Ζάρρα-Φλούδα Μαρία, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κωνσταντίνου Χαράλαμπος, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζάρρα-Φλούδα Μαρία, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κωνσταντίνου Χαράλαμπος, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων"

Transcript

1 Αντιμετώπιση παραβατικής συμπεριφοράς στο σημερινό σχολείο. Εμπειρική έρευνα σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ιωαννίνων Ζάρρα-Φλούδα Μαρία, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κωνσταντίνου Χαράλαμπος, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία, πέρα από μια θεωρητική προσέγγιση της πειθαρχίας, περιέχει και μια εμπειρική έρευνα, η οποία στηρίχθηκε σε δείγμα 91 εκπαιδευτικών του νομού Ιωαννίνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης και είχε σκοπό να προσδιορίσει τη συχνότητα χρήσης κάποιων πρακτικών άσκησης πειθαρχίας, την αποτελεσματικότητα των ίδιων πρακτικών και την ιεράρχηση των αιτιών παραβατικής συμπεριφοράς, όπως γίνονται αντιληπτά από πλευράς εκπαιδευτικών. Ευρύτερος στόχος της έρευνας, ήταν να διαγνωσθεί η τάση του σημερινού εκπαιδευτικού, σχετικά με τη χρήση παραδοσιακών - μη παιδαγωγικού χαρακτήρα -μέσων άσκησης πειθαρχίας, αλλά και της ανάληψης ευθυνών εκ μέρους του για την απειθαρχία στην τάξη. Για την υλοποίησή της χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου. Συγκεκριμένα, υπήρχε πίνακας πρακτικών άσκησης πειθαρχίας και ζητήθηκε να δηλωθεί από τους εκπαιδευτικούς η συχνότητα χρήσης τους και η αποτελεσματικότητά τους. Επιπλέον, τους ζητήθηκε να ιεραρχήσουν κάποια αίτια παραβατικής συμπεριφοράς των παιδιών, αλλά και να προσδιορίσουν την έννοια της πειθαρχίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η χρήση παραδοσιακών μέσων συνεχίζει κάποιες φορές να υπάρχει στα συγκεκριμένα σχολεία, έστω και με χαμηλά ποσοστά. Αυτό σημαίνει ότι η τάση και η διάθεση για αποδέσμευση από πρακτικές του παρελθόντος υπάρχει, χρειάζεται όμως αρκετός χρόνος ακόμη και κυρίως ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να απομακρυνθούν πραγματικά από ξεπερασμένες απόψεις αντιμετώπισης της απειθαρχίας και να μπορέσει έτσι η θεωρία να γίνει πράξη και μάλιστα γενικευμένη. 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχολείο ως οργανισμός έχει έναν εξειδικευμένο χαρακτήρα, που το διαφοροποιεί απ τους άλλους οργανισμούς. Αυτό οφείλεται στο ότι είναι επιφορτισμένο με συγκεκριμένες παιδαγωγικές και διδακτικές διαδικασίες και συγκεκριμένα τις διαδικασίες της διδασκαλίας, της αγωγής, της αξιολόγησης και της κοινωνικοποίησης. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που αποκαλείται παιδαγωγικός οργανισμός. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του σχολείου είναι ότι απευθύνεται σε παιδιά και νέους που βρίσκονται στη διαδικασία της διαμόρφωσης της προσωπικότητάς τους και που σε σύγκριση με τους ενήλικες δεν έχουν αναπτύξει ακόμα «πλήρως» τις ικανότητες της επίδοσης, της εργασίας και γενικά αυτές που απαιτούνται, για να αντιμετωπίζουν μόνοι τους ζητήματα της κοινωνικής ζωής. Οφείλει, λοιπόν, το σχολείο να λάβει τα ανάλογα μέτρα κάτω από σαφή παιδαγωγική οπτική, για να συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Να λαμβάνει δηλαδή έμπρακτα υπόψη τις όποιες ιδιαιτερότητες του μαθητή. (Κωνσταντίνου Χ., 2000). Το ερώτημα όμως που προκύπτει, είναι κατά πόσον πραγματικά λειτουργεί ως παιδαγωγικός οργανισμός το σχολείο, ή μήπως κυριαρχεί ο γραφειοκρατικός του και, κατά συνέπεια, ο αυταρχικός του χαρακτήρας; Λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού ή ξεχνά την ταυτότητα του παιδιού εξαιτίας της ιδιότητας του μαθητή; Είναι ένα ανοιχτό σχολείο ελεύθερων ατόμων ή απλώς παιδονομεί, υποτάσσει, πλάθει υπάκουους πολίτες, μαριονέτες του αύριο; 1

2 3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 3.1 Η έννοια της πειθαρχίας Πρόκειται για παρεξηγημένη έννοια που έχει αποκτήσει πολλές και διαφορετικές σημασειοδοτήσεις μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Στην αρχαία ελληνική γραμματεία εννοείται ως η «ευπείθεια» και η υπακοή στους νόμους, γραπτούς και άγραφους, σε διαταγές και γενικότερα ως ο έμπρακτος ενστερνισμός του συστήματος αξιών που διέπουν τον κοινωνικό βίο και την ηθική (Κυρίδης Α., 1999). Στις μέρες μας δεν έχει χάσει την αρχική της νοηματοδότηση, αλλά έχει ενσωματώσει συγκεκριμένες δομικές κοινωνικές συσχετίσεις και πρακτικές που της αποδίδουν αρνητικά στοιχεία (Σολομών, 1994 από Κυρίδης Α., 1999). Συχνά και από πολλούς χρησιμοποιείται ο όρος πειθαρχία για να δηλώσει την απόλυτη υπακοή και συμμόρφωση. Ωστόσο, η πειθαρχία νοείται και ως προσαρμογή του ατόμου στο περιβάλλον, ώστε να πετύχει την ισορροπία του ανάμεσα στις βιολογικές και ψυχολογικές του ανάγκες και τις όποιες απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Κατά τον Αχ. Καψάλη, όπως η ανικανότητα βιολογικής προσαρμογής σημαίνει βιολογικό θάνατο, το ίδιο και η ανικανότητα ψυχολογικής προσαρμογής σημαίνει ψυχολογικό θάνατο. Μέσα λοιπόν απ τη βιολογική προσαρμογή ο άνθρωπος επιβιώνει και μέσα απ την ψυχολογική προσαρμογή καταξιώνεται (Καψάλης Αχ., 1987). Τέλεια δε προσαρμοσμένο από ψυχολογική σκοπιά θεωρείται το άτομο που ικανοποιεί τις ανάγκες του και σημειώνει επιτυχίες με τρόπους κοινωνικά αποδεκτούς, ώστε το ίδιο να είναι ευχαριστημένο απ τη ζωή του και ταυτόχρονα οι άλλοι απ αυτό (Καψάλης Αχ., 1978: 441). Ο E. Durkheim μιλάει για κοινωνική πειθαρχία την οποία και αναγνωρίζει ως το θεμελιώδη λίθο της κοινωνικοποίησης «...στη ρίζα του ηθικού βίου υπάρχει η αίσθηση της κανονικότητας και η αίσθηση της ηθικής αυθεντίας». Ανάμεσα στις δυο αυτές πτυχές υπάρχει άλλωστε μια στενή συγγένεια και βρίσκουν την ενότητά τους σε μια πιο περίπλοκη έννοια που τις περιλαμβάνει. Πρόκειται για την έννοια της πειθαρχίας. Η πειθαρχία έχει πράγματι ως στόχο την κανονικοποίηση της συμπεριφοράς (Durkheim, 1963 από Κυρίδη Α., 1999). Με άλλα λόγια, η προσαρμογή, η κανονικοποίηση και η διαμόρφωση της συμπεριφοράς είναι σημαντικότατα στοιχεία στα πλαίσια της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης. Συνεπώς, κατά τον Durkheim, η πειθαρχία αποτελεί ένα εργαλείο μέσα απ το οποίο το άτομο οδηγείται στην κοινωνικοποίηση, που είναι ένας απ τους βασικούς στόχους και ρόλους του σχολείου. Η πειθαρχία λοιπόν, είναι παρούσα παντού στην οικογενειακή ζωή, στη σχολική εκπαίδευση, στην κοινωνική ζωή των ενηλίκων, στο χώρο εργασίας, στις ώρες ψυχαγωγίας. Το ερώτημα όμως είναι αν χρησιμοποιείται ως μέσο υπεράσπισης της κάθε μορφής εξουσίας (εκπαιδευτικού, εργοδότη, αυστηρού γονιού, κοινωνικά και οικονομικά ισχυρού ατόμου...) ή αν μέσα απ τις όποιες διαδικασίες οδηγείται το άτομο στην αυτοπειθαρχία, στη δόμηση ελεύθερης μεν και ενάντια στον καταναγκασμό προσωπικότητας, προσαρμοσμένης δε, που οδηγεί και προάγει την κοινωνία. 3.2 Σχολική πειθαρχία Μέσα στα χρόνια η σχολική πειθαρχία τόσο ως έννοια όσο και στην πράξη έχει μεταλλαχθεί και διαφοροποιηθεί σημαντικά, ανάλογα και με τις επικρατούσες παιδαγωγικές ιδέες και απόψεις. Έτσι η «ασιτία», η «νηστία», ο «ραβδισμός» ήταν μερικά από τα μέσα άσκησης πειθαρχίας στα παλαιότερα χρόνια, απολύτως βεβαίως αποδεκτά. Σχολική πειθαρχία σήμαινε απόλυτη υπακοή, με στόχο τη δημιουργία συμμορφωμένων ατόμων και με κύριο μοχλό για την επίτευξη αυτού του στόχου τις απαγορεύσεις, την αδιαλλαξία των εκπαιδευτικών και ασφαλώς τις αυστηρότατες, κυρίως σωματικές ποινές. Η νεοελληνική λογοτεχνία μας δίνει μια εικόνα που δεν απέχει πολύ από όσα προαναφέρθηκαν: «...Στεκόταν μπροστά στο φτωχό μαθητούδι, τον έβλεπε το μαθητούδι το δάσκαλο, καθώς βλέπει το πουλάκι το φίδι που πετρώνει», «...Κατέβηκε από την δασκαλοκαθέδρα, 2

3 ώρμησε, άδραξε από το αυτί το παιδί, του χτύπησε το κεφάλι του στον τοίχο», και προς άλλο παιδί «...γρήγορα γονατιστός πάνω στο θρανίο», «...θα σας λιώσω στο ξύλο διάβολοι» (Παλαμάς Κ. «Το σχολείο και το σπίτι»). Πόσο όμως το σημερινό σχολείο είναι διαφορετικό από όσα περιγράψαμε; Ποιες αρχές διέπουν σήμερα την πειθαρχία, συνεχίζει να είναι επηρεασμένη από απόψεις του παρελθόντος και σε ποιο βαθμό; Με άλλα λόγια, πώς ορίζεται στις μέρες μας η σχολική πειθαρχία; Έχει πραγματικά τόσο εξελιχθεί, ώστε οι όποιες τιμωρίες να έχουν εξαφανιστεί και το παιδί να εξελίσσεται σ ένα πλαίσιο ελευθερίας και αυτονομίας; Είναι πια ένα εργαλείο της μαθησιακής διαδικασίας ή παραμένει αυτοσκοπός; Επιδιώκεται η πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς και μέσα από ποιες διαδικασίες; O Α. Kυρίδης αποδίδει τρεις διαφορετικές σημασίες στο όρο σχολική πειθαρχία και τις διακρίνει σε τρεις ευρύτερες κατηγορίες: 1. Αυτές που θεωρούν την πειθαρχία ως εργαλείο για την εξασφάλιση της ομαλότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 2. Αυτές που θεωρούν την πειθαρχία ως συστατικό στοιχείο της εκπαιδευτικής πράξης. 3. Αυτές που θεωρούν την πειθαρχία ως μηχανισμό για την εξασφάλιση και εδραίωση των σχολικών και ευρύτερων εξουσιαστικών δομών (Κυρίδης Α., 1999). 4. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 4.1. Πορίσματα άλλων ερευνών Σε έρευνα των Α Κυρίδη, Θ. Χαλακατέβα και Κ. Πανταζόπουλου με θέμα «Πώς αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα προβλήματα πειθαρχίας» και με δείγμα 142 εκπαιδευτικών από τους νομούς Φλώρινας, Γρεβενών, Κοζάνης και Καστοριάς προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: Απομάκρυνση απ το θρανίο ποσοστό χρήσης 7,14%, φωνές 41,07%, προειδοποίηση 5,35%, παρατήρηση 57,14%, ειρωνεία 1,78%, επίπληξη 23,21%, εξέταση σ όλα τα μαθήματα 1,78%, αδιαφορία 8,29%, χιούμορ 3,75%, γραπτή εξέταση 53,57%, στέρηση διαλείμματος 28,57%, ανάθεση εργασιών 30,35%, ενημέρωση γονέων 35,71%, αποπομπή στο διευθυντή 19,64%, ενημέρωση συμμαθητών 3,56%, απομόνωση 48,21%, στέρηση συμμετοχής στο μάθημα 1,78%, διάλογος 3,57%, συμβουλές 51,78%, προσπάθεια προσέγγισης 23,21%, θετικές ενισχύσεις 8,92% (A. Κυρίδης 1999). Ο Γ. Αραβανής διεξήγαγε παρόμοια έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου στο οποίο απάντησαν εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Τα στοιχεία έδειξαν ότι στη χώρα μας οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τη γραπτή τιμωρία με ποσοστό 46,8%, την επίπληξη με 35,8%, την απειλή με 13,7%, την υλική ποινή με 2,3% και την αποβολή με 1,4% (Γ. Αραβανής 1996). Ο Β. Duet διεξήγαγε το 1980 στη Γαλλία έρευνα που πραγματοποιήθηκε με μη κατευθυνόμενες συνομιλίες και ερωτηματολόγια, σε παραπάνω από 230 εκπαιδευτικούς. Σκοπός της έρευνας ήταν να περιγράψει τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην πειθαρχία και τις σχολικές τιμωρίες. Σχετικά με τα αίτια απειθαρχίας προέκυψαν: Η προσωπικότητα του δασκάλου με ποσοστό 86,4%, οι συνθήκες σχολικής εργασίας με ποσοστό 69,2%, τα παιδιά οι αντιδράσεις τους 65,4% (Β. Duet 1992). Σχετικά με τις εφαρμοζόμενες τιμωρίες, όπως δηλώθηκε απ τους δασκάλους, προέκυψαν τα πιο κάτω αποτελέσματα: Επανάληψη εργασίας 54,5%, επανόρθωση διαπραχθείσας πράξης 51,1%, στέρηση ψυχαγωγίας 28,1%, απομόνωση 15,6%, επιπλήξεις 45%, αντιγραφή 21,6%, προσφυγή στους γονείς 16,5%, ορθοστασία στο διάλειμμα 15,2%, χτυπήματα στα οπίσθια 17,3%, παραπομπή στο διευθυντή 3,5%, κακοί βαθμοί 9,5%, γελοιοποίηση 0,9% (Β. Duet 1992) Σκοπός της έρευνας 3

4 Η μελέτη που ακολουθεί αναφέρεται στα μέσα άσκησης πειθαρχίας και στα αίτια παραβατικής συμπεριφοράς, όπως τα εφαρμόζουν και τα αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί. Συγκεκριμένα επιδιώκει να δώσει απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα: - Με ποια συχνότητα εφαρμόζονται μια σειρά από μέσα άσκησης πειθαρχίας, τόσο από τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης; - Πώς αξιολογούν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί την αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων μέσων; - Ποια θεωρούν ως σημαντικότερα αίτια απείθαρχης συμπεριφοράς; Ευρύτερος στόχος ήταν να ελέγξουμε την τάση του σημερινού εκπαιδευτικού σχετικά με την χρήση παραδοσιακών πρακτικών Μεθοδολογία (Σχεδιασμός της έρευνας) Για τη διεκπεραίωση της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε η χρήση ενός ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς, το οποίο περιελάμβανε δύο μέρη: Α. Το πρώτο μέρος είχε πέντε δημογραφικές ερωτήσεις σχετικές με χαρακτηριστικά του ατόμου, για το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, αν διδάσκει στην Α/βαθμια ή Β/βαθμια εκπαίδευση και σε ποιο σχολικό πλαίσιο. Β. Το δεύτερο μέρος αποτελούνταν από 28 ερωτήσεις που είχαν κλιμακούμενες απαντήσεις. Ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να σημειώσουν την απάντηση εκείνη, η οποία τους επιτρέπει να συνθέσουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κατάστασης και τα συναισθήματα που αυτή προκαλεί τον τρόπο της πειθαρχικής τους παρέμβασης Το Δείγμα Το 47.5 % των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών που παρουσιάζονται στην έρευνα είναι γυναίκες και το 52.5% άντρες. Όλα τα υποκείμενα της έρευνας ήταν εκπαιδευτικοί στο Νομό Ιωαννίνων. Η ηλικία του δείγματος κυμάνθηκε από 24 έως 57 χρονών με μέσο όρο τα 44.1 έτη και τυπική απόκλιση τα 7.8 έτη. Τα χρόνια υπηρεσίας του δείγματος κυμάνθηκαν από 2 έως 33 έτη με μέσο όρο τα 19.6 έτη και τυπική απόκλιση τα 7.6 έτη. Ο έλεγχος της κανονικότητας έδειξε πως το δείγμα ακολουθεί κανονική κατανομή. Η έρευνα διεξήχθη στη διάρκεια του σχολικού έτους Παρουσίαση αποτελεσμάτων Αποτελέσματα Δευτεροβάθμιας Συχνότητα εμφάνισης χρήσης πρακτικών άσκησης πειθαρχίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Στον Πίνακα Ι, παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανδρών και γυναικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε απόλυτους αριθμούς ως προς τη συχνότητα χρήσης των συγκεκριμένων πρακτικών πειθαρχίας. Παρατηρώντας προσεκτικά, επισημαίνουμε κάποια στοιχεία που θεωρούμε σημαντικά: Πίνακας Ι. συχνότητας εμφάνισης πρακτικών άσκησης πειθαρχίας (Σύνολο - Β/μια) Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Συχνά Πολύ συχνά Προσέγγιση-Βλέμμα Παρατήρηση Επίπληξη

5 Προειδοποίηση Διάλογος κατ ιδίαν Γραπτή τιμωρία Στέρηση διαλείμματος 26 5 Θετικός σχολιασμός Ανύψωση φωνής Συνεχής εξέταση Κάλεσμα γονέων Παραπομπή στο Διευθυντή Τράβηγμα αυτιού-μαλλιών 29 2 Συνέπειες στη Βαθμολογία Ειρωνεία Συμβουλές Αδιαφορία Επιπλέον εργασία Χιούμορ Αλλαγή θέσης Αλλαγή θέσης με επιλογή θρανίου Η κύρωση ως φυσική ή λογική συνέπεια της πράξης Διεξοδική συζήτηση στην τάξη Θεσμοθέτηση κανόνων εξ αρχής Θεσμοθέτηση κανόνων μετά απο συζήτηση Δεύτερη ευκαιρία Απομόνωση-έξοδος από την τάξη Παροχή επιπλέον κινήτρων για απόσπαση της προσοχής Η παρατήρηση χρησιμοποιείται συχνά, έως πολύ συχνά από τους μισούς εκπαιδευτικούς. Η ανύψωση της φωνής έχει ποσοστό επίσης 50%. Το βλέμμα χρησιμοποιείται συχνά έως πολύ συχνά από το 80%. Μέσα περισσότερο σκληρά, παραδοσιακού τύπου έχουν τα πιο κάτω ποσοστά: Την επίπληξη την έχουν χρησιμοποιήσει σχεδόν όλοι, ενώ 1 στους 10 συχνά έως πολύ συχνά. Την απομόνωση την έχουν χρσιμοποιήσει 6 στους 10 εκπαιδευτικοί. Της επιπλέον εργασίας κάνουν χρήση 4 στους 10. Παραδοσιακές πρακτικές που απαιτούν την διαμεσολάβηση τρίτων έχουν: Οι 8 στους 10 εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν την παραπομπή στο διευθυντή. Το κάλεσμα γονέων για συχνή χρήση παίρνει ποσοστό 1 στους 10. Μέσα επίσης παραδοσιακά που σχετίζονται με την αξιολόγηση των παιδιών έχουν τα εξής ποσοστά: Τη συνεχή εξέταση τη χρησιμοποιούν 6 στους 10, ενώ 3 στους 10 αρκετές φορές έως πολύ συχνά. Τις βαθμολογικές συνέπειες σα μέσο άσκησης πειθαρχίας το χρησιμοποιούν 4 στους 10. Διερωτάται εδώ κανείς ποιος ο πραγματικός ρόλος της βαθμολογίας και πόσο αλλοιώνεται μέσα από τέτοιες διαδικασίες χρήσης της; Ωστόσο για παιδαγωγικά μέσα παρατηρείται: Τη θεσμοθέτηση κανόνων μετά από συζήτηση 3 στους 10 τη χρησιμοποιούν ποτέ ή σπάνια. 5

6 Τoυ θετικού σχολιασμού της αναμενόμενης συμπεριφοράς κάνουν χρήση συχνά έως πολύ συχνά μόνο οι 4 στους 10 εκπαιδευτικοί. Αποτελεσματικότητα μέσων άσκησης πειθαρχίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Στον Πίνακα ΙΙ παρουσιάζονται σε απόλυτους αριθμούς τα ευρήματα της αποτελεσματικότητας των συγκεκριμένων μέσων όπως την αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας (άνδρες και γυναίκες) στα πλαίσια της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας. Βλέποντας προσεκτικά, θα ήταν σκόπιμο να σταθούμε στα παρακάτω: Την παρατήρηση θεωρούν αρκετά έως πολύ αποτελεσματική οι 9 στους 10. Την ανύψωση της φωνής επίσης οι 9 στους 10. Το βλέμμα και την απλή προσέγγιση τα θεωρούν αρκετά έως πολύ αποτελεσματικά οι 9 στους 10. Την επίπληξη 9 στους 10 τη θεωρούν αποτελεσματική, ποσοστό που κρίνουμε ιδιαίτερα υψηλό. Τη γραπτή τιμωρία τη χαρακτηρίζουν αρκετά αποτελεσματική οι 2 στους 10. Την απομόνωση, αλλά και την επιπλέον εργασία, τις θεωρούν οι 6 στους 10 εκπαιδευτικοί λίγο έως πολύ αποτελεσματικές. Το κάλεσμα γονέων σαν πρακτική καταστολής της παραβατικής συμπεριφοράς κι όχι πρόληψης μέσα απ τη διαδικασία της αλληλοενημέρωσης τη βρίσκουν αρκετά έως απόλυτα αποτελεσματική οι 9 στους 10 εκπαιδευτικοί. Την παραπομπή στο διευθυντή τη θεωρούν λίγο έως απόλυτα αποτελεσματική οι 9 στους 10 εκπαιδευτικοί. Διαπιστώνεται μέσα απ τα ποσοστά των δύο τελευταίων μέσων, ότι οι εκπαιδευτικοί συχνά στηρίζονται στη διαμεσολάβηση τρίτων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας σε επίπεδο καταστολής. Τη συνεχή εξέταση σε όλα τα μαθήματα τη βρίσκουν αρκετά έως πολύ αποτελεσματική οι 3 στους 10 εκπαιδευτικοί. Τις δε συνέπειες στη βαθμολογία οι 5 στους 10 εκπαιδευτικοί τις θεωρούν από λίγο έως πολύ αποτελεσματικές σαν μέσον άσκησης πειθαρχίας, κι εδώ παραμένει το ερώτημα ως προς το ρόλο της βαθμολογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΙΙ. Πίνακας αποτελεσματικότητας των πρακτικών (Άνδρες + Γυναίκες Β/μια) Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Απόλυτα Προσέγγιση-Βλέμμα Παρατήρηση Επίπληξη Προειδοποίηση Διάλογος κατ ιδίαν Γραπτή τιμωρία Στέρηση διαλείμματος Θετικός σχολιασμός Ανύψωση φωνής Συνεχής εξέταση Κάλεσμα γονέων Παραπομπή στο Διευθυντή

7 Τράβηγμα αυτιού-μαλλιών 19 9 Συνέπειες στη Βαθμολογία Ειρωνεία Συμβουλές Αδιαφορία Επιπλέον εργασία Χιούμορ Αλλαγή θέσης Αλλαγή θέσης με επιλογή θρανίου Η κύρωση ως φυσική ή λογική συνέπεια της πράξης Διεξοδική συζήτηση στην τάξη Θεσμοθέτηση κανόνων εξ αρχής Θεσμοθέτηση κανόνων μετά απο συζήτηση Δεύτερη ευκαιρία Απομόνωση-έξοδος από την τάξη Παροχή επιπλέον κινήτρων για απόσπαση της προσοχής Ιεράρχηση αιτιών παραβατικής συμπεριφοράς στη Β/θμια Ο Πίνακας ΙΙΙ παρουσιάζει την ιεράρχηση των αιτιών όπως έγινε απ τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας άνδρες και γυναίκες. Παρατηρήθηκαν τα εξής: Σαν πρώτο αίτιο με αρκετή διαφορά απ τα υπόλοιπα να κυριαρχεί το διαταραγμένο οικογενειακό περιβάλλον με ποσοστό 23%. Η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού έχει ποσοστό 16%. Οι παθολογικοί παράγοντες και το αναλυτικό πρόγραμμα έχουν ένα ποσοστό της τάξης του 10%. Οι απαιτητικοί γονείς 9,5%. Αυτό που είναι αξιοπρόσεκτο είναι το σχετικά υψηλό ποσοστό που παίρνουν η καταγωγή και το φύλο του παιδιού σαν αίτια παραβατικής συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα έχουν 7,7%, ενώ η οργάνωση του μαθήματος μόλις 11%. ΙΙΙ. Πίνακας ιεράρχισης αιτιών παραβατικής συμπεριφοράς (Σύνολο - Β/θμια) Αιτία Απαντήσεις Διαταραγμένο οικογενειακό περιβάλλον 27 Προσωπικότητα εκπαιδευτικού 19 Οργάνωση μαθήματος 13 Παθολογικοί παράγοντες του παιδιού 12 Αναλυτικό πρόγραμμα- συσσωρευμένη ύλη 12 Απαιτητικοί γονείς 11 Ανταγωνιστικότητα στο μαθησιακό περιβάλλον 6 Καταγωγή παιδιού 5 Κακή αρχιτεκτονική του σχολείου 4 Το φύλο του παιδιού 3 Οικογενειακή κατάσταση του δασκάλου - βαθμός κούρασης - κακή 2 αμοιβή Απρόσωπο σχολικό περιβάλλον 2 7

8 4.5.2 Αποτελέσματα Πρωτοβάθμιας Παρουσίαση της συχνότητας χρήσης των μέσων Ο Πίνακας ΙV παρουσιάζει, σε απόλυτους αριθμούς, τη συχνότητα χρήσης των συγκεκριμένων μέσων άσκησης πειθαρχίας από άνδρες και γυναίκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παρατηρώντας θα ήταν σκόπιμο να σταθούμε στα εξής: Η παρατήρηση χρησιμοποιείται από όλους, ενώ 6 στους 10 από συχνά έως πολύ συχνά. Η ανύψωση φωνής επίσης χρησιμοποιείται από όλους, ενώ 3 στους 10 συχνά έως πολύ συχνά. Το βλέμμα χρησιμοποιείται απ όλους, ενώ σε ποσοστό 70% συχνά έως πολύ συχνά. Παράλληλα πρακτικές περισσότερο σκληρές με καθαρά κατασταλτικό χαρακτήρα, έχουν αρκετά υψηλά ποσοστά χρήσης. Συγκεκριμένα: Η γραπτή τιμωρία χρησιμοποιείται από 3 έως 4 εκπαιδευτικούς στους 10. Η στέρηση διαλείμματος χρησιμοποιείται επίσης από 3 έως 4 στους 10. Το τράβηγμα αυτιών ή μαλλιών χρησιμοποιείται από 3 στους 10 εκπαιδευτικούς. Η απομόνωση έχει ποσοστό χρήσης 20%. Πρακτικές επίσης παραδοσιακού-κατασταλτικού τύπου, που άπτονται όμως της αξιολόγησης του παιδιού παρουσιάζουν ποσοστά άξια σχολιασμού. Συγκεκριμένα, η συνεχής εξέταση χρησιμοποιείται από 3 στους 10 συχνά έως πολύ συχνά. Οι συνέπειες στη βαθμολογία του παιδιού έχουν ποσοστό χρήσης 30%. Επίσης πρακτικές που χρειάζονται τη διαμεσολάβηση τρίτων στην αντιμετώπιση της απειθαρχίας έχουν τα πιο κάτω ποσοστά: 6 στους 10 κάνουν χρήση της παραποπομπής στο διευθυντή 9 στους 10 χρησιμοποιούν το κάλεσμα γονέων και 2 στους 10 συχνά έως πολύ συχνά. Παρατηρείται επίσης πρακτικές με περισσότερο παιδαγωγικό χαρακτήρα να παρουσιάζουν τα εξής ποσοστά: Η κύρωση ως φυσική ή λογική συνέπεια της παραβατικής πράξης να έχει χρησιμοποιηθεί συχνά έως πολύ συχνά από το 20%. Η παροχή επιπλέον κινήτρων και ερεθισμάτων για απόσπαση της προσοχής του παιδιού και κατά συνέπεια της καταστολής της απειθαρχίας του, να μην έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ από το 10%. Ο θετικός σχολιασμός της αναμενόμενης συμπεριφοράς έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ έως σπάνια από το 20%. Σχολιάζοντας τα ευρήματα αυτά, ας σταθούμε και στο υψηλό ποσοστό των συμβουλών, άρα την έντονη τάση του εκπαιδευτικού για νουθεσία, κάτι που δεν απέχει πολύ απ τα παραδοσιακά μοντέλα πειθαρχίας. Συγκεκριμένα το 90% των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας χρησιμοποιούν συχνά έως πολύ συχνά τις συμβουλές. ΙV. Πίνακας συχνότητας εμφάνισης πρακτικών άσκησης πειθαρχίας (Σύνολο - Α/μιας) Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Συχνά Πολύ συχνά Προσέγγιση-Βλέμμα Παρατήρηση Επίπληξη Προειδοποίηση Διάλογος κατ ιδίαν Γραπτή τιμωρία Στέρηση διαλείμματος Θετικός σχολιασμός Ανύψωση φωνής Συνεχής εξέταση Κάλεσμα γονέων Παραπομπή στο Διευθυντή Τράβηγμα αυτιού-μαλλιών

9 Συνέπειες στη Βαθμολογία Ειρωνεία Συμβουλές Αδιαφορία Επιπλέον εργασία Χιούμορ Αλλαγή θέσης Αλλαγή θέσης με επιλογή θρανίου Η κύρωση ως φυσική ή λογική συνέπεια της πράξης Διεξοδική συζήτηση στην τάξη Θεσμοθέτηση κανόνων εξ αρχής Θεσμοθέτηση κανόνων μετά απο συζήτηση Δεύτερη ευκαιρία Απομόνωση-έξοδος από την τάξη Παροχή επιπλέον κινήτρων για απόσπαση της προσοχής Αποτελεσματικότητα των μέσων άσκησης πειθαρχίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ο Πίνακας V παρουσιάζει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, ανδρών και γυναικών σε απόλυτους αριθμούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε σχέση με την αποτελεσματικότητα. Παρατηρούμε τα παρακάτω: Η επίπληξη θεωρείται αρκετά έως πολύ αποτελεσματική από 1 στους 2 εκπαιδευτικούς. Η παρατήρηση είναι αρκετά έως πολύ αποτελεσματική για ποσοστό 70%. Η ανύψωση της φωνής θεωρείται αρκετά έως απόλυτα αποτελεσματική από τους 6 στους 10. Πρακτικές παραδοσιακού τύπου χωρίς παιδαγωγικές προεκτάσεις, σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους στην καθημερινή σχολική διαδικασία, παίρνουν τα πιο κάτω ποσοστά: Η γραπτή τιμωρία χαρακτηρίζεται αρκετά έως πολύ αποτελεσματική από 1 στους 10. Η στέρηση διαλείμματος χαρακτηρίζεται επίσης αρκετά έως πολύ αποτελεσματική από 2 στους 10 εκπαιδευτικούς. Η σωματική βία (τράβηγμα αυτιών-μαλλιών) θεωρείται αρκετά έως απόλυτα αποτελεσματική από 1 στους 10. Η επιπλέον εργασία για 1 έως 2 στους 10 εκπαιδευτικούς χαρακτηρίζεται αρκετά έως πολύ αποτελεσματική. Η απομόνωση έξοδος από την τάξη θεωρείται από 3 στους 10 λίγο έως πολύ αποτελεσματική. Η παραπομπή στο διευθυντή για 3 στους 10 εκπαιδευτικούς είναι αρκετά έως απόλυτα αποτελεσματική. Η συνεχής εξέταση για 5 στους 10 είναι λίγο έως πολύ αποτελεσματική. Οι συνέπειες στη βαθμολογία για 5 στους 10 είναι λίγο έως πολύ αποτελεσματική. Η παροχή επιπλέον κινήτρων για απόσπαση της προσοχής απ την παραβατική πράξη χαρακτηρίζεται λίγο έως καθόλου αποτελεσματική από 2 στους 10 εκπαιδευτικούς, ποσοστό που θεωρούμε ότι πρέπει να επισημανθεί. 9

10 V. Πίνακας αποτελεσματικότητας των πρακτικών (Σύνολο Α/μια) Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Απόλυτα Προσέγγιση-Βλέμμα Παρατήρηση Επίπληξη Προειδοποίηση Διάλογος κατ ιδίαν Γραπτή τιμωρία Στέρηση διαλείμματος Θετικός σχολιασμός Ανύψωση φωνής Συνεχής εξέταση Κάλεσμα γονέων Παραπομπή στο Διευθυντή Τράβηγμα αυτιού-μαλλιών Συνέπειες στη Βαθμολογία Ειρωνεία Συμβουλές Αδιαφορία Επιπλέον εργασία Χιούμορ Αλλαγή θέσης Αλλαγή θέσης με επιλογή θρανίου Η κύρωση ως φυσική ή λογική συνέπεια της πράξης Διεξοδική συζήτηση στην τάξη Θεσμοθέτηση κανόνων εξ αρχής Θεσμοθέτηση κανόνων μετά απο συζήτηση Δεύτερη ευκαιρία Απομόνωση-έξοδος από την τάξη Παροχή επιπλέον κινήτρων για απόσπαση της προσοχής Παρουσίαση της ιεράρχησης των αιτιών παραβατικής συμπεριφοράς στην Πρωτοβάθμια Ο Πίνακας VI παρουσιάζει την ιεράρχηση των αιτιών απειθαρχίας απ τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας, όπως τα αντιλαμβάνονται μέσα απ την καθημερινή διαδικασία. Πρώτο αίτιο παρουσιάζεται κι εδώ, όπως και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το διαταραγμένο οικογενειακό περιβάλλον με ποσοστό 25%. Ακολουθούν οι παθολογικοί παράγοντες του παιδιού με ποσοστό 16%. Η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού και οι απαιτητικοί γονείς έχουν ποσοστό από10%. Η ανταγωνιστικότητα μέσα στο μαθησιακό περιβάλλον παίρνει ποσοστό 7,6%. Σημαντικό και άξιο προβληματισμού είναι το σχετικά υψηλό ποσοστό που έχει η καταγωγή και το φύλο του παιδιού. Συγκεκριμένα 11%, ενώ η οργάνωση του μαθήματος μόλις 7%. Περιορισμένης σημασίας για την αιτιολόγηση της απειθαρχίας κρίνουν οι εκπαιδευτικοί το απρόσωπο σχολικό περιβάλλον, την οικογενειακή κατάσταση του εκπαιδευτικού και την κακή αρχιτεκτονική του σχολείου. 10

11 VI. Πίνακας ιεράρχισης αιτιών παραβατικής συμπεριφοράς (Σύνολο - Α/θμια) Αιτία Απαντήσεις Διαταραγμένο οικογενειακό περιβάλλον 60 Παθολογικοί παράγοντες του παιδιού 40 Προσωπικότητα εκπαιδευτικού 26 Απαιτητικοί γονείς 25 Ανταγωνιστικότητα στο μαθησιακό περιβάλλον 19 Οργάνωση μαθήματος 18 Αναλυτικό πρόγραμμα- συσσωρευμένη ύλη 18 Καταγωγή παιδιού 15 Το φύλο του παιδιού 12 Απρόσωπο σχολικό περιβάλλον 9 Οικογενειακή κατάσταση του δασκάλου - βαθμός κούρασης- 4 κακή αμοιβή Κακή αρχιτεκτονική του σχολείου 2 10% 10% 7.6% 7.2% 7.2% 6% 16% 4.8% 0.8% 1.6% 3.6% 25% 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η προσεκτική παρατήρηση όλων των πινάκων μας οδηγεί στα παρακάτω συμπεράσματα: Η χρήση πειθαρχικών μέσων παραδοσιακού τύπου με κυρίαρχα τα τιμωρητικά στοιχεία είναι και στο σημερινό σχολείο μια πραγματικότητα, τόσο σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας όσο και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έτσι πρακτικές όπως η στέρηση διαλείμματος, η απομόνωση, η αλλαγή θέσης, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται. Βεβαίως δεν σχολιάζουμε καθόλου την παρατήρηση, την ανύψωση φωνής και το αυστηρό βλέμμα, όχι γιατί τα κρίνουμε ως παιδαγωγικά μέσα, αλλά γιατί εμφανίζονται ως αναγκαίο κακό. Σ αυτό που πιθανώς πρέπει να προβληματισθούμε, είναι η υψηλή συχνότητα των συγκεκριμένων μέσων. Άξιο επισήμανσης είναι και η χρήση σωματικής βίας, έστω και σε ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό. Η διαμεσολάβηση τρίτων (γονέων-διευθυντών) χρησιμοποιείται απ τον εκπαιδευτικό και θεωρείται και αρκετά αποτελεσματική. Η αξιολόγηση των μαθητών χάνει κάποιες φορές τον πραγματικό της ρόλο και το παιδαγωγικό της περιεχόμενο, δεν επιδιώκει δηλαδή την παρώθηση, την ενθάρρυνση, την καλλιέργεια της σωστής αυτοαντίληψης στο παιδί και τη διάγνωση κλίσεων και αδυναμιών (Π.Δ. 462/1991(ΦΕΚ171, Τ.Α., άρθρο1), που πιθανώς να έχει, αλλά λειτουργεί ως μέσο άσκησης 11

12 πειθαρχίας και εκφοβισμού, στοιχείο πραγματικά αποφευκτέο στο σημερινό σχολείο, έστω και σε χαμηλό ποσοστό. Οι συμβουλές, η διάθεση άρα του εκπαιδευτικού να λειτουργεί ως αυθεντία, έχουν και στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό. Ωστόσο δεν παραγνωρίζουμε και το γεγονός ότι πρακτικές, όπως η παροχή επιπλέον κινήτρων, η διεξοδική συζητηση στην τάξη, ο θετικός σχολιασμός της αναμενόμενης συμπεριφοράς, πρακτικές δηλαδή με έντονο παιδαγωγικό χαρακτήρα, να χρησιμοποιούνται επίσης με αρκετά μεγάλα ποσοστά. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα, ότι η τάση και η διάθεση για αποδέσμευση από πρακτικές του παρελθόντος υπάρχει, χρειάζεται όμως αρκετός χρόνος ακόμα και κυρίως ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να εξαλειφθούν οι ξεπερασμένες απόψεις αντιμετώπισης της απειθαρχίας και να μπορέσει έτσι η θεωρία να γίνει πράξη και μάλιστα καθολική, μια πράξη χωρίς πολλές εξαιρέσεις... Σχετικά με την ιεράρχηση των αιτιών απειθαρχίας, διαπιστώνεται μια τάση απ τους εκπαιδευτικούς να αποποιούνται τις ευθύνες τους. Έτσι βλέπουμε να κυριαρχεί το διαταραγμένο οικογενειακό περιβάλλον, το δε φύλο και η καταγωγή του παιδιού να παίρνουν ποσοστά ανάλογα ή και υψηλότερα απ τη σωστή οργάνωση του μαθήματος. Βέβαια, δεν μειώνουμε τον παράγοντα οικογενειακό περιβάλλον και τα όποια προβλήματα συνεπιφέρει αυτό στο παιδί, ότι αποτελεί αιτία παραβατικής συμπεριφοράς. Μήπως όμως το παιδί ζητάει απ τον εκπαιδευτικό, όχι να διατηρήσει τα προβλήματά του και να τα χρησιμοποιήσει ως ετικέτα δικαιολόγησης της απειθαρχίας στην τάξη του, αλλά να τα απαλύνει και διαμορφώνοντας το ανάλογο περιβάλλον, να βοηθήσει το μαθητή να ενταχθεί στην ομάδα, αφήνοντας πίσω του και τα προβλήματα και τις πιθανές ιδιαιτερότητες του; 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αραβανής Γ., Πειθαρχία και εκπαίδευση, Εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα (1996). Γκότοβος Α., Παιδαγωγική αλληλεπίδραση, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα (1990). Καψάλης Αχ., Παιδαγωγική Ψυχολογία, Εκδ. Αφ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη (1987). Κυρίδης Α., Η Πειθαρχία στο Σχολείο, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα (1999). Κωνσταντίνου Χ., Σχολική Πραγματικότητα και Κοινωνικοποίηση του Μαθητή, Εκδ. Gutenberg (3 η έκδοση), Αθήνα (2000). Douet B., Πειθαρχία και τιμωρίες στο σχολείο, Εκδ. Σύγχρονη εκπαίδευση, Αθήνα (1992). 12

Η πειθαρχία στη σχολική τάξη

Η πειθαρχία στη σχολική τάξη Η πειθαρχία στη σχολική τάξη Επιμέλεια: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ Λέγεται η υπακοή σε κάθε ανώτερη εξουσία. Εννοείται ως η υπακοή στους νόμους, γραπτούς και άγραφους, σε διαταγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΑΞΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ : ΑΝΙΧΝΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ, ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

ΑΤΑΞΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ : ΑΝΙΧΝΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ, ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΑΞΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ : ΑΝΙΧΝΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ, ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ Η λέξη αταξία αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Αυταρχισμός και δημοκρατία στο σχολείο και στη σχολική τάξη

Αυταρχισμός και δημοκρατία στο σχολείο και στη σχολική τάξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αυταρχισμός και δημοκρατία στο σχολείο και στη σχολική τάξη Ενότητα 2: Παραδοσιακή - Συντηρητική Παιδαγωγική και Σχολικές Πρακτικές Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Αυταρχισμός και δημοκρατία στο σχολείο και στη σχολική τάξη

Αυταρχισμός και δημοκρατία στο σχολείο και στη σχολική τάξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αυταρχισμός και δημοκρατία στο σχολείο και στη σχολική τάξη Ενότητα 11: Μέτρα διατήρησης της καλής λειτουργίας της σχολικής τάξης Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική σχέση: αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή

Η παιδαγωγική σχέση: αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή Ενότητα 8 η : Η σημασία της ποιότητας της σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητή Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή

Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή 2016-2017 Βαβαρούτα Κατερίνα Σπυρόπουλος Βασίλης Ψηλοπαναγιώτη Άννα Ψυχομάνη Γεωργία Ριόλος 2016-17 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ανατροφή των παιδιών, οι αξίες, τα κίνητρα που δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

Η πειθαρχία στην τάξη

Η πειθαρχία στην τάξη Η πειθαρχία στην τάξη Κάθε «έκρυθµη» κατάσταση στην τάξη έχει στοιχεία µοναδικότητας και διαφέρει από κάποιες άλλες: ιαφορετικοί πρωταγωνιστές ιαφορετικό κλίµα ιαφορετική διάθεση του εκπαιδευτικού κ.λπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμολογία των μαθητών

Βαθμολογία των μαθητών Βαθμολογία των μαθητών Τι σημαίνει βαθμολογία Η βαθμολογία ως παιδαγωγική ενέργεια ισοδυναμεί με τη διαδικασία απόδοσης βαθμού Βαθμός σημαίνει συγκεκριμενοποίηση της αξιολόγησης με έναν αριθμό ή χαρακτηρισμό

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γυμνάσιο Χαριλάου. Σχολικό έτος Θέμα: Σχολική Διαμεσολάβηση. Ομάδα: Αγωγή Υγείας

2ο Γυμνάσιο Χαριλάου. Σχολικό έτος Θέμα: Σχολική Διαμεσολάβηση. Ομάδα: Αγωγή Υγείας 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου Σχολικό έτος 2015-2016 Θέμα: Σχολική Διαμεσολάβηση Ομάδα: Αγωγή Υγείας Σχολικός εκφοβισμός Ο όρος «εκφοβισμός και βία στο σχολείο» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Ανατροφοδότηση εκπαιδευτικής διαδικασίας Εντοπισμός μαθησιακών ελλείψεων Στασιμότητα μαθητών Επανάληψη τάξης Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση της Τάξης

Οργάνωση και Διοίκηση της Τάξης Οργάνωση και Διοίκηση της τάξης - Θεόδωρος Ηλία 1 Οργάνωση και Διοίκηση της Τάξης 1. Η έννοια της οργάνωσης Διοίκησης της τάξης 2. Σπουδαιότητα της οργάνωσης Διοίκησης της τάξης 3. Τρία μοντέλα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 2016-2017 Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

«Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.»

«Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.» «Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.» Με τον όρο αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου ορίζουμε τις εγκαταστάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γυθείου 1 Α, 152 31 Χαλάνδρι Τηλ.: 210-6741 933, 210-6740 118, Fax: 210-6724 536 e-mail: info@pedtrauma.gr www.pedtrauma.gr Γιατί Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Ηλικία Θέση εργασίας Μόνιμος Αναπληρωτής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Ηλικία Θέση εργασίας Μόνιμος Αναπληρωτής ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 1. Φύλο Άνδρας Γυναίκα 2. Ηλικία 22 30 31 40 41 50 51 + 3. Χρόνια υπηρεσίας 1 5 6 15 16+ 4. Σημειώστε τα πτυχία που κατέχετε Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Αυταρχισμός και δημοκρατία στο σχολείο και στη σχολική τάξη

Αυταρχισμός και δημοκρατία στο σχολείο και στη σχολική τάξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αυταρχισμός και δημοκρατία στο σχολείο και στη σχολική τάξη Ενότητα 4: Ριζοσπαστική Παιδαγωγική Δημήτρης Θ. Ζάχος Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που διδάσκουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά και

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 6: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας Δίνεται έμφαση κυρίως στις γραπτές δοκιμασίες Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1

Μάθηµα 6. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Μάθηµα 6 1 Πραγµατική Διδασκαλία - 51% Οργάνωση των µαθητών 23% Αντιµετώπιση παραπτωµατικής συµπεριφοράς 14% Αντιµετώπιση ατοµικών προβληµάτων και κοινωνικών έργων 12% Doyle (1986) Στάσεις των µαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ ΑΤΑΞΙΑ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ ΑΤΑΞΙΑ ΑΤΑΞΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ : ΑΝΙΧΝΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ, ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ ΑΤΑΞΙΑ Η λέξη αταξία αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ. Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ. Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Σύνοψη Το τετράτομο έργο "Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική" αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας

Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας Σχολικός Σύμβουλος: Ανδρέας Ν. Ζεργιώτης Αχαρνές, Ιανουάριος 2013 Έρευνα Ε.Κ.Κ.Ε. : Νεανική Βία μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΙΚ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Ο ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σφαιρική αντιμετώπιση των διασπαστικών συμπεριφορών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σφαιρική αντιμετώπιση των διασπαστικών συμπεριφορών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Σφαιρική αντιμετώπιση των διασπαστικών συμπεριφορών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Χρήστος Σκαλούμπακας Ειδικός Παιδαγωγός M.Ed. Μονάδα Διαταραχών Προσοχής, Υπερκινητικότητας & Μάθησης Παιδοψυχιατρικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών που διεξάγονται σε σχολεία της χώρας θεωρούνται κοινωνικό πρόβλημα

Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών που διεξάγονται σε σχολεία της χώρας θεωρούνται κοινωνικό πρόβλημα Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών που διεξάγονται σε σχολεία της χώρας θεωρούνται κοινωνικό πρόβλημα Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ Ορίζουν μια κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 3ο (σελ. 67-79) 2 Talcott

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης Παρά την πληθώρα ερευνών που τεκμηριώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η χρήση της σωματικής τιμωρίας από τους γονείς σε ποικίλους τομείς της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αγόρι 390 (51.25%) 360 (43.11%) 750 Κορίτσι 371 (48.75%) 475 (56.89%) (100%) 835 (100%) 1596

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αγόρι 390 (51.25%) 360 (43.11%) 750 Κορίτσι 371 (48.75%) 475 (56.89%) (100%) 835 (100%) 1596 ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Α. Γενικά στοιχεία. Όπως φαίνεται παραπάνω, το 4.55% των ερωτηθέντων μαθητών πηγαίνουν στο Γυμνάσιο ενώ 47.48% αυτών φοιτούν στο Λύκειο ( για το 11.97% των μαθητών του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Το υπουργείο μας. Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο

Το υπουργείο μας. Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Αθήνα 29 Το υπουργείο μας Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Χρήστος Τριπόδης Αναστάσιος Χριστάκης Παναγιώτα Γ. Ψυχογιού Νικόλαος Τριπόδης Αθήνα 29 Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Συγγραφείς:

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΘΕΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΔΟΜΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΘΕΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΔΟΜΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΔΟΜΗ ΘΕΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β.Δ. Α Β.Δ. (4) ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (30) εκ των οποίων οι 10 είναι συνεχώς στο σχολείο ΜΑΘΗΤΕΣ (160) Ανάπτυξη της σχολικής μονάδας ως κοινότητας μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές πρόληψης & αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο. Αντώνιος Μπούρας Φεβρουάριος 2013

Στρατηγικές πρόληψης & αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο. Αντώνιος Μπούρας Φεβρουάριος 2013 Στρατηγικές πρόληψης & αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο Αντώνιος Μπούρας Φεβρουάριος 2013 Οι εφτά φροντίδες ενός δάσκαλου: 1)Υποστήριξη, 2) Ενθάρρυνση, 3) Προσεκτική ακρόαση, 4) Αποδοχή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Επίδραση στην Επίδοση των Μαθητών

ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Επίδραση στην Επίδοση των Μαθητών Περιφερειακό Λύκειο Μ. Κουτσόφτα - Α. Παναγίδη Παλιομετόχου ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ (Π.Ι.) Πιλοτική Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Πολεμιδιών

Γυμνάσιο Πολεμιδιών Γυμνάσιο Πολεμιδιών 2016-2017 Εμείς και οι μαθητές μας Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας δήλωσαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι το μείζον ζήτημα που τους απασχολεί σε σχέση με τη Σχολική μονάδα και

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της πειθαρχίας γενικά Η πειθαρχία και το ευρύτερο πρόβλημα της διαχείρισης της σχολικής τάξης Διάφορες προσεγγίσεις και μοντέλα διαχείρισης

Η έννοια της πειθαρχίας γενικά Η πειθαρχία και το ευρύτερο πρόβλημα της διαχείρισης της σχολικής τάξης Διάφορες προσεγγίσεις και μοντέλα διαχείρισης Βησσάριος Πολύζος Η έννοια της πειθαρχίας γενικά Η πειθαρχία και το ευρύτερο πρόβλημα της διαχείρισης της σχολικής τάξης Διάφορες προσεγγίσεις και μοντέλα διαχείρισης της σχολικής τάξης Η εσωτερική πειθαρχία

Διαβάστε περισσότερα

Κακοποίηση Ζώων Συντροφιάς

Κακοποίηση Ζώων Συντροφιάς Κακοποίηση Ζώων Συντροφιάς VPRC VPRC Δ.1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ VPRC- - Εμπιστευτικό Proastiakos.net 17993 // Δ.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η VPRC, με την ευαισθησία που τη διακρίνει σε θέματα που αφορούν στα ζώα συντροφιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Σχολικής Τάξης μέσα από ομαδοσυνεργατική προσέγγιση. Μπέλλου Ιωάννα: Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής

Διαχείριση Σχολικής Τάξης μέσα από ομαδοσυνεργατική προσέγγιση. Μπέλλου Ιωάννα: Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής Διαχείριση Σχολικής Τάξης μέσα από ομαδοσυνεργατική προσέγγιση Μπέλλου Ιωάννα: Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ορισμός O σχολική αίθουσα O κοινωνική ομάδα O σύστημα σχέσεων O σύστημα αλληλεπιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε συμπληρώστε με το σύμβολο «ν» ή υπογραμμίστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει.

Παρακαλούμε συμπληρώστε με το σύμβολο «ν» ή υπογραμμίστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χ. Ασημόπουλος, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χ. Ασημόπουλος, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Χ. Ασημόπουλος, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. To διακρατικό πρόγραμμα Δάφνη ΙΙ ΙΙΙ (2006-2010) Mε στόχο την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ Μάρτιος 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ Η παρούσα έκθεση είναι μια αποτύπωση του «προφίλ» των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Α & Β τάξεις στα 800 ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με αναμορφωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών Σκοποί της αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού (N. 2986/02, Άρθρο. 5, παρ. 1) α. Η ενίσχυση της αυτογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Επίδραση στην Επίδοση των Μαθητών

ΚΛΙΜΑ ΤΑΞΗΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Επίδραση στην Επίδοση των Μαθητών Πιλοτική Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών στο Περιφερειακό Λύκειο Μ. Κουτσόφτα-Α. Παναγίδη Παλιομετόχου Παρουσίαση:Νίκος Πρωτοπαπάς Διευθυντής ΚΛΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο 2015 2016 Διευθύντρια: Μαρία Τράγγολα Παπά Συντονιστής: Γιώργος Σολωμού Υποστηρικτής Π.Ι.: Δρ Έλενα Χριστοφίδου Αριθμός τμημάτων: 9 τμήματα (ανά 3 σε κάθε Δ,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Πρακτική άσκηση

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Πρακτική άσκηση Ακαδ.. Έτος 2016 Ακαδ 2016--17 Πρακτική Άσκηση (ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.) Φοιτητών// τριών Φοιτητών ΠΤΔΕ Φλώρινας Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Πρακτική άσκηση 2 Χαρακτηριστικά της Π.Α. (1) Φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ετήσιο Διαδικτυακό Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο 2011-2012 Στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης και τη Διαπολιτισμική Πραγματικότητα ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ονοματεπώνυμο: Μπούτσκου Λεμονιά ΠΕ03

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Μέσα έκφρασης του αποτελέσματος της αξιολόγησης (ποσοτική ποιοτική απόδοση, περιγραφική αξιολόγηση, κλπ) Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Εργαστήριο 1: «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ζαχαρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ Σχολικοί Σύμβουλοι: Φελούκα Βασιλική, 7 ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Αχαΐας Γιαννόπουλος Κων/νος, 8 ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Αχαΐας Ενότητες Βασικές αιτίες προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική διαχείριση τάξης: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου

Αποτελεσματική διαχείριση τάξης: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου Αποτελεσματική διαχείριση τάξης: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου Επαρχιακά Σεμινάρια Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης Μάρτιος 2015 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Προαιρετικών Ολοήμερων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ

1 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ 1 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Α. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Το καθημερινό πρόγραμμα αρχίζει στις 8.15 π.μ. Μετά την ώρα αυτή η πόρτα του σχολείου κλείνει. 2. Οι μαθητές προσέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου kyriakid@ucy.ac.cy Διήμερο Εκπαιδευτικού Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2. Ιωάννινα 2004

Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2. Ιωάννινα 2004 Αθανάσιος E. Γκότοβος 1 Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2 Ιωάννινα 2004 1 Για τις επιστηµονικές θέσεις και απόψεις που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Μάρτιος 2005 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στο φαινόμενο της έξαρσης της νεανικής εγκληματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

e-book «Μελέτες Περίπτωσης Διευθυντών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

e-book «Μελέτες Περίπτωσης Διευθυντών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ e-book «Μελέτες Περίπτωσης Διευθυντών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. - Εισαγωγή 9 1 Αξιοπιστία στατιστικών στοιχείων. 10 2 Διοικητική ενσωμάτωση των Νηπιαγωγείων στα Δημοτικά σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών ΑΕΕ Καταγράφονται στοιχεία για τις διαδικασίες τις οποίες ανέπτυξε το σχολείο κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Συγγραφέας Βασίλης Γ. Παυλόπουλος Περίληψη Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του γάμου και της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.»

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα;» Μία κλασσική ερώτηση για κάθε παιδί οποιασδήποτε βαθμίδας της εκπαίδευσης. Ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινωνικό Πλαίσιο του Εκφοβισμού Αναστασία Ψάλτη

Το Κοινωνικό Πλαίσιο του Εκφοβισμού Αναστασία Ψάλτη Το Κοινωνικό Πλαίσιο του Εκφοβισμού Αναστασία Ψάλτη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Μύθοι & Αλήθειες Ο εκφοβισμός είναι απλά ένα

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης

H ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης H ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης Πως θα ορίζατε : το Δημοτικό το Γυμνάσιο το Λύκειο Μια μικρογραφία της κοινωνίας; Τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε κοινωνικού συστήματος Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ειδίκευση: Παιδαγωγική Κατεύθυνση: Εκπαίδευση και Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα