Ενοίκια 7.000, ,60

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "00-62-04-000 Ενοίκια 7.000,00 5.801,60"

Transcript

1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 27/1/2014 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 74 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος Προηγούµενο οικονοµικός έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ιαµορφωθέντα 31/12/13 Βεβαιωθέντα 31/12/ Γήπεδα- Οικόπεδα Οικόπεδο Κάρλα ,00 Σύνολο Κ.Α , Μηχανήµατα -Τεχν.Εγκατ-Λοιπός Εξοπλ Αντλιες υποβρύχιες , , Ασύρµατο τηλεχειεριστηρίο µε φωτοβολταικο για Βένετο 2.500, Αυτόµατα µηχανήµατα λήψης νερού 8.000, Παροχόµετρο αποχέτευσης Αυτόµατα συστήµατα χλωρίωσης ,00 Σύνολο Κ.Α , , Μεταφορικά µέσα Αγορά 2 µικρών ιχ για τις ανάγκες της ΕΥΑ , Αγορά εκσαφέα ,00 Σύνολο Κ.Α , Λοιπός Εξοπλισµός

2 Προµήθεια επίπλων και συσκευών 1.000, Προµήθεια Η/Υ 3.000, ,00 Σύνολο Κ.Α , , Τεχνικά Συνδέσεις µε το δίκτυο της αποχέτευσης. Βελεστίνου-Χλόης , , Ολοκλήρωση εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης προς Β ΒΙΠΕ Συνδεσεις παροχών ύδρευσης µε νέο δίκτυο στο Βελεστίνο , , Σύνδεση και λειτουγία νέας δεξαµενής ύδρευσης Βελεστίνου , Αντικατάστση αµιαντοσωλήνων περιοχή Αγ.Χαραλάµπου , Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στις Αλεπότρυπες-Βελεστίνο , Μεταφορά νερού στο κτηνοτροφικό πάρκο Περιβλέπτου 6.000, Υδροµάστευση πηγαίου νερού. Περιβλέπτου , Έργα ύδρευσης (αποµόνωση σωλήνων αµιάντου) στο Στεφανοβίκειο 5.000, Αντικατάσσταση αγωγού ύδρευσης 500µ. Βένετου 8.100, Αντικατάστση αγωγού ύδρευσης 700µ Άγιο ηµήτριο. Περιβλέπτου , Σύνδεση γεώτρησης µε δεξαµενή.. Κεραµιδίου 5.000, Αντικάτασταση αγωγού ύδρευσης 1.000µ στο. Κερασιάς , Ηλεκτροδότηση νέας γεώτρησης.. Καναλίων , Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση ΚΟΥΡΊ. Καναλίων , Σύνδεση αγωγού ύδρευσης µε γελωτρηση στο ΜΕΤΟΧΙ µε αγωγό γεώτρησης ΣΤΑΥΡΟΣ , Κατασκευή έργων αποχέτευσης , Σύστηµα τηλεµετρίας , Αγωγός Στεφανοβικείου , Αντικατάσταση αγωγού αµιάντου στο Μ.Περιβολάκι Ηλεκτροδότηση γεώτρησης "Θυµαράκια Χλόης" Κατασκευή αγωγού καθαρισµού 200µ στη νέα δεξαµενή Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης Στεφανοβικείου στη θέση "Εικοσάρια" Σύνδεση νέας γεώτρησης µε δεξαµενή Ριζοµύλου Ηλεκτροδότηση γεώτρησης Αερινού Σύνολο Κ.Α , , Μελέτες Μελέτες ,00 Σύνολο Κ.Α ,00

3 00-18 Εγγύσης Εγγύηση στη ΕΗ 5.000,00 Σύνολο Κ.Α , Αναλώσιµα Προµήθεια υδραυλικού υλικού , , Προµήθεια χλωρίου , , Προµήθεια υδροµέτρων , ,00 Σύνολο Κ.Α , , Αµοιβές προσωπικού Αµοιβές µονίµων , , Αµοιβές συµβασιούχων , Αµοιβές αποσπασµένων , ώρα εορτών 5.000, Επίδοµα άδειας 2.000, Υπερωρίες , Παροχή γάλακτος 3.000,00 385, Είδη ένδυσης 2.000, Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ , , Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ-ΤΑ ΚΥ 5.000,00 Σύνολο Κ.Α , , Αµοιβές και έξοδα τρίτων Αµοιβές και έξοδα δικηγόρων 3.000, , Αµοιβές και έξοδα συµβολαιογράφων 1.500, Αµοιβές και έξοδα τεχνικών , , Αµοιβές και έξοδα ορκωτών λογιστών , Αµοιβές και έξοδα για καταµετρητές , Αµοιβές και έξοδα εξωτερικού συνεργάτη 5.000, Αποζηµειώσεις µελών Σ , Αποζηµείωση Προέδρου δσ , Αµοιβες µη ελευθ.επαγγελµατιών , ,50 Σύνολο Κ.Α , , Παροχές τρίτων

4 ΕΗ (ηλεκτρικό ρεύµα παροχής-γραφείων) , , Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά 2.000, , Ταχυδροµικά ,00 909, Κινητή τηλεφωνία 3.500, , Ενοίκια 7.000, , Εκµίσθωση υδρευτικης γεώτρησης , , Ασφάλιστρα αυτοκινήτων 3.000,00 908, Επισκευές εγκαταστάσεων-τεχνικών έργων , , Επισκευές µεταφορικών µέσων 5.000, , Επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 2.000, , Αναλύσεις νερού , , Παροχή υπηρεσιών για επεξεργασία λυµάτων ,00 Σύνολο Κ.Α , , Φόροι-Τέλη Τέλη κυκλοφορίας 500,00 377, ηµοτικοί φόροι- τέλη 500,00 Σύνολο Κ.Α ,00 377, ιάφορα έξοδα Έξοδα µεταφοράς , , έξοδα ταξιδίων 1.500, έξοδα προβολής και διαφήµισης 1.000, Συνδροµές - εισφορές 850,00 374, Έντυπα και γραφική ύλη , , Υλικά άµεσης ανάλωσης 1.500,00 358, έξοδα δηµοσιεύσεων 1.000,00 247, Ηλεκτρολογικά υλικά , , Οικοδοµικά υλικά 2.500, ,89 Σύνολο Κ.Α , , Τόκοι και συναφή έξοδα Τόκοι και λεξοδα µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων ,00 Σύνολο Κ.Α , Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

5 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 150, Πρόστιµο ΙΚΑ 300, Περαίωση 4.000,00 629,39 Σύνολο Κ.Α ,00 629, Έξοδα προηγούµενων χρήσεων Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 0, Πρόστιµο ΙΚΑ 0, Οφειλές προηγούµενων ετών 4.000, Οφειλές προηγούµενων ετών Προέδρου και Αντιπροέδρου Σ , , Οφειλές προηγούµενων ετών σε προµηθευτές ,00 Σύνολο Κ.Α , ,75 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ Γήπεδα- Οικόπεδα Μηχανήµατα -Τεχν.Εγκατ-Λοιπός Εξοπλ Μεταφορικά µέσα Λοιπός Εξοπλισµός Τεχνικά Μελέτες Εγγύσης Αναλώσιµα Αµοιβές προσωπικού Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι-Τέλη ιάφορα έξοδα Τόκοι και συναφή έξοδα Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Έξοδα προηγούµενων χρήσεων ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

6 00-3 Έσοδα από καταναλωτές Οφειλόµενα προηγούµενων ετών Οφειλόµενα προηγούµενων ετών βεβαιωθέντα στη ΕΥΑ , Οφειλόµενα προηγουµένων ετών βεβαιωθέντα στο ΉΜΟ ,00 Σύνολο Κ.Α , Χρηµατικό υπόλοιπο Χρηµατικό υπόλοιπο χρήσης , ,24 Σύνολο Κ.Α , , Κεφάλαιο Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων , Αποθεµατικά ειδικού τέλους 80% , Αποθεµατικά από αναπλήρωση ειδικού τέλους 3% , Ίδια συµµετοχή ,00 Σύνολο Κ.Α , Πωλήσεις υπηρεσιών Έσοδα από πώληση ύδατος , , Έσοδα από συντήρηση υδροµέτρου , , Έσοδα από συνδέσεις µε δίκτυο ύδρευσης 7.500, , Έσοδα από επανασυνδέσεις 3.000,00 0, Έσοδα από άρδευση , , Έσοδα απο σύνδεση µε δίκτυο άρδευσης 1.500, Έσοδα από αποχέτευση , Έσοδα από συνδέσεις µε δίκτυο αποχέτευσης , ,00 Σύνολο Κ.Α , , Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων Επιδότηση από ΟΑΕ 3.000,00 Σύνολο Κ.Α , Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών Έσοδα από προγραµµατική µε ήµο Ρήγα Φεραίου ,00 Σύνολο Κ.Α ,00

7 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 3.000,00 Σύνολο Κ.Α , Έσοδα προηγούµενων χρήσεων , Έσοδα προηγούµενων χρήσεων από ήµο Ρήγα Φεραίου , ,24 Σύνολο Κ.Α , ,82 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 00-3 Έσοδα από καταναλωτές Χρηµατικό υπόλοιπο 00-4 Κεφάλαιο Πωλήσεις υπηρεσιών Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Έσοδα προηγούµενων χρήσεων ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ Συνδέσεις µε το δίκτυο της αποχέτευσης. Βελεστίνου Ολοκλήρωση εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης προς Β ΒΙΠΕ Συνδεσεις παροχών ύδρευσης µε νέο δίκτυο στο Βελεστίνο Σύνδεση και λειτουγία νέας δεξαµενής ύδρευσης Βελεστίνου Αντικατάστση αµιαντοσωλήνων περιοχή Αγ.Χαραλάµπου Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στις Αλεπότρυπες-Βελεστίνο

8 Μεταφορά νερού στο κτηνοτροφικό πάρκο Περιβλέπτου Υδροµάστευση πηγαίου νερού. Περιβλέπτου Έργα ύδρευσης (αποµόνωση σωλήνων αµιάντου) στο Στεφανοβίκειο Αντικατάσσταση αγωγού ύδρευσης 500µ. Βένετου Αντικατάστση αγωγού ύδρευσης 700µ Άγιο ηµήτριο Σύνδεση γεώτρησης µε δεξαµενή.. Κεραµιδίου Αντικάτασταση αγωγού ύδρευσης 1.000µ στο. Κερασιάς Ηλεκτροδότηση νέας γεώτρησης.. Καναλίων Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση ΚΟΥΡΊ Σύνδεση αγωγού ύδρευσης µε γελωτρηση στο ΜΕΤΟΧΙ Κατασκευή έργων αποχέτευσης Σύστηµα τηλεµετρίας Αγωγός Στεφανοβικείου Αντικατάσταση αγωγού αµιάντου στο Μ.Περιβολάκι Ηλεκτροδότηση γεώτρησης "Θυµαράκια Χλόης" Κατασκευή αγωγού καθαρισµού 200µ στη νέα δεξαµενή Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης Στεφανοβικείου στη Σύνδεση νέας γεώτρησης µε δεξαµενή Ριζοµύλου Ηλεκτροδότηση γεώτρησης Αερινού

9 Οικονοµικό έτος 2014 Ψηφισθέντα υπό του Σ Εγκριθέντα από Περιφέρεια , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

10 2.000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50

11 5.000, , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 700,00 700, , , , , , ,00 850,00 850, , , , , , , , ,00

13 150,00 150,00 300,00 300, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50

14 , ,72 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

15 3.000, , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 Βελεστίνου-Χλόης ,00 προς Β ΒΙΠΕ Βελεστίνο ,00 Βελεστίνου ,00 Χαραλάµπου ,00 λεπότρυπες-βελεστίνο ,00

16 Περιβλέπτου 6.000, ,00 στο Στεφανοβίκειο 5.000,00 Βένετου 8.100,00 ηµήτριο. Περιβλέπτου , ,00 Κερασιάς , ,00 ΚΟΥΡΊ. Καναλίων ,00 ΜΕΤΟΧΙ µε αγωγό γεώτρησης ΣΤΑΥΡΟΣ , , , , ,00 δεξαµενή 5.000,00 φανοβικείου στη θέση "Εικοσάρια" , ,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ Άλλες υπηρεσίες 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 15.13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01.0023 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 23% 62.50 Σύνολο Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 4 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3 Σήμερα την 18η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ΑΔΑ: ΒΕΖΔΟΡ3Θ-8ΣΟ Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 12 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1 ο : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ΑΔΑ: ΒΕΝΧΟΡ3Θ-Τ50 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 7 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1 ο : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 05/12/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 05/12/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ερμού 28 και Κ.Πλειώνη Λαύριο - 195 00 Τηλέφωνο: 2292 0 26570 Fax: 2292 0 26512 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαύριο 06.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

14REQ001916115 2014-03-11

14REQ001916115 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2014 Α Α: ΒΙΚΑΩΕΗ-1Χ2 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΛΖΛ-53Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΛΖΛ-53Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 20/20-12-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 209/2013 Θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ.Σ.: 6 /2015 ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 31/2015 ΘΕΜΑ ΗΔ: «Απολογισμός Εσόδων Εξόδων έτους 2014» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµ Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 08/07/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΟΡΝ3-Ρ. Περίληψη Έγκριση Προϋπολογισµού Έτους 2011. ηµοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας.

ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΟΡΝ3-Ρ. Περίληψη Έγκριση Προϋπολογισµού Έτους 2011. ηµοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Απ το υπ αριθµόν 6ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Σελίδα 1 από 10 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΟΥ 6 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 24310/ 73.981-73.888-74.950 FAX. 74.960 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00 108.972,00 3.619,96 3.619,96 0441 Τέλος ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΧΕ ΙΟ MΕΛΙΣΣΙΑ 22 Ιαν 2014 Αριθµ. Πρωτ : ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Κ.Ι.Ε.Κ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ αριθµό 18ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας

Από το υπ αριθµό 18ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµό 18ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΧ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΧ 2015 10 Έξοδα Κατά Είδος Οικόπεδα 10.00.0000 Οικόπεδα 10.000,00 0,00 9.931,57 9.931,57 0,00 9.931,57 Σύνολο Κωδικού 10 10.000,00 0,00 9.931,57 9.931,57 0,00 9.931,57 12 Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις 12.00

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 5.000,00 5.000,00 1.453,14 1.453,14 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.837,38 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.837,38 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142. ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11 Μαϊου 2015 Αρ. Πρωτ. 8951 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9ου 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 253.105,00 205.506,89

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ν. Πεντέλη 06/05/2015 Αρ. Πρ.: 233 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 92 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.499.557,71 2.668.391,80 5.194.767,07 5.194.767,07 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.490.557,71 2.668.391,80 5.185.767,07 5.185.767,07 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 771.642,00 674.493,79

Διαβάστε περισσότερα