Credit Risk Διάλεξη 5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Credit Risk Διάλεξη 5"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credit Risk Διάλεξη 5 Μια αναφορά στα τιτλοποιημένα αξιόγραφα Μιχάλης Ανθρωπέλος 1

2 Γενικά στοιχεία Ο όρος τιτλοποίηση (asset securitization) αναφέρεται στην διαδικασία ομαδοποίησης στοιχείων του ενεργητικού (κατά κανόνα δανείων), στην δόμησή τους σαν ενιαία αξιόγραφα και στην πώλησή τους σε τρίτους (επενδυτές). Οι αποδόσεις των τιτλοποιημένων αξιόγραφων εξαρτιόνται από την καταβολή των δανειακών υποχρεώσεων που τιτλοποιούνται. Επομένως, η πώληση των αξιόγραφων αυτών συνεπάγεται και την μεταφορά του περιεχόμενου πιστωτικού κινδύνου στους επενδυτές. Τα τιτλοποιημένα αξιόγραφα διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τη μορφή έχουν τα τιτλοποιημένα στοιχεία, την ύπαρξη ή όχι εγγύησης (collateral), τη προτεραιότητα στις πληρωμές κ.α. Για παράδειγμα, στα MBS (mortgage backed securities) τιτλοποιούνται δάνεια στα οποία υπάρχει υποθήκη ένα ακίνητο, στα ABS (asset backed securities) η τιτλοποίηση γίνεται σε διάφορες μορφές δανειακών υποχρεώσεων, στα CDO (collateralized debt obligations) δημιουργούνται αξιόγραφα με πληρωμές ξεχωριστής προτεραιότητας κτλ. 2

3 Στοιχεία για το μέγεθος της αγοράς Το μέγεθος αυτής της αγοράς είχε τεράστια αύξηση τόσο στις Η.Π.Α., όσο και στην Ευρώπη μέσα στη δεκαετία του Ωστόσο, μετά την κρίση του 2007, ο όγκος συναλλαγών μειώθηκε αισθητά. Το 2003 στην Ευρώπη είχαν εκδοθεί τιτλοποιημένα αξιόγραφα αξίας 210 δις, το δις, ενώ το 2008 αυτό το ποσό έφτασε το ύψος των 820 δις περίπου. Το 2010 εκδόθηκαν κάτω από 400 δις τιτλοποιημένα αξιόγραφα στην Ευρώπη. Στις ΗΠΑ τα ποσά ήταν πολύ μεγαλύτερα. Από τα 2,2τρις το 2003, στα 0,9τρις το 2008 και τα 1,5τρις το (στοιχεία της ΕΚΤ) (Είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από το 60% των στεγαστικών δανείων στις Η.Π.Α. μπαίνει σε σύστημα τιτλοποίησης.) Η τιτλοποίηση είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες για την αύξηση του όγκου συναλλαγών στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου τα τελευταία 20 χρόνια και αποτελεί πλέον ένα ολοκληρωμένο μέρος των χρηματαγορών. 3

4 Πως λειτουργεί Έστω ότι μια τράπεζα έχει δώσει δάνεια ενός συγκεκριμένου ποσού. Η τράπεζα «πουλά» τα δάνεια στην λεγόμενη Special Purpose Vehicle (SPV) (μια συνήθως θυγατρική της εταιρία που λειτουργεί για τον σκοπό της τιτλοποίησης). H SPV οργανώνει τα δάνεια σε κατηγορίες (ανάλογα με την αξιοπιστία του δανειζόμενου, την φύση του δανείου, την υποθήκη, τη γεωγραφική περιοχή κτλ). Οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι λαμβάνουν αμοιβές σαν ποσοστό επί του όγκου των συναλλαγών. Έπειτα γίνεται μία πρώτη αξιολόγηση της επικινδυνότητας που έχει το αξιόγραφο. Εδώ ζητείται και η συμβουλή των αναγνωρισμένων οίκων αξιολόγησης. Στην συνέχεια παρέχεται από επενδυτικές τράπεζες η υπηρεσία του ανάδοχου, όπου συμπεριλαμβάνεται η αποτίμηση και τιμολόγηση του αξιόγραφου, η αγορά και η μεταπώληση του σε θεσμικούς κατά κανόνα επενδυτές. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ασφαλιστικά ταμεία, συνταξιοδοτικά ταμεία, επενδυτικά κεφάλαια κτλ. Επενδυτική Τραπεζική Τιτλοποίηση Μ. Ανθρωπέλος 4

