσα από την αλληλεπίδρασή τους µε τους άλλους, η έµφαση στη συναισθηµατική φύση της σχέσης παιδιών παιδαγωγού, η επιλογή δραστηριοτήτων, ώστε να καλύπτονται οι συναισθηµατικές ανάγκες των παιδιών, η καλλιέργεια της έκφρασης των συναισθηµάτων των παιδιών και της παιδαγωγού και η ανάπτυξη θετικών συναισθηµατικών καταστάσεων. 3.Ο ρόλος του παιδαγωγού Οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή µε τα παιδιά και επηρεάζουν τη συναισθηµατική τους ανάπτυξη είναι οι γονείς και το άµεσο οικογενειακό τους περιβάλλον, οι εκπαιδευτικοί και οι συµµαθητές τους. Τα παιδιά «στο πλαίσιο του σχολικού συστήµατος εσωτερικεύουν νόµους και αξίες Αυτό το γεγονός της εσωτερίκευσης παρέχει στο άτοµο την ευκαιρία να δοµήσει την ταυτότητά του σε βασικά κεφάλαια σχέσεων, κοινωνικοποίησης και γνώσης και να αισθανθεί αποδεκτό σε ένα πλατύτερο κοινωνικό επίπεδο (Καΐλα, 1999, σελ.51). Στην τάξη οι δάσκαλοι είναι εκείνοι που σηκώνουν το βάρος της εκπαίδευσης των παιδιών και είναι απαραίτητο να διαµορφώσουν ένα κλίµα που θα επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση και την καλλιέργεια των συναισθηµάτων και παράλληλα θα δίνει ευκαιρίες για ανάπτυξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ παιδαγωγού-παιδιών, αλλά και των παιδιών µεταξύ τους. Είναι επίσης δυνατό, για µια πιο ολοκληρωµένη αγωγή, να επηρεάσουν και τους γονείς και να δώσουν κατευθύνσεις για σωστό χειρισµό των συναισθηµάτων των παιδιών τους. Για το σωστό χειρισµό των συναισθηµάτων των παιδιών, πρέπει πρώτα οι εκπαιδευτικοί να τα αντιληφθούν και να τα κατανοήσουν. Για να γίνει αυτό είναι σκόπιµη η προσεκτική ακρόαση και παρακολούθηση της συµπεριφοράς των παιδιών όταν µε διάφορους τρόπους εκφράζουν τους φόβους και τις αγωνίες τους. Οι παιδαγωγοί αποτελούν πρότυπο για τα παιδιά γι αυτό η συµπεριφορά τους πρέπει να είναι απόλυτα ελεγχόµενη. Για να το πετύχουν αυτό, πρέπει πρώτα οι ίδιοι να αποκτήσουν έναν ικανοποιητικό βαθµό συναισθηµατικής νοηµοσύνης, έχοντας επίγνωση ανά πάσα στιγµή των συναισθηµάτων τους και ελέγχοντας τις αντιδράσεις ISSN

5 τους. Σε περιπτώσεις απώλειας του ελέγχου, πρέπει να συζητούν µε τα παιδιά τη συµπεριφορά τους και να προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους αντίδρασης που θα µπορούσαν να είχαν (Ντολιοπούλου, 2003). Μεγάλο ρόλο για το κτίσιµο µιας υγιούς προσωπικότητας παίζει το συναισθηµατικά ασφαλές περιβάλλον. Για να είναι το σχολείο συναισθηµατικά ασφαλές, απαιτείται α) να υπάρχει σταθερότητα στο περιβάλλον (συγκεκριµένες θέσεις αντικειµένων, χώρος φύλαξης προσωπικών ειδών, τήρηση συγκεκριµένης σειράς σε βασικές δραστηριότητες κ.α.), β) το περιβάλλον να αντικατοπτρίζει την αποδοχή του κοινωνικοπολιτισµικού περιβάλλοντος των παιδιών (φωτογραφίες, αντικείµενα κ.α.) και γ) να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών (Hyson, στο Ντολιοπούλου, 2003). Η καλή σχέση του εκπαιδευτικού µε τα παιδιά και το κλίµα αποδοχής και κατανόησης βοηθάει επίσης στη δηµιουργία του συναισθηµατικά ασφαλούς κλίµατος. Η µη λεκτική επικοινωνία και η ασυνείδητη πολλές φορές συµπεριφορά επηρεάζει καθοριστικά το κλίµα του σχολείου. «Το 90% ή και περισσότερο ενός συναισθηµατικού µηνύµατος είναι µη λεκτικό. Και τέτοια µηνύµατα άγχος στη φωνή, εκνευρισµός και ταχύτητα µιας κίνησης ή µιας χειρονοµίας σχεδόν πάντα γίνονται αντιληπτά µε τρόπο ασυνείδητο, χωρίς να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη φύση του µηνύµατος, αλλά απλώς µε τη σιωπηλή πρόσληψή του και την αντίδραση σε αυτό» (Goleman, 1998,σελ.150). Συχνά οι παιδαγωγοί χρησιµοποιούν αµοιβές και τιµωρίες για την αξιολόγηση των παιδιών, όπως αστεράκια, αυτοκόλλητα, τεστ κ.λ.π. Υπάρχουν όµως και άλλες, που δεν χρησιµοποιούνται σκόπιµα για αξιολόγηση, για τα παιδιά όµως είναι, όπως προνόµια, ανάθεση ευθυνών, χαµόγελα, µατιές, αγκαλιάσµατα, σκυθρώπιασµα κ.λ.π. Αυτές οι πρακτικές οδηγούν σε διαφοροποιήσεις µεταξύ των παιδιών και επηρεάζουν τη συµπεριφορά τους αλλά και την αυτοεικόνα τους (Shipman, στο Περσιάνης και Κουτσελίνη και Κεφάλα, 1992). 4.Στρατηγικές Συναισθηµατικής Αγωγής. Ο Gottman (2000, σελ.33 και 92), καθηγητής ψυχολογίας στο πανεπιστήµιο της Ουάσιγκτον, που ασχολήθηκε κυρίως µε τις οικογενειακές σχέσεις, αναφέρει ότι υπάρχουν πέντε στάδια συναισθηµατικής αγωγής που συνήθως ακολουθούν οι γονείς για να αυξήσουν τη συναισθηµατική νοηµοσύνη των παιδιών, τα παρακάτω: Έχουν επίγνωση των συναισθηµάτων των παιδιών. Βλέπουν το συναίσθηµα ως µια ευκαιρία για οικειότητα και διδασκαλία. Ακούν προσεκτικά, δείχνουν ενσυναίσθηση και αναγνωρίζουν τα αρνητικά συναισθήµατα του παιδιού. Βοηθούν το παιδί να βρει λέξεις για να κατονοµάσει τα συναισθήµατά του. Τέλος, θέτουν όρια και ταυτόχρονα εξετάζουν κάποιες στρατηγικές για την επίλυση του συγκεκριµένου προβλήµατος. Σύµφωνα µε τον Hyson (Ντολιοπούλου, 2003, σελ.282)), ο δάσκαλος βοηθάει τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους και τα ενθαρρύνει να κατανοήσουν τα συναισθήµατα, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των άλλων µε τους παρακάτω τρόπους: ISSN

6 (1) επαινώντας ή επιπλήττοντας τη συναισθηµατική συµπεριφορά των παιδιών, (2) προσφέροντας άµεση διδασκαλία των συναισθηµάτων (π.χ. δεν πρέπει να καυχιόµαστε για την επιτυχία µας) και (3) συζητώντας µε τα παιδιά για συναισθηµατικές καταστάσεις. 5.Μέσα και µέθοδοι για την καλλιέργεια των συναισθηµάτων. Η κατανόηση των συναισθηµάτων των παιδιών, τα βοηθάει στην αυτογνωσία τους και στο να βρίσκουν τρόπους για να νιώθουν καλύτερα σε δύσκολες καταστάσεις, ενώ η κατανόηση των συναισθηµάτων των άλλων τα βοηθάει στην καλύτερη επικοινωνία µεταξύ τους και στην οµαλή ένταξή τους στην κοινωνία (Ντολιοπούλου, 2003). Οι συζητήσεις µε τα παιδιά για καταστάσεις που τους προκαλούν διάφορα συναισθήµατα, για πιθανές αντιδράσεις τους όταν νιώθουν αυτά τα συναισθήµατα και η προσπάθεια να τα περιγράψουν µε λόγια βοηθούν στην κατανόησή τους. Ένα σπουδαίο µέσο για την καλλιέργεια των συναισθηµάτων είναι το κοινωνικό παιχνίδι της υποκριτικής (συµβολικό παιχνίδι, κοινωνικό δραµατικό παιχνίδι, φανταστικό παιχνίδι). Η γνωστική, κοινωνική και συναισθηµατική αξία αυτού του παιχνιδιού είναι πολύ µεγάλη. «Το κοινωνικό παιχνίδι της υποκριτικής επιτρέπει στα παιδιά να διαλύσουν τη σύγχυση και το φόβο, να αποφορτίζονται συγκινησιακά και να επιτυγχάνουν συναισθηµατική ισορροπία, µια άποψη για το παιχνίδι που χρησιµοποιείται από παλιά στην παίγνιο-θεραπεία των παιδιών» Επίσης, το κοινωνικό παιχνίδι της υποκριτικής προκαλεί µεταξύ άλλων «καλύτερη συνεργασία µεταξύ των συνοµηλίκων, περισσότερη οµαδική δραστηριότητα, µεγαλύτερη ενσυναίσθηση, καλύτερο έλεγχο των παρορµήσεων, µειωµένη επιθετικότητα».(τζελετοπούλου, 2004, σελ.109 και 115). Παρόµοια λειτουργία έχει και το θεατρικό παιχνίδι, που παίζουν οι παιδαγωγοί µαζί µε τα παιδιά. Το θεατρικό παιχνίδι βοηθάει τα παιδιά να αποκτήσουν τον έλεγχο του σώµατός τους, οξύνει την ικανότητα του παιδιού να επικοινωνεί µε τους άλλους, δίνει την ευκαιρία για αυθεντική κοινωνικοποίηση, επηρεάζει τις σχέσεις των παιδιών µεταξύ τους (Faure και Lascar, 1994). Το θεατρικό παιχνίδι αναπτύσσει τη φαντασία και τη δηµιουργικότητα των παιδιών, τα µαθαίνει να ακούν, να συγκεντρώνονται, να εκφράζουν συναισθήµατα και καταστάσεις. Το άγχος στην αρχή της χρονιάς, η αγωνία για το άγνωστο, ανακατεµένες σκέψεις και συναισθήµατα ξεκαθαρίζουν µέσω των παιχνιδιών γνωριµίας, των ασκήσεων εµπιστοσύνης, των αστείων µιµήσεων, της παντοµίµας ή των αυτοσχεδιασµών (Μπασκλαβάνη και Παπαθανασίου και Λιτσαρδάκη, 1985). Άριστο επίσης µέσο για έκφραση και κατανόηση συναισθηµάτων, για τα µικρότερα παιδιά είναι το κουκλοθέατρο. Το κουκλοθέατρο, µέσα από τα παθήµατα των ηρώων, δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να αφοµοιώσει τους ηθικούς νόµους, τους κανόνες, τις αξίες καθώς και τη δοµή και τη λειτουργία της κοινωνίας στην οποία ζει. Μέσα από την κούκλα εκφράζεται ο εσωτερικός κόσµος του παιδιού, οι αγωνίες, οι φόβοι, οι προβληµατισµοί, τα προβλήµατα, οι επιθυµίες, τα όνειρα και οι εµπειρίες του (Άλκηστις, 1993). ISSN

7 Είναι γνωστή η εκφραστική δύναµη των παιδιών µέσα από το ιχνογράφηµα και η αποτύπωση συναισθηµάτων µέσα στα παιδικά σχέδια. Αυτά αποτελούν έναν άλλο τρόπο διερεύνησης των συναισθηµάτων των παιδιών και πολλές φορές είναι το ερέθισµα για µια σχετική συζήτηση και ίσως για µια λύση σε κάποιο πρόβληµα. Όπως αναφέρει η Malchiodi (2001), τα παιδιά που δεν µπορούν να εκφραστούν λεκτικά, µέσω της ζωγραφικής µπορούν να αποσαφηνίσουν ανάµικτα, απροσδιόριστα συναισθήµατα, να τα φωτίσουν και να τα βάλουν σε τάξη. Να ξεκαθαρίσουν δηλαδή συναισθήµατα ασαφή και ακατανόητα. Μέσα από το ιχνογράφηµα επίσης πολλές φορές, παιδιά, απρόθυµα να µιλήσουν για γεγονότα που τους έχουν συµβεί λόγω ντροπής ή ταµπού ή έλλειψης λεξιλογίου ή ακόµη λόγω του φόβου των συνεπειών, καταφέρνουν να «µιλήσουν» και να εξωτερικεύσουν κρυµµένα συναισθήµατά τους (Τόµας και Σιλκ,2000). Η ανάγνωση ιστοριών ή παραµυθιών είναι µία άλλη µέθοδος προσέγγισης των συναισθηµάτων. Οι αφηγήσεις αυτές, «αγγίζουν προβλήµατα ενηλικίωσης, οικογενειακών συγκρούσεων, επιβεβαίωσης της προσωπικότητας, προβλήµατα αγάπης, αφοσίωσης, ζήλιας, αποµόνωσης, απόρριψης, λειτουργώντας ως συµβολικοί καταλύτες για την αντίληψη, ώστε να διαφωτίσουν τις συγχύσεις της εσωτερικής και εξωτερικής ζωής του παιδιού. Οι παραµυθιακές καταστάσεις βοηθούν συχνά το παιδί να αποδραµατοποιήσει τις ψυχικές του καταστάσεις, να αποενοχοποιηθεί, αφού συναισθήµατα που το βαραίνουν συµβαίνουν και σε άλλους τους παραµυθιακούς ήρωες- πέρα από αυτό, να κινητοποιήσει τη φαντασία του αλλά και το ασυνείδητό του» (Αναγνωστοπούλου, 2002, σελ.90-91). Προκειµένου λοιπόν, τα παιδιά να κατανοήσουν τα συναισθήµατα πρέπει να έχουν πολλές ευκαιρίες για να τα βιώσουν, να τα παρατηρήσουν και να τα εκφράσουν (Ντολιοπούλου, 2003). Η αυτοεπίγνωση, ο αυτοέλεγχος, η ενσυναίσθηση και οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις, εκτός από τα µέσα που µόλις αναφέραµε, µπορούν να επιτευχθούν στο σχολείο και µέσα από δραστηριότητες όπως είναι: τα οµαδικά παιχνίδια, οι κατασκευές, η µουσική, ο χορός, οι περίπατοι, οι εξερευνήσεις κ.α. Για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος του σχολείου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προτείνει τη βιωµατική µέθοδο. Οι δραστηριότητες είναι κυρίως συλλογικές, πράγµα που ευνοεί τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση των παιδιών. Τα σχέδια εργασίας ενθαρρύνουν τη συµµετοχή, την πρωτοβουλία, τη συνεργασία, τη δηµιουργικότητα και το διάλογο. Η βιωµατική µέθοδος ακουµπάει στο συναίσθηµα του παιδιού. Τα παιδιά µπορούν να κατανοήσουν τα συναισθήµατα τα δικά τους, αλλά και των άλλων µέσα από διάφορες δραστηριότητες που τους είναι ευχάριστες και έχουν νόηµα και σκοπό γι αυτά, ώστε να τα παρακινούν για δράση. Τέτοιες δραστηριότητες µπορεί να αφορούν την επίλυση ενός προβλήµατος, για την οποία απαιτείται η συνεργασία µεταξύ των παιδιών, την ολοκλήρωση µιας κατασκευής, την οργάνωση µιας θεατρικής παράστασης κ.λ.π. Τα µικρά αλλά επιτυχηµένα βήµατα των παιδιών µέσω της επίτευξης προσιτών, ανάλογων µε το επίπεδό τους στόχων, τα ενθαρρύνουν και τα βοηθούν να πιστέψουν στις δυνατότητές τους και να ενισχύσουν την αυτοεικόνα ISSN

8 τους και συγχρόνως τα παρακινούν για περαιτέρω δράση και εξερευνήσεις (αυτοπαρακίνηση). Η σύνδεση των δραστηριοτήτων µε θετικά συναισθήµατα, η χαρά και η ικανοποίηση, «που σχετίζονται µε την επίτευξη στόχων, συνήθως συνοδεύονται από εµπιστοσύνη στον εαυτό, αίσθηση δύναµης και αυτοπεποίθηση» (Ντολιοπούλου, 2003). Σύµφωνα µε τη θεωρία των θετικών συναισθηµάτων του Fredrickson, «όταν οι άνθρωποι βιώνουν θετικά συναισθήµατα (αγάπη, ενδιαφέρον, χαρά κ.α.) βελτιώνουν και εµπλουτίζουν το ρεπερτόριο των σκέψεων και των πράξεων που µπορούν να χρησιµοποιήσουν όταν αντιµετωπίζουν τις προκλήσεις της ζωής, δηλαδή διευρύνουν το πεδίο των εναλλακτικών λύσεων στις οποίες µπορούν να στραφούν για να επιλύσουν ένα πρόβληµα και χαρακτηρίζονται από µεγάλη ποικιλία δράσεων, στις οποίες µπορούν να καταφύγουν για να επιτύχουν ένα στόχο» (Ερευνητική οµάδα για τη µελέτη των θετικών συναισθηµάτων και το ρόλο τους στην ψυχική υγεία, 2005). 6.Συµπεράσµατα Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω φάνηκε καθαρά η αξία της συναισθηµατικής νοηµοσύνης και η ανάγκη εκπαίδευσης των παιδιών προς αυτή την κατεύθυνση. Το σχολείο, µε τα µέσα που διαθέτει, µπορεί να προσφέρει τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες για µια εκπαιδευτική προσέγγιση µε στόχο την καλλιέργεια των συναισθηµάτων. Σίγουρα η καλλιέργεια των συναισθηµάτων είναι µία διαδικασία µακρόχρονη και περνάει µέσα από όλες τις καθηµερινές δραστηριότητες των παιδιών, από την πιο απλή µοναχική ενασχόληση που µπορεί να προκαλέσει αισθήµατα χαράς και ικανοποίησης, µέχρι και όλες τις οµαδικές αλληλεπιδράσεις των παιδιών µεταξύ τους αλλά και µε την νηπιαγωγό. Το Υπουργείο Παιδείας χρειάζεται να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενηµέρωση, επιµόρφωση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίζουν αποτελεσµατικά ένα πρόγραµµα για τα συναισθήµατα. Η συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι µια σχετικά καινούρια έννοια και η εκπαίδευση των παιδιών προς αυτή την κατεύθυνση απαιτεί πρωτίστως την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε, ότι είναι καθήκον της πολιτείας και των εκπαιδευτικών η συνεχής αναζήτηση τρόπων, µέσων και µεθόδων που συντελούν στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη της συναισθηµατικής νοηµοσύνης των παιδιών. Η καλλιέργεια των συναισθηµάτων των παιδιών, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της εκπαίδευσης, καθώς η τρυφερή ηλικία και το εύπλαστο του χαρακτήρα τους, προσφέρουν τη δυνατότητα ουσιαστικής βοήθειας στο κτίσιµο υγιών συναισθηµατικά προσωπικοτήτων και κατά συνέπεια πετυχηµένων, στη µετέπειτα ζωή τους, ανθρώπων. ISSN

9 Βιβλιογραφικές παραποµπές: Άλκηστις. (1993). Κουκλοθέατρο. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Αναγνωστοπούλου,. (2002). Λογοτεχνική πρόσληψη στην προσχολική και πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης. Βρεττός, Γ. και Καψάλης, Α. (1997). Αναλυτικό πρόγραµµα. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Επιτροπάκη, Ο. (2005). Ηγεσία και συναισθηµατική νοηµοσύνη: Πολυτέλεια ή αναγκαιότητα; Ανακτήθηκε στις 20 εκεµβρίου 2005 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής και Οργανισµός κατά των ναρκωτικών. (1996). Στηρίζοµαι στα πόδια µου. Εκπαιδευτικό Υλικό Αγωγής Υγείας. Αθήνα: Κέντρο Εκπ-σης για την πρόληψη της Χρήσης ναρκωτικών και την προαγωγή της υγείας. Ερευνητική οµάδα για τη µελέτη των θετικών συναισθηµάτων και το ρόλο τους στην ψυχική υγεία. (2005). Θεωρία θετικών συναισθηµάτων. Ανακτήθηκε στις 24 Νοεµβρίου 2005 από την ηλεκτρονική διεύθυνση : Faure, G. και Lascar, S. (1994). Το θεατρικό παιχνίδι. Αθήνα: Gutenberg. Goleman, D. (1998). Η συναισθηµατική νοηµοσύνη. Μετ. Παπασταύρου, Α. Επιµ. Νέστορος, Ι. και Ξενάκη, Χρ. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Gottman, J. (2000). Η συναισθηµατική νοηµοσύνη των παιδιών. Πώς να µεγαλώσουµε παιδιά µε συναισθηµατική νοηµοσύνη. Μετ. Ξενάκη, Χρ. Επιµ. Χατζηχρήστου Χρ. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Helm, H. J. και Katz, L. Μέθοδος project και προσχολική εκπαίδευση. Μετ. Βεργιοπούλου, Α. Επιµ. Χρυσαφίδης, Κ. και Κουτσουβάνου, Ευ. Αθήνα: Μεταίχµιο. Καΐλα, Μ. (1999). Ο εκπαιδευτικός στα όρια της παιδαγωγικής σχέσης. Αθήνα: Αυτοέκδοση. Malchiodi, C.A. (2001). Κατανοώντας τη ζωγραφική των παιδιών. Mετ. Ξενάκη, Χ. και Παπαδοπούλου, Λ. Επιµ. Αναγνωστοπούλου Ν. Αθήνα: Ελληνικά γράµµατα. Μίλερ, Τζ. (2004). εκάλεπτα µαθήµατα ζωής για παιδιά. Αθήνα: Άγκυρα. Μπασκλαβάνη, Ο. και Παπαθανασίου, Α. και Λιτσαρδάκη, Α. (1985). Φώτα παρακαλώ. Αθήνα: Κέδρος. Ντολιοπούλου, Ε. (2001), Σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής. Αθήνα: Τυπωθήτω- Γ. αρδανός. Ντολιοπούλου, Ε. (2003). Σύγχρονα προγράµµατα για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αθήνα: Τυπωθήτω Γ. αρδανός. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2002)..Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο και προγράµµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων. Αθήνα. Περσιάνης, Π. και Κουτσελίνη, Μ. και Κεφάλα, Μ. (1992). Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Έννοιες και θέµατα. Λευκωσία: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Πονς, Ε. Π. και Γκονθάλεθ, Ι. Λ. (2003). Μάθετε στα παιδιά σας 20 αξίες της ζωής. Αθήνα: Άγκυρα. Σίµου, Β. και Reasoner, B. και Borba, M. (χ.χ.). Χτίζοντας την αυτοεκτίµηση στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. α)εγχειρίδιο του δασκάλου και β)ασκήσεις πρακτικής εφαρµογής. Αθήνα: Ελληνικό συµβούλιο αυτοεκτίµησης (Φλώρου 3, Νέα Φιλοθέη). ISSN

10 Τζελετοπούλου, Γκ. (2004). Τα νήπια και το παιχνίδι της υποκριτικής. Παιδαγωγικό Βήµα Αιγαίου, τ. 53, σελ Μυτιλήνη:Κουτζαµάνης. Τόµας, Γκ. και Σιλκ, Α. (2000). Η ψυχολογία του παιδικού σχεδίου. Μετ. Μπονώτη, Φ. Αθήνα:Καστανιώτης. Χατζηγεωργίου, Γ. (χ.χ.). Γνώθι το curriculum. Αθήνα: Ατραπός. ISSN

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Δ.Ε.Π.Π.Σ. Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Δ.Ε.Π.Π.Σ. Κόνσολας Ν. Μάνος, Λέκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1. Εισαγωγή Η καλλιέργεια των συναισθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Μαυρομάτη Παιδοψυχολόγος Δήμος Πειραιά

Ευγενία Μαυρομάτη Παιδοψυχολόγος Δήμος Πειραιά Ευγενία Μαυρομάτη Παιδοψυχολόγος Δήμος Πειραιά Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι η σύνθεση όλων εκείνων των παραγόντων που κάνουν έναν άνθρωπο να πετυχαίνει στη ζωή του Αυτοεπίγνωση (αναγνώριση των συναισθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Ρώσσιος Χρήστος

Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Ρώσσιος Χρήστος Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ρώσσιος Χρήστος Συναίσθηµα: Είναι µια σύνθετη συγκινησιακή κατάσταση (περιλαµβάνει και σωµατικές αντιδράσεις και γνώσεις) που αποδίδει και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία Αικατερίνη Φλώρου Εκπαιδευτικός Νοµικός Σύµβουλος ΣΕΠ ΓΕΛ Αναβύσσου Το σχολείο βασικός φορέας κοινωνικοποίησης Οι σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το Η δηµιουργία του παρόντος υλικού έγινε στο πλαίσιο της ενέργειας 2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ 2 µε τίτλο: «Προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Η οικογένεια είναι το κατ εξοχήν περιβάλλον στο οποίο ζει, αναπτύσσεται και διαμορφώνεται το παιδί. Αντιλαμβάνεται λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;

ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ΗΓΕΣΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα; ρ. Όλγα Επιτροπάκη Eπίκουρος Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συµπεριφοράς & ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ALBA Επισκόπηση της παρούσας οµιλίας Έχει το

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης

Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης Νοημοσύνη; Ικανότητα διεκπεραίωσης γνωστικών λειτουργιών (μνήμη, προσοχή, αντίληψη, μάθηση, αφαιρετική σκέψη, ομιλία, κλπ.) Αξιολογείται

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου)

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Ομιλία-συζήτηση με βασικό άξονα προσέγγισης το Φάσμα του Αυτισμού και με αφορμή το βιβλίο της Εύας Βακιρτζή «Το Αυγό» στο

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

η συναισθηματική νοημοσύνη

η συναισθηματική νοημοσύνη η συναισθηματική νοημοσύνη Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη; Με τη θεωρία του της προσωπικής νοημοσύνης στο πλαίσιο των 6 τύπων νοημοσύνης, o Gardner επινόησε ήδη ένα μοντέλο της περίφημης συναισθηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 3.2. Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Σχέσεων ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΧΡΟΝΟΣ: 1 διδακτική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατολογία: 1. Όλου του κόσµου τα παιχνίδια: Ένα ταξίδι που χαρτογραφεί την ιστορία του παιχνιδιού 2. Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια: Παιχνίδια από ά

Θεµατολογία: 1. Όλου του κόσµου τα παιχνίδια: Ένα ταξίδι που χαρτογραφεί την ιστορία του παιχνιδιού 2. Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια: Παιχνίδια από ά Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α 2 0 1 6-2 0 1 7 Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα έχουν σκοπό να βοηθήσουν τα παιδιά να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ένα θέµα, συνδυάζοντας το παιχνίδι µε τη γνώση.

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 μάθημα Διδάσκουσα Δήμητρα Ιορδάνογλου ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Ένα σύνολο μη γνωστικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο Ίδρυμα Λασκαρίδη

Επίσκεψη στο Ίδρυμα Λασκαρίδη Τάξη: Β, τμήματα: 3 ο & 4 ο Σχολικό έτος: 2011-12 Επίσκεψη στο Ίδρυμα Λασκαρίδη Συνοδοί καθηγητές: Γιαννίρη Σμαρώ, Γκόντα Θεοδώρα και Μπακούρος Βασίλειος 1 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Για τη σχολική χρονια

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Για τη σχολική χρονια Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Για τη σχολική χρονια 2016-2017 Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ποιες είναι οι ψυχολογικές Ο όρος «Εξάσκηση Ψυχολογικών Δεξιοτήτων» χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

www.thelonaxero.com Η συγκεκριμένη εργασία αφορά την παρουσίαση του βιβλίου «www.thelonaxero.com» με αξιοποίηση του εργαλείου Power Point.

www.thelonaxero.com Η συγκεκριμένη εργασία αφορά την παρουσίαση του βιβλίου «www.thelonaxero.com» με αξιοποίηση του εργαλείου Power Point. www.thelonaxero.com Η συγκεκριμένη εργασία αφορά την παρουσίαση του βιβλίου «www.thelonaxero.com» με αξιοποίηση του εργαλείου Power Point. Συγγραφέας του βιβλίου είναι η Τζακλίν Ουίλσον και απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Η υφιστάμενη κατάσταση καταπίεση από τον κοινωνικό τους περίγυρο απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος Όλο και περισσότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΗ»

«ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΗ» ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ «ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΗ» ΕΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΖΙΑΚΑΚΗ : ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Απευθύνεται σε μαθητές του Ειδικού σχολείου (με νοητική καθυστέρηση, ΔΕΠΥ,

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

«Η µετάβαση των νηπίων στο ηµοτικό Σχολείο. ράσεις εκπαιδευτικής παρέµβασης και ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης».

«Η µετάβαση των νηπίων στο ηµοτικό Σχολείο. ράσεις εκπαιδευτικής παρέµβασης και ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ Π.Ε. &.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ 49 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρ. ΑΝ ΡΕΑΣ Ν. ΖΕΡΓΙΩΤΗΣ Ταχ. /νση : Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ανατροφή των παιδιών, οι αξίες, τα κίνητρα που δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 2 0 1 5-2 0 1 6 ιάρκεια σεµιναρίου : 80 ώρες Κόστος : 700 (έως 10 δόσεις των 70 ) Απευθύνεται σε : εµψυχωτές, ηθοποιούς, παιδαγωγούς, θεατρολόγους, µουσειοπαιδαγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΡΝΟΥΜΕ

ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΡΝΟΥΜΕ 3ο ΕΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σχ. Έτος 2013-2014 ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΡΝΟΥΜΕ Συντονίστρια: Ορφανίδου Πήνελόπη Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: Ορφανίδου Πηνελόπη ΠΕ 25 Μαυρίδου Ελένη ΠΕ 30 Μούζα Στελλίνα ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Η απώλεια του «ονειρεμένου παιδιού» Οι γονείς βιώνουν μιαν απώλεια. Βιώνουν την απώλεια του παιδιού που έκτισαν μέσα στο

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία. Πώς επιδρά η σημερινή κοινωνία την ανάπτυξη του εφήβου; 21 ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Α1, ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Εφηβεία. Πώς επιδρά η σημερινή κοινωνία την ανάπτυξη του εφήβου; 21 ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Α1, ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Εφηβεία Πώς επιδρά η σημερινή κοινωνία την ανάπτυξη του εφήβου; ΤΜΗΜΑ Α1, ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 21 ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ 1.Χαρακτηριστικά Εφηβεία 2.Δραστηριότητες 3.Κοινωνικοποίηση 1.Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική

Μουσική Παιδαγωγική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία. Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής. Τι είναι Μουσική Παιδαγωγική Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) - ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσική Παιδαγωγική Εισαγωγικές έννοιες μουσικής παιδαγωγικής Μουσικοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης Στη πράξη, για να είναι μια σχολική μονάδα αποτελεσματική, είναι απαραίτητη η αρμονική και μεθοδική λειτουργία του κάθε υποσυστήματος: μαθητές, εκπαιδευτικοί, διδακτικοί χώροι, διαθέσιμα μέσα, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχύτητα Πολλαπλασιασμός και αχρήστευση γνώσεων Τεχνολογική επανάσταση Παγκοσμιοποίηση δικτύων Πολυπολιτισμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Module 3 είγµατα για Μαθησιακό Πρόγραµµα Αλφαβητισµού Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Αίτηση για κοινωνική στέγαση Το Ταµείο Στέγασης των ηµαρχείων Λουπλιάνας Μη κυβερνητικός οργανισµός στέγασης Λτδ Ιούνιος,

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες Προστασίας και Κινδύνου

Παράγοντες Προστασίας και Κινδύνου Η ψυχική ζωή του παιδιού οικοδομείται μέσα από μια σχέση αλληλεπίδρασης με τους σημαντικούς Άλλους, τη μητέρα και τον πατέρα αρχικά και το ευρύτερο περιβάλλον στη συνέχεια. Μέσα από αυτήν τη συναισθηματική

Διαβάστε περισσότερα

Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα

Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα Βίκη Παυλίδη Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, ΜΑ,MSc Τμήμα Συμβουλευτικής & Ψυχολογίας Εκπαιδευτήρια Γείτονα Χαρακτηριστικά της χαρισματικότητας Γνωστικές Δεξιότητες Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξοικείωση των Διευθυντών (εκπαιδευτικών) με τη δυναμική της ομάδας με έμφαση στη βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων στη σχολική κοινότητα».

«Η εξοικείωση των Διευθυντών (εκπαιδευτικών) με τη δυναμική της ομάδας με έμφαση στη βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων στη σχολική κοινότητα». «Η εξοικείωση των Διευθυντών (εκπαιδευτικών) με τη δυναμική της ομάδας με έμφαση στη βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων στη σχολική κοινότητα». ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 ης ΠΕΡΙΦ.

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Διάρκεια: Περιληπτική Περιγραφή: Δύο 45λεπτες διδακτικές περίοδοι Η πρώτη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η δημιουργική γραφή στο δημοτικό σχολείο είναι μια προσπάθεια να ξυπνήσουμε στο παιδί τα συναισθήματα και τις σκέψεις του,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Δράση Teachers 4 Europe

Εκπαιδευτική Δράση Teachers 4 Europe Εκπαιδευτική Δράση Teachers 4 Europe «Κάνε τη Διαφορά! Δράσεις κατά του ρατσισμού και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο περιβάλλον της Ε.Ε.» Ζερβού Κυριακή ΠΕ 70 Δασκάλα/ΠΕ 13 Νομικός 6 ο Διαπολιτισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση Μαθηµατική Μοντελοποίηση Μοντελοποίηση Απαιτητική οικονοµία και αγορά εργασίας Σύνθετες και περίπλοκες προβληµατικές καταστάσεις Μαθηµατικές και τεχνολογικές δεξιότητες Επίλυση σύνθετων προβληµάτων Μαθηµατικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

«Συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη»

«Συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη» Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νέας Προποντίδας Σχολικό Έτος 2012-13 «Συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη» Υπεύθυνος δάσκαλος : Τάκος Αθανάσιος Π.Ε. 070.5 Πορταριά, Ιούνιος 2013 Θεματικός άξονας: μαθαίνω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερομηνίες ΠΑ 2015-2016 Ημερομηνίες ΠΑ Έργο 15-18/3/2016 & 21-24/3/2016 Παρακολούθηση προγράμματος Νηπιαγωγείου 28/3-1/4/2015 & 4-8/3/2015 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2013-2014 Εκπαιδευτική διημερίδα Η διαφοροποιημένη διδασκαλία: από τη θεωρία στη πράξη Η Κουτσελίνη (2006) εντοπίζει τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Καταβάτη Ευανθία του Παναγιώτη Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αιτωλ/νίας Ένα από τα βασικά στοιχεία βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Managers & Leaders. Managers & Leaders

Managers & Leaders. Managers & Leaders είναι διαφορετικοί? Οι ηγέτες των επιχειρήσεων έχουν περισσότερα κοινά µε τους καλλιτέχνες παρά µε τους Managers.. 1 Αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας SHIP Αντιµετώπιση της αλλαγής Λήψηαπόφασης : τι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά.

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τουαλέτα, υγιεινή, πρωινό. Πρωινή προσευχή, ημερολόγιο, αναφορά στο θέμα εβδομάδας. Πρόκειται για τη θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Γ. Μπάρμπας Ε. Γκιργκινούδη θεωρητικό πλαίσιο βασικός πυρήνας

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη και Επικοινωνία

Συναισθηματική Νοημοσύνη και Επικοινωνία Συναισθηματική Νοημοσύνη και Επικοινωνία Δρ. Δήμητρα Ιορδάνογλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Πάντειο Πανεπιστήμιο Τι ψάχνουν οι εργοδότες σήμερα Σχετική εργασιακή εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών. Πρωινή προσευχή.

Προσέλευση μαθητών. Πρωινή προσευχή. Προσέλευση μαθητών. Κολύμβηση Φυσική Αγωγή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες υπό την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών και κάνουν ασκήσεις για την καλύτερη φυσική κατάστασή τους και παιχνίδια ομαδικότητας, συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ..

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ.. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα)

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα) Ενότητα 3: Θεωρίες-μοντέλα κοινωνικοποίησης Αναστασία Κεσίδου

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χώρος και οι Γωνιές απασχόλησης

Ο Χώρος και οι Γωνιές απασχόλησης Ο Χώρος και οι Γωνιές απασχόλησης Δρ. Κατερίνα Σαραφίδου Σχολ. Σύμβουλος 39 ης Π.Α. Ν. Δράμας Το περιβάλλον θα πρέπει να δρα σαν ένα είδος ενυδρείου, στο οποίο αντανακλούν οι ιδέες, οι ηθικές αρχές και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τίτλος προγράμματος: «Ταξίδι στην Παραμυθοχώρα» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών. Ευφημία Τάφα

Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών. Ευφημία Τάφα Ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών Ευφημία Τάφα Παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχή έκβαση της ανάγνωσης μιας ιστορίας Χρονική στιγμή της ανάγνωσης (πότε) Το είδος του κειμένου (τι) Η «γωνιά» της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Θετική Ψυχολογία Καρακασίδου Ειρήνη, MSc Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Εισαγωγή Θετική-Αρνητική Ψυχολογία Στόχοι της Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: Αύγουστος 02, 2012 2

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί» Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους Η αυτοεικόνα μας «σχηματίζεται» ως ένα σχετικά σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Π α ι χ ν ι δ ο κ α µ ώ µ α τ α εργαστήρι παιχνιδιού ερβενίων 43, 106 81 Αθήνα τηλ.: 210-8259.289 www.paixnidokamomata. ερβενίων 43, Αθήνα

Π α ι χ ν ι δ ο κ α µ ώ µ α τ α εργαστήρι παιχνιδιού ερβενίων 43, 106 81 Αθήνα τηλ.: 210-8259.289 www.paixnidokamomata. ερβενίων 43, Αθήνα Εκπαιδευτική εµψύχωση βιωµατικό σεµινάριο για εκπαιδευτικούς ιοργάνωση: Παιχνιδοκαµώµατα για µικρούς & µεγάλους ερβενίων 43, Αθήνα 02-03 09-10 16-17 & 23-24 Νοεµβρίου 2013 ηλώσεις συµµετοχής: έως 29-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πώς Μπορούμε να. Θετικό Τρόπο με τα. Αλληλεπιδράσουμε με. Παιδιά μας ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Πώς Μπορούμε να. Θετικό Τρόπο με τα. Αλληλεπιδράσουμε με. Παιδιά μας ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Πώς Μπορούμε να Αλληλεπιδράσουμε με Θετικό Τρόπο με τα Παιδιά μας ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Η Σχέση Γονέα Παιδιού Αν ένα παιδί μεγαλώνει με επικρίσεις, μαθαίνει να καταδικάζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο παιδαγωγικός ρόλος ανανεώνεται, αναθεωρείται, αναβαθμίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού στα δηµοτικά σχολεία µε Ε.Α.Ε.Π. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Η θεµατική ενότητα «ρυθµός-κίνηση-χορός» στη σχολική Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ιετές εκπαιδευτικό πρόγραµµα Θεατρικό παιχνίδι & εµψύχωση οµάδας

ιετές εκπαιδευτικό πρόγραµµα Θεατρικό παιχνίδι & εµψύχωση οµάδας ιετές εκπαιδευτικό πρόγραµµα Θεατρικό παιχνίδι & εµψύχωση οµάδας 2 0 1 6-2 0 1 7 ιάρκεια προγράµµατος : 240 ώρες (1 ΣΚ / µήνα στη διάρκεια δύο ετών) Κόστος : 700 / έτος (έως 10 δόσεις των 70 ) ηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ Οι άνθρωποι κάνουμε πολύ συχνά ένα μεγάλο και βασικό λάθος, νομίζουμε ότι αυτό που λέμε σε κάποιον άλλον, αυτός το εκλαμβάνει όπως εμείς το εννοούσαμε. Νομίζουμε δηλαδή ότι ο «δέκτης» του μηνύματος το

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα