8) Το από πρακτικό αποσφράγισης των προσφορών. 9) Τα από και πρακτικά αξιολόγησης των προσφορών. 10) Το υπ αριθμ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8) Το από 20-2-2015 πρακτικό αποσφράγισης των προσφορών. 9) Τα από 18-3-2015 και 23-4-2015 πρακτικά αξιολόγησης των προσφορών. 10) Το υπ αριθμ."

Transcript

1 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Αξιολόγησης των προσφορών του τακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ιατρικών αερίων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ Θεσσαλονίκη σήμερα , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πρωινή οι παρακάτω υπογράφοντες: 1. Μπράτζου Χρυσή, Διευθύντρια του Αναισθησιολογικού Τμήματος 2. Πέγιου Αγγελική, Προϊσταμένη 3 ου Νοσηλευτικού Τομέα. 3. Κυλώνη Ελευθερία, ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών οι οποίοι αποτελούμε την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του τακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ιατρικών αερίων, βάση της υπ αριθμ. 135/ πράξης του Διοικητή, συνεδριάσαμε σε χώρο του Τμήματος Προμηθειών για τη σύνταξη του παρόντος πρακτικού, και Έχοντας υπόψη: 1) Την υπ αριθμ κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 390/ ), με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων έτους 2013, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές στο οποίο περιλαμβάνεται και η διενέργεια τακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «Ιατρικών Αερίων», προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 2) Την υπ αριθμ. 1974/ απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1053/ ), αναφορικά με τον ορισμό φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ), έτους 2013, πιστώσεις 2014 και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών. 3) Το υπ αριθμ. πρωτ.: 22861/ έγγραφο της 4 ης ΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης με το οποίο μας διαβίβασε την υπ αριθμ.: 1159/ απόφαση του Διοικητή της 4 ης ΥΠΕ αναφορικά με τον ορισμό των φορέων διενέργειας των διαγωνισμών ξεχωριστά για το κάθε Νοσοκομείο για τις ανάγκες του ιδίου Νοσοκομείου, αρμοδιότητας της 4 ης ΥΠΕ, σε εφαρμογή του εγκεκριμένου ΠΠΥΦΥ ) Το υπ'αριθμ.πρωτ / έγγραφο της 4ης Υ.Πε., με το οποίο μας διαβιβάζεται η υπ'αριθμ. 1161/ Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.Πε., σχετικά με τον ορισμό του Νοσοκομείου μας ως φορέα διενέργειας, του εν λόγω διαγωνισμού, σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ έτους ) Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 15η/ συνεδρίασή του σχετικά με την έγκριση διενέργειας μεταξύ άλλων και του εν λόγω διαγωνισμού. 6) Την υπ αριθμ.: 13/2015 διακήρυξη του διαγωνισμού. 7) Το από πρακτικό παραλαβής των προσφορών. 1

2 8) Το από πρακτικό αποσφράγισης των προσφορών. 9) Τα από και πρακτικά αξιολόγησης των προσφορών. 10) Το υπ αριθμ. πρωτ.: 17601/ έγγραφο του Νοσοκομείου με το οποίο διαβιβάστηκε το από πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης στην επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, για την παροχή διευκρινίσεων. 11) Το από έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών περί παροχής διευκρινίσεων, που έλαβε αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 18418/ ) Το από πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού με το οποίο ζητήθηκε να κληθεί η εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ να προσαρμόσει την τιμή των 12 ευρώ/ φιάλη που προσφέρει για την μεταφορά των φιαλών στην τιμή των 40,00 ευρώ ανά δρομολόγιο, της προηγούμενης σύμβασης. 13) Την υπ αριθμ. 484/ απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου με την οποία επικυρώθηκαν τα από , , , και Πρακτικά παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών του ετήσιου, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ιατρικών Αερίων», προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 ευρώ με Φ.Π.Α., ΠΠΥΥ ) Τα υπ αριθμ. πρωτ / και 23814/ έγγραφα του Νοσοκομείου με το οποίο κοινοποιήθηκε η ανωτέρω απόφαση στις εταιρείες AIR LIQUIDE HELLAS ΑΕΒΑ και ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ. 15) Το από έγγραφο της εταιρείας ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ. που έλαβε αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 24958/ με το οποίο μας γνωρίζει ότι: Α) για το είδος με κ.α «Μεταφορά φιαλών ιατρικών αερίων» αποδέχεται την προσαρμογή της τιμής που πρόσφερε στην τιμή των 40,00 ευρώ το δρομολόγιο της προηγούμενης σύμβασης. Β) για το είδος με κ.α. Υ «Μείγμα 5% CO2 5% 02 σε άζωτον2» αποδέχεται την προσαρμογή της τιμής που πρόσφερε στην τιμή των 16,50 ευρώ της προηγούμενης σύμβασης. Επίσης διευκρινίζει ότι λανθασμένα στο από πρακτικό της η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού αναφέρει ότι η εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ. δεν έχει καταθέσει προσφορά στον διαγωνισμό για τα είδη με κ.α. Υ «ΜΕΙΓΜΑ 21ο/ο Ο2 24.8ο/ο He ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν2» και Υ «ΜΕΙΓΜΑ 95ο/ο Ο2 KAI 5o/o CO2» διότι η ίδια έχει καταθέσει προσφορά για όλα τα είδη του διαγωνισμού και ειδικότερα για τα συγκεκριμένα είδη ως εξής: κ.α. Υ «ΜΕΙΓΜΑ 21ο/ο Ο2 24.8ο/ο He ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν2», με τιμή 19 /m3 κ.α. Υ «ΜΕΙΓΜΑ 95ο/ο Ο2 KAI 5o/o CO2» με τιμή 18 /m3 16) Το από έγγραφο της εταιρείας AIR LIQUIDE HELLAS ΑΕΒΑ που έλαβε αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 25432/ με το οποίο μας γνωρίζει ότι όσον αφορά την προσαρμογή της προσφοράς της για το είδος με κ.α. Υ «ΜΕΙΓΜΑ 5% CO2 5% Ο2 ΣΕ ΑΖΩΤΟ Ν2» στην τιμή της προηγούμενης σύμβασης δεν αποδέχεται και εμμένει στην προσφορά της όπως αυτή κατατέθηκε στον εν λόγω διαγωνισμό, ήτοι την τιμή των 18,00 / m3 17) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και του ΠΔ 118/07. 2

3 Μελετήσαμε με προσοχή: α) το από έγγραφο της εταιρείας ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ. που έλαβε αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 24958/ με το οποίο μας γνωρίζει ότι: για το είδος με κ.α «Μεταφορά φιαλών ιατρικών αερίων» αποδέχεται την προσαρμογή της τιμής που πρόσφερε στην τιμή των 40,00 ευρώ το δρομολόγιο της προηγούμενης σύμβασης. β) για το είδος με κ.α. Υ «Μείγμα 5% CO2 5% 02 σε άζωτον2» αποδέχεται την προσαρμογή της τιμής που πρόσφερε στην τιμή των 16,50 ευρώ της προηγούμενης σύμβασης. Επίσης διευκρινίζει ότι λανθασμένα στο από πρακτικό της η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού αναφέρει ότι η εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ. δεν έχει καταθέσει προσφορά στον διαγωνισμό για τα είδη με κ.α. Υ «ΜΕΙΓΜΑ 21ο/ο Ο2 24.8ο/ο He ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν2» και Υ «ΜΕΙΓΜΑ 95ο/ο Ο2 KAI 5o/o CO2» διότι η ίδια έχει καταθέσει προσφορά για όλα τα είδη του διαγωνισμού και ειδικότερα για τα συγκεκριμένα είδη ως εξής: κ.α. Υ «ΜΕΙΓΜΑ 21ο/ο Ο2 24.8ο/ο He ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν2», με τιμή 19 /m3 κ.α. Υ «ΜΕΙΓΜΑ 95ο/ο Ο2 KAI 5o/o CO2» με τιμή 18 /m3 Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν όντως η εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ. κατέθεσε προσφορά και για τα είδη με κ.α. Υ «ΜΕΙΓΜΑ 21ο/ο Ο2 24.8ο/ο He ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν2» και Υ «ΜΕΙΓΜΑ 95ο/ο Ο2 KAI 5o/o CO2», προχωρήσαμε σε επανέλεγχο της προσφοράς της και διαπιστώσαμε ότι: Η εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ στην ηλεκτρονική της προσφορά, βάσει της οποίας εκτυπώθηκε και ο συγκριτικός πίνακας των προσφορών, δεν καταθέτει προσφορά για τα εν λόγω είδη ενώ αντίθετα στην έντυπη προσφορά της καταθέτει προσφορά και για τα είδη αυτά ως εξής: - κ.α. Υ «ΜΕΙΓΜΑ 21ο/ο Ο2 24.8ο/ο He ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν2», με τιμή 19 /m3 - κ.α. Υ «ΜΕΙΓΜΑ 95ο/ο Ο2 KAI 5o/o CO2» με τιμή 18 /m3 Ύστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη: Α) Το άρθρο 11 «Χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών» του ΠΔ 118/07, παρ. 1 όπου αναφέρεται ότι όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στη διακήρυξη. Β) Το γεγονός ότι η κατάθεση της προσφοράς και σε ηλεκτρονική μορφή ζητείται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση της σύνταξης του συγκριτικού πίνακα των προσφορών. Γ) Από την έντυπη οικονομική προσφορά της εταιρείας προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή των εν λόγω ειδών, προτείνουμε την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, για τα είδη με κ.α. Υ «ΜΕΙΓΜΑ 21ο/ο Ο2 24.8ο/ο He ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν2» και Υ «ΜΕΙΓΜΑ 95ο/ο Ο2 KAI 5o/o CO2». Κατόπιν προχωρήσαμε στον επανέλεγχο των προσφορών και των δύο εταιρειών. Από τον επανέλεγχο προκύπτει ότι: - Για το είδος με κ.α. Υ «ΜΕΙΓΜΑ 21ο/ο Ο2 24.8ο/ο He ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν2», μειοδότρια είναι η εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ με τιμή 19 /m3. Το εν λόγω είδος δεν περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών, η τιμή του όμως είναι χαμηλότερη από την τιμή των 20,00 /m3 που προσέφερε η εταιρεία AIR LIQUIDE HELLAS ΑΕΒΑ στον προηγούμενο διαγωνισμό. - Η τιμή των18 /m3 που προσέφερε η εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ για το είδος με 3

4 κ.α. Υ «ΜΕΙΓΜΑ 95ο/ο Ο2 KAI 5o/o CO2» είναι ίδια με την τιμή που προσέφερε η εταιρεία AIR LIQUIDE HELLAS ΑΕΒΑ. Το εν λόγω είδος δεν περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών, αλλά η προσφερόμενη τιμή είναι χαμηλότερη των 26,00 ευρώ/ m 3 που προσέφερε η εταιρεία AIR LIQUIDE HELLAS ΑΕΒΑ στον προηγούμενο διαγωνισμό. β) Το από έγγραφο της εταιρείας AIR LIQUIDE HELLAS ΑΕΒΑ που έλαβε αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 25432/ με το οποίο μας γνωρίζει ότι όσον αφορά την προσαρμογή της προσφοράς της για το είδος με κ.α. Υ «ΜΕΙΓΜΑ 5% CO2 15% Ο2 ΣΕ ΑΖΩΤΟ Ν2» στην τιμή της προηγούμενης σύμβασης δεν αποδέχεται και εμμένει στην προσφορά της όπως αυτή κατατέθηκε στον εν λόγω διαγωνισμό, ήτοι την τιμή των 18,00 / m3, διότι στην προηγούμενη σύμβαση περιλαμβανόταν το είδος με κ.α. Υ «ΜΕΙΓΜΑ 5% CO2 5% Ο2 ΣΕ ΑΖΩΤΟ Ν2» με τιμή 16,50 / m3 και όχι το είδος με κ.α. Υ «ΜΕΙΓΜΑ 5% CO2 15% Ο2 ΣΕ ΑΖΩΤΟ Ν2». Από τον επανέλεγχο της προσφοράς της εταιρείας, της διακήρυξης του διαγωνισμού και της προηγούμενης σύμβασης διαπιστώσαμε ότι όντως το είδος με κ.α. κ.α. Υ «ΜΕΙΓΜΑ 5% CO2 15% Ο2 ΣΕ ΑΖΩΤΟ Ν2» δεν περιλαμβανόταν στην προηγούμενη σύμβαση και η τιμή των 16,50 / m3 αφορά το είδος με κ.α. Υ «ΜΕΙΓΜΑ 5% CO2 5% Ο2 ΣΕ ΑΖΩΤΟ Ν2». Διευκρινίζουμε ότι εκ παραδρομής στο από πρακτικό μας η περιγραφή του είδους με κ.α. Υ αναγράφηκε «ΜΕΙΓΜΑ 5% CO2 5% Ο2 ΣΕ ΑΖΩΤΟ Ν2» αντί του ορθού «ΜΕΙΓΜΑ 5% CO2 15% Ο2 ΣΕ ΑΖΩΤΟ Ν2» και για το λόγο αυτό η σύγκριση με την προηγούμενη σύμβαση έγινε για το είδος με περιγραφή «ΜΕΙΓΜΑ 5% CO2 5% Ο2 ΣΕ ΑΖΩΤΟ Ν2». Ύστερα από τα παραπάνω, και δεδομένου ότι το είδος με κ.α. Υ «ΜΕΙΓΜΑ 5% CO2 15% Ο2 ΣΕ ΑΖΩΤΟ Ν2», δεν περιλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ, δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία από προηγούμενη σύμβαση, όπως προκύπτει από στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας το Νοσοκομείο μας δεν προμηθεύτηκε το εν λόγω είδος τα τελευταία έτη, προτείνουμε την ματαίωση της προμήθειας του εν λόγω είδους και την προμήθειά του από το ελεύθερο εμπόριο, όταν προκύψει ανάγκη. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε: Α) Την κατακύρωση του διαγωνισμού στις μειοδότριες εταιρείες ως εξής: Εταιρεία AIR LIQUIDE HELLAS ΑΕΒΑ: ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ Ο Ν Ο Μ Α Τ Υ Π Ο Υ ΚΑΤ/ΡΙΑ ΚΩΔ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΙΚΟΣ ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μ/Μ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤ. Φ.Π.Α ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α =================================================================================================================================== ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Λ MULLER ΔΑΝΙΑ ΤΕ ΤΕ ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

5 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Λ AIR LIQUID ΕΛΛΑΔΑ ΤΕ ΤΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΑΠΟ 4-10 Μ3.ΤΙΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΝΑ ΦΙΑΛ Λ 6190 AIR LIQUID Η ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡ ΥΠΗΡ ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΑΠΟ 4-10 Μ3.ΤΙΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΝΑ ΦΙΑΛ Η ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ Λ 4090 AIR LIQUID ΥΠΗΡ ΥΠΗΡ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΖΩΤΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99,9ο/ο Υ AIR LIQUID ΕΛΛΑΔΑ M3 M ΑΖΩΤΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99,9ο/ο RESPAL Υ AIR LIQUID ΕΛΛΑΔΑ M3 M RESPAL ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΙΛΑ Υ AIR LIQUID ΕΛΛΑΔΑ KG KG ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΙΛΑ ARGON ΑΕΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99,999ο/ο Υ AIR LIQUID ΕΛΛΑΔΑ M3 M ARGON ΑΕΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99,999ο/ο CO2 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΑΠΟ KG.ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ Υ AIR LIQUID ΕΛΛΑΔΑ. 5

6 KG KG CO2 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΑΠΟ KG.ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ CO2 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΑΠΟ 6-8 KG.ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΦΙΑΛΗ. Υ AIR LIQUID ΕΛΛΑΔΑ ΤΕ ΤΕ CO2 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΑΠΟ 6-8 KG.ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΦΙΑΛΗ CO2 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΣΕ ΣΥΦΩΝΙΚΗ ΦΙΑΛΗ [KG] Υ AIR LIQUID ΕΛΛΑΔΑ KG KG CO2 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΣΕ ΣΥΦΩΝΙΚΗ ΦΙΑΛΗ [KG] ΑΖΩΤΟ ΥΓΡΟ ΣΕ ΛΙΤΡΑ Υ AIR LIQUID ΕΛΛΑΔΑ LT LT ΑΖΩΤΟ ΥΓΡΟ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΜΙΓΜΑ NO ΣΕ Ν2 25 PPM Υ AIR LIQUID ΕΛΛΑΔΑ M3 M ΜΙΓΜΑ NO ΣΕ Ν2 25 PPM ΜΕΙΓΜΑ 26ο/ο Ο2 ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν2 Υ AIR LIQUID ΕΛΛΑΔΑ M3 M ΜΕΙΓΜΑ 26ο/ο Ο2 ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν ΜΕΙΓΜΑ 16ο/ο Ο2 4ο/ο CO2 TO ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν2 Υ AIR LIQUID ΕΛΛΑΔΑ M3 M ΜΕΙΓΜΑ 16ο/ο Ο2 4ο/ο CO2 TO ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν ΜΕΙΓΜΑ 21.4ο/ο Ο2 TO ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ηe Υ AIR LIQUID ΕΛΛΑΔΑ M3 M ΜΕΙΓΜΑ 21.4ο/ο Ο2 TO ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ηe 6

7 ΜΕΙΓΜΑ 95ο/ο Ο2 KAI 5o/o CO2 Υ LT LT ΜΕΙΓΜΑ 95ο/ο Ο2 KAI 5o/o CO ΣΥΝ. ΑΞΙΑΣ : ΣΥΝ. ΑΞΙΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α : Η συνολική δαπάνη των κατακυρωθέντων ειδών στην εταιρεία AIR LIQUIDE HELLAS ΑΕΒΑ, ανέρχεται σε 5.336,75 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 23% διαμορφώνεται σε 6.564,2025 ευρώ. Εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ : ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ Ο Ν Ο Μ Α Τ Υ Π Ο Υ ΚΑΤ/ΡΙΑ ΚΩΔ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΙΚΟΣ ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μ/Μ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤ. Φ.Π.Α ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α =================================================================================================================================== ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Λ ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑ ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΤΕ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΕΜΙΣΜΑ ΦΙΑΛΩΝ CO2-ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Λ ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΗΡ ΦΙΑΛΗ ΓΕΜΙΣΜΑ ΦΙΑΛΩΝ CO2-ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Λ ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕ ΦΙΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΑΠΟ 4-10 Μ3.ΤΙΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΝΑ ΦΙΑΛ Λ , ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ Η ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡ ΦΙΑΛΗ ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΑΠΟ 4-10 Μ3.ΤΙΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΝΑ ΦΙΑΛ Η ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

8 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ Λ ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑ ΥΠΗΡ ΦΙΑΛΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ RESPAL Υ 229 ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ M3 M ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΙΛΑ Υ 300 ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ KG KG ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΙΛΑ ARGON ΑΕΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99,999ο/ο Υ 260 ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ M3 M ARGON ΑΕΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99,999ο/ο CO2 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΑΠΟ KG.ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ Υ 370 ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ. KG KG CO2 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΑΠΟ KG.ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ CO2 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΑΠΟ 6-8 KG.ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΦΙΑΛΗ. Υ 370 ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕ ΤΕΜΑΧΙΟ CO2 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΑΠΟ 6-8 KG.ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΦΙΑΛΗ CO2 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΣΕ ΣΥΦΩΝΙΚΗ ΦΙΑΛΗ [KG] Υ 370 ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ KG KG CO2 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΣΕ ΣΥΦΩΝΙΚΗ ΦΙΑΛΗ [KG] ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΕΩΣ 1Μ3 [ΦΙΑΛΗ] Υ 202 ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ 8

9 ΦΙΑΛ ΦΙΑΛ ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΕΩΣ 1Μ3 [ΦΙΑΛΗ] ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΑΠΟ 1,1Μ3 ΕΩΣ 2,1Μ3 [ΦΙΑΛΗ] Υ 202 ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΙΑΛ ΦΙΑΛ ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΑΠΟ 1,1Μ3 ΕΩΣ 2,1Μ3 [ΦΙΑΛΗ] ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΑΠΟ 4,4-10,7 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ.[Μ3] Υ 202 ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ M3 M ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΑΠΟ 4,4-10,7 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ.[Μ3] ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ ΣΕ ΚΙΛΑ Υ 380 ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ KG KG ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ ΣΕ ΚΙΛΑ ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΑΠΟ 2,2Μ3 ΕΩΣ 3,2Μ3 [ΦΙΑΛΗ] Υ 202 ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΣ ΕΛΛΑΔΑ ΦΙΑΛ ΦΙΑΛ ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΑΠΟ 2,2Μ3 ΕΩΣ 3,2Μ3 [ΦΙΑΛΗ] ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΑΠΟ 3,3Μ3 ΕΩΣ 4,3Μ3 [ΦΙΑΛΗ] Υ 202 ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΙΑΛ ΦΙΑΛ ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΑΠΟ 3,3Μ3 ΕΩΣ 4,3Μ3 [ΦΙΑΛΗ] ΑΖΩΤΟ ΥΓΡΟ ΣΕ ΛΙΤΡΑ Υ ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ LT LT ΑΖΩΤΟ ΥΓΡΟ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΜΙΓΜΑ NO 900 PPM ΣΕ ΦΕΡΟΝ ΑΖΩΤΟ Ν2 Υ 380 ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ M3 M ΜΙΓΜΑ NO 900 PPM ΣΕ ΦΕΡΟΝ ΑΖΩΤΟ Ν2 9

10 ΜΙΓΜΑ He ΣΕ ΑΕΡΑ Μ3 Υ 380 ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑ ΕΛΑΔΑ M3 M ΜΙΓΜΑ He ΣΕ ΑΕΡΑ Μ ΜΕΙΓΜΑ 26ο/ο Ο2 ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν2 Υ 380 ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ M3 M ΜΕΙΓΜΑ 26ο/ο Ο2 ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν ΜΕΙΓΜΑ 16ο/ο Ο2 4ο/ο CO2 TO ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν2 Υ 380 ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ M3 M ΜΕΙΓΜΑ 16ο/ο Ο2 4ο/ο CO2 TO ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν ΜΕΙΓΜΑ 21.4ο/ο Ο2 TO ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ηe Υ 380 ΛΙΝΥΕ ΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ M3 M ΜΕΙΓΜΑ 21.4ο/ο Ο2 TO ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ηe ΜΕΙΓΜΑ 10ο/ο CΟ2 10o/o H2 KAI 80 o/o N2 Υ 380 ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ M3 M ΜΕΙΓΜΑ 10ο/ο CΟ2 10o/o H2 KAI 80 o/o N ΜΕΙΓΜΑ 95ο/ο Ο2 KAI 5o/o CO2 Υ LT LT ΜΕΙΓΜΑ 95ο/ο Ο2 KAI 5o/o CO ΣΥΝ. ΑΞΙΑΣ : ΣΥΝ. ΑΞΙΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α : =================================================================================================================================== Η συνολική δαπάνη των κατακυρωθέντων ειδών στην εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, ανέρχεται σε ,61 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 23% διαμορφώνεται σε ,6603 ευρώ. 10

11 Η συνολική δαπάνη του διαγωνισμού ανέρχεται σε ,36 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 23% διαμορφώνεται σε ,8628 ευρώ και είναι εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του διαγωνισμού. Επισημαίνουμε ότι: - τα παρακάτω είδη κατακυρώθηκαν στις δύο εταιρείες εξ ημισείας λόγω απολύτου ισοτιμίας: - Υ «RESPAL» στην τιμή των 2,70 ευρώ/ m 3 - Υ «ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΙΛΑ»,» στην τιμή των 7,97 ευρώ/ kg - Υ «ARGON ΑΕΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99,999 %»,» στην τιμή των 10,57 ευρώ/ m 3 - Υ «CO2 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΑΠΟ ΚΙΛΑ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ», στην τιμή των 0,63 ευρώ - Υ «CO2 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΑΠΟ 6-8 ΚΙΛΑ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ», στην τιμή των 2,84 ευρώ/ kg - Υ «CO2 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΣΥΦΩΝΙΚΗ ΦΙΑΛΗ.( kg)», στην τιμή των 0,63 ευρώ/ kg - Υ «ΑΖΩΤΟ ΥΓΡΟ ΣΕ ΛΙΤΡΑ», στην τιμή των 1,25 ευρώ/ lt - Υ «ΜΕΙΓΜΑ 26% Ο2 ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν2», στην τιμή των 12,00 ευρώ/ m 3 - Υ «ΜΕΙΓΜΑ 16% Ο2 4% CO2 ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν2», στην τιμή των 18,00 ευρώ/ m 3 - Υ «ΜΕΙΓΜΑ 21.4 % Ο2 ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ He», στην τιμή των 18,00 ευρώ/ m 3 - Υ «ΜΕΙΓΜΑ 95ο/ο Ο2 KAI 5o/o CO2», στην τιμή των 18,00 ευρώ/ m 3 - Όσον αφορά την μεταφορά φιαλών, το ενοίκιο φιαλών, τις υδραυλικές δοκιμές καθώς και τα κλείστρα φιαλών, λαμβάνοντας υπόψη τις διευκρινίσεις της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ότι δεν είναι δυνατό να ανατεθεί η μεταφορά των φιαλών, η υδραυλική δοκιμή, η ενοικίαση των φιαλών και η προμήθεια κλείστρων φιαλών σε ανάδοχο πέρα από τον προμηθευτή των αερίων, οι ποσότητες μοιράστηκαν στις εταιρείες αναλογικά, σύμφωνα με τα είδη των αερίων που κατακυρώθηκαν σε κάθε μία. Β) την ματαίωση της προμήθειας του είδους με κ.α. Υ «ΜΕΙΓΜΑ 5% CO2 15% Ο2 ΣΕ ΑΖΩΤΟ Ν2», διότι δεν περιλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ, δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία από προηγούμενη σύμβαση, όπως προκύπτει από στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας το Νοσοκομείο μας δεν προμηθεύτηκε το εν λόγω είδος τα τελευταία έτη, και την προμήθειά του από το ελεύθερο εμπόριο, όταν προκύψει ανάγκη. Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από την επιτροπή και υποβάλλεται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1) ΜΠΡΑΤΖΟΥ ΧΡΥΣΗ 2) ΠΕΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 3) ΚΥΛΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11