Μεταπτυχιακό σεµινάριο, χειµερινό εξάµηνο, Όλγα Κατσιαρδή-Hering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταπτυχιακό σεµινάριο, χειµερινό εξάµηνο, 2013-14. Όλγα Κατσιαρδή-Hering"

Transcript

1 Μεταπτυχιακό σεµινάριο, χειµερινό εξάµηνο, Όλγα Κατσιαρδή-Hering Θέµα: Πόλεις-Λιµάνια της Μεσογείου (15ος-19ος αι.). Ανάµεσα στην Ιστορική Γεωγραφία, την Κοινωνική και Πολιτική Ανθρωπολογία και την οικονοµική διάσταση. Subject: City-Ports in the Mediterranean (15th-19th cent.). Between the Historical Geography, the Social and Political Anthropolgy and the Economic Dimension. Περίληψη: Στόχος του σεµιναρίου είναι να εξετασθεί ο σχηµατισµός και η εξέλιξη των πόλεων λιµανιών στην ως άνω περίοδο, ιδίως όµως στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα επιχειρηθεί να εξηγηθεί η χωρική και κοινωνική τους διαµόρφωση µέσα από παράγοντες της γεωπολιτικής τους θέσης αλλά και της οικονοµικής εκείνης σε τοπικό και διεθνές για την εποχή επίπεδο. Θα αναδειχθούν παράγοντες διαµόρωσης της αρχιτεκτονικής, πολεοδοµικής και συνάµα κοινωνικής ανέλιξής τους, ο ρόλος της µετανάστευσης, των οικονοµικών-κοινωνικών δικτύων και οι πολιτικές αποφάσεις των εκάστοτε κρατούντων. Summary: The aim of the seminar is to research the formation and the development of the city-ports during the above era, particularly in the Eastern Mediterranean. We ll try to examine their territorial and sociological configuration through the various factors of their geopolitical and economic positions in the local and international framework. Factors of architectural and topographical city-planning and in the meantime the role of the migration, of the economic-social networks as well as the political official targeting will be highlighted as well. Ενδεικτική βιβλιογραφία / Selected Bibliography Γενικά θεωρητικά *Αbulafia, D., (ed), The Mediterranean in history, Los Angeles *Benevolo, L., Die Geschichte der Stadt (µετ. εν µέρει και ελληνικά) #Blacksell, M., Political geography, London New York eho fotot #Boyer, Christine, The city as collective memory: its historical imagery and architectural entertainments. Cambridge, Mass eho fotot Bruhns, H. Nippel, W. (eds), Max Weber und die Stadt im Kultur Vergleich, Göttingen eho fotot *Calabi, D. (ed), The Market and the City: Square, Street and Architecture in Early Modern Europe. Aldershot, Ashgate, 2004.spoud Carter, H., The study of urban geography. London #Cerasi, M., La città del Levante. Civiltà urbana e architettura sotto gli Ottomani nei secoli XVII- XIX. Milano Spoud #Christoph, CLAR, Exklusive Terriorialität. Funktionen von Territorium für die kapitalistische Organisation von Gesellschaft PhD Univ. Wien 2011 eho pdf *Crossick, Geoffrey, The artisan and the european town,, , Aldershot 1997

2 #Cowan, A., Urban Europe , London et eho fotot Delaney, D. Territory. A short introduction, Oxford et al eho fotot Denecke, D. - Shaw, G., Urban historical Geography. Recent Progress in Britain and Germany. Cambridge Univ. Press Spoud Dennis, Richard - Daniels, Stephen, Community and the social geography of Victorian cities, Urban History, 8/(1981) 7-23 Döcker, Ulrike, Die Ordnung der bürgerlichen Welt. Verhaltensideale und soziale Praktiken im 19. Jahrhundert, Frankfurt. New York: Cambus Verlag, 1994, ehei o Raptis *Dumont, P. Georgeon, F.,, Villes ottomanes à la fin de l Empire, Paris, 1992 *Edhem, E. Goffman, D. Masters, Br., The Ottoman city between East and West: Aleppo, Izmir and Istanbul, Cambridge University Press1999. Spoud *Elliott, Paul Towards a geography of English scientific culture: provinicial identity and literary and philosophical culture in the English county town, Urban History 32/3 (2005) #Freitag, Ul. - Fuhrmann, M. - Lafi, N. - Riedler, Fl. (eds), The city in the Ottoman Empire, London et al spoud #Garrioch, G., Sounds of the city: the soundscape of early modern European towns Urban History 30/1, 2003, 5-25.eho pdf #Groos, A., - Schiewer, H.-J. Stock, M. (eds), Topographies of the Early Modern City, Göttingen eho fotot Hans Haas, Hannes Stekl (eds), Bürgerliche Selbstdarstellung. Städtebau, Architektur, Denkmäler, σειρά: Bürgertum in der Habsburgermonarchie, IV, Wien: Böhlau, 1995, έχει ο Ράπτης Häußermann, H. Siebel, W., Stadtsoziologie: eine Einführung, Frankfurt a. M.: Campus Verlag, 2004 *Kasaba, Resat, Keyder, Caglar, Tabak, Faruk, «Eastern Mediterranean Port Cities and their Bourgeoisie. Merchants, Political Projects and Nation-States», Special Anniversary issue: The Work of the Fernand Braudel Center, Review, X, 1, Summer 1986, *Keyder, Çağlar, Özveren, Y. Eyüp, Quataert, Donald (eds), «Port-cities of the Eastern Mediterranean, », Review, XVI, 4, Fall 1993, Special Issue #Katsiardi-Hering, O., City-ports in the Eastern and Central Mediterranean from the Mid-sixteenth to the Nineteenth Century: Urban and Social Aspects, Mediterranean Historical Review, 26/2, 2011, eho pdf ---, Cités-Port de l Adriatique: Coexitence ou vie en commun de leurs habitants?proposition de recherce, Εώα και Εσπέρια, 4 ( ) *Koder, J., «Για µια εκ νέου τοποθέτηση της εφαρµογής της θεωρίας των κεντρικών τόπων», στο: Δηµητριάδης, Ε. Π. Λαζόπουλος, Α. Φ., Τσότσος, Γ. (επιµ.), Ιστορική γεωγραφία. Δρόµοι και κόµβοι της Βαλκανικής. Από την αρχαιότητα στην ενιαία γεωγραφία, Θεσσαλονίκη 1998, σ *Kolluoğlu, B. Toksöz, M. (eds.), Cities of the Mediterranean from the Ottoman to the present day, London New York Spoud #Kümin, B. (ed.), Political space in pre-industrial Europe, Farnham eho fotot Lafi, N., Municipalités Méditerranéennes: les réformes urbaines Ottomanes au miroir d une histoire compare, Berlin 2005 *Richard Lawton and Robert Lee (eds.). _Population and Society in Western

3 European Port Cities, c _ (Liverpool Studies in European Population, vol. 2.) Liverpool: Liverpool University Press xvi+385 pages. Tables, maps, notes, bibliography, and index. $75.95 (cased), ISBN ; $28.95 (paper), ISBN X. *Lee, Robert, The Socio-Economic and Demographic Characteristics of Port Cities: A Typology for Comparative Analysis?, Urban History, 22/2, 1998, *---, Configuring the region: maritime trade and port-hinterland relations in Bremen, , Urban History,32/2, 2005, *---, Configuring the City: In-Migration, Labour Supply and Port Development in Nineteenth-Century Europe. International Journal of Maritime History 17/1, 2005, #Lees, A., - Hollen Lees, L., Cities and the Making of Modern Europe, , Cambridge Univ. Press eho fotot kais to spoyd oikonomikon epistimon *Leontidou, L., The Mediterranean city in transition. Social change and urban development. Cambridge 1990 Löw, M., Soziologie der Städte, Frankfurt a. M eho fotot #Malmberg, T., Human territoriality. Survey of behavioural territories in man with preliminary analysis and discussion of meaning, Paris et al. 1980eho fotot Manneville, Ph., (ed), Des villes, des ports, la mer et les hommes. 124 congrès des sociétés historiques et scientifiques, Nantes Avril 1999, Paris, Éds du CTHS 2001 #Michel, B., Stadt und Gouvernementalität, Münster 2005 eho fotot. Mitterauer, M., Das Problem der zentralen Orte als Sozial- und Wirtschaftshistorische Forschungsausgabe, Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 58/ 4 (1971), Νεοελληνική Πόλη. Οθωµανικές Κληρονοµιές και Ελληνικό κράτος, Πρακτικά του Διεθνούς Συµποσίου Ιστορίας, Αθήνα-Ερµούπολη, 1984, Ι-ΙΙ, Αθήνα 1985 Nicholas, D., Urban Europe, , New York eho fotot Panzac, D., (ed.), Les villes dans l Empire ottoman: Activités et sociétés, I-II, Paris 1991 *Platt, Harold, The emergence of urban environmental history, Urban History 26/1 (1999) #Rose-Redwood, R. - Tantner, A., History of Urban House Numbering, Introduction: governmentality, house numbering and the spatial history of the modern city, Urban History, 39/4 (2012) , eho pdf sto bibliogr urban *#Sack, R.-D., Human territoriality. Its theory and history, Cambridge *John Smith, Urban elites c and urban history Urban History, 27/2 (2000) #Saunders, P., Soziologie der Stadt, Frankfurt New York eho fotot #Benjamin STANLEY, An historical perspective on the viability of urban diversity: lessons from socio-spatial identity construction in nineteenth-century Algiers and Cape Town, Journal of Urbanism, 5/1, 2012, eho pdf

4 *Taylor, Gr., Urban Geography. A study of site, evolution, pattern and classification in villages, towns, and cities. London *Vries, Jan de, European Urbanization London 1984 Yerolympos, Alexandra, Urban transformations in the Balkans ( ). Aspects of Balkan Town. Planning and the remaking of Thessaloniki. Thessaloniki Urban Studies vols Urban History Μεσόγειος ενδεικτικά #Salvatore BONO, Il Mediterraneo Da Lepanto a Barcellona, Perugia 1999 *Fernand BRAUDEL, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l époque de Philippe II, Paris ( και ελληνική µετάφραση από το ΜΙΕΤ) *Fernand BRAUDEL, Georges DUBY, Maurice AYMARD, La Méditerranée. L espace et l Histoire, Les hommes et l heritage, Paris 1986 (µετ ελλην, εκδ. Αλεξάνδρεια) *Bασίλης ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, Ελληνική Ναυτιλία Α-Β, Αθήνα #Franz Georg MAIER, Die Verwandlung der Mittelmeerwelt,, Fischer Taschenbuch Verlag, 1975 *David ΑΒULAFIA, (ed), The Mediterranean in history /Los Angeles : The J. Paul Getty Museum, Μεσόγειος, οι δρόµοι της θάλασσας : πρακτικά της έβδοµης συνάντησης ναυτικών µουσείων Μεσογείου για τη Μεσογειακή ναυτική κληρονοµιά, Αθήνα, 1-2 Νοεµβρίου Αθήνα : [χ.o.], 2003 Γενν βιβλ. Γερ. Σ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, Η Ανατολική Μεσόγειος ως ευρωπαϊκή ιστορία : άποψη µιας προοπτικής. Αθήναι: χ.ο., 1984 Γενν βιβλ Χάρις ΚΑΛΛΙΓΑ, Αλέξης ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ (επιµ), Πελοπόννησος : πόλεις και επικοινωνίες στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα : επιλογή ανακοινώσεων από τα Ε, ΣΤ, Ζ και Η Συµπόσια Ιστορίας και Τέχνης του Μονεµβασιώτικου Οµίλου. /.. Αθήνα Εστία, Γενν βιβλ Πόλεις γενικά «Η πόλη στους νεότερους χρόνους», που βρίσκεται αναρτηµένη στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών ( BRUNNBAUER, Ulf; NOVINŠĆAK, Karolina; VOSS, Christian (Hrsg.): Gesellschaften in Bewegung. Emigration aus und Immigration nach Südosteuropa in Vergangenheit und Gegenwart. 48. Internationale Hochschulwoche der Südosteuropa-Gesellschaft in Tutzing Oktober 2009, München - Berlin, ISBN ebook (PDF), 326 S., 30,00 Euro (Best.Nr. 8021, ebook (PDF))Leseprobe *M. CERASI, La città del Levante. Milano 1988

5 *Bistra, CVETKOVA, Vie economique de villes et ports balkaniques : aux XVe et XVIe siecles, Paris : Libraire Orientaliste Paul Geuthner 1971 *P. DUMONT- F.GEORGEON, Villes ottomanes à la fin de l Empire, Paris, L Harmattan, 1992 *Eldem EDHEM- Daniel GOFFMAN, -Bruce MASTERS, The ottoman city beteen East and West Aleppo, Izmir and Istanbul, Cambridge University Press, 1999 *Fatma ACUN, A portrait of the Ottoman cities, Balkan Studies 4, 2001, Malte FUhrMANN, «Cosmopolitan Imperialists and the Ottoman Port Cities. Conflicting Logics in the Urban Social Fabric», in Cahiers de la Méditerrranée 67(Dec. 2003) --Malte FUhrMANN & Vangelis Kechriotis, The late Ottoman port-cities and their inhabitants: subjectivity, urbanity, and conflicting ordersm In memory of Faruk Tabak ( ), Mediteranean Historical Review, 24/2 (2009) special issue # Simon GUNN, Class, identity and the urban: the middle class in England, c , Urban History 31/1, 2004, eho pdf Vilma Hastaoglou-Martinidis, Les villes-ports du basin oriental de la Méditerranée à la fin du XIXe siècle: travaux portuaires et transformations urbaines, στο: Petites et grandes villes du basin méditerranéen, Etudes autour de l œuvre d Etienne Dalmasso. Ecole française de Rome 1998 exo σε pdf # Resat KASABA- ²aglar KEYDER- Faruk TABAK, «Port-cities of the Eastern Mediterranean, », Review, V. XVI, 4, Fall 1993 # Resat KASABA- ²aglar KEYDER- Faruk TABAK, «Eastern Mediterranean Port Cities and their Bourgeoisie. Merchants, Political Projects and Nation-States», Special Snniversary issue: The Work of the Fernand Braudel Center, Review, X, 1(Summer 1986) *Olga KATSIARDI-HERING, Cités-Port de l Adriatique: Coexitence ou vie en commun de leurs habitants?proposition de recherche, Εώα και Εσπέρια, 4 ( ) 9-21 Δηµήτριος ΚΟΝΤΟΓΕΏΡΓΗΣ, Η ελληνική διασπορά στη Ρουµανία: η περίπτωση της ελληνικής παροικίας της Βραϊλας (περ ), Διδ. Διατρ, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας *R. LEE, The Socio-Economic and Demographic Characteristics of Port Cities: A Typology for Comparative Analysis?, Urban History, 22, No.2 (1998) #R. LEE, Configuring the City: In-Migration, Labour Supply and Port Development in Nineteenth-Century Europe, International Journal of Maritime History, XVII, No. 1 (June 2005) # *R. LEE, Configuring the region: maritime trade and port-hinterland relations in Bremen, , Urban History,32, 2(2005) Philippe MANNEVILLE (ed), Des villes, des ports, la mer et les hommes. 124 congrès des sociétés historiques et scientifiques, Nantes Avril 1999, Paris, Éds du CTHS 2001 *Lewis MUMFORD, The city in History, 1979 Νεοελληνική Πόλη. Οθωµανικές Κληρονοµιές και Ελληνικό κράτος, Πρακτικά του Διεθνούς Συµποσίου Ιστορίας, Αθήνα-Ερµούπολη, 1984, Ι-ΙΙ, Αθήνα 1985 *Daniel PANZAC (ed.), Les villes dans l Empire ottoman: Activités et sociétés, I-II, Paris 1991

6 *Πρακτικά του Β Διεθνούς Συνεδρίου, «Η Πόλη στους νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και Βαλκανικές όψεις (19 ος -20ός αι.»), Αθήνα 2000 André RAYMOND, Arab cities in the Ottoman period: Cairo, Syria, and Maghreb, Aldershot: Ashgate/Variorum 2002 #Μαρία ΣΥΝΑΡΕΛΛΗ, Δρόµοι και Λιµάνια στην Ελλάδα, , Αθήνα, ΕΤΒΑ, 1989 #Yerolympos, Alexandra, Urban Transformations in the Balkans ( ). Aspects of Balkan Town. Planning and the Remaking of Thessaloniki. Thessaloniki: University Studio Press, #Max WEBER, (Wirtschaft und Gesellschaft )Die Stadt, 1999 (ελλην. Η πόλη, µετ. Θανάσης Γκιούρας), Αθήνα, Κένταυρος, 2003 Contemporary Urban History: What the Study of Port Cities Implies for Evidence, Methodology and Conceptualization JOSEK KONVITZ CAROLA HEIN, ed. _Port Cities: Dynamic Landscapes and Global Networks_. London and New York: Routledge, communities και γειτονιές (Neighborhoods) έχει αναπτυχθεί έντονα τελευταία, όχι µόνο µέσα στο πλαίσιο της ιστορίας των πόλεων αλλά και των µεταναστεύσεων. Επιλέγω: Nevola, F., Introduction: locating communities in the early modern Italian city, Urban History, 37/3 (2010) , επίσκεψη , Harth, A. Herlyn, Ul. Scheller, G. Tessin, W., Stadt als lokaler Lebenszusammenhang. Gemeindestudien als Ansatz in der Stadtsoziologie, Wiesbaden: Springer, 2012, επίσκεψη , σ. 7, Strutz, J., Kulturelle Nachbarschaft. Zur Konjunktur eines Begriffs, στο: Kofler, G. Le Roder, J. Strutz, J. (επιµ.), Κulturelle Nachbarschaft. Zur Konjuktur eines Begriffs, Klagenfurt Wien Ljubljana Sarajevo: Wieser Verlag, 2002, σ ΑΓΚΩΝΑ -ΣΕΝΙΓΑΛΛΙΑ #Sergio ANSELMI (ed), La provincia di Ancona. Storia di un territorio.roma-bari, Laterza1987 #Sergio ANSELMI (ed), Una città Adriatica. Insediamenti, forme urbane, economia, società nella storia di Senigallia, Casa di Risparmio di Jesi, 1978 #Alberto CARACCIOLO, Le port franc d Ancône,Croissance et impasse d un milieu marchand au XVIIIe siècle, Paris 1965 (στο ιστ. σπουδ. η ιταλ. µετ.) *Όλγα ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ- HERING, Λησµονηµένοι ορίζοντες ελλήνων εµπόρων. Το πανηγύρι στη Senigallia (18oς-αρχές 19 ου αιώνα), Αθήνα 1989 #Rosario PAVIA, Ercole SORI, Ancona, Roma-Bari, Laterza, 1990 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ *Ευθύµιος Θ. ΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Η ελληνική κοινότητα Αλεξανδρείας , Αθήνα 1994 *Christos HATZIIOSIF, La colonie grecque en Égypte ( ), Doctorat de 3ème cycle, Paris 1983 Katerina TRIMI-KIROU, «Quel cosmopolitisme à ère des nationalismes? Le cas d Alexandrie», Cahiers de la Méditerrané 67 (Dec. 2003)

7 # Μ. ΤΟΜΑΡΑ-ΣΙΔΕΡΗ, Αλεξανδρινές Οικογένειες. Χωρέµη Μπενάκη Σαλβάγου, Αθήνα, εκδ. Κέρκυρα, 2004 ΒΕΝΕΤΙΑ Riccardo CALIMANI, Die Kaufleute von Venedig. Die Geschichte der Juden in der Löwenrepublik (µετ. από ιταλ. ) Düsseldorf 1988 R. CESSI, Storia della Repubblica di Venezia, Firenze 1983, 3rd ed. Salvatore CIRIACONO, Olio ed Ebrei nella Repubblica veneta del Settecento, Venezia 1995 *Élisabeth CROUZET-PAVAN (ed.), «Sopra le acque salse». Espcaces, pouvoir et société à Venise a la fin du Moyen Age, École Française de Rome, Palais Farnese 1992 *F. C. LANE, Venice: A Maritime Republic, Baltimore- London, The Johns Hopkins University Press, 1973 F. C. LANE, I mercanti di Venezia, Torino 1982 W. Mc NEILL, Venezia il cardine d Europa ( ), Roma 1979 *Reinhold C. MUELLER, The venetian money Market. Banks, Panics and the Public Debt, , Baltimore and London, Jhns Hopkins University Press, 1997 J. J. NORWICH, Storia di Venezia, I-II, Milano 1982 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ *Χριστίνα ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ, Δηµήτρης ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (επιµ.), Σύρος και Ερµούπολη: συµβολή στην ιστορία του νησιού, 15ος-20ός αι. Αθήνα, ΕΙΕ, 2008 *Ανδρέας Θ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ, Ιστορία του οικισµού της Ερµουπόλεως (Σύρας), Αθήνα : 1983 *Βασίλης ΚΑΡΔΑΣΗΣ, Σύρος, Σταυροδρόµι της Ανατολικής Μεσογείου ( ), Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1987 *Χρήστος Κ. ΛΟΥΚΟΣ - Πόπη ΠΟΛΕΜΗ, Οδηγός Δηµοτικού Αρχείου Ερµούπολης : , Αθήνα : Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού Μνήµων, 1987 *Χρήστος Κ. ΛΟΥΚΟΣ, Πεθαίνοντας στη Σύρο τον 19ο αιώνα : Οι µαρτυρίες των διαθηκών, Ηράκλειο : Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2000 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ *Meropi ANASTASSIADOU, Salonique , une ville ottomane à l âge des Réformes, Leiden, Brill, 1997 *Σπύρος ΑΣΔΡΑΧΑΣ (επιµ.), Η Θεσσαλονίκη του 18 ου αιώνα. Η φωνή των εικόνων. Προλεγόµενα Σπύρος ΑΣΔΡΑΧΑΣ, Αθήνα, Θεµέλιο, 1996 BARON-VASSARD, Odette. Une identité culturelle de la diaspora: Le cas de Salonique, Mésogeios (2003): #Ljuben BEROV, «The course of Commodity Turnover at the Thessalonika Port and the West European Economic Cycle in 19 c. up to 1912», Études Balkaniques, 4(1985)72-88

8 Ι. Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ (επιµ.), Τοις αγαθοίς Βασιλεύουσα. Θεσσαλονίκη, Ιστορία- Πολιτισµός, Θεσσαλονίκη 1997 Ευάγγελος Α. ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ- Χαράλαµπος ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, Θεσσαλονίκη, Η Οθωµανική περίοδος. Τόµος Β2, Θεσσαλονίκη : Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηµατιών Βορείου Ελλάδος, 2004 *Βασίλης ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας , Θεσσαλονίκη 1983 * Δηµοκρατία ΗΛΙΑΔΟΥ, Inventaire des documents des archives de la chambre de commerce de Marseille : lemme Salonique (XVIIe-XVIIIe siecles), Thessaloniki : Institute for Balkan Studies, 1981 *Πολυχρόνης Κ. ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ, Θεσσαλονίκη και Μακεδονία = Thesalonike und Μazedonien : Γερµανοί, Αυστριακοί και Γάλλοι πολιτικοί,διπλωµάτες και λόγιοι αφηγούνται για τη ζωή και την κίνηση,την πολιτική και τους θεσµούς καθώς και την ιστορική τοπογραφία µακεδονικών πόλεων,αθήνα : Εστία, 1982 *Harald HEPPNER - Olga KATSIARDI-HERING, Drei Epochen in einer Stadt. Zum Zeitschichtengefüge im südöstlichen Europa des 18. Jahrhunderts, in Martin Scheutz/ Wolfgang Schmale/ Dana Stefanova (eds), Orte des Wissens, Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts, 18/19 (2004) *Gunnar ΗΕRING, Die Juden von Saloniki, Südost-Forschungen, 58 (1999) Αλεξάνδρα ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ-ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ, Μεταξύ Ανατολής και Δύσης : Θεσσαλονίκη & βορειοελλαδικές πόλεις στο τέλος του 19ου αιώνα / 2. έκδοση Θεσσαλονίκη : University Studio Press, Γενν βιβλ Αλεξάνδρα ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ-ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ, Η ανοικοδόµηση της Θεσσαλονίκης µετά την πυρκαγιά του 1917 : ένα ορόσηµο στην ιστορία της πόλης και στην ανάπτυξη της ελληνικής πολεοδοµίας / Θεσσαλονίκη : University Press, 1995 Γενν βιβλ ---, Μεταξύ Ανατολής και Δύσης: Θεσσαλονίκη & βορειοελλαδικές πόλεις στο τέλος του 19ου αιώνα. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, Alexandra YEROLYMPOS, Salonique, : les chemins de l' occidentalisation / [par] 1997 Descr. p : ill.; 24 cm. Tirage à part: La ville réguliére: modéles et tracés, 1997Γενν βιβλ M. LASCARIS, Salonique à la fin du XVIIIe siècle d après les rapports consulaires Français, Athènes 1939 *Mazower, Mark. Salonica: City of Ghosts: Christians, Muslims and Jews London: Harper Colllins, 2004 (και ελληνικά) *Κωνσταντίνος ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Μνηµεία Μακεδονικής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη1947 *Ρένα ΜΟΛΧΟ, ιιιιιιιιιιι *Κωστής ΜΟΣΚΩΦ, Θεσσαλονίκη Τοµή της µεταπρατικής πόλης, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1973 #Νίκος Κ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Θεσσαλονίκη , Θεσσαλονίκη, Μόλχο, 1980 *Jos. NEHAMA Histoire des Israelites de Salonique. Salonique 1935 *Nicos SVORONOS, Le commerce de Salonique au XVIIIe siècle, Paris 1956 ( και σε ελλην. µετ.) *Εβλιά ΤΣΕΛΕΜΠΉ, Οδοιπορικόν (τα περί Θεσσαλονίκης), µετ. Ν. Μοσχοπούλου, στό Επετηρίς Εταιρεάς Βυζαντινών Σπουδών 16 (1940)

9 *Αpostolos VACALOPOULOS, A history of Thessaloniki, Thessaloniki 1963 #Gilles VEINSTEIN (ed), Salonique, La «ville des Juifs» et le réveil des Balkans,, Paris ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ *Ο έξω-ελληνισµός. Κωνσταντινούπολη και Σµύρνη ( ). Πνευµατικός και κοινωνικός βίος (30-31 Οκτ. 1998), Επιστ. Συµπόσιο Εταιρείας Σπουδών εοελληνικού Πολιτισµού/Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα 1999 Fuhrmann, M., Vom stadtpolitischen Umgang mit dem Erbe der Europäisierung in Istanbul, Izmir und Thessaloniki, στο: Tischler, U. - Zelepos, I. (επιµ.), Bilderwelten Weltbilder. Die Gegenwart der Vergangenheit in postosmanischen Metropolen Südosteuropas: Thessaloniki, Istanbul, Izmir, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag, 2007, Yavuz Köse (ed) with a forward of Surayia Faroqhi,Istanbul: vom imperialen Herrschersitz zur Megapolis, Münich: Martin Meidenbauer 2006, 450 Κολώνας, Β., Ελληνες αρχιτέκτονες στην Οθωµανική Αυτοκρατορία (19ος-20ός αι.), Αθήνα: Ολκός, 2005 Gül, M. - Lamb, R., Mapping, regularizing and modernizing Ottoman Istanbul: aspects of the genesis of the 1839 Development Policy, Urban History, 32/3 (2004) Ph. Mansel, Consantinople, City of the World s desire, London 1995 Μήλλας, Α. Πέρα, το Σταυροδρόµι της Ρωµιοσύνης, Αθήνα: Μίλητος, [2002] *Oliver Jens Schmitt, Levantiner. Lebenswelten und Identitäten einer ethnokonfessionellen Gruppe im osmanischen Reich im langen 19. Jahrhundert, München: R. Oldenbourg Verlag, 2005 Σταµατόπουλος, Κ. Μήλλας, Α., Κωνσταντινούπολη: αναζητώντας τη βασιλεύουσα, Αθήνα: Λούση Μπρατζιώτη, 1990 * Tischler, U. (επιµ.), From milieu de mémoire to lieu de mémoire. The cultural memory of Istanbul in the 20 th cent., München: Martin Meidenbauer, ΛΙΒΟΡΝΟ *Δέσποινα ΒΛΑΜΗ, Το φιορίνι, το σιτάρι και η οδός του κήπου: Έλληνες έµποροι στο Λιβόρνο, , Αθήνα 2000 *J.P. FILIPPINI-L. MEIGNEN- C.ROURE- D. SABATIER- G.STEFANIDIS, Dossiers sur le commerce français en Méditerranée orientale au XVIII siècle, Paris 1976 *J.P. FILIPPINI, «La navigation entre Livourne et le Levant dans les dernières annlees de l Ancien Régime», στο: Αφιέρωµα στον Ν. Σβορώνο, Ρέθυµνο 1986, *Μ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, «Η αυτοβιογραφία του εµπόρου του Λιβόρνου Αλέξανδρου Πατρινού και οι εντυπώσεις του από το Παρίσι (1810)», Πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών, 63, 1(1988) *G.PANESSA, Le comunità greche a Livorno, Livorno 1991 *Κώστας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Οι κώδικες γάµων και βαπτίσεων της ελληνικής κοινότητας Λιβόρνου , Πάτρα 1986 *Κώστας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Οι Κωστάκηδες της Αχαΐας και του Λιβόρνο, Αθήνα 1968

10 ΜΑΣΣΑΛΙΑ *Charles CARRIERE, Négociants Marseillais au XVIIIe siècle. Contribution à l étude des économies marittimes, Institut de Provence, I-II, 1973 *#PierreECHINARD, Grecs et Philhlellènes à Marseille de la Revolution française à l indépendance de la Grèce,Marseille, 1973 *Anna MANDILARA, The Greek Business Community in Marseilles, Individual and network Strategies, διδ. Διατριβή, European University Institute, Φλωρεντία 1998 *Eυάγγελος ΠΡΟΝΤΖΑΣ, Από την ενορία στο χρηµατιστήριο: η ελληνική κοινότητα της Μασσαλίας ( ), Αθήνα 2005 ΝΑΠΟΛΗ *J. HASSIOTIS, La comunità greca di Napoli dal XV al XVI sec», Il Veltro, i1983, #Antonio Di VITTORIO, Il Commercio tra Levante ottomano e Νapoli nel secolo XVIII, Napoli 1979 ΠΑΤΡΑ *Μαρία-Χριστίνα ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, Οικογενειακή στρατηγική και εµπορικός ανταγωνισµός. Ο οίκος Γερούση τον 19 ο αιώνα. Αθήνα ΜΙΕΤ, 2003 Frangakis-Syrett, Elena, Patras and its hinterland: Cityport development and regional change in 19th century Greece. [Offprint from: Cityports, Coastal Zones and Regional Change, edited by Brian Hoyle, p ]] #Αλέκος ΜΑΡΑΣΛΗΣ, Πάτρα 1900, Πάτρα 1978 *Νίκος ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ, Πάτρα Μια ελληνική πρωτεύουσα στον 19 ο αιώνα, Αθήνα 1988 Νίκος ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ, Πάτρα, Αθήνα, Ολκός, 2005 Κ. ΣΤΑΙΚΟΣ- Τρ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ (επιµ), Πάτρα, 2006 #Στέφανος Ν. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία της πόλεως Πατρών από αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι 1821, έκδ. Β, µε επιµ. Κώστα Ν. Τριανταφύλλου, Πάτρα 1950 *Κώστας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΙστορικόνΛεξικόν Πατρών ΠΕΙΡΑΙΑΣ *ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ, Γιάννης, Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά. Η συγκρότηση της αστικής τάξης, , Νεφέλη, Αθήνα, 2006 *Lila LEONTIDOU, The Mediterranean city in transition : social change and urban: Cambridge,Cambridge University Press 1990 *Λίλα ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ, Πόλεις της σιωπής : εργατικός εποικισµός της Αθήνας και του Πειραιά, , Αθήνα, ΕΤΒΑ *Ιωάννης ΜΠΑΦΟΥΝΗΣ, La formation d'une ville nouvelle le Piree au XIX siecle ( ), διδ. διατριβή, Paris : Universite de Paris Sorbonne, 1985 *Βάσιας ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πειραιάς, : εισαγωγή στην ιστορία του Ελληνικού Μάντσεστερ, Αθήνα : Καστανιώτης 1984 *Πέτρος ΠΙΖΑΝΙΑΣ - Γιώργος Ν. ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ (επιµ.), Πειραιάς, Ερµούπολη, Πάτρα, Αθήνα : ΜΙΕΤ, 1991 ΡΑΓΟΥΖΑ (DUBROVNIK)

11 *Sergio ANSELMI- Paola PIERUCCI- Antonio Di VITTORIO (eds), Ragusa(Dubrovnik) una Republica Adriatica : saggi di storia economica eb finanziaria, Bologna : Cisalpino, 1994 *Francis William CARTER, Dubrovnik (Ragusa) - a classic city-state, London 1972 *Baria KREKIC, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au moyen age, Ecole Pratique des Hautes Etudes (France) Section des sciences conomiques et sociales, Paris : Mouton, 1961 *Baria KREKIC, Dubrovnik, Italy and the Balkans in the late Middle Ages, London : Variorum Reprints, 1980 * Στέφανος Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ελληνικά έγγραφα από το Ιστορικό Αρχείο της Ραγούσας : Dubrovnik, Αθήνα 1977 #Antonio Di VITTORIO (ed), Ragusa e il Mediterraneo. Ruolo e funzione di una Repubblica marinara tra Medioevo ed Età moderna Bari 1988 #Antonio Di VITTORIO, Finanze e moneta a Ragusa nell età delle crisi. Napoli 1983 ΡΟΔΟΣ *Maria EFTHYMIOU- CHATZILACOU, Rhodes et sa région élargie au XVIIIe siècle: Les activités portuaires. Athènes 1988 ΣΜΥΡΝΗ # Καραµπέτ Χατσεριάν, Στη Σµύρνη το 1922, Αθήνα Πατάκης Σµύρνη. Η Μητρόπολη του Μικρασιατικού Ελληνισµού, Αθήνα, Έφεσος, 2001, Η Σµύρνη πριν την Καταστροφή, αφιέρωµα της εφηµ Ελευθεροτυπία, Ιστορικά, τέυχος 148, Σµύρνη, Η Μητρόπολη του Μικρασιατικού Ελληνισµούι, Αθήνα: ΤΑ ΝΕΑ, χαµένες πατρίδες, 2002 *Eldem EDHEM- Daniel GOFFMAN, -Bruce MASTERS, The ottoman city beteen East and West Aleppo, Izmir and Istanbul, Cambridge University Press, 1999 Fuhrmann, Malte, Der Traum vom deutschen Orden. Zwei deutsche Kolonien im Osmanischen Reich , Frankfurt / New York: Campus Verlag, 2006 *Daniel GOFFMAN, Izmir and the Levantine world ( ), Seattle : University of Washington Press, 1990 #Vangelis Kechriotis, The Greeks of Izmir at the end of the empire. A non-muslim Ottoman community between autonomy and patriotism. PhD, Leiden Univ eho pdf * Εντµόν ΜΠΟΥΑΣΟΝΑ, Σµύρνη : Εικόνα της Ελλάδας, Αθήνα : Μορφές (χ.χ.) [ και νέα εκδοση µε µελέτες από το Μουσείο Μπενάκη και ΙΜΕ] * Φίλιππος Κ. ΦΑΛΜΠΟΣ, Ο Φραγκοµαχαλάς της Σµύρνης : ιστορική µελέτη, Αθήναι : Ιωλκός, 1969 * Φίλιππος Κ. ΦΑΛΜΠΟΣ, Δύο ταξίδια στη Σµύρνη : 1740 και 1742 Κατσαίτης, Μάρκος-Αντώνιος, , Αθήνα : Ένωση Σµυρναίων, 1972

12 *Ελενα ΦΡΑΓΚΑΚΗ-SYRETT, Οι Χιώτες έµποροι στις διεθνείς συναλλαγές, , Αθήνα : Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, 1995 *Ελενα ΦΡΑΓΚΑΚΗ-SYRETT, The commerce of Smyrna in the eighteenth century : , Athens : Centre for Asia Minor Studies, 1992 Elena FRANGAKIS-SYRETT, «Commerce in the Eastern Mediterranean from the 18th to the early 20th Centuries: The City-Port of Izmir and its hinterland», International Journal of Maritime History, X, No2 (Dec. 1998) Elena FRANGAKIS-SYRETT, «Implementation of the 1838 Anglo-Turkish Convention on Izmir s trade. European and minority merchants», New Perspectives on Turkey, 7 (1992) Fuhrmann, M., Vom stadtpolitischen Umgang mit dem Erbe der Europäisierung in Istanbul, Izmir und Thessaloniki, στο: Tischler, U. - Zelepos, I. (επιµ.), Bilderwelten Weltbilder. Die Gegenwart der Vergangenheit in postosmanischen Metropolen Südosteuropas: Thessaloniki, Istanbul, Izmir, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag, 2007, Hervé GEORGELIN, La fin du Smyrne. Du cosmopolitisme aux nationalismes. Paris, CNRS 2005 Φάλµπος, Φ., Ο φραγκοµαχαλάς της Σµύρνης: ιστορική µελέτη, Αθήνα: Ιωλκός, 1969 * Ber. RANDOLPH, The Present state of the islands in the Archipelago : Sea of Constantinople, and Gulph of Smyrna; with the islands of Candia and Rhodes,Αθήνα : Καραβίας, 1983 * Charles de SCHERZEER, Σµύρνη : θεώρηση γεωγραφική, οικονοµική και πολιτιστική (µετ. Μπαλωτή, Ξένη), Αθήνα : Ιστορητής, 1995 *Oliver Jens SCMITT, «Levantins, Européens et jeux d identité, στο: Smyrnelis (επιµ.), Smyrne, une ville, ό.π., σ *Marie-Carmen SMYRNELIS, Une société hors de soi: identités et relations sociales à Smyrne aux XVIIIe et XIXe s., Thèse de doctorat, Paris 2000, I-II. (Paris Peeters 2005) Marie-Carmen SMYRNELIS, Smyrne au XIXs. Organisation et utilisation de l espace urbain, στο Πρακτικά του Β Διεθνούς Συνεδρίου, «Η Πόλη στους νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και Βαλκανικές όψεις (19 ος -20ός αι.»), Αθήνα 2000, Marie Carmen SMYRNELIS, (ed) Smyrne, la ville oubliée, Mémoires d;un grand port ottoman. Paris, Autrement, 2006 Σολοµωνίδης, Χρ., Της Σµύρνης: συνοικίες δρόµοι απόκριες Πάσχα ζωγράφοι λέσχες χοροί αθλητισµός µέλη γλωσσάριο διάφορα, Αθήνα 1957 Feryal Tansuğ, The Greek Community of İzmir/Smyrna in an age of Transition: The relationship between Ottoman Centre-Local Governance and the İzmir/Smyrna Greeks, , British Journal of Middle Eastern Studies, 38/1 (2011), * Κυριάκος Τσαγκρίδης, Από την ουτοπία στον τόπο. Η πόλη της Σµύρνης, Αθήνα: Leader books, 2001 Necmi ÜLKER, The rise of Izmir , Ann Arbor, Michigan, 1974 Ο έξω-ελληνισµός. Κωνσταντινούπολη και Σµύρνη ( ). Πνευµατικός και κοινωνικός βίος (30-31 Οκτ. 1998), Επιστ. Συµπόσιο Εταιρείας Σπουδών εοελληνικού Πολιτισµού/Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα 1999 Zandi-Sayek, S., Οttoman Izmir. The rise of a cosmopolitan port, , University of Minnesota Press ΤΕΡΓΕΣΤΗ #Elio APIH, Trieste, Roma-Bari, Laterza, 1988

13 #Tullia CATALAN, La comunità ebraica di Trieste ( ). Politica, società e cultura, Quaderni del Dipartimento di Storia, Università degli Studi di Trieste, Trieste 2000 #G. CERVANI- L. BUDA, La comunità israelitica di Trieste nel secolo XVIII. Udine 1973 Emporio e Portofranco di Trieste, scritta dal procuratore civico ad ordine speciale del Consiglio municipale, Triese 1864 #Roberto FINZI, Loredana PANARICI, Giovanni PANJEK (eds), Storia economica e sociale di Trieste, I-II, Trieste 2003 #Ezio GODOLI, Trieste, Roma, Laterza, 1984 *Όλγα ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ- HERING, Η Ελληνική παροικία της Τεργέστης, , Α-Β, Αθήνα 1986 #Anna MILLO, L Elite del potere a Trieste. Una biografia collettiva , Milano 1989 #Girogio MILOSSEVICH, I Serbi a Trieste. Storia, religione, Arte, Istituto per l Enciclopedia del Friuli Venezia Giulia, 1978 #Jan Morris. Trieste and the Meaning of Nowhere. London: Faber and Faber, 2001(εχω ελληνικά) *Marco POZZETTO, Olga KATSIARDI ed altri, Il Nuovo Giorno. La comunità grecoorientale di Trieste. Storia e Patrimonio artistico-culturale, Istituto per l Enciclopedia del Friuli Venezia Giulia, 1982 #Mario STOCK, Nel segno di Geremia, storia della comunità israelitica di trieste dal 1200, Istituto per l Enciclopedia del Friuli Venezia Giulia, 1979 #Attilio TAMARO, Storia di Trieste, I-II, Trieste 1924 (1976) #Maria Teresa, Trieste e il PortoFranco ( edizione del Comune di Trieste), 1981

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμων. Τομ. 30, 2009. Το υλικό περιβάλλον και ο οικιακός χώρος ενός Άγγλου εμπόρου στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα

Μνήμων. Τομ. 30, 2009. Το υλικό περιβάλλον και ο οικιακός χώρος ενός Άγγλου εμπόρου στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα Μνήμων Τομ. 30, 2009 Το υλικό περιβάλλον και ο οικιακός χώρος ενός Άγγλου εμπόρου στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα ΒΛΑΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 10.12681/mnimon.43 Copyright 2009 To cite this

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΒΙΒΛΙΑ/ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Φτώχεια και φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1753-1912), Κατάρτι, Αθήνα 2004.

Α. ΒΙΒΛΙΑ/ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Φτώχεια και φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1753-1912), Κατάρτι, Αθήνα 2004. Α. ΒΙΒΛΙΑ/ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Φτώχεια και φιλανθρωπία στην Ορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης (1753-1912), Κατάρτι, Αθήνα 2004. Έμφυλες κοινωνικές διεκδικήσεις από την Οθωμανική αυτοκρατορία στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ To ιπεζεστένι της Θεσσαλονίκης1 Οι κλειστές αγορές, τα «μπεζεστένια», αναπτύχθηκαν στις μεγάλες πόλεις της οθωμανικής περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Βαφέας Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 29 Ιουλίου 1970, Αθήνα Τηλέφωνο γραφείου: 28310-77206 E-mail: vafeas@fks.uoc.gr Ξένες γλώσσες: Αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012 / Friday, 2 November 9.00 Έναρξη Συνεδρίου / Conference Inauguration Χαιρετισμός / Opening address David Landsman, British Ambassador to Greece / Βρετανός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION INSTITUTE FOR BYZANTINE RESEARCH INTERNATIONAL SYMPOSIUM 17 MONEMVASIAN WINE - MONOVAS(l)A - MALVASIA Edited by Ilias Anagnostakis

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Iain Borden Κυριακή Τσουκαλά

Iain Borden Κυριακή Τσουκαλά ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Iain Borden είναι καθηγητής Αρχιτεκτονικής και Αστικού Πολιτισμού στην Αρχιτεκτονική Σχολή Bartlett του UCL, όπου διατελεί επίσης αντιπρύτανης Επικοινωνίας του Τμήματος Δομημένου Περιβάλλοντος.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου e-mail: ventura@uop.gr venturas@otenet.gr Τηλέφωνο γραφείου: 27410-74353

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ρ ή τ η ς Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή Σ χ ο λ ή Τ μ ή μ α Ι σ τ ο ρ ί α ς & Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς

Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ρ ή τ η ς Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή Σ χ ο λ ή Τ μ ή μ α Ι σ τ ο ρ ί α ς & Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ρ ή τ η ς Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή Σ χ ο λ ή Τ μ ή μ α Ι σ τ ο ρ ί α ς & Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Μ α θ η μ ά τ ω ν Ε α ρ ι ν ο ύ ε ξ α μ ή ν ο υ 2 0 1 4-15 Ρ έ θ

Διαβάστε περισσότερα

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59.

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. Εισαγωγή Περί Μελέτης της Συγκίνησης Τα πάθη Μόνον αυτά δίνουν τη νοημοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία Πολυκανδριώτη Κύρια Ερευνήτρια Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210-7273586 Fax: 210-7246212 E-mail: ranpoly@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/ouraniapolycandrioti ΣΠΟΥ ΕΣ 1984: Πτυχίο Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία Γιώργης Γερόλυµπος Γεννήθηκε στο Παρίσι, 1973 2008-2011 Διδάσκων Φωτογραφίας (Π.Δ.407/80) στο τµήµα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας. Φωτογράφος, αρχιτέκτωv-µηχανικός. Εκπαίδευση 2007 Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος

Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος (Εκλεγμένος Λέκτορας, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ) kgogos@turkmas.uoa.gr ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α'

Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α' Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α' Ενότητα 3: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Κατερίνα Γαρδίκα Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Η δημογραφική εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας 2 Αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ANNA ΤΖΟΤλΙΛ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Το λογοτεχνικό προϊόν, co; επικοινωνιακό γεγονός, (ος παράγωγο δηλαδή των συνθηκών που το πλαισιώνουν και του επιβάλλουν τους κώδικες της αληθοφάνειας του, εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναλυτικά Προγράμματα Ενοριακής Εκκλησιαστικής Κατήχησης και Κατηχητικά Βοηθήματα: «Ιστορία και Προοπτικές» (χειμερινό εξάμηνο)

1. Αναλυτικά Προγράμματα Ενοριακής Εκκλησιαστικής Κατήχησης και Κατηχητικά Βοηθήματα: «Ιστορία και Προοπτικές» (χειμερινό εξάμηνο) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η κ. Μαρία Ράντζου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1) Τα Annales. Μια «μικρή διανοητική επανάσταση» στο πεδίο της Ιστοριογραφίας Ρίκα Μπενβενίστε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Κράτος και Εθελοντικές Οργανώσεις την περίοδο της Οικονομικής Κρίσης

Κράτος και Εθελοντικές Οργανώσεις την περίοδο της Οικονομικής Κρίσης Μαριλένα Σημίτη Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης Τεύχος 42, Ιούλιος 2014, σελ. 36-61 Κράτος και Εθελοντικές Οργανώσεις την περίοδο της Οικονομικής Κρίσης 1. Εισαγωγή Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 3) Εισαγωγή στην Ιστορία Πόλεων Χριστίνα Αγριαντώνη Α. Η «προϊστορία»: έρευνες και στοχασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαγδαληνή Ζωγράφου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-9760310, 210-6668198 Fax : - E-mail : zografou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ

ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ Η Ανω Σκοτίνα βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Ολυμπου. Σήμερα είναι ένα εγκαταλειμμένο χωριό, το οποίο κατοικείται τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς.

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. TITΛOI ΣΠOY ΩN ιδακτορική διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή AΠΘ, Tµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κοινωνιολογίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κοινωνιολογία». Εαρινό εξάμηνο 2009 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕ- ΘΟΔΟΙ

Τμήμα Κοινωνιολογίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κοινωνιολογία». Εαρινό εξάμηνο 2009 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕ- ΘΟΔΟΙ Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κοινωνιολογία». Εαρινό εξάμηνο 2009 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕ- ΘΟΔΟΙ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από την Κοινωνική Δικαιοσύνη και την Πόλη στις Εξεγερμένες Πόλεις.

Από την Κοινωνική Δικαιοσύνη και την Πόλη στις Εξεγερμένες Πόλεις. Από την Κοινωνική Δικαιοσύνη και την Πόλη στις Εξεγερμένες Πόλεις. Μια αναφορά στη ριζοσπαστική γεωγραφία μέσα από το έργο του David Harvey. Θάνος Ανδρίτσος 1 Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία. Τομέας Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας και οι Αντοχές της Ελληνοαυστραλιανής Ταυτότητας

Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας και οι Αντοχές της Ελληνοαυστραλιανής Ταυτότητας Kyriakopoulou-Baltatzi, C., 2013. Η Διαγενειακή Αλληλεπίδραση Τρίτης Γενιάς και Τρίτης Ηλικίας και οι Αντοχές της Ελληνοαυστραλιανής Ταυτότητας. Journal of Modern Greek Studies - Special Issue, 346-361.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 15 ος -20ός αι. Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Aπό το Nαύπλιο στην Tριπολιτσά: H σημασία της μεταφοράς μιας περιφερειακής πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

European Doctorate in Social History

European Doctorate in Social History Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τοµέας Ιστορίας European Doctorate in Social History Πολιτισµικές µεταφορές και έννοιες που ταξιδεύουν. Έθνος και διανοούµενοι ανάµεσα στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Email: vrapanos@econ.uoa.gr

Email: vrapanos@econ.uoa.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Μάθηµα: ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γραφείο 305, Σταδίου 5 ιδασκαλία: Β. Ράπανος Ηµέρα και ώρα µαθήµατος: Τρίτη, 11.00-14.00 Ώρες γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµ ιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τ µ ή µ α Ιστορίας & Αρχαιολογίας. Περιγραφή Μαθηµ άτων Εαρινού εξαµ ήνου 2012-13

Πανεπιστήµ ιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τ µ ή µ α Ιστορίας & Αρχαιολογίας. Περιγραφή Μαθηµ άτων Εαρινού εξαµ ήνου 2012-13 Πανεπιστήµ ιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τ µ ή µ α Ιστορίας & Αρχαιολογίας Μαθηµ άτων Εαρινού εξαµ ήνου 2012-13 Ρέθυµ νο, Φεβρουάριος 2013 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ(Εαρινό εξάµηνο 2012-2013) Τοµέας Αρχαίας και

Διαβάστε περισσότερα

Acemoglu, D., Robinson, J., Γιατί Αποτυγχάνουν τα Έθνη. Οι Καταβολές της Ισχύος, της Ευημερείας και της Φτώχειας, εκδ. Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, 2013.

Acemoglu, D., Robinson, J., Γιατί Αποτυγχάνουν τα Έθνη. Οι Καταβολές της Ισχύος, της Ευημερείας και της Φτώχειας, εκδ. Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, 2013. Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Προτεινόμενη Ενισχυτική Βιβλιογραφία για το μάθημα: «Διεθνές Δίκαιο και Θεσμοί της Ανάπτυξης» Γενικές Οδηγίες: Η ελληνική Βιβλιογραφία είναι, ως επί το πλείστον, διαθέσιμη στη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

Το έναυσμα και οι στόχοι του έργου ENSURE

Το έναυσμα και οι στόχοι του έργου ENSURE 144 ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, Ν ο 20, 2012, 144-148 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ENSURE: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα

Διδασκαλία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Όνομα: ΝΕΛΛΗ ΜΑΡΔΑ Επάγγελμα: Αρχιτέκτων Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίο Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π. 1972-1977 M.Sc. in Architecture, U.C.L. Bartlett School of Architecture, 1984-5. Ph.D. in

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ναύπλιο, Βουλευτικό Παρασκευή 9 - Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, απόγευμα Εναρκτήρια Συνεδρία 6.00-6.30: Υποδοχή Συνέδρων και Κοινού 6.30-6.40: Προσφώνηση

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο με θέμα: «Περί του τόπου. Απόπειρα μιας εννοιολογικής προσέγγισης».

Σεμινάριο με θέμα: «Περί του τόπου. Απόπειρα μιας εννοιολογικής προσέγγισης». ΧΕ 2009-2010 Σεμινάριο με θέμα: «Περί του τόπου. Απόπειρα μιας εννοιολογικής προσέγγισης». Επιλογή βιβλιογραφίας I Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία Τ. Β. Αντόρνο, Αισθητική θεωρία, Αθήνα 2000. Ερ. Άουερμπαχ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Τομ. 44, 1982 Η επιστημολογία της πολιτικής διερεύνησης με ειδική αναφορά στις διεθνείς σχέσεις: Μια κριτική Πετρίδης Μάκης 10.12681/grsr.537 Copyright 1982 To cite this article:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Κινηματογραφικές Θεωρίες

Σύγχρονες Κινηματογραφικές Θεωρίες Σύγχρονες Κινηματογραφικές Θεωρίες 2015-2016 - Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων: Σωτήρης Πετρίδης e- mail επικοινωνίας: sotospetridis@yahoo.gr Υπό την επίβλεψη της Μ. Κακλαμανίδου Περιγραφή του μαθήματος: Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής.

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΡΟΦΟΡΡΙΙΚΗ Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ. Ίρις Πολύζου *

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ. Ίρις Πολύζου * Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 143 B, 2014, 145-152 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Μεταναστευτικές διαδρομές και χωροκοινωνικές μεταλλαγές στην Αθήνα. Η περίπτωση των Κινέζων εμπόρων στο Μεταξουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf/doc http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/media/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/pms

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Σλαβικών Λαών

Ιστορία Σλαβικών Λαών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η :Μαυροβούνιο Αγγελική Δεληκάρη Λέκτορας Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός Αθήνα 1995 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος του Κέντρου (τώρα Ινστιτούτου) Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Mavrozacharakis Emmanouil

Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Mavrozacharakis Emmanouil «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ο..Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ, ΕΝ ΟΓΕΝEIΣ ΚΑΙ ΕΞΩΓΕΝEIΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ» (THE IMPACT OF GERMAN REUNIFICATION THE FOREIGN POLICY FRY. HISTORICAL

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης Διαλέξεις Μαθήματος Οικονομική Γεωγραφία Ε Εξαμήνου

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης Διαλέξεις Μαθήματος Οικονομική Γεωγραφία Ε Εξαμήνου c Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης Διαλέξεις Μαθήματος Οικονομική Γεωγραφία Ε Εξαμήνου Διδάσκων: Δρ. Χρίστος Απ. Λαδιάς Η ΧΩΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι.

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2004 Πρόλογος Το φθινόπωρο του 2000

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας Ενότητα 5: Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης Διαλέξεις Μαθήματος Οικονομική Γεωγραφία Ε Εξαμήνου

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης Διαλέξεις Μαθήματος Οικονομική Γεωγραφία Ε Εξαμήνου c Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης Διαλέξεις Μαθήματος Οικονομική Γεωγραφία Ε Εξαμήνου Διδάσκων: Δρ. Χρίστος Απ. Λαδιάς ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 1 Πτυχίο Αρχαιολογίας ΚΡΙΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ και Ιστορίας της πατρ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Τέχνης έτος κτήσης 1991, βαθμ. 7.03, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ) Διδακτορικό: Μορφή και Λειτουργία των Αποθηκευτικών Χώρων στις Οικίες των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα LLP Erasmus

Πρόγραμμα LLP Erasmus Πρόγραμμα LLP Erasmus Χρηματοδότηση από την ΕΕ κινητικότητας των φοιτητών, καθηγητών κ διοικητικού προσωπικού σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για: Εκπαίδευση Διδασκαλία Επιμόρφωση Πρακτική Άσκηση Τα οφέλη από

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο (Ηράκλειο, 21-23 Ιουνίου 2014) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME El Greco: Τhe Cretan Years International Conference (Heraklion, 21-23 June

Διαβάστε περισσότερα

Ακτσόγλου Ζ. Ιάκωβος (Μ.Α., ρ.φ.) Λέκτορας (Τουρκική Ιστορία, 19 ος - 20 ος αιώνας)

Ακτσόγλου Ζ. Ιάκωβος (Μ.Α., ρ.φ.) Λέκτορας (Τουρκική Ιστορία, 19 ος - 20 ος αιώνας) Ακτσόγλου Ζ. Ιάκωβος (Μ.Α., ρ.φ.) Λέκτορας (Τουρκική Ιστορία, 19 ος - 20 ος αιώνας) Τµήµα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισµού των Παρευξείνιων Χωρών Παναγή Τσαλδάρη 1, Κτίριο Β - 69100 Κοµοτηνή τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιεύθυνση ιεθνών & ημοσίων Σχέσεων Τμήμα ιεθνών Σχέσεων ΤΗΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΕΙΣΤΗΙΟ ΥΟΟΧΗΣ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΑΝΕΙΣΤΗΙΑΚΗ ΣΥΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΙΣΤΗΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όλγα Κατσιαρδή- Hering

Όλγα Κατσιαρδή- Hering Όλγα Κατσιαρδή- Hering Καθηγήτρια Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ος όροφος, κυψέλη αρ. 408, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα) Τηλέφωνο: 2107277409 Fax: 2107248979

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Avinguda del Carrilet (Amadeu Torner, Jacint Verdaguer), L Hospitalet de Llobregat, Βαρκελώνη. Ζώνες ειδικής χρήσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εικαστικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, η περίπτωση του Ψυρρή Γάτος Αθανάσιος 01104618,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περίληψη.. 3. Εισαγωγή 5 Μεθοδολογία έρευνας 8 Αποτελέσματα έρευνας 12-29. Ευχαριστίες. Σχεδιασμός / Δημιουργία ψηφιακού βιβλίου...

Περιεχόμενα. Περίληψη.. 3. Εισαγωγή 5 Μεθοδολογία έρευνας 8 Αποτελέσματα έρευνας 12-29. Ευχαριστίες. Σχεδιασμός / Δημιουργία ψηφιακού βιβλίου... Περιεχόμενα Ευχαριστίες 1 Περίληψη.. 3 Summary 4 Εισαγωγή 5 Μεθοδολογία έρευνας 8 Αποτελέσματα έρευνας 12-29 Ιστορικά στοιχεία 12 Πρακτικές..16 Κομβικά πρόσωπα... 18 Τοπογραφία....21 Δίκτυα...27 Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ METAΠTYXIAKO ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M204 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η έ ρ ε υ ν α γ ι α τ ο ν ν ε ό τ ε ρ ο κα ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο α ρ α β ι κό κό σ μ ο σ τ η ν Ε λ λ ά δ α

Η έ ρ ε υ ν α γ ι α τ ο ν ν ε ό τ ε ρ ο κα ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο α ρ α β ι κό κό σ μ ο σ τ η ν Ε λ λ ά δ α é c o l e f r a n ç a i s e d a t h è n e s - Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Σπουδών Μέσης Ανατολής L a r e c h e r c h e s u r l e m o n d e a r a b e m o d e r n e e t c o n t e m p o r a i n e n G r

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γνωστικό αντικείμενο Nεοελληνική Iστορία: Σχέση εκπαίδευσης και κοινωνίας κατά τον πρώτο αιώνα της Aνεξαρτησίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γνωστικό αντικείμενο Nεοελληνική Iστορία: Σχέση εκπαίδευσης και κοινωνίας κατά τον πρώτο αιώνα της Aνεξαρτησίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Δημήτριος Σακκής Επικοινωνία Τηλ.: 24210 74765, Fax: 24210 74765, e-mail:dsakkis@uth.gr Βαθμίδα Πρωτοβάθμιος καθηγητής ΠΤΠΕ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ European Political History ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Economic Analysis and European Institutions

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Παπαδία-Λάλα

Αναστασία Παπαδία-Λάλα Αναστασία Παπαδία-Λάλα Καθηγήτρια Ιστορίας Νέου Ελληνισμού, με έμφαση στην Ιστορία του βενετοκρατούμενου Ελληνισμού Διεύθυνση: Κυψέλη 408, 4ος όροφος, Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιο κάτω sites περιέχουν πηγές και τεκµήρια ιστορικά

Τα πιο κάτω sites περιέχουν πηγές και τεκµήρια ιστορικά 22. «Ο Νέος Ελληνισµός στην περίοδο της Τουρκοκρατίας» 29.11.2013 Διδάσκουσα: Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Kαθηγήτρια Ιστορίας του Νέου Ελληνισµού από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης ώς την Ελληνική Επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. ΣΚΟΠΟΣ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Σ. ΠΟΛΥΖΟΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ INE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ INE 36 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ INE Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς Φιλοξενούμενο Πρόγραμμα στο INE/EIE Επιτροπή: Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Γιάννης Γιαννουλόπουλος, Τριαντάφυλλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΓΓΛΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΓΓΛΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΓΓΛΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ JW MARRIOTT HOTEL GROSVENOR HOUSE 15-31/10 650 1000 620 01/11-31/12 590 550 580 170 ΑΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗ IMPERIAL RIDING SCHOOL RENAISSANCE VIENNA

Διαβάστε περισσότερα