ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ" ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΒΥΠ), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ" ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΒΥΠ), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ"

Transcript

1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 125 ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ" ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΒΥΠ), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Μαρία Μονόπωλη 1, David Nicholas 2, Παναγιώτης Γεωργίου 3 Υποψήφια Διδάκτορας, Department of Information Science, School of Informatics, City University, Northampton Square, London, EC1V OHB, 2 Professor, Department of Information Science, School of Informatics, City University, Northampton Square, London, EC1V OHB 3 Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης (ΒΥΠ), Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου (Internet) τα τελευταία χρόνια είχε ως αποτέλεσμα την ά μεση και γρήγορη πρόσβαση πληροφοριών στους χρήστες, μέσω διαφόρων μορφών ψηφιακών βιβλιοθηκών. Μια από αυτές τις υπηρεσίες είναι τα Ηλεκτρονικά Περιοδικά που προσφέρει η Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης (ΒΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών. Η συγκεκριμένη υπηρεσία εγκαινιάστηκε το Δεκέμβριο 1998 προσφέροντας αρχικά πρόσβαση σε 150 τίτλους περιοδικών με δυνατότητα αύξησης. Η παρούσα εισήγηση έχει ως σκοπό την συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της υπηρεσίας των Ηλεκτρονικών Περιοδικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (εκπαιδευτικό προσωπικό, ερευνητικό προσωπικό και φοιτητές - κυρίως μεταπτυχιακούς). Απώτερος σκοπός ήταν να εντοπιστούν τα πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες - ως προς τη συγκεκριμένη υπηρεσία - και οι τρόποι που επιθυμούν να τη χρησιμοποιούν. Οι ερωτηθέντες μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων απαντήσανε σε ποικίλες ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις περιέλαβαν τα χαρακτηριστικά των χρηστών (ηλικία - γένος - ιδιότητα), τη συχνότητα με την οποία έχουνε πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά, τους λόγους για τους οποίους τα διαβάζουν και τον τόπο από τον οποίο έχουνε πρόσβαση σε αυτά. Προς το παρόν, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την υπηρεσία μόνο εφόσον βρίσκονται στο χώρο του Πανεπιστημίου (βιβλιοθήκη, εργαστήρια υπολογιστών, προσωπικά γραφεία). Η συγκεκριμένη μελέτη δίνει αποτελέσματα στο ερώτημα εάν οι χρήστες θα επιθυμούσαν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία και από το σπίτι τους και για ποιους λόγους. Επίσης, οι ερωτηθέντες αξιολογούν υπηρεσίες που προσφέρονται ή όχι από την συγκεκριμένη υπηρεσία ηλεκτρονικών περιοδικών, όπως: την ηλεκτρονική και ανθρώπινη βοήθεια, τις μεθόδους αναζήτησης, αποθήκευσης και διαβάσματος ενός ηλεκτρονικού άρθρου και την επικοινωνία με τους συγγραφείς άρθρων και άλλους χρήστες που έχουν συναφή πληροφοριακές α νάγκες και ενδιαφέροντα. Τέλος, οι χρήστες καλούνται να απαντήσουν σε μερικές υποθετικές ε ρωτήσεις, όπως: ποιοι είναι οι πιθανοί λόγοι που θα τους απέτρεπαν να χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά περιοδικά, ποια συνδρομή - ηλεκρονική ή έντυπη - θα επέλεγαν εφόσον είχαν τη δυνατότητα να γίνουν συνδρομητές σε ένα τίτλο περιοδικών χωρίς καμμία χρέωση από τους Ιδιους

2 126 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ και ποια είναι τα μειονεκτήματα και/ ή πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών περιοδικών σε σχέση με τα έντυπα περιοδικά. Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονικά Περιοδικά, Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Αξιολόγηση, Έρευνα Χρηστών

3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 127 USE AND EVALUATION OF 'ELECTRONIC JOURNALS SERVICES': LIBRARY AND INFORMATION SERVICES (LIS), UNIVERSITY OF PATRAS, GREECE Maria Monopoli 1, David Nicholas 2, Panagiotis Georgiou 3! PhD Student, Department of Information Science, School of Informatics, City University, Northampton Square, London, EC1V OHB 2 Professor, Department of Information Science, School of Informatics, City University, Northampton Square, London, EC1V OHB 3 Library and Information Services (US), University of Patras ABSTRACT The Internet - as a means of communication - has the power to bring information closer to end-users. This implies that today end-users are able to search, find, and evaluate information themselves. In addition, with the development of online organized collections of full-text information (digital libraries) users are in the position to search and/ or browse a large amount of data more easily and quickly. This paper provides an evaluation of the use of the electronic journals service of the Library and Information Service (US) of the University of Patras, Greece. This service was introduced in December 1998 providing initially access to 150 journal titles, but having the potential to increase this number. This study aims to provide the results of the evaluation of the electronic journals service of the University of Patras. IVIembers of the academic community carried out the evaluation, such as academic staff, research staff and students - mainly postgraduates. The purpose was firstly to identify problems that users might face when they search the specific service and secondly, to describe the way they use or/ and would like to use electronic journals. The research methods used were: online questionnaire and interviews. End-users were invited to answer to various questions. Firstly, they had to provide some personal information, such as their age, gender and occupation. Then, they had to indicate how often they use the service, what their reasons for use are and where their access points for use are. For the time being, they are able to access the electronic journals service only when they are located in the campus of the University. They cannot read electronic journals from home. This study provides answers on whether users would like to have access from home and why. In addition, they were invited to evaluate a number of services, such as the online help function, the methods of searching and/ or browsing, the methods of reading and storing of journal articles and the possibility of communicating with authors or other users who share the same interests. Finally, it invites users to choose between an electronic and print journal title subscription, to indicate some factors that would discourage them from accessing an electronic journals service and to provide the advantages and/ or disadvantages of electronic journals over print. Keywords; Electronic Journals, Evaluation, User Studies, Digital Ubraries

4 128 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΟΗΚΩΝ 1. Εισαγωγή Η μελέτη αυτή παρέχει τα αποτελέσματα μιας αξιολόγησης σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών περιοδικών της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης (ΒΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών [1], Οι τελικοί χρήστες κλήθηκαν να απαντήσουν σε διάφορα ερωτήματα. Αρχικά, έπρεπε να παρέχουν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως ηλικία, φύλο και ιδιότητα. Στη συνέχεια, έ πρεπε να υποδείξουν πόσο συχνά χρησιμοποιούσαν την υπηρεσία, ποιοι ήταν οι λόγοι που τη χρησιμοποιούσαν και ποια είναι τα σημεία πρόσβασης τους. Η μελέτη αυτή δίνει απαντήσεις στο ε ρώτημα εάν οι χρήστες επιθυμούν να έχουν πρόσβαση και από το σπίτι και για ποιους λόγους. Ε πιπλέον, κλήθηκαν να αξιολογήσουν διάφορες υπηρεσίες όπως τη λειτουργία της ηλεκτρονικής βοήθειας, τις μεθόδους αναζήτησης, τις μεθόδους ανάγνωσης και αποθήκευσης άρθρων περιοδικών και τη δυνατότητα επικοινωνίας με συγγραφείς ή άλλους χρήστες με κοινά ενδιαφέροντα. Τέλος, ζητήθηκαν να περιγράψουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ηλεκτρονικών περιοδικών έναντι των έντυπων περιοδικών, τα εμπόδια που ίσως τους αποτρέψουν να χρησιμοποιήσουν μια υπηρεσία ηλεκτρονικών περιοδικών και τον τύπο συνδρομής που προτιμάται όσον αφορά έναν τίτλο περιοδικού - ηλεκτρονικού ή έντυπου. 2. Ιστορικό Σε γενικές γραμμές, οι τελικοί χρήστες δείχνουν να αποδέχονται τις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης [2, 3 σ.224, 4 σ.51]. Η αισιοδοξία αυτή είναι αποτέλεσμα; της ταχύτητας στην αναζήτηση και εκτύπωση, των οφελών της άμεσης πρόσβασης σε πληροφορίες, του γεγονότος ότι οι χρήστες μπορούν να διαθέτουν πρόσβαση σε δεδομένα από τον υπολογιστή τους, και της 24ωρης πρόσβασης σε πηγές [5, 6, 7, 8]. Παρόλα αυτά, υπάρχουν χρήστες που προτιμούν την έντυπη μορφή. Μια μελέτη που έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο του Birmingham [9] και αφορούσε τη χρήση μιας πιλοτικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας πρόσβασης σε υλικό που στην έντυπη μορφή του δανείζεται μόνο για μικρό χρονικό διάστημα, έδειξε προτίμηση στην έντυπη μορφή. Μερικοί από τους λόγους που δίνονταν ήταν οι εξής: μεγαλύτερη κάλυψη, μη εξάρτηση από πρόσβαση σε υ πολογιστή, έλλειψη ανάγκης χρήσης εγκαταστάσεων εκτύπωσης. Επιπλέον, οι χρήστες μιας υπηρεσίας ηλεκτρονικών περιοδικών, ζητήθηκαν να υποδείξουν εάν πίστευαν ότι τα έντυπα άρθρα θα αντικαθιστώνταν από μια ηλεκτρονική έκδοση στο άμεσο μέλλον. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο ένας από τους ερευνητές που ερωτήθηκαν πίστευε κάτι τέτοιο, ενώ οι υπόλοιποι θεωρούσαν ότι η δυνατότητα μεταφοράς και σάρωσης (browse) άρθρων είναι πλεονεκτήματα της έντυπης μορφής [10]. Όσον αφορά τις ικανότητες αναζήτησης από τους χρήστες των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης, υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος όγκος βιβλιογραφίας που υποδεικνύει ότι οι περισσότεροι τελικοί χρήστες δεν έχουν δείξει μεγάλη πρόοδο σε αυτό. Τείνουν να υιοθετούν μια σχετικά α- πλοϊκή, απλουστευμένη προσέγγιση αναζήτησης και περιορισμένη χρήση των τελεστών της Boolean λογικής (AND, OR, NOT) ή άλλων τεχνικών αναζήτησης. Η αναζήτηση (search) προτιμάται από τη σάρωση (browse), ενώ οι «λέξεις-κλειδιά» προτιμώνται αντί των τελεστών της Boolean λογικής [11, 12, 13, 2, 3 σ , 14, 15]. Τα αποτελέσματα όμως της χρήσης των υπηρεσιών "Τηλεκτρονικά περιοδικά" υπέδειξαν ότι οι χρήστες προτιμούν τη σάρωση (browse) παρά την α-

5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 129 ναζήτηση συγκεκριμένων άρθρων (search) [9, 16]. Η χρήση μάλιστα των θησαυρών είναι περιορισμένη. Ταυτόχρονα, αποτελέσματα παρόμοιας έρευνας στην θεματική πύλη Art, Design, Architecture & Media (ADAM) συμπέρανε ότι οι βιβλιοθηκονόμοι έδειχναν να είναι οι σημαντικότεροι χρήστες των θησαυρών [17]. Παρά την ελάχιστη χρήση εξελιγμένων τεχνικών αναζήτησης, όπως οι τελεστές της Boolean λογικής και οι θησαυροί, ελάχιστοι άνθρωποι χρησιμοποίησαν την ηλεκτρονική βοήθεια, που θα μπορούσε να στηρίξει τις έρευνες τους. Ταυτόχρονα η ηλεκτρονική βοήθεια και γενικότερα κάθε είδους οδηγίες που παρέχονται σε χρήστες για το πώς να χρησιμοποιήσουν ένα σύστημα εκμεταλλευόμενοι όλες του τις δυνατότητες, χαρακτηρίζονται ως σημαντικοί παράγοντες για μια ηλεκτρονική πηγή πληροφόρησης [3 σ. 230,4 σ.49]. Η περιορισμένη χρήση βοηθημάτων αναζήτησης μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός όχι ελάχιστοι χρήστες αναγνωρίζουν ότι δεν έχουν πείρα στην αναζήτηση πληροφοριών. Δε συνειδητοποιούν ότι η χαμηλή επιτυχία στην αναζήτηση μπορεί να ο φείλεται στην αποτυχημένη στρατηγική που εφαρμόστηκε. Είναι πολύ πιο πιθανό να αποδοθεί η αποτυχία στην κάλυψη της βάσης δεδομένων παρά στη συνειδητοποίηση ότι η χρήση τελεστών της Boolean λογικής, της μεθόδου της αποκοπής και των συνωνύμων μπορεί να αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα. Φυσικά μερικές φορές δεν γνωρίζουν καν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποια βοήθεια. Η αξιολόγηση της θεματικής πύλης ADAM απέδειξε ότι η χαμηλή χρήση της ηλεκτρονικής βοήθειας οφειλόταν στο γεγονός ότι μεγάλος αριθμός χρηστών δεν ήξερε καν την ύ παρξη της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Είναι σημαντικό ότι οι μισοί σχεδόν από τους συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η ηλεκτρονική βοήθεια θα μπορούσε να αντικαταστήσει τη βοήθεια που παρέχεται από κάποιον μεσολαβητή όπως ο βιβλιοθηκονόμος και να παίξει το ρόλο του ανθρώπινου υποστηρικτή [4 σ.49]. Παρά την υψηλή αναλογία συμμετεχόντων που υποστήριξαν ότι η ηλεκτρονική βοήθεια θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο υποστηρικτή, λιγότερο από το ένα τέταρτο αυτών είχαν χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Το βασικό αποτέλεσμα της μελέτης συστήματος πληροφόρησης STM είναι ότι οι ακαδημαϊκοί χρήστες αποφεύγουν να δοκιμάσουν νέες μεθόδους αναζήτησης πληροφοριών μέχρις ότου πειστούν για την αποτελεσματικότητα τους και αισθανθούν άνετα με αυτούς [18]. Οι τελικοί χρήστες έχουν επίσης εκφράσει κάποιες αμφιβολίες για τις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης. Η αργή φόρτωση μιας ιστοσελίδας και η προσβασιμότητα των ηλεκτρονικών πηγών είναι μερικές από τις κύριες ανησυχίες τους [19]. Οι χρήστες θέλουν τη γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες χωρίς να απαιτείται να απομνημονεύσουν κωδικούς πρόσβασης [20, 6]. Επιπλέον παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην τεχνολογία τα τελευταία χρόνια, πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να προτιμούν να διαβάζουν από το χαρτί [4 σ.50, 21, 22, 23]. Όπως ανέφερε η Simpson [24], τα άρθρα σπάνια διαβάζονται στο γραφείο ή α κόμα και στη βιβλιοθήκη. Στο δείγμα της, τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι όλη η μελέτη γινόταν στο σπίτι κατά την διάρκεια της νύχτας. Επίσης, η μελέτη του Stewart [25] κατέληξε στο, συμπέρασμα ότι η δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα εκτυπωμένο αντίγραφο ενός άρθρου είναι η πιο σημαντική λειτουργία των υπηρεσιών "ηλεκτρονικά περιοδικά". Τα ευρήματα της έρευνας Super Journal [26] υπέδειξαν ότι το ποσοστό πληροφοριών που παρέχονται είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για το εάν ένας χρήστης θα χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ή όχι. Ένας άλλος παράγοντας είναι η ύπαρξη πληροφοριών που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν.

6 130 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Εξίσου σημαντικό είναι και η γνώση ότι τα άρθρα θα είναι προσβάσιμα στο μέλλον. Τέλος, οι χρήστες δε δείχνουν προθυμία να πληρώσουν για να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες [4 σ.50]. 3. Υπηρεσία "Ηλεκτρονικά περιοδικά" της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης (ΒΥΠ) του Πανεπιστημίου των Πατρών Η υπηρεσία "ηλεκτρονικά περιοδικά" της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης (ΒΥΠ) του Πανεπιστημίου των Πατρών εγκαινιάστηκε το Δεκέμβριο του Από τότε έχει παρατηρηθεί αύξηση στη χρήση της. Ο πίνακας 1 μας παρουσιάζει τη χρήση όπως φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία (transaction log analysis) του 2000 και Το 2000 υπήρξαν συνολικά αναζητήσεις (sessions) και το Ως "αναζήτηση" ορίζεται η σύνδεση των χρηστών με την κεντρική σελίδα ενός τίτλου ηλεκτρονικού περιοδικού. Η μεγαλύτερη χρήση παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου. Το 2000 ο μήνας με το μεγαλύτερο αριθμό αναζητήσεων ήταν ο Ο κτώβριος (4475 συνεδρίες) και το 2001 ήταν ο Νοέμβριος (5565 αναζητήσεις). 4. Μέθοδοι Έρευνας Δύο μέθοδοι έρευνας χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκεκριμένη μελέτη. Πρώτον, διατέθηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στο διαδίκτυο για μια περίοδο ενός μήνα, από τη 14η Νοεμβρίου έ ως τη 15η Δεκεμβρίου του Προορίζονταν μόνο σε ακαδημαϊκούς χρήστες - ερευνητικό προσωπικό, διδακτικό προσωπικό και φοιτητές. Οι ερωτήσεις κάλυπταν ηλικία-φύλο-ιδιότητα του χρήστη, συχνότητα χρήσης των ηλεκτρονικών περιοδικών, τόπο πρόσβασης, προτιμώμενες υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται και απόψεις πάνω σε διάφορα θέματα, όπως ποιο τύπο τίτλου περιοδικού - τον ηλεκτρονικό ή έντυπο - θα επέλεγε και τους λόγους που θα τον αποθάρρυνε να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία. Δεύτερον, έγιναν τριάντα έξι (36) προσωπικές συνεντεύξεις το Δεκέμβριο του 2001 και τον Ιανουάριο του Μερικοί συμμετέχοντες είχαν επίσης συμπληρώσει το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. 5. Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Άμεσης Σύνδεσης 5.1. Χαρακτηριστικά του πληθυσμιακού δείγματος Δίακόσιοι σαράντα έξι (246) χρήστες της υπηρεσιάς "ηλεκτρονικά περιοδικά" ανταποκρίθηκαν στην έρευνα, από τους οποίους to 28,5% ήταν γυναίκες και το 71,5% άνδρες. Αναφορικά με την ιδιότητα των ερωτηθέντων το 52% ήταν φοιτητές - προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή ερευνητές, το 32,5% διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό (ΔΕΠ), το 7,3% ερευνητές, το 5,3% επιστημονικοί συ-

7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 131 νεργάτες και το 2,8% ανήκε στην "άλλη" επιλογή, όπως βιβλιοθηκονόμοι και διοικητικοί υπάλληλοι. Η υπηρεσία των ηλεκτρονικών περιοδικών φαίνεται να χρησιμοποιείται από όλες τις ηλικίες, παρόλο που η πλειοψηφία (61,8%) ήταν νεότερη των 35. Αυτό είναι αποτέλεσμα του μεγάλου ποσοστού σε φοιτητές, προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς, που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Ενώ το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν χαμηλό σε σχέση με το συνολικό αριθμό φοιτητών, διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) που ήταν καταχωρημένο στο Πανεπιστήμιο Πατρών (12686), ήταν αντιπροσωπευτικό του αριθμού των πιθανών χρηστών που είχαν πρόσβαση στην υ πηρεσία "ηλεκτρονικά περιοδικά" κατά την περίοδο που βρισκόταν το ερωτηματολόγιο στο διαδίκτυο. Αυτή την περίοδο 413 ξεχωριστά IP είχαν πρόσβαση στην υπηρεσία. 0 πίνακας 2 φανερώνει τον αριθμό προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού που εγγράφηκαν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους , και του ποσοστού αυτών που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Για παράδειγμα, 17,5% διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και 7% των μεταπτυχιακών φοιτητών συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Ο συνολικός αριθμός του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού δεν περιλαμβάνει όλους τους ερευνητές του Πανεπιστημίου. Επιπλέον ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών αναφέρεται στους φοιτητές εν ενεργεία Συχνότητα χρήσης ηλεκτρονικών περιοδικών Περισσότερο από το ένα τρίτο των συμμετεχόντων (38,6%) χρησιμοποίησαν την υπηρεσία σε καθημερινή βάση, το 41,9% σε εβδομαδιαία και το 10,6% σε μηνιαία. Το 2% των συμμετεχόντων χρησιμοποίησαν περιστασιακά την υπηρεσία, το 4,9% μόνο όταν ήξερε ότι είχε εκδοθεί κάποιο ενδιαφέρον άρθρο και το 2% την είχαν χρησιμοποιήσει μόνο μία ή δύο φορές. Αναλογικά, περισσότεροι άνδρες χρησιμοποίησαν την υπηρεσία σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση από όσο γυναίκες, με αντίστοιχα ποσοστά 93,2% και 85,8%. Οι ηλικίας και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή ταν οι χρήστες με το υψηλότερο ποσοστό χρήσης σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση Λόγοι χρήσης ηλεκτρονικών περιοδικών Οι ακαδημαϊκοί δείχνουν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία ηλεκτρονικών περιοδικών για ποικίλους λόγους. Το 93,3% το χρησιμοποίησαν για να συγγράψουν μια μελέτη προς έκδοση, το 29,7% για να συγγράψουν υλικό το οποίο θα στηρίξει τη διδασκαλία τους και το 21,8% για να ενημερώνονται για την πρόοδο στον τομέα τους.

8 132 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 5.4. Τόπος χρήσης Το 84,1% των συμμετεχόντων απέκτησαν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά από το γραφείο, το 10,6% από τα εργαστήρια υπολογιστών του πανεπιστημίου, το 1,2% από βιβλιοθήκες τμημάτων. Αναλογικά περισσότερες γυναίκες χρησιμοποίησαν την υπηρεσία από ανοιχτούς χώρους, ό πως βιβλιοθήκες και εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών - 24,3% σε σύγκριση με 8,6% των ανδρών. Όσον αφορά τις ομάδες ιδιοτήτων, οι προπτυχιακοί φοιτητές είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναζητήσουν ηλεκτρονικά περιοδικά από τις βιβλιοθήκες ή τα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών και το ακαδημαϊκό προσωπικό είχε περισσότερες πιθανότητες να αναζητήσει την υπηρεσία αυτή από το γραφείο του Μέθοδοι έρευνας Η υπηρεσία ηλεκτρονικών περιοδικών του ΒΥΠ του Πανεπιστημίου των Πατρών παρέχει πρόσβαση σε τίτλους περιοδικών από διαφορετικούς εκδότες/προμηθευτές καλύπτοντας ευρύ φάσμα θεμάτων. Αυτό σημαίνει ότι η δομή και οι υπηρεσίες που παρέχονται από τίτλους περιοδικών που έχουν εκδοθεί από διαφορετικούς εκδότες μπορεί να διαφέρουν. Παρόλα αυτά, υπάρχουν μερικές βασικές υπηρεσίες αναζήτησης, όπως η αναζήτηση με τον τίτλο των περιοδικών, το συγγραφέα, την ημερομηνία δημοσίευσης, και τον πίνακα περιεχομένων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι χρησιμοποιήθηκαν όλες οι επιλογές αναζήτησης. Παρόλα αυτά, η πιο δημοφιλής μέθοδος αναζήτησης ήταν οι «λέξεις-κλειδιά» - το 73,6% των συμμετεχόντων επέλεξαν τη μέθοδο αυτή. Η δεύτερη σε προτίμηση επιλογή ήταν «συγγραφέας» (48,1%). Η λιγότερο προτιμώμενη μέθοδος ήταν η «ημερομηνία έκδοσης» - μόνο το 10,9% των συμμετεχόντων σημείωσαν την επιλογή αυτή. Οι άλλες επιλογές που δίνονταν ήταν: «θέμα» (31,8%), «τίτλος περιοδικού» (44,8%), «τίτλος άρθρου» (33,5%), «πίνακας περιεχομένων» (17,6%) και «περίληψη» (22,2%). Γυναίκες και άνδρες υπέδειξαν ότι οι «λέξεις-κλειδιά» ήταν η πρώτη τους επιλογή. Υπήρχε ό μως κάποια διαφωνία ως προς τη δεύτερη επιλογή, με τους άνδρες να επιλέγουν «συγγραφέα» και τις γυναίκες «τίτλο περιοδικού». Οι συμμετέχοντες που ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των είχαν την εντονότερη προτίμηση για «λέξεις-κλειδιά (το 80,5% προτιμούσε τη μέθοδο αυτή). Σε αντίθεση, οι συμμετέχοντες ηλικίας μεταξύ έδειξαν ίδια προτίμηση για «συγγραφέα» και «λέξεις-κλειδιά». Όσον αφορά την ιδιότητα, όλες οι ομάδες περιέγραψαν τις «λέξεις-κλειδιά» ως την προτιμότερη μέθοδο αναζήτησης, ενώ το ερευνητικό προσωπικό ήταν οι χρήστες με το υ ψηλότερο ποσοστό χρήσης (94,4% προτίμησαν τη μέθοδο αυτή) Χρήση ηλεκτρονικής βοήθειας Το 34,6% των συμμετεχόντων είχαν χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική βοήθεια. Οι άνδρες έδειχναν να έχουν περισσότερη ανάγκη βοήθειας από τις γυναίκες. Η λειτουργία της ηλεκτρονικής βοήθειας φάνηκε νά χρησιμοποιείται απο κάθε ηλιακή και επαγγελματική ομάδα. Οι εξωτερικοί συνεργάτες (53,8%) και όσοι είχαν ηλικία (50%) ήταν οι περισσότεροι χρήστες της. Όσοι είχαν χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική βοήθεια κλήθηκαν να υποδείξουν τη γνώμη τους για τη χρησιμότητα της. Το 61,2% αυτών υπέδειξε ότι επρόκειτο για χρήσιμη και εύκολη στη χρήση υπηρε-

9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 133 σία, το 20% έδειξε μια προτίμηση στην ανθρώπινη βοήθεια συμφωνώντας με τη δήλωση ότι «είναι χρήσιμη υπηρεσία, προτιμώ όμως να ζητήσω από κάποιο άτομο να με βοηθήσει», το 8,2% σημείωσε ότι είναι χρήσιμη υπηρεσία αλλά δύσκολη στη χρήση, το 4,7% δε βρήκε την υπηρεσία αυτή χρήσιμη και το 59% δεν έδωσε απάντηση. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες που δεν είχαν χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική βοήθεια κλήθηκαν να σημειώσουν τους λόγους για τη μη χρήση της: το 50,7% διευκρίνισε πως δεν είχαν αισθανθεί την ανάγκη ακόμα για βοήθεια, το 5,1% των συμμετεχόντων αποκάλυψε πως δεν ήξερε ότι παρέχεται ηλεκτρονική βοήθεια και το 22,5% των συμμετεχόντων αποκάλυψε ότι δεν ήξερε τι ήταν η ηλεκτρονική βοήθεια. Επιπλέον, το 9,4% των συμμετεχόντων δεν ήξερε ότι μπορούσε η ηλεκτρονική βοήθεια να βοηθήσει στην αναζήτηση τους, το 2,9% δήλωσε ότι θα προτιμούσε να ζητήσει από κάποιο άτομο να τους βοηθήσει και το 9,4% δεν απάντησε στην ερώτηση αυτή Σύγκριση ηλεκτρονικών και εντύπων περιοδικών Περισσότεροι από τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων (το 69,5%) θεώρησε την ηλεκτρονική μορφή ως προτιμότερη μέθοδο ανάγνωσης ενός τίτλου περιοδικού. Οι λόγοι που καταγράφηκαν περισσότερο ήταν: ευκολία στη χρήση, γρήγορη πρόσβαση, ευκολία στην αναζήτηση, δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης δεδομένων. Μόλις το 17,5% των ερωτηθέντων κατέγραψαν ότι προτιμούν να διαβάσουν την έντυπη μορφή, ενώ το 13% δεν απάντησε στην ερώτηση αυτή. Οι λόγοι που δόθηκαν ήταν: εξοικείωση και ευκολία στην ανάγνωση. Οι άνδρες και οι γυναίκες έδειξαν ίδια σχεδόν προτίμηση στην ηλεκτρονική μορφή, με 69,9% και 68,6% αντίστοιχα. Όλες οι ομάδες ηλικίας και ε παγγέλματος που συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο έδειξαν προτίμηση στην ηλεκτρονική μορφή Λόγοι που θα αποθάρρυναν τους χρήστες από την πρόσβαση σε υπηρεσία η λεκτρονικών περιοδικών Ο πιο σημαντικός λόγος που δόθηκε για τη μη ανάγνωση ενός ηλεκτρονικού περιοδικού ήταν η έλλειψη επαρκούς αριθμού άρθρων σχετικών με τα ενδιαφέροντα του χρήστη (51,2%). Επίσης, το 38,9% των συμμετεχόντων υπέδειξε τη σημασία των πληροφοριών που είχαν εκδοθεί στο παρελθόν, ενώ το 32,5% των συμμετεχόντων έδειξε απροθυμία να πληρώσει για να αποκτήσει πρόσβαση στην υπηρεσία. Και οι άνδρες και οι γυναίκες υπέδειξαν την έλλειψη σε άρθρα ως το πιο σημαντικό εμπόδιο στη χρήση (53,5% και 45,9% αντίστοιχα). Οι ερωτηθέντες που ανήκαν στις η λικιακές ομάδες των 17-24, και υπέδειξαν επίσης τη σημασία του συχνότερα αναφερόμενου λόγου, ενώ η ηλικιακή ομάδα των δήλωσε ως σημαντικό παράγοντα το χρόνο που απαιτείται για τη φόρτωση μιας ιστοσελίδας. Τέλος, όσον αφορά τις ομάδες επαγγελμάτων, το ερευνητικό προσωπικό, οι εξωτερικοί συνεργάτες και μεταπτυχιακοί φοιτητές υπέδειξαν την έλλειψη σχετικών άρθρων ως βασικό παράγοντα, το ερευνητικό προσωπικό ανάφερε την έλλειψη άρθρων που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν ενώ οι προπτυχιακοί φοιτητές και η κατηγορία των «άλλων» την πιθανότητα πληρωμής με σκοπό την πρόσβαση στην πληροφόρηση. Το ε ρευνητικό προσωπικό δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον στην απόκτηση πρόσβασης σε άρθρα που έ χουν εκδοθεί στο παρελθόν σε σύγκριση με άλλες ομάδες επαγγελμάτων.

10 134 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 5.9. Προτιμώμενες μέθοδοι αποθήκευσης άρθρων περιοδικού για μελλοντική χρήση Το 74,8% υπέδειξε ότι θα προτιμούσαν να το εκτυπώσουν, ενώ το 55,8% θα το αποθήκευε σε κάποιο δίσκο, όπως στον τοπικό δίσκο ή σε δισκέτα. Μόνο το 5,8% των συμμετεχόντων θα προτιμούσε να κρατήσει σημειώσεις από την οθόνη. Άνδρες και γυναίκες έδειξαν παρόμοια προτίμηση στο εκτυπωμένο κείμενο - 74,4% και 75,8% αντίστοιχα. Όσον αφορά τις ομάδες ηλικίας και επαγγέλματος, σχεδόν όλες τους υπέδειξαν ότι θα επέλεγαν να εκτυπώσουν ένα άρθρο περιοδικού αντί να το αποθηκεύσουν σε δίσκο ή να κρατήσουν σημειώσεις από την οθόνη. Η μόνη ε ξαίρεση ήταν στην ομάδα ηλικίας των που διευκρίνισε ότι θα προτιμούσε να το αποθηκεύσει σε δίσκο (65,8%). 6. Συνεντεύξεις Τριάντα έξι (36) άτομα έλαβαν μέρος στις συνεντεύξεις, από τα οποία το 69,4% ήταν άνδρες και το 30,6% γυναίκες. Όσον αφορά την ηλικία τους, το 2,8% είχε ηλικία μεταξύ των 17-24, το 58,3% μεταξύ των 25-34, το 13,9% μεταξύ των 35-44, το 19,4% μεταξύ και το 5,6% μεταξύ Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπροσωπούσαν την πλειοψηφία εκείνων που έλαβαν μέρος στη συνέντευξη - 17 μεταπτυχιακοί φοιτητές, 13 εκπαιδευτικό προσωπικό, 5 ερευνητικό προσωπικό και 1 προπτυχιακός φοιτητής. Όσον αφορά τη συχνότητα χρήσης, τα αποτελέσματα ήταν αρκετά ικανοποιητικά. Το 27,8% χρησιμοποιούσε την υπηρεσία σε καθημερινή βάση, το 30,6% σε ε βδομαδιαία, το 25% καθημερινά ή εβδομαδιαία (εξαρτάται από τη χρονική περίοδο). Οι άνδρες έ δειξαν ότι διαβάζουν πιο συχνά τα ηλεκτρονικά περιοδικά από τις γυναίκες. Η πλειοψηφία των γυναικών προτιμούσε να τα διαβάζει κάθε μήνα. Οι συνεντεύξεις έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες αποκτούν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά κυρίως από το γραφείο τους (97,2%). Όταν ρωτήθηκαν αν θα επιθυμούσαν να έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά και από το σπίτι τους, το 55,6% είπαν πως θα το ήθελαν, ενώ το 44,4% δε θα το ήθελαν. Οι θερμότεροι υποστηρικτές της πρόσβασης από το σπίτι ήταν: οι γυναίκες, η ομάδα ηλικίας των και το ακαδημαϊκό προσωπικό. Οι λόγοι που πρόβαλαν ήταν: (1) υπάρχει περισσότερη ησυχία και λιγότερος θόρυβος στο σπίτι και (2) όταν είναι στο Πανεπιστήμιο, έ χουν άλλες υποχρεώσεις να εκπληρώσουν. Υπήρχαν όμως κάποιοι χρήστες που τόνισαν ότι θα ή θελαν να έχουν πρόσβαση από το σπίτι, μόνο όμως στην περίπτωση που η σύνδεση με το Διαδίκτυο θα ήταν γρηγορότερη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι χρήστες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών περιοδικών για αναζήτηση συγκεκριμένου άρθρου (search) και για σάρωση (browse) με σκοπό την εύρεση άρθρων σχετικών με τις πληροφοριακές ανάγκες τους. Τα άρθρα αυτά προσφέρουν πληροφορίες για ποικίλες εφαρμογές, όπως για τη συγγραφή μας εργασίας ή μιας μελέτης προς δημοσίευση, για τη συγγραφή διδακτικού υλικού ή για την απλή ενημέρωση της προόδου που ε πιτυγχάνεται σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό χώρο. Όσον αφορά τον τρόπο αναζήτησης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες έχουν μια ελαφρά προτίμηση στην αναζήτηση (search). Επιπλέον, οι «λέξεις-κλειδιά» ήταν η προτιμότερη μέθοδος (89,7%) για την εξασφάλιση άρθρων, ενώ η μέθοδος «συγγραφέας» ήταν η δεύτερη (75,9%). Αξίζει να αναφερθεί ότι δέκα (10) συμμετέχοντες είπαν ότι θα ήθελαν να ενημερώνο.-

11 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 135 νται για την έκδοση άρθρων σχετικών με τις πληροφοριακές ανάγκες τους. Τέλος, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων δεν είναι εξοικειωμένος με τους όρους αναζήτηση (search) και (browse) και τους τελεστές της Boolean λογικής, ενώ χρησιμοποιούν κυρίως τον τελεστή και. Οι γυναίκες, οι ηλικίες και οι προπτυχιακοί φοιτητές είναι λιγότερο εξοικειωμένοι και με τους όρους αναζήτηση και σάρωση και με τους τελεστές της Boolean λογικής. Μόνο δύο (2) άτομα είχαν χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική βοήθεια (γυναίκα, 45-54, ακαδημαϊκό προσωπικό - γυναίκα, 45-54, ερευνητικό προσωπικό). Η πλειοψηφία εκείνων που δεν τη χρησιμοποίησαν (70,6%) δήλωσε ότι δεν είχαν νιώσει ακόμα την ανάγκη να ζητήσουν βοήθεια. Υπήρχαν επίσης επτά (7) άτομα που διευκρίνισαν άλλους λόγους οι οποίοι τους απέτρεπαν από τη χρήση της ηλεκτρονικής βοήθειας. Δίσταζαν να τη χρησιμοποιήσουν είτε επειδή δεν ήξεραν πώς να το κάνουν, είτε επειδή θεωρούσαν ότι δε θα έβρισκαν τη βοήθεια που χρειάζονταν. Δύο άτομα εξέφρασαν την ανάγκη να μάθουν πώς να τη χρησιμοποιούν. Επιπλέον, όσοι χρησιμοποίησαν τη βοήθεια την αξιολόγησαν ως δύσκολη στη χρήση. Στο ερώτημα ποια βοήθεια θα επέλεγαν οι χρήστες εάν είχαν την ευκαιρία να διαλέξουν μεταξύ μιας ηλεκτρονικής βοήθειας και μιας ανθρώπινης βοήθειας, οι απαντήσεις έδειξαν ότι η ανθρώπινη βοήθεια προτιμάται. Το 61,1% των συμμετεχόντων είπε ότι θα επέλεγαν ένα άτομο να τους βοηθήσει, ενώ το 38,9% θα προτιμούσε την ηλεκτρονική βοήθεια. Το 40,9% των ατόμων που έδειξε προτίμηση στην ανθρώπινη βοήθεια είπε ότι είναι πιο εύκολο να εξηγήσει το πρόβλημα του σε έναν άνθρωπο, το 31,8% επέμεινε να υποστηρίζει ότι γενικά δεν προτιμά τις ηλεκτρονικές βοήθειες, το 9,1% εξήγησε ότι δεν αισθάνεται εξοικειωμένο με την ορολογία που χρησιμοποιείται και το 9,1% ότι μόνο οι άνθρωποι μπορούν να απαντήσουν σε περίπλοκες ερωτήσεις. Δύο όμως συμμετέχοντες είπαν ότι η ανάπτυξη μιας καλά οργανωμένης ηλεκτρονικής βοήθειας που να μπορεί να απαντά σε οποιαδήποτε απλή ή περίπλοκη ερώτηση μπορεί να αλλάξει τη γνώμη τους. Ένας άλλος συμμετέχων μάλιστα σχολίασε ότι η ανθρώπινη βοήθεια θα έπρεπε να έχει τη μορφή απευθείας επικοινωνίας και όχι τηλεφωνικής ή μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Τέλος, όσον αφορά τους υποστηρικτές της ηλεκτρονικής βοήθειας, το 71,4% σχολίασε ότι είναι γρήγορη και άμεση, το 28,6% ότι είναι σε γενικές γραμμές οργανωμένη και καλά δομημένη και το 21,4% διευκρίνισε ότι είναι πάντα προσβάσιμη. Υπήρχαν ακόμα σχόλια σχετικά με το ότι πρέπει κάποιος να διδάξει τους χρήστες πώς να την χρησιμοποιούν. Όσον αφορά την αποθήκευση άρθρων, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες ακολουθούν δύο μεθόδους αποθήκευσης. Οι δύο αυτές μέθοδοι είναι: πρώτον, εκτυπώνουν τα άρθρα, και δεύτερον, αποθηκεύουν άρθρα σε κάποιο δίσκο, όπως ο σκληρός δίσκος ή μια δισκέτα. Κανείς από τους ερωτηθέντες δεν ανάφερε ότι κρατά σημειώσεις από την οθόνη. Όσον αφορά την προτίμηση τους σε ηλεκτρονική ή έντυπη συνδρομή, το 55,6% επέλεξε την η λεκτρονική, ενώ το 44,4% την έντυπη. Οι γυναίκες επέλεξαν την έντυπη μορφή, ενώ οι άντρες την ηλεκτρονική. Όσον αφορά την ηλικία, οι ομάδες των και θα επέλεγαν την έντυπη μορφή ενός τίτλου περιοδικού, ενώ οι ομάδες των και θα προτιμούσαν στην ηλεκτρονική μορφή. Όσοι είχαν ηλικία μεταξύ έδειξαν όμοια προτίμηση και στις δύο εκδόσεις. Οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της ηλεκτρονικής συνδρομής ήταν όσοι είχαν ηλικίες μεταξύ και της έντυπης όσοι είχαν ηλικίες από και Όσον αφορά την ιδιότητα, όλες οι ομάδες προτίμησαν την έντυπη μορφή, εκτός από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι μεγαλύτεροι υποστη-

12 136 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ρικτές της έντυπης μορφής ήταν το ακαδημαϊκό προσωπικό και οι προπτυχιακοί φοιτητές. Ο πιο συχνά αναφερθείς λόγος που αποτρέπει τους χρήστες να διαβάσουν τα ηλεκτρονικά περιοδικά ήταν η έλλειψη ικανοποιητικού αριθμού άρθρων σχετικών με τις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών. Επίσης, μεγάλος αριθμός ερωτηθέντων ανάφεραν την καθυστέρηση στην φόρτωση μιας ιστοσελίδας, την πληρωμή για την απόκτηση πρόσβασης σε άρθρα και την αδυναμία ε κτύπωσης των άρθρων που επιθυμούσαν. Τα χαρακτηριστικά που αναγνωρίστηκαν ως περισσότερο σημαντικά ήταν: η πρόσβαση σε ικανοποιητικό αριθμό άρθρων, η δυνατότητα εκτύπωσης και πρόσβασης σε ικανοποιητικό αριθμό παλαιότερων άρθρων. Επιπλέον, όλοι οι συμμετέχοντες μίλησαν για τη δυνατότητα γρήγορης και εύκολης πρόσβασης στην υπηρεσία, την πρόσβαση από το γραφείο τους, την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που παρέχονται ως βιβλιογραφία σε ένα άρθρο, και την παροχή συνδέσεων προς άλλες πληροφορίες. Σχετικά με τη δυνατότητα της επικοινωνίας, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό α τόμων δήλωσε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να επικοινωνούν με συγγραφείς των άρθρων των περιοδικών και με άλλους χρήστες που έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Αντίθετα, οι πιο «μη σημαντικές» υπηρεσίες ήταν: η δυνατότητα να σχολιάζουν οι χρήστες ένα άρθρο περιοδικού, η παροχή ηλεκτρονικής και ανθρώπινης βοήθειας και η προσαρμογή. Τέλος, το 61,1% των ερωτηθέντων σχολίασε ότι θα ήθελε να παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο για τη χρήση ηλεκτρονικών περιοδικών. 7. Συμπεράσματα Σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των χρηστών, ένας Έλληνας χρήστης ηλεκτρονικών περιοδικών είναι πιθανότερο να είναι άνδρας, μεταπτυχιακός φοιτητής ή ακαδημαϊκό προσωπικό, ηλικίας 35 ή και νεότερος. Οι συμμετέχοντες έδειξαν να αποδέχονται τις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης. Το γεγονός ότι οι χρήστες μπορούν να έχουν εύκολη, άμεση και 24ωρη πρόσβαση σε μια ευρύτερη πηγή πληροφόρησης από το γραφείο τους είναι πλεονεκτήματα που αναγνωρίζονται α πό τους χρήστες. Όταν τους ζητήθηκε να απαντήσουν εάν θα συμβούλευαν φίλους ή συναδέλφους να χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά περιοδικά, το 87,8% των ερωτηθέντων απάντησαν θετικά. Επίσης, τα αποτελέσματα που αφορούσαν τη συχνότητα χρήσης ήταν ικανοποιητικά. Είναι ταυτόχρονα ενθαρρυντικό εάν αναλογιστούμε ότι η πρόσβαση σε πλήρες κείμενο πραγματοποιείται μόνο στο χώρο του Πανεπιστημίου. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι εάν η πρόσβαση ήταν ε φικτή από το σπίτι, η χρήση θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Μεγάλος αριθμός χρηστών εξέφρασαν την ανάγκη να μπορούσαν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία και από το σπίτι. Οι λόγοι που δόθηκαν ήταν ότι υπάρχει περισσότερη ησυχία και λιγότερος θόρυβος στο σπίτι και ότι όταν οι χρήστες βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο έχουν άλλα πράγματα να κάνουν. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι χρήστες επιζητούν την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά για διάφορους λόγους, παρόλο που οι επιλογές που παρέχονται από το ερωτηματολόγιο ήταν περιορισμένες εξαιτίας της φύσης του πληθυσμιακού δείγματος που αφορούσε. Χρησιμοποίησαν πληροφορίες για να υποστηρίξουν τη διδασκαλία, τη συγγραφή μιας εργασίας άρθρου ή μιας διατριβής, για να εκδοθεί μια εργασία/μελέτη, ή απλά να υπάρχει επαφή με τα νέα δεδομένα που έχουν δημοσιευτεί.

13 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΙΑΟΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 137 Υπάρχει ένα πλήθος πρόσφατων μελετών που υποδηλώνουν ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να προτιμούν να διαβάζουν τις έντυπες εκδόσεις για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανόμενων και της ευκολίας της ανάγνωσης και της εξοικείωσης. Αυτό συνεπάγεται ότι οι χρήστες εκτιμούν την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης αλλά θα εκτύπωναν τις πληροφορίες για να τις διαβάσουν. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα άτομα που είναι υπεύθυνα για το σχεδιασμό μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης ώστε να γνωρίζουν ότι η ικανότητα εκτύπωσης είναι πολύ σημαντική υπηρεσία. Οι περισσότεροι διευκρίνισαν ότι είναι κουραστικό για την όραση να περνούν πολλή ώρα μπροστά στην οθόνη για να διαβάσουν ένα άρθρο περιοδικού. Επίσης, οι χρήστες εκτιμούν μια ψηφιακή βιβλιοθήκη, από τον αριθμό πληροφοριών σχετικών με τα ενδιαφέροντα τους που παρέχονται από αυτή. Ακόμα, θέλουν να τους παρέχεται εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις πληροφορίες από το γραφείο τους καθώς και διασυνδέσεις προς άλλες πληροφορίες. Εάν οι παράγοντες αυτοί δεν υπάρχουν, είναι πιθανόν οι χρήστες να διστάσουν να χρησιμοποιήσουν μια ψηφιακή βιβλιοθήκη. Επιπλέον, μερικοί χρήστες θα προτιμούσαν να μπορούσαν να επικοινωνούν με συγγραφείς ή άλλους χρήστες που έχουν κοινά με εκείνους ενδιαφέροντα. Υ πάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι λόγοι που θα μπορούσαν να τους αποθαρρύνουν να διαβάζουν τα ηλεκτρονικά περιοδικά: δεν είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για να αποκτήσουν πρόσβαση σε άρθρα και δε διαθέτουν επίσης υπομονή στη διαχείριση «τεχνικών» προβλημάτων. Όσον αφορά τον τρόπο αναζήτησης άρθρων, η προτιμότερη μέθοδος είναι με «λέξεις-κλειδιά», ενώ η χρήση των τελεστών της Boolean λογικής είναι περιορισμένη. Επίσης, μερικοί χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με τους όρους αναζήτηση (search) και σάρωση (browse) και τους τελεστές της Boolean λογικής. Αξίζει να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι άλλοι σχολίασαν ότι θα ήταν χρήσιμο να μπορούσαν να αναζητούν ταυτόχρονα με «λέξεις-κλειδιά» όλους τους τίτλους περιοδικών για τους οποίους ενδιαφέρονται να εντοπίσουν άρθρα και να πληροφορούνται τακτικά για την έκδοση άρθρων σχετικών με τις πληροφοριακές ανάγκες τους. Παρ' όλες τις μειωμένες ικανότητες αναζήτησης, μεγάλος αριθμός χρηστών δεν έχουν χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική βοήθεια, που θα μπορούσε να υποστηρίξει τις έρευνες τους. Ο πιο σύνηθες λόγος που ανάφεραν ήταν το γεγονός ότι οι χρήστες δεν ένιωσαν ακόμα την ανάγκη υ ποστήριξης. Μερικοί άλλοι όμως διευκρίνισαν ότι δεν ήξεραν το ρόλο της ηλεκτρονικής βοήθειας ή δεν γνώριζαν την ύπαρξη της. Επίσης, μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων δεν είναι σε γενικές γραμμές πρόθυμοι να την χρησιμοποιήσουν,, είτε επειδή δεν ξέρουν πώς, ή επειδή πιστεύουν ό τι δε θα έβρισκαν το είδος της βοήθειας που χρειάζονταν. Τα τελευταία αποτελέσματα είναι σημαντικά για τα άτομα που προωθούν την χρήση των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Πιθανώς οφείλουν να οργανώσουν σεμινάρια για να παρουσιάσουν τις διάφορες υπηρεσίες - απλές και προχωρημένες - που παρέχονται στους χρήστες.

14 138 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Electronic Journals Service of the Library & Information Services (US) of the University of Patras. 2) KING, I., and MOFFAT, M., Evaluation of the EEVL Pilot Service. [πρόσβαση ]. 3) MONOPOU, M., and NICHOLAS, D., A user-centred approach to the evaluation of Subject Based Information Gateways: case study SOSIG. Aslib Proceedings. 52 (6) σσ ) MONOPOU, M., and NICHOLAS, D., A user evaluation of Subject Based Information Gateways: case study ADAM. Aslib Proceedings. 53 (1) σσ ) BUBL User feedback. [πρόσβαση ]. 6) RAMSDEN, Α., EUNOR: Electronic Ubrary Project. London: Bowker-Saur. 7) WOODWARD, H., Cafi Jus: commercial and free electronic journals user study. Research Report 55. London: British Library Research & Innovation Center. 8) TOMNEY, H., and BURTON, P.F., Electronic Journals: A study of usage and attitudes among academics. Journal of Information Science. 24 (6) σσ ) DALTON, P., and NANKIVELL, C, Builder Project - Analysis of the questionnaire survey concerning the use of the University of Birmingham Pilot Electronic Short Loan Service: responses from students studying the Managing Organizations module. [πρόσβαση ]. 10) PEDERSEN, S and STOCKDALE, R., What do the readers think? A look at how scientific journal users see the electronic environment. Journal of Scholarly Publishing. 31 (1) σσ ) BATES, M.J., SIEGFRIED, S.L, & WILDE, D.N., An Analysis of Search Terminology Used by Humanities Scholars: The Getty Online Searching Project Number 1. Library Quarterly. 63 (1) σσ ) TEITELBAUM, S., and SEWELL, W., Observations of End-User Online Searching Behavior Over Eleven Years. Journal of American Society of Information Science. 37 (7) σσ ) TOLLE, J.E., and HAH, S., Online Search Patterns. Journal of American Society of Information Science. 36 (3) σσ ) EAST, H., SHEPPARD, E. and JEAL, Y., A huge leap forward: a quantitative and qualitative examination of the development of access to database services by British Universities, Research Report London: British Ubrary Research & Innovation Centre. 15) Internet Ubrary of Early Journals (ILEJ): Final Report, ] 16) McKNIGHT C, Electronic Journals - What do users think of them?. [πρόσβαση ].

15 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ) FERRY Α., Survey of User Information Needs and Search Methods Results. httd:// [πρόσβαση ]. 18) The STM information system in the UK, A study on behalf of the Royal Society, the British Library and the Association of Learned and Professional Society publishers. Research Report London: British Library Research & Innovation Centre. 19) KHAUL, M.A., Digital Ubraries: their usage from the end user point of view. The City College of New York (unpublished). 20) BISHOP, A.P., Measuring Access, Use, and Success in Digital Libraries. [πρόσβαση ]. 21) WOODWARD, H., Cafi Jus: commercial and free electronic journals user study. Research Report 55. London: British Library Research & Innovation Center. 22) BORGHUIS, M, et at, TULIP final report. New York: Elsevier Science. 23) DIJKSTRA, J., Journals in transition from paper to electronic access: the DECOMATE Project. Serials librarian. 33 (3/4) σσ ) SIMPSON, Α., Academic journal use. British Journal of Academic Librarianship. 3 (1) σσ ) STEWART, L, User acceptance of electronic journals: interviews with chemists at Cornell University. College & Research Libraries. 57 (4) σσ ) SuperJournal Project - Summary of Super Journal Findings: Readers, [ποόσβαση

Αθροιστική Αξιολόγηση Θεματικών Πυλών: Μελέτη Περίπτωσης

Αθροιστική Αξιολόγηση Θεματικών Πυλών: Μελέτη Περίπτωσης Αθροιστική Αξιολόγηση Θεματικών Πυλών: Μελέτη Περίπτωσης Μαρία Μονόπωλη 1, Άννα Μάστορα 2 1 Βιβλιοθήκη, Τράπεζα της Ελλάδος, Πανεπιστημίου 21, 102 50, Αθήνα Βιβλιοθήκη, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Άντρη Αγαθαγγέλου Λεμεσός 2012 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαικό έτος

Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαικό έτος ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαικό έτος 2018-2919 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2019 2

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των βιβλιοθηκών στην προώθηση των βιοϊατρικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης στην Ελλάδα

Ο ρόλος των βιβλιοθηκών στην προώθηση των βιοϊατρικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης στην Ελλάδα Ο ρόλος των βιβλιοθηκών στην προώθηση των βιοϊατρικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης στην Ελλάδα Ασημίνα Βλαχάκη 1 and Christine Urquhart 2 1 Department of Information Studies, Aberystwyth University, SY23

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2019 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων Χημείας και Επιστήμης &Τεχνολογίας Υλικών Ηράκλειο Ακαδημαϊκό Έτος 2016-7 Πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία Σημείο εκκίνησης http://www.lib.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση ατόμων με αφασία για Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία, σύμφωνα με το μοντέλο συμμετοχής»

«Αξιολόγηση ατόμων με αφασία για Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία, σύμφωνα με το μοντέλο συμμετοχής» Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Αποκατάστασης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Αξιολόγηση ατόμων με αφασία για Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία, σύμφωνα με το μοντέλο συμμετοχής» Χρυσάνθη Μοδέστου Λεμεσός, Μάιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στις Βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Ηπείρου

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στις Βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Ηπείρου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στις Βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â.

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-02 þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà»

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Iονίου Πανεπιστηµίου Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας και ιασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Title: "Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης "

Title: Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης Title: "Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης " Ioulia Sidera-Sideri Alison Pickard School of Computing,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος πληροφοριακού γραμματισμού για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος πληροφοριακού γραμματισμού για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος πληροφοριακού γραμματισμού για μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέου Μαρίνα Λεμεσός

Ανδρέου Μαρίνα Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΧΡΗΣΗΣ TOΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ FACEBOOK ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέου Μαρίνα Λεμεσός 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεί βασική πηγή γνώσης Μας βοηθά να αξιολογήσουμε τη γνώση και να προχωρήσουμε

Αποτελεί βασική πηγή γνώσης Μας βοηθά να αξιολογήσουμε τη γνώση και να προχωρήσουμε Αποτελεί βασική πηγή γνώσης Μας βοηθά να αξιολογήσουμε τη γνώση και να προχωρήσουμε Να αποκτήσουμε εικόνα για σημαντικά επιστημονικά θέματα Να εντοπίσουμε ερευνητικά κενά Να συνοψίσουμε το έργο άλλων ερευνητών

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια - University Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Stating that you want to enroll Θα ήθελα να γραφτώ για. Stating that you want to apply for a course ένα προπτυχιακό ένα μεταπτυχιακό ένα διδακτορικό πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία».

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι- Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100, +30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας Ηράκλειο Ακαδημαϊκό Έτος 2016-7 Πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία Σημείο εκκίνησης http://www.lib.uoc.gr επιστημονικές πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2015 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Περιοδικά και Υπηρεσίες Διαδανεισμού: Αντίπαλοι ή Συνεργάτες;

Ηλεκτρονικά Περιοδικά και Υπηρεσίες Διαδανεισμού: Αντίπαλοι ή Συνεργάτες; Ηλεκτρονικά Περιοδικά και Υπηρεσίες Διαδανεισμού: Αντίπαλοι ή Συνεργάτες; Παπαδάτου Φιερούλα Φραντζή Μαρία Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Πατρών 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 1-3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 7. How much money do you plan to spend on Kos per person? (Excluding tickets)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 7. How much money do you plan to spend on Kos per person? (Excluding tickets) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Στο συγκεκριμένο project μελετήσαμε τον τουρισμό και κυρίως αυτόν στο νησί μας. Πιο συγκεκριμένα, κατά πόσο αυτός είναι σωστά ανεπτυγμένος και οργανωμένος. Για την ουσιαστικότερη προσέγγιση του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδικτυακής διαδραστικής εκπαιδευτικής εφαρμογής σε λειτουργικό σύστημα Android

Ανάπτυξη διαδικτυακής διαδραστικής εκπαιδευτικής εφαρμογής σε λειτουργικό σύστημα Android Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Ανάπτυξη διαδικτυακής διαδραστικής εκπαιδευτικής εφαρμογής σε λειτουργικό σύστημα Android Πτυχιακή Εργασία Φοιτητής:

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές τάσεις στο πεδίο της βιβλιοθηκονομίας και της επιστήμης της πληροφόρησης: Η δημοσιευμένη έρευνα

Ερευνητικές τάσεις στο πεδίο της βιβλιοθηκονομίας και της επιστήμης της πληροφόρησης: Η δημοσιευμένη έρευνα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ερευνητικές τάσεις στο πεδίο της βιβλιοθηκονομίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές Σεμινάριο Βιβλιογραφίας στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Φυσικής Ηράκλειο Ακαδημαϊκό Έτος 2016-7 Πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία Σημείο εκκίνησης http://www.lib.uoc.gr επιστημονικές πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2005 2006 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος

Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Παναγιώτου Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Κόντζιαλη Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας: 2010414838

Διαβάστε περισσότερα