Θέμα: Παρουσίαση και Απόδοση στα Ελληνικά του βιβλίου Αφασιολογίας του Leonard LaPointe: Αφασία και Συναφείς Νευρολογικές Γλωσσικές Διαταραχές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Παρουσίαση και Απόδοση στα Ελληνικά του βιβλίου Αφασιολογίας του Leonard LaPointe: Αφασία και Συναφείς Νευρολογικές Γλωσσικές Διαταραχές"

Transcript

1 Θέμα: Παρουσίαση και Απόδοση στα Ελληνικά του βιβλίου Αφασιολογίας του Lenard LaPinte: Αφασία και Συναφείς Νευρολογικές Γλωσσικές Διαταραχές Φοιτήτρια: Φερίδου Δήμητρα Α.Μ Επόπτης Καθηγητής:Δρ. Νάσιος Γρηγόριος

2 Η αφασία είναι μία επίκτητη διαταραχή της επικοινωνίας που προκαλείται από βλάβη στον εγκέφαλο, η οποία επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να κατανοεί, να παράγει και να χρησιμοποιεί την γλώσσα. (Lenard L. LaPinte, 2005) Τομείς της γλώσσας που επηρεάζονται: - Σημασιολογία - Σύνταξη - Φωνολογία - Πραγματολογία

3 Λειτουργική Απεικόνιση: Εφαρμογή στην Μελέτη της Αφασίας

4 Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) - Καλή χωρική ανάλυση - φτωχή χρονική ανάλυση - Επεμβατική (ραδιενεργό ισότοπο) - Αντενδείκνυται για επαναληπτικές ανιχνεύσεις Λειτουργική μαγνητική απεικονιστική τομογραφία (fmri) - Καλή χωρική ανάλυση - φτωχή χρονική ανάλυση - Μη επεμβατική - Αδυναμία στην artifact κίνηση Εξέταση μηχανισμών που ενισχύουν την ανάκαμψη της γλώσσας στην αφασία: - τμήματα του αριστερού ημισφαιρίου, που δεν έχουν υποστεί βλάβη (συνήθως πέριξ της βλάβης) - Εγκεφαλικές θέσεις του δεξιού ημισφαιρίου

5 Απεικόνιση των περιοχών του εγκεφάλου μέσω των PET και fmri PET fmri

6 Προσεγγίσεις Κοινωνικοποίησης & Συμμετοχής στην Ζωή για την παρέμβαση της αφασίας

7 Μοντέλα υγειονομικής περίθαλψης: - Ιατρικό - Κοινωνικό - Internatinal Classificatin f Functining, Disability and Health (ICF) Κοινωνικές Προσεγγίσεις: - Έμφαση στην ευφορία και ποιότητα της ζωής - Ομαδική θεραπεία - Σύντροφοι Επικοινωνίας και εθελοντές - Εκπαίδευση Ζευγαριών/ οικογένειας - Εργασιακό Περιβάλλον - Προπόνηση για συνομιλία - Αυξητική και εναλλακτική επικοινωνία - Εκπαίδευση μέσω Διαδικτύου

8 Κατάσταση Υγείας (διαταραχή ή νόσος) Σωματικές λειτουργίες Δραστηριότητα Συμμετοχή και δομές Περιβαλλοντικοί παράγοντες Προσωπικοί παράγοντες

9 Ελλείμματα Γλώσσας και Λόγου μετά από βλάβη στον Προ-μετωπιαίο Φλοιό

10 Προ-μετωπιαίος φλοιός (1/3 ανθρώπινου φλοιού) Περίπτωση Phineas Cage Προ-μετωπιαίες νευροανατομικές περιοχές: - Πλάγια οπίσθια μετωπιαία υποφλοιώδης (μεσολαβεί στην εκτελεστική λειτουργία) - Κογχική μετωπιαία υποφλοιώδης (μεσολαβεί στην κοινωνικά προσαρμοσμένη αστική συμπεριφορά) - Μέση μετωπιαία υποφλοιώδης (μεσολαβεί στην κινητοποίηση)

11 Ελλείμματα Λόγου και Γλώσσας: - Δυναμική αφασία (μείωση της αυθόρμητης ομιλίας με αδυναμία έναρξης, περιορισμένη ποσότητα & εύρος έκφρασης αφήγησης) - Διαφλοιϊκή Κινητική Αφασία - Ακινητική Αλαλία (απουσία και λεκτικής και εξωλεκτικής επικοινωνίας) - Προβλήματα Λόγου (μειωμένη ή αυξημένη παραγωγή, αποτυχία δομής) - Κατανόηση ιστορίας (διάνθιση, αδυναμία σύλληψης της κεντρικής ιδέας)

12 Αξιολόγηση Επικρατούσες θεωρίες για τις λειτουργίες του προ-μετωπιαίου φλοιού: - Σύνθετη Δομημένη Εκδήλωση (Grafman,1995) (SEC-σειρά γεγονότων, δομημένα με μία ειδική σειρά) - Μοντέλο ελέγχου της προσοχής (Nrman & Sallice, 1986) Κλινικά Τεστ Εκτελεστικές λειτουργίες - Addenbrke s Cgnitive Examinatin (Mathuranath et al., 2002) - Behaviral Assessment f the Dysexecutive Syndrme (BADS) (Wilsn et al., 1996) Γλώσσα/ Λόγος - Assessment f the Pragmatic Aspects f Language (Prutting & Kirchner, 1987) - Discurse Cmprehensin Test (Brkshire & Nicklas, 1993)

13 Αντιμετώπιση Αρχές αντιμετώπισης 1. Χρήση συστημάτων ανατροφοδότησης για τροποποίηση της δυσεκτελεστικής συμπεριφοράς 2. Χρήση απλών διακοπών 3. Απλές και σαφείς οδηγίες 4. Χρήση απλών τεχνικών ενίσχυσης και επιβράβευση 5. Δεν είναι απαραίτητη η εστίαση πάντα στο πιο ενοχλητικό δυσεκτελεστικό πρόβλημα. Στόχοι στρατηγικών αποκατάστασης - Χρήση αναφορικών αντωνυμιών - Εκτίμηση των πολλαπλών εννοιών των αόριστων λέξεων - Δομημένη χρήση πλαισίου - Διήγηση ιστοριών με γεγονότα σε σειριακή σειρά - Προσέγγιση σκέψου πριν το κάνεις - Ζεύγη λεκτικών/ γραφικών απαντήσεων - Αλλαγή ρόλων ακροατή-ομιλητή - Καθοδήγηση οικογένειας -> δομή στην επικοινωνία, χρήση ερωτήσεων

14 Προβλήματα Κατονομασίας και Ανάκτησης λέξεων

15 Γνωστικοί μηχανισμοί της κατονομασίας ψωμί ψωμί Φωνολογικό λεξικό εισόδου Σύστημα οπτικής Αναγνώρισης Αντικειμένου Γραφημικό λεξικό εισόδου Σημασιολογικό σύστημα Γραφημικό λεξικό εξόδου Φωνολογικό λεξικό εξόδου ψωμί ψωμί

16 Φύση και Διαφοροποιητικά Χαρακτηριστικά Λάθη κατονομασίας - Σημασιολογικά (π.χ. σφυρί αντί κατσαβίδι) - Σημασιολογικά κενά (π.χ. κάτι που χρησιμοποιούμε) - Μοτίβα (π.χ. επαναλαμβανόμενη χρήση της λέξης αυγό σε όλες τις απόπειρες κατονομασίας) Οπτική αφασία - Αδυναμία κατονομασίας οπτικών αντικειμένων & εικόνων - Κατονομασία εικόνων που περιγράφονται λεκτικά Οπτική αγνωσία - Δεν γίνεται αντιληπτή η έννοια του οπτικού αντικειμένου

17 Αξιολόγηση Παράγοντας Εισόδου Παράγοντας Εξόδου Ομιλία Οπτικό Αντικείμενο Ομιλία Προφορική κατονομασία για ορισμό Προφορική κατονομασία εικόνων Γραφή Γραπτή κατονομασία για ορισμό Γραπτή κατονομασία εικόνων Χειρονομία/ δήξη Ταίριασμα λέξης-εικόνας Επαλήθευση με ναι/ όχι λέξης- εικόνας Ταίριασμα σχετικών εικόνων Ταξινόμηση κατηγοριών Κρίση για την ομοιοκαταληξία εικόνων Χαρακτηριστικά ερεθισμάτων Ανάλυση Λαθών Αντιμετώπιση - Ειδικές Προσεγγίσεις 1. Ιεραρχίες υπόδειξης 2. Σημασιολογικές προσεγγίσεις 3. Φωνολογικές προσεγγίσεις - Αντιμετωπίσεις υποκατάστασης της Κατονομασίας 1. Ανάγνωση και γραφή 2. Χειρονομία - Εκπαίδευση σε πλαίσια - Φαρμακολογία

18 Επίκτητες Δυσλεξίες: Διαταραχές ανάγνωσης σχετικές στην Αφασία

19 Φυσιολογική διαδικασία ανάγνωσης: Γραπτό ερέθισμα ΠΟΑ ΑΓ ΣΑ ΦΛΕ ΦB ΜΓΦ Προφορική απάντηση

20 Νευρολογικό υπόστρωμα της ανάγνωσης Εμπλέκονται και οι τέσσερις λοβοί του φλοιού στο αριστερό ημισφαίριο Χαρακτηριστικά Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Bensn (1979): - αλεξία χωρίς αγραφία - αλεξία με αγραφία Ταξινόμηση σύμφωνα με τους Marshall and Newcmbe: - βαθιά δυσλεξία - επιφανειακή δυσλεξία - φωνολογική δυσλεξία

21 Αξιολόγηση Αντιμετώπιση - Λήψη ιστορικού για την ικανότητα ανάγνωσης ή γραφής - Αξιολόγηση διαμέσου όλων των παραγόντων - Λίστες λέξεων/ ψευδολέξεων όπου διαφέρουν κάποια χαρακτηριστικά (π.χ. συχνότητα) σε επίπεδο μεμονωμένων λέξεων Psychlinguistic Assessments f Language Prcessing in Aphasia (PALPA) Slssn Oral Reading Test-Revised - ψιθυριστή ανάγνωση (κατανόηση), αντιστοίχηση πρότασης σε εικόνα κατονομασία γραμμάτων, μετατροπή γραφήματος σε φώνημα, ανάλυση σε γραφήματα, συνδυασμός των ήχων, Reading Cmprehensin Battery fr Aphasia (RCBA) - Αξιολόγηση σε επίπεδο πρότασης παραγράφου με ερωτήσεις, συμπλήρωση κενών, αναδιήγηση ιστορίας Wdcck Reading Mastery Tests BurnsRe Infrmal Reading Inventry Degreesf ReadingPwer-Revised Σοβαρά επηρεασμένη ικανότητα ανάγνωσης Σε επίπεδο λέξεων - Κατανόηση λειτουργικού λεξιλογίου - Σύντομη αποκάλυψη ολόκληρων λέξεων - Πολλαπλή προφορική ανάγνωση - Μετατροπή γράμματος σε ήχο (ψευδολέξεις) Μέτρια επηρεασμένη ικανότητα ανάγνωσης Σε επίπεδο πρότασης - Εντόπιση (και διόρθωση) των συντακτικών/ σημασιολογικών λαθών - Παράγραφοι Ήπια επηρεασμένη ικανότητα ανάγνωσης Σε επίπεδο κατανόησης κειμένου - Εκπαίδευση γρήγορης ανάγνωσης - Στρατηγικές κατανόησης κειμένου

22 Επίκτητες Νευρολογικές Αγραφίες: Προβλήματα στον Γραπτό Λόγο

23 Εντόπιση: - Μεταξύ βρεγματικού και κροταφικού λοβού - Νευρική Δομή Αριστερό vs Δεξιού ημισφαιρίου - Αριστερό (παραγραφία, νεολογισμοί, αγραμματισμός, δυσκολία στον σχηματισμό γραμμάτων) - Δεξιό (προβλήματα με την μορφή της γραφής, αριστερή αγνωσία ή παραμέληση, λεξιλογική αγραφία) Πρόσθιο vs Οπίσθιου - Πρόσθιο (ανορθογραφίες, αγραμματισμός) - Οπίσθιο (ορθογραφικά λάθη, ανωμαλίες στη σειρά των λέξεων, παραλείψεις λέξεων) Φλοιώδες vs Υποφλοιώδους - Φλοιώδης (ανακόλουθες δυσμορφίες γραμμάτων, καλή απόδοση μόνο στην αντιγραφή, δυσκολία στην διατύπωση) - Υποφλοιώδεις (μικρογραφία ή αφύσικα μικρή γραφή)

24 Χαρακτηριστικά Λεξιλογική (επιφανειακή) αγραφία: (λάθη στην ορθογραφία των λέξεων και προσέγγιση του φωνολογικού σχήματος των λέξεων) Φωνολογική αγραφία: (σωστή ορθογραφία λέξεων αλλά δυσκολία στην γραφή ψευδολέξεων) Βαθιά αγραφία: (επηρεασμένες οι λεξιλογικές και φωνολογικές οδοί και διατηρημένοι σημασιολογικοί, σημασιολογικές παραφασίες) Βλάβη στο Γραφημικό Buffer : (προσθέσεις γραμμάτων, διαγραφές, υποκαταστάσεις ή αντιμεταθέσεις σε αντιγραφή, γραπτή κατονομασία, αυθόρμητη γραφή, προφορικός συλλαβισμός, ορθογραφία) Περιφερική αγραφία: ( Αγραφία με απραξία: έλλειψη γραφικού κινητικού προτύπου, γνώσης σχηματισμού γράμματος) (χωρική αγραφία: ανωμαλίες της οπτικής και ιδιοδεκτικής ανατροφοδότησης με παράλειψη και διπλασιασμός κινήσεων και γραμμάτων, τάση γραφής προς την δεξιά πλευρά)

25 Αξιολόγηση Στόχοι - Εντόπιση της δυσγραφίας - Διαφορική Διάγνωση μεταξύ των νευρολογικών διαταραχών - Πρόγνωση της Ανάκαμψης - Ταξινόμηση μέσω των νευροψυχολογικών υποτύπων Αντιμετώπιση - Στρατηγικές για την διαταραγμένη συμπεριφορά: 1. Επανεκπαίδευση άμεσα ή έμμεσα 2. Αντιστάθμιση με την ενίσχυση ενός συστήματος που μπορεί να προσποιηθεί την ίδια λειτουργία 3. Έκφραση και εξάσκηση μέσω ενός εναλλακτικού συστήματος ή τρόπου - Αποφάσεις για την θέσπιση των στρατηγικών: 1. Εστίαση σε μία συμπεριφορά ή διαδικασία για αποκατάσταση 2. Επιλογή τεχνικών για τον έλεγχο ή την επιρροή της συμπεριφοράς με κάποιο άμεσο ή έμμεσο τρόπο 3. Καθορισμός κριτηρίων και τεχνικών μέτρησης για την αλλαγή ή λήξη της θεραπείας

26 Αφασία Brca

27 Εντόπιση: Βλάβες στην περιοχή Brca που περιλαμβάνουν την πρόσθια καλύπτρα ( περιοχή [Brdmann] 44 και 45), τις προκινητικές και κινητικές περιοχές ακριβώς πίσω και άνωθεν. Χαρακτηριστικά: μη ρέουσα, κομπιαστή λεκτική παραγωγή (ελλιπείς και συντακτικά απλοποιημένες προτάσεις, μειωμένο μήκος πρότασης, διαταραχή της προσωδίας και ακατάλληλη άρθρωση, αγραμματισμός) Συναφή σημάδια και συμπτώματα: - Αντιπλευρική ημιπάρεση - Απραξία του λόγου - Ήπια δυσαρθρία - Πιθανή δυσκολία στην ενδοστοματική μεταφορά του φαγητού

28 Διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά Ευχέρεια Λόγου Ακουστική Κατανόηση Επανάληψη Κατονομασία Μη ρέουσες Brca - + = = Ολική Διαφλοιική Κινητική + + = Ρέουσες Wernicke = Διαφλοιική Αισθητική = Αγωγής = Ανομίας key: (+) Σχετικά μειωμένη; (-) Μειωμένη; (=) Ευμετάβλητη αδυναμία σε ασθενείς Αξιολόγηση Batteries και ταξινόμηση: - Bstn Diagnstic Aphasia Examinatin (BDAE): ευχέρεια λεκτικής παραγωγής, ακουστική κατανόηση, άρθρωση, επανάληψη, κατονομασία, ακουστική κατανόηση σε ανάγνωση και γραφή, προφορική έκφραση, κατανόηση γραπτού λόγου και γραφή - Western aphasia Examinatin (WAB) - Aphasia Diagnstic Prfile (ADP) - Rating Scale Prfile f Speech Characteristics

29 Αντιμετώπιση Γενικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης: - Στρατηγική παρέμβασης - Στρατηγική αυτό-υπόδειξης (ιεραρχία υποδείξεων) - Αντισταθμιστική στρατηγική συναλλαγής - Αντισταθμιστική στρατηγική αλληλεπίδρασης Ειδικές εργασίες αντιμετώπισης: - θεραπεία χαρτογράφησης - Cueing verb Treatments (πρόγραμμα παραγωγής πρότασης) - Helm Elicited Language Prgram fr Syntax Stimulatin (HELPSS) (φόρμα ολοκλήρωσης ιστορίας) - Meldic Intnatin Therapeutic (MIT) (χρήση προσωδιακής μελωδίας) - Respnse Elabratin Treatment (RET) (χαλαρή εκπαίδευση)

30 Αφασία Wernicke

31 Εντόπιση: οπίσθιο τμήμα της ανώτερης κροταφικής έλικας, στην περιοχή της ακουστικής σύνδεσης ή στην περιοχή Wernicke, που περιέχονται στην σχισμή του Sylvius. Χαρακτηριστικά: - ομιλία με ροή αλλά και με παραφασία - Ασθενής ακουστική κατανόηση - Ασθενής επανάληψη λέξεων και προτάσεων - Διαταραγμένη ανάγνωση και γραφή - Σπάνια ημιπάρεση Διαφοροποίηση: Wernicke s Αγωγής Διαφλοιϊκή Αισθητηριακή Ακουστική Σοβαρά μειωμένη Ελαφρώς μειωμένη Σοβαρά μειωμένη Κατανόηση Επανάληψη Μειωμένη Μειωμένη Άθικτη Ομιλία Με ροή & παραφασία Με παραφασία Με ροή & παραφασία Ανάγνωση Μειωμένη Άθικτη Μειωμένη Γραφή Μειωμένη Μειωμένη Μειωμένη

32 Αξιολόγηση Bedside Tests: - Bedside Evaluatin Screening Test - Aphasia Screening Test - Quick Assessment fr Aphasia Σταθμισμένα tests: - Bstn Diagnstic Aphasia Examinatin-3 - Western Aphasia Battery Κλίμακες Ιεραρχίας: - American Speech-Language-Hearing Assciatin (ASHA) Functinal Assessment f Cmmunicative Skills (FACS) fr Adults - Cmmunicative Effective Index (CETI) - Everyday Cmmunicatin Needs Assessment (Wrrall, 1992) Συμπληρωματικά tests: - Tken Test - Functinal Auditry Cmprehensin Test - Reading Cmprehensin Battery fr Aphasia-2 Αντιμετώπιση Γενικές θεραπευτικές αρχές: - Δημιουργία διάθεσης για συνεργασία - Τεχνική διακοπής (Μείωση του ρυθμού ομιλίας) Σχεδιασμός θεραπείας: - Μηνύματα ανεξάρτητα από τα πλαίσια - Βασικά και μικρά μηνύματα, αυξημένος πλεονασμός - Υπερβολική έκφραση προσώπου και χειρονομιών Ένταξη οικογένειας Ειδικές θεραπευτικοί μέθοδοι: - Προσέγγιση διέγερσης (Shuell) - Κοινωνική προσέγγιση - Προσέγγιση συνομιλίας (Hlland and Fridriksn, 2001) - Prmting Aphasics Cmmunicative Effectiveness (PACE) (Davis and Wilcx)

33 Αφασία Αγωγής

34 Εντόπιση: (1) υπερχείλια έλικα του αριστερού ημισφαιρίου και τοξοειδής δεσμίδα (2) νήσος του Reil, παρακείμενη στον ακουστικό φλοιό και η υποκείμενη λευκή ουσία του αριστερού ημισφαιρίου Χαρακτηριστικά: διαταραχή της προφορικής επανάληψης λόγω της αποσύνδεσης των περιοχών Brca και Wernicke. Διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά: Αφασία Brca/ Απραξία της ομιλίας Αφασία αγωγής Μη ρέουσα Ρέουσα Διαταραχή Προσωδίας Άθικτη προσωδία (με αυτό-διορθώσεις και αναζήτηση λέξεων) Αγραμματισμός Διατηρημένη γραμματική ή παραγραμματισμός Σχετικά καλή κατανόηση Σχετικά καλή κατανόηση Επανάληψη επηρεασμένη ανάλογα με τις Επανάληψη δυσανάλογα επηρεασμένη άλλες λεκτικές εργασίες Αναγνώριση λαθών Αναγνώριση λαθών Πιθανόν με ανομία Πιθανόν με ανομία

35 Αξιολόγηση Αντιμετώπιση Ακουστική κατανόηση Επανορθωτικές προσεγγίσεις Επανάληψη - πολυσύλλαβες λέξεις - μήκος πρότασης Αντισταθμιστικές προσεγγίσεις Προσεγγίσεις κοινωνικού τύπου Εύρεση λέξεων - κατονομασία Αυθόρμητος λόγος - περιγραφή εικόνων - Φόρμες ερωτήσεων-απαντήσεων - Δραστηριότητες με περιορισμούς - Διηγήσεις Ειδικοί στόχοι θεραπείας: - Λεκτική επανάληψη - Ανάκτηση λέξεων - Παραγωγή προτάσεων - Ανάγνωση και γραφή Οδοί διευκόλυνσης: - Λεκτικές υποδείξεις - Οπτικές υποδείξεις - Υποδείξεις χειρονομίας - Ρυθμός και τραγούδι Λειτουργική επικοινωνία

36 Οι Διαφλοιϊκές Αφασίες

37 Διαφλοιϊκή κινητική αφασία: Εντόπιση: ελλιπής καταστροφή του φλοιώδους κέντρου ομιλίας, το οποίο αρκεί για να επηρεάσει τον αυθόρμητο λόγο αλλά δεν αρκεί για να επηρεάσει την επανάληψη Φύση και Διαφοροποιητικά Χαρακτηριστικά: - λεκτική και γραπτή μη ρέουσα παραγωγή στο πλαίσιο της διατηρημένης επανάληψης και κατανόησης (μείωση ποσότητας, ποικιλίας και επεξεργασίας παραγωγής, μείωση συντακτικής πολυπλοκότητας, έλλειψη κινητικής ακρίβειας) - Αφασία Brca Αξιολόγηση: - Εξέταση της λεκτικής παραγωγής σε επίπεδο επανάληψης και αυθόρμητου λόγου (διαφοροποίηση Brca) - Εξέταση ακουστικής και ορθογραφικής κατανόησης (διαφοροποίηση διαφλοιϊκών) Αντιμετώπιση: - στρατηγικές επανόρθωσης - Στρατηγικές αυτό-υπόδειξης - Φαρμακοθεραπεία

38 Διαφλοιϊκή Αισθητηριακή αφασία: Εντόπιση: προκύπτει από μία διακοπή της σύνδεσης μεταξύ των φλοιών και των κέντρων της γλώσσας. Η διατήρηση της σύνδεσης μεταξύ των δύο κέντρων της γλώσσας επιτρέπει στον ασθενή με διαφλοιϊκή αισθητηριακή αφασία να μπορεί να επαναλάβει. Φύση και Διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά: - φυσιολογική ροή ομιλίας, προσωδιακά,φωνητικά και φωνημικά σχετικά ατάραχη, ασυνάρτητος, περιφραστικός λόγος - Αφασία Wernicke Αξιολόγηση: - Εξέταση ακουστικής κατανόησης - Εξέταση λεκτικής παραγωγής - Εξέταση επανάληψης Αντιμετώπιση: - Εστίαση στην άρνηση (νοσοαγνωσία)

39 Μικτή διαφλοιϊκή αφασία Εντόπιση: προκύπτει από βλάβες στην σύνδεση του φλοιού που απομονώνει αλλά διατηρεί την περιοχή πέριξ της περιοχής του Sylvius του αριστερού ημισφαιρίου, περιλαμβάνοντας την περιοχή Wernicke, Brca και τις συνδέσεις μεταξύ τους. Χαρακτηριστικά: σοβαρά μειωμένη ποσότητα αυθόρμητης λεκτικής παραγωγής, πολύ φτωχή ακουστική κατανόηση και διατηρημένη επανάληψη. Αξιολόγηση: διαφορική διάγνωση μεταξύ των διαφλοιϊκών αφασιών και της ολικής αφασίας Αντιμετώπιση: - ενθάρρυνση απόδοσης πράξεων ομιλίας με επανάληψη - Αντιμετώπιση λεκτικών ελλειμμάτων - Αντιμετώπιση αντιληπτικών ελλειμμάτων

40 Ολική αφασία

41 Εντόπιση: εκτεταμένη βλάβη στις γλωσσικές ζώνες του αριστερού ημισφαιρίου Ορισμός: σοβαρή, επίκτητη διαταραχή της ικανότητα επικοινωνίας σε όλους τους γλωσσικούς παράγοντες. Αξιολόγηση: - Western Aphasia Battery (WAB) - Bstn Assessment f Severe Aphasia - Burns Brief inventry f Cmmunicatin and Cgnitin - Prch Index f Cmmunicative Ability - Αξιολόγηση λειτουργικής επικοινωνίας

42 Αντιμετώπιση Αποφάσεις για την θεραπεία: Διαμόρφωση απάντησης (Πότε, Πόση, Διάρκεια, Τι ) Σταθεροποίηση απάντησης Καθιέρωση συνθηκών για θετικό επικοινωνιακό περιβάλλον Επικοινωνία με χειρονομίες (εκπαίδευση ασθενούς, οικογένειας, προσωπικού) Αναδιοργάνωση εντός του συστήματος Στόχοι - Βελτίωση ακουστικής κατανόησης - Βελτίωση ναι και όχι απαντήσεων - Βελτίωση απλών χειρονομιών - Βελτίωση περιγραφής - Μεταφορά επικοινωνιακών προθέσεων μέσω ενός ή συνδυασμό παραγόντων - Εκμαίευση παραγωγής μερικών προφορικών λέξεων Πίνακες επικοινωνίας Ομαδική θεραπεία Χρήση υπολογιστή Prmting Aphasic s Cmmunicative Effectiveness (PACE)

43 Άνοια

44 Ορισμός: μία δυσλειτουργία στην βραχύχρονη και μακρόχρονη μνήμη με σχετικές αλλαγές στην αφηρημένη σκέψη, στην κρίση, σε άλλες ανώτερες φλοιώδεις λειτουργίες ή στην προσωπικότητα, που προκαλούν σημαντικά κοινωνικά και επαγγελματικά προβλήματα (DSM-IV). Εντόπιση: - Νόσος Alzheimer: γενικευμένη ατροφία ολόκληρου του εγκεφάλου και των κοιλιών, των ευρύτερων φλοιωδών αυλάκων, ατροφία των κροταφικών λοβών, των ιππόκαμπων και της αμυγδαλής

45 Χαρακτηριστικά: - Νόσος Alzheimer: απώλεια μνήμης, επηρεάζεται σοβαρά η έκφραση και κατανόηση, αλλαγές στην προσωπικότητα, ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις, διαταραχές διάθεσης, σεξουαλικές διαταραχές και διαταραχές ύπνου, σίτισης Αξιολόγηση: - Blessed Dementia Scale (BDS) - Clinical Dementia Rating Scale (CDR) - Alzheimer Disease Assessment Scale (ADAS) - Revised Wechsler Memry Scale (WMS-R) - Arizna Battery fr Cmmunicatin Disrders f Dementia (ABCD) - Functinal Linguistic Cmmunicatin Inventry (FLCI) - Behaviral Pathlgy in Alzheimer s Disease Rating Scale (BEHAVE-AD)

46 Αντιμετώπιση Όταν οι Διαταραχές Μνήμης Προκαλούν: Οι προτεινόμενες Θεραπευτικές Τεχνικές είναι: Επηρεασμένη Συνομιλία (προβλήματα εύρεσης λέξεων, αμφισημία, ανακρίβεια, επανάληψη) Ελλείμματα Κατανόησης (έλλειψη συνεργασίας) Ελλείμματα Ανάκτησης Πληροφοριών Σύγχυση και Αναστάτωση Απάθεια, Έλλειψη Ενδιαφέροντος Πορτοφόλια μνήμης, βιβλία, κάρτες Εκπαίδευση με φροντιστές Γραπτές υποδείξεις: κάρτες, πίνακες μνήμης. Χρήση λεκτικών οδηγιών ενός βήματος Γραπτές, ακουστικές, απτές υποδείξεις Χρήση ερωτήσεων δύο-επιλογών; χρήση προσωπικών αντικειμένων, εικόνων, μουσικής Χαλαρωτική μουσική και φυσικοί ήχοι, άλλη αισθητηριακή διέγερση (απτές: λούτρινα ζωάκια, κούκλες; Οπτικές: ενδιαφέροντα άλμπουμ) Προγράμματα δραστηριότητας: Mntessri, μουσική, θεραπεία αναψυχής)

47 Σύνδρομο Δεξιού Ημισφαιρίου

48 Παθοφυσιολογία: Η βλάβη στο δεξιό ημισφαίριο προκαλείται από τους ίδιους μηχανισμούς που προκαλούν βλάβη στο αριστερό ημισφαίριο: εγκεφαλικό επεισόδιο, όγκοι, κρανιακό τραύμα ή νόσοι. Χαρακτηριστικά: Επικοινωνία: Προσοχή/ Αντίληψη: - μεταφορική/ μη κυριολεκτική γλώσσα - Προσοχή - Εξαγωγή συμπεράσματος - Παραμέληση - Οργάνωση Λόγου (μακροδομή) - Νοσοαγνωσία - Χιούμορ - Οπτική αντίληψη - Πραγματολογία - Προσωδία Γνωστικές ικανότητες - Συναίσθημα Αξιολόγηση: - Τυπική αξιολόγηση - Παρατήρηση - οργάνωση - αλληλουχία Αντιμετώπιση: - Θεραπεία προσανατολισμένη στην εργασία - Θεραπεία προσανατολισμένη στην διαδικασία - Υπόθεση καταστολής του ελλείμματος

49 Τραυματική Εγκεφαλική βλάβη

50 Παθοφυσιολογία: - Βλάβες επιτάχυνσης- επιβράδυνσης - Διακριτές βλάβες: άμεσης πρόσκρουσης, εξ αντιτυπίας - Εστιακές βλάβες: μετωπιαίοι και κροταφικοί λοβοί - Διάχυτες βλάβες: νευράξονας Χαρακτηριστικά: - Ελλείμματα ομιλίας, γλώσσας, φωνής, ακοής, ροής και/ ή κατάποσης (εστιακές) - Ελλείμματα προσοχής, επεξεργασίας πληροφοριών, γνωστικά ελλείμματα (εστιακές) - Επικοινωνιακές διαταραχές (διάχυτες) Αξιολόγηση: - Scales f Cgnitive Ability fr Traumatic Brain Injury (SCATBI) - Μέτρηση λειτουργικής έκβασης [functinal independence measure (FIM)] Αντιμετώπιση: - Συνεχές περίθαλψης - Τεχνικές αντιμετώπισης (προσοχή, αντίληψη, διάκριση οργάνωση, μνήμη, συλλογισμός, εκτελεστικές λειτουργίες/ μεταγνωστικές δεξιότητες) - Χρήση υπολογιστών - Ομαδική θεραπεία (ομάδα διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης, κοινωνικών δεξιοτήτων, προσωπικής και κοινωνικής προσαρμογής) - Επανένταξη στην κοινότητα - Επιστροφή στην εργασία

51 Πραγματολογία

52 Ορισμός: Η Πραγματολογία αναφέρεται σύνολο των κανόνων που διέπουν την χρήση της γλώσσας σε πλαίσιο. Δεξιότητες πραγματολογίας: 1. Γλωσσικές Δεξιότητες Συνομιλίας 2. Μη γλωσσολογικές Δεξιότητες Συνομιλίας A. Παρα-γλωσσικές πτυχές της επικοινωνίας B. Υπερ-γλωσσικές πτυχές της επικοινωνίας

53 Αξιολόγηση: Εργαλεία Αξιολόγησης της Πραγματολογίας 1. Προφίλ Παρατήρησης και συνομιλίας - Πρωτόκολλο Πραγματολογίας (Prutting & Kirchner, 1987) - Προφίλ της Επικοινωνιακής Καταλληλότητας (Penn, 1988) - Προφίλ Επικοινωνίας (Gurland et al., 1982) - Πρωτόκολλο Αξιολόγησης των Γλωσσικών Δεξιοτήτων Πραγματολογίας (Gerber & Gurland, 1989) Προφίλ Ικανοτήτων Λόγου (Terrell & Ripich, 1989) 2. Πρωτόκολλα επικοινωνιακής αποτελεσματικότητας - Revised Edinburgh Functinal - Προφίλ Επικοινωνίας (Wirz et al., 1990) - Προφίλ Λειτουργικής Επικοινωνίας (Sarn, 1965) - Αξιολόγηση Επικοινωνίας/ Επάρκειας - Εργαλείο (Hughtn et al., 1982) - Δείκτης Επικοινωνιακής Αποτελεσματικότητας (Lmas et al., 1989) 3. Σταθμισμένες Μετρήσεις - Ικανότητες Επικοινωνίας στην Καθημερινή Διαβίωση- 2 (Hlland et al., 1988) - Amsterdam- Nijmegen Everyday Language Test (Blmert, 1990; Blmert et al., 1987, 1994)

54 Αντιμετώπιση Ειδικές εργασίες: - Προώθηση της αποτελεσματικής επικοινωνίας των ατόμων με αφασία (βασικές αρχές του προγράμματος PACE): 1. Κλινικός και θεραπευόμενος-> και αποστολείς και παραλήπτες μηνυμάτων 2. Συναλλαγή νέων πληροφοριών μεταξύ τους 3. Ελεύθερη επιλογή τρόπου μετάδοσης μηνύματος από τον ομιλητή 4. Η ανατροφοδότηση του ακροατή εστιάζεται στην επάρκεια του μηνύματος - Συμβολικό παιχνίδι - Δραστηριότητες περιορισμού - Ομάδες λογοθεραπείας

55 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Διαταραχή με μεγάλη συχνότητα και ετερογένεια της κλινικής εικόνας των ασθενών Συσχετισμός με άλλες νευρολογικές γλωσσικές διαταραχές Πολύ σημαντική η μεταφορά των θεραπευτικών προγραμμάτων σε πλαίσια καθημερινής διαβίωσης για την αποκατάσταση των διαταραχών.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΦΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΦΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΦΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΥΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΑΜ: 12277 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΑΦΑΣΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ Α.Ε.Ε Η Κ.Ε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΑΦΑΣΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ Α.Ε.Ε Η Κ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΑΦΑΣΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ Α.Ε.Ε Η Κ.Ε.Κ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ COMPREHENSIVE APHASIA TEST (CAT) ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΟΛΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Μιχάλη Ευθαλία-Μαρίνα.

ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Μιχάλη Ευθαλία-Μαρίνα. ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μιχάλη Ευθαλία-Μαρίνα Παυλίδου Χρυσούλα Τίτλος πτυχιακής εργασίας: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΡΗΜΑΤΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΪΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WESTERN APHASIA BATTERY REVISED»

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΪΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WESTERN APHASIA BATTERY REVISED» α ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΪΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WESTERN APHASIA BATTERY REVISED» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος ΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τεστ Πλήρους Αξιολόγησης της Αφασίας WAB R.

Το Τεστ Πλήρους Αξιολόγησης της Αφασίας WAB R. Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Το Τεστ Πλήρους Αξιολόγησης της Αφασίας WAB R. Μια πιλοτική μεταφορά των Φυλλαδίων Αξιολόγησης 1 & 2 σε φυσιολογικό ενήλικο πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεφαλικοί μηχανισμοί που υποστηρίζουν τη λειτουργία της ανάγνωσης Η ανάγνωση κειμένου ενέχει αλλεπάλληλες σακκαδικές κινήσεις με αρκετά μεγάλα

Εγκεφαλικοί μηχανισμοί που υποστηρίζουν τη λειτουργία της ανάγνωσης Η ανάγνωση κειμένου ενέχει αλλεπάλληλες σακκαδικές κινήσεις με αρκετά μεγάλα Εγκεφαλικοί μηχανισμοί που υποστηρίζουν τη λειτουργία της ανάγνωσης Η ανάγνωση κειμένου ενέχει αλλεπάλληλες σακκαδικές κινήσεις με αρκετά μεγάλα διαλείμματα στα οποία οι οφθαλμοί προσηλώνονται σε ένα μικρό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΣΙΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «Ανάπτυξη λογισμικού αξιολόγησης της αφασίας, βασιζόμενου στη διαγνωστική εξέταση αφασίας της Βοστόνης» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΠΡΩΙΜΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΠΡΩΙΜΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Company LOGO ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΠΡΩΙΜΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2 Παρελθόν της Νευροψυχολογίας των Μαθησιακών Δυσκολιών Για πολλούς αιώνες η λειτουργία της περιοχής του εγκεφάλου αποτελούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πιλοτική Εφαρμογή του Διαγνωστικού Εργαλείου «Λόγος Αφασία» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ Φοιτήτρια: Λιόκου Λεμονιά, Α.Μ.: 12353 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κ. Βιρβιδάκη Ελεάννα ΙΩΑΝΝΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίκτητες Διαταραχές του Ακουστικού Συστήματος:

Επίκτητες Διαταραχές του Ακουστικού Συστήματος: Επίκτητες Διαταραχές του Ακουστικού Συστήματος: Βλάβες του ακουστικού φλοιού Ετερόπλευρη βλάβη προκαλεί μικρή ακουστική έκπτωση (εμφανέστερη με σύντομα ή αλλοιωμένα ερεθίσματα ή σε θορυβώδες περιβάλλον)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΟΦΟΡΑ ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΟΦΟΡΑ ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΟΦΟΡΑ ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1. Εισαγωγή - Ορισμοί Νοητκές Λειτουργίες Ορισμός: Οι νοητικές λειτουργίες (συνώνυμο: ανώτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΙΛΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΙΛΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΙΛΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Εισηγήτρια: Γιαννετοπούλου Αγγελική Λογοπεδικός ΕΠΕΑΕΚ, έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα προβλήματα λόγου και ομιλίας» ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαταραχές Μνήμης. Πιλοτική μετάφραση και απόδοση του εγχειριδίου: Treating Memory Impairments ΜΑΝΤΖΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Α.Μ. 11523 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ ΑΝΟΙΑ ΤΥΠΟΥ ALZHEIMER: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΡΗΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ ΑΝΟΙΑ ΤΥΠΟΥ ALZHEIMER: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΡΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Κίτσα Ορθοδοξία Μεϊμάρογλου Σοφία ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ ΑΝΟΙΑ ΤΥΠΟΥ ALZHEIMER: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΡΗΜΑΤΑ Πτυχιακή Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: Αφασίες και Αφασία Brοca.

Πτυχιακή εργασία: Αφασίες και Αφασία Brοca. Α.Τ.Ε.Ι Ιωαννίνων Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα: Λογοθεραπείας Πτυχιακή εργασία: Αφασίες και Αφασία Brοca. Φοιτήτριες: Παπαπούλιου Διονυσία (11089) Σπυριδούλα Αναγνώστου (10360) Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Πρωτόκολλου Αξιολόγησης Ασθενών με Διαταραχές Επικοινωνίας ως επακόλουθο Κρανιοεγκεφαλικής Κάκωσης (ΚΕΚ)

Δημιουργία Πρωτόκολλου Αξιολόγησης Ασθενών με Διαταραχές Επικοινωνίας ως επακόλουθο Κρανιοεγκεφαλικής Κάκωσης (ΚΕΚ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (Ιωάννινα) Τμήμα Λογοθεραπείας Δημιουργία Πρωτόκολλου Αξιολόγησης Ασθενών με Διαταραχές Επικοινωνίας ως επακόλουθο Κρανιοεγκεφαλικής Κάκωσης (ΚΕΚ) Σπουδάστριες: Γεωργαλλή Χριστίνα Καργάκη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας» Επιβλέπων: κ.χριστοδουλίδης Παύλος Επιμέλεια: Κατσάνου Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση 4 διαγνωστικών τεστ της αφασίας

Σύγκριση 4 διαγνωστικών τεστ της αφασίας Σύγκριση 4 διαγνωστικών τεστ της αφασίας και προτάσεις δραστηριοτήτων για δημιουργία διαγνωστικού υλικού στα ελληνικά Την πτυχιακή εργασία έκαναν: Ψύρρα Θεοδώρα Ιωάννου Σωτήριος Α.Μ.12304 Α.Μ.12127 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Γκουλγκουτσικά Αλεξάνδρα (11294) Εισηγήτρια: κ. Τόκη Ευγενία ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 2012

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Αναφορικών Προτάσεων στην Αναπτυξιακή Δυσλεξία

Παραγωγή Αναφορικών Προτάσεων στην Αναπτυξιακή Δυσλεξία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αναπτυξιακή Δυσγραφία Η νευροφυσιολογία της αναπτυξιακής δυσγραφίας έχει πάρει πολλά από μελέτες επί των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Σχεδιασμός - Επίβλεψη: Μαρία Τζουριάδου Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Α.Π.Θ. Γιώργος Μπάρμπας Λέκτορας Ειδικής Αγωγής Α.Π.Θ. Κατασκευή, έλεγχος πρωτοτύπου: Όλγα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογή του Boehm Test of Basic Concepts- Preschool Version σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» Μια

Διαβάστε περισσότερα

******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΚΕΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΔΑΣΚΟΝΤΩΝ: ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα- Δημιουργία βάσης δεδομένων: θεωρητικές προσεγγίσεις στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα- Δημιουργία βάσης δεδομένων: θεωρητικές προσεγγίσεις στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα- Δημιουργία βάσης δεδομένων: θεωρητικές προσεγγίσεις στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία) ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΜΠΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΜΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Δυσαρθρία. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Ε.Υ.Π. Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία με Θέμα. Υπεύθυνος καθηγητής: Πέσχος Δημήτριος

Δυσαρθρία. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Ε.Υ.Π. Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία με Θέμα. Υπεύθυνος καθηγητής: Πέσχος Δημήτριος Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Ε.Υ.Π. Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία με Θέμα Δυσαρθρία Υπεύθυνος καθηγητής: Πέσχος Δημήτριος Επιμέλεια: Μποτσέτος Κωνσταντίνος Α.Μ. : 591 Ιωάννινα 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ- ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα