Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η RUN 7 ( ) 180 cm 85 cm 151 cm. max. 135 kg. 93 kg. ca Min.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η RUN 7 (7883-600) 180 cm 85 cm 151 cm. max. 135 kg. 93 kg. ca 30 45 Min."

Transcript

1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η RUN 7 ( ) A C A B C 180 cm 85 cm 151 cm 93 kg max. 135 kg ca Min.

2 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε µε προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρµολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυµναστικής. Περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας καθώς και για τη χρήση και τη συντήρηση του µηχανήµατος. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές µέρος, γιατί θα τις χρειαστείτε για τη συντήρηση ή την παραγγελία ανταλλακτικών στο µέλλον. Όλα τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα σύµφωνα µε τους πιο πρόσφατους κανονισµούς ασφαλείας και υποβάλλονται σε µια διαρκή διαδικασία ποιοτικού ελέγχου στο στάδιο της κατασκευής τους. Οι γνώσεις που αποκοµίζονται στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας αξιοποιούνται στη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των προϊόντων µας. Προκειµένου να προσφέρουµε στους πελάτες µας ό,τι καλύτερο υπάρχει ως προς την ποιότητα του προϊόντος, διατηρούµε το δικαίωµα να επιφέρουµε τεχνικές αλλαγές ανά πάσα στιγµή. Παρ όλ αυτά, για οποιαδήποτε παράπονα µπορείτε να επικοινωνείτε µε τον επίσηµο αντιπρόσωπο της KETTLER. Για την Ασφάλειά σας Ο διάδροµος θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για το σκοπό που κατασκευάστηκε, δηλαδή για τη σωµατική άσκηση (βάδην και τζόκινγκ) ενός ενήλικα. Ο διάδροµος δεν προορίζεται για εµπορική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του οργάνου απαγορεύεται και µπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες ή τραυµατισµούς που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση του οργάνου. Τα εξαρτήµατα που φέρουν ζηµιές µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας ή να µειώσουν τη διάρκεια ζωής του εξοπλισµού. Για αυτό το λόγο, τα φθαρµένα ή κατεστραµµένα εξαρτήµατα θα πρέπει να αντικαθίστανται αµέσως και ο εξοπλισµός να µη χρησιµοποιείται µέχρι να τοποθετηθούν καινούρια. Να χρησιµοποιείτε µόνο γνήσια ανταλλακτικά της KETTLER. Ο διάδροµος έχει σχεδιαστεί µε βάση τις τελευταίες προδιαγραφές ασφαλείας. Ανεπαρκείς επισκευές και τροποποιήσεις της κατασκευής (π.χ. αφαίρεση ή αντικατάσταση των αρχικών εξαρτηµάτων) µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του χρήστη. Ο διάδροµος πρέπει να τοποθετείται σε στέρεο και οµαλό δάπεδο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν βρίσκει πουθενά και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος σε αυτό. Πάντοτε να φροντίζετε ο χώρος κάτω από το διάδροµο να παραµένει άδειος, δηλαδή να µην υπάρχουν αντικείµενα, κατοικίδια κλπ. Ποτέ µην αγγίζετε τον κυλιόµενο τάπητα µε τα χέρια. Επίσης, να φροντίζετε να µην υπάρχουν αντικείµενα κοντά στον κυλιόµενο τάπητα ή τους κυλίνδρους τα οποία θα µπορούσαν να παρασυρθούν µέσα στο µηχάνηµα οδηγώντας είτε σε δικό σας τραυµατισµό είτε σε βλάβη της ίδιας της µονάδας. Ο διάδροµος είναι ακατάλληλος για άτοµα βάρους άνω των 135kg. Το µηχάνηµα θα πρέπει να τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ελεύθερος χώρος 100 cm και στις δύο πλευρές του και 200cm πίσω του. Η µονάδα απαιτεί παροχή ρεύµατος V, 50/60 Hz για να λειτουργήσει. Θα πρέπει να συνδέεται µόνο σε γειωµένη πρίζα, σε µονή ασφάλεια 16-Α. Σε καµία περίπτωση µην προβαίνετε σε ηλεκτρολογικές επισκευές ή τροποποιήσεις οι ίδιοι. Πάντοτε να φροντίζετε αυτές οι εργασίες να γίνονται από κατάλληλα καταρτισµένο ηλεκτρολόγο. Ο διάδροµος είναι ένα όργανο γυµναστικής που λειτουργεί µε µοτέρ και απαιτεί ιδιαίτερες προφυλάξεις ασφαλείας και γνώσεις κατά τη χρήση του. Άτοµα περιορισµένης κινητικότητας, αντίληψης ή νοητικών δεξιοτήτων και τα παιδιά θα πρέπει να εκπαιδεύονται πάνω στη σωστή χρήση του µηχανήµατος και δεν πρέπει ποτέ να το χρησιµοποιούν χωρίς εποπτεία. Να µη χρησιµοποιείτε πολύπριζο για το διάδροµο. Εάν χρησιµοποιείτε µπαλαντέζα, φροντίστε να συµµορφώνεται µε τους τοπικούς κανονισµούς ασφαλείας που ισχύουν για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισµό. Όταν η µονάδα δεν χρησιµοποιείται, να την αποσυνδέετε από την πρίζα. Προκειµένου να διασφαλίσετε το επίπεδο ασφάλειας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο που επιτρέπει η κατασκευή του, το προϊόν θα πρέπει να περνάει από τακτικό έλεγχο (µία φορά το χρόνο) από ειδικούς τεχνικούς. Προτού εκτελέσετε εργασίες καθαρισµού ή συντήρησης, πάντα να αποσυνδέετε το διάδροµο από το ρεύµα (δηλαδή να τραβάτε το φις από την πρίζα). Παρακαλείστε να φροντίζετε να µη διεισδύουν ποτέ υγρά ή ιδρώτας στα µηχανικά ή τα ηλεκτρονικά µέρη του οργάνου. Οι επισκευές σε ηλεκτρικά µέρη της µονάδας θα πρέπει να εκτελούνται µόνο από καταρτισµένους τεχνικούς. Πάντοτε να τηρείτε τους γενικούς κανόνες και τις προφυλάξεις ασφαλείας κατά τις ηλεκτρολογικές εργασίες. Πριν ξεκινήσετε την προπόνησή σας, δέστε το κορδόνι του κλειδιού ασφαλείας στα ρούχα σας. Ο διάδροµος της KETTLER διαθέτει µηχανισµό στάσης κινδύνου. Πριν ξεκινήσετε την προπόνησή σας, δέστε το κορδόνι του κλειδιού ασφαλείας στα ρούχα σας. Εάν η λειτουργία του διαδρόµου διακόπηκε µε την αφαίρεση του κλειδιού ασφαλείας, θέστε τον και πάλι σε λειτουργία επανεισάγοντας το κλειδί στη θέση του. Ο διάδροµος δεν ξεκινά αυτόµατα. Αναλυτικότερες οδηγίες για το χειρισµό της στάσης κινδύνου περιέχονται στις οδηγίες λειτουργίας του κοµπιούτερ προπόνησης. Μπορείτε να αποτρέψετε την ανεξέλεγκτη χρήση του διαδρόµου από τρίτους αφαιρώντας το κλειδί ασφαλείας και φυλάσσοντάς το σε ασφαλές σηµείο. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές που λειτουργούν µε ρεύµα εκπέµπουν ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία κατά τη λειτουργία τους. Παρακαλείστε να µην αφήνετε συσκευές που παράγουν µαγνητικά κύµατα (π.χ. κινητά τηλέφωνα) κοντά στην κονσόλα ή το ηλεκτρονικό σύστηµα, γιατί αυτό θα µπορούσε να επηρεάσει τις τιµές που εµφανίζονται (π.χ. µέτρηση παλµών). Οποιαδήποτε παρέµβαση σε εξαρτήµατα του µηχανήµατος που δεν περιγράφεται στο εγχειρίδιο µπορεί να προκαλέσει βλάβη ή να θέσει σε κίνδυνο σελ.1

3 το πρόσωπο που χρησιµοποιεί το όργανο. Εκτενείς επιδιορθώσεις θα πρέπει να εκτελούνται µόνο από το τεχνικό προσωπικό της KETTLER ή από εξειδικευµένο προσωπικό εκπαιδευµένο από την KETTLER. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, πιαστείτε σφιχτά από τη χειρολαβή µε τα δύο χέρια και ακουµπήστε τα πόδια σας στην αντιολισθητική επιφάνεια δίπλα στον τάπητα. Ενεργοποιήστε το µηχανισµό στάσης κινδύνου (διακόπτης ασφάλειας). Για τυχόν απορίες, µπορείτε να απευθύνεστε στον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της KETTLER. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: Το µηχάνηµα συµµορφώνεται µε το πρότυπο DIN EN 957-6, κατηγορία HB. Εποµένως, δεν είναι κατάλληλο για θεραπευτική χρήση. Πριν χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα για άσκηση, ελέγξτε το προσεκτικά για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συναρµολογηµένο και ελεγµένο. εν επιτρέπεται η χρήση του µηχανήµατος σε δωµάτια µε υγρασία. Παρακαλείστε να φροντίζετε ώστε κανένα εξάρτηµα του οργάνου να µην έρχεται σε επαφή µε υγρά (πόσιµα, ιδρώτα κλπ), καθώς αυτό µπορεί να προκαλέσει διάβρωση. Ο διάδροµος έχει σχεδιαστεί για χρήση από ενήλικες και δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε παιδιά να παίζουν µε αυτό. Τα παιδιά όταν παίζουν συµπεριφέρονται απρόβλεπτα και µπορεί να προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις για τις οποίες ο κατασκευαστής δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος. Εάν, παρ' όλ' αυτά, επιτρέψετε σε παιδιά να χρησιµοποιήσουν το διάδροµο, φροντίστε να τους εξηγήσετε τον ορθό τρόπο χρήσης του και να τα εποπτεύετε αναλόγως. Πάντα να φοράτε κατάλληλα παπούτσια (αθλητικά), όταν χρησιµοποιείτε το διάδροµο. Πριν ξεκινήσετε την πρώτη σας προπόνηση, εξοικειωθείτε προσεκτικά µε όλες τις λειτουργίες και τις ρυθµίσεις του οργάνου. Εάν ο εξοπλισµός χρησιµοποιείται τακτικά, να ελέγχετε όλα του τα εξαρτήµατα προσεκτικά όσο συχνά απαιτείται. Να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στο καλό σφίξιµο των µπουλονιών και των παξιµαδιών. Εάν γίνεται τακτική χρήση του διαδρόµου, ο κυλιόµενος τάπητας θα πρέπει να υποβάλλεται σε συντήρηση µε λιπαντικό σιλικόνης ενώ είναι κρύος. Ανάλογα µε το βαθµό χρήσης και το φορτίο στο οποίο υπόκειται η µονάδα, ο τάπητας µπορεί να τείνει να τεντώνεται ή να γλιστρά. Σφίξτε τον τάπητα όπως περιγράφεται. Ρυθµίστε το σφίξιµο του τάπητα όπως περιγράφεται στην ενότητα «Ρύθµιση του τάπητα». Παρατηρήστε την κίνηση της άκρης του τάπητα κατά τη χρήση του. Εάν τείνει να κινείται προς το πλάι, ρυθµίστε το αναλόγως. Συµβουλή για το τρέξιµο: Το τρέξιµο στο διάδροµο θα σας είναι πιο εύκολο, εάν επικεντρώνετε την προσοχή σας σε ένα σταθερό αντικείµενο που βρίσκεται µπροστά σας µέσα στο δωµάτιο. Να τρέχετε σαν να θέλετε να φτάσετε το αντικείµενο αυτό. Σηµαντικό: Παρακαλείστε να φυλάτε το κλειδί ασφαλείας σε ασφαλές µέρος και µακριά από παιδιά. Φροντίδα και Συντήρηση Για τη φροντίδα και τη συντήρηση να φροντίζετε να χρησιµοποιείτε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και σε καµία περίπτωση διαβρωτικά ή λειαντικά µέσα. Τα ηλεκτρονικά συστήµατα και τα εξαρτήµατα δεν απαιτούν ιδιαίτερη συντήρηση. εν θα πρέπει να γίνεται καµία τροποποίηση ή επισκευή (εξαιρουµένων των ελέγχων συντήρησης) σε αυτά, παρά µόνο από εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Βεβαιωθείτε ότι λάβατε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα (ανατρέξτε στη λίστα που ακολουθεί) και ότι είναι σε καλή κατάσταση. Εάν για οποιονδήποτε λόγο θέλετε να παραπονεθείτε, παρακαλείστε να επικοινωνείτε µε τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της KETTLER. Πριν συναρµολογήσετε τον εξοπλισµό, µελετήστε τα σχεδιαγράµµατα προσεκτικά και εκτελέστε τις οδηγίες µε τη σειρά που απεικονίζονται στα διαγράµµατα. Η σωστή σειρά φαίνεται από τα κεφαλαία γράµµατα. Παρακαλείστε να προσέξετε ότι πάντα υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού όταν χρησιµοποιείτε εργαλεία ή σε εργασίες µε τα χέρια. Για αυτό το λόγο, παρακαλείστε να είστε προσεκτικοί όταν συναρµολογείτε αυτό το όργανο γυµναστικής. Φροντίστε ο χώρος εργασίας σας να είναι ελεύθερος από πιθανές εστίες κινδύνους, για παράδειγµα µην αφήνετε οποιαδήποτε εργαλεία στο δάπεδο. Πάντα να απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας κατά τρόπο που να µη δηµιουργούν κινδύνους. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος ασφυξίας όταν τα παιδιά παίζουν µε πλαστικές σακούλες! Τη συναρµολόγηση του εξοπλισµού πρέπει να εκτελεί ενήλικας µε τη δέουσα επιµέλεια. Εάν έχετε απορίες, ζητήστε τη βοήθεια κάποιου άλλου, κι εάν είναι δυνατόν ατόµου µε σχετική εξοικείωση. Οι βίδες και τα παξιµάδια που απαιτούνται σε κάθε βήµα συναρµολόγησης φαίνονται στο σχετικό διάγραµµα στις επόµενες σελίδες. Να τηρείτε αυστηρά τα βήµατα συναρµολόγησης. Συνδέστε όλα τα εξαρτήµατα χαλαρά στην αρχή και ελέγξτε ότι τα έχετε συναρµολογήσει σωστά. Σφίξτε τα παξιµάδια µε το χέρι έως ότου νιώσετε αντίσταση, έπειτα χρησιµοποιήστε κλειδί για να σφίξετε καλά τα παξιµάδια (διάταξη ασφάλισης). Στη συνέχεια, ελέγξτε ότι όλες οι βίδες είναι καλά σφιγµένες. Προσοχή: µόλις τα παξιµάδια ξεβιδωθούν, παύουν να λειτουργούν σωστά (η διάταξη ασφάλισης καταστρέφεται) και πρέπει να αντικαθίστανται. Για τεχνικούς λόγους, διατηρούµε το δικαίωµα να συναρµολογούµε εκ των προτέρων κάποια εξαρτήµατα (π.χ. προσθήκη πωµάτων στους σωλήνες). σελ.2

4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΕΛΙ Α 14 Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά, πάντα να δηλώνετε τον πλήρη κωδικό του προϊόντος, τον αριθµό ανταλλακτικού, την απαιτούµενη ποσότητα και τον σειριακό αριθµό του προϊόντος (βλέπε χειρισµό). Υπόδειγµα παραγγελίας: Κωδικός προϊόντος / αριθ. ανταλλακτικού / 2 κοµµάτια/ Σ/Α Παρακαλείστε να διατηρείτε την αρχική συσκευασία αυτού του προϊόντος, ώστε να µπορείτε να την χρησιµοποιήσετε, εάν χρειαστεί, για τη µεταφορά στο µέλλον. Τα προϊόντα µπορούν να επιστραφούν µόνο κατόπιν συνεννόησης και µέσα στην (εσωτερική) συσκευασία τους, η οποία είναι ασφαλής για µεταφορά, και εάν είναι δυνατόν στο αρχικό κουτί. Είναι σηµαντικό να παρέχετε λεπτοµερή περιγραφή του ελαττώµατος / αναφορά βλάβης! Σηµαντικό: οι τιµές των ανταλλακτικών δεν περιλαµβάνουν τα συνδετικά υλικά. Εάν απαιτούνται συνδετικά υλικά (κοχλίες, παξιµάδια, ροδέλες κλπ), αυτό θα πρέπει να δηλώνεται µε σαφήνεια στην παραγγελία προσθέτοντας τις λέξεις "µαζί µε συνδετικά υλικά". Απόρριψη Τα προϊόντα της KETTLER µπορούν να ανακυκλωθούν. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του, απορρίψτε το προϊόν σωστά και µε ασφάλεια (συµβουλευτείτε τις αρµόδιες τοπικές αρχές). ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ M5x40 M5x40 ø22 M8 ø16 M8x40 ø3,9x13 M6 ø12 M Σφίξτε τις βίδες αρχικά μόνο χαλαρά, βιδώστε σύμφωνα με το βήμα 4. σελ.3

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ A M8x15 4x B M10x60 2x C M10 2x D M8x15 6x E M4x10 4x F 1x G 1x H 1x i 1x σελ.4

6 F A 4x M8x15 A A σελ.5

7 2 G F B 2.1 2x M10x60 C 2.2 B C 2x M10 C 100% 2.2 B % σελ.6

8 3 F D 6x M8x15 D D D D % σελ.7

9 4 H 4.2 E 4x M4x10 E E E σελ.8

10 σελ.9

11 6 σελ.10

12 ON / OFF - Διακόπτης επαναφοράς I/O???? A B C Χειρισµός Προσοχή! Ο διάδροµος θα πρέπει να φυλάσσεται διπλωµένος µε την κλίση ρυθµισµένη στην κατώτερη δυνατή θέση. ιαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζηµιά.! klick! κλικ σελ.11

13 Οδηγίες ασφάλισης - απασφάλισης! Για την απασφάλιση: Τραβήξτε το µοχλό όπως φαίνεται στην εικόνα για να απασφαλίσετε το πλαίσιο. Κρατήστε γερά τον τάπητα κύλισης και διπλώστε προς τα κάτω. Οδηγίες ασφάλισης - απασφάλισης! Για την ασφάλιση: Σε περίπτωση µεταφοράς, ο τάπητας κύλισης θα πρέπει να διπλώνεται στην κορυφή. Θα ακούσετε ένα «κλικ» όταν θα έχει κουµπώσει σωστά στη θέση του. σελ.12

14 ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Συντήρηση του τάπητα κύλισης και της πλατφόρµας: ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λίπανση και η φροντίδα του τάπητα είναι το πιο σηµαντικό µέτρο συντήρησης! Η ανεπαρκής λίπανση και η συνδεόµενη µε αυτήν σαφής αύξηση της τριβής συνεπάγεται µεγαλύτερη καταπόνηση και φθορά, καθώς και καταστροφή του τάπητα, της πλατφόρµας, του µοτέρ και του κυκλώµατός του. Οι βλάβες που οφείλονται σε ανεπαρκή ή ελλιπή φροντίδα και συντήρηση του τάπητα δεν καλύπτονται από την εγγύηση! Στην περίπτωση που γίνεται τακτική χρήση του διαδρόµου, ο κρύος τάπητας θα πρέπει να συντηρείται ανά 25 ώρες λειτουργίας ή κάθε 3 εβδοµάδες ή όταν ανάψει η φωτεινή ένδειξη της επισκευής (service) (ανατρέξτε επίσης στο εγχειρίδιο του κοµπιούτερ) µε λιπαντικό σιλικόνης, κωδικός προϊόντος Αυτή η συντήρηση θα πρέπει επίσης να εκτελείται πριν θέσετε για πρώτη φορά σε λειτουργία το µηχάνηµα ή µετά από ένα µεγάλο διάστηµα µη χρησιµοποίησης του οργάνου. Εισάγετε το µικρό σωλήνα του σπρέι ανάµεσα στον τάπητα και την πλατφόρµα και κάντε 3 µ ικρούς (περίπου 1 δευτερολέπτου) ψεκασµούς λιπαντικού σιλικόνης ανάµεσα στον τάπητα και την πλατφόρµα. Ο σωλήνας του σπρέι θα πρέπει να κινείται από την µία πλευρά έως την άλλη για να βεβαιωθείτε ότι όλη η κάτω πλευρά του τάπητα λιπαίνεται. Μετά, κυλήστε τον τάπητα µε το χέρι, έτσι ώστε ολόκληρη η επιφάνεια µεταξύ του τάπητα και της πλατφόρµας να λιπανθεί καλά. Αφαιρέστε το λιπαντικό που περισσεύει. σελ.13

15 ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΙΑ ΡΟΜΟΥ RUN 7 Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά να αναφέρετε πάντα τον πλήρη κωδικό προϊόντος, τον αριθμό ανταλλακτικού, την απαιτούμενη ποσότητα και το σειριακό αριθμό του προϊόντος. RUN - 7 RUN RUN - 7 RUN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά, να αναφέρετε πάντα τον πλήρη κωδικό προϊόντος, τον αριθµό ανταλλακτικού, την απαιτούµενη ποσότητα και το σειριακό αριθµό του προϊόντος. Παράδειγμα πινακίδας: τύπος-αριθμός σειράς σελ.14

16 ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ σελ.15

17 Κομπιούτερ προπόνησης RUN (788-00)

18 Οδηγίες Ασφαλείας Πληροφορίες για την ασφάλειά σας: Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό από υπερβολική καταπόνηση, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το όργανο γυμναστικής μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Πριν το θέσετε σε λειτουργία για πρώτη φορά και περίπου μετά από 6 ημέρες λειτουργίας, ελέγξτε εάν οι συνδέσεις είναι καλά σφιγμένες. Να ελέγχετε τακτικά τη σωστή λειτουργία και την καλή κατάσταση του οργάνου γυμναστικής. Οι τεχνικοί έλεγχοι ασφαλείας συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη και θα πρέπει να εφαρμόζονται τακτικά και ορθά. Το επίπεδο ασφάλειας του μηχανήματος μπορεί να διατηρηθεί μόνο εάν γίνονται τακτικοί έλεγχοι για φθορές και βλάβες. Τα ελαττωματικά ή κατεστραμμένα εξαρτήματα θα πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως. Εργασίες στα ηλεκτρικά συστήματα θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό. Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά της KETTLER. εν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το όργανο μέχρι να ολοκληρωθεί η επισκευή του. Για τη φροντίδα, τον καθαρισμό και τη συντήρηση να χρησιμοποιείτε μόνο το σετ φροντίδας μηχανήματος KETTLER με κωδικό Παρακαλείστε να ζητήσετε τη γνώμη του οικογενειακού σας ιατρού πριν ξεκινήσετε την προπόνηση για το εάν η κατάσταση της υγείας σας σάς επιτρέπει να γυμνάζεστε με το συγκεκριμένο μηχάνημα. Η γνώμη του ιατρού σας θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία του προγράμματος προπόνησής σας. Η εσφαλμένη ή υπερβολική άσκηση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας. Ο διάδρομος θα πρέπει να χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο έχει κατασκευαστεί, δηλαδή ασκήσεις βάδισης και τρεξίματος ενηλίκων. Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας το μέγιστο επιτρεπτό βάρος χρήστη. Να προπονείστε μόνο έχοντας προσδέσει το κλειδί ασφαλείας. Ξεκινήστε τις πρώτες προπονήσεις σε χαμηλές ταχύτητες ώστε να εξοικειωθείτε με την ακολουθία των κινήσεων του σώματος. Αν νιώσετε ανασφάλεια, κρατηθείτε από τις χειρολαβές, ακουμπήστε τα πόδια σας στις πλαϊνές πλατφόρμες και σταματήστε τον κυλιόμενο τάπητα. Σημαντικό: Παρακαλείστε να προσέξετε επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια στις οδηγίες εγκατάστασης και συναρμολόγησης. ιακόπτης ασφαλείας: Πριν από κάθε προπόνηση, εισάγετε το κλειδί ασφαλείας στο διακόπτη ασφαλείας και συνδέστε το κορδόνι του κλειδιού ασφαλείας στα ρούχα σας. Προσαρμόστε το μήκος του κορδονιού αναλόγως: Αν αρχίσετε να παραπατάτε, θα τραβηχτεί ο διακόπτης ασφαλείας. Ο διακόπτης ασφαλείας αναπτύχθηκε για να διακόπτεται αμέσως η μετάδοση κίνησης στον τάπητα και τη ρύθμιση του ύψους σε περίπτωση που πέσετε ή για έκτακτα περιστατικά. Ο διακόπτης ασφαλείας θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για διακοπή εκτάκτου ανάγκης. Για να σταματήσετε τον τάπητα κατά την κανονική προπόνηση με τρόπο ασφαλή, άνετο και ορθό υπό φυσιολογικές συνθήκες, χρησιμοποιήστε το κουμπί STOP (διακοπή). Ελέγξτε το διακόπτη ασφαλείας πριν ξεκινήσετε τις ασκήσεις σας: Σταθείτε στις πλαϊνές πλατφόρμες και θέστε τον τάπητα σε λειτουργία με κανονική ταχύτητα. Αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας από το διακόπτη ασφαλείας. Ο διάδρομος πρέπει να σταματήσει αμέσως. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το κλειδί ασφαλείας στο διακόπτη ασφαλείας και το κορδόνι στα ρούχα σας. Όταν ο τάπητας είναι σταματημένος, κινηθείτε προς τα πίσω. Το κλειδί ασφαλείας πρέπει να αποσυνδεθεί από το διακόπτη ασφαλείας. Ωστόσο, το κορδόνι θα παραμείνει συνδεδεμένο στα ρούχα. Έπειτα, επανασυνδέστε το κλειδί ασφαλείας στο διακόπτη ασφαλείας. Προστασία του διαδρόμου: Αφαιρώντας το κλειδί ασφαλείας μπορεί να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του διαδρόμου από τρίτους. Παρακαλείστε να διατηρείτε το κλειδί ασφαλείας σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά. ιάδρομος KETTLER RUN 7 Computer Προπόνησης σελ.1

19 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Ένδειξη κλίσης > INCLINE (φωτεινότερο) Ένδειξη ταχύτητας > SPEED (φωτεινότερο) Ένδειξη τρέχοντος σφυγμού > υποδιαστολή που αναβοσβήνει Ένδειξη χρόνου > TIME (φωτεινότερο) Ένδειξη απόστασης > DISTANCE (φωτεινότερο) Πριν την εκγύμναση Προεπιλογή κλίσης: Πλήκτρο INCLINE > (φωτεινότερο), Πλήκτρα - + Προεπιλογή ταχύτητας: Πλήκτρο SPEED > (φωτεινότερο), Πλήκτρα - + Στην εκγύμναση Τροποποίηση κλίσης: Πλήκτρο INCLINE > (φωτεινότερο), Πλήκτρα - + Τροποποίηση ταχύτητας: Πλήκτρα - +, SPEED > (φωτεινότερο) Πριν την εκγύμναση Καταχώρηση στόχου σφυγμού για έλεγχο σφυγμού: Πλήκτρο PULSE > (φωτεινότερο), Πλήκτρα - +, Πλήκτρο PULSE > (φωτεινότερο) Στην εκγύμναση Πλήκτρο PULSE > (φωτεινότερο): Έλεγχος σφυγμού με τρέχουσα τιμή σφυγμού. Πριν την εκγύμναση Προρρύθμιση χρόνου: Πλήκτρο TIME > (φωτεινότερο), Πλήκτρα - + ή Προρρύθμιση απόστασης: Πλήκτρο DISTANCE > (φωτεινότερο), Πλήκτρα - + ιάδρομος KETTLER RUN 7 Computer Προπόνησης σελ.2

20 Πλήκτρο Ρυθμίσεων (έντονος φωτισμός) Πλήκτρα - + Πληροφορίες Ονομασία του διαδρόμου, Έκδοση λογισμικού, Έκδοση ελεγκτή μοτέρ, Συνολική απόσταση[km/mi], Συνολικός χρόνος [h]. Καταχωρίσεις (φωτεινότερο) Πλήκτρο INCLINE > (φωτεινότερο) Ή Πλήκτρο SPEED > (φωτεινότερο) Ή Πλήκτρο PULSE > (φωτεινότερο) Ή Πλήκτρο TIME > (φωτεινότερο) Ή Πλήκτρο DISTANCE > (φωτεινότερο) Πλήκτρο START > (φωτεινότερο) Λειτουργία Αναμονής Πλήκτρο START - Ξεκινά το διάδρομο - Κάνει αποδεκτή την τροποποίηση (στις Ρυθμίσεις) Πλήκτρο STOP 1x: Παύση εκγύμνασης Πλήκτρο STOP 2x: Τέλος εκγύμνασης Πλήκτρο STOP παρατεταμένα: Τέλος εκγύμνασης (Επαναφορά) Πλήκτρο Bluetooth LED σβηστή = χωρίς σύνδεση BT LED αναβοσβήνει = ετοιμότητα σύνδεσης BT LED αναμμένη = σύνδεση BT ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ Ένδειξη Εισαγωγή τιμών Εύρος βήματος INCLINE Κλίση 0 15% 0.5 SPEED Ταχύτητα km/h 0.1 SPEED Ταχύτητα mph 0.1 TIME Χρόνος προπόνησης DISTANCE Απόσταση DISTANCE Απόσταση min.sec min.sec km km mi mi PULSE Παλμός bpm 1 ιάδρομος KETTLER RUN 7 Computer Προπόνησης σελ.3

21 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΙΣΗΣ Πατώντας το πλήκτρο ΚΛΙΣΗ (+), η γωνία κλίσης θα αυξηθεί κατά 0,5%. Πατώντας το πλήκτρο ΚΛΙΣΗ (-), η γωνία κλίσης θα μειωθεί κατά 0,5%. Πατώντας και κρατώντας πατημένα αυτά τα πλήκτρα θα περάσουν γρήγορα όλες οι τιμές από την οθόνη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Με το πλήκτρο ΤΑΧΥΤΗΤΑ (+), η ταχύτητα μπορεί να αυξηθεί στη διάρκεια της προπόνησης κατά 0,1 km/h (mph). Με το πλήκτρο ΤΑΧΥΤΗΤΑ (-), η ταχύτητα μπορεί να αυξηθεί στη διάρκεια της προπόνησης κατά 0,1 km/h (mph). Πατώντας και κρατώντας πατημένα αυτά τα πλήκτρα θα περάσουν γρήγορα όλες οι τιμές από την οθόνη. Με τα πλήκτρα ΑΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (4,0km/h / 2,5mph), (8,0km/h / 5,0mph) και (12km/h / 7,5mph) για την ταχύτητα μπορείτε να ρυθμίσετε άμεσα την ταχύτητα. ΛΗΨΗ ΣΦΥΓΜΟΥ Ο διάδρομος διαθέτει σύστημα ανίχνευσης παλμών στις χειρολαβές. Για να εγγυηθούμε τη σωστή καταγραφή των παλμών, θα πρέπει να κρατάτε γερά και καλά με τα δύο χέρια τους αισθητήρες στις χειρολαβές χωρίς να κουνάτε τα χέρια σας. Το κούνημα των χεριών μπορεί να οδηγήσει σε παρεμβολές. Απαιτούνται περίπου 5 με 15 δευτερόλεπτα για να εμφανιστούν οι τρέχοντες παλμοί σας στην οθόνη. Ο διάδρομος διαθέτει επίσης ενσωματωμένο δέκτη καρδιακού ρυθμού συμβατό με συστήματα POLAR. Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο σύστημα παλμών, πρέπει να φορέσετε ζώνη θώρακα για τη μετάδοση του καρδιακού ρυθμού. Η ζώνη θώρακα για τη μετάδοση του καρδιακού ρυθμού δεν περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό που συνοδεύει το συγκεκριμένο διάδρομο. Συνιστούμε τη ζώνη θώρακα POLAR T34. Το προϊόν αυτό διατίθεται από εξειδικευμένα καταστήματα ως αξεσουάρ. Παρακαλείστε να μην ξεχνάτε ότι ορισμένα υλικά που χρησιμοποιούνται στα ρούχα σας (π.χ. πολυεστέρας, πολυαμίδιο) μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροστατική φόρτιση η οποία θα μπορούσε να αποτρέψει την ακριβή μέτρηση του καρδιακού ρυθμού. Παρακαλείστε επίσης να λάβετε υπόψη σας ότι τα κινητά τηλέφωνα, οι τηλεοράσεις και άλλες ηλεκτρικές συσκευές που δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο γύρω τους μπορεί επίσης να προκαλέσουν προβλήματα στη μέτρηση του καρδιακού ρυθμού. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ Κατά τη λειτουργία, θα εμφανιστούν διάφορα μηνύματα στην οθόνη σε περίπτωση σφάλματος του συστήματος ελέγχου. Τα μηνύματα σφάλματος μπορούν να αντιμετωπιστούν αποσυνδέοντας και ξανασυνδέοντας την παροχή ρεύματος. Εάν το μήνυμα σφάλματος παραμένει, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. ιάδρομος KETTLER RUN 7 Computer Προπόνησης σελ.4

22 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Πρώτα, ενεργοποιήστε το όργανο γυμναστικής. Το κουμπί ON/OFF του διαδρόμου βρίσκεται δίπλα στο καλώδιο τροφοδοσίας στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος, κάτω από το καπάκι του μοτέρ. Μετακινήστε το διακόπτη στη θέση ON. ΚΛΕΙ Ι ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ελέγξτε ότι το κλειδί ασφαλείας λειτουργεί σωστά πριν από κάθε προπόνηση. Τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας στο διακόπτη ασφαλείας και το κορδόνι στα ρούχα σας. Εάν το κλειδί ασφαλείας δεν έχει εισαχθεί στο διακόπτη ασφαλείας, στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη SAFE SAFE. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Για να ανεβαίνετε και να κατεβαίνετε από το διάδρομο πάντα να κρατάτε σφιχτά τις χειρολαβές. Πριν ξεκινήσετε την προπόνηση, σταθείτε στις πλαϊνές πλατφόρμες του διαδρόμου. Ποτέ μην ξεκινάτε το μηχάνημα ενώ στέκεστε στον τάπητα. Να ξεκινάτε την προπόνησή σας με χαμηλή ταχύτητα και έπειτα να αυξάνετε την ταχύτητα και τη γωνία κλίσης. Να προσπαθείτε πάντα όσο μπορείτε να τρέχετε στο κέντρο του διαδρόμου. Στη διάρκεια της προπόνησης, το κεφάλι και το σώμα σας θα πρέπει πάντα να είναι στραμμένα μπροστά. Ποτέ μην επιχειρείτε να στρέψετε το σώμα σας πάνω στο διάδρομο, ενώ ο τάπητας κινείται. ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Χειροκίνητη λειτουργία Αφού ανάψετε το μηχάνημα και εισάγετε το κλειδί ασφαλείας, πατήστε το πλήκτρο START. Ο διάδρομος θα ξεκινήσει μετά από 3 δευτερόλεπτα με ταχύτητα 0,8km/h (0,5mph). Μπορείτε να αυξήσετε/ μειώσετε την ταχύτητα ή την κλίση οποτεδήποτε στη διάρκεια της προπόνησης. Για να διακόψετε την προπόνηση, απλά πατήστε το πλήκτρο STOP. Όταν ξεκινάτε χειροκίνητα την προπόνηση, η εμφάνιση της απόστασης προπόνησης και του χρόνου προπόνησης θα αυξηθεί. Το χειροκίνητο πρόγραμμα είναι μια προπόνηση χωρίς χρονικό όριο. Το πρόγραμμα προπόνησης δεν μπορεί να αποθηκευτεί στο τέλος της άσκησης. 1. Ανάψτε το όργανο γυμναστικής. 2. Συνδέστε το κλειδί ασφαλείας στο διάδρομο και το κλιπ στα ρούχα του χρήστη. 3. Πατήστε το πλήκτρο START για να αρχίσετε να προπονείστε. Χειροκίνητη λειτουργία με προ-ρύθμιση χρόνου ή απόστασης Πριν από την προπόνηση πατήστε το πλήκτρο TIME ή DISTANCE. Ανάβει έντονα το αντίστοιχο πλήκτρο. Εισάγετε τις τιμές προ-ρύθμισης με τα πλήκτρα (-/+). Για επιβεβαίωση πιέστε πάλι το πλήκτρο TIME ή DISTANCE.Η ένδειξη TIME ή DISTANCE μετράται αντίστροφα όταν αρχίσει η προπόνηση. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΦΥΓΜΟΥ (ανάβει έντονα μόνο στο πλήκτρο σήματος σφυγμού) Εισαγωγή πριν την εκγύμναση του στόχου σφυγμού (60-200): Πιέστε το πλήκτρο PULSE. Η ένδειξη αναβοσβήνει. Εισάγετε μια τιμή προ-ρύθμισης με τα πλήκτρα (-/+). Για επιβεβαίωση πιέστε πάλι το πλήκτρο PULSE. Κατά την εκγύμναση προσαρμόζεται η ταχύτητα και η κλίση (προαιρ.) για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί ο στόχος σφυγμού, όταν ο μετρούμενος σφυγμός βρεθεί για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα στην περιοχή των -/+ 15 παλμών από το στόχο σφυγμού. Αυτό υποδεικνύεται από την αναμμένη PULSE LED. Εκτός της περιοχής μπορεί να γίνει χειροκίνητη τροποποίηση της ταχύτητας. Λήψη τιμής τρέχοντος σφυγμού κατά την εκγύμναση (PULSEHOLD): Πιέστε το πλήκτρο PULSE. Ο τρέχων σφυγμός γίνεται στόχος σφυγμού. Η λυχνία PULSE LED ανάβει. Η ταχύτητα και η κλίση (προαιρ.) προσαρμόζονται για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί ο στόχος σφυγμού. Αν πιέσετε το πλήκτρο PULSE ή τροποποιήσετε την τιμή SPEED ή INCLINE, τερματίζεται ο έλεγχος του σφυγμού. Αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου του σφυγμού χαθεί η λήψη σήματος σφυγμού, μετά από 60 δευτερόλεπτα γίνεται επαναφορά της ταχύτητας και της κλίσης στην ελάχιστη τιμή και ο ιμάντας σταματά. ιάδρομος KETTLER RUN 7 Computer Προπόνησης σελ.5

23 ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ Κατά την εκγύμναση, γίνεται εναλλαγή της ένδειξης SPEED/INCLINE και της ένδειξης TIME/DISTANCE κάθε 10 δευτερόλεπτα. Με επιλογή του πλήκτρου SPEED/DISTANCE μπορεί να γίνει τροποποίηση της αντίστοιχης τιμής εντός των 10 δευτερολέπτων με τα πλήκτρα (-/+). Επίσης η ταχύτητα μπορεί να τροποποιηθεί απευθείας με τα πλήκτρα (-/+). ΠΑΥΣΗ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ Αν πατηθεί το πλήκτρο STOP κατά τη διάρκεια της εκγύμνασης, το πρόγραμμα διακόπτεται και ενεργοποιείται η λειτουργία παύσης. Αν κατά τη λειτουργία παύσης πατηθεί το πλήκτρο START, ο διάδρομος ξεκινά πάλι και η ταχύτητα επιστρέφει στην τιμή που ήταν ενεργή πριν τη λειτουργία παύσης. Η μέτρηση των τιμών εκγύμνασης συνεχίζεται από το σημείο που διακόπηκε. ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ (RESET) Αν στην οθόνη παύσης πατηθεί το πλήκτρο STOP, πραγματοποιείται RESET (διαγραφή των ενδείξεων). Το παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου STOP επίσης προκαλεί επαναφορά - RESET. ΑΝΑΜΟΝΗ Μετά από 10 λεπτά ακινησίας, ο διάδρομος μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. Η κατανάλωση ισχύος είναι μικρότερη από 0,5 Watt. Με το πάτημα του πλήκτρου ENERGY SAVING μπορεί να ενεργοποιηθεί πάλι ο διάδρομος. Ρυθμίσεις (πληροφορίες και καταχωρίσεις): Μετά την ενεργοποίηση, πατήστε το πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Με το πλήκτρο - + εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Πληροφορίες: Ονομασία του διαδρόμου XXXX XXX XXXX Έκδοση λογισμικού XXXX XXX XXXX Έκδοση ελεγκτή μοτέρ XXXX XXX XXXX Συνολική απόσταση [km/mi] odo Συνολικός χρόνος [h] Hour ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ Πιέστε το πλήκτρο INCLINE. Ρύθμιση, για το αν στον έλεγχο σφυγμού τροποποιείται και η κλίση, επιπλέον της ταχύτητας: Incl hrc OFF/ON. Πιέστε το πλήκτρο INCLINE, τροποποιείται η ρύθμιση. Πιέστε το πλήκτρο SPEED. Ρύθμιση, αν υπό την ένδειξη SPEED εμφανίζεται η ταχύτητα ή ο χρόνος των 1000 m (PACE): SP.d / PACE. Πατήστε το πλήκτρο SPEED, τροποποιείται η ρύθμιση. Πιέστε το πλήκτρο PULSE. Ρύθμιση για τον αν θα παράγονται ηχητικά σήματα ή όχι: bu.z OFF/ON. Πατήστε το πλήκτρο PULSE, τροποποιείται η ρύθμιση. Πιέστε το πλήκτρο TIME. ιαγραφή συνολικών χιλιομέτρων και συνολικού χρόνου: clr NO/YES. Πατήστε το πλήκτρο TIME, τροποποιείται η ρύθμιση. Πιέστε το πλήκτρο DISTANCE. Ρύθμιση, αν θα εμφανίζονται χιλιόμετρα ή μίλια: EN NO/YES. Πατήστε το πλήκτρο DISTANCE, τροποποιείται η ρύθμιση. Το πλήκτρο START κάνει αποδεκτή τη ρύθμιση. Με το πλήκτρο STOP επιτυγχάνεται έξοδος από την περιοχή. BLUETOOTH (KETTLER S-FIT APP) Bluetooth Ο έλεγχος του διαδρόμου μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής KETTLER S-FIT APP. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται σύνδεση BT προς smartphone ή tablet. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε μέσω της εφαρμογής KETTLER S-FIT APP. Για συσκευές Android μπορείτε να την αποκτήσετε στο "Google play" και για συσκευές ios από το "itunes". ημιουργία σύνδεσης Μετά την ενεργοποίηση, πιέστε το πλήκτρο BLUE-TOOTH. Το αναγνωριστικό BT του διαδρόμου αποστέλλεται για 2 λεπτά. Αυτό υποδεικνύεται από το πλήκτρο BT που αναβοσβήνει. Αν η σύνδεση είναι επιτυχής ανάβει μόνιμα το πλήκτρο BT-. εν χρειάζεται καταχώριση κωδικού στο διάδρομο. Κατάργηση σύνδεσης Πιέστε το πλήκτρο BLUETOOTH ή τραβήξτε το διακόπτη ασφαλείας. Η κίνηση του μοτέρ σταματά. Μηνύματα σφαλμάτων και σέρβις Μετά από 100 ώρες λειτουργίας εμφανίζεται η ένδειξη lubr. Τότε πρέπει να λιπάνετε το διάδρομο. ιάδρομος KETTLER RUN 7 Computer Προπόνησης σελ.6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

κυρίως πλαίσιο ΜΠΑΡΕΣ Console/ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ Handle Motor cover / ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ Side rail /ΠΛΑΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ Rear

κυρίως πλαίσιο ΜΠΑΡΕΣ Console/ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ Handle Motor cover / ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ Side rail /ΠΛΑΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ Rear ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ : ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΙΑ ΡΟΜΟ, ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΣΥΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ. ΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΠΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΑ Η ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ, ΥΣΚΟΛΙΑ Η ΚΑΙ ΥΣΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Οδηγιών. Ηλεκτρικού Διαδρόμου F-18

Βιβλίο Οδηγιών. Ηλεκτρικού Διαδρόμου F-18 Βιβλίο Οδηγιών Ηλεκτρικού Διαδρόμου F-18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ --------------------------------------------------------------- 2-7 Σημαντικές πληροφορίες άσκησης, που στηρίζουν τις οδηγίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Διάδρομος F63 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διάδρομος F63 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Διάδρομος F63 44825 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Συνδέστε το διάδρομο σε πρίζα σούκο, χωρίς τη μεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό ποδήλατο AMILA

Μαγνητικό ποδήλατο AMILA Μαγνητικό ποδήλατο AMILA # 43326 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ PROFIT EX-T1. Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ PROFIT EX-T1. Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ PROFIT EX-T1 Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι οδηγίες έχουν ενηµερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO V60. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition

VOLVO V60. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition VOLVO V60 Εγχειριδιο κατοχου Web Edition ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo. Το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO S60. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition

VOLVO S60. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition VOLVO S60 Εγχειριδιο κατοχου Web Edition ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo. Το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ TFK SLIM MAG μ, μ μ μ, μ, μ. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ο σειριακός αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO S40. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition

VOLVO S40. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition VOLVO S40 Εγχειριδιο κατοχου Web Edition ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo. Το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο : 210 4800564 Οδηγός χρήσης LG-P700 P/NO : MFL67482902 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε κατά την πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO V70 & XC70. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition

VOLVO V70 & XC70. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition VOLVO V70 & XC70 Εγχειριδιο κατοχου Web Edition ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo.

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

XC90. Εγχειριδιο κατοχου

XC90. Εγχειριδιο κατοχου XC90 Εγχειριδιο κατοχου ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo. Το αυτοκίνητο αυτό σχεδιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Άσκησης και Λειτουργίας. Πίνακας περιεχοµένων 12 Ώρα 17 Υπολογισµός µέσης αξίας 19. Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Άσκησης και Λειτουργίας. Πίνακας περιεχοµένων 12 Ώρα 17 Υπολογισµός µέσης αξίας 19. Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Άσκησης και Λειτουργίας Πίνακας περιεχοµένων 12 Ώρα 17 Υπολογισµός µέσης αξίας 19 Οδηγίες Ασφαλείας 12 Απόσταση 17 Οδηγός µέτρησης παλµών 19 Συντήρηση 12 Ενέργεια (KJoule/kcal) 17 Με κλίπ παλµών

Διαβάστε περισσότερα

Honda SH300 SH300A ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Honda Italia Industriale S.p.A. 2010

Honda SH300 SH300A ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Honda Italia Industriale S.p.A. 2010 Honda SH300 SH300A ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Honda Italia Industriale S.p.A. 2010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτό το σκούτερ έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει τον οδηγό και έναν επιβάτη. Μην

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Κάποιες υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Παρακαλώ ρωτήστε στα καταστήματα για λεπτομέρειες. To Αndroid είναι εμπορικό σήμα

Διαβάστε περισσότερα

2 κατσαβίδια Αλεν. Στόπερ

2 κατσαβίδια Αλεν. Στόπερ TOTAL GYM 1000 - ΤΟΤΑΛ ΤΖYΜ 1000 Οδηγίες Χρήσεως ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΩ : ΤΓ0649 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Ο ΗΓΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ.

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO XC90. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition

VOLVO XC90. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition VOLVO XC90 Εγχειριδιο κατοχου Web Edition ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo. Το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

OPEL CORSA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας

OPEL CORSA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας OPEL CORSA Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Εν συντομία... 6 Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα... 20 Καθίσματα, προσκέφαλα... 37 Αποθήκευση... 57 Όργανα και χειριστήρια...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Packard Bell EasyNote TE - 1

Εγχειρίδιο Χρήστη. Packard Bell EasyNote TE - 1 Εγχειρίδιο Χρήστη Packard Bell EasyNote TE - 1 Περιεχόµενα Έναρξη λειτουργίας του υπολογιστή 4 Ασύρματη σύνδεση... 4 Εγγραφή... 5 Εγκατάσταση λογισμικού... 6 Αποκατάσταση... 6 Αντιμετωπίζετε πρόβλημα;...

Διαβάστε περισσότερα

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001 Honda ANF125 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:24 3GKZFB00_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτή η µοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα