Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η TRACK. 211 cm 91,5 cm 142 cm. max. 150 kg. 123 kg. ca Min.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η TRACK. 211 cm 91,5 cm 142 cm. max. 150 kg. 123 kg. ca 30 45 Min."

Transcript

1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η TRACK (7885-) A C A B C 211 cm 91,5 cm 142 cm 123 kg max. 150 kg ca Min.

2 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρµολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυµναστικής. Περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας καθώς και για τη χρήση και τη συντήρηση του µηχανήµατος. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές µέρος, γιατί θα τις χρειαστείτε για τη συντήρηση ή την παραγγελία ανταλλακτικών στο µέλλον. Όλα τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα σύµφωνα µε τους πιο πρόσφατους κανονισµούς ασφαλείας και υποβάλλονται σε µια διαρκή διαδικασία ποιοτικού ελέγχου στο στάδιο της κατασκευής τους. Οι γνώσεις που αποκοµίζονται στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας αξιοποιούνται στη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των προϊόντων µας. Προκειµένου να προσφέρουµε στους πελάτες µας ό,τι καλύτερο υπάρχει ως προς την ποιότητα του προϊόντος, διατηρούµε το δικαίωµα να επιφέρουµε τεχνικές αλλαγές ανά πάσα στιγµή. Παρ όλ αυτά, για οποιαδήποτε παράπονα µπορείτε να επικοινωνείτε µε τον επίσηµο αντιπρόσωπο της KETTLER. Για την Ασφάλειά σας Ο διάδροµος θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για το σκοπό που κατασκευάστηκε, δηλαδή για τη σωµατική άσκηση (βάδην και τζόκινγκ) ενός ενήλικα. Ο διάδροµος δεν προορίζεται για εµπορική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του οργάνου απαγορεύεται και µπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες ή τραυµατισµούς που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση του οργάνου. Τα εξαρτήµατα που φέρουν ζηµιές µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας ή να µειώσουν τη διάρκεια ζωής του εξοπλισµού. Για αυτό το λόγο, τα φθαρµένα ή κατεστραµµένα εξαρτήµατα θα πρέπει να αντικαθίστανται αµέσως και ο εξοπλισµός να µη χρησιµοποιείται µέχρι να τοποθετηθούν καινούρια. Να χρησιµοποιείτε µόνο γνήσια ανταλλακτικά της KETTLER. Ο διάδροµος έχει σχεδιαστεί µε βάση τις τελευταίες προδιαγραφές ασφαλείας. Ανεπαρκείς επισκευές και τροποποιήσεις της κατασκευής (π.χ. αφαίρεση ή αντικατάσταση των αρχικών εξαρτηµάτων) µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του χρήστη. Ο διάδροµος πρέπει να τοποθετείται σε στέρεο και οµαλό δάπεδο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν βρίσκει πουθενά και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος σε αυτό. Πάντοτε να φροντίζετε ο χώρος κάτω από το διάδροµο να παραµένει άδειος, δηλαδή να µην υπάρχουν αντικείµενα, κατοικίδια κλπ. Ποτέ µην αγγίζετε τον κυλιόµενο τάπητα µε τα χέρια. Επίσης, να φροντίζετε να µην υπάρχουν αντικείµενα κοντά στον κυλιόµενο τάπητα ή τους κυλίνδρους τα οποία θα µπορούσαν να παρασυρθούν µέσα στο µηχάνηµα οδηγώντας είτε σε δικό σας τραυµατισµό είτε σε βλάβη της ίδιας της µονάδας. Ο διάδροµος είναι ακατάλληλος για άτοµα βάρους άνω των 150kg. Το µηχάνηµα θα πρέπει να τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ελεύθερος χώρος 100 cm και στις δύο πλευρές του και 200cm πίσω του. Η µονάδα απαιτεί παροχή ρεύµατος V, 50/60 Hz για να λειτουργήσει. Θα πρέπει να συνδέεται µόνο σε γειωµένη πρίζα, σε µονή ασφάλεια 16-Α. Σε καµία περίπτωση µην προβαίνετε σε ηλεκτρολογικές επισκευές ή τροποποιήσεις οι ίδιοι. Πάντοτε να φροντίζετε αυτές οι εργασίες να γίνονται από κατάλληλα καταρτισµένο ηλεκτρολόγο. Ο διάδροµος είναι ένα όργανο γυµναστικής που λειτουργεί µε µοτέρ και απαιτεί ιδιαίτερες προφυλάξεις ασφαλείας και γνώσεις κατά τη χρήση του. Άτοµα περιορισµένης κινητικότητας, αντίληψης ή νοητικών δεξιοτήτων και τα παιδιά θα πρέπει να εκπαιδεύονται πάνω στη σωστή χρήση του µηχανήµατος και δεν πρέπει ποτέ να το χρησιµοποιούν χωρίς εποπτεία. Να µη χρησιµοποιείτε πολύπριζο για το διάδροµο. Εάν χρησιµοποιείτε µπαλαντέζα, φροντίστε να συµµορφώνεται µε τους τοπικούς κανονισµούς ασφαλείας που ισχύουν για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισµό. Όταν η µονάδα δεν χρησιµοποιείται, να την αποσυνδέετε από την πρίζα. Προκειµένου να διασφαλίσετε το επίπεδο ασφάλειας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο που επιτρέπει η κατασκευή του, το προϊόν θα πρέπει να περνάει από τακτικό έλεγχο (µία φορά το χρόνο) από ειδικούς τεχνικούς. Προτού εκτελέσετε εργασίες καθαρισµού ή συντήρησης, πάντα να αποσυνδέετε το διάδροµο από το ρεύµα (δηλαδή να τραβάτε το φις από την πρίζα). Παρακαλείστε να φροντίζετε να µη διεισδύουν ποτέ υγρά ή ιδρώτας στα µηχανικά ή τα ηλεκτρονικά µέρη του οργάνου. Οι επισκευές σε ηλεκτρικά µέρη της µονάδας θα πρέπει να εκτελούνται µόνο από καταρτισµένους τεχνικούς. Πάντοτε να τηρείτε τους γενικούς κανόνες και τις προφυλάξεις ασφαλείας κατά τις ηλεκτρολογικές εργασίες. Πριν ξεκινήσετε την προπόνησή σας, δέστε το κορδόνι του κλειδιού ασφαλείας στα ρούχα σας. Ο διάδροµος της KETTLER διαθέτει µηχανισµό στάσης κινδύνου. Πριν ξεκινήσετε την προπόνησή σας, δέστε το κορδόνι του κλειδιού ασφαλείας στα ρούχα σας. Εάν η λειτουργία του διαδρόµου διακόπηκε µε την αφαίρεση του κλειδιού ασφαλείας, θέστε τον και πάλι σε λειτουργία επανεισάγοντας το κλειδί στη θέση του. Ο διάδροµος δεν ξεκινά αυτόµατα. Αναλυτικότερες οδηγίες για το χειρισµό της στάσης κινδύνου περιέχονται στις οδηγίες λειτουργίας του κοµπιούτερ προπόνησης. Μπορείτε να αποτρέψετε την ανεξέλεγκτη χρήση του διαδρόµου από τρίτους αφαιρώντας το κλειδί ασφαλείας και φυλάσσοντάς το σε ασφαλές σηµείο. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές που λειτουργούν µε ρεύµα εκπέµπουν ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία κατά τη λειτουργία τους. Παρακαλείστε να µην αφήνετε συσκευές που παράγουν µαγνητικά κύµατα (π.χ. κινητά τηλέφωνα) κοντά στην κονσόλα ή το ηλεκτρονικό σύστηµα, γιατί αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει τις τιµές που εµφανίζονται (π.χ. µέτρηση παλµών). Οποιαδήποτε παρέµβαση σε εξαρτήµατα του µηχανήµατος που δεν περιγράφεται στο εγχειρίδιο µπορεί να προκαλέσει βλάβη ή να θέσει σε κίνδυνο ιάδροµος προπόνησης KETTLER TRACK 9 Εγχειρίδιο Χρήστη σελ.1

3 το πρόσωπο που χρησιµοποιεί το όργανο. Εκτενείς επιδιορθώσεις θα πρέπει να εκτελούνται µόνο από το τεχνικό προσωπικό της KETTLER ή από εξειδικευµένο προσωπικό εκπαιδευµένο από την KETTLER. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, πιαστείτε σφιχτά από τη χειρολαβή µε τα δύο χέρια και ακουµπήστε τα πόδια σας στην αντιολισθητική επιφάνεια δίπλα στον τάπητα. Ενεργοποιήστε το µηχανισµό στάσης κινδύνου (διακόπτης ασφάλειας). Για τυχόν απορίες, µπορείτε να απευθύνεστε στον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της KETTLER. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: Το µηχάνηµα συµµορφώνεται µε το πρότυπο DIN EN 957-1/-6, κατηγορία HB. Εποµένως, δεν είναι κατάλληλο για θεραπευτική χρήση. Πριν χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα για άσκηση, ελέγξτε το προσεκτικά για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συναρµολογηµένο και ελεγµένο. εν επιτρέπεται η χρήση του µηχανήµατος σε δωµάτια µε υγρασία. Παρακαλείστε να φροντίζετε ώστε κανένα εξάρτηµα του οργάνου να µην έρχεται σε επαφή µε υγρά (πόσιµα, ιδρώτα κλπ), καθώς αυτό µπορεί να προκαλέσει διάβρωση. Ο διάδροµος έχει σχεδιαστεί για χρήση από ενήλικες και δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε παιδιά να παίζουν µε αυτό. Τα παιδιά όταν παίζουν συµπεριφέρονται απρόβλεπτα και µπορεί να προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις για τις οποίες ο κατασκευαστής δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος. Εάν, παρ' όλ' αυτά, επιτρέψετε σε παιδιά να χρησιµοποιήσουν το διάδροµο, φροντίστε να τους εξηγήσετε τον ορθό τρόπο χρήσης του και να τα εποπτεύετε αναλόγως. Πάντα να φοράτε κατάλληλα παπούτσια (αθλητικά), όταν χρησιµοποιείτε το διάδροµο. Πριν ξεκινήσετε την πρώτη σας προπόνηση, εξοικειωθείτε προσεκτικά µε όλες τις λειτουργίες και τις ρυθµίσεις του οργάνου. Εάν ο εξοπλισµός χρησιµοποιείται τακτικά, να ελέγχετε όλα του τα εξαρτήµατα προσεκτικά όσο συχνά απαιτείται. Να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στο καλό σφίξιµο των µπουλονιών και των παξιµαδιών. Εάν γίνεται τακτική χρήση του διαδρόµου, ο κυλιόµενος τάπητας θα πρέπει να υποβάλλεται σε συντήρηση µε λιπαντικό σιλικόνης ενώ είναι κρύος. Ανάλογα µε το βαθµό χρήσης και το φορτίο στο οποίο υπόκειται η µονάδα, ο τάπητας µπορεί να τείνει να τεντώνεται ή να γλιστρά. Σφίξτε τον τάπητα όπως περιγράφεται. Ρυθµίστε το σφίξιµο του τάπητα όπως περιγράφεται στην ενότητα «Ρύθµιση του τάπητα». Παρατηρήστε την κίνηση της άκρης του τάπητα κατά τη χρήση του. Εάν τείνει να κινείται προς το πλάι, ρυθµίστε το αναλόγως. Συµβουλή για το τρέξιµο: Το τρέξιµο στο διάδροµο θα σας είναι πιο εύκολο, εάν επικεντρώνετε την προσοχή σας σε ένα σταθερό αντικείµενο που βρίσκεται µπροστά σας µέσα στο δωµάτιο. Να τρέχετε σαν να θέλετε να φτάσετε το αντικείµενο αυτό. Σηµαντικό: Παρακαλείστε να φυλάτε το κλειδί ασφαλείας σε ασφαλές µέρος και µακριά από παιδιά. Φροντίδα και Συντήρηση Για τη φροντίδα και τη συντήρηση να φροντίζετε να χρησιµοποιείτε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και σε καµία περίπτωση διαβρωτικά ή λειαντικά µέσα. Τα ηλεκτρονικά συστήµατα και τα εξαρτήµατα δεν απαιτούν ιδιαίτερη συντήρηση. εν θα πρέπει να γίνεται καµία τροποποίηση ή επισκευή (εξαιρουµένων των ελέγχων συντήρησης) σε αυτά, παρά µόνο από εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Βεβαιωθείτε ότι λάβατε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα (ανατρέξτε στη λίστα που ακολουθεί) και ότι είναι σε καλή κατάσταση. Εάν για οποιονδήποτε λόγο θέλετε να παραπονεθείτε, παρακαλείστε να επικοινωνείτε µε τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της KETTLER. Πριν συναρµολογήσετε τον εξοπλισµό, µελετήστε τα σχεδιαγράµµατα προσεκτικά και εκτελέστε τις οδηγίες µε τη σειρά που απεικονίζονται στα διαγράµµατα. Η σωστή σειρά φαίνεται από τα κεφαλαία γράµµατα. Παρακαλείστε να προσέξετε ότι πάντα υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού όταν χρησιµοποιείτε εργαλεία ή σε εργασίες µε τα χέρια. Για αυτό το λόγο, παρακαλείστε να είστε προσεκτικοί όταν συναρµολογείτε αυτό το όργανο γυµναστικής. Φροντίστε ο χώρος εργασίας σας να είναι ελεύθερος από πιθανές εστίες κινδύνους, για παράδειγµα µην αφήνετε οποιαδήποτε εργαλεία στο δάπεδο. Πάντα να απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας κατά τρόπο που να µη δηµιουργούν κινδύνους. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος ασφυξίας όταν τα παιδιά παίζουν µε πλαστικές σακούλες! Τη συναρµολόγηση του εξοπλισµού πρέπει να εκτελεί ενήλικας µε τη δέουσα επιµέλεια. Εάν έχετε απορίες, ζητήστε τη βοήθεια κάποιου άλλου, κι εάν είναι δυνατόν ατόµου µε σχετική εξοικείωση. Οι βίδες και τα παξιµάδια που απαιτούνται σε κάθε βήµα συναρµολόγησης φαίνονται στο σχετικό διάγραµµα στις επόµενες σελίδες. Να τηρείτε αυστηρά τα βήµατα συναρµολόγησης. Συνδέστε όλα τα εξαρτήµατα χαλαρά στην αρχή και ελέγξτε ότι τα έχετε συναρµολογήσει σωστά. Σφίξτε τα παξιµάδια µε το χέρι έως ότου νιώσετε αντίσταση, έπειτα χρησιµοποιήστε κλειδί για να σφίξετε καλά τα παξιµάδια (διάταξη ασφάλισης). Στη συνέχεια, ελέγξτε ότι όλες οι βίδες είναι καλά σφιγµένες. Προσοχή: µόλις τα παξιµάδια ξεβιδωθούν, παύουν να λειτουργούν σωστά (η διάταξη ασφάλισης καταστρέφεται) και πρέπει να αντικαθίστανται. Για τεχνικούς λόγους, διατηρούµε το δικαίωµα να συναρµολογούµε εκ των προτέρων κάποια εξαρτήµατα (π.χ. προσθήκη πωµάτων στους σωλήνες). ιάδροµος προπόνησης KETTLER TRACK 9 Εγχειρίδιο Χρήστη σελ.2

4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΕΛΙ Α 17 Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά, πάντα να δηλώνετε τον πλήρη κωδικό του προϊόντος, τον αριθµό ανταλλακτικού, την απαιτούµενη ποσότητα και τον σειριακό αριθµό του προϊόντος (βλέπε χειρισµό). Υπόδειγµα παραγγελίας: Κωδικός προϊόντος / αριθ. ανταλλακτικού / 2 κοµµάτια/ Σ/Α Παρακαλείστε να διατηρείτε την αρχική συσκευασία αυτού του προϊόντος, ώστε να µπορείτε να την χρησιµοποιήσετε, εάν χρειαστεί, για τη µεταφορά στο µέλλον. Τα προϊόντα µπορούν να επιστραφούν µόνο κατόπιν συνεννόησης και µέσα στην (εσωτερική) συσκευασία τους, η οποία είναι ασφαλής για µεταφορά, και εάν είναι δυνατόν στο αρχικό κουτί. Είναι σηµαντικό να παρέχετε λεπτοµερή περιγραφή του ελαττώµατος / αναφορά βλάβης! Σηµαντικό: οι τιµές των ανταλλακτικών δεν περιλαµβάνουν τα συνδετικά υλικά. Εάν απαιτούνται συνδετικά υλικά (κοχλίες, παξιµάδια, ροδέλες κλπ), αυτό θα πρέπει να δηλώνεται µε σαφήνεια στην παραγγελία προσθέτοντας τις λέξεις "µαζί µε συνδετικά υλικά". Απόρριψη Τα προϊόντα της KETTLER µπορούν να ανακυκλωθούν. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του, απορρίψτε το προϊόν σωστά και µε ασφάλεια (συµβουλευτείτε τις αρµόδιες τοπικές αρχές). ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ M5x40 M5x40 ø22 M8 ø16 M8x40 ø3,9x13 M6 ø12 M Σφίξτε τις βίδες αρχικά μόνο χαλαρά, βιδώστε σύμφωνα με το βήμα 4. ιάδροµος προπόνησης KETTLER TRACK 9 Εγχειρίδιο Χρήστη σελ.3

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ø 15x8,4 ø 17x8,5 6 4 M8x M8x εν περιλαµβάνεται 1 1 ιάδροµος προπόνησης KETTLER TRACK 9 Εγχειρίδιο Χρήστη σελ.4

6 1 2 A B B 6x ιάδροµος προπόνησης KETTLER TRACK 5 Εγχειρίδιο Χρήστη ιάδροµος προπόνησης KETTLER TRACK 9 Εγχειρίδιο Χρήστη M8x50 ø 15x8,4 σελ.6 σελ.5

7 3 B B A C A D1 D2 100% C 50% C! 50% B 4x M8x15 ø 17x8,5 ιάδροµος προπόνησης KETTLER TRACK 9 Εγχειρίδιο Χρήστη σελ.6

8 4! A C C B! B B C 2x M8x15 ιάδροµος προπόνησης KETTLER TRACK 9 Εγχειρίδιο Χρήστη σελ.7

9 5 B A 6 ιάδροµος προπόνησης KETTLER TRACK 9 Εγχειρίδιο Χρήστη σελ.8

10 Χειρισµός Προσοχή! Ο διάδροµος θα πρέπει να φυλάσσεται διπλωµένος µε την κλίση ρυθµισµένη στην κατώτερη δυνατή θέση. ιαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζηµιά. A! B C Ρύθµιση τάπητα κύλισης Ρύθµιση τάπητα κύλισης: Ρυθµίστε τον τάπητα κύλισης ενώ κινείται µε ταχύτητα περίπου 6 km/ώρα (εάν χρειάζεται και µικρότερη). εν πρέπει να βρίσκεται κανένας πάνω στον τάπητα όσο τον ρυθµίζετε! Εάν ο τάπητας κινείται προς τα δεξιά, στρέψτε µε προσοχή τη δεξιά βίδα ρύθµισης δεξιόστροφα το πολύ κατά 90 ο µε το κλειδί Άλεν. Θέστε σε λειτουργία τον τάπητα και ελέγξτε την πορεία του. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία έως ότου ο τάπητας κινείται ευθύγραµµα. Εάν ο τάπητας κινείται προς τα αριστερά, στρέψτε µε προσοχή τη δεξιά βίδα ρύθµισης αριστερόστροφα το πολύ κατά 90 ο µε το κλειδί Άλεν. Θέστε σε λειτουργία τον τάπητα και ελέγξτε την πορεία του. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία έως ότου ο τάπητας κινείται ευθύγραµµα. Ευθυγράµµιση του τάπητα: Στρέψτε τη βίδα ρύθµισης προς τα δεξιά το πολύ κατά µία στροφή. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία προς την άλλη πλευρά. Ελέγξτε εάν ο τάπητας γλιστρά. Εάν συµβαίνει κάτι τέτοιο, επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία µία ακόµη φορά. Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν ρυθµίζετε και ευθυγραµµίζετε τον τάπητα. Η ακραία υπερβολική ή ελλιπής τάνυση µπορεί να προκαλέσει βλάβες στον τάπητα κύλισης! ιάδροµος προπόνησης KETTLER TRACK 9 Εγχειρίδιο Χρήστη σελ.9

11 Οδηγίες ασφάλισης - απασφάλισης! klick κλικ A! B Για την απασφάλιση: Τραβήξτε το µοχλό όπως φαίνεται στην εικόνα για να απασφαλίσετε το πλαίσιο. Κρατήστε γερά τον τάπητα κύλισης και διπλώστε προς τα κάτω. Για την ασφάλιση: Σε περίπτωση µεταφοράς, ο τάπητας κύλισης θα πρέπει να διπλώνεται στην κορυφή. Θα ακούσετε ένα «κλικ» όταν θα έχει κουµπώσει σωστά στη θέση του. Οδηγίες µεταφοράς! ιάδροµος προπόνησης KETTLER TRACK 9 Εγχειρίδιο Χρήστη σελ.10

12 Άναµµα / σβήσιµο διακόπτης επαναφοράς I/O???? A B C Χωροθέτηση διαδρόμου γυμναστικής ιάδροµος προπόνησης KETTLER TRACK 9 Εγχειρίδιο Χρήστη σελ.11

13 ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Συντήρηση του τάπητα κύλισης και της πλατφόρµας: ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λίπανση και η φροντίδα του τάπητα είναι το πιο σηµαντικό µέτρο συντήρησης! Η ανεπαρκής λίπανση και η συνδεόµενη µε αυτήν σαφής αύξηση της τριβής συνεπάγεται µεγαλύτερη καταπόνηση και φθορά, καθώς και καταστροφή του τάπητα, της πλατφόρµας, του µοτέρ και του κυκλώµατός του. Οι βλάβες που οφείλονται σε ανεπαρκή ή ελλιπή φροντίδα και συντήρηση του τάπητα δεν καλύπτονται από την εγγύηση! Στην περίπτωση που γίνεται τακτική χρήση του διαδρόµου, ο κρύος τάπητας θα πρέπει να συντηρείται ανά 25 ώρες λειτουργίας ή κάθε 3 εβδοµάδες ή όταν ανάψει η φωτεινή ένδειξη της επισκευής (service) (ανατρέξτε επίσης στο εγχειρίδιο του κοµπιούτερ) µε λιπαντικό σιλικόνης, κωδικός προϊόντος Αυτή η συντήρηση θα πρέπει επίσης να εκτελείται πριν θέσετε για πρώτη φορά σε λειτουργία το µηχάνηµα ή µετά από ένα µεγάλο διάστηµα µη χρησιµοποίησης του οργάνου. Εισάγετε το µικρό σωλήνα του σπρέι ανάµεσα στον τάπητα και την πλατφόρµα και κάντε 3 µ ικρούς (περίπου 1 δευτερολέπτου) ψεκασµούς λιπαντικού σιλικόνης ανάµεσα στον τάπητα και την πλατφόρµα. Ο σωλήνας του σπρέι θα πρέπει να κινείται από την µία πλευρά έως την άλλη για να βεβαιωθείτε ότι όλη η κάτω πλευρά του τάπητα λιπαίνεται. Μετά, κυλήστε τον τάπητα µε το χέρι, έτσι ώστε ολόκληρη η επιφάνεια µεταξύ του τάπητα και της πλατφόρµας να λιπανθεί καλά. Αφαιρέστε το λιπαντικό που περισσεύει. ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ο κωδικός προϊόντος και ο σειριακός αριθµός βρίσκονται στην επιγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά, να αναφέρετε πάντα τον πλήρη κωδικό προϊόντος, τον αριθµό ανταλλακτικού, την απαιτούµενη ποσότητα και το σειριακό αριθµό του προϊόντος. ιάδροµος προπόνησης KETTLER TRACK 9 Εγχειρίδιο Χρήστη σελ.12

14 ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΙΑ ΡΟΜΟΥ TRACK x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ιάδροµος προπόνησης KETTLER TRACK 9 Εγχειρίδιο Χρήστη σελ.13

15 ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ιάδροµος προπόνησης KETTLER TRACK 9 Εγχειρίδιο Χρήστη σελ.14

16 ιάγραµµα λειτουργίας ιάδροµος προπόνησης KETTLER TRACK 9 Εγχειρίδιο Χρήστη σελ.15

17 Κομπιούτερ προπόνησης TRACK (7885-0)

18 Οδηγίες Ασφαλείας Πληροφορίες για την ασφάλειά σας: Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό από υπερβολική καταπόνηση, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το όργανο γυμναστικής μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Πριν το θέσετε σε λειτουργία για πρώτη φορά και περίπου μετά από 6 ημέρες λειτουργίας, ελέγξτε εάν οι συνδέσεις είναι καλά σφιγμένες. Να ελέγχετε τακτικά τη σωστή λειτουργία και την καλή κατάσταση του οργάνου γυμναστικής. Οι τεχνικοί έλεγχοι ασφαλείας συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη και θα πρέπει να εφαρμόζονται τακτικά και ορθά. Το επίπεδο ασφάλειας του μηχανήματος μπορεί να διατηρηθεί μόνο εάν γίνονται τακτικοί έλεγχοι για φθορές και βλάβες. Τα ελαττωματικά ή κατεστραμμένα εξαρτήματα θα πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως. Εργασίες στα ηλεκτρικά συστήματα θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό. Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά της KETTLER. εν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το όργανο μέχρι να ολοκληρωθεί η επισκευή του. Για τη φροντίδα, τον καθαρισμό και τη συντήρηση να χρησιμοποιείτε μόνο το σετ φροντίδας μηχανήματος KETTLER με κωδικό Παρακαλείστε να ζητήσετε τη γνώμη του οικογενειακού σας ιατρού πριν ξεκινήσετε την προπόνηση για το εάν η κατάσταση της υγείας σας σάς επιτρέπει να γυμνάζεστε με το συγκεκριμένο μηχάνημα. Η γνώμη του ιατρού σας θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία του προγράμματος προπόνησής σας. Η εσφαλμένη ή υπερβολική άσκηση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας. Ο διάδρομος θα πρέπει να χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο έχει κατασκευαστεί, δηλαδή ασκήσεις βάδισης και τρεξίματος ενηλίκων. Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας το μέγιστο επιτρεπτό βάρος χρήστη. Να προπονείστε μόνο έχοντας προσδέσει το κλειδί ασφαλείας. Ξεκινήστε τις πρώτες προπονήσεις σε χαμηλές ταχύτητες ώστε να εξοικειωθείτε με την ακολουθία των κινήσεων του σώματος. Αν νιώσετε ανασφάλεια, κρατηθείτε από τις χειρολαβές, ακουμπήστε τα πόδια σας στις πλαϊνές πλατφόρμες και σταματήστε τον κυλιόμενο τάπητα. Σημαντικό: Παρακαλείστε να προσέξετε επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια στις οδηγίες εγκατάστασης και συναρμολόγησης. ιακόπτης ασφαλείας: Πριν από κάθε προπόνηση, εισάγετε το κλειδί ασφαλείας στο διακόπτη ασφαλείας και συνδέστε το κορδόνι του κλειδιού ασφαλείας στα ρούχα σας. Προσαρμόστε το μήκος του κορδονιού αναλόγως: Αν αρχίσετε να παραπατάτε, θα τραβηχτεί ο διακόπτης ασφαλείας. Ο διακόπτης ασφαλείας αναπτύχθηκε για να διακόπτεται αμέσως η μετάδοση κίνησης στον τάπητα και τη ρύθμιση του ύψους σε περίπτωση που πέσετε ή για έκτακτα περιστατικά. Ο διακόπτης ασφαλείας θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για διακοπή εκτάκτου ανάγκης. Για να σταματήσετε τον τάπητα κατά την κανονική προπόνηση με τρόπο ασφαλή, άνετο και ορθό υπό φυσιολογικές συνθήκες, χρησιμοποιήστε το κουμπί STOP (διακοπή). Ελέγξτε το διακόπτη ασφαλείας πριν ξεκινήσετε τις ασκήσεις σας: Σταθείτε στις πλαϊνές πλατφόρμες και θέστε τον τάπητα σε λειτουργία με κανονική ταχύτητα. Αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας από το διακόπτη ασφαλείας. Ο διάδρομος πρέπει να σταματήσει αμέσως. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το κλειδί ασφαλείας στο διακόπτη ασφαλείας και το κορδόνι στα ρούχα σας. Όταν ο τάπητας είναι σταματημένος, κινηθείτε προς τα πίσω. Το κλειδί ασφαλείας πρέπει να αποσυνδεθεί από το διακόπτη ασφαλείας. Ωστόσο, το κορδόνι θα παραμείνει συνδεδεμένο στα ρούχα. Έπειτα, επανασυνδέστε το κλειδί ασφαλείας στο διακόπτη ασφαλείας. Προστασία του διαδρόμου: Αφαιρώντας το κλειδί ασφαλείας μπορεί να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του διαδρόμου από τρίτους. Παρακαλείστε να διατηρείτε το κλειδί ασφαλείας σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά. ιάδρομος KETTLER RUN 7 Computer Προπόνησης σελ.1

19 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΟΘΟΝΗ Κλίση % Στόχοι προπόνησης Ταχύτητα σε km/h ή mph Απόσταση που διανύθηκε σε χιλιόμετρα ή μίλια Χρόνος προπόνησης Κατανάλωση ενέργειας σε χιλιοθερμίδες Παλμοί σε bpm (παλμοί το λεπτό) ή % της ανώτατης τιμής σφυγμού Σύμβολο χρήστη: «Άτομα 1 έως 5» Σύμβολο service: υπόδειξη για τη συντήρηση του κυλιόμενου τάπητα Σύμβολο USB: υπόδειξη για τη λειτουργία Η/Υ Σύμβολα «Εγώ», «Γυναίκα», «Άντρας» COOL DOWN: Τρέξιμο για χαλάρωση αποθεραπεία WARM UP: Τρέξιμο προθέρμανσης FINISH: ολοκλήρωση προγράμματος ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ Ένδειξη Εισαγωγή τιμών Ανάλυση Εύρος βήματος Απόσταση (km) / X.X.X 0.01 Απόσταση (mile) / X.X.X 0.01 Χρόνος (min:sec) / (h:min) 00:00 99:59 / 01:40 18:00 ΧΧ:ΧX 00:01 Θερμίδες (kcal) / XXXX 1 Κλίση (km / h) XX.X 0.5 / 1.0 Ταχύτητα (km / h) XX.X 0.1 Ταχύτητα (mph) ΧΧ.Χ 0.1 Καρδιακός παλμός (bpm) % μέγ. Καρδιακός παλμός (%) XXX XXX 1 ιάδρομος KETTLER TRACK 9 Computer Προπόνησης σελ.2

20 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ENTER ΡΟΜΕΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΙΣΩ Επιβεβαίωση προγραμμάτων και τιμών Επιλογή προγραμμάτων και τιμών Επιλογή ατόμου Πίσω στην επιλογή προγράμματος ΚΛΙΣΗ (+) (-) Ρύθμιση κλίσης ΑΜΕΣΗ ΚΛΙΣΗ (4%, 8%, 12%) Άμεση επιλογή κλίσης ΤΑΧΥΤΗΤΑ (+) (-) Ρύθμιση ταχύτητας ΑΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (4/2.5, 8/5, 12/7.5) ΕΝΑΡΞΗ/ ΑΠΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΑΥΣΗ Άμεση επιλογή ταχύτητας Ξεκινά τον τάπητα/ ξεκινά τον υπολογισμό του βαθμού φυσικής κατάστασης Σταματά τον τάπητα ιάδρομος KETTLER TRACK 9 Computer Προπόνησης σελ.3

21 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΙΣΗΣ Πατώντας το πλήκτρο ΚΛΙΣΗ (+), η γωνία κλίσης θα αυξηθεί κατά 0,5%. Πατώντας το πλήκτρο ΚΛΙΣΗ (-), η γωνία κλίσης θα μειωθεί κατά 0,5%. Πατώντας και κρατώντας πατημένα αυτά τα πλήκτρα θα περάσουν γρήγορα όλες οι τιμές από την οθόνη. Πατώντας τα πλήκτρα ΑΜΕΣΗ ΚΛΙΣΗ 4%, 8%, 12% για την κλίση μπορείτε να ρυθμίσετε άμεσα την κλίση. Για λόγους ασφάλειας, η γωνία κλίσης μπορεί να ρυθμιστεί μόνο χειροκίνητα. Εξαίρεση αποτελούν τα προγράμματα με προφίλ κλίσης και τα προγράμματα HRC (προγράμματα ελέγχου καρδιακού ρυθμού). Σε αυτά, η γωνία κλίσης ρυθμίζεται αυτόματα. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Η/Υ μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται η γωνία κλίσεως μόνο σε βήματα του 1%. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Με το πλήκτρο ΤΑΧΥΤΗΤΑ (+), η ταχύτητα μπορεί να αυξηθεί στη διάρκεια της προπόνησης κατά 0,1 km/h (mph). Με το πλήκτρο ΤΑΧΥΤΗΤΑ (-), η ταχύτητα μπορεί να αυξηθεί στη διάρκεια της προπόνησης κατά 0,1 km/h (mph). Πατώντας και κρατώντας πατημένα αυτά τα πλήκτρα θα περάσουν γρήγορα όλες οι τιμές από την οθόνη. Με τα πλήκτρα ΑΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (4,0km/h / 2,5mph), (8,0km/h / 5,0mph) και (12km/h / 7,5mph) για την ταχύτητα μπορείτε να ρυθμίσετε άμεσα την ταχύτητα. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μετά το ξεκίνημα ή μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος, μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του ΡΟΜΕΑ και πατώντας το ENTER για επιβεβαίωση. Στη διάθεσή σας βρίσκονται προγράμματα «ALLROUND» και «PROFESSIONAL». Προς υποστήριξη παρουσιάζονται στην επάνω σειρά LCD κείμενα με υποδείξεις για το χρήστη. Οι φωτοδίοδοι που αναβοσβήνουν δίπλα στα πλήκτρα, γνωστοποιούν τις διαθέσιμες αυτή τη στιγμή λειτουργίες. ΜΕΡΗ ΠΡΟΦΙΛ Όταν επιλέγετε το πρόγραμμα (πριν το ξεκίνημα της προπόνησης), θα εμφανιστούν με μορφή γραφημάτων τα προφίλ της κλίσης και της ταχύτητας. Τα προφίλ της κλίσης θα εμφανιστούν στο αριστερό μισό της οθόνης και τα προφίλ της ταχύτητας στο δεξί μισό της. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, οι τιμές κλίσης θα εμφανιστούν στα αριστερά και οι τιμές της ταχύτητας στα δεξιά, κλιμακωτά ανάλογα με τα μέρη που υπάρχουν. Αυτό ενδεχομένως να προκαλέσει εσφαλμένη παρουσίαση των προφίλ. Η τρέχουσα θέση του χρήση είναι αυτή που αναβοσβήνει. Πιέζοντας το πλήκτρο ENTER κατά τη διάρκεια της προπόνησης, εμφανίζεται η διαδρομή του προφίλ εκ νέου. ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Εάν κατά την προπόνηση λαμβάνεται το σήμα των σφυγμών, ξεκινήστε τη μέτρηση των σφυγμών αποθεραπείας στο τέλος της προπόνησης πατώντας το πλήκτρο "RECOVERY". Ο κυλιόμενος τάπητας θα σταματήσει. Θα μετρηθεί ο καρδιακός ρυθμός προπόνησης και ένα λεπτό αργότερα ο σφυγμός αποθεραπείας και θα καθοριστεί ο βαθμός φυσικής κατάστασης. Για την ίδια προπόνηση, η βελτίωση αυτού του βαθμού αποτελεί μέτρο σύγκρισης για τη βελτίωση της φυσικής σας κατάστασης. Η οθόνη της απόστασης προπόνησης θα εμφανίσει τον καρδιακό ρυθμό προπόνησης P1 και η οθόνη των θερμίδων θα εμφανίσει το σφυγμό αποθεραπείας P2. Μετά από περίπου 16 δευτερόλεπτα η οθόνη μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. Ο βαθμός φυσικής κατάστασης θα εμφανιστεί στην οθόνη ταχύτητας κάτω δεξιά. Υπολογισμός του Βαθμού Φυσικής Κατάστασης: Βαθμός = 6 - P1= Σφυγμοί προπόνησης, P2= Σφυγμοί αποθεραπείας 1.0 = Πολύ καλοί F6.0 = Ανεπαρκείς ΙΑΚΟΠΗ (PAUSE) Πιέζοντας το πλήκτρο STOP κατά τη διάρκεια της προπόνησης, διακόπτεται το πρόγραμμα και ενεργοποιείται η κατάσταση αναμονής. Κατά τη διάρκεια της κατάστασης αναμονής λειτουργούν μόνο τα πλήκτρα START και STOP. Πιέζοντας το πλήκτρο START κατά τη διάρκεια της κατάστασης αναμονής, ο κυλιόμενος τάπητας ξεκινά πάλι και αναπτύσσει την ταχύτητα που είχε ενεργοποιηθεί πριν τη διακοπή της λειτουργίας. Ο υπολογισμός των παραμέτρων ιάδρομος KETTLER TRACK 9 Computer Προπόνησης σελ.4

22 προπόνησης συνεχίζεται από το σημείο που διακόπηκε. Εάν κατά τη διάρκεια της κατάστασης αναμονής δεν πιέζεται κανένα πλήκτρο ή το πλήκτρο STOP, τότε τερματίζεται το πρόγραμμα και εμφανίζονται τα στατιστικά της προπόνησης. FINISH ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Εάν πιέζεται κατά την κατάσταση διαλείμματος το πλήκτρο STOP ή εγκαταλείπεται η κατάσταση διαλείμματος αυτόματα, τότε παρουσιάζονται στην οθόνη τα στατιστικά προπόνησης για 16 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη παρουσιάζει το συνολικό χρόνο, τη συνολική απόσταση και τη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Ακολούθως αλλάζει η οθόνη στην επιλογή προγράμματος και μπορεί να πραγματοποιηθεί η επόμενη προπόνηση. Εάν θέλετε να παραλείψετε τα στατιστικά προπόνησης, πιέστε απλώς το πλήκτρο STOP. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙ ΩΝ Ο υπολογισμός των θερμίδων είναι μια ενδεικτική τιμή. Αυτή η τιμή εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης. εν ισχυριζόμαστε ότι η υπολογιζόμενη τιμή έχει ιατρική αξία. ΛΗΨΗ ΣΦΥΓΜΟΥ Ο διάδρομος διαθέτει σύστημα ανίχνευσης παλμών στις χειρολαβές. Για να εγγυηθούμε τη σωστή καταγραφή των παλμών, θα πρέπει να κρατάτε γερά και καλά με τα δύο χέρια τους αισθητήρες στις χειρολαβές χωρίς να κουνάτε τα χέρια σας. Το κούνημα των χεριών μπορεί να οδηγήσει σε παρεμβολές. Απαιτούνται περίπου 5 με 15 δευτερόλεπτα για να εμφανιστούν οι τρέχοντες παλμοί σας στην οθόνη. Ο διάδρομος διαθέτει επίσης ενσωματωμένο δέκτη καρδιακού ρυθμού συμβατό με συστήματα POLAR. Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο σύστημα παλμών, πρέπει να φορέσετε ζώνη θώρακα για τη μετάδοση του καρδιακού ρυθμού. Η ζώνη θώρακα για τη μετάδοση του καρδιακού ρυθμού δεν περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό που συνοδεύει το συγκεκριμένο διάδρομο. Συνιστούμε τη ζώνη θώρακα POLAR T34. Το προϊόν αυτό διατίθεται από εξειδικευμένα καταστήματα ως αξεσουάρ. Παρακαλείστε να μην ξεχνάτε ότι ορισμένα υλικά που χρησιμοποιούνται στα ρούχα σας (π.χ. πολυεστέρας, πολυαμίδιο) μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροστατική φόρτιση η οποία θα μπορούσε να αποτρέψει την ακριβή μέτρηση του καρδιακού ρυθμού. Παρακαλείστε επίσης να λάβετε υπόψη σας ότι τα κινητά τηλέφωνα, οι τηλεοράσεις και άλλες ηλεκτρικές συσκευές που δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο γύρω τους μπορεί επίσης να προκαλέσουν προβλήματα στη μέτρηση του καρδιακού ρυθμού. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Μέσω παρατεταμένης πίεσης του πλήκτρου SPEED (-) κατά τη διάρκεια της επιλογής προγράμματος καταλήγει κανείς στις ρυθμίσεις. Οι δυνατότητες ρύθμισης: γλώσσα (γερμανικά / αγγλικά), σύστημα (μετρικό/αγγλικόό), ήχος (ON/OFF), επαναφορά της ένδειξης σέρβις, συνολικά χιλιόμετρα, έκδοση οθόνης και ελεγκτή μπορούν να επιλέγονται πιέζοντας το πλήκτρο SPEED (-). Με το πλήκτρο STOP μπορείτε να εγκαταλείψετε την κατάσταση ρύθμισης δίχως τροποποιήσεις. Με πίεση του πλήκτρου START αναπροσαρμόζεται η εκάστοτε ρύθμιση ή απ-/ενεργοποιείται και εγκαταλείπεται η κατάσταση ρύθμισης. Τα συνολικά χιλιόμετρα και η έκδοση οθόνης και ελεγκτή μπορούν μόνο να αναγνωστούν και όχι να αλλάξουν. ΣΥΜΒΟΛΟ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑ ΡΟΜΟΥ Εάν εμφανίζεται το σύμβολο της συντήρησης του διαδρόμου, συντηρήστε το διάδρομο όπως περιγράφεται στις οδηγίες συναρμολόγησης. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ Κατά τη λειτουργία, θα εμφανιστούν διάφορα μηνύματα στην οθόνη σε περίπτωση σφάλματος του συστήματος ελέγχου. Τα μηνύματα σφάλματος μπορούν να αντιμετωπιστούν αποσυνδέοντας και ξανασυνδέοντας την παροχή ρεύματος. Εάν το μήνυμα σφάλματος παραμένει, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. USB Η υποδοχή USB βρίσκεται στο πίσω μέρος της κονσόλας. Μέσω αυτής της διεπαφής και του λογισμικού της KETTLER είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μια ανταλλαγή δεδομένων με έναν Η/Υ. ιάδρομος KETTLER TRACK 9 Computer Προπόνησης σελ.5

23 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΜΑ Πρώτα, ανάψτε το όργανο γυμναστικής. Το κουμπί ON/OFF του διαδρόμου βρίσκεται δίπλα στο καλώδιο τροφοδοσίας στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος, κάτω από το καπάκι του μοτέρ. Μετακινήστε το διακόπτη στη θέση ON. ΚΛΕΙ Ι ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ελέγξτε ότι το κλειδί ασφαλείας λειτουργεί σωστά πριν από κάθε προπόνηση. Τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας στο διακόπτη ασφαλείας και το κορδόνι στα ρούχα σας. Εάν το κλειδί ασφαλείας δεν έχει εισαχθεί στο διακόπτη ασφαλείας, στην οθόνη θα εμφανίζεται το σύμβολο του διακόπτη ασφαλείας. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Να είσαστε προσεκτικοί, όταν ανεβαίνετε στον κυλιόμενο τάπητα ή κατεβαίνετε από τον κυλιόμενο τάπητα. Προσπαθείτε να χρησιμοποιείτε τις πλαϊνές χειρολαβές όταν ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε. Μην ανεβαίνετε στον κυλιόμενο τάπητα όταν τον προετοιμάζετε για χρήση. Ανοίξτε τα πόδια σας και ανεβείτε πάνω στις δύο πλαϊνές πλατφόρμες δίπλα στην επιφάνεια κύλισης. Να βάζετε τα πόδια σας πάνω στην ταινία μόνο όταν αυτή έχει ξεκινήσει και κινείται με σταθερή ταχύτητα. Για την ασφάλειά σας, να ανεβαίνετε στον κυλιόμενο τάπητα μόνο όταν η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 2 km/h. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης να κρατάτε πάντα το σώμα και το κεφάλι σας προσανατολισμένα προς τα εμπρός. Μη δοκιμάσετε ποτέ, να γυρίσετε επί τόπου πάνω στον κυλιόμενο τάπητα ενώ είναι ακόμη η ταινία εν κινήσει. Αφού τελειώσετε την προπόνηση, σταματήστε τον κυλιόμενο τάπητα πιέζοντας το πλήκτρο STOP. Περιμένετε να ακινητοποιηθεί πλήρως ο κυλιόμενος τάπητας πριν προσπαθήσετε να κατεβείτε. Εάν αισθάνεστε ανασφάλεια με την ταχύτητα και δεν είσαστε σίγουρο για το πώς πρέπει να σταματήσετε το διάδρομο, τότε κρατηθείτε καλά από τις χειρολαβές, σηκώστε τα πόδια σας από τον κυλιόμενο τάπητα και τοποθετήστε τα πάνω στις πλαϊνές πλατφόρμες δίπλα στην επιφάνεια κύλισης. Οι πλαϊνές πλατφόρμες είναι ένας κατάλληλο σημεία για να ξεκουραστείτε, πριν ξαναρχίσετε την προπόνηση. Για την ασφάλεια και άνεσή σας να ξεκινάτε πάντα με χαμηλή ταχύτητα. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Χειροκίνητο πρόγραμμα Αφού ανάψετε το μηχάνημα και εισάγετε το κλειδί ασφαλείας, πατήστε το πλήκτρο START. Ο διάδρομος θα ξεκινήσει μετά από 3 δευτερόλεπτα με ταχύτητα 0,8 km/h (0,5 mph). Μπορείτε να αυξήσετε/ μειώσετε την ταχύτητα ή την κλίση οποτεδήποτε στη διάρκεια της προπόνησης. Για να διακόψετε την προπόνηση, απλά πατήστε το πλήκτρο STOP. Κατά τη χειροκίνητη έναρξη της προπόνησης υπολογίζεται η ένδειξη της διαδρομής προπόνησης/distance και του χρόνου προπόνησης/time προς τα πάνω. Όταν ξεκινάτε χειροκίνητα την προπόνηση, η εμφάνιση της απόστασης προπόνησης και του χρόνου προπόνησης θα αυξηθεί. Το χειροκίνητο πρόγραμμα είναι μια προπόνηση χωρίς χρονικό όριο. Το πρόγραμμα προπόνησης δεν μπορεί να αποθηκευτεί στο τέλος της άσκησης. 1. Ανάψτε το όργανο γυμναστικής. 2. Συνδέστε το κλειδί ασφαλείας στο διάδρομο και το κλιπ στα ρούχα του χρήστη. 3. Πατήστε το πλήκτρο START για να αρχίσετε να προπονείστε. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των προ-γραμμάτων ALLROUND ή PROFESSIONAL. Το πρόγραμμα ALLROUND περιέχει τα ακόλουθα υποπρογράμματα: 1. User Program: 5 προγράμματα χρήστη 2. Fat Burner: 4 προγράμματα ( 2 κλίσης, 2 ταχύτητας ) 3. Distance Program: 4 προγράμματα ( 4 κλίσης ) 4. HRC Incline: 4 προγράμματα HRC ( 4 προφίλ σφυγμού ) 5. Τεστ φυσικής κατάστασης 1 Το πρόγραμμα PROFESSIONAL περιέχει τα ακόλουθα υποπρογράμματα: 1. RACE Program : Συναγωνισμός με 5 απομνημονευμένα προγράμματα (πρόγραμμα User στην επιλογή ALLROUND) 2. Interval Program : 4 προγράμματα ( 2 κλίσης, 2 ταχύτητας ) 3. Hill Program : 4 προγράμματα ( 2 κλίσης,2 ταχύτητας ) 4. HRC Speed/Incline : 4 προγράμματα HRC ( 4 προφίλ σφυγμού ) 5. Τεστ φυσικής κατάστασης 2 ιάδρομος KETTLER TRACK 9 Computer Προπόνησης σελ.6

24 Μετά την επιλογή του προγράμματος, ο χρήστης μπορεί να ορίσει κάποιες παραμέτρους. Η προκαθορισμένη τιμή αναβοσβήνει και υποδεικνύει ότι αυτή η τιμή επιβεβαιώθηκε ή άλλαξε. Μόλις εισάγετε και επιβεβαιώσετε τις τιμές σας, μπορείτε να αρχίσετε να γυμνάζεστε στο διάδρομο. USER PROGRAM (πρόγραμμα χρήστη) Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προπονηθεί πάλι με το καταχωρημένο πρόγραμμά του και να το καταχωρήσει εκ νέου. Για την καταχώρηση πρέπει να ολοκληρώνεται πλήρως το πρόγραμμα προπόνησης. Στο πρόγραμμα User του ALLROUND μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ατόμου Ανάψτε το όργανο γυμναστικής. 2. Συνδέστε το κλειδί ασφαλείας στο διάδρομο και το κλιπ στα ρούχα του χρήστη. 3. Μπορείτε να επιλέξετε το User Program στο ALLROUND. 4. Μπορεί να επιλέξετε (</>) ένα ΑΤΟΜΟ (1-5). Για να επιβεβαιώσετε, πιέστε το πλήκτρο ENTER. 5. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την εγγραφή βάρους. 6. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την εγγραφή ηλικίας. 7. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΥ ή επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ. 8. Πιέστε το πλήκτρο START για να αρχίσετε την προπόνηση. 9. Στο τέλος μπορείτε να καταγράψετε το χρησιμοποιημένο πρόγραμμα (πλήκτρο USER) ή να το εγκαταλείψετε με το πλήκτρο HOME. 10. Επιλέγετε το άτομο 1-5 (ΟΝΟΜΑ). 11. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την καταγραφή, πιέζοντας το πλήκτρο USER. FAT BURNER (πρόγραμμα καύσης λίπους) Μια προπόνηση τρεξίματος με έμφαση στη μείωση του βάρους (καύση λίπους). Σε αυτό το πρόγραμμα ρυθμίζεται αυτόματα η κλίση ή η ταχύτητα, μέσω της αρχικής τιμής χρόνου. Στο πρόγραμμα Fat Burner του ALLROUND μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τεσσάρων προγραμματισμένων προφίλ (δύο προφίλ κλίσης και δύο προφίλ ταχύτητας). Κατά τη διάρκεια της προπόνησης μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αυξήσετε/μειώσετε την ταχύτητα ή την κλίση. Η αρχική τιμή χρόνου υπολογίζεται στην ένδειξη TARGET προς τα κάτω. 1. Ανάψτε το όργανο γυμναστικής. 2. Συνδέστε το κλειδί ασφαλείας στο διάδρομο και το κλιπ στα ρούχα του χρήστη. 3. Μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα FAT BURNER στο ALLROUND. 4. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την εγγραφή βάρους. 5. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την εγγραφή ηλικίας. 6. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την εγγραφή χρόνου. 7. Επιλέγετε ένα προφίλ ( ) και επιβεβαιώνετε με Enter 8. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την ανώτατη ταχύτητα ή την ανώτατη κλίση. 9. Πιέστε το πλήκτρο START για να αρχίσετε την προπόνηση. 10. Η προπόνηση μπορεί να διακόπτεται με το πλήκτρο STOP ανά πάσα στιγμή, η συνέχιση της προπόνησης είναι δυνατή εντός τριών λεπτών. 11. Στο τέλος μπορείτε να καταγράψετε το χρησιμοποιημένο πρόγραμμα (πλήκτρο USER) ή να το εγκαταλείψετε με το πλήκτρο HOME. DISTANCE PROGRAM (πρόγραμμα απόστασης) Γίνεται προπόνηση σε μια ρυθμιζόμενη απόσταση της επιλογής σας με διαφορετικές κλίσεις. Επομένως γίνεται δυνατή μια επιλεκτική και ρεαλιστική προπόνηση τρεξίματος. Μπορείτε να επιλέξετε στο πρόγραμμα Distance του προγράμματος ALLROUND μεταξύ τεσσάρων προγραμματισμένων προφίλ κλίσης. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης μπορείτε να αυξήσετε/μειώσετε την ταχύτητα ή την κλίση ανά πάσα στιγμή. Εδώ υπολογίζεται η αρχική τιμή απόστασης στην ένδειξη TARGET προς τα κάτω. 1. Ανάψτε το όργανο γυμναστικής. 2. Συνδέστε το κλειδί ασφαλείας στο διάδρομο και το κλιπ στα ρούχα του χρήστη. 3. Μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα Distance στο ALLROUND. ιάδρομος KETTLER TRACK 9 Computer Προπόνησης σελ.7

25 4. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την εγγραφή βάρους. 5. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την εγγραφή ηλικίας. 6. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την αρχική τιμή απόστασης (1,0 χλμ. έως 50,0 χλμ.). 7. Επιλέγετε ένα προφίλ ( ) και επιβεβαιώνετε με Enter. 8. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την ανώτατη κλίση. 9. Πιέστε το πλήκτρο START για να αρχίσετε την προπόνηση. 10. Η προπόνηση μπορεί να διακόπτεται με το πλήκτρο STOP ανά πάσα στιγμή, η συνέχιση της προπόνησης είναι δυνατή εντός τριών λεπτών. 11. Στο τέλος μπορείτε να καταγράψετε το χρησιμοποιημένο πρόγραμμα (πλήκτρο USER) ή να το εγκαταλείψετε με το πλήκτρο HOME. HRC INCLINE και HRC SPEED/INCLINE (πρόγραμμα ελέγχου καρδιακού παλμού) Στο πρόγραμμα HRC Incline του ALLROUND ή στο HRC Speed/Incline του PROFESSIONAL μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τεσσάρων προκαθορισμένων προγραμμάτων σφυγμού. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει το πρόγραμμα ατομικά, βάσει της δικής του τιμής καρδιακού παλμού στόχου (ανώτ. Στόχος παλμού). Στο πρόγραμμα HRC Speed/Incline ο κυλιόμενος τάπητας ρυθμίζει αυτόματα την κλίση ή την ταχύτητα και στο HRC Incline μόνο την κλίση, για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί ο στόχος καρδιακού παλμού του χρήστη. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει χειροκίνητα την ταχύτητα, την κλίση ή το ΣΤΟΧΟ ΠΑΛΜΟΥ. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης γνωστοποιείται στο TARGET ο προς επίτευξη ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΛΜΟΥ. Για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα προγράμματα ελέγχου καρδιακού παλμού, ο χρήστης πρέπει να φοράει μια ζώνη στήθους. 1. Ανάψτε το όργανο γυμναστικής. 2. Συνδέστε το κλειδί ασφαλείας στο διάδρομο και το κλιπ στα ρούχα του χρήστη. 3. Επιλέξτε το πρόγραμμα HRC Incline ή το πρόγραμμα HRC Speed Incline. 4. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την εγγραφή βάρους. 5. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την εγγραφή ηλικίας. 6. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την εγγραφή χρόνου. 7. Επιλέγετε ένα προφίλ ( ) και επιβεβαιώνετε με Enter. 8. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) τον ανώτατο στόχο καρδιακού παλμού. 9. Πιέστε το πλήκτρο START για να αρχίσετε την προπόνηση. 10. Η προπόνηση μπορεί να διακόπτεται με το πλήκτρο STOP ανά πάσα στιγμή, η συνέχιση της προπόνησης είναι δυνατή εντός τριών λεπτών. 11. Στο τέλος μπορείτε να καταχωρήσετε το χρησιμοποιημένο πρόγραμμα (πλήκτρο USER) ή να το εγκαταλείψετε με το πλήκτρο HOME. ιάδρομος KETTLER TRACK 9 Computer Προπόνησης σελ.8

26 INTERVAL PROGRAM (πρόγραμμα διαλειμμάτων) Ο στόχος του προγράμματος διαλειμμάτων είναι η εναλλάξ προπόνηση με χαμηλές και υψηλές εντάσεις. Ανάλογα με το προφίλ μεταβάλλεται η κλίση ή η ταχύτητα. Γίνεται δυνατή μια επιλεκτική, πολύ αποτελεσματική προπόνηση τρεξίματος με μεταβολή ταχύτητας/κλίσης. Στο πρόγραμμα Interval του PROFESSIONAL μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τεσσάρων προγραμματισμένων προφίλ (δύο προφίλ κλίσης και δύο προφίλ ταχύτητας). Κατά τη διάρκεια της προπόνησης μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αυξήσετε/μειώσετε την ταχύτητα ή την κλίση. Η αρχική τιμή χρόνου υπολογίζεται στην ένδειξη TARGET προς τα κάτω. 1. Ανάψτε το όργανο γυμναστικής. 2. Συνδέστε το κλειδί ασφαλείας στο διάδρομο και το κλιπ στα ρούχα του χρήστη. 3. Το πρόγραμμα Interval μπορείτε να το επιλέξετε στο PROFESSIONAL. 4. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την εγγραφή βάρους. 5. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την εγγραφή ηλικίας. 6. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την εγγραφή χρόνου. 7. Επιλέγετε ένα προφίλ ( ) και επιβεβαιώνετε με Enter. 8. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την ανώτατη ταχύτητα ή την ανώτατη κλίση. 9. Πιέστε το πλήκτρο START για να αρχίσετε την προπόνηση. 10. Η προπόνηση μπορεί να διακόπτεται με το πλήκτρο STOP ανά πάσα στιγμή, η συνέχιση της προπόνησης είναι δυνατή εντός τριών λεπτών. 11. Στο τέλος μπορείτε να καταχωρήσετε το χρησιμοποιημένο πρόγραμμα (πλήκτρο USER) ή να το εγκαταλείψετε με το πλήκτρο HOME. HILL PROGRAM (πρόγραμμα ανάβασης λόφου) Εδώ, ο κυλιόμενος τάπητας διαφοροποιεί αυτόματα την κλίση και την ταχύτητα της εκλογής σας και προσομοιώνει έτσι μια ορεινή διαδρομή. Στο πρόγραμμα Hill του προγράμματος PROFESSIONAL μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τεσσάρων προγραμματισμένων προφίλ (δύο προφίλ κλίσης και δύο προφίλ ταχύτητας). Κατά τη διάρκεια της προπόνησης μπορείτε να αυξήσετε/μειώσετε την ταχύτητα ή την κλίση ανά πάσα στιγμή. Η αρχική τιμή χρόνου υπολογίζεται στην ένδειξη TARGET προς τα κάτω. 1. Ανάψτε το όργανο γυμναστικής. 2. Συνδέστε το κλειδί ασφαλείας στο διάδρομο και το κλιπ στα ρούχα του χρήστη. 3. Μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα Hill στο PROFESSIONAL. 4. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την εγγραφή βάρους. 5. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την εγγραφή ηλικίας. 6. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την εγγραφή χρόνου. 7. Επιλέγετε ένα προφίλ ( ) και επιβεβαιώνετε με Enter. 8. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την ανώτατη ταχύτητα ή την ανώτατη κλίση. 9. Πιέστε το πλήκτρο START για να αρχίσετε την προπόνηση. 10. Η προπόνηση μπορεί να διακόπτεται με το πλήκτρο STOP ανά πάσα στιγμή, η συνέχιση της προπόνησης είναι δυνατή εντός τριών λεπτών. 11. Στο τέλος μπορείτε να καταχωρήσετε το χρησιμοποιημένο πρόγραμμα (πλήκτρο USER) ή να το εγκαταλείψετε με το πλήκτρο HOME. ιάδρομος KETTLER TRACK 9 Computer Προπόνησης σελ.9

27 RACE (πρόγραμμα συναγωνισμού) Στο πρόγραμμα Race του PROFESSIONAL μπορείτε να επιλέξετε έναν αντίπαλο για συναγωνισμό ανάμεσα σε ένα από τα 5 καταχωρημένα προγράμματα (πρόγραμμα User). Κατά τη διάρκεια της προπόνησης μπορείτε να αυξήσετε/μειώσετε την ταχύτητα ανά πάσα στιγμή. Η αρχική τιμή χρόνου ή απόστασης, εξαρτώμενη από την προηγουμένως καταχωρημένη προπόνηση, υπολογίζεται στην ένδειξη TARGET προς τα κάτω. Η προπόνηση τερματίζεται με ένα COOL DOWN. 1. Ανάψτε το όργανο γυμναστικής. 2. Συνδέστε το κλειδί ασφαλείας στο διάδρομο και το κλιπ στα ρούχα του χρήστη. 3. Μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα Race στο PROFESSIONAL. 4. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την εγγραφή βάρους. 5. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την εγγραφή ηλικίας. 6. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) ΑΝΤΙΠΑΛΟ (μια επιλογή από το πρόγραμμα User). 7. Πιέστε το πλήκτρο START για να αρχίσετε την προπόνηση. 8. Η προπόνηση μπορεί να διακόπτεται με το πλήκτρο STOP ανά πάσα στιγμή, η συνέχιση της προπόνησης είναι δυνατή εντός τριών λεπτών. 9. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος (κέρδισε), γίνεται αποθεραπεία (τρέξιμο για χαλάρωση) 4ων λεπτών. 10. Στο τέλος μπορείτε να καταχωρήσετε το χρησιμοποιημένο πρόγραμμα (πλήκτρο USER) ή να το εγκαταλείψετε με το πλήκτρο HOME. FITNESS TEST (τεστ φυσικής κατάστασης) Με το τεστ φυσικής κατάστασης έχετε μια αξιόπιστη βάση για τη συστηματική και αποτελεσματική ανάπτυξη της προπόνησης. Μπορείτε να επιλέξετε στο ALLROUND το FITNESS TEST 1 (αύξηση κλίσης, ελάχιστη αύξηση ταχύτητας) ή στο PROFESSIONAL το FITNESS TEST 2 (αύξηση κλίσης και ταχύτητας). Κατά τη διάρκεια του τεστ, ο χρήστης δεν μπορεί να ρυθμίζει χειροκίνητα την ταχύτητα ή κλίση. 1. Ανάψτε το όργανο γυμναστικής. 2. Συνδέστε το κλειδί ασφαλείας στο διάδρομο και το κλιπ στα ρούχα του χρήστη. 3. Επιλέξτε FITNESS TEST 1 ή FITNESS TEST Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την εγγραφή βάρους. 5. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την εγγραφή ηλικίας. 6. Επιβεβαιώνετε (Enter) ή αλλάζετε ( ) την επιλογή φύλου (M= Άντρας, F= Γυναίκα) 7. Πιέστε το πλήκτρο START για να αρχίσετε το τεστ φυσικής κατάστασης. 8. Μετά το τεστ φυσικής κατάστασης δεν μπορούν να καταχωρηθούν οι παράμετροι της προπόνησης. 9. Το τεστ φυσικής κατάστασης μπορεί να διακόπτεται με το πλήκτρο STOP ανά πάσα στιγμή, κατόπιν δεν μπορεί να πραγματοποιείται νέα έναρξη. 10. Μετά το τεστ φυσικής κατάστασης γίνεται αποθεραπεία (τρέξιμο για χαλάρωση) 4ων λεπτών (μπορεί να διακόπτεται πιέζοντας το πλήκτρο STOP). 11. Μετά την ολοκλήρωση υπολογίζεται ένας βαθμός φυσικής κατάστασης (ΣΤΑΘΜΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ). Πίνακας ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Γυναίκα Ηλικία Πολύ κακή κακή μέτρια καλή Πολύ καλή άριστη , , , ,9 41, ,6 23,6 28, , , ,8 22,8 26, ,4 31,5 35,6 35, ,4 24,5 28, ,8 32,9 36,9 36, ,2 20,2 22,7 22,8 26, ,4 31,5 35,7 35, ,5 17,5 20,1 20,2 24,4 24,5 30,2 30,3 31,4 31,4 Άντρας Ηλικία Πολύ κακή κακή μέτρια καλή Πολύ καλή άριστη ,3 38,4 45,1 45,2 50, ,9 55, ,4 36,5 42,4 42,5 46,4 46,5 52,4 52, ,5 31,5 35,4 35,5 40, , ,4 49, ,2 30,2 33,5 33,6 38, ,7 43, ,1 26,1 30, ,7 35,8 40, ,3 45, ,5 20, ,1 32,2 32,3 36,4 36,5 44,2 44,2 ιάδρομος KETTLER TRACK 9 Computer Προπόνησης σελ.10

28 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Οδηγίες προπόνησης Το τρέξιμο είναι μια πολύ αποδοτική μορφή άσκησης για να διατηρήστε σε φόρμα. Με το διάδρομο, μπορείτε να εκτελείτε ελεγχόμενες και ρυθμιζόμενες ασκήσεις τρεξίματος στο σπίτι, όποιες καιρικές συνθήκες κι αν επικρατούν έξω. Ο διάδρομος δεν προορίζεται μόνο για τζόκινγκ, αλλά και για ασκήσεις βάδισης. Πριν ξεκινήσετε την προπόνηση, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες σημειώσεις! Προγραμματισμός και έλεγχος της προπόνησης τρεξίματος Η βάση το προγραμματισμού της προπόνησής σας είναι η τρέχουσα φυσική σας κατάσταση. Με μια εξέταση αντοχής, ο ιατρός σας μπορεί να διαγνώσει την προσωπική σας ικανότητα, πάνω στην οποία θα βασιστεί το πρόγραμμα προπόνησής σας. Εάν δεν έχετε υποβληθεί σε εξέταση αντοχής, θα πρέπει πάση θυσία να αποφεύγετε την προπόνηση με έντονη καταπόνηση ή υπερβολική καταπόνηση. Κατευθυντήριες γραμμές για την άσκηση αντοχής Βαθμός καταπόνησης Καλό είναι να παρακολουθείτε το βαθμό καταπόνησής σας μετρώντας τον καρδιακό ρυθμό σας όταν κάνετε διάδρομο. Μέγιστος σφυγμός: μέγιστη καταπόνηση σημαίνει το να αγγίζει κανείς τον ατομικό του μέγιστο σφυγμό. Ο μέγιστος επιτεύξιμος σφυγμός εξαρτάται από την ηλικία. Εδώ, ισχύει ο εξής εμπειρικός τύπος: ο μέγιστος σφυγμός ανά λεπτό αντιστοιχεί σε 220 σφυγμούς πλην τα έτη ηλικίας. Παράδειγμα: για την ηλικία 50 ετών ισχύει: = 170 σφυγμοί / λεπτό. Σφυγμοί καταπόνησης: ο βέλτιστος βαθμός καταπόνησης επιτυγχάνεται στο 65-75% (ανατρέξτε επίσης στο διάγραμμα) του μέγιστου σφυγμού. Αυτή η τιμή αλλάζει ανάλογα με την ηλικία. 65% = σκοπός της προπόνησης είναι η καύση λίπους 75% = σκοπός της προπόνησης είναι η βελτίωση της φυσικής κατάστασης Σφυγμοί Διάγραμμα σφυγμών Φυσική κατάσταση και κάψιμο λίπους Μέγιστοι σφυγμοί (220 μείον Ηλικία) Σφυγμοί φυς. κατάστασης (75% του Μέγ. Σφυγμού) Σφυγμοί καύσης λίπους (65% του Μέγ. Σφυγμού) Ηλικία Αυτή η τιμή αλλάζει ανάλογα με την ηλικία. Η ένταση κατά την προπόνηση ρυθμίζεται από τον κυλιόμενο τάπητα, πρώτα από την ταχύτητα τρεξίματος και δεύτερον από τη γωνία κλίσης του διαδρόμου. Η σωματική καταπόνηση αυξάνεται ανάλογα με την ταχύτητα. Αυξάνεται επίσης ανάλογα με τη γωνία κλίσης. Εάν είστε αρχάριος, αποφύγετε την υψηλή ταχύτητα ή την έντονη κλίση του διαδρόμου, γιατί μπορεί να υπερβείτε πολύ γρήγορα το συνιστώμενο εύρος καρδιακών παλμών. Θα πρέπει να ορίσετε τον ατομικό σας ρυθμό άσκησης και τη γωνία κλίσης, όταν κάνετε διάδρομο, έτσι ώστε να επιτυγχάνετε το βέλτιστο καρδιακό ρυθμό σύμφωνα με τις ανωτέρω ενδείξεις. Ενώ τρέχετε, να παρακολουθείτε εάν αθλείστε εντός του εύρους έντασης με τον καρδιακό ρυθμό σας. ιάρκεια καταπόνησης ιάρκεια μιας προπόνησης και αριθμός προπονήσεων ανά εβδομάδα: Ο άριστος βαθμός καταπόνησης επιτυγχάνεται όταν το 65 75% της ατομικής καρδιαγγειακής απόδοσης επιτυγχάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γενικός κανόνας: Συχνότητα προπόνησης καθημερινά ιάρκεια της προπόνησης 10 λεπτά 2 3 φορές την εβδομάδα λεπτά 1 2 φορές την εβδομάδα λεπτά Οι αρχάριοι δεν θα πρέπει να ξεκινάνε με προπονήσεις άνω των λεπτών. ιάδρομος KETTLER TRACK 9 Computer Προπόνησης σελ.11

29 Η προπόνηση των αρχαρίων μπορεί να οργανωθεί κατά διαστήματα για τις πρώτες 4 εβδομάδες: Συχνότητα προπόνησης 1η εβδομάδα 3 φορές την εβδομάδα 2 λεπτά διάδρομο ιάρκεια προπόνησης ιάλειμμα 1 λεπτού για γυμναστική 2 λεπτά διάδρομο ιάλειμμα 1 λεπτού για γυμναστική 2 λεπτά διάδρομο 2η εβδομάδα 3 φορές την εβδομάδα 3 λεπτά διάδρομο 3 φορές την εβδομάδα ιάλειμμα 1 λεπτού για γυμναστική 3 λεπτά διάδρομο ιάλειμμα 1 λεπτού για γυμναστική 2 λεπτά διάδρομο 3η εβδομάδα 4 λεπτά διάδρομο ιάλειμμα 1 λεπτού για γυμναστική 3 λεπτά διάδρομο ιάλειμμα 1 λεπτού για γυμναστική Προθέρμανση Στην αρχή κάθε προπόνησης, θα πρέπει να κάνετε προθέρμανσης για 3-5 λεπτά, αυξάνοντας αργά την καταπόνηση προκειμένου το καρδιαγγειακό και το μυϊκό σας σύστημα να ενεργοποιηθούν. Αποθέρμανση Εξίσου σημαντική είναι η λεγόμενη αποθέρμανση. Μετά από κάθε προπόνηση, θα πρέπει να συνεχίζετε να τρέχετε αργά για περίπου 2 3 λεπτά. Η καταπόνηση στην περαιτέρω άσκηση αντοχής σας θα πρέπει εν γένει να αυξάνεται πρώτα ως προς τη διάρκεια της καταπόνησης, π.χ. αντί για 10 λεπτά καθημερινά, να κάνετε 20 λεπτά ή αντί για μία φορά την εβδομάδα, να προπονείστε δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα. Πέρα από το ατομικό σας πρόγραμμα προπόνησης αντοχής, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα προγράμματα προπόνησης που είναι ενσωματωμένα στο κομπιούτερ προπόνησης του διαδρόμου. Μπορείτε να διαπιστώσετε εάν η προπόνησή σας έχει επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα μετά από μερικές εβδομάδες ως εξής: 1. Εκτελείτε μια συγκεκριμένη άσκησης αντοχής με λιγότερο εντατική λειτουργία της καρδιάς σε σχέση με πριν. 2. Εκτελείτε μια συγκεκριμένη άσκηση αντοχής με την ίδια εντατική λειτουργία της καρδιάς για μεγάλο χρονικό διάστημα. 3. Η αποθεραπεία σας κρατά λιγότερο από ότι παλαιότερα μετά από μια συγκεκριμένη εντατική λειτουργία της καρδιάς. 3 φορές την εβδομάδα 3 λεπτά διάδρομο 4η εβδομάδα 5 λεπτά διάδρομο ιάλειμμα 1 λεπτού για γυμναστική 4 λεπτά διάδρομο ιάλειμμα 1 λεπτού για γυμναστική 4 λεπτά διάδρομο Σημειώσεις για τη μέτρηση των παλμών από τους αισθητήρες στις χειρολαβές Ένα ελάχιστο ρεύμα που παράγεται από τη σύσπαση της καρδιάς καταγράφεται από τους αισθητήρες των χειρολαβών και αναλύεται από το ηλεκτρονικό σύστημα. Πάντα να καλύπτετε ολόκληρη την επιφάνεια επαφής και με τα δύο χέρια. Να αποφεύγετε τις απότομες κινήσεις. Να κρατάτε τα χέρια σας ήρεμα και να αποφεύγετε τις συσπάσεις και το τρίψιμο στις επιφάνειες επαφής. Ειδικές οδηγίες προπόνησης Η ακολουθία των ασκήσεων στο διάδρομο πρέπει να είναι γνωστές σε όλους. Παρ όλ αυτά, υπάρχουν κάποια πράγματα που θα πρέπει να προσέχετε όταν τρέχετε στο διάδρομο: Πάντα να φροντίζετε η δομή και η κατάσταση του μηχανήματος να είναι σωστά πριν την προπόνηση. Να ανεβαίνετε και να κατεβαίνετε όταν το μηχάνημα έχει περιέλθει σε πλήρη στάση και να κρατιέστε γερά από τις χειρολαβές. Να δένετε το κορδόνι του κλειδιού ασφαλείας στα ρούχα σας πριν ξεκινήσετε το διάδρομο. Να γυμνάζεστε φορώντας τα κατάλληλα ρούχα. Το τρέξιμο σε διάδρομο διαφέρει από το τρέξιμο σε ομαλό δρόμο. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να προετοιμάζεστε για το τρέξιμο με αργό βάδισμα στο διάδρομο. Να κρατιέστε γερά από τις χειρολαβές κατά τις πρώτες προπονήσεις για να αποφεύγετε μη ελεγχόμενες κινήσεις που θα μπορούσαν να σας κάνουν να πέσετε. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη λειτουργία του κομπιούτερ ενώ τρέχετε. Οι αρχάριοι δεν θα πρέπει να ρυθμίζουν την κλίση του διαδρόμου σε πολύ υψηλή θέση για να αποφεύγουν την υπερβολική καταπόνηση. Να τρέχετε με όσο πιο σταθερό ρυθμό μπορείτε. Να τρέχετε μόνο στο κέντρο του διαδρόμου. ιάδρομος KETTLER TRACK 9 Computer Προπόνησης σελ.12

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ COACH Ε (7975-100) Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρµολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυµναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

TRACK MOTION (7881-300)

TRACK MOTION (7881-300) TRACK MOTION (7881-300) Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Οδηγίες προπόνησης Το τρέξιµο είναι µια πολύ αποδοτική µορφή άσκησης για να διατηρήστε σε φόρµα. Με το διάδροµο, µπορείτε να εκτελείτε ελεγχόµενες και ρυθµιζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

SPRINTER 5 (7880-200)

SPRINTER 5 (7880-200) Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η SPRINTER 5 (7880-200) A C A B C 182 cm 80 cm 134 cm 79 kg max. 120 kg ca 30 45 Min. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΔΗΛΑΤΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΔΗΛΑΤΟ GOLF P ECO (7663-600) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρµολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυµναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ COACH M (7974-100) Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρµολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυµναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η TRACK MOTION ( )

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η TRACK MOTION ( ) Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η TRACK MOTION (7881-300) Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρµολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυµναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η RUN 7 (7883-600) 180 cm 85 cm 151 cm. max. 135 kg. 93 kg. ca 30 45 Min.

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η RUN 7 (7883-600) 180 cm 85 cm 151 cm. max. 135 kg. 93 kg. ca 30 45 Min. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η RUN 7 (7883-600) A C A B C 180 cm 85 cm 151 cm 93 kg max. 135 kg ca 30 45 Min. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η RUN 1 (788-00) 182 cm 80 cm 134 cm. max. 120 kg. 79 kg. ca 30 45 Min.

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η RUN 1 (788-00) 182 cm 80 cm 134 cm. max. 120 kg. 79 kg. ca 30 45 Min. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η RUN 1 (788-00) A B C A B C 182 cm 80 cm 134 cm 79 kg max. 120 kg ca 30 45 Min. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e COMPUTER MANUAL Reebok C/B 5.7e-20090219 ! Πριν συναρμολογήσετε ή χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

SPRINTER 3 ( )

SPRINTER 3 ( ) Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η SPRINTER 3 (7880-100) A B C A B C 154 cm 78 cm 125 cm 58 kg max. 110 kg ca 30 45 Min. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6

LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - σελ. 2 LOHAS T5-T6 ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - σελ. 3 LOHAS T5/Τ6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η Ελλειπτικό C-140 Περιεχόμενα Οδηγίες Λειτουργίας.......... 2 Ασκήσεις Προθέρμανσης. 3-4 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 1) Διαβάστε όλες τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο και κάντε ασκήσεις προθέρμανσης πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγχειρίδιο λειτουργίας ΜΟΝΤΕΛΟ: Β800P

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγχειρίδιο λειτουργίας ΜΟΝΤΕΛΟ: Β800P ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: Β800P Εγχειρίδιο λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ Λίστα Εξαρτημάτων A Βασικό πλαίσιο Β Μπροστινός σταθεροποιητής Γ Πίσω σταθεροποιητής Ε Λαβή τιμονιού Κεντρικός σωλήνας στήριξης ΣΤ Σέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MARATHON ΤΧ-3

ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MARATHON ΤΧ-3 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MARATHON ΤΧ-3 (7883-800) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ολα τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η MONTANA. (κωδ ) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η MONTANA. (κωδ ) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η MONTANA (κωδ. 7877-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Πριν συναρµολογήσετε ή χρησιµοποιήσετε το συγκεκριµένο όργανο άσκησης, παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WALKPAL

ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WALKPAL Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WALKPAL Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Οι οδηγίες έχουν ενηµερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν τις εξατοµικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ποδήλατο γυµναστικής Easy Bike Plus

Ποδήλατο γυµναστικής Easy Bike Plus ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ποδήλατο γυµναστικής Easy Bike Plus ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές οδηγίες & συµβουλές 3 Πρακτικές συµβουλές κατά τη χρήση 7 Λίστα εξαρτηµάτων & Σχεδιάγραµµα 4 Συµβουλές προπόνησης 8 Βήµατα συναρµολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

MARATHON 5 Art.- o. 07886-000 &

MARATHON 5 Art.- o. 07886-000 & MARATHON 5 Art.- o. 07886-000 & μ KETTLER μ μ μ μ μ μ μ., μ μ. μ μ μ μ μ, μ μ μ μ μ., μ μ KETTLER. μ μ μ, μ ( μ μ ) (1) μ. μ μ. μ. μ μ μ μ μ. μ μμ μ., μ μμ μμ μ μ. μ μ KETTLER. μ μ μ μ /. μ μ μ ( μμ )

Διαβάστε περισσότερα

CLASSIC και CLASSIC PRO Art. Nr (7046-000) και (7047-000)

CLASSIC και CLASSIC PRO Art. Nr (7046-000) και (7047-000) Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η CLASSIC και CLASSIC PRO Art. Nr (7046-000) και (7047-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ FT-300

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ FT-300 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ FT-300 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Χαρακτηριστικά του διαδρόμου ------------------------------- P1 2. Προσοχή και προφυλάξεις ---------------------------- P1-2 3. Οδηγίες συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT (κωδ )

FAVORIT (κωδ ) Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΟ FAVORIT (κωδ. 7978-900) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα µε τους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ποδήλατο γυµναστικής Road 18

Ποδήλατο γυµναστικής Road 18 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ποδήλατο γυµναστικής Road 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές οδηγίες & συµβουλές 2 Λειτουργία κοµπιούτερ 9 Σχεδιάγραµµα ποδηλάτου 4 Πρακτικές συµβουλές κατά τη χρήση 9 Λίστα εξαρτηµάτων 5 Συµβουλές

Διαβάστε περισσότερα

SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ

SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας µηχανήµατος γυµναστικής. Για να το ευχαριστηθείτε και για να γυµναστείτε αποδοτικά και χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. ιάδροµος γυµναστικής. Treadmill DARK TREND

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. ιάδροµος γυµναστικής. Treadmill DARK TREND ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ιάδροµος γυµναστικής Treadmill DARK TREND ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές οδηγίες & συµβουλές 3 Ευθυγράµµιση τάπητα 17 Σχεδιάγραµµα διαδρόµου 5 Συντήρηση 18 Λίστα εξαρτηµάτων 6 Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποδήλατο γυµναστικής Tour 18

Ποδήλατο γυµναστικής Tour 18 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ποδήλατο γυµναστικής Tour 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές οδηγίες & συµβουλές 2 Πρακτικές συµβουλές κατά τη χρήση 7 Σχεδιάγραµµα ποδηλάτου 4 Συµβουλές προπόνησης 8 Λίστα εξαρτηµάτων 5 Εγγύηση

Διαβάστε περισσότερα

ELLIPTICAL TRAINER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ELLIPTICAL TRAINER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ELLIPTICAL TRAINER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αγαπητοί πελάτες, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον F5 (ELLIPTICAL TRAINER) και σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και η επιτυχία κατά τη διάρκεια της άσκησης. Προσέξτε και

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Άσκησης και Λειτουργίας. Πίνακας περιεχοµένων 12 Ώρα 17 Υπολογισµός µέσης αξίας 19. Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Άσκησης και Λειτουργίας. Πίνακας περιεχοµένων 12 Ώρα 17 Υπολογισµός µέσης αξίας 19. Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Άσκησης και Λειτουργίας Πίνακας περιεχοµένων 12 Ώρα 17 Υπολογισµός µέσης αξίας 19 Οδηγίες Ασφαλείας 12 Απόσταση 17 Οδηγός µέτρησης παλµών 19 Συντήρηση 12 Ενέργεια (KJoule/kcal) 17 Με κλίπ παλµών

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Κατασκευαστή

Οδηγίες Κατασκευαστή Οδηγίες Κατασκευαστή Stepper SPR-5009A Οδηγίες Ασφαλείας Προτού να αρχίσετε την άσκησή σας, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Κρατήστε τις οδηγίες για πληροφορίες, σε περίπτωση επισκευής και

Διαβάστε περισσότερα

# 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 43974

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό ποδήλατο SPIRIT

Μαγνητικό ποδήλατο SPIRIT Μαγνητικό ποδήλατο SPIRIT # 43335 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

GOLF P ECO (7663-600)

GOLF P ECO (7663-600) GOLF P ECO (7663-600) Οδηγίες προπόνησης Η αθλητική ιατρική και η επιστήµη της φυσικής αγωγής χρησιµοποιούν την εργοµετρία, µεταξύ άλλων, για την εξέταση της λειτουργικής ικανότητας της καρδιάς, του κυκλοφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω παρατηρήσεις προκειμένου αφενός μεν να αποφευχθούν ατυχήματα από κακή λειτουργία αφετέρου δε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 1. Βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η. Διάδρομος MI 260

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η. Διάδρομος MI 260 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η Διάδρομος MI 260 Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας διαδρόμου. Για να τον ευχαριστηθείτε και για να γυμναστείτε αποδοτικά και χωρίς προβλήματα, παρακαλούμε να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελλειπτικό CIRCLE CROSS

Ελλειπτικό CIRCLE CROSS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ελλειπτικό CIRCLE CROSS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές οδηγίες & συµβουλές 3 Οδηγίες λειτουργίας κοµπιούτερ 11 Σχεδιάγραµµα ελλειπτικού 5 Συµβουλές προπόνησης 12 Λίστα εξαρτηµάτων 6 Εγγύηση 13

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΟ ΣΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΟ ΣΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟ SR146-40 ΚΑΘΙΣΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΟ ΣΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟ! Συμβουλές Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200 Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας µηχανήµατος. Για να το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Οδηγίες Ασφαλείας. Γενικές Οδηγίες.. 2. Οδηγίες Προπόνησης Γλωσσάριο... 4

Περιεχόμενα. Οδηγίες Ασφαλείας. Γενικές Οδηγίες.. 2. Οδηγίες Προπόνησης Γλωσσάριο... 4 ELYX 5 (7655-000) Περιεχόμενα Γενικές Οδηγίες.. 2 Οδηγίες Προπόνησης.. 2-3 Γλωσσάριο.............. 4 Λειτουργίες και Χειρισμός του Κομπιούτερ Προπόνησης... 7-10 Προπόνηση............ 11-17 Αυτό το σύμβολο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

U POWER 1250 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

U POWER 1250 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ U POWER 1250 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Πριν από την συναρµολόγηση και λειτουργία, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά. 2. Παρακαλούµε κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. ιάδροµος γυµναστικής. Treadmill AUDIO 2.4

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. ιάδροµος γυµναστικής. Treadmill AUDIO 2.4 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ιάδροµος γυµναστικής Treadmill AUDIO 2.4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές οδηγίες & συµβουλές 2 Ευθυγράµµιση τάπητα 8 Χαρακτηριστικά διαδρόµου 3 Συντήρηση 9 Υλικά στήριξης & εργαλεία 3 Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ"

Οδηγίες Συναρμολόγησης Wagon BBQ Version: 0439uk Dated: #030-2010 Edition: 08/11cd Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ" Πρόλογος Παρακαλώ διαβάστε προσωπικά το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και λειτουργίας αυτό πριν ενεργοποιήστε το GRILLCHEF

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Magnet Power, Recumbent Bike

Magnet Power, Recumbent Bike Magnet Power, Recumbent Bike 44286 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΘΙΣΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ # 44286 1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες και κάντε ασκήσεις προθέρμανσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα. 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ PK-07

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ PK-07 PowerKing ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ PK-07 ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις προφυλάξεις και τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο πριν από την χρήση αυτού του εξοπλισμού. Εγχειρίδιο Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό ποδήλατο AMILA

Μαγνητικό ποδήλατο AMILA Μαγνητικό ποδήλατο AMILA # 43261 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες όσον αφορά την διάρκεια της άσκησης.

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες όσον αφορά την διάρκεια της άσκησης. DYACO CT80 44803 Συνδέστε το διάδρομο σε πρίζα σούκο, χωρίς τη μεσολάβηση πολύμπριζου και με ασφάλεια 16 Amp. Το μικρότερο μοτέρ διαδρόμου είναι πολύ μεγαλύτερο από το μοτέρ ενός πλυντηρίου ρούχων. Λιπαίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10 Oδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Σύντομη εισαγωγή 2 Εξαρτήματα, κουμπιά ελέγχου και ενδεικτικά της συσκευής 2 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια σας 3 Λειτουργίες καταμέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΔΗΛΑΤΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΔΗΛΑΤΟ GOLF P ECO (7663-600) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρµολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυµναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Ποδήλατο γυµναστικής Lux

Ποδήλατο γυµναστικής Lux ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ποδήλατο γυµναστικής Lux ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές οδηγίες & συµβουλές 3 Οδηγίες λειτουργίας κοµπιούτερ 10 Εργαλεία συναρµολόγησης 4 Πρακτικές συµβουλές κατά τη χρήση 11 Σχεδιάγραµµα ποδηλάτου

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092

Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092 Ηλεκτρονική ζυγαριά μέτρησης σωματικού λίπους BSC-9092 Για την καλύτερη χρήση της ζυγαριάς, διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε τις οδηγίες που παρέχονται. Βασικές δυνατότητες Αυτό το προϊόν υλοποιεί την εξελιγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας µηχανήµατος γυµναστικής. Για να το ευχαριστηθείτε και για να γυµναστείτε

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460

Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460 Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460 Εισαγωγή Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή ανίχνευσης χαρτονομισμάτων Soldi 460. Με την αγορά αυτού του προϊόντος ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η. Ποδήλατο C-120

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η. Ποδήλατο C-120 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η Ποδήλατο C-120 Λίστα Ανταλλακτικών και Σχεδιάγραµµα Απεικόνισης... 3-4 Λίστα Υλικού Συσκευασίας...... 5 Οδηγίες Συναρµολόγησης........ 5-7 Βλάβες και Τρόπος Αντιµετώπισης.......

Διαβάστε περισσότερα