15.000,00 ( εκαπέντε χιλιάδων Ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15.000,00 ( εκαπέντε χιλιάδων Ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: ,126,198 Φαξ: Νίκαια : 30/04/2013 Αρ.Πρωτ.: ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας τροφίµων, για την κάλυψη των αναγκών των Βρεφικών και Παιδικών Σταθµών του Ν.Π.Π. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, σε βάρος των Κ.Α (Προµήθεια τροφίµων), Κ.Α (Προµήθεια ειδών παντοπωλείου), Κ.Α (προµήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής αρτοποιίας), Κ.Α (προµήθεια οπωροπωλείου), Κ.Α (προµήθεια κατεψυγµένων), του προϋπολογισµού εξόδων του Ν.Π.Π. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονοµικού έτους 2013 και έως του ποσού των ,00 ( εκαπέντε χιλιάδων Ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%». Ο ήµος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, προκειµένου για την κάλυψη των αναγκών των Βρεφικών και Παιδικών Σταθµών του Ν.Π.Π. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, ενδιαφέρεται για την προµήθεια τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών των Βρεφικών και Παιδικών Σταθµών του Ν.Π.Π. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, µε τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης, συνολικής δαπάνης έως ύψους ποσού ,00 ( εκαπέντε χιλιάδων Ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, σε βάρος των Κ.Α (Προµήθεια τροφίµων), Κ.Α (Προµήθεια ειδών παντοπωλείου), Κ.Α (προµήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής αρτοποιίας), Κ.Α (προµήθεια οπωροπωλείου), Κ.Α (προµήθεια κατεψυγµένων) του προϋπολογισµού εξόδων του Ν.Π.Π. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονοµικού έτους 2013, για τους οποίους έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πίστωσεις και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη τους, σύµφωνα µε την υπ.αριθ. 36/2013 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.Π. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ποσού ,00 (συµπ/νου ΦΠΑ 23%), για την προµήθεια τροφίµων οικονοµικού έτους 2013 για την κάλυψη των αναγκών των Βρεφικών και Παιδικών Σταθµών του Ν.Π.Π. Κοινωνική

2 Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ιαύγεια µε Α Α. ΒΕΑ5ΟΚ67-6ΡΧ, τις µε αριθ. 93/ , 94/ , 95/ , 96/ , 97/ , Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης περί «Έγκρισης δέσµευσης πίστωσης ύψους ποσού ,00 (Εκατόν οδόντα χιλιάδων ευρώ) στο σύνολο τους, σε βάρος των ως άνω κωδικών, την υπ.αριθ. 131/2013 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου περί «Έγκρισης της µε αριθ. 36/2013 απόφασης.σ. του ΝΠ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑI ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ» που αφορά: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους ποσού ,00 για την προµήθεια τροφίµων οικονοµικού έτους 2013, για την κάλυψη των αναγκών των Βρεφικών και Παιδικών Σταθµών του του Ν.Π.Π. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη» η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ιαύγεια µε Α Α ΒΕ56ΩΚΑ-ΟΤΨ καθώς και τη µε αρ.πρωτ. 1053/ Τεχνική Περιγραφή του Οικονοµικού Τµήµατος του Ν.Π.Π. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε βάση τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά κατηγορία είδους και στα είδη κρεοπωλείου, οπωροπωλείου και κατεψυγµένα βάση του ποσοστού έκπτωσης στη µέση λιανική τιµή του ελτίου Πιστοποίησης Τιµών της Περιφέρειας Αττικής και τη ιεύθυνση Ανάπτυξης τµήµατος Εµπορίου, στο σύνολο ή σε µέρος της προµήθειας. Επί της καθαρής τιµολογιακής αξίας πραγµατοποιείται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σε ποσοστό 4% σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43 Α/ ) καθώς και παρακράτηση 0,10% υπέρ της Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/ ). Η ως άνω κράτηση θα βαρύνει τον µειοδότη, ο δε Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Ν.Π.Π. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί τµηµατικά εντός διαστήµατος δύο (2) µηνών, από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης κατόπιν συνεννόησης και έπειτα από έγγραφη παραγγελία µε το Τµήµα Προµηθειών του Ν.Π.Π. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, ενώ η παράδοση των ειδών και ο έλεγχος τους θα γίνεται στους χώρους που θα υποδεικνύεται µε την παραγγελία των ειδών από την αρµόδια υπηρεσία. Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά την οριστική, τµηµατική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών αυτής από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής του ήµου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, όπως αυτή ορίστηκε σύµφωνα µε την υπ αριθ.11/ απόφαση του ηµ. Συµβουλίου. Παρακαλούµε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε σύµφωνα µε τα ανωτέρω, την προσφορά σας βασισµένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη µε αρ.πρωτ. 1053/ Τεχνική Περιγραφή του Οικονοµικού Τµήµατος του Ν.Π.Π. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη υπόψιν της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προµηθειών έτους 2013, του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/93) όπως συστάθηκε µε την υπ.αρίθµ. 11/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου - Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη έως και την Πέµπτη 9/05/2013 και ώρα 15:00 µ.µ., σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο όπισθεν εκεί που εσωκλείεται, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: α.η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" µε κεφαλαία γράµµατα. ΑΔΑ: ΒΕ56ΩΚΑ-Ν0Τ

3 β.h λέξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα γ.τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. δ.αφορά: «Ανάθεση για την προµήθεια τροφίµων, για την κάλυψη των αναγκών των Βρεφικών και Παιδικών Σταθµών του Ν.Π.Π. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη». Επισηµαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραµµένες και σφραγισµένες. Οι προσφέροντες υποχρεούνται µε την προσφορά τους να υποβάλλουν σε ξεχωριστό κλειστό και σφραγισµένο φάκελο όπισθεν εκεί που εσωκλείεται και στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «Υπεύθυνη ήλωση», ήλωση του Ν.1599/86, νοµίµως θεωρηµένη την ηµέρα κατάθεσης της προσφοράς από ηµόσια Αρχή, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 1. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισµού τους οποίους και και αποδέχοµαι πλήρως. 2. εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. 3. εν έχω αποκλεισθεί, από την συµµετοχή σε διαγωνισµούς του ηµοσίου. 4. εν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 5. εν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώµατα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής µου δραστηριότητας. 6. Θα είµαι συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία. Η µη προσκόµιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισµό από τον διαγωνισµό. Οι τεχνικές προδιαγραφές του υπό προµήθεια είδους θα παραλαµβάνεται από τους ενδιαφερόµενους από το Τµήµα Προµηθειών Υλικών & Εξοπλισµού Υπηρεσιών του ήµου (Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ 10) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ενώ παράλληλα θα είναι αναρτηµένες στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου και στη διαδροµή (προκηρύξεις-διακηρύξειςδιαγωνισµοί). Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 10/05/2013 και ώρα 11:00 π.µ., από την Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προµηθειών. Η παρούσα ανακοίνωση και η Τεχνική Περιγραφή να αναρτηθούν αµελλητί στον ιστότοπο ΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου (www.nikaia-rentis.gov.gr), από την εποµένη ηµέρα της υπογραφής της για διάστηµα έξι (10) ηµερών, µε ευθύνη της προϊσταµένης του Τµήµατος Προµηθειών Υλικών & Εξοπλισµού Υπηρεσιών. Αντίγραφο της παρούσης, την ίδια ηµέρα της ανάρτησης της να δοθεί στην Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προµηθειών. ΑΔΑ: ΒΕ56ΩΚΑ-Ν0Τ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΝΤΑΣ Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΣΥΝ/ΝΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρµόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου Καλοµοίρα Ταχ. /νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια - Αγ. Ι. Ρέντης:17/04/2013 Ταχ. Κώδικας:18233 Αριθ. Πρωτ. : 1053 Τηλέφωνο: Φαξ: Προµήθεια τροφίµων Οικον. Έτους 2013, προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. Με απευθείας ανάθεση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα έκθεση περιγράφονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα τρόφιµα για τις ανάγκες σίτισης των παιδιών στους παιδικούς σταθµούς και στα Κ.ΑΠ.Η για χρονικό διάστηµα δύο µηνών, από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ(15.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 13% και 23% ανάλογα το προϊόν Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013 του ΝΠ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ». Η ανωτέρω προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠ-ΟΤΑ. Αναλυτικά η προµήθεια αφορά:

5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙ Η Όλα τα είδη παντοπωλείου πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε την δεδοµένη παραγγελία του κάθε σταθµού. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 Κ.Τ.Π. περί επισήµανσης. Τα χορηγούµενα είδη θα είναι κατά προτίµηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε.. Η µεταφορά τους θα γίνεται µε µεταφορικά µέσα καθαρά και απολυµασµένα. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσης τις ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονοµικές και κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους Κανονισµούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων. Γάλα πλήρες συµπυκνωµένο (τύπου εβαπορέ) : Είναι το γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5 και σε ολικό στερεό υπόλειµµα γάλακτος τουλάχιστον 25%. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 80 του Κ.Τ.Π. και να πληροί τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία καθαρού βάρους 410 γρ. σε µεταλλικά κυτία και µε εύκολο άνοιγµα (easy open). Επιδόρπιο γιαουρτιού διάφορες γέυσεις: Γιαούρτι χαρακτηρίζεται το προϊόν, το οποίο προκύπτει µετά από πήξη αποκλειστικά και µόνο νωπού γάλακτος της αντίστοιχης προς την ονοµασία φύσης και προέλευσης, µε την επίδραση καλλιέργειας ζύµης που προκαλεί ειδική γι αυτό ζύµωση. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 82 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διακινείται σε συνθήκες ψύξης όπως ορίζεται στον Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Υγειονοµικές και κτηνιατρικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 200gr ή 1 Kg. Αυγά νωπά: Τα αυγά θα είναι ακέραια και καθαρά, ωοσκοπηµένα Α κατηγορίας µε τις απαραίτητες σηµάνσεις βάσει των κείµενων διατάξεων, βάρους γρ. κατηγορία medium. Ο έλεγχος του βάρους θα εξακριβώνεται µε ζύγιση ορισµένου αριθµού αυγών κατ εκτίµηση από την επιτροπή παραλαβής. Τα αυγά θα είναι συσκευασµένα από το ωοσκοπικό κέντρο σε καθαρές προθήκες µε ατοµικά χωρίσµατα, µε τις απαραίτητες ενδείξεις (αρ. Ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορία αυγού Α, ηµεροµηνία παραγωγής, ηµεροµηνία λήξης κ.λ.π.), Τυροκοµικά προϊόντα: (Τυρί φέτα εγχώρια, τυρί τύπου Gouda Ολλανδίας ή Ε.Ε., τυρί τύπου κασέρι εγχώριο ή Ε.Ε, Σκληρό τυρί κεφαλοτύρι εγχώριο ή Ε.Ε.). Όλα τα τυριά να είναι Α ποιότητας. Να έχουν την πλήρη και επιτυχηµένη ωρίµανση, απαλλαγµένα αντικανονικών οσµών και γεύσεων µε τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να µην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος, να είναι πρώτης ποιότητας (τα τρίµµατα αποκλείονται). Τα τυριά πρέπει να πληρούν τις µικροβιολογικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στα Π.. 56/95 και 119/97. Ο χηµικός καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος των µικροβιολογικών προδιαγραφών θα είναι δεσµευτικός. Η µεταφορά των τυριών προς τις αποθήκες των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών και ΚΑΠΗ θα γίνεται µε αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερµόµετρα. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυµασµένα. Η συσκευασία θα είναι ανάλογα µε τις απαιτήσεις του ιδρύµατος. Ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP (αρ. 487/ ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εµπορίας των χορηγούµενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP του παραγωγού από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Ζυµαρικά: Μακαρόνια για παστίτσιο, σπαγγέτι, πάστες (κριθαράκι, κοφτό µακαρονάκι,, πεπονάκι, σαλιγκάρια, φιογκάκι κ.λ.π.) χυλοπίτες. Τα ζυµαρικά θα είναι παρασκευασµένα από σιµιγδάλι πλούσιο σε γλουτένη ή άλευρο ολικής άλεσης µακαρονοποιΐας από σκληρό σίτο και νερό χωρίς ζύµη, ξηραινόµενα εντός ειδικών θαλάµων µε ελαφρά θέρµανση ή στον αέρα χωρίς ψήσιµο, να είναι σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 115 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Τα παραπάνω είδη θα είναι σε συσκευασία των 500 γρ.

6 Μαρµελάδα: Να είναι σύµφωνα µε τον Κ.Τ.Π. και Αντικειµένων Κοινής Χρήσης (άρθρο 132) και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Σε συσκευασία πλαστική 380γρ. καθώς και επιλογής ειδών φρούτων. Μέλι: Μέλι Ανθέων ή Θυµαρίσιο: Κατά προτίµηση εγχώριο. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 67 του Κ.Τ.Π. και Αντικειµένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές και κτηνιατρικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg. Μαργαρίνη τύπου Soft: Θα διατίθεται σε κεσέ ή πακέτο (λιπαρή ύλη για επάλειψη 70%), να πληροί τους όρους του άρθρου 78 του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και Αντικειµένων Κοινής Χρήσης και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται υπό ψύξη σε συσκευασία 250 γρ., να µην περιέχει συντηρητικά και η περιεκτικότητα της σε trans λιπαρά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων. Ρύζι: Το προϊόν να είναι Α ποιότητας (καρολίνα, γλασέ, κίτρινο για πιλάφι κ.λπ.) και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 101 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ. Οσπρια: Το προϊόν να είναι Α ποιότητας (φασόλια µέτρια, φασόλια γίγαντες, φακές ψιλές κ.λπ.) και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 121 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 500 γρ. Φρυγανιά τρίµµα: Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 180 γρ. ηµητριακά: Είναι το προϊόν µε βάση τα σιτηρά, προοριζόµενο για πρωινό, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα. Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 103 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 375 γρ. Αλεύρι: Ως άλευρο σίτου ή απλώς άλευρο νοείται αποκλειστικά και µόνο το προϊόν της άλεσης υγιούς σίτου βιοµηχανικά καθαρισµένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη του 1 Kg. Αλεύρι τύπου φαρίνα: Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 104, 105, 106, 107 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία χάρτινη των 500 γρ. Μπισκότα τύπου Μιράντα ή Πτι-µπερ: Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 142 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθενται σε συσκευασία των γρ. Ζάχαρη: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 63 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 Kg. Αλάτι: Ψιλό, είναι το προϊόν που προέρχεται είτε από εξάτµιση του θαλασσινού νερού στις αλυκές είτε από επεξεργασία του ορυκτού άλατος των αλατωρυχείων. Θα πρέπει να έχει λευκό χρώµα και το υδατικό του διάλυµα να εµφανίζει ελαφριά µόνο θολερότητα και να πληροί τους όρους του άρθρου 38 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε πλαστική συσκευασία των 750 γρ. Ξίδι: Να προέρχεται µόνο από οξική ζύµωση του κρασιού από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Η συσκευασία να φέρει στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 10 και 11 Κ.Τ.Π. περί επισήµανσης. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 750gr και 1kg σε πλαστική φιάλη. ΑΔΑ: ΒΕ56ΩΚΑ-Ν0Τ

7 Άνθος αραβοσίτου 62 gr (βανίλια ή κακάο), ζελέ, µπέικιν πάουντερ, βανίλιες,, κορν φλάουρ, σιµιγδάλι χοντρό- ψιλό: Θα διατίθενται στη συσκευασία που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Σφολιάτα κουρού: Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 113 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Η µεταφορά θα γίνεται µε αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερµόµετρα. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχεται η θερµοκρασία µεταφοράς του προϊόντος. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα είναι καθαρά και απολυµασµένα σύµφωνα µε τις εκάστοτε Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία των 450 γρ. Μπαχαρικά: Πιπέρι µαύρο, κανέλα ξύλο, µοσχοκάρυδο, ρίγανη, κύµινο, άφνη, δυόσµος, καρίνο κ.λ.π., όχι χύµα. Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Η συσκευασία σύµφωνα µε αυτή που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Χυµός λεµόνι: Θα είναι Α ποιότητας και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε φιάλες πλαστικές των 330 γρ. Μπισκοτόκρεµα: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. Σε συσκευασία των 300 γρ Τοµατοπολτός απλός συµπυκνωµένος και τύπου πουµαρό: είναι το προϊόν που παρασκευάζεται µε συµπύκνωση του σαρκώδους χυµού των νωπών καρπών της τοµάτας, µε αποβολή µέρους του νερού αυτών και πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε συσκευασία µεταλλική ή χάρτινη των 410 γρ. Χυµός φυσικός κοκτέϊλ φρούτων: ως χυµός φρούτων ορίζεται το ζυµώσιµο αλλά µη ζυµωθέν προϊόν που λαµβάνεται από υγιή και ώριµα φρούτα, ενός ή πολλών ειδών, µε µηχανικές µεθόδους λήψης και έχει το χρώµα, το άρωµα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυµών των φρούτων από τα οποία προέρχεται. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων πρέπει να είναι άµεµπτοι και να µην παρέχουν ενδείξεις χρησιµοποιήσεως µειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας. Γενικά ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 126 και 127 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις. Θα διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία του 1 λίτρου. Κατεψυγµένα λαχανικά, (φασολάκια αρακάς): Τα προς προµήθεια κατεψυγµένα λαχανικά θα είναι καθαρισµένα, κατά προτίµηση εγχώριας παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. Α ποιότητας, συσκευασµένα, όπου θα αναγράφεται η ηµεροµηνία καταψύξεως και λήξεως, θα έχουν το ζωηρό φυσιολογικό τους χρώµα και θα πληρούν τους όρους και προδιαγραφές των κείµενων διατάξεων περί εµπορίας κατεψυγµένων λαχανικών αποκλειόµενης απολύτως της προµήθειας κατεψυγµένων λαχανικών κατώτερης ποιότητας της πρώτης. Σε ότι αφορά την συσκευασία θα παραδίδονται σε συσκευασία του 1 Kg. H µεταφορά των εν λόγω προϊόντων θα γίνεται µε καθαρά, απολυµασµένα µεταφορικά µέσα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερµόµετρα. Ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP (αρ. 487/ ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εµπορίας των χορηγούµενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP του παραγωγού από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης Ελαιόλαδο:Παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικό (ΕΧΤRA) µε οξύτητα όχι µεγαλύτερη από 1%. Οι φυσικές και χηµικές σταθερές του ελαιόλαδου θα είναι σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσεως και µε τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές ιατάξεις καθώς και τους κανονισµούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Το ελαιόλαδο θα διατίθενται σε συσκευασία δύο(2) και πέντε (5) λίτρων. Ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP (αρ. 487/ ΚΥΑ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εµπορίας των χορηγούµενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευµένο ΑΔΑ: ΒΕ56ΩΚΑ-Ν0Τ

8 φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος HACCP του παραγωγού από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης. Κατεψυγµένα ψάρια:τα κατεψυγµένα ψάρια θα είναι Α ποιότητας, κατεψυγµένα κατά µονάδα (IQF) να είναι συσκευασµένα σε Α και Β συσκευασία (Α συσκευασία πλαστικό φύλλο και Β χαρτοκιβώτιο) µε τις απαραίτητες ενδείξεις στα ελληνικά (ηµ. Κατάψυξης, ηµ. Λήξης, χώρα προέλευσης αρ. Έγκρισης εργαστηρίου σε περίπτωση τεµαχισµού και επεξεργασίας). Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Τα ψάρια θα είναι τυποποιηµένα κατά ίδια µεγέθη και το βάρος του κάθε ψαριού θα είναι ανάλογο µε τις απαιτήσεις του Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ». Τα χορηγούµενα είδη κατεψυγµένα ψάρια θα έχουν ποσοστό επί πάγου σύµφωνα µε το σχετικό Προεδρικό ιάταγµα. Θα µεταφέρονται προς τις αποθήκες του ιδρύµατος µε αυτοκίνητα ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερµόµετρα, θα είναι καθαρά και απολυµασµένα και τα προϊόντα θα είναι πρόσφατης κατάψυξης όταν θα παραδίδονται στις αποθήκες του ιδρύµατος. Τα κατεψυγµένα ψάρια θα συνοδεύονται µε τα κατάλληλα πιστοποιητικά κτηνιατρικής επιθεώρησης και θα παραδίδονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές Υγειονοµικές και Κοινοτικές ιατάξεις και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. ΑΔΑ: ΒΕ56ΩΚΑ-Ν0Τ ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ Το κρέας θα είναι νωπό (εγχώριο), πρώτης ποιότητας, υγιεινό, φρέσκο, θα φέρει ανάλογο λίπος, θα έχει υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και θα παραδίδεται κατά συγκεκριµένα τεµάχια σύµφωνα µε τις παραγγελίες των τµηµάτων. Το κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώο σφαγµένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόµιµα, 48 ώρες πριν και µέχρι (6) ηµέρες, να έχει υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόµενες σφραγίδες του κτηνιατρικού-υγειονοµικού ελέγχου. Η µεταφορά των κρεάτων προς τα Τµήµατα θα γίνεται κάτω από υγιεινές συνθήκες και µε µεταφορικά µέσα εφοδιασµένα µε τη σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Το σφάγιο πρέπει να είναι διαµορφωµένο σε καθαρό κρέας δηλ. χωρίς κεφάλι, άκρα, σπλάχνα και ενδοπυελικό λίπος, όπως καθορίζεται από τις ισχύουσες Αγορανοµικές διατάξεις και να ανταποκρίνεται ακριβώς ως προς την κατηγορία και το είδος του ζώου (ενιαίο σφάγιο, ηµιµόριο, 4/µόριο) στα αναγραφόµενα στοιχεία στο δελτίο αποστολής ή στο τιµολόγιο. Το κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση µε εξωτερικό στρώµα λίπους 1-1,5 εκατοστά. ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ Ο κιµάς θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας, όπως ακριβώς το µεριδοποιηµένο κρέας, θα προέρχεται από σφαγείο που λειτουργεί νόµιµα, θα έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και θα φέρει τις προβλεπόµενες σφραγίδες Κτηνιατρικού και Υγειονοµικού ελέγχου. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ Να είναι Α ποιότητας, προσφάτου σφαγής και του τύπου 70%. Να προέρχονται από υγιή εγχώρια κοτόπουλα και να είναι καλής θρεπτικής κατάστασης να έχουν σφαγεί σε σύγχρονο και ελεγχόµενο από την Κτηνιατρική Υπηρεσία πτηνοτροφείο, το οποίο διαθέτει κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και του οποίου η επωνυµία θα αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές, να έχουν συσκευασθεί και συντηρηθεί υπό υγιεινές συνθήκες να φέρουν επ αυτών το ειδικό καρτελάκι, όπου αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης. Η ηµεροµηνία παράδοσής τους να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία λήξεως. Απαγορεύεται η παρασκευή κιµά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι µύες της κεφαλής, το ποντίκι, πληγές αφαίµαξης, ζώνες ενέσεων, διάφραγµα, λάπα και υπολείµµατα κρέατος αποξεσµένα από οστά.

9 Οι προµηθευτές κρέατος στην προσφορά τους πρέπει να αναγράφουν τον τόπο κοπής και επεξεργασίας των κρεάτων, που θα είναι ελεγχόµενος από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και θα έχει τις απαιτούµενες άδειες. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ Τα φρούτα και λαχανικά θα είναι πρώτης (Α ) ποιότητας, της εποχής, και θα πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων ελαττωµατικών. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίµανσης και ανάπτυξης για να φαγωθούν. Τα φρούτα θα προσφέρονται σε συσκευασία µιας ή δύο σειρών και όχι σε περισσότερες σειρές. Τα φρούτα θα φέρουν ετικέτες όπου θα αναγράφονται η ποικιλία και η προέλευσή τους. Εφιστάται η προσοχή του προµηθευτή στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιµολόγιο στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται λεπτοµερώς οι χαρακτηρισµοί του προσκοµιζόµενου είδους, (κατηγορία, προέλευση όπως και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Μέρλιν, Κρήτης, Άρτας, Πρέβεζας, Γιάφας), ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντέλισιους, Βόλου, Γκόλντεν, Ρενέτες, Γκράν-Σµίθ, Μπέλ φόρ, ΑΧΛΑ ΙΑ: Κρυστάλια, Αµπάτε-φετε, κάιζερ κ.λ.π. ΑΔΑ: ΒΕ56ΩΚΑ-Ν0Τ Η παρούσα µελέτη αφορά την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν από την προµήθεια τροφίµων που απαιτούνται για τις ανάγκες του Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ». Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 13% και 23% για δύο µήνες, σε βάρος των Κ.Α. Α/Α Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 4.000, , ,00 προϋπολογισµού εξόδων του Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ», οικονοµικού έτους Η ανάδειξη του µειοδότη θα γίνει βάση της χαµηλότερης τιµής ανά κατηγορία είδους και στα είδη κρεοπωλείου, οπωροπωλείου και κατεψυγµένα βάση του ποσοστού έκπτωσης στη µέση λιανική τιµή του ελτίου Πιστοποίησης Τιµών της Περιφέρειας Αττικής και τη ιεύθυνση Ανάπτυξης τµήµατος Εµπορίου. Τα είδη τροφίµων πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές και να φέρουν τις απαιτούµενες πιστοποιήσεις καθώς και να αναγράφετε ο τόπος προέλευσής τους. Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα είδη τµηµατικά εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή του συµφωνητικού και µετά από έγγραφη παραγγελία του γραφείου προµηθειών στους χώρους που θα του υποδεικνύεται ανεξάρτητα αν θα εξαντληθεί η προβλεπόµενη δαπάνη.

10 Εάν η πιο πάνω προµήθεια παρουσιάσει ελαττώµατα ή υποστεί ζηµιά κατά την µεταφορά ή δεν είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει τα υπό προµήθεια είδη, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι προµηθευτές µπορούν να συµµετέχουν και σε µέρος της προµήθειας αυτής. H έρευνα τιµών για τα είδη παντοπωλείου έγινε επί τόπου από τις τµηµατάρχες των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών του ΝΠ στα εξής super markets: «Σκλαβενίτης», «Γαλαξίας» και «My market». Οι τιµές των προϊόντων για τις προµήθειες ειδών κρεοπωλείου, κατεψυγµένων και οπωροπωλείου είναι βάσει του ελτίου Πιστοποίησης Τιµών της Περιφέρειας Αττικής και τη ιεύθυνση Ανάπτυξης τµήµατος Εµπορίου. Μετά την κατακύρωση της προµήθειας καταρτίζεται η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται, µετά από πρόσκληση, να προσέλθει στο Ν.Π... (Μπαλτατζή 32 Ρέντης) για την υπογραφή. Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε αριθ /93 υπουργικής απόφασης περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ, ΦΕΚ 185Β - ιόρθωση σφάλµατος στο ΦΕΚ 550Β ) και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Στον πίνακα τιµών της προσφοράς σας θα πρέπει να υπάρχει στήλη που να αναφέρεται η καθαρή αξία του προϊόντος και στήλη που θα αναγράφεται η τελική τιµή του προϊόντος συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13% ή 23% ανάλογα το προϊόν. ΑΔΑ: ΒΕ56ΩΚΑ-Ν0Τ Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο τµήµα...έως την... ηµέρα... και µέχρι... µεσηµβρινής.

11 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Α Α/Α ΠΡΟΪΟΝ Μ/Μ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 1 ΕΝΤΑΜ BLOCK ΟΛΛΑΝ ΙΑΣ ΚΙΛΟ 30 5,27 5,95 158,10 2 ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ (ΤΥΠΟΥ ΠΟΥΜΑΡΟ) 500 gr. ΤΜΧ 30 0,53 0,60 15,90 3 ΝΤΟΜΑΤΑΚΙ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΟ 400γρ. ΤΜΧ 50 0,50 0,57 25,00 4 ΑΛΑΤΙ ΡΥΖΑΤΟ 1 kg ΤΜΧ 10 0,87 0,98 8,70 5 ΑΛΑΤΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ 750gr ΤΜΧ 20 1,49 1,68 29,80 6 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kg ΤΜΧ 20 0,89 1,00 17,80 7 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ-ΑΠ 500gr ΤΜΧ 10 0,69 0,78 6,90 8 ΑΜYΓ ΑΛΟΨΥΧΑ ΛΕΥΚΗ 250 gr ΤΜΧ 5 1,89 2,14 9,45 9 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (ΒΑΝΙΛΙΑ ή ΚΑΚΑΟ) 62 gr ΤΜΧ 15 0,33 0,37 4,95 10 ΑΝΘΟΤΥΡΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΙΛΟ 15 3,18 3,59 47,70 11 ΑΥΓΑ 6/Α Α ΤΜΧ 50 1,10 1,24 55,00 12 ΒΑΝΙΛΛΙΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 5 ΤΜΧ ΤΜΧ 15 0,25 0,28 3,75 13 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΣΟΦΤ 250 gr ΤΜΧ 20 1,00 1,13 20,00 14 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ415gr ΤΜΧ 80 0,81 0,92 64,80 15 ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ ΦΡΕΣΚΟ ΤΜΧ 50 1,32 1,49 66,00 16 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΚΙΛΟ 15 2,83 3,20 42,45 17 ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΚΙΛΟ 50 11,04 12,48 552,00 18 ΑΦΝΗ 20gr ΦΑΚΕΛΛΑΚΙ ΤΜΧ 20 0,74 0,84 14,80 19 ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 375gr ΤΜΧ 30 1,75 1,98 52,50 20 ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ375gr ΤΜΧ 30 2,79 3,15 83,70 21 ΥΟΣΜΟΣ 30 gr ΤΜΧ 20 1,19 1,34 23,80

12 22 ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 2 lt ΤΜΧ 15 9,13 10,32 136,95 23 ΕΛΑΙΟΛΑ Ο 5 lt ΤΜΧ 30 16,46 18,60 493,80 ΕΠΙ ΟΡΠΙΑ ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 2x gr ΤΜΧ 80 1,82 2,06 145,60 25 ΖΑΧΑΡΗ 1kg ΤΜΧ 60 0,94 1,06 56,40 26 ΖΕΛΕ ΚΟΥΤΙ ΤΜΧ 20 0,93 1,05 18,60 27 ΚΑΝΕΛΛΑ ΞΥΛΟ 50 gr ΤΜΧ 20 0,44 0,50 8,80 28 ΚΑΡΙΝΟ ΒΑΖΟ 40gr. ΤΜΧ 10 1,10 1,24 11,00 29 ΚΑΡΥ ΟΨΥΧΑ 175 gr ΤΜΧ 30 2,27 2,27 68,10 30 ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ 2 lt ΤΜΧ 10 4,87 5,50 48,70 31 ΚΑΣΕΡΙ ΚΙΛΟ 20 7,39 8,35 147,80 32 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ (κοµµάτι ή τριµµένο) ΚΙΛΟ 20 7,04 7,95 140,80 33 ΚΙΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50 gr ΤΜΧ 10 1,06 1,20 10,60 34 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟ ΑΚΙΝΟ ΤΜΧ 25 1,26 1,42 31,50 35 ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ 200gr. ΤΜΧ 10 0,59 0,67 5,90 36 ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ½ lt ΤΜΧ 20 2,56 2,89 51,20 37 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ 500 gr ΤΜΧ 70 0,77 0,87 53,90 38 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΧΟΝΤΡΟ 500 gr ΤΜΧ 50 0,77 0,87 38,50 39 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο gr ΤΜΧ 50 0,73 0,82 36,50 40 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο.3 500gr. ΤΜΧ 20 0,87 0,98 17,40 41 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΤΡΙΒΕΛΛΑΚΙ 500 gr ΤΜΧ 50 0,88 0,99 44,00 42 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 500 gr ΤΜΧ 50 0,85 0,96 42,50 43 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ 500 gr ΤΜΧ 20 0,88 0,99 17,60 44 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΦΙΟΓΚΑΚΙ 500 gr ΤΜΧ 20 1,01 1,14 20,20 45 ΜΑΡΜΕΛΑ Α 380 gr ΤΜΧ 20 2,58 2,92 51,60 46 ΜΕΛΙ 1 kgr ΤΜΧ 20 8,56 9,67 171,20 47 ΜΟΣΧΟΚΑΡΥ Ο ΤΡΙΜΜΕΝΟ25gr ΤΜΧ 10 1,13 1,28 11,30 48 BAKING POWDER ΚΟΥΤΙ 200γρ ΤΜΧ 10 1,00 1,13 10,00 49 ΜΠΙΣΚΟΤΑ RONDO 250gr ΤΜΧ 15 0,78 0,88 11,70 50 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 225gr ΤΜΧ 15 0,75 0,85 11,25 51 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΙΡΑΝΤΑ 250 gr ΤΜΧ 15 0,72 0,81 10,80 52 ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ 300gr. ΤΜΧ 10 3,70 4,18 37,00 53 ΞΥ Ι ΦΙΑΛΗ 350 gr ΤΜΧ 15 0,67 0,76 10,05 54 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50 gr ΤΜΧ 20 0,72 0,81 14,40 55 ΠΕΠΟΝΑΚΙ 500gr ΤΜΧ 20 0,88 0,99 17,60 56 ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΈΝΑ 500gr ΤΜΧ 20 1,59 1,80 31,80 57 ΡΙΓΑΝΗ 50 gr ΤΜΧ 15 0,96 1,09 14,40 58 ΡΟΦΗΜΑ HEMO 400γρ ΤΜΧ 22 2,37 2,68 52,14 59 ΡΥΖΑΚΙ 500gr ΤΜΧ 20 0,88 0,99 17,60 60 ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ 500gr ΤΜΧ 30 1,17 1,32 35,10 61 ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500gr ΤΜΧ 20 1,35 1,53 27,00 62 ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΑ ΠΙΛΑΦΙ 500gr ΤΜΧ 20 1,50 1,70 30,00 63 ΣΚΟΡ Ο ΤΡΙΜΜΕΝΟ 50gr ΤΜΧ 10 1,24 1,40 12,40 64 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ 125 gr ΤΜΧ 3 0,77 0,87 2,31 65 ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 400gr ΤΜΧ 10 3,32 3,75 33,20

13 66 ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΚΟΥΡΟΥ ΤΜΧ 10 2,86 3,23 28,60 67 ΣΙΜΙΓ ΑΛΙ ΧΟΝΤΡΟ-ΨΙΛΟ 500gr ΤΜΧ 15 0,74 0,84 11,10 68 ΤΥΡΙ REGGATO ΚΙΛΟ 17 5,52 6,24 93,84 69 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΚΙΛΟ 20 7,12 8,05 142,40 70 ΤΥΡΙ ΤΟΣΤ GOUDA ΚΙΛΟ 20 4,96 5,60 99,20 71 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500gr ΤΜΧ 20 1,11 1,25 22,20 72 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500gr ΤΜΧ 15 1,32 1,49 19,80 73 ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ 500gr ΤΜΧ 20 1,31 1,48 26,20 74 ΦΙ ΕΣ ΨΙΛΟΣ 250gr ΤΜΧ 10 0,62 0,70 6,20 75 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ 180gr ΤΜΧ 80 0,64 0,72 51,20 76 ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΙΠΛΗ ΤΜΧ 50 0,73 0,83 36,50 77 ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500gr ΤΜΧ 30 1,27 1,44 38,10 78 ΧΥΜΟΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΦΙΑΛΗ ΤΜΧ 60 0,30 0,34 18,00 79 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ 700gr ΤΜΧ 60 2,02 2,28 121,20 80 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΨΥΧΑ 480gr ΤΜΧ 20 2,09 2,36 41,80 ΣΥΝΟΛΟ 4.318,64 ΧΥΜΟΙ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Β Α/ Α ΠΡΟΪΟΝ ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΚΤΕΪΛ ΦΡΟΥΤΩΝ 1LT ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΚΤΕΪΛ ΦΡΟΥΤΩΝ 0,20 lt ΧΥΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΚΤΕΪΛ ΦΡΟΥΤΩΝ 330 ml Μ/Μ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣΦ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.23% ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΜΧ 30 1,10 1,35 33,00 ΤΜΧ 90 0,47 0,58 42,30 ΤΜΧ 30 0,60 0,74 18,00 ΣΥΝΟΛΟ 93,30 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,94 ΦΠΑ 13% 561,42 ΦΠΑ 23% 21,45 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 4.994,81

14 Α/Α ΠΡΟΪΟΝ Μ/Μ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΕΛΙΑ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ 9, ,15 2 ΚΑΠΑΚΙ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ 9, ,15 3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ ΚΙΛΟ 2, ,00 4 ΠΟΝΤΙΚΙ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΟ 9, ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,55 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α/Α ΠΡΟΪΟΝ Μ/Μ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΡΑΚΑΣ (1 kg) ΤΜΧ 1, ,08 2 ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΚΙΛΟ 4, ,30 3 ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΑ ( γρ.) ΚΙΛΟ 6, ,50 4 ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΙΛΟ 7, ,50 5 ΣΥΝΑΓΡΙ Α ΚΙΛΟ 7, ,50 6 ΣΦΥΡΙ Α ΚΙΛΟ 13, ,76 7 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ (1 kg) ΤΜΧ 1, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,64 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

15 Α/Α ΠΡΟΪΟΝ Μ/Μ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΜΧ 0, ,00 2 ΑΝΗΘΟΣ ΕΜΑ 450 gr ΤΜΧ 1, ,00 3 ΑΧΛΑ ΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 2, ,00 (ΕΓΧΩΡΙΑ) ΚΙΛΟ 4 ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΚΙΛΟ 2, ,00 5 ΓΙΑΡΜΑ ΕΣ ΚΙΛΟ 1, ,00 6 ΚΑΡΟΤΑ ΚΙΛΟ 0, ,00 7 ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΚΙΛΟ 0, ,00 8 ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΚΙΛΟ 0, ,00 ΚΡΕΜΜΥ ΙΑ 9 0, ,00 ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 10 ΚΡΕΜΜΥ ΙΑ ΞΕΡΑ ΚΙΛΟ 0, ,00 11 ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΛΟ 0, ,00 12 ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛΟ 0, ,00 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ΕΜΑ 13 0, , gr ΤΜΧ 14 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΕΝΚΟΡ ΚΙΛΟ 1, ,00 15 ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΜΧ 0, ,00 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 16 ΤΣΑΚΩΝΙΚΕΣ ΚΙΛΟ 1, ,00 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ 17 ΦΛΑΣΚΕΣ ΚΙΛΟ 1, ,50 ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ 18 ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΙΛΟ 1, ,00 19 ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΙΛΟ 1, ,00 20 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΚΙΛΟ 1, ,00 21 ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΟΙΟΤ. ΚΙΛΟ 1, ,00 22 ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΙΛΟ 0, ,50 23 ΠΕΠΟΝΙ ΚΙΛΟ 1, ,00 ΠΙΠΕΡΙΕΣ 24 ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΙΛΟ 1, ,60 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 25 ΜΕΡΛΙΝ ΚΙΛΟ 0, ,50 26 ΠΡΑΣΣΑ ΚΙΛΟ 0, ,50 27 ΣΕΛΙΝΟ ΚΙΛΟ 1, ,00 28 ΣΚΟΡ Α (ΤΟ ΕΝΑ) ΤΜΧ 0, ,00 29 ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΙΛΟ 0, ,50 30 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΚΙΛΟ 1, ,72 31 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΙΛΟ 1, ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α ,02

16 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΑΤΙΚΙΩΤΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