Αυξητικό (aggressive) οστεοβλάστωμα περόνης. Αναφορά περιστατικού.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αυξητικό (aggressive) οστεοβλάστωμα περόνης. Αναφορά περιστατικού."

Transcript

1 Αυξητικό (aggressive) οστεοβλάστωμα περόνης. Αναφορά περιστατικού. 1 Σαββίδης Ματθαίος, Γκούβας Γεώργιος. A Ορθοπαιδική κλινική 424 ΓΣΝΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περιγράφεται περιστατικό αυξητικού οστεοβλαστώματος στη διάφυση της δεξιάς περόνης που α- φορά σε άνδρα 19 ετών, με τοπική διόγκωση και άλγος κατά τη βάδιση. Έγινε απεικονιστική διερεύνηση, ανοιχτή βιοψία του όγκου και χειρουργική εξαίρεση της βλάβης. ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ Οστεοβλάστωμα αυξητικό περόνη

2 2 Aggressive osteoblastoma of the fibula in an adult. A case report. ABSTRACT M Savvidis, G. Gkouvas. 1 st Orthopaedic Department 424 M.H.TH - Greece We report a case of aggressive osteoblastoma in the diaphysis of the tibia, in a 19 year-old man, presenting with local swelling and pain while walking. Imaging studies were performed, including x-ray, CT, MR and bone scintigraphy, followed by open biopsy and surgical resection of the tumor. Key Words: Osteoblastoma aggressive - fibula

3 Αυξητικό (aggressive) οστεοβλάστωμα περόνης. Αναφορά περιστατικού. 3 Σαββίδης Ματθαίος, Γκούβας Γεώργιος. A Ορθοπαιδική κλινική 424 ΓΣΝΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η περίπτωση αφορά σε άνδρα 19 ετών με διόγκωση στην μεσότητα της δεξιάς περόνης και άλγος κατά την βάδιση. Κλινικά διαπιστώθηκε οίδημα και ευαισθησία κατά την ψηλάφηση στην περιοχή. Στην απλή ακτινογραφία (εικ.1) βρέθηκε στη διάφυση της δεξιάς περόνης έκκεντρη λυτική βλάβη του φλοιού, με σαφή και ομαλά όρια, διεύρυνση του φλοιού, συμπαγής ομαλή περιοστική αντίδραση στην περιφέρεια, απουσία σκληρυντικής παρυφής και ύπαρξη στικτών επασβεστώσεων στο εσωτερικό της. Εικόνα 1- Ακτινογραφία κνήμης: Στη διάφυση της δεξιάς περόνης παρατηρείται λυτική βλάβη, με έκκεντρη διόγκωση του οστού, ομαλά όρια, περιοστική αντίδραση στην περιφέρεια, απουσία σκληρυντικής παρυφής και ύπαρξη στικτών επασβεστώσεων στο εσωτερικό της.

4 4 Ο εργαστηριακός έλεγχος (γεν. αίματος, CRP, νεοπλασματικοί δείκτες και βιοχημικός έλεγχος) ήταν φυσιολογικός. Ακολούθησε απεικονιστικός έλεγχος με υπολογιστική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία και σπινθηρογράφημα οστών. Στην υπολογιστική τομογραφία (εικ.2α, 2β) παρατηρήθηκαν όμοια ευρήματα με αυτά της απλής ακτινογραφίας και επιπλέον διαπιστώθηκε ότι οι εσωτερικές επασβεστώσεις αφορούσαν στη δημιουργία οστίτη ιστού κυρίως στην περιφέρεια της βλάβης. Εικόνα 2α. Υπολογιστική τομογραφία: Διακρίνονται οστικές δοκίδες στην περιφέρεια της βλάβης και οστικά τεμάχια στο εσωτερικό της. Η δημιουργία οστίτη ιστού αφορά κυρίως την περιφέρεια της βλάβης. Εικόνα 2β - Ευρήματα στην ηλεκτρονική υπολογιστική τομογραφία οβελιαίες τομές.

5 5 Στη μαγνητική τομογραφία απεικονίστηκε εξωφυτικός όγκος εξορμώμενος από την επιφάνεια του φλοιού της περόνης με λοβωτή παρυφή, χωρίς επέκταση της μάζας στο μυελό και ανομοιογενής εμπλουτισμός του όγκου μετά την ενδοφλέβια έγχυση σκιαστικού (εικ.3α, 3β). Παρατηρήθηκε επίσης οίδημα του μυελού(εικ.3γ) και των πέριξ μαλακών μορίων (3δ). Εικόνες 3α,3β,3γ,3δ Μαγνητική τομογραφία: (α)τ1-se ακολουθία, (β)τ1-se μετά ΕΦ χορήγηση σκιαστικού, (γ)οβελιαία Τ1-SE μετά ΕΦ χορήγηση σκιαστικού και (δ)τ2- SE. Παρουσία μάζας που εξορμάται από το φλοιό της περόνης με λοβωτά όρια και εμπλουτισμό μετά τη χορήγηση σκιαστικού. Εμπλουτισμός των γειτονικών μαλακών μορίων στην περιοχή της βλάβης, με υψηλό σήμα

6 στην Τ2- SE, καθώς και παθολογικό σήμα του μυελού τοπικά στο ύψος της βλάβης, χωρίς εμπλουτισμό, που αποδόθηκαν σε οίδημα (flare phenomenon). 6 Στο σπινθηρογράφημα οστών με ενδοφλέβια χορήγηση Tc 99m (εικ.4), παρατηρήθηκε αυξημένη καθήλωση του ισοτόπου στη μεσότητα της δεξιάς περόνης και σε μικρότερο βαθμό σε όλο το δεξιό κάτω άκρο, τόσο στην πρώιμη όσο και στην καθυστερημένη φάση. Εικόνα 4 Σπινθηρογράφημα οστών με Tc 99m : Αυξημένη καθήλωση του ισοτόπου στην μεσότητα της δεξιάς περόνης και σε μικρότερο βαθμό σε όλο το δεξιό κάτω άκρο. Η διαφορική διάγνωση που τέθηκε ήταν: (α) περιοστικό οστεοσάρκωμα (β) φλοιικό οστεοβλάστωμα. Ο ασθενής υπεβλήθη σε ανοιχτή βιοψία του όγκου, από την οποία τέθηκε η διάγνωση του αυξητικού οστεοβλαστώματος. Ακολούθησε τμηματική εκτομή της περόνης (εικ.6α, 6β). Εικόνα 6 α Αδρό παθολογοανατομικό παρασκεύασμα της αφαιρεθείσας περόνης 1.

7 7 Εικόνα 6 β Αδρό παθολογοανατομικό παρασκεύασμα της αφαιρεθείσας περόνης 2. Η παθολογοανατομική εξέταση του χειρουργικού παρασκευάσματος επιβεβαίωσε τη διάγνωση του αυξητικού οστεοβλαστώματος και την αφαίρεση του όγκου επί υγιών ιστών (εικ.5). Εικόνα 5 Χρώση HtE X 20: Οστεοδοκίδες συχνά με επασβεστώσεις, με ζώνη προβάλλουσας οστεοβλαστικής δραστηριότητας. Χαλαρό ινώδες υπόστρωμα με εξαγγειωμένα ερυθρά, μεγάλες επιθηλιόμορφες οστεοβλάστες και οστεοκλάστες. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Το οστεοβλάστωμα αποτελεί περίπου το 1% έως 2% των καλοηθών όγκων των οστών. Έχει σημαντική ιστολογική ομοιότητα με το οστεοειδές οστέωμα αλλά δυνητικά διαφορετική κλινική πορεία, λόγω της πιθανότητας μετεγχειρητικής τοπικής υποτροπής ή σπανιότερα κακοήθους εξαλλαγής.

8 8 Η συχνότητα εμφάνισης σε σχέση με το φύλο είναι 2:1 άνδρες προς γυναίκες. Συνήθως εμφανίζεται στην εφηβεία (μέση ηλικία 16 έτη, εύρος 3-72 έτη). Κλινικά τα συμπτώματα είναι βύθιο, συνεχές και σταθερό άλγος, που συχνά συνοδεύεται από ευαισθησία στην πίεση στο σημείο του όγκου. Η διάρκεια του άλγους είναι από μερικούς μήνες μέχρι αρκετά χρόνια. Η συχνότερη εντόπιση του οστεοβλαστώματος είναι η σπονδυλική στήλη (30% - 50%), κυρίως στο σπονδυλικό τόξο και στην ακανθώδη απόφυση. Περίπου 30% των οστεοβλαστωμάτων εμφανίζονται στα μακρά οστά, κυρίως των κάτω άκρων (στο 50% των περιπτώσεων στα μηριαία οστά). Το 75% των βλαβών στα μακρά οστά εντοπίζονται στη διάφυση και όλες οι υπόλοιπες στη μετάφυση. Το 60% των οστεοβλαστωμάτων των άκρων χειρών και άκρων ποδών εμφανίζονται στον αστράγαλο, κυρίως στον αυχένα. Στα μακρά οστά εμφανίζονται με την ίδια συχνότητα στη φλοιώδη και μυελώδη μοίρα. Απεικονιστικά τα οστεοβλαστώματα είναι επιμήκεις, συνήθως γεωγραφικές λυτικές βλάβες, που μπορεί να αφορίζονται από σκληρυντικό όριο. Προκαλούν συχνά διεύρυνση του οστού με ο- μαλή λέπτυνση του φλοιού (88% των περιπτώσεων). Περιοστική αντίδραση συμπαγής ή πεταλιώδης εμφανίζεται σε ποσοστό 77%. Ανώμαλη καταστροφή του φλοιού ή ανώμαλη περιοστική αντίδραση είναι σπάνια. Το εσωτερικό της βλάβης μπορεί να είναι ακτινοδιαυγαστικό, να εμφανίζει στικτές επασβεστώσεις, ή να είναι ακτινοσκιερό λόγω εκτεταμένης επασβέστωσης του παραγόμενου οστεοειδούς. Συχνό εύρημα στο MRI είναι η αντιδραστική φλεγμονώδης διήθηση ενδοοστικά, καθώς και στα γειτονικά μαλακά μόρια (flare phenomenon). Αν και η πλειοψηφία των οστεοβλαστωμάτων ιστολογικά είναι καλοήθεις όγκοι, υπάρχει μια κατηγορία οστεοβλαστικών βλαβών με πολύ μεγαλύτερη τοπικά επιθετική συμπεριφορά από το συμβατικό οστεοβλάστωμα, για τα οποία χρησιμοποιείται ο όρος αυξητικό οστεοβλάστωμα (aggressive osteoblastoma). Τα αυξητικά οστεοβλαστώματα εμφανίζονται σε μεγαλύτερη ηλικία από τα τυπικά οστεοβλαστώματα, πολλά πάνω από την ηλικία των 30 ετών. Μπορούν να εμφανιστούν

9 9 στα μακρά οστά, τα οστά της πυέλου, το κρανίο, τα οστά των άκρων χειρών και άκρων ποδών. Ακτινολογικά είναι ελαφρώς μεγαλύτερα σε μέγεθος από το τυπικό οστεοβλάστωμα (μέγιστη διάμετρος πάνω από 8,5cm). Τα περισσότερα έχουν σαφή όρια και ποικίλης έκτασης σκληρυντική παρυφή. Μερικές φορές τα αυξητικά οστεοβλαστώματα έχουν ανώμαλα όρια ή περιοστική αντίδραση που θέτει την υπόνοια πιθανής κακοήθειας, όπως επίσης μπορεί να προσβάλλουν τα γειτονικά οστά. Η ταξινόμηση κατά Dorfman κατατάσσει τους οστεοβλαστικούς όγκους οριακής κακοήθειας σε 4 κατηγορίες: 1. Low-grade οστεοσαρκώματα που μοιάζουν ιστολογικά με οστεοβλαστώματα. 2. Σπάνιες περιπτώσεις οστεοβλαστωμάτων που εξαλλάσσονται σε οστεοσαρκώματα. 3. Πολύ σπάνιες περιπτώσεις, τυπικών, κλινικά και ακτινολογικά, οστεοβλαστωμάτων με ψευδοσαρκωματώδη ιστολογική εικόνα και συμπεριφορά τυπικού οστεοβλαστώματος. 4. Τοπικώς επιθετικά οστεοβλαστώματα, που συχνά υποτροπιάζουν, δεν μεθίστανται, και έχουν χαρακτηριστική ιστολογική εικόνα (αυξητικά οστεοβλαστώματα). Είναι προφανές ότι για το αυξητικό οστεοβλάστωμα η βασική διαφοροδιάγνωση αφορά στο οστεοσάρκωμα (low grade), με το οποίο εμφανίζει παρόμοιους απεικονιστικούς χαρακτήρες και η διάκρισή τους είναι πρακτικά αδύνατη απεικονιστικώς. Οι όγκοι αυτοί θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη διαφορική διάγνωση σε κάθε περίπτωση οστεοβλαστικής βλάβης που δεν εμφανίζει σαφείς α- πεικονιστικούς χαρακτήρες τυπικού οστεοσαρκώματος.

10 10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Dorfman HD, Weiss SW. Borderline osteoblastic tumors: problems in the differential diagnosis of aggressive osteoblastoma and low-grade osteosarcoma. Semin Diagn Pathol. 1984;1(3): Fechner ER, Mills ES. Atlas of tumor pathology. Tumors of the bones and joints. AFIP 1992, Greenfield GB, Arrington JA. Imaging of bone tumors. J. B. Lippincott Company.1995, Bloem LJ, Kroon MH. Osseous lesions. Radiol Clin North Am 1993; 31: Lucas DR, Unni KK, McLeod RA et al. Osteoblastoma: clinicopathologic study of 306 cases. Hum Pathol Feb;25(2): Cerase A, Priolo F. Skeletal benign bone-forming lesions. Eur J Radiol May;27 Suppl 1:S91-7.

TITLOS. Κλίκ στα περιεχόμενα

TITLOS. Κλίκ στα περιεχόμενα TITLOS (Κάντε κλίκ σε κάθε κουμπί, για να μεταβείτε απ ευθείας στην σχετική διαφάνεια, ή κάντε κλίκ οπουδήποτε μέσα στις διαφάνειες -εκτός από την διαφάνεια περιεχομένων- για να μεταβείτε στην επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ - ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ - ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ - ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ 8 Μπεσλίκας Θεόδωρος Α. ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Α.1. Όγκοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΟΣΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γ Παιδιατρική Κλινική Διευθυντής: καθηγητής κ. Τσανάκας Ι. ΟΣΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΦΡΥΔΑ ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ ΧΟΤΟΥΡΑ ΑΡΙΣΤΟΘΕΑ Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης Π. - Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 67 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Α. Ζήζη-Σερμπετζόγλου, Δ. Μυωτέρη, Ε. Αρκουμάνη Παθολογοανατομικό Εργαστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ Ζ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΟΣΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κακοήθεις όγκοι του ελύτρου των περιφερικών νεύρων στα παιδιά και συσχέτιση με Νευροϊνωμάτωση τύπου 1. 261

Κακοήθεις όγκοι του ελύτρου των περιφερικών νεύρων στα παιδιά και συσχέτιση με Νευροϊνωμάτωση τύπου 1. 261 Κακοήθεις όγκοι του ελύτρου των περιφερικών νεύρων στα παιδιά και συσχέτιση με Νευροϊνωμάτωση τύπου 1. 261 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Κακοήθεις όγκοι του ελύτρου των περιφερικών νεύρων στα παιδιά και συσχέτιση

Διαβάστε περισσότερα

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΓΓΟΥΛΕΣ Xειρουργός Ορθοπαιδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

H e l l e n i c. R a d i o l o g y TPIMHNH EKΔΟΣΗ THΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ AKTINOΛΟΓΙΚΗΣ ETAIPEIAΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 TOMOΣ 45, ΤΕΥΧOΣ 4

H e l l e n i c. R a d i o l o g y TPIMHNH EKΔΟΣΗ THΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ AKTINOΛΟΓΙΚΗΣ ETAIPEIAΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 TOMOΣ 45, ΤΕΥΧOΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 TOMOΣ 45, ΤΕΥΧOΣ 4 H e l l e n i c R a d i o l o g y Π. KYPIAKOY 21, 115 21 AΘHNA ΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ 012066 TPIMHNH EKΔΟΣΗ THΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ AKTINOΛΟΓΙΚΗΣ ETAIPEIAΣ PACS... and more.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση

ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση 11 ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση Αντώνιος Γ. Αγγουλές 1, Παναγιώτης Ι. Παπαγγελόπουλος 2 1. Δ Ορθοπαιδικό Τμήμα «Ασκληπιείο» Βούλας. 2. Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α

Διαβάστε περισσότερα

Ασυνήθεις χωροκατακτητικές επεξεργασίες παραφαρυγγικού χώρου. Παρουσίαση δύο περιστατικών

Ασυνήθεις χωροκατακτητικές επεξεργασίες παραφαρυγγικού χώρου. Παρουσίαση δύο περιστατικών Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 39, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010, σελίδες 26-30 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Ασυνήθεις χωροκατακτητικές επεξεργασίες παραφαρυγγικού χώρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α. Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ (Παραμορφωτική οστεΐτις) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 Εκδόσεις «ΡΟΤΟΝΤΑ» Χαβαλές Α. - Χατζησυμεών Κ. Ο.Ε. Καμβουνίων 5, 546 21 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 285.785, Fax: 2310 280.287

Διαβάστε περισσότερα

Επιθετικό αγγειομύξωμα: Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Επιθετικό αγγειομύξωμα: Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Επιθετικό αγγειομύξωμα: Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Διαμαντοπούλου Σ., Πολύζου Η., Καπογιαννάτος Γ., Περράκης Ε. Χειρουργική Κλινική Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονή του οστού στα παιδιά.

Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Δ.Β. Ραφαηλίδης - Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Ραφαηλίδης Δ. Β. Ακτινολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Γ.Ν. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Θεσ/νίκης Η φλεγμονή του οστού στα παιδιά είναι σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 147 Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ Α. Αβραμίδης, FACP Επ. καθηγητής ΑΠΘ, Δ/ντης Ενδοκρινολογικής κλινικής Ιπποκρατείου Γενικού Νοσ/μείου Θεσσαλονίκης Η νόσος Paget των οστών χρονολογείται από την νεολιθική περίοδο,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική προσέγγιση παιδιού με χωλότητα

Διαγνωστική προσέγγιση παιδιού με χωλότητα Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ Ε ΛΛΑ ΔΟΣ, 25: 139-148, Παιδιατρική 2013 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 25 2 139 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Διαγνωστική προσέγγιση παιδιού με χωλότητα Μαρία Τραχανά Παιδιατρικό και Ανοσολογικό Κέντρο Αναφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Kακόηθες παραγαγγλίωμα τραχήλου

Kακόηθες παραγαγγλίωμα τραχήλου Ενδιαφέρουσα περίπτωση / Case Report Kακόηθες παραγαγγλίωμα τραχήλου Malignant neck paraganglioma Χατζηδάκης Α Καρατζάνης Α Προκοπάκης Ε Δουλαπτσή Μ Παναγιωτάκη Ε Βελεγράκης Γ Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Πτυχιακη εργασία ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο περιφερικό οστεοποιό ίνωµα αποτελεί µία σχετικά συχνή αντιδραστική βλάβη των ούλων, της οποίας

Τ ο περιφερικό οστεοποιό ίνωµα αποτελεί µία σχετικά συχνή αντιδραστική βλάβη των ούλων, της οποίας ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2008,65 75-79 ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΜΕΓΕΘΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΟΣΤΕΟΠΟΙΟ ΙΝΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. ΑΝ ΡΕΣΑΚΗΣ*, Φ. ΖΕΡΒΟΥ-ΒΑΛΒΗ**, Α. ΖΗΖΗ-ΣΕΡΜΠΕΤΖΟΓΛΟΥ***, Π. ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ**** Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση του Αρθρικού Χόνδρου

Απεικόνιση του Αρθρικού Χόνδρου 5 ΚΕΦΆΛΑΙΟ Απεικόνιση του Αρθρικού Χόνδρου Απόστολος Καραντάνας Αν. Καθ. Ακτινολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Δ/ντής Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης ΠΓΝΗ Mιχάλης Χαντές Επικ. Καθ. Ορθοπαιδικής,

Διαβάστε περισσότερα

Χονδροσάρκωμα της κάτω γνάθου. Παρουσίαση περίπτωσης

Χονδροσάρκωμα της κάτω γνάθου. Παρουσίαση περίπτωσης Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 2, 105-111 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 2, 105-111 105 Χονδροσάρκωμα της κάτω γνάθου. Παρουσίαση περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟ Ι

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟ Ι ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟ Ι Α. Φωτιάδου 1,. Τσέτης 2, Α. Καραντάνας 2 1 Department of Radiology, Robert Jones and Agnes Hunt Orthopaedic Hospital, Oswestry, UK 2 Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ Μαρία Ραϊσάκη, Ελένη Αποστολάκη, Απόστολος Χ. Καραντάνας 14 1. Εισαγωγή Οι αθλητικές κακώσεις απαντώνται με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα σε νεαρούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS. TOMOΣ 25, 2012 Συμπληρωματικό τεύχος

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS. TOMOΣ 25, 2012 Συμπληρωματικό τεύχος ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS TOMOΣ 25, 2012 Συμπληρωματικό τεύχος ORTHOPAEDICS- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Publisher Κ. Natsis ΟΤΕΜaTh President

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΙΑΛΓΙΑ. Dr Δημ. Γουλές, Ρευματολόγος

ΡΑΧΙΑΛΓΙΑ. Dr Δημ. Γουλές, Ρευματολόγος ΡΑΧΙΑΛΓΙΑ Dr Δημ. Γουλές, Ρευματολόγος Με τον όρο αυτόν εννοούμε άλγος στη ράχη, δηλαδή προβαλλόμενο στη ΘΜΣΣ και πιθανότατα προερχόμενο από αυτήν. Αποτελεί κύριο σύμπτωμα των εντοπισμένων μηχανικώνεκφυλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρας ασθενής 75 χρόνων, με μονήρη πνευμονική μάζα, πλευριτικό πόνο και επίμονο πυρετό

Άνδρας ασθενής 75 χρόνων, με μονήρη πνευμονική μάζα, πλευριτικό πόνο και επίμονο πυρετό Ενδιαφέρον Περιστατικό Άνδρας ασθενής 75 χρόνων, με μονήρη πνευμονική μάζα, πλευριτικό πόνο και επίμονο πυρετό Ζαφείρης Σαρδελής 1, Λουκάς Θάνος 2, Ιωάννης Βαμβακάρης 3, Κωνσταντίνος Γάκης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Λοβιώδες τριχοειδικό αιμαγγείωμα ρινός. Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση βιβλιογραφίας.

Λοβιώδες τριχοειδικό αιμαγγείωμα ρινός. Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 41, July - August - September 2010, pages 40-45 CASE REPORT Λοβιώδες τριχοειδικό αιμαγγείωμα ρινός. Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση βιβλιογραφίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΟ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΟ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΟ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ιωάννης Τσιφουντούδης, Ιωάννης Καλαϊτζόγλου 10 1. Εισαγωγή Οι κακώσεις των συνδέσμων της άρθρωσης του γόνατος είναι συχνές, ιδιαίτερα στους αθλητές, και οδήγησαν τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα