ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Δ.Α.Π. Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

2 Το (διεθνές οικονομικό) σύστημα αλληλεπιδρά με τα επιμέρους κομμάτια του. Όμως: Ποια είναι η φύση της διεθνούς πολιτικής οικονομίας ; Τρία είναι τα κεντρικά ζητήματα: i. αίτια- αιτιατά της δομής και λειτουργίας της αγοράς. ii. επίδραση της παγκόσμιας οικονομίας στις εθνικές οικονομίες. iii. επιρροή της οικονομικής αλλαγής στην πολιτική αλλαγή και αντίστροφα. Με την αναζήτηση της φύσης της διεθνούς πολιτικής οικονομίας ασχολήθηκαν τρία ρεύματα σκέψης: 1. Ο Ορθολογισμός 2. Ο Φιλελευθερισμός 3. Ο Ρεαλισμός- Μαρξισμός Ορθολογισμός Κεντρικές αρχές: Κόστος και όφελος απόφασης, μπαίνουν στην πλάστιγγα. Ερμηνεία ανθρώπινων συμπεριφορών και θεσμών. Η αγορά είναι αυθόρμητη και ανταγωνιστική. Το άτομο αποτελεί κεντρικό και ομοιογενή δρώντα και συμπεριφέρεται ορθολογικά με σκοπό το κέρδος. Παράλληλα με αυτό, προσπαθεί να ρυθμίσει τις αποφάσεις του με βάση τη μηχανή της αγοράς για το κέρδος. Κόστος ευκαιρίας: μια απόφαση έχει ως αποτέλεσμα να χάσουμε κάτι άλλο που μπορεί να επιθυμούσαμε. Αρχή της οριακής χρησιμότητας: όσο περισσότερο χρησιμοποιείται ένα αγαθό, τόσο περισσότερο φθίνει η χρησιμότητά του. Κατά Pareto άριστη κατανομή: για να υπάρχει ισορροπία σε μια αγορά, πρέπει η προσφορά να καλύπτεται από τη ζήτηση και να υπάρχει απορρόφηση των πόρων της οικονομίας.

3 Δύο βασικές θέσεις ορθολογισμού: i. Τα άτομα φτιάχνουν θεσμούς για οικονομικά συμφέροντα. ii. Πολιτική Οικονομία: όρος για την περιγραφή συμπεριφορών ατόμων ή ομάδων που επιδιώκουν προσόδους. Μακροπρόθεσμος στόχος της είναι να καταστήσει ενδογενείς και παραδοσιακά εξωγενείς μεταβλητές. Τρεις σχολές σκέψης: 1. Νεοκλασικός Θεσμισμός, ο οποίος εξετάζει την προέλευση και τη λειτουργία των θεσμών επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση των κερδών. 2. Σχολή Δημόσιας Επιλογής, στην οποία εφαρμόζονται μέθοδοι των οικονομικών στην ανάλυση της πολιτικής συμπεριφοράς και των θεσμών. Το αντικείμενο της μελέτης είναι κοινό με εκείνο της πολιτικής επιστήμης. 3. Σχολή Νέας Πολιτικής Οικονομίας, η οποία ενδιαφέρεται για τους πολιτικούς παράγοντες που καθορίζουν την οικονομική πολιτική. (η εθνική πολιτική είναι αποτέλεσμα προσπαθειών, από ομάδες ιδιωτών, να χρησιμοποιήσουν τα δημόσια μέσα για την προώθηση των ιδιωτικών συμφερόντων). Φιλελευθερισμός Κεντρικές αρχές: Το άτομο αποτελεί κεντρικό δρώντα και συμπεριφέρεται ορθολογικά. Η αγορά και ο μηχανισμός των τιμών αποτελούν μέσα για την οργάνωση εγχώριων και διεθνών οικονομικών σχέσεων. Η αγορά διέπεται από το νόμο ζήτησης και τείνει στην ισορροπία και τη σταθερότητα σχεδόν μακροχρόνια. Η οικονομική τάξη επιτυγχάνεται μέσω υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά. Ατομική κατανάλωση, επιχειρήσεις και νοικοκυριά δρουν βάσει της οικονομίας. Σκοπός των οικονομικών δραστηριοτήτων είναι το όφελος των καταναλωτών.

4 Ομαλή μεγέθυνση της οικονομίας (γραμμική, βαθμιαία και συνεχής). Τρεις σχολές σκέψης: 1. Κλασική Ορθόδοξη ( laissez faire οικονομία ). 2. Παρεμβατική, στην οποία η παρέμβαση του κράτους θεωρείται αναγκαία για την πρόοδο της οικονομίας. 3. Φιλελεύθερος θεσμισμός, κατά τον οποίο είναι θεμιτές οι εξωτερικές παρεμβάσεις από ισχυρούς θεσμούς. Ρεαλισμός Κεντρικές αρχές: Τα κράτη αποτελούν κεντρικούς δρώντες οι οποίοι συμπεριφέρονται ορθολογικά χρησιμοποιώντας την αρχή της αυτοβοήθειας για την επιβίωσή τους. Αξονικούς πολιτικούς στόχους αποτελούν η ασφάλεια, η εσωτερική αλλά και εξωτερική κυριαρχία και η οικονομική, στρατιωτική και πολιτική αυτάρκεια. Αδιανέμητα ζητήματα αποτελούν η απόλυτη- σχετική ισχύς και τα ιεραρχικά κριτήρια θέσης, ρόλου, γοήτρου και κύρους. Ο ρόλος της ισχύος είναι κεντρικός στην ανάπτυξη της αγοράς. Δύο τάσεις ρεαλισμού: i. Θουκυδίδεια παράδοση ( Μερκαντιλιστές ): ο πλούτος και η ισχύς αποτελούν θεμιτούς, απώτατους στόχους της εθνικής πολιτικής. ii. Μακιαβέλι: είναι μικρή η σύνδεση οικονομίας- πολιτικής. Μαρξισμός Κεντρικές αρχές: Διαλεκτική προσέγγιση στη γνώση και την κοινωνία. Υλιστική προσέγγιση της ιστορίας. Κανονιστική αντίληψη της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Δογματική προσήλωση στο σοσιαλισμό.

5 Βασική θέση μαρξισμού: - Η οικονομία είναι ένας στίβος ανταγωνισμού μεταξύ αστικής, καπιταλιστικής και εργατικής τάξης. Η φύση μιας οικονομίας Η οικονομία προϋποθέτει την ύπαρξη της αγοράς η οποία κινείται με την άμεση συμμετοχή των ατόμων, των εταιρειών και των κρατών. Η αγορά είναι ένα πεδίο στο οποίο δρουν απρόσωπες οικονομικές δυνάμεις αλλά και οικονομίες δομής. Αποτελεί ένα αυτάρκες και αυτορυθμιζόμενο σύστημα στο οποίο οι οικονομικοί παράγοντες δρουν με βάση την οριακή χρησιμότητα. Σύμφωνα με τη νέα πολιτική οικονομία, η οικονομία αποτελεί ένα κοινωνικοπολιτικό σύστημα με πολλούς δρώντες. Στο σύστημα αυτό λαμβάνουν χώρα προσπάθειες για μεγιστοποίηση του κέρδους και της ανταγωνιστικότητας. Μάλιστα υπάρχουν και διεθνείς θεσμοί που επηρεάζουν τόσο τις οικονομικές όσο και τις πολιτικές συμπεριφορές. Σύμφωνα με τις τρεις σχολές σκέψης που αναπτύχθηκαν προηγουμένως, οι θεσμοί αυτοί ερμηνεύονται ως θεσμοί επίλυσης διάφορων οικονομικών κινήτρων, ως θεσμοί υποστηριζόμενοι από τις ομάδες πίεσης με στόχο την εξυπηρέτηση καθολικών συμφερόντων, γεγονός που μειώνει αυτόματα την αποδοτικότητα για προσωπικό συμφέρον και τέλος ως θεσμοί από ορθολογικά και μη κίνητρα στηριζόμενοι στην ιδέα της εξάρτησης- διαδρομής. Η φύση της αγοράς (σύμφωνα με τον Φιλελευθερισμό) Αγορά για τους φιλελεύθερους είναι μια αυτορυθμιζόμενη και αυτάρκης οντότητα που λειτουργεί ομαλά και διέπεται από το νόμο ζήτησης. Είναι δυναμική και προκαλεί ενδοκοινωνικές αλλαγές. Παράλληλα με τις ενδοκοινωνικές, προκαλεί και αλλαγές στο πολιτικό σύστημα και συγκεκριμένα σε διάφορους μηχανισμούς όπως ο μηχανισμός τιμών και ο μηχανισμός ανταγωνισμού. Στον πρώτο, αλλαγές στην προσφορά και τη ζήτηση μεταβάλλουν διαρκώς τις τιμές, ενώ στον δεύτερο η επέμβαση του κράτους με καινοτομίες διαβάλλει την κατανομή του πλούτου μεταξύ

6 παραγωγού και καταναλωτή, την αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος και την ιεράρχηση που υφίσταται στην αγορά. Αλλαγές βέβαια προκαλούνται και σε διεθνές επίπεδο. Οι αλλαγές αυτές διακρίνονται σε τρεις τύπους: i. Αλλαγή συστημάτων => αλλαγή στη φύση των δρώντων του συστήματος / άνοδος και πτώση οντοτήτων και διακρατικών συστημάτων. ii. Συστημική αλλαγή => αλλαγή στη διακυβέρνηση του συστήματος / αλλαγή δυνάμεων / διεθνής κατανομή ισχύος, ιεραρχίας και γοήτρου / αλλαγή κανόνων και δικαιωμάτων ενσωματωμένων στο σύστημα. iii. Αλλαγή αλληλεπιδράσεων => αλλαγή στη μορφή των τακτικών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στους δρώντες του διεθνούς συστήματος / αλλαγή δικαιωμάτων και κανόνων ενσωματωμένων στο διεθνές σύστημα. Οι παράγοντες που δρουν στην οικονομία είναι το άτομο, οι εταιρείες και τα κράτη. Η κατάσταση που επικρατεί κάποιες φορές στην αγορά είναι πιθανόν να προκαλέσει αλλαγές ακόμα και στους ίδιους τους δρώντες. Παίρνοντας για παράδειγμα τα κράτη, παρατηρούμε ότι ένα κράτος δύναται να αλλάξει σύστημα: - αν διαθέτει το σχετικό πλεονέκτημα απέναντι στα άλλα κράτη, - αν το αναμενόμενο όφελος υπερβαίνει το ενδεχόμενο κόστος, - αν επιτευχθεί ισορροπία κόστους- οφέλους ή τάση αύξησης οικονομικού κόστους για τη διατήρηση του status-quo, - μέσω εδαφικής, πολιτικής και οικονομικής επέκτασης, μέχρι το κόστος του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το οριακό όφελος. Η μελέτη της διεθνούς πολιτικής οικονομίας. Τρία είναι τα κεντρικά ζητήματα: i. Η κατανομή του πλούτου και οι οικονομικές δραστηριότητες. ii. Η εθνική αυτονομία. iii. Τα διεθνή καθεστώτα.

7 Πιο αναλυτικά: Στην κατανομή πλούτου και τις οικονομικές δραστηριότητες, έμφαση δίνεται στις διανεμητικές συνέπειες των οικονομικών δραστηριοτήτων. Εδώ συναντάμε και την υπόθεση εργασίας Grieco. Στην υπόθεση αυτή παρατηρείται πως τα κράτη ενδιαφέρονται μόνο για τα σχετικά κέρδη και τα κέρδη που επηρεάζουν την εγχώρια ευημερία, τον εθνικό πλούτο, τη στρατιωτική ισχύ και την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Μάλιστα, σημαντικό ρόλο παίζουν οι συνθήκες ανταλλαγής. Όσον αφορά την εθνική αυτονομία, πρόβλημα εγείρεται λόγω της αυξανόμενης αλληλεξάρτησης της παγκόσμιας οικονομίας και της επιθυμίας των κρατών να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους. Η τάση αυτή προς την ανεξαρτησία των κρατών ωστόσο, οδηγεί αναπόφευκτα στην ανυπαρξία μιας παγκόσμιας κυβέρνησης. Παρά την ύπαρξη εθνικής αυτονομίας, είναι πολλοί οι τομείς στους οποίους τα κράτη αλληλεξαρτώνται οικονομικά. Αν και αυτή η αλληλεξάρτηση είναι περιορισμένη, είναι ταυτόχρονα μη αμοιβαία καθώς άλλα κράτη είναι αναπτυγμένα και άλλα όχι τόσο. Για το θέμα των αλληλεξαρτήσεων, οι Keohane και Nye προχώρησαν σε μια διάκριση αυτών των αλληλεξαρτήσεων και συμπέραναν πως υπάρχει διαρκής αύξηση και μείωση των εξαρτήσεων των κρατών ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν και το κόστος. Η διάκριση που έγινε χώρισε τις αλληλεξαρτήσεις σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία συναντούμε την αλληλεξάρτηση ευαισθησίας όπου οι οικονομικές μεταβλητές τίθενται προς εξέταση, ενώ στη δεύτερη κατηγορία συναντάμε την αλληλεξάρτηση τρωτότητας όπου παρατηρούνται δυνατότητες πολιτικής εκμετάλλευσης των αλληλεξαρτήσεων της αγοράς. Τέλος, τα διεθνή καθεστώτα ορίζονται ως σύνολα άτυπων ή ρητών αρχών, νορμών, κανόνων και διαδικασιών λήψης αποφάσεων περί των οποίων συγκλίνουν οι προσδοκίες των παραγόντων σε έναν δεδομένο τομέα των διεθνών σχέσεων. Ο Keohane υποστήριξε πως τα διεθνή καθεστώτα είναι απαραίτητο χαρακτηριστικό της παγκόσμιας οικονομίας καθώς διευκολύνουν την αποτελεσματική λειτουργία της. Τα διεθνή καθεστώτα δημιουργούνται από εγωκεντρικά κράτη προκειμένου να προωθήσουν ατομικά και συλλογικά συμφέροντα.

8 Διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα. Ως χρηματοοικονομική πλανητικοποίηση ορίζεται η αυξανόμενη διαδικασία διασύνδεσης σε ένταση, έκταση και ταχύτητα μεταξύ τοπικού, περιφερειακού και πλανητικού επιπέδου, που οδηγεί σε παγκόσμια ενοποίηση της αγοράς. Τα κύρια στοιχεία της παγκοσμιοποίησης είναι: - η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, - οι άμεσες ξένες επενδύσεις και - οι αγορές κινητών αξιών (π.χ. μετοχών, ομολόγων) Τα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά των παγκόσμιων κεφαλαιαγορών είναι η διασύνδεσή τους μέσω σύγχρονων και αποτελεσματικών δικτύων και η συνεχής εικοσιτετράωρη λειτουργία τους. Μερική παγκοσμιοποίηση των διεθνών χρηματοοικονομικών. 1. Σε σχετικούς όρους ο όγκος των χρηματοοικονομικών ροών στις αρχές του 21 ου αιώνα εξακολουθεί να είναι μικρότερος από αυτέ του 19 ου αιώνα. 2. Το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα συνεχίζει να έχει σε μεγάλο βαθμό εθνικές βάσεις, π.χ. χώρες όπως η Ιαπωνία και η Κίνα ελέγχουν τις ροές. 3. Βάσει μελετών, έχει αποδειχθεί ότι η αυξανόμενη κυκλοφορία διακίνησης κεφαλαίων δεν ολοκλήρωσε τα διεθνή χρηματοοικονομικά. Οι βασικοί δρώντες ενός κεφαλαίου είναι τα άτομα, οι εταιρείες και τα κράτη. Οι χρηματοοικονομικές κρίσεις. Η επιτάχυνση της χρηματοοικονομικής παγκοσμιοποίησης συμβαδίζει με την αστάθεια των κεφαλαιαγορών. Οι κρίσεις που προκαλεί η χρηματοοικονομική παγκοσμιοποίηση μπορούν να πάρουν τρεις μορφές: χρηματιστηριακές κρίσεις, συναλλαγματικές κρίσεις ( Ασιατική χρηματοοικονομική κρίση) και πιστωτικές κρίσεις (Παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση). Τρεις ήταν ιδιαίτερα σημαντικές: Η πρώτη ήταν αποτέλεσμα των πιστωτικών προβλημάτων πολλών λιγότερο αναπτυγμένων χωρών της Λατ. Αμερικής στα τέλη της δεκαετίας του 1970 αρχές δεκαετίας του 80.

9 Η δεύτερη ήταν η κατάρρευση του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών το Η τρίτη κρίση ήταν η κατάρρευση του μεξικανικού πέσο το , που απείλησε να προκαλέσει γενική χρηματοπιστωτική κρίση σε ολόκληρη τη Λατ. Αμερική. Η φύση των χρηματοοικονομικών κρίσεων. Οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις είναι επαναλαμβανόμενο στοιχείο της διεθνούς οικονομίας και ακολουθούν μια διακριτή και προβλέψιμη πορεία. Η θεωρία της χρηματοοικονομικής αστάθειας-minsky: Τα γεγονότα που θα οδηγήσουν σε μια χρηματοπιστωτική κρίση ξεκινούν με αυτό που ο Minsky ονόμασε: «μια μετατόπιση» ή εξωτερικό κλονισμό της οικονομίας, ο οποίος εάν είναι αρκετά μεγάλος και διεισδυτικός αυξάνει τις ευκαιρίες κέρδους σε ένα τουλάχιστον σημαντικό οικονομικό φορέα, ενώ μειώνει αντίστοιχα τις οικονομίες ευκαιρίες σε άλλους τομείς. Ως απάντηση στη μετατόπιση των κερδών πολλές εταιρίεςεπιχειρήσεις με επαρκείς οικονομικούς πόρους ή πιστωτικά όρια σπεύδουν στον νέο τομέα και εγκαταλείπουν τους υφιστάμενους. Αν οι νέες ευκαιρίες αποδειχθούν αρκετά προσοδοφόρες αρχίζει μια νέα επενδυτική μανία. Η αυτοενισχυόμενη ή συσσωρευτική διαδικασία οδηγεί σε γρήγορη άνοδο τόσο τα κέρδη όσο και τις επενδύσεις. Αυτή η ανορθολογική εξέλιξη είναι η φάση της «μανίας» ή «φούσκας» της έξαρσης. Καθώς η φάση της μανίας επιταχύνεται, οι τιμές και η ταχύτητα των κερδοσκοπικών χρηματικών ποσών αυξάνονται. Σε κάποιο σημείο αυτής της κερδοσκοπικής τροχιάς ορισμένα άτομα που έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες, συνειδητοποιούν ότι το παιχνίδι έχει σχεδόν τελειώσει και αρχίζουν να πουλούν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Ο αγώνας να απαλλαγούν από τα επισφαλή υπερτιμημένα περιουσιακά τους στοιχεία επιταχύνεται και τελικά μετατρέπεται σε μια άτακτη φυγή προς την ποιότητα και την ασφάλεια. Τα βασικά στοιχεία μιας διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι : η ριψοκίνδυνη κερδοσκοπία, η νομισματική (πιστωτική) επέκταση, η άνοδος στις τιμές των επιθυμητών οικονομικών στοιχείων, η αιφνίδια και απροσδόκητα απότομη πτώση στις τιμές των οικονομικών στοιχείων και η αιφνίδια μεγάλη ζήτηση για επενδύσεις σε χρήμα ή επενδύσεις ποιότητας είναι ενδημικά στοιχεία της διεθνούς επιδίωξης υψηλών κερδών από διεθνείς επενδυτές. Ο οικονομικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών. Δύο είναι οι κεντρικές θέσεις: Η πεποίθηση ότι τα έθνη εμπλέκονται σε έναν οικονομικό αγώνα μηδενικού αθροίσματος. Τουναντίον οι

10 οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι το ελεύθερο εμπόριο και ο διεθνής οικονομικός ανταγωνισμός παράγουν αμοιβαία οφέλη. Η καταλληλότερη μονάδα μέτρησης (κατά τον Krugman) της απόδοσης μιας οικονομίας είναι η παραγωγικότητα και όχι το ισοζύγιο εμπορίου ή διεθνών πληρωμών. Η διεθνής ανταγωνιστικότητα αναφέρεται στην εθνική παραγωγικότητα. Είναι η ικανότητα μια κοινωνίας να μετασχηματίζεται διαρκώς ανάλογα με τις οικονομικές, πολιτικές και τεχνολογικές αλλαγές. Ποιες είναι οι δυνατές λύσεις στα προβλήματα που προκαλούνται από τις εθνικές διαφορές. i. Σύμφωνα με την νεοκλασική θεωρία της σύγκλισης οι διαφορές μπορούν να εξαλειφθούν ή να μετριαστούν μέσω της λειτουργίας της αγοράς. Η οικονομική αλληλεξάρτηση θα οδηγήσει στην σύγκλιση των οικονομικών επιδόσεων των εθνικών οικονομιών, καθώς οι ρυθμοί ανάπτυξης, τα επίπεδα παραγωγικότητας και τα εθνικά εισοδήματα προσεγγίζουν μεταξύ τους. ii. Η εναρμόνιση των εθνικών πρακτικών μέσα από πολιτικές διαπραγματεύσεις. Η εναρμόνιση βασίζεται σε διεθνείς διαπραγματεύσεις και στην αμοιβαιότητα που οδηγεί στην εξάλειψη των εθνικών διαφορών. iii. Αμοιβαία αναγνώριση δηλαδή παραδοχή νομιμότητας από το κράτος των πρακτικών και των κανόνων βάσει των οποίων τα άλλα κράτη διαχειρίζονται τη οικονομία τους. Το εμπορικό σύστημα. Η συζήτηση περί ελεύθερου εμπορίου. Η φιλελεύθερη δέσμευση προς το ελεύθερο εμπόριο βασίζεται στην πεποίθηση ότι ο σκοπός της οικονομική δραστηριότητας είναι να ωφελήσει τον καταναλωτή και να μεγιστοποιήσει τον παγκόσμιο πλούτο. Πλεονεκτήματα από τη φιλελευθεροποίηση του εμπορίου: 1. Αυξάνει τον ανταγωνισμό στις εγχώριες αγορές και έτσι υπονομεύει τις ανταγωνιστικές πρακτικές, μειώνει τις τιμές, αυξάνει τις επιλογές των καταναλωτών και την εθνική αποδοτικότητα. 2. Αυξάνει τόσο τον εθνικό όσο και τον παγκόσμιο πλούτο διευκολύνοντας τις χώρες να εξειδικευτούν και να εξαγάγουν εκείνα τα αγαθά-υπηρεσίες που έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα.

11 3. Ενθαρρύνει επίσης της διάδοση της τεχνολογίας-τεχνογνωσίας σε ολόκληρο τον κόσμο. 4. Αυξάνει τις προοπτικές για μια παγκόσμια ειρήνη. Το μοντέλο του αποθέματος των παραγωγικών συντελεστών ως εργαλείο ανάλυσης του διεθνούς εμπορίου. Κεντρικές αρχές: Μια χώρα θα εξάγει εκείνα τα προϊόντα που είναι εντάσεως στον συντελεστή που βρίσκεται σε αφθονία. Το εμπόριο θα ωφελήσει τους ιδιοκτήτες των συντελεστών που βρίσκονται σε αφθονία και θα ζημιώσει τους ιδιοκτήτες των σπανιζόντων συντελεστών. Το εμπόριο των συντελεστών (κεφαλαίου-εργασίας) και το εμπόριο των αγαθών θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα και μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως το ένα το άλλο. Υπό ορισμένες συνθήκες το εμπόριο των αγαθών με την πάροδο του χρόνου θα εξισώσει την απόδοση (ημερομίσθια προς εργασία και κέρδη προς κεφάλαιο) για κάθε συντελεστή παραγωγής. Το βασικό πρόβλημα με το εν λόγω μοντέλο είναι ότι τα πραγματικά εμπορικά μοντέλα συχνά διαφέρουν από αυτό που προβλέπει η θεωρία. Μια ιδιαίτερη σημαντική τροποποίηση της θεωρίας αυτής είναι το παράδοξο του Leontief. Η πιο σημαντική εξέλιξη που αμφισβητεί τη συμβατική θεωρία του διεθνούς εμπορίου είναι η θεωρία του «στρατηγικού εμπορίου». Η θεωρία στρατηγικού εμπορίου προχωρεί την ύπαρξη ατελούς ή ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού ένα βήμα παραπέρα και εισηγείται ότι μια κυβέρνηση μπορεί να υιοθετήσει συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθήσει τις δικές της ολιγοπωλιακές εταιρείες. Συνεπαγόμενα παραδέχεται την ικανότητα ενός κράτους να παρεμβαίνει αποτελεσματικά στα εμπορικά ζητήματα και κατά συνέπεια να κερδίζει δυσανάλογα. Η απόφαση μιας κυβέρνησης να στηρίξει τα σχέδια μιας εγχώριας εταιρείας για να αυξήσει τις παραγωγικές της δυνατότητες ή ακόμη και για να σηματοδοτήσει την πρόθεσή της να αναπτύξει υπερβολική παραγωγική ικανότητα αποτελεί παράδειγμα πολιτικής στρατηγικής εμπορίου. Χρήσιμοι ορισμοί: Μακροοικονομική είναι ένας κλάδος της οικονομίας που ασχολείται με τα συνολικά μεγέθη της οικονομίας.

12 Μικροοικονομική είναι ένας κλάδος της οικονομικής που ασχολείται με τις καταναλωτικές επιλογές των οικονομικών υποκειμένων και τις παραγωγικές επιλογές των επιχειρήσεων. Οικονομικό αγαθό ονομάζεται το αγαθό που ικανοποιεί ανάγκες των οικονομικών αντικειμένων. Χωρίζονται σε καταναλωτικά, παραγωγικά και κεφαλαιουχικά. Παραγωγικοί συντελεστές ονομάζονται τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη της παραγωγικής διαδικασίας. Χρησιμότητα ονομάζουμε τη δυνατότητα του καταναλωτή να δρα ορθολογικά. Είναι γνωστή σε όλους τους δυνατούς εναλλακτικούς συνδυασμούς των αγαθών και τους ιεραρχεί. Μέσω της χρησιμότητας το άτομο επιλέγει αγαθά και κατανέμει σωστά το διαθέσιμο εισόδημα του ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Οι πολυεθνικές εταιρείες: Τι είναι οι πολυεθνικές εταιρείες: είναι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται οικονομικά σε περισσότερες από μια χώρες ελέγχοντας τους παραγωγικούς συντελεστές. Βασικό συστατικό μιας πολυεθνικής εταιρείας είναι η απόκτηση προγραμμάτων άμεσων ξένων επενδύσεων. Γιατί οι επιχειρήσεις γίνονται πολυεθνικές: γίνεται διάκριση μεταξύ οριζόντιας και κάθετης ολοκλήρωσης. Μια οριζόντια ολοκληρωμένη πολυεθνική εταιρεία επεκτείνει τις επιχειρήσεις της στο εξωτερικό, παράγοντας το ίδιο προϊόν ή την ίδια γραμμή προϊόντων στις θυγατρικές της εταιρείες σε άλλες χώρες. Μια κάθετα ολοκληρωμένη πολυεθνική εταιρεία διαχωρίζει γεωγραφικά τα διαφορετικά στάδια της παραγωγής, με τις εκροές ορισμένων από τις θυγατρικές εταιρείες να λειτουργούν ως εισροές σε άλλες θυγατρικές. Οι επιχειρήσεις προχωρούν σε κάθετη ολοκλήρωση για να ελαττώσουν το κόστος παραγωγής, να αποφύγουν την αβεβαιότητα και να μειώσουν τον ανταγωνισμό. Ποιος είναι ο σκοπός των πολυεθνικών επιχειρήσεων: η επίτευξη μερικού ή πλήρους ελέγχου στον τομέα του μάρκετινγκ, της παραγωγής ή και σε άλλους τομείς σε μια άλλη οικονομία. Η υπερπόντια επέκτασή τους πολλές φορές οδηγεί σε συγχωνεύσεις, εξαγορές ή συμμαχίες με εταιρείες άλλων εθνικοτήτων. Οι νεοκλασικοί οικονομολόγοι αδιαφορούν για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις καθώς θεωρούν πως, σε μεγάλο βαθμό, αποτελούν προϊόν των ατελειών της αγοράς.

13 Υπάρχουν δύο ξεχωριστές προσεγγίσεις των πολιτικών οικονομολόγων για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις: Μαρξιστική θεωρία από τον Hymer: Οι άμεσες ξένες επενδύσεις μπορούν να ερμηνευτούν ως μέρος της επεκτατικής στρατηγικής μιας εταιρείας και της επιθυμίας της να ελέγξει παραγωγικές ή άλλες εγκαταστάσεις σε ξένες χώρες. Ο Hymer πίστευε ότι ο μονοπωλιακός καπιταλισμός καθοδηγείται από δύο θεμελιώδεις νόμους. Ο πρώτος είναι ο νόμος του αυξανόμενου μεγέθους των εταιρειών. Ο δεύτερος είναι ο νόμος της άνισης ανάπτυξης. Ρεαλιστική ερμηνεία: Υποστηρίζει ότι η άνοδος και η επιτυχία της πολυεθνικής επιχείρησης συναρτάται από ένα ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον. Η ρεαλιστική θέση υποθέτει αξιωματικά ότι οι πολυεθνικές είναι κατά βάση εθνικές εταιρείες που ανταγωνίζονται η μία την άλλη σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολυεθνικές επιχειρήσεις και διεθνής οικονομία. Ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων στη διεθνή οικονομία είναι αμφιλεγόμενος. Αυτό συμβαίνει διότι από τη μία πλευρά υποστηρίζεται πως οι απρόσωπες δυνάμεις της αγοράς κυριαρχούν στη φύση και τη δυναμική του διεθνούς πολιτικοοικονομικού συστήματος, ενώ από την άλλη πλευρά οι περισσότεροι οικονομολόγοι δε λαμβάνουν υπόψη τη σημασία των πολυεθνικών επιχειρήσεων για τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας. Οι τρείς σχολές σκέψης έχουν διατυπώσει τη δική τους γνώμη για το ρόλο των πολυεθνικών εταιρειών. Οι φιλελεύθεροι θεωρούν τις πολυεθνικές εταιρείες θετικούς φορείς της παγκόσμιας αλλαγής που συνεισφέρουν στην αυξημένη αποδοτικότητα και προκαλούν καινοτομίες, οικονομική μεγέθυνση και απασχόληση. Οι ρεαλιστές αντίστροφα πιστεύουν πως η εθνικότητα μιας πολυεθνικής κάνει τη διαφορά και πως η ανταγωνιστικότητα ενός κράτους συνδέεται στενά με την ανταγωνιστικότητα των πολυεθνικών του. Οι μαρξιστές υποστηρίζουν ότι οι πολυεθνικές δημιουργούν σχέσεις εξάρτησης με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες υποδοχής και αποτελούν απειλή για τις ομάδες των εργαζομένων και στη χώρα προέλευσης και στη χώρα υποδοχής. Συντελούν οι πολυεθνικές εταιρείες απειλή; Οι πολυεθνικές δεν απειλούν την παγκόσμια οικονομία για πολλούς λόγους. Αρχικά θα λέγαμε πως αποτελούν πηγή θέσεων εργασίας ενώ

14 παράλληλα προσφέρουν καλές αποδοχές και τεχνογνωσία. Ταυτόχρονα τα έσοδα που έχουν αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό το Α.Ε.Π. μιας χώρας αλλά και το παγκόσμιο. Ακόμη, δεν παραγκωνίζουν καμιά από τις χώρες του πλανήτη καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη των οικονομιών τόσο των αναπτυγμένων, όσο και των αναπτυσσόμενων χωρών. Και όλα αυτά βάσει ενός σωστού και δίκαιου πλαισίου συναλλαγών. Θεωρία αναπτυξιακού κράτους. Η θεωρία του αναπτυξιακού κράτους ήρθε να αμφισβητήσει τον νεοφιλελευθερισμό, αλλά ήταν σύμφωνη με τα οικονομικά της ανάπτυξης, υποστηρίζοντας ότι το κράτος έπρεπε να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη. Αποδίδει τη ραγδαία εκβιομηχάνιση των οικονομιών της Ανατολικής Ασίας στον κεντρικό ρόλο του κράτους, ενώ ο νεοφιλελευθερισμός υποστηρίζει ότι η επιτυχία των οικονομικών αυτών οφειλόταν στην εμπιστοσύνη που έδειξαν στην αγορά και στον ελάχιστο κρατικό παρεμβατισμό. Οι υποστηρικτές του αναπτυξιακού κράτους ισχυρίζονται ότι η θεωρία της κατευθυνόμενης αγοράς ερμήνευε την εκπληκτική οικονομική επιτυχία των πρόσφατα εκβιομηχανιζόμενων οικονομιών της Ανατολικής Ασίας. Το ελκυστικότερο στοιχείο της θεωρίας του αναπτυξιακού κράτους είναι ότι φαίνεται να αποτελεί το κατάλληλο μέσο για το συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την πολιτική ανεξαρτησία. Πολλοί νεοκλασικοί οικονομολόγοι απορρίπτουν τη θεωρία του αναπτυξιακού κράτους. Π.χ. ο P. Krugman υποστήριξε ότι οι κοινωνίες της Ανατολικής Ασίας ήταν επιτυχημένες κυρίως λόγω των βασικών συντελεστών παραγωγής. Ο ρόλος του κράτους στην παγκόσμια οικονομία και η επιρροή της παγκοσμιοποίησης. Για τους ρεαλιστές το κράτος είναι ο σημαντικότερος δρώντας στην διεθνή πολιτική. Παρά τα αναφυόμενα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης σε μείζονες τομείς, (π.χ. οικονομία, εμπόριο, τεχνολογία, επικοινωνίες, περιβάλλον, κ.α.), το έθνος-κράτος εξακολουθεί να είναι μια αυτόνομη, διακριτή και αποτελεσματική μορφή συλλογικής κοινωνικό-πολιτικής οργάνωσης. Η πλανητικοποίηση είναι εξαρτημένη μεταβλητή-αποτέλεσμα, των πολιτικών των κρατών. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας εξαρτάται

15 άμεσα από την υποστήριξη των κρατών. Στο ίδιο πλαίσιο δεν επιβεβαιώνετε η κεντρική υπόθεση των Φιλελεύθερων ρευμάτων, ότι η αποτελεσματική συμμετοχή στην παγκόσμια οικονομία προϋποθέτει την αποδυνάμωση της οικονομικής κυριαρχίας του κράτους. Η έκταση και οι συνέπειες της πλανητικοποίησης για το μέλλον του έθνους κράτους είναι περιορισμένες ενώ οι συνέπειες της παγκόσμιας οικονομίας στα κράτη είναι ποικιλόμορφες και διαφορικές. Η αποτελεσματικότητα της μακροοικονομικής πολιτικής. Η μακροοικονομική πολιτική αποτελείται από δύο βασικά εργαλεία διαχείρισης μιας εθνικής οικονομίας: τις δημοσιονομικές πολιτικές και τις νομισματικές πολιτικές. Τα βασικά όργανα της δημοσιονομικής πολιτικής είναι η φορολογία και οι κυβερνητικές δαπάνες. Η νομισματική πολιτική λειτουργεί μέσω του καθορισμού του μεγέθους και της ταχύτητας του κυκλοφορούντος χρήματος ενός κράτους. Η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να δώσει ώθηση ή να καταστείλει το επίπεδο των οικονομικών δραστηριοτήτων αυξάνοντας ή περιορίζοντας την προσφορά δολαρίων που είναι διαθέσιμα στους καταναλωτές και παραγωγούς. Για να εξετασθεί σε ποιο βαθμό η οικονομική παγκοσμιοποίηση έχει υπονομεύσει την δημοσιονομική και νομισματική πολιτική των κρατών, με απότοκο οι κυβερνήσεις να μην δύναται να διαχειριστούν τις οικονομίες τους πρέπει να εφαρμόσουμε τη λογική του τριλήμματος. Κάθε κράτος έρχεται αντιμέτωπο με μια αναπόφευκτη επιλογή μεταξύ των τριών ακόλουθων επιθυμητών στόχων της οικονομικής πολιτικής: τις σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, την εθνική αυτονομία στην μακροοικονομική πολιτική και τη διεθνή κινητικότητα κεφαλαίων. Δυστυχώς μια κυβέρνηση δεν μπορεί να επιτύχει και τους τρεις στόχους ταυτόχρονα, στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να επιτύχει δύο. Αυτό που διαπιστώνουμε από μια τέτοια ανάλυση είναι ότι αν και η οικονομική παγκοσμιοποίηση περιορίζει πράγματι τις κυβερνητικές επιλογές όσον αφορά τις πολιτικές που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν, δεν επιβάλει κάποιο χρηματοοικονομικό περιορισμό στις εθνικές μακροοικονομικές πολιτικές. Οι πιο σημαντικοί περιορισμοί που τίθενται στην μακροοικονομική πολιτική εντοπίζονται σε εθνικό επίπεδο. Ένας άλλος σημαντικός περιορισμός στη νομισματική πολιτική στο εσωτερικό μιας εγχώριας οικονομίας είναι η απειλή του πληθωρισμού, η οποία θέτει ένα ανώτερο όριο στην ικανότητα μιας κεντρικής τράπεζας να δίνει ώθηση στην οικονομία αυξάνοντας την προσφορά χρήματος ή να μειώσει τα επιτόκια. Εν κατακλείδι υπάρχουν όρια στη μακροοικονομική πολιτική που δεν έχουν καμία σχέση με τη διεθνή οικονομία, και αυτοί οι εγχώριοι περιορισμοί υπήρχαν πολύ πριν δημιουργηθεί ο όρος παγκοσμιοποίηση.

16 Διεθνής οικονομική διακυβέρνηση. Όταν μιλάμε για διεθνή οικονομική διακυβέρνηση εννοούμε την επιδίωξη ελέγχου στο σύστημα από τα κράτη. Βέβαια, απόλυτος έλεγχος στο σύστημα δεν υφίσταται διότι δεν μπορεί το σύστημα να υποστεί αλλαγές. Ο έλεγχος διακυβέρνηση του συστήματος είναι συνάρτηση τριών βασικών στοιχείων: i. Κατανομή ισχύος μεταξύ των πολιτικών συνασπισμών ii. Ιεραρχία του γοήτρου ανάμεσα στα κράτη iii. Ένα σύνολο δικαιωμάτων και κανόνων που διέπουν ή τουλάχιστον επηρεάζουν τις αλληλεπιδράσεις των κρατών. Το ερώτημα της μελέτης είναι εάν και σε ποιο βαθμό είναι εφικτή η διακυβέρνηση της παγκόσμιας οικονομίας μέσω διεθνών θεσμών καθεστώτων. Τρεις εναλλακτικές απαντήσεις υπό το πρίσμα της Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων: Νεοφιλελεύθεροι: τα κράτη δημιουργούν διεθνείς θεσμούς για την μεγιστοποίηση των απόλυτων κερδών τους. Ως ορθολογικοί δρώντες, θεωρούν ότι η συνεργασία στο πλαίσιο διεθνών θεσμών, όχι μόνο είναι δυνατή, αλλά και ωφέλιμη. Οι θεσμοί δημιουργούνται για την επίλυση των πλανητικών προβλημάτων ή των δυσλειτουργιών-ανωμαλιών της παγκόσμιας οικονομίας. Ρεαλιστές: τα ισχυρότερα κράτη επιζητούν τη συνεργασία στο πλαίσιο διεθνών θεσμών, για την προαγωγή των εθνικών τους συμφερόντων, διατηρώντας τους εν ενέργεια καθ όλο το χρονικό διάστημα που η λειτουργία τους δεν επιφέρει μείωση της σχετικής τους ισχύος. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών είναι εφικτή, αλλά δύσκολη η διατήρησή της. Κομβικό σημείο στο ερώτημα εάν είναι δυνατή η διαχείριση της παγκόσμιας οικονομίας σύμφωνα με τη θεωρία της ηγεμονικής σταθερότητας όπου η ηγέτιδα δύναμη καλείται να παροτρύνει τα υπόλοιπα κράτη να υπακούουν στους κανόνες-καθεστώτα που διέπουν τις διεθνείς οικονομικές δραστηριότητες. Τη θεωρία της ηγεμονικής σταθερότητας την οικειοποιήθηκαν αρκετοί φιλελεύθεροι-νεοφιλελεύθεροι και ρεαλιστές στοχαστές, προσαρμόζοντάς την στα κεντρικά αρχέτυπα των θεωρητικών τους ρευμάτων. Κατά τους νεοφιλελεύθερους, «οι ηγεμονικές δομές εξουσίας, που κυριαρχούνται από μια μόνο χώρα, συμβάλλουν κατά μείζονα βαθμό

17 στην ανάπτυξη ισχυρών διεθνών καθεστώτων, οι κανόνες των οποίων είναι σχετικά εναργής και αρκετά σεβαστοί». Ωστόσο η ύπαρξη μιας ηγεμονικής δύναμης δεν συνιστά από μόνη της, ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη μιας φιλελεύθερης οικονομίας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ύπαρξη μιας διεθνούς ιδεολογικής συναίνεσηςνομιμοποίησης. Αντιπροσωπεύοντας τους ρεαλιστές οι Krasner και Gilpin ισχυρίστηκαν «ότι ο ηγεμόνας δημιουργούσε μια φιλελεύθερη οικονομία κυρίως για να προαγάγει τα δικά του συμφέροντα και ιδιαίτερα τα πολιτικά του συμφέροντα και τα συμφέροντα ασφαλείας του». Έτσι ο Gilpin θα υποστηρίξει ότι οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις συνιστούν εξαρτημένες μεταβλητές της δομής του διεθνούς συστήματος, στο βαθμό που τα κράτη επιζητούν εξίσου ασφάλεια και ισχύ. Αντίστροφα για τους κονστρουκτιβιστές οι θεσμοί υποβοηθούν τη συνεργασία και την ανάπτυξη προτύπων συμπεριφοράς, προσανατολίζοντάς την σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, ενώ συμβάλουν και στην οικοδόμηση νέων συλλογικών ταυτοτήτων, κοινών συμφερόντων και πρακτικών. Ουσιαστικά οι διεθνείς θεσμοί ενσαρκώνουν και ενισχύουν τις νόρμες και τις πεποιθήσεις που ενυπάρχουν μεταξύ των κρατών, διευκολύνοντας και κατευθύνοντας την διακρατική συνεργασία. Διακυβέρνηση της παγκόσμιας οικονομίας: Τρείς είναι οι θέσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση της παγκόσμιας οικονομίας: 1. Ο νεοφιλελεύθερος ινστιτουσιοναλισμός 2. Ο νέο μεσαιωνισμός 3. Ο διακυβερνητισμός Νεοφιλελεύθερος ινστιτουσιοναλισμός Κεντρικές αρχές: Κεντρικός δρώντας στις διεθνείς υποθέσεις είναι το κράτος το οποίο είναι φιλελεύθερο και προσανατολισμένο στην αγορά και έχει ως στόχο τα κέρδη. Οι διεθνείς θεσμοί είναι αρκετά ισχυροί ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις μιας παγκοσμιοποιημένης διεθνούς οικονομίας.

18 Προβλήματα θεωρίας: - Οι διεθνείς θεσμοί δεν είναι υπόλογοι σε κάποιο δημοκρατικό εκλογικό σώμα, δηλαδή έχουν δημοκρατικό έλλειμμα. - Υπάρχει χάσμα αρμοδιότητας θεσμών, μεταβολή κατανομής ισχύος και πρόβλημα διαφάνειας στο πλαίσιο της μυστικότητας. - Θεσμική μεταρρύθμιση λόγω των αλλαγών στη φύση της παγκόσμιας οικονομίας. Νέο μεσαιωνισμός Κεντρικές αρχές: Ο κόσμος βιώνει το τέλος της εθνικής κυριαρχίας απορρίπτοντας την ιδέα μιας φιλελεύθερης οικονομίας. Υπονόμευση του κράτους και του συστήματος κρατών. Επίλυση των προβλημάτων μέσω της συνεργασίας και των ενδιαφερομένων ατόμων- ομάδων του κόσμου. Αν και οι υπερασπιστές το νέο-μεσαιωνισμού μιλούν για την ανάδυση μιας παγκόσμιας πολιτικής κουλτούρας κοινών αξίων και αντιλήψεων που θα μπορούσαν να παράσχουν τις κοινωνικές και πολιτικές βάσεις ενός κόσμου που θα διαχειρίζονταν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα στοιχεία που υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό δεν είναι ορθά. Διακυβερνητισμός Κεντρικές αρχές/ υποθέσεις εργασίας: Τα έθνη-κράτη μπορούν να διαιρεθούν στα συστατικά τους μέρη. Τα τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα μπορούν να επιλυθούν χωριστά από τις ευρύτερες εθνικές υποθέσεις και τα τοπικιστικά πολιτικά ζητήματα. Αγνοεί τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής και προϋποθέτει ότι δεν υπάρχει καμία ιεράρχηση ή προτεραιότητα μεταξύ των θεμάτων που ενδιαφέρουν τις κυβερνήσεις. Ο διακυβερνητισμός οραματίζεται έναν κόσμο στον οποίο δεν υπάρχει σχεδόν εσωτερική και διεθνής πολιτική. Η διακυβέρνηση σε οποιοδήποτε επίπεδο είτε εθνικό, είτε διεθνές, πρέπει να στηρίζεται σε κοινές πεποιθήσεις, πολιτισμικές αξίες και κυρίως σε μια κοινή ταυτότητα.

19 Εθνικά συστήματα πολιτικής οικονομίας. Οι κεντρικές διαφορές μεταξύ των εθνικών οικονομιών εντοπίζονται: στους κύριους στόχους της οικονομικής δραστηριότητας του κράτους. στον ρόλο του κράτους στην οικονομία, π.χ. κρατικός παρεμβατισμός ή Laissez faire. στη δομή του επιχειρηματικού τομέα και των ιδιωτικών επιχειρηματικών πρακτικών. Case studies: Αμερικανικό Μοντέλο: στηρίζεται στον νεοκλασικό φιλελευθερισμό και δίνει έμφαση στον καταναλωτισμό και στη δημιουργία πλούτου. Χαρακτηρίζεται από τον επιχειρηματικό καπιταλισμό και ενθαρρύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις και την αποκέντρωση. Το αμερικανικό μοντέλο παρουσιάζει τη μεγαλύτερη διαφορά του από τα άλλα μοντέλα στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής όπου επικεντρώνεται στην ενίσχυση ενός συγκεκριμένου τομέα παραγωγής και συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Η λογική αιτιολόγηση της βιομηχανικής πολιτικής και των παρεμβατικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με αυτή είναι ότι ορισμένοι βιομηχανικοί τομείς είναι σημαντικότεροι από άλλους για τη συνολική οικονομία. Οι βιομηχανίες που επιλέγονται θεωρούνται ότι δημιουργούν καλύτερες θέσεις εργασίας, ότι παράγουν τεχνολογικές ή άλλες εξωτερικές επιπτώσεις για τη συνολική οικονομία και ότι έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία. Αυτές οι βιομηχανίες συχνά συνδέονται με την εθνική άμυνα ή θεωρούνται ότι έχουν εξαιρετικά ωφέλιμη επίδραση στην υπόλοιπη οικονομία. Το αμερικανικό σύστημα εταιρικής διοίκησης και η αμερικανική βιομηχανική δομή είναι ανάλογα με το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ. Η διοίκηση-οργάνωση των αμερικανικών επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται από κατακερματισμό κι από γενική έλλειψη πολιτικού συντονισμού. Δρα αυτόνομα και στόχο έχει την αύξηση των κερδών. Το Γερμανικό σύστημα του καπιταλισμού της «Κοινωνικής Αγοράς»: είναι αντιπροσωπευτικό του συνεταιρικού καπιταλισμού ή του καπιταλισμού του κράτους πρόνοιας της ηπειρωτικής Ευρώπης. Χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη εκπροσώπηση των

20 εργαζομένων και της ευρύτερης κοινωνίας στη διοίκηση των επιχειρησιακών υποθέσεων. Βασικά χαρακτηριστικά της γερμανικής βιομηχανικής οργάνωσης: - Ο εξέχων ρόλος των μεσαίου μεγέθους ιδιωτικών εταιρειών. - Οι εταιρείες του δημοσίου των οποίων οι μετοχές διακινούνται ελεύθερα στο Χρηματιστήριο. - Οι εταιρείες με τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα ήταν εκείνες που συνδέονται με τις τράπεζες. Η ενοποίηση της χρηματοδότησης και της βιομηχανίας υπήρξε σημαντικό χαρακτηριστικό της εταιρικής διοίκησης στη Γερμανία. Η διοικητική δομή της γερμανικής βιομηχανίας επηρεάζεται από την ανοχή της γερμανικής κυβέρνησης όσον αφορά στη συγκέντρωση οικονομικής ισχύος, από την οριζόντια συνεργασία και από τις διασυνδέσεις ανάμεσα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στις βιομηχανίες. Συμπερασματικά: - Το αμερικανικό σύστημα ενσωματώνει νεοκλασικές αρχές όσον αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία μιας οικονομίας. - Το ιαπωνικό σύστημα δίνει μεγάλη προτεραιότητα στην κοινωνική αρμονία και στην εθνική ισχύ. - Το γερμανικό σύστημα της «κοινωνικής αγοράς» έχει πολλές από τις αρετές και τα ελαττώματα τόσο του αμερικανικού όσο και του ιαπωνικού συστήματος.

21

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...21 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές Έννοιες... 25 1.1 Η Οικονομική Επιστήμη και οι Σχολές Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 25 Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 27 Κεφάλαιο 2 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 43 Κεφάλαιο 3 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 28 Βιογραφικά συγγραφέων 29 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

Η Κύπρος στον 21 ο αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα Ευρισκόμενοι στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21 ου

Η Κύπρος στον 21 ο αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα Ευρισκόμενοι στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21 ου Η Κύπρος στον 21 ο αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα Ευρισκόμενοι στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21 ου αιώνα οι μελλοντικές διεθνολογικές προκλήσεις κρύβουν για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΞΑΕ) (Foreign Direct Investment, FDI) Οι ροές των ΞΑΕ καταγράφονται στο ισοζύγιο πληρωμών (ΙΠ) των χωρών υποδοχής. Διαφ. 11 Τα στοιχεία όμως του ΙΠ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων. Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς:

Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων. Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς: Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς: 1) Το πρώτο σύστημα είναι η καπιταλιστική οικονομία ή οικονομία της αγοράς:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου Η συζήτηση γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα συνήθως επικεντρώνεται στο θέμα του ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές.

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. 1 2 Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. Στόχος: Να αποδείξουν οι φοιτητές από μόνοι τους πόσες πολλές έννοιες βρίσκονται στην τομή των δύο

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4.1 ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4.1 ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1/7 Το κύριο οικονομικό πρόβλημα Έχει παγκόσμια ισχύ Από αυτό απορρέουν όλα τα άλλα οικονομικά προβλήματα Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 3: Εργαλεία Κανονιστικής Ανάλυσης Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Η Διαχρονική Προσέγγιση Η διαχρονική προσέγγιση έχει ως σημείο εκκίνησης τις τεχνολογικές και αγοραίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή Πίνακας περιεχομένων Ευχαριστίες του εκδότη.................................................... 13 Πρόλογος............................................................... 15 [Mέρος 1] Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΑΖΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ / ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ: 1207Μ065

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ : ανέπτυξε ένα πρότυπο σύμφωνα με το οποίο διέκρινε 5 στάδια οικονομικής ανάπτυξης, από τα οποία υποστήριξε

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016 1) «Η ελληνική οικονομία είναι κατά βάση αγροτική». Όπως άλλωστε προκύπτει από τη συμμετοχή του προϊόντος του αγροτικού τομέα της χώρας μας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ που ανέρχεται σε A. 25% B. 33% C. 10%

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Οι οικονομολόγοι έχουν μελετήσει διεξοδικά την λειτουργία της πολυεθνικής επιχείρησης και η σχετική βιβλιογραφία ξεκινά ουσιαστικά στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 17 19 Ιουνίου 2014 Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε τραπεζικά και άλλα στελέχη της αγοράς που δεν είναι οικονομολόγοι και επιθυμούν να κατανοήσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή Επιστήμη.

Η Περιφερειακή Επιστήμη. VII. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η Περιφερειακή Επιστήμη. Τι είναι; Τι την συνέθεσε; ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι δυνατότητες της περιφερειακής οικονομικής ανάλυσης είναι περιορισμένες. Η φύση των προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομολόγοι μελετούν...

Οι οικονομολόγοι μελετούν... Οι οικονομολόγοι μελετούν... Πώς αποφασίζουν οι άνθρωποι. Πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι άνθρωποι. Ποιες δυνάμεις επηρεάζουν την οικονομία συνολικά. Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής; Μακροοικονομική:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι χρήμα; 2. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 3. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 1 Εισαγωγή Στην 2 η ενότητα διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 27 Βιογραφικά συγγραφέων 28 ΜΕΡΟΣ 4 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 29 15 Εισαγωγή στη μακροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Λειτουργικός στόχος του σχολείου είναι η μόρφωση των ανθρώπων. 2. Η επιχείρηση αποτελεί κοινωνική οργάνωση, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη ποσότητά του αυξηθεί κατά 4%, τότε η ζήτησή του είναι: α) ανελαστική. β) ελαστική. γ)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αστικά και περιφερειακά οικονομικά υποδείγματα και μέθοδοι... 37

Περιεχόμενα. Αστικά και περιφερειακά οικονομικά υποδείγματα και μέθοδοι... 37 Περιεχόμενα Εισαγωγικό σημείωμα του επιμελητή, Δημήτρης Σκούρας....................... 23 Εισαγωγή................................................................................ 25 Η λογική και η οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1.2 Η Επιχείρηση

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1.2 Η Επιχείρηση http://www.economics.edu.gr 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1.2 Η Επιχείρηση : σχολικό βιβλίο 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας µας, το ίδιο σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα εντείνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, θα επιταχύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2000 2013 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές

Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Project1:Layout 1 3/23/2012 3:38 PM Page 1 Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Π. Ε. Πετράκης Η Ελληνική Οικονομία και η κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Συγγραφέας Π.Ε. Πετράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Κεφάλαιο 3 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Ένα από τα βασικά συμπεράσματα του απλού νεοκλασικού υποδείγματος οικονομικής μεγέθυνσης, που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο, είναι ότι δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογική αλλαγή στην οικονομική σκέψη

Η τεχνολογική αλλαγή στην οικονομική σκέψη Η τεχνολογική αλλαγή στην οικονομική σκέψη Kλασικοί Νεοκλασικοί Schumpeter Εξελικτική οικονομική Η ιστορική συγκυρία Η βιομηχανική επανάσταση και η εμφάνιση του νέου βιομηχανικού συστήματος και σημαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 1 Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Ενότητες : 1.2, 1.3) Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Α Ομάδα Α1. Στις παρακάτω προτάσεις να γράψεις στο τετράδιό σου τον αριθμό της κάθε μιας πρότασης και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά...27 2. Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Εισαγωγή Μέρος Πρώτο: Αστικά και Περιφερειακά Οικονομικά Υποδείγματα και Μέθοδοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Χωροθέτηση δραστηριοτήτων: η χωροθέτηση της επιχείρησης στη θεωρία 1. 1 Εισαγωγή 1.2 Κλασικά και νεοκλασικά υποδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2. Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2. Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2. Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3. Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3 - Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Είναι στοιχείο της

Διαβάστε περισσότερα

7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση

7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 1. Το σύστημα του Bretton Woods: 1944 1973 2. Επιχειρήματα υπέρ των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών 3. Η πραγματική εμπειρία σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα