Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick"

Transcript

1

2 Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) (Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραµµάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας), το Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, του Αριστοτελείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, και το Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick της Κύπρου σε συνεργασίας µε τους τοπικούς εκπαιδευτικούς-επιστηµονικούς φορείς (ΕΛΜΕ και Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης) Επιστηµονική - Οργανωτική επιτροπή Έλενα Γρίβα, επίκ. καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Δηµήτριος Κουτσογιάννης, αν. καθηγητής, Τµήµα Φιλολογίας Α.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ντίνας, καθηγητής, ΠΤΝ, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Αναστασία Στάµου, επίκ. καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Άννα Χατζηπαναγιωτίδη, επίκ. καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Frederick, Κύπρος Σωφρόνιος Χατζησαββίδης, καθηγητής, ΤΕΠΑΕ, Α.Π.Θ. Πλήρης βιβλιογραφική αναφορά άρθρου: Γρίβα, Ε., Κουτσογιάννης, Δ., Ντίνας, Κ., Στάµου, Α., Χατζηπαναγιωτίδη, Ά. & Χατζησαββίδης, Σ. (επιµ.) Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ο Κριτικός Γραµµατισµός στη σχολική πράξη», ηµεροµηνία πρόσβασης: ηη/µµ/εε

3

4

5

6

7

8 Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΕ02(ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ) ABSTRACT According to the new program of teaching Ancient Greek in the 1 st grade of High School (2011), teachers should seek new methods of critical approach to the text, so that the students will be able to search different kinds of information, work critically and collaboratively on them, take initiatives, experiment in writing, watch the topic from different sides and present them synthetically in class. This article presents a specific lesson in Ancient Greek (Thucydides, History, 3 rd book, units 74-77), as it was conducted in the A4 class of the 4 th High School in Agia Paraskevi, during the school year In addition, it was evaluated by university students during their teaching practice at school. During the two-hour lesson the students worked in teams, each of which watched the facts from a different side. This way, students understood the real reasons and human motives of the civil war in Corfu and can use them in the better understanding of the human race nowadays. 1. Ο κριτικός γραµµατισµός ως παιδαγωγική τάση Ο γραµµατισµός αποτελεί έναν σχετικά νέο όρο στο ελληνικό λεξιλόγιο και, ενώ περιλαµβάνει την έννοια του αλφαβητισµού, είναι ευρύτερος από αυτόν. Πρόκειται για µετάφραση του αγγλικού όρου literacy, που έχει επίσης αποδοθεί στην ελληνική γλώσσα ως εγγραµµατοσύνη (Ong 1987) και ο οποίος δεν αναφέρεται απλά στην ικανότητα για ανάγνωση και γραφή. Η έννοια «γραµµατισµός» αφορά τη δυνατότητα του ατόµου να λειτουργεί αποτελεσµατικά σε διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις επικοινωνίας, χρησιµοποιώντας κείµενα γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς επίσης µη γλωσσικά κείµενα (λ.χ. εικόνες, σχεδιαγράµµατα, χάρτες κ.λπ.). Το ερώτηµα σχετικά µε τις ικανότητες και τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν αναπτύξει τα µέλη µιας κοινωνίας για να θεωρηθούν εγγράµµατα άτοµα δηλαδή που έχουν κατακτήσει ένα «βασικό», έστω, επίπεδο γραµµατισµού σύµφωνα µε τις εκάστοτε κοινωνικές απαιτήσεις δεν είναι διόλου απλό. Εξάλλου, η απάντηση στο

9 ερώτηµα αυτό µπορεί να διαφέρει από κοινωνία σε κοινωνία και σίγουρα αλλάζει από τη µια ιστορική στιγµή στην άλλη, εφόσον συνεχώς αλλάζουν οι συνιστώσες της επικοινωνίας. Είναι γεγονός πάντως ότι ο γραµµατισµός αποτελεί βασικό κριτήριο για κοινωνική καταξίωση και ότι η έλλειψή του και ειδικότερα ο αναλφαβητισµός αποτελεί κριτήριο κοινωνικού στιγµατισµού. Αυτό είναι βεβαίως φυσικό, αφού η ικανότητα για ανάγνωση και γραφή υπήρξε διαχρονικά στενά συνδεδεµένη µε κοινωνικούς παράγοντες, όπως η κοινωνική τάξη και η οικονοµική ευρωστία. Ο γραµµατισµός έχει διάφορες µορφές, καθώς από τους ειδικούς έχει γίνει κατά καιρούς λόγος για κοινωνικό, σχολικό, λειτουργικό, κριτικό γραµµατισµό κ.α. Ειδικά η έννοια του κριτικού γραµµατισµού αποτελεί σήµερα αντικείµενο συζήτησης και η αναγκαιότητα της κριτικής παιδαγωγικής υπαγορεύεται από το ανερχόµενο σήµερα κύµα απολυταρχισµού σε όλο τον κόσµο. Από τις νέες πολιτικές συνθήκες που απειλούν να ακυρώσουν κάθε υπόσχεση δηµοκρατίας στον 21 ο αιώνα. Σήµερα αναγνωρίζεται ότι δεν µπορεί να υπάρξει πραγµατική δηµοκρατία χωρίς ουσιαστικά εκπαιδευµένους πολίτες. Η εκπαίδευση αποτελεί την πλέον σηµαντική συνθήκη για την ισότητα και τη δικαιοσύνη. Είναι πρωταρχικό στοιχείο της πολιτικής, γιατί παρέχει τη γνώση και τις δεξιότητες µέσω των οποίων τα άτοµα καθίστανται δρώντα κοινωνικά υποκείµενα. (Βλ. Castoriadis 1997). Και η νεολαία συµβολίζει την ευθύνη της κοινωνίας προς το µέλλον. Την ευθύνη της συµµετοχής σε αποφάσεις που επηρεάζουν τις ζωές µας και της µη εκχώρησης της δηµόσιας σφαίρας στους «επαγγελµατίες πολιτικούς» (Βλ. Γούναρη & Γρόλλιος 2010). Ο κριτικός γραµµατισµός στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών στις λειτουργίες των κυρίαρχων µορφών γραµµατισµού, καθώς και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης απέναντί τους. Επισηµαίνεται η ιδεολογική πλευρά των πρακτικών γραµµατισµού και υποστηρίζεται ότι, όπως όλες οι χρήσεις της γλώσσας, έτσι και οι µορφές του γραµµατισµού διαµορφώνουν αλλά και διαµορφώνονται µέσα από ιδεολογικές θέσεις συνδεδεµένες µε µορφές κοινωνικής εξουσίας (Παραδέλλης 1977). Όπως και στην περίπτωση του λειτουργικού γραµµατισµού, δίνεται και εδώ έµφαση στην επίτευξη κοινωνικών στόχων, οι οποίοι όµως δεν αντιµετωπίζονται ως δεδοµένοι, αλλά υπόκεινται σε κριτική ανάλυση ως µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ωστόσο, το σηµερινό σχολείο παρά τις επιµέρους βελτιώσεις του- απέχει πολύ από την εικόνα αυτή και έχει αποτύχει να προετοιµάσει επαρκώς τους µαθητές του για

10 τις συνεχώς µεταβαλλόµενες απαιτήσεις µιας εξελιγµένης τεχνολογικά οικονοµίας. Αποτυγχάνει, κυρίως, να προετοιµάσει τους µαθητές του να σκέφτονται κριτικά και δηµιουργικά, όσον αφορά την ανάπτυξη εκλεπτυσµένων δεξιοτήτων γραµµατισµού, προκειµένου να κάνουν οι τελευταίοι αποτελεσµατικές επιλογές στην εργασία, την πολιτική, την κουλτούρα, την οικονοµία, τις προσωπικές σχέσεις. Στο σηµερινό σχολείο πλεονάζει ακόµη η εισήγηση των εκπαιδευτικών, η επανάληψη, η αποµνηµόνευση των µαθητών. Οι τελευταίοι ελάχιστα ενθαρρύνονται να αµφισβητούν εποικοδοµητικά αυτά που λέγονται µέσα στις τάξεις, µε αποτέλεσµα να µην αποκτούν πραγµατική γνώση. Οι µαθητές µαθαίνουν το «τι», σπάνια το «πώς» και το «γιατί». Το αποτέλεσµα: η δηµιουργία άκριτων και εύκολα χειραγωγούµενων ανθρώπων. Από το σχολείο απουσιάζει συχνά ο κριτικός γραµµατισµός που θα ενισχύσει τους µαθητές όχι µόνο να κατανοήσουν τον κόσµο γύρω τους, αλλά και να αποκτήσουν το θάρρος που χρειάζονται για να αλλάξουν την κοινωνική τάξη πραγµάτων όπου αυτό είναι αναγκαίο. Η παιδαγωγική µας έχει συρρικνωθεί στην εφαρµογή ταξινοµιών που υποτάσσουν τη γνώση σε µορφές µεθοδολογικής αναζήτησης, ενώ οι διδακτικές θεωρίες γίνονται όλο και πιο τεχνικές και τυποποιηµένες προς όφελος της αποδοτικότητας, της διαχείρισης και του ελέγχου ιδιαίτερων µορφών γνώσης. Για τους παραπάνω λόγους ο κριτικός γραµµατισµός πρέπει να γίνει ένας από τους βασικότερους στόχους της ελληνικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες, ειδικά σε αυτή του Λυκείου, στην οποία φοιτούν µαθητές/τριες που έχουν ηλικιακά διαµορφώσει κριτική σκέψη. Η κριτική ανάγνωση είναι απόρροια της κριτικής σκέψης (Ματσαγγούρας 2006). Αρχίζει από την προσωκρατική εποχή και διασώζεται στους επόµενους αιώνες ως εναλλακτική διδακτική πρόταση. Στον αιώνα µας τέθηκε επιτακτικά ως αίτηµα της Νέας Αγωγής, κυρίως µε τις εργασίες του J. Dewey. Μετά τη δεκαετία του 60 θεωρήθηκε η βάση της αντιαυταρχικής αγωγής και της παιδοκεντρικής διδασκαλίας, τροφοδοτώντας νέες προσδοκίες για προώθηση της γνώσης µε ταυτόχρονη ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και χειραφέτηση του νέου ανθρώπου. Στόχος του κριτικού γραµµατισµού δεν είναι µόνο η ανάπτυξη της ικανότητας που επιτρέπει στους/στις µαθητές/-τριες να χειρίζονται διάφορα είδη και τύπους λόγου, αλλά η απόκτηση βαθιάς και ουσιαστικής γνώσης για τη γλώσσα, η συνειδητοποίηση της δυναµικής των νοηµάτων των διαφόρων τύπων λόγου, τα οποία κατασκευάζονται

11 µέσω της γλώσσας, και η κατανόηση των µεθόδων µε τις οποίες κατασκευάζεται η γνώση, και ειδικότερα η σχολική γνώση. Ο κριτικός γραµµατισµός αφορά στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των µαθητών/τριών απέναντι στις γλωσσικές χρήσεις, τους τρόπους µε τους οποίους κάθε γλωσσική χρήση εγγράφει και αντανακλά κοινωνικές πρακτικές, αλλά και πώς µέσω της διαφοροποίησης της γλωσσικής χρήσης αυτές οι κοινωνικές πρακτικές µπορούν εξίσου να διαφοροποιηθούν.(δανασσή- Αφεντάκη κ.ά. 2002). Θεµελιακή, λοιπόν, αρχή της παιδαγωγικής του κριτικού γραµµατισµού είναι ότι τα κείµενα αποτελούν κοινωνικές δράσεις που, µέσω των διαφοροποιηµένων ανά περίσταση γλωσσικών υλικών τους και των εν γένει δοµικών στοιχείων τους, κατασκευάζουν, κατ επιλογή και συνειδητά, ποικίλες οπτικές του κόσµου και πραγµατικότητες, κοινωνικές ταυτότητες, ρόλους, αξίες, σχέσεις. Η αρχή αυτή προϋποθέτει επαρκή επίγνωση της «εξουσίας της γλώσσας» αλλά και της «γλώσσας της εξουσίας». Οι σχετικές µε τον κριτικό γραµµατισµό πρακτικές είναι αναγνωστικές και συγγραφικές και εξυπηρετούν την ανάγκη αποδόµησης και ανα-δόµησης κειµένων. Στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του κριτικού γραµµατισµού εντάσσεται η αναµόρφωση της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, αναµόρφωση που αποτυπώνεται στο πρόγραµµα σπουδών για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών της πρώτης τάξης του Λυκείου, που εκπονήθηκε το Σ αυτό ορίζεται ότι µε βάση τη λογική του γραµµατισµού πρέπει να αναζητηθεί µια νέα διάσταση διδακτικής και παιδαγωγικής προσέγγισης του µαθήµατος, η οποία θα διευκολύνει: την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αναζήτηση πληροφοριών την κριτική επεξεργασία και συνθετική παρουσίαση των δεδοµένων που συλλέγονται τη χρήση πολυτροπικών κειµένων και ποικίλων σηµειωτικών πόρων την πραγµάτευση ενός θέµατος από διαφορετικές οπτικές γωνίες τον πειραµατισµό κατά το γράψιµο και την παραστατικότητα στην παρουσίαση τη συνεργατική µάθηση και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών εντός της οµάδας (Πρόγραµµα Σπουδών Αρχαίων Ελληνικών Α Λυκείου). Χρειάζεται, ακόµα, να κατανοηθεί ότι «διαβάζω κριτικά» σηµαίνει «τοποθετούµαστε κριτικά έναντι των πληροφοριών-ιδεών ενός κειµένου, λαµβάνοντας υπόψη τον σκοπό, τον τρόπο και τα µέσα πραγµάτωσής του, ποια συµφέροντα

12 εξυπηρετεί, τα νοήµατα και τις εναλλακτικές προοπτικές των νοηµάτων του και τις αντιπαραβάλλουµε µε αυτές άλλων κειµένων που λειτουργούν διαφορετικά». «Γράφω κριτικά» σηµαίνει ότι «συνοικοδοµούµε ποικίλα πράγµατα και νοήµατα, µέσα από ανοµοιογενείς και διαφορετικές κάθε φορά χρήσεις του λόγου και µετασχηµατίζουµε οπτικές του κόσµου που αναδεικνύονται και από άλλα κείµενα, επενδύοντας ρητά στο πώς µπορεί να κατασκευάζονται οι οπτικές αυτές». Η διαδικασία της κριτικής ανάγνωσης είναι περισσότερο προφανής και, ως εκ τούτου, λιγότερο «προβληµατική» από τη διαδικασία της κριτικής γραφής, αν και το ίδιο δυναµική. Αν λάβουµε υπόψη µας τις παραπάνω θεωρητικές αρχές, επισηµάνσεις και διδακτικές προσεγγίσεις προτάσεις, µπορούµε να αντιληφθούµε ότι η εφαρµογή οµαδοσυνεργατικών µεθόδων µάθησης είναι αναγκαία κατά τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στην πρώτη τάξη του Λυκείου, όχι µόνο ως συνέχεια των πρακτικών που εφαρµόζονται στο Γυµνάσιο, αλλά και διότι συµβάλλουν στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των µαθητών/τριών. Επίσης, µε την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία δίνεται η δυνατότητα αµεσότερης ερµηνευτικής προσέγγισης ενός κειµένου και αναγωγής του στη σηµερινή πραγµατικότητα, κοινωνική και πολιτική, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις δε διαφέρει. Με τη συνεργατική µέθοδο οι µαθητές/τριες µπορούν να αντιληφθούν πιο άµεσα τα κίνητρα της ανθρώπινης δράσης, να επιχειρήσουν µια πιο πολυπρισµατική προσέγγιση της πραγµατικότητας, η οποία θα τους βοηθήσει στη διαµόρφωση πιο ώριµης πολιτικής συνείδησης, προκειµένου να είναι σε θέση να κατανοήσουν πιο ορθολογικά τη «ζώσα πραγµατικότητα» της εποχής τους. 2. Το µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις αναφορικά µε την αξία διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών στην εκπαίδευση. Πιστεύουµε ότι οι τρεις λόγοι τους οποίους παραθέτει ο Ι.Θ. Κακριδής για το ενδιαφέρον των αρχαίων ελληνικών είναι όσο ποτέ άλλοτε επίκαιροι: «Πρώτ απ όλα γιατί είµαστε Έλληνες: από τον καιρό του Οµήρου ως σήµερα έχουν περάσει 2700 χρόνια. Στους αιώνες που κύλησαν, οι Έλληνες βρεθήκαµε συχνά στο απόγειο της δόξας, άλλοτε πάλι στα χείλη µιας καταστροφής ανεπανόρθωτης νικήσαµε και νικηθήκαµε αµέτρητες φορές δοκιµάσαµε επιδροµές και σκλαβιές αλλάξαµε

13 θρησκεία στους τελευταίους αιώνες η τεχνική επιστήµη µετασχηµάτισε βασικά τη µορφή της ζωής µας και όµως κρατηθήκαµε Έλληνες, µε την ίδια γλώσσα φυσικά εξελιγµένη-, µε τα ίδια ιδανικά, τον ίδιο σε πολλά χαρακτήρα και µε ένα πλήθος στοιχεία του πολιτισµού κληρονοµηµένα από τα προχριστιανικά χρόνια. Στον πνευµατικό τοµέα, κανένας λαός δεν µπορεί να προκόψει, αν αγνοεί την ιστορία του δηλαδή τον ίδιο του τον εαυτό. Έπειτα, γιατί είµαστε κι εµείς Ευρωπαίοι. Ολόκληρος ο ευρωπαϊκός πολιτισµός στηρίζεται στον αρχαίο ελληνικό, µε συνδετικό κρίκο τον ρωµαϊκό. Με τους άλλους Ευρωπαίους µας δένει βέβαια και ο χριστιανισµός, όσο και να µας χωρίζουν ορισµένα δόγµατα. Μα και ο χριστιανισµός έπρεπε να δουλευτεί πρώτα µε την ελληνική σκέψη, για να µπορέσει ν απλώσει έπειτα στον ευρωπαϊκό χώρο». Τα αρχαία ελληνικά, όπως και όλα τα άλλα γνωστικά αντικείµενα, µπορούν να έχουν θέση σε ένα σύγχρονο πρόγραµµα σπουδών, αρκεί να µετατεθεί το κέντρο βάρους της διδασκαλίας από την παροχή γνώσεων στην ενεργητική-κριτική µάθηση, από την παθητική αποµνηµόνευση γνώσεων στην ανάπτυξη ικανοτήτων για αποτελεσµατική διαχείριση της γνώσης. Η εφαρµογή ενός αντίστοιχου µοντέλου γραµµατισµού στο µάθηµα των ΑΕ συνεπάγεται την ενθάρρυνση ποικίλων παραµέτρων: τη συνεξέταση σηµείων της ΑΕ µε τη ΝΕ γλώσσα τη δηµιουργική σύνδεση αρχαίου και σύγχρονου κόσµου τη µελέτη της ανθρώπινης εµπειρίας και την πολύπλευρη ευαισθητοποίηση του µαθητή ως προς το γνωστικό αντικείµενο. Προκειµένου, λοιπόν, να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών, χρειάζεται η αναζήτηση εκ µέρους του διδάσκοντος καινοτόµων διδακτικών δράσεων. Μόνο µε ανάλογες διδακτικές πρακτικές είναι εφικτή τόσο η σύνδεση του αρχαίου και του σύγχρονου κόσµου όσο και η ευαισθητοποίηση του/της µαθητή/τριας προς το γνωστικό αντικείµενο. Από την άλλη, η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος είναι ο κινητήριος µοχλός που θα δώσει την ώθηση στην κριτική ανάγνωση των αρχαίων ελληνικών κειµένων, την αναζήτηση των κινήτρων δράσης των ανθρώπων, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στα γεγονότα, και στη σύγκριση µε τα αντίστοιχα κίνητρα δράσης των ανθρώπων της εποχής µας, ειδικά όσων κατέχουν θέσεις εξουσίας ή σε µια δεδοµένη στιγµή διαθέτουν την ισχύ. Η σύγκριση αυτού του είδους οδηγεί αναµφίβολα στην καλύτερη και πιο εµπεριστατωµένη κατανόηση τόσο της αρχαίας όσο και της σηµερινής πραγµατικότητας. Υπό αυτό το πρίσµα η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών αποκτά

14 ιδιαίτερη διδακτική βαρύτητα και συµβάλλει τα µέγιστα στην παιδαγωγική του κριτικού γραµµατισµού. Για αυτό η χρήση οµαδοσυνεργατικών µοντέλων διδασκαλίας στην αρχαία ελληνική προσφέρει, εκτός από κοινωνικές δεξιότητες, όπως η κοινωνικοποίηση, τη δυνατότητα κριτικής αφύπνισης των µαθητών/τριών. Το οµαδοσυνεργατικό διδακτικό µοντέλο στο µάθηµα των αρχαίων ελληνικών για την πρώτη τάξη του Λυκείου, το οποίο προτείνουµε, αφορά τα Κεφάλαια από το 3 ο βιβλίο της Ιστορίας του Θουκυδίδη. Είναι σύµφωνο µε τη διδακτέα ύλη στο αντίστοιχο µάθηµα και µε τους στόχους που θέτει το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, το οποίο αποτελεί τον οδηγό για τη διδασκαλία του µαθήµατος. Ειδικότερα, στο Α.Π.Σ. προβλέπεται ότι µε τη διδασκαλία επιλεγµένων ενοτήτων από τα «Κερκυραϊκά» επιδιώκεται: α) η παρουσίαση και ο χαρακτηρισµός της παθολογικής συµπεριφοράς την οποία εκδηλώνει ο άνθρωπος σε καιρό εµφύλιων πολεµικών συγκρούσεων, β) ο εντοπισµός των αιτίων τόσο της ανθρώπινης συµπεριφοράς σε κατάσταση πολέµου όσο και της γένεσης αυτής της ακραίας κατάστασης στην επιδίωξη του ἄρχειν και κρατεῖν, την πλεονεξία/ ὠφελία, το δέος και τη φιλοτιµία, γ) η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίον ο ιστορικός επιχειρεί να συστηµατοποιήσει αυτά τα αίτια: η έννοια της φύσεως του ἀνθρώπου, δ) η κατανόηση της ερµηνείας της ιστορίας από τον Θουκυδίδη µε αφετηρία την ανθρωπολογία και φιλοσοφία της ιστορίας: ο «ρεαλισµός της πολιτικής ισχύος» και οι συνέπειές του: τα παθήµατα και η τραγικότητα του ανθρώπου σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο. Επίσης, κύριος γραµµατισµός που προτείνεται από το Α.Π.Σ. για την παράγραφο 75 του 3 ου βιβλίου του Θουκυδίδη είναι η κατανόηση από τους/τις µαθητές/τριες των πολλαπλών τρόπων δήλωσης της αιτιολόγησης στο πλαίσιο της εξιστόρησης. Από την άλλη, για τη διδασκαλία των παραγράφων 76 και 77 του 3 ου βιβλίου του Θουκυδίδη ως κύριος στόχος προτείνεται η κατανόηση του ψυχολογικού παράγοντα στη λήψη αποφάσεων µέσα από το ζεύγος αυτοκυριαρχία πανικός (τάξη αταξία). Το προτεινόµενο οµαδοσυνεργατικό µοντέλο έχει λάβει υπόψη του τους παραπάνω διδακτικούς στόχους και επιδιωκόµενους γραµµατισµούς. Παράλληλα, είναι σύµφωνο µε το γνωστικό µοντέλο του Bloom, το οποίο δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης της λογικής, συνακολουθητικής, αναλυτικής και συγκλίνουσας σκέψης και αποτελεί χρήσιµο εργαλείο, τόσο στα χέρια του ειδικού σχεδιαστή των αναλυτικών

15 προγραµµάτων, όσο και στα χέρια του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα οργανώσει το περιεχόµενο του µαθήµατος, θα βάλει στόχους και θα αξιολογήσει την επίτευξή τους (Χατζηγεωργίου 1998). Κατά τον προγραµµατισµό του Bloom, σε ό,τι αφορά τη στοχοθεσία, ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποφασίσει ποιες πληροφορίες θα αποτελέσουν το περιεχόµενο της διδασκαλίας του (γνώση), να επιλέξει τρόπους που θα βοηθήσουν στη διευκόλυνση και την αξιολόγηση της κατανόησης του περιεχοµένου (κατανόηση) και θα προσφέρουν ευκαιρίες εφαρµογής της γενικής γνώσης σε συγκεκριµένες περιπτώσεις (εφαρµογή). Η στοχοθεσία πρέπει να συµπεριλάβει αναλύσεις και κατηγοριοποιήσεις των στοιχείων και των σχέσεων του περιεχοµένου της διδασκαλίας (ανάλυση), παραγωγή προσωπικών εκθέσεων και προτάσεων (σύνθεση) και τέλος, κρίσεις για τα στοιχεία που αποτελούν το περιεχόµενο του µαθήµατος (αξιολόγηση) (Ματσαγγούρας 2001). Το διδακτικό µοντέλο που εφαρµόσαµε στην πράξη µε τις αρχές της συνεργατικής µάθησης έχει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, τόσο σε επίπεδο στόχων όσο και σε επίπεδο διαδικασίας. Εκτός από την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των µαθητών/τριών κατά τη διδακτική πράξη προσφέρει τη δυνατότητα της γνώσης, της κατανόησης, της εφαρµογής, της ανάλυσης, της σύνθεσης και της αξιολόγησης. Ειδικά η διαδικασία της αξιολόγησης συνδέεται µε την κριτική αφύπνιση του/της µαθητή/τριας και την καλύτερη κατανόηση της κοινωνικής και πολιτικής πραγµατικότητας σε βαθµό που να προωθούνται οι στόχοι της παιδαγωγικής του κριτικού γραµµατισµού. 3. Η διαδικασία Μετά την ανάλυση των παραγράφων 74-77, όπως προβλέπεται στο ωρολόγιο πρόγραµµα και στο ΑΠΣ, σε δύο διδακτικές ώρες εφαρµόστηκε η ακόλουθη διαδικασία: - Οι µαθητές/τριες της τάξης χωρίστηκαν σε πέντε οµάδες. Αυτή είναι µια διαδικασία, µε την οποία έχουν εξοικειωθεί, αφού σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς εφαρµόστηκαν και άλλες οµαδοσυνεργατικές διδασκαλίες. Η κάθε οµάδα πάντως φροντίζουµε να είναι ετερογενής και µεικτή, προκειµένου µέσω της διάδρασης, της ανάληψης πρωτοβουλιών και της ανατροφοδότησης της οµάδας να επιτυγχάνονται οι αρχές της εξατοµικευµένης µάθησης. Επιπλέον, τους ζητείται να δοθεί όνοµα στην

16 οµάδα τους, γεγονός που αποτελεί το συνεκτικό κρίκο για κάθε οµάδα - Σε κάθε οµάδα δόθηκε η εξής εργασία: ΟΜΑΔΑ Α: Φανταστείτε ότι είστε οι εκπρόσωποι των Κερκυραίων ολιγαρχικών και έχετε µαζευτεί στο σπίτι ενός από σας, για να συζητήσετε τις εναλλακτικές που έχετε µετά την επικράτηση των δηµοκρατικών στη σηµερινή µάχη. Δραµατοποιείστε το διάλογο που έκαναν οι Κερκυραίοι ολιγαρχικοί, όπου θα φαίνεται η αγωνία τους, η απελπισία τους,ο πανικός τους, καθώς και η απόφαση που τελικά πάρθηκε (για ποιους λόγους, τι εξυπηρετεί ).Μπορείτε να ξεκινήσετε το διάλογο ως εξής: -Δύσκολα τα πράγµατα σήµερα,συνάδελφοι Φάγαµε µεγάλη ήττα από τους εχθρούς µας τους δηµοκρατικούς -Δυστυχώς Είχαν την τύχη µε το µέρος τους, µα τους θεούς -Εγώ δεν πιστεύω ότι είχαν µόνο τύχη Για σκεφτείτε τι άλλο είχαν ΟΜΑΔΑ Β: Φανταστείτε ότι είστε οι Κορίνθιοι και οι µισθοφόροι που πήγαν να βοηθήσουν τους ολιγαρχικούς και που τώρα, µετά την ήττα των τελευταίων, αποφάσισαν να φύγουν κρυφά µε την κορινθιακή τριήρη. Δραµατοποιείστε το διάλογο που έκαναν µεταξύ τους το βράδυ πριν την αποχώρησή τους, όπου θα διαφαίνεται ο φόβος τους, το ένστικτο της αυτοσυντήρησης Μπορείτε να ξεκινήσετε ως εξής: -Είδατε τι έγινε σήµερα; Άλλα µας έλεγαν πριν ξεκινήσουµε οι Λακεδαιµόνιοι Πως τάχα οι ολιγαρχικοί είχαν εδώ το πάνω χέρι και θα ήταν µια εύκολη νίκη, σίγουρα λεφτά -Ναι, ναι και παραλίγο να τα παίρναµε µαζί µας στον Αχέροντα, δώρο για το βαρκάρη ΟΜΑΔΑ Γ: Φανταστείτε ότι είστε οι Αθηναίοι στρατηγοί και συζητάτε την αποστολή του Νικόστρατου στην Κέρκυρα. Δραµατοποιείστε το διάλογο, όπου θα φαίνονται οι σκοπιµότητες των Αθηναίων πίσω από την «ειρηνευτική» αυτή αποστολή. Μπορείτε να ξεκινήσετε ως εξής: -Φίλοι στρατηγοί, σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποµακρυνθούµε από την Κέρκυρα. Οι αγγελιαφόροι µίλησαν για ξεκάθαρη νίκη της δηµοκρατικής παράταξης, οπότε θα πρέπει να γίνει αισθητή η παρουσία µας.

17 -Δίκιο έχεις φίλτατε. Διακυβεύονται πολλά συµφέροντα της Αθήνας. Την Κέρκυρα τη χρειαζόµαστε, γιατί -Για όλους αυτούς τους λόγους, θα χρειαστεί να στείλουµε κάποιον από µας, ήπιο και µετριοπαθή, για να τους πείσει ΟΜΑΔΑ Δ: Φανταστείτε ότι είστε οι Κερκυραίοι ολιγαρχικοί που µόλις έµαθαν την πρόθεση των δηµοκρατικών να τους διώξουν µαζί µε τις Αθηναϊκές τριήρεις και να τους στείλουν στην Αθήνα. Δραµατοποιείστε το διάλογο που έκαναν µόλις έµαθαν τα σχέδια των δηµοκρατικών, όπου θα διαφαίνεται ο φόβος τους για το µέλλον, η ανησυχία τους για την τύχη τους στην Αθήνα και η απόφαση στην οποία κατέληξαν. Μπορείτε να ξεκινήσετε ως εξής: -Τα µάθατε τα νέα; Οι φίλοι του Πειθία βρήκαν τρόπο να µας ξεφορτωθούν µια και καλή -Μα τι ναι αυτά που λες; Μίλα καθαρά. Τι έµαθες; ΟΜΑΔΑ Ε: Φανταστείτε ότι είστε οι αρχηγοί του Πελοποννησιακού στόλου (ο Αλκίδας, ο Βρασίδας και οι ναύαρχοι των υπόλοιπων πλοίων) και αποφασίζετε να πάτε στην Κέρκυρα να βοηθήσετε τους ολιγαρχικούς εκεί µετά την ήττα τους και τον εκτοπισµό τους από τους δηµοκρατικούς στο νησάκι απέναντι από την Κέρκυρα. Δραµατοποιείστε το διάλογο που έκαναν, όπου θα διαφαίνονται οι προθέσεις των Λακεδαιµονίων απέναντι στους Κερκυραίους και Αθηναίους αντίστοιχα, καθώς και το σχέδιο για την επικείµενη ναυµαχία. Μπορείτε να ξεκινήσετε ως εξής: -Λοιπόν, συνάδελφοι τα νέα από την Κέρκυρα για τους δικούς µας δυστυχώς δεν είναι καθόλου καλά. Οι αγγελιαφόροι µας ενηµέρωσαν ότι όχι µόνο ηττήθηκαν, αλλά τους έδιωξαν κιόλας απ το νησί τους οι δηµοκρατικοί. Μάλιστα, έχουν και 12 πλοία από την Αθήνα µε το Νικόστρατο στρατηγό -Αυτά είναι πολύ δυσάρεστα νέα. Δεν πρέπει να αφήσουµε µόνους τους δικούς µας και τους εχθρούς µας να αλωνίζουν και να τους παίρνουν όλους µε το µέρος τους - και να κάνουν τους καλούς µεσολαβητές

18 Πορεία διδασκαλίας Οι µαθητές, καθισµένοι σε οµάδες, µελετούν την εργασία που τους ανατέθηκε στο φύλλο εργασίας και τους δίνεται ο απαιτούµενος χρόνος (µία διδακτική ώρα), προκειµένου να συζητήσουν,να µελετήσουν το ήδη διδαγµένο πρωτότυπο κείµενο, να το δουν από ορισµένη οπτική γωνία µε την αρχή της ενσυναίσθησης και να παραγάγουν δηµιουργικά το δικό τους έργο. Ο ρόλος του διδάσκοντα στο σηµείο αυτό είναι καθοδηγητικός και συµβουλευτικός, όπου χρειάζεται, προκειµένου να επιτευχθεί η παιδαγωγική αρχή της αυτενέργειας των µαθητών. Στη συνέχεια, αφιερώνεται η δεύτερη διδακτική ώρα στην παρουσίαση των εργασιών µε τη σειρά των οµάδων (Α,Β,Γ,Δ,Ε), µια και µε αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η νοηµατική συνέχεια σύµφωνα µε τη σειρά των γεγονότων που περιγράφονται στο σχολικό εγχειρίδιο. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται σε µισή ώρα περίπου, οπότε ο υπόλοιπος διδακτικός χρόνος (15 λεπτά) αφιερώνεται στην αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση των οµάδων µεταξύ τους, καθώς και µια γενική ανασκόπηση και θεώρηση από τον διδάσκοντα. Η κάθε οµάδα ανακοινώνει αρχικά το όνοµά της: η οµάδα Α ονοµάστηκε Ταξιαρχία Μπέλφαστ, η Β Σύνδεσµος Μισθοφόρων, η Γ Αθηναϊκά συµφέροντα, η Δ Φοβισµένοι Ολιγαρχικοί και η Ε Ολιγαρχικός Συνασπισµός. Στη συνέχεια, η οµάδα Α παραθέτει τους λόγους της επικράτησης των δηµοκρατικών και το απονενοηµένο διάβηµα των ολιγαρχικών να κάψουν την αγορά, η οµάδα Β καταδεικνύει το φόβο και τη βιασύνη των µισθοφόρων να φύγουν όσο γίνεται γρηγορότερα, η οµάδα Γ τους πολιτικούς λόγους πίσω από την αποστολή του Νικόστρατου ως «ειρηνευτικής δύναµης», η οµάδα Δ τον τρόµο των αποκλεισµένων ολιγαρχικών στη Βίδο στο ενδεχόµενο αποστολής τους στην Αθήνα και η οµάδα Ε το σχέδιο δράσης των Σπαρτιατών για να βοηθήσουν τους ολιγαρχικούς, µια και οι δηµοκρατικοί στην Κέρκυρα βρίσκονται σε σύγχυση. Οι µαθητές είναι ήδη εξοικειωµένοι µε την οµαδοσυνεργατική µέθοδο, συνεπώς ακόµη και οι πιο συνεσταλµένοι και ντροπαλοί λαµβάνουν πλέον το λόγο και έχουν συγκεκριµένο ρόλο στην οµάδα τους. Μάλιστα, εφόσον πρόκειται για δραµατοποίηση έχουν όλοι εξίσου επιφορτιστεί µε την «εκφώνηση» µέρους της στιχοµυθίας, οπότε επιτυγχάνονται και οι παιδαγωγικές αρχές της ίσης αντιµετώπισης και της

19 συµµετοχικότητας όλων των εµπλεκοµένων. Η «δραµατοποίηση» γίνεται στο κέντρο της αίθουσας και ο διδάσκων στο σηµείο αυτό παρακολουθεί -σηµειώνοντας πιθανόν- σιωπηλά από κάποιο σηµείο στο βάθος της αίθουσας, ώστε να δοθεί ο κεντρικός ρόλος και σηµειολογικά στους µαθητές. Κατά τη διάρκεια της «δραµατοποίησης» της κάθε οµάδας, οι υπόλοιπες παρακολουθούν προσεκτικά και στο τέλος χειροκροτούν την οµάδα που ολοκληρώνει την αποστολή της. Ο διδάσκων συντονίζει στο σηµείο αυτό τη σειρά εµφάνισης των οµάδων και επιβραβεύει λεκτικά την καθεµιά που τελειώνει. Aξιολόγηση Μετά το πέρας των δραµατοποιήσεων, τα παιδιά κάθονται όλα στις θέσεις τους στις οµάδες και ο διδάσκων πηγαίνοντας στο κέντρο της αίθουσας τα προσκαλεί σε µία αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση των οµάδων, είτε προφορικά είτε γραπτά µέσω ερωτηµατολογίων: οι µαθητές καλούνται να αξιολογήσουν την αποτελεσµατικότητα της οµάδας, το επίπεδο συνεργασίας όλων των µελών, την ευστοχία επιλογής του υλικού, το χιούµορ, τη δηµιουργικότητα και φαντασία, καθώς και την παραστατικότητα της «δραµατοποίησης». Οι αξιολογήσεις των µαθητών είναι πολύ εύστοχες, γεγονός το οποίο καταδεικνύει το επίπεδο προσοχής και συγκέντρωσης που έχουν καταβάλει. Μάλιστα, διατυπώνουν την άποψη πως µε αυτό τον τρόπο κάνουν µια πιο αποτελεσµατική επανάληψη στα κύρια γεγονότα που έχουν διδαχτεί και τα κατανοούν πολύ περισσότερο, εφόσον δεν εµπλέκονται οι δυσκολίες του αρχαίου κειµένου, της γραµµατικής, του συντακτικού. Τέλος, δε διστάζουν να ανακηρύξουν και νικήτρια οµάδα. Με τον τρόπο αυτό, όχι µόνο επιτυγχάνεται η κριτική και δηµιουργική προσέγγιση του αρχαίου κειµένου, µα και η όξυνση της κριτικής τους σκέψης όσον αφορά στην επιλογή του υλικού, στην απόδοση των γεγονότων υπό ορισµένη οπτική γωνία και στην αυτο- και ετερο-αξιολόγησή τους. Τέλος, ο διδάσκων επιχειρεί µια συνολική ανασκόπηση στο έργο των οµάδων, επιβραβεύει και ανατροφοδοτεί τις οµάδες αναφέροντας τόσο τα θετικά,όσο και τυχόν αρνητικά σηµεία που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της εργασίας και της «εκτέλεσης»: καλό συνεργατικό κλίµα, πληρότητα περιεχοµένου, κατάλληλη υφολογική προσέγγιση ή αντιθέτως αστοχία/ παράλειψη σηµαντικών σηµείων, δυσχερής συνεργασία της οµάδας. Η αλήθεια πάντως είναι πως όσο περισσότερο

20 οµαδοσυνεργατικά δουλεύουν οι µαθητές, τόσο λιγότερες είναι οι αστοχίες και τα λάθη τους,ενώ το κλίµα κατά τη συνεργασία είναι οµαλό. Η συγκεκριµένη οµαδοσυνεργατική διδασκαλία ήταν η πέµπτη της χρονιάς, οπότε οι µαθητές ήταν πλήρως εξοικειωµένοι και ανταποκρίθηκαν µε επιτυχία στα καθήκοντά τους. Δεν θα πρέπει να παραληφθεί άλλωστε και το γεγονός πως η συγκεκριµένη διδασκαλία έγινε και στα πλαίσια άσκησης φοιτητών από το Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα ΦΠΨ, οι οποίοι δήλωσαν πως ήταν η πρώτη τους επαφή µε τέτοιου είδους µορφή µαθήµατος και την αξιολόγησαν πολύ θετικά τόσο δια ζώσης στην τάξη,όσο και στην έκθεση αξιολόγησης που κατέθεσαν στους υπεύθυνους καθηγητές τους. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις Συµπερασµατικά, το εγχείρηµα, όπως άλλωστε φάνηκε, στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, εφόσον µε τρόπο ευχάριστο και δηµιουργικό επετεύχθησαν όλοι οι διδακτικοί στόχοι, δηλαδή η γνώση φιλτραρισµένη από την κριτική µατιά των παιδιών. Τέλος, θεωρούµε ότι η ενεργός εµπλοκή των µαθητών οδήγησε όχι µόνο στην ενεργητική πρόσκτηση της γνώσης, αλλά στην αφοµοίωση και οικειοποίησή της, γεγονός που στις µέρες µας -και όχι µόνο- αποτελεί ζητούµενο του εκάστοτε εκπαιδευτικού συστήµατος. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γούναρη Π, Γρόλλιος Γ, Κριτική Παιδαγωγική. Μια συλλογή κειµένων.αθήνα: Gutenberg. Castoriadis, C The problem of democracy today. The International Journal of Politics and Ecology 3(2): Δανασσή Αφεντάκη, Α., Μιχάλης, Α., Μυλωνάς, Κ., Σπανός, Γ., Φουντοπούλου, Μ., Γλωσσική Επάρκεια: Θεωρία και Πράξη. Αθήνα: Γρηγόρης. Ματσαγγούρας Η, Στρατηγικές διδασκαλίας. Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη. Αθήνα: Gutenberg. Ong, W. J Προφορικότητα και εγγραµατοσύνη. Η εκτεχνολόγηση του λόγου. Μτφρ. Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης. Τίτλος πρωτοτύπου Orality and Literacy. The Technologizing of the World. Λονδίνο: Metheuen. Παραδέλλης Θ Eισαγωγή στην ελληνική έκδοση. Στο W. Ong Προφορικότητα και Eγγραµµατοσύνη, ix-xxxv. Hράκλειο: Πανεπιστηµιακές Eκδόσεις Kρήτης. Πρόγραµµα Σπουδών Αρχαίων Ελληνικών Α Λυκείου, ηλεκτρονική πηγή: Χατζηγεωργίου Ι., Γνώθι το Curriculum: Γενικά και ειδικά θέµατα Αναλυτικών Προγραµµάτων και

21 Διδακτική. Αθήνα: Ατραπός. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΜΑΔΑ Α: «Ταξιαρχία Μπέλφαστ» -Φυσικά και δεν είχαν µόνο τύχη Ας µην ξεχνάµε πως οι περισσότεροι δούλοι πήγαν µε το µέρος τους. -Δεν ήταν αυτό το µοναδικό τους πλεονέκτηµα Είχαν καταλάβει καίριες και στρατηγικές θέσεις µε φυσική οχύρωση -Ναι, δίκιο έχεις Φέρθηκαν πιο έξυπνα από εµάς και πρόλαβαν να καταλάβουν τα υψώµατα και την ακρόπολη -Απορώ ποιος είχε αυτήν τη φαεινή ιδέα να οχυρωθούµε στην αγορά. Αυτό το πράγµα δεν είχε καθόλου προοπτική. -Μάθατε για την ξαφνική αποχώρηση των µισθοφόρων µαζί µε το κορινθιακό πλοίο; -Α, τους κερατάδες Μας παράτησαν έτσι -Σας το είχα πει ότι σοβαρό στρατό µε µισθοφόρους δεν υπήρχε περίπτωση να φτιάξουµε -Συµφωνώ, αλλά δεν είχαµε άλλη επιλογή Βρισκόµασταν σε άµεση απειλή από τους δηµοκρατικούς. -Δεν αντέχω άλλο να βλέπω να δεχόµαστε αλλεπάλληλες ήττες από τους δηµοκρατικούς -Δεν πρέπει να τα συζητάµε όλα αυτά. Πρέπει να δράσουµε άµεσα. Δεν πρέπει να αφήσουµε τους δηµοκρατικούς να καταλάβουν την αγορά -Έχω µια ιδέα: ας κάψουµε όλη την αγορά Ας µην αφήσουµε τίποτα να µείνει για τους δηµοκρατικούς

22 -Ωραία λοιπόν, αποφασίστηκε: θα κάψουµε την αγορά Φωνάξτε όλους τους άντρες ΟΜΑΔΑ Β: «Σύνδεσµος µισθοφόρων» -Φαίνεται πως πρέπει να αποχωρήσουµε, αφού νίκησαν οι δηµοκρατικοί και άµα µείνουµε είναι γνωστό τι µας περιµένει. -Δίκιο έχεις, δεν υπάρχει άλλη λύση. Σύντοµα θα έρθουν και οι Αθηναίοι που έχουν προκαλέσει πολλά δεινά στην οικογένειά µου. Άλλος ένας λόγος για να φύγουµε. -Λοιπόν, τα λόγια είναι περιττά : πρέπει να φύγουµε το συντοµότερο. -Έτσι κι αλλιώς,οι ολιγαρχικοί που θεωρούσαµε γενναίους έκαψαν τα σπίτια τους και το έβαλαν στα πόδια. Καιρός να φεύγουµε κι εµείς σήµερα, αύριο το πολύ -Πλέον η µόνη λύση είναι να φύγουµε κρυφά µε την κορινθιακή τριήρη που είναι στο λιµάνι. -Καλά τα λόγια, αλλά πώς θα φύγουµε χωρίς να το καταλάβουν οι δηµοκρατικοί; -Θα το ρισκάρουµε Δε µας αποµένει τίποτε άλλο πια. Ή θα φύγουµε ή θα πεθάνουµε εδώ. ΟΜΑΔΑ Γ: «Αθηναϊκά συµφέροντα» -Δίκιο έχεις φίλτατε. Διακυβεύονται πολλά συµφέροντα της Αθήνας. Την Κέρκυρα τη χρειαζόµαστε, γιατί παίρνοντας την µε το µέρος µας ενισχύουµε τη δύναµή µας, λόγω της ναυτικής της δύναµης και της γεωγραφικής της θέσης. -Για όλους αυτούς τους λόγους, θα χρειαστεί να στείλουµε κάποιον από µας,ήπιο και µετριοπαθή, για να τους πείσει να συµµαχήσουν µαζί µας και όχι µε τη Σπάρτη. -Κάποιον αρκετά συνετό και έξυπνο, µε ευφράδεια λόγου, που να µπορεί µε ειρηνικό τρόπο να πετύχει την αποστολή µας. -Μπορούµε να στείλουµε έναν από τους στρατηγούς µας -Τι λέτε για το Νικόστρατο; -Ναι, νοµίζω ότι είναι ο κατάλληλος. Με το ειρηνιστικό πνεύµα που τον διακατέχει θα πετύχει συµµαχία δηµοκρατικών και ολιγαρχικών κρατώντας ουδέτερη στάση και θα τους φέρει µε το µέρος µας. -Φέρνοντάς τους µε το µέρος µας θα κάνουµε την Κέρκυρα δηµοκρατική, αλλά συν τοις άλλοις νικώντας τη Σπάρτη, δε θα υπάρχει κίνδυνος να µας υποσκιάσει.

23 -Καταστρέφοντας το στόλο της Σπάρτης και παίρνοντας στην κατοχή µας τα πλοία των Κερκυραίων θα ενισχύσουµε τη ναυτική µας δύναµη και θα γίνουµε κυρίαρχοι της θάλασσας. -Χωρίς να απειλούµαστε και χωρίς να θίγονται τα συµφέροντά µας. -Ναι, έχεις δίκιο. ΟΜΑΔΑ Δ: «Οι φοβισµένοι ολιγαρχικοί» -Μίλα καθαρά. Τι έµαθες; -Χτες, ενώ ήθελε να φύγει ο Νικόστρατος, οι δηµοκρατικοί τον σταµάτησαν και ζήτησαν να αφήσει 5 πλοία µε Αθηναίους. -Και σε αντάλλαγµα θα δώσουν 5 δικά µας επανδρωµένα. -Και µε ποιους θα επανδρώσουν τα πλοία; -Με εµάς φυσικά. Ευκαιρία ψάχνουν να µας διώξουν. -Ναι, αλλά τι θα απογίνουµε στην Αθήνα; -Ε, τι άλλο; Θα µας κάνουν δούλους και θα µας σκοτώσουν. -Τότε τι θα κάνουµε; Θα κάτσουµε µε σταυρωµένα χέρια. -Όχι, δεν πρόκειται να αφήσουµε τους δηµοκρατικούς µετά από τόσους αγώνες που κλάναµε να υπακούσουν -Να πάµε ικέτες σε κάποιο ναό µέχρι να αποφασίσουµε τι θα κάνουµε. -Ο κοντινότερος ναός είναι των Διόσκουρων. Εσείς οι τρεις πηγαίνετε να ειδοποιήσετε τους άλλους κι εµείς να πάµε στο ναό. ΟΜΑΔΑ Ε: «Ολιγαρχικός συνασπισµός» -Ναι, θέλουν να µας χαλάσουν τα σχέδια τα καθάρµατα οι Αθηναίοι. -Πρέπει να δράσουµε αµέσως. -Γι αυτό πρέπει να στείλουµε όλα τα πλοία µας, ώστε να βοηθήσουµε τους συµµάχους µας. -Ας µην αργούµε κι ας τοποθετήσουµε τα πλοία στο αντικρινό λιµάνι. Την επόµενη µέρα: -Παραταχτείτε για ναυµαχία

24 -Μα τι κάνουν αυτοί οι Κερκυραίοι; -Πώς γίνεται να στέλνουν ένα- ένα τα καράβια τους; -Απ ότι φαίνεται οι Κερκυραίοι βρίσκονται σε εσωτερική ταραχή, αφού δε τα έχουν ετοιµάσει. -Ετοιµαστείτε Έρχονται δύο κερκυραϊκά πλοία να µας επιτεθούν -Όχι, έρχονται µε το µέρος µας.είναι ολιγαρχικοί. -Οι Αθηναίοι όµως είναι ήδη παραταγµένοι. -Άρα,ας στείλουµε τα 33 µας πλοία να αντιµετωπίσουν τους Αθηναίους, οι οποίοι είναι ικανοί ναυτικοί. -Ναι, συµφωνώ, κι ας στείλουµε τα υπόλοιπα 20 στους Κερκυραίους, οι οποίοι στέλνουν τα πλοία τους σποραδικά και δε θα αποτελέσουν πρόβληµα. -Δώσε σήµα να πάρουν τις θέσεις τους. -Ετοιµαστείτε για µάχη

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ;

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; Eρωτήματα ποιες επιλογές γίνονται τελικά; ποιες προκρίνονται από το Π.Σ.; ποιες προβάλλονται από το εγχειρίδιο; ποιες υποδεικνύονται από το ίδιο το αντικείμενο; με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ, ΒΙΒΛΙΟ 3 ο,70 (1,2)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ, ΒΙΒΛΙΟ 3 ο,70 (1,2) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ, ΒΙΒΛΙΟ 3 ο,70 (1,2) Εμφύλια διαμάχη στην Κέρκυρα Μετά την καταστολή της αποστασίας των Μυτιληναίων από τους Αθηναίους και την κατάληψη των Πλαταιών από τους Σπαρτιάτες(427π.Χ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Ομάδα: Αριστερίδου Δανάη Ελένη (08) Ευαγγελόπουλος Νίκος (670)

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην Ηµερίδα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε θέµα: «Οικονοµία Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος }

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Είδη αξιολόγησης: αρχική-διαγνωστική, συντρέχουσαδιαμορφωτική, τελική Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 2017 Υπεύθυνος Πράξης Σπυρίδων Δουκάκης Συντονίστρια Δράσης Μαρία Νίκα 1η Έκδοση Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΧΟΣ 1ος:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΧΟΣ 1ος: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΧΟΣ 1 ος : Η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με έμφαση στην εφαρμογή, κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας (προγραμματισμός, διδασκαλία, αξιολόγηση), των Αναδομημένων Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Φυσικής. ρακόπουλος Γρηγόρης, ΠΕ04, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί,

Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Φυσικής. ρακόπουλος Γρηγόρης, ΠΕ04, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί, P P Μαθητής/τρια Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Φυσικής ρακόπουλος Γρηγόρης, ΠΕ04, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί, drakopoulos@kalamari.gr Τίκβα Χριστίνα, ΠΕ19, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί, christinatikva@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός διδακτέας ύλης

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός διδακτέας ύλης Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός διδακτέας ύλης ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΗΜΕΡΗΣΙΟ- ΕΣΠΕΡΙΝΟ) Τάξεις: Α, Β Ημερησίου και Α, Β, Γ Εσπερινού Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Στόχοι της εισήγησης Να παρουσιαστούν οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Υποέργο 3: Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Ευδοκία Καραβά, Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Γυμνασίου. Γυμνάσιο Βεργίνα,

Ιστορία Γυμνασίου. Γυμνάσιο Βεργίνα, Ιστορία Γυμνασίου Γυμνάσιο Βεργίνα, 2012-2013 Ιστορία «Ιστορία, το φως της αλήθειας κι ο δάσκαλος της ζωής» Κικέρων, Ρωμαίος ρήτορας & πολιτικός Διδάσκουμε Ιστορία Α Γυμνασίου: Κ.Μιλτιάδου, Ν.Κασεττά-

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Maria Gravani Open University of Cyprus

Maria Gravani Open University of Cyprus Αντλεί από πρόσφατη έρευνά μου στο ΑΠΚΥ (μελέτη περίπτωσης) στην οποία συμμετείχαν 8 μέλη ΣΕΠ και 16 φοιτητές της ΣΑΚΕ. Η παρουσίαση οργανώνεται γύρω από τα εξής θέματα: Επικοινωνία Κλίμα-ατμόσφαιρα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ, Φυσικός, PhD ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ, Φυσικός, PhD ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ως ΕΡΓΑΛΕΙΟ του ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ, Φυσικός, PhD ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ η μικροδιδασκαλία, είναι μια: μικρογραφία μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη. Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία

Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη. Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία ουκάκη Γ. Σπύρο Μαντζανάρη. Κωνσταντίνο ΠΤ Ε Αιγαίου Pierce College Ερευνητή Εκπ/κό.Ε. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Στη σηµερινή εποχή της εικόνας ασκήθηκαν στο να διαβάζουν µια εικόνα (οπτικός γραµµατισµός). Τα παιδιά βρήκαν πολύ ενδιαφέρουσα την εργασία σε οµάδες.

Στη σηµερινή εποχή της εικόνας ασκήθηκαν στο να διαβάζουν µια εικόνα (οπτικός γραµµατισµός). Τα παιδιά βρήκαν πολύ ενδιαφέρουσα την εργασία σε οµάδες. Φιλοθέη Κολίτση ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 2 ου Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1. Υλοποιήθηκε το σενάριο σύµφωνα µε το σχεδιασµό και τους στόχους του; Το σενάριο υλοποιήθηκε µε σχετική επιτυχία καθώς κάποιοι από τους

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης

Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Τομέας/Δείκτης: Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών Δείκτης 3.1 Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές πρακτικών της παιδαγωγικής του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών. Άννα Φτερνιάτη Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών

Εφαρμογές πρακτικών της παιδαγωγικής του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών. Άννα Φτερνιάτη Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Εφαρμογές πρακτικών της παιδαγωγικής του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών Άννα Φτερνιάτη Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Οι σύγχρονες τάσεις που κυριαρχούν στη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ NEA ΣΧΟΛΕΙΑ: ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ NEA ΣΧΟΛΕΙΑ: ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ NEA ΣΧΟΛΕΙΑ: ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2 ΣΥΝΟΨΗ Σε 800 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΠΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΣ (12-14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι. (1) Στόχοι, περιεχόμενο μαθήματος, η παρατήρηση ως τεχνική συλλογής δεδομένων στο σχολικό περιβάλλον

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι. (1) Στόχοι, περιεχόμενο μαθήματος, η παρατήρηση ως τεχνική συλλογής δεδομένων στο σχολικό περιβάλλον ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι (1) Στόχοι, περιεχόμενο μαθήματος, η παρατήρηση ως τεχνική συλλογής δεδομένων στο σχολικό περιβάλλον Στόχοι της Σχολικής Πρακτικής Ι Επιδιώκεται οι φοιτητές/-τριες: Να εξοικειωθούν με

Διαβάστε περισσότερα

Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών. Ε. Κολέζα

Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών. Ε. Κολέζα Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών Ε. Κολέζα Κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις το σχολείο θα αποτελέσει κέντρο δράσης και δηµιουργικότητας; 1. Εκπαίδευση των µαθητών µέσα από τη δηµιουργία «µαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική - Έρευνα - Πράξη

Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική - Έρευνα - Πράξη ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική - Έρευνα - Πράξη Αθήνα, 14-15 Μαΐου 2010 ηρητήριο _2010 1 Τα πολυτροπικά κείμενα ως εργαλείο προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Κατερίνα Κεδράκα Επικ. Καθηγήτρια ΔΠΘ Τι είναι μια μικροδιδασκαλία; Μια μικροδιδασκαλία είναι μια μικρογραφία μαθήματος, μια ενδεικτική διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Κωδικός μαθήματος: ΚΕΠ 302 Διδάσκων: Δημήτρης Θ. Ζάχος Πιστωτικές μονάδες: 10 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής: Τετάρτη 6-9 αίθουσα 907 Εισαγωγικά Η επιτυχής συμμετοχή σ ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη των εσωτερικών αλλαγών στην τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση. Βασίλης Δημητρόπουλος Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος

Η ανάγκη των εσωτερικών αλλαγών στην τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση. Βασίλης Δημητρόπουλος Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Η ανάγκη των εσωτερικών αλλαγών στην τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση Βασίλης Δημητρόπουλος Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος «Είναι αναρίθμητες οι παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα από το 1959 μέχρι σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η σκοπιμότητα της ένταξης εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας στη Μαθηματική Εκπαίδευση

1. Η σκοπιμότητα της ένταξης εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας στη Μαθηματική Εκπαίδευση 1. Η σκοπιμότητα της ένταξης εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας στη Μαθηματική Εκπαίδευση Στη βασική παιδεία, τα μαθηματικά διδάσκονται με στατικά μέσα α) πίνακα/χαρτιού β) κιμωλίας/στυλού γ) χάρτινου βιβλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Εγγραφο Γ2/4769/4-9-1998 ΣΧΕΤ. 2794/23-6-98 έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Σας αποστέλλουµε οδηγίες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Το Παραπρόγραμμα ή κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:453 ΕΞ.: Ζ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΩΛΗΣ ΚΟΛΟΜΒΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου

Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες. Ζωή Διονυσίου Σχολική Μουσική Εκπαίδευση: αρχές, στόχοι, δραστηριότητες Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΤΕΛ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΟΜΗ ΤΕΛ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗ ΤΕΛ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ Αρχιτεκτονική της Ερευνητικής Εργασίας Δομή της Έρευνας ΕΡΕΥΝΑ Α. Εισαγωγή στο Πρόβλημα, «Μακροσκοπική» Επισκόπηση Β. Διαμόρφωση «Πλαισίων Γ. Στ. Ε. Δ. Οργάνωση Κριτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕκαιαξιολόγησητουμαθητή μετηχρήσητουportofolio (Φάκελοςτουμαθητή) Ελένη Κατσαρού Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΕΕκαιαξιολόγησητουμαθητή μετηχρήσητουportofolio (Φάκελοςτουμαθητή) Ελένη Κατσαρού Πανεπιστήμιο Κρήτης ΕΕκαιαξιολόγησητουμαθητή μετηχρήσητουportofolio (Φάκελοςτουμαθητή) Ελένη Κατσαρού Πανεπιστήμιο Κρήτης Τιείναιοφάκελοςυλικούμαθητή; Συστηματική και οργανωμένη συλλογή στοιχείων αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials Εργαστήρι 3 Ο συμβουλευτικός ρόλος της ομάδας στήριξης σχολείων που εφαρμόζουν τη δυναμική προσέγγιση σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Περιγραφή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Περιγραφή Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αποτελεί τη διδακτική έκφραση της προβληματικής του σύγχρονου σχολείου, το οποίο επιδιώκει να αναπτύξει τον ολοκληρωμένο και αυτόνομο δημοκρατικό πολίτη, που θα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Αναγνώριση Ανάγκης Αναγνώριση ανάγκης για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα μιας αρχικής αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστημονικό Συνέδριο Παιδί και Πληροφορία: Αναζητήσεις και Προσεγγίσεις Ιστορίας, Δικαίου - Δεοντολογίας, Πολιτισμού

Διεπιστημονικό Συνέδριο Παιδί και Πληροφορία: Αναζητήσεις και Προσεγγίσεις Ιστορίας, Δικαίου - Δεοντολογίας, Πολιτισμού Διεπιστημονικό Συνέδριο Παιδί και Πληροφορία: Αναζητήσεις και Προσεγγίσεις Ιστορίας, Δικαίου - Δεοντολογίας, Πολιτισμού Θέμα Ο έμφυλος καταμερισμός στην διδασκαλία των κοριτσιών στην Ελλάδα Κάλφα Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματισμός στο νηπιαγωγείο. Μαρία Παπαδοπούλου

Γραμματισμός στο νηπιαγωγείο. Μαρία Παπαδοπούλου Γραμματισμός στο νηπιαγωγείο Μαρία Παπαδοπούλου ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ; ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Η διδακτέα ύλη αντιμετωπίζεται με «ακαδημαϊκό» τρόπο. Θεωρητική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδαγωγική προσέγγιση της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού μέσω τηλεκπαίδευσης (e-learning)»

«Παιδαγωγική προσέγγιση της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού μέσω τηλεκπαίδευσης (e-learning)» «Παιδαγωγική προσέγγιση της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού μέσω τηλεκπαίδευσης (e-learning)» Εισαγωγικά Στη σημερινή πρώτη μας συνάντηση θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε με απλό και ευσύνοπτο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Χειμερινό εξάμηνο 2008-09 Διδακτική του Μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος # 4η Συνάντηση # Διδάσκων: Γεώργιος Μαλανδράκης, (Π.Δ. 407/80)

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων

Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-17 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π. Κωνσταντινίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κωδικός μαθήματος: SEAB109 (3Ω/Υ) Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών: 3o και 4 ο Μονάδες ECTS: 6 Διδάσκων: Γιάννης Πεχτελίδης e mail: pechtelidis@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Βεμπεριανές απόψεις για την Εκπαίδευση Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 12ο (σελ. 274 282) 2 Max Weber (1864 1920) Βεμπεριανές απόψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Μανώλης Πατσαδάκης

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Μανώλης Πατσαδάκης ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μανώλης Πατσαδάκης Γιατί Αξιολόγηση των Μαθητών; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Υποστηρίζει την επίτευξη των γενικών εκπ/κών στόχων της

Διαβάστε περισσότερα