5 Πως λειτουργεί (συνέχεια) Οι επενδυτές λαμβάνουν το τοκοχρεολύσιο μειωμένο κατά τις προμήθειες που δίνονται στην SPV, στους αξιολογητές, στον ανάδοχο αλλά και στην πληρωμή ασφαλίστρων για την έγκαιρη πληρωμή των χρηματοροών. Το αξιόγραφο έχει πλέον βγει στην δευτερογενή αγορά και μπορεί να μεταπωληθεί, να πάρει μέρος σε εκ νέου τιτλοποίηση, αλλά και να χρησιμοποιηθεί ως ενέχυρο. Οι επενδυτές μπορεί να προτιμήσουν τέτοια αξιόγραφα γιατί προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με την αγορά των ομολόγων. Μάλιστα πολλά από τα ABS αλλά και MBS έχουν πολύ καλή αξιολόγηση με βάση την επικινδυνότητά τους, (κάτι που στηρίχθηκε στην πεποίθηση ότι η υποθήκη δεν θα χάσει την αξία της αλλά και στην διασκόρπιση του κινδύνου που δημιουργείται από τα πολλά δάνεια σε έναν τίτλο). Επίσης δίνεται στους επενδυτές η δυνατότητα να επενδύσουν σε αγορές που μέχρι πρότινος δεν ήταν διαθέσιμες, και μάλιστα με μεγάλη ρευστότητα και ποικιλία επιλογών. 5

6 Πως λειτουργεί (συνέχεια) Π.Ι. - Κατέχει δάνεια στον ισολογισμό του Οίκοι αξιολόγησης - Αξιολογούν τα ΜBSs SPV/SIV - Αγοράζει τα δάνεια από την τράπεζα, τα ομαδοποιεί και εκδίδει ΜBSs Trustee - Τοποθετεί τα δάνεια στην SPV/SIV GSEs -Εγγυώνται την έγκαιρη πληρωμή στους επενδυτές Ανάδοχος -Είναι υπεύθυνος για την πώληση των ΜBSs στους επενδυτές Επενδυτές - Αγοράζουν τα ΜBSs και λαμβάνουν τις χρηματοροές που προέρχονται από τα αρχικά δάνεια 6

7 Οφέλη Φαινομενικά όλοι οι συμμετέχοντες σε μία τιτλοποίηση επωφελούνται. Για τους επενδυτές πρόκειται για μία καλή επιλογή διοχέτευσης των κεφαλαίων τους, με μεγαλύτερη απόδοση και χαμηλό κίνδυνο (σαν τέτοιος είχε εκτιμηθεί τουλάχιστον). Για τράπεζα που τιτλοποίησε τα δάνεια τα οφέλη είναι πολλαπλά: 1. Είναι μια νέα πηγή χρηματοδότησης αντί για ομόλογα ή δανεισμό. Χρησιμοποιούνται επίσης και σαν εγγύηση για μακροχρόνιο δανεισμό. 2. Δίνονται σημαντικές προμήθειες στην μεταπώληση. 3. Η πώληση των δανείων απελευθερώνει κεφάλαια που πλέον μπορούν να διοχετευθούν σε άλλους δανειζόμενους. 4. Αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα οι απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας. 5. Μεταφέρεται ο πιστοληπτικός κίνδυνος στους επενδυτές. Ακόμα, εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά των δανείων κάτι που συνεπάγεται και καλύτερους όρους για τους δανειζόμενους. 7

8 Κόστη Οι τιτλοποίησεις έχουν ωστόσο και μειονεκτήματα. Για την τράπεζα το κόστος για τις πρώτες τιτλοποιήσεις είναι σημαντικό και απορροφά όλα τα οφέλη που αναφέρθηκαν. Ταυτόχρονα, οι αξιολογητές αλλά και ο ανάδοχος θα ζητήσουν σημαντικές πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας. Ζητείται μάλιστα και μια περιοδική αναφορά για την εξέλιξη του τιτλοποιημένου αξιόγραφου και των υποθηκών που εμπεριέχει. Η μεγάλη χρήση τιτλοποίησης μπορεί να δημιουργήσει (και τελικά δημιούργησε) τεράστιο πρόβλημα για τα κρατικά αλλά και τα ιδιωτικά συστήματα εγγύησης/ασφάλειας τέτοιων αξιόγραφων. Για τους επενδυτές οι μηνιαίες χρηματοροές, η δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου νωρίτερα (prepayments) από την λήξη και κυρίως ο πιστοληπτικός κίνδυνος (credit risk) της επένδυσης αυτής αποτελούν σημαντικά προβλήματα. Επίσης, ο εύκολος στεγαστικός δανεισμός (συχνά χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο), δημιούργησε ευκαιριακά μια τεράστια ζήτηση για ακίνητα στις Η.Π.Α. (αλλά και αλλού), που τελικά μεγέθυνε μια «φούσκα» στην αγορά ακινήτων. Το σκάσιμό της είχε αλυσιδωτές επιπτώσεις στην αγορά των MBS. 8

9 Collateralized Debt Obligations Τα CBOs δημιουργήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του Στα CBOs ομαδοποιούνται οι χρηματοροές από τα δάνεια των MBS σε κατηγορίες που ονομάζονται tranches. Η κατηγοριοποίηση γίνεται ανάλογα την διάρκεια των δανείων και την επικινδυνότητά τους. Συνήθως υπάρχουν τρεις κατηγορίες: χαμηλού (senior), μεσαίου (mezzanine) και υψηλού κινδύνου (junior). Στην διαδικασία των πληρωμών από τα τοκοχρεολύσια αλλά και από η αποπληρωμή των κεφαλαίων πρώτα πληρώνεται η πρώτη κατηγορία, μετά η δεύτερη (αν η πρώτη έχει πληρωθεί στο 100%) και τελευταία η τρίτη (αν η δεύτερη έχει πληρωθεί στο 100%). Ωστόσο, το επιτόκιο που λαμβάνει η τελευταία κατηγορία είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τις προηγούμενες. Η πρόσθετη αξία εμφανίζεται καθώς το άθροισμα των τιμών κάθε κατηγορίας είναι μεγαλύτερο από την τιμή του MBS που διασπάται. 9

10 Μια τυπική δομή ενός CBO Pool of MBSs Ένα CDO προσφέρει πιστοληπτική προστασία στα senior tranches ακόμα και αν η πιθανότητα χρεοκοπίας για κάθε ένα δανεισμό στον pool είναι υψηλή. Ωστόσο, αυτή η προστασία καταρρέει όταν η συσχέτιση χρεοκοπιών είναι υψηλή. Senior Tranche 88% των πληρωμών Mezzanine Tranche Junior Tranche Το επιπλέον 6% των πληρωμών (από 88-94%) Το τελευταίο 6% (από %) 10

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Ιωάννης Γ. Σμπώκος ΔΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μ.Π.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μ.Π.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μ.Π.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ο Μηχανισμός της Τιτλοποίησης των Απαιτήσεων στο Τραπεζικό Σύστημα και ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : KAΠΙΡΗ ΜΑΥΡΕΤΑ ( ΜΧΑΝ/ 0718 ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Π.ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής & Τραπεζικής ιοικητικής ιπλωµατική Εργασία για το Μ.Π.Σ. στη Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση για Στελέχη Επιχειρήσεων «Η Κρίίση των Subpriimes» τηηςς τ Μαρίας ΙΙ..

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου: τα αίτια και οι μηχανισμοί της.

Η κρίση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου: τα αίτια και οι μηχανισμοί της. Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 15(12): 221-236 Η κρίση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου: τα αίτια και οι μηχανισμοί της. Σπυρίδων Βούλγαρης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

CDSpremium = P D (1 RR).

CDSpremium = P D (1 RR). Ενότητα 10 Ασφάλεια Ομολόγων - CDS..................................................................... 1.1 Τι είναι τα CDS Τα CDS (credit default swaps) αποτελούν ασφάλιστρα έναντι του κινδύνου α- θέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ kosmid@econ.auth.gr ΧΡΗΜΑΤΟΠΙςΤΩΤΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕς ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η τρέχουσα χρηµατοπιστωτική κρίση: χαρακτηριστικά και προκλήσεις» Σελίδα 2 από 48

«Η τρέχουσα χρηµατοπιστωτική κρίση: χαρακτηριστικά και προκλήσεις» Σελίδα 2 από 48 Η ΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Χαρακτηριστικά, προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Χαρίλαος Β. Μερτζάνης 1 Αθήνα, εκέµβριος 2008 1. Προϊστάµενος /νσης Μελετών, Πιστοποίησης και Μηχ/σης, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς μου για την συμπαράσταση τους, στους καθηγητές για τις γνώσεις που μου προσέφεραν και ιδιαίτερα στον κ.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς μου για την συμπαράσταση τους, στους καθηγητές για τις γνώσεις που μου προσέφεραν και ιδιαίτερα στον κ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ του Νεκτάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ ΚΑΙ FED: Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΕΚΤ ΚΑΙ FED: Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΚΤ ΚΑΙ FED: Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ της ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΤΑΛΟΥΚΑ Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THE ECONOMIC CRISIS IN GREECE & ABROAD (RESULTS & EFFECTS).

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THE ECONOMIC CRISIS IN GREECE & ABROAD (RESULTS & EFFECTS). ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΑΙΤΙΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ). THE ECONOMIC CRISIS IN GREECE & ABROAD (RESULTS & EFFECTS). ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΣΥΝΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΥ, Α.Μ. 31/11 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής κρίση και λογιστικά πρότυπα

Διεθνής κρίση και λογιστικά πρότυπα Διεθνής κρίση και λογιστικά πρότυπα Επέτειναν τα λογιστικά πρότυπα το μέγεθος της κρίσης; Πόσο η κρίση επηρεάζει τα μελλοντικά πρότυπα; Άνθιμος Θωμόπουλος Αναπληρωτησ διευθυνων συμβουλοσ ΕθνικΗ ΤρΑπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ : ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΛΠΙΣ (αρ. μητρώου 13610)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σπουδαιότητα της αγοράς κατοικίας στην οικονοµία

Η σπουδαιότητα της αγοράς κατοικίας στην οικονοµία Η σπουδαιότητα της αγοράς κατοικίας στην οικονοµία Γκίκας Α. Χαρδούβελης* Περίληψη Η αγορά κατοικίας συνδέεται άµεσα µε τον οικονοµικό κύκλο µε µια αµφίδροµη σχέση µέσω επενδύσεων, κατανάλωσης και δανεισµού,

Διαβάστε περισσότερα

Project Finance: Χαρακτηριστικά, Σύμβουλοι, Αποτίμηση, Χρηματοδότηση

Project Finance: Χαρακτηριστικά, Σύμβουλοι, Αποτίμηση, Χρηματοδότηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Project Finance: Χαρακτηριστικά, Σύμβουλοι, Αποτίμηση, Χρηματοδότηση Ροδίτης Ρήγας Εργασία Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «The recent financial turmoil: background, causes and the road ahead»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «The recent financial turmoil: background, causes and the road ahead» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «The recent financial

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E MBA) Διπλωματική Εργασία ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ

Πτυχιακή Εργασία Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ Επιβλέπουσα: Καρακούση Γεωργία ΓΡΥΛΛΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (Α.Μ. 13894)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΕΝΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. «Κριτική επισκόπηση των νέων οδηγιών της Επιτροπής της Βασιλείας για τη κεφαλαιακή επάρκεια των Τραπεζών» ηµήτρης Α.

CASE STUDY. «Κριτική επισκόπηση των νέων οδηγιών της Επιτροπής της Βασιλείας για τη κεφαλαιακή επάρκεια των Τραπεζών» ηµήτρης Α. CASE STUDY «Κριτική επισκόπηση των νέων οδηγιών της Επιτροπής της Βασιλείας για τη κεφαλαιακή επάρκεια των Τραπεζών» ηµήτρης Α. Γεωργούτσος Σκοπός της µελέτης Οι µεγάλες διακυµάνσεις των χρηµατιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Α1. Χρηµατοδότηση µε έκδοση κοινών µετοχών Α1.1. Ο Ρόλος και η Λειτουργία του Χρηµατιστηρίου στην Οικονοµία Ξεκινά από την Βόρειας Ευρώπη κατά το 16 ο και 17 ο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΟΥ ΛΙΑΡΔΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΕΜ: 5423 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα