ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ"

Transcript

1 ANNA ΤΖΟΤλΙΛ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Το λογοτεχνικό προϊόν, co; επικοινωνιακό γεγονός, (ος παράγωγο δηλαδή των συνθηκών που το πλαισιώνουν και του επιβάλλουν τους κώδικες της αληθοφάνειας του, εντάσσεται στιγμιαία και διαρκώς μέσα στον ιστορικό χωρόχρονο και στις κοινωνικές πρακτικές που τον ορίζουν, αναπτύσσοντας μαζί του τριών ειδών σχέσεις, οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο τριών επιμέρους επιστημονικών κλάδων: 1. Της Γενετική; Ερμηνευτικής, που ενδιαφέρεται, αφενός για την ερμηνεία των λογοτεχνικών κειμένων με βάση τα ιστορικά και κοινωνικά ερεθίσματα που συνετέλεσαν στη γέννηση τους, είτε αυτά εκφέρονται με τρόπο δηλωτικό μέσα στα κείμενα είτε όχι' αφετέρου για τις πολλαπλές συγχρονικά και διαχρονικά προσλήψεις, δηλαδή ερμηνευτικές ανα-γεννήσεις των λογοτεχνικών κειμένων, χάρη στους ποικίλους ιδεολογικούς μηχανισμούς που ρυθμίζουν τη διαδικασία της πρόσληψης. 2. Της Κοινωνιολογίας της Λογοτεχνίας, που ενδιαφέρεται για τις διατομικές συναλλαγές που προκαλεί το λογοτεχνικό φαινόμενο, είτε αυτές αφορούν την κοινωνική συμπεριφορά εξαιτίας της διακίνησης του λογοτεχνικού εντύπου 1, είτε την κοινωνική συμπεριφορά που προκαλείται από τα λογοτεχνικά περιεχόμενα Της Ιστορίας της Λογοτεχνίας, που εξετάζει την πορεία της εξέλιξης αυτού που θεσμικά αποκαλούμε λογοτεχνία μέσα στο χρόνο, εξέλιξη που ορίζεται από τις ιστορικές και κοινωνικές παραμέτρους, είτε αυτές αφορούν τη διαφοροποίηση των λογοτεχνικών μορφών και λειτουργιών 3, είτε αφορούν τη 1. Βλ. Karl Erik Rosengren, Sociological Aspects of the Literary System, Natur och kultur, Stockholm Βλ. Henri Zalamansky, «L'étude des contenus, étape fondamentale d'une sociologie de la littérature contemporaine», στο Robert Escarpit (éd.), Le Littéraire et Je Social. Eléments pour une sociologie de la littérature, Flammarion, Paris 1970, σ ' Milton Albrecht (ed.), Sociology of Art and Literature, Duckworth, London Βλ. Γιούρι ϊυνιανόφ, «Για τη λογοτεχνική εξέλιξη», Θεωρία Λογοτεχνίας. Κείμενα των ρώσων φορμαλιστών, Επιλογή-παρουσίαση Τσβετάν Τοντορόφ, Οδυσσέας, Αθήνα 1995.

2 1 IO Άννα Τζούμα διαφοροποίηση της απόκλισης ανάμεσα στον ορίζοντα αναμονής των αναγνωστών (όπως έχει διαμορφωθεί από τον αισθητικό κανόνα που έχει επιβάλει η πλησιέστερη χρονικά λογοτεχνική παράδοση) και στον λογοτεχνικό ορίζοντα της προσφερόμενης νέας λογοτεχνικής παραγωγής 4, είτε αφορούν την υιοθέτηση και επιβολή ως νέου λογοτεχνικού κανόνα μιας από τις κατευθύνσεις της νέας λογοτεχνικής παραγωγής από μια συγκεκριμένη αναγνωστική ομάδα, που διαφοροποιείται από τις άλλες εξαιτίας των συγκεκριμένων λογοτεχνικών της προτιμήσεων, δηλαδή της ερμηνευτικής της πρόσληψης 5. Οι τρεις αυτές κατευθύνσεις του επιστημονικού προβληματισμού, που εκτίθενται εδώ χωριστά για μεθοδολογικούς λόγους, στην πραγματικότητα επικαλύπτονται και ηγεμονεύονται από την πρώτη κατεύθυνση, αφού προϋπόθεση κάθε επικοινωνιακού γεγονότος είναι η ερμηνευτική διαδικασία. Θα προχωρήσω λοιπόν στην εξέταση των προβλημάτων που στοιχειοθετούν τη Γενετική Ερμηνευτική και θα θέσω εξαρχής τις δύο προϋποθέσεις που θα ορίσουν αυτήν την παρουσίαση: Α. Μια πρώτη προϋπόθεση τακτικής, που συνίσταται στο ότι αυτή η εισήγηση αποσκοπεί να εκθέσει τα προβλήματα και όχι να παρουσιάσει λύσεις ή να πάρει θέση, για τον απλό λόγο ότι η οποιαδήποτε θέση, που θα σήμαινε ταυτόχρονα και απόρριψη άλλων εξίσου σοβαρών θέσεων, θα ήταν μεροληπτική. Β. Μια δεύτερη προϋπόθεση επιστημολογική που στηρίζει μια τέτοια απορητική προσέγγιση, απορρέει από τη μεταφορά των αρχών της αναλυτικής επιστημολογίας στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Σύμφωνα λοιπόν με την έννοια του Παραδείγματος, όπως διατυπώθηκε από τον Thomas Kuhn, μια επιστημονική επιχειρηματολογία και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει εξαρτώνται απολύτως από τους προϋποθετικούς όρους που στηρίζουν τη συγκεκριμένη θεωρία που επιλέγουμε, πάνω στις αρχές της οποίας βασίζουμε την προσέγγιση μας. Πράγμα που σημαίνει ότι, εφόσον μια θεωρία είναι συντεταγμένη, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει δεν είναι ούτε πιο ορθό ούτε πιο λανθασμένο από τα συμπεράσματα άλλων θεωριών, είναι απλώς άλλο και μερικό. Οφείλω λοιπόν να διευκρινισθώ ότι θα κινηθώ μέσα στο Ερμηνευτικό Παράδειγμα όπως το ορίζουν οι προϋποθετικές αρχές της δομικής σημειολογίας και όχι μέσα στο Παράδειγμα όπως το ορίζουν οι προϋποθετικές αρχές του αποδομισμού, παρόλο που, στο μέτρο που δεν υπάρχει ασυμβατότητα επιστημολογική, θα αναφερθώ και στις θέσεις αυτού του τελευταίου. 4. Βλ. Felix Vodiàka, «Die Literaturgeschichte, ihre Probleme und Aufgaben», Die Struktur der literarischen Entwicklung, Fink Verlag, München 1976, σ Βλ. Hans Robert Jauss, «L'histoire de la littérature: un défi à la théorie littéraire», Pour une esthétique de la réception, Gallimard, Paris 1978.

3 Ιστορία και λογοτεχνία Ili ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ 1. Το καταστατικό τον υλικού σημειακού πεδίον: το κείμενο στο επίπεδο της γραφής. Προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια ερμηνευτική των λογοτεχνικών κειμένων με βάση τις ιστορικές και κοινωνικές παραμέτρους μέσα στις οποίες γεννώνται και στα ερεθίσματα των οποίων ανταποκρίνονται, προκειμένου δηλαδή να απαντήσουμε στο ερα)τημα ποια πραγματολογική αναγκαιότητα τα δημιούργησε, οφείλουμε να διαλευκάνουμε τρία βασικά σημεία που συστήνουν το σημειακό καταστατικό τόσο του λογοτεχνικού κειμένου ως υλικού σημείου, όσο και της σχέσης του με την εξωκειμενική πραγματικότητα: Α. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του λογοτεχνικού κειμένου. Β. Τον τρόπο που πραγματοποιείται η σύνδεση της ιστορικής και κοινοτικής πραγματικότητας με το λογοτεχνικό κείμενο. Γ. Τη μορφή που προσλαμβάνει το πραγματολογικό γεγονός όταν γίνει λογοτεχνική πραγματικότητα. Η διαλεύκανση αυτή θα βοηθήσει στην κατάρριψη της μιμητικής, αντανακλαστικής λειτουργίας της λογοτεχνίας ως προς τον κόσμο των αντικειμένων, όπως διατυπώθηκε από τον Πλάτωνα (αλλά και τον Auerbach 6 ) και όπως επικράτησε ως ερμηνευτική τακτική όλον τον 19ο και στις αρχές του 20ού αι. μέσα από τον ιστορικό θετικισμό (Taine 7 ) και τις μαρξιστικές θεωρίες των τριών κατευθύνσεων 8. Α. Η ειδοποιός διαφορά του λογοτεχνικού κειμένου, αυτό που το διαφοροποιεί από τα άλλα επικοινωνιακά κείμενα, αποτέλεσε το σταθερό σημείο αναφοράς όλων των μορφοκρατικών/σημειωτικών θεωριών του 20ού αι. που εντάσσουν την προβληματική τους στην παράδοση του μοντερνισμού. Κατ αρχάς οι ρώσοι φορμαλιστές (Jakobson 9 ) και στη συνέχεια οι δομο- 6. Βλ. Erich Auerbach, Mimesis. La représentation de la réalité dans la littérature occidentale (H946), Gallimard, Paris Βλ. Hippolyte Taine, Essais de critique et d'histoire, Hachette, Paris Βλ. Gheorghi Plechanov, L'Art et la Vie Sociale, Ed. Sociales, Paris 1949 [= «II τέχνη και η κοινωνική ζωή», Αισθητική, μετ. Τάσος Βουρνάς, εκ8. Αναγνωστίδη, Αθήνα χ.χ.] Georg Lukâcs, Problèmes du réalisme, L'Arche, Paris Lucien Goldmann, Le Dieu caché, Gallimard, Paris Βλ. Roman Jakobson, «Linguistique et poétique», Essais de linguistique générale, τ. I, Minuit, Paris 1963, σ [= «Γλωσσολογία και Ποιητική», μετ. Άρη Μπερλή, Σπείρα 1 (1975) 30-67].

4 112 Άννα Τζούμα λόγοι της Πράγας (Mukarovsky) 10, οι δομολόγοι της Σχολής του ΙΙαρισιού (Barthes 11, Greimas 12, Rastier 13, Eco 14 ), οι εκπρόσωποι της Κριτικής Σχολής της Φραγκφούρτης (Adorno 15, Horkheimer 16 ), οι ρώσοι σημειωτιστές που βασίζονται στη θεωρία της πληροφορικής και οι εμπνεόμενοι από αυτούς (Kristeva 17 ), καθώς και οι θεωρητικοί της αναγνωστικής λειτουργίας (Steinmetz 18 ) θα τονίσουν επανειλημμένα χρησιμοποιώντας μια ορολογία που εκτείνεται από τη γλο^σσολογία στην κυβερνητική, στην πληροφορική και στη φυσική, τον αυξημένο βαθμό της συνδηλωτικής λειτουργίας των λογοτεχνικών κειμένων (έναντι του αυξημένου βαθμού της δηλωτικής λειτουργίας των άλλων επικοινωνιακών κειμένων), αποτέλεσμα της διφορούμενης σχέσης των σημημικών τους ισοτόπων (Greimas 19, Rastier 20 ). Έτσι, η αισθητική λειτουργία της λογοτεχνικής γραφής θα τοποθετηθεί στην πολυσημία της, στην τάση της να μην εξαντλεί την εντροπία της, να μην παραπέμπει σε ένα νόημα αλλά σε ένα «πεδίο σημασιών» (Eco 21 ). Λόγος διφορούμενος και αινιγματικός (Adorno 22 ) χάρη στην αυτοαναφορικότητά του, εξαιτίας της οποίας διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται η σημασία του χάρη στις προβολές και αντιθέσεις του (Σκλόφσκι 23 ), ο λογοτεχνικός λόγος παραμένει πάντα εχθρικός στην εννοιολογική μονοσημία, εξ ορισμού πληροφοριακή. Καταλήγουμε λοιπόν σε μια πρώτη διαπίστωση: η έννοια της αντανάκλασης του εξο;>- 10. Βλ. Jan Mukafovsky, «L'art comme fait sémiologique», Actes du huitième congrès international de philosophie à Prague, 2-7 septembre 1934, Prague 1936, σ [= «H τέχνη σαν σημειολογικό γεγονός», Δοκίμια για την αισθητική, με- Βιβή Μανωλοπούλου, Οδυσσέας, Αθήνα χ.χ.]. 11. Βλ. Roland Barthes, S/Z, Seuil, Paris Βλ. Algirdas Julien Greimas, «L'isotopie du discours», Sémantique structurale, PUF, Paris 1986, σ Βλ. François Rastier, «Systématique des isotopies», Essais de sémiotique poétique, Larousse, Paris 1972, σ Βλ. Umberto Eco, L'oeuvre ouverte, [H962], Seuil, Paris Βλ. T. W. Adorno, Théorie esthétique, Klincksieck, Paris Βλ. M. Horkheimer, T. W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, Fischer, Frankfurt am Main Βλ. Julia Kristeva, «Problèmes de la structure du texte», Nouvelle critique, avril 1968, σ Βλ. Horst Steinmetz, «Réception et Interprétation», Théorie de la littérature (Ouvrage présenté par A. Kibédi Varga), Picard, Paris 1981, σ Βλ. Greimas, ό.π. 20. Βλ. Rastier, ό.π. 21. Βλ. Eco, ό.π. 22. Βλ. Adorno, ό.π. 23. Βλ. Βίκτορ Σκλόφσκι, «Η τέχνη ως τεχνική», θεωρία Λογοτεχνίας. Κείμενα των ρώσων φορμαλιστών, ό.π.

5 Ιστορία και λογοτεχνία Ι Ι 3 κειμενικού από το κειμενικό, αποτέλεσμα της άποψης των μη σημειωτικών θεωριών ότι ο λογοτεχνικός λόγος συμπεριφέρεται ως δηλωτικός, υπονομεύεται. Β. Αλλά η θεωρία της αντανάκλασης θα υπονομευθεί άλλη μια φορά εξαιτίας της αδυναμίας της να αιτιολογήσει επιστημονικά την αρχή της. Σύμφωνα με την αντανακλαστική, μιμητική αντίληψη, τα ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα που αποτελούν το ερέθισμα για τη δημιουργία ενός λογοτεχνικού κόσμου και κατά συνέπεια αποτελούν την εξήγηση της αναγκαιότητας της, αντανακλώνται είτε στο επίπεδο των ρητών περιεχομένων, είτε στο επίπεδο της κοσμοθεωρίας του μυθιστορηματικού κόσμου (Taine), είτε στο επίπεδο της συνεκτικής αντίληψης που δεσμεύει ρόλους και καταστάσεις (Lucâcs), είτε, τέλος, συνιστούν ένα ομολογούν μέγεθος προς τις δομές περιεχομένου του κειμένου (Goldmann). Ωστόσο, ο άμεσος συσχετισμός των κειμενικών δομών, που ανήκουν στο χώρο της σημείωσης, δηλαδή του συμβολικού, με τα εξωκειμενικά δεδομένα, που ανήκουν στο χώρο των συμβάντων, δηλαδή του βιωματικού, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί γιατί προσκρούει και παραβιάζει την αρχή του ισομορφισμού. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, δύο ετερογενείς πραγματικότητες δεν μπορούν να έρθουν σε κανενός είδους άμεσο συσχετισμό, δεν μπορούν άμεσα να συναλλαχθούν οίς κατηγορίες, πολύ περισσότερο δεν μπορεί να ερμηνευθεί η μια μέσα από την άλλη. Για να επιτευχθεί αυτό οφείλουμε να αναδείξουμε ένα τρίτο μέγεθος το οποίο να είναι και στις δύο κοινό, έτσι ώστε ο συσχετισμός τους να γίνει ως προς αυτό το τελευταίο, δηλαδή έμμεσα. Προκειμένου δηλαδή να γίνει δυνατή η μετάβαση ενός γεγονότος ή μιας κατάστασης από το χώρο της πραγματικότητας σε ένα σημειακό σύστημα, επιβάλλεται η μεταγραφή τους στη σημειακή «γλώσσα» αυτού του συστήματος και η με αυτόν τον τρόπο εξομοίωση των επιπέδων τους. Έτσι, για να περάσει μια ιστορική ή/και κοινωνική πραγματικότητα μέσα στη λογοτεχνία, απαιτείται η έκπτωση της από το χώρο του γεγονότος και η μετάταξη της στο χώρο της λογοτεχνικής σημείωσης, δηλαδή στις μορφές και στις συμβάσεις που ορίζουν το λογοτέχνημα ως ιδιαίτερο έργο με τη γλώσσα και πάνω στη γλώσσα. Είναι λοιπόν μέσα από τη μεσολάβηση της γλώσσας που το εξωκειμενικό επικοινωνεί με το λογοτεχνικό γεγονός, αφού η ιστορική, κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα μόνο ως γλωσσική διατύπωση μπορεί να περάσει μέσα στο λογοτεχνικό κείμενο. Την αναγκαία διαμεσολάβηση της γλώσσας ανάμεσα στην εξωκειμενική και την κειμενική πραγματικότητα είχαν επισημάνει τόσο οι ρώσοι φορμαλιστές στο γύρισμα του αιώνα, όσο και οι τσέχοι δομολόγοι. Στο ερώτημα που έθεσαν οι φορμαλιστές «πώς και ως προς τι η κοινωνική ζωή συσχετίζεται με τη λογοτεχνία», ο Τυνιανόφ απαντάει το 1927: «Η συνάρτηση αυτή λογοτεχνικής σειράς και κοινωνικής σειράς γίνεται μέσα από s

6 114 Άννα Τζούμα τη γλωσσική δραστηριότητα, η λογοτεχνία έχει σε σχέση προς την κοινωνική ζωή μια λεκτική λειτουργία)) 2 *. Και στο 8ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας στην Πράγα το 1934, ο Muli afovsky θα υπογραμμίσει τη διπλή φύση του λογοτεχνικού σημείου: την αυτονομία του αφενός, χάρη στην αυτοαναφορική του λειτουργία, και την επικοινωνιακή του φύση αφετέρου, αποτέλεσμα της σχέσης του με την πραγματικότητα μέσα από τη γλώσσα και το λόγο. Ξεκινώντας από την ιδέα ότι το λογοτεχνικό κείμενο ως σημαίνουσα πρακτική διαμεσολαβείται αναγκαστικά από τις κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές δομές, ο Mukarovsky τοποθετεί το λογοτεχνικό κείμενο μέσα στην ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα, εννοουμένων ως γλωσσικών εκφορο^ν. Μεταθέτει έτσι το πρόβλημα από το εξωτερικό στο εσωτερικό του κειμένου, θεωρουμένου εφεξής ως κοινωνιογλωσσικής κατάστασης οργανωμένης σε προσανατολισμένο λόγο. Την ίδια μετάθεση της ιστορικής πραγματικότητας ως κοινωνιογλωσσικής κατάστασης στο εσωτερικό του λογοτεχνικού κειμένου επιχειρεί και ο M. Bakhtine. Όπως πρώτος υποστήριξε στο έργο Μαρξισμός και φιλοσοφία τη; γλώσσας, και απέδειξε στη μελέτη του για τον Ντοστογιέφσκη 25, η γλώσσα δεν υπερίπταται των εξωτερικών καθορισμών, δεν είναι ιδεολογικά ουδέτερη. Όχι μόνο στο επίπεδο της «ομιλίας» αλλά στην ίδια της τη σύσταση αποτυπώνει τις κοινωνικές συγκρούσεις και τις ιστορικές μεταβολές. Έτσι τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα παριστώνται μέσα στο λογοτεχνικό κείμενο με τη μορφή γλωσσικών σημείων, δηλαδή ως κοινωνιογλωσσική κατάσταση. Είναι λοιπόν σ αυτό το κοινωνιογλωσσικό επίπεδο που πρέπει να αναζητηθούν οι ιστορικές και κοινωνικές εγγραφές του λογοτεχνικού κειμένου και όχι στην αυθαίρετη αντιβολή τους με την ετερογενή πραγματικότητα. Παράλληλα και σε αντίθεση προς τον Mukafovsky που αντιμετώπιζε την κειμενική δομή ως ανταποκρινόμενη σε μια κοινωνία με σχετική ομοιογένεια, ο Bakhtine υποστήριξε ότι το λογοτεχνικό κείμενο αναπαριστά τις διαμάχες των ποικίλων κοινωνικών ομάδων στο επίπεδο των κοινωνιογλωσσικών εκφορών, οι οποίες βρίσκονται σε σχέση διαλογική. Την ίδια θέση θα υποστηρίξει αργότερα η Kristeva με τη θεωρία της διακειμενικότητας και του ιδεολογήματος στο οποίο συγκλίνει η αφομοίωση και μετατροπή των ποικίλων κοινωνικών γλωσσικών εκφερομένων του κειμένου 26, ενώ οι Greimas και Courtes 24. Βλ. Γιούρι Τυνιανόφ, «Για τη λογοτεχνική εξέλιξη», Θεωρία Λογοτεχνίας. Κείμενα των ρώσων φορμαλιστών, ό.π., σ Βλ. Mikhaïl Bakhtine, Le Marxisme et la philosophie du langage, [M929], éd. de Minuit, Paris 1977 του ίδιου, La poétique de Dostoïevski [H929], Seuil, Paris Βλ. Julia Kristeva, Le texte du roman {Approche sémiologique d'une structure discursive trans formationnelle), Mouton, La Hague 1970.

7 ΐατοοία και λογοτεχνία 115 θα συγκεκριμενοποιήσουν τα παραπάνω γλωσσικά εκφερόμενα σε κοινωνιολέκτους, τον ορισμό και την τυπολογία των οποίων θα προτείνουν 27. Συμπερασματικά: Η ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα δεν μπορεί να έρθει σε συσχετισμό με το λογοτεχνικό κείμενο παρά μόνο εάν αντιμετωπισθεί ως γλωσσική κατάσταση. 1. Γιατί η Ιστορία αφενός γίνεται προσιτή στη γνώση μόνον ως γραπτό ή προφορικό κείμενο (πηγές), το οποίο ο ιστορικός καλείται να ερμηνεύσει, δηλαδή να οργανώσει σε συντακτικο-σημασιολογική ενότητα. Τον αποφασιστικό ρόλο της γλώσσας και ιδιαίτερα των αφηγηματικών τρόπων που οργανώνουν, περιγράφουν και νοηματοδοτούν το εμπειρικό συμβάν οδηγώντας το έτσι σε κείμενο, δηλαδή σε Ιστορία, θα επαναλάβουν και οι θεωρητικοί του αποδομισμού. Τόσο ο Hayden White 28 όσο και ο Dominick La Capra 29 θα υποστηρίξουν ότι κάθε προσπάθεια που γίνεται να περιγράψουμε εμπειρικά γεγονότα στηρίζεται σε αφηγηματικούς τρόπους, οι οποίοι με τη σειρά τους δομούνται πάνω σε μια μορφή φαντασίας που ρυθμίζεται από ιδεολογικά συμφραζόμενα. Κατά συνέπεια, η ιστορική πραγματικότητα είναι πάντα μια αφηγηματική κατασκευή, ένα κείμενο του οποίου ο προσανατολισμός υπακούει σε μια φιλοσοφική προοπτική. Με αυτή την έννοια το ιστορικό κείμενο δεν μπορεί να διαχωριστεί ρητά ούτε από το λογοτεχνικό κείμενο με το οποίο το συνδέουν οι αφηγηματικές στρατηγικές και οι ρητορικοί τρόποι, αλλά ούτε και από το φιλοσοφικό κείμενο που περιέχεται μέσα στο ιστορικό κείμενο ως δομή βάσης, αφού του παρέχει την εννοιολογική/ιδεολογική αποσκευή σύμφωνα με την οποία θα οργανώσει τα γεγονότα σε λόγο 30. Αλλά δεν μπορεί να διαχωριστεί ρητά ούτε από το λόγο άλλων επιστημονικών κλάδων οι οποίοι επαναπροσδιορίζουν τα επίπεδα και τα όρια της γλώσσας. Ο στοχασμός για τα όρια της γλώσσας συνεπισύρει και τον στοχασμό για τα όρια και τη διεύρυνση της ιστορίας. Όπως υποστηρίζει ο La Capra, συνεπικουρώντας τις απόψεις του White, η μελέτη της ιστορίας πρέπει να είναι η μελέτη της γλώσσας της ως 27. Βλ. Α. J. Greimas, J. Courtes, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, τ. 1, Hachette, Paris 1979, σ Στα έργα Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism, Baltimore 1978" The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation, Baltimore 1987 Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore Στα έργα Rethinking Intellectual History : Texts, Contexts, Language, Ithaca, N. York 1983 History and Criticism, Ithaca, N. York «Η βασική διαφορά ανάμεσα στην Ιστορία και στη Φιλοσοφία της Ιστορίας είναι ότι η τελευταία προσφέρει την εννοιολογική αποσκευή με την οποία τα γεγονότα δομούνται σε λόγο στην επιφάνεια του [ιστορικού] κειμένου, ενώ η Ιστορία μεταφέρει αυτήν την εννοιολογική αποσκευή στο εσωτερικό της αφήγησης της, όπου της χρησιμεύει ως κρυφή και υποβολιμαία δομική στρατηγική». Βλ. White, Tropics of Discourse, ό.π.,σ. 127.

8 I I 6 Άννα Τζούμα κειμένου, παρόλο που αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βλέπουμε τον κόσμο ως γλώσσα (γλωσσικός ιμπεριαλισμός) ή τη γλώσσα απλά ως αντανάκλαση του κόσμου (αναγωγική αναφορικότητα) 31. Αυτό στο οποίο συμπίπτουν οι απόψεις των θεωρητικών της δομικής και της αποδομικής θεωρίας είναι ότι οι ίδιες αφηγηματικές και οντολογικές δομές που στηρίζουν την αντίληψη μας για την πραγματικότητα προϋποτίθενται και για τη γραφή της ιστορίας ως κειμένου. Κατά συνέπεια, η βασική δομή της στρατηγικής τής αφήγησης καθορίζει και τη σημασιολογική οργάνωση των επιμέρους εμπειρικών πραγματικοτήτων, αλλά και τη βαρύτητα που προσλαμβάνει η καθεμιά από αυτές μέσα στην ιστορία. Παράλληλα, οι τρόποι που συγκροτείται η ιστορία σε αφήγηση, οι τρόποι δηλαδή με τους οποίους ιδιοποιείται ο ιστορικός το απόμακρο παρελθόν και το κάνει οικείο, εντάσσονται μέσα στους πολιτισμικούς κώδικες της κάθε εποχής. Τα γεγονότα αναπαριστώνται ανάλογα με τις χρήσεις της μεταφοράς και τους κώδικες της αληθοφάνειας που οι ποικίλες πολιτισμικές ομάδες μεταχειρίζονται προκειμένου να συστήσουν σε λόγο τη σχέση τους με την πραγματικότητα. Δεν είναι λοιπόν ως πράξη ζωής που περνάει η Ιστορία μέσα στο λογοτεχνικό κείμενο, αλλά ως ιδιαίτερη κειμενική οργάνωση. Αυτό σημαίνει ότι η «σωστή» ιστορική αναπαράσταση είναι μια ουτοπία και ότι το ((πραγματικό» ιστορικό πλαίσιο είναι μια αφήγηση, μια άποψη για το πραγματικά συμβεβηκός, αφού η Ιστορία ως κείμενο είναι: α) προϊόν παραγωγής: ο ιστορικός είναι υποχρεωμένος να επιλέξει τόσο τις πηγές του (που από τη φύση τους είναι αποσπασματικές, συντεταγμένες σε αφήγημα και συχνά ιδεοληπτικές), όσο και την ποσότητα των πληροφοριών που θα δώσει και η επιλογή αυτή ορίζεται από ιδεολογικούς μηχανισμούς. Παράλληλα είναι υποχρεωμένος να καταφύγει σε ένα τρόπο παρουσίασης της αιτιολογικής σύνδεσης των γεγονότων, αφού από τα ίδια δεδομένα πολλές αιτιολογικές αφηγήσεις είναι δυνατές. Έτσι, ένα ιστορικό γεγονός, π.χ. μια στρατιωτική ή εκλογική ήττα και οι πολιτικές της επιπτώσεις μπορεί να ερμηνευθούν, δηλαδή να συγκροτηθούν σε ιστορική αφήγηση, μόνον εντασσόμενες μέσα σε ιδεολογικά συστήματα (καπιταλισμός, φιλελευθερισμός, διαλεκτικός μαρξισμός, μηχανιστικά αντανακλαστική οικονομική θεωρία μαρξισμού-λενινισμού) που θα δώσουν στην ιστορική αφήγηση συνέπεια και αληθοφάνεια. Μέσα στο σκεπτικό αυτό, η παραδοσιακή διχοτόμηση κείμενο/αναφορική πραγματικότητα αναιρείται και μαζί της αναιρείται και η αναγωγή της ιστορικής πραγματικότητας σε εξωκειμενικά συμφραζόμενα. Η διχοτόμηση του κειμένου από τα συμφραζόμενα του παραπέμπει στην αντίληψη ότι το ιστορικό κείμενο λειτουργεί ως μαρτυρία περιγράφοντας όσο πιο πιστά μπορεί μια εξωγλωσσική πραγματικότητα 31. Βλ. La Capra, Rethinking Intellectual History, 6.π., σ. 19,

9 Ιστορία και λογοτεχνία 117 που είναι αυτή των κοινωνικών και λοιπών πραγματολογικών συμφραζομένων, ενώ παράλληλα απομακρύνει την προσοχή της κριτικής από το γεγονός ότι η εξωγλωσσική πραγματικότητα είναι ήδη διαμορφωμένη από κειμενικές διαδικασίες που οι ιστορικοί καλούνται να ερμηνεύσουν. Η κοινή πεποίθηση για τη διάκριση μεταξύ κειμένου και συμφραζομένων δεν ευσταθεί για τον απλό λόγο ότι «το παρελθόν φθάνει μέχρις εμάς με τη μορφή κειμένων, κειμενικών καταλοίπων-αναμνήσεων, αναφορών, δημοσιευμάτων, αρχείων κ.λπ.» 32, των οποίων η ανάγνωση και ερμηνεία δημιουργεί προβλήματα το ίδιο δυσεπίλυτα με αυτά των πιο περίπλοκων γραπτοον κειμένων. β) αποτέλεσμα πρόσληψης: ανάμεσα στη σύνθεση των γεγονότων από τον ιστορικό και στην εναπόθεση τους μέσα στο λογοτεχνικό κείμενο μεσολαβεί η δεκτικότητα της πρόσληψης του μυθιστοριογράφου, δεκτικότητα που δηλώνει κυρίως τις εθνολογικοπολιτισμικές συνθήκες που μεσολαβούν ανάμεσα στον άνθρωπο και στα κείμενα και που ευνοούν ή παραχαράσσουν, στρέφουν προς τη μία ή την άλλη νοηματική κατεύθυνση, την πρόσληψη τους. 2. Γιατί η Ιστορία, αφετέρου, αποτελούμενη από ιδεολογικούς σχηματισμούς, όπως εκφράζονται μέσα από τις κοινωνικές και οικονομικές τάξεις, τις πολιτικές πεποιθήσεις και τις πολιτισμικές συμπεριφορές, μπορεί να παρασταθεί μέσα στο λογοτεχνικό κείμενο μόνον ως κοινωνιογλωσσική κατάσταση. Γ. Αλλά η θεωρία της αντανακλαστικής λειτουργίας των λογοτεχνικών κειμένων θα υπονομευθεί για μια τελευταία φορά εξαιτίας της ιδιαίτερης μορφής που προσλαμβάνει το πραγματολογικό γεγονός όταν γίνει λογοτεχνική πραγματικότητα. Η γλώσσα δεν μπορεί να εικονοποιήσει, δηλαδή να δημιουργήσει την πραγματικότητα παρά σημαίνοντας την, αρθρώνοντας την και αυτή η άρθρωση είναι ένα σύστημα μορφών. Έτσι, η παραγωγική λειτουργία της λογοτεχνικής γραφής, αφενός θέτει ένα σύστημα χαρακτηρισμένων ιδεολογικά σημείων, αφετέρου, μέσα από τη διαδικασία αισθητικοποίησης, δηλαδή την επανάληψη σε μορφικούς συνδυασμούς αυτών των σημείων παράγει νέα σημεία, δηλαδή νόημα. Ταυτόχρονα, όμως, χάρη στη συνδηλωτική λειτουργία της αισθητικής διαδικασίας, τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά λεκτικά σημεία, υποτάσσοντας την αρχική σημασιολογική τους αυτονομία στην προοπτική του μορφικού συστήματος του κειμένου, αποβάλλουν την ιδεολογική τους διάσταση, μετατρεπόμενα έτσι σε «όργανα» των προθέσεων του κειμένου. Λλλά «σπάζοντας» με την ένταξη τους σε κάποιο μορφικό σχήμα την «υπακοή» τους στις ιδεολογικές επιταγές του συστήματος που τα παρήγαγε, το προδίνουν από μέσα και αυτομάτως το καταγγέλλουν ως ιδεολογικό. Όπως απέδειξαν τόσο οι θεωρητικοί της Πράγας όσο και οι Adorno και Horkheimer, σ' αυτήν ακριβώς την αυτοαναφορικότητα, τη «μιμητική» του λόγου προς τον εαυτό του λειτουρ- 32. ΓΙβ. La Carpa, History and Criticism, ό.π.,σ. 128.

10 118 Άννα Τζούμα γία της αισθητικής διαδικασίας, οφείλεται η κριτική διάσταση του λογοτεχνικού κειμένου απέναντι στην ιδεολογία της κοινωνικής πραγματικότητας στην οποία παραπέμπει: ενώ δηλαδή την περιέχει δεν την παρέχει. Η κριτική της κοινωνικής πραγματικότητας γίνεται έτσι μέσα από την ιδεολογία ενός ύφους, αυτού του ίδιου προσδιορισμένου από την ιδεολογία που αμφισβητεί. Η αδυναμία του αισθητικού χαρακτήρα της γραφής να μεταφραστεί σε μονόσημο λόγο, αποκαλύπτει την κοινωνιοκριτική του διάσταση: η ταύτιση του κειμένου με τον εαυτό του γίνεται μη-ταύτιση με το λόγο της ιδεολογίας. Με αυτόν τον τρόπο το κείμενο προχωρεί στην κριτική της ιστορικής και κοινωνικής πραγματικότητας που περικλείει, μέσα από τον ιδεογραμμικό προσανατολισμό των μορφών του, δηλαδή του ύφους του. Περιέχουσα και εξαρτημένη από τις κοινωνικές δομές και ταυτόχρονα στο περιθώριο αυτών αφού τις αισθητικοποιεί, η λογοτεχνία είναι πράξη κριτική και αντιδραστική ως προς τα ιστορικά και κοινωνικά συμφραζόμενα στα οποία αναφέρεται. Άρα, λοιπόν, μια γενετική ερμηνευτική στο επίπεδο του υλικού σημείου συνίσταται: α) στην αναγνώριση των ιδεολογικά φορτισμένων εγγραφών του κειμένου, είτε πρόκειται για παράσταση ιστορικών γεγονότίον είτε για κοινωνιογλωσσικές σημάνσεις της πραγματικότητας, και β) στην ανάλυση του τρόπον με τον οποίο οι παραπάνω εγγραφές χορογραφούνται μέσα στο κείμενο, δηλαδή συνυπάρχουν και μεταβάλλονται από το μορφικό σύστημα του κειμένου στην πορεία του προς την παραγωγή ενός προσανατολισμένου λόγου. Στην πορεία αυτή του λογοτεχνικού κειμένου που στοχεύει στη σχέση του λόγου προς τον κόσμο μέσα από τη σχέση του λόγου προς τη γλώσσα, διαβάζει η σύγχρονη σημειωτική την αναγκαιότητα που το υπαγόρευσε, δηλαδή την κριτική, αξιολογική του στάση απέναντι στο ερέθισμα που το προκάλεσε. 2. Το καταστατικό τον αισθητικού αντικειμένου: το κείμενο στο επίπεδο της ανάγνωσης. Ωστόσο, το πρόβλημα της ιστορικής και κοινωνικής προσέγγισης περιπλέκεται ακόμη περισσότερο όταν η εστίαση μετατοπιστεί από το κείμενο ως γραφή στο κείμενο ως ανάγνωση, δηλαδή από τη γέννηση στις ανα-γεννήσεις του. Η μετατόπιση αυτή μας φέρνει αντιμέτωπους με δύο επικαλυπτόμενα προβλήματα: Α. Τις παραμέτρους της σημασιολογικής μεταβολής του κειμένου. Β. Τη χωροθεσία των εξωκειμενικο'^ν αναφορών εντός και εκτός του κειμένου. Α. Το πρόβλημα των σημασιολογικών μεταβολών του κειμένου σχετίζεται με τη διπλή σημειολογική του φύση. Πρώτοι οι δομολόγοι της Πράγας και ιδιαίτερα οι J. Mukarovsky και F. Vodiika διατύπωσαν τη θέση ότι το λογοτεχνικό κείμενο, ως σημειολογικό

11 Ιστορία και λογοτεχνία 119 γεγονός αποτελείται ταυτόχρονα από ένα υλικό, αυτόνομο, πολυσημικό σύμβολο και αφετέρου από διαφορετικές κάθε φορά συγκεκριμενοποιήσεις, δηλαδή ερμηνείες αυτού του συμβόλου από τη συλλογική συνείδηση της κοινωνικής ομάδας που το αποδέχεται. Αυτές τις διαφορετικές κάθε φορά συγκεκριμενοποιήσεις ονόμασαν αισθητικό αντικείμενο 33, έννοια που επρόκειτο να κάνει θριαμβευτική και πολυτάραχη καριέρα, τόσο στα κείμενα που θεωρητικοποιούν τη διαδικασία της πρόσληψης και της αναγνωστικής ανταπόκρισης, όσο και σ' εκείνα που ασχολούνται με τις φιλοσοφικές προϋποθέσεις της κατανόησης, του προβληματισμού που διαμορφο'ίνεται με το σχίσμα της Ερμηνευτικής στα Από τη θεωρία των σημασιολογικοί απροσδιοριστιών του λογοτεχνικού κειμένου, όπως διατυπώθηκε από τον R. Ingarden 35, που συνιστούν το σημασιολογικό του «άνοιγμα» και το υποβάλλουν σε μια μεταβλητή πραγματοποίηση, δηλαδή ερμηνεία, από τις ποικίλες αναγνωστικές ομάδες, το μοτίβο των μετερμηνειών με τα επιμέρους προβλήματα που δημιουργεί, κυριολεκτικά θα σαρώσει τις βεβαιότητες της δομικής θεωρίας για την ύπαρξη μιας εφάπαξ νοηματικής και αξιολογικής θέσης των λογοτεχνικών κειμένων. Ο προβληματισμός αυτός, είτε ξεκινώντας από το επίπεδο των διφορούμενων σημασιολογικών διαπλοκών του κειμένου (Eco 36 ), είτε αναφερόμενος στην πληροφοριακή διάδραση κειμενικών σημείων/αναγνωστικής επάρκειας που συμβαίνει κατά την αναγνωστική διαδικασία (Iser 37, Jurt 38, Leenhardt, Jozsa 39 ), είτε σχετιζόμενος με την προβληματική του διπλού ορίζοντα (κειμένου/αναγνώστη) και της διπλής του υπόστασης (ιστορικής/αισθητικής) που ορίζει την προσλαμβάνουσα διαδι- 33. Βλ. Mukaì'ovsky, «L'art comme fait sémiologique)), ό.π. 34. Είναι η χρονιά που δημοσιεύεται το δοκίμιο του W. Dilthey «Αρχή και εξέλιξη της Ερμηνευτικής» [= «Die Entstehung der Hermeneutik» στο Gesammelte Schriften, Teubner/Vandenhoeck und Ruprecht Verlag, 1964], το οποίο θα σηματοδοτήσει αφενός την πορεία της Ερμηνευτικής από πρακτική σε φιλοσοφική διαδικασία, αφετέρου την εγκατάλειψη της πρακτικής εφαρμογής των ερμηνευτικών τυπολογιών και την αντικατάσταση τους από τις ποικίλες μεθόδους προσέγγισης των κειμένων. Βλ. Άννα Τζούμα, ((Ερμηνευτική: ο πονοκέφαλος της θεωρίας», Πρακτικά XVIII Συμποσίου «Θεωρία της Λογοτεχνίας)), Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Αθήνα Βλ. Roman Ingarden, Fon Erkennen des literarischen Kunstwerks, Miemeyer Tübingen Βλ. Eco, ό.π. του ίδιου, / limiti dell' interpretazione, Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas S.p.A, Milano 1990 [ Τα Όρια της ερμηνείας, μετ. Μαριάννα Κονδύλη, Γνώση, Αθήνα 1993J. 37. Βλ. Wolfgang Iser, L'acte de lecture. Théorie de l'effet esthétique, éd. Pierre Mardaga, Bruxelles Βλ. Joseph Jurt, «Fur eine Rezeptionssoziologie», Cahiers d'histoire des Littératures Romanes 1-2 (1979) Βλ. Jacques Leenhardt, Pierre Jozsa, Lire la lecture, Le Sycomore, Paris 1983.

12 120 Άννα Τζούμα κασία (Jauss 40, Steinmetz 41 ), ο προβληματισμός θα αποκρυσταλλωθεί στην έννοια της ιστορικότητας της κατανόησης. Η έννοια αυτή που εμφανίζεται ήδη στην ερμηνευτική της αρχαιότητας με τη μορφή της αλληγορικής ερμηνείας των Ομηρικών επών από τους Στωικούς και τους Αλεξανδρινούς στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν τον κανονιστικό χαρακτήρα των επών μέσα από τον εκσυγχρονισμό της ερμηνείας τους, θα αποτελέσει την τρίτη κίνηση (subtilitatem applicandi) του Trivium στην ερμηνευτική θεωρία του Rambach (1723) και περνώντας ως φιλοσοφική προϋπόθεση στην ερμηνευτική του Schleiermacher (1829), θα αποκρυσταλλωθεί ως «προϊδέαση» (Vorwissen) στην ερμηνευτική του Gadamer 42. Β. Ως προς το θέμα λοιπόν της Γενετικής ερμηνευτικής που μας απασχολεί, η ιστορικότητα της κατανόησης πλήττει τις θέσεις της δομικής σημειολογίας ως προς δύο σημεία: α) Κατ' αρχάς επειδή επιβάλλει τη διπλή χωροθεσία των εξωκειμενικών αναφορών. Μια ιστορική και κοινωνική ερμηνεία των λογοτεχνικών κειμένων θα πρέπει, σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, να τοποθετηθεί ταυτόχρονα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του κειμένου, προσπαθώντας να κατανοήσει την αξιολογική χειρονομία του, έτσι όπως εκφράζεται αφενός στο επίπεδο των ιστορικών εγγραφών στα προσδιορισμένα σημεία του (υλικό σημείο/χρόνος γέννησης), αφετέρου έτσι όπως τα εκάστοτε ιστορικά συμφραζόμενα ορίζουν σημασιολογικά τα απροσδιόριστα σημεία του (χρόνοι ανα-γεννήσεων). β) Κατά δεύτερο λόγο, επειδή η εκάστοτε προϊδέαση προϋποθέτει μια αποσκευή από γλωσσικές συμβάσεις, καθορισμένα συστήματα νοήματος, καθορισμένα συστήματα ηθικών και διανοητικών κανόνων και αξιών, και κατά συνέπεια βρίσκεται σε αδυναμία να αποκαταστήσει απολύτως το νόημα της παρελθούσας ιστορικότητας όπως εγγράφεται στα προσδιορισμένα σημεία του κειμένου. Την περιορισμένη γιατί προκαθορισμένη ιστορικά προοπτική των μεταναγνώσεων θα προβάλει επανειλημμένα ο Gadamer ως αιτία των ιστορικών παραναγνώσεων στα λογοτεχνικά κείμενα 43. Είναι λοιπόν αυτή ακριβώς η διαδικασία κατανόησης της ιστορικής προοπτικής (έτσι όπως μεταφέρεται μέσα από τα διακείμενα που οργανώνουν το κείμενο) που παραποιεί την πληροφορία που δίνει το κείμενο ως υλικό σημείο και αναποδογυρίζει τους κανόνες του παιγνιδιού: υποκαθιστώντας τη σταθερή σημασία των προσδιορισμένων σημείων με μια μεταβαλλόμενη σημασία που θα ταίριαζε στα μη προσδιορισμένα ση- 40. Βλ. Jauss, ό.π. 41. Βλ. Steinmetz, ό.π. 42. Βλ. Τζούμα, ό.π. 43. Βλ. Hans Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen 1900.

13 Ιστορία και λογοτεχνία 121 μεία, το λογοτεχνικό κείμενο παραδίνεται εξ ολοκλήρου στην παρανάγνωση 41. Θέση που οι Gadamer και Jauss συνειδητά επικροτούν, αφού, καταφέρνοντας με τον τρόπο αυτό η Ερμηνευτική να εκσυγχρονίζει κάθε φορά το λόγο της Ιστορίας, η κάθε εποχή βιώνει και ιδιοποιείται το παρόν της, δηλαδή τη γνο^σιολογία του. 44. Βλ. Anna Tzouma, «Problèmes de lecture historique el sociale des textes de fiction», Παρουσία H' (1992)

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Από την κρίση και τα ελλείμματα στην ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Αντιμέτωποι με την κρίση: τα πρώτα βήματα για τη σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ - ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς:- (α) εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 29

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου

Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Κληρονομικό Δίκαιο -> ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις του ατόμου μετά το θάνατό του και ιδίως στην τύχη της περιουσίας του. Καταλαμβάνει το πέμπτο βιβλίο του ΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ, «ΣΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ, «ΣΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΗΜΕΡΙΔΑ «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» (Θεσσαλονίκη, 16-12-2009) Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ, «ΣΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΤΟ ΣΠΙΤΙ» Μια διδακτική προσέγγιση Aθανάσιος Κουτσογιάννης Φιλόλογος 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίας Ιορδανίδου. Λωξάντρα. Πρόταση διδασκαλίας λογοτεχνικού βιβλίου. Επιμέλεια: Σπύρος Αντωνέλλος Ε.Μ.Ε.

Μαρίας Ιορδανίδου. Λωξάντρα. Πρόταση διδασκαλίας λογοτεχνικού βιβλίου. Επιμέλεια: Σπύρος Αντωνέλλος Ε.Μ.Ε. Μαρίας Ιορδανίδου Λωξάντρα Πρόταση διδασκαλίας λογοτεχνικού βιβλίου Επιμέλεια: Σπύρος Αντωνέλλος Ε.Μ.Ε. Περιεχόμενα: Στόχοι Συνέντευξη της Μαρίας Ιορδανίδου Ιστορικό πλαίσιο του έργου Ο μύθος Η ηρωίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΣΩΝΗ Κωνσταντίνου του Νικολάου, Σκηνoθέτη, νoμίμου εκπροσώπου της Θεατρικής Εταιρείας «ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ» με έδρα την οδό Φρύνης,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Γενικά για τον οικισμό.

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Γενικά για τον οικισμό. Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Γενικά για τον οικισμό. Στα ηπειρωτικά του νομού Ηλείας, 15 περίπου χιλιόμετρα ανατολικά του δρόμου που ενώνει τον Πύργο με την Κυπαρισσία, βρίσκεται το χωριό Ταξιάρχες.¹ Το όνομα με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς «Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς Το «Ειρήνη» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό απευθυνόμενο σε παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών. Περιλαμβάνει: Μια ταινία κινουμένων σχεδίων (διάρκειας 7 λεπτών) Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

του Γ. Γκιώνη» Λιμάνι Κορίνθου: έρχονται μελέτες! Ελλάδα... υπό το μηδέν!!! Όταν η ιστορία επαναλαμβάνεται...

του Γ. Γκιώνη» Λιμάνι Κορίνθου: έρχονται μελέτες! Ελλάδα... υπό το μηδέν!!! Όταν η ιστορία επαναλαμβάνεται... ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 386 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / 1 ΕΥΡΩ Επικαιρότητα Λία Ρουμελιώτη Ελλάδα... υπό το μηδέν!!! Ούτε στους χειρότερους εφιάλτες μας τα χρόνια των μεγάλων αγώνων δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας Μάριος Χάκκας Το Ψαράκι της γυάλας 1. Γραμματολογικά: Το διήγημα Το ψαράκι της γυάλας πρωτοδημοσιεύτηκε το 1971 μαζί με άλλα δύο διηγήματα, Ένα κορίτσι και ο Γιάννης το θεριό μυρμήγκι, στο συλλογικό τόμο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αυτή είναι η οικογένειά μου

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αυτή είναι η οικογένειά μου Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αυτή είναι η οικογένειά μου Ενότητα: Οικογένεια, συγγενικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε Τμήμα Νομικής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε Τμήμα Νομικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε Τμήμα Νομικής Μεταπτυχιακό Τμήμα Αστικού, Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 Διπλωματική εργασία στο μάθημα του Εργατικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ A1. Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα Ευρετήριο πινάκων Ασκήσεις και υπομνήματα Ανάγνωση, για να ταυτιστεί και να προβάλει τα συναισθήματά του Ανακαλύψτε την προέλευση των πιστεύω σας Απαλή μουσική ως φάρμακο για τις εντάσεις και την απογοήτευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3 Ο ΕΤΟΣ 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο Ενότητα 1.3 Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1/9 Δεν εξελίσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΝΤΑ ΧΑΝΤΑΜ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Διήγημα με τίτλο: «Τι σημαίνει ελευθερία;»

ΓΑΝΤΑ ΧΑΝΤΑΜ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Διήγημα με τίτλο: «Τι σημαίνει ελευθερία;» 2 O ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΝΤΑ ΧΑΝΤΑΜ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 5 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Διήγημα με τίτλο: «Τι σημαίνει ελευθερία;» 1 ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ; Όταν παλεύεις για την ελευθερία σου είναι κάτι ωραίο, όταν πεθαίνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΚΕΠΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

ΟΙ ΣΚΕΠΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 1 Εισαγωγικές υποτυπώσεις ΟΙ ΣΚΕΠΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ Ο Σκεπτικισμός των ελληνιστικών χρόνων υποστήριζε ότι το μη προφανές δεν μπορεί να εξηγείται μέσα από το προφανές. Υπό ένα γενικότερο πνεύμα τούτο παραπέμπει

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ.. (όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή αναφέρεται μόνο για φορολογικούς λόγους) Στ.. (τόπος υπογραφής), σήμερα. (ημερομηνία υπογραφής) οι εδώ συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα του ανατοκισμού στις τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙ 2013

Το πρόβλημα του ανατοκισμού στις τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το πρόβλημα του ανατοκισμού στις τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙ 2013 Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό σενάριο συνανάγνωσης κειμένων

Ενδεικτικό σενάριο συνανάγνωσης κειμένων Ενδεικτικό σενάριο συνανάγνωσης κειμένων Σκεπτικό σεναρίου Το προτεινόμενο σενάριο ετοιμάστηκε στο πλαίσιο σεμιναρίου επιμόρφωσης στο Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας, το οποίο διεξήχθη -σε κεντρικό επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α2 Α.2.1. σελ.22: «Στη διάρκεια να εκµεταλλευτούν οι Έλληνες» Α.2.2. σελ.142 144: «Στην αρχή η περίθαλψη της προηγούµενης εγκατάστασης».

ΘΕΜΑ Α2 Α.2.1. σελ.22: «Στη διάρκεια να εκµεταλλευτούν οι Έλληνες» Α.2.2. σελ.142 144: «Στην αρχή η περίθαλψη της προηγούµενης εγκατάστασης». ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Μεγάλη Ιδέα β. Βενιζελισµός γ. Συµφωνία της Άγκυρας Μονάδες 15 Α.1.2. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Έφη Αβδελά Φωτεινή Ασημακοπούλου Τριαντάφυλλος Πετρίδης Θεοδώρα Ρόμπου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο Α.1 Τι λοιπόν; Αυτό δεν είναι φυσικό, είπα εγώ, και δεν προκύπτει ως αναγκαίο συμπέρασμα από όσα έχουν λεχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 Ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κατερίνα Τσολακίδου Σχολικό έτος 2008-2009 Τάξη Γ Σελίδα 1 από 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Εισαγωγή Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και η διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης. Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4344, 6/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4344, 6/7/2012 Αρ. 4344, 6.7.2012 102(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως Συνοπτικός τίτλος. 118(Ι) του 2002 230(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:50, συνεδρίασε στην Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223), η Διαρκής

Στην Αθήνα σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:50, συνεδρίασε στην Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223), η Διαρκής ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 15.12.2011 AADY1215.AD1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 15 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της.

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. 1 / 7 Αυτή η διαδικασία, φυσικά, δεν ήταν μια ευθεία πορεία από την ακμή

Διαβάστε περισσότερα

πολεοδομικό σχέδιο...

πολεοδομικό σχέδιο... ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 376 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / 1 ΕΥΡΩ Επικαιρότητα Λία Ρουμελιώτη Χρεοκοπία κομμάτων!! Η οικονομική κρίση, η ύφεση, ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός, τα μέτρα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ και ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ και ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5 ος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ και ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1.1. Φορείς - Πλαίσιο α. Το Πανεπιστήμιο Πατρών διά του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος «Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα» ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 26/5/2010

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 26/5/2010 ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 26/5/2010 Α1. Η αρετή αναφέρεται στα «πάθη» και στις «πράξεις», στα οποία η υπερβολή αποτελεί λάθος και ψέγεται, το ίδιο και η έλλειψη, ενώ το μέσον επαινείται και είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ www.ekpedefsi.gr info@ekpedefsi.gr ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΟΥΛΑ ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Με τον όρο δικαίωµα εκφράζεται η εξουσία που παρέχεται από το σύστηµα δικαίου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001 Ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για τα Συναφή Θέματα Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας Θεματική ενότητα Β Γυμνασίου «Λογοτεχνία και Οικολογία» Ιούνιος 2012 {επιμέλεια παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος, Π.Ι.} Ειδικοί διδακτικοί στόχοι θεματικής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Αρ. 4369, 6.12.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 91(Ι) του 2004 208(Ι) του 2004 245(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΤΟΣ ΛΖ ΑΡ.427-428 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Απόστολος: Β Τιμ. δ 5-8 Ευαγγέλιο: Μάρκ. α 1-8 3 Ιανουαρίου 2016 «Φωνή βοώντος εν τη ερήμω» Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Πρόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ (5ος αιώνας π.χ) Τερεζάκη Χρύσα Μιχαήλ Μαρία Κουφού Κωνσταντίνα

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ (5ος αιώνας π.χ) Τερεζάκη Χρύσα Μιχαήλ Μαρία Κουφού Κωνσταντίνα 2010 Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ (5ος αιώνας π.χ) Τερεζάκη Χρύσα Μιχαήλ Μαρία Κουφού Κωνσταντίνα Ο «χρυσός» αιώνας 5 ος αιώναςπ.χ Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Επιστημονικός Υπεύθυνος της Καινοτομίας «Ερευνητικές Εργασίες στο Λύκειο» Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Λόγω διάλυσης της Βουλής δεν αποτελεί: α) Αν έχουν παραιτηθεί ή καταψηφιστεί από αυτή, δύο Κυβερνήσεις και η σύνθεσή της δεν εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 194/39 (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ TΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σηµαντική συµβολή της σύµβασης για την

Διαβάστε περισσότερα

«Αθηνά» μας καταδιώκει ακόμη και σε νομοσχέδιο το οποίο συζητούμε για την

«Αθηνά» μας καταδιώκει ακόμη και σε νομοσχέδιο το οποίο συζητούμε για την ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φαίνεται ότι το Σχέδιο «Αθηνά» μας καταδιώκει ακόμη και σε νομοσχέδιο το οποίο συζητούμε για την αξιολόγηση. Και μας καταδιώκει γιατί κατατέθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. sep4u.gr

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. sep4u.gr Δ. Προγράμματα Σπουδών Στην ενότητα αυτή το Ίδρυμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών), λαμβάνοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 / 5 / 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας περίπατος στη Μονή Καισαριανής

Ένας περίπατος στη Μονή Καισαριανής Ένας περίπατος στη Μονή Καισαριανής Ένας περίπατος στη Μονή Καισαριανής Το Μάιο του 2008 το Υπουργείο Πολιτισμού εγκαινίασε το θεσμό «Περιβάλλον και Πολιτισμός» με στόχο την ανάδειξη των άρρηκτων δεσμών

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου. Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει την αξία των αρχαίων ελληνικών μνημείων και την αναγκαιότητα ανάδειξής τους. Αρχικά συσχετίζει τα μνημεία αυτά με τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στα

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Προσοχή: Επειδή πολλοί χρήστες πιθανόν να μην έχουν εγκατεστημένη την κατάλληλη γραμματοσειρά για να διαβάσουν Αρχαία Ελληνικά, δίνουμε το κείμενο της εκφώνησης σκαναρισμένο και το υπόλοιπο σε μονοτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η ανάγκη να μειωθεί το περίφημο δημοκρατικό έλλειμμα, να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Α Λυκείου Όνομα: Επώνυμο: Τμήμα: Ημερομηνία: 13.04.2014 Κείμενο Α O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Ανησυχώντας για την απειρία των παιδιών τους, που μπαίνουν στον κόσμο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

Ξαναδίνουμε ζωή στο δικό μας ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δ.Α.Σ.Η. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου

Ξαναδίνουμε ζωή στο δικό μας ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δ.Α.Σ.Η. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου Δ.Α.Σ.Η. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ Ο βαθμός δημοκρατίας κάθε χώρας συναρτάται ευθέως και άμεσα με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι κοινωνικά και οικονομικά αδύναμοι Ούλωφ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÍÔÁÂÏÓ ÁÈÇÍÁ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÍÔÁÂÏÓ ÁÈÇÍÁ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. α Α5. γ ΘΕΜΑ Β ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1. Σχολικό βιβλίο σελ. 131: Θεωρία του αρβίνου Στο φυλογενετικό δέντρο των καµηλοπαρδάλεων,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5253/2003

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5253/2003 ΕφΑθ 5253/2003 Τράπεζες. Στεγαστικά δάνεια. Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Καταχρηστικοί όροι. Έξοδα χρηματοδότησης. Προμήθεια φακέλου Παράνομες επιβαρύνσεις. Υπέρμετρες εγγυήσεις. Καταγγελία σύμβασης δανείου.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΡΑΕΚ θέτει και δημοσιεύει την παρούσα πρόταση ως προς τις αρχές και τη Μεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατική ενότητα. Φύση-περιβάλλον-οικολογία. Κείµενα Άρθρα Δοκίµια Σχεδιαγράµµατα Κριτήριο αξιολόγησης

Θεµατική ενότητα. Φύση-περιβάλλον-οικολογία. Κείµενα Άρθρα Δοκίµια Σχεδιαγράµµατα Κριτήριο αξιολόγησης Θεµατική ενότητα Φύση-περιβάλλον-οικολογία Κείµενα Άρθρα Δοκίµια Σχεδιαγράµµατα Κριτήριο αξιολόγησης «η φύση διδάσκει να παίρνεις από παντού τόσο, όσο σου χρειάζεται κι έτσι, που να έχεις πάντοτε να παίρνεις...»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Μέσα μεταφοράς

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Μέσα μεταφοράς ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Μέσα μεταφοράς Ενότητα: Μέσα μεταφοράς (4 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: A1, A2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες Διάρκεια: 8 ώρες (4 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιπαράθεση στην μεταψυχροπολεμική εποχή και αστάθμητοι ανθρωπολογικοί παράγοντες της μετά-αποικιακής εποχής Περίληψη

Στρατηγική αντιπαράθεση στην μεταψυχροπολεμική εποχή και αστάθμητοι ανθρωπολογικοί παράγοντες της μετά-αποικιακής εποχής Περίληψη 1 Π. Ήφαιστος, «Στρατηγική αντιπαράθεση στην μεταψυχροπολεμική εποχή και αστάθμητοι ανθρωπολογικοί παράγοντες της μετά-αποικιακής εποχής»* στο Μάζης Ι. (επιμ.) Εξεγέρσεις στον Αραβομουσουλμανικό Κόσμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρώτες βοήθειες και αντιλήψεις του πληθυσμού στους Νομούς Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μεσσηνίας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρώτες βοήθειες και αντιλήψεις του πληθυσμού στους Νομούς Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μεσσηνίας Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρώτες βοήθειες και αντιλήψεις του πληθυσμού στους Νομούς Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου και Μεσσηνίας ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1 Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Εισαγωγή Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάλυση των Προγραμμάτων Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Οι εργαστηριακές εξετάσεις αποτελούνται από: Α) Ένα ολιγόλεπτο τεστ. Το τεστ βαθμολογείται και, εφόσον ο βαθμός είναι 5, ακολουθεί Β) Εξέταση τεσσάρων λεπτών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία του Αθανασιάδη Σωτηρίου, καθηγητή φιλόλογου. Σοφοκλέους Αντιγόνη. (Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου)

Εργασία του Αθανασιάδη Σωτηρίου, καθηγητή φιλόλογου. Σοφοκλέους Αντιγόνη. (Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου) 1 Εργασία του Αθανασιάδη Σωτηρίου, καθηγητή φιλόλογου. Σοφοκλέους Αντιγόνη (Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου) Σοφοκλής Ερμηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντομης απάντησης) Πρόλογος Στίχοι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήμερα, 1 Ιουλίου 2000, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ., στην Αίθουσα Γερουσίας (1ος όροφος) του Μεγάρου της Βουλής συνεδρίασε η Επιτροπή Μορφωτικών

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών παραδίδει το 14 ο στατιστικό τεύχος του έτους 2012, που εκπόνησε το. Η διάρθρωσή του γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η μελέτη της φύσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Η μελέτη της φύσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Η μελέτη της φύσης Οι αρχαίοι Έλληνες ασχολήθηκαν με τα μαθηματικά, την αστρονομία, τη φυσική, τη βιολογία, την ιατρική, τη μηχανική και άλλες επιστήμες. Αφομοιώνοντας κατακτήσεις και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Τμήμα: Μουσειοπαιδαγωγική Εκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Τμήμα: Μουσειοπαιδαγωγική Εκπαίδευση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα: Μουσειοπαιδαγωγική Εκπαίδευση Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Επιβλέποντες καθηγητές: Β. Αναγνωστόπουλος Φ. Αέκκα Φοιτήτρια: Πετράκη Ελένη Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: 13 / 06 / 05 Τάξη: Β Ενιαίου Λυκείου Ώρα: 7.45π.µ. Σελίδες: 5 ιάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974.

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974 Κλεονίκη Δρούγκα Το σχολικό βιβλίο συνιστά έναν τρόπο µετάδοσης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ιπποκράτους 118, Αθήνα Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2014

ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ιπποκράτους 118, Αθήνα Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2014 ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ιπποκράτους 118, Αθήνα Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2014 8 χρόνια υπεύθυνα στο πλευρό σας! Γιατί η γνώση δεν χάνει ποτέ την αξία της. Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΖΑΜΠΟΡΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑΣ «ΓΛΥΚΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ»

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΖΑΜΠΟΡΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑΣ «ΓΛΥΚΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ» ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΖΑΜΠΟΡΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑΣ «ΓΛΥΚΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ» Έντυπο Επίσημης Προκήρυξης V. 2.3 11 Απριλίου 2014 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ JAMBOREE Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή της υδροκίνησης στην ξυλουργική βιοτεχνία της Πίνδου Το παρελθόν της βιοτεχνίας και µια πρόταση µουσειακής ανάδειξης

Η εφαρµογή της υδροκίνησης στην ξυλουργική βιοτεχνία της Πίνδου Το παρελθόν της βιοτεχνίας και µια πρόταση µουσειακής ανάδειξης Η εφαρµογή της υδροκίνησης στην ξυλουργική βιοτεχνία της Πίνδου Το παρελθόν της βιοτεχνίας και µια πρόταση µουσειακής ανάδειξης Φ. ασούλας, Υποψήφιος ιδάκτωρ Λαογραφίας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Τµήµα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο αναλφαβητισμός ως σύγχρονο πρόβλημα

Ο αναλφαβητισμός ως σύγχρονο πρόβλημα ΚΕΙΜΕΝΟ 1 ο Ο αναλφαβητισμός ως σύγχρονο πρόβλημα 1 Ο σύγχρονος πολιτισμός, παρ όλη τη διάδοση της εικόνας ως μέσου έκφρασης και πληροφόρησης, παραμένει γραπτός πολιτισμός. Ιδιαίτερα οι νέες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271 Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Σας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Οδηγός Εκπαιδευτικού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα