ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μ.Π.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μ.Π.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μ.Π.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ο Μηχανισμός της Τιτλοποίησης των Απαιτήσεων στο Τραπεζικό Σύστημα και ο Ρόλος των Οίκων Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας: Εμπειρίες από την κρίση του Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Θανάσκος Κωνσταντίνος Επιβλέπων Καθηγητής: Παναγιώτης Πετράκης 1

2 2

3 Περιεχόμενα Πρόλογος Τιτλοποίηση Τι είναι τιτλοποίηση Οι μηχανισμοί της τιτλοποίησης Πιστωτική ενίσχυση Δευτερογενείς αγορές για τιτλοποιημένες εκδόσεις Γιατί οι εταιρείες τιτλοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία Ποιος αγόραζε τα MBS και γιατί; Οίκοι αξιολόγησης και τιτλοποίηση Η διαδικασία της τιτλοποίησης και οι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Σύγκρουση συμφερόντων και rating shopping Η θεωρία σηματοδότησης στη διαδικασία της τιτλοποίησης Γιατί οι σύνθετοι τίτλοι και οι ατελείς αξιολογήσεις οξύνουν τον πληθωρισμό αξιολογήσεων Γιατί οι ατελείς αξιολογήσεις στήριξαν τη διόγκωση της αγοράς δομημένου χρέους Προτάσεις για αποτελεσματικότερες αξιολογήσεις Συμπεράσματα Επίλογος Παράρτημα Α Το χρονικό της κρίσης Παράρτημα Β Περιγραφή των βαθμολογιών πιστοληπτικής ικανότητας των Moody s, Standard & Poor s και Fitch Βιβλιογραφία

4 Ευχαριστίες Θα ήθελα να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου στον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Π. Πετράκη για την πολύτιμη βοήθειά του στη διεκπεραίωση της παρούσας Διπλωματικής εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου και όλους όσους μου συμπαραστάθηκαν ηθικά και πνευματικά στην πραγματοποίηση της διπλωματικής μου εργασίας. 4

5 Πρόλογος Η τιτλοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και κυρίως των απαιτήσεων έναντι χορηγούμενων δανείων γνώρισε αλματώδη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Τα χαμηλά επιτόκια στην αρχή της δεκαετίας που διανύουμε και η προσπάθεια από τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς να επωφεληθούν από την ανεπανάληπτη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια και να δημιουργήσουν ελκυστικότερα προϊόντα για τους επενδυτές και τους δανειολήπτες, οδήγησαν σε αλματώδη αύξηση στην έκδοση τίτλων που είχαν ως αντίκρισμα κυρίως στεγαστικά δάνεια χαμηλής εξασφάλισης. Για να επεκτείνουν τον κύκλο εργασιών τους οι εκδότες αυτών των τιτλοποιημένων δανείων βρήκαν πρόθυμους συμπαραστάτες τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, οι βαθμολογήσεις των οποίων δρούσαν ως μέσα εκπομπής σημάτων για την ποιότητα αυτών των χρεογράφων. Οι οίκοι αξιολόγησης έχουν κατηγορηθεί από πολλούς για επιείκεια και ανακριβείς εκτιμήσεις του πιστωτικού κινδύνου των δομημένων προϊόντων και για συμπαιγνία με τους εκδότες αυτών των προϊόντων όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες αξιολόγησης, με αποτέλεσμα το φόρτωμα της οικονομίας με έναν κρυφό συστηματικό κίνδυνο. Μετά την αύξηση των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, εκδηλώθηκαν τα πρώτα σημαντικά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των υποκείμενων στην τιτλοποίηση δανείων και μεγάλο μέρος των εκδιδόμενων τίτλων έχασαν την αξία τους, με αποτέλεσμα πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να φτάσουν στα πρόθυρα της πτώχευσης. Οι υποβαθμίσεις των δομημένων προϊόντων από τους οίκους αξιολόγησης, μεγάλο μέρος των οποίων ανήκαν στην ακίνδυνη κατηγορία (ΑΑΑ), δυσχέραιναν ακόμη περισσότερο την κατάσταση του ενεργητικού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και δεν άργησε η διάχυση των προβλημάτων και στην πραγματική οικονομία. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια ανάλυση του ρόλου που είχαν οι οίκοι αξιολόγησης στην τιτλοποίηση των απαιτήσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και κατ επέκταση στην κρίση που εκδηλώθηκε από την κακή ποιότητα μεγάλης μερίδας των εκδιδόμενων τίτλων και της ασυμμετρίας στην πληροφόρηση μεταξύ εκδοτών και αγοραστών. Ακολούθως, παρουσιάζονται 5

6 κάποιες προτάσεις για αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας των οίκων αξιολόγησης και της διαδικασίας τιτλοποιήσεων. Τέλος, στο Παράρτημα Α παρατίθεται ένα χρονικό της πρόσφατης κρίσης και στο Παράρτημα Β μια σύντομη επεξήγηση των συμβόλων βαθμολόγησης των τριών μεγαλύτερων οίκων αξιολόγησης. 6

7 1. Τιτλοποίηση Η αγορά προϊόντων δομημένου χρέους εμφάνισε αξιοσημείωτη ανάπτυξη από τη στιγμή που η Bank of America προέβη σε έκδοση ενυπόθηκων ομολόγων (mortgage-backed securities) το Ο Ranieri (1996) αποδίδει τη δημιουργία των δομημένων προϊόντων χρηματοδότησης στην ανησυχία γύρω από τη δυνατότητα των Αποταμιευτικών Προγραμμάτων (thrifts) των μεγαλύτερων παρόχων ενυπόθηκων δανείων τη δεκαετία του 1980 να χρηματοδοτήσουν την αυξανόμενη ζήτηση για κατοικία στα τέλη των δεκαετιών 1970 και Η Wall Street, όπου κυριαρχεί στις καινοτομίες στη χρηματοπιστωτική αγορά, προσπάθησε να διευθετήσει το πρόβλημα της αυξανόμενης ζήτησης δημιουργώντας μια εναλλακτική, περισσότερο αποτελεσματική και λιγότερο ακριβή πηγή χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τον John Reed, πρώην πρόεδρο της Citicorp: «Η τιτλοποίηση αποτελεί την αντικατάσταση μιας λιγότερο αποτελεσματικής αγοράς κεφαλαίου από αποτελεσματικότερους, χαμηλότερου κόστους, χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές στη διαδικασία της χρηματοδότησης των προϊόντων χρέους» 1. Τον Ιανουάριο του 2008, υπήρχαν παγκοσμίως μεμονωμένα τεμάχια (tranches), προϊόν της τιτλοποίησης, αξίας 7,3 τρισ. ευρώ, με τη δομημένη χρηματοδότηση να είναι η μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική αγορά στον κόσμο (SIFMA 2, 2009). 1.1 Τι είναι τιτλοποίηση Η χρηματοδότηση με ομόλογα εγγυημένα από δεξαμενές περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού (αsset backed finance) ή τιτλοποίηση (securitization) είναι μια τεχνική χρηματοδότησης που άρχισε να γίνεται δημοφιλής τη δεκαετία του 1970 στη βιομηχανία στεγαστικών ενυπόθηκων δανείων (residential mortgage industry) και έχει από τότε γίνει ο λόγος για μια επαναστατική αλλαγή στη χρηματοπιστωτική αγορά και τα προϊόντα έκδοσης χρέους. Πολύ απλά, η τιτλοποίηση περιλαμβάνει τη συγκέντρωση (pooling) ενός συνόλου από πιστώσεις ή τίτλους χρέους των οποίων η αγορά χρηματοδοτείται από την έκδοση νέων τίτλων χρέους. Οι νέοι τίτλοι παίρνουν διάφορες ονομασίες ανάλογα με τη μορφή των περιουσιακών στοιχείων της δεξαμενής (pool) στην οποία αντιστοιχούν. Για παράδειγμα, εάν τα συγκεντρωμένα περιουσιακά στοιχεία 1 Benmelech and Dlugosz (2009) 2 Securities Industry and Financial Markets Association. 7

8 αποτελούνται από στεγαστικά ενυπόθηκα δάνεια τότε τα νέα αξιόγραφα είναι στεγαστικοί τίτλοι εξασφαλισμένοι με περιουσιακά στοιχεία (residential mortgage backed securities RMBS), εάν τα συγκεντρωμένα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από επιχειρηματικά δάνεια τότε οι νέοι τίτλοι είναι γνωστοί ως δομημένα χρεωστικά ομόλογα (collateralized loan obligations CLOs) και ούτω καθ' εξής. Ένα CLO εκδίδεται συνήθως σε συνδυασμό με την τιτλοποίηση εταιρικών ομολόγων, ενώ τα collateralized bond obligations (CBO) εκδίδονται όταν η τιτλοποίηση περιλαμβάνει ένα χαρτοφυλάκιο από εταιρικά ομόλογα. Οι πληρωμές του κεφαλαίου και των τόκων των τίτλων που δημιουργήθηκαν από τη διαδικασία της τιτλοποίησης προέρχονται από τις χρηματοροές που γεννούν οι δεξαμενές των περιουσιακών στοιχείων. Το Γράφημα 1 προσφέρει μια ταξινόμηση του συστήματος της τιτλοποίησης των δανείων και περιλαμβάνει αποσαφηνίσεις κάποιων σημαντικών ορών. Η πίστωση επεκτείνεται σε άτομα και επιχειρήσεις, π.χ. καταναλωτικά δάνεια και επιχειρηματικά δάνεια. Για τους σκοπούς της τιτλοποίησης η καταναλωτική πίστη είναι τυπικά χωρισμένη σε δύο μορφές πίστωσης: σε στεγαστικά δάνεια και σε άλλες μορφές καταναλωτικής πίστωσης. Κατά την τιτλοποίηση των στεγαστικών δανείων η οντότητα η οποία διενεργεί την τιτλοποίηση εκδίδει στεγαστικούς τίτλους εξασφαλισμένους με περιουσιακά στοιχεία (RMBS). Τα RMBS είναι η μία από τις δύο υποκατηγορίες των MBS (Mortgage-backed securities), η άλλη υποκατηγορία είναι τα CMBS (commercial mortgage-backed securities), ανάλογα με τη μορφή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Κατά την τιτλοποίηση πιστωτικών καρτών ή άλλων μορφών καταναλωτικής πίστης, οι τίτλοι που εκδίδονται, αντικρίζοντας αυτούς που βρίσκονται συγκεντρωμένοι στις δεξαμενές δανείων, καλούνται τίτλοι καλυπτόμενοι από στοιχεία του ενεργητικού (Asset-backed securities ABS). Το 2007, οι τίτλοι ABS ανέρχονταν στο ποσό των 3,455 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ και στο ποσό των 652 δισ. δολαρίων στην Ευρώπη (SIFMA, 2008). Ο όρος collateralized debt obligation (CDO) χρησιμοποιείται αρκετές φορές ως ένας πιο γενικός όρος που ενσωματώνει τις περισσότερες μορφές τίτλων που εκδίδονται κατά την τιτλοποίηση, συμπεριλαμβανομένου και του δημόσιου χρέους. Τα CDOs είναι δομημένοι τίτλοι οι οποίοι έχουν ως υποκείμενο άλλους δομημένους τίτλους και εκδίδουν διάφορες σειρές από τίτλους με κάποιους επενδυτές να έχουν προτεραιότητα στις πληρωμές. Το 2007, οι εκδόσεις CDOs ανήλθαν στο ποσό των δισ. δολαρίων παγκοσμίως, για να ακολουθήσει η κατακόρυφη πτώση το 2008, στα 61.9 δισ. δολάρια (Thomson Financial, 2009). 8

9 Γράφημα 1. Κατηγορίες τιτλοποίησης Η ανάλυση της τιτλοποίησης που παρουσιάζεται στο Γράφημα 1 είναι χρήσιμη αλλά αποκρύπτει μεγάλο μέρος της πολυπλοκότητας της αγοράς τιτλοποιήσεων. Για παράδειγμα, ο στεγαστικός τίτλος εξασφαλισμένος με περιουσιακά στοιχεία (RMBS) που εκδίδεται κατά την τιτλοποίηση ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων γίνεται και ο ίδιος αντικείμενο τιτλοποίησης σε μια δεύτερη σειρά τιτλοποιήσεων όπου εκδίδονται CMOs (Collateralized mortgage obligations). Τα CMOs 9

10 είναι τίτλοι καλυπτόμενοι από υποθήκες επί ακινήτων και συνήθως και από RMBS ή CMBS. Επιπλέον, όπως επισημαίνει το Γράφημα 1, οι πρώτοι τίτλοι καλυπτόμενοι με στοιχεία ενεργητικού δεν σχεδιάστηκαν για την καταναλωτική πίστωση, αλλά εκδόθηκαν έναντι μιας δεξαμενής από εκμισθώσεις εταιρικών υπολογιστών. Με άλλα λόγια, τα CDOs δε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την τιτλοποίηση της επιχειρηματικής πίστης και τα ABSs δε χρησιμοποιούνται μόνο στην τιτλοποίηση της καταναλωτικής πίστης. Τέλος, οι τίτλοι CDO έχουν κατά καιρούς αγορασθεί και συγκεντρωθεί (pooled) σε οντότητες οι οποίες εκδίδουν εκ νέου απαιτήσεις σε CDO (αναφέρονται ως CDO 2 ή CDO-squared). Μια σημαντική παρατήρηση εδώ έχει να κάνει με το γεγονός ότι η τιτλοποίηση έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα και περικλείει ολοένα και πιο εξειδικευμένες και περίπλοκες δομές τιτλοποίησης, κάνοντας δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την εκτίμηση του κινδύνου ενός συγκεκριμένου τίτλου. Υπάρχουν χιλιάδες μορφές και στάδια χρεογράφων με τα οποία συνδέεται αυτός ο τίτλος, όπως για παράδειγμα, με ένα ενυπόθηκο δάνειο, τις απαιτήσεις μιας πιστωτικής κάρτας ή με την έκδοση ενός εταιρικού δανείου ή ομολόγου. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της τιτλοποίησης με τέτοιο τρόπο, ώστε να ριχθεί κάποιο φως στο ρόλο που έχει παίξει στην κατάρρευση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ειδικότερα, υπάρχουν δύο σημαντικές ιδιότητες της τιτλοποίησης που μας παρέχουν την απαραίτητη οπτική γωνία για την ανάλυσή μας. Πρώτον, το καταναλωτικό και το εταιρικό χρέος που εκδίδεται από το δανειστή διανέμεται στους επενδυτές των αγορών κεφαλαίου. Δεδομένου ότι τα δάνεια παλαιότερα έμεναν στην κατοχή του δανειστή ως την αποπληρωμή, μέσω της τιτλοποίησης αυτά τα δάνεια συγκεντρώνονται σε μια δεξαμενή και οι απαιτήσεις έναντι των χρηματοροών τους πωλούνται σε επενδυτές σε όλο τον κόσμο. Κατά συνέπεια, τα προβλήματα που απορρέουν από την χορήγηση πίστωσης δεν περιορίζονται πλέον στον χορηγό του δανείου αλλά διαχέονται μέσω των χρηματοπιστωτικών αγορών. Δεύτερον, οι πιστώσεις τιτλοποιούνται σε δεξαμενές με την ταυτόχρονη έκδοση νέων τίτλων σε πακέτα (tranches) τα οποία έχουν απαιτήσεις έναντι των χρηματοροών των πιστώσεων της δεξαμενής. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι απαιτήσεις δεν έχουν απευθείας αξίωση πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο δάνειο ή πίστωση. Το γεγονός αυτό κάνει πολύ 10

11 δύσκολο το διαχωρισμό των απαιτήσεων σε περίπτωση αθέτησης εκ μέρους του δανειολήπτη. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει την εξέλιξη των τιτλοποιημένων εκδόσεων από το 2000 και μετά. Η Ευρώπη δείχνει να υστερεί σημαντικά στην αξία των εκδόσεων, παρουσιάζει όμως μια συνεχή άνοδο και πλησιάζει τις ΗΠΑ το 2008, υστερώντας μόνο κατά 222 δισ. ευρώ. Αυτό οφείλεται κυρίως στη σημαντική πτώση των τιτλοποιήσεων στις ΗΠΑ, όπου από τα 2.9 δισ. ευρώ το 2003 έπεσαν στα 0.9 δισ. ευρώ το Παρά την κρίση, η Ευρώπη δε δείχνει να επηρεάζεται ιδιαίτερα όσον αφορά τις τιτλοποιήσεις. Πίνακας 1. Εξέλιξη των τιτλοποιήσεων σε Ευρώπη και ΗΠΑ Τιτλοποιημένες Εκδόσεις (δισ. ) Ευρώπη ΗΠΑ Σύνολο , , , , , , , , , :1H Πηγή: SIFMA (2009) 1.2 Οι μηχανισμοί της τιτλοποίησης Για την ανάδειξη των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας τιτλοποίησης των ενυπόθηκων δανείων (mortgage backed securitization) ας λάβουμε υπόψη τη διαδικασία που παρουσιάζεται στο Γράφημα 2. Η τράπεζα εκδίδει ή χορηγεί ενυπόθηκα δάνεια (Mortgage Banker) ως μία συνηθισμένη επιχειρησιακή πρακτική. Άπαξ και ο αριθμός των δανείων που έχουν εκδοθεί φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, η τράπεζα ξεκινά τη διαδικασία της τιτλοποίησης είτε πουλώντας, είτε μεταφέροντας τα δάνεια σε μια εταιρεία ειδικού σκοπού (Special Purpose Vehicle SPV). Η SPV μπορεί να είναι μια επενδυτική εταιρεία, κάποια κοινοπραξία χρηματοδοούμενη από κάποιο μεσιτικό γραφείο ή από μια επενδυτική τράπεζα και έχει σκοπό 11

12 την αγορά των νεοεκδιδόμενων δανείων και εν συνεχεία την εκτέλεση καθηκόντων διαμεσολαβητή (conduit) για τις χρηματοροές που προκύπτουν από την αποπληρωμή. Στη συνέχεια, μια επενδυτική τράπεζα πουλά τους τίτλους ενυπόθηκων δανείων στους επενδυτές και χρησιμοποιεί τα έσοδα για την αγορά ενυπόθηκων δάνειων από την τράπεζα εκδότη. Η επενδυτική τράπεζα επωφελείται της εξειδίκευσής της για τη δημιουργία των τίτλων ενυπόθηκων δανείων (MBS) βασιζόμενη στην εμπειρία της σχετικά με τις προτιμήσεις των επενδυτών. Γράφημα 2. Διαδικασία τιτλοποίησης Όπως διαφαίνεται στο Γράφημα 3, οι τίτλοι εκδίδονται σε τάξεις ή τεμάχια (classes or tranches) τα οποία έχουν διαφορετικές προτεραιότητες όσον αφορά την πληρωμή προς τους κατόχους τους. Για παράδειγμα, το tranche AAA/Aaa 3 πληρώνεται πριν από το AA/Aa από τις χρηματοροές της δεξαμενής των συγκεντρωμένων δανείων, και ούτω καθ εξής. Ο κάτοχος του tranche με τη χαμηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση ουσιαστικά υφίσταται τις πρώτες ζημίες από το κεφάλαιο των tranches ή τις πρώτες ζημίες που ενδεχομένως αντιμετωπίσει η SPV και 3 Στο Παράρτημα Β παρατίθεται μια σύντομη επεξήγηση των συμβόλων της πιστοληπτικής αξιολόγησης από τους τρεις μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης. 12

13 επομένως, πραγματοποιεί οποιαδήποτε υπολειμματική απόδοση μετά την πληρωμή των tranches υψηλότερης διαβάθμισης. Κρίνεται θεμιτό να επισημάνουμε ότι τα tranches που αξιολογούνται με A αναφέρονται ως senior (ανώτερα) tranches, τα αξιολογούμενα με B ως mezzanine (μεσαίου επιπέδου) tranches και τα μη αξιολογούμενα ως equity (μετοχικά) tranches. Γράφημα 3. Συγκέντρωση δανείων και τιτλοποίηση Σύμφωνα με τον DeMarzo (2005), η ασύμμετρη πληροφόρηση παίζει κυρίαρχο ρόλο στην εξήγηση της ύπαρξης των τεμαχισμένων τίτλων (tranched securities). Ο DeMarzo παρουσιάζει ένα υπόδειγμα χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή ο οποίος επιθυμεί την πώληση περιουσιακών στοιχείων για τα οποία κατέχει καλύτερη πληροφόρηση. Όταν ο αριθμός των στοιχείων είναι μεγάλος και οι αποδόσεις τους δεν εμφανίζουν πλήρη συσχέτιση, ο διαμεσολαβητής μεγιστοποιεί τα έσοδά του από την πώληση μέσω της συγκέντρωσης και τεμαχιοποίησης (pooling and tranching), σε αντίθεση με την απλή συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων και τη μετέπειτα πώλησή τους μεμονωμένα. Ακολουθώντας το ίδιο σκεπτικό οι Myers και Majluf (1984) και οι Gorton και Pennacchi (1990) ισχυρίζονται ότι η διαδικασία του pooling and 13

14 tranching επιτρέπει σε ένα πιστωτικό ίδρυμα να συγκεντρώσει τον κίνδυνο αθέτησης σε ένα τμήμα της κεφαλαιακής διάρθρωσης, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο κομμάτι του παθητικού να είναι σχεδόν ακίνδυνο, κάτι που με τη σειρά του οδηγεί σε μείωση των αποδόσεων που απαιτούν οι επενδυτές για να προβούν στην αγορά των τίτλων. Οι κανονισμοί των χρηματοπιστωτικών αγορών παρέχουν ένα επιπλέον κίνητρο για pooling and tranching στον πραγματικό κόσμο. Η εκτεταμένη χρήση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων στους κανονισμούς των χρηματοπιστωτικών οίκων δημιούργησε και την πελατεία για τους τίτλους CDO. Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις στις τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους διαπραγματευτές διαμεσολαβητές, εξαρτώνται από τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις των περιουσιακών στοιχείων των ισολογισμών τους. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία αντιμετωπίζουν, επίσης, περιορισμούς στις επενδύσεις που βασίζονται στις αξιολογήσεις. Οι τιτλοποιήσεις των CDO δίνουν τη δυνατότητα σε αυτούς τους επενδυτές να συμμετάσχουν σε κατηγορίες επενδύσεων που υπό κανονικές συνθήκες δε θα τους επιτρεπόταν. Για παράδειγμα, εάν σε έναν επενδυτή επιτρεπόταν να διακρατά μόνο τίτλους που ανήκουν στην κατηγορία investment grade (ΒΒΒ ή υψηλότερη), δε θα επένδυε απευθείας σε εταιρικά ομόλογα βαθμολογημένα με Β, αλλά θα μπορούσε να προβεί σε αγορά ενός τίτλου CLO βαθμολογημένου με ΑΑΑ, ο οποίος καλύπτεται από μια δεξαμενή από εταιρικά δάνεια βαθμολογημένα με Β 4. Οι τίτλοι CDO προσφέρουν υψηλότερα επιτόκια από τα εταιρικά ομόλογα παρόμοιας αξιολόγησης, καθιστώντας τους ως μια ελκυστική επένδυση για τους επενδυτές που υπόκεινται σε περιορισμούς σχετικά με τις αξιολογήσεις των επενδύσεών τους. Η υιοθέτηση της Βασιλείας ΙΙ, η οποία συνδέει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών με τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις, προϋποθέτει πρόσθετη ζήτηση για τίτλους υψηλής βαθμολόγησης. Ωστόσο, η συμβολή της Βασιλείας ΙΙ στην απότομη αύξηση των τιτλοποιήσεων μπορεί να θεωρηθεί υπερβολική καθώς, έως τα μέσα του 2008, οι τράπεζες των ΗΠΑ δεν ήταν υποχρεωμένες να εφαρμόσουν τους προτεινόμενους κανόνες. 4 Οι Benmelech και Dlugosz (2008) υποστηρίζουν ότι η ομοιομορφία της δομής των CDO υποδηλώνει ότι η ζήτηση των επενδυτών γενικά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διάρθρωση των τιτλοποιημένων εκδόσεων. 14

15 1.3 Πιστωτική ενίσχυση Στην πραγματικότητα όλα τα MBS βαθμολογούνται από έναν από τους μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (Credit Rating Agencies CRAs). Οι σημαντικότεροι είναι οι Moody s, Standard and Poor s και Fitch. Η επίτευξη μιας υψηλής βαθμολόγησης είναι κρίσιμης σημασίας για την εμπορευσιμότητα των τίτλων των εκδόσεων και τα MBS ενδέχεται να λαμβάνουν συχνά κάποια μορφή πιστωτικής ενίσχυσης (credit enhancement) με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των τίτλων και κατ επέκταση την προσέλκυση περισσότερων επενδυτών. Η πιστωτική ενίσχυση μπορεί να προέλθει από τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία ή από κάποια εξωτερική πηγή. Όσον αφορά την πρώτη περίπτωση, μπορεί να επιτευχθεί μέσω της υπαγωγής διαφόρων tranches σε tranches υψηλότερης βαθμολόγησης και μέσω της υπερκάλυψης (overcollateralizing) της δεξαμενής περιουσιακών στοιχείων (asset pool), με την έκδοση, για παράδειγμα, τίτλων μικρότερης χρηματικής αξίας έναντι της αξίας της δεξαμενής ενυπόθηκων δανείων. Εναλλακτικά, η SPV μπορεί να αναζητήσει εξωτερική πιστωτική ενίσχυση, για παράδειγμα, μέσω της απόκτησης ενός εγγυημένου ομολόγου (surety bond) ή ενός πιστωτικού εγγράφου ή κάποιας εγγυητικής επιστολής από κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Και οι δύο αυτές εναλλακτικές παρέχουν στον επενδυτή την εγγύηση ότι θα λάβουν τις υποσχόμενες πληρωμές που σχετίζονται με το MBS (Sabarwal, 2005). Μια σημαντική πηγή άντλησης πιστωτικής ενίσχυσης αφορά την αγορά πιστωτικής ασφάλισης (credit insurance) από ένα συγκεκριμένο είδος ασφαλιστικών εταιρειών, των monoline insurance companies. Αυτές οι εταιρείες πωλούν ασφάλιση για τις εκδόσεις ομολόγων έναντι της αθέτησης ή πτώχευσης, με κυρίαρχες να είναι η Ambac Financial Group Inc και η MBIA Inc, οι οποίες εμφανίστηκαν στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1970 με σκοπό την ασφάλιση πολιτειακών ομολόγων. Αν ο εκδότης αδυνατούσε να πραγματοποιήσει κάποια πληρωμή κεφαλαίου ή τόκου, η ασφαλιστική εταιρεία θα επέμβει και θα την κάνει. 15

16 1.4 Δευτερογενείς αγορές για τιτλοποιημένες εκδόσεις Η δευτερογενής αγορά των τίτλων που προκύπτει από την τιτλοποίηση είναι μια αγορά που έχει έντονο το στοιχείο της διαπραγμάτευσης (dealer market). Αυτό σημαίνει ότι, όπως και στην αγορά ομολόγων, οι διαπραγματευτές (έμποροι) δημιουργούν την αγορά και οι τίτλοι διαπραγματεύονται σε μια μη οργανωμένη αγορά (over the counter) αντί σε κάποιο χρηματιστηριακό κέντρο. Επομένως, πολλά εξαρτώνται από την προθυμία των διαπραγματευτών για το αν θα κρατήσουν κάποιο απόθεμα τίτλων ή θα τους προσφέρουν στην αγορά και να δημιουργήσουν με αυτόν τον μια ανοιχτή αγορά. Όπως επίσης σημαντικό ρόλο για τη ρευστότητα της αγοράς παίζει και η οικονομική τους κατάσταση. Επιπλέον, η συνέχιση της ύπαρξης αυτής της αγοράς, όπως και κάθε χρηματοοικονομικής αγοράς, είναι συνυφασμένη με τη στήριξη έστω και κάποιας υποτυπώδους συμμετρίας στην πληροφόρηση μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Εάν κάποια από τις δύο πλευρές νιώθει ότι είναι λιγότερο πληροφορημένη από την άλλη, υπάρχει η σοβαρή πιθανότητα η λιγότερο πληροφορημένη πλευρά να μην προχωρήσει σε συναλλαγή με το φόβο μην πέσει θύμα εκμετάλλευσης από την καλύτερα πληροφορημένη πλευρά. Αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα της αγοράς των λεμονιών (the market for lemons problem, Akerlof (1970)). 1.5 Γιατί οι εταιρείες τιτλοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία Η εταιρεία η οποία δημιουργεί τα ενυπόθηκα δάνεια, τις απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες ή κάποιο επιχειρηματικό τραπεζικό δάνειο, τα οποία συγκεντρωμένα συγκροτούν την προς τιτλοποίηση δεξαμενή, μεταφέρει ή πουλά το δάνειο σε μια οντότητα η οποία στη συνέχεια το τιτλοποιεί μαζί με ένα χαρτοφυλάκιο από παρόμοιες πιστώσεις. Μετά την τιτλοποίηση ακολουθεί η μετατροπή του περιουσιακού στοιχεία σε νομισματικές μονάδες, ελευθερώνοντας με αυτό τον τρόπο το ρευστό που είχε δεσμεύσει ο εκδότης στο αρχικό δάνειο. Από τη στιγμή που το δάνειο έχει μετατραπεί σε ρευστό διαγράφεται από τα βιβλία δανείων του εκδότη, ο οποίος έχει πλέον ρευστό για τη χρηματοδότηση της έκδοσης νέων δανείων και την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων. Αυτό μπορεί να είναι κρίσιμης σημασίας για τις εμπορικές τράπεζες οι οποίες προβαίνουν σε χορήγηση δανείων υψηλού κινδύνου και δεν θα επιθυμούσαν αυτά τα δάνεια να επηρεάσουν τις απαιτήσεις των ελάχιστων ρευστών διαθεσίμων. 16

17 Εναλλακτικά, η εταιρεία μπορεί να προβεί σε έκδοση χρέους ή νέων μετοχών για την άντληση επιπλέον κεφαλαίου με σκοπό τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων ενώ κρατά τις επενδύσεις που έχει ήδη κάνει στην κατοχή της. Μια σημαντική ερώτηση που θα μπορούσε να γίνει είναι: Πότε θα πρέπει να περιμένουμε η τιτλοποίηση να είναι μια πιο αποτελεσματική, από άποψη κόστους, μορφή χρηματοδότησης σε σχέση με την εσωτερική ή άλλη μορφή χρηματοδότησης; Για να έχουμε μια ποιο εμπεριστατωμένη άποψη επί του θέματος, ας εξετάσουμε τα πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της καλυπτόμενης με περιουσιακά στοιχεία χρηματοδότησης (asset based finance) ή της τιτλοποίησης έναντι της εταιρικής χρηματοδότησης. Υπάρχουν δύο πιθανά οφέλη που απορρέουν από την τιτλοποίηση σε σχέση με την εταιρική χρηματοδότηση: Χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης. Είναι πιθανό εταιρείες με φτωχό πιστωτικό παρελθόν να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία (απαιτήσεις, δάνεια, εκμισθώσεις, κλπ.) υψηλής ποιότητας. Αν οι αγορές κεφαλαίου αδυνατούν να διακρίνουν την ποιότητα αυτών των στοιχείων σε συνδυασμό με τις άλλες επενδύσεις της εταιρείας, τότε γίνεται δυνατή η άντληση χρηματοδότησης με ευνοϊκότερους όρους καταφεύγοντας στην πρακτική της κεφαλαιοποίησης. Ειδικότερα, μέσω της τιτλοποίησης, οι απαιτήσεις διαχωρίζονται από την εταιρεία που τις δημιούργησε και κατ επέκταση ανεξαρτητοποιείται η ποιότητα των ενυπόθηκων τίτλων, προϊόν της τιτλοποίησης, από τη φερεγγυότητα της εταιρείας (originator). Αυτός ο ισχυρισμός θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι εταιρείες που καταφεύγουν στην τιτλοποίηση θα τείνουν να έχουν χαμηλότερη πιστοληπτική ικανότητα σε σχέση με αυτές που δεν τιτλοποιούν τις απαιτήσεις τους. 5 Συγκριτικό πλεονέκτημα. Μερικές εταιρείες ενδέχεται να είναι πολύ καλές στην πραγματοποίηση επενδύσεων αλλά λόγω του μικρού τους μεγέθους ή της έλλειψης εμπειρίας στην άντληση χρηματοδότησης, μπορεί να μην είναι καλές στον διακανονισμό των όρων της χρηματοδότησης. Επιπλέον, συγκρινόμενες με τους χορηγούς των υποκείμενων δανείων, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 5 Αυτός φαίνεται να είναι ο λόγος για τον οποίο η Chrysler το 1992 προέβη σε τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου δανείων αυτοκινήτων. Η πιστοληπτική της βαθμολόγηση είχε υποβαθμιστεί σε B+ ένα χρόνο νωρίτερα. 17

18 διαχειρίζονται τους τίτλους ενδεχομένως κατέχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στη διάρθρωση και τη διαχείριση της δεξαμενής τιτλοποιήσεων (securitization pools). Από την αρνητική πλευρά, η τιτλοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε ένα έντονο πρόβλημα εντολέα εντολοδόχου (principal agent problem) όπου η εταιρεία που χορηγεί την πίστωση, η οποία τελικά θα πωληθεί και θα τιτλοποιηθεί, διατηρεί ελάχιστο ή καθόλου ενδιαφέρον για η δεξαμενή των τιτλοποιημένων περιουσιακών στοιχείων (δανείων). Εάν τα κακά δάνεια μπορούν να πωληθούν μέσω της διαδικασίας της τιτλοποίησης, ο εκδότης του δανείου δεν έχει το ίδιο κίνητρο για την εξέταση της φερεγγυότητας των πελατών του όπως θα γινόταν εάν το δάνειο δεν γινόταν αντικείμενο τιτλοποίησης. Ουσιαστικά, πολλοί είναι αυτοί που τώρα αποδίδουν την ευθύνη για την κατάρρευση της αγοράς τιτλοποιημένων ενυπόθηκων δανείων στη χαμηλή ποιότητα των δανείων μειωμένης πιστοληπτικής ικανότητας (subprime mortgages) που εκδόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια πριν την κατάρρευση της αγοράς. Το σκεπτικό ότι η τιτλοποίηση μειώνει το κίνητρο για την παρακολούθηση της διαδικασίας ελέγχου των δανειοληπτών έχει πλέον πολλούς συμμάχους και θεωρείται από τις σημαντικότερες αιτίες της κατάρρευσης της αγοράς δανείων μειωμένης πιστοληπτικής ικανότητας (subprime mortgage market). 1.6 Ποιος αγόραζε τα MBS και γιατί; Μετά το κραχ των dot.com το 2000 και τις επιθέσεις στο παγκόσμιο κέντρο εμπορίου το 2001 η Fed ακολούθησε μια πολιτική χαμηλών επιτοκίων σε μια προσπάθεια να τονώσει την οικονομία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και τα επιτόκια που προσφέρονταν στους αποταμιευτές να είναι σε χαμηλά επίπεδα. Με το τραπεζικό σύστημα να προσφέρει πολύ χαμηλά επιτόκια το μη τραπεζικό κομμάτι της αγοράς έψαχνε και τελικά βρήκε την ευκαιρία να προσελκύσει τους αποταμιευτές με δόλωμα τις υψηλότερες αποδόσεις μέσω της χρηματοοικονομικής μόχλευσης (financial leverage). Με ποιόν τρόπο τα MBS μέσω της τιτλοποίησης μπορούσαν να προσφέρουν ένα υψηλότερο και «ασφαλές» επιτόκιο; Υπάρχουν δύο πιθανές απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Πρώτον, τα ενυπόθηκα δάνεια που περιλαμβάνονταν στην τιτλοποίηση δεν ήταν απαλλαγμένα από τον κίνδυνο πτώχευσης και προσέφεραν, επομένως, υψηλότερο επιτόκιο. Με την έκδοση MBSs σε 18

19 tranches και χρησιμοποιώντας πιστωτική ενίσχυση, η τιτλοποίηση μπορούσε να προσφέρει AAA/Aaa tranches που απέδιδαν ελκυστικά επιτόκια. Επιπλέον, όσο η πιστωτική ενίσχυση έπαιρνε μέρος στη διαδικασία της τιτλοποίησης, ο κίνδυνος της κατοχής των πιο υψηλόβαθμων, από άποψη αξιολόγησης, tranches φαινόταν ουσιαστικά ανύπαρκτος στους «πεινασμένους» για αποδόσεις επενδυτές. Η δεύτερη μέθοδος ενίσχυσης των αποδόσεων των τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων αφορά τη χρήση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Για παράδειγμα, μέσω της έκδοσης CDOs και εν συνεχεία την αγορά RMS στα οποία το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης προερχόταν από τα CDOs σταθερής απόδοσης. 19

20 2. Οίκοι αξιολόγησης και τιτλοποίηση 2.1 Η διαδικασία της τιτλοποίησης και οι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Οι τίτλοι καλυπτόμενοι από στοιχεία του ενεργητικού (ABS) υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Εντούτοις, από το 2001 και ύστερα έχουμε γίνει μάρτυρες μιας θεαματικής αύξησης δύο νέων δομημένων προϊόντων χρέους: των MBS (χαμηλής εξασφάλισης ποιότητας) και των CDO. Τα MBS καλύπτονται από δεξαμενές ενυπόθηκων δανείων τα οποία δεν συμβαδίζουν με τα πρότυπα που έχουν θεσπίσει οι Fannie Mae και Freddie Mac, λόγω του χαμηλού FICO score 6, του φτωχού ιστορικού (credit history) σχετικά με την πίστωση ή λόγω περιορισμένης τεκμηρίωσης (documentation). Τα CDO στηρίζονται σε δεξαμενές εταιρικών ομολόγων και άλλων περιουσιακών στοιχείων σταθερού εισοδήματος ή σε χαρτοφυλάκια τεμαχίων (tranches) MBS και άλλων CDO. Όπως διαφαίνεται στον Πίνακα 2, μεταξύ 2001 και 2006 η αθροιστική έκδοση των MBS και των CDO αυξήθηκε στο δεκαπλάσιο, από τα 101 δισ. δολάρια στο τρισ. Αυτή η αξιοσημείωτη ανάπτυξη της αγοράς τίτλων καλυπτόμενων με περιουσιακά στοιχεία (asset-backed securities) θα ήταν αδύνατη χωρίς τη συμβολή των οίκων αξιολόγησης (CRAs). O λόγος είναι απλός: βασική προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής της αγοράς ήταν η προσέλκυση των θεσμικών επενδυτών οι οποίοι υπόκεινται σε περιορισμούς βασιζόμενους στην πιστωτική αξιολόγηση. Δηλαδή, η αγορά των MBS και των CDO είχε την ανάγκη να είναι μια αξιολογημένη (rated) αγορά, στην οποία ο κίνδυνος των tranches υπολογιζόταν από τους CRAs κάνοντας χρήση της ίδιας κλίμακας με τα ομόλογα. Με αυτό τον τρόπο, η αξιολόγηση παρέχει την πρόσβαση σε ένα σύνολο επενδυτών, οι οποίοι διαφορετικά θα θεωρούσαν αυτούς τους τίτλους εξαιρετικά πολύπλοκους και δε θα τους πλησίαζαν. 6 Το FICO score, στις ΗΠΑ, αποτελεί ένα μέτρο πιστοληπτικής αξιολόγησης και είναι ένας αριθμός μεταξύ του 300 και του 850. Αναπαριστά τη φερεγγυότητα ενός ατόμου ή την πιθανότητα ότι το συγκεκριμένο άτομο θα αποπληρώσει το χρέος του και χρησιμοποιείται από παρόχους πίστωσης, όπως είναι οι τράπεζες και οι εταιρείες πιστωτικών καρτών. 20

21 Πίνακας 2. Η εξέλιξη της έκδοσης MBS και CDO. Σύνολο Εκδόσεων Ενυπόθηκων Δανείων Έκδοση Δανείων Χαμηλής Εξασφάλισης Χαμηλής Εξασφάλισης MBS Έκδοση CDO (δισ. $) (δισ. $) (% του συνόλου) (δισ. $) (% του συνόλου) (δισ. $) , % % , % % , % % , % % , % % , % % Q % % Q % % Q % % 93 Πηγή: Gorton (2008), Inside Mortgage Finance και Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι οίκοι αξιολόγησης ήταν απόλυτα κατηγορηματικοί, καθησυχάζοντας τους επενδυτές ότι η αξιολόγηση αυτών των δομημένων προϊόντων ήταν άμεσα συγκρίσιμη με αυτή των εταιρικών ομολόγων. «Οι αξιολογήσεις μας αντιπροσωπεύουν ένα ενιαίο μέτρο της πιστωτικής ποιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και αφορούν όλα τα πιστωτικά προϊόντα. Με άλλα λόγια, ένα εταιρικό ομόλογο βαθμολογημένο με ΑΑΑ θα πρέπει να παρουσιάζει τον ίδιο βαθμό πιστωτικής ποιότητας με μια τιτλοποιημένη έκδοση βαθμολογημένη με ΑΑΑ (S&P 2007, σελ. 4). Αυτό οδήγησε σε μια μαζική συγκέντρωση των κινδύνων, σε τεράστιες ποσότητες, από νεοεκδιδόμενους τίτλους βαθμολογημένους με AAA. Σύμφωνα με τη Fitch (2007), το 60 τοις εκατό των δομημένων προϊόντων παγκοσμίως αξιολογούνταν με ΑΑΑ, σε αντίθεση με το λιγότερο από 1 τοις εκατό των εταιρικών εκδόσεων. Οι εταιρίες αξιολόγησης επωφελήθηκαν σημαντικά από την ανάπτυξη των δομημένων προϊόντων. Το 2006, το 44 τοις εκατό των εσόδων της Moody s προήλθαν από την αξιολόγηση των δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων, ενώ μόλις το 32 τοις εκατό από τις παραδοσιακές εργασίες αξιολόγησης των εταιρικών ομολόγων (Coval et al., 2008). Κατ αυτόν τον τρόπο οι εκδότες δομημένων προϊόντων και οι οίκοι αξιολόγησης έγιναν πολύ αλληλεξαρτώμενοι, μέχρι και την στιγμή της εμφάνισης της κρίσης στα τέλη του

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 10: Μηχανισμοί και διαδικασία Τιτλοποίησης Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 5

Credit Risk Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credit Risk Διάλεξη 5 Μια αναφορά στα τιτλοποιημένα αξιόγραφα Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης

Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης Χρήστος Καμπόλης Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών & Χρηματοοικονομικής, ALBA Graduate Business School, και Επιστημονικός Συνεργάτης, International

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση: Αίτια και Επιπτώσεις

Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση: Αίτια και Επιπτώσεις Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση: Αίτια και Επιπτώσεις Καθηγητής Νικόλαος Γ. Τραυλός Κάτοχος της Επώνυμης Ακαδημαϊκής Έδρας στη Χρηματοοικονομική «Καίτη Κυριακοπούλου» Πρύτανης, ALBA Graduate Business

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.E.K. 697/31.10.07 ΦΕΚ 2200/Β/14.11.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ05: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΟΧΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Οι πίνακες αυτοί συμπληρώνονται από τα

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκ. Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκ. Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική αναταραχή: Μια πρώτη αξιολόγηση και ορισμένες εκτιμήσεις πολιτικής για τη διεθνή αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού συστήματος Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκ. Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα & Προσφορά ρ Χρήματος Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διάκριση μεταξύ τραπεζών και μη αποταμιευτικών ιδρυμάτων Ηβ βασική ήδιαφορά ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις*

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* 116 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* Στο άρθρο με τίτλο «Κρίσεις: Είναι δυνατόν να αποτελούν κατασκευασμένο προϊόν;» εξετάστηκε η προκληθείσα, από μια ομάδα μεγάλων τραπεζιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR ( Απόφαση 131/14-07-1999 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1805/29-09-1999 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Εξέλιξη στο ΑΕΠ (%) 5,1 3,6-1,9 1,3 0,5-2,4-3,9-8,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2 Υψηλή ανεργία Ανεργία (%) 15,5 16,9 11,9 4,0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013 ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση της Πράξης ΣΝΠ 82/27.8.2012 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 4

Credit Risk Διάλεξη 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credt Rsk Διάλεξη 4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unp.gr http://web.xrh.unp.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα εντείνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, θα επιταχύνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

CDSpremium = P D (1 RR).

CDSpremium = P D (1 RR). Ενότητα 10 Ασφάλεια Ομολόγων - CDS..................................................................... 1.1 Τι είναι τα CDS Τα CDS (credit default swaps) αποτελούν ασφάλιστρα έναντι του κινδύνου α- θέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική Κρίση 2007 & Οικονομικές Επιπτώσεις

Διεθνής Χρηματοοικονομική Κρίση 2007 & Οικονομικές Επιπτώσεις Διεθνής Χρηματοοικονομική Κρίση 2007 & Οικονομικές Επιπτώσεις Γκίκας Α. Χαρδούβελης * 16 Ιανουαρίου 2008 * Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς & Οικονομικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

(β) Του π.δ. 81/21.3.2002 (Φ.Ε.Κ. 57/Α ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

(β) Του π.δ. 81/21.3.2002 (Φ.Ε.Κ. 57/Α ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών». Αριθμ. 54201/Β2884/08 (ΦΕΚ 2471 Β/4-12-2008): Ενίσχυση της Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 5715 Β/61/13.02.1991

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011.

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ03: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Φεβρουάριος 2005 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, Χριστόφορος Ι. Μακρυάς (*) Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 16/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 16/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 694,48 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 2,71%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 48,12 εκατ. εκ των οποίων 8,03 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Hellastat: Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων

Hellastat: Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων Hellastat: Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ ασφαλέστερες εμφανίζονται οι μεγάλες επιχειρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Υποδείγματα εκθέσεων: ΔΟΕΕ [άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 24 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Υποδείγματα εκθέσεων: ΔΟΕΕ [άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 24 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ] 1 Βασικές αγορές στις οποίες πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται 2 Βασικά μέσα στα οποία πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 1. Τα αναμενόμενα οφέλη από την παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 2. Πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η παγκόσμια αγορά κεφαλαίου; 3. Οι συστημικοί κίνδυνοι των

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Προστατεύοντας τα χρήματά σας Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με αυτό το έντυπο Αυτό το έντυπο εξηγεί τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κεντρική Τράπεζα Ρόλος και λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισαγωγή Η κορυφή της πυραμίδας του τραπεζικού συστήματος. Επιτελεί διαφορετικό ρόλο από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2004-2006

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2004-2006 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2004-2006 ΜΑΪΟΣ 2007 ICAP ΑΕ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τοµέας Επιχειρηµατικής Πληροφόρησης Παπαδιαµαντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Φοίβος Στασόπουλος Γενικός Διευθυντής Corporate Banking Τράπεζα Κύπρου. 04 Απριλίου 2012

Φοίβος Στασόπουλος Γενικός Διευθυντής Corporate Banking Τράπεζα Κύπρου. 04 Απριλίου 2012 Φοίβος Στασόπουλος Γενικός Διευθυντής Corporate Banking Τράπεζα Κύπρου 04 Απριλίου 2012 1 Κυπριακό τραπεζικό σύστημα Προκλήσεις Δυνατότητες Τράπεζες & εμπόριο Παραδοσιακή σχέση Αλληλένδετη πορεία Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Παραθέτουμε ένα ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΑΤΟ ΔΕΙΓΜΑ από πιθανά θέματα για τον Γραπτό Διαγωνισμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Στα πλαίσια της φροντιστηριακής προετοιμασίας μας οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Ιωάννης Γ. Σμπώκος ΔΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση 1ου εξαμήνου 2011

Έκθεση 1ου εξαμήνου 2011 ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 (ΦΕΚ 40Β/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ. Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ. Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ λό Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Χρησιμότητα Χρηματοπιστωτικού συστήματος Διευκολύνει την λήψη και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx SEC(2010) xxx ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα